HOME TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

SM SYNDREGISTER - OPPDATERT DEN 30.10.2010

  FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

Kåre Willoch 4 sider
Kjell Magne Bondevik 11 sider
Jens Stoltenberg 8 sider
Odd Einar Dørum 3 sider
Bjørn Hernæs 5 sider
Arne Spildo 6 sider
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget 11 sider
Tor Andersen vaktsjef i Stortinget 8 sider
Arne Fliflet 2 sider
Rosemarie Köhn Jul 2001 11 sider
Rosemarie Köhn 4 sider
Rosemarie Köhn 7 sider
   
   

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!


KÅRE WILLOCHTIDL. STATSMINISTER

KÅRE WILLOCH GÅ ØVERST I DOKUMENTET   

1/4

 Vinteren 94-95, før jeg hadde flyttet til Hamar, hadde jeg henvendt meg (personlig, hjemme) hos tidligere Statsminister og da varende Fylkesmann i Oslo/Akershus, Kåre Willoch. Han var dessverre ikke hjemme, men Fru Maria Willoch var hjemme, og til henne hadde jeg overlevert dokumentene for de lovstridige handlinger fra Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor, Rikstrygdeverket osv.
 
Jeg ba om unnskylding for at jeg måtte forstyrre Dem hjemme, men jeg ville vare helt sikker på, at disse dokumentene kommer i de rette hender. Jeg ba Fru Maria Willoch om å overlevere disse dokumentene til Kåre Willoch, og jeg gav uttrykk for håp, om at han hadde tid og anledning, for å kunne sette seg inn i saken, og i medfølgende personlig brev, ba jeg om hjelp til å kunne flytte til en 2 – 3 mils avstand fra Oslo, (Jeg ble tidligere effektivt hindret, for å kunne flytte fra Østre Toten) og jeg ba også om hjelp for å kunne få en rettferdig rettergang, hvor jeg kunne få rettferdighet, i henhold til dokumenterbar fakta.

Fru Willoch hadde sagt ja, og etter å ha takket sa jeg at: om 2 – 3 uker skulle jeg komme igjen, og jeg håper at i mellomtiden kan Kåre Willoch sette seg inn i saken. Jeg kom etter tre uker igjen, og den gangen var Kåre Willoch hjemme. Der og da opplevde jeg en av mitt livs største OVERRASKELSER/SKUFFELSER. I løpet av vårt samtale, hadde Kåre Willoch ikke berørt med ett ord, disse ulovligheter som jeg hadde vart utsatt for, fra de ansvarlige personers og myndigheters side, og som jeg hadde overlevert dokumentene for, for tre uker siden. Han har heller ikke sagt noe om å hjelpe meg med å kunne flytte til Oslo – området, eller å hjelpe meg med å kunne få en rettferdig rettergang, hvor jeg kunne ha fått rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.

MEN! Istedenfor sa Willoch i klartekst for meg at:

”DU (jeg) SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN??” (Hvor jeg opprinnelig kommer fra).

 KÅRE WILLOCH ------------------ NESTE SIDE -----------------------                         

2/4

Da svarte jeg følgende: ”Ettersom jeg har BARE norsk statsborgerskap, påberoper jeg meg, at Den Norske Loven skal gjelde for meg også på lik linje med alle andre nordmenn!!!!”

FORDI! Det finnes verken moralske, mentale eller straffbare grunner til, for å kunne beskåre mine helt elementære, Grunnlovs gitte rettigheter. Kåre Willoch pleier ikke å vare svarskyldig, og han var ikke denne gangen heller.

Han svarte til meg: ”SELV OM DU (jeg) HAR FRASAGT DEG DITT TIDLIGERE UNGARSKE STATSBORGERSKAP, KAN DU FÅ DEN TILBAKE!!!”

Etter å ha kommet til meg selv igjen, svarte jeg følgende: "Det kan godt hende at jeg kunne få tilbake mitt tidligere ungarske statsborgerskap, og jeg må innrømme at denne tanken ikke engang streifet meg, FORDI: for meg er det en meget seriøs forhåndsvurdering som skal til, FØR jeg tar en så alvorlig beslutning, om å si fra meg et statsborgerskap, - og når jeg hadde tatt beslutningen, DA ER DET UGJENKALLELIG”!!!

Og i tillegg er jeg ikke av en slik karakter/dritsekk, at jeg bevisst skulle manipulere med, - både å si fra meg et statsborgerskap, og når deretter skulle det vare fordelaktig for meg, så ta det tilbake. Enten sier jeg fra meg et statsborgerskap, eller så har det ingen mening i det.

HVA ER DET EGENTLIG KÅRE WILLOCH PRESTERT HER?

JO! Han oppfordret en nordmann til å forlate Norge. (Fordi jeg har bare norsk statsborgerskap, akkurat som Willoch selv). Og, hvilke andre nordmenn -

 KÅRE WILLOCH ------------------ NESTE SIDE -----------------------                         

3/4

blir utsatt for slike oppfordringer til å forlate Norge, av ex statsministere?

Til min store overraskelse hadde jeg fått et brev (offisielt) fra Fylkesmannen i Akershus/Oslo. MERK! Jeg henvendt meg privat, hjemme hos Kåre Willoch, jeg har ikke bedt han om å gi meg offisielt svar idet hele tatt. Da jeg skjønte at Willoch ikke ville løfte en finger for å gjøre noe med de ulovlighetene som han sto med dokumentene i sine hender, da han oppfordret meg til å forsvinne fra Norge! Jeg hadde gitt opp håpet om at han ville hjelpe meg til å kunne få en rettferdig rettergang, hvor jeg kunne ha fått rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, og eller å kunne fått hjelp til å kunne flyttet til Oslo området.
HER!!!
****Se: Fylkesmannen i Akershus/Oslo 24.2.1995

MERK! Kåre Willoch er ikke den eneste, som gjennom årenes løp hadde sagt fra til meg i klartekst, om at jeg skulle reise tilbake til Ungarn, men han er en av de mest markante personer i dette landet. Angående Kåre Willoch, må jeg også innrømme at, jeg hadde blandede følelser når jeg hadde fått vite gjennom mediene, at han hadde fått tildelt:

SANKT OLAVS ORDEN og medienes
FRITT ORD PRIS

Jeg håper at ved tildelingen av Sankt Olavs ordenen til Kåre Willoch, ikke var utslagsgivende, DEN måten han hadde håndtert mine problemer på!

MERK! "KÅRE WILLOCH kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -

HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ -

 KÅRE WILLOCH ------------------ NESTE SIDE -----------------------                         

4/4

LOVSTRIDIG GRUNNLAG - OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

2) SOM FYLKESMANN I AKERSHUS - OSLO!!!! MERK! FYLKES -MANNEN KÅRE WILLOCH HADDE SETT DE SAMME DOKUMENTENE SOM KJELL BORGEN TIDL. FYLKESMANN I HEDMARK!!!! LIKEVEL GIKK KÅRE WILLOCH INN FOR TRENERE SAKEN FOR MEG, FOR Å BESKYTTE DE SKYLDIGE OG SAMTIDIG OPPFORDRET OFFERET (MEG) OM Å FORSVINNE FRA NORGE!!!!

3) SOM EMBETSMANN!!!!- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

KONKLUSJON!

"HVA ER DET FYLKESMANNEN  
KÅRE WILLOCH HAR GJORT:

KÅRE WILLOCH gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte!!!!

SITAT SLUTT

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


KJELL MAGNE BONDEVIKTIDL. STATSMINISTER

KJELL MAGNE BONDEVIK  GÅ ØVERST I DOKUMENTET 

1/11

MERK! Offisielt vet Kjell Magne Bondevik ingenting om hvordan jeg har det, og om mine brev og de dokumenter som han skulle for lenge siden lest og gjort noe med ulovlighetene som er både beskrevet og dokumentert der. Men i den nåværende Bondevik regjeringen ser det ut til at det er ARNE SPILDO som  overtatt rollen som tidligere Statssekretær Kari Husøy, Katinka Meyerik, Else Marie Hagen, Marit Meyer Politisk Rådgiver hadde før. DET ER HØYT SANNSYNLIGHET FOR AT - ETTER AT KJELL MAGNE BONDEVIK HADDE LEST MINE BREV (16 brev som ble sendt PERSONLIG, REKOMMANDERT OG PÅ TOPPEN AV DET HELE: MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS!!!!) OG FATTET HVILKE KONSEKVENSER EN EVENTUELT RETTFERDIG RETTSSAK SKULLE FORÅRSAKE, BRUKES FOLK I UNDERORDNET STILLING TIL Å TRENERE SAKEN FOR MEG!!!!!

SITAT FRA FMH I. den 18.9.2001 side 2 - 7  av 13

"Da jeg igjen den 07.06.2001 dykket opp igjen ved Statsministerens kontor, satt en meget villig ung mann (vakt), ved mottaket og virket som om han hadde virkelig prøvd å hjelpe, men resultatet ble som alle de andre gangene. Jeg fikk ikke snakke med noen som hadde med min FORSVUNNET PERSONLIG REKOMMANDERT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG Å GJØRE, som var sendt for over ett år siden og som ikke engang ble besvart etter ett år. (som vanlig) Men en interessant moment kom for dagen! Noen sa til Sikkerhetsvakten i telefonen at mine brev til Statsminister Bondevik:

1.) den 18.08.1998    2.) den 11.09.1998    3.) den 29.09.1998

"DISSE VAR UTREDET EN GANG"

Og derfor har de ikke gjort eller gjør noe med saken!!!??? AU, AU, AU!

HVA HAR SKJEDD EGENTLIG? Jo! Mitt første -

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     2/11

brev den 18.08.1998 til Statsminister Bondevik (personlig og rekommandert), ble håndtert av uvedkommende (KARI HUSØY), besvart av uvedkommende (KARI HUSØY), uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet. Og mine to (2) påfølgende brev ble ikke engang besvart. Hvis dette kalles "UTREDNING" ved Statsminister Bondeviks regjeringstid, da vet jeg ikke HVA?!?

SITAT SLUTT

Jeg ville heller kalle det - UNDERSLAG AV DOKUMENTER" Slike ting forekommer dessverre i Bondeviks regjeringsstab i dag også.

Jeg hekter også her svarbrevet fra Arne Spildo ass. Regjeringsråd, for de siste elleve (11) brevene jeg sendte til Statsminister Kjell Magne Bondevik.
HER!!!HER!!!HER!!!
****Se: Svar nr. 1 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 13.8.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis den 16.3.2002. 19.3.2002 og 8.7.2002

****Se: Svar nr. 2 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 25.11.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis 18.11.2002, 26.11.2002 og 3.12.2002.

****Se: Svar nr. 3 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 28.7.2003 på mine, Personlige, rekommanderte brev (12.7.2003, 14.7.2003, 16.7.2003, 22.7.2003, 23.7.2003) som er sendt med Personlig Avhenting Mottakingsbevis.

Fra og med 18.11.2002 ved å betale ytterligere kr 40,- pr. brev kunne jeg sende brevene med PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS, hvor mottakeren må selv hente sin egen post, og det skulle passe utmerket i mitt tilfelle da alle mine brev forsvunnet i årtier, (og Posten kunne ikke gjøre rede for hvor de er blitt av) men ei, det gikk dårlig denne gangen også.

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     3/11

HER!!!
****Se: Rekommandert sending (Personlig utlevering mottakingsbevis 26.11.2002), (Retur **2.12.2002), (Personlig utlevering mottakingsbevis 3.12.2002).

Den 18.11.2002 sendte jeg mitt første brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik med Personlig Avhenting Mottakingsbevis, deretter et nytt brev på samme måte og den 26.11.2002. Da jeg fikk i retur Personlig Utlevering Mottakingsbeviset viste det seg at Posten hadde utlevert brevet til uvedkommende, (til Morten Bjørge) til tross for at Posten tok seg betalt for tjenesten. Umiddelbart protesterte jeg på Posten og sendte det tredje brevet den 3.12.2002 med Personlig Avhenting Mottakingsbevis.

Da jeg igjen samlet kopier til fem (5) brev (hver brev med ca. 200 A4 sider) til Statsminister Kjell Magne Bondevik og kom igjen til Hamar Postkontor (før fellesferien i 2003) for å sende første brevet til Statsministeren, fikk jeg beskjed fra Postfunksjonæren om, at jeg kan ikke sende brev til Statsministeren med Personlig Avhenting Mottakingsbevis, da Statsministeren ikke henter sin egen Post. Da lurte jeg på om hvorfor står en slik tjenesteytelse i Postens brosjyre med kr 40,- i tillegg pr. brev og hvorfor Posten hadde tatt seg tidligere betalt for en slik tjeneste, for alle mine tre brev som jeg hadde sendt tidligere 18.11.2002, 26.11.2002, 3.12.2002, når de gjennomfører sine forpliktelser med vesentlig mangel. Det fikk jeg ikke svar på. Jeg tok mitt brev tilbake og sa: Jeg vil sende brevet fra et annet Postkontor.
HER!!!
****Se: Rekommandert sending (Personlig utlevering mottakingsbevis 12.7.2003), (14.7.2003 med Personlig utlevering mottakingsbevis), (Personlig utlevering mottakingsbevis 16.7.2003).

Jeg kom til Lillesand Postkontor og sendte det første brevet med Personlig Avhenting Mottakingsbevis til Statsminister Kjell Magne Bondevik, det gikk smertefritt. Deretter sendte jeg brev nr. 2 fra Søgne Postkontor. -

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     4/11

det gikk også smertefritt. MERK! begge stedene hadde jeg brevet klart i hånden etter å ha parkert bilen og gikk umiddelbart inn på Postkontoret uten opphold! Da jeg hadde en avtalt møte på POSTENS KLAGESENTER I KRISTIANSAND og jeg kom til Sørlandssenteret ca. 40 minutter for tidlig hadde jeg tenkt å sende enda et brev til Statsministeren før jeg skulle på møte på Postens Klagesenter som er 700 meter i fra Sørlandssenteret.

Jeg brukte 15-20 minutter i bilen før jeg kom inn i Sørlandssenterets Postkontor hvor to damer betjente de to diskene innerst i rommet (jeg tok feil dame). Jeg henvendt meg til den yngste damen og sa: "Jeg ønsker å sende dette brevet til Statsministeren med Personlig Avhenting Mottakingsbevis." Damen gikk for å hente papirene og imens hun var på vei tilbake blandet den andre damen seg inn og sa: "du kan ikke sende brev med Personlig Avhenting Mottakingsbevis til Statsministeren." Da jeg spurte hva skulle vare grunnen til? Jo, svarte damen, Jeg må ta en telefon og snakke med noen, da spurte jeg hvem den noen skulle være og hva skulle hun snakke med om (som angår saken) - svarte damen.

Vi kan ikke sende brevet i dag, men i morgen kunne hun gjøre det. Da lurte jeg på om hva som var forskjellen mellom i dag og i morgen (skulle ikke Postens tjenesteytelse vare det SAMME uansett om det er i dag, i morgen eller i går????). Det kunne hun heller ikke svare på, men jeg kunne ikke sende brevet i dag. Da jeg var på vei ut fra Postkontoret sto en ung mann ved en disk nær utgangen av Postkontoret og jeg spurte om det var en overordnet til stede som jeg kunne snakke med. Nei sjefen var på ferie. Jeg spurte om det var en stedsfortreder til sjefen som jeg kunne snakke med. Jo, jeg skulle henvede meg til en dame bak en skjerm.

Jeg kom til Damen og forklart min Ærend og lurte på om -

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     5/11

jeg kunne sende brevet i dag isteden for i morgen. Damen reiste seg kom bort til den disken der den yngste damen sto, BEKLAGET DET INNTRUFNE OG ORDNET SAKEN PÅ FLEKKEN, jeg fikk sendt brevet i dag. TAKK, TAKK,..... TAKK.

Det ser ut til at SMITTEEFFEKTEN FRA HAMAR NÅDDE SØRLANDSSENTERET I LØPET AV EN KVARTER! DET ER SKAMMELIG!!!!
HER!!!
****Se: Rekommandert sending (Personlig utlevering mottakingsbevis 22.7.2003), (Personlig utlevering mottakingsbevis 23.7.2003).

Deretter sendte jeg de siste to brevene på vei oppover fra Arendal uten problemer og det siste brevet fra Skien Postkontor uten problemer. TAKK! TAKK!
 

MERK!

Alle brev er adressert som Personlig brev.
Alle brev er sendt
Rekommandert.
Alle brev som er markert med * stjerne
er sendt med Mottakerbevis.
Alle brev som er markert med * stjerne er sendt med
Personlig Avhenting Mottakingsbevis.
Alle brev som er markert med
** stjerne er sendt med Mottakerbevis og jeg har fått i retur mottakerbeviset for.
Alle brev som er markert med ** stjerne er sendt med
Personlig Avhenting Mottakingsbevis og jeg har fått i retur Mottakerbeviset. ( Merk! I dag er den 7.1.2004 og det siste brev ble sendt til Statsminister Bondevik den 23.7.2003).

MERK!
Normalt tar det MAKSIMALT tre (3) uker for å få Mottakerbevisene i retur.
00 betyr at jeg fremdeles ikke hadde fått Mottakingsbeviset,  i retur. (Merk! Posten tok seg betalt for tjenesten).

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     6/11

00 betyr at jeg fremdeles ikke hadde fått Personlig avhenting Mottakingsbeviset, i retur. (Merk! Posten tok seg betalt for tjenesten).

Statsminister Kjell Magne Bondevik 20.8.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.9.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 30.9.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 23.12.1998        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 22.11.2001 *   00  
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.3.2002        
Statsminister Kjell Magne Bondevik 19.3.2002 *   **  
Statsminister Kjell Magne Bondevik 8.7.2002 *   00  
Statsminister Kjell Magne Bondevik 18.11.2002   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 26.11.2002   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 2.12.2002   *   **
Statsminister Kjell Magne Bondevik 3.12.2002   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 19.3.2003   *   **
Statsminister Kjell Magne Bondevik 12.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 14.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 22.7.2003   *   00
Statsminister Kjell Magne Bondevik 23.7.2003   *   00

MERK! Posten tok seg betalt for både for MOTTAKINGSBEVIS (en av tre brev fikk jeg i retur mottakingsbeviset og PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS, to av ti brev fikk jeg Personlig Avhenting Mottakingsbeviset i retur, MEN I BEGGE TILFELLENE BLE BREVENE UTLEVERT TIL UVEDKOMMENDE!

Jeg hekter også her svarbrevet fra Arne Spildo ass. Regjeringsråd, for de siste elleve (11) brevene jeg sendte til Statsminister Kjell Magne Bondevik.

HER!!!!HER!!!!HER!!!!
****Se: Svar nr. 1 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 13.8.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis den 16.3.2002. 19.3.2002 og 8.7.2002

****Se: Svar nr. 2 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 25.11.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis 18.11.2002, 26.11.2002 og 3.12.2002.

****Se: Svar nr. 3 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 28.7.2003 på mine, Personlige, rekommanderte brev (12.7.2003, 14.7.2003, 16.7.2003, 22.7.2003, 23.7.2003) som er sendt med Personlig Avhenting Mottakingsbevis.

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     7/11

Det ser ut til at det er Arne Spildo som er overtatt rollen som tidligere Statssekretær Kari Husøy, Katinka Meyerik, Else Marie Hagen, Marit Meyer Politisk Rådgiver hadde før.

Sitat fra mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.9.2001:

Da jeg igjen den 07.06.2001 dykket opp ved Statsministerens kontor, satt en meget villig ung mann (vakt), ved mottaket og virket som om han hadde virkelig prøvd å hjelpe, men resultatet ble som alle de andre gangene.

 Jeg fikk ikke snakke med noen som hadde med min FORSVUNNET PERSONLIG REKOMMANDERT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG Å GJØRE, som var sendt for over ett år siden og som ikke engang ble besvart etter ett år. (som vanlig) Men en interessant moment kom for dagen! Noen sa til Sikkerhetsvakten i telefonen at mine brev til Statsminister Bondevik:

1. den 18.08.1998
2. den 11.09.1998
3. den 29.09.1998


"DISSE VAR UTREDET EN GANG" og derfor har de ikke gjort eller gjør noe med saken!!!???

AU, AU, AU, hva har skjedd egentlig? Jo! Mitt første brev til Statsminister Bondevik (personlig og rekommandert), ble håndtert av uvedkommende, besvart av uvedkommende, uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet. Og mine to (2) påfølgende brev ble ikke engang besvart.

Hvis dette kalles "UTREDNING" ved Statsminister Bondeviks regjeringstid, da vet jeg ikke HVA?!?

Jeg ville heller kalle det - UNDERSLAG AV DOKUMENTER"
HER!!!!HER!!!!
****Se: Postens forklaring, 21.10.2002 v. Marte Birkeland Team Leder.

Det som er merkverdig er at Marte Birkeland skriver:

 "Selv om det er vanskelig å gardere seg 100% mot at post leilighetsvis kan bli borte, kan vi forsikre at..........".

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     8/11

Men så å si ALLE MINE BREV REGELMESSIG TILHØRER DEN GRUPPEN FOR "LEILIGHETSVISE FORSVINNENDE BREV". Er det ikke RART?

****
Se Postens anbefalinger v. Muhle Mona Øverby

SITAT SLUTT

BARE FOR Å NEVNE DET: Da jeg deretter kom til POSTENS KLAGESENTER I KRISTIANSAND og la fram problemene til en TRE MANNS PANEL HVOR OGSÅ MARTE BIRKELAND DELTOK => "OG DER OG DA BLE JEG KORSFESTET - ØKONOMISK AV TRE MANNS PANELET !!!!"

HVORDAN? JO!

Jo - fordi!!!! Da jeg la fram fakta om at: 16 av mine brev+++ til daværende Statsminister Kjell Magne Bondevik - som hadde HVER BREV 200 A4 SIDER AV DOKUMENTER OG BLE SENDT: PERSONLIG, REKOMMANDERT OG MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!!

AV CA. KR 16 000,- VILLE POSTENS KLAGESENTER TILBAKE BETALE FOR MEG 16X40= kr 640,-

MEN HVA HADDE POSTEN EGENTLIG GJORT????

1) DA POSTEN UTLEVERT MINE BREV TIL UVEDKOMMENDE og av den grunn

2) MOTTAKEREN IKKE BESVART MINE BREV OG JEG,

3) HELLER IKKE FÅTT TILBAKE MOTTAKERBEVISENE, OG ELLER

4) PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVISENE FOR 16 BREV!!!!

JEG AVSLÅ TILBUDET PÅ CA. kr 640,- PÅ FLEKKEN – OG SA FØLGENDE:

”JEG HÅPER INDERLIG AT DET KONGELIGE -

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     9/11

NORSKE POSTVERKET TJENER OGSÅ TIL OVERSKUDD – UTEN Å FLÅ HEDERLIGE KUNDER FOR ØKONOMISKE RESSURSER!!!!!”

Jo - fordi!!!! Da jeg la fram fakta om at: 16 av mine brev+++ til daværende Statsminister Kjell Magne Bondevik - som hadde HVER BREV 200 A4 SIDER AV DOKUMENTER OG BLE SENDT: PERSONLIG, REKOMMANDERT OG -

MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!!

MERK!

KOPI AV 200 A4 SIDER 3X200 = kr 600,-
Å sende brevet - REKOMMANDERT, MED PERSONLIG AV HENTING MOTTAKERBEVIS KOSTET PR. BREV CA. 360,-

SUM = 16 BREV á kr 960 = ca 15 360,- kroner

I tillegg kommer arbeid, TUR RETUR KLAGESENTERET I KRISTIANSAND OSV. OSV. OSV.

Dermed kan jeg med HÅNDEN PÅ HJERTET PÅSTÅ AT => DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET PÅFØRT MEG CA. KR 16 000,- ØKONOMISK SKADE!!!++++

Men - det er BARE KRONEVERDIEN!!!! DET VERSTE VAR - AT JEG IKKE HADDE PENGER TIL Å TA NYE KOPIER FOR Å KUNNE SENDE NYE BREV: BÅDE REKOMMANDERT, MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!!

SAMTIDIG FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS (BESKYTTELSE AV DE SKYLDIGE!!!!)  RUNDT ÅRENE 1997 - 2003, MODNET ETTER HVERT TANKEN HOS MEG OM Å LEGGE MIN SAK UT PÅ INTERNET!!!!

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     10/11

OG DERETTER BEGYNTE JEG Å SPIKKE OG SPARE PENGER FOR Å KUNNE KJØPE EN BÆRBAR PC MED EGNEDE SOFTWARE!!!!

Det er beskrevet i detalj på min Hjemmeside hvordan det gikk den gang og hvordan det går i dag!!!! 

MERK! "KJELL MAGNE BONDEVIK kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde
LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"


HVORDAN???? JO!!!!


1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG
- OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!


2) SOM STATSMINISTER, BONDEVIK I. OG II.
MERK! DET KUNNE IKKE FALLE MEG INN - AT STATSMIN. KJELL MAGNE BONDEVIK IKKE HADDE FÅTT SIN PERSONLIGE POST SOM ER SENDT MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!! MEN, ETTER AT KJELL MAGNE BONDEVIK LEST MITT BREV OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE CA. 200 A4 SIDER OG - OPPFATTET HVILKE KONSEKVENSER (MANNEFALL) DET VILLE FORÅRSAKE – HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA!!!!

Og deretter, istedenfor å besvare mitt PERSONLIG BREV ”sparket ballen” over til STATSSEKRETÆR KARI HUSØY (BONDEVIK I.) –

KJELL MAGNE BONDEVIK ------------------ NESTE SIDE -----------------------     11/11

for og TRENERE SAKEN FOR MEG – OG HUN GJORDE DET!!!! Og Kari Husøy BLE USYNLIG!!!! – HVER GANG JEG DYKKET OPP I REGJERINGSBYGGET, TIL Å FÅ DAMEN I TALE!!!!

Og som TAKK!!!! ARBEIDER HUN FREMDELES VED STATSMINISTERENS KONTOR!!!!

Og som EKSTRA TAKK!!!! BLE HUN I (BONDEVIK II.) REGJERINGEN FORFREMMET TIL: ”STABSJEF!!!!”

JA – DET ER ALDRI SÅ ILLE - AT DET IKKE ER GODT FOR NOEN!!!!

3) SOM EMBETSMANN!!!! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

KONKLUSJON!

STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK GIR LY OG FULL BESKYTTELSE for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!
 


JENS STOLTENBERGTIDL. STATSMINISTER

JENS STOLTENBERG GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/8

MERK! Offisielt vet Jens Stoltenberg ingenting om hvordan jeg har det, og om mitt brev og de dokumenter som han skulle for lenge siden lest og gjort noe med ulovlighetene (da han var i posisjon) som er både beskrevet og dokumentert der.

Det er skammelig at både i tidligere og nåværende Bondevik regjeringen og i Jens Stoltenbergs regjeringsperiode sørger folk (eller presses folk) i underordnede stillinger som ARNE SPILDO ASS. REGJERINGSRÅD, Statssekretær Kari Husøy, Katinka Meyerik, Else Marie Hagen, Marit Meyer Politisk Rådgiver. Det er høyt sannsynlighet for at etter at Jens Stoltenberg hadde lest mitt brev og fattet hvilken konsekvenser en eventuelt rettferdig rettssak skulle forårsake, (MANNEFALL) - brukes folk i underordnet stilling til å trenere saken for meg.

SITAT FRA SM STATSM. HOVEDFIL mitt brev til Statsminister Jens Stoltenberg den 05.07.2000 

  FY OG SKAM!!!       

Har ansvarlige personer og offentlige myndigheter RETT TIL Å MYRDE en hederlig menneske, i RETTSSTATEN NORGE?!?

HER!!!
****Se: Rek. sending, Jens Stoltenberg Statsminister, 31.7.2000,  som Else Marie Hagen signert for Statsmin. Jens Stoltenberg den 3.8.2000.

Statsminister Jens Stoltenberg har heller ikke besvart mitt brev.

Else Marie Hagen hadde også sunket i jorden (på samme måte som Statssekretær Kari Husøy m. fl.),  hver gang jeg hadde møtt opp ved Statsministerens kontor, for å få damen i tale.

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     2/8

"EN MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN HAN/HENNE SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN/KVINNE HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET IKKE Å ARBEIDE I DET STILLE, MEN TIL Å STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN/HUN IKKE DET, DA ER HAN/HUN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR/KVINNE, SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELLER SKORT PÅ EVNER!!!!!"

Etter nærmere to (2) års opphold fra min side, om å forfølge problemene mine, både ved Statsministerens kontor og ved Stortinget, har jeg den 15.05.2001 igjen kommet til Statsministerens kontor. Der en hyggelig Sikkerhetsvakt Dame prøvde å formidle kontakt med Else Marie Hagen, som hadde håndtert mitt brev (personlig og rekommandert med mottakerbevis) til Statsminister Jens Stoltenberg som jeg sendte den 31.07.2000 og Else Marie Hagen hadde signert for brevet den 03.08.2000 og brevet deretter ble TIET I HJEL - FORSVUNNET i ett års periode.

    Brevet ble heller ikke besvart (det er normal prosedyre), men takket være min forutseenhet, da jeg betalte ytterligere kr 24,- for mottakerbevis, kunne jeg få direkte returnert navnet på den som hadde håndtert mitt brev ved Statsministerens kontor. Uten navnet på Else Marie Hagen ville jeg stått på bar bakke og kunne blitt avfeid umiddelbart ved Statsministerens kontor.

Etter at Sikkerhetsvakt Damen tok telefonisk kontakt med Else Marie Hagen, viste det seg at Hagen skulle til et møte med det samme, men etter en time, kunne jeg få ringe henne de siste fem sifrene på intern nummeret: tlf. 222 44033 gratis. Da jeg ringte etter en time, tok en dame telefonen som nektet å oppgi -

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     3/8

navnet sitt, men sa: at Else Marie Hagen hadde jobbet tidligere ved Statsministerens kontor, men hun sluttet for fire måneder siden og hun står ikke engang på lønningslisten.

(Hvordan kunne det ha seg, at Sikkerhetsvakt Damen for en time siden hadde snakket med Else Marie Hagen og avtalte med henne telefonisk kontakt om en time, og etter en time, skulle hun plutselig ikke engang står på lønningslisten ved Statsministerens kontor?).
 
På denne måten ble Sikkerhetsvakt Damen gjort til en løgner, men jeg vet bedre enn som så! Da ble jeg koblet igjen over til en annen Dame, som heller ikke var villig til å oppgi navnet sitt og hun kunne heller ikke gjøre noe med saken, men hun fikk "avklart", at det var Katinka Meyerik som var saksbehandler (på mitt personlig, rekommandert brev), på mitt brev. Da hun koblet telefonen over til Meyerik, meldte en Damestemme seg inn i telefonen "KATINKA MEYERIK", og deretter forsvant Meyerik fra linjen. Deretter meldte seg en ny Dame inn i telefonen Tone Holme, hun kunne ikke gjøre noe, Katinka Meyerik hadde forsvunnet og Holme visste ikke om hun ville dykke opp igjen i løpet av dagen.

Da ba jeg om at Damen skulle ta heisen ned og snakke med meg personlig, Damen ville ikke møte meg personlig. MERK! Jeg var verken truende, eller uhøflig. Da det ikke var mulig å få snakke med noen, som hadde med mitt brev å gjøre, kom jeg tilbake til Regjeringsbygget og fikk heldigvis snakke med samme Sikkerhetsvakt Damen som hadde tatt kontakt med Else Marie Hagen og fikk oppgitt telefonnummeret. Jeg fortalte Damen, at Else Marie Hagen som hun hadde snakket med og avtalt telefonmøte for meg, for en time siden, hadde sluttet å jobbe her for fire måneder siden og hun sto heller ikke på lønningslisten. (Jeg kan tenke meg, hva Damen hadde tenkt med seg selv?)

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     4/8

Men jeg hadde tidligere også ytret ønske om å få snakke med Sikkerhetsvaktsjefen i Regjeringsbygget. Det kom en ung mann rundt 30 år som viste seg at etter at jeg hilste på og presentert meg, ikke hadde noe navn heller?! Da jeg stilte spørsmål om hva slags rutine Sikkerhetsvaktene følger, hvis en person skulle legge fram "MORD TRUSLER" mot en Statssekretær? Han ville ikke "RØPE" hva slags rutine de følger, og heller ikke hatt noen kommentar for at jeg ble beskyldt "USKYLDIG!!!!" for å ville myrde Statssekretær Kari Husøy i Bondeviks Regjeringstid. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling!!! "HVILKEN BEVIS?"

I første omgang viste han interesse og stilte spørsmål og da jeg begynte å svare på spørsmålene, etter 15 sekunder avbrøt han med at han ikke hadde tid til å høre, men han sa at "jeg i framtiden ikke skulle komme til regjeringsbygg fordi: hvis han skulle se meg der, ville han fjerne meg derfra?!?!" Stakkars mann, hva blir man ikke presset til å si!!!, - Gjøre? Det får vi nå se på!

Sitat fra mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.9.2001:

Da jeg igjen den 07.06.2001 dykket opp ved Statsministerens kontor, satt en meget villig ung mann (vakt), ved mottaket og virket som om han hadde virkelig prøvd å hjelpe, men resultatet ble som alle de andre gangene.

 Jeg fikk ikke snakke med noen som hadde med min FORSVUNNET PERSONLIG REKOMMANDERT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG Å GJØRE, som var sendt for over ett år siden og som ikke engang ble besvart etter ett år. (som vanlig) Men en interessant moment kom for dagen! Noen sa til Sikkerhetsvakten i telefonen at mine brev til Statsminister Bondevik:

1. den 18.08.1998             2. den 11.09.1998        3. den 29.09.1998

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     5/8

"DISSE VAR UTREDET EN GANG" og derfor har de ikke gjort eller gjør noe med saken!!!???

AU, AU, AU, hva har skjedd egentlig? Jo! Mitt første brev til Statsminister Bondevik (personlig og rekommandert), ble håndtert av uvedkommende, besvart av uvedkommende, uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet. Og mine to (2) påfølgende brev ble ikke engang besvart.

Hvis dette kalles "UTREDNING" ved Statsminister Bondeviks regjeringstid, da vet jeg ikke HVA?!?

Jeg ville heller kalle det - UNDERSLAG AV DOKUMENTER". Slike ting forekommer dessverre i Bondeviks regjeringsstab i dag også.

Det er tydelig at da jeg kommer til Statsministerens kontor, så improviserer folkene der så godt de kan. Resultatet blir at den ene ikke vet hva den andre hadde sagt (løyet) tidligere og på den måten krysser de hverandres utsagn. Men det er ikke så farlig, fordi: Jeg får likevel ikke snakke med noen av de ansvarlige personene. MERK! Forrige gang ble det sagt at Katinka Meyerik var saksbehandler på mitt (personlig og rekommandert) brev til Statsminister Jens Stoltenberg! Etter at damen endelig tatt telefonen og sa: "Katinka Meyerik" og så forsvant Damen fra linjen, og ingen visste hvor hun er blitt hen?!
 
Da jeg deretter kom til Stortinget, for å søke kontakt med en Stortingsrepresentant, var det samme der (som vanlig). Det var en BEHJELPELIG Dame der. -

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     6/8

Men resultatet ble som n - te gang FØR, det var ikke mulig å snakke med en eneste Stortings -representant.

Det ser ut til at, etter som tidligere misbruk av en Politimann i Stortinget, og en annen gang misbruk av en Sikkerhetsvakt i Stortinget (se brev til Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget: den 26.05.1999).

Og da jeg ble beskyldt "USKYLDIG" for å ha fremlagt MORD trusler mot Statssekretær Kari Husøy, - IKKE KUNNE SKREMME MEG FRA, FOR Å SØKE VIDERE EN RETTFERDIG LØSNING PÅ MINE PROBLEMER, både ved Statsministerens kontor og ved Stortinget, har de skyldige lagt om måten de får meg til å forlate både Stortinget og Regjeringsbygget med uforrettet sak.
 

Nå slipper jeg ikke engang frem til disk nr 2 i Stortinget, der de formidler kontakt med Stortingsrepresentantene. Jeg ble stanset ved Sikkerhetsvakten disk nr 1 og da jeg ikke hadde forhåndsavtalt møte med en Stortingsrepresentant, ble jeg umiddelbart oppfordret til å forlate Stortinget. Var ikke folk ved disk nr 2 (der man formidler kontakt med Stortingsrepresentanter) lenger villige til å påta seg for å LURE MEG med påtatt hjelpsomhet, hvor jeg likevel ikke for kontakt med noen Stortings -representant!?

I regjeringsbygget har alltid folk på første trinn (Sikkerhetsvaktene) som hadde sørget for det samme.

Velvillig, hjelpsom opptreden, men som likevel ikke fører til noe som helst!!!!

MERK! "JENS STOLTENBERG kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde
LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     7/8

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG
- OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!


2) SOM STATSMINISTER, JENS STOLTENBERG I. OG II.
MERK! DET KUNNE IKKE FALLE MEG INN - AT STATSMIN. JENS STOLTENBERG IKKE HADDE FÅTT SIN PERSONLIGE POST SOM ER SENDT MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!! MEN, ETTER AT JENS STOLTENBERG LEST MITT BREV OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE CA. 200 A4 SIDER OG - OPPFATTET HVILKE KONSEKVENSER (MANNEFALL) DET VILLE FORÅRSAKE – HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA!!!!

Og deretter, istedenfor å besvare mitt PERSONLIG BREV ”sparket ballen” over til ELSE MARIE HAGEN, KATINKA MEYERIK,
ARNE SPILDO, KARI HUSØY, MARIT MEYER OG ALLE DISSE+++ BLE USYNLIG!!!! – HVER GANG JEG DYKKET OPP I REGJERINGSBYGGET, FOR Å FÅ DISSE MENNESKENE I TALE!!!!

3) SOM EMBETSMANN!!!! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER -

JENS STOLTENBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------     8/8

HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

KONKLUSJON! - STATSMINISTER JENS STOLTENBERG GIR LY OG FULL BESKYTTELSE for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


ODD EINAR DØRUMTIDL. JUSTISMINISTER

ODD EINAR DØRUM GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Jeg sendte mitt brev til Justisminister Odd Einar Dørum den 16.03.2002. Det som er HELT EKSEPSJONELT VED JUSTIS -MINISTEREN ER AT - JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM ER DEN ENESTE???? SOM HADDE BÅDE HENTET SITT EGET POST (SOM VAR SENDT: PERSONLIG, REKOMMANDERT OG MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS!!!!), OG SOM HADDE OGSÅ BESVART BREVET!!!!   

SITAT

2308 HAMAR 16.03.2002                   

Odd Einar Dørum Justisminister
Akers gata 42
0158 OSLO

"TVANG AVSLØRER USUNNE HOLDNINGER"

Jeg ønsker at Justisministeren Odd Einar Dørum engasjerer seg i denne saken og hjelper meg til en HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG RETTERGANG, for å kunne få rettferdighet, i henhold til dokumenterbar fakta. I en demokratisk rettsstat som Norge påberoper seg for å være, skulle vært en selvfølge, - men det de ansvarlige personer og myndigheter hadde prestert i denne saken, kan ingen forsvare verken MORALSK, YRKESETISK ELLER MEDMENNESKELIG!!!! Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og 18.09.2001.

SITAT SLUTT

"RETTSSIKKERHETEN ER RETTSSTATENS GRUNNMUR OG ET AV DE VIKTIGSTE PRINSIPPENE SOM EN JUSTISMINISTER MÅ VERNE OM!!!! -

ODD EINAR DØRUM ------------------ NESTE SIDE -----------------------     2/3

RETTSSIKKERHET ER ET TODELT PRINSIPP. BORGEREN SKAL!!! BESKYTTES MOT OVERGREP FRA MYNDIGHETENE og BORGEREN SKAL!!! BESKYTTES MOT ANDRE BORGERE!!!!" Odd Einar Dørum Justisminister
HER!!!HER!!!
****Se: Mottakingsbevis Odd Einar Dørum, Justisminister, 16.3.2002. og PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVISET, 10.4.2002.

MERK! Odd Einar Dørum hadde hentet sitt eget post, som var sendt: (Personlig, Rekommandert og med Personlig Avhenting Mottakingsbevis). Men han fant ikke noen grunn til å gjøre noe med saken, men sendte saken elegant over til Sosialminister Ingjerd Schou, slik at hun satt dobbelt opp med min elendighet, men til tross for det fant heller ikke Sosialministeren noen grunn til å gjøre noe? Til tross for at: Marit Meyer Politisk rådgiver ved Justisdepartementet anser Sosialdepartementet som rette instans! (det er jeg bare delvis enig med).

****Se: Justisdepartement, Marit Meyer Pol. Rådgiver 11.4.2002

Merk!!! (PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVISET til Justisministeren. Odd Einar Dørum. Han har hentet sin egen post SELV!)

MERK! "JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG
- OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

ODD EINAR DØRUM ------------------ NESTE SIDE -----------------------     3/3

2) SOM JUSTISMINISTER! MERK!, ETTER AT JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM LEST MITT BREV OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE CA. 200 A4 SIDER OG - OPPFATTET HVILKE KONSEKVENSER (MANNEFALL) DET VILLE FORÅRSAKE – HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA!!!! Og deretter, ”sparket ballen” over til Sosialminister Ingjerd Schou, slik at hun satt dobbelt opp med min elendighet, men til tross for det fant heller ikke Sosialministeren noen grunn til å gjøre noe!!!!

3) SOM EMBETSMANN!!!! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

KONKLUSJON! -
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM GIR LY OG FULL BESKYTTELSE for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte!!!!

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

BJØRN HERNÆSHEDMARK HØYRES STORTINGSREPRESENTANT

BJØRN HERNÆS GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Rundt månedsskifte okt. nov. 1997 hadde jeg igjen kommet til Stortinget for å få kontakt med en Stortingsrepresentant.

HER!!!****Høyres Hedmark representant Bjørn Hernæs ble forespurt.

Og også denne gang var det Vaktsjef Tor Andersen som formidlet kontakten. Han (TOR ANDERSEN) på helt villedende grunnlag sa i telefonen at det tar bare to minutter?! Etter at Bjørn Hernæs kom ned, forklarte jeg at, jeg trenger minimum en time, for å kunne presentere hovedproblemet, og som jeg samtidig understøtter med relevante dokumenter.

Men Bjørn Hernæs beklaget seg med at han hadde bare noen få minutter nå, men han ville ta kopi av dokumentene. Det sa jeg nei til. Og forklarte jeg, at det er mest rasjonelt hvis jeg personlig presenterer saken, hvor vi samtidig kan eliminere misforståelser eller om det er noe uklart i teksten, men hvis han ikke har tid i dag, er det ikke noe hindring for at jeg om en uke eller om to uker eller om en måned eller om to måneder får jeg en time, hvor jeg kunne presentere saken personlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Men han hadde ikke tid verken om en uke, eller om tre måneder.

Da vi skilte lag hadde Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs  ikke lest et eneste dokument som angår saken. Han har heller ikke fått noen muntlig fakta uten om at jeg har bodd den gang et og et halvt år på gaten, nektet mat og plyndret for eiendeler og årsaken til dette er at folk i ansvarlige/offentlige stillinger handler mot bedre vitende og tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for forvalte og disse handler med overlegg til direkte skade for meg.

 BJØRN HERNÆS  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

2/5

Og han heller ikke fikk tatt kopi av dokumentene.

Hele samtalen tok 1 ½ - 2 minutter hvor jeg hovedsakelig hadde prøvd å få en times samtale i et senere tidspunkt, ergo satt Bjørn Hernæs inne med 0,00 % kjennskap til saken. Til tross for det, og til min store overraskelse skrev han et brev til meg datert den 10.11.1997. Hvor han først beklaget at han:" Jeg ikke kunne vare til mye hjelp…"

FAKTA: JO! Han kunne ha vart til hjelp, hvis han ville, fordi:

"HVER OG EN STORTINGSREPRESENTANT HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME."

I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs som om jeg hadde drøftet en klage med han i Stortinget til Hamar kommune. Saken gjelder Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ved siden av samme etater på Østre Toten, Oppland og overordnet innstanser i Oslo. I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs at:

"JEG HÅPER DET BLIR FUNNET EN LØSNING SOM ER TILFREDSSTILLENDE OGSÅ FOR DEM I LØPET AV KORT TID" (i 2005 er det åtte (8) år siden!!!)(I 2010 er det 13 år siden!!!!)

        Her vil jeg bare bemerke at: Den gang den 10.11.1997 hadde jeg allerede bodd 1 ½ år på gaten. Siden har enda gått drøye 1 ½ år i tillegg + ytterligere 4 år til, slik at jeg i dag bodd, lenger enn 6 år på gaten. Det hadde vært interessant å få Bjørn Hernæs til å utdype, hvordan han ville definere "KORT TID", og hvordan skulle jeg finne løsningen tilfredsstillende når jeg i ytterligere 4 ½ år (samlet i over 6 år) bodd på gaten, og at jeg fremdeles er tvunget til å bo der?!?

 BJØRN HERNÆS  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

3/5

HER VIL JEG SKYTE INN FØLGENDE: Etter min samtale med Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs i Stortinget HADDE GÅTT 13 ÅR!!!!

FAKTA I DAG den 23.10.2010 er:

JEG ER FREMDELES UTELIGGER – JEG ER FREMDELES FRARØVET, BÅDE MINE NORSKE STATSBORGERRETTIGHETER OG MINE MENNESKERETTIGHETER - UTEN DOM!!!!

OG DET VERSTE ER AT:

JEG HAR IKKE EN HEDERLIG LØSNING I SIKTE - I DET HELE TATT!!!!

OG AV DEN GRUNN:

JEG ER EN LEVENDE DØD MANN, EN DØDSDØMT MANN – UTEN Å HA GJORT NOE KRIMINELT, JEG HAR IKKE ENGANG GJORT NOE SOM ER USØMMELIG!!!!

I siste avsnitt i sitt brev forklarer Bjørn Hernæs at:

".. Deres sak bør finne sin løsning andre steder enn i Stortinget.."

Med andre ord, samme forslag som på 10.11.1997 og 27.01.1999 av to forskjellige personer, uten at noen av dem hadde noen som helst greie på:

1.) Hva saken gjelder om
2.) Hvilken saksbehandling saken var utsatt for
3.) Hvilken Lov, moral, yrkesetikk folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde benyttet seg av osv.


Hvis folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde gjort sin jobb i henhold til Loven og moralske og yrkesetiske prinsipper, -

 BJØRN HERNÆS  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

4/5

da ville saken (aldri eksistert), vart løst for lenge siden. Det er nettopp det som er problemet, at folk i de aktuelle stillinger ikke gjør jobben sin i henhold til Loven, og slett ikke i henhold til moralske og yrkesetiske prinsipper.

Det er slike holdninger som måtte til, for at en hederlig menneske kunne blitt ytterligere i 4 ½ år (I 2010 15. år) tvunget på gaten. Og det som gjør disse folkenes handlinger enda grusommere, at jeg hadde 2 hjerteoperasjoner og har kunstig hjerteklaff og skulle vart avhengig av kontinuerlig legetilsyn. (Merk! Pengene til Legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler ble også frarøvet meg).

MERK! BJØRN HERNÆS kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT –
OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONS MØNSTER"


HVORDAN???? JO!!!!


1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG
OG IKKE GJØR NOE MED!!!


2) SOM STORTINGSREPRESENTANT! MERK! HVER STORTINGSREPRESENTANT HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME!!!!

3) SOM EMBETSMANN!!!!- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

 BJØRN HERNÆS  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

5/5

KONKLUSJON!

STORTINGSREPRESENTANT BJØRN HERNÆS GIR LY OG FULL BESKYTTELSE for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


ARNE SPILDOASS. REGJERINGSRÅD

ARNE SPILDO GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6

Jeg hekter også her svarbrevet fra Arne Spildo ass. Regjeringsråd, for de siste elleve (11) brevene jeg sendte til Statsminister Kjell Magne Bondevik.
HER!!!!HER!!!!HER!!!!
****Se: Svar nr. 1 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 13.8.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis den 16.3.2002. 19.3.2002 og 8.7.2002

****Se: Svar nr. 2 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 25.11.2002 på mine, Personlige, rekommanderte brev som er sendt Personlig, Rekommandert og med Mottakingsbevis 18.11.2002, 26.11.2002 og 3.12.2002.

****Se: Svar nr. 3 fra  Arne Spildo Ass. Regjeringsråd 28.7.2003 på mine, Personlige, rekommanderte brev (12.7.2003, 14.7.2003, 16.7.2003, 22.7.2003, 23.7.2003) som er sendt med Personlig Avhenting Mottakingsbevis.

Det ser ut til at det er Arne Spildo som har overtatt rollen som tidligere Statssekretær Kari Husøy, Katinka Meyerik, Else Marie Hagen, Marit Meyer Politisk Rådgiver hadde før.

Sitat fra mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 18.9.2001:

Da jeg igjen den 07.06.2001 dykket opp ved Statsministerens kontor, satt en meget villig ung mann (vakt), ved mottaket og virket som om han hadde virkelig prøvd å hjelpe, men resultatet ble som alle de andre gangene.

 Jeg fikk ikke snakke med noen som hadde med min FORSVUNNET PERSONLIG REKOMMANDERT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG Å GJØRE, som var sendt for over ett år siden og som ikke engang ble besvart etter ett år. (som vanlig) Men en interessant moment kom for dagen! Noen sa til Sikkerhetsvakten i telefonen at mine brev til Statsminister Bondevik:

1. den 18.08.1998        2. den 11.09.1998        3. den 29.09.1998

"DISSE VAR UTREDET EN GANG" og derfor har de ikke gjort eller gjør noe med saken!!!???

AU, AU, AU, hva har skjedd egentlig? Jo! Mitt første brev til Statsminister Bondevik (personlig og rekommandert), ble håndtert av uvedkommende, besvart av uvedkommende, uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble -

 ARNE SPILDO  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

2/6

kostet under teppet. Og mine to (2) påfølgende brev ble ikke engang besvart.

Hvis dette kalles "UTREDNING" ved Statsminister Bondeviks regjeringstid, da vet jeg ikke HVA?!?

Jeg ville heller kalle det - "UNDERSLAG AV DOKUMENTER"
HER!!!!HER!!!!
****Se: Postens forklaring, 21.10.2002 v. Marte Birkeland Team Leder.

Det som er merkverdig er at Marte Birkeland skriver:

 "Selv om det er vanskelig å gardere seg 100% mot at post leilighetsvis kan bli borte, kan vi forsikre at..........".

Men så å si ALLE MINE BREV REGELMESSIG TILHØRER DEN GRUPPEN FOR "LEILIGHETSVISE FORSVINNENDE BREV". Er det ikke RART?
HER!!!!****Se Postens anbefalinger v. Muhle Mona Øverby

MERK! I motsetning til Postens anbefalinger overfor argumenterer postfunksjonærene ved andre postkontorer på at:

"DET ER DEN SIKRESTE MÅTE Å SENDE ET BREV PÅ, NÅR MAN SENDER DEN PERSONLIG, REKOMMANDERT MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS."

SITAT SLUTT

BARE FOR Å NEVNE DET: Da jeg deretter kom til POSTENS KLAGESENTER I KRISTIANSAND og la fram problemene til en TRE MANNS PANEL HVOR OGSÅ MARTE BIRKELAND DELTOK => "OG DER OG DA BLE JEG KORSFESTET - ØKONOMISK AV TRE MANNS PANELET !!!!"

HVORDAN? JO!

 ARNE SPILDO  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

3/6

Jo - fordi!!!! Da jeg la fram fakta om at: 16 av mine brev+++ til daværende Statsminister Kjell Magne Bondevik - som hadde HVER BREV 200 A4 SIDER AV DOKUMENTER OG BLE SENDT: PERSONLIG, REKOMMANDERT OG MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!!

AV CA. KR 16 000,- VILLE POSTENS KLAGESENTER TILBAKE BETALE FOR MEG 16X40= kr 640,-

MEN HVA HADDE POSTEN EGENTLIG GJORT????

1) DA POSTEN UTLEVERT MINE BREV TIL UVEDKOMMENDE og av den grunn

2) MOTTAKEREN IKKE BESVART MINE BREV OG JEG,

3) HELLER IKKE FÅTT TILBAKE MOTTAKERBEVISENE, OG ELLER

4) PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVISENE FOR 16 BREV!!!!

JEG AVSLÅTT TILBUDET PÅ CA. kr 640,- PÅ FLEKKEN – OG SA FØLGENDE:

”JEG HÅPER INDERLIG AT DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET TJENER OGSÅ TIL OVERSKUDD – UTEN Å FLÅ HEDERLIGE KUNDER FOR ØKONOMISKE RESSURSER!!!!!”

Jo - fordi!!!! Da jeg la fram fakta om at: 16 av mine brev+++ til daværende Statsminister Kjell Magne Bondevik - som hadde HVER BREV 200 A4 SIDER AV DOKUMENTER OG BLE SENDT: PERSONLIG, REKOMMANDERT OG
MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!!

MERK!

KOPI AV 200 A4 SIDER 3X200 = kr 600,-
Å sende brevet - REKOMMANDERT, MED PERSONLIG AV HENTING MOTTAKERBEVIS KOSTET PR. BREV CA. 360,-

 ARNE SPILDO  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

4/6

SUM = 16 BREV á kr 960 = ca 15 360,- kroner

I tillegg kommer arbeid, TUR RETUR KLAGESENTERET I KRISTIANSAND OSV. OSV. OSV.

Dermed kan jeg med HÅNDEN PÅ HJERTET PÅSTÅ AT => DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET PÅFØRT MEG CA. KR 16 000,- ØKONOMISK SKADE!!!++++

Men - det er BARE KRONEVERDIEN!!!! DET VERSTE VAR - AT JEG IKKE HADDE PENGER TIL Å TA NYE KOPIER FOR Å KUNNE SENDE NYE BREV: BÅDE REKOMMANDERT, MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!! OG ETTER ALLE DISSE FAENSKAPENE OG FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS (BESKYTTELSE AV DE SKYLDIGE!!!!) - RUNDT ÅRENE 1997 - 2003 MODNET TANKEN HOS MEG OM Å LEGGE MIN SAK UT PÅ INTERNET!!!!

OG DERETTER BEGYNTE JEG Å SPIKKE OG SPARE PENGER FOR Å KUNNE KJØPE EN BÆRBAR PC MED EGNEDE SOFTWARE!!!!

Det er beskrevet i detalj på min Hjemmeside hvordan det gikk den gang og hvordan det går i dag!!!! 

MERK! "Arne Spildo ass. Regjeringsråd - løp ærend for KJELL MAGNE BONDEVIK. Det tar seg BEDRE UT AT ASS. REGJERINGSRÅD SIGNERER BREVET ENN STATSMINISTEREN!!!! MERK! MITT BREV VAR SENDT SOM PERSONLIG BREV OG ET PERSONLIG BREV BESVARES PERSONLIG IKKE MED NOEN "LØPEGUTTER"!!!!

MERK! DET FINNES ANDRE SYNONYMER TIL "LØPEGUTTER" OGSÅ!!!!

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -

 ARNE SPILDO  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

5/6

HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG - OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

MERK! DET KUNNE IKKE FALLE MEG INN - AT STATSMIN. KJELL MAGNE BONDEVIK IKKE HADDE FÅTT SIN PERSONLIGE POST SOM ER SENDT MED PERSONLIG AVHENTING MOTTAKERBEVIS!!!! MEN, ETTER AT KJELL MAGNE BONDEVIK LEST MITT BREV OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE CA. 200 A4 SIDER OG - OPPFATTET HVILKE KONSEKVENSER (MANNEFALL) DET VILLE FORÅRSAKE – HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA!!!!

Og deretter, istedenfor å besvare mitt PERSONLIG BREV ”sparket ballen” over til
Arne Spildo ass. Regjeringsråd – for og TRENERE SAKEN FOR MEG – OG HAN GJORDE DET!!!!

Og som TAKK!!!! ARBEIDER HAN FREMDELES VED STATSMINISTERENS KONTOR!!!!

JA – DET ER ALDRI SÅ ILLE - AT DET IKKE ER GODT FOR NOEN!!!!

3) SOM EMBETSMANN!!!! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

 ARNE SPILDO  ------------------NESTE SIDE -----------------------    

6/6

KONKLUSJON!

ARNE SPILDO ASS. REGJERINGSRÅD GIR LY OG FULL BESKYTTELSE for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte. Og hjelper til for å KOSTE DOKUMENTENE UNDER TEPPET!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

GERRIT LØBERG

GERRIT LØBERG SIKKERHETSSJEF I STORTINGET GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/11

Sitat fra mitt brev til Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget den 26.05.1999

JEG ØNSKER RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA OG I DEN SAMMENHENG APPELLERER JEG TIL DERES MORAL/YRKESETIKK.

Ved mitt besøk i Stortinget den 18.05.1999 hadde jeg ikke fått oppgitt navnet til den personen som ved mitt tidligere besøk i januar 1999 hadde opptrådt så slett mot en HEDERSMANN. Jeg fikk etter hvert oppgitt navnet til Sikkerhetssjefen ved Stortinget v. Gerrit Løberg. Derfor sender jeg brevet til Dem, og De er også den rette personen til å besvare disse spørsmålene som jeg stiller på slutten av dette brevet. (Det er meget stor sannsynlighet for at Gerrit Løberg og den nevnte slette person, er den samme?)

        Jeg henviser til mitt besøk i Stortinget i januar 1999, da jeg skulle tatt personlig kontakt med Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg. Jeg ble da henvist av mottakerpersonalet til en intern telefon, hvor jeg kunne komme i kontakt med den personlige sekretæren til Stoltenberg. Etter å ha fått kontakt med personlig sekretæren, fikk jeg opplyst at, Jens Stoltenberg ikke var til stede, men han skulle vare tilbake om to timer (rundt kl 14.00). Da jeg etter dette kom til mottakerdisken igjen, kom De også dit (den personen som oppførte seg så skamfullt), uten å presentere Dem blandet De Dem inn i samtalen (nærmest skrikende), hvor De hadde forklart meg at:

"Jeg kunne ikke bare komme til Stortinget og forlange å få snakke med Stortings -representantene, - og at jeg skulle fjerne meg og aldri komme tilbake mer til Stortinget."

Dette hadde De sagt uten at De er klar over:

- Hva
saken gjelder om,
- Hvilken
saksbehandling saken hadde vart utsatt for,
- Og uten
å ha lest noen som helst dokumenter for saken.
- I tillegg
hadde jeg ikke oppført meg verken provoserende, høylytt, eller upassende, på noen som helst måte.

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

2/11

Med andre ord, - jeg hadde oppført meg helt uklanderlig, - som en GENTLEMAN!!!!

Og for å legge ekstra tyngde bak Deres opptreden, så stilte en Politimann (på 2 meter) rett bak meg, imens jeg holdt på å snakke med Dem, merket jeg at det er noen bak meg. Og sannelig da jeg snudde meg, så sto en Politimann der på (to meter). Jeg spurte Politimannen om han hadde blitt tilkalt for å kaste meg ut? NEI! Svarte Politimannen, og dermed snudde jeg meg igjen tilbake for å snakke ferdig med Dem. Men det viste seg i lengden at Politimannen hele tiden stå rett bak meg (helt tett inntil).

        Etter som det var to timer å vente til at Jens Stoltenberg skulle vare tilbake og jeg skulle gå, - viste det seg at Politimannen fremdeles fulgte rett bak meg.

Da jeg kom 4 - 5 meter fra den indre glass døren som går opp automatisk, tok jeg en skritt til høyre, snudde jeg meg mot Politimannen og sa: Jeg er en veldig høflig mann, og ettersom du ikke er her for å kaste meg ut, - så vær så god spaser. Men Politimannen ble stående, han ventet på at jeg skulle gå først, men da gjentok jeg til han, at han hadde sagt at han ikke var her for å kaste meg ut, og hvilken hindring skulle han ha da for ikke å gå ut først? (men Politimannen svarte ikke med et eneste ord, han bare sto der og jeg sto der også).

Og jeg gjentok da igjen til Politimannen. Du sa uttrykkelig to gager på mitt spørsmål om, at du var ikke blitt tilkalt for å kaste meg ut. Hvilken hindring skulle du da ha for ikke å gå ut først? Politimannen svarte fremdeles ikke med ett eneste ord, men etter hvert synes politimannen at det ble for pinlig og tok seg til å gå ut først, men da han passerte meg stakk han til meg at: "du må følge etter meg", men jeg tok god tid og kom etter en pause. Politimannen sto da på høyre siden av inngangsporten og sa ingenting.

HENSIKTEN med dette opptrinnet var mest sannsynlig at hvis jeg hadde fulgt opp å skrike tilbake til den uforskammede mannen på samme vis som han skrek til meg, da ville jeg blitt fjernet fra Stortinget pga. at jeg var høylytt. Og, eller, da politimannen hadde fot fulgt meg, skulle kunne se ut for en utenforstående som om jeg ble fulgt ut/fjernet (video opptak?) fra Stortinget av politimannen pga. ett eller annet upassende opptreden fra min side, men jeg hadde sannsynligvis ødelagt "VIDEO" opptaket ved å stanse opp og til sist hadde Politimannen gitt seg også, da han gikk først, alene ut????

Her har i det minste, ble både mannen som sa at "Jeg skulle gå og aldri komme tilbake til Stortinget…", og Politimannen ble fullstendig -

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

3/11

VILLEDET, men det verste er at disse hadde på denne måten misbrukte sine stillinger og hindret en HEDERLIG menneske for å kunne ta kontakt med folk i ansvarlige stillinger (denne gangen med Jens Stoltenberg), og hindret sannheten til å komme frem.

Mine problemer hører DESSVERRE Stortinget til, hvor hver og en Stortingsrepresentant har rett til å ta opp en sak i Stortingets spørretime.

HENSIKTEN med mitt brev til Dem er å appellere til Deres moral/yrkesetikk i håp om at, når De leser relevant dokumentasjon for saken, - vil De innse at De handlet galt ved mitt forrige besøk i Stortinget.

FORDI: JEG LEVER I ET RETTSSTAT, HVOR JEG PÅ LOVSTRIDIG (dokumenterbar fakta) GRUNNLAG TVUNGET (i siste tre år til å bo) (i 2010 15. år) PÅ GATEN, NEKTET MAT, MEDISINER osv., PLYNDRET FOR INNBU og FRARØVET HELT ELEMENTÆRE GRUNNLOVS GITTE RETTIGHETER!!!!

Disse lovstridige handlinger påførte meg enorme problemer i form av
: sult, underernæring, feilernæring, kulde, varme, vind, snø, regn osv. Pga. sult er jeg f.o.m. Sommeren 1996 undervektig (49 kg) og er fremdeles 24 kg under min idealvekt i 1999. Hvis jeg nå legger til at jeg hadde to hjerteoperasjoner (1977 og 1990) og f.o.m. 1990 har jeg også kunstig hjerteklaff, - vil dette sette de ansvarlige personers/myndigheters håndtering av mine problemer i enda GRUSOMMERE BELYSNING. Også av den grunn av, at disse folkene handlet mot bedre vitende og tvert imot den loven disse er ansatt og lønnet for å forvalte.

        Deretter hadde disse folkene også hindret meg, om å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta. Jeg låner de medfølgende dokumentene, og ved behov, har jeg ytterligere dokumenter for å understøtte mine sannferdige påstander med.

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

4/11

Jeg kom igjen til Stortinget den 18.05.1999 mellom kl 12.00 og 13.00. Da jeg kom inn til disken, hvor man formidler kontakt til Stortingsrepresentantene, fikk jeg også denne gangen snakke med Tor Andersen, vaktsjef i Stortinget, som var behjelpelig med å vise meg bilder i en hefte som inneholdt de ansatte med bilder. Jeg spurte etter en Dame som var en av de to Damene som hadde sittet der ved mottaket også, da jeg aller første gang hadde henvendt meg til Stortinget. (Senere har Vaktsjef Tor Andersen overtatt den rollen, HVER GANG JEG hadde kommet til Stortinget!!!!).

        Hensikten fra min side for å treffe damen var å overrekke blomster til Damen som takk for den medmenneskelige trekk hun viste i januar 1999 (da jeg forrige gang var i Stortinget og på en så gemen måte ble bortvist og ikke fikk mulighet for å snakke med Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg). Jeg fikk heldigvis gjenkjent Damen, på bildet og hun ble også kalt ut, slik at jeg fikk overrakt blomstene og takkekortet til Damen. (Takk for det, det var fortjent).

HVILKEN MENNESKELIGE TREKK HUN HADDE VIST? JO!!

        Da (Gerrit Løberg ?) hadde ropt til meg, det som står omtalt tidligere og Politimannen stilte seg rett bak meg, forstå damen hva som foregikk, og hun kjenner til saken etter som hun hadde sittet også der den gang jeg hadde kontakt med daværende Stortingsrepresentant, Sigbjørn Johnsen, og jeg hadde telefonisk kontakt (og damen overhørte samtalen) med sekretæren til Johnsen.

 Hva var det menneskelige trekket hun hadde vist den gang? JO!

Hun nærmest gråt, hennes øyne var fullt av tårer, antagelig på grunn av, at hun skjønte hva som foregikk, men ikke kunne gjøre noe. Og da hun kjente til hvilken omstendigheter jeg var påtvunget og hun ikke kunne gjøre noe ved det som foregikk foran øynene på henne.

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

5/11

        Deretter ba jeg om å få navnet til enda en person, nemlig HAN som helt uten grunn hadde oppfordret meg til å forlate Stortinget og aldri mer komme dit igjen, (Gerrit Løberg?). Fordi, jeg har ferdigskrevet et brev til HAN, men mangler navnet som jeg skulle adressere brevet til med de vedlagte dokumentene. Da jeg ba om navnet til denne mannen, da var det slutt på hjelpsomheten, (FRA TOR ANDERSEN) til tross for at folk var til stede, som også var til stede i januar 1999, da jeg ble bortvist helt uten grunn fra Stortinget.

        Deretter ble jeg henvist fra Vaktsjef Tor Andersen til en ung dame, som satt ved sikkerhetskontrollen. Da jeg hadde forklart at den aktuelle mannen hadde opptrådt som om han var allmektig, oppgav hun navnet på Sikkerhetssjefen Gerrit Løberg (Vi får hope at det er den rette mannen). Da mine papirer lå på den andre disken, hvor de formidler kontakt til Stortingsrepresentantene, kom jeg tilbake dit og holdt på å skrive navnet til Sikkerhetssjefen på brevet, da sier Vaktsjef Tor Andersen til meg, du kan gå og skrive headingen på brevet på den andre siden av ventehallen der det står flere bord med stoler, og det var ikke en sjel til stede uten om meg. Det var også et rimelig forslag fordi, da ville jeg ikke vare til hinder til folk som skulle gå rett inn i Stortinget.

        Da jeg holdt på å løfte sakene mine for å gå til det anbefalte bordet, så roper sikkerhetsvaktdamen høyt at "Nå har du snakket nok, nå kan du gå ut". Jeg sto med ryggen til damen og viste heller ikke om det var myntet på meg eller ikke. Jeg gikk og satte meg ved bordet og holdt på å skrive headingen på brevet til Sikkerhetssjefen, da det kom en mannlig sikkerhetsvakt bort til meg og spurte meg:

OM JEG TRENGTE HJELP?
 

        Nei, - svarte jeg, og jeg har heller ikke bedt om hjelp, men sikkerhetsvakten hadde henvist til at damen ved sikkerhetsvaktdisken hadde ropt til meg? - om at jeg skulle forlate bygningen. (Da jeg snakket med damen hadde hun ikke sagt noe som helst til meg bare når jeg gikk og sto med ryggen til henne at hun hadde ropt). Da spurte jeg om hva som skulle vare årsaken til at jeg skulle bli bortvist fra Stortinget, etter som jeg ikke hadde -

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

6/11

opptrådt verken uanstendig, høylytt (i motsetning til sikkerhetsvaktdamen), provoserende eller på noen som helst måte upassende (Dessuten hadde jeg en lovlig ærend).

Og da henviste jeg til at han skulle snakke med Vaktsjef Tor Andersen som hadde henvist meg til å sitte her imens jeg skriver headingen ferdig. Etter at sikkerhetsvakten kom tilbake, sier han at, Vaktsjef Tor Andersen sier at han ikke hadde sagt at jeg skulle sitte her. Etter en del om og men kom Vaktsjef Tor Andersen bort også og sa:

"JEG HAR IKKE SAGT AT DU SKULLE SITTE HER OG JEG HAR IKKE SNAKKET MED DEG I DET HELE TATT".

Inntil dette hadde sikkerhetsvaktens "AKSJON" ikke hadde hatt noen legalitet i det hele tatt. Men - i det øyeblikk Vaktsjef Tor Andersen hadde fått "HUKOMMELSESTAP", - (han kunne ikke engang huske, hva han hadde sagt og til hvem i de to siste minuttene), satte han meg i et lys, som om jeg var en løgner, - og at jeg tar meg til rette etter eget forgodtbefinnende, OG DETTE kunne gi samtidig legalitet til sikkerhetsvaktens:

"OPPDRAG", FOR Å FJERNE MEG FRA STORTINGET.

MERK! Da jeg kom til Stortinget, og kom bort til disken der man formidler kontakt inn i Stortinget og sa at jeg ville overrekke bl.a. blomster til den omtalte Damen, så svarte Vaktsjef Tor Andersen:

"VIL DU GLEDE ELLER SKADE HENNE?", da svarte jeg:

"Jeg er en GENTLEMAN/HEDERSMANN i ordets rette forstand."

Vaktsjef Tor Andersen høylytt bifalt mine påstander og det vet han godt fordi i årenes løp har jeg gjentatte ganger prøvde å få kontakt med forskjellige Stortingsrepresentanter, og jeg alltid oppført meg eksemplarisk, også i de tilfeller da det ble benyttet skitne midler for å bli kvitt meg.

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

7/11

Men jeg skulle ønsket at jeg kunne kalle Vaktsjef Tor Andersen også til en GENTLEMAN, HEDERSMANN, men det han hadde prestert den 18.05.1999, kan karakteriseres med mange forskjellige uttrykk, men ingen av uttrykkene kunne man assosiere til ordet GENTLEMAN. Ellers er det kanskje slik at man bedømmer andre ut i fra seg selv, - og derfor spurte han om jeg ville glede eller skade Damen.

Jeg kan bare notere, at enda engang også den 18.05.1999 fikk jeg spolert muligheten for å kunne få kontakt med Jens Stoltenberg på Stortinget. Den var ikke den første og meget sannsynlig ikke den siste handling som ikke kan forsvares verken moralsk eller på yrkesetisk grunnlag, og som var myntet til å hindre at sannheten og dokumenterbar fakta når fram til folk på Stortinget.

For å understøtte mine påstander kan jeg dokumentere et eksakt tilfelle. Rundt månedsskifte okt. nov. 1997 hadde jeg igjen kommet til Stortinget for å få kontakt med en Stortingsrepresentant. ****Høyres Hedmark representant Bjørn Hernæs ble forespurt og også denne gang var det Vaktsjef Tor Andersen som formidlet kontakten. Han på helt villedende grunnlag sa i telefonen at det tar bare to minutter?! Etter at Bjørn Hernæs kom ned, forklarte jeg at, jeg trenger minimum en time, for å kunne presentere hovedproblemet, og som jeg samtidig understøtter med relevante dokumenter.

Men Bjørn Hernæs beklaget seg med at han hadde bare noen få minutter nå, men han ville ta kopi av dokumentene. Det sa jeg nei til. Og forklarte jeg, at det er mest rasjonelt hvis jeg personlig presenterer saken, hvor vi samtidig kan eliminere misforståelser eller om det er noe uklart i teksten, men hvis han ikke har tid i dag, er det ikke noe hindring for at jeg om en uke eller om to uker eller om en måned eller om to måneder -

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

8/11

får jeg en time, hvor jeg kunne presentere saken personlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Men han hadde ikke tid verken om en uke, eller om tre måneder.

Da vi skilte lag hadde Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs  ikke lest et eneste dokument som angår saken. Han har heller ikke fått noen muntlig fakta uten om at jeg har bodd den gang et og et halvt år på gaten, nektet mat og plyndret for eiendeler og årsaken til dette er at folk i ansvarlige/offentlige stillinger handler mot bedre vitende og tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for forvalte og disse handler med overlegg til direkte skade for meg.

Og han heller ikke fikk tatt kopi av dokumentene.

Hele samtalen tok 1 ½ - 2 minutter hvor jeg hovedsakelig hadde prøvd å få en times samtale i et senere tidspunkt, ergo satt Bjørn Hernæs inne med 0,00 % kjennskap til saken. Til tross for det, og til min store overraskelse skrev han et brev til meg datert den 10.11.1997. Hvor han først beklaget at han:" Jeg ikke kunne vare til mye hjelp…"

FAKTA: JO! Han kunne ha vart til hjelp, hvis han hadde RYGGRAD, fordi:

"HVER OG EN STORTINGSREPRESENTANT HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME."

I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs som om jeg hadde drøftet en klage med han i Stortinget til Hamar kommune. Saken gjelder Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ved siden av samme etater på Østre Toten, Oppland og overordnet innstanser i Oslo. I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs at:

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

9/11

"JEG HÅPER DET BLIR FUNNET EN LØSNING SOM ER TILFREDSSTILLENDE OGSÅ FOR DEM I LØPET AV KORT TID" (i 2005 er det åtte (8) år siden!!!)(I 2010 er det 13 år siden!!!!)

        Her vil jeg bare bemerke at: Den gang den 10.11.1997 hadde jeg allerede bodd 1 ½ år på gaten. Siden har enda gått drøye 1 ½ år i tillegg + ytterligere 4 år til, slik at jeg i dag bodd, lenger enn 6 år på gaten. Det hadde vært interessant å få Bjørn Hernæs til å utdype, hvordan han ville definere "KORT TID", og hvordan skulle jeg finne løsningen tilfredsstillende når jeg i ytterligere 4 ½ år (samlet i over 6 år) bodd på gaten, og at jeg fremdeles er tvunget til å bo der?!?

HER VIL JEG SKYTE INN FØLGENDE: Etter min samtale med Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs i Stortinget HADDE GÅTT 13 ÅR!!!!

FAKTA I DAG den 23.10.2010 er:

JEG ER FREMDELES UTELIGGER – JEG ER FREMDELES FRARØVET, BÅDE MINE NORSKE STATSBORGERRETTIGHETER OG MINE MENNESKERETTIGHETER - UTEN DOM!!!!

OG DET VERSTE ER AT:

JEG HAR IKKE EN HEDERLIG LØSNING I SIKTE - I DET HELE TATT!!!!

OG AV DEN GRUNN:

JEG ER EN LEVENDE DØD MANN, EN DØDSDØMT MANN – UTEN Å HA GJORT NOE KRIMINELT, JEG HAR IKKE ENGANG GJORT NOE SOM ER USØMMELIG!!!!

I siste avsnitt i sitt brev forklarer Bjørn Hernæs at:

".. Deres sak bør finne sin løsning andre steder enn i Stortinget.."

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

10/11

Med andre ord, samme forslag som på 10.11.1997 og 27.01.1999 av to forskjellige personer, uten at noen av dem hadde noen som helst greie på:

1.) Hva saken gjelder om
2.) Hvilken saksbehandling saken var utsatt for
3.) Hvilken Lov, moral, yrkesetikk folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde benyttet seg av osv.


Hvis folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde gjort sin jobb i henhold til Loven og moralske og yrkesetiske prinsipper, -

da ville saken (aldri eksistert), vart løst for lenge siden. Det er nettopp det som er problemet, at folk i de aktuelle stillinger ikke gjør jobben sin i henhold til Loven, og slett ikke i henhold til moralske og yrkesetiske prinsipper.

Det er slike holdninger som måtte til, for at en hederlig menneske kunne blitt ytterligere i 4 ½ år (I 2010 15. år) tvunget på gaten. Og det som gjør disse folkenes handlinger enda grusommere, at jeg hadde 2 hjerteoperasjoner og har kunstig hjerteklaff og skulle vart avhengig av kontinuerlig legetilsyn. (Merk! Pengene til Legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler ble også frarøvet meg).

Jeg har mange flere grelle eksempler i tillegg, men jeg begrenser dette alene til Bjørn Hernæs, som jeg kan forsikre at han er i godt selskap.

Jeg vil gjerne få tilsendt et eksemplar av ansvars og myndighetsområder (og eventuelt instrukser) som gjelder både Sikkerhetspersonalet og for folk som formidler kontakt innover i Stortinget og spesielt for Vaktsjef Tor Andersen. Spesielt ønsker jeg å få belyst om hvilken kriterier gir rett til disse folkene til å bortvise folk (som har lovlig ærend).

Ved behov kan jeg understøtte mine påstander med ytterligere bevis.

HER!!!
****Se: Postanvisningen, 5.10.1999, Gerrit Løberg.

MERK! Brevet var hentet personlig av Gerrit Løberg, men i skrivende stund i 2003 (og i 2010) har jeg fremdeles ikke fått svar på mitt brev, til tross for at han hentet posten sin personlig.

GERRIT LØBERG ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

11/11

MERK! GERRIT LØBERG sikkerhetssjef i Stortinget - løp ærend for ALLE i Stortinget for å hindre at Stortingsrepresentantene for GREIE PÅ - HVA SOM SKJER MED HEDERLIGE NORSKE STATSBORGERE PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

MERK! DET FINNES ANDRE SYNONYMER TIL "LØPEGUTTER" OGSÅ!!!!

HVORDAN???? JO!!!!

SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG - OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

KONKLUSJON!

GERRIT LØBERG sikkerhetssjef i Stortinget GIR LY OG FULL BESKYTTELSE - VED AKTIVT Å HINDRE AT SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA KOMMER FRAM TIL STORTINGS -REPRESENTANTENE - SELV OM HAN BEVISST MISBRUKER SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


TOR ANDERSENVAKTLEDER I STORTINGET

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/8

Jeg kom igjen til Stortinget den 18.05.1999 mellom kl 12.00 og 13.00. Da jeg kom inn til disken, hvor man formidler kontakt til Stortingsrepresentantene, fikk jeg også denne gangen snakke med Tor Andersen, vaktsjef i Stortinget, som var behjelpelig med å vise meg bilder i en hefte som inneholdt de ansatte med bilder. Jeg spurte etter en Dame som var en av de to Damene som hadde sittet der ved mottaket også, da jeg aller første gang hadde henvendt meg til Stortinget. (Senere har Vaktsjef Tor Andersen overtatt den rollen, HVER GANG JEG hadde kommet til Stortinget!!!!).

        Hensikten fra min side for å treffe damen var å overrekke blomster til Damen som takk for den medmenneskelige trekk hun viste i januar 1999 (da jeg forrige gang var i Stortinget og på en så gemen måte ble bortvist og ikke fikk mulighet for å snakke med Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg). Jeg fikk heldigvis gjenkjent Damen, på bildet og hun ble også kalt ut, slik at jeg fikk overrakt blomstene og takkekortet til Damen. (Takk for det, det var fortjent).

HVILKEN MENNESKELIGE TREKK HUN HADDE VIST? JO!!

        Da (Gerrit Løberg ?) hadde ropt til meg, det som står omtalt tidligere og Politimannen stilte seg rett bak meg, forstå damen hva som foregikk, og hun kjenner til saken etter som hun hadde sittet også der den gang jeg hadde kontakt med daværende Stortingsrepresentant, Sigbjørn Johnsen, og jeg hadde telefonisk kontakt (og damen overhørte samtalen) med sekretæren til Johnsen.

 Hva var det menneskelige trekket hun hadde vist den gang? JO!

Hun nærmest gråt, hennes øyne var fullt av tårer, antagelig på grunn av, at hun skjønte hva som foregikk, men ikke kunne gjøre noe. Og da hun kjente til hvilken omstendigheter jeg var påtvunget.

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

2/8

Og hun ikke kunne gjøre noe ved det som foregikk foran øynene på henne.

        Deretter ba jeg om å få navnet til enda en person, nemlig HAN som helt uten grunn hadde oppfordret meg til å forlate Stortinget og aldri mer komme dit igjen, (Gerrit Løberg?). Fordi, jeg har ferdigskrevet et brev til HAN, men mangler navnet som jeg skulle adressere brevet til med de vedlagte dokumentene. Da jeg ba om navnet til denne mannen, da var det slutt på hjelpsomheten, (FRA TOR ANDERSEN) til tross for at folk var til stede, som også var til stede i januar 1999, da jeg ble bortvist helt uten grunn fra Stortinget.

        Deretter ble jeg henvist fra Vaktsjef Tor Andersen til en ung dame, som satt ved sikkerhetskontrollen. Da jeg hadde forklart at den aktuelle mannen hadde opptrådt som om han var allmektig, oppgav hun navnet på Sikkerhetssjefen Gerrit Løberg (Vi får hope at det er den rette mannen). Da mine papirer lå på den andre disken, hvor de formidler kontakt til Stortingsrepresentantene, kom jeg tilbake dit og holdt på å skrive navnet til Sikkerhetssjefen på brevet, da sier Vaktsjef Tor Andersen til meg, du kan gå og skrive headingen på brevet på den andre siden av ventehallen der det står flere bord med stoler, og det var ikke en sjel til stede uten om meg. Det var også et rimelig forslag fordi, da ville jeg ikke vare til hinder til folk som skulle gå rett inn i Stortinget.

        Da jeg holdt på å løfte sakene mine for å gå til det anbefalte bordet, så roper sikkerhetsvaktdamen høyt at "Nå har du snakket nok, nå kan du gå ut". Jeg sto med ryggen til damen og viste heller ikke om det var myntet på meg eller ikke. Jeg gikk og satte meg ved bordet og holdt på å skrive headingen på brevet til Sikkerhetssjefen, da det kom en mannlig sikkerhetsvakt bort til meg og spurte meg:

OM JEG TRENGTE HJELP?
 

        Nei, - svarte jeg, og jeg har heller ikke bedt om hjelp, men sikkerhetsvakten hadde henvist til at damen ved sikkerhetsvaktdisken hadde ropt til meg? - om at jeg skulle forlate bygningen. (Da jeg snakket med damen hadde hun -

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

3/8

ikke sagt noe som helst til meg bare når jeg gikk og sto med ryggen til henne at hun hadde ropt). Da spurte jeg om hva som skulle vare årsaken til at jeg skulle bli bortvist fra Stortinget, etter som jeg ikke hadde opptrådt verken uanstendig, høylytt (i motsetning til sikkerhetsvaktdamen), provoserende eller på noen som helst måte upassende (Dessuten hadde jeg en lovlig ærend).

Og da henviste jeg til at han skulle snakke med Vaktsjef Tor Andersen som hadde henvist meg til å sitte her imens jeg skriver headingen ferdig. Etter at sikkerhetsvakten kom tilbake, sier han at, Vaktsjef Tor Andersen sier at han ikke hadde sagt at jeg skulle sitte her. Etter en del om og men kom Vaktsjef Tor Andersen bort også og sa:

"JEG HAR IKKE SAGT AT DU SKULLE SITTE HER OG JEG HAR IKKE SNAKKET MED DEG I DET HELE TATT".

Inntil dette hadde sikkerhetsvaktens "AKSJON" ikke hadde hatt noen legalitet i det hele tatt. Men - i det øyeblikk Vaktsjef Tor Andersen hadde fått "HUKOMMELSESTAP", - (han kunne ikke engang huske, hva han hadde sagt og til hvem i de to siste minuttene), satte han meg i et lys, som om jeg var en løgner, - og at jeg tar meg til rette etter eget forgodtbefinnende, OG DETTE kunne gi samtidig legalitet til sikkerhetsvaktens:

"OPPDRAG", FOR Å FJERNE MEG FRA STORTINGET.

MERK! Da jeg kom til Stortinget, og kom bort til disken der man formidler kontakt inn i Stortinget og sa at jeg ville overrekke bl.a. blomster til den omtalte Damen, så svarte Vaktsjef Tor Andersen:

"VIL DU GLEDE ELLER SKADE HENNE?", da svarte jeg:

"Jeg er en GENTLEMAN/HEDERSMANN i ordets rette forstand."

Vaktsjef Tor Andersen høylytt bifalt mine påstander!!!!

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

4/8

Og det vet han godt fordi i årenes løp har jeg gjentatte ganger prøvde å få kontakt med forskjellige Stortingsrepresentanter, og jeg alltid oppført meg eksemplarisk, også i de tilfeller da det ble benyttet skitne midler for å bli kvitt meg.

Men jeg skulle ønsket at jeg kunne kalle Vaktsjef Tor Andersen også til en GENTLEMAN, HEDERSMANN, men det han hadde prestert den 18.05.1999, kan karakteriseres med mange forskjellige uttrykk, men ingen av uttrykkene kunne man assosiere til ordet GENTLEMAN. Ellers er det kanskje slik at man bedømmer andre ut i fra seg selv, - og derfor spurte han om jeg ville glede eller skade Damen.

Jeg kan bare notere, at enda engang også den 18.05.1999 fikk jeg spolert muligheten for å kunne få kontakt med Jens Stoltenberg på Stortinget. Den var ikke den første og meget sannsynlig ikke den siste handling som ikke kan forsvares verken moralsk eller på yrkesetisk grunnlag, og som var myntet:

TIL Å HINDRE AT SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA NÅR FRAM TIL FOLK PÅ STORTINGET!!!!

For å understøtte mine påstander kan jeg dokumentere et eksakt tilfelle. Rundt månedsskifte okt. nov. 1997 hadde jeg igjen kommet til Stortinget for å få kontakt med en Stortingsrepresentant. ****Høyres Hedmark representant Bjørn Hernæs ble forespurt og også denne gang var det Vaktsjef Tor Andersen som formidlet kontakten. Han på helt villedende grunnlag sa i telefonen at det tar bare to minutter?! Etter at Bjørn Hernæs kom ned, forklarte jeg at, jeg trenger minimum en time, for å kunne presentere hovedproblemet, og som jeg samtidig understøtter med relevante dokumenter.

Men Bjørn Hernæs beklaget seg med at han hadde bare noen få minutter nå, men han ville ta kopi av dokumentene. Det sa jeg nei til. -

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

5/8

Og forklarte jeg, at det er mest rasjonelt hvis jeg personlig presenterer saken, hvor vi samtidig kan eliminere misforståelser eller om det er noe uklart i teksten, men hvis han ikke har tid i dag, er det ikke noe hindring for at jeg om en uke eller om to uker eller om en måned eller om to måneder får jeg en time, hvor jeg kunne presentere saken personlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter. Men han hadde ikke tid verken om en uke, eller om tre måneder.

Da vi skilte lag hadde Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs  ikke lest et eneste dokument som angår saken. Han har heller ikke fått noen muntlig fakta uten om at jeg har bodd den gang et og et halvt år på gaten, nektet mat og plyndret for eiendeler og årsaken til dette er at folk i ansvarlige/offentlige stillinger handler mot bedre vitende og tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for forvalte og disse handler med overlegg til direkte skade for meg.

Og han heller ikke fikk tatt kopi av dokumentene.

Hele samtalen tok 1 ½ - 2 minutter hvor jeg hovedsakelig hadde prøvd å få en times samtale i et senere tidspunkt, ergo satt Bjørn Hernæs inne med 0,00 % kjennskap til saken. Til tross for det, og til min store overraskelse skrev han et brev til meg datert den 10.11.1997. Hvor han først beklaget at han:" Jeg ikke kunne vare til mye hjelp…"

FAKTA: JO! Han kunne ha vært til hjelp, hvis han hadde RYGGRAD, fordi:

"HVER OG EN STORTINGSREPRESENTANT HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME."

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

6/8

I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs som om jeg hadde drøftet en klage med han i Stortinget til Hamar kommune. Saken gjelder Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ved siden av samme etater på Østre Toten, Oppland og overordnet innstanser i Oslo. I neste avsnitt skriver Bjørn Hernæs at:

"JEG HÅPER DET BLIR FUNNET EN LØSNING SOM ER TILFREDSSTILLENDE OGSÅ FOR DEM I LØPET AV KORT TID" (i 2005 er det åtte (8) år siden!!!)(I 2010 er det 13 år siden!!!!)

        Her vil jeg bare bemerke at: Den gang den 10.11.1997 hadde jeg allerede bodd 1 ½ år på gaten. Siden har enda gått drøye 1 ½ år i tillegg + ytterligere 4 år til, slik at jeg i dag bodd, lenger enn 6 år på gaten. Det hadde vært interessant å få Bjørn Hernæs til å utdype, hvordan han ville definere "KORT TID", og hvordan skulle jeg finne løsningen tilfredsstillende når jeg i ytterligere 4 ½ år (samlet i over 6 år) bodd på gaten, og at jeg fremdeles er tvunget til å bo der?!?

HER VIL JEG SKYTE INN FØLGENDE: Etter min samtale med Høyres Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs i Stortinget HADDE GÅTT 13 ÅR!!!!

FAKTA I DAG den 27.10.2010 er:

JEG ER FREMDELES UTELIGGER – JEG ER FREMDELES FRARØVET, BÅDE MINE NORSKE STATSBORGERRETTIGHETER OG MINE MENNESKERETTIGHETER - UTEN DOM!!!!

OG DET VERSTE ER AT:

JEG HAR IKKE EN HEDERLIG LØSNING I SIKTE - I DET HELE TATT!!!!

OG AV DEN GRUNN:

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

7/8

ER JEG EN LEVENDE DØD MANN, EN DØDSDØMT MANN – UTEN Å HA GJORT NOE KRIMINELT, JEG HAR IKKE ENGANG GJORT NOE SOM ER USØMMELIG!!!!

I siste avsnitt i sitt brev forklarer Bjørn Hernæs at:

".. Deres sak bør finne sin løsning andre steder enn i Stortinget.."

Med andre ord, samme forslag som på 10.11.1997 og 27.01.1999 av to forskjellige personer, uten at noen av dem hadde noen som helst greie på:

1.) Hva saken gjelder om
2.) Hvilken saksbehandling saken var utsatt for
3.) Hvilken Lov, moral, yrkesetikk folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde benyttet seg av osv.


Hvis folk i ansvarlige/offentlige stillinger hadde gjort sin jobb i henhold til Loven og moralske og yrkesetiske prinsipper, -

da ville saken (aldri eksistert), vart løst for lenge siden. Det er nettopp det som er problemet, at folk i de aktuelle stillinger ikke gjør jobben sin i henhold til Loven, og slett ikke i henhold til moralske og yrkesetiske prinsipper.

Det er slike holdninger som måtte til, for at en hederlig menneske kunne blitt ytterligere i 4 ½ år (I 2010 15. år) tvunget på gaten. Og det som gjør disse folkenes handlinger enda grusommere, at jeg hadde 2 hjerteoperasjoner og har kunstig hjerteklaff og skulle vart avhengig av kontinuerlig legetilsyn. (Merk! Pengene til Legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler ble også frarøvet meg).

Jeg har mange flere grelle eksempler i tillegg, men jeg begrenser dette alene til Vaktsjef Tor Andersen, som jeg kan forsikre at han er i godt selskap.

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

8/8

Jeg vil gjerne få tilsendt et eksemplar av ansvars og myndighetsområder (og eventuelt instrukser) som gjelder både Sikkerhetspersonalet og for folk som formidler kontakt innover i Stortinget og spesielt for Vaktsjef Tor Andersen. Spesielt ønsker jeg å få belyst om hvilken kriterier gir rett til disse folkene til å bortvise folk (som har lovlig ærend).

Ved behov kan jeg understøtte mine påstander med ytterligere bevis.

MERK! TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget  - løp ærend for ALLE i Stortinget for å hindre at Stortingsrepresentantene for GREIE PÅ - HVA SOM SKJER MED HEDERLIGE NORSKE STATSBORGERE PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

MERK! DET FINNES ANDRE SYNONYMER TIL "LØPEGUTTER" OGSÅ!!!!

HVORDAN???? JO!!!!

SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG - OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

KONKLUSJON!

TOR ANDERSEN vaktsjef i Stortinget GIR LY OG FULL BESKYTTELSE - VED AKTIVT Å HINDRE AT SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA KOMMER FRAM TIL STORTINGS -REPRESENTANTENE - SELV OM HAN BEVISST MISBRUKER SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!  

 
ARNE FLIFLETSTORTINGETS SIVILOMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN

SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

ARNE FLIFLET, STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN:

MERK SPESIELT! Sivilombudsmannen kunne stanset GALSKAPEN ALLEREDE I 1997!!!! Men han som alle ANDRE I KOLLEKTIVET!!!! DRO HALEN MELLOM BEINA OG LYSKET STILLE BORT – I DEN GODE SAMARITANENS EKTE ÅND????

MERK! Stortingets Sivilombudsmann hadde samme dokumentene til disposisjon som er oppgitt her på min hjemmeside, og eller som HAMAR SOSIALKONTOR - Tidl. Fylkesmann KJELL BORGEN - FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR STORTINGSREPRESENTANTEN OG FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN – tidligere Fylkesmann i Oppland KNUT KORSETH – TIDL. BISKOP ROSEMARIE KÖHN, TIDL. STATSM. KÅRE WILLOCH – TIDL. STATSM. GRO HARLEM BRUNDTLAND – TIDL. STATSM. KJELL MAGNE BONDEVIK – TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSM. JENS STOLTENBERG TIDL. STORTINGSPRESIDENT KIRSTI KOLLE GRØNDAHL OSV. OSV. OSV… ………………….. sitter inne med, MEN:

STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET IKKE FUNNET NOE SOM HELST GRUNN TIL Å GJØRE NOE!!!!

****Se - Stortingets Sivilombudsmann, Arne Fliflet, 17.11.1997.

MERK!
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET - løp ærend for DE SKYLDIGE -

SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

2/2

OG HINDRET FOLK Å FÅ GREIE PÅ - HVA SOM SKJER MED HEDERLIGE NORSKE STATSBORGER PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

MERK!
DET FINNES ANDRE SYNONYMER TIL "LØPEGUTTER" OGSÅ!!!!

HVORDAN???? JO!!!!

SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG
- OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

KONKLUSJON!


STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET - GIR LY OG FULL BESKYTTELSE – FOR DE SKYLDIGE VED AKTIVT Å HINDRE AT SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA KOMMER FRAM - OG HAN MISBRUKER BÅDE SIN STILLING OG SIN EMBETSPLIKT!!!!


HER!!!
****Se: Stortingets Sivilombudsmann, Arne Fliflet, 17.11.1997.

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!
 

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

BISKOP R. KÖHNHAMAR BISKOP

ROSEMARIE KÖHN BISKOP JUL 2001  GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/11

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                              Jul 2001

Rosemarie Köhn Biskop i Hamar
Bispekontoret
2300 HAMAR

For seks (6) år siden, høsten 1995, (I 2010 15. ÅR) hadde jeg bedt og fått en times samtale på Bispekontoret med Rosemarie Köhn, Biskop i Hamar. Kvelden før dagen jeg fikk time med Biskopen (utenom kontortiden), ble jeg ringt opp av en manns stemme som fortalte meg at den avtalte timen med Biskopen er avlyst. Da jeg senere, gjentatte ganger på ny ba om en times samtale med Biskopen, viste det seg at jeg ikke kunne få det. Etter en drøye års forsøk gav jeg midlertidig opp.

 I Julen 2000 hadde Biskopen selv vært med å forrette Gudstjenesten i Hamar Domkirken og da jeg også var til stede benyttet jeg anledningen om, å overrekke Biskopen et representativ utvalg av dokumenter, (jeg skulle bare låne dokumentene) som viser hvilken ulovligheter de ansvarlige personer og myndigheter benytter seg av, for å tvinge en HEDERLIG nordmann på gaten, nekte vedkommende matpenger og plyndre vedkommende (meg selv) for innbo. Og der bodde jeg f.o.m. 01.04.96 til jul 2001, fram til nå i seks år. (I 2010 ER DET 15. ÅR)

Da jeg etter å ha overlevert dokumentene til Biskopen Julen 2000, hadde jeg igjen bedt på Bispekontoret, om en times samtale med Biskopen, der jeg skulle gi supplerende opplysninger muntlig og understøtte mine påstander med relevant, originale dokumenter. Liv Glomsvoll ordnet for meg en halv time den 31.10.2001 med Biskopen, samtidig fikk jeg spørsmål om jeg hadde noe imot, at Bjørn Vilberg skulle være til stede ved samtalen.

Jeg svarte med at:

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/11

"JEG HÅPER AT HAN HAR NOEN KONSTRUKTIVE FORSLAG TIL Å LØSE MINE PROBLEMER!!!!"

     Den 31.10.2001 viste det seg at Biskop Rosemarie Köhn overlot de første minuttene av samtaletiden med Bjørn Vilberg. Og Biskopen kom en 5 - 7 minutter senere inn, med de tidligere overleverte dokumentene i sine hender. Da sa jeg umiddelbart fra at:
 
"JEG BA OM EN TIMES SAMTALE MED BISKOPEN, MEN JEG FIKK BARE EN HALV TIME, OG DERFOR BLIR JEG NØDT TIL Å BRUKE DEN HALVE TIMEN SELV, HELST UTEN AVBRYTELSER, MEN ETTER AT DOKUMENTENE BLE PRESENTERT, KUNNE BÅDE BISKOPEN OG BJØRN VILBERG STILLE SPØRSMÅL!!!!"

Umiddelbart etter at jeg begynte å presentere dokumentene, fikk jeg spørsmål om:

"HVA ER DET JEG VILLE BE BISKOPEN OM Å HJELPE TIL I SAKEN?"

Da forklarte jeg at i første omgang vil jeg presentere de originale dokumentene som vil understøtte mine sannferdige påstander som står i de tidligere overleverte dokumenter til Biskopen og etterpå ville Biskopen ha grunnlag til å spørre og eller beslutte seg om hvordan hun kunne hjelpe til i saken. Da jeg kom et stykke med å presentere dokumentene, kom Bjørn Vilberg igjen med et nytt spørsmål.

Jeg så på biskopen spørrende, men etter at jeg ikke fikk noe bifall, - og etter å ha svart på spørsmålet, henviste jeg til, at svaret på spørsmålet ligger også i brevet til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen datert den 23.10.1997 og brevet finnes i de tidligere overleverte dokumentene til Biskopen, hvor også den omtalte Advokaten er navngitt.

- Da jeg igjen tok opp tråden og fortsatte å presentere de originale dokumentene - sa Biskopen at hun må gå nå (en halvtime er gått), men jeg skulle avslutte samtalen med Bjørn Vilberg.

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/11

Da sa jeg umiddelbart til Biskopen, at jeg skal be om en ny times (60 min) samtale med Biskopen fordi, jeg kom ikke engang halvveis til å presentere dokumentene. Da jeg holdt på å avslutte samtalen (det ble kort), med Bjørn Vilberg, kom det fram at Bjørn Vilberg ikke hadde lest relevant dokumenter for saken, til tross for at dokumentene forelå hos Biskopen og at Bjørn Vilberg viste at han skulle være med på samtalen. (Merk! Jeg ba bare om å få snakke med Biskopen)

1.) Innledningsvis gav jeg uttrykk for at jeg ba om en time, og fikk bare en halv time, derfor trengte jeg å bruke selv, de tretti minuttene som jeg hadde til rådighet. Og Rosemarie Köhn kom ca. 7 minutter etter.

2.) Til tross for det, ble jeg avbrutt, flere ganger av Bjørn Vilberg med spørsmål, som svaret ligger i de tidligere overleverte dokumentene til Rosemarie Köhn, Hamar Biskop. Og verdifulle tid gikk bort av en halv time som jeg hadde fått.

3.)
Det var sørgelig at en person (som jeg ikke ba om, å skulle være med på samtalen), - er med på samtalen (uforberedt), UTEN å ha lest noe som helst dokumenter for saken. Men får lov til oppstykke den begrensede tiden, som jeg hadde til rådighet - og til tross for at jeg gav uttrykk for at jeg måtte bruke selv de 30 minuttene, da det var så mange dokumenter å presentere.

4.)
Etter at Biskopen skulle gå, sa hun at jeg skulle avslutte samtalen med Bjørn Vilberg. Jeg bare spør? Hvilken konstruktiv resultat skulle man kunne forventet av en samtale, (uansett om det er innledende eller avsluttende) - når motparten er fullstendig ukjent med saken og de dokumentene som foreligger?

        Da Bjørn Vilberg og jeg var på vei ut av samtalerommet, gikk jeg rett fram til kontoret for Else Karin Stramrud, (Liv Glomsvoll var ikke til stede) for å bestille den nye times samtale som jeg nevnte til Biskop Rosemarie Köhn, mens Bjørn Vilberg hadde FOT-FULGT meg til de grader, at han nesten tråkket ned hælene på mine sko, i sin iver om å få meg til å forlate Bispekontoret raskest mulig. Det viste seg at Else Karin Stramrud ikke kunne ordne med ny -

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/11

samtale med Biskopen, men jeg måtte henvende meg til Liv Glomsvoll (som hadde ordnet den første halvtimen med Biskopen for meg), og det ville ta flere uker fordi hun var på ferie.

        Da Liv Glomsvoll kom tilbake fra ferien, viste det seg at hun ikke skulle ha møte med Biskopen før den 29.10.2001, og det var ytterligere tre uker til. Da jeg igjen kom til Bispekontoret etter den 29.10. og henvendt meg til Liv Glomsvoll - dukket plutselig Bjørn Vilberg opp og sa at jeg ikke kunne få en ny time. Dessuten sa han at:

"BISKOP ROSEMARIE KÖHN IKKE HADDE LEST DISSE DOKUMENTENE, SOM JEG HADDE OVERLEVERT TIL HENNE FOR SNART ETT ÅR SIDEN"

Jeg har bedre tro om Biskopen, enn å tro at Biskopen ville avslutte en halvferdig sak, ved å be en annen person om å si, at HUN IKKE VILLE GI MEG ANLEDNING for å kunne avslutte presentasjonen av dokumentene og at BISKOPEN IKKE LESTE DE DOKUMENTENE, som jeg betrodde henne for snart ett år siden, på første Juledags Gudstjeneste i Hamar Domkirke i 2000.

        I avisene omtales gjerne Biskopen som den "FRITT TALENDE", og da vil jeg tro, at hun ikke ville hatt selv noen problemer med å forklare meg at Biskopen ville nekte meg mulighet, for å kunne presentere den andre halvdelen av dokumentene og at hun ikke hadde lest de dokumentene som jeg betrodde henne for snart ett år siden. Fordi: Hvis jeg hadde fått presentert dokumentene:

"DA VILLE BISKOPEN VÆRT I STAND TIL Å KUNNE BEDØMME SAKEN OG HATT GRUNNLAG FOR Å KUNNE AVGJØRE, HVA OG PÅ HVILKEN MÅTE HUN KUNNE GJØRE NOE MED SAKEN"

NB!!! Imens jeg holder på å notere hendelsesforløpet på Bispekontoret på Hamar, for jeg et brev, datert den 09.11.2001 fra Hamar Biskop Rosemarie Köhn om at:

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/11


HER!!!!
****Se: Biskop Rosemarie Köhn, 9.11.2001

MERK! Jeg har ikke bedt om en samtale med Bjørn Vilberg. Biskopen bemerker det helt korrekt i sitt brev at:

"SÅ LANGT JEG KAN SE, ER DET KUN EN EN RETTSAVGJØRELSE SOM VIL KUNNE RYDDE OPP I DE ANKLAGER DU FREMBÆRER!!!!!

 JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!).

Det er akkurat det hindrer og har hindret Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen PERSONLIG I ÅREVIS, da FRIRETTSHJELPEN, hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!!!!!

Og det samme ba jeg enda tidligere om - personlig fra tidligere Statsministeren Kåre Willoch, daværende Akershus Oslos Fylkesmann om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, allerede våren 1995.

"JEG HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I DIN SAK, AT JEG FOR MIN DEL HAR FUNNET Å MÅTTE SI NEI TIL YTTERLIGERE SAMTALER MED DEG"

MERK! Jeg sa umiddelbart da Biskopen skulle gå fra samtalen den 02.10.2001, at jeg ba om en time, men jeg fikk bare en halvtimes samtale med Biskopen, derfor skulle jeg umiddelbart be om en ny time, da jeg kom bare halvveis, i å presentere dokumentene for Biskopen. Rosemarie Köhn hadde full anledning for å nekte for meg der og da, men hun sa ingenting om at hun ville nekte meg, for å kunne presentere andre halvparten av dokumentene.

Jeg vet ikke om dette brevet kommer virkelig fra Rosemarie Köhn eller ikke, men det er vanskelig å fatte følgende, Rosemarie Köhn skriver:

"JEG HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I DIN SAK…"
Imens Bjørn Vilberg påstår at:

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/11

"BISKOPEN IKKE HADDE LEST DE DOKUMENTENE SOM JEG OVERLEVERTE HENNE…"

 

Hadde Bjørn Vilberg snakket mot bedre vitende, eller noe som verre er? Eller, hadde Biskop Rosemarie Köhn fått virkelig INNSYN I MIN SAK, hvis hun ikke hadde lest de dokumentene, slik som Bjørn Vilberg påstår?

* Og hvordan kunne Biskop Rosemarie Köhn skrive til meg at:

"HÅPER DU FINNER FRED BÅDE TIL MENNESKER OG TIL GUD…"

Har det gått Hamar Biskopen HUS FORBI AT JEG ER OFFERET????? Og - jeg har ikke hatt problemer med å finne fred både til mennesker og til GUD. TVERT IMOT, det er mine bødler (Helse og Sosialetaten m.fl.) som handlet Lovstridig, umoralsk og påtvunget meg de grusomste livsbetingelser. Det er dusinvis av disse folkene som TRENGER FRED - BÅDE MED SEG SELV, MED MENNESKER OG MED GUD!!!

I flere av de tidligere overleverte dokumentene til Biskop Rosemarie Köhn står det klart at "

"JEG IKKE HAR NOEN PROBLEMER MED Å TILGI DISSE MENNESKENE", men de må ta og taes til ansvar for sine Lovstridige, grusomme handlinger.

* "Det innebærer at du må stole på den advokaten som skal tale din sak"

Jeg har ikke hatt problemer med å stole på Advokaten Arvid Brobakken, problemet var og det kan dokumenteres at Advokaten bevisst unnlot å ta med fellende dokumenter i sin -

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/11

redegjørelse, og på den måten bidro til at min sak ble felt. Disse dokumentene hadde heldigvis Biskop Rosemarie Köhn selv hadde sett med egne øyne, så denne setningen faller på sin egen urimelighet.

* "JEG ØNSKER LYKKE TIL VIDERE I LIVET!!!!" HVILKET LIV????

Kanskje mener Biskopen at nye seks år på gaten ville gjøre godt, eller hva? Eller kanskje nye 12 år????

Tidligere har
Biskop Rosemarie Köhn skrev avisartikkel med følgende tittel:

"Å LEVE ER IKKE DET SAMME SOM Å OVERLEVE."
Betyr dette ikke noe lenger for Biskopen
, eller bare i mitt tilfelle stikker hun hodet under sanden?

Biskop Gunnar Stålsett uttrykte det slik:

"DET ER KIRKENS OPPGAVE Å TALE DE FATTIGES OG NØDLIDENDES SAK" Mener Hamar Biskopen at det gjelder heller ikke for meg, eller for henne, da jeg har det altfor godt?!?!

ETTER LUTHER' OPPRINNELIGE "NYE SAMFUNNSORDNING"

Skulle også Biskop embetet vare todelt. En Biskop skal vare både embetsmann (kvinne) og religiøs leder. Det er det som praktiseres her i Norge også. Men utenom Kalvinistene i Sveits er det ingen som lykkes med det. Jeg vet ikke hvor heldig eller uheldig en slik dobbelt deling av embetet skal være, og når Kirken att på til er avhengig av økonomiske bevilgninger av de samme folkene som kunne blitt rammet meget ille, hvis Biskopen hadde turt å engasjere seg i denne saken. Men Luther har gitt i alle fall noen retningslinjer:

"MEN ØVRIGHETSPERSONER SKAL IKKE MISBRUKE SIN MAKT, VERKEN TIL ULEMPE FOR ANDRE ELLER TIL FORDEL FOR SEG SELV. DE SKAL HELLER IKKE TVINGE FOLK TIL Å SYNDE....."

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/11

"BÅDE VERDSLIGE OG KIRKELIGE INSTANSER OPPTRER SOM TYRANNER NÅR DE GÅR UTOVER SITT EGET ANSVARSOMRÅDE OG VIL VÆRE NOE ANNET OG GJØRE NOE ANNET ENN DET GUD HAR SATT DEM TIL!"

Jeg skulle ønske at disse Lutherske sitatene skulle vært praktisert - SLIK DE VAR MENT FRA LUTHER' SIDE.

        Ut ifra mine tidligere erfaringer har jeg grunn til å betvile om Biskop Rosemarie Köhn, selv hadde forfattet det brevet jeg hadde fått tilsendt den 09.11.2001. Hvis hun hadde skrevet brevet, da undres jeg over hvordan hun kunne skrive en så gal framstilling av virkeligheten, når hun hadde lest dokumentene som beviser det motsatte.

Det er også ufattelig, at Biskopen kunne konkludere med at:

"HUN HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I MIN SAK......" -

Etter å ha sett bare halvparten av dokumentene. Men selv, å ha bare sett halvparten av dokumentene, burde Biskopen forstått at det er de grusomste ulovligheter som foregår fra de ansvarlige myndigheters side mot et bunnhederlig menneske.Men, hvis Biskopen vil beskytte seg selv, for å få vite enda mer, om de grusomhetene som de ansvarlige personer og myndigheter påtvinger en hederlig menneske, -

DA FORSTÅR JEG BISKOPENS REAKSJON.

(Man biter ikke den hånden, som man får maten fra).

MEN, - JEG HADDE STØRRE HÅP, TRO OG TILLIT TIL MENNESKER SOM OGSÅ GUD STÅR SOM ARBEIDSGIVER FOR!!!!

SITAT: "I DAG SNAKKER VI OM….MODIG BISKOP?"
BILDE:

Navn: Rosemarie Köhn
Alder: 62 år
Yrke: Biskop…"

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

9/11

"Biskop Gunnar Stålsett kritiserer våre toppledere, med STATSMINISTER BONDEVIK i spissen for unnfallenhet overfor USA. Han mener de omstridte amerikanske domstolene er, et veldig tilbakeskritt for menneskeheten".

Mener Biskop Rosemarie Köhn at, det er et framskritt for menneskeheten, at en bunnhederlig menneske I DEN FRIE, DEMOKRATISKE RETTSSTATEN NORGE, TVINGES PÅ GATEN, AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, med det overordnede målsetning om å tvinge vedkommende, til å forlate Norge! Og da er det meget hensiktsmessig å ikke å få vite hva som foregår, tvert imot, det er best å stikke hodet dypt med i sanden.
 

Her kommer dine arme små
Fra sorg, fra sult, fra gru
De ble korsfestet alt som barn,
Kom også dem i hu

Natten er kjølig og klam og rå
Himmelen over er tung og grå
...Den greier seg lenge som
Orker å gå.

Hvad var det for tanker,
For tøv og tull?
Han kan sove som før
I sitt kjeller hull

Noen klokker har ringt
Noen lys er blitt tent
Men ellers - er
Intet hent
Jeg synger om en Z
Hvem sang om Z-ens kvaler noen gang?
Den dro omkring ved Mjøsa sjø
Blant kyklyky og nøff og mø
"
Hjelp!" skrek den T hvis skrekk var stor
"Hva gjør en fremmed Z her nord?
Slik finnes knapt, så vidt jeg vet,
I Hedemarkens alfabet"
Hva P bemerket med et flir,
Skal ikke settes på papir.
En N sa rystet: "Ærlig talt" og
Stønnet dypt Nasjonalt.
Men hør: Vår Z, hvor gikk dens vei?
I (
Anker) - skogen satt den trist og lei.
Da kom en vennlig ugle frem
Og tok den arme med seg hjem.
Her levde den litt matt og trett
I mange år som ugle - Z

For det store flertall er Julen
Ensbetydende med vinterblot og
Overflod.
Et mindretall opplever
Å få smuler fra festen pluss
At de nevnes av Presten (Biskopen?)

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

10/11

Jeg kunne brettet ut elendigheten mye lenger enn dette, men jeg synes det for holde denne gang. Jeg ønsker og håper at Biskopen Rosemarie Köhn kan leve med sin egen samvittighet (ikke som verdslige embetsmann (kvinne), men som Guds medarbeider og Troens forsvarer på denne jord.)

Noen klokker har ringt,
Noen lys er tent,
Men ellers har ingenting hendt!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Jeg ønsker Biskopen Rosemarie Köhn: EN FREDFULL OG VELSIGNET JULEHØYTID OG GODT NYTT ÅR!

Gullkorn:

" Ta dine ord inn i ditt hjerte og følg ditt kall trofast."

 "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

 "Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

Den beste jobben jeg har gjort er å holde meg i livet (ved Guds hjelp).

 "For oss er det en selvfølge å vise omsorg og kjærlighet for mennesker rundt oss. Valgerd Svarstad Haugland KRF"

”Vi bruker vår privilegerte situasjon for å påvirke mot urettferdighetene. Mot urettferdighet og fattigdom. Kjell Magne Bondevik (Prest, Statsminister)”

”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

”Man sparker ikke folk som ligger nede.”

Når de dype lange og mørke skygger fra et personlig Golgata faller over stien din, skal du ikke regne med at alt er slutt og gi deg fortvilelsen i vold. Nei, ”vent på Herren, så hjelper Han deg.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

Der det er hjerterom, der er det husrom også!

ROSEMARIE KÖHN BISKOP Jul 2001 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

11/11

”Jeg hadde ikke tatt Partiets retningslinjer på alvor, hvis jeg hadde unnlatt å gjøre noe”, sier Svarstad Haugland. KRF

”Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, Han truet ikke når han led.” Se Ham når Han henger på korset. Selv døden møter Han med fred og sinnsro og en urokkelig tro.

"Rettssikkerhet er rettsstatens grunnmur og et av de viktigste prinsippene som en Justisminister må verne om. Rettssikkerhet er et todelt prinsipp. Borgeren skal beskyttes mot overgrep fra myndighetene og borgeren skal beskyttes mot overgrep fra andre borgere. Odd Einar Dørum Justisminister"

"Politikk er det en verktøy, som skal sikre den største friheten for den enkelte menneske."

"Å lære å se våre brødre og søstre slik Kristus ser dem."

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

BISKOP R. KÖHNHAMAR BISKOP

ROSEMARIE KÖHN HAMAR BISKOP GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

ROSEMARIE KÖHN HAMAR BISKOP

IKKE SE, IKKE HØRE, IKKE VITE!!!!

I begynnelsen av januar 2002, henvendte jeg meg til Hamar Biskopen Rosemarie Köhn og ba om å få tilbake de dokumentene, som jeg lånte Biskopen i Julen 2000. (I håp om at Biskopen skulle lese dem og etter å ha sett relevant dokumenter som understøtter de dokumentene som Biskopen fikk låne, skulle Biskopen engasjere seg og hjelpe til at et bunnhederlig menneske, som ble tvunget på gaten for seks år siden, (I 2010 15. ÅR) endelig skulle få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta).

Da jeg på den 31.10.2001
fikk en redusert halvtime på Bispekontoret, får kunne gi supplerende opplysninger og understøtte mine påstander med originale dokumenter, som er beskrevet i de forskjellige dokumenter som Biskopen fikk låne: Til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Bondevik I, Bondevik II, Jens Stoltenberg osv.

Biskopen overlot den innledende samtalen til Bjørn Vilberg, Biskopen kom inn i samtalerommet etter ca 5 – 7 min, hun satte seg ned og la foran seg på bordet de dokumentene som jeg hadde lånt til henne (i julen 2000) i den store hvite A4 konvolutten, imens jeg viste fram dokumentet fra Østre Toten Sosialkontor, om de FASTE SOSIALE YTELSENEkr3400,- pr mnd til husleie/kom. utg. og bil lånet på kr 1600,- pr mnd, og bostøtte på kr 1800,- pr. mnd. Som samlet utgjør kr 6700,- pr mnd.

Og ved å frarøve meg disse ressursene (Hamar Sosialkontor), ble jeg tvunget på gaten, nektet mat og plundret for innbo. Hamar Sosialkontor fikk god hjelp fra Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor. Ca 5 minutter etter at biskopen kom inn, noterte hun to ganger noe på den store hvite A4 konvolutten som jeg overleverte dokumentene i.

I begynnelsen av februar 2002 tilbakeleverte Biskop Rosemarie Köhn personlig, mesteparten av de dokumentene til meg i den konvolutten som jeg overleverte dem i. Da Biskopen overleverte dokumentene til meg, spurte hun:

”GIR DU OPP????” – å forfølge saken? Jeg svarte:

 ROSEMARIE KÖHN ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

2/4

”DET ER BARE DØDEN SOM KAN HINDRE MEG” – til å søke en hederlig løsning på disse ulovligheter, som jeg er påtvunget av folk i ansvarlige og offentlige myndigheter.

Da jeg dagen etter skulle ordne dokumentene, - la jeg merke til de få ordene som Biskopen hadde notert på konvolutten da jeg presenterte dokumentet, med de FASTE SOSIALE ytelsene. Jeg ble virkelig LANG I FJESET, - fordi, der sto det følgende:

”UNGARN”

”LIDER AV FORFØLGELSESVANVIDD”


Det var ikke til å ta feil av, det var helt korrekt stavet også! Jeg er helt sikker på at:

HER!!!
****Se: Rosemarie Köhn' notering

DER OG DA SATTE BISKOPEN NY VERDENSREKORD! Hvorfor? Jo! Fordi:

- Biskop Rosemarie Köhn aldri før hadde snakket med meg.
- Biskopen
aldri hadde stilt et eneste spørsmål til meg.
- Men etter å ha SITTET (stille) I FEM MINUTTER
(imens jeg holdt på å presentere dokumentet for de FASTE SOSIALE YTELSENE), det var tilstrekkelig nok for Biskopen, til å kunne konkludere med at: jeg skulle:

 ”LIDE AV FORFØLGELSESVANVIDD”.

HVORFOR? Det vet sikkert Gud. Men det som er fakta:

- Biskopen viste at dokumentene var bare til låns, - jeg skulle få dem tilbake i den konvolutten som jeg overleverte dem i.
- Biskopen ved å notere på konvolutten, kunne  overlevere (ved retur) et budskap til meg ”lider av forfølgelsesvanvidd”

 ROSEMARIE KÖHN ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

3/4

 i håp om at jeg skulle GI OPP, å forfølge de ulovlighetene som jeg er påtvunget.
- Biskopen
ved å notere på konvolutten, (som jeg skulle få i retur) unngikk også en direkte konfrontasjon med meg, da hun ikke torde kalle meg ansikt til ansikt for å:
LIDE AV FORFØLGELSESVANVIDD

 

SITAT: fra mitt brev av: Jul 2001 til Rosemarie Köhn Biskop.

Jeg er hjertens enig med Biskop Rosemarie Köhns vurdering der hun bemerker det helt korrekt at:

"SÅ LANGT JEG KAN SE - ER DET KUN EN RETTSAVGJØRELSE SOM VIL KUNNE RYDDE OPP I DE ANKLAGER DU FREMBÆRER!!!!"

JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!).

MERK! DET ER AKKURAT DET HINDRER OG HAR HINDRET FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG I ÅREVIS, DA FRI - RETTSHJELPEN HØRER DIREKTE INN UNDER FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!!!

Og det samme ba jeg enda tidligere om, - personlig fra tidligere Statsministeren Kåre Willoch, daværende Akershus Oslos Fylkesmann om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, allerede våren 1995.

- på etterskudd er det lettere å forstå, hvorfor Biskopen i seks år hadde vegret seg for å få vite hva som foregår i denne saken. For etter seks år, gi en halvtime til dokumentasjon og der så -

 ROSEMARIE KÖHN ------------------ NESTE SIDE -----------------------    

4/4

Biskopen allerede ut til å ha gjort opp sin mening, etter fem minutter (eller på forhånd?).

"Nå har Biskopen fått en gløtt av endeløse dager, den ene lik den andre, med plager av sult, kulde, varme, helse og kontinuerlig økonomisk elendighet - uten lys eller håp om endring."

Men Biskopens motto er:

” LILLE ØYE – VÆR FORSIKTIG HVA DU SER, LILLE ØRE VÆR FORSIKTIG HVA DU HØRER".

Jeg håper på Biskop
Rosemarie Köhn' vegne at:

Skulle hun engang få en meget nedslående legeerklæring om sin helse og at: Denne legeerklæringen skulle ikke ha mer SANNHETSGEHALT enn det, at jeg ”lider av forfølgelsesvanvidd”.

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

BISKOP R. KÖHNHAMAR BISKOP

ROSEMARIE KÖHN  GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/7

”SANKT OLAVS ORDEN TIL EN UREDD? FORGRUNNSFIGUR?!?!" (HA~) En kort ettertanke etter den store dagen for Biskopen?!?.

    Jammen skjedde det enda engang til! Hva? Jo. Hamar Biskop Rosemarie Köhn hadde fått tildelt Sankt Olavs orden. Det må være en prestisje tung utmerkelse i Norge (En av de høyeste utmerkelsene så vidt jeg vet).

OG JEG HÅPER INDERLIG AT VED TILDELINGEN AV SANKT OLAVS ORDENEN, VAR IKKE UTSLAGSGIVENDE HVORDAN BISKOP ROSEMARIE KÖHN HADDE HÅNDTERT MINE PROBLEMER PÅ (ELLER MANGEL PÅ DET).

Nå er det bare Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen som mangler en Sankt Olavs orden, til å kunne pynte seg med.

Det er jammen ikke småtteri, å få tildelt en slik pris, men hun er i celebert selskap med bl.a. Kåre Willoch ex Statsminister, ex høyre formann og daværende Akershus Oslos Fylkesmann, som i likhet også med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG LUSKET STILLE BORT!!!! (Det er et flott triumvirat)
 

SITAT FRA MITT BREV TIL ROSEMARIE KÖHN (Jul 2001)

ETTER LUTHER' OPPRINNELIGE "NYE SAMFUNNSORDNING"

Skulle også Biskop embetet vare todelt. En Biskop skal vare både embetsmann (kvinne) og religiøs leder. Det er det som praktiseres her i Norge også. Men utenom Kalvinistene i Sveits er det ingen som lykkes med det. Jeg vet ikke hvor heldig eller uheldig en slik dobbelt deling av embetet skal være, og når Kirken att på til er avhengig av økonomiske bevilgninger av de samme folkene som kunne blitt rammet meget ille, -

ROSEMARIE KÖHN BISKOP  --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/7

hvis Biskopen hadde turt å engasjere seg i denne saken. Men Luther har gitt i alle fall noen retningslinjer:

"MEN ØVRIGHETSPERSONER SKAL IKKE MISBRUKE SIN MAKT, VERKEN TIL ULEMPE FOR ANDRE ELLER TIL FORDEL FOR SEG SELV. DE SKAL HELLER IKKE TVINGE FOLK TIL Å SYNDE....."

"BÅDE VERDSLIGE OG KIRKELIGE INSTANSER OPPTRER SOM TYRANNER NÅR DE GÅR UTOVER SITT EGET ANSVARSOMRÅDE OG VIL VÆRE NOE ANNET OG GJØRE NOE ANNET ENN DET GUD HAR SATT DEM TIL!"

Jeg skulle ønske at disse Lutherske sitatene skulle vært praktisert - SLIK DE VAR MENT FRA LUTHER' SIDE.

        Ut ifra mine tidligere erfaringer har jeg grunn til å betvile om Biskop Rosemarie Köhn, selv hadde forfattet det brevet jeg hadde fått tilsendt den 09.11.2001. Hvis hun hadde skrevet brevet, da undres jeg over hvordan hun kunne skrive en så gal framstilling av virkeligheten, når hun hadde lest dokumentene som beviser det motsatte.

Det er også ufattelig, at Biskopen kunne konkludere med at:

"HUN HAR FÅTT SÅPASS INNSYN I MIN SAK......" -

Etter å ha sett bare halvparten av dokumentene. Men selv, å ha bare sett halvparten av dokumentene, burde Biskopen forstått at det er de grusomste ulovligheter som foregår fra de ansvarlige myndigheters side mot et bunnhederlig menneske.

Men, hvis Biskopen vil beskytte seg selv, for å få vite enda mer, om de grusomhetene som de ansvarlige personer og myndigheter påtvinger en hederlig menneske, -

DA FORSTÅR JEG BISKOPENS REAKSJON.

(Man biter ikke den hånden, som man får maten fra).

ROSEMARIE KÖHN BISKOP  --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/7

MEN, - JEG HADDE STØRRE HÅP, TRO OG TILLIT TIL MENNESKER SOM OGSÅ GUD STÅR SOM ARBEIDSGIVER FOR!!!!

Jeg er hverken misunnelig eller hevnlysten, jeg er bare uendelig lei meg for, at folk ikke vet hvilken innsats disse utmerkede folkene gjør utenom det som blir opptegnet til grunnen for tildelingen. Jeg skulle gjerne gitt kr 1000,- for Biskopens tanker, da hun hadde tenkt på ved eller etter tildelingen om hvordan hun hadde håndtert mine problemer på!!!!

Og på toppen av det hele, VAR DET SELVESTE FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE OVERLEVERT UTMERKELSEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN.

Jeg håper at både biskopen Rosemarie Köhn, Kåre Willoch ex Statsminister og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m.fl. kan leve med sine egne samvittigheter for, hvordan de hadde håndtert mine problemer på.

”ETTER DET JEG HAR VÆRT IGJENNOM (OG DET ER ENDA IKKE SLUTT PÅ ELENDIGHETENE FOR MEG) HVA ER DA HELVETE!?!?

JEG SKULLE ØNSKE, AT JEG FIKK KJENNE BÅDE KÅRE WILLOCH, BISKOP ROSEMARIE KÖHN OG FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN PÅ DEN MÅTEN SOM UTMERKELSES -GRUNNEN LYDER PÅ!!!!

ROSEMARIE KÖHN BISKOP  --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/7

JEG ØNSKER EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG SAKSBEHANDLING, - VEDTAK I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA - OG DEN LOVEN DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE!!!!

Jeg ønsker Biskopen alt godt uansett hva hun hadde gjort eller ikke hadde gjort! Og jeg behøver ikke påminne Biskopen om at det finnes en høyere Domstol, GUDS DOMSTOL, hvor man ikke engang behøver å kunne dokumentere sine påstander. Og den dagen ved GUDS DOMSTOL, er det nok å fortelle sannheten.

MERK! Hensikten med min henvendelse til Biskopen var - at Biskopen har all den kontaktflate som jeg er avskåret fra, da det nytter ikke for meg:


- å henvende meg personlig,
- via
personlig brev,
- via
personlig brev som er sendt rekommandert,

- via
personlig brev som er sendt rekommandert med mottakingsbevis,
- via
personlig brev som er sendt rekommandert, med personlig avhenting mottakingsbevis
.

Problemet med Biskop Rosemarie Köhn var at hun ikke opptrådt i henhold til kirkens lære, heller ikke i henhold til vanlige moralske og yrkesetiske regler, men gikk 100% inn for som embetsmann for å redde skinnet på de skyldige, på linje med:

Det KONGELIGE NORSKE POSTVERKET i nært samarbeid med underordnede folk sørger for at min Postsending ikke kommer fram til mottakeren og følgelig vil ikke bli besvart heller.

ROSEMARIE KÖHN BISKOP  --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/7

"Se jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans/hennes gjerning" Åp.22.12

1) Tidl. Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth
2) Tidl. Ass. Fylkesmann Ola Sjølaas
3) Tidl. Statsm. Kåre Willoch
4) Tidl. Statsm Jens Stoltenberg
5) Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Arne Fliflet

6) Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
7) Avd. leder v. Fam. og Sos. avd. v. Fylkesm. ktr. Arne Georg Larsen
8) Fam. og Sos. avd. v. Fylkesm. ktr. v. Jurist Gro Enochsen
9) Tidl. Helse og Sos. sjef, Per Steinar Sjølaas
10) Advokat Arvid Brobakken

11) Fam. og Sos. avd. v. Fylkesm. ktr. v. Ellen Catherine Trosvik
12) Ordfører Einar Busterud
13) Tidl. Sosialsjef, Hamar, Jon Bernt Hansen
14) Saksbehandler, Hamar Sos. kont. Nordahl Hansen
15) Tidl. Saksbehandler, nå Sosialleder v. Hamar Bente Nygård (Lindstad)

16) Saksbehandler Hamar Sos. kont. Helga Bjørnstad
17) Saksbehandler Hamar Sos. kont. Nils Barmoen
18) Saksbehandler Hamar Sos. kont. Solveig Hansen
19) Saksbehandler Hamar Sos. kont. Astrid Holmgren Nilsen

Det er mange, mange flere i tillegg, men det for holde denne gang.

MERK! BISKOP ROSEMARIE KÖHN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONS MØNSTER"

HVORDAN???? JO!!!!


1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIG -
HETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED!!!

2) SOM BISKOP!!!! MERK! EN RELIGIØS LEDER SKAL VÆRE ET EKSEMPEL FOR OSS VANLIG DØENDE!!!

ROSEMARIE KÖHN BISKOP  --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/7

3) SOM EMBETSMANN!!!!- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HUN SIN EMBETSPLIKT!!!!

KONKLUSJON!

TIDL. BISKOP ROSEMARIE KÖHNHAR STØRST SKYLD AV ALLE DE SKYLDIGE!!!! HUN HAR RIKTIG NOK IKKE DIREKTE SKYLD I AT JEG BLE TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MATPENGER OG PLYNDRET FOR INNBU. (Skittjobben hadde HAMAR SOSIALKONTOR GJORT++++).

MEN HUN ”TOK MED SEG BJØRN VILBERG” til den samtalen jeg hadde med biskopen (en halv time?), (BJØRN VILBERGS OPPGAVE VAR Å FORKLUDRE DEN HALVTIMEN JEG HADDE TIL RÅDIGHET – OG HAN GJORDE DET!!!!). FOR Å BEGRENSE DEN MENGDE AV INFO SOM JEG KUNNE PRESENTERE PÅ EN HALV TIME!!!!

OG DERETTER NEKTET ROSEMARIE KÖHN FOR MEG ANLEDNING - FOR Å KUNNE PRESENTERE RESTEN AV DOKUMENTENE!!!!

(Man biter ikke den hånden, som man får maten fra).

MEN, - JEG HADDE STØRRE HÅP, TRO OG TILLIT TIL MENNESKER SOM OGSÅ GUD STÅR SOM ARBEIDSGIVER FOR!!!!

ROSEMARIE KÖHN BISKOP  --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/7

NEI, FY - FY - FY!

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 

GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

 

 

 

SLUTT