VITNEMÅL

MINE VITMEMÅL!

HOME GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDE                OPPDATERT: DEN 27.1.2014

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

 "DU SKAL IKKE TÅLE
SÅ INDERLIG VEL
DEN URETT SOM IKKE
RAMMER DEG SELV!!!!"
ARNULF ØVERLAND

HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?

 "DET ER TYPISK NORSK -
Å VÆRE GOD!!!!"
GRO HARLEM BRUNDTLAND

HPKL HYPERKOBLING = DOKUMENT!!!!

  7 sider
Jens Ruen Attf. sekr. Ø. Toten Trygde ktr. 23 sider
 Mogens Bisgaard Saksbeh. Ø. Toten Sos. ktr. 3 sider
Per Morten Stensaas Attf. sekr. Ø. Toten Trygde ktr. 19 sider
   

 

 VITNEMÅL ++                            

1/7

MINE VITNEMÅL: Her er de fleste av mine VITNEMÅL, KURSBEVISER og, STATSBORGERSKAP med tilleggs opplysninger om - under hvilken økonomisk og helsemessig omstendigheter, jeg har oppnådd disse resultatene.

OPPDATER 10.8.2005
OPPDATERT 1.8.2005
Brev/dokument Dato Til/Fra
Vitnemål 16.6.1978 Nesset Ungdomsskole
Vitnemål 1980-1981 Fri Underv. Tysk kurs 1 og 2
Vitnemål 30.6.1982 NKI Arbeidslederskole
Statsborgerskap 9.2.1982 Norsk Statsborgerskap
Statsborgerskap 25.8.1993 Fritak fra Ungarsk Statsborgerskap
Vitnemål 18.6.1984 HK Grunnkurs Raufoss VGS
Vitnemål 25.9.1986 HK VK 1 Raufoss VGS
Vitnemål 19.6.1987 HK VK 2 Lena VGS
Vitnemål 6.2.1990 BI Diplomøkonom studie 1. sem.
ETTERORD 20.1.2009 8 sider
ETTERTANKE 30.8.2005 4 sider

Jeg kom til Norge i 1974. I 1974, 1975 og 1976 arbeidet jeg i Hamco Industrier AS. på Kapp. I august 1974 meldte jeg meg på NORSK FOR UTLENDINGER PÅ GJØVIK SKOLE. Kursene var arrangert av FRIUNDERVISNINGEN på Gjøvik. I den perioden bodde jeg på Kapp, ca. 20 km sør for Gjøvik. Jeg har gått tre eller fire kurser, men jeg har ikke Vitnemål/Kursbevis fra disse kursene.

I 1975 ved siden av mitt arbeide, begynte jeg å studere på NKI. Jeg har gjennomført flere av de første kursene på NKI, men jeg har ikke med meg disse Vitnemålene/Kursbevisene.

JEG KJØPTE MIN BIL NR. 1

Like før min første hjerteoperasjon i 1976 kjøpte jeg av egne penger en VW boble, 1965 modell, for å kunne hjelpe meg selv etter hjerteoperasjonen.

Etter min første hjerteoperasjon våren 1977, kom jeg til Attføringsopplegg nr. 1 til VÅRTUN SKOLE i Levanger, hvor jeg tok UNGDOMSSKOLEEKSAMEN  7. 8. og 9. år på ett år.

HPKL **** VITNEMÅLET FRA NESSET UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 1977-1978

BEMERKNING: DET VAR ET HERLIG SKOLEÅR! MERK! Uten om penger var det helt topp. -

 VITNEMÅL ++                            

2/7

(JEG HAR KARAKTERISERT TIDLIGERE SOM VERDENS BESTE SKOLE!). Men, økonomisk artet dette skoleåret seg som en av de verste skoleårene for meg, da jeg hadde heller ikke råd til å sette bilen i normalt fungerende stand og som resultat, måtte jeg selge bilen til vrakpris. Men, det som hadde reddet skoleåret for meg, var at jeg kunne spise på skolens kantine sammen med mine skolekamerater for en rimelig penge.

 Jeg var (EKSTERNAT ELEV), men jeg kunne delta både på skolens undervisning, skolens fritidsaktiviteter og å spise der også. Skoleåret på Vårtun gav grunnlaget for meg, for å kunne løse en tekstet oppgave, ved å oppfatte oppgaven riktig og løse oppgaven i henhold til spørsmålet i oppgaven. (Takk for det).

Da jeg i juni 1978 kom tilbake til Kapp, (Østre Toten) fordi der hadde jeg min innbo/hybel og søkte arbeide sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed på Gjøvik Arbeidskontor. Men da jeg ikke fikk noe arbeide, ble det lagt opp til et nytt:

 
Attføringsopplegg nr. 2. Jeg begynte på Gjøvik Tekniske Fagskole, linje Maskin Konstruksjon f.o.m. august 1978. (Årsaken til det var at jeg er opprinnelig METALL DREIER). Vitnemålene har jeg ikke med, men jeg husker de viktigste detaljene helt eksakt.

I skoleåret 1978-1979 gikk jeg på Maskin Konstruksjon linje på Gjøvik Tekniske Fagskole. Økonomisk gikk jeg på vann og brød. Jule eksamen gikk greit, men med lave ståkarakterer. Men, eksamenskarakterene i juni 1979 gikk fullstendig skeis. Jeg møtte opp til eksamen i FYSIKK. jeg fikk utdelt eksamensoppgaven og jeg skrev mitt navn, dato, oppgave 1, oppgave 2, oppgave 3 osv. og deretter la jeg ned kulepennen. Jeg satt ut eksamenstiden og deretter gikk jeg. Dette var Fysikk eksamenen og jeg fikk karakter NULL (0). På Matematikk eksamen gikk noe bedre da jeg fikk karakter EN (1), Jeg skrev noe, men karakter 1 er også STRYK KARAKTER!

HVA HAR SKJEDD? OG HVORFOR? Jo, Jeg gikk på skolen med kontinuerlig diaré og kastet opp tur - retur Gjøvik hver dag på Bussen (Ringrute 1 og Ringrute 2). Etter hvert ble en ordning med buss sjåføren om, at jeg skulle sitte helt fremst i Bussen og når jeg skulle dra i SNOREN skulle Buss sjåføren stanse umiddelbart selv om det var bussholdeplass eller ikke. Og jeg ut av bussen. -

 VITNEMÅL ++                            

3/7

Etter hvert fikk jeg greie på at man kan søke bil som teknisk hjelpemiddel via Trygdesystemet.

Jeg gikk til Trygdekontoret ba om en bilsøknad, jeg utfylte søknaden og innlevert den til Trygdkontoret. DET VAR EN GEDIGEN TABBE! FORDI: Jeg viste ikke og jeg ble heller ikke gjort oppmerksom på, at jeg skulle gå til min behandlede lege og få med søknaden en STØTTENDE LEGEERKLÆRING.

Jeg fikk avslag både lokalt og ved FYLKESTRYGDEKONTORET i Lillehammer. Deretter anket jeg saken fram til TRYGDERETTEN, hvor jeg igjen fikk avslag. Det tok nærmere tre, fire år før avslaget fra TRYGDERETTEN forelå.

Jeg satt på skolen så lenge skolen var åpent (fra kl 08.00 til 20.00) og jobbet der med leksene, da jeg hjemme ikke hadde mat og i tillegg holdt jeg på å fryse i hjel. Jeg tror at det var i mars eller april i 1978 da jeg tok bussen til Gjøvik Tekniske Fagskolen, jeg følte meg helt elendig og da Bussen kom til Gjøvik.

Jeg gikk ned til venterommet til Rutebilstasjonen, tok en jern søppeldunk kastet gjennom vindusruten, og deretter gikk jeg inn i kontoret for Rutebilstasjonen og forklart at jeg hadde knust vindusruten og ba dem om å ringe til Politiet. Politiet kom og spurte om jeg var full. Nei, svarte jeg, jeg hverken røker eller drikker alkohol. Da ble jeg kjørt til Gjøvik Politistasjon, ble fratatt støvlene og satt i fulle arresten.

MERK! Hensikten med å knuse vindusruten var å komme til FULLE ARRESTEN - uten en opprivende diskusjon med Politiet om HVORFOR jeg vil inn på FULLE ARRESTEN da jeg ikke hadde gjort noe galt.

Etter hvert kom en Politimann (Sannjord) som skulle forhøre meg på sitt kontor. Vi kom opp og etter noen minutter kom mannen bort til meg, dro meg opp fra stolen og prøvd å få meg ned på golvet. -

 VITNEMÅL ++                            

4/7

Jeg strittet imot en stund og sa til Politimannen at det du driver med er ulovlig. Etter hvert fikk han meg ned på golvet og knelte med begge knærne på ryggen min.

Da ropte jeg om hjelp, hjelpen kom også, IKKE TIL MEG, - MEN FOR POLITIMANNEN som knelte på ryggen min. Hver av politimennene som kom til "UNNSETNING" tok en av mine føtter og rev og slet i dem inntil jeg så og si mistet bevisstheten. Deretter tok Sannjord tak i min skjorte (med en hånd) og løftet meg opp på en stol. Jeg var rundt 50 kg og Sannjord var 2 meter høy og veide ca. 110-120 kg. Jeg sa til Sannjord at jeg er hjerteoperert og skulle jeg få problemer med hjerte kan han bli tatt til ansvar.

Etter at jeg ble sluppet ut fra fulle arresten fikk jeg tak i Stats eller Riksadvokats adresse og skrev en klage til, på grunn av den mishandlingen jeg hadde vært utsatt for på Gjøvik Politiet.

MERK SPESIELT!

Deretter gikk jeg opp til eksamen og stryk i to fag. Og deretter hadde jeg en samtale med Fagskolens Rektor Arne Mellerud det navnet vil jeg huske så lenge jeg lever! Jeg hadde en D....... til Rektor! Rektor sier til meg:

"Du kunne blitt Professor i Sosial og Trygdelovgivningen imens stryker du i to fag her på skolen". Ja, svarte jeg, men -

"Du har en Rådgiver (Kjartan Engstu) her på skolen som ikke gjør jobben sin, ergo må jeg selv grave opp opplysninger og gi opplysningene til min Rådgiver her på skolen - som Rådgiveren skulle ha gitt de samme opplysningene til meg!" Men, da beklaget  Rektoren seg med at -

 VITNEMÅL ++                            

5/7

"Rådgiveren har for mange undervisningstimer og derfor har han ikke tid til rådgiver -funksjonen!" (Er dette et svar eller et argument?).

Og deretter brukte Rektoren all den innflytelse han rådde over for å få meg fra, å anmelde saken for den mishandlingen jeg har vært utsatt for på Gjøvik Politiet. Og jeg gav etter for argumentet:

"Du har ikke tid ved siden av skolegangen å drive med denne saken også! Nå må du konsentrere deg om å gå opp til eksamen før neste skolestart i august". Jeg gikk opp til eksamen og jeg bestå Matematikk, men ikke i fysikk.

JEG KJØPTE MIN BIL NR. 2 Ford Taunus 12M (av de pengene jeg hadde spart imens jeg var i inntektsgivende arbeide og kjørte til og fra Gjøvik Tekniske Fagskole så lenge jeg hadde penger til bensin.)

MERK! Den gangen var reglene på Gjøvik Tekniske Fagskole slik at hvis man stryk i et fag, kunne man komme opp i andre klasse og ut i fra fakta besto jeg Matematikk eksamen, ergo hadde jeg stryket i bare ett fag. Men av en eller annen forunderlig grunn ble det forklart til meg at, hvis jeg hadde karakter EN som er STRYKKARAKTER da kunne jeg kommet opp i andre klasse, men med karakter NULL som også er STRYKKARAKTER, kunne jeg ikke komme opp i andre klasse. Ergo må jeg gå om igjen første klasse. Jeg gjorde det også, men i det skoleåret sørget Østre Toten Sosialkontor, Trygdekontor for å ta fra meg brødet også.

Inntil da hadde jeg penger til vann og brød. RESULTAT? Jo, jeg hadde ikke penger hverken til mat eller til bensin for å kunne komme til eksamen på skolen. Deretter ble jeg erklært idiot og sendt til Lillehammer Sykehus til å ta INTELLIGENS TEST. Jeg skåret rundt 120-130 poeng på testen (på gebrokken norsk). Samtidig mistet jeg attføringspengene "da jeg brøt attførings opplegget ved å ikke komme på skolen!" For at jeg ikke hadde penger til mat - at jeg hverken røker, eller drikker alkohol, - utslettet meg så og si sosialt og ikke hadde uvaner heller, det gjorde ingen ting!

 VITNEMÅL ++                            

6/7

Jeg gikk på Gjøvik Tekniske Fagskole i skoleårene 1978-1979 og 1979.1980. Nå er VÅREN 1980. Jeg gikk ikke på skolen (da jeg ikke hadde mat) og ble fratatt Attføringspengene.

FRA 1980 TIL 1983 HADDE JEG BARE PENGER TIL LIVSOPPHOLD!

Høsten 1980  tok jeg Tysk kurs trinn 1 og våren 1981 tok jeg Tysk kurs trinn 2 Gjøvik skole, på Friundervisningens regi.

HPKL **** SE KURSBEVISET FRA FRIUNDERVISNINGEN

Fra høsten 1981 og våren 1982 tok jeg NKI's ARBEIDSLEDERSKOLE. Det var korrespondanse skole med støtteundervisning en eller to ganger i uken. Om sommeren søkte jeg arbeide (som jeg ikke fikk) sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed ved Gjøvik Arbeidskontor.

Skolegangen ble også søkt og støttet av Arbeidskonsulent Willy Røed ved Gjøvik Arbeidskontor. Da Arbeidskonsulent Willy Røed lagt opp til NKI studiet som foregikk på Hunndalen Ungdomsskole i Hunndalen, like ved Gjøvik, sa jeg at jeg ikke har penger til bensin for å kunne komme til og fra Hunndalen en eller to ganger i uken. Da svarte Willy Røed at han skal skrive brev til Østre Toten Sosialkontor en søknad om dekning av bensinutgiftene. Jeg behøver ikke nevne at jeg fikk ikke bevilget en eneste krone til bensin!
 

FØRSTE SEMESTERET gikk fra august 1981 til Jul 1981. Da jeg ikke hadde noe å spise i november, desember 1981 holdt på å gå fullstendig galt med NKI studiene. Da vi skrev eksamen i LEDELSE OG ORGANISASJON skrev jeg ikke noe som det var spørsmål etter og jeg ville ikke gitt stå karakter for meg selv. MEN, jeg fikk den dårligste stå karakteren fire (4)  antagelig på grunn av at jeg hadde hele tiden jevne karakterer på 1,0 og 1,5 og de ville antagelig ta hensyn til de jevne høye karakterene jeg hadde i alle fag. Det som reddet meg til sist var, at jeg ble kjent med et hyggelig eldre ektepar (Anne Marie og Sverre Ulsrud på Kapp), et steinkast fra, der jeg bodde. Og jeg har spist mange GRATIS MIDDAGER HOS DEM! TAKK FOR DET!

ANDRE SEMESTERET gikk fra januar til juni 1982. Det gode forholdet til det eldre ekteparet ble bare bedre utover våren 1982 og det ble enda flere GRATIS MIDDAGER, -

 VITNEMÅL ++                            

7/7

og takket være det, hadde jeg kunnet avslutte andre semesteret på tilnærmet "NORMAL VIS"!

HPKL - HPKL
**** SE VITNEMÅLET FOR NKI' ARBEIDSLEDERSKOLE side 1

**** SE VITNEMÅLET FOR NKI' ARBEIDSLEDERSKOLE side 2

Etter Arbeidslederskolen flyttet jeg fra Kapp først til Bilitt og deretter til Lena.

I skoleåret 1982-1983 har jeg ikke noen vitnemål eller kursbevis, da jeg hadde bare penger til livsopphold og av den grunn hadde jeg heller ikke penger til å følge opp service intervall for bilen (Ford Taunus) og av den grunn havarert motoren og jeg var uten bil og jeg hadde ikke penger til å kjøpe selv enda en tredje bil.

 Jeg søkte norsk statsborgerskap i 1981, men det var for tidlig å søke for meg. I 1982 søkte jeg igjen norsk Statsborgerskap og fikk jeg bevilget den 9.2.1982.
HPKL - HPKL
**** SE STATSBORGERBREV fra Det Kongelige Justis og Politidepartementet

JEG VIL OGSÅ LEGGE TIL DOKUMENTET FOR LØSLATELSEN FRA MIN UNGARSKE STATSBORGERSKAP den 25.8.1993

 **** SE LØSLATELSEN FRA UNGARSKE STATSBORGERSKAP

Sommeren 1983 var det en SOSIAL TEAM (fra Østre Toten) som besøkte meg hjemme så og si hver uke (uanmeldt). Deretter ble det arrangert en stor sammenkomst med bl.a. Sosialkontorets, Trygdekontorets og (Arbeidskontorets?) representanter MED BOLLER OG BRUS! Årsaken til feiringen var, at jeg skulle begynne på Raufoss Videregående Skole, linje Handel og Kontor, Grunnkurs.

Deretter ble jeg innkalt på Østre Toten Trygdekontor til Attføringssekretæren Jens Ruens kontor, hvor jeg ble presentert til en bilselger som skulle selge en bil Austin Maxi for kr 10000,- null Cash og kr 500,- avdrag i måneden.

Samtidig ble det bevilget månedlig tilleggsytelse fra Østre Toten Trygdekontor for meg, hvor blant annet er det dekning for bil lån, veiavgift, bilforsikring, medisiner osv.

 VITNEMÅL ++                            

1/23

SITAT FRA MITT BREV TIL HKH Dronning Sonja:
JENS RUEN                                            GÅ ØVERST I DOKUMENTET
JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR, ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR SITAT SIDE 1 – 23 av 23

Jens Ruen var Attføringssekretær på Østre Toten Trygdekontor - da jeg begynte min første år på omskolering F.o.m. 1977.

SITAT FRA VITNEMÅL++ side 1 - 6 av 11

I 1975 ved siden av mitt arbeide, begynte jeg å studere på NKI. Jeg har gjennomført flere av de første kursene på NKI, men jeg har ikke med meg disse Vitnemålene/Kursbevisene.

JEG KJØPTE MIN BIL NR. 1

Før min første hjerteoperasjon kjøpte jeg av egne penger en VW boble, 1964 modell, for å kunne hjelpe meg selv etter hjerteoperasjonen.

Etter min første hjerteoperasjon våren 1977, kom jeg til Attføringsopplegg nr. 1 til VÅRTUN SKOLE i Levanger, hvor jeg tok UNGDOMSSKOLEEKSAMEN  7. 8. og 9. år på ett år.

HPKL  **** SE VITNEMÅLET FRA NESSET UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 1977-1978

BEMERKNING: DET VAR ET HERLIG SKOLEÅR! MERK! Uten om penger var det helt topp. (JEG HAR KARAKTERISERT TIDLIGERE SOM VERDENS BESTE SKOLE!) Men, økonomisk artet dette skoleåret seg som en av de verste skoleårene for meg, da jeg hadde heller ikke råd til å sette bilen i normalt fungerende stand og som resultat, måtte jeg selge bilen til vrakpris. Men, det som hadde reddet skoleåret for meg, var at jeg kunne spise på skolens kantine sammen med mine skolekamerater for en rimelig penge.

 Jeg var (EKSTERNAT ELEV), men jeg kunne delta både på skolens undervisning, skolens fritidsaktiviteter og å spise der også. Skoleåret på VÅRTUN gav grunnlaget for meg, for å kunne løse en tekstet oppgave, ved å oppfatte oppgaven riktig og løse oppgaven i henhold til spørsmålet i oppgaven. (Takk for det).

Da jeg i juni 1978 kom tilbake til Kapp, (Østre Toten) fordi der hadde jeg min innbo/hybel og søkte arbeide sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed på Gjøvik Arbeidskontor. Men da jeg ikke fikk noe arbeide, ble lagt opp til: Attføringsopplegg nr. 2.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

2/23

Jeg begynte på Gjøvik Tekniske Fagskole, linje Maskin Konstruksjon f.o.m. august 1978. (Årsaken til det var at jeg er opprinnelig METALL DREIER) I tillegg har jeg også begynt tidligere på NKI. Vitnemålene har jeg heller ikke med, men jeg husker de viktigste detaljene helt eksakt.

I skoleåret 1978-1979 gikk jeg på Maskin Konstruksjon linje på Gjøvik Tekniske Fagskole. Økonomisk gikk jeg på vann og brød. Jule eksamen gikk greit, men med lave ståkarakterer. Men, eksamenskarakterene i juni 1979 gikk fullstendig skeis. Jeg møtte opp til eksamen i FYSIKK. jeg fikk utdelt eksamensoppgaven og jeg skrev mitt navn, dato, oppgave 1, oppgave 2, oppgave 3 osv. og deretter la jeg ned kulepennen. Jeg satt ut eksamenstiden og deretter gikk jeg. (dette var Fysikk eksamenen og jeg fikk karakter NULL). På Matematikk eksamen gikk noe bedre da jeg fikk karakter EN (1), Jeg skrev noe, men karakter 1 er også STRYK KARAKTER!

HVA HAR SKJEDD? OG HVORFOR? Jo, Jeg gikk på skolen med kontinuerlig diaré og kastet opp tur - retur Gjøvik hver dag på Bussen (Ringrute 1 og Ringrute 2).

Etter hvert ble en ordning med buss sjåføren om, at jeg skulle sitte helt fremst i Bussen og når jeg skulle dra i SNOREN skulle Buss sjåføren stanse umiddelbart selv om det var bussholdeplass eller ikke. Og jeg ut av bussen. Etter hvert fikk jeg greie på at man kan søke bil som teknisk hjelpemiddel via Trygdesystemet.

Jeg gikk til Trygdekontoret ba om en bilsøknad, jeg utfylte søknaden og innlevert den til Trygdkontoret. (DET VAR EN GEDIGEN TABBE!) FORDI: Jeg viste ikke og jeg ble heller ikke gjort oppmerksom på, at jeg skulle gå til min behandlede lege og få med søknaden en STØTTENDE LEGEERKLÆRING.

1) Jeg fikk avslag både lokalt og ved FYLKESTRYGDEKONTORET i Lillehammer.

2) Deretter anket jeg saken fram til TRYGDERETTEN, hvor jeg igjen fikk avslag.

3) Det tok nærmere tre, fire år før avslaget fra TRYGDERETTEN forelå.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

3/23

Jeg satt på skolen så lenge skolen var åpent (fra kl 08.00 til 20.00) og jobbet der med leksene, da jeg hjemme ikke hadde mat og i tillegg holdt jeg på å fryse i hjel. Jeg tror at det var i mars eller april i 1978 da jeg tok bussen til Gjøvik Tekniske Fagskolen, jeg følte meg helt elendig og da Bussen kom til Gjøvik gikk jeg ned til venterommet til Rutebilstasjonen, tok en jern søppeldunk kastet gjennom vindusruten, og deretter gikk jeg inn i kontoret for Rutebilstasjonen og forklart at jeg hadde knust vindusruten og ba dem om å ringe til Politiet. Politiet kom og spurte om jeg var full. Nei, svarte jeg, jeg hverken røker eller drikker alkohol. Da ble jeg kjørt til Gjøvik Politistasjon, ble fratatt støvlene og satt i fulle arresten.

MERK! Hensikten med å knuse vindusruten var å komme til FULLE ARRESTEN - uten en opprivende diskusjon med Politiet om HVORFOR jeg vil inn på FULLE ARRESTEN da jeg ikke hadde gjort noe galt.

Etter hvert kom en Politimann (Sannjord) som skulle forhøre meg på sitt kontor. Vi kom opp og etter noen minutter kom mannen bort til meg, dro meg opp fra stolen og prøvd å få meg ned på golvet. Jeg strittet imot en stund og sa til Politimannen at det du driver med er ulovlig. Etter hvert fikk han meg ned på golvet og knelte med begge knærne på ryggen min.

Da ropte jeg om hjelp, hjelpen kom også, IKKE TIL MEG, - MEN FOR POLITIMANNEN som knelte på ryggen min. Hver av politimennene som kom til "UNNSETNING" tok en av mine føtter og rev og slet i dem inntil jeg så og si mistet bevisstheten.
Deretter tok Sannjord tak i min skjorte (med en hånd) og løftet meg opp på en stol. (Jeg var rundt 50 kg og Sannjord var 2 meter høy og veide ca. 110-120 kg).

Jeg sa til Sannjord at jeg er hjerteoperert og skulle jeg få problemer med hjerte kan han bli tatt til ansvar. Etter at jeg ble sluppet ut fra fulle arresten fikk jeg tak i Stats eller Riksadvokats adresse og skrev en klage til, på grunn av den mishandlingen jeg hadde vært utsatt for på Gjøvik Politiet.

MERK SPESIELT!

Deretter gikk jeg opp til eksamen og stryk i to fag. Og deretter hadde jeg en samtale med Fagskolens Rektor Arne Mellerud det navnet vil jeg huske så lenge jeg lever! Jeg hadde en D....... til Rektor! Rektor sier til meg:
 

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

4/23

"DU KUNNE BLITT PROFESSOR I SOSIAL OG TRYGDELOVGIVNINGEN - IMENS STRYKER DU I TO FAG HER PÅ SKOLEN!!!!"

Ja, svarte jeg, men "du har en Rådgiver (Kjartan Engstu) her på skolen som ikke gjør jobben sin, ergo må jeg selv grave opp opplysninger og gi opplysningene til min Rådgiver her på skolen - som Rådgiveren skulle ha gitt de samme opplysningene til meg!" Men, da beklaget  Rektoren seg med at: "Rådgiveren har for mange undervisningstimer og derfor har han ikke tid til rådgiverfunksjonen!" (Er dette et svar eller et argument?).

Og deretter brukte Rektoren all den innflytelse han rådde over for å få meg fra, å anmelde saken for den mishandlingen jeg har vært utsatt for på Gjøvik Politiet. Og jeg gav etter for argumentet:

"Du har ikke tid ved siden av skolegangen å drive med denne saken også! Nå må du konsentrere deg om å gå opp til eksamen før neste skolestart i august". Jeg gikk opp til eksamen og jeg bestå Matematikk, men ikke i fysikk.

JEG KJØPTE MIN BIL NR. 2

Ford Taunus 12M (av de pengene jeg hadde spart imens jeg var i inntektsgivende arbeide og kjørte til og fra Gjøvik Tekniske Fagskole så lenge jeg hadde penger til bensin.)

MERK! Den gangen var reglene på Gjøvik Tekniske Fagskole slik at hvis man stryk i et fag, kunne man komme opp i andre klasse og ut i fra fakta besto jeg Matematikk eksamen, ergo hadde jeg stryket i bare ett fag. Men av en eller annen forunderlig grunn ble det forklart til meg at, hvis jeg hadde karakter EN som er STRYKKARAKTER da kunne jeg kommet opp i andre klasse, men med karakter NULL som også er STRYKKARAKTER, kunne jeg ikke komme opp i andre klasse. -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

5/23

Ergo måtte jeg gå om igjen første klasse. Jeg gjorde det også, men i det skoleåret sørget Østre Toten Sosialkontor/Trygdekontor for å ta fra meg brødet også. (Inntil da hadde jeg penger til vann og brød).

RESULTAT? Jo, jeg hadde ikke penger hverken til mat eller til bensin for å kunne komme til eksamen på skolen. Deretter ble jeg ERKLÆRT IDIOT og sendt til Lillehammer Sykehus til å ta INTELLIGENS TEST!!!!

Jeg skåret rundt 120-130 poeng på testen (på gebrokken norsk). Samtidig mistet jeg attføringspengene "da jeg brøt attførings opplegget ved å ikke komme på skolen!"

For at jeg ikke hadde penger til mat - at jeg hverken røker, eller drikker alkohol, - utslettet meg så og si sosialt og ikke hadde uvaner heller, det gjorde ingen ting!!!!)

Jeg gikk på Gjøvik Tekniske Fagskole i skoleårene 1978-1979 og 1979.1980. Nå er VÅREN 1980. Jeg gikk ikke på skolen (da jeg ikke hadde mat, PENGER TIL BENSIN osv.) og ble fratatt Attføringspengene.

FRA 1980 TIL 1983 HADDE JEG BARE PENGER TIL LIVSOPPHOLD!

Høsten 1980  tok jeg Tysk kurs trinn 1 og våren 1981 tok jeg Tysk kurs trinn 2 på Gjøvik skole men på Friundervisningens regi.

HPKL **** SE KURSBEVISET FRA FRIUNDERVISNINGEN

Fra høsten 1981 og våren 1982 tok jeg NKI's ARBEIDSLEDERSKOLE. Det var korrespondanse skole med støtteundervisning en eller to ganger i uken. Om sommeren søkte jeg arbeide (som jeg ikke fikk) sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed ved Gjøvik Arbeidskontor. Skolegangen ble også søkt og støttet av Arbeidskonsulent Willy Røed ved Gjøvik Arbeidskontor. -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

6/23

Da Arbeidskonsulent Willy Røed lagt opp til NKI studiet som foregikk på Hunndalen Ungdomsskole i Hunndalen, like ved Gjøvik, sa jeg at jeg ikke har penger til bensin for å kunne komme til og fra Hunndalen en eller to ganger i uken. Da svarte Willy Røed at han skal skrive brev til Østre Toten Sosialkontor en søknad om dekning av bensinutgiftene.

Jeg behøver ikke nevne at jeg fikk ikke bevilget en eneste krone til bensin!

FØRSTE SEMESTERET gikk fra august 1981 til Jul 1981. Da jeg ikke hadde noe å spise i november, desember 1981 holdt på å gå fullstendig galt med NKI studiene. Da vi skrev eksamen i LEDELSE OG ORGANISASJON skrev jeg ikke noe som det var spørsmål etter og jeg ville ikke gitt stå karakter for meg selv.

MEN, jeg fikk den dårligste stå karakteren fire (4)  antagelig på grunn av at jeg hadde hele tiden jevne karakterer på 1,0 og 1,5 og de ville antagelig ta hensyn til de jevne høye karakterene jeg hadde i alle fag. Det som reddet meg til sist var, at jeg ble kjent med et hyggelig eldre ektepar (Anne Marie og Sverre Ulsrud på Kapp), en steinkast fra, der jeg bodde. Og jeg har spist mange GRATIS MIDDAGER HOS DEM!!!! TAKK FOR DET!!!!

ANDRE SEMESTERET gikk fra januar til juni 1982. Det gode forholdet til det eldre ekteparet ble bare bedre utover våren 1982 og det ble enda flere GRATIS MIDDAGER, og takket være det, hadde jeg kunnet avslutte andre semesteret på tilnærmet "NORMAL VIS"!

HPKL - HPKL
**** SE VITNEMÅLET FOR NKI' ARBEIDSLEDERSKOLE side 1

**** SE VITNEMÅLET FOR NKI' ARBEIDSLEDERSKOLE side 2

Etter Arbeidslederskolen flyttet jeg fra Kapp først til Bilitt og deretter til Lena.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

7/23

I skoleåret 1982-1983 har jeg ikke noen vitnemål eller kursbevis, da jeg hadde bare penger til livsopphold og av den grunn hadde jeg heller ikke penger til å følge opp service intervall for bilen (Ford Taunus) og av den grunn havarert motoren og jeg var uten bil og jeg hadde ikke penger til å kjøpe selv enda en tredje bil.

 Jeg søkte norsk statsborgerskap i 1981, men det var for tidlig å søke for meg. I 1982 søkte jeg igjen norsk Statsborgerskap og fikk jeg bevilget den 9.2.1982.

HPKL **** SE STATSBORGERBREV fra Det Kongelige Justis og Politidepartementet

JEG VIL OGSÅ LEGGE TIL DOKUMENTET FOR LØSLATELSEN FRA MIN UNGARSKE STATSBORGERSKAP den 25.8.1993

 HPKL **** SE LØSLATELSEN FRA UNGARSKE STATSBORGERSKAP

Sommeren 1983 var det en SOSIAL TEAM (fra Østre Toten) som besøkte meg hjemme så og si hver uke (uanmeldt). Deretter ble det arrangert en stor sammenkomst med bl.a. Sosialkontorets, Trygdekontorets og (Arbeidskontorets?) representanter MED BOLLER OG BRUS!!!!

Årsaken til feiringen var, at jeg skulle begynne på Raufoss Videregående Skole, linje Handel og Kontor, Grunnkurs.

Deretter ble jeg innkalt på Østre Toten Trygdekontor til Attføringssekretæren Jens Ruens kontor, hvor jeg ble presentert til en bilselger som skulle selge en bil for kr 10000,- null Cash og kr 500,- avdrag i måneden.

Samtidig ble det bevilget månedlig tilleggsytelse fra Østre Toten Trygdekontor for meg, hvor blant annet er det dekning for bil lån, veiavgift, bilforsikring, medisiner osv.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

8/23

SITAT FRA MITT BREV TIL HKH Dronning Sonja:

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR, ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR

Jens Ruen var Attføringssekretær på Østre Toten Trygdekontor f.o.m. 1977 da jeg begynte min første år på omskolering. Etter å ha fått avslag (andre gang rundt 1984 på min bilsøknad med spesialist støtte via Trygdesystemet), ble jeg innkalt på Jens Ruens kontor og ble presentert for en bilselger som skulle selge en bil for kr 10 000,- med null kontant og en avdrag på kr 500,- pr. mnd. Deretter bevilget Østre Toten Trygdekontor månedlig tilleggsytelse for meg hvor det står spesifisert blant annet:

1985 BILPRIS kr 10 000,-.
Etter å ha søkt bil som teknisk hjelpemiddel for andre gang, med spesialist støttende legeuttalelse.

HPKL ****Se original dokument fra Overlege Jørn Nissen Meyer

Og fikk avslag fra Trygdekontoret, kjøpte Trygdekontoret en bruktbil til meg for kr 10 000,- som Sosialkontoret året etter rådet meg å kvitte meg med, pga. de enorme økonomiske påkostningene.

Sitat fra mitt brev av 20.09.1993 HKH Dronning Sonja
(deretter innhentet Rikstrygdeverket opplysninger fra Østre Toten Trygdekontor og jeg fikk svar:)

HPKL ****Les originaldokument fra Rikstrygdeverket nr 2. den 20.9.1993.

Svaret på brevet står videre nedover.

SVAR PÅ RIKSTRYGDEVERKETS BREV AV 20.09.1993

Etter at HKH Dronning Sonja henvist mitt brev av 12.06.1993 til Rikstrygdeverket, har jeg nå fått svar, som jeg har store problemer med å få stemme med virkeligheten. I Rikstrygdeverkets brev står at: -

"DE HAR IMIDLERTID ALDRI FÅTT DEKKET NOEN UTGIFTER TIL KJØP AV BRUKTBIL, SLIK DE SKRIVER, ELLER ANDRE UTGIFTER -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

9/23

 I FORBINDELSE MED BIL, SLIK DE SKRIVER, DA DE IKKE FYLLER VILKÅRENE FOR STØNAD FRA FOLKETRYGDEN/TRYGDEETATEN TIL EGEN BIL".

I den sammenheng kan jeg si: Først ble jeg innkalt til Trygdekontoret hvor en av Trygdekontorets ansatte, Jens Ruen, selgeren av bilen og jeg ble presentert kjøpevilkårene av bilen.

Pris kr 10 000,- null kontanter og månedlig avdrag på kr 500,- pr mnd. Samtidig med bilkjøpet hadde Østre Toten Trygdekontor bevilget månedlig tilleggsytelse for meg med ca kr 1 200,- pr. mnd. hvor det er oppgitt, spesifisert i vedtaket den:

HPKL HPKL (Se Dronning Sonja, 20.9.1993)

****
Les originaldokumentet.14.08.1985
, dekning av utgifter bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Videre står det i Trygdekontorets vedtak fra: (Se Dronning Sonja, 20.9.1993)

****
Les originaldokumentet.
14.02.1986, dekning av utgifter til bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Disse dokumentene kan bekrefte, at Trygdekontoret dekket faktiske utgifter, både til bilkjøp og bare deler av de faktiske drifts og reparasjonskostnadene i de nevnte periodene. Dette bilkjøpet i 1985, ble innvilget etter min søknad og Trygdekontorets avslag om bil som teknisk hjelpemiddel i 1984.

SITAT SLUTT

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

10/23

ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR KJØPTE MIN BIL NR. 3 Austin Maxi

1. år ved Raufoss Videregående Skole i SKOLEÅRET 1983-1984, Grunnkurs Handel og Kontor. 18.6.1984 DET VAR ET HERLIG SKOLEÅR OG JEG FIKK LÆRE MYE!

HPKL **** SE VITNEMÅLET FOR GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR 18.6.1984

Skoleåret var herlig, men jeg var på sultegrensen hele tiden, da det var så store reparasjonskostnader på bilen som Trygdekontoret hadde kjøpt for meg.

Etter Arbeidslederskolen flyttet jeg først fra Kapp til Bilitt og deretter til Lena. Av den grunn ble mindre kontakt for meg med det eldre ekteparet og (GRATIS MIDDAGENE) på Kapp.

Hver sommer også i 1984 søkte jeg arbeidet sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed (uten hell) og etter hvert søkte Arbeidskonsulenten videre opptak til 2. året på Handel og Kontor, Økonomi med Regnskap.

2. år ved Raufoss Videregående Skole VK 1 i SKOLEÅRET 1984-1985, Handel og Kontor, linje Økonomi med Regnskap. Jule Eksamen gikk noenlunde bra, men etter jul (ca. februar, mars?) kom jeg på skolen og fikk hyperventilering. Jeg ble kjørt til Gjøvik Fylkessykehus. Da jeg kom ut før Eksamen hadde mine medelever kjørt helt fra meg. Jeg gikk opp til Eksamen, (men jeg stryk i Regnskap?) Jeg har ikke den Vitnemål med meg.

Her  må mine lesere følge EKSTRA GODT MED!  For det som skjer ER 100 % ULOVIG OG ER TIL DIREKTE SKADE FOR MEG. Men den gang viste jeg ikke bedre og jeg bare KONSENTRERT MEG 100 % - FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE ATTFØRINGSOPPLEGGET MED BEST MULIG RESULTAT!!!!

Da jeg kom til Gjøvik Fylkessykehus og de kunne ikke finne noe feil ved meg - ble jeg henvist til Psykiatrisk overlege Jørn Nissen Meyer. Jeg hadde kontakt med overlegen i ca ett år. -  FORTSETT PÅ NESTE SIDE!

 

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

11/23

 

Ved avslutningen av kontakten med overlege Jørn Nissen Meyer skrev han en STØTTENDE LEGEERKLÆRING SOM JEG SKULLE BRUKE VED MIN NESTE BILSØKNAD PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!! Deretter INNLEVERTE JEG BILSØKNADEN SAMMEN MED DEN STØTTENDE LEGEERKLÆRINGEN FRA Jørn Nissen Meyer!!!!

DET SOM ER SPESIELT: MIN BILSØKNAD VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR MED STØTTENDE LEGEERKLÆRING FRA JØRN NISSEN MEYER BLE OGSÅ AVSLÅTT!!!!

NB! OG DERETTER "ble jeg innkalt på Jens Ruens kontor og ble presentert for en bilselger som skulle selge en bil for kr 10 000,- med null kontant og et avdrag på kr 500,- pr. mnd. Deretter bevilget Østre Toten Trygdekontor månedlig tilleggs -ytelse"

Jeg legger inn her mitt brev til HKH Dronning Sonja - hvor det står detaljerte FAKTA OPPLYSNINGER bl.a. OM TRYGDE LOVGIVNINGEN, SOSIAL LOVGIVNINGEN osv.

SITAT FRA MITT BREV TIL HKH Dronning Sonja den 12.6.1993 side 1 - 5 av 5

 12.6.1993

HKH Dronning Sonja, Det Kgl. Slott
Drammens veien 1
OSLO

JEG BER HKH DRONNING SONJA VISE INTERESSE FOR MINE PROBLEMER.

Jeg kommer opprinnelig fra Ungarn. Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 KAPP, fram til høsten 1976, da jeg ble sykmeldt pga. hjerteproblemer. Jeg ble hjerteoperert første gang på Rikshospitalet, våren 1977, og andre gang på Ullevål Sykehus i 1990.


Etter at jeg har fått sykepengeytelse i ett år, kom jeg over på Attføringspengeytelse og min første omskoleringstiltak ble satt i gang f.o.m. Høsten 1977, da jeg tok Ungdomsskoleeksamen i Levanger i skoleåret 1977-78.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

12/23

Deretter har jeg gått to år på Tekniske Fagskole, linje Maskin konstruksjon i skoleårene 78-79 og 79-80.
I 1981 tok jeg Tysk kurs 1 og Tysk kurs 2.
I 1982 tok jeg Arbeidslederskole.
I 1987 var jeg ferdig med 3 årig videregående skole, linje Handel og kontor økonomi med markedsføring.
Fram til i dag har jeg fullført 1. semesteret på Bedriftsøkonomi studiet ved Handelshøyskolen BI - Gjøvik.

I 1990
hadde jeg en ny hjerteoperasjon, på Ullevaall Sykehus, der jeg fikk erstattet en hjerteklaff meg en kunstig hjerteklaff. Det er gledelig for meg å kunne si, mye positive ting, både om det norske helsevesenet, helsepersonell, de forskjellige skolene, mine medelever, med studenter og om den norske befolkningen. Men, med dette har jeg brukt opp alle de positive opplevelsene som jeg rår over. Resten er dessverre et sorgens kapittel.

F.o.m. Høsten 1977 og til og med høsten 1987, hadde jeg for det meste Attføringspengeytelse og tilleggsytelse fra Sosialkontoret. I en periode på 2 - 3 år hadde jeg bare Sosiale ytelser i form av penger til livs opphold.
Høsten 1989 fikk jeg bevilget Uføretrygd og fram til i dag, har jeg hatt Uføretrygd og permanent Sosiale tilleggsytelse.

Det som er gjennomgående trekk i hele perioden mellom 1977 og fram til 1993 er, at jeg ikke kunne betale min faste påløpende økonomiske forpliktelser, uansett om jeg hadde ekstra utgifter til bil, eller ikke hadde bil i det hele tatt. -

(Her må det bemerkes at: "til tross for at jeg har skjært ned på alle utgifter til et minimum, som omfatter blant annet: Fra og med 1978 har jeg sluttet både å røke og å drikke alkohol).

Deretter har jeg gradvis utslettet jeg meg selv sosialt, dvs. jeg går ikke på kino, teater, konsert, dans, ferie, jeg kuttet ut kontakt med venner og familie, men hadde dette vært nok til å kunne få balanse i regnskapet, men nei, til tross for at jeg hadde perioder hvor jeg rett og slett ikke hadde penger til mat, og det var ikke mulig å få hjelp fra Sosialkontoret.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

13/23

ANGÅENDE TRYGDLOVEN:

"Attføringspengene er en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og den skal dekke de vanlige utgifter som en vanlig arbeidstaker har."

DET HAR MINE ATTFØRINGSPENGER ALDRI GJORT!!!!

Det understreker også det faktum at jeg har fått Sosialhjelp f.o.m.1978 og fram til i dag i 1993.

HVORFOR? - dekket ikke Attføringspengene disse utgiftene som de var beregnet for å dekke?

I 1979 har jeg søkt gjennom Folketrygden for første gang, bil som teknisk hjelpemiddel. Jeg fikk avslag og jeg anket saken helt fram til Trygderetten, men jeg fikk avslag der også. Deretter søkte jeg hjelp hos Sivilombudsmannen, Statsministere, Hans Majestet Kong Olav V. og HKH Dronning Sonja.

MERK!!!
(Når man fremmer en bil søknad via Trygdesystemet, da må man legge ved søknaden en LEGEERKLÆRING (helst støttende). Men det viste ikke jeg om og jeg ble heller ikke gjort oppmerksom på det og en søknad uten legeerklæring er fullstendig bortkastet).

Deretter søkte jeg igjen, to ganger, bil som teknisk - hjelpemiddel via Trygde systemet, med Spesialist støttende legeuttalelse, men jeg fikk avslag både i 1984 og i 1990.

HVA SIER TRYGDELOVEN?

BIL 1. For å kunne gjennomføre et reelt Attføringsopplegg ytes det hjelp, dersom det foreligger et reelt behov, bevilges bil som teknisk hjelpemiddel. Men man må ha med en støttende legeerklæring med søknaden.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

14/23

BIL 2. Da jeg søkte bil andre gang, i 1984, gjennom Folketrygden, hadde jeg med støttende legeerklæring, men til tross for det, fikk jeg avslag.

BIL 3.
Da jeg søkte bil tredje gang, i 1990, hadde jeg igjen ved en støttende legeerklæring (fra en annen lege) som sa at jeg var avhengig av bil, men til tross for det, fikk jeg avslag igjen.

Folketrygden prinsipielt bevilger bare penger til NYE eller nyere BILER (i lavere prisklasse), i tillegg får man en månedlig tilleggsytelse, som dekker de merutgifter som bilen representerer.

I 1985 kom det første GJENNOMBRUDDET, ved Folketrygden. Etter at jeg fikk avslag på min søknad om bil som teknisk hjelpemiddel, ble jeg innkalt på Trygdekontoret og ble presentert for en person som skulle selge en bil for kr 10000,- med null kontanter og kr 500,- avdrag i måneden.

Kontrakten ble underskrevet på Trygdekontoret og deretter fikk jeg bevilget via Trygdesystemet, månedlige tilleggsytelser på, rundt kr 1200,- pr mnd.

HVORDAN? - kunne bevilge Folketrygden penger til en brukt bil for kr 10 000,-, som att på til var i en så elendig stand, at jeg hadde enorme utgifter på den hele tiden?

HVORFOR? - tok det åtte år, før Trygdekontoret hadde innsett at jeg hadde ekstraordinære utgifter?

HVORFOR?
- bevilget Trygdekontoret bare delvis dekning av de nødvendige økonomiske ressurser, som skal til, for å kunne holde bilen i en forsvarlig, trafikksikker stand, og hvor skulle jeg få, de manglende ressursene fra?

Ettersom jeg hadde enorme utgifter på den omtalte bilen, som Trygdekontoret formidlet salget av og bevilget penger til bilkjøpet, hadde Østre Toten Sosialkontor RÅDET meg å kvitte meg med bilen, som Østre Toten Trygdekontor hadde kjøpt til meg og -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

15/23

Østre Toten Sosialkontor skulle nå hjelpe meg med en annen, bedre brukt bil. Sosialkontoret hjalp meg med å kunne få en bank lån på kr 10 000,-. Men det var ikke en eneste bil på markedet som jeg kunne fått kjøpt (hos seriøs forhandlere), under kr 21000,-.

Da bevilget Østre Toten Sosialkontor et Sosial lån til meg på: kr 5 000,- som fram til i dag var både avdrags og rentefritt. Og deretter viste det seg at den nye bruktbilen som jeg hadde kjøpt, hadde mer enn kr 4 000,- rustskade. Det løste banken ved, at jeg fikk forhøyet bank lånet fra kr 10 000,- til kr 15 000,-. Men Sosialkontoret på samme måte som Trygdekontoret, bevilget bare delvis dekning av de faktiske bilkostnadene. Jeg fikk dekket:

Bil lånet
Bilforsikringen
Vei avgift
Falken medlemskap og
Delvis dekning av de faktiske bensin utgiftene


MERK!!! NULL KRONER til: Bilreparasjoner, bilvedlikehold, bilpleie osv.

HVORFOR? - bevilger Sosialkontoret bare delvis dekning av de faktiske bensinutgiftene? Hvor skal jeg få tak i de pengene som mangler? Hvordan kunne jeg holde bilen i trafikksikker stand, når Sosial -kontoret ikke bevilger en eneste øre til bilreparasjon, bilvedlikehold osv.?

Jeg har den samme bilen i dag. Nå nærmer bilen sitt 20. år og det må enorme påkostninger til dersom bilen skal kunne settes i forsvarlig stand (til tross for enorme påkostninger på bilen, på over kr 60 000,-). Jeg har gjort enorme anstrengelser i alle år, for å kunne holde bilen på veien, men dessverre ut, i fra de økonomiske ressurser jeg har til rådighet, er det ikke mulig.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

16/23

ANGÅENDE SOSIALETATEN:

"Grunnprinsippet i Sosiallovgivningen er å yte hjelp til folk som har en vanskelig livs - situasjon. Hjelpen skal være MÅLRETTET og MIDLERTIDIG!!!!".

Nå prøver jeg i mitt stille sinn, å få meg til å forstå, hvordan man kan karakterisere mine problemer som midlertidige, når de hadde vedvart i 17 lange år. Og! Hvor målrettet er den hjelp jeg får, når jeg fremdeles etter 17 lange år, ikke er satt i stand, til å kunne betale selv, mine faste fortløpende utgifter?

Vel å merke, etter at jeg har sluttet å røke og drikke alkohol, allerede fra 1978. I tillegg har jeg så å si utslettet meg selv sosialt. Ingen kino, teater, konsert, dans osv. Selv om det var uakseptabelt, hadde jeg akseptert så lenge jeg holdt på med forskjellige utdanning, med hensyn til å kunne komme igjen i inntektsgivende arbeide.. Det viste seg at jeg ikke kunne få noe arbeide idet hele tatt. Og nå sitter jeg igjen: uten arbeide, uten skolegang, uten økonomisk trygghet og dette skal jeg innrette meg selv for å leve med, i resten av mitt liv?

Hadde jeg gjort noe galt (ulovlig) og jeg måtte være i fengsel i siste 17 år, da ville jeg hatt tre måltider mat om dagen og det har jeg ikke hatt i lange sammenhengende perioder, imens jeg hadde gått på Attføring. Uansett om man ser i den perioden, da jeg hadde bil, eller ikke hadde bil.

HVORFOR? - setter Sosialkontoret meg i en permanent økonomisk situasjon, der jeg må velge, om jeg skal gå til legen (legeegenandeler), eller om jeg skal kjøpe medisiner (legeforordnede), eller om jeg skal komme til og fra skolen, hjertetrimmen, kjøpe mat, klær, kjøpe bensin, få bilen på service, eller om jeg skal få reparert bilen. Dette er sløsing av samfunnets ressurser. -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

17/23

Ettersom jeg har permanent økonomiske problemer, er jeg ikke berettiget til å ta imot Sosiale ytelser. På den andre siden, blir det mindre penger til disse folkene, som har berettiget krav til å få Sosialhjelp, da disse pengene blir utbetalt til meg.

Det er svært få mennesker her i Norge som har fått mer (av samfunnets ressurser) enn jeg, og som hadde gjort så lite (jeg har bare vært i inntektsgivende arbeide i 74, 75, 76), for å kunne fortjene det. Mitt problem er ikke at jeg får for lite av samfunnets ressurser, mitt problem er at, etter at jeg hadde betalt mine faste fortløpende utgifter, er det umulig for meg å få resten til å dekke vanlig livs opphold.

Jeg har mulighet til å henvende meg til Sosialkontoret og søke om tilleggsytelse (hvis jeg for det), slik at jeg igjen, kan slepe meg fram til neste utbetaling, av enten Uføretrygden, eller den Faste Sosiale tilleggsytelsen.

Etter en hjerteoperasjon får man opplysninger om hvilken mat hjertepasienter skal spise, man får også opplysninger om, hvor viktig det er å mosjonere, og å være både fysisk og Sosialt aktiv. Det tok bare 16 år, før Sosialkontoret dekket utgiftene til Hjerte trimm kursene, og det hjelper, men reiseutgiftene til (bensin, bil) er det bare delvis tatt hensyn til. Og hva med maten, Sosiale kontakt osv.

Hva er hensikten med å pøse inn så mye av samfunnets ressurser i meg, når jeg fremdeles etter 17 år opplever det negativt? (Jeg opplever måned etter måned, at jeg igjen og igjen må henvende meg til Sosialkontoret for å få TILLEGGS, TILLEGGSYTELSE). Hva er hensikten med at jeg legger fram budsjett, med fullstendige dokumentasjon hvert år, eller halvt år, når det ikke tas hensyn til det?

HVILKEN SAMFUNNSØKONOMI ER DETTE?

I 1978 holdt jeg på med en utdanning (Maskin konstruksjon) på Gjøvik Tekniske Fagskole. Da søkte jeg bil som teknisk hjelpemiddel, for å kunne gjennomføre det Attførings -opplegget jeg holdt på med. Jeg fikk avslag. Det gjaldt om ca kr 200 000,-.

Hadde jeg fått hjelp den gang - kunne jeg fullført den Tekniske utdanningen jeg holdt på med, i en alder av 35 år, jeg kunne fått arbeide i en helt annen arbeids
markedssituasjon, jeg kunne vært økonomisk helt uavhengig, både fra Trygdekontoret og Sosialkontoret. Jeg kunne etablert meg, jeg kunne stiftet familie, jeg kunne levd et lykkelig liv, - og i tillegg i form av skattetrekk, kunne jeg også tilbakebetale en del, eller kanskje hele beløpet, som jeg hadde kostet for det norske samfunnet. (For operasjonen, rekonvalesens osv.).

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

18/23

HVA BLE ALTERNATIVET? Jo!!!

Hittil hadde jeg kostet for det norske samfunnet ca kr 3 000 000,-. Jeg sitter igjen med en masse yrkeserfaringer og teoretisk kvalifikasjoner, men jeg får ikke arbeide, jeg er 47 år, Uføretrygdet (avskrevet), jeg har fremdeles ikke økonomisk trygghet (til tross for at jeg bruker pengene bare til det formål de er beregnet for), og etter Sosialkontorets uttalelse:

"JEG BLIR AVHENGIG AV SOSIALKONTORETS ØKONOMISK TILLEGGSYTELSE I RESTEN AV MITT LIV".

De pengene jeg får, kan jeg ikke leve av - og de pengene er neppe noe til å leve for. Hvordan skal jeg kunne innrette meg? Det er ikke nok at jeg må representere en økonomisk belastning for det norske samfunnet, men med et slik økonomisk grunnlag, som er umulig og som har vært umulig i siste 17 år til å dekke helt elementære behov.

Jeg har berørt her, bare hovedproblemet i grove trekk. Selv om det i seg selv ser meget ille ut, er virkeligheten mye verre. Jeg håper at HKH Dronning Sonja vil vise interesse for mine problemer.

HPKL - HPKL

**** Se originaldokumentet fra Dronning Sonja.

MERK! Jeg er fremdeles etter 11 år (i 2010 17 år) hjertens enig med avgjørelsen.

MERK! Jeg sendte brevet den 12.6.1993 og svarbrevet fra HKH Dronning Sonja er datert den 16.6.1993. Dette kalles en NORMAL Postgang og brev/sak håndtering. Å få svar på et brev innenfor en to ukers periode ville jeg også kalle for innenfor godtakbare tidsfrist.

**** Se: BREVET FRA RIKSTRYGDEVERKET 29.juni 1993

Så langt ser det greit ut!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SITAT SLUTT

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

19/23

 

Nå har mine lesere fått en LITEN INNFØRING I LOVENE SOM ANGÅR MIN SAK!!!! Nå blir det lettere å følge med hvordan ULOVLIGHETENE ARTER SEG BÅDE PÅ Østre Toten, Oppland og Hamar, HEDMARK!!!! Her skal jeg fortsette fra side 10

3. år ved Raufoss Videregående Skole, VK 1 I Skoleåret 1985-1986 Jeg gikk deretter andre året om igjen, men denne gangen tok jeg på Handel og Kontor, linje: Økonomi med Markedsføring. Skoleåret gikk veldig bra, det var en herlig gjeng som jobbet seriøst på skolen! (TAKK FOR DET,  JEG FIKK LÆRE MYE JEG OGSÅ! Da Raufoss Videregående skole ikke hadde avsluttende år på Handel og Kontor (tredje år), så måtte min klasse søke siste år, på henholdsvis Gjøvik og eller Lena Videregående Skoler. Jeg hadde første prioritet på Lena Videregående Skole, som jeg kom også inn på.

 
HPKL **** SE VITNEMÅLET FOR VK 1 HANDEL OG KONTOR 25.9.1986

ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE MIN BIL NR. 4 Toyota Corona

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT!!!! Her overtar Østre Toten sosialkontor BILPROBLEMENE!!!!

MEN ALLER FØRST MÅ VI SE PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTORS HANDLING I HENHOLD TIL TRYGDELOVEN!!!!

ANGÅENDE TRYGDLOVEN: HVA ER FAKTA????

"Attføringspengene er en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og den skal dekke de vanlige utgifter som en vanlig arbeidstaker har."

DET HAR MINE ATTFØRINGSPENGER ALDRI GJORT!!!!

Det understreker også det faktum at jeg har fått Sosialhjelp f.o.m.1978 og fram til i dag i 1993.

Folketrygden prinsipielt bevilger bare penger til NYE eller nyere BILER (i lavere prisklasse), i tillegg får man en månedlig tilleggsytelse, -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

20/23

som dekker de merutgifter som bilen representerer.

HVILKEN KRITERIER MÅ VÆRE TIL STEDE????

For å kunne gjennomføre et reelt Attføringsopplegg. Ja - jeg gikk på GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE!!!!

Dersom det foreligger et reelt behov, bevilges bil som teknisk hjelpemiddel. Ja – jeg kastet opp i BUSS hver dag tur retur Kapp – Gjøvik og Gjøvik - Kapp

Ja - Jeg hadde med støttende legeerklæring både i 1984 og i 1990!!!!

HVA FIKK JEG????

NYE eller nyere BILER???? Det jeg fikk bevilget var en ca 10 år gammel bil som jeg måtte dekke store reparasjonskostnader i perioden!!!!

I tillegg får man en månedlig tilleggsytelse, som dekker de merutgifter som bilen representerer. JEG FIKK ALDRI DEKKET DE FAKTISKE KOSTNADENE SOM BILEN REPRESENTERT!!!! TVERT IMOT – JEG MÅTTE DRA MATEN UT AV MIN MUNN FOR Å KUNNE DEKKE REPARASJONSKOSTNADENE!!!!

I 1985 kom det første GJENNOMBRUDDET, ved Folketrygden. Etter at jeg fikk avslag på min søknad om bil som teknisk hjelpemiddel, ble jeg innkalt på Trygdekontoret og ble presentert for en person som skulle selge en bil for kr 10000,- med null kontanter og kr 500,- avdrag i måneden.

Kontrakten ble underskrevet på Trygdekontoret og deretter fikk jeg bevilget via Trygdesystemet, månedlige tilleggsytelser på, rundt kr 1200,- pr mnd.

HVORDAN? - kunne bevilge Folketrygden penger til en brukt bil for kr 10 000,-, som att på til var i en så elendig stand, at jeg hadde enorme utgifter på den hele tiden?

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

21/23

HVORFOR? - tok det åtte år, før Trygdekontoret hadde innsett at jeg hadde ekstraordinære utgifter?

HVORFOR?
- bevilget Trygdekontoret bare delvis dekning av de nødvendige økonomiske ressurser, som skal til, for å kunne holde bilen i en forsvarlig, trafikksikker stand, og hvor skulle jeg få, de manglende ressursene fra?

DETTE ER ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!

 Men - det står ENDA VERRE TIL MED RIKSTRYGDEVERKET!!!!

HPKL - HPKL - HPKL

**** Se originaldokumentet fra Dronning Sonja.

MERK! Jeg er fremdeles etter 11 år (i 2010 17 år) hjertens enig med avgjørelsen.

MERK! Jeg sendte brevet den 12.6.1993 og svarbrevet fra HKH Dronning Sonja er datert den 16.6.1993. Dette kalles en NORMAL Postgang og brev/sak håndtering. Å få svar på et brev innenfor en to ukers periode ville jeg også kalle for innenfor godtakbare tidsfrist.

**** Se: BREVET FRA RIKSTRYGDEVERKET nr. 1 den 29.juni 1993

Så langt ser det greit ut!

Sitat fra mitt brev av 20.09.1993 HKH Dronning Sonja 

(deretter innhentet Rikstrygdeverket opplysninger fra Østre Toten Trygdekontor og jeg fikk svar:)

****LES BREVET FRA RIKSTRYGDEVERKET nr. 2 den 20.9.1993.

SVAR PÅ RIKSTRYGDEVERKETS BREV AV 20.09.1993

Etter at HKH Dronning Sonja henvist mitt brev av 12.06.1993 til Rikstrygdeverket, har jeg nå fått svar, som jeg har store problemer med å få stemme med virkeligheten. I Rikstrygdeverkets brev står at: -

"DE HAR IMIDLERTID ALDRI FÅTT DEKKET NOEN UTGIFTER TIL KJØP AV BRUKTBIL, SLIK DE SKRIVER, ELLER ANDRE UTGIFTER I FORBINDELSE MED BIL, SLIK DE SKRIVER, DA DE IKKE FYLLER VILKÅRENE FOR -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

22/23

STØNAD FRA FOLKETRYGDEN/TRYGDEETATEN TIL EGEN BIL".

I den sammenheng kan jeg si: Først ble jeg innkalt til Trygdekontoret hvor en av Trygdekontorets ansatte, Jens Ruen, selgeren av bilen og jeg ble presentert kjøpevilkårene av bilen. Pris kr 10 000,- null kontanter og månedlig avdrag på kr 500,- pr mnd. Samtidig med bilkjøpet hadde Østre Toten Trygdekontor bevilget månedlig tilleggsytelse for meg med ca kr 1 200,- pr. mnd. hvor det er oppgitt, spesifisert i vedtaket den:

HPKL (Se Dronning Sonja, 20.9.1993) ****LES VEDTAK FRA ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR.14.08.1985, dekning av utgifter bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Videre står det i Trygdekontorets vedtak fra:

HPKL (Se Dronning Sonja, 20.9.1993) ****LES VEDTAK FRA Østre Toten Trygdekontor. 14.02.1986, dekning av utgifter til bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Disse dokumentene kan bekrefte, at Trygdekontoret dekket faktiske utgifter, både til bilkjøp og bare deler av de faktiske drifts og reparasjonskostnadene i de nevnte periodene. Dette bilkjøpet i 1985, ble innvilget etter min søknad og Trygdekontorets avslag om bil som teknisk hjelpemiddel i 1984.

SITAT SLUTT

(Jeg kom til Østre Toten Lensmannskontor og tok godkjent kopi av originalene og sendte dette brevet til Rikstrygdeverket, via Dronning Sonja og fikk følgende svar fra Rikstrygdeverket):

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

23/23

 HPKL **** Se originaldokumentet fra Rikstrygdeverket den 13.10.1993.

Da jeg deretter DYKKET PERSONLIG OPP I RIKSTRYGDEVERKET å ville få - i tale BÅDE G. Nilsrud og  Hans Lien - som hadde behandlet, SIGNERT mine brev  - MØTTE JEG EN "MASSIV TÅKELEGGELSE" AV SAKEN, SOM SAVNER SIDESTYKKE!!!!

Og saken ble PARERT med at G. Nilsrud/Hans Lien ikke lenger arbeidet på den avdelingen!!!!

RESULTAT???? JO - RIKSTRYGDEVERKET GODTOK AT ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR LYVER FRA SEG DOKUMENTERBAR FAKTA!!!!

SITAT SLUTT SIDE 1 – 23 av 23

FORTSETT NEDOVER

MOGENS BISGAARD                                    GÅ ØVERST I DOKUMENTET

MOGENS BISGAARD SAKSBEH. V. Ø. TOTEN SOS. KTR.           VITNEMÅL ++                            

1/3

Mogens Bisgaard var min saksbehandler i den perioden da Østre Toten trygdekontor hadde avslått min spesialist støttet bilsøknad via Trygdesystemet.

Det var Mogens Bisgaard som rådet til meg i vedtaksform om å kvitte meg med den bilen Trygdekontoret hadde kjøpt til meg for kr 10000,- "fordi jeg hadde så enorme kostnader på bilen og Østre Toten Sosialkontor skulle hjelpe meg med å kjøpe en bedre bruktbil"
Det var også Mogens Bisgaard som signerte for Sosial - lånet på kr 5000,- som restfinansierte den fjerde bilen.


Sitat fra mitt brev av den
20.09.1993 til HKH Dronning Sonja

1985 BILPRIS kr 10 000,-.


Etter å ha søkt bil som teknisk hjelpemiddel for andre gang, med spesialist støttende legeuttalelse og fikk avslag fra Trygdekontoret, - kjøpte Trygdekontoret en bruktbil til meg for kr 10 000,- som Sosialkontoret året etter rådet meg å kvitte meg med, pga. de enorme økonomiske påkostningene.

1986 BILPRIS kr 14 000,- PLUSS kr 5 000,- SOSIAL LÅN

Det er denne bilen jeg har i dag (1986). Nå er bilen i sitt 20. år. Jeg kan dokumentere ca kr 60000,- som bilen hadde kostet meg i reparasjons og vedlikeholdsutgifter.

Merk! Det var ALDRI bevilget en eneste krone til det formål, verken fra Trygdekontoret eller fra Sosialkontorets side.

HPKL(Se Dronning Sonja, 20.9.1993) ****Se original dokument 21.11.1986, Sosialkontorets vedtak

Dette er en veldig viktig dokument. Her fastslår Sosialkontoret at:

"JEG ER AVHENGIG AV BIL!!!!"

 VITNEMÅL ++                            

2/3

i tillegg bevilget Sosialkontoret kr 5000,- Sosial lån.

HPKL(Se Dronning Sonja, 20.9.1993) ****Se original dokument, Gjeldsbevis, Sosial lån til bilkjøp 21.11.1986.

F.o.m. 1979 har Sosialkontoret vært aktivt med å delvis finansiere mine ekstra utgifter som bilen representerer. Og selv i det året 1985 - 86 da Trygdekontoret finansiert de faste bilkostnadene og delvis finansiert de varierende driftskostnadene til bilen, måtte Sosialkontoret tre støttende til, både ved bilvedlikehold og ved bilreparasjoner.

F.o.m. høsten 1986 og fram til i dag, hadde Sosialkontoret alene finansiert både bilkjøp og driftskostnadene (Dessverre får jeg fremdeles ikke en eneste krone til bilreparasjoner og bilvedlikehold).

Sosialkontoret i et vedtak FASTSLÅR at:

 "JEG ER AVHENGIG AV BIL", -

og ikke bare hjulpet meg med at jeg fikk et bank lån, men de var også med å bevilge kr 5000,- Sosial lån til restfinansiering, som hittil hadde vært, både rente og avdragsfritt.

Her i denne perioden hadde Sosialkontoret fullstendig overtatt bilen og bilkostnadsproblemene fra Trygdekontoret. Men Sosialkontoret overtok også den samme måte, som Trygdekontoret hadde løst problemene på: D.v.s.: De dekket de faste kostnadene som: Avdrag på bil lån, Bilforsikring, vei avgift, samtidig som de ikke bevilget en eneste krone verken til bilvedlikehold eller til bilreparasjoner.

Jeg går ut i fra at, når Sosialkontoret fastslår at "JEG ER AVHENGIG AV BIL"
, og de bevilger ressurser til det formål for meg, da er hensikten å HJELPE MEG, men når de ikke bevilger de ressursene som skal til for å -

 VITNEMÅL ++                            

3/3

kunne holde en bil i trafikkmessig forsvarlig stand, da gjør de i praksis vanskeligere for meg, da jeg må dekke inn de manglende kostnadene, av disse ressursene som jeg har til MAT.

"SITAT SLUTT"

Avsluttende år ved Lena Videregående Skole, VK 2 i Skoleåret 1986-1987 Handel og Kontor, linje Økonomi med Markedsføring Jeg slet en god del med økonomien og av ytterligere årsaker til i det skoleåret. Men forholdene tatt i betraktning gikk det relativt bra.

HPKL **** SE VITNEMÅLET FOR VK 2 HANDEL OG KONTOR 19.6.1987

SPESIELT! Etter skoleåret møtte jeg min Matematikk lærer i Lena sentrum. Han sa til meg: "Jeg håpet inderlig at jeg kunne gitt deg karakter seks (6) hvis du hadde skrevet en knall Matematikk eksamen", men det ble bare karakter fire (4) på Matematikk eksamen for meg. Men jeg klaget ikke. Den dagen var det - DET BESTE JEG KUNNE PRESTERE!!!!

BAKGRUNN:  I løpet av hele skoleåret hadde jeg ikke en så dårlig karakter som FEM (5) i Matematikk. Alle mine karakterer ligget på 6/5 og 5/6, derfor ville gitt en eventuelt knall Matematikk eksamen på karakter seks (6), trygg grunnlag for læreren å gi meg karakter seks i Matematikk.

Sommerferien i 1987 søkte jeg igjen arbeide. sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed, på Gjøvik Arbeidskontor, men jeg fikk ikke arbeide. Samtidig søkte jeg studieplass til høyere utdanning som et alternativ i tilfelle jeg ikke skulle få arbeide. Underveis kom meldingene om, at jeg kom inn - både på Handelshøyskolen i Bergen, Statens Handelslærer Høyskole på Hønefoss og BI på Gjøvik som åpnet høsten 1987 sitt desentralisert utdanningstilbud. Etter noen lange dager med tankevirksomhet, valgte jeg BI studie på Gjøvik. Deretter gikk jeg til Østre Toten Trygdekontor og snakket med den Nye Attføringssekretæren Per M. Stensaas og la fram saken:

"SITAT":

PER M. STENSAAS                    GÅ ØVERST I DOKUMENTET
PER M. STENSAAS ATTFØRINGSSEKRETÆR, ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

1/19

PER MORTEN STENSAAS satt som Attføringssekretær i Østre Toten Trygdekontor i 1987. Etter at jeg var ferdig på videregående skole søkte jeg igjen arbeide, men ikke fikk noe. Da det gikk mot slutten av skoleåret i 1987 søkte jeg opptak ved HANDELSHØYSKOLEN I BERGEN, BI PÅ GJØVIK. (I det skoleåret åpnet BI sitt desentralisert skoleopplegg på Gjøvik), OG STATENS HANDELSLÆRER -HØYSKOLE PÅ HØNEFOSS. Samtidig søkte jeg Studielån fra Statens Lånekasse.  Jeg kom inn på skolene og valgte til sist, under sterk tvil: BI på Gjøvik. Da jeg ikke heller denne gang fått arbeide og skolestarten nærmet seg, henvendt jeg meg til Per M. Stensaas på Østre Toten Trygdekontor og stilte følgende spørsmål:
 
"Hvordan vil Østre Toten Trygdekontor stille seg til - hvis jeg begynte ved skolestart på BI Gjøvik". (Inntil da hadde jeg Attføringspenger pluss kontinuerlig økonomisk tilleggsstøtte fra Østre Toten Sosialkontor).

Jeg fikk klart svar.

"Hvis jeg skulle begynne på Bi Gjøvik, ville de umiddelbart stanse utbetalingen av Attføringspengene".

Skolestarten kom og jeg startet umiddelbart. MEN! Det skal mer til - enn sterk vilje:

Østre Toten Trygdekontor stanset umiddelbart utbetaling av Attførings pengene. Da jeg søkte også Studielån fra Statens Lånekasse, ventet jeg på at Studielånet kom, men studielånet kom ikke. Jeg er norsk Statsborger, så - det ikke var noen hake ved min søknad, men jeg kunne få Studielånet i desember! Merk! Studiene begynte i august, ikke i desember.

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

2/19

Jeg skulle kjøpt bøker m.m. for kr 6000,- i tillegg skulle jeg betalt husleie, skulle hatt mat å spise, bensin for å kunne komme til og fra skolen, medisner, legeegenandeler, blodprøveegenandeler, osv.

Da Østre Toten Trygdekontor stanset utbetalingen av Attføringspengene fikk jeg penger til mat kr 180,- pr. uke og brukte det til bensin for å kunne komme til og fra skolen. Jeg kunne notere for meg hva vi hadde gått gjennom på forelesningene, men så skulle vi lese de første 50 sidene i boken som jeg ikke hadde. Det var slik i alle fag.

Da jeg fremdeles ikke gitt opp og forsatte på
BI Gjøvik, så hadde Sosialkontoret stanset utbetalingen av kr 180,- i uken til mat - da jeg hadde brukt pengene til bensin. Dette var kroken på døra for min første studieår på BI Gjøvik, - ettersom Studielånet kunne jeg bare få i desember
.

1. STUDIEÅR PÅ BI-GJØVIK I SKOLEÅRET 1987-1988.

Slik artet seg min første STUDIE år på BI-Gjøvik. Deretter søkte jeg arbeid i en 10 måneders periode rundt 140  søknader og fikk 139 NEI og en JA. Det er beskrevet og dokumentert på HOVEDFILEN: INNLEDNING. Jeg har ikke fått arbeide og det nye Studieåret i august nærmet seg.

SE DOKUMENTENE OM ARBEIDSNEKTELSE:

Fra og med 1978 søkte jeg arbeide både på egenhånd, i samarbeid med Gjøvik Arbeidskontor (Arbeidskonsulent Willy Røed) og Arbeidskontoret søkte også på egenhånd, men en eneste gang fikk jeg JA!!!

(HYPOTETISK!!!!), og til og med skrevet arbeidskontrakt. -

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

3/19

Denne søknaden ble som alle de andre søknadene funnet i avisannonsene på Lena (Østre Toten) Bibliotek), kontakten var hele tiden gjennom korrespondanse. Etter at jeg ble stoppet (første gang) i september 1987 med min BI-studie (av Østre Toten Trygdekontor og manglende studielån). Jeg hadde rett til studielån, men jeg kunne ikke få pengene før i desember 1987, mens semesteret begynte i august 1987).

Hele korrespondansen består av 20-30 A4 sider. Her tar jeg med de viktigste fire A4 dokumentene i BILDER ALLE DOKUMENTENE PÅ MIN HJEMMESIDE ER SCANNET INN I BILDER!!! Som er mest relevant i saken.

Etter å ha sendt 138 søknader i en 10 måneders periode mellom september 1987 til august 1988, hadde jeg fått 137 nei på mine arbeidssøknader. En av 138 søknader fikk jeg JA!!!! (HURRA!!!!), jeg kunne jobbe som Frilans oversetter (oversette fra norsk - ungarsk og fra ungarsk - norsk). Arbeids og lønnsbetingelser ligger i det første brevet.
HPKL - HPKL
****Se: Søknad om Frilans oversetter 10.12.1987

Deretter fikk jeg tilsendt blant annet to eksemplarer av arbeidskontrakten som jeg signerte og returnerte til oversetterbyrået.

****
Se: Kontrakt som Frilans oversetter, 8.2.1988

Deretter ventet jeg på oppdrag i 1988, 1989, men ingen oppdrag kom! I 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, som avbrøt både min BI-studie og muligheten til oversetterarbeidet, men da jeg etter den andre hjerteoperasjon kom over hektene skulle jeg tatt kontakt med Norsk oversetterbyrå i Porsgrunn og ringte telefonnummeret tlf. 03 55 72 21 som er oppgitt i brevet. Det meldte seg en RENGJØRINGSBYRÅ på den andre siden av linjen. Da lurte jeg på om det var feilkobling, men telefonnummeret stemte. -

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

4/19

Og - da lurte jeg på om Norsk oversetterbyrå som skulle holdt til der hadde flyttet derfra. Og telefon -nummeret sitt overlot til Rengjøringsbyrået, men det stemte ikke for rengjøringsbyrået holdt til der i mange år, med samme telefonnummer.

Deretter ble jeg henvist både til stedets Politi og Sorenskriver, men ingen hadde kjennskap til Norsk oversetterbyrå i Porsgrunn. Deretter ble jeg henvist til Firmaregisteret i Oslo, og de kunne si med sikkerhet om, at et slikt firma IKKE HADDE EKSISTERT I SISTE TO ÅR! Men om det kunne ha eksistert et slikt firma lenger tilbake enn to år? Da måtte jeg skriftlig henvende meg til HISTORISK REGISTERET I BRØNNØYSUND. Se min forespørsel:

HPKL - HPKL
****Se: Finnes en norsk oversetterbyrå? 19.11.1992

Etter å ha sendt min forespørsel om det finnes NORSK OVERSETTERBYRÅ fikk jeg svar.
****Se: Nei det finnes ikke norsk oversetterbyrå! 23.11.1992

Det var et nedslående svar å få! Men nå må vi tenke oss litt om!

1.)Hvem hadde besvart mine søknader og med hvilken hensikt, - både i denne 10 måneders periode og ellers i perioden fra og med slutten av 1970 tallet og fram til i dag????

2.)Hvem og med hvilken hensikt tilbudt meg i en IKKE EKSISTERENDE FIRMA, en ikke eksisterende arbeide????

3.)
Hvem og med hvilken hensikt tilbudt meg i en ikke eksisterende firma, - ikke eksisterende lønnstrinn og ikke eksisterende lønnsvilkår????

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

5/19

4.)Men - en slik behandling: Når man GÅR PÅ TRYNET - gang på gang, måned etter måned, år etter år, årtier etter årtier kunne selvfølgelig skape både oppgitthet, depresjon osv. hos en person med svakere psykisk og moralsk utrustning. Og det var hensikten med denne gangen også fra de ansvarlige personers og myndigheters side!!!!

5.)
Disse momentene må leseren ta med seg i hele resten av dokument henvisningene! Lykke til med resten av filene til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Statsråder, Stortingsrepresentanter, Sivilombudsmannen osv. osv. osv.

HPKL ****Se: Stortingets Sivilombudsmann, Arne Fliflet, 17.11.1997.

MERK! Stortingets Sivilombudsmann hadde samme dokumentene til disposisjon som er oppgitt her på min hjemmeside, og eller som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sitter inne med, fra og med juni 1997, men Sivilombudsmannen hadde HELLER ikke funnet noe som helst grunn til å gjøre noe.

2. STUDIEÅR PÅ BI-GJØVIK I SKOLEÅRET 1988-1989.

Dagen før BI skoleåpningen i 1988 hadde jeg fått utbetalt STUDIELÅNET, lit over kr 30 000,-. Kvelden samme dag fikk jeg beskjed om at en av mine tvilling sønner døde i Ungarn. Morgenen da BI skulle åpnet studieåret kom jeg til BI og fortalt Rektor Inselset at jeg har sjekket flyavgangen til Ungarn og jeg er på vei til å kjøpe flybilletten. -

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

6/19

Jeg skulle være borte i en uke og da jeg er tilbake, skulle jeg kopiere notatene en av studentene og deretter kjøre på fult. Jeg hadde en helvetes uke i Ungarn. Jeg kom tilbake med en ubearbeidet sorg reaksjon og prøvde DESPERAT å ta igjen den tapte første uken og å bite meg fast fram til eksamenene i desember 1988. Det er et Guds under, men jeg sto i alle fag til Jul!

HPKL **** SE VITNEMÅL  FOR DIPLOMØKONOMSTUDIE første semester 6.2.1990

Jeg beklager, men det er forferdelig vanskelig å ta en brukbar BILDE av BI' vitnemål:

Men det måtte gå galt før eller senere. Det var bare et tidsspørsmål. FORDI: Jeg har brukt Studielånet til å kjøpe flybillett pluss opphold i Ungarn +++. Og våren 1989 overtalt meg min behandlede lege Kjell Bruaset ved Lena Legesenter (den samme lege som tvunget meg mot min vilje til UFØRETRYGD!) om å la meg innlegge på Presteseter Psykiatrisk Sykehus. Jeg ble innlagt i den avdelingen som er for de letteste tilfellene blant pasientene. MEN! Det som var positivt, det var at jeg fikk spise tre måltider mat om dagen, FANTASTISK! Men, jeg fikk ikke løst mine økonomiske problemer. (OG DET VAR KANSKJE IKKE MENINGEN HELLER!)

3. STUDIEÅR PÅ BI-GJØVIK I SKOLEÅRET 1989-1990.

I løpet av studieåret fikk jeg IGJEN problemer med hjerte og var på en lengre rekonvalesens opphold både før og etter min andre hjerteoperasjon i 1990.

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

7/19

I 1990 HADDE JEG EN NY HJERTEOPERASJON.

I 1989 kjøpte jeg min første skikkelige STASJONÆR PC (BI STUDIE). Og alle mine OFFENTLIGE KORRESPONDANSE HADDE LIGGET PÅ HARDDISKEN OGSÅ!!!! JEG HADDE GARANTERT DETALJERTE BESKRIVELSE AV HENDELSESFORLØPET FRA 1990 ÅRENE OGSÅ, MEN JEG flere ganger MISTET ALLE DATA (PC-en ble ødelagt!!!!) FRA DEN TID OG AV DEN GRUNN MÅ JEG STØTTE MEG PÅ HUKOMMELSEN!!!! OG MIN HUKOMMELSE ER GOD!!!!

Etter min ANDRE HJERTEOPERASJON PÅ ULLEVAALL SYKEHUS kom jeg tilbake til Gjøvik Sykehus. Allerede på Sykehuset begynte en gruppe hjerteopererte med HJERTETRIM hvor pasientene HADDE PÅ SEG PULSTELLLER!!!! Jeg fikk pulstelleren opp MYE HØYERE ENN ALDEREN, VEKTEN OSV. SKULLE GITT GRUNNLAG TIL. Og to uker etter operasjonen hadde jeg begynt med å løpe små intervaller - OG JEG FORTSATTE VIDERE MED FRAMGANGEN!!!! Etter noen uker på Gjøvik Sykehus skulle jeg ut fra Sykehuset og flyttet over til SOLÅS SYKEHOTELL. Solås Sykehotell ligger rett på den andre siden av Gjøvik Sykehus og overlege ROLF SLAASTAD holdt videre kontakt der også!!!!

Ca. 10 - 12 dager etter at jeg flyttet til Solås Sykehotell sier overlege Rolf Slaastad til meg:

"NÅ FÅR DU KOMME I GANG MED EN NY BILSØKNAD TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!" JEG SA BLANKT NEI!!!!

Og begrunnet med at: Jeg har søkt TO GANGER BIL SOM TEKNISK HJELPEMIDDEL PÅ ØSTRE -

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

8/19

TOTEN TRYGDEKONTOR (FØRST UTEN STØTTENDE LEGEERKLÆRING), MEN ANDRE GANG MED STØTTENDE SPESIALIST LEGEERKLÆRING (Fra Overlege Jørn Nissen Meyer på Gjøvik Sykehus). Dessuten vil jeg SPARE MEG SELV FOR ENDA EN AVSLAG FRA ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!

HPKL ****Se original dokument fra Overlege Jørn Nissen Meyer

Og fikk avslag fra Trygdekontoret i 1984, og deretter i 1985 kjøpte Østre Toten Trygde -kontoret en bruktbil til meg for kr 10 000,- som Sosialkontoret året etter rådet meg å kvitte meg med, pga. de enorme økonomiske påkostningene.

OG HVA SKJEDDE DA i 1990???? JO!!!! Overlege Rolf A. Slaastad sa: "DU SKAL FÅ DEN BILEN - JEG SKAL GI DEG LEGEERKLÆRING OG DU SKAL HA DEN BILEN!!!!"

DET TOK NÆRMERE TO UKER FØR JEG GAV ETTER OG DA JEG SKULLE UT FRA SOLÅS SYKEHOTELL VAR JEG MED PÅ OVERLEGE ROLF SLAASTADS KONTOR PÅ GJØVIK SYKEHUS, HVOR JEG FIKK TRE DOKUMENTER SOM JEG SKULLE OVERLEVERE TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR!!!!

ROLF A. SLAASTAD OVERLEGE V. GJØVIK FYLKESSYKEHUS

1) STØTTENDE LEGEERKLÆRING TIL BILSØKNADEN VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!

2) Nå husker jeg ikke lenger helt eksakt - MEN DET VAR ET ELLER ANNET TRYGDEYTELSE SOM SKULLE DEKKE MEDISINKOSTNADENE OG JEG SKULLE OVERLEVERE ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

9/19

3) Da jeg kom hjem skulle jeg UMIDDELBART INNLEGGE TELEFON, SLIK AT JEG KUNNE KONTAKTE SYKEHUSET HVIS JEG SKULLE FÅ NOEN PROBLEMER!!!! OG JEG SKULLE OVERLEVERE ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR!!!!

SPESIELT!!!!    SPESIELT!!!!    SPESIELT!!!!    SPESIELT!!!!

JEG HAR PERSONLIG INNLEVERT DE TRE DOKUMENTENE TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR - SOSIALKONTOR!!!! OG DERETTER SKJEDDE INGENTING!!!!

1) BILSØKNAD

2) MEDISINKOSTNAD

AD - 1 BILSØKNAD Jeg bygget min søknad om bil som teknisk hjelpemiddel i 1990 på en Spesialist uttalelse fra: Overlege Rolf  A. Slaastad, Gjøvik Sykehus.

        Denne legeuttalelsen hadde også støttet positivt min, søknad om bil som teknisk hjelpemiddel. Av for meg uforståelig grunner, innhentet Østre Toten trygdekontor en legeuttalelse fra min tidligere behandlede lege, som jeg ikke hadde kontakt med på flere år. Både før og etter min hjerteoperasjon i 1990, hadde jeg bare kontakt med Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus, og det var Overlege Slaastads støttende legeuttalelse, jeg bygget min bil søknad på i 1990, og min tidligere behandlede lege ikke engang undersøkt meg og jeg har heller ikke drøftet bilsøknaden med.

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

10/19

FAKTUM ER AT JEG FIKK AVSLAG PÅ DENNE BILSØKNADEN OGSÅ!!!!

Og da jeg kom personlig til Østre Toten Trygdekontor og ETTERLYSTE OVERLEGE ROLF A. SLAASTADS LEGEUTTALELSE FANT ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR IKKE NOEN LEGEUTTALELSE FRA OVERLEGE ROLF A. SLAASTAD!!!! De fant den tidligere SPESIALIST STØTTENDE UTTALELSE OM BILSØKNAD FRA 7.11.1984 AV OVERLEGE JØRN NISSEN MEYER, GJØVIK SYKEHUS!!!! Hvis mine lesere ser på JØRN NISSEN MEYERS DOKUMENT KAN DE SE EN NOTERING I NEDRE DELEN:

"DET FORELIGGER INGEN LEGEOPPLYSNINGER I 1990 - 1991 FRA LEGE SOM HETER ROLF A. SLAASTAD!!!!"

 "UNDERSLAG AV DOKUMENTER!!!!"

MERK! DET KOMMER YTTERLIGERE FAENSKAP!!!!

AD - 2 MEDISINKOSTNAD (MERK! FRA 1989 HAR JEG HATT UFØRETRYGD!!!!)

SAMLET HADDE JEG NÆRMERE 4 000 KRONERS KOSTNADER TIL:

1) LEGEANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

2) BLODPRØVEEGENANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

11/19

3) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT OG

4) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ HVIT RESEPT!!!!

MERK SPESIELT! ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR IKKE BEHANDLET - BEVILGET PENGENE FOR MEDISINKOSTNADER!!!!

Jeg husker ikke HELT EKSAKT hvor mye UFØRETRYGDEN UTGJORDE I 1990, men i 1995 da jeg flyttet til Hamar var uføretrygden noe over 5 000 kroner i måneden!!!!

Til sist hadde jeg rett og slett ikke penger til og BETALE FOR:

1) LEGEANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

2) BLODPRØVEEGENANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

3) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT OG

4) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ HVIT RESEPT!!!!

DA TRYGDEKONTORET IKKE BEHANDLET SØKNADEN FOR MEDISIN+++ KOSTNADER - etter mange måneder, ÅR???? HADDE SOSIALKONTORET BEVILGET MEDISIN -KOSTNADENE+++ INKLUDERT OGSÅ TELEFON kr. 4 220,- Nå kunne jeg endelig betale for:

1) LEGEANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

2) BLODPRØVEEGENANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

3) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT OG

4) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ HVIT RESEPT!!!!

MEN HVA SKJEDDE DA???? FØR JEG UTBRODERER VIL JEG BERETTE OM AT: JEG HELLER IKKE DENNE GANG BLE GJORT OPPMERKSOM PÅ AT - ETTER EN VISS KOSTNADER KAN MAN FÅ FRIKORT!!!!

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                  12/19

JEG HAR EN SITAT FRA DS (DRONNING SONJA) DEN 2.8.1993

Den 02.08.1993 fortsatte jeg (f.o.m. 1990) med enda et nytt vedtak av Fast Sosialhjelp på kr 4220,- pr. mnd. hvor det var dekning av medisinske utgifter og bruken av telefonen, (da jeg i mer enn en måneds tid ikke hadde hatt penger til medisiner, legeegenandeler osv.) som jeg da hadde fått skrevet ut på Blå resept i påvente av ny vedtak, fordi jeg ikke hadde penger, da søknaden var ikke ferdigbehandlet på Sosialkontoret. Deretter ble jeg innkalt på Sosialkontoret og ble PRESENTERT FAKTA.

Du har de fleste medisinene på BLÅ RESEPT, pengene tilbake.

MERK!!!! TIL SIST SKREV LEGEN UT SÅ Å SI ALLE MINE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT!!!! OGSÅ DE MEDISINENE SOM JEG HADDE PÅ HVIT RESEPT!!!!
(DEN GANGEN VAR MEDISINENE PÅ BLÅ RESEPT GRATIS!!!!)

 

Dermed ble den Faste Sosialhjelpen til medisiner og bruken av telefon redusert ytterligere fra kr 4220,-: til kr 1 739,- pr. mnd.

HPKL ****Se originaldokumentet, bankutskrift kr 4220,- pr mnd.

Og etter at jeg fikk redusert den Faste Sosialhjelp beløpet fra kr 4 220,- til kr 1 739,- pr mnd. måtte jeg komme til en ny lege og den nye legen skrev alle mine medisiner unntatt ett HJERTE -MEDISIN!!!!  på hvit resept. (Det går fint an å flå, to skinn av en bjørn også, ved først redusere den Faste Sosiale ytelsen pga. blå resept, og deretter i tillegg skrive ut medisinene på hvit resept igjen!!!!).

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

13/19

I dag er den Faste Sosialhjelpen redusert til kr 1 739,- pr. mnd. og det er bare GUD som vet hvordan jeg skal klare det. Min behandlede lege sluttet på jobben f.o.m. Juli 1993. (KJELL BRUASET - etter å ha gjort skittjobben!!!!). Og da jeg henvendt meg til en ny lege, hvor jeg fikk skrevet ut samme medisiner på hvit resept. Hvorfor setter Sosialkontoret meg først i en håpløs økonomisk situasjon og deretter henviser de meg til en psykolog? (Se klient utvalgets vedtak fra den 24.08.1993).

 Jeg vet ikke hvilke krav setter det norske samfunnet, Trygdekontoret, Sosialkontoret for en, og det ville jeg gjerne visst, for jeg er villig til å gjøre det som kreves, men mirakler det er jeg ikke i stand til å prestere. Det jeg hadde gjort hittil og som jeg mente var riktig kan jeg nevne bl. a. :

- Jeg har aldri brukt narkotika
- Selv om jeg aldri hadde problemer med verken alkohol eller røyk, men jeg hadde kuttet ut både alkohol og røyk (på grunn av økonomiske betraktninger) allerede seks måneder etter, at den første Attføringsopplegg startet fra
høsten 1977.
- Jeg har ikke nasket eller stjal mat eller noe annet. (Til tross for at jeg mange ganger ikke hadde mat i flere uker). I tillegg hadde jeg gått i slike lappete klær, hvor det var mer lapper enn det var igjen av boksen.

- Jeg har i min iver, om å tilpasse meg disse økonomiske omstendigheter som jeg ble tilrettelagt, utslettet meg selv sosialt.
- Disse ressursene som jeg fikk bevilget, har jeg alltid bare brukt til de formål, som de var beregnet for.
- Jeg har ingen uvaner som koster penger.
- Jeg har aldri skulket ett eneste sekund på skolen og jeg tok skolearbeidet like seriøst, som om jeg hadde vært i inntektsgivende arbeide.

Jeg er av den typen som pleier å gjøre opp for seg, men dessverre i de siste 17 årene (i 2010 34 år!!!!)

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

14/19

I en aldersperiode av 32 år til 48 år (i 2010 65 år!!!!) hadde jeg ikke den gleden for å kunne gjøre opp for meg, og for meg er det aller verste, å være avhengig, og å være en belastning for andre, og på toppen av det hele får jeg et slik økonomisk grunnlag, at jeg har bare råd til vann og brød (når jeg hadde brød også!!!!).

I tillegg hadde verken Arbeidskontoret, eller jeg på egenhånd, klart å skaffe meg inntektsgivende arbeide i de siste 17 årene. (i 2010 er det 34 år!!!!).

MERK! JEG AVSLUTTET OPPGRADERINGEN FOR TIDLIG! Jeg la inn ca 5 sider - Fra side 5 til side 10 har jeg lagt inn NYE FAKTA!!!! Nå fortsetter jeg fra før side 5 da jeg etter min andre hjerteoperasjon tok opp igjen studiene på BI - GJØVIK!!!!

Selv om jeg ikke hadde fått avsluttet bedriftsøkonomistudiet i løpet av tre år, (normert tid) fikk jeg utsettelse på grunn av min lengre fravær i forbindelse med hjerteoperasjonen. Deretter prøvde jeg både på dagtid og deltid (kveldstid) å fortsette Studiene på BI-Gjøvik. Det siste forsøket husker jeg ikke helt eksakt om det var i 1992 eller i 1993, men det er sikkert at jeg var forberedt og eksamensavgiftene var også betalt. Problemet var at jeg hadde ikke penger hverken til mat eller bensin, for å kunne ha kommet til og fra BI.

(Disse forholdene som er beskrevet her, må ligge svært tungt på samvittigheten til Østre Toten Trygdekontor og Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Kommune, Oppland Fylke osv. osv. osv. )

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

15/19

Etter å ha gitt etter for OVERLEGE ROLF A. SLAASTAD FOR Å GÅ I GANG MED ENDA EN BILSØKNAD PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR – FIKK JEG MED MEG STØTTENDE SPESIALIST ERKLÆRING SOM JEG OVERLEVERTE PERSONLIG TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR. MERK! DET ER DET DOKUMENTET SOM SKULLE DANNET GRUNNLAGET FOR ET VEDTAK/AVSLAG!!!!

HVA SKJEDDE???? JO!!!!

Av for meg uforståelig grunner, innhentet Østre Toten Trygdekontor en legeuttalelse fra min tidligere behandlede lege, som jeg ikke hadde kontakt med på flere år. Både før og etter min hjerteoperasjon i 1990, hadde jeg bare kontakt med Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus, og det var Overlege Slaastads støttende legeuttalelse, jeg bygget min bil søknad i 1990, og min tidligere behandlede lege ikke engang undersøkt meg og jeg har heller ikke drøftet bilsøknaden med.


FAKTUM ER AT JEG FIKK AVSLAG PÅ DENNE BILSØKNADEN OGSÅ!!!!
 

Og da jeg kom personlig til Østre Toten Trygdekontor og ETTERLYSTE OVERLEGE ROLF A. SLAASTADS LEGEUTTALELSE FANT ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR IKKE NOEN LEGEUTTALELSE FRA OVERLEGE ROLF A. SLAASTAD!!!! De fant den tidligere SPESIALIST STØTTENDE UTTALELSE OM BILSØKNAD FRA 7.11.1984 AV OVERLEGE JØRN NISSEN MEYER, GJØVIK SYKEHUS!!!! Hvis mine lesere ser på JØRN NISSEN MEYERS DOKUMENT KAN DE SE EN NOTERING I NEDRE DELEN:

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

16/19

"DET FORELIGGER INGEN LEGE OPPLYSNINGER I 1990 - 1991 FRA LEGE SOM HETER ROLF A. SLAASTAD!!!!"

HVORDAN ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR BEHANDLET DEKNING AV MEDISIN KOSTNADENE PÅ NÆRMERE kr. 4 000,-????

NEI - ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR BEHANDLET IKKE SØKNADEN I DET HELE TATT!!!!

OG DERETTER OVERTATT ØSTRE TOTEN SOSIAL -KONTOR MEDISINKOSTNADENE OG DE DRO UT BEHANDLINGSTIDEN OGSÅ!!!!

HENSIKTEN MÅ HA VÆRT Å KJØRE MEG I SENK ØKONOMISK!!!! OG DET BLE GJORT!!!!


(MERK! Jeg ikke ble gjort oppmerksom på at - etter en viss sum kunne jeg fått FRIKORT!!!!)

For ordens skyld skal jeg bare nevne at i 1993 kjøpte Østre Toten Sosialkontor min 5. bil:

 ETTER AT JEG ENDA ENGANG FÅTT AVSLAG PÅ EN BILSØKNAD MED STØTTENDE SPESIALIST UTTALELSE!!!! OG ETTER MITT BREV TIL HKH DRONNING SONJA DEN 12.6.1993 - som jeg bruker fremdeles i dag. Både til å kjøre og å sove - og jeg overlevde i 2010 16 år!!! som uteligger i den. -

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

17/19

Bilen er i sitt i 2010 27. år og det 27 år ikke hadde greid å fortære på bilen???? - Det har MINE BØDLER sørget for å få FART på den naturlige foreldelsen. Resten av denne bilens historie må du lese på DS: Dronning Sonja, FO: Fylkesmannen i Oppland/Østre Toten og FO SYNDREGISTER. Fylkesmannen i Hedmark/Hamar hovedfilene FMH I - VII. og OPPSUMMERING AV 2007, 2008,  2009, og 2010!!!!

ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE MIN BIL NR. 5 i 1993

Etter at Østre Toten Trygdekontor – ENDA ENGANG AVSLÅTT MIN SPESIALIST STØTTET BILSØKNAD, ble jeg innkalt til SOSIALKONTORET.

SITAT FRA MITT BREV TIL TIDL. FY. MANN I OPPLAND KNUT KORSETH side 4 -  12

I PRAKSIS SKJEDDE FØLGENDE:

Etter at ved tidligere anledninger hadde Trygdekontoret og eller Sosialkontoret hjulpet meg med forskjellige biler i kr 10 000,- klassen, hadde nå Østre Toten Sosialkontor gått inn for at jeg skulle skaffe meg en bedre brukt bil for kr 50 000,-. I oktober 1993 kom jeg i gang med å se/prøve biler, først hos Autoriserte Bilforhandlere, men jeg kunne konstatere, at i den aktuelle prisklassen, ikke var det mulig å finne en eneste bil.

HVA VAR BEHOVET?

Behovet var en bakhjulsdrevet bil med servo - styring.

Årsaken til det er at jeg hadde to forhjuls drevet biler tidligere, men jeg kunne ikke legge om kjøreteknikken. (Dessuten er en forhjuls drevet bil ( uten servo - styring) veldig tung på rattet ved luke parkering, og jeg kunne ikke tilpasse meg til forhjulsdriftens kjøreteknikk.

I dag er selv de store biler forhjuls drevet, og i den aktuelle prisklassen var alternativene, en eldre stor bil med originalt påmontert servo - styring. Det jeg hadde tenkt på i første omgang var, at jeg skulle skaffe meg en Ford Sierra, det var en modell som nylig hadde gått ut av produksjon, dermed falt i pris. Men dessverre, selv de rimeligste Ford Sierra uten servo - styring hadde ligget langt over det maksimale beløpet jeg hadde til rådighet. De bilene som var på markedet:

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

18/19

HOS AUTORISERTE FORHANDLERE:
Opel Commodore 2,5 automat
BMW 733 manuell gir.
MB 200 automat


HOS BRUKTBILFORHANDLERE:
MB 230E manuell gir
MB 230E " "

PRIVAT:
Ford Granada 2,8 automat
Ford Granada 2,8 automat
Ford Scorpio 2, 0 manuell gir (gikk mye)
MB 230E manuell gir


Banken som hadde samarbeidet med Østre Toten Sosialkontor om bilkjøpet hadde innsett, at jeg ikke kunne skaffe noen bil i den aktuelle prisklassen, og etter hvert var banken villig til å forhøye låne beløpet fra kr 50 000,- til kr 70 000,-. Jeg hadde valgt en bil, med nest minst motor og med manuell gir. Da jeg hadde prøvekjørt den manuell giret MB 230E, fikk jeg innkalling med min gamle bil til Biltilsynet på Gjøvik, og det gav en ekstra press på meg da det viste seg at bilen ikke kunne komme gjennom testen, uten store påkostninger for meg.

Og det var heller ikke noe vits i å koste på en bil, som man skulle innlevere skiltet fra. Etter å ha tatt full sjekk av den aktuelle bilen hos et merkeverksted (Vestoppland Auto AS, Mercedes og Peugeot), hadde jeg kjøpt bilen for kr 68000,-, med registreringsavgift kr 72500,-.

HOVEDPROBLEMET er at Østre Toten Sosialkontor, fremdeles ikke tar hensyn til de reelle tilleggskostnadene som bilen representerer, også i form av vanlig vedlikehold og reparasjonskostnadene. Det virker som om etter at mitt brev av 12.06.1993 hvor jeg hadde beskrevet min situasjon for HKH Dronning Sonja, hadde Sosialkontoret virkelig tok hardt i og femdoblet det økonomiske beløpet, som jeg kunne fått bruke til å skaffe meg en bedre brukt bil.

PÅ DEN ANDRE SIDEN SER DET UT TIL AT SOSIALKONTORET VIL STRAFFE MEG MED -

 Vitnemål++ PER M. STENSAAS Attf. Sekr. Ø. Toten Trygd. ktr.  -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

19/19

ALLE MIDLER, PÅ GRUNN AV AT JEG I ET ÅPENHJERTIG BREV TIL HKH DRONNING SONJA BESKREVET I DETALJ, HVORDAN DET FUNGERER I PRAKSIS VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR OG ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR!!!!

OG ETTER DENNE PERIODEN BRYTER GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS ALLE ANSVARLIGE OG OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BÅDE PÅ Østre Toten, Oppland, Hamar, Hedmark OG HOS OVERORDNET INSTANSER I Oslo - SOM JEG HADDE HENVENDT MEG, ENTEN SKRIFTLIG ELLER PERSONLIG BL.A.:

STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK (EN OG TO), STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, FYLKESMANNEN I OPPLAND KNUT KORSETH, Østre Toten Kommune, Østre Toten Trygdekontor,  Østre Toten Sosialkontor.

FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, ORDFØRER I HAMAR EINAR BUSTERUD, Hamar Kommune, Hamar Trygdekontor, Hamar Sosialkontor, POLITIMESTER PÅ HAMAR SVEIN OPSAHL osv. osv. osv. 

FOR Å FÅ EN HEDERLIG LØSNING PÅ ULOVLIGHETENE SOM HAR VÆRT OG ER UTØVET MOT MEG I MER ENN TRE ÅRTIER!!!!

 (Unntak: tidl. Fylkesmann. Kjell Borgen!)

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET
 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET