INNHOLD I STATSMINISTER FILEN

HOME GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

16.09.1998 Statsm. K. M. Bondevik 2 sider
20.09.1998 Statsm. K. M. Bondevik 1 sider
29.09.1998 Statsm. K. M. Bondevik 2 sider
26.5.1999 Gerrit Løberg 7 sider
12.07.1999 Ha. Politi Arne røste 3 sider
03.11.1999 Ha. Politi Arne røste 1 sider
14.12.1999 S. Hilde Hermanrud v. Oslo Politi 3 sider
04.02.2000 H. Bekkelund O. Politi 1 sider
04.05.2000 H. Bekkelund O. Politi 2 sider
05.07.2000 Jens Stoltenberg Statsm. 2 sider
15.11.2001 Inngjerd Schou Sos. min. 3 sider
23.11.2001 D. Høybråten Helsemin. 3 sider
22.11.2001 K. M. Bondevik Statsm. 7 sider
16.03.2002 Odd E. Dørum Justismin. 3 sider
Jul 2001 Rose. Köhn Biskop Hamar 7 sider
januar 2002 Rose. Köhn Biskop Hamar 1 sider
januar 2002 D. Høybråten Helsemin. 1 sider
01.03.2002 Rose. Köhn Biskop Hamar 3 sider
23.9.2004 Rose. Köhn Biskop Hamar 3 sider
20.1.2009 ETTERORD 8 sider
30.8.2005 ETTERTANKE 4 sider

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

Istvan Ladiszlaidesz

1/2

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                         16.09.1998

Kjell Magne Bondevik Statsminister
Akers gata 42
0158 OSLO

Jeg ønsker en samtale med Statsministeren for å få en løsning på en to og et halvt års (i dag er det i 2004 ni (9) års) påtvunget uteligger tilværelse, hvor jeg har sultet mye, frøs mye osv. Disse omstendighetene ble jeg påtvunget av folk i ansvarlige, offentlige stillinger, som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de er ansatt for å forvalte og de handlet - til direkte skade for meg.

Dokumentene som følger med dette brevet, er lagt opp med hensyn til muntlige, supplerende opplysninger. Dokumentene er sentrert mot mitt brev til HKH Dronning Sonja, datert
den 12.06.1993. De 72 - siders dokument - vedlegg til brevet til tidligere Fylkesmannen i Hedmark, Kjell Borgen, datert den 16.08.1996 og senere ny Fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, datert den 14.12.1996 og 23.10.1997 og 20.06.1998 omhandler hovedsakelig forhold på Hamar/Hedmark som jeg flyttet til f.o.m. 01.07.1995.

HVORFOR ØNSKER JEG EN PERSONLIG SAMTALE MED STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK? JO!

FORDI: De er Statsminister med den ansvars og myndighetsområde som embetet innbefatter.
FORDI: De representerer Kristelig Folkeparti, som jeg knytter sammen med de Kristne verdier.
FORDI: De er prest, og av den grunn mer forpliktet både moralsk og yrkesetisk.
FORDI: De er familiefar som jeg.

HVEM/HVORDAN JEG ER?
Jeg røker ikke. Jeg drikker ikke alkohol. Jeg har aldri brukt narkotika. Jeg er ikke voldelig. Jeg har aldri misbrukt en eneste krone av de Trygde/Sosiale ressursene som jeg hadde mottatt i ca. 22 år. De resultater/karakterer jeg hadde oppnådd i de 14 årene, jeg hadde gått på forskjellige skoler her i landet, ville de fleste NORDMENN vært også stolt av. (Og disse resultatene hadde jeg oppnådd på VANN OG BRØD - ! NÅR JEG HADDE BRØD OGSÅ).

HVA ER PROBLEMET?
Problemet er at de ansvarlige personer og offentlige myndigheter benekter/nekter å lese/tier i hjel relevant/fellende dokumentasjon angående Sosiale og Trygdebevilgninger:

- Fullfinansiering av forskjellige bilkjøp og dekning av forskjellige bilkjøp, bilutgifter som bl.a. bil lån, vei avgift, bilforsikring, vei hjelp osv. og kr 600-1000 til bensin etc. i mnd.
- Jeg ble gjort husløs på fullstendig lovstridig grunnlag.
- I tillegg ble jeg nektet matpenger
- Og jeg ble plyndret for eiendeler.
(Og det er dessverre ikke noen overdrivelse)

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                        16.09.98 
Kjell Magne Bondevik Statsminister
L
HVA ER LØSNINGEN?

Det er en samlet helhetsvurdering og en samlet løsning (I HENHOLD TIL DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG SOM DOKUMENTENE UNDERSTØTTER) i henhold til dokumenterbar fakta. En løsning som er den NORSKE RETTSTATEN VERDIG, SOM RETTSSTAT!!!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Jeg håper og tror at det finnes folk, som gjør både en moralsk og yrkesetisk forsvarlig arbeide også, - det er bare jeg som ikke hadde møtt dem. MERK! Med noen få hederlige unntak. Eks. Tidligere Fylkesmannen i Hedmark Kjell Borgen.
Jeg ser fram til vårt samtale, og å få en samlet løsning av mine problemer, i henhold til dokumenterbar fakta.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Vedlegg: (Samlet 89 sider)    
Brev: Tidl. Fylkesmann Kjell Borgen 16.08.96 2 + 72 sider
Brev: Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.10.1997 8 "
Brev: Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.06.1998 7 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/1

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                           20.09.1998

Kjell Magne Bondevik Statsminister
Statsministerens kontor
Akers gata 42
0158 OSLO

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER TIL TIDL. BREV den 16.09.1998

Jeg vil gjerne sende supplerende opplysninger i tillegg til mitt tidligere brev av 18.08.98. Jeg sender noen eksemplarer av de siste korrespondansene med forskjellige offentlige myndigheter som viser både bredden og dybden av problemene.

Vedlegg:    
Brev: Kai Løvstad Østre Toten Sos. ktr. 23.05.98  4 sider
Brev: Helga Bjørnstad, Hamar Sos. ktr.  05.06.98 2 "
Brev: Fylkesm. Sigbjørn Johnsen 21.09.98 5 "

Brevet til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen skrev jeg ferdig her i Oslo, som jeg umiddelbart vedlegger til brevet til Statsministeren, og jeg håper at når jeg kommer tilbake til Hamar, vil jeg få levert brevet til Fylkesmannen der.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/2

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                         29.09.1998

Kjell Magne Bondevik Statsminister
Statsministerens kontor
Akers gata 42
0158 OSLO

Jeg ønsker at både mine tidligere brev av 16.09.98, og den 20.09.98, og dette brevet vil bli forelagt til den rette vedkommende. Dvs. Kjell Magne Bondevik Statsministeren.
       
Det er beklagelig at jeg måtte igjen ta pennen fatt, men dessverre går (tingene på sin vante gang?) det ikke bra i det hele tatt.

Tidligere har jeg sendt to (2) PERSONLIGE BREV til Statsministeren og begge brevene ble også sendt REKOMMANDERT.

1.) Mitt første brev til Statsministeren er datert den 16.09.98, - og er besvart den 07.09.98 av Statssekretær Kari Husøy.

2.)
Mitt andre brev er datert den 20.09.98 (den forble ubesvart)

Jeg vet ikke "HVEM" som skal håndtere mitt brev av 20.09.98, og mitt tredje brev (dette brevet), men hvis det er Dem Kari Husøy eller noen andre, så vil jeg gjerne benytte anledningen til å gjøre Dem eller Dere oppmerksom på flere ting:

1.) Mitt brev ble sendt REKOMMANDERT og som PERSONLIG brev til Kjell Magne Bondevik Statsminister. I et slikt tilfelle kan en som har PROKURA, ved Statsministerens kontor hente brevet på Postkontoret og legge brevet UÅPNET på Statsministerens skrivepult. Det er alt.
Det er forhåpentlig ikke mer enn en misforståelse av ansvars og myndighetsområde og eventuelt instrukser som gjorde at mitt brev av
den 16.09.98 ble åpnet av UVEDKOMMENDE, besvart av UVEDKOMMENDE, uten at den RETTE VEDKOMMENDE fikk forelagt brevet.

2.)
I mitt brev hadde jeg vedlagt dokumentasjon som viser de GRUSOMSTE overgrep mot meg, fra de ansvarlige personers og myndigheters side, - og etter som jeg ikke kunne nå fram på HEDERLIG (LOVLIG) vis for å få en rettferdig løsning på problemene, - og for å få en NORMAL og LEVELIG livs forhold, som også inkluderer bl.a. MAT og LEGEFORORDNEDE medisiner, - har jeg henvendt meg til Statsminister Kjell Magne Bondevik i rekommandert, - personlig brev.

Det er ikke nok at Statssekretær Kari Husøy åpner Statsministerens personlig brev. Men hun besvarer brevet også! Ikke bare besvarer brevet, men besvarer brevet, uten å ta hensyn til mitt brevs INNHOLD! Og de medfølgende dokumentene ble KOSTET UNDER TEPPET!!! Hun skrev:

"Det er Sosialkontorene og Trygdekontorene som er de offentlige instansene i denne sammenheng. Jeg kan derfor anbefale deg å henvende deg dit på nytt?!?"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                        29.09.98 
Kjell Magne Bondevik Statsminister

Jeg har for lengst funnet ut det også selv, om hvilken instanser som problemene mine hører til. Nemlig disse instanser, som selv hadde skapt denne situasjonen. Det har også HKH Dronning Sonja funnet ut allerede i 1993 da hun besvarte mitt første brev til Henne, som jeg sendte den 12.06.1993 Det var ikke dette som var mitt problem, og som jeg hadde ønsket Statsminister Kjell Magne Bondeviks hjelp for å kunne finne ut av!

Problemet med de forannevnte instansene er - at de ikke gjør den jobben de er betalt for, og i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Og for at jeg er blitt tvunget til å bo på gaten, nektet mat og plyndret for innbo, - og både sultet og frøs mye i siste to og et halvt år (i dag er det ni (9) år siden i 2004). Da har De etter hvert fått et korrekt, sannferdig og dokumenterbar fakta om problemene.

Av den grunn ønsker jeg fremdeles at mine brev vil bli forelagt til den rette vedkommende dvs. Kjell Magne Bondevik Statsminister. På grunn av sviktende MORAL/YRKESETIKK hos de ansvarlige personer og myndigheter på forskjellige nivåer i hierarkiet, gjorde det nødvendig for meg å henvende meg med mine problemer direkte til Statsministeren. Og selv om mine brevs dokumentinnhold viser de grusomste overgrep fra de ansvarlige personers og myndigheters side, - er det dessverre ikke alt. Virkeligheten er mye verre.
 
Derfor ønsker jeg fremdeles å møte Statsminister Kjell Magne Bondevik for å kunne gi supplerende opplysninger og understøtte mine sannferdige påstander med originale dokumenter, i tillegg til de dokumentene som fulgte med mine brev. Bare for å nevne noe: Underslag av dokumenter, forfalskning av dokumenter, gi feilaktig opplysninger mot bedre vitende som medførte direkte skade for meg, og mye mer.

Gud velsigne deg og belønne deg for din gjerning!Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

HER!!!
****Les originaldokumentet. Statssekretær Kari Husøy, 7.9.1998

KOPI:
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/7

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                       26.05.1999

Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget
Karl Johans gt. 22
0026 OSLO

JEG ØNSKER RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA OG I DEN SAMMENHENG APPELLERER JEG TIL DERES MORAL/YRKESETIKK.

Ved mitt besøk i Stortinget den 18.05.1999 hadde jeg ikke fått oppgitt navnet til den personen som ved mitt tidligere besøk i januar 1999 hadde opptrådt så slett mot en HEDERSMANN. Jeg fikk etter hvert oppgitt navnet til Sikkerhetssjefen ved Stortinget v. Gerrit Løberg. Derfor sender jeg brevet til Dem, og De er også den rette personen til å besvare disse spørsmålene som jeg stiller på slutten av dette brevet. (Det er meget stor sannsynlighet for at Gerrit Løberg og den nevnte slette person, er den samme?)

Jeg henviser til mitt besøk i Stortinget i januar 1999, da jeg skulle tatt personlig kontakt med Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg. Jeg ble da henvist av mottakerpersonalet til en intern telefon, hvor jeg kunne komme i kontakt med den personlige sekretæren til Stoltenberg. Etter å ha fått kontakt med personlig sekretæren, fikk jeg opplyst at, Jens Stoltenberg ikke var til stede, men han skulle vare tilbake om to timer (rundt kl 14.00). Da jeg etter dette kom til mottakerdisken igjen, kom De også dit (den personen som oppførte seg så skamfullt), uten å presentere Dem blandet De Dem inn i samtalen (nærmest skrikende), hvor De hadde forklart meg at:

"Jeg kunne ikke bare komme til Stortinget og forlange å få snakke med Stortingsrepresentantene, - og at jeg skulle fjerne meg og aldri komme tilbake mer til Stortinget."
        Dette hadde De sagt uten at De er klar over hva saken gjelder om, - hvilken saksbehandling saken hadde vart utsatt for, og uten å ha lest noen som helst dokumenter for saken. I tillegg hadde jeg ikke oppført meg verken provoserende, høylytt, eller upassende, på noen som helst måte. Med andre ord, - jeg hadde oppført meg helt uklanderlig, - som en GENTLEMAN.

        Og for å legge ekstra tyngde bak Deres opptreden, så stilte en Politimann (på 2 meter) rett bak meg, imens jeg holdt på å snakke med Dem, merket jeg at det er noen bak meg. Og sannelig da jeg snudde meg, så sto en Politimann der på (to meter). Jeg spurte Politimannen om han hadde blitt tilkalt for å kaste meg ut? NEI! Svarte Politimannen, og dermed snudde jeg meg igjen tilbake for å snakke ferdig med Dem. Men det viste seg i lengden at Politimannen hele tiden stå rett bak meg (helt tett inntil).
    Etter som det var to timer å vente til at Jens Stoltenberg skulle vare tilbake og jeg skulle gå, - viste det seg at Politimannen fremdeles fulgte rett bak meg. Da jeg kom 4 - 5 meter fra den indre glass døren som går opp automatisk, tok jeg en skritt til høyre, snudde jeg meg mot Politimannen og sa: Jeg er en veldig høflig mann, og ettersom du ikke er her for å kaste meg ut, - så vær så god spaser.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                        26.05.99
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget

Men Politimannen ble stående, han ventet på at jeg skulle gå først, men da gjentok jeg til han, at han hadde sagt at han ikke var her for å kaste meg ut, og hvilken hindring skulle han ha da for ikke å gå ut først? (men Politimannen svarte ikke med et eneste ord, han bare sto der og jeg sto der også).
    Og jeg gjentok da igjen til Politimannen. Du sa uttrykkelig to gager på mitt spørsmål om, at du var ikke blitt tilkalt for å kaste meg ut. Hvilken hindring skulle du da ha for ikke å gå ut først? Politimannen svarte fremdeles ikke med ett eneste ord, men etter hvert synes politimannen at det ble for pinlig og tok seg til å gå ut først, men da han passerte meg stakk han til meg at: "du må følge etter meg", men jeg tok god tid og kom etter en pause. Politimannen sto da på høyre siden av inngangsporten og sa ingenting.

HENSIKTEN med dette opptrinnet var mest sannsynlig at hvis jeg hadde fulgt opp å skrike tilbake til den uforskammede mannen på samme vis som han skrek til meg, da ville jeg blitt fjernet fra Stortinget pga. at jeg var høylytt. Og, eller, da politimannen hadde fot fulgt meg, skulle kunne se ut for en utenforstående som om jeg ble fulgt ut/fjernet (video opptak?) fra Stortinget av politimannen pga. ett eller annet upassende opptreden fra min side, men jeg hadde sannsynligvis ødelagt "VIDEO" opptaket ved å stanse opp og til sist hadde Politimannen gitt seg også, da han gikk først, alene ut???

Her har i det minste, ble både mannen som sa at "Jeg skulle gå og aldri komme tilbake til Stortinget…", og Politimannen ble fullstendig VILLEDET, men det verste er at disse hadde på denne måten misbrukte sine stillinger og hindret en HEDERLIG menneske for å kunne ta kontakt med folk i ansvarlige stillinger (denne gangen med Jens Stoltenberg), og hindret sannheten til å komme frem.
Mine problemer hører DESSVERRE Stortinget til, hvor hver og en Stortingsrepresentant har rett til å ta opp en sak i Stortingets spørretime.

HENSIKTEN med mitt brev til Dem er å appellere til Deres moral/yrkesetikk i håp om at, når De leser relevant dokumentasjon for saken, - vil De innse at De handlet galt ved mitt forrige besøk i Stortinget. FORDI: Jeg lever i et RETTSSTAT, hvor jeg ble på lovstridig (dokumenterbar fakta) grunnlag tvunget (i siste tre år til å bo) på gaten, nektet mat, medisiner osv., plyndret for innbo og frarøvet helt elementære Grunnlovs gitte rettigheter.

Disse lovstridige handlinger påførte meg enorme problemer i form av: sult, underernæring, feilernæring, kulde, varme, vind, snø, regn osv. Pga. sult er jeg
f.o.m. Sommeren 1996 undervektig (49 kg) og er fremdeles 24 kg under min idealvekt i 1999. Hvis jeg nå legger til at jeg hadde to hjerteoperasjoner (1977 og 1990) og f.o.m. 1990 har jeg også kunstig hjerteklaff, - vil dette sette de ansvarlige personers, myndigheters håndtering av mine problemer i enda GRUSOMMERE BELYSNING. Også av den grunn av, at disse folkene handlet mot bedre vitende og tvert imot den loven disse er ansatt og lønnet for å forvalte.


Deretter hadde disse folkene også hindret meg, om å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta. Jeg låner de medfølgende dokumentene, og ved behov, har jeg ytterligere dokumenter for å understøtte mine sannferdige påstander med.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                        26.05.99
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER:

Jeg kom igjen til Stortinget den 18.05.1999 mellom kl 12.00 og 13.00. Da jeg kom inn til disken, hvor man formidler kontakt til Stortingsrepresentantene, fikk jeg også denne gangen snakke med Tor Andersen, vaktsjef i Stortinget, som var behjelpelig med å vise meg bilder i en hefte som inneholdt de ansatte med bilder. Jeg spurte etter en Dame som var en av de to Damene som hadde sittet der ved mottaket også, da jeg aller første gang hadde henvendt meg til Stortinget. (Senere har Vaktsjef Tor Andersen overtatt den rollen, hver gang JEG hadde kommet til Stortinget).

Hensikten fra min side for å treffe damen var å overrekke blomster til Damen som takk for den medmenneskelige trekk hun viste i januar 1999 (da jeg forrige gang var i Stortinget og på en så gemen måte ble bortvist og ikke fikk mulighet for å snakke med Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg). Jeg fikk heldigvis gjenkjent Damen, på bildet og hun ble også kalt ut, slik at jeg fikk overrakt blomstene og takkekortet til Damen. (Takk for det, det var fortjent).

HVILKEN MENNESKELIGE TREKK HUN HADDE VIST? JO!!

Da (Gerrit Løberg?) hadde SKREK til meg, det som står omtalt tidligere og Politimannen stilte seg rett bak meg, forstå damen hva som foregikk, og hun kjenner til saken etter som hun hadde sittet også der den gang jeg hadde kontakt med daværende Stortingsrepresentant, Sigbjørn Johnsen, og jeg hadde telefonisk kontakt (og damen overhørte samtalen) med sekretæren til Johnsen.

Hva var det menneskelige trekket hun hadde vist den gang? JO! Hun nærmest gråt, hennes øyne var fullt av tårer, antagelig på grunn av, at hun skjønte hva som foregikk, men ikke kunne gjøre noe. Og da hun kjente til hvilken omstendigheter jeg var påtvunget og hun ikke kunne gjøre noe ved det som foregikk foran øynene på henne.
        Deretter ba jeg om å få navnet til enda en person, nemlig HAN som helt uten grunn hadde oppfordret meg til å forlate Stortinget og aldri mer komme dit igjen, (Gerrit Løberg?). Fordi, jeg har ferdigskrevet et brev til HAN, men mangler navnet som jeg skulle adressere brevet til med de vedlagte dokumentene. Da jeg ba om navnet til denne mannen, da var det slutt på hjelpsomheten, til tross for at folk var til stede, som også var til stede i januar 1999, da jeg ble bortvist helt uten grunn fra Stortinget.
        Deretter ble jeg henvist fra Vaktsjef Tor Andersen til en ung dame, som satt ved sikkerhetskontrollen. Da jeg hadde forklart at den aktuelle mannen hadde opptrådt som om han var allmektig, oppgav hun navnet på Sikkerhetssjefen Gerrit Løberg (Vi får hope at det er den rette mannen). Da mine papirer lå på den andre disken, hvor de formidler kontakt til Stortingsrepresentantene, kom jeg tilbake dit og holdt på å skrive navnet til Sikkerhetssjefen på brevet, da sier Vaktsjef Tor Andersen til meg, du kan gå og skrive headingen på brevet på den andre siden av ventehallen der det står flere bord med stoler, og det var ikke en sjel til stede uten om meg. Det var også et rimelig forslag fordi, da ville jeg ikke vare til hinder til folk som skulle gå rett inn i Stortinget.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                        26.05.99
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget

        Da jeg holdt på å løfte sakene mine for å gå til det anbefalte bordet, så roper sikkerhetsvaktdamen høyt at "Nå har du snakket nok, nå kan du gå ut". Jeg sto med ryggen til damen og viste heller ikke om det var myntet på meg eller ikke. Jeg gikk og satte meg ved bordet og holdt på å skrive headingen på brevet til Sikkerhetssjefen, da det kom en mannlig sikkerhetsvakt bort til meg og spurte meg:

OM JEG TRENGTE HJELP?
        Nei, - svarte jeg, og jeg har heller ikke bedt om hjelp, men sikkerhetsvakten hadde henvist til at damen ved sikkerhetsvaktdisken hadde ropt til meg om at jeg skulle forlate bygningen. (Da jeg snakket med damen hadde hun ikke sagt noe som helst til meg bare når jeg gikk og sto med ryggen til henne at hun hadde ropt). Da spurte jeg om hva som skulle vare årsaken til at jeg skulle bli bortvist fra Stortinget, etter som jeg ikke hadde opptrådt verken uanstendig, høylytt (i motsetning til sikkerhetsvaktdamen), provoserende eller på noen som helst måte upassende (Dessuten hadde jeg en lovlig ærend).

Og da henviste jeg til at han skulle snakke med Vaktsjef Tor Andersen som hadde henvist meg til å sitte her imens jeg skriver headingen ferdig. Etter at sikkerhetsvakten kom tilbake, sier han at, Vaktsjef Tor Andersen sier at han ikke hadde sagt at jeg skulle sitte her. Etter en del om og men kom Vaktsjef Tor Andersen bort også og sa:
 
"JEG HAR IKKE SAGT AT DU SKULLE SITTE HER OG JEG HAR IKKE SNAKKET MED DEG I DET HELE TATT".
        Inntil dette hadde sikkerhetsvaktens "AKSJON" ikke hadde hatt noen legalitet i det hele tatt. Men - i det øyeblikk
Vaktsjef Tor Andersen hadde fått "HUKOMMELSESTAP", - (han kunne ikke engang huske, hva han hadde sagt og til hvem i de to siste minuttene), satte han meg i et lys, som om jeg var en løgner, - og at jeg tar meg til rette etter eget forgodtbefinnende, OG DETTE kunne gi samtidig legalitet til sikkerhetsvaktens:

"OPPDRAG", FOR Å FJERNE MEG FRA STORTINGET.

MERK! Da jeg kom til Stortinget, og kom bort til disken der man formidler kontakt inn i Stortinget og sa at jeg ville overrekke bl.a. blomster til den omtalte Damen, så svarte Vaktsjef Tor Andersen:

"VIL DU GLEDE ELLER SKADE HENNE?", da svarte jeg:

"Jeg er en GENTLEMAN/HEDERSMANN i ordets rette forstand."
        Vaktsjef Tor Andersen høylytt bifalt mine påstander (og det vet han godt fordi i årenes løp har jeg gjentatte ganger prøvde å få kontakt med forskjellige Stortingsrepresentanter, og jeg alltid oppført meg eksemplarisk, også i de tilfeller da det ble benyttet skitne midler for å bli kvitt meg.
        Men jeg skulle ønsket at jeg kunne kalle Vaktsjef Tor Andersen også til en GENTLEMAN/HEDERSMANN, men det han hadde prestert den 18.05.1999, kan karakteriseres med mange forskjellige uttrykk, men ingen av uttrykkene kunne man assosiere til ordet GENTLEMAN. Ellers er det kanskje slik at man bedømmer andre ut i fra seg selv, - og derfor spurte han om jeg ville glede eller skade Damen.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                        26.05.99
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget

Jeg kan bare notere, at jeg enda engang også den 18.05.1999 fikk spolert muligheten for å kunne få kontakt med Jens Stoltenberg på Stortinget. Den var ikke den første og meget sannsynlig ikke den siste handling som ikke kan forsvares verken moralsk eller på yrkesetisk grunnlag, og som var myntet til å hindre at sannheten og dokumenterbar fakta når fram til folk på Stortinget.

For å understøtte mine påstander kan jeg dokumentere et eksakt tilfelle. Rundt månedsskifte okt. nov. 1997 hadde jeg igjen kommet til Stortinget for å få kontakt med en:
HER!!!
Stortingsrepresentant. ****Høyres Hedmark representant Bjørn Hernæs

ble forespurt og også denne gang var det Vaktsjef Tor Andersen som formidlet kontakten. Han på helt villedende grunnlag sa i telefonen at det tar bare to minutter?! Etter at Bjørn Hernæs kom ned, forklarte jeg at, jeg trenger minimum en time, for å kunne presentere hovedproblemet, og som jeg samtidig understøtter med relevante dokumenter.

Men Bjørn Hernæs beklaget seg med at han hadde bare noen få minutter nå, men han ville ta kopi av dokumentene. Det sa jeg nei til. Og forklarte jeg, at det er mest rasjonelt hvis jeg personlig presenterer saken, hvor vi samtidig kan eliminere misforståelser eller om det er noe uklart i teksten, men hvis han ikke har tid i dag, er det ikke noe hindring for at jeg om en uke eller om to uker eller om en måned eller om to måneder får jeg en time, hvor jeg kunne presentere saken personlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Men han hadde ikke tid verken om en uke, eller om tre måneder.

Da vi skilte lag hadde Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs  ikke lest en eneste dokument som angår saken. Han har heller ikke fått noen muntlig fakta uten om at jeg har bodd den gang et og et halvt år på gaten, nektet mat og plyndret for eiendeler og årsaken til dette er at folk i ansvarlige/offentlige stillinger handler mot bedre vitende og tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for forvalte og disse handler med overlegg til direkte skade for meg. Og han har heller ikke fikk tatt kopi av dokumentene.

Hele samtalen tok 1 ½ - 2 minutter hvor jeg hovedsakelig hadde prøvd å få en times samtale i et senere tidspunkt, ergo satt Bjørn Hernæs inne med 0,00 % kjennskap til saken. Til tross for det, og til min store overraskelse skrev han et brev til meg datert den 10.11.1997. Hvor han først beklaget at han:" Jeg ikke kunne vare til mye hjelp…" FAKTA: JO! Han kunne ha vart til hjelp, hvis han ville, fordi:

"HVER OG EN STORTINGSREPRESENTANT HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME."

I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs som om jeg hadde drøftet en klage med han i Stortinget til Hamar kommune. Saken gjelder Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ved siden av samme etater på Østre Toten, Oppland og overordnet innstanser i Oslo. I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs at:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                        26.05.99
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget

"Jeg håper det blir funnet en løsning som er tilfredsstillende også for Dem i løpet av kort tid" (i 2004 er det syv (7) år siden!!!)

Her vil jeg bare bemerke at: Den gang den 10.11.1997 hadde jeg allerede bodd 1 ½ år på gaten. Siden har enda gått drøye 1 ½ år i tillegg + ytterligere 4 år til, slik at jeg i dag bodd, lenger enn 6 år på gaten. Det hadde vært interessant å få Bjørn Hernæs til å utdype, hvordan han ville definere "KORT TID", og hvordan skulle jeg finne løsningen tilfredsstillende når jeg i ytterligere 4 ½ år (samlet i over 6 år) bodd på gaten, og at jeg fremdeles er tvunget til å bo der?!?

I siste avsnitt i sitt brev forklarer Bjørn Hernæs at

".. Deres sak bør finne sin løsning andre steder enn i Stortinget.."

Med andre ord, samme forslag som på 10.11.1997 og 27.01.1999 av to forskjellige personer, uten at noen av dem hadde noen som helst greie på:

1. Hva saken gjelder om
2. Hvilken saksbehandling saken var utsatt for
3. Hvilken Lov, moral, yrkesetikk folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde benyttet seg av osv.

Hvis folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde gjort sin jobb i henhold til Loven og moralske og yrkesetiske prinsipper, da ville saken (aldri eksistert), vart løst for lenge siden. Det er nettopp det som er problemet, at folk i de aktuelle stillinger ikke gjør jobben sin i henhold til Loven, og slett ikke i henhold til moralske og yrkesetiske prinsipper.
 
        Det er slike holdninger som måtte til, for at en hederlig menneske kunne blitt ytterligere i 4 ½ år tvunget på gaten. Og det som gjør disse folkenes handlinger enda grusommere, at jeg hadde 2 hjerteoperasjoner og har kunstig hjerteklaff og skulle vart avhengig av kontinuerlig legetilsyn. (MERK! Pengene til Legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler ble også frarøvet meg).

Jeg har mange flere grelle eksempler i tillegg, men jeg begrenser dette alene til Bjørn Hernæs, som jeg kan forsikre at han er i godt selskap.

Jeg vil gjerne få tilsendt et eksemplar av ansvars og myndighetsområder (og eventuelt instrukser) som gjelder både Sikkerhetspersonalet og for folk som formidler kontakt innover i Stortinget og spesielt for Vaktsjef Tor Andersen. Spesielt ønsker jeg å få belyst om hvilken kriterier gir rett til disse folkene til å bortvise folk (som har lovlig ærend).

Ved behov kan jeg understøtte mine påstander med ytterligere bevis.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                        26.05.99
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell M. Bondevik
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

HER!!!
****Se: Postanvisningen, 5.10.1999, Gerrit Løberg.

MERK! Brevet var hentet personlig av Gerrit Løberg, men i skrivende stund i 2003 har jeg fremdeles ikke fått svar på mitt brev, til tross for at han hentet posten sin personlig.

GULLKORN: ”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

”Man sparker ikke folk som ligger nede.”

”Alle store forbrytere blir fulgt av en besynderlig hell, som for dem til å overvinne vanskeligheter og unngå farer inntil forsynet mister tålmodigheten og lar dem strande på et øde skjær.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

”Den krever sin urimelige rett, som løper fra sitt naturlige vett.”

VEDLEGG:    
Fylkesmannen Kjell borgen 16.08.1996  2 sider
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 16.12.1996  2 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.10.1997  8 sider
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 20.06.1998 7 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 21.09.1998 5 "
Statsminister Kjell M. Bondevik 18.08.1998 3 "
Statsminister Kjell M. Bondevik 11.09.1998 1 "
Statsminister Kjell M. Bondevik  29.09.1998 4 "
Stassekretær Kari Husøy 07.09.1998  1 "
HKH Dronning Sonja 12.06.1993  5 "
Rikstrygdeverket 20.09.1993   1 "
HKH Dronning Sonja  20.09.1993  2 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
Rikstrygdeverket 13.10.1993 1 "
HKH Dronning Sonja  30.10.1998 13 "
Østre Toten Trygdekontor 14.08.1985  1 "
Østre Toten Trygdekontor 14.02.1986  1 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                        12.07.1999

Arne Røste Politibetjent
Hamar politikammer
Boks 355
2301 HAMAR

TRUSSEL FREMSATT I REGJERINGSKVARTALET, OSLO DEN 27.01.99???
HER!!!!
****Se Hamar Politi v. Arne Røste den 21.6.1999

KORT BESKRIVER DIN SAK: Det er ikke mulig! Men:

BAKGRUNN:

VEDLEGG:    
 Brev HKH Dronning Sonja 12.06.93 5 sider
 Rikstrygdeverket 20.09.93   1 "
 HKH Dronning Sonja 20.09.93  2 "
Ø. Toten Trygdektr. Vedtak 14.08.85 1 "
Ø. Toten Trygdektr. Vedtak 14.02.86  1 "
Rikstrygdeverket  13.10.93 1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.93 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.93  3 "

Disse dokumentene inneholder blant annet: UNDERSLAG av dokumenter, FORFALSKNING av dokumenter, GI FEILAKTIG OPPLYSNINGER MOT BEDRE VITENDE som var til direkte skade for meg!

SITUASJONEN I DAG:

Jeg flyttet fra Østre Toten/Oppland til Hamar den 01.07.1995. Etter en rekke dokumenterbare ulovligheter fra de ansvarlige personers og myndigheters side på Hamar, ble jeg TVUNGET PÅ GATEN f.o.m. 01.04.1996, som fram til nå utgjør 3 år og 4 måneder p.g.a. at Hamar Sosialkontor gjennom ulovlige handlinger frarøvet meg kr 6 700,- ++  pr. mnd. De kr 6 700,- pr. mnd. var såkalt FAST SOSIALHJELP og var øremerket penger til husleie og kommunale utgifter på kr 3 400,- pr. mnd., bil lånet på kr 1 600,- pr. mnd. og Bostøtten på kr 1 800,- pr. mnd. (Dokumenterbar fakta)

Ettersom ulovlighetene florerer på alle plan i hierarkiet, hvor folk direkte hindrer at sannheten kommer fram og en hederlig løsning finner sted, - hadde jeg ikke noen andre mulighet enn, å komme til Stortinget (FORDI: Hver Storingsrepresentant har rett til å ta opp en sak i Stortingets spørretime), og til Statsministerens kontor i Regjeringsbygget FORDI: Jeg ønsket å legge fram saken personlig for Statsministeren, om hva som foregår hos de ansvarlige og offentlige myndigheter. (Pga. tidligere negativ erfaring med postgangen.)

Da jeg første gang kom til Regjeringsbygget og ønsket en personlig samtale med Statsminister Kjell M. Bondevik ble jeg fra mottaket avvist med at jeg kunne ikke få snakket personlig med Statsministeren, men jeg skulle skrive brev til Statsministeren.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       12.07.1999
Arne Røste Politibetjent; Hamar

Da jeg hadde sendt personlig og rekommandert brev til Statsministeren, ble brevet åpnet av uvedkommende, besvart av uvedkommende, Statssekretær Kari Husøy se brev. 07.09.1998 (uten å ta hen syn til mitt brevs innhold, og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet), se brev til Statsminister Kjell M. Bondevik den 16.09.1998, 20.09.1998 og 29.09.1998.

        I senere brev av 20.09.98 sendte jeg supplerende opplysninger, og i brev av 29.09.1998 der påpekte jeg til Statssekretær Kari Husøy, ulovlighetene ved hennes handling og ba om at hun skulle overlevere alle de tre brevene som jeg hadde sendt personlig til Statsministeren, til Statsministeren, sammen med de medfølgende dokumentene. Begge de påfølgende brevene ble UBESVART! Og alle senere forsøk fra min side, for å få personlig kontakt med Statssekretær Kari Husøy, for å få svar på:

1. Hvorfor Statssekretær Kari Husøy åpnet Statsminister Kjell Magne Bondeviks PERSONLIG/REKOMMANDERT brev?
2. Hvorfor hadde Statssekretær Kari Husøy besvarte selv, mitt personlig rekommandert brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik.

3.
Hvis Stassekretæren hadde besvart selv mitt personlig/rekommandert brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik, - hvorfor tok hun verken hensyn til mitt brevs innhold, og eller til de vedlagte dokumentene.
4. På den måten hindret Statssekretæren at Statsministeren hadde fått greie på hva som foregår og hvilken ulovligheter jeg ble utsatt for, fra de ansvarlige personers og myndigheters side.

MERK! Men når jeg dykker opp ved Regjeringsbygget og ønsker å få snakke med Statssekretær Kari Husøy, da er det som om hun hadde sunket i jorden, og er ikke mulig å få snakke med henne, selv om jeg hadde forsøkt et utall ganger.

OM MITT BESØK I REGJERINGSKVARTALET, DEN 27.01.1999
Om det var akkurat på den 27.01.99 det vet jeg ikke, men etter at jeg ble bortvist fra Stortinget på en så SJOFELT måte, se brev til Sikkerhetssjef Gerrit Løberg i Stortinget, kom jeg til Regjeringsbygget som så mange ganger før. Jeg ba igjen om å få snakke med Statssekretær Kari Husøy.

HVA SKJEDDE?
INGENTING, det gikk akkurat slik som alle de tidligere gangene, da jeg hadde forsøkt å få kontakt med Statssekretæren. Jeg fikk "STANDARDSVARET" servert, det var ikke mulig å få tak i henne.
SNAKKET DU MED STATSSEKRETÆREN? Nei! - Og det gjelder ikke bare henne denne ene gangen, men ALDRI har jeg TRUET, eller ment å true noen i det hele tatt.

EKS! (Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.10.1997, side 2, Bente Nygaard saksbehandler v. Hamar Sosialkontor. Bente Nygaard ved å LJUGE direkte i ansiktet på meg om at: "JEG SKULLE FÅ DEKKET BÅDE HUSLEIEN OG STRØM utgiftene" (Rett før Påsken i 1996, like før da min oppsigelse av hybelen utløp, og deretter forsvinne til (en velfortjent Påskeferie), dermed var hun direkte ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, plyndret for innbo og nektet mat, medisiner, legeegenandeler osv.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       12.07.1999
Arne Røste Politibetjent; Hamar

        Og til tross for at jeg vet hvordan hun ser ut, jeg vet hvor jeg kunne få tak i henne (hvor hun jobber), jeg har mer enn god nok grunn til å TRUE henne med ett eller annet. MEN!, det ble ALDRI fremlagt noen som helst trusler fra min side verken mot Bente Nygaard eller mot Stassekretær Kari Husøy. Jeg har ikke unnlatt engang å hilse på disse folkene på Hamar Sosialkontor, selv om de ikke fortjener det. Og det høres da HELT MENINGSLØST ut, at jeg skulle true en person UTEN AT JEG VET ENGANG OM HVORDAN EN SER UT, HVOR JEG KUNNE FÅ TAK I VEDKOMMENDE osv.

ANDRE TING? Les de vedlagte dokumentene. Det er bare en meget begrenset del av virkeligheten, sannheten og dokumenterbar fakta, men de gir et innblikk i den MORAL, YRKESETIKK OG LOVSTRIDIGE HANDLINGER, som de ansvarlige personer og myndigheter benytter seg av, for å hindre/dekke over sannheten og dokumenterbar fakta.

HOVEDPROBLEMET
som hele saken angår, er beskrevet i mitt brev til HKH Dronning Sonja
den 30.10.98 hvor jeg i 1994 ba Kåre Willoch daværende Akershus/Oslos Fylkesmann, personlig om hjelp til å kunne få et rettferdig rettergang (der jeg kunne fått rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta) og å kunne flytte i Oslo området. Kåre Willoch hadde ikke brydd seg om å yte hjelp for meg, for å få en rettferdig rettergang, men sa: (helt usaklig)


"Du skulle reist tilbake til Ungarn." Da svarte jeg:

"Etter som jeg har BARE NORSK STATSBORGERSKAP påberoper jeg meg, at DEN NORSKE LOVEN skal gjelde for meg også, på lik linje med alle andre nordmenn fordi, det finnes verken MORALSKE, MENTALE ELLER STRAFFBARE grunner til, for å kunne beskåre mine helt elementære GRUNNLOVS GITTE RETTIGHETER."

Kåre Willoch pleier ikke å være svarskyldig osv. les resten i brevet til Dronning Sonja den 30.10.1998 side 4.

Da Hamar Sosialkontor hadde tvunget meg på gaten, nektet meg mat og plyndret meg for innbo var det bare en direkte oppfølger til hva Kåre Willoch, Fylkesmannen i Akershus/Oslo hadde tidligere forklart meg i klartekst, hva jeg skulle gjøre.

Jeg beklager, men det går ikke an, å gjøre denne saken kortere enn den er, hvis man skal kunne yte rettferdighet i denne saken.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/1

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                          03.11.1999

Arne Røste Politibetjent
v. Hamar Politikammer
boks 355
2301 HAMAR

TRUSSEL FREMSATT I REGJERINGSKVARTALET, OSLO DEN 27.01.1999

Jeg ønsker at ditt brev av 01.11.99 og min redegjørelse av 12.07.99 skal sidestilles og all øvrige dokumentasjon håndteres, som sekundære opplysninger, uten om de dokumenter som følger med som vedlegg til mitt brev av 12.07.99.

Jeg henviser til vårt samtale den 01.11.99 og brevet du skrev den dagen, angående "TRUSLER FREMSATT I REGJERINGSKVARTALET DEN 27.01.99". Etter å ha tenkt nøye etter, kom jeg til følgende konklusjon.

Det brevet du skrev og jeg signerte den 01.11.99, gir ingen tilfredsstillende fremstilling av virkeligheten. I mitt brev som jeg skrev på din oppfordring, etter de punktene som du hadde skissert for meg, og jeg skulle holde meg til, og som er datert den 12.07.99 og som jeg hadde sendt som personlig og rekommandert brev til deg, - står de aller nødvendigste opplysninger om saken, og en begrenset, men saks og tidsaktuelle vedlegg av dokumenter.

ÅRSAKEN TIL DET ER FØLGENDE:
Den store bunke av dokumentene som du hadde vist meg, og som du sa skulle følge med saken er:

1.) Unødvendig, uvedkommende for saken og egner seg bare for å skape forvirring og at folk mister oversikten i saken.

2.)
Store deler av dokumentmassen er det ufattelig for meg, hvordan disse kunne blitt sendt fra Oslo, som en del av saken, ettersom jeg aldri hadde sendt dem til Stasminister Kjell M. Bondevik. Jeg har fullstendig kontrollerbar oversikt over de dokumentene, som jeg til enhver tid hadde sendt til aktuelle personer og myndigheter.

3.)
Jeg har ikke noe imot at under en eventuelt rettssak, skal også deler av de øvrige dokumenter blir belyst, og eventuelt understøttet med ytterligere dokumenter. Men i utgangspunktet ønsker jeg at ALL dokumentasjon utenom de som er vedlagt i mitt brev til deg datert den 12.07.99, håndteres som sekundære fakta inntil videre.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
 
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

 Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                         14.12.1999

Strand Hilde Hermanrud
v. Oslo Politidistrikt
Postboks 8101 Dep.
OSLO

TRUSLER FREMSATT I REGJERINGSKVARTALET…..??!!??
HER!!!!
****Se Henleggelse av saken, Strand Hilde Hermanrud, Oslo, 22.11.1999

Jeg har den 10.12.1999 mottatt Deres brev av 22.11.99 angående:

ANMELDELSESNUMER: 8895/99 REGISTRERT: DEN 28.01.99
FORHOLDETS ART: TRUSLER, DIVERSE (PAR. 227)
GJERNINGSDATO/STED: 27.01.99 Akersgt. 42 osv.

VEDTAKET OM HENLEGGELSE AV FORHOLDET ETTER BEVISETS STILLING?!? MERK! Brevet er uten underskrift og stempel!

I brevet ikke grunngis, hvorfor saken ble henlagt! Hvis det er mulig, vil jeg gjerne få tilsendt en grundig forklaring på om, hva var grunnlaget for henleggelsen, og jeg vil gjerne ha en ny tidsfrist, for å kunne klage.
I mitt siste brev til HKH. Dronning Sonja formulerte jeg slik at:

"DE ANSVARLIGE MYNDIGHETER BLIR MER OG MER DESPERATE, I SINE HANDLINGER, FOR Å HINDRE AT SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA KOMMER TIL OFFENTLIGHETEN OG DE ANSVARLIGE MYNDIGHETERS HENDER……."

HVA ER DET, - DETTE EGENTLIG HANDLER OM?: JO!

Jeg ble beskyldt for å ha fremlagt trusler (Mord trusler) i regjeringskvartalet den 27.01.1999 om å ville ta livet av Statssekretæren Kari Husøy. MERK!!! Jeg har aldri møtt henne, jeg vet ikke hvordan hun ser ut, jeg vet heller ikke hvor hun bor, eller hvor jeg kunne få tak i henne. (I tillegg er jeg IKKE VOLDELIG!!!!) Og jeg skulle ha kommet med disse mord truslene i Regjeringskvartalet, - i et av landets best bevoktede bygninger, med kontinuerlig videoovervåking og i tillegg, godt bestykket med oppegående sikkerhetsvakter som også formidler kontakter innover.

Skulle jeg ha fremlagt en slik mordtrussel i Regjeringsbygget, - burde sikkerhetsvaktene holdt meg igjen (om nødvendig med makt), tilkalt politiet og anmeldt saken på flekken. Men det skjedde ikke, - ergo ut i fra anmeldelsen kunne en POTENSIELL MORDER (som nettopp har ytret vilje om å ville) DREPE STATSSEKRETÆR KARI HUSØY, kunne uforstyrret forlate Regjeringsbygget, - og drive med sine MORD planer i et halvt år på Hamar: HVORDAN EN SKULLE MYRDE STATSSEKRETÆREN?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       14.12.1999
Strand Hilde Hermanrud

Før noen plutselig hadde husket i Regjeringskvartalet om at: her har det vart fremlagt MORD TRUSLER mot Statssekretæren for et halvt år siden, - og via HAMAR POLITIKAMMER innkalle meg til "FORHØR?" rett før fellesferien. Se brevet til Politibetjent Arne Røste den 12.07.99, der vi ble enige om at, jeg umiddelbart etter fellesferien skulle få et brev med ny dato, for ytterligere et avhør, før saken skulle sendes til Oslo.

Men månedene etter fellesferien hadde bare gått, uten at jeg fikk tilsendt noen brev med ny time for "avhør?", og etter at jeg hadde pushet på flere ganger, ble det fart i sakene, og i slutten av oktober ble saken sendt til Oslo.

1.)HVA SKULLE VÆRT HENSIKTEN MED DETTE?!? Fra før er jeg utsatt for massive dokumenterbare ulovligheter fra ansvarlige personer og offentlige myndigheter. I tillegg ble jeg utsatt for ekstraordinære ulovligheter i Stortinget både den 27.01.99 og 18.05.99 (Se brev til Gerrit Løberg sikkerhetssjef i Stortinget av 26.05.99), som jeg både beskrev og overlevert til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (også sendt både til HKH Dronning Sonja og Statsminister Kjell M. Bondevik i personlig, rekommandert brev).

        Og ytterligere i tillegg ble jeg beskyldt for å ha fremlagt MORD TRUSLER i Regjeringskvartalet om å DREPE Statssekretær Kari Husøy. Disse ulovligheter i Stortinget og påstanden om å ha fremlagt MORD TRUSLER var fabrikkerte, og var egnet for å kunne hindre meg for å kunne forfølge min sak på HEDERLIG VIS, både i Stortinget hvor jeg prøvde å få kontakt med Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg og i Regjeringsbygget, hvor jeg prøvde å få kontakt med Statssekretær Kari Husøy.

2.) HENSIKTEN KUNNE OGSÅ VARE AT: Ved å erfare så massive ulovligheter, ulevelige, umenneskelige livs forhold, og til tross for at, jeg kan DOKUMENTERE mine påstander, kunne jeg ikke få rettferdighet, da de skyldige, offentlige/ansvarlige personer og myndigheter, dekker over hverandres ulovlige handlinger og hindrer at sannheten og dokumenterbar fakta når fram til offentligheten/de ansvarlige myndigheter.

        Og ved å erfare at jeg kunne bli dømt for noe, som jeg aldri har gjort, skulle skape en så oppgitt stemning hos meg at jeg ville "endelig ta til fornuften" og pakke sammen og forsvinne fra Norge, til Ungarn, slik Kåre Willoch ex. Statsminister hadde forkynt meg i klartekst i 1994, da han sa: "DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN…", til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, se tidligere brev til HKH Dronning Sonja: 30.10.98 (s. 4-5)

3.) Eller av de samme årsakene, skulle jeg slutte (GI OPP) å søke å få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, - og lot de ansvarlige personer/myndigheter slippe å ta og taes til ansvar, for sine lovstridige og grusomme handlinger.

        Gud vet hva som var årsaken til, at disse folkene som hadde beskyldt meg om å ville DREPE Statssekretær Kari Husøy, at disse hadde ombestemt seg og ikke lot meg bli dømt (denne gangen) på falske anklager.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       14.12.1999
Strand Hilde Hermanrud

 Hva? - Om jeg blir igjen anklaget på falske premisser, og dømt for noe som jeg ikke hadde den fjerneste anelse om, for å beskytte/redde, haugevis av folk i ansvarlige/offentlige stillinger, for å måtte stå til rette for sine gjerninger/ugjerninger.

Eller er det slik fattet i RETTSSTATEN NORGE at jeg må ha med meg døgnkontinuerlig to vitner, for å kunne motbevise grunnløse beskyldninger? Jeg har alltid BARE KJEMPET MED HEDERLIGE MIDLER, uansett hvilken skitne midler motpartene mine hadde funnet for godt i å anvende mot meg.

Til tross for det, hadde ikke falt meg inn en eneste sekund til å GI OPP eller å GI ETTER, - uansett hvilken konsekvenser dette skulle innebære for meg, men jeg kan bare si det slik jeg beskrev til HKH Dronning Sonja i mitt forrige brev:

"HER I DENNE SKITNE SAKEN BLE DET BENYTTET ALLE MIDLER AV: TVANG, PRESS OG ULOVLIGHETER AV FORSKJELLIG GRAD, men selv om det vil koste LIVET for meg, - er jeg ikke villig til å gi etter, verken for PRESS, TVANG ELLER ULOVLIGHETER AV FORSKJELLIG GRAD"


En fredfull Jul og et velsignet
Godt Nytt År ønskes av: Istvan Ladiszlaidesz

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
HKH Dronning Sonja
Statsmin. K. M. Bondevik
Fylkesm. Sigbjørn Johnsen
Vedlegg: Saksavgjørelse Oslo Politidistrikt 22.11.99


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Postterm boks 4301
2308 HAMAR                      04.02.2000

STATSADVOKATEN

KLAGE: OVER VEDRØRENDE SAK 8895/99
HER!!!!
****Se: Oslo Politi, 27.1.2000, v. Håvard Bekkelund

Dette er første svarbrevet på min klage på henleggelsen.

Jeg klager over at ingen vitner er avhørt i saken som kunne ha belyst forholdene. Jeg klager også over at jeg ble hindret i å kunne forfulgt min sak både i Stortinget og i Regjeringsbygget på grunn av disse FABRIKKERTE beskyldningene.

MITT MÅL ER: - Å få en hederlig løsning på, at jeg ble frarøvet helt elementære menneskerettigheter som å ha tak over hodet, ha mat, medisiner, legeegenandeler osv. og jeg ble også plyndret for eiendeler (innbo). Disse ulovligheter har ansvarlige, offentlige personer og myndigheter hadde påtvunget meg, mot bedre vitende og på lovstridig grunnlag og disse folkene handlet med overlegg og til direkte skade for meg. Siden har de ansvarlige myndigheter på alle plan støttet opp om ulovlighetene (enten ved å benekte at de hadde mottatt tidligere innleverte dokumenter eller rett og slett NEKTET å lese dokumentene). Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997. Ellers er de mest aktuelle dokumenter oppgitt som vedlegg i brev til Politibetjent Arne Røste, Hamar den 12.07.1999.

Jeg vil gjerne ha opplysninger om, hvordan saksgangen hos:
Riksadvokaten/Statsadvokaten vil arte seg?
Hva vil det koste av penger for meg?
Hvilken utfall kan jeg med sannsynlighet regne med?
Hva kan Riksadvokaten gjøre?

Det er fire år siden jeg ble tvunget på gaten. Fra det tidspunkt hadde jeg sultet mye mer enn noen ganger tidligere. Jeg er undervektig, feilernært, underernært og fremdeles 21kg under min idealvekt. I tillegg fryser jeg forferdelig om vinteren, men ellers har hver årstid sine plager, når man bor på gaten.
MEN! De ansvarlige personers/myndigheters lovstridige handlinger kommer i enda grusommere belysning, hvis jeg legger til at:

JEG HAR HATT TO HJERTEOPERASJONER OG HAR KUNSTIG HJERTEKLAFF. PÅ GRUNN AV REDUSERT BLODSIRKULASJON OG LEDD PLAGER FRYSER JEG MYE RASKERE ENN FOLK NORMALT GJØR.
Til denne klagen regner jeg også brevet til Strand Hilde Hermanrud som jeg sendte den 14.12.1999.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

VEDLEGG: som fulgte med brevet den 12.07.1999    
Påtaleansvarlig Strand Hilde Hermanrud, Oslo 22.11.1999    1 side (r)
Politifullmektig Håvard Bekkelund, Oslo 27.01.2000   1 "
Politibetjent Arne Røste, Hamar  12.07.1999 3 "
Politibetjent Arne Røste, Hamar  03.11.1999  1 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                       04.05.2000
 

Håvard Bekkelund Politiadjutant
v. Oslo Politikammer
Pb. 8101 Dep.
0032 OSLO

Deres ref. 8895/99HB/eh
HER!!!!
****Se: Oslo Politi, 19.4.2000, v. Håvard Bekkelund

Dette er andre svarbrevet på min klage på henleggelsen.

ÆRES KRENKELSE!!! KLAGE TIL STATSADVOKATEN!!!

Jeg har mottatt Deres brev av 19.04.2000 hvor det står følgende:

"DE HAR IKKE KRAV PÅ Å PÅKLAGE VEDTAKET VIDERE TIL RIKSADVOKATEN. DERSOM STATSADVOKATEN ANBEFALER DET, KAN DERES KLAGE IMIDLERTID LIKEVEL BLI OVERSENDT RIKSADVOKATEN FOR ENDELIG VURDERING."

        Jeg er sjokkert etter å ha lest Deres brev av 19.04.2000 der det står at jeg ikke har krav for å kunne påklage en eventuelt henleggelse. Her i denne saken er det begått den grusomste ÆRES KRENKELSE som et menneske kunne bli utsatt for. Nemlig Å VILLE MYRDE et annet menneske. Men hadde denne skitne saken handlet bare om mordtrusselen, men nei tvert imot:

1.) Hensikten var å gjøre meg REDD/SKREMT og avskrekke meg for å ville fortsette å forfølge min sak både i Stortinget og i Regjeringsbygget.

2.)
HINDRE meg for å kunne forfølge saken både i Stortinget og i Regjeringsbygget.

3.)
HINDRE OG DEKKE OVER de faktiske, dokumenterbare ulovligheter (som å tvinge en hederlig menneske på gaten, nekte vedkommende mat og plyndre vedkommende for eiendeler (innbo)), for å komme til unnsetning til de ansvarlige personer, myndigheter, slik at ingen av de skyldige trekkes til ansvar for sine Lovstridige handlinger.


        Det har resultert i at jeg bor i det FEMTE ÅRET på gaten. Ingen ansvarlige personer/myndigheter tør/våger å gjøre noe med saken. De ansvarlige personer/myndigheter:

- Enten benekter å ha mottatt dokumentene
- Eller nekter å lese dokumentene
- Eller bruker folk i underordnet stillinger, som sikkerhetsvakter i Stortinget/Regjeringskvartalet for å hindre meg å kunne komme i kontakt med dem som jeg søker.
- Ellers er alle på organisasjonshierarkiets alle trinn, bare opptatt av å hjelpe til, for å dekke over hverandres ulovlige handlinger, som er til direkte skade for meg.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       04.05.2000
Håvard Bekkelund Politiadjutant

Hvis saken ikke vil bli sendt videre til Riksadvokaten, kan jeg ikke oppfatte det annerledes enn, at dette er en ny dekkoperasjon for å hindre igjen, til å få sannheten og dokumenterbar fakta i å komme frem. Jeg ønsker at alle mine brev med de vedlagte dokumentene blir samlet sendt til Riksadvokaten.

Jeg har fremdeles ikke gitt opp håpet om en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig rettergang/saksgang og rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger) for å forvalte.

Gud velsigne og belønne Dere, for Deres gjerning.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Vedlegg: Oslo Politikammer 19.04.2000
KOPI: Politibetjent Arne Røste Hamar

HER!!!!HER!!!!HER!!!!
****Se: Riksadvokat Tor Aksel Bush, 19.6.2000.

MERK! Riksadvokaten fant heller ingen grunn til å gjøre noe med saken!
****Se: Oslo Politi, 25.8.2000, v. Håvard Bekkelund

Dette er siste brev i saken og dessverre ingen ting er gjort med ulovlighetene hverken i Stortinget, Regjeringsbygget, Hamar/Hedmark, Østre Toten/Oppland eller i Oslo. Jeg har senere møtt opp på Politiet i Oslo (i nærheten av Rockefeller), og skulle fått i tale Politijurist Strand Hilde Hermanrud, som henla saken den 22.11.1999, men hun jobbet ikke der lenger, hun var flyttet til Grenland Politi men Damen var heller ikke mulig å treffe).

****Se: Hærverk på bil (Hamar), 1.12.2000

MERK! Hærverket på bilen ble utført i denne tidsperioden i 2000.

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                       05.07.2000

Jens Stoltenberg Statsminister
Akersgt. 42
0158 OSLO

FY OG SKAM!!!

Har ansvarlige personer og offentlige myndigheter RETT TIL Å MYRDE en hederlig menneske, i RETTSSTATEN NORGE?!?

Jeg presses og tvinges MED ALLE MIDLER av ansvarlige personer og offentlige myndigheter, for at JEG SKAL FORLATE NORGE, til tross for at JEG HAR BARE NORSK STATSBORGERSKAP og aldri har jeg gjort noe som helst galt. I den forbindelse ble det benyttet bl. a. følgende midler:

- I 23 år har jeg vart nektet arbeide og hele tiden ble jeg holdt på økonomisk eksistensminimum (med sult som daglig gjest).
- Jeg
ble banket opp på Gjøvik Politiet (Sannjord)
- Jeg
ble tvunget over på Uføretrygd mot min vilje
- F.o.m. 01.04.1996
ble jeg tvunget på gaten av (Hamar Sosialkontor se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997), hvor jeg bor enda! Samtidig ble jeg nektet mat og plyndret for eiendeler.
Hvorfor det? Jo! Kåre Willoch tidligere Statsminister sa det personlig til meg:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap. (Se brev til HKH Dronning Sonja den 30.10.1998).

HVORDAN ER DET MULIG? Jo! De ansvarlige personer og myndigheter:
- Benekter å ha mottatt dokumenter
- Nekter å lese dokumenter
- Underslår dokumenter
- Ljuger som fanden selv
- Dekker over hverandres ulovlige handlinger med alle midler.

Helt fra folk på grunnplan: Saksbehandlere ved sosialkontoret, til Sivilombudsmannen , flere Stortingsrepresentanter osv., for å hindre at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til de ansvarlige personer og offentlige myndigheter og Offentligheten. Og for å hindre at jeg forfølger saken på hederlig vis både ved Stortinget og i Regjeringsbygget: misbrukes politiet, og når det ikke hjelper, til å stanse meg så: Anmeldes jeg for å ha fremlagt MORD TRUSLER mot Statssekretær Kari Husøy, i Bondeviks første regjeringsperiode.

Disse menneskenes grusomme handlinger, og de ulevelige omstendigheter som jeg ble påtvunget, kommer i enda grusommere belysning når jeg hadde to hjerteoperasjoner (1977-1990), og har kunstig hjerteklaff.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       05.07.2000
Jens Stoltenberg Statsminister

        Jeg ønsker en samtale med Statsminister Jens Stoltenberg, for å få en løsning på de grusomhetene jeg har vært og er fremdeles utsatt for, og å få slutt på en fem (5 års) uteliggertilværelse. Jeg er smertelig klar over hvor mikroskopisk sjansen er for at dette brev skal på hederlig vis nå fram til Statsministeren personlig, og ikke ender dette brev også på samme uvedkommende sted, som de aller fleste av mine brev med innhold av fellende dokumenter.
 
        Men jeg tar sjansen og stoler på at Gud før eller senere sørger for at en av mine brev når fram og at jeg kan få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta. For noe mindre har ikke vært, ikke er, - og vil neppe bli akseptabelt!
Jeg legger ved brevet en liten del av korrespondansen/fakta som er hovedsakelig fra siste 2 - 3 år. Det er bare en liten, men representativ utvalg.

JEG AVSLUTTER BREVET I HÅP OM AT DET SKAL NÅ FRAM TIL STATSMINISTEREN!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

HER!!!!
****Se: Rek. sending, Jens Stoltenberg Statsminister, 31.7.2000,  som Else Marie Hagen signert for Statsmin. Jens Stoltenberg den 3.8.2000.

Statsminister Jens Stoltenberg har heller ikke besvart mitt brev. Else Marie Hagen hadde også sunket i jorden (på samme måte som Statssekretær Kari Husøy m. fl.),  hver gang jeg hadde møtt opp ved Statsministerens kontor, for å få damen i tale.

VEDLEGG:    
 HKH Dronning Sonja 12.06.1993 5 sider
Rikstrygdeverket 20.09.1993 1 "
 HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2 "
Vedtak Ø. Toten Trygdekontor 14.08.1985  1 "
Vedtak Ø. Toten Trygdekontor 14.02.1986  1 "
Rikstrygdeverket 13.10.1993 1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 10 "
Statsmin. Kjell M. Bondevik 18.08.1998 3 "
Kari Husøy Statssekretær 07.09.1998 1 "
Statsmin. Kjell M. Bondevik 11.09.1998 1 "
Statsmin. Kjell M. Bondevik 29.09.1998 4 "
 Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget 26.05.1999 14 "
Politibetjent Arne Røste, Hamar 12.07.1999 5 "
Strand Hilde Hermanrud, Oslo politi 14.12.1999 5 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.10.1997  8 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 20.06.1998 7 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.06.1999  11 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen  16.12.1996 2 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen  udatert. uavsluttet   7 "
Politiadjutant Håvard Bekkelund, Oslo pol. 04.05.2000 3 "

MERK! Brevet til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen på syv sider er uavsluttet og udatert, men det er viktig momenter i brevet.
GOD SOMMER!

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                         15.11.2001

Inngjerd Schou Sosialminister
Akers gata 42
0158 OSLO

"TVANG AVSLØRER USUNNE HOLDNINGER"

Jeg ønsker at Sosialministeren Inngjerd Schou engasjerer seg i denne saken og hjelper meg til en HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG RETTERGANG., for å kunne få rettferdighet, i henhold til dokumenterbar fakta. I et demokratisk rettsstat som Norge påberoper seg for å være, skulle vært en selvfølge, - men det de ansvarlige personer og myndigheter hadde prestert i denne saken, kan ingen forsvare verken moralsk, yrkesetisk eller medmenneskelig. Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og 18.09.2001.

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født:
17.07.45, Budapest - Ungarn
Statsborgerskap: BARE norsk (som de fleste nordmenn)


        Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 KAPP i årene 1974, 1975, 1976 som fagmann (metall dreier). I 1977 hadde jeg min første hjerteoperasjon. Siden gikk jeg på forskjellige skolegang under Attføring. F.o.m. 1988 er jeg uføretrygdet (tvunget på Uføretrygd mot min vilje), i 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, med kunstig hjerteklaff.

        Fra Østre Toten flyttet jeg til Hamar f.o.m.01.07.1995 i håp om å kunne flytte fra dokumenterbare ulovligheter fra de ansvarlige offentlige myndigheters side på Østre Toten. F.o.m. 01.04.1996 ble jeg tvunget på gaten av Hamar Sosialkontor, godt hjulpet at Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og tidligere assisterende Fylkesmannen Skjølaas, ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd. såkalt FAST SOSIALHJELP som var øremerket middel til Husleie på kr 3 400,- pr mnd., kr 1 600,- pr mnd til bil lånet og kr 1 800,- pr. mnd. Bostøtte. (dokumenterbar fakta).

        Dette skjedde med den overordnede målsetning om, at jeg skulle tvinges til å forlate Norge. (Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og HKH Dronning Sonja den 30.10.1998), til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

        Etter at Sosialminister Inngjerd Schou, hadde lest mitt brev og de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger og samtidig å understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Jeg håper at Sosialministeren vil bruke tid på mine problemer som er SKAPT av folk i ansvarlige/offentlige stillinger som handlet mot bedre vitende og hinsides den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       15.11.2001
Inngjerd Schou Sosialminister

(Ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd, nekte meg matpenger og plyndre meg for innbo), skulle de skape en så ulevelig livs - situasjon for meg, at jeg skulle rømme fra Norge, - slik tidligere Statsminister Kåre Willoch i rene ord, personlig hadde forkynt til meg:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap. Jeg har gjentatte ganger, år etter år, årtier etter årtier sendt personlig rekommandert brev, med vedlagte dokumenter, både til HM. Kong Olav V. HM. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja. Statsminister Gro Harlem Brundtland, Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Statsminister Kjell Magne Bondevik, forskjellige Statsråder osv.
 

        Men uten en tilfelle ble brevene ikke engang besvart. Mitt første brev til HKH Dronning Sonja den 12.06.1993 ble besvart. Resten av en lang rekke brev til HKH Dronning Sonja og forskjellige Statsministere ble av en eller annen uhederlig funksjonær i en underordnet, men ansvarlig stilling sørget for, at mine brev og de vedlagte dokumentene, ikke kom fram til de rette personene. Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.09.2001, men så lenge jeg lever, lever jeg i håpet om at mitt brev denne gangen skal nå fram til den rette vedkommende. Jeg har ikke gitt opp håpet om, at det finnes også HEDERLIGE mennesker.

        Hvor mitt brev til Sosialminister Inngjerd Schou skal havne, det vet jeg ikke, - men jeg Håper og Tror at det finnes en allmektig og rettferdig GUD!, som vil belønne de som håndterer dette brevet, etter fortjeneste.

Jeg ser fram til å møte Sosialminister Ingjerd Schou.
HER!!!!HER!!!!
****Se: Mottakingsbevis, 15.11.2001

****Se: Ingjerd Schou Sosialminister, 14.5.2002

Sosialministeren ikke fant noen grunn til å gjøre med saken (hvis hun hadde sett mitt brev og de vedlagte dokumentene?), men takker høflig at jeg delte med henne mine tanker?! Men! Det spørs om hun hadde lest mitt brev og de vedlagte dokumentene, for da ville hun visst, at akkurat disse instansene som hun henviser meg til, - skapte mine problemer ved å ikke gjøre den jobben som disse folkene har, - i henhold til den loven disse folkene er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger) til å forvalte!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       15.11.2001
Inngjerd Schou Sosialminister

VEDLEGG:    
Sigbjørn Johnsen kommende Fylkesmann i Hedmark 16.12.1996 2 side
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.10.1997 8 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.06.1998 7 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 21.09.1998 5 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.06.1999 11 "
Unni Steen Førstesekretær v. Fylkesmannen 08.12.2000 1 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl 15.12.2000 4 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 10.01.2001 11 "
Einar Busterud Ordfører 23.02.2001 9 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 18.092001 16 "
Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark 16.10.2001 4 "
Lege Geir Erik Nilsen 30.01.1998 1 "
Kjell Magne Bondevik, Statsminister 18.08.1998 3 "
Kari Husøy Statssekretær 07.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 11.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 29.09.1998 4 "
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget  26.05.1999 13+1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 21.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 30.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 12.07.1999 5 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 03.11.1999 2 "
Strand Hilde Hermanrud 22.11.1999 1 "
Strand Hilde Hermanrud 14.12.1999 5 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 27.01.2000 1 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 04.05.2000 3 "
Jens Stoltenberg Statsminister 05.07.2000 3 "
HKH Dronning Sonja 12.06.1993 5+1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2+3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 30.10.1998 13 "
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 10 "
HKH Dronning Sonja 16.10.2001 7 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                        23.11.2001

Dagfinn Høybråten Helseminister
Akers gata 42
0158 OSLO

"TVANG AVSLØRER USUNNE HOLDNINGER"

Jeg ønsker at Helseministeren Dagfinn Høybråten engasjerer seg i denne saken og hjelper meg til en HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG RETTERGANG., for å kunne få rettferdighet, i henhold til dokumenterbar fakta. I et demokratisk rettsstat som Norge påberoper seg for å være, skulle vært en selvfølge, - men det de ansvarlige personer og myndigheter hadde prestert i denne saken, kan ingen forsvare verken moralsk, yrkesetisk eller medmenneskelig. Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og 18.09.2001.

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født:
17.07.45, Budapest - Ungarn
Statsborgerskap: BARE norsk (som de fleste nordmenn)


Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 KAPP i årene 1974, 1975, 1976 som fagmann (metall dreier). I 1977 hadde jeg min første hjerteoperasjon. Siden gikk jeg på forskjellige skolegang under Attføring. F.o.m. 1988 er jeg uføretrygdet (tvunget på Uføretrygd mot min vilje), i 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, med kunstig hjerteklaff.

        Fra Østre Toten flyttet jeg til Hamar fom.01.07.1995 i håp om å kunne flytte fra dokumenterbare ulovligheter fra de ansvarlige offentlige myndigheters side på Østre Toten. F.o.m. 01.04.1996 ble jeg tvunget på gaten av Hamar Sosialkontor, godt hjulpet at Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og tidligere assisterende Fylkesmannen Skjølaas, ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd. såkalt FAST SOSIALHJELP som var øremerket middel til Husleie på kr 3 400,- pr mnd., kr 1 600,- pr mnd til bil lånet og kr 1 800,- pr. mnd. Bostøtte. (dokumenterbar fakta).

        Dette skjedde med den overordnede målsetning om, at jeg skulle tvinges til å forlate Norge. (Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og HKH Dronning Sonja den 30.10.1998), til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

        Etter at Helseminister Dagfinn Høybråten, hadde lest mitt brev og de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger og samtidig å understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Jeg håper at Helseministeren vil bruke tid på mine problemer som er SKAPT av folk i ansvarlige/offentlige stillinger som handlet mot bedre vitende og hinsides den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       23.11.2001
Dagfinn Høybråten Helseminister

(Ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd, nekte meg matpenger og plyndre meg for innbo), skulle de skape en så ulevelig livs - situasjon for meg, at jeg skulle rømme fra Norge, - slik tidligere Statsminister Kåre Willoch i rene ord, personlig hadde forkynt til meg:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"
       
Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap. Jeg har gjentatte ganger, år etter år, årtier etter årtier sendt personlig rekommandert brev, med vedlagte dokumenter, både til HM. Kong Olav V. HM. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja. Statsminister Gro Harlem Brundtland, Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Statsminister Kjell Magne Bondevik, forskjellige Statsråder osv. Men uten en tilfelle ble brevene ikke engang besvart.

Mitt første brev til HKH Dronning Sonja den 12.06.1993 ble besvart. Resten av en lang rekke brev til HKH Dronning Sonja og forskjellige Statsministere ble av en eller annen uhederlig funksjonær i en underordnet, men ansvarlig stilling sørget for, at mine brev og de vedlagte dokumentene, ikke kom fram til de rette personene. Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.09.2001, men så lenge jeg lever, lever jeg i håpet om at mitt brev denne gangen skal nå fram til den rette vedkommende. Jeg har ikke gitt opp håpet om, at det finnes også HEDERLIGE mennesker.

        Hvor mitt brev til Helseminister Dagfinn Høybråten skal havne, det vet jeg ikke, - men jeg Håper og Tror at det finnes en allmektig og rettferdig GUD!, som vil belønne de som håndterer dette brevet, etter fortjeneste.

Jeg ser fram til å møte Helseminister Dagfinn Høybråten:
HER!!!!HER!!!!
****Se: Dagfinn Høybråten, Helseminister, 11.12.2001

Endelig et personlig svar fra selve adressaten! (Hvis det kommer fra Helseministeren?) Det er en skam, hvis Helseminister Dagfinn Høybråten skrev det brevet jeg fikk tilsendt, ettersom han tydeligvis sitter inne med (mitt brev + dokumenter?)  Men det er ufattelig at Helseministeren ikke ser av mitt brev og de vedlagte dokumentene at, jeg har ikke mulighet til å nå fram hverken hos de lokale ansvarlige offentlige myndigheter eller hos de overordnede myndigheter i Oslo, da de ansvarlige personer og myndigheter dekker over hverandres ulovlige handlinger og hindrer at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til offentligheten og ansvarlige personer.

****Se: Postanvisningen, 23.11.2001 og 24.12.2001, Helseminister.

MERK! Jeg har ikke fått i retur Mottakingsbeviset!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       23.11.2001
Dagfinn Høybråten Helseminister

VEDLEGG:    
Sigbjørn Johnsen kommende Fylkesmann i Hedmark 16.12.1996  2 side
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.10.1997 8 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.06.1998  7 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 21.09.1998  5 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.06.1999 11 "
Unni Steen Førstesekretær v. Fylkesmannen 08.12.2000  1 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl  15.12.2000  4 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 10.01.2001 11 "
Einar Busterud Ordfører 23.02.2001  9 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 18.092001 16 "
Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark 16.10.2001  4 "
Lege Geir Erik Nilsen 30.01.1998 1 "
Kjell Magne Bondevik, Statsminister 18.08.1998  3 "
Kari Husøy Statssekretær 07.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 11.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 29.09.1998  4 "
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget  26.05.1999 13+1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 21.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 30.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 12.07.1999  5 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 03.11.1999  2 "
Strand Hilde Hermanrud 22.11.1999 1 "
Strand Hilde Hermanrud 14.12.1999  5 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 27.01.2000 1 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 04.05.2000 3 "
Jens Stoltenberg Statsminister 05.07.2000 3 "
HKH Dronning Sonja 12.06.1993  5+1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2+3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
HKH Dronning Sonja 30.10.1998  13 "
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 10 "
HKH Dronning Sonja 16.10.2001 7 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/7

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                          22.11.2001

Kjell Magne Bondevik Statsminister
Akers gata 42
0158 OSLO

Jeg har tidligere flere ganger skrevet noen "GULLKORN" som jeg hadde plukket opp underveis, men den, jeg hadde funnet nå, - slår alle mine tidligere funn.

"EN MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN MAN SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN/KVINNE HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET IKKE Å "ARBEIDE I DET STILLE" , MEN STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN/HUN IKKE DET, DA ER HAN/HUN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR/KVINNE SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELLER SKORT PÅ EVNER"!

 Jeg ønsker at Statsministeren Kjell M. Bondevik engasjerer seg i denne saken og hjelper meg til en HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG RETTERGANG., for å kunne få rettferdighet, i henhold til dokumenterbar fakta. I et demokratisk rettsstat som Norge påberoper seg for å være, skulle det vært en selvfølge, - men det de ansvarlige personer og myndigheter hadde prestert i denne saken, kan ingen forsvare verken moralsk, yrkesetisk eller medmenneskelig. Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og 18.09.2001.

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født:
17.07.45, Budapest - Ungarn
Statsborgerskap: BARE norsk (som de fleste nordmenn)


Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 KAPP i årene 1974, 1975, 1976 som fagmann (metall dreier). I 1977 hadde jeg min første hjerteoperasjon. Siden gikk jeg på forskjellige skolegang under Attføring. F.o.m. 1988 er jeg uføretrygdet (tvunget på Uføretrygd mot min vilje), i 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, med kunstig hjerteklaff.

        Fra Østre Toten flyttet jeg til Hamar f.o.m. 01.07.1995 i håp om å kunne flytte fra dokumenterbare ulovligheter fra de ansvarlige offentlige myndigheters side på Østre Toten og Oppland. F.o.m. 01.04.1996 ble jeg tvunget på gaten av Hamar Sosialkontor, godt hjulpet at Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og tidligere assisterende Fylkesmann Ola Skjølaas, ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd. såkalt FAST SOSIALHJELP som var øremerket middel til Husleie på kr 3 400,- pr mnd., kr 1 600,- pr mnd til bil lånet og kr 1 800,- pr. mnd. Bostøtte. (dokumenterbar fakta).

        Dette skjedde med den overordnede målsetning om, at jeg skulle tvinges til å forlate Norge. (Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og HKH Dronning Sonja den 30.10.1998), til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2001
Kjell M. Bondevik Statsminister

        Etter at Statsminister Kjell M. Bondevik, hadde lest mitt brev og de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger og samtidig å understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Jeg håper at Statsministeren vil bruke tid på mine problemer som er SKAPT av folk i ansvarlige/offentlige stillinger som handlet mot bedre vitende og hinsides den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. (Ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd, nekte meg matpenger, legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler og å plyndre meg for innbo), skulle de skape en så ulevelig livs - situasjon for meg, at jeg skulle rømme fra Norge, - slik tidligere Statsminister Kåre Willoch i rene ord, personlig hadde forkynt til meg:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap. Jeg har gjentatte ganger, år etter år, årtier etter årtier sendt personlig rekommandert brev, med vedlagte dokumenter, både til HM. Kong Olav V. HM. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja. Statsminister Gro Harlem Brundtland, Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Statsminister Kjell Magne Bondevik, forskjellige Statsråder osv.
 

Men uten en tilfelle ble brevene ikke engang besvart. Mitt første brev til HKH Dronning Sonja den 12.06.1993 ble besvart. Resten av en lang rekke brev til HKH Dronning Sonja og forskjellige Statsministere ble av en eller annen uhederlig funksjonær i en underordnet, men ansvarlig stilling sørget for, at mine brev og de vedlagte dokumentene, ikke kom fram til de rette personene. Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.09.2001, men så lenge jeg lever, lever jeg i håpet om at mitt brev denne gangen skal nå fram til den rette vedkommende. Jeg har ikke gitt opp håpet om, at det finnes også HEDERLIGE mennesker.

Hvor mitt brev til Statsminister Kjell M. Bondevik skal havne, det vet jeg ikke, - men jeg Håper og Tror at det finnes en allmektig og rettferdig GUD!, som vil belønne de som håndterer dette brevet, etter fortjeneste.

Jeg ser fram til å møte Statsminister Kjell M. Bondevik


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2001
Kjell M. Bondevik Statsminister

VEDLEGG:    
Sigbjørn Johnsen kommende Fylkesmann i Hedmark  16.12.1996  2 side
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen  23.10.1997  8 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.6.1998  7 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 21.9.1998  5 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.6.1999 11 "
Unni Steen Førstesekretær v. Fylkesmannen 8.12.2000  1 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl  15.12.2000  4 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 10.1.2001 11 "
Einar Busterud Ordfører 23.2.2001  9 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 18.92001 16 "
Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark 16.10.2001  4 "
Lege Geir Erik Nilsen 30.1.1998 1 "
Kjell Magne Bondevik, Statsminister 18.8.1998  3 "
Kari Husøy Statssekretær 7.9.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 11.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 29.09.1998  4 "
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget  26.05.1999 13+1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 21.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 30.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 12.07.1999  5 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 3.11.1999  2 "
Strand Hilde Hermanrud 22.11.1999 1 "
Strand Hilde Hermanrud 14.12.1999  5 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 27.01.2000 1 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 4.5.2000 3 "
Jens Stoltenberg Statsminister 5.7.2000 3 "
HKH Dronning Sonja 12.06.1993  5+1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2+3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
HKH Dronning Sonja 30.10.1998  13 "
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 10 "
HKH Dronning Sonja 16.10.2001 7 "

Gullkorn:

" Ta dine ord inn i ditt hjerte og følg ditt kall trofast."

”Jeg hadde ikke tatt Partiets retningslinjer på alvor, hvis jeg hadde unnlatt å gjøre noe”, sier Svarstad Haugland.

”Vi bruker vår privilegerte situasjon for å påvirke mot urettferdighetene. Mot urettferdighet og fattigdom. Kjell Magne Bondevik”

Når de dype lange og mørke skygger fra et personlig Golgata faller over stien din, skal du ikke regne med at alt er slutt og gi deg fortvilelsen i vold. Nei, ”vent på Herren, så hjelper Han deg.”

"Å lære å se våre brødre og søstre slik Kristus ser dem."

"Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2001
Kjell M. Bondevik Statsminister

"Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

"For oss er det en selvfølge å vise omsorg og kjærlighet for mennesker rundt oss. Valgjerd Svarstad Haugland KRF"

JEG VIL GRUPPERE HER MINE BREV TIL STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK:
HER!!!!HER!!!!HER!!!!HER!!!!
****Se: Rekommandert sending 20.8.1998, 16.9.1998, 30.9.1998

Brevene ble sendt Personlig, rekommandert.
****Se: Rekommandert sending 23.12.1998, (22.11.2001 Med mottakingsbevis), (16.3.2002 Med mottakingsbevis)

Her begynte jeg med å sende brevene med MOTTAKINGSBEVIS som jeg skulle fått sendt tilbake til meg innen tre uker fra avsendelsen.
****Se: Rekommandert sending (Retur ** 19.3.2002), (8.7.2002 Med mottakingsbevis), (18.11.2002 PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS)

Fra og med 18.11.2002 ved å betale ytterligere kr 40,- pr. brev kunne jeg sende brevene med PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS, hvor mottakeren må selv hente sin egen post, og det skulle passe utmerket i mitt tilfelle da alle mine brev forsvunnet i årtier, (og Posten kunne ikke gjøre rede for hvor de er blitt av) men ei, det gikk dårlig denne gangen også.
****Se: Rekommandert sending (Personlig utlevering mottakingsbevis 26.11.2002), (Retur **2.12.2002), (Personlig utlevering mottakingsbevis 3.12.2002).

Den 18.11.2002 sende jeg mitt første brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik med Personlig Avhenting Mottakingsbevis, deretter et nytt brev på samme måte og den 26.11.2002. Da jeg fikk i retur Personlig Utlevering Mottakingsbeviset viste det seg at Posten hadde utlevert brevet til uvedkommende, (til Morten Bjørge) til tross for at Posten tok seg betalt for tjenesten. Umiddelbart protesterte jeg på Posten og sendte det tredje brevet den 3.12.2002 med Personlig Avhenting Mottakingsbevis. Da jeg igjen samlet kopier til fem (5) brev (hver brev med ca. 200 A4 sider) til Statsminister Kjell Magne Bondevik og kom igjen til Hamar Postkontor (før fellesferien i 2003) for å sende første brevet til Statsministeren, fikk jeg beskjed fra Postfunksjonæren om, at jeg kan ikke sende brev til Statsministeren med Personlig Avhenting Mottakingsbevis, da Statsministeren ikke henter sin egen Post. Da lurte jeg på om hvorfor står en slik tjenesteytelse i Postens brosjyre med kr 40,- i tillegg pr. brev og hvorfor Posten hadde tatt seg tidligere betalt for en slik tjeneste, for alle mine tre brev som jeg hadde sendt tidligere 18.11.2002, 26.11.2002, 3.12.2002, når de gjennomfører sine forpliktelser med vesentlig mangel. Det fikk jeg ikke svar på. Jeg tok mitt brev tilbake og sa: Jeg vil sende brevet fra et annet Postkontor.
HER!!!!
****Se: Rekommandert sending (Personlig utlevering mottakingsbevis 12.7.2003), (14.7.2003 med Personlig utlevering mottakingsbevis), (Personlig utlevering mottakingsbevis 16.7.2003).

Jeg kom til Lillesand Postkontor og sendte det første brevet med Personlig Avhenting Mottakingsbevis til Statsminister Kjell Magne Bondevik, det gikk smertefritt. Deretter sendte jeg brev nr. 2 fra Søgne Postkontor, det gikk også smertefritt. MERK! begge stedene hadde jeg brevet klart i hånden etter å ha parkert bilen og gikk umiddelbart inn på Postkontoret uten opphold! Da jeg hadde en avtalt møte på POSTENS KLAGESENTER I KRISTIANSAND og jeg kom til Sørlandssenteret ca. 40 minutter for tidlig hadde jeg tenkt å sende enda et brev til Statsministeren før jeg skulle på møte på Postens Klagesenter som er 700 meter i fra Sørlandssenteret. Jeg brukte 15-20 minutter i bilen før jeg kom inn i Sørlandssenterets Postkontor hvor to damer betjente de to diskene innerst i rommet (jeg tok feil dame). Jeg henvendt meg til den yngste damen og sa: "Jeg ønsker å sende dette brevet til Statsministeren med Personlig Avhenting Mottakingsbevis."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2001
Kjell M. Bondevik Statsminister

 Damen gikk for å hente papirene og imens hun var på vei tilbake blandet den andre damen seg inn og sa: "du kan ikke sende brev med Personlig Avhenting Mottakingsbevis til Statsministeren." Da jeg spurte hva skulle vare grunnen til? Jo, svarte damen, Jeg må ta en telefon og snakke med noen, da spurte jeg hvem den noen skulle være og hva skulle hun snakke med om (som angår saken) svarte damen. Vi kan ikke sende brevet i dag, men i morgen kunne hun gjøre det. Da lurte jeg på om hva som var forskjellen mellom idag og i morgen (skulle ikke Postens tjenesteytelse vare det SAMME uansett om det er i dag eller i morgen eller i går). Det kunne hun heller ikke svare på, men jeg kunne ikke sende brevet i dag. Da jeg var på vei ut fra Postkontoret sto en ung mann ved en disk nær utgangen av Postkontoret og jeg spurte om det var en overordnet til stede som jeg kunne snakke med. Nei sjefen var på ferie. Jeg spurte om det var en stedsfortreder til sjefen som jeg kunne snakke med. Jo, jeg skulle henvede meg til en dame bak en skjerm. Jeg kom til Damen og forklart min Ærend og lurte på om jeg kunne sende brevet i dag isteden for i morgen. Damen reiste seg kom bort til den disken der den yngste damen sto, BEKLAGET DET INNTRUFNE og ordnet saken PÅ FLEKKEN, jeg fikk sendt brevet idag. TAKK, TAKK,..... TAKK.

Det ser ut til at SMITTEEFFEKTEN FRA HAMAR NÅDDE SØRLANDSSENTERET I LØPET AV EN KVARTER! DET ER SKAMMELIG!!!
HER!!!!
****Se: Rekommandert sending (Personlig utlevering mottakingsbevis 22.7.2003), (Personlig utlevering mottakingsbevis 23.7.2003).

Deretter sendte jeg de siste to brevene på vei oppover fra Arendal uten problemer og det siste brevet fra Skien Postkontor uten problemer. TAKK! TAKK!

MERK!
Alle brev er adressert som Personlig brev.
Alle brev er sendt Rekommandert.
Alle brev som er markert med * stjerne er sendt med Mottakerbevis.
Alle brev som er markert med * stjerne er sendt med Personlig Avhenting Mottakingsbevis.
Alle brev som er markert med ** stjerne er sendt med Mottakerbevis og jeg har fått i retur mottakerbeviset for.
Alle brev som er markert med ** stjerne er sendt med Personlig Avhenting Mottakingsbevis og jeg har fått i retur Mottakerbeviset. ( Merk! I dag er den 7.1.2004 og det siste brev ble sendt til Statsminister Bondevik den 23.7.2003).

MERK! Normalt tar det tre (3) uker for å få Mottakerbevisene i retur.
00 betyr at jeg fremdeles ikke hadde fått Mottakingsbeviset,  i retur. (Merk! Posten tok seg betalt for tjenesten).
00
betyr at jeg fremdeles ikke hadde fått eller Personlig avhenting Mottakingsbeviset, i retur. (Merk! Posten tok seg betalt for tjenesten).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2001
Kjell M. Bondevik Statsminister

Statsminister Kjell Magne Bondevik 20.8.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.9.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 30.9.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 23.12.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 22.11.2001 *   00  
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.3.2002        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 19.3.2002 *   **  
Statsminister Kjell Magne Bondevik 8.7.2002 *   00  
Statsminister Kjell Magne Bondevik 18.11.2002   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 26.11.2002   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 2.12.2002   *   **
Statsminister Kjell Magne Bondevik 3.12.2002   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 19.3.2003   *   **
Statsminister Kjell Magne Bondevik 12.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 14.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 22.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 23.7.2003   *   00

MERK! Posten tok seg betalt for både for MOTTAKINGSBEVIS (en av tre brev fikk jeg i retur mottakingsbeviset og PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS, to av ti brev fikk jeg Personlig Avhenting Mottakingsbeviset i retur, MEN I BEGGE TILFELLENE BLE BREVENE UTLEVERT TIL UVEDKOMMENDE!

Jeg hekter også her svarbrevet fra Arne Spildo ass. Regjeringsråd, for de siste elleve (11) brevene jeg sendte til Statsminister Kjell Magne Bondevik.

HER!!!!HER!!!!HER!!!!
****Se: Svar nr. 1 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 13.8.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis den 16.3.2002. 19.3.2002 og 8.7.2002

****Se: Svar nr. 2 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 25.11.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis 18.11.2002, 26.11.2002 og 3.12.2002.

****Se: Svar nr. 3 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 28.7.2003 på mine, Personlige, rekommanderte brev (12.7.2003, 14.7.2003, 16.7.2003, 22.7.2003, 23.7.2003) som er sendt med Personlig Avhenting Mottakingsbevis.

Det ser ut til at det er Arne Spildo som er overtatt rollen som tidligere Statssekretær Kari Husøy, Katinka Meyerik, Else Marie Hagen, Marit Meyer Politisk Rådgiver hadde før.

Sitat fra mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.9.2001:
Da jeg igjen den 07.06.2001 dykket opp igjen ved Statsministerens kontor, satt en meget villig ung mann (vakt), ved mottaket og virket som om han hadde virkelig prøvd å hjelpe, men resultatet ble som alle de andre gangene.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2001
Kjell M. Bondevik Statsminister

 Jeg fikk ikke snakke med noen som hadde med min FORSVUNNET PERSONLIG REKOMMANDERT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG Å GJØRE, som var sendt for over ett år siden og som ikke engang ble besvart etter ett år. (som vanlig) Men en interessant moment kom for dagen! Noen sa til Sikkerhetsvakten i telefonen at mine brev til Statsminister Bondevik:

1. den 18.08.1998
2. den 11.09.1998
3. den 29.09.1998


"DISSE VAR UTREDET EN GANG" og derfor har de ikke gjort eller gjør noe med saken!!!??? AU, AU, AU, hva har skjedd egentlig? Jo! Mitt første brev til Statsminister Bondevik (personlig og rekommandert), ble håndtert av uvedkommende, besvart av uvedkommende, uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet. Og mine to (2) påfølgende brev ble ikke engang besvart. Hvis dette kalles "UTREDNING" ved Statsminister Bondeviks regjeringstid, da vet jeg ikke HVA?!? Jeg ville heller kalle det - UNDERSLAG AV DOKUMENTER"

HER!!!!HER!!!!
****Se: Postens forklaring, 21.10.2002 v. Marte Birkeland Team Leder.

Det som er merkverdig er at Marte Birkeland skriver: "Selv om det er vanskelig å gardere seg 100% mot at post leilighetsvis kan bli borte, kan vi forsikre at.....". Men så å si ALLE MINE BREV REGELMESSIG TILHØRER DEN GRUPPEN FOR "LEILIGHETSVISE FORSVINNENDE BREV". Er det ikke RART?

****
Se Postens anbefalinger v. Muhle Mona Øverby


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                        16.03.2002

Odd Einar Dørum Justisminister
Akers gata 42
0158 OSLO


"TVANG AVSLØRER USUNNE HOLDNINGER"


Jeg ønsker at Justisministeren Odd Einar Dørum engasjerer seg i denne saken og hjelper meg til en HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG RETTERGANG, for å kunne få rettferdighet, i henhold til dokumenterbar fakta. I et demokratisk rettsstat som Norge påberoper seg for å være, skulle vært en selvfølge, - men det de ansvarlige personer og myndigheter hadde prestert i denne saken, kan ingen forsvare verken moralsk, yrkesetisk eller medmenneskelig. Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og 18.09.2001.

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født:
17.07.45, Budapest - Ungarn
Statsborgerskap: BARE norsk (som de fleste nordmenn)


Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 KAPP i årene 1974, 1975, 1976 som fagmann (metall dreier). I 1977 hadde jeg min første hjerteoperasjon. Siden gikk jeg på forskjellige skolegang under Attføring. F.o.m. 1988 er jeg uføretrygdet (tvunget på Uføretrygd mot min vilje), i 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, med kunstig hjerteklaff.

        Fra Østre Toten flyttet jeg til Hamar f.o.m. 01.07.1995 i håp om å kunne flytte fra dokumenterbare ulovligheter fra de ansvarlige offentlige myndigheters side på Østre Toten. F.o.m. 01.04.1996 ble jeg tvunget på gaten av Hamar Sosialkontor, godt hjulpet at Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og tidligere assisterende Fylkesmannen Skjølaas, ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd. såkalt FAST SOSIALHJELP som var øremerket middel til Husleie på kr 3 400,- pr mnd. kr 1 600,- pr mnd til bil lånet og Bostøtten på kr 1 800,- pr. mnd. (dokumenterbar fakta).

        Dette skjedde med den overordnede målsetning om, at jeg skulle tvinges til å forlate Norge. (Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og HKH Dronning Sonja den 30.10.1998), til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

        Etter at Justisminister Odd Einar Dørum, hadde lest mitt brev og de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger og samtidig å understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Jeg håper at Justisministeren vil bruke tid på mine problemer som er SKAPT av folk i ansvarlige/offentlige stillinger som handlet mot bedre vitende og hinsides den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       16.3.2002
Odd Einar Dørum Justisminister

(Ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd, nekte meg matpenger og plyndre meg for innbo), skulle de skape en så ulevelig livs - situasjon for meg, at jeg skulle rømme fra Norge, - slik tidligere Statsminister Kåre Willoch i rene ord, personlig hadde forkynt til meg:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap. Jeg har gjentatte ganger, år etter år, årtier etter årtier sendt personlig rekommandert brev, med vedlagte dokumenter, både til HM. Kong Olav V. HM. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja. Statsminister Gro Harlem Brundtland, Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Statsminister Kjell Magne Bondevik, forskjellige Statsråder osv.
 

        Men uten en tilfelle ble brevene ikke engang besvart. Mitt første brev til HKH Dronning Sonja den 12.06.1993 ble besvart. Resten av en lang rekke brev til HKH Dronning Sonja og forskjellige Statsministere ble av en eller annen uhederlig funksjonær i en underordnet, men ansvarlig stilling sørget for, at mine brev og de vedlagte dokumentene, ikke kom fram til de rette personene. Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.09.2001, men så lenge jeg lever, lever jeg i håpet om at mitt brev denne gangen skal nå fram til den rette vedkommende. Jeg har ikke gitt opp håpet om, at det finnes også HEDERLIGE mennesker.

       Hvor mitt brev til Justisminister Odd Einar Dørum skal havne, det vet jeg ikke, - men jeg Håper og Tror at det finnes en allmektig og rettferdig GUD!, som vil belønne de som håndterer dette brevet, etter fortjeneste.

Jeg ser fram til å møte Justisminister Odd Einar Dørum

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

HER!!!!
****Se: Mottakingsbevis Odd Einar Dørum, Justisminister, 16.3.2002. og PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVISET, 10.4.2002.

MERK! Odd Einar Dørum hadde hentet sin eget post, som var sendt: Personlig, Rekommandert og med Personlig Avhenting Mottakingsbevis. Men han fant ikke noen grunn til å gjøre noe med saken, men sendte saken elegant over til Sosialminister Ingjerd Schou, slik at hun satt med dobbelt opp med min elendighet, men til tross for det fant heller ikke Sosialministeren noen grunn til å gjøre noe? Til tross for at: Marit Meyer Politisk rådgiver ved Justisdepartementet anser Sosialdepartementet som rette instans! (det er jeg bare delvis enig med).
HER!!!!
****Se: Justisdepartement, Marit Meyer Pol. Rådgiver 11.4.2002

Merk!!! PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVISET til Justisministeren Odd Einar Dørum. Han har hentet sin egen post SELV!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       16.3.2002
Odd Einar Dørum Justisminister

Gullkorn:

"Rettssikkerhet er rettsstatens grunnmur og et av de viktigste prinsippene som en Justisminister må verne om. Rettssikkerhet er et todelt prinsipp. Borgeren skal beskyttes mot overgrep fra myndighetene og borgeren skal beskyttes mot overgrep fra andre borgere. Odd Einar Dørum Justisminister"


"Politikk er det en verktøy, som skal sikre den største friheten for den enkelte menneske."

"Å lære å se våre brødre og søstre slik Kristus ser dem."

VEDLEGG:    
Sigbjørn Johnsen kommende Fymann. i Hedmark 16.12.1996  2 side
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.10.1997  8 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.06.1998  7 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 21.09.1998  5 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.06.1999 11 "
Unni Steen Førstesekretær v. Fylkesmannen 08.12.2000  1 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl 15.12.2000  4 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 10.01.2001 11 "
Einar Busterud Ordfører 23.02.2001  9 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 18.092001 16 "
Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark 16.10.2001  4 "
Lege Geir Erik Nilsen 30.01.1998 1 "
Kjell Magne Bondevik, Statsminister 18.08.1998  3 "
Kari Husøy Statssekretær 07.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 11.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 29.09.1998  4 "
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget 26.05.1999 13+1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 21.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 30.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 12.07.1999  5 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 03.11.1999  2 "
Strand Hilde Hermanrud 22.11.1999 1 "
Strand Hilde Hermanrud 14.12.1999  5 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 27.01.2000 1 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 04.05.2000 3 "
Jens Stoltenberg Statsminister 05.07.2000 3 "
HKH Dronning Sonja 12.06.1993  5+1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2+3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
HKH Dronning Sonja 30.10.1998  13 "
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 10 "
HKH Dronning Sonja 16.10.2001 7 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET              

1/7

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                              Jul 2001

Rosemarie Köhn Biskop i Hamar
Bispekontoret
2300 HAMAR

For seks (6) år siden, høsten 1995, hadde jeg bedt og fått en times samtale på Bispekontoret med Rosemarie Köhn, Biskop i Hamar. Kvelden før dagen jeg fikk time med Biskopen (utenom kontortiden), ble jeg ringt opp av en manns stemme som fortalte meg at den avtalte timen med Biskopen er avlyst. Da jeg senere, gjentatte ganger på ny ba om en times samtale med Biskopen, viste det seg at jeg ikke kunne få det. Etter en drøye års forsøk gav jeg midlertidig opp.

        I Julen 2000 hadde Biskopen selv vært med å forrette Gudstjenesten i Hamar Domkirken og da jeg også var til stede benyttet jeg anledningen om, å overrekke Biskopen et representativ utvalg av dokumenter, (jeg skulle bare låne dokumentene) som viser hvilken ulovligheter de ansvarlige personer og myndigheter benytter seg av, for å tvinge en HEDERLIG nordmann på gaten, nekte vedkommende matpenger og plyndre vedkommende (meg selv) for innbo. Og der bodde jeg f.o.m. 01.04.96 til jul 2001, fram til nå i seks år.

Da jeg etter å ha overlevert dokumentene til Biskopen Julen 2000, hadde jeg igjen bedt på Bispekontoret, om en times samtale med Biskopen, der jeg skulle gi supplerende opplysninger muntlig og understøtte mine påstander med relevant, originale dokumenter. Liv Glomsvoll ordnet for meg en halv time den 31.10.2001 med Biskopen, samtidig fikk jeg spørsmål om jeg hadde noe imot, at Bjørn Vilberg skulle være til stede ved samtalen. Jeg svarte med at:

"Jeg håper at han har noen konstruktive forslag til å løse mine problemer."

        Den 31.10.2001 viste det seg at Biskop Rosemarie Köhn overlot de første minuttene av samtaletiden med Bjørn Vilberg. Og Biskopen kom en 5 - 7 minutter senere inn, med de tidligere overleverte dokumentene i sine hender. Da sa jeg umiddelbart fra at:
 
"Jeg ba om en times samtale med Biskopen, men jeg fikk bare en halv time, og derfor blir jeg nødt til å bruke hele den halve timen selv, helst uten avbrytelser, men etter at dokumentene ble presentert, kunne både Biskopen og Bjørn Vilberg stille spørsmål."
Etter at jeg begynte å presentere dokumentene, fikk jeg spørsmål om:

"HVA ER DET JEG VILLE BE BISKOPEN OM Å HJELPE TIL I SAKEN?"

Da forklarte jeg at i første omgang vil jeg presentere de originale dokumentene som vil understøtte mine sannferdige påstander som står i de tidligere overleverte dokumenter til Biskopen og etterpå ville Biskopen ha grunnlag til å spørre og eller beslutte seg om hvordan hun kunne hjelpe til i saken. Da jeg kom et stykke med å presentere dokumentene, kom Bjørn Vilberg igjen med et nytt spørsmål.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                       Jul 2001
Rosemarie Köhn Biskop

Jeg så på biskopen spørrende, men etter at jeg ikke fikk noe bifall, - og etter å ha svart på spørsmålet, henviste jeg til, at svaret på spørsmålet ligger også i brevet til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen datert den 23.10.1997 og brevet finnes i de tidligere overleverte dokumentene til Biskopen, hvor også den omtalte Advokaten er navngitt.

- Da jeg igjen tok opp tråden og fortsatte å presentere de originale dokumentene - sa Biskopen at hun må gå nå (en halvtime er gått), men jeg skulle avslutte samtalen med Bjørn Vilberg.

        Da sa jeg umiddelbart til Biskopen, at jeg skal be om en ny times (60 min) samtale med Biskopen fordi, jeg kom ikke engang halvveis til å presentere dokumentene. Da jeg holdt på å avslutte samtalen (det ble kort), med Bjørn Vilberg, kom det fram at Bjørn Vilberg ikke hadde lest relevant dokumenter for saken, til tross for at dokumentene forelå hos Biskopen og at Bjørn Vilberg viste at han skulle være med på samtalen. (Merk! Jeg ba bare om å få snakke med Biskopen)

1.) Innledningsvis gav jeg uttrykk for at jeg ba om en time, og fikk bare en halv time, derfor trengte jeg å bruke selv, de tretti minuttene som jeg hadde til rådighet.
2.) Til tross for det, ble jeg avbrutt, flere ganger av Bjørn Vilberg med spørsmål, som svaret ligger i de tidligere overleverte dokumentene til Rosemarie Köhn, Hamar Biskop. Og verdifulle tid gikk bort av en halv time som jeg hadde fått.
3.) Det var sørgelig at en person (som jeg ikke ba om, å skulle være med på samtalen), - er med på samtalen (uforberedt), UTEN å ha lest noe som helst dokumenter for saken. Men får lov til oppstykke den begrensede tiden, som jeg hadde til rådighet - og til tross for at jeg gav uttrykk for at jeg måtte bruke selv de 30 minuttene, da det var så mange dokumenter å presentere.
4.) Etter at Biskopen skulle gå, sa hun at jeg skulle avslutte samtalen med Bjørn Vilberg. Jeg bare spør? Hvilken konstruktiv resultat skulle man kunne forventet av en samtale, (uansett om det er innledende eller avsluttende) - når motparten er fullstendig ukjent med saken og de dokumentene som foreligger?

        Da Bjørn Vilberg og jeg var på vei ut av samtalerommet, gikk jeg rett fram til kontoret for Else Karin Stramrud, (Liv Glomsvoll var ikke til stede) for å bestille den nye times samtale som jeg nevnte til Biskop Rosemarie Köhn, mens Bjørn Vilberg hadde FOT-FULGT meg til de grader, at han nesten tråkket ned hælene på mine sko, i sin iver om å få meg til å forlate Bispekontoret raskest mulig. Det viste seg at Else Karin Stramrud ikke kunne ordne med ny samtale med Biskopen, men jeg måtte henvende meg til Liv Glomsvoll (som hadde ordnet den første halvtimen med Biskopen for meg), og det ville ta flere uker fordi hun var på ferie.

        Da Liv Glomsvoll kom tilbake fra ferien, viste det seg at hun ikke skulle ha møte med Biskopen før den 29.10.2001, og det var ytterligere tre uker til. Da jeg igjen kom til Bispekontoret etter den 29.10. og henvendt meg til Liv Glomsvoll - dukket plutselig Bjørn Vilberg opp og sa at jeg ikke kunne få en ny time. Dessuten sa han at:

"BISKOP ROSEMARIE KÖHN IKKE HADDE LEST DISSE DOKUMENTENE, SOM JEG HADDE OVERLEVERT TIL HENNE FOR SNART ETT ÅR SIDEN"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                       Jul 2001
Rosemarie Köhn Biskop

Jeg har bedre tro om Biskopen, enn å tro at Biskopen ville avslutte en halvferdig sak, ved å be en annen person om å si, at HUN IKKE VILLE GI MEG ANLEDNING for å kunne avslutte presentasjonen av dokumentene og at BISKOPEN IKKE LESTE DE DOKUMENTENE, som jeg betrodde henne for snart ett år siden, på første Juledags Gudstjeneste i Hamar Domkirke i 2000.
        I avisene omtales gjerne Biskopen som den "FRITT TALENDE", og da vil jeg tro, at hun ikke ville hatt selv noen problemer med å forklare meg at Biskopen ville nekte meg mulighet, for å kunne presentere den andre halvdelen av dokumentene og at hun ikke hadde lest de dokumentene som jeg betrodde henne for snart ett år siden. Fordi: Hvis jeg hadde fått presentert dokumentene:

"DA VILLE BISKOPEN VÆRT I STAND TIL Å KUNNE BEDØMME SAKEN OG HATT GRUNNLAG FOR Å KUNNE AVGJØRE, HVA OG PÅ HVILKEN MÅTE HUN KUNNE GJØRE NOE MED SAKEN"

NB!!! Imens jeg holder på å notere hendelsesforløpet på Bispekontoret på Hamar, for jeg et brev, datert den 09.11.2001 fra Hamar Biskop Rosemarie Köhn om at:
HER!!!!
****Se: Biskop Rosemarie Köhn, 9.11.2001

MERK! Jeg har ikke bedt om en samtale med Bjørn Vilberg. Biskopen bemerker det helt korrekt at:

"Så langt jeg kan se er det kun en rettsavgjørelse som vil kunne rydde opp i de anklager du frembærer." JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!).

Det er akkurat det hindrer og har hindret Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen PERSONLIG I ÅREVIS, da FRIRETTSHJELPEN, hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!!!!!

Og det samme ba jeg enda tidligere om - personlig fra tidligere Statsministeren Kåre Willoch, davarende Akershus Oslos Fylkesmann om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, allerede våren 1995.

"JEG HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I DIN SAK, AT JEG FOR MIN DEL HAR FUNNET Å MÅTTE SI NEI TIL YTTERLIGERE SAMTALER MED DEG"

MERK! Jeg sa umiddelbart da Biskopen skulle gå fra samtalen den 02.10.2001, at jeg ba om en time, men jeg fikk bare en halvtimes samtale med Biskopen, derfor skulle jeg umiddelbart be om en ny time, da jeg kom bare halvveis, i å presentere dokumentene for Biskopen.

Rosemarie Köhn hadde full anledning for å nekte for meg der og da, men hun sa ingenting om at hun ville nekte meg, for å kunne presentere andre halvparten av dokumentene.

        Jeg vet ikke om dette brevet kommer virkelig fra Rosemarie Köhn eller ikke, men det er vanskelig å fatte følgende, Rosemarie Köhn skriver:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                       Jul 2001
Rosemarie Köhn Biskop

"JEG HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I DIN SAK…"
Imens Bjørn Vilberg påstår at:

"BISKOPEN IKKE HADDE LEST DE DOKUMENTENE SOM JEG OVERLEVERTE HENNE…"

Hadde Bjørn Vilberg snakket mot bedre vitende, eller noe som verre er? Eller, hadde Biskop Rosemarie Køhn fått virkelig INNSYN I MIN SAK, hvis hun ikke hadde lest de dokumentene, slik som Bjørn Vilberg påstår?

* Og hvordan kunne Biskop Rosemarie Køhn skrive til meg at:

"HÅPER DU FINNER FRED BÅDE TIL MENNESKER OG TIL GUD…"

Har det gått Hamar Biskopen HUS FORBI AT JEG ER OFFERET????? Og - jeg har ikke hatt problemer med å finne fred både til mennesker og til GUD. TVERT IMOT, det er mine bødler (Helse og Sosialetaten m.fl.) som handlet Lovstridig, umoralsk og påtvunget meg de grusomste livsbetingelser. Det er dusinvis av disse folkene som TRENGER FRED - BÅDE MED SEG SELV, MED MENNESKER OG MED GUD!!!

I flere av de tidligere overleverte dokumentene til Biskop Rosemarie Köhn står det klart at "

"JEG IKKE HAR NOEN PROBLEMER MED Å TILGI DISSE MENNESKENE", men de må ta og taes til ansvar for sine Lovstridige, grusomme handlinger.

* "Det innebærer at du må stole på den advokaten som skal tale din sak"
Jeg har ikke hatt problemer med å stole på Advokaten Arvid Brobakken, problemet var og det kan dokumenteres at Advokaten bevisst unnlot å ta med fellende dokumenter i sin redegjørelse, og på den måten bidro til at min sak ble felt. Disse dokumentene hadde heldigvis Biskop Rosemarie Köhn selv hadde sett med egne øyne, så denne setningen faller på sin egen urimelighet.

* "Jeg ønsker lykke til videre i livet…" Hvilket liv???

Kanskje mener Biskopen at nye seks år på gaten ville gjøre godt, eller hva? Eller kanskje nye 12 år???
Tidligere har
Biskop Rosemarie Köhn skrev avisartikkel med følgende tittel:

"Å LEVE ER IKKE DET SAMME SOM Å OVERLEVE."

Betyr dette ikke noe lenger for Biskopen, eller bare i mitt tilfelle stikker hun hodet under sanden? Biskop Gunnar Stålsett uttrykte det slik:

"DET ER KIRKENS OPPGAVE Å TALE DE FATTIGES OG NØDLIDENDES SAK"
Mener Hamar Biskopen at det gjelder heller ikke for meg, eller for henne, da jeg har det altfor godt?!?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                       Jul 2001
Rosemarie Köhn Biskop

ETTER LUTHER' OPPRINNELIGE "NYE SAMFUNNSORDNING" skulle også Biskop embetet vare todelt. En Biskop skal vare både embetsmann (kvinne) og religiøs leder. Det er det som praktiseres her i Norge også. Men utenom Kalvinistene i Sveits er det ingen som lykkes med det. Jeg vet ikke hvor heldig eller uheldig en slik dobbelt deling av embetet skal være, og når Kirken att på til er avhengig av økonomiske bevilgninger av de samme folkene som kunne blitt rammet meget ille, hvis Biskopen hadde turt å engasjere seg i denne saken. Men Luther har gitt i alle fall noen retningslinjer:

"MEN ØVRIGHETSPERSONER SKAL IKKE MISBRUKE SIN MAKT, VERKEN TIL ULEMPE FOR ANDRE ELLER TIL FORDEL FOR SEG SELV. DE SKAL HELLER IKKE TVINGE FOLK TIL Å SYNDE.."

"BÅDE VERDSLIGE OG KIRKELIGE INSTANSER OPPTRER SOM TYRANNER NÅR DE GÅR UTOVER SITT EGET ANSVARSOMRÅDE OG VIL VÆRE NOE ANNET OG GJØRE NOE ANNET ENN DET GUD HAR SATT DEM TIL!"


Jeg skulle ønske at disse Lutherske sitatene skulle vært praktisert - slik de var ment fra Luther' side.
        Ut ifra mine tidligere erfaringer har jeg grunn til å betvile om Biskop Rosemarie Köhn, selv hadde forfattet det brevet jeg hadde fått tilsendt den 09.11.2001. Hvis hun hadde skrevet brevet, da undres jeg over hvordan hun kunne skrive en så gal framstilling av virkeligheten, når hun hadde lest dokumentene som beviser det motsatte.

Det er også ufattelig, at Biskopen kunne konkludere med at: "HUN HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I MIN SAK..", etter å ha sett bare halvparten av dokumentene. Men selv, å ha bare sett halvparten av dokumentene, burde Biskopen forstått at det er de grusomste ulovligheter som foregår fra de ansvarlige myndigheters side mot et bunnhederlig menneske.

Men, hvis
Biskopen vil beskytte seg selv, for å få vite enda mer, om de grusomhetene som de ansvarlige personer og myndigheter påtvinger en hederlig menneske, - DA FORSTÅR JEG BISKOPENS REAKSJON. (Man biter ikke den hånden, som man får maten fra).


Men, - jeg hadde større håp, tro og tillit til mennesker som også GUD, står som Arbeidsgiver for.

Sitat: "I DAG SNAKKER VI OM….MODIG BISKOP?"
BILDE:

Navn: Rosemarie Köhn
Alder: 62 år
Yrke: Biskop…"


"Biskop Gunnar Stålsett kritiserer våre toppledere, med Statsminister Bondevik i spissen for unnfallenhet overfor USA. Han mener de omstridte amerikanske domstolene er, et veldig tilbakeskritt for menneskeheten".

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                       Jul 2001
Rosemarie Köhn Biskop

Mener Biskop Rosemarie Köhn om at, det er et framskritt for menneskeheten, at en bunnhederlig menneske i den Frie, Demokratiske rettsstaten Norge, tvinges på gaten, av ansvarlige personer og myndigheter, med det overordnede målsetning om å tvinge vedkommende, til å forlate Norge! Og da er det meget hensiktsmessig å ikke å få vite hva som foregår, tvert imot, det er best å stikke hodet dypt med i sanden.
 

Her kommer dine arme små
Fra sorg, fra sult, fra gru
De ble korsfestet alt som barn,
Kom også dem i hu

Natten er kjølig og klam og rå
Himmelen over er tung og grå
...Den greier seg lenge som
Orker å gå.

Hvad var det for tanker,
For tøv og tull?
Han kan sove som før
I sitt kjeller hull

Noen klokker har ringt
Noen lys er blitt tent
Men ellers - er
Intet hent
Jeg synger om en Z
Hvem sang om Z-ens kvaler noen gang?
Den dro omkring ved Mjøsa sjø
Blant kyklyky og nøff og mø
"Hjelp!" skrek den T hvis skrekk var stor
"Hva gjør en fremmed Z her nord?
Slik finnes knapt, så vidt jeg vet,
I Hedemarkens alfabet"
Hva P bemerket med et flir,
Skal ikke settes på papir.
En N sa rystet: "Ærlig talt" og
Stønnet dypt Nasjonalt.
Men hør: Vår Z, hvor gikk dens vei?
I (Anker) - skogen satt den trist og lei.
Da kom en vennlig ugle frem
Og tok den arme med seg hjem.
Her levde den litt matt og trett
I mange år som ugle - Z


For det store flertall er Julen
Ensbetydende med vinterblot og
Overflod. Et mindretall opplever
Å få smuler fra festen pluss
At de nevnes av Presten (Biskopen?)

Jeg kunne brettet ut elendigheten mye lenger enn dette, men jeg synes det for holde denne gang. Jeg ønsker og håper at Biskopen Rosemarie Köhn kan leve med sin egen samvittighet (ikke som verdslige embetsmann (kvinne), men som Guds medarbeider og Troens forsvarer på denne jord.)

Noen klokker har ringt,
Noen lys er tent,
Men ellers har ingenting hendt!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                       Jul 2001
Rosemarie Köhn Biskop

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Jeg ønsker Biskopen Rosemarie Köhn: EN FREDFULL OG VELSIGNET JULEHØYTID OG GODT NYTT ÅR!

Gullkorn:

" Ta dine ord inn i ditt hjerte og følg ditt kall trofast."

 "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

 "Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

Den beste jobben jeg har gjort er å holde meg i livet (ved Guds hjelp).

 "For oss er det en selvfølge å vise omsorg og kjærlighet for mennesker rundt oss. Valgerd Svarstad Haugland KRF"

”Vi bruker vår privilegerte situasjon for å påvirke mot urettferdighetene. Mot urettferdighet og fattigdom. Kjell Magne Bondevik (Prest, Statsminister)”

”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

”Man sparker ikke folk som ligger nede.”

Når de dype lange og mørke skygger fra et personlig Golgata faller over stien din, skal du ikke regne med at alt er slutt og gi deg fortvilelsen i vold. Nei, ”vent på Herren, så hjelper Han deg.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

Der det er hjerterom, der er det husrom også!

”Jeg hadde ikke tatt Partiets retningslinjer på alvor, hvis jeg hadde unnlatt å gjøre noe”, sier Svarstad Haugland.


”Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, Han truet ikke når han led.” Se Ham når Han henger på korset. Selv døden møter Han med fred og sinnsro og en urokkelig tro.

"Rettssikkerhet er rettsstatens grunnmur og et av de viktigste prinsippene som en Justisminister må verne om. Rettssikkerhet er et todelt prinsipp. Borgeren skal beskyttes mot overgrep fra myndighetene og borgeren skal beskyttes mot overgrep fra andre borgere. Odd Einar Dørum Justisminister"

"Politikk er det en verktøy, som skal sikre den største friheten for den enkelte menneske."

"Å lære å se våre brødre og søstre slik Kristus ser dem."SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

 Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                       januar 2002

Rosemarie Köhn Biskop
Bispekontoret
2300 HAMAR

Jeg har nettopp mottatt svarbrev fra Helseminister Dagfinn Høybråten, med meget nedslående resultat, men det kan være til trøst for Biskopen.

Jeg vet ikke, - men kanskje kan Helseminister Dagfinn Høybråtens prestasjon, ved å dra halen mellom bena og luske bort, være en trøst for Biskop Rosemarie Köhn, for å vite at hun er i et meget celebert selskap med bl. a. Kåre Willoch, Sivilombudsmannen, Jens Stoltenberg, presteviet Kjell Magne Bondevik og et utall av andre involverte.

HVA ER DET HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN PRESTERT HER? JO!

- Helseministeren vet at jeg ble tvunget på gaten for seks år siden, av folk i ansvarlige stillinger som handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. MERK! Jeg bor fremdeles på gaten og har ingen utsikt til noen som helst hederlig løsning av ulovlighetene.

- Helseministeren
vet også at jeg hadde to hjerteoperasjoner og at jeg har kunstig hjerteklaff, og en slik pasient for råd av sin lege om, ikke å gå ut når det er under -10 C
- Helseministeren
vet også at jeg ble utsatt for de grusomste ulovligheter

- Helseministeren
vet også, at jeg ble fratatt hjertemedisinen "MAREVAN" f.o.m. 1998 (vel fire år siden). Da jeg ble utskrevet etter min andre hjerteoperasjon fra Gjøvik Fylkessykehus v. Overlege Slaastad, sa Overlegen til meg: Hjertemedisinen "Marevan" må du bruke i resten av ditt liv.

- Helseministeren
hadde noe mer utvidet dokumentasjon enn Biskopen hadde, men Biskopen hadde sett originaldokumenter som i 100% understøtter mine sannferdige påstander i korrespondansen.

Med vennlig hilsen og lykke til
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET         

1/1

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                januar 2002

Dagfinn Høybråten Helseminister
Akersgata 42
0158 OSLO

Jeg har mottatt Deres brev av 11.12.2001, med meget stor skuffelse på Deres vegne.

HVA HAR DE EGENTLIG GJORT? JO!

- Helseministeren vet at jeg ble tvunget på gaten for seks år siden, hvor jeg fremdeles befinner meg og jeg har ingen utsikt til noen som helst løsning, av ulovlighetene fra de ansvarlige personers og myndigheters side.
- Helseministeren
vet også, at jeg hadde to hjerteoperasjoner og at jeg har kunstig hjerteklaff. Og en slik pasient for råd av sin behandlede lege om, ikke å gå ut når det er under -10 C.

- Helseministeren
vet også at, jeg ble fratatt hjertemedisinen "MAREVAN" f.o.m. 1998. (Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus sa i 1990 at: "MAREVAN" må du bruke i resten av ditt liv)!
- Helseministeren
vet også, at jeg ble utsatt for (og er utsatt fremdeles) for de grusomste ulovligheter, men føler ingen trang til å løfte en eneste finger for det.

-
Helseministeren valgte å stikke hælen mellom bena og luske bort (se: den barmhjertige Samaritan), men det kan kanskje være en trøst, at han er i et godt (celebert) selskap. Med bl.a. Kåre Willoch, Presteviet Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og et utall av andre involverte.

EN FREDFULL JUL OG ET
VELSIGNET GODT NYTT ÅR
ØNSKES FRA:

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                        01.03.2002

Rosemarie Köhn Biskop
Bispekontoret
2300 HAMAR

IKKE SE, IKKE HØRE, IKKE VITE!!!

I begynnelsen av januar 2002, henvendte jeg meg til Hamar Biskopen Rosemarie Køhn og ba om å få tilbake de dokumentene, som jeg lånte Biskopen i Julen 2000. (I håp om at Biskopen skulle lese dem og etter å ha sett relevant dokumenter som understøtter de dokumentene som Biskopen fikk låne, skulle Biskopen engasjere seg og hjelpe til at en bunnhederlig menneske, som ble tvunget på gaten for åtte år siden, endelig skulle få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta).

        Da jeg på den 31.10.2001 fikk en redusert halvtime på Bispekontoret, får å kunne gi supplerende opplysninger og understøtte mine påstander med originale dokumenter, som er beskrevet i de forskjellige dokumenter og som Biskopen fikk låne: Til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Bondevik I, Bondevik II, Jens Stoltenberg osv.

        Biskopen overlot den innledende samtalen til Bjørn Vilberg, Biskopen kom inn i samtalerommet etter ca 5 - 7 min, og hun satte seg ned og la foran seg på bordet de dokumentene som jeg hadde lånt til henne (i julen 2000) i den store hvite A4 konvolutten, imens jeg viste fram dokumentet fra Østre Toten Sosialkontor, om de FASTE SOSIALE YTELSENEkr3400,- pr mnd til husleie/kom. utgifter, bil lånet på kr 1600,- pr mnd. og bostøtten på kr 1800,- pr. mnd. Som samlet utgjør kr 6 700,- pr mnd.

        Og ved å frarøve meg disse ressursene (Hamar Sosialkontor), ble jeg tvunget på gaten, nektet mat og plundret for innbo. Hamar Sosialkontor fikk god hjelp fra Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor osv. Ca 5 minutter etter at biskopen kom inn, noterte hun to ganger noe på den store hvite A4 konvolutten som jeg overleverte dokumentene i. I begynnelsen av februar 2002 tilbakeleverte Biskop Rosemarie Köhn personlig, mesteparten av de dokumentene til meg i den konvolutten som jeg overleverte dem i. Da Biskopen overleverte dokumentene til meg, spurte hun:

"GIR DU OPP?" - å forfølge saken? Jeg svarte:

"DET ER BARE DØDEN SOM KAN HINDRE MEG" - til å søke en hederlig løsning på disse ulovligheter, som jeg er påtvunget av folk i ansvarlige og offentlige stillinger.

Da jeg dagen etter skulle ordne dokumentene, - la jeg merke til de få ordene som Biskopen hadde notert på konvolutten da jeg presenterte dokumentet, med de FASTE SOSIALE ytelsene. Jeg ble virkelig LANG I FJESET, - fordi, der sto det følgende:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       01.03.2002
Rosemarie Køhn Biskop


"UNGARN"
"LIDER AV FORFØLGELSESVANVIDD"

Det var ikke til å ta feil av, det var helt korrekt stavet også! Jeg er helt sikker på at:
DER OG DA SATTE BISKOPEN NY VERDENSREKORD! Hvorfor? Jo!

Fordi:

- Biskop Rosemarie Köhn aldri før hadde snakket med meg.
- Biskopen
aldri hadde stilt et eneste spørsmål til meg.
- Men
etter å ha SITTET (stille) I FEM MINUTTER (imens jeg holdt på å presentere dokumentet for de FASTE SOSIALE YTELSENE), det var tilstrekkelig nok for Biskopen, til å kunne konkludere med at: jeg skulle "LIDER AV FORFØLGELSESVANVIDD".

HVORFOR? Det vet sikkert Gud. Men det som er fakta:
- Biskopen viste at dokumentene var bare til låns, dvs. jeg skulle få dem tilbake i den konvolutten som jeg overleverte dem i.
- Ved
å notere på konvolutten, kunne Biskopen overlevere (ved retur) et budskap til meg "lider av forfølgelsesvanvidd" - i håp om at jeg skulle GI OPP, å forfølge de ulovlighetene som jeg er påtvunget.
- Biskopen
ved å notere på konvolutten, (som jeg skulle få i retur) unngikk også en direkte konfrontasjon med meg, da hun ikke torde kalle meg ansikt til ansikt for å "lide av forfølgelsesvanvidd"

HER!!!!
****Se: Rosemarie Köhns notering

Nå på etterskudd er det lettere å forstå, hvorfor Biskopen i seks år hadde vegret seg for å få vite hva som foregår i denne saken. For etter seks år, gi en halvtime til dokumentasjon og der så Biskopen allerede ut til å ha gjort opp sin mening, etter fem minutter.
Jeg håper på Biskop Rosemarie Köhns vegne at: Skulle hun engang få en meget nedslående legeerklæring om sin egen helse og at: Denne legeerklæringen skulle ikke ha mer SANNHETSGEHALT enn det - at jeg "lider av forfølgelsesvanvidd".

Uansett, jeg ønsker Biskopen alt godt.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Gullkorn:" Ta dine ord inn i ditt hjerte og følg ditt kall trofast."

"Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

Den beste jobben jeg har gjort er å holde meg i livet (ved Guds hjelp).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       01.03.2002
Rosemarie Køhn Biskop

Der det er hjerterom, der er det husrom også!

Det finnes ikke flere sannheter! Det er bare en sannhet.

 "Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

 "For oss er det en selvfølge å vise omsorg og kjærlighet for mennesker rundt oss. Valgerd Svarstad Haugland KRF"

”Vi bruker vår privilegerte situasjon for å påvirke mot urettferdighetene. Mot urettferdighet og fattigdom. Kjell Magne Bondevik (Prest, Statsminister)”

”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

Når de dype lange og mørke skygger fra et personlig Golgata faller over stien din, skal du ikke regne med at alt er slutt og gi deg fortvilelsen i vold. Nei, ”vent på Herren, så hjelper Han deg.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

”Jeg hadde ikke tatt Partiets retningslinjer på alvor, hvis jeg hadde unnlatt å gjøre noe”, sier Svarstad Haugland.

”Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, Han truet ikke når han led.” Se Ham når Han henger på korset. Selv døden møter Han med fred og sinnsro og en urokkelig tro.

"Verden er et farlig sted å være - ikke bare på grunn av dem som gjør andre vondt, men også dem som ser på - uten å gjøre noe" Marc Dutroux

"Se jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans/hennes gjerning" Åp.22.12

Markus Aurelius: "Si til deg selv som Romer og menneske - at du skal gjøre din plikt med fullkommen verdighet. Med en følelse av frihet og hengivenhet og rettferdighet og la alle tanker fare."

VEDLEGG:    
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen   23.10.1997 :8 sider
Biskop Rosemarie Køhn Jul 2001 8 "
Biskop Rosemarie Køhn  Trøstebrev januar 2002  1 "

SLUTT PÅ DETTE BREVET

29.9.2004 OPPGRADERING!

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET          

1/3

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                                   
23.9.2004

Rosemarie Köhn Biskop

”SANKT OLAVS ORDEN TIL EN UREDD??? - FORGRUNNSFIGUR.”??? (HA~) En kort ettertanke etter den store dagen for Biskopen?!?.

"Verden er et farlig sted å være - ikke bare på grunn av dem som gjør andre vondt, men også dem som ser på - uten å gjøre noe" Marc Dutroux

Jammen skjedde det enda engang til! Hva? JO! Hamar Biskopen Rosemarie Köhn hadde fått tildelt Sankt Olavs orden. Det må være en prestisje tung utmerkelse i Norge (En av de høyeste utmerkelsene så vidt jeg vet).

OG JEG HÅPER INDERLIG, AT VED TILDELINGEN AV SANKT OLAVS ORDENEN, VAR IKKE UTSLAGSGIVENDE HVORDAN BISKOP ROSEMARIE KÖHN HADDE HÅNDTERT MINE PROBLEMER PÅ (ELLER MANGEL PÅ DET). Nå er det bare Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen som mangler en Sankt Olavs orden, til å kunne pynte seg med.

Det er jammen ikke småtteri, å få tildelt en slik pris, men hun er i celebert selskap med bl.a. Kåre Willoch ex Statsminister, ex høyreformann og daværende Akershus Oslos Fylkesmann, som i (1995) i likhet også med Biskop Rosemarie Köhn og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen - HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG LUSKET STILLE BORT I DEN BARMHJERTIGE SAMARITANENS RETTE ÅND!!! (Det er en flott triumvirat)

SITAT FRA MITT BREV TIL ROSEMARIE KÖHN (Jul 2001)

”””Etter Luthers opprinnelige ”NYE SAMFUNNSORDNING” skulle også Biskop embetet vare todelt. En Biskop skal vare både embetsmann (kvinne) og religiøs leder. Det er det som praktiseres her i Norge også. Men utenom Kalvinistene i Sveits er det ingen som lykkes med det. Jeg vet ikke hvor heldig eller uheldig en slik dobbelt deling av embetet skal være, og når Kirken att på til er avhengig av økonomiske bevilgninger av de samme folkene som kunne blitt rammet meget ille, hvis Biskopen hadde turt å engasjere seg i denne saken. Men Luther har gitt i alle fall noen retningslinjer:

”MEN ØVRIGHETSPERSONER SKAL IKKE MISBRUKE SIN MAKT, VERKEN TIL ULEMPE FOR ANDRE ELLER TIL FORDEL FOR SEG SELV. DE SKAL HELLER IKKE TVINGE FOLK TIL Å SYNDE..”

”BÅDE VERDSLIGE OG KIRKELIGE INSTANSER OPPTRER SOM TYRANNER NÅR DE GÅR UTOVER SITT EGET ANSVARSOMRÅDE OG VIL VÆRE NOE ANNET OG GJØRE NOE ANNET ENN DET GUD HAR SATT DEM TIL!”


 Jeg skulle ønske at disse Lutherske sitatene skulle vært praktisert slik de var ment fra Luthers side.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       23.9.2004
Rosemarie Køhn Biskop

Ut ifra mine tidligere erfaringer har jeg grunn til å betvile om Biskop Rosemarie Køhn, selv hadde forfattet det brevet jeg hadde fått tilsendt den 09.11.2001. Hvis hun hadde skrevet brevet, da undres jeg over hvordan hun kunne skrive en så gal framstilling av virkeligheten, når hun hadde lest dokumentene som beviser det motsatte.

Det er også ufattelig, at Biskopen kunne konkludere med at: ”HUN HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I MIN SAK..”, etter å ha sett bare halvparten av dokumentene. Men selv, å ha bare sett halvparten av dokumentene, burde Biskopen forstått at det er de grusomste ulovligheter som foregår fra de ansvarlige myndigheters side mot et bunnhederlig menneske.

Men, hvis Biskopen vil beskytte seg selv, for å få vite enda mer, om de grusomhetene som de ansvarlige personer og myndigheter påtvinger en hederlig menneske, - DA FORSTÅR JEG BISKOPENS REAKSJON”. (Man biter ikke den hånden, som man får maten ifra).

Men
jeg hadde større HÅP, TRO OG TILLIT  til mennesker som også GUD - STÅR SOM ARBEIDSGIVER FOR.”””


Jeg er hverken misunnelig eller hevnlysten, jeg er bare veldig lei meg for, at folk ikke vet hvilken innsats disse utmerkede folkene gjør utenom det som blir opptegnet til grunnen for tildelingen. Jeg skulle gjerne gitt kr 1000,- for Biskopens tanker, da hun hadde tenkt på, ved eller etter tildelingen om hvordan hun hadde håndtert mine problemer på!!! Og på toppen av det hele, VAR DET SELVESTE FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SOM HADDE OVERLEVERT UTMERKELSEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN. HIP? HIP? HIP?

GRATULERER MED DAGEN?????

    Jeg håper at både biskop Rosemarie Köhn, Kåre Willoch ex Statsminister og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m.fl. kan leve med sine egne samvittigheter for, hvordan de hadde håndtert mine problemer på.

”ETTER DET JEG HAR VÆRT OG ER IGJENNOM (OG - DET ER ENDA IKKE SLUTT PÅ ELENDIGHETENE FOR MEG) – HVA ER DA HELVETE?”

Jeg skulle ønske, at jeg fikk kjenne både Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og Sigbjørn Johnsen på den måten som utmerkelsesgrunnen lyder på!!!

Jeg håper fremdeles på en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte

Jeg ønsker Biskopen alt godt uansett hva hun hadde gjort eller ikke hadde gjort! Og jeg behøver ikke påminne Biskopen om - at det finnes en høyere domstol, Guds domstol hvor man behøver ikke engang å kunne dokumentere sine påstander. Og den dagen, ved GUDS DOMSTOL,  er det nok å fortelle sannheten.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       23.9.2004
Rosemarie Køhn Biskop


"Se jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans/hennes gjerning" Åp.22.12

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: Bl.a.  HKH Dronning Sonja
                    Statsminister Kjell Magne Bondevik 
                    Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


VG 8.2.2005 SI DET OG DIN MENING TIL 2200!

"SPRELLE ENGLER?"
"Hvorfor ikke? Hva med sprelleprester og i disse tider kanskje en sprellebiskop? Skatten går likevel til mye sprøtt.  Øystein, Oslo"
Takk Øystein - disse ordene kom meget beleilig til teksten overfor.

SLUTT PÅ DETTE BREVET

OPPGRADERING DEN 20.1.2009

ETTERORD!

 ETTERORD!  GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/8

SITAT FRA MITT BREV AV 4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

J
eg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

Disse menneskene som er ramset opp her, representerer "BARE" toppen av isfjellet av de involverte i min sak. Disse folkene er "LOJALE" til de skyldige og hjelper til på lovstridig grunnlag til å TIE SAKEN I HJEL OG LATER TIL SOM OM HVERKEN JEG ELLER ULOVLIGHETENE MOT MEG EKSISTERER I DET HELE TATT. På grunn av den siste tidens utvikling av min sak og mine omstendigheter har jeg kommet til å bruke hardere uttrykk for å karakterisere sakens utvikling til det verre. Disse folkene er:

BÅDE MENNESKE -

OG BILMORDERE!!!!

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER - KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND
TIDLIGERE STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK                                         
NÅVÆRENDE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

 ETTERORD!                            

2/8

DEN SÅKALTE FJERDE STATSMAKT:
        AFTENPOSTEN
        VG
        DAGBLADET
        VÅRT LAND
        HAMAR ARBEIDERBLAD og
        HAMAR DAGBLAD

OPPLAND: TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR
            VESTOPPLAND AUTO (MERCEDES, PEUGEOT) Bertel O. Steen
            NAF – avdeling Gjøvik

    HEDMARK FYLKE: TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
TIDLIGERE BISKOP - ROSEMARIE KÖHN  
STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
STORTINGSREPRESENTANT – HELSEMINISTER SYLVIA KRISTIN BRUSTAD
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGEN I HEDMARK - TROND LUTNÆS
       
HAUGS MERCEDES, PEUGEOT overtatt av Bertel O. Steen
        NAF AVDELING - HAMAR
        SANDVOLD BILVERKSTED Mekonomen verksted

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN (senere advokat i samme advokat kontor som ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN)
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

            HAMAR/KOMMUNE:
            SOGNEDIAKON - SVERRE GAARDER
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
           
ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
           
BRUKEROMBUD/PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE, godt assistert av Anne - Beathe Horten

 ETTERORD!                            

3/8

     
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:

            Jon Bernt Hansen (Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for NAV)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding


            1.
Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Bil lånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  

 ETTERORD!                            

4/8

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER
I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

5/8

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:
SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN
Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg.

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!

MERK! Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME SOM Å FÅ DET SELV!!!

SITAT SLUTT
SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING DEN 20.9.2005
SITAT FRA BREV
FMH I. dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

 ETTERORD!                            

6/8

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved å nekte for meg PERSONLIG. Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!)

Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som har TVUNGET MEG PÅ GATEN (11 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for innbo!

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004)

Og da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!! Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med JUSTISMINISTER Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom JEG ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

 ETTERORD!                            

7/8

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettssystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i Norge. Og dermed vil ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) - Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ: (dette er det tiende året (i 2005 ellevte (11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. Forts.

Forts. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIGE TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT", FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

NY OPPGRADERING DEN 04.11.2005.

SITAT
: Fra mitt brev av 1.11.2005
Den 30.10.2005, søndag (BOTS OG BEDEDAG) hadde jeg hørt på radio Gudstjenesten fra Namsos kirke med Biskop Finn Vagle. Jeg har en liten formaning til mine bødler, før jeg tar "TUREN" til de EVIGE JAKTMARKER!

 ETTERORD!                            

8/8

PROFETEN JESAJA:

"Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."


SITAT SLUTT!

 

FORTSETT NEDOVER

 

 SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

ETTERTANKE!!!!

 ETTERTANKE!     GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/4

JEG VIL TAKKE FOR MIN SKOLEGANG PÅ!!!!

FRIUNDERVISNINGEN - GJØVIK
    -- Norsk for utlendinger
    -- Tysk kurs 1 og 2

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

NKI
    -- Forkursene

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER/MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

VÅRTUN SKOLE LEVANGER
    -- UNGDOMSSKOLEEKSAMEN. (VERDENS BESTE SKOLE!!!!). Jeg lærte mye og det var en eksemplarisk miljø på skolen både når det gjelder undervisning og fritidsaktiviteter.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE
    - MASKIN KONSTRUKSJON. Her ble det MARKERT allerede at jeg er uønsket i dette landet og uansett hva jeg gjør og hvordan - skal mitt liv (opphold her i landet) ødelegges med alle midler, for at jeg ikke skulle trives her! OG DISSE FOLKENE IKKE GJORDE EN HALVHJERTET INNSATS! Jeg er den første til å underskrive det, men disse folkene handlet LOVSTRIDIG, UMORALSK OG GRUSOMT.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
Til og med Rektor Arne Mellerud og Rådgiver Kjartan Engstu! De lærte meg, hvilken MORALSK OPPTREDEN er FULLSTENDIG UAKSEPTABELT - I ET FRITT, DEMOKRATISK, RETTSSTAT!

TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

2/4

NKI -- ARBEIDSLEDERSKOLEN (Her fikk jeg mye (språklig) hjelp av læreren som rettet min gebrokken norsk. Det lærte jeg mye av. MERK! Jeg ble ikke trukket for gebrokken språk. Det var innholdet i min besvarelse som ble vurdert!) Jeg vil gjerne uttrykke min SPESIELL TAKK til ANNE MARIE og SVERRE ULSRUD, som bidro til å holde fysisk livet i meg (mange gratis middager), og på den måten bidro til, at jeg kunne avslutte Arbeidslederskolen med TOPP KARAKTERER.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR.
I første året hadde jeg vann og noe å spise. Klassen var grei og det var mulig å lære mye.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED REGNSKAP.
I andre året ble det dårligere med maten. MERK! Jeg fikk aldri en eneste krone til bilvedlikehold, bilpleie, ergo måtte dekkes inn disse utgiftene av min matbudsjett! (De evigværende økonomiske problemene som forårsaket med stor sannsynlighet min hyperventilering og medfølgende sykehusopphold og tap av skoleår osv.)

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise. I klassen var en HERLIG gjeng, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TUSEN!!! TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

3/4

LENA VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 2 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise, og en del problemer i tillegg til skolen. Det var skikkelig drev i klassen, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

BI-GJØVIK
    DIPLOMØKONOMSTUDIET
Rektor Inselset og staben for øvrig hadde støttet meg på alle måter. Men jeg hadde ingen sjanse til å kunne lykkes, med alle de negative faktorene til stede (Uten penger til mat, bensin osv.). Men jeg har evnen til å stå på til jeg stuper - OG JEG GJØR DET, KOSTE HVA DET KOSTE VIL!!! Mine BØDLER har bestemt seg for et mål (uten at jeg ble spurt en gang om jeg er med). Eneste jeg vet nå på etterskudd, at jeg har vært, jeg er og jeg vil bli uønsket her i Norge, og at: DET ER BARE DØDEN SOM KAN BEFRI MEG FRA DISSE ULOVLIGHETENE SOM JEG ER PÅTVUNGET!!! JEG GLEDER MEG FOR Å SLIPPE FRA DETTE LIVET!!!!

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
 

TAKK!!!!

SPESIELT!  Som utlending med manglende norsk kunnskaper, manglende ordforråd osv. var jeg meget avhengig av, at mine medelever var flinke til å stille spørsmål til læreren, slik at læreren kunne belyse en og samme problemstilling på flere forskjellige måter. Derfor går en EKSTRA STOR TAKK TIL ALLE MINE MEDELEVER/MED STUDENTER.
 

TAKK!!!!

MERK! Jeg har i alle år måtte prioritere fagene på de forskjellige skolene. Da jeg allerede hadde et FREMMED SPRÅK - UNGARSK, ble følgelig ENGELSK LAVPRIORITERT i alle år. Det kan sees på karakterene også. (Jeg har spøkt med tidligere om at: Jeg får bare stå karakter på ENGELSK på grunn av, at jeg er så rask til å bla i ORDBOKEN! Jeg er heller ikke noen vidunderbarn som bare kan møte fram på forelesning og gå opp til eksamen uten ekstra anstrengelser. Men, Jeg har evnen og viljen til å jobbe både HARDT OG MÅLRETTET og da pleier å komme resultatene/karakterene også! (FORBEHOLD - JA! Hvis jeg har noe å SPISE!)

 ETTERTANKE!                            

4/4

NY OPPGRADERING DEN 30.8.2005
SPESIELT! OBS! TIL SIST, MEN IKKE MINST VIL JEG:

 HJERTELIG TAKKE FOR DATALINK PÅ ELVERUM!

FORDI - UTEN EN FUNGERENDE PC FRA DATALINK VILLE JEG MEST SANNSYNLIG MISLYKKET (Med det økonomiske grunnlaget som jeg ble PÅTVUNGET f.o.m. 1.7.1995 kunne jeg ikke kjøpt TRE BÆRBARE PC-er ETTER HVERANDRE uansett hvor mye jeg ville vare villig til å SULTE!!!!) I MIN FORSØK PÅ Å LEGGE UT SANNHETEN I MIN SAK PÅ INTERNET!

EN OG TUSEN TAKK!!!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET