INNLEDNING     OPPDATERT OG SAMKJØRT MED WORD DEN 13.1.2011

 GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN                            

  FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!"

HPKL HYPERKOBLING = DOKUMENT!!!!

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

INNLEDNING

1/48

JEG ØNSKER SOM EN ALLER SISTE MULIGHET Å LEGGE MIN SAK FRAM FOR GUD OG DET NORSKE FOLK, ÆRLIG OG OPPRIKTIG UTEN Å SKJULE NOE OG JEG ER SIKKER PÅ Å FÅ EN RETTFERDIG DOM.

LES DOKUMENTENE SOM HVERKEN HM KONG OLAV V. HKH. DRONNING SONJA, FLERE STATSMINISTERE, STATSRÅDER OSV. IKKE FIKK LEST, DA UHEDERLIGE MENNESKER UNDERSLÅR BÅDE BREVENE OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE.

Her er et utvalg av dokumentene (min offentlige korrespondanse) som er på over 180 A4 (++) sider (i 2005, ca 300 A4 sider), og som hovedsaklig omhandler de siste 4 - 10 årene av mitt liv, fordelt på fem filer. I tillegg kommer et utvalg av 90 A4 sider originale dokumenter (i 2005, 204 originale dokumenter), som skal skannes inn som bilder og som understøtter mine sannferdige påstander som finnes i dokument korrespondansen. (I 2011 HAR JEG GÅTT UT AV TELLINGEN!!!!)

Skal du lese disse dokumentene, må du ha god tid og ikke tenke på, hva man skulle gjøre under normale omstendigheter. (I denne saken er det ingenting som er normalt). Det som er beskrevet her, er 100 % sannhet som understøttes med et utvalg av ORIGINALE dokumenter på 90 A4 sider, og den dagen jeg skal stå til ansvar overfor Gud, må jeg ikke trekke et eneste ord tilbake av det som står her.

Tvert imot
der skal enda mer ulovligheter komme fram, som ytterligere vil belaste de ansvarlige personers og myndigheters samvittighet, fordi - foran Gud er det bare sannheten som teller og man behøver ikke dokumentere sine påstander. Jeg har forsøkt å nå fram på hederlig vis - så å si gjennom alle kanaler som finns, (Bare for å nevne noen:

HM Kong Olav V. - HM Kong Harald V. - HKH Dronning Sonja, - Statsminister Gro Harlem Brundtland - Kjell Magne Bondevik - Jens Stoltenberg -  forskjellige Statsråder -

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

2/48

Stortingsrepresentanter, - Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Riks avisene, Lokal avisene, advokat og hele det offentlige administrasjonen fra bunnen til toppen, for å kunne få en hederlig løsning på mine problemer, men jeg ble hindret på alle mine forsøk av folk, som ville få det meget ille, hvis sannheten og dokumenterbar fakta kom fram både til ansvarlige personer og myndigheter og eller offentligheten.

Etter å ha lest en bok om Internet, festet jeg meg ved noen setninger om at: Internet ble meget effektivt brukt i de såkalte Diktaturstater, der myndighetene ikke kunne kontrollere hva som kom ut gjennom Internet (USENSURERT).

Derfor legger jeg min lit til, at jeg klarer med GUDS hjelp, å få min sak ut på Internet, slik at alle kan se, hva ansvarlige personer og myndigheter bruker skattebetalernes penger til, - for å tvinge og presse med ulovlige midler, - et hederlig menneske til å forlate Norge. Dette hederlige menneske er meg selv og jeg har meget god grunn til å kunne påstå det. Jeg skal bare nevne noen av mine Prestasjoner i denne sammenheng:

HVILKET MENNESKE ER JEG?

- Jeg har aldri brukt narkotika

- Jeg røker ikke.

- Selv om jeg aldri var full, kuttet jeg ut alkohol og sigaretter av økonomiske grunner f.o.m. 1978

- Selv når jeg ikke hadde spist mat i 18 dager i 1996, hadde jeg ikke nasket mat i butikken, nappet vesker av gamle Damer, eller på andre uhederlig eller ulovlig måte skaffet meg penger til mat. Tvert imot, jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis.

- Jeg har i min iver, om å tilpasse meg til disse økonomiske omstendigheter som jeg ble påtvunget, utslettet meg selv Sosialt.

- Jeg har ingen uvaner som koster penger.

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

3/48

- Jeg har nedbetalt en rest lån på bilen. på kr 40 000,- f.o.m.. 01.04.96 som UTELIGGER med en månedlig avdrag på kr 1 600,- pr mnd. (i tillegg til de kr 6 700,- som jeg ble frarøvet og som dekket Husleien og kommunale utgifter på kr 3400,- pr. mnd., og Bil lånet på kr 1600,- pr. mnd., og Bostøtten på kr 1 800,- pr mnd.),  uten at jeg ba om, en eneste avdrags utsettelse. (Da jeg ikke hadde penger til mat - da sultet jeg).

- Jeg har aldri mistet 100 % psykisk og eller moralsk kontroll, uansett hvilken ulovligheter, uhederligheter motparten hadde prestert mot meg.

- JEG HAR ALDRI MISBRUKT EN ENESTE KRONE SOM JEG TIL ENHVER TID HADDE TIL RÅDIGHET (av samfunnets ressurser), OG JEG HAR BRUKT DISSE PENGENE BARE TIL DET FORMÅL, DE VAR BEREGNET TIL.

JEG SKULLE GJERNE VISST HVA SOM ER GALT MED MEG:

- Er jeg for hederlig?
- Er jeg for pålitelig?
- Er jeg for ærlig?
- Er jeg for moralsk uangripelig?


Jeg presses og tvinges med alle midler av ansvarlige personer og myndigheter, for at jeg skal forlate Norge, til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig. I den forbindelse ble det benyttet følgende midler:


HVA SLAGS METODER BRUKES?

-
I 27 år har jeg vært nektet arbeide og hele tiden ble jeg holdt på økonomisk eksistensminimum (med sult som daglig gjest).

- Jeg ble banket opp på Gjøvik politiet (Sannjord og to medhjelpere)

- Jeg ble tvunget over til Uføretrygd mot min vilje. Legen sa, dette er bare en midlertidig ordning for en tre års periode.
I 2003 har det gått 15 år - siden dette ble sagt og jeg er fremdeles Uføretrygdet.

-
F.O.M. 01.04.1996 ble jeg tvunget på gaten av Hamar Sosialkontor (Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (FMH1) den 23.10.1997), hvor jeg enda bor! Samtidig ble jeg nektet mat og ble plyndret for innbo!!!!

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

4/48

- For å hindre meg å kunne forfølge min rettferdige sak ved Regjeringskontoret, ble jeg anmeldt for Politiet for å ville MYRDE Statssekretær Kari Husøy, den 27.01.1999. Hensikten med det var at jeg skulle:

- Pakke
sammen og forsvinne fra Norge, før en eventuelt rettssak, hvor jeg kunne bli dømt for noe jeg aldri har gjort. På den måten ble jeg hindret for å kunne fortsette å følge opp min sak, både ved Statsministerens kontor og ved Stortinget.
Og at jeg skulle føle meg både OPPGITT, REDD, RETTSLØS, og i en HÅPLØS situasjon, slik at jeg "HELST" skulle DRATT TILBAKE TIL UNGARN, (Slik tidligere Statsminister Kåre Willoch personlig hadde forklart for meg våren 1995, imens han stå med fellende dokumenter i sine hender), eller at jeg skulle GI OPP å forfølge saken og la de ansvarlige personer og myndigheter SLIPPE å ta ansvar for sine lovstridige og grusomme handlinger.

HVORDAN ER DET MULIG? JO!

DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER:

- Enten benekter å ha mottatt dokumentene
- Eller nekter å lese dokumentene

- Eller bruker folk i underordnet stillinger, som sikkerhetsvakter i Stortinget/Regjeringskvartalet for å hindre meg å kunne komme i kontakt med dem som jeg søker.
- Ellers er alle på organisasjonshierarkiets alle trinn, bare opptatt av å hjelpe til, for å dekke over hverandres ulovlige handlinger, som er til direkte skade for meg.

- Dette igjen indikerer på: HVILKEN MAKT OG VILJE TIL Å MISBRUKE DEN MAKTEN mine bødler har og hvor MAKTESLØS en hederlig menneske er, som bare kjemper med hederlige midler.
- Jeg har vært nektet arbeide i 27 år!


DET SOM YTTERLIGERE FORVERRER MIN SITUASJON:

- F.o.m. 15.12.2000 har jeg mistet muligheten for fysisk trening i Ankerskogen Svømmehall.
- Jeg har hatt 2 hjerteoperasjoner i 1977 og 1990.
- Jeg har vært åpnet (operert) både på siden og midt i brystkassen.
- Jeg har kunstig hjerteklaff

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

5/48

- Jeg er i min 58. år (I 2011 65 ÅR) og da er det enda mer viktig med daglig trening, for å kunne holde ved like de viktigste kroppsfunksjonene.
- Og disse kroppsfunksjonene blir ikke bedre av, at jeg fryser regelmessig, år etter år i norsk vinterkulde, i en sovepose som etter 6 års hardt daglig bruk (13-18 timer daglig
), har mistet det meste av varmeisoleringsevnen.

SPESIELT! Jeg forstår folks reaksjon, da de himler med øynene sine, når de leser om det - jeg har å formidle. Jeg har selv tvilt (benektet fakta) i 20 år, om dette virkelig kunne vare riktig, at de ansvarlige personer og myndigheter skulle kunne gjøre dette mot meg, men til sist måtte jeg innse fakta. Og det tok ytterligere fem år av mitt liv, før jeg kunne definere de ansvarlige personers og myndigheters målsetning med sine handlinger. Den eksakte definisjonen av de ansvarlige personers og myndigheters handlinger er:

"DETTE ER EN MÅLRETTET, SAMORDNET, KOLLEKTIV, TVERRPOLITISK LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE!!!!"
 
Og i den sammenheng er ingenting som er for ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER.

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!!!!

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

6/48

Dette er ikke noe jeg tror eller innbiller meg, men Kåre Willoch ex Statsminister, personlig forkynt for meg våren 1995, imens han sto med fellende dokumenter i sine hender:


"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN!!!!"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig!!!!

Teksten nedenfor kaller jeg et "gullkorn", som er blant mange andre gull korner som jeg hadde funnet underveis, og som passer som hånd i hansken i min livssituasjon og de ansvarlige personers og myndigheters håndtering av mine problemer. Isteden for overskrift i mine brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen brukte jeg dette gull kornet som innledning.

"EN MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN MAN SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN/KVINNE HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET "IKKE Å "ARBEIDE I DET STILLE" , MEN STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN/HUN IKKE DET, DA ER HAN/HUN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR/KVINNE, SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELLER SKORT PÅ EVNER!"

HVA ER PROBLEMET?

Problemet er at de ansvarlige personer og offentlige myndigheter Underslår, Benekter/Nekter å lese/Tier i hjel Relevant/Fellende dokumentasjon angående Sosiale og Trygdebevilgninger og dekker over hverandres ulovlige handlinger med alle tenkelige og utenkelige midler:

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

7/48

- Fullfinansiering av forskjellige bilkjøp og dekning av forskjellige bilutgifter som bl.a. bil lån, vei avgift, bilforsikring, vei hjelp osv. og kr 600-1000 til bensin etc. i mnd.

- Jeg ble gjort husløs på fullstendig lovstridig grunnlag.
- Jeg ble nektet matpenger
- Jeg ble plyndret for eiendeler. (Og det er dessverre ikke noen overdrivelse)

- Hamar
Sosialkontor kunne tvinge meg på gaten, ved å FRARØVE meg kr 6 700,- pr mnd (såkalt FAST SOSIALHJELP SOM VAR ØREMERKET MIDDEL TIL HUSLEIE KR 3 400,-  BIL LÅNET PÅ KR 1600,- og BOSTØTTEN PÅ KR 1 800,- PR MND), det er dokumenterbar fakta. (Se brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997).
 
- Til å begynne med (for 20 -25 år siden) tenkte jeg at det er de enkelte funksjonærer/personer som går utover sitt/sine ansvars og myndighetsområder og som skaper mine problemer. Det tok nærmere 20 år for meg, å innse, at det som foregår mot meg, er en kollektiv, samordnet, TVERRPOLITISK handling, som omfatter alle ledd i det offentlige og andre organisasjoner.

- Det er også årsaken til, at så å si alle mine brev til ansvarlige personer og myndigheter, sammen med de vedlagte dokumentene forsvinner, og ingen ansvarlig person (som jeg kan dokumentere navnet på), kan oppspores/
treffes for å oppklare, hvorfor brevene ikke ble forelagt til de rette vedkommende, hvorfor ble brevene ikke besvart og hvorfor de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet.

- Denne type aktivitet ble forsterket
fra 1995, da Kåre Willoch (eks. Statsminister) oppfordret meg personlig at: "JEG SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN", til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, eller umoralsk. Fra den tid og fram til i dag føk min års premie på forsikringen fra kr 4 000,- - 5 000,- til kr 35 600,- SLÅ DEN!

- Og jeg er sikker på, at vi ikke er ferdig med det fordi ingen av mine bødler, - og disse folkene som beskytter dem, kan føle seg trygge:

A.) SÅ LENGE JEG ER I LIVET
B.) SÅ LENGE JEG BEFINNER MEG I NORGE
C.)
SÅ LENGE JEG SITTER INNE MED DE ORIGINALE DOKUMENTENE SOM VED EN RETTFERDIG RETTERGANG KUNNE AVGJØRE SAKEN I MIN FAVØR.

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

8/48

I tillegg til de tre punktene som er beskrevet overfor, ER JEG AVHENGIG AV BIL SOM TEKNISK HJELPEMIDDEL, derfor hadde jeg bil, kontinuerlig f.o.m. 1979. Den første og den andre bilen ble finansiert av meg selv, av de pengene som jeg hadde spart i den perioden da jeg hadde vært i fast arbeide, i årene 1974, 1975, 1976.

Bilen som jeg har i dag, (den femte) ble fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor, på samme måte som min forrige bil (bil nr 4), like etter min søknad om bil som Teknisk Hjelpemiddel via Østre Toten Trygdekontor, med støttende Legeuttalelse, og medfølgende avslag, og etter min henvendelse til Hennes Kongelige Høyhet Dronning Sonja den 12.06.1993.

Det er også dokumenterbar fakta at jeg fikk aldri dekket kostnadene til bilreparasjon, bilvedlikehold og bilpleie, ergo belastet disse utgiftene min mat budsjett hvis jeg skulle holde bilen i teknisk forsvarlig trafikkmessig stand. Det var årsaken til at jeg i 1996 da jeg ikke spiste mat i 18 dager, kom ned på 49 kg, - 24 kg under min idealvekt og siden har jeg ikke klart å komme opp i normal vekt, og i skrivende stund er jeg fremdeles 21 kg under min idealvekt. Og hvis bilen ikke blir kjørbar betyr det blant annet at:

        Isen som dannes innvendig i bilen (vinterstid, kondens) og den fuktigheten som jeg puster ut, for jeg ikke tint bort ved å varme opp bilen med en forferdelig dårlig (ødelagt) varmeapparat, og av den grunn får jeg enda mindre penger til mat, og når min vekt er på (52 kg) og helsen tilsvarende svekket pga. underernæring/feilernæring osv. vil en slik situasjon får en sultekatastrofe, rykke mye nærmere for meg.

NB! Jeg er hverken depressiv, i psykisk ubalanse eller går i selvmordstanker, men helt OBJEKTIVT VURDERT de reelle forholdene, har jeg ingenting å leve for, og jeg har heller ikke noe imot å dø! Jeg har bedt vår Himmelske Fader gjentatte ganger, om å kalle meg til seg, men Gud har antagelig bruk for meg her, for å teste hvor langt menneskelig moral, yrkesetikk og ondskap kan synke, med å påføre et bunnhederlig menneske slike lidelser. Jeg har også sagt før, at det hadde vært en mer menneskeverdig handling å myrde et menneske enn å la lide vedkommende under slike omstendigheter som jeg er påtvunget.

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

9/48

Under slike ulevelige, grusomme omstendigheter blir man gjerne: Aggressiv, Depressiv, Psykisk og Moralsk i ubalanse og folk vil kanskje til og med fly på alt og alle, selv om vedkommende ikke har noe med ulovlighetene direkte å gjøre. Du undres kanskje over, hvordan et menneske kan vare så avbalansert både moralsk og psykisk, under så ekstreme og grusomme omstendigheter som i mitt tilfelle. Sorry! Jeg har ikke noen forklaring på det, men jeg forklarte tidligere til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen slik:

"DET JEG HAR PRESTERT HITTIL I DENNE SKITNE SAKEN ER EN MORALSK OG PSYKISK STYRKEDEMONSTRASJON I MEGA KLASSE!!!!"

Og jeg håper at Gud vil gi meg den nødvendige moralsk og psykisk styrke, for å kunne gjennomføre løpet.

 MEN!

- Hvor lenge kan en slik svekket helse (av sult, feilernæring) holde seg flytende under så ulevelige omstendigheter?

- Hvor lenge klarer jeg med enorme økonomiske påkostninger å holde bilen kjørbar?

- Hvor lang tid vil det ta å finne en hederlig journalist, advokat, Stortingsrepresentant som ikke er redd for å tråkke på de ansvarlige personers og myndigheters tær, og som holder seg til dokumenterbar fakta og aldri viker fra sannheten?

- Hvor lenge vil de ansvarlige personer og myndigheter dekke over hverandres ulovlige handlinger, og gå fri for ansvar på bekostning av en hederlig menneskers liv?


- I DEN
FRIE, DEMOKRATISKE NORSKE RETTSSTATEN, ER DET FULLT MULIG Å TVINGE EN HEDERLIG MENNESKE PÅ GATEN
, (I 2011 16 ÅRS uteliggertilværelse) -

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

10/48

MED DET OVERORDNEDE MÅLSETNING, OM Å PRESSE/TVINGE MED ALLE ULOVLIGE MIDLER SOM MAN KAN FORESTILLE SEG, (og det man ikke kan forestille seg) FOR AT JEG SKAL RØMME FRA NORGE. "

Jeg ønsker rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven som de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte" (av skattebetalernes penger).

HVA ER LØSNINGEN?

En samlet helhetsvurdering og en samlet løsning (I HENHOLD TIL DE SEKS (7?) PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG SOM DOKUMENTENE UNDERSTØTTER), i henhold til dokumenterbar fakta. En løsning som er den NORSKE RETTSSTATEN VERDIG, SOM EN RETTSSTAT!!!!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

JO!!! En samlet rettferdig løsning slik som en rettsstat som Norge er, er verdig!?!?

Jeg håper og tror at det finnes folk, som gjør både en moralsk og yrkesetisk forsvarlig arbeide også, - det er bare jeg, som ikke hadde møtt dem enda.

MERK! Med noen få hederlige unntak. Eks. Tidligere FYLKESMANNEN I HEDMARK, KJELL BORGEN.

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

11/48

Skulle jeg kunne klare ved Guds hjelp, å få min sak ut på INTERNET I DEN FORFATNING SOM JEG TILRETTELEGGER - ønsker jeg at folk sprer opplysningene mellom seg og hjelper til, på denne måten, at flest mulig får greie på hva som foregår i dette idylliske landet vårt. Folkets dom er jeg ikke redd for, fordi jeg kan dokumentere mine påstander og jeg har 100 % ren samvittighet, jeg har ingenting å skjule og det er ingen fare for, at underveis detter ut av skapet, både den ene og den andre lik. Jeg håper på en åpent, ærlig, rettferdig, vurdering av fakta.

MERK! Alt som står her og som understøttes av Originale dokumenter er ikke hovedproblemet, hovedproblemet ligger bak, det skjules med alle midler. - "FORDI DET ER IKKE EN NORMAL BEHANDLINGSMØNSTER JEG ER UTSATT FOR, FRA DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE MYNDIGHETERS SIDE". Jeg håper at en rettferdig rettergang kunne gi også svar på, hvorfor jeg ble utsatt for disse grusomheter fra de ansvarlige personers og myndigheters side.

JEG STÅR PÅ TIL MIN DØD - FOR DET JEG TROR PÅ - ER OVERBEVIST OM - OG SOM ATT PÅ TIL ER DOKUMENTERBART FAKTA.

Gullkorn: "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter!!!!"

"Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

"DERE HAR NÅ FÅTT EN GLØTT AV ENDELØSE DAGER, DEN ENE LIK DEN ANDRE, UTEN LYS ELLER HÅP OM ENDRING, SULT, REGN, SNØ, KULDE, VARME, VIND OG ØKONOMISK ELENDIGHET"

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

12/48

"Det handler i bunn og grunn bare om å være et medmenneske????" Sigbjørn Johnsen

SE DOKUMENTENE OM ARBEIDSNEKTELSE:

Fra og med 1978 søkte jeg arbeide både på egenhånd, i samarbeid med Gjøvik Arbeidskontor (Arbeidskonsulent Willy Røed) og Arbeidskontoret søkte også på egenhånd, men en eneste gang fikk jeg JA!!!

(HYPOTETISK!!!!), og til og med skrevet arbeidskontrakt.  Denne søknaden ble som alle de andre søknadene funnet i avisannonsene på Lena (Østre Toten) Bibliotek), kontakten var hele tiden gjennom korrespondanse. Etter at jeg ble stoppet (første gang) i september 1987 med min BI-studie (av Østre Toten Trygdekontor og manglende studielån). Jeg hadde rett til studielån, men jeg kunne ikke få pengene før i desember 1987, mens semesteret begynte i august 1987). Hele korrespondansen består av 20-30 A4 sider. Her tar jeg med de viktigste fire A4 dokumentene i BILDER (ALLE DOKUMENTENE PÅ MIN HJEMMESIDE ER SCANNET INN I BILDER!!!) som er mest relevant i saken.

Etter å ha sendt 138 søknader i en 10 måneders periode mellom september 1987 til august 1988, hadde jeg fått 137 nei på mine arbeidssøknader. En av 138 søknader fikk jeg JA!!!! (HURRA!!!!), jeg kunne jobbe som Frilans oversetter (oversette fra norsk - ungarsk og fra ungarsk - norsk). Arbeids og lønnsbetingelser ligger i det første brevet.
HPKL
****Se: Søknad om Frilans oversetter 10.12.1987
HPKL
Deretter fikk jeg tilsendt blant annet to eksemplarer av arbeidskontrakten som jeg signerte og returnerte til oversetterbyrået.

****
Se: Kontrakt som Frilans oversetter, 8.2.1988

Deretter ventet jeg på oppdrag i 1988, 1989, men ingen oppdrag kom! I 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, som avbrøt både min BI-studie og muligheten til oversetterarbeidet, men da jeg etter den andre hjerteoperasjon kom over hektene skulle jeg tatt kontakt med Norsk oversetterbyrå i Porsgrunn og ringte telefonnummeret tlf. 03 55 72 21 som er oppgitt i brevet. Det meldte seg en RENGJØRINGSBYRÅ på den andre siden av linjen. Da lurte jeg på om det var feilkobling, men telefonnummeret stemte. Og da lurte jeg på om Norsk oversetterbyrå som skulle holdt til der hadde flyttet derfra og telefonnummeret sitt overlot til Rengjøringsbyrået, men det stemte ikke for rengjøringsbyrået holdt til der i mange år, med samme telefonnummer. Deretter ble jeg henvist både til stedets Politi og Sorenskriver, men ingen hadde kjennskap til Norsk oversetterbyrå i Porsgrunn.-

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

13/48

Deretter ble jeg henvist til Firmaregisteret i Oslo, og de kunne si med sikkerhet om, at et slikt firma IKKE HADDE EKSISTERT I SISTE TO ÅR! Men om det kunne ha eksistert et slikt firma lenger tilbake enn to år? Da måtte jeg skriftlig henvende meg til HISTORISK REGISTERET I BRØNNØYSUND. Se min forespørsel:
HPKL HPKL
****Se: Finnes en norsk oversetterbyrå? 19.11.1992

Etter å ha sendt min forespørsel om det finnes NORSK OVERSETTERBYRÅ fikk jeg svar.

****
Se: Nei det finnes ikke norsk oversetterbyrå! 23.11.1992


Det var en nedslående svar å få! Men nå må vi tenke oss litt om!

1.)Hvem hadde besvart mine søknader og med hvilken hensikt, - både i denne 10 måneders periode og ellers i perioden fra og med slutten av 1970 tallet og fram til i dag?

2.)
Hvem og med hvilken hensikt tilbudt meg i en IKKE EKSISTERENDE FIRMA, en ikke eksisterende arbeide?

3.)
Hvem og med hvilken hensikt tilbudt meg i en ikke eksisterende firma, - ikke eksisterende lønnstrinn og ikke eksisterende lønnsvilkår??

4.)
Men en slik behandling: NÅR MAN GÅR PÅ TRYNET - GANG PÅ GANG, måned etter måned, år etter år, årtier etter årtier kunne selvfølgelig skape både oppgitthet, depresjon osv. hos en person med svakere psykisk og moralsk utrustning. Og det var hensikten med denne gangen også fra de ansvarlige personers og myndigheters side!!!!

5.)
Disse momentene må leseren ta med seg i hele resten av dokument henvisningene! Lykke til med resten av filene til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Statsråder, Stortingsrepresentanter, Sivilombudsmannen osv. osv. osv.

HPKL ****Se: Stortingets Sivilombudsmann, Arne Fliflet, 17.11.1997.

MERK! Stortingets Sivilombudsmann hadde samme dokumentene til disposisjon som er oppgitt her på min hjemmeside, og eller som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen -

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

14/48

 sitter inne med, fra og med juni 1997, men Sivilombudsmannen hadde ikke funnet noe som helst grunn til å gjøre noe.

R* = Rekommandert sending med mottakerbevis
R** = Rekommandert sending med PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS!


MERK! Uten om mitt brev til HKH Dronning Sonja den 12.6.1993, er ingen av brevene besvart av adressatene!!!!! HM Kong Olav V. alle brev med dokumenter ubesvart.

HM Kong Olav V. alle brev med dokumenter ubesvart      
HM Kong Harald V. alle brev ubesvart      
HKH Dronning Sonja (BESVART*****Hurra!!!) 12.6.1993 5+1  
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 3  
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 3  
HKH Dronning Sonja 30.10.1993 13  
HKH Dronning Sonja 23.12.1993 28 R
HKH Dronning Sonja 16.7.1999 10  
HKH Dronning Sonja 20.10.2001 150 R*
Statsminister Jens Stoltenberg 31.7.2000 151 R*
HKH Dronning Sonja 20.10.2001 172 R*
St.repr. Sigbjørn Johnsen (kommende Fy.mann i Hedmark) 16.12.1996 2+72 R*
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.9.1998 3+86 R*
Statsminister Kjell Magne Bondevik 20.9.1998 1+12 R*
Statsminister Kjell Magne Bondevik 30.9.1998 4 R*
Statsminister Kjell Magne Bondevik 23.12.1998 28  
Gerrit Løberg Sikk. sjef i Stortinget 26.5.1999 14+64 R*
Jens Stoltenberg Statsminister 5.7.2000 3+98 R*
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.3.2002 172 R*
Utenriksminister Jan Petersen 8.7.2002 190 R*
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.11.2002 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 26.11.2002 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 3.12.22002 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 12.7.2003 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 14.7.2003 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 16.7.2003 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 22.7.2003 190 R**
Statsminister Kjell Magne Bondevik 23.7.2003 190 R**

Med vennlig hilsen og TAKK!

Istvan Ladiszlaidesz

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

15/48

 

Kjære leser - INNLEDNINGEN FØR SLUTTET OMTRENT HER!!!! Jeg skal nå SUPPLERE (GI EN SMAKEBIT) I GROVE TREKK - UTVIKLINGEN ETTER AT JEG HADDE FLYTTET TIL HAMAR DEN 1.7.1995!!!!

HVORFOR VILLE JEG FLYTTE FRA ØSTRE TOTEN TIL HAMAR???? JO!!!!

MERK SPESIELT!!!! ULOVLIGHETENE I MIN SKITNE SAK STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN - OPPLAND!!!! Og det var ikke mulig å nå fram på HEDERLIG VIS!!!!

Årsaken til at jeg ville flytte fra Østre Toten - Oppland til Hamar - Hedmark - ER AT JEG HÅPET OG TRODDE AT PÅ HAMAR PRAKTISERT MANN NORSK LOVGIVNING OG AT DEN NORSKE LOVEN SKULLE GJELDE FOR MEG OGSÅ!!!

Men etter at jeg flyttet til Hamar - DEMONSTRERTE DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER -
HAMAR SOSIALKONTOR, HAMAR KOMMUNE, FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR, FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN M. FL. AT – DE IKKE BARE VIL FØLGE OPP TIDLIGERE ULOVLIGHETER FRA ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR, ØSTRE TOTEN KOMMUNE - FYLKESMANNEN I OPPLAND, MEN DE KUNNE GJØRE ENDA MER I TILLEGG, NOE SOM DE IKKE KUNNE GJORT PÅ ØSTRE TOTEN - OPPLAND!!!!

HVA ER DET DE IKKE KUNNE GJORT PÅ ØSTRE TOTEN - OPPLAND? Jo - Jeg bodde i over 20 år på Østre Toten. Mine naboer, folk kjente meg. De viste hvilket menneske jeg var. Hadde jeg vært PÅ ØSTRE TOTEN - TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MATPENGER OG PLYNDRET FOR INNBU - kunne folk reagert!!!!

MEN - VED Å LA MEG FLYTTE TIL HAMAR, HVOR JEG ER UKJENT OG I RASK REKKEFØLGE FRARØVE MEG husleien, kommunale utgifter, bostøtten og bil lånet - til sammen kr 6 700,- pr. mnd. AV EN SOSIAL KLIENT!!!! På den måten ble jeg: ØKONOMISK DØDSDØMT!!!! Fortsett nedover!!!!

 

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

16/48

 

MERK! Hensikten var ikke Å ØKE UTELIGGER ANTALLET PÅ HAMAR MED EN!!!! NEI - HENSIKTEN VAR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG, UHOLDBART LIVSSITUASJON FOR MEG AT - JEG KOM TIL FORNUFT OG FØLGER OPP EX. STATSMINISTER KÅRE WILLOCH' OPPFORDRING I MARS, APRIL 1995 (et halvt år tidligere) om:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN!!!!" Til tross for at jeg har BARE NORSK STATSBORGERSKAP, ALDRI GJORT NOE ULOVLIG OSV. OSV. OSV.

NÅ SKAL JEG BERETTE OM HVILKEN SKITNE METODER HAMAR SOSIALKONTOR, FAMILIE OG SOSIAL AVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR, FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN M.FL. HADDE BENYTTET SEG AV OSV. OSV.

MERK SPESIELT! Hva er det som en SOSIAL KLIENT skal gjøre når en flytter til en ny Kommune? JO! - Man må til Sosialkontoret, få en time med en saksbehandler, DOKUMENTERE SINE INNTEKTER OG UTGIFTER SOM SKAL DANNE GRUNNLAGET FOR ET EVENTUELT VEDTAK - AVSLAG!!!!

SPESIELT! - SPESIELT! - SPESIELT! -SPESIELT! - SPESIELT! - SPESIELT!

Først må vi se på HVILKE ØKONOMISK GRUNNLAG JEG HADDE DA JEG FLYTTET TIL HAMAR DEN 1.7.1995.

Jeg hadde min UFØRETRYGD PÅ NOE OVER kroner 5 000,- pr. mnd. I tillegg hadde jeg såkalt FAST SOSIALHJELP kroner 6 700,- pr. mnd.

Etter at jeg flyttet til HAMAR ble jeg frarøvet de FASTE SOSIALE YTELSENE på kroner 6 700 pr. mnd. De 6 700 kronene representert henholdsvis: Husleie og kommunale utgifter kr 3 400 pr. mnd. Bostøtte kr. 1 800 pr. mnd. Bil lånet på ca. 1600 – 1800 kroner pr. mnd.

Hvilke inntektsgrunnlag hadde jeg da jeg flyttet fra Østre Toten Kommune til Hamar Kommune?

 INNTEKT  
 Uføretrygd  5 200
 Faste sosiale ytelser 6 700

 SUM

11 900

 

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

17/48

Hvilke kostnader hadde jeg?

KOSTNADER  
Lege, blodprøve, medisner 4 220
Bil lån 1700
Husleie 3 400
Bostøtten 1 800

SUM

11 120  

JEG LEGGER INN DOKUMENTENE FOR DE ØKONOMISKE BEVILGNINGENE FRA ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR.

SITAT FRA HKH Dronning Sonja den 20.09.1993
 
Den 02.08.1993 fortsatte jeg (f.o.m. 1990) med enda et nytt vedtak av Fast Sosialhjelp på kr 4220,- pr. mnd. hvor det var dekning av medisinske utgifter og bruken av telefonen, (da jeg i mer enn en måneds tid ikke hadde hatt penger til medisiner, legeegenandeler osv.) som jeg da hadde fått skrevet ut på Blå resept i påvente av ny vedtak, fordi jeg ikke hadde penger, da søknaden ikke var ferdigbehandlet på Sosialkontoret.  OG DA SOSIALKONTORET ENDELIG BEHANDLET SØKNADEN SKULLE JEG FÅTT UTBETALT kr. 4 220,- pr. mnd. - MEN ETTER AT JEG ENDELIG FÅTT UTBETALT kr. 4 220,- OG VAR I STAND TIL Å BETALE FOR LEGEEGENANDELER, BLODPRØVEEGENANDELER, LEGEFORORDNEDE MEDISINER INKLUDERT HJERTEMEDISIN, MAREVAN!!!! Deretter ble jeg innkalt på Sosialkontoret og ble PRESENTERT FAKTA. Du har de fleste medisinene på BLÅ RESEPT, pengene tilbake.

Dermed ble den Faste Sosialhjelpen til medisiner og bruken av telefon redusert ytterligere fra kr 4220,-:
HPKL ****Se originaldokumentet, bankutskrift kr 4220,- pr mnd.

Og etter at jeg fikk redusert den Faste Sosialhjelp beløpet fra kr 4 220,- til kr 1 739,- pr mnd. måtte jeg komme til en ny lege og den nye legen skrev alle mine medisiner unntatt ett på hvit resept. (Det går fint an å flå, to skinn av en bjørn også, ved først redusere den Faste Sosiale ytelsen pga. blå resept, og deretter i tillegg skrive ut medisinene på hvit resept igjen).

I dag er den Faste Sosialhjelpen redusert til kr 1 739,- pr. mnd. og det er bare GUD som vet hvordan jeg skal klare det. Min behandlede lege sluttet på jobben f.o.m. juli 1993. Da hadde jeg henvendt meg til en ny lege, hvor jeg fikk skrevet ut samme medisiner på hvit resept. Hvorfor setter Sosialkontoret meg først i en håpløs økonomisk situasjon og deretter henviser de meg til en psykolog? (Se klient utvalgets vedtak fra den 24.08.1993).

SITAT SLUTT

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

18/48

SITAT FRA FO Fylkesmannen i Oppland - ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR.
Istvan Ladiszlaidesz                       27.03.1994
Tommy Nilsson v. Ø. T. Sosialkontor

Jeg skyter inn her vedtaket for de FASTE SOSIALE YTELSENE fra Østre Toten Sosialkontor - da det var vedtatt av samme saksbehandler (Tommy Nilsson) som det brevet er fra overfor, men vedtaket er datert året etter 21.3.1995. Dette vedtaket var det siste fra østre Toten Sosialkontor, før jeg flyttet til Hamar den 1.7.2003. -

 (Jeg flyttet fra Østre Toten i håp om å kunne flytte fra ulovlighetene på Oppland/Østre Toten.)

HPKL HPKL HPKL HPKL HPKL
****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 1.

MERK! Den forrige budsjettperioden utløp i desember 1994. Dette vedtaket ble gjort i slutten av mars, og i mellomtiden hadde jeg ikke penger til å betale, hverken for legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler,   og i tillegg var bil lånet og husleien innbakt i mine Faste Sosiale ytelser kr 6700,- pr. mnd.

****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 2.

MERK! Det er to viktige punkter på side nr. 2. Det første er husleien som er innbakt i min Faste Sosiale ytelse. Og bil lånet som også er innbakt i min Faste Sosiale ytelse, - og at begge beløpene overføres direkte til kommunen (husleie), til kreditoren/banken (bil lånet).

****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 3.

Det som er korrekt på denne side er:

1.)
kr 4778,- pr. mnd. Fast Sosialhjelp, Husleie og bil lånet. Merk! Bostøtten på kr 1800 ordnes fra annet hold.

2.) kr 3100,- pr. mnd til bilutgifter. MEN! Etter å ha trukket fra de faste bilkostnadene, bil lånet, bilforsikringen, veiavgiften, NAF medlemskapet, osv. ble det igjen kr 640,- til bensin, forfallende service, bilvedlikehold, bilpleie, bilreparasjon. De kr 640,- pr. mnd. dekket ikke engang den faktiske bensinkostnaden. DET VAR ALLTID DISSE UTGIFTENE SOM TOK KVERKEN PÅ MIN ØKONOMI. Det har jeg allerede beskrevet i detalj til HKH Dronning Sonja i mitt brev av 12.6.1993.

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

19/48

MERK! Jeg har ALDRI søkt dekning for å abonnere på avis! (det synes jeg var for mye luksus), men forunderlig vis sto det i vedtaket.

Merk!
Teksten i andre avsnitt hvor jeg skulle umyndiggjøres ved å sette meg under administrasjon, som om mine økonomiske problemer kom av at jeg feil disponerer mine penger eller spiller bort mine penger eller drikker opp mine penger eller at jeg rett og slett tuller bort pengene mine.

****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 4.

Det er bare den vanlige avslutningen på denne siden.

****Se: Spesifisering av bevilgningene, fra Ø. Toten Sosialkontor side 1.

MERK! Godkjente bilutgifter pr. mnd. kr 3100,-. Det ser så mye ut, men etter å ha trukket fra de faste utgiftene: bil lån, veiavgift, bilforsikring, NAF medlemskap ble det igjen kr. 640,- til bensin, bilreparasjon, bilpleie, bilvedlikehold. Disse pengene dekket ikke engang den faktiske bensin kostnaden!!!!
HPKL HPKL
****Se: Spesifisering av bevilgningene, fra Ø. Toten Sosialkontor side 2.

Det står ingenting på denne siden.

****Se: Spesifisering av bevilgningene, fra Ø. Toten Sosialkontor side 3.

SITAT SLUTT

Hvis jeg hadde fått beholde SAMME YTELSENE PÅ HAMAR – SOM JEG HADDE PÅ ØSTRE TOTEN

 INNTEKT    
 Uføretrygd  5 200  
 Faste sosiale ytelser 6 700 11 900
 KOSTNADER    
Lege, Blodprøve, Medisiner, Telefon 4 220  
Bil lån  1 700   
 Husleie 3 400 + Bostøtte 1 800  5 200 11 220

SUM

 780  

 Av de 780 kronene skulle jeg dekke – Mat, klær, Personlig hygiene, Bilreparasjoner, Bilvedlikehold, Bilpleie+++

Men, Hamar Sosialkontor NEKTET TIME FOR MEG OG DERMED FIKK JEG IKKE INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTER FOR MINE INNTEKTER OG UTGIFTER -

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

20/48

OG DERETTER GJORDE HAMAR SOSIALKONTOR VEDTAK - AVSLAG UTEN AT JEG FIKK INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTER FOR MINE INNTEKTER OG UTGIFTER!!!! - som resultert i at JEG BLE FRARØVET DE FASTE SOSIALE YTELSENE PÅ KR. 6 700,- OG DERMED SATT JEG IGJEN MED BARE UFØRETRYGDEN, PÅ DEN GANG CA. KR. 5 200,-.

Etter at jeg hadde bare UFØRETRYGDEN PÅ KR. 5 200 som skulle dekke LEGE, BLODPRØVE, MEDISINERKR. 4 220,- BIL LÅN KR. 1 700,- OG HUSLEIE PÅ KR. 3 400, BOSTØTTE KR. 1 800,-.

Det står på svart og hvitt at hvis jeg hadde betalt legen for LEGETIME, BLODPRØVE OG LEGEFORORDNEDE MEDISINER – da ville jeg hatt igjen 780 kroner i måneden!!!! Og da kunne jeg ikke betalt verken Bil lånet eller Husleien!!!!

Uføretrygd

5 200

AKK. MANKO
Lege, blodprøve, medisner 4 220 980
Bil lån 1 700 -720
Husleie  3 400 -4 120
Bostøtte  1 800 -5 920

MERK SPESIELT! Da har jeg ikke kjøpt MAT, KLÆR OSV. OSV. OSV.

MERK SPESIELT! Legen Geir Erik Nilsen visste om disse MISERABLE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM HAMAR SOSIALKONTOR HADDE PÅTVUNGET MEG!!!!

Og legen ISTEDENFOR Å HEISE BUSTEN OG GÅ I FORSVAR FOR SIN PASIENT – TILBUDT MEG GRATIS LEGETIME+++ - SOM JEG AVSLÅ PÅ FLEKKEN MED AT: Disse tjenester du utfører for andre nordmenn og de må betale for, skal jeg også betale for, men DU ER OGSÅ KLAR OVER AT JEG BLE FRARØVET DISSE PENGENE AV HAMAR SOSIALKONTOR OG AV DEN GRUNN ER JEG IKKE BETALINGSDYKTIG!!!!

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

21/48

 

Uføretrygd

5 200

AKK. MANKO
Lege, blodprøve, medisner 4 220 980
Bil lån 1 700 -720
Husleie  3 400 -4 120

MERK SPESIELT! I de gitte omstendighetene hadde jeg TO ALTERNATIVER!!!!

1) Jeg kunne FØLGE OPP tidligere statsminister og daværende Akershus - Oslos Fylkesmann, Kåre Willoch' "OPPFORDRING" OM Å PAKKE SAMMEN OG FORSVINNE FRA NORGE!!!!

2) Jeg kunne SATSE LIVET!!!! Ved å forbli i Norge og da jeg ikke kunne betale for Lege Geir Erik Nilsen for LEGEEGENANDELER, BLODPRØVE EGENANDELER, LEGEFORORDNEDE MEDISINER INKLUDERT MAREVAN SOM JEG SKULLE BRUKT I RESTEN AV MITT LIV - OG SOM MIN LEGE GEIR ERIK NILSEN IKKE SKREV UT TIL MEG FRA OG MED 1998!!!! Det vil si I 14 ÅR (i 2012 15 år) HAR JEG IKKE BRUKT MAREVAN!!!! I realiteten skulle jeg vært DØD FOR MANGE ÅR SIDEN!!!!

FORDI!!!! MAREVAN NEDSETTER BLODETS KOAGULERINGSEVNE OG HINDRER AT DE HVITE BLODLEGEME ANGRIPER DEN KUNSTIGE HJERTEKLAFFEN SOM JEG HAR FRA 1990!!!

OG - HVIS MAN IKKE BRUKER MAREVAN KOAGULERER BLODET PÅ DEN KUNSTIGE HJERTEKLAFFENS VENTILSETE OG PÅ DEN MÅTEN DANNES BLODPROPPER SOM KAN -

INNLEDNING  ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

22/48

HAVNE BÅDE I FØTTENE ELLER I HJERNEN+++!!!! Resten av følgene kan jeg trygt overlate til mine lesere "Å GJETTE" HVILKEN KONSEKVENSER DET VILLE FORÅRSAKE!

HVORDAN HAMAR SOSIALKONTOR TVUNGET MEG PÅ GATEN, NEKTET MATPENGER OG PLYNDRET MEG FOR INNBU???? 

 HAMAR SOSIALKONTOR V. NORDAHL HANSEN:

SAKSBEHANDLER NR. 1) NORDAHL HANSEN

Jeg har hatt en times samtale med saksbehandler Nordahl Hansen ved Hamar Sosialkontor en måned før jeg flyttet til Hamar den 1.7.95, der jeg berettet om min bakgrunn og disse ulovlighetene som de ansvarlige personer og myndigheter hadde begått mot meg på Østre Toten og jeg hadde noen dokumenter for å understøtte mine sannferdige påstander.

(Hva er det en sosial klient skal gjøre hvis man flytter fra en Kommune til en annen?) Jo – man skal til Sosialkontoret – få en time med en SAKSBEHANDLER, DOKUMENTERE SINE INNTEKTER OG UTGIFTER!!!!

DERETTER SKAL SOSIALKONTORET BEHANDLE SAKEN I HENHOLD TIL SOSIALLOVGIVNINGEN OG GJØRE VEDTAK ELLER AVSLAG!!!

Etter å ha flyttet til Hamar gikk jeg til Hamar Sosialkontor og ba om en time hos saksbehandler Nordahl Hansen, for å kunne dokumentere mine inntekter og utgifter.

1) Det ble sagt at jeg skulle få et brev neste uke med en time.

2)DA JEG IKKE FIKK et brev uke etter gikk jeg IGJEN til Sosialkontoret og –

3)Det ble sagt IGJEN at jeg skulle få et brev neste uke med en time. OSV. - OSV. - OSV. - OSV. - OSV. – OSV. – OSV….=>

INNLEDNING NORDAHL HANSEN ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

23/48

Det gikk omtrent to og en halv måned hvor jeg uke etter uke ble avvist med at:

”DU SKAL FÅ ET BREV NESTE UKE MED EN TIME”.

Da jeg etter TO OG EN HALV MÅNED igjen kom til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst igjen at:

”NESTE UKESKULLE JEG FÅ ET BREV, MEN DET BLIR IKKE EN TIME, MEN ET AVSLAG.” AVSLAG? AVSLAG FOR HVA?"

ETTER ET KVARTER
FIKK JEG GREIE PÅ, -

(LIRKET UT AV DAMEN (AIDA - EN RØDHÅRET DAME), HUN VAR ANTAGELIG REDD FOR AT - JEG SKULLE OMMØBLERE INVENTARET PÅ SOSIALKONTORET!!!!) – DA JEG SKULLE FÅ AVSLAG ANGÅENDE ØKONOMI!

ØKONOMI???? NÅ HAR JEG GÅTT HER I TO OG EN HALV MÅNED OG HAR BEDT OM Å FÅ EN TIME HOS SAKSBEHANDLER NORDAHL HANSEN – FOR Å KUNNE DOKUMENTERE MINE INNTEKTER OG UTGIFTER, MEN JEG FIKK IKKE DEN TIMEN!!!!

MERK - SPESIELT! - SPESIELT! - SPESIELT!!!!

DET ER DISSE DOKUMENTENE (SOM JEG IKKE FIKK INNLEVERT!) SOM SKULLE DANNET GRUNNLAGET FOR ET EVENTUELT VEDTAK/AVSLAG. MEN - JEG FIKK IKKE EN TIME OG AV DEN GRUNN FIKK JEG HELLER IKKE INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTER FOR MINE INNTEKTER OG UTGIFTER!!!!

INNLEDNING NORDAHL HANSEN ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

24/48

OG - UTEN AT JEG FIKK INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTER FOR MINE INNTEKTER OG UT -GIFTER – HADDE SAKSBEHANDLEREN ”BEHANDLET” SAKEN OG AVSLÅTT!!!!

Jeg forlangte da - å få ut saksbehandleren og forklarte henne at:

”HVIS DU GJORDE VEDTAK OG I TILLEGG AVSLAG, ANGÅENDE MIN ØKONOMI – UTEN AT JEG FIKK INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTASJON FOR MINE INNTEKTER OG UTGIFTER

DA MÅ VEDTAKET BYGGE PÅ GALE PREMISSER!!!!

MEN DET HJALP INGENTING. JEG FIKK ETTERBETALT TRE MÅNEDERS HUSLEIE (juli, august, september 1995) OG FIKK BESKJED OM Å BETALE HUSLEIEN HERETTER SELV!!!!

OG JEG GJORDE DET!!!! RESULTAT => JEG BLE KASTET UT AV HYBELEN 1.4.1996 DA JEG IKKE HADDE PENGER TIL Å BETALE HUSLEIEN MED!!!!

MERK! "NORDAHL - HANSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

INNLEDNING NORDAHL HANSEN ------------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

25/48

1) SOM SAKSBEHANDLER! PÅ HAMAR SOSIALKONTOR – HVIS HUN HADDE GJORT EN HEDERLIG MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG ARBEIDE – I HENHOLD TIL SOSIALLOVGIVNINGEN. MERK! HUN ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE SOSIALLOVGIVNINGEN! OG IKKE ER ANSATT OG LØNNET AV SKATTEBETALERNES PENGER FOR Å TA ROTTA PÅ HEDERLIGE MENNESKER!!!! MERK! NORDAL - HANSENS HANDLING - GJORDE MEG: ”INSOLVENT – BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:

HVORDAN???? JO!!!!


SITAT:
Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av HAMAR SOSIAL KONTOR, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!”
 

MERK! "SAKSBEHANDLER NORDAHL HANSEN HANDLET BÅDE LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!!

                       

FORTSETT NEDOVER!!!!

INNLEDNING BENTE NYGAARD (LINDSTAD) ------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

26/48

BENTE NYGAARD LINDSTADNR 2) SAKSBEH. (NÅVÆRENDE SOSIALLEDER!!!)
Bente Nygaard (Lindstad)
NR 2 SAKSBEHANDLER i 1996 er personlig ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo!!!!

MERK! Hun bevilget penger i HYTT OG PINE!!!! Saksbehandler Bente Nygaard Lindstad benektet sammen med avdelingsleder Vigdis Lodding  i adv. Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

Når Sosialkontorets representanter Bente Nygaard Lindstad og Vigdis Lodding hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene!!!!

MERK! Advokaten
satt inne med samme dokumenter som Sosial ktr. hadde fått innlevert, men sa ingen
ting. Da jeg ble ”FRARØVET” kr 6 700,- (FAST SOSIALHJELP) i mnd. Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, (og det er jeg fremdeles etter seks år), (I 2012 ER DET 18. ÅR!!!!)

Min oppsigelse av hybelen utløp den 01.04.96. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, -

INNLEDNING BENTE NYGAARD (LINDSTAD) ------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

27/48

hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger.

OG BENTE NYGAARD LINDSTAD SAMMEN MED VIGDIS LODDING ADMINISTRERTE ALLE DE ULOVLIGHETENE SOM FØRTE TIL AT – JEG BLE TVUNGET PÅ GATEN – NEKTET MATPENGER – PLYNDRET FOR INNBO OG BLE NEKTET MEG BÅDE TIME, MOTTAK OG BEHANDLING AV SOSIALE SØKNADENE MINE!!!! Se ytterligere dok. Bente Nygaard Lindstad.

MERK!BENTE NYGAARD LINDSTAD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ!
HAMAR SOSIALKONTOR - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HUN HAR ANSVARET FOR (FØR – SAKSBEHANDLER, - NÅ SOSIALLEDER!!!!)  - AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!! LIKEVEL HANDLET
BENTE NYGAARD LINDSTAD MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” -

INNLEDNING BENTE NYGAARD (LINDSTAD) ------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

28/48

DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:

HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger!
Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

 

MERK! "SAKSBEHANDLER BENTE NYGAARD (LINDSTAD) HANDLET  LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


HELGA BJØRNSTADNR 3) SAKSBEHANDLER

INNLEDNING HELGA BJØRNSTAD SAKSBEH. NR. 3 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

29/48

HELGA BJØRNSTAD NR 3 SAKSBEHANDLER

Hun har konsekvent nektet å bevilge matpenger (ikke engang i hytt og pine fikk jeg dekket mat).

JEG BLE TRE GANGER BORTVIST FRA SOSIALKONTORET VED POLITIHJELP, PÅ GRUNN AV AT - JEG BA OM PENGER TIL MAT!!!!

MERK! JEG VAR VERKEN HØYLYTT, UFORSKAMMET ELLER VOLDELIG. SIDEN HAR SAKS –BEHANDLEREN HELGA BJØRNSTAD I VEDTAKSFORM NEKTET FOR MEG TIME PÅ SOSIALKONTORET!!!!


MERK SPESIELT! I min nød gikk jeg igjen (FJERDE GANGEN) til fylkesmannen Kjell Borgens kontor OG DENNE GANGEN VAR KJELL BORGEN TIL STEDE!!!!

SITAT OPPSUMMERING AV 2009  side 78 - 81 av 122

TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN

JUNI 1996 - ettersom jeg i 18 dager ikke hadde noe å spise (kom jeg ned til 49 kg), hadde jeg prøvd å legge fram mine problemer til Fylkesmannen Kjell Borgen. På mitt første forsøk var han  ikke til stede. Jeg ble da henvist til å snakke med Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen. Jeg fikk dokumentert for han problemene, men han beklaget seg med at, han ikke kunne gjøre noe før Sosialkontorets avslag med min påfølgende anke foreligger til behandling ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor.

 På mitt fjerde forsøk lykkes jeg å snakke med Fylkesmannen Kjell Borgen. Jeg måtte vente omtrent en time og jeg satt og ventet rett utenfor Fylkesmannens kontor (der var en sofagruppe). Imens  jeg satt der, dykket Arne Georg Larsen opp og hadde forsøkt flere ganger om å få meg til å gå derfra, men da jeg ikke ville gå og tiden nærmet seg for at Fylkesmannen skulle dykke opp, ga Arne Georg Larsen opp og forsvant.
Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen. Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen:

”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til JURISTEN GRO ENOCHSEN".

Det første
Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene!
Deretter hadde hun sagt til meg:

”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?

Da hadde jeg forklart til ENOCHSEN om at, jeg har vært sosial klient i 21 år. Jeg er også klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter de enkelte saksbehandlere sitter inne med. Og at akkurat det samme hadde jeg forklart før min saksbehandler, med det resultat som foreligger. Men jeg ba ENOCHSEN om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme. Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min saksbehandler, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen ENOCHSEN fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor? JO, svarte hun, MEN etter å ha drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret, hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat/medisiner osv.
HPKL **** Se Gro Enochsen rek. sending den 29.8.1996

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp. DA RINGTE FYLKESMANNEN UMIDDELBART TIL Sosialkontoret OG BA OM Å FÅ OVERSENDT SAKEN ØYEBLIKKELIG, OVERPRØVD AVSLAGET OG BEVILGET PENGENE! Men, deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før! - og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene. Da samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var en mer representativ utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede.

(Det jeg ikke viste da - var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas (det jeg ikke viste da, var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.

Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene FORDI, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn, han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig Sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. -

Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan saken ligger an?

JO, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset). Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen", MEN Ass. Fylkesmannen NEKTET! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: Påstår du at jeg juger”?  Jeg svarte: ”MED DET JEG SIER, - KAN JEG STÅ RAKRYGGET FORAN GUD OGSÅ"! Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg:Påstår du at jeg juger?” Da svarte jeg:
”JEG ER IKKE VILLIG TIL Å LJUGE, - FOR AT MANGE FOLK I ANSVARLIGE STILLINGER SKULLE KUNNE FØLE SEG VELL!"

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODTBEFINNENDE!"...Assisterende Fylkesmann Ola Sjølaas

Da svarte jeg: - ”JEG HÅPER INDERLIG AT, NÅR MIN SAK KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR, VIL DEN BLI BEHANDLET I HENHOLD TIL DEN LOVEN SAKEN ANGÅR - OG IKKE ETTER HVILKET FORGODTBEFINNENDE DU SKULLE HA!"

Men, da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH VI DEN 20.5.2009 side 26 - 27 av 29

"SPESIELT – SPESIELT – SPESIELT – SPESIELT!!!!

Jeg skulle gjerne hørt Kjell Magne Bondevik forklare meg at DETTE ER:

ANSTENDIG????
KRISTELIG DEMOKRATISK
???? (PREST????)
RETTFERDIG
????
DEMOKRATISK
????
SOSIALDEMOKRATISK????

SOLIDARISK????
INTEGRERENDE????
INKLUDERENDE????
MORALSK FORSVARLIG????
YRKESETISK FORSVARLIG
????
MENNESKELIG FORSVARLIG
????
LOVMESSIG FORSVARLIG????


MERK!HELGA BJØRNSTAD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! HAMAR SOSIALKONTOR - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET HELGA BJØRNSTAD MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!

INNLEDNING HELGA BJØRNSTAD SAKSBEH. NR. 3 ------------------------ NESTE SIDE --------------------------

31/48

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! "SAKSBEHANDLER HELGA BJØRNSTAD HANDLET  LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!!
 

FORTSETT NEDOVER!!!!

 

NILS BARMOEN

INNLEDNING NILS BARMOEN SAKSBEH. NR. 4 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

32/48

NILS BARMOEN NR 4) SAKSBEHANDLER 

SITAT FRA FMH I. den 28.09.1999 side 1 - 3 av 3

I NILS BARMOENS "MELDING OG VEDTAK" FRA 02.07.99, BLE DET ENDA ENGANG BEKREFTET AT MORALEN OG YRKESETIKKEN BEFINNER SEG PÅ SAMME LAVMÅL SOM I ALLE ÅR TIDLIGERE!

1. Mine tre søknader på Sosialkontoret av 10.02.99, 02.03.99 og 29.03.99 ble holdt tilbake uten grunn!
2. "Søker har hatt konkrete tilbud fra kommunen om leie av kommunal bolig…".

Jeg har aldri fått ett tilbud som var akseptabelt! Når jeg ble først frarøvet av samme Sosialkontor husleie pengene inkludert de kommunale utgifter (dokumenterbar fakta), og deretter tilbyr samme Sosialkontor et sted å bo (uten å dekke inn MANKOEN kr 3400,- pr. mnd. husleie inkl. kommunale utgifter, bostøtten på kr 1800,- pr. mnd. og Bil lånet på kr 1600 pr. mnd. Hvordan kunne jeg inngå en leiekontrakt når jeg ikke hadde de pengene som skulle dekke husleien og de kommunale utgiftene? (Er det noen som kan forstå logikken?).

        Dessuten hadde den ene leiligheten ikke bad og i tillegg befant leiligheten seg i Hamar sentrum. (Begge de tingene er hver for seg, også diskvalifiserende). Den andre leiligheten på Ridabu: Der måtte man gå gjennom fellesarealet i huset hvis jeg skulle gå fra stue til soverommet! Jeg drøftet også dette tilbudet med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, på en av mine månedlige samtaler med han, og han sa seg helt enig i at, å gå fra stue til soverommet gjennom husets fellesareal (i et flermannsbolig), er ikke brukbart.

1. "Søker argumenterer med at leieutgiften var så høy…" Det har jeg aldri argumentert med! Men jeg har sagt at jeg ble frarøvet kr 6 700,- FAST SOSIALHJELP pr. mnd. siden jeg hadde flyttet til Hamar. Og i de kr 6 700,- var inkludert både husleien, de kommunale utgiftene og bil lånet, med henholdsvis kr 3 400,- og kr 1 600,- pr mnd. og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd.

INNLEDNING NILS BARMOEN SAKSBEH. NR. 4 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

33/48

2. "Det vises for øvrig til samtale på Sosialkontoret den 29.06.99 med Sosialleder Jon B. Hansen, Helga Bjørnstad og Nils Barmoen…". "Sosialkontorets hensikt med dette møtet var å gjennomgå de nevnte søknader om Sosialhjelp, samt om mulig å komme frem til løsning på boligproblemet".

       Jeg henviser til mine brev av 09.04.99, 27.04.99 og 30.06.99 til Sosialleder Jon b. Hansen. I brevet til Sosialleder Jon B. Hansen står det klart på side 5/7 at jeg ønsket at: Sosialleder Jon B. Hansen , Helga Bjørnstad og Nils Barmoen skulle lese de, på ny innleverte dokumentene og da skulle de hatt de nødvendige bakgrunnskunnskapene. Deretter skulle jeg ha en time som jeg ba om i klar tekst i mitt brev av 09.04.99, både for å gi supplerende opplysninger og understøtte mine påstander med relevante dokumenter.

Men da jeg møtte opp på det møtet, hadde vist seg at Sosiallederen Jon B. Hansen benektet å ha lest verken de forhåndsinnleverte dokumentene, eller mine brev som var adressert direkte til han, og var mottatt ved Sosialkontoret av Anne Bråthen. Er det slik at noen trikser og mikser med Sosiallederen Jon. B. Hansens brev, - eller hadde Sosialleder Jon b. Hansen valgt å late som om han ikke er klar over hva saken går ut på?

3. "Søker var ikke villig til å diskutere dette, og forlot møtet etter kort tid" Se brev til Sosiallederen Jon b. Hansen den 09.04.99 og 30.06.99.

4.
"Bakgrunnen for kravet er at man mottok løpende Sosialhjelp kr 6700,- pr. mnd. fra tidligere oppholdskommune". Jeg hadde FAST SOSIALHJELP, fast Sosialhjelp er en oppgradering av vanlige (supplerende Sosialhjelp). "Etter vår vurdering har søker fått forklart, Hamar kommunes prinsipp ved beregning av Sosialhjelp". Noen prinsipp ved Hamar Sosialkontorets beregning av Sosialhjelp har jeg aldri fått greie på, men jeg har erfart igjen hvor lavt moral og yrkesetikk kan synke hos ansvarlige, offentlige ansatte, se også brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.97

INNLEDNING NILS BARMOEN SAKSBEH. NR. 4 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

34/48

Min subjektiv vurdering er at Sosialleder Jon B. Hansen var (lurest) av alle pga. at han rett og slett meldt seg ut av saken ved å (nekte?) for å ha lest noen som helst dokumenter som angår saken.

Nils Barmoens situasjon er mye vanskeligere, da han på etterskudd den 15.09.99, innrømmet at han hadde lest de innleverte dokumentene. Han påstått også da, at han hadde også sagt at han leste dokumentene på det omtalte møte med Sosialleder Jon B. Hansen den 29.06.99. Hvis han hadde lest dokumentene, da visste han også at jeg kom til den avtalte møte på den 29.06.99 for å ta DEN TIMEN som jeg ba om i mitt brev av 09.04.99 for å understøtte tidligere innleverte dokumenter med relevant dokumenter og gi supplerende opplysninger. Men Nils Barmoen var taus og han støttet ikke meg på noen måte til tross for, at det jeg har sagt var 100 % korrekt.

Og det er enda verre for Nils Barmoen fordi: Hvis han virkelig kjenner til sakens dokumenter, hvordan kunne han da, med god samvittighet "forfatte" MELDING OM VEDTAK fra Hamar Sosialkontor den 02.07.99. Men brevet som Nils Barmoen hadde "forfattet" den 02.07.99 kan settes sammen med alle de tidligere vedtakene fra Hamar Sosialkontor, for den er godt egnet til å villede omgivelsen, og gi en slags legalitet for vedtaket og kanskje mindre frynsete samvittighet for forfatteren?!?

MERK! Jeg har ikke hatt inntektsgivende arbeide i 23 år. Jeg ble nektet arbeide i 23 år. (Dokumenterbar fakta) Siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.95 - ble jeg i tillegg tvunget på gaten, nektet mat osv. og plyndret for eiendeler. Jeg både frøs og sultet mye. Men til tross for det, ville jeg ikke byttet med noen av mine (bødler), fordi engang skal alle som en - stå til ansvar for sine gjerninger - ugjerninger overfor Guds domstol. Der skal jeg få rettferdighet, men hvordan skal disse folkene som har ansvaret for dette her, - rettferdiggjøre seg overfor Gud?

INNLEDNING NILS BARMOEN SAKSBEH. NR. 4 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

35/48

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


BREVETS AKTØRER:
Sosialleder Jon B. Hansen
Saksbehandler Helga Bjørnstad
Økonom? Nils Barmoen


GULLKORN: ”Den krever sin urimelige rett, som løper fra sitt naturlige vett.”

SITAT SLUTT

".........Deretter kom Nils Barmoen' fullstendig forvrengt fremstilling av møtet, (se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.9.1999). Men brevet fra Nils Barmoen hovedsaklig etterstrebet av å gi et skinn av genuin interesse og å gi LEGALITET for Hamar SosialkontoretsVELVILJE. Senere kom ytterligere en ondsinnet løgn ”SKRIFTLIG” fra Nils Barmoen om at:

”SØKEREN IKKE HAR ORDINÆRE HUSLEIEUTGIFTER, DA HAN SELV VALGT Å OPPHOLDE SEG I SIN BIL”

Man kan tenke seg, at brevet var datert desember 1999 og det var siste vedtak som Nils Barmoen gjorde for meg, før han tok ett års permisjon f.o.m. Jan 2000 og ut året, og den nye saksbehandler som skulle ta over etter Nils Barmoen, selvfølgelig skulle sjekke opp på data hvilket vedtak var det siste, - og fikk servert de gale opplysningene SOM OM DE VAR SANNE!

De her nevnte ulovligheter/løgn er bare en liten del av virkeligheten av Hamar Sosialkontorets aktivitet om å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MAT OG PLYNDRE MEG FOR EIENDELER er beskrevet i detalj i brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997.

INNLEDNING NILS BARMOEN SAKSBEH. NR. 4 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

36/48

Til tross for en slik bakgrunn, er jeg ikke negativt innstilt til å møte opp og håper på en HEDERLIG løsning av mine problemer som i HOVEDSAK er skapt av:

HAMAR SOSIALKONTOR i skjønn forening med
FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN V. FYLKESMANNENS KONTOR og
HAMAR TRYGDEKONTOR"

SITAT SLUTT

MERK!NILS BARMOEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET NILS BARMOEN MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge. -

INNLEDNING NILS BARMOEN SAKSBEH. NR. 4 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

37/48

Ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! "ERKE LØGNEREN - SAKSBEHANDLER NILS BARMOEN HANDLET  LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!!

FORTSETT NEDOVER!!!!

 

SOLVEIG HANSEN

INNLEDNING SOLVEIG HANSEN SAKSBEH. NR. 5 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

38/48

SOLVEIG HANSEN NR 5) SAKSBEHANDLER

Hun fikk ikke anledning til å gjøre noen av de brølerne "som de andre saksbehandlerne" allerede hadde gjort. Hun bare lydig fulgte de innarbeidede rutinene, med å nekte å motta søknader fra meg og nekte å behandle søknadene fra meg.

MERK!SOLVEIG HANSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! HAMAR SOSIALKONTOR - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET SOLVEIG HANSEN MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge. Ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 -

INNLEDNING SOLVEIG HANSEN SAKSBEH. NR. 5 ------------------------ NESTE SIDE ------------------------------

39/48

kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!


MERK! "SAKSBEHANDLER SOLVEIG HANSEN HANDLET  LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!!
 

PSSST!!!! Kan det hende at: HUN VAR DEN ENESTE SOM IKKE VILLE VÆRE MED PÅ GALEIEN – OG DERMED SLUTTET PÅ SOSIALKONTORET????

FORTSETT NEDOVER!!!!

 

ASTRID HOLMGREN NILSEN

INNLEDNING ASTRID HOLMGREN NILSEN SAKSBEH. NR. 6 ------------ NESTE SIDE ---------------------------

40/48

Kjære Deg! Jeg er den første til å beklage på Dine vegne, at du fikk tildelt den lite ærefulle oppdrag, til å være MIN NESTE SAKSBEHANDLER ved Hamar Sosialkontor. Mine tidligere saksbehandlere ved Hamar Sosialkontor.

1. Nordahl Hansen
2. Bente Nygård (Lindstad)
3. Helga Bjørnstad
4. Nils Barmoen
5. Solveig Hansen
6. Astrid Holmgren Nilsen

Fra og med 1.7.1995, da jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar, har den gjennomgående trekk både ved Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, og fra og med 16.10.1997 også Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, HAR IKKE BARE GJORT ET MORALSK OG YRKESETISK FORKASTELIG ARBEIDET, VED Å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO, MED DET OVERORDNEDE MÅLSETNING, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG, GRUSOMT, MAKABERT, HELSEFARLIG LIVSSITUASJON FOR MEG:

FOR AT - JEG SKULLE FORLATE NORGE! TIL TROSS FOR AT JEG HAR BARE NORSK STATSBORGERSKAP, ALDRI GJORT NOE GALT SOM JEG IKKE UMIDDELBART KUNNE TATT FULLT ANSVAR FOR, OG JEG HAR ALLTID OPPFØRT MEG SOM EN HEDERSMANN, UANSETT OM MOTPARTEN (de ansvarlige personer og myndigheter), BENYTTET SEG AV LØGN, UNDERSLAG AV DOKUMENTER, FORFALSKNING AV DOKUMENTER, DE HAR GITT FEILAKTIGE OPPLYSNINGER MOT BEDRE VITENDE, FOR Å PÅFØRE SKADE BÅDE FOR MEG OG MIN SAK!!!!

INNLEDNING ASTRID HOLMGREN NILSEN SAKSBEH. NR. 6 ------------ NESTE SIDE ---------------------------

41/48

Under en normal saksgang, også ved Hamar Sosialkontor foregår slik, at det er en DIREKTE TO – VEIS KOMMUNIKASJON mellom saksbehandleren og klienten. Ta det med ro. Du er ikke den første, som ble presset til det skritt, for å nekte time for meg. Min saksbehandler nr 3 Helga Bjørnstad, hadde til og med i vedtaksform (som du) nektet meg time på Sosialkontoret, lenge før Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann f.o.m. 16.10.1997.

MERK!
Etter at Fylkesmannen trædde i stillingen, hadde jeg så å si månedlig samtale med han. Han sitter inne med alle dokumenter i saken. Etter hvert tok jeg opp saken med Fylkesmannen, om at min saksbehandler nr 3 Helga Bjørnstad hadde til og med i vedtaksform nektet time for meg ved Hamar Sosialkontor. Da svarte Fylkesmannen:

 ”ETTER AT FYLKESMANNENS VEDTAK FORELIGGER I SAKEN, KAN HUN IKKE LENGER NEKTE FOR MEG TIME PÅ SOSIALKONTORET”.

NB!! Det tok ikke mer enn 7 (syv) måneder før Fylkesmannens vedtak forelå (slå den), og etter det, var Helga Bjørnstad min saksbehandler i ca 1 år, og jeg har minnet Fylkesmannen gjentatte ganger på sin lovnad, men jeg fikk ikke time hos min saksbehandler.

Der ser du! Moral, yrkesetikk, menneskelighet, medmenneskelighet, barmhjertighet glimrer ikke bare med sitt fravær bare på Hamar Sosialkontor (mfl), men virkeligheten er enda verre for de overordnede myndigheter osv. i Oslo: Aviser, Advokat, Sivilombudsmannen, Rikstrygdeverket, flere Stortings -

INNLEDNING ASTRID HOLMGREN NILSEN SAKSBEH. NR. 6 ------------ NESTE SIDE ----------------------------

42/48

representanter osv. har vist i alle år like lavt moral, yrkesetikk, løgn osv.

Men dessverre er det slik at folk i underordnet stillinger gjerne på første eller på andre trinn tvinges/presses til å gjøre skittjobben. Jeg har også min sterke tvil om selv de i overordnede stillinger er virkelig klar over, hva denne saken virkelig gjelder om. De kan være presset/villedet på samme måte som de underordnede på de forskjellige ansvarlige offentlige kontorer.

 

MERK! ”ASTRID HOLMGREN NILSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONS -MØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET ASTRID HOLMGREN NILSEN MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGS UDYKTIG!!!!DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:

SITAT: ”Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge. –

INNLEDNING ASTRID HOLMGREN NILSEN SAKSBEH. NR. 6 ------------ NESTE SIDE ----------------------------

43/48

Ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar.

De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!
 

MERK! SAKSBEHANDLER ASTRID HOLMGREN NILSEN HANDLET  LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

INNLEDNING SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD/PAS. OMBUD -------- NESTE SIDE ------------------------------

44/48

SITAT: FMH II. NR. 41) den 8.12.2005

"SPESIELT: I et lokalblad for Hamar har jeg snublet over en artikkel om en ny opprettet stilling: BRUKEROMBUDET i Hamar Kommune: Sandra Fahre

Det som er ytterligere spesielt ved - er at hun er også PASIENTOMBUD.
Det står med FETE SKRIFT:
"TIL TJENESTE!"
HPKL **** Se artikkelen med Sandra Fahre BRUKEROMBUDET i Hedmark.

MERK SPESIELT:

- "Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen  helse og sosialetatene i kommunen?
-
Innen pleie og omsorg?
-
Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE."

VIKTIG: "- Jeg er en service organ for innbyggerne i kommunen, forteller Jurist og Brukerombud Sandra Fahre. Kommunen fikk eget Brukerombud i januar (2005) i år, men køene utenfor kontordøren hennes har uteblitt. Mon tro om folk synes det hele virker vanskelig og en smule skremmende?"

MEN: Ja, - nå har jeg funnet enda en person som har både ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDE, til å kunne gjøre noe med de ULOVLIGHETENE som jeg er utsatt for.

I slutten av september eller i begynnelsen av oktober 2005 hadde jeg henvendt meg til RESEPSJONEN i Statens hus og ba om en samtale med SANDRA FAHRE.
Damen i resepsjonen henvist meg til en av de ansatte Anne - Beathe Horten.

Hun hadde velvillig hørt på en kort versjon av min situasjon og hun fikk også min HJEMMESIDE ADRESSE (www.istladis.com) og jeg fikk navnet hennes og telefon nr: 62551492. Og deretter har jeg ikke hørt noen ting fram til den 30.11.2005 da jeg igjen dykket opp i Statens hus og ba igjen en samtale med Sandra Fahre, (men hun var ikke mulig å treffe denne gangen heller) så jeg ble henvist igjen til Anne - Beathe Horten. Anne - Beathe Horten beklaget seg med at min sak er så omfattende og derfor hadde ikke hun kontaktet meg så langt.

INNLEDNING SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD/PAS. OMBUD -------- NESTE SIDE ------------------------------

45/48

Ja svarte jeg: "Det er en meget omfattende sak, MEN saken skulle ALDRI EKSISTERT I DET HELE TATT, - hvis de ansvarlige offentlige personer og myndigheter utøvet sine arbeider i henhold til sine ansvars og myndighetsområder og i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte."

Jeg fortalte damen igjen at jeg fremdeles ønsker å snakke med Sandra Fahre. Etter hvert ble vi enige om at jeg skulle få en dato: den 13.12.2005 kl. 10.00

MERK SPESIELT! Allerede i 1996 ble jeg henvist av tidligere Fylkesmannen KJELL BORGEN til (den daværende) Juristen GRO ENOCHSEN ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. (Se SYNDREGISTERET FOR FMH og eller mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen FMH I. den 23.10.1997.

MERK SPESIELT! Jeg hadde også kontakt med STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN også i 1997 - som også skulle være EN VAKTBIKKJE slik at den lille mannen ikke frarøves elementære rettigheter!

MERK! Helt realistisk vurdert er det mikroskopisk sjanse for - at en Nyansatt Jurist i en nyopprettet stilling vil ordne opp i saken som både: (hennes øverste overordnede (i huset)  Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen  i Hedmark Trond Lutnæs), Ordfører Einar Busterud, Tidl. Statsminister Kåre Willoch, Tidl. Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Tidl. Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, Biskop Rosemarie Köhn, Avdelingsleder ved familie og Sosialavdelingen Arne Georg Larsen, Tidl. Helse og Sosialsjef Per Steinar Sjølaas, Tidl. Justisminister Odd Einar Dørum, Tidl. Helseminister Dagfinn Høybråten og mange, mange flere:

GIKK INN FOR Å KOSTE SAKEN UNDER TEPPET!!!!

Men, jeg har sagt til den tidligere Biskop Rosemarie Köhn, da hun spurte:

SITAT: "GIR DU OPP????"

Jeg svarte: "DET ER BARE DØDEN SOM KAN STANSE MEG" For å forfølge min rettferdige sak!

INNLEDNING SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD/PAS. OMBUD -------- NESTE SIDE ------------------------------

46/48

Men, jeg har sagt tidligere også til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen:

"Så lenge jeg lever vil jeg benytte meg av alle tilgjengelige, hederlige midler, som jeg rår over til enhver tid - for å kjempe for min rettferdige sak!!!!!!!!!"

Imens holder jeg på å skrive disse linjene den 1.12.2005 kl 10.44 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten med beskjed om at hun hadde diskutert min møte den 13.12.2005 med sin overordnede SANDRA FAHRE og hun hadde kommet til at hun ikke er interessert i å ha den samtalen med meg den 13.12.2005 fordi, - denne tjenesten er ment til de som har SKRIVE PROBLEMER. (Passopp, nå kommer smigeren) Og etter som jeg er både skrivedyktig og en ressurssterk person, faller jeg utenom systemet.)

SPESIELT:

-" Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen  helse og sosialetatene i kommunen?
- Innen pleie og omsorg?
- Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE.
"

Jeg har lagt inn her også virkeområdet for BRUKEROMBUDET: Legg merke til at Brukerombudet som er også PASIENTOMBUD: Og ikke reagerer på, at en to ganger hjerteoperert person fra røves økonomiske ressurser også til Legeegenandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner bl. a. Marevan (som jeg skulle brukt i resten av mitt liv - og som jeg ikke hadde brukt siden 1998!!!!) Se mitt Sykehusopphold på FMH II. den 28.2.2005

Samtidig ba jeg om å få det - hun hadde sagt til meg skriftlig, og jeg ba om at når Anne - Beathe Horten har brevet så skulle hun ringe til meg og jeg ville hente personlig brevet hos henne. Hun svarte, at hun skal be Sandra Fahre ringe meg når hun er ferdig med det skriftlige svaret.

INNLEDNING SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD/PAS. OMBUD -------- NESTE SIDE ------------------------------

47/48

Nå for vi se om jeg får det, det jeg ba om og om innholdet vil være det samme som på vårt telefonsamtale.

Den 5.12.2005 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten og hun forklarte at brevet fra Sandra Fahre er ferdigskrevet og jeg kan hente det.

HPKL **** Se brevet fra Brukerombud/Pasientombud, Sandra Fahre 2.12.2005

Her er beviset for at ingen ting fungerer for meg i henhold til Loven - som de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte. Her er enda en bevis for at jeg er satt utenfor Loven. Loven gjelder for alle andre, men ikke for meg!!!

HVA KAN VÆRE ÅRSAKEN TIL AT SANDRA FAHRE DRO HALEN MELLOM BEINA OG TRAKK SEG UT AV SAKEN?

1) Dette er en nyopprettet stilling og hun er enda grønn som Jurist?

2) Sandra Fahre tenker først og fremst på SIN KARRIEREUTVIKLING, enn den Loven hun skulle forsvare?

3) Det skal mye til for at - en nyansatt Jurist skal sørge for å felle haugevis av ansvarlige, offentlige ansatte (både i Kommunen og Fylket) som handlet mot bedre vitende og på fullstendig Lovstridig grunnlag. Og disse folkene befinner seg både på linje og i overordnede stillinger i organisasjonen.

4) Hun ble presset fra sine overordnede? Med henvisning om - hvilke konsekvenser hennes eventuelle handlinger skulle forårsake i de ansvarlige personer og myndighetenes rekker?

SITAT SLUTT

INNLEDNING SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD/PAS. OMBUD -------- NESTE SIDE ------------------------------

48/48

MERK!SANDRA FAHRE kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM BRUKEROMBUD, PASIENTOMBUD! LIKEVEL HANDLET SANDRA FAHRE MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG.
 

MERK! BRUKEROMBUD - PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE HANDLET LOVSTRIDIG OG I TILLEGG MISBRUKT SIN STILLING!!!

 

MERK SPESIELT! Disse ulovlighetene som er ramset opp her I INNLEDNINGEN I KORTE TREKK - er bare en liten del AV MIN DAGLIGE VIRKELIGHET!!!! Jeg tok med også - SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD - PASIENTOMBUD bare for å vise at selv 10 år etter at HAMAR SOSIALKONTOR HADDE TVUNGET MEG PÅ GATEN NEKTET MEG MATPENGER OG PLYNDRET MEG FOR INNBO - FORTSETTER ULOVLIGHETENE I BESTE VELGÅENDE I HAMAR KOMMUNE UNDER LEDELSE AV ORDFØRER EINAR BUSTERUD!!!! Men - ULOVLIGHETENE BEGRENSER SEG IKKE BARE TIL HAMAR KOMMUNE - MEN ALLE DE OVERORDNEDE INSTANSER SOM:

Familie og Sosial avdelingen ved Fylkesmannens kontor, Fylkesmannen, Stortingets Sivilombudsmann, Stortingsrepresentanter, Statsråder, Statsministere osv. osv. osv.

 

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 

 

 

MERK! Hensikten var ikke Å ØKE UTELIGGER ANTALLET PÅ HAMAR MED EN!!!! NEI - HENSIKTEN VAR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG, UHOLDBART LIVSSITUASJON FOR MEG AT - JEG KOM TIL FORNUFT OG FØLGER OPP EX. STATSMINISTER KÅRE WILLOCH' OPPFORDRING I MARS, APRIL 1995 (et halvt år tidligere) om:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN!!!!" Til tross for at jeg har BARE NORSK STATSBORGERSKAP, ALDRI GJORT NOE ULOVLIG OSV. OSV. OSV.

NÅ SKAL JEG BERETTE OM HVILKEN SKITNE METODER HAMAR SOSIALKONTOR, FAMILIE OG SOSIAL AVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR, FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN M.FL. HADDE BENYTTET SEG AV OSV. OSV.