INNHOLD I HAMAR KOMMUNE FILEN

HOME GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

10.10.1995 Ha. Sosialkontor 1 sider
29.01.1996 Advokat Vidar Brubakken 1 sider
20.03.1996 Advokat Vidar Brubakken 1 sider
29.4.1998 Bolig og eiendomsavd. v. R. Hegdahl 1 sider
27.05.1998 Ø.Toten sos.ktr. K. Løvstad 2 sider
17.6.1998 FM ktr. Grete Lind 1 sider
26.4.1999 Jon B. Hansen Sosialleder 2 sider
26.5.1999 Jon B. Hansen Sosialleder 1 sider
09.04.1999 Jon B. Hansen Sosialleder 6 sider
05.6.1998 Ha.sos.ktr.Helga Bjørnstad 2 sider
18.6.1999 Jon B. Hansen Sosialleder 1 sider
30.6.1999 Jon B. Hansen Sosialleder 1 sider
29.11.2000 Astrid Holmgren Nilsen Sos. kons. 4 sider
22.11.2003 Sos. ktr. Hamar, Lindstad og J. B. Hansen 5 sider
 23.1.2003 Sos. ktr. Hamar, Lindstad og J. B. Hansen 6 sider
12.2.2004 Sos. ktr. Hamar, Lindstad og J. B. Hansen 7 sider
19.5.2004 Sos. ktr. Hamar, Lindstad 1 sider
19.5.2004 Sos. ktr. Hamar, Lindstad 3 sider
5.9.2006 Sos. ktr. Hamar, Lindstad 1 side
28.12.2004 Ha. sos. ktr. brev,                     skannet side 1  
28.12.2004 Ha. sos. ktr. brev,                     skannet side 2  
20.1.2009 ETTERORD 8 sider
30.8.2005 ETTERTANKE 4 sider

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

Istvan Ladiszlaidesz

1/1

Valumsveien 38
2300 HAMAR                        10.10.1995

Bente Nygaard v. Hamar Sosialkontor
Grønne gata 82
2300 HAMAR

ANKE OVER VEDTAKET DEN 05.10.1995 AVSLAG PÅ: Husleie, strøm, medisiner, legeegenandeler, blå resept egenandeler, medisiner på hvit resept, bil lån og reelle bilkostnader, mat kolonialvarer og saksbehandleren glemte å behandle TELEFON kostnadene?

Det er beklagelig at Helse og Sosialsjefen  Per Steinar Sjølaas ikke vil vite, verken av meg eller mine reelle problemer, - til tross for mine gjentatte henvendelser til Per Steinar Sjølaas.

Det praktiske resultatet av Sosialkontorets HJELP til selvhjelp for meg har bestått av: Da jeg tidligere dokumentert at jeg var uten midler i 14 dager - hadde Sosialkontoret hjulpet meg med matpenger for tre dager. Når jeg i neste måned hadde dokumentert at jeg var uten midler i 21 dager - da hadde Sosialkontoret hjulpet meg med matpenger for seks dager.

Når jeg i neste måned hadde fått utbetalt Uføretrygd den 20.09, og kunne allerede dokumentere den 22.09. at jeg var uten midler - hadde da Sosialkontoret bevilget matpenger for perioden 28.09. - 09.10. dvs. 12 dager.

Når jeg deretter møtte opp på neste time hos Bente Nygård på Sosialkontoret den 09.10. da hadde Bente Nygaard vurdert situasjonen dit hen at jeg ikke behøvde mat fra den 09.10. - 20.10. dvs. 11 dager. Jeg har det vanskelig å fatte hvordan Saksbehandleren kunne anse den 28.09. at jeg var uten midler, ergo måtte jeg ha noe å spise, men jeg hadde i mellomtiden verken vunnet penger på LOTTO, arvet penger eller hatt noen som helst inntekter, - men saksbehandleren synes kanskje at jeg er for tykk?????

Men...., hvis man tar utgangspunkt i Helse og Sosialsjefen Per Steinar Sjølaas` konstruktive (?) forslag om at (En klient som er uten midler til Legeforordnede medisiner (hjertemedisiner) og til mat), DA SKULLE VEDKOMMENDE SUGE PÅ FINGRENE!?!? Da er det kanskje ikke så mye å undres over.

 Jeg er lei av å kunne bare få lov til å overleve. Det er ikke verd å leve for. Dere får gjøre en skikkelig innsats her på Hamar, slik at jeg kan endelig dø av sult, og får slippe all den nedverdigelse som Dere tildeler meg. Dere har VUNNET?!!?. Jeg håper at Dere er stolte over Deres egen arbeidsinnsats, og at Dere får fred i sjelen Deres.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Valumsveien 38
2300 HAMAR                          29.01.1996

Advokat Vidar Brobakken
Stange veien 34
Pb. 297
2300 HAMAR

Jeg henviser til vårt samtale den 26.01.1996 og kommer her med utfyllende opplysninger.
Det er korrekt at Totens Sparebank har pant i min bil. Det som jeg synes er viktig er at som i tidligere tilfeller har Østre Toten Sosialkontor hadde igjen oppfordret meg i 1993 (Etter min tidligere avslag på min bilsøknad som teknisk hjelpemiddel fra Østre Toten Trygdekontor, og mine påfølgende brev til HKH Dronning Sonja), for å skaffe meg en bedre bruktbil og i den sammenheng oppfordret Østre Toten Sosialkontor meg om å undersøke i Totens Sparebank om en gunstig Lån.

Etter som jeg har vært INSOLVENT (betalingsudyktig) i siste 18 år, ville Totens Sparebank neppe innvilget et lån for meg i størrelse av kr 72 500,- hvis ikke Sosialkontoret garantert på forhånd om å dekke avdragene, og dokumentene foreligger for at de hadde de gjort i årevis. Slik jeg forstår det, kan ikke Østre Toten Sosialkontor fraskrive seg ansvaret, etter som de i tillegg bevilget også dekning av låneavdragene (se tidligere innleverte dokumenter). Hvis Østre Toten Sosialkontor hadde vart imot innkjøpet av bilen, ville de neppe bevilget i årevis dekning av bilens låne avdrager.

Jeg vil gjerne spesifisere hva jeg egentlig ønsker, og som kan danne utgangspunktet for vårt mål: Jeg ønsker meg et meningsfullt liv, hvor selvfølgelig er økonomien en veldig viktig faktor og hvor bilen er like viktig.
       

Etter som jeg har en god del kvalifikasjoner, kunne jeg gjerne arbeidet, dersom jeg kunne få arbeide. (I siste 18 år har verken jeg selv eller Arbeidskontoret hadde klart å skaffe meg arbeide). Derfor var det ytelser fra Trygdesystemet med permanent tilleggsstøtte fra Sosialkontoret, som dannet mitt økonomisk livs grunnlag. (Det rakk til VANN OG BRØD, vel å merke når jeg hadde brød også). Det synes jeg ikke er noe å leve for.
    Uansett hvilken økonomisk grunnlag det vil bli ordnet for meg, ønsker jeg at det skal vare en ansvarlig person for å garantere for at disse ressursene jeg får bevilget, dekker de faktiske kostnader også, som de er beregnet til for å dekke.

        Jeg har store problemer med å kunne se noe framgang i min sak. Etter min henvendelse til deg, hadde du søkt Fri Retts Hjelp den 11.09.95 og siden hadde jeg dokumentert måned etter måned, hvordan jeg hadde disponert min Uføretrygd. I oktober 95 hadde jeg brukt til mat kr 280,- i november kr 178,- i desember kr 45,- i januar 1996 kr 0,00 (NULL). For meg virker denne utviklingen DEGRESSIV. Er det mulig at du kan gjøre noe med det? På vårt siste møte på Sosialkontoret hadde Sosialkuratoren sagt, at: "GÅR DET AN Å LEVE AV DISSE PENGENE?" som jeg har til disposisjon. Likevel bevilget de bare penger fram til den 20.01.1996. HVORFOR?

Vær så vennlig å ta kontakt med meg snarest mulig. Takk.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Valumsveien 38
2300 HAMAR                        20.03.1996

Advokat Arvid Brobakken
Stange veien 34
Pb. 297
2301 HAMAR

JEG VIL GJERNE HA EN TIME PÅ VÅRT NESTE MØTE PÅ HAMAR SOSIALKONTOR, FOR Å REDEGJØRE OM FAKTISKE FORHOLD.

Jeg vil gjerne at vi skulle ha en samtale snarest mulig. Årsaken til det er, at jeg vil gjerne ha en times tid for å kunne redegjøre for faktiske forhold, angående min situasjon, på vårt neste samtale på Hamar Sosialkontor. Det som gjør det nødvendig er at: Hamar Sosialkontor hadde relevant dokumentasjon (før Advokaten fikk) allerede i juni 1995.

       Da vi hadde forrige møte med Sosialkontorets representanter den 05.12.1995 hadde Sosialkontorets representanter benektet kjennskap til de aktuelle dokumentene, som ble fremlagt av oss. Og flere dager i forveien hadde jeg igjen innlevert full dokumentasjon, og Sosialkontorets representanter møtte fram igjen på møte UTEN at de hadde lest dokumentene.

        Jeg vil nå innlevere en enda mer detaljdokumentert oversikt over min faktiske situasjon og hendelsesforløp, som jeg gjerne vil at du overleverer til Sosialkontorets representanter og ber dem at de leser innholdet før de møter fram på vår neste møte.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


VEDLEGG: 59 A4 sider

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET              

1/1

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                            29.4.1998

BOLIG OG EIENDOMS AVDELINGEN
v. Rigmor Hegdahl
Strandgt. 23
2300 HAMAR

Jeg henviser til Deres brev av 07.04.1998 angående tilbud av leilighet i Olsrudvn. 74. Jeg takker for tilbudet, men som jeg tidligere gjentatte ganger forklart og dokumentert at jeg er dessverre FRARØVET pengene for husleien osv. og ikke har midler for å kunne dekke utgiftene til, Strømmen, Husleien, de kommunale utgifter osv. Det finnes flere andre årsaker til også, men her vil jeg bare i korthet skissere en.

HAMAR SOSIALKONTOR - nektet meg time på Sosialkontoret for å kunne innlevere relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter. Da jeg flere måneder senere hadde innlevert dokumentene på ny, hadde både saksbehandleren Bente Nygaard og avdeligs leder Vigdis Lodding benektet kjennskap til dokumentene i Advokatens nærvær.

Det resulterte i at jeg fikk f.o.m. 01.07.1995 til nå 20.04.1998, kr 6 700,- pr. mnd mindre utbetalt  (FAST SOSIALHJELP SE DOK.) fra Sosialkontoret.
Beløpene (vedtak) dokumentert (FAST SOSIALHJELP) som var øremerket middel til Husleie kr 3 400,- pr mnd. Bil lån kr 1 600,- pr mnd og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd. Samlet utgjør disse fram til i dag kr 241 200,- .

Ettersom det ikke hadde skjedd nevneverdig endring i min økonomiske bæreevne siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.1995, er jeg ikke i stand til å dekke de påløpende kostnadene. Det er også årsaken til at jeg i mer enn TO ÅR måtte bo på gaten.

Jeg har tidligere tatt kontakt med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, som sitter inne med fullstendig dokumentasjon angående problemet, og han har engasjert seg i saken siden desember 1996. Jeg håper og tror at det vil bli en løsning som jeg også kan akseptere i lengden.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

VEDLEGG:    
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

23.10.1997

 8 sider
Helga Bjørnstad saksbeh. Hamar 23.06.98  

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                         27.05.1998

Kai Løvstad
v. Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

NEDBETALING AV SOSIAL LÅN.

Jeg henviser til Deres brev av 24.04.1998, hvor De henviser til nedbetaling av Sosial lån som jeg fikk da Østre Toten Sosialkontor kjøpte min forrige bil som også var fullfinansiert fra Østre Toten Sosialkontor, og her omtalte kr 5 000,- (Sos. lån) var del finansiering av fullfinansieringen. (Resten var bank lån). Lånet på kr 5 000,- hittil hadde vært både avdrags og rentefritt. Nedbetalingen hadde De begrunnet med at:

"DA DE IKKE MOTTAR SOSIALHJELP KUNNE DE BEGYNNE Å NEDBETALE LÅNET MED KR 500,- I MND AVDRAG"


Denne logikken vil nok holde under normale omstendigheter, men jeg har dessverre ikke hatt normale omstendigheter i 22 år, men det er ikke det jeg skal gå innpå her.

Saken er - at jeg ikke er i stand til å nedbetale det omtalte lånet. Årsaken til det er følgende: Den 01.07.1995 hadde jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar. På Østre Toten hadde jeg : Bostøtte kr. 1 800,-, og Fast Sosialhjelp kr 5 000,- pr mnd., i tillegg til Uførepensjonen. Den Faste Sosialhjelpen var øremerket middel til Husleien og kommunale utgifter og Bil lånet. Bil lånet som er inkludert her i den Faste Sosialhjelpen er for min siste bil som jeg har kjøpt i 1993, og som Østre Toten Sosialkontor også fullfinansierte, og som jeg fremdeles nedbetaler banklånet på, og som Østre Toten Sosialkontor hadde oppfordret meg om å oppta, og i vedtaksform hadde fulldekket det månedlige avdraget på lånet.

        Da jeg hadde flyttet til utkanten av Hamar, hadde de ansvarlige personer og myndigheter nektet for meg time (på Hamar Sosialkontor) for å kunne innlevere relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter. Deretter gjorde de vedtak angående økonomi som ikke har noen som helst rot i virkeligheten.

 Disse handlingene på lengre sikt resulterte for meg i at :

- Jeg ble husløs
- Jeg ble nektet mat, legeegenandeler, legeforordnede medisiner osv.
- Og på toppen av det hele, ble jeg plyndret for mitt innbo.

Fra og med 01.04.1996 hadde jeg bodd på gaten, (2 år og 3 mnd) sultet og frøs mye. Dette er et direkte resultat av at folk i ansvarlige stillinger handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt til å forvalte, og som hadde resultert i mitt livs tragedie.

MERK!
Etter at jeg hadde flyttet fra Østre Toten til Hamar, hadde jeg ikke nevneverdig endring i mine utgifter eller kostnader, mens på inntektssiden fikk jeg en reduksjon til bare å ha min Uføretrygd. Dette hadde resultert i kr 6 700,- ++ i inntektsreduksjon pr måned.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       27.5.1998
Kai Løvstad, Østre Toten Sos. kont.

Jeg har vært og er avhengig av bil som teknisk hjelpemiddel, og Marevan (hjertemedisinen) derfor er den bilen som Østre Toten Sosialkontor hadde fullfinansiert for meg i 1993, den femte bilen i rekken. Mine biler ble fullfinansiert både fra Østre Toten Trygdekontor og fra Østre Toten Sosialkontor. OBS!!! Jeg har aldri bedt verken Østre Toten Trygdekontor eller Østre Toten Sosialkontor om å kjøpe bruktbil for meg i kr 10 000,- klasse. Den femte bilen (den siste som jeg har enda) var den første bilen som ikke var i kr 10 000,- klassen. Den siste bilen kostet kr 72 500,- og var den gang 10 år gammel.

Tro meg, de ansvarlige myndigheter på Hamar, er på ingen måte verre enn disse som jeg hadde vært borte i på Østre Toten/Oppland. Det var årsaken til at jeg ville flytte fra Østre Toten til Hamar. Jeg håpet og trodd, at på Hamar skulle de ansvarlige myndigheter følge norsk Lovgivning OG at jeg skulle også inkluderes der, og jeg synes ikke at det er for mye å forlange av meg, ettersom jeg har bare norsk Statsborgerskap, og det finnes verken MENTALE, MORALSKE ELLER STRAFFBARE grunner for å kunne beskåre mine helt elementære Grunnlovs gitte rettigheter.

Som en direkte følge av disse omstendighetene som jeg ble påtvunget i siste drøye 2 år, er at jeg er både feilernært, underernært og undervektig (- 21 kg), jeg er også uten medisinsk tilsyn og legeforordnede medisiner, bl. a. hjerte medisner som jeg skulle bruke resten av mitt liv, da jeg har kunstig hjerteklaff.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen er orientert og oppdatert med sakens dokumenter f.o.m. 16.12.1996, og personlig engasjert som Fylkesmann f. o. m 16.10.1997.

Hva er det jeg ville ønsket meg selv?
JO!
Jeg ønsker å få en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte.


Jeg legger ved to brev, som betegner meget treffende hvordan jeg hadde både menneskelig og økonomisk, både på Østre Toten/Oppland og Hamar/Hedmark. Alt som jeg hadde beskrevet her, kan jeg dokumentere.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

VEDLEGG:  
HKH Dronning Sonja 12.6.1993
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.10.1997

KOPI:
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/1

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                          17.6.1998

Grete Lind konsulent
v. Fylkesmannens kontor
Fylkeshuset
2300 HAMAR

Deres ref. 97/9834 GL

SØKNAD OM FRI SAKFØRSEL OG IKKE DET JEG FIKK BEVILGET (FRITT RETTSRÅD)
HER!!!HER!!!
****Se: Postanvisningen til Grete Lind, 24.6.1998

****Se: Vedtaket fra Grete Lind og Olav Leite, 3.6.

Jeg henviser til Deres brev av 03.06.1998 angående bevilgning av fritt rettsråd. Jeg henviser til min søknad om:

FRI SAKFØRSEL den 27.10.1997
Som Deres bevilgning ikke stemmer overens med. Jeg ønsker fremdeles FRI SAKFØRSEL på Fri rettshjelp og går ut ifra at De ved en feiltakelse kalte ytelsen Fritt Rettsråd. De antyder i Deres brev, at jeg skulle dekke følgende kostnader:

Grunn egenandel kr 300,- og 25% av den totale økonomiske bistanden.

Det ville jeg betalt med glede, hvis jeg bare hadde råd til det. Men, etter som jeg får fremdeles: kr 6 700,- ++ pr. mnd mindre utbetalt i måneden, og jeg bor fremdeles på gaten, og er uten både legetilsyn og legeforordnede medisiner. En følge av å bo på gaten er at jeg fryser mye på grunn av at jeg mangler penger til mat og jeg er fremdeles undervektig og underernært.

Alt dette er en direkte resultat av at folk i ansvarlige stillinger handler mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte, og som hadde resultert i mitt livs tragedie.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET              

1/2

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                           26.4.1999

Jon B. Hansen Sosialleder
Grønne gata 82
2300 HAMAR

JEG ØNSKER ENDRING I SAMMENSETNING AV FRAMMØTENDE PERSONER ANGÅENDE VÅRT "SAMTALE" DEN 28.04.1999 kl 09.30

Jeg henviser til Deres brev av 16.04.1999

SITAT: "Du innkalles på nytt til samtale med Sosialleder Jon B. Hansen osv."

Jeg har stilt klart spørsmål om Nils Barmoen (og hans rolle) i mitt brev av 09.04.1999, men jeg fikk ikke noe svar på det i Deres svarbrev den 16.04.1999. Samtidig har jeg henvist til at jeg ønsket at min saksbehandler Helga Bjørnstads nærvær ved et slikt "samtale" er i høyeste grad ønsket fra min side. og om dette hadde Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde gitt meg klare forsikringer om. Og hennes tilstedeværelse burde vært en selvfølge, men etter som hennes tilstedeværelse ikke er nevnt i det hele tatt i Deres brev av 16.04.1999 er jeg nødt til å påminne om det.

        I tillegg hadde jeg også fått opplyst at Nils Barmoens arbeidsområde er økonomisk rådgivning. NB!!! I denne saken er det fullstendig unødvendig å bruke en økonomisk rådgiver, - etter som jeg ikke kom på gaten for over tre år siden, på grunn av at jeg hadde feildisponert mine økonomiske midler, og eller at jeg hadde tatt på meg så store økonomiske forpliktelser som jeg på ettertid ikke hadde greid å betjene, og av den grunn hadde jeg ikke penger til Husleie osv. og på denne eller lignende måte endte jeg på gaten.

TVERT IMOT!!!! I dette tilfellet er det helt eksakt definerbar ansvar som foreligger, fordi jeg ble REGELRETT frarøvet de økonomiske ressursene til HUSLEIE/KOMM. UTG., BIL LÅNET OG BOSTØTTEN, fra selveste Hamar Sosialkontor, (se brevet til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997).

        Bare for å nevne noen av de impliserte partene her på Hamar, hvor mange som kunne ha stanset ulovlighetene. Hovedansvaret må Hamar Sosialkontor bære, deretter er Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Hamar Trygdekontor, min behandlede lege Geir Erik Nilsen, Advokat Arvid Brobakken osv. Jeg ble regelrett PLYNDRET for disse pengene på grunn av at ansvarlige personer og myndigheter opptrådt som om moral, yrkesetikk og Lov var ukjent begrep for dem.

        Etter som Nils Barmoen ikke er min saksbehandler, og det økonomiske misforholdet ikke lar seg rette på seg "VED EN FORNUFTIGERE DISPONERING AV PENGENE" er Nils Barmoen' tilstedeværelse unødvendig. Men min saksbehandlers tilstedeværelse er en ufravikelig krav. (Har du noen problemer med det, så ta kontakt med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen).

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       26.4.1999
Jon B. Hansen Sosialleder

For at det skulle kunne ordnes, er det kanskje mest realistisk å finne et nytt dato for "SAMTALEN".

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET               

1/1

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                          26.5.1999

Jon B. Hansen Sosialleder
Grønne gata 82
2300 HAMAR

ENDA ENGANG ØNSKER JEG AT MIN SAKSBEHANDLER HELGA BJØRNSTAD SKAL VÆRE TIL STEDE PÅ DEN TIMEN SOM JEG SKAL GI SUPPLERENDE OPPLYSNINGER OG UNDERSTØTTE MED DOKUMENTER.

Jeg henviser til Deres brev av 07.05.1999 hvor de igjen unnlater å ta hensyn til min uttrykkelige ønske om at min saksbehandler Helga Bjørnstad skal være til stede når jeg skal belyse saken.
Jeg har også henvist til at Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde garantert for meg at:

"Etter at Fylkesmannens vedtak foreligger, kan ikke lenger min saksbehandler nekte time for meg".

Fylkesmannens vedtak forelå allerede i mai 1998, ergo skulle det ikke være noen hindring for å oppfylle lovnaden.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                          09.04.1999

Jon B. Hansen Sosialleder
v. Hamar Sosialkontor
Grønne gata 82
2300 HAMAR

JEG HENVISER TIL DERES BREV AV 17.02.1999, 25.02.1999 OG 04.03.1999 AV SOSIALLEDER JON B. HANSEN OG SAKSBEHANDLER (TIL HVEM) NILS BARMOEN?!

Sitat av brev den 04.03.1999: "Disse to søknadene (10.02.1999 0g 02.03.1999) oppfattes som identiske og vil bli behandlet under ett".

Svar: Søknad fra 10.02.1999 omfatter en økonomisk disponeringsperiode fra 20.01.1999 til 20.02.1999. Den andre søknaden omfatter en annen økonomiske periode fra den 20.02.1999 til 20.03.1999. Hadde de økonomiske utgiftene, kostnadene hadde vart HELT IDENTISKE i begge de omtalte periodene, kunne Deres påstand vart riktig. Men, - det finnes ikke to identiske økonomiske perioder, hvor alle utgifter, kostnader skal kunne vare HELT LIKE . (Det burde en økonom vite) Derfor faller Deres "OPPFATTER SOM IDENTISKE" oppfatning på sin egen urimelighet!

NB! På en bestemt punkt er jeg villig til å godta, at både disse to søknadene, og alle mine tidligere søknader (i fire år) hadde fått samme (IDENTISK) saksbehandling, og dette henviser jeg til hver måned, da jeg fremmer nye søknad/anke på Hamar Sosialkontor. På søknadsskjemaet under punktet: ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR SAKEN:
 
"Jeg ønsker fremdeles (etter fire år) en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta, og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger) for å forvalte!"

Sitat brev 04.03.1999: "Vi gjør oppmerksom på at dine søknader IKKE vil bli behandlet før du tar kontakt med Sosialleder Jon B. Hansen eller Nils Barmoen"

Svar: Jeg har fremmet søknad som min saksbehandler Helga Bjørnstad skulle håndtere, og som dere bevisst holder tilbake fra ordinære saksgang! Men dette er ikke noe nytt fenomen ved Hamar Sosialkontor.

F.o.m. Den 29.09.1997 - t.o.m. 20.05.1998 hadde jeg fremmet søknad månedlig ved Hamar Sosialkontor, fikk avslag og anket også hver måned. Også overlevert et eksemplar hver måned til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, både av søknaden og av anken som jeg hadde fremmet ved Hamar Sosialkontor. F.o.m. Desember 1997 - 20.05.1998 hadde Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hver måned (ved vår månedlige personlige samtale) hadde beklaget seg for meg , - at han ikke kunne gjøre noe på grunn av at SAKSGANGEN FRA HAMAR SOSIALKONTOR IKKE HADDE NÅDD FRAM TIL FYLKESMANNENS KONTOR, derfor kunne han ikke gjøre noe, i forbindelse med mine problemer?!?

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/6

Istvan Ladiszlaidesz                       09.04.1999
Jon B. Hansen Sosialleder

(MERK! I avstand er det 3 - 4 kvartaler i samme by, og kan hende at det finnes også en telefon som fungerer også?!), og den gang gikk saksgangen med vanlig saksbehandling, avslag og anke fra hver måned. Men, tro eller ikke dokumentene ikke kom frem verken på 9 eller på 6 måneders tidsperiode?!? Og hvorfor Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen ikke hadde funnet en måte å løse GÅTEN på problemene, er ufattelig!

Sitat: Brev: 17.02.1999 " Du innkalles til samtale hos Sosialleder Jon B Hansen og saksbehandler (til hvem) Nils Barmoen onsdag 24.02.1999 kl 13.30".

Svar: I det aktuelle tidspunktet var jeg ikke i Hamar. Jeg har heller ikke vist om brevet om: "innkalling til samtale før den 01.03.1999.". Jeg har heller ikke bedt om en slik samtale med de nevnte. Dessuten, hvem er Nils Barmoen saksbehandler for? For meg? Hvis han er min saksbehandler, når ble han min saksbehandler? Hva var galt med min saksbehandler Helga Bjørnstad, som behandlet og avslått mine søknader hver måned, da jeg søkte dekning av spesifiserte og dokumenterte utgifter, og fremmet søknad /anke helt inntil de siste 2 1/2 - 3 år!?

Og som jeg hver gang når jeg søker/anker på Sosialkontoret ber jeg om, at hun skal revurdere sin tidligere standpunkt i vedtaksform, om å nekte time for meg på Sosialkontoret. Ettersom min saksbehandler hadde håndtert søknadene mine i nærmere tre år, og av den grunn sitter inne med alle relevante dokumenter angående saken, derfor er hennes tilstedeværelse uunnværlig dersom man skal gjøre noe med mine problemer.

I den perioden f.o.m. 29.09.1997 - 20.05.1998 da Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde forgjeves ventet på at saksgangen fra Hamar Sosialkontor skulle nå fram TJENESTE VEIEN til Fylkesmannens kontor, - hadde jeg bedt Fylkesmannen om å gjøre noe med at min saksbehandler Helga Bjørnstad hadde nektet for meg time på Sosialkontoret (i vedtaksform). Da svarte Fylkesmannen om at "Når Fylkesmannens vedtak foreligger, da kan hun ikke lenger nekte for meg time på Sosialkontoret".

        MERK! Fylkesmannens vedtak forelå i mai 1998 og i dag er vi i slutten av mars i 1999, men Fylkesmannen fremdeles ikke sørget for det han hadde lovet, at min saksbehandler Helga Bjørnstad skulle gi meg time på Sosialkontoret!?!
Men! Jeg vil nok forstå at hun vegrer seg av en av de følgende årsaker til å ha noe med saken å gjøre i den videre behandlingsfasen:

1.) At hennes samvittighet, moral og yrkesetikk hindrer henne i fortsettelsen, om å være aktivt med å ødelegge bevisst en hederlig menneskes liv.
2.) At min saksbehandler Helga Bjørnstad har etter hvert fått samvittighetskvaler angående tidligere innsats gjennom sitt arbeide som saksbehandler ved Hamar Sosialkontor, hvor hun på lovstridig/grunnlovsstridig grunnlag hadde vært med på å ødelegge et hederlig menneskers liv. Og av den grunn, ikke orker å se inn i vedkommende hedersmannens ærlige øyne!
3.) At saksbehandler Helga Bjørnstads overordnede synes at hun har skitnet hendene sine mer enn nok til, - og av den grunn er det hensiktsmessig at noen andre tar over etter henne (Nils Barmoen???)

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/6

Istvan Ladiszlaidesz                       09.04.1999
Jon B. Hansen Sosialleder

Det kan hende at det er noen andre alternativer også? Men hovedsaken følger samme tendens som står overfor!??

MERK! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde bemerket mitt VOLDSOMME ORDBRUK angående min saksbehandler Helga Bjørnstad. Hvis noen kjenner sannheten og de dokumenterbar faktaene i saken (og det vet Fylkesmannen), vil vedkommende se at jeg er til og med snill i ordbruken. Men dette gjelder ikke bare min nå varende saksbehandler Helga Bjørnstad alene. Dette er ikke en "EN - MANNSVERK", - dette kunne ikke Helga Bjørnstad alene satt ut i livet.

       
Da Helga Bjørnstad overtok som saksbehandler nr 3
for meg for om lag 3 år siden, - har jeg allerede vart tvunget på gaten, nektet mat, medisiner osv. og plyndret for eiendeler osv. Med noen få unntak, har alle ledd i hierarkiet opptrådt, som om moral, yrkesetikk, hederlighet og Lov var ukjent begrep for dem! Bare for å nevne noen:

1.) Tidligere assisterende Fylkesmannen Ole Sjølaas
2.) Avd. leder v. Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen
3.) Helse og Sosialsjef Per Steinar Sjølaas
4.) Avdeligsleder Vigdis Lodding v. Hamar Sosialkontor.
5.) Min saksbehandler. nr 1 Norddal - Hansen
6.) Min saksbehandler. nr 2 Bente Nygaard, Lindstad
7.) Min saksbehandler. nr 3 Helga Bjørnstad osv.
8.) Nils Barmoen (saksbehandler?)

Men, - kan jeg få håpe på at miraklenes tid ikke er forbi?, - at Sosialleder Jon B. Hansen og Nils Barmoen føler seg kallet og vil sette alt inn for å løse problemene i henhold til dokumenterbar fakta, den norske Loven (i særdeleshet SOSIALLOVGIVNINGEN), og innenfor de moralske og yrkesetiske prinsipper, som burde vært benyttet også i alle tidligere år også!

Skal Sosialleder Jon B. Hansen og Nils Barmoen virkelig engasjere seg i saken, - da må de i første omgang sette seg inn i saken (lese de relevante dokumentene for saken), som jeg igjen innleverer her samtidig se i vedlegget. Merk! Disse dokumentene LÅNER JEG som jeg gjerne vil få tilbake, og som Sosialleder Jon B. Hansen og Nils Barmoen MÅ LESE!!!, - før jeg skal ha en times tid med begge på Sosialkontoret fordi, disse dokumentene er bare en liten del av det samlede dokumenterbare fakta, og i disse dokumentene er mye sannferdige påstander og få dokumenter som understøtter påstandene.

DERFOR TRENGER JEG EN TIME, FOR Å KUNNE GI BÅDE SUPPLERENDE OPPLYSNINGER OG SAMTIDIG UNDERSTØTTE MINE PÅSTANDER MED ORIGINALE DOKUMENTER.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/6

Istvan Ladiszlaidesz                       09.04.1999
Jon B. Hansen Sosialleder

 OG ETTER DET KOMMER VI TIL: SANNHETENS ØYEBLIKK!

Er da Sosialleder Jon B. Hansen og Nils Barmoen etter å ha lest dokumentene, og hørt på supplerende opplysninger understøttet med relevante dokumenter, fremdeles OBJEKTIV, SAKLIG OG VILLIG TIL Å LØSE PROBLEMENE I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA? For jeg er villig til det. Men, hvis Sosiallederen Jon B. Hansen og Nils Barmoen kommer etter dette til å ikke kunne kalle en spade til en spade, da for de si ifra, og selv om jeg vil beklage det, må jeg si at:

"ÆRLIGHET VARER LENGST!"

Bare for grovt skissere hva jeg ble påtvunget av ansvarlige, personlige offentlige myndigheter, her også inkludert også Hamar Sosialkontor, hvor de handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de er ansatt (av skattebetalernes penger), for å forvalte.
    Her kommer brevet til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens brev av 23.10.1997 i full anvendelse. Brevet er fremdeles ikke fullstendig, men i grove trekk gir både korrekt og sannferdig bilde av virkeligheten. Her i denne perioden som er beskrevet i bevet, ble jeg tvunget på gaten, nektet mat, medisiner osv. blitt plyndret for innbo osv. MEN! På toppen av det hele, hadde jeg to hjerteoperasjoner: den første i 1977 og den andre i 1990, da jeg også fikk kunstig hjerteklaff.

Dermed blir en UTELIGGERTILVÆRELSE for en person med slike helsemessige problemer, - pluss sult, underernæring, feilernæring, kulde varme, vind, snø, regn osv. blir den aller grusomste opplevelse. Når en slik person er att på til en hedersmann (ikke stjeler, ikke er voldelig osv.), blir i lys av dette de ansvarlige personers og myndigheters håndtering av saken verre og verre! Min egen konklusjon i denne sammenhengen er:

Å tvinge en hedersmann til å leve under slike omstendigheter er mye verre enn å myrde vedkommende fordi: hvis man myrder et menneske, vil ikke vedkommende lide lenger enn til døden inntreffer, og dermed slipper man å lide lenger.

HVILKEN ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER JEG HADDE FØR JEG HADDE FLYTTET TIL HAMAR: (Fullt dokumenterbart fakta)

Fast Sosialhjelp pr. mnd. bil lån kr 1620
Fast Sosialhjelp pr. mnd. Husleie, kom. utg. kr 3380
Bostøtte pr. mnd. kr 1700
SUM  6 700,- pr. mnd.
I tillegg kom den ordinære supplerende Sosialhjelp  
Alle ytelsene kom i tillegg til min uføretrygd pr. mnd.  

Disse ytelsene kr 6 700,- pr. mnd. +++ supplerende Sosialhjelp, ble jeg frarøvet pr. mnd. av Hamar Sosialkontors uhederlige/lovstridige håndtering av saken. (Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.10.1997)

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

5/6

Istvan Ladiszlaidesz                       09.04.1999
Jon B. Hansen Sosialleder

Etter å ha blitt påtvunget slike økonomiske omstendigheter, var dermed resultatet gitt på forhånd, - jeg ble dømt til å ende på gaten, og der har jeg levd/overlevd i siste tre år!

HVA ER PROBLEMET? Det er skissert i seks punkter.

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Jeg avslutter her, selv om mye annet som burde vært med i tillegg, - men med en times supplerende opplysninger, understøttet av relevante dokumenter vil dere få rimelig godt innsyn i virkeligheten.

Jeg ser frem til å møte dere!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


GULLKORN:

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

"Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

”Alle store forbrytere blir fulgt av en besynderlig hell, som for dem til å overvinne vanskeligheter og unngå farer inntil forsynet mister tålmodigheten og lar dem strande på et øde skjær.”

”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

"Der det er hjerterom, der er det husrom også!"


Kopi: Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

6/6

Istvan Ladiszlaidesz                       09.04.1999
Jon B. Hansen Sosialleder

Vedlegg:    
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann 16.12.1996 2 sider
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann 23.10.1997 8"
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann 20.6.1998 7"
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann 21.9.1998 5"
Statsminister Kjell M. Bondevik 18.8.1998 3"
Statsminister Kjell M. Bondevik 11.9.1998 1"
Statsminister Kjell M. Bondevik 29.9.1998 4"
Statssekretær Kari Husøy 7.9.1998 1
HKH Dronning Sonja 12.6.1993 5
Rikstrygdeverket 20.9.1993 1
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 2
Vedtak Ø. Toten Trygdekontor 14.8.1985 1
Vedtak Ø. Toten Trygdekontor 14.2.1986 1
Rikstrygdeverket 13.10.1993 1
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 3
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 3
HKH Dronning Sonja 30.10.1998 13
Boligkontoret. Rigmor Hegdahl 29.4.1998 2
Ø. Toten Sos, ktr. Kai Løvstad 27.5.1998 4
Hamar Sos. ktr. Helga Bjørnstad 5.6.1998 2
Fylkesm. ktr. v. Grete Lind Hamar 17.6.1998 1

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/2

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                           05.06.1998


Helga Bjørnstad
v. Hamar Sosialkontor
Grønne gata 82
2300 HAMAR

SØKNAD OM DEKNING AV kr. 2000,- I HENHOLD TIL FYLKESMANNENS VEDTAK DEN 22 MAI 1998. REF. NR. 98/1618

Jeg fikk Fylkesmannens vedtak datert den 22.05.1998, der det står blant annet:
 
"Fylkesmannen er derfor kommet til at dokumenterte bilutgifter med inntil kr 2000,- pr mnd dekkes.."
 

Da jeg kom til Hamar Sosialkontor den 03.06.98 og fikk snakke ved skranken med Nils Barmoen, som sa at, han kjenner til vedtakets innhold, og det stemmer med det som står overfor. Da spurte jeg om han ville ta kopi av kvitteringene, som jeg hadde med meg for det aktuelle beløp (kr 2007,-), men han sa, at det ikke er nødvendig etter som vedtaket foreligger og i tillegg hadde jeg tidligere, gjentatte ganger dokumenterte langt høyere beløp (kr 5 - 6000,- pr mnd).

        Men da min saksbehandler Helga Bjørnstad ikke er til stede, kunne jeg ikke få ordnet med utbetalingen i dag, men at jeg skulle komme tilbake i morgen. Da jeg den 04.06. kom til Sosialkontoret og spurt om det foreligger utbetalingsanvisning for meg? Ble det bemerket av ((Aida Skattum) eller den andre damen)) det jeg hadde snakket med Nils Barmoen. Deretter fikk jeg utlevert et ark om en time hos Bård W. Linde, uken etter. Jeg har tidligere erfart fra Hamar Sosialkontorets side at de bevisst neglisjerer utbetalinger av vedtatte økonomiske beløper:
 
 EKS. I juni 1996 hadde jeg tidligere Fylkesmann Kjell Borgens vedtak/overprøving om utbetaling av penger til meg, og da jeg kom til min saksbehandler Helga Bjørnstad ved Hamar Sosialkontor, sa saksbehandleren at etter at hun hadde drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat, osv. (Dvs. de hadde overprøvd og avslått Fylkesmannens overprøvelse, da han overprøvd Sosialkontorets avslag og bevilget penger til meg.) Jeg fikk ikke utbetalt pengene før, - jeg igjen måtte henvende meg til tidligere Fylkesmannen Kjell Borgen.

Er det en slik saksbehandling igjen på ferde?

Jeg har hatt en saksbehandler Helga Bjørnstad v. Hamar Sosialkontor i drøye to år, som er fullstendig klar over, (ikke offisielt) hva saken gjelder om, Hun både lever og heldigvis har hun så pass god helse, at hun er på arbeidet også. Men hun hadde til og med i vedtaksform nektet for meg time på Sosialkontoret.

        Da jeg tok opp saken med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, hadde han forsikret meg om at, selv om min saksbehandler nektet for meg time på Sosialkontoret i nærmere 2 år, vil hun gi meg time igjen når Fylkesmannens vedtak skal foreligge.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                      05.06.1998
Helga Bjørnstad, v. Hamar Sosialkontor

        Selv om jeg ble enige med Nils Barmoen om ikke å søke formelt (de kr 2000,-), men på grunn av de (nye?) omstendighetene ved Hamar Sosialkontor, søker jeg og dokumenterer beløpet på kr 2007,-. (kopi og kvitteringer følger med som alltid).

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI: Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

 Posttrem. Boks 4301
2308 HAMAR                         18.06.1999

Jon B. Hansen Sosialleder
Grønne gata 82
2300 HAMAR

MIN PRESENTASJON OG DOKUMENTERING AV SAKEN.

Jeg tok imot brevet fra Nils Barmoen den 18.06.1999 hvor han berammet et nytt tidspunkt for meg til å kunne presentere saken den 29.06.1999 hvor også min saksbehandler Helga Bjørnstad (endelig etter tre år) skulle vare til stede (takk for det).

Jeg skal være der, men som jeg tidligere hadde gitt uttrykk for at Nils Barmoen' tilstedeværelse unødvendig etter som i dette tilfellet ikke foreligger feil disponering av økonomiske ressurser (og det er økonomisk rådgivning Nils Barmoen jobber med), men rett og slett moralløs og lovstridige handlinger fra ansvarlige personer/myndigheters side.

Jeg innleverer disse dokumentene på ny som jeg hadde fått returnert, slik at min saksbehandler, Helga Bjørnstad kan bli oppdatert (LESE DET) på det samme nivå som Sosiallederen Jon B. Hansen blir til den 29.06.1999.

Helga Bjørnstad kan returnere til meg disse dokumentene, da jeg skal presentere saken den 29.06.1999.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: Helga Bjørnstad Saksbehandler.
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

Vedlegg: 70 A4 sider, - innholdsfortegnelsen står på konvolutten til Helga Bjørnstad


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

 1/1

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                          30.6.1999

Sosialleder Jon B. Hansen
Grønne gata 82
2300 HAMAR

JEG BER OM IGJEN, OM AT SOSIALLEDER JON B. HANSEN LESER DE TIDLIGERE INNLEVERTE DOKUMENTER, SOM ER RELEVANT FOR SAKEN.

Jeg viser til mitt brev av 09.04.1999 og 18.06.1999 hvor jeg ba om en time for å kunne fremlegge saken og understøtte mine påstander med relevant dokumenter. Det var også en forutsetning at blant annet Sosialleder Jon B. Hansen OGSÅ skulle lese de relevante dokumentene som var innlevert (på ny), i god tid på forhånd. Og min behov på en time for å kunne presentere saken og understøtte det med relevante dokumenter, - forutsett at også Sosialleder Jon B. Hansen hadde den nødvendige bakgrunnskunnskapen angående saken.

Ellers i motsetning til mitt uttrykkelige ønske om en time, både i mitt brev av 09.04.1999 og 18.06.1999 for å kunne presentere og dokumentere saken, - ble NEGLISJERT.
 

Etter som Sosiallederen som førte ordet, kom det bare fram at HAN IKKE LESTE DE INNLEVERTE DOKUMENTENE for saken. Det er tvilsomt om hva Helga Bjørnstad og ellers Nils Barmoen som også var til stede, ville si om de hadde lest de omtalte dokumentene.
    Det er ikke første gang at noen i ansvarlige stillinger BENEKTER å ha lest relevant dokumenter for saken. Fordi: Hvis man innrømmer å ha lest relevant dokumenter for saken, er det etterpå mye vanskeligere å handle på den GALE SIDEN AV LOVEN. Det er bare beklagelig at ansvarlige personer og myndigheter enten benekter å ha mottatt, eller nekter å lese relevant dokumenter for saken.

Jeg kan bare ENDA ENGANG TIL som jeg ba om den 09.04.1999, 18.06.1999, og 29.06.1999 at Sosiallederen LESER DE INNLEVERTE RELEVANTE DOKUMENTER FOR SAKEN, og sørger for at andre som er implisert i saken LESER DET OGSÅ, og etterpå ta igjen kontakt med meg - og da er jeg rede til å ta den timen med presentasjon og dokumentering av saken.

Det ville vært meget hensiktsmessig om Sosiallederen Jon B. Hansen leser mitt brev av 09.04.1999 side fem som det fremgår "…som Sosiallederen Jon B. Hansen og Nils Barmoen må lese FØR jeg skal ha en times tid senere" , - fordi: i disse dokumentene er mye sannferdige fakta og få dokumenter som understøtter disse påstandene. Derfor trenger jeg en time, for å kunne gi både supplerende opplysninger og samtidig understøtte det med relevante dokumenter.

Har ikke Sosiallederen lest mitt brev av 09.04.1999 og derfor hadde kommet UFORBEREDT til min presentasjon av saken den 29.06.1999, eller hvilken andre grunn skulle det være, - mon tro?

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI: Bl.a.
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                        29.11.2000

Astrid Holmgren Nilsen Sos. kons. v. Hamar Sos. kont.
Grønne gata 82
2300 HAMAR

AD - VEDTAK 02.11.2000, I SAK 2005610

Kjære Deg! Jeg er den første til å beklage på Dine vegne, at du fikk tildelt den lite ærefulle oppdrag, til å være MIN NESTE SAKSBEHANDLER ved Hamar Sosialkontor. Mine tidligere saksbehandlere ved Hamar Sosialkontor.

1.) Norddal Hansen
2.) Bente Nygaard (Lindstad)
3.) Helga Bjørnstad
4.) Nils Barmoen
5.) Solveig Hansen
6.) Astrid Holmgren Nilsen

Fra og med 01.07.1995, da jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar, har den gjennomgående trekk både ved Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, og fra og med 16.10.1997 også Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, har ikke bare gjort et moralsk og yrkesetisk forkastelig arbeide, ved å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for innbo, med det overordnede målsetningen, for å skape en så ulevelig, grusomt, helsefarlig livssituasjon for meg, AT JEG SKULLE FORLATE NORGE!
 

Til tross for at JEG HAR BARE NORSK STATSBORGERSKAP, ALDRI GJORT NOE GALT SOM JEG IKKE UMIDDELBART KUNNE TATT FULLT ANSVAR FOR, OG JEG HAR ALLTID OPPFØRT MEG SOM EN HEDERSMANN, UANSETT OM MOTPARTEN (de ansvarlige personer og myndigheter), BENYTTET SEG AV LØGN, UNDERSLAG AV DOKUMENTER, FORFALSKNING AV DOKUMENTER, DE HAR GITT FEILAKTIGE OPPLYSNINGER MOT BEDRE VITENDE, for å påføre skade både for meg og min sak.

Under en normal saksgang, også ved Hamar Sosialkontor foregår slik, at det er en DIREKTE TO - VEIS KOMMUNIKASJON mellom saksbehandleren og klienten. Ta det med ro. Du er ikke den første, som ble presset til det skritt, for å nekte time for meg. Min saksbehandler nr 3 Helga Bjørnstad, hadde til og med i vedtaksform (som du) nektet meg time på Sosialkontoret, lenge før Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann f.o.m. 16.10.1997.

        MERK! Etter at Fylkesmannen trædde i stillingen, hadde jeg så å si månedlig samtale med han. Han sitter inne med alle dokumenter i saken. Etter hvert tok jeg opp saken med Fylkesmannen, om at min saksbehandler nr 3 Helga Bjørnstad hadde til og med i vedtaksform nektet time for meg ved Hamar Sosialkontor. Da svarte Fylkesmannen:

"ETTER AT FYLKESMANNENS VEDTAK FORELIGGER I SAKEN, KAN HUN IKKE LENGER NEKTE FOR MEG TIME PÅ SOSIALKONTORET".

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                       29.11.2000
Astrid Holmgren Nilsen Sos. kons. v. Hamar Sos. kont.

NB!! Det tok ikke mer enn 7 (syv) måneder før Fylkesmannens vedtak forelå (slå den), og etter det, var Helga Bjørnstad min saksbehandler i ca 1 år, og jeg har minnet Fylkesmannen gjentatte ganger på sin lovnad, men jeg fikk ikke time hos min saksbehandler. Der ser du! Moral, yrkesetikk, menneskelighet, medmenneskelighet, barmhjertighet glimrer ikke bare med sitt fravær bare på Hamar Sosialkontor (mfl), men virkeligheten er enda verre for de overordnede myndigheter osv. i Oslo: Aviser, Advokat, Jurist Sivilombudsmannen, Rikstrygdeverket, flere Stortingsrepresentanter osv. har vist i alle år like lavt moral, yrkesetikk, løgn osv.

        Men dessverre er det slik - at folk i underordnet stillinger gjerne på første eller på andre trinn tvinges/presses til å gjøre skittjobben. Jeg har også min sterke tvil om selv de i overordnede stillinger er folk virkelig klar over, hva denne saken virkelig gjelder om. De kan være presset/villedet på samme måte som de underordnede på de forskjellige ansvarlige offentlige kontorer. En ting er sikkert for alle:

1.) Alt skal gjøres av press, tvang og ulovligheter for at jeg skal forlate Norge!
2.) Ingen advokat, journalist, stortingsrepresentanter, ansatte på offentlige kontorer skal erkjenne for å ha mottatt relevant dokumenter, og å ha lest dokumenter og eller får lov å gjøre en hederlig innsats, for å rette på de lovstridige dokumenterbare forholdene som jeg er påtvunget. Se brev: HKH Dronning Sonja den 16.07.1999 og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den23.10.1977.

Jeg tror ikke at disse saksbehandlerne jeg hadde så langt ved Hamar Sosialkontor, ikke er klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter de sitter inne med. Eller at de på egenhånd skulle handle fullstendig hinsides den loven (Sosiallovgivningen), de er ansatt og lønnet for å forvalte, med det overordnede målsetning for å påtvinge en hederlig menneske slike grusomme omstendigheter som jeg er blitt påtvunget.


Og jeg forstår godt at en har problemer med direkte personlig kontakt med OFFERET, når man selv handler på den gale siden av loven. Man har lettere å døyve sin samvittighet, hvis man i alle fall ikke må se inn i de ærlige øynene til offeret. Jeg er også klar over at hovedansvaret for alt dette, ligger langt høyere enn saksbehandlernivå på Hamar Sosialkontor osv.

Til tross for at jeg sitter inne med alle de fellende dokumentene, som ved en rettferdig rettergang kunne avgjøre saken
TIL MIN FORDEL, - kan det hende at jeg ALDRI får oppleve, å få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og sannheten. Og til tross for at jeg ble frarøvet alt som et menneske kan frarøves for, - er jeg ikke oppgitt, jeg har heller ikke sluttet å BE hver dag, for hver og en av Dere, - også for mine bødler!

Fordi, - jeg har den overbevisning, at det finnes en ALLMEKTIG OG RETTFERDIG GUD, som alle en dag skal stå til ansvar overfor, og der blir det ikke mulighet for å underslå dokumenter, benekte fakta, ljuge, få hjelp av underordnede, overordnede osv. for å dekke over sannheten og dokumenterbar fakta.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                       29.11.2000
Astrid Holmgren Nilsen Sos. kons. v. Hamar Sos. kont.

        Etter som Hamar Sosialkontor nekter i framtiden å behandle mine søknader og fortsetter fremdeles å nekte time for meg (som i siste tre år), skal jeg i fremtiden sende mine søknader via Post og overlater til Dere og GUD, hva dere gjør med det! Men, - noe kompromiss fra min side med sannheten og dokumenterbar fakta, vil aldri forekomme fra min side, slik som Fylkesmannen hadde oppfordret meg den 19. des. 1997.

NB! Jeg er verken depressiv, i psykisk ubalanse eller går i selvmordstanker, men helt OBJEKTIVT VURDERT de reelle forholdene, har jeg ingenting å leve for, og jeg har heller ikke noe imot å dø! Jeg har bedt vår Himmelske Fader gjentatte ganger, om å kalle meg til seg, men GUD har antagelig bruk for meg her:

FOR Å TESTE - HVOR LANGT MENNESKELIG MORAL, YRKESETIKK OG ONDSKAP KAN SYNKE.

Med å påføre en bunnhederlige menneske slike lidelser. Jeg har også sagt før, at det hadde vært en mer menneskeverdig handling å myrde et menneske enn å la lide vedkommende under slike omstendigheter som jeg er påtvunget.

Men den dagen jeg dør, - vil alle disse folkene som har skitne hender i saken, rykke fram til å bli
MORDERE! Imens jeg skal oppleve døden som en befrielse fra all den nedverdigelse, grusomheter og ulovligheter som jeg har vært og fremdeles er utsatt for!

Jeg har vært tvunget på gaten av Hamar Sosialkontor f.o.m. 01.04.1996. Dette blir min sjette fulle vinter på gaten og det er få eller ingen som fryser som jeg. Jeg holdes konstant på sult eller på sultegrensen, derfor er jeg både underernært, feilernært og undervektig (ca 21 kg under min idealvekt). Dette kombinert med de begrensende faktorene som sommervarme, vinterkulde, snø, regn skaper for, begrenser hva man kan kjøpe, - og hva har man råd til å kjøpe. I tillegg er jeg blitt 55 år, hvor i de fem siste årene hadde jeg ligget ergonomisk fullstendig galt. Og når jeg regner med i tillegg, at jeg hadde to hjerteoperasjoner og jeg har vært åpnet både fra siden og midt på brystet, vil det sette disse omstendighetene i en helt andre belysning.

Skulle jeg få en lungebetennelse eller lignende vil alle disse problemene fremskynde at kroppen/helsen raskere kollapser. Og det kan man ikke undres over, med så mange negative faktorer som foreligger i mitt tilfelle. Tro meg, jeg er verken hatsk, revansjelysten eller hevnlysten, mot alle disse personer som skitnet hendene sine til, ved å ødelegge mitt liv. Jeg har heller ikke noen problemer med å tilgi dem, men det har sin pris.
 
DE MÅ TA OG TAES TIL ANSVAR FOR SINE GJERNINGER/UGJERNINGER, SLIK SOM JEG SA TIL FYLKESMANNEN I 1997.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                       29.11.2000
Astrid Holmgren Nilsen Sos. kons. v. Hamar Sos. kont.

Du undres kanskje over, hvordan et menneske kan vare så avbalansert både moralsk og psykisk, under så ekstreme og grusomme omstendigheter som i mitt tilfelle. Sorry! Jeg har ikke noen forklaring på det, men jeg forklarte tidligere til Fylkesmannen slik:

"DET JEG HAR PRESTERT I DENNE SKITNE SAKEN ER EN MORALSK OG PSYKISK STYRKEDEMONSTRASJON I MEGA KLASSE."

Og jeg håper at Gud vil gi meg den nødvendige moralsk og psykisk styrke, for å kunne gjennomføre løpet.
NB! Et godt råd! Få minst mulig skitt på din samvittighet i denne skitne saken!

Jeg låner to dokumenter:  
HKH Dronning Sonja 16.7.1999
Fylkesm. Sigbjørn Johnsen 23.10.1997

Jeg vil gjerne få ønske deg og dine:

EN FREDFULL JUL OG ET VELSIGNET
GODT NYTT ÅR!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI: Bl.a.
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Pb. 407
2303 HAMAR                          22.11.2003

SOSIALTJENESTEN I HAMAR
v. Bente Nygaard Lindstad, leder for Sosialtjenesten og
v. Jon Bernt Hansen, leder for avdeling Levekår.
Vangsveien 51
2306 HAMAR

JEG VIL GJERNE FÅ SKRIFTLIG SVAR PÅ, OM SOSIALKONTORET VIL RETTE PÅ DE DOKUMENTERBARE ULOVLIGHETER, SOM DE HADDE BRUKT MOT MEG: VED Å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MAT OG PLYNDRE MEG FOR INNBO!
HER!!!
****Se: Brev, Bente Nygaard Lindstad, Jon B. Hansen, 10.11.2003

Det utrolige har skjedd. Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens siste (enda, enda, enda......enda krassere brev MED EN MÅNEDERS SVARFRIST resultert i at Hamar Sosialkontor REAGERT etter to måneder!!!). Det er jammen godt resultat etter syv (7), åtte (8) års tid, hvor år etter år overprøvde Hamar Sosialkontor, Kommunen, - Fylkesmannens overprøving, uten at det ble gjort noe med det.

MERK! Bente Nygaard Lindstad har hatt en positiv utvikling i karrieren sin. Jeg hadde kontakt med henne i 1995 -1996 som SAKSBEHANDLER og nå skrev hun brevet til meg som SOSIALLEDER. Det er både positivt og prisverdig med en slik karriereutvikling, men jeg håper ikke - at ved tildelingen av SOSIALLEDERSTILLINGEN var utslagsgivende hvordan Bente Nygaard (saksbehandler) håndtert mine problemer på!

Det første brevet som dere henvist til, har jeg ikke mottatt fra Hamar Sosialkontor i det hele tatt (det er ikke første gang at mine brev både til og fra forsvinner sporløst i POSTEN og ingen kan redegjøre for, hvor de er blitt hen).

JEG SER MED SPENNING TIL MØTET OG HÅPER PÅ EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG SAKSGANG!

       
Etter at jeg ble til og med
NEKTET (fra og med 1996) BÅDE TIME, MOTTAK AV SØKNAD OG BEHANDLING AV SØKNAD ved Hamar Sosialkontor, ser jeg med spenning og forhåpninger på vårt møte.
 
Nå må vi komme tilbake til mine problemers røtter og finne en hederlig løsning på
min påtvunget UTELIGGER TILVÆRELSE som hovedsakelig SKAPT AV HAMAR SOSIALKONTOR, HAMAR TRYGDEKONTOR, GODT HJULPET AV FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR osv.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2003
v. Bente Nygaard Lindstad, leder for Sosialtjenesten og
v. Jon Bernt Hansen, leder for avdeling Levekår.

BAKGRUNN: (Bente Nygaard Lindstad, den gangen bare Bente Nygaard) Sitat fra mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997.

MIN SAKSBEHANDLER NR 2: BENTE NYGAARD

"Bente Nygaard bevilget penger i hytt og pine. Hun benektet sammen med avdelingslederen Vigdis Lodding og i advokaten Brobakken' nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev). Når Sosialkontorets representanter hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, DE HADDE IKKE TID TIL Å LESE DOKUMENTENE!!!!

MEN! Å gjøre vedtak UTEN Å HA LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN, DET KUNNE DE GJØRE, MED SÅ VIDTGÅENDE RESULTAT, SOM Å TVINGE EN HEDERLIG MENNESKE GATEN, NEKTE VEDKOMMENDE MAT OG PLYNDRE VEDKOMMENDE FOR INNBU, uten å blunke engang.

MERK! Advokaten Arvid Brobakken satt inne med samme dokumenter som Sosialkontoret hadde fått innlevert, men sa ingenting!!!!. Da jeg ble ”FRARØVET” kr 6 700,- pr. mnd. (FAST SOSIALHJELP AV HAMAR SOSIALKONTOR). Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, Bostøtten på kr 1 800,- pr. mnd. pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, og det er jeg fremdeles etter NI (9) LANGE ÅR.

Oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger. Og med dette hadde saksbehandler nr 2 BENTE NYGAARD hadde gjort sin del av skittjobben."

BAKGRUNN: JON BERNT HANSEN (daværende Sosialleder) Nåværende leder for avdelingen Levekår.

(For å kunne friske opp bakgrunnen til J. B. Hansens tidligere virke i min sak - sitat fra brevet til Ordfører Einar Busterud den 23.2.2001).

TIL STEDE PÅ MØTET:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Fam. og Sos. avdeling ved Fylkesmannens kontor v. Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2003
v. Bente Nygaard Lindstad, leder for Sosialtjenesten og
v. Jon Bernt Hansen, leder for avdeling Levekår.

Jeg henviser til Deres brev av 8.12.2000 hvor jeg inviteres til møte med de overfor nevnte personer, den 15.12.2000, kl 13.30 hos Fylkesmannen. Fra tidligere har jeg beskrevet bl.a. Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors virke i forbindelse med mine problemer slik:

”UTEN OM TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN, ER DET INGEN SOM HADDE GJORT DEN JOBBEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å GJØRE, - I ALLE LEDD I ORGANISASJONSHIERARKIET!!!”

Tvert imot! Når jeg hadde fått anledning, for å kunne presentere mine problemer i en time på Hamar Sosialkontor og jeg skulle understøtte mine påstander med relevant dokumenter for:

- Sosialleder Jon B. Hansen
- Nils Barmoen og
- Helga Bjørnstad

Jeg ble ikke bare nektet DEN TIMEN jeg hadde bedt om, men Sosiallederen Jon B. Hansen umiddelbart meldt seg ut av saken ved å erklære, at HAN IKKE HADDE LEST NOEN AV DE DOKUMENTENE som var innlevert i god tid på forveien og som skulle dannet bakgrunnskunnskapen hos de tilstedeværende!!!!

Men etter at de andre heller ikke ga uttrykk for at de hadde lest dokumentene, som ble innlevert i god tid på forveien og som skulle dannet bakgrunnskunnskapen hos de tilstedeværende, ba jeg de trepersonene om å sette seg inn i saken (lese dokumentene) og ta kontakt med meg på ny - når de hadde lest dokumentene. For å komme til et avtalt møte uten å være forberedt (lest relevant dokumenter som på forhånd var innlevert i god tid), er det sløsing med skattebetalernes penger og direkte skader min sak!

Deretter kom Nils Barmoen' fullstendig forvrengt fremstilling av møtet, (se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.9.1999). Men brevet fra Nils Barmoen hovedsaklig etterstrebet av å gi et skinn av genuin interesse og å gi ”LEGALITET” for Hamar Sosialkontors ”VELVILJE”. Senere kom ytterligere en ondsinnet løgn ”SKRIFTLIG” fra Nils Barmoen om at:

”SØKEREN IKKE HAR ORDINÆRE HUSLEIEUTGIFTER, DA HAN SELV VALGT Å OPPHOLDE SEG I SIN BIL”

Man kan tenke seg, at brevet var datert desember 1999 og det var siste vedtak som Nils Barmoen gjorde for meg, før han tok ett års permisjon f.o.m. Jan. 2000 og ut året, og den nye saksbehandler som skulle ta over etter Nils Barmoen, selvfølgelig skulle sjekke opp på data hvilket vedtak var det siste, - og fikk servert de gale opplysningene SOM OM DE VAR SANNE!

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2003
v. Bente Nygaard Lindstad, leder for Sosialtjenesten og
v. Jon Bernt Hansen, leder for avdeling Levekår.

De her nevnte ulovligheter/løgn er bare en liten del av virkeligheten av Hamar Sosialkontorets aktivitet om å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MAT OG PLYNDRE MEG FOR EIENDELER er beskrevet i detalj i brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997. Til tross for en slik bakgrunn, er jeg ikke negativt innstilt til å møte opp og håper på en HEDERLIG løsning av mine problemer som i HOVEDSAK er skapt av:

HAMAR SOSIALKONTOR i skjønn forening med
FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN V. FYLKESMANNENS KONTOR og
HAMAR TRYGDEKONTOR osv.


HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS PUNKTER:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

NOEN ORD IGJEN OM MØTET HOS FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN DEN 15.12.2000

Det er en SKAM AV Fylkesmannen SIGBJØRN JOHNSEN å stille opp på møtet med et MANNSKAP med slike moralske og yrkesetiske merittliste bak seg. (Se brev til Ordfører Einar Busterud den 23.2.2001). Jeg synes inderlig sund på Ordfører Einar Busterud, som antagelig stilte opp av kollegial lojalitet – uten å ha reelle mulighet for innflytelse av noe slag!

HVORFOR? JO! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sitter inne med fullstendig dokumentasjon fra et halvt år tidligere (juni 1997), enn han trædde i stillingen som Fylkesmann i Hedmark den 16.10.1997.

        Hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreligger alle dokumenter i saken og understøtter de seks (syv) punktene som her er skissert. Og jeg ønsker fremdeles (som i 1997) en samlet løsning av problemene, hvor alle de seks punktene tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta."

MERK!!! Jeg er fremdeles ikke villig til å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                       22.11.2003
v. Bente Nygaard Lindstad, leder for Sosialtjenesten og
v. Jon Bernt Hansen, leder for avdeling Levekår.

Jeg går med ÅPENT SINN til møtet den 15.12.2000 i håp om at:

- MORAL
- YRKESETIKK
- MENNESKELIGHET
- BARMHJERTIGHET vil bli ledetråden på møtet.


SÅ MYE OM FORTIDEN.

Nå vil jeg gjerne få skriftlig svar på, om Sosialkontoret vil rette på de dokumenterbare ulovligheter som ble brukt mot meg, for å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for innbu.

Eller vil Sosialkontoret fremdeles fortsette i samme spor på lovstridig grunnlag og late som om de er GENUINT opptatt av saken og jobber med for å rette på det, som Sosialkontoret hadde fulgt (slavisk) i siste ni (9) år, - uansett om det går ut over en BUNNHEDERLIG MENNESKERS LIV?

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
 
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Gullkorn: "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."
 

"DERE HAR NÅ FÅTT EN GLØTT AV ENDELØSE DAGER, DEN ENE LIK DEN ANDRE, UTEN LYS ELLER HÅP OM ENDRING, SULT, KULDE, VARME OG ØKONOMISK ELENDIGHET"

 "Den som skjuler sine synder går det ikke vel, den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet."

 "Det handler i bunn og grunn bare om å være et medmenneske."


"Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

Der det er hjerterom, der er det husrom også!


Kopi: Bl.a. - Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
- Ordfører Einar Busterud


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/6

Postboks 407
2303 HAMAR                         23.1.2004

Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen
Vangsveien 51
2306 HAMAR
HER!!!
****SE: NY BREV AV Bente Nygaard Lindstad, og J. B. Hansen 15.1.2004

Jeg mottok Deres brev av 15.1.2004 den 22.1.2004. I mitt brev til dere ba jeg uttrykkelig om SKRIFTLIG SVAR på mine spørsmål. Men i Sosialkontorets svarbrev finnes ikke antydning til å rette opp de ulovligheter som ble benyttet av Hamar Sosialkontor for å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for eiendeler (innbo).

Det har vært sløst bort allerede for mange av skattebetalernes penger på de såkalte møtene som ble arrangert både fra Hamar Sosialkontor (3 ganger) og fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side, men (Det gikk ikke bedre hos Fylkesmannen Knut Korseth i Oppland/Lillehammer heller). Skal Sosialkontoret gjøre noe seriøst med saken må de:

1.) LESE RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN. Jeg skal nå innlevere (LÅNE DOKUMENTENE som jeg vil ha i retur den dagen møtet arrangeres) enda engang til - full dokumentasjon og håper at de blir LEST DENNE GANGEN det er ikke et minutt for tidlig etter ni (9) ÅR! (Både Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen).

2.)
ETTER Å HA LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN kan Hamar Sosialkontor ta kontakt med meg, og tilby et tidspunkt for et nytt møte.

3.) DET HAR VART TIDLIGERE ARRANGERT MØTE på Sosialkontoret, sammen med:
- advokat Brobakken
- Avdelingsleder Vigdis Lodding
- saksbehandler Bente Nygaard

hvor Sosialkontorets representanter beklaget seg med at ”de ikke hadde tid til å lese.” Til tross for at dokumentene var innlevert i god tid på forhånd. Og bare for å nevne: Jeg ble nektet time på Hamar Sosialkontor for å kunne dokumentere mine inntekter og utgifter, men til tross for det, hadde Hamar Sosialkontor gjort vedtak/avslag (som bygget på fullstendig gale premisser), og som var så vidtgående som å tvinge meg på gaten, nekte meg Mat og Plyndre meg for Innbo.

4.) DET HAR VART TIDLIGERE ARRANGERT MØTE Sosialkontoret med:
- John Bernt Hansen Sosialleder
-
Helga Bjørnstad saksbehandler og
-
Nils Barmoen

 Og heller ikke denne gruppen lest relevant dokumenter til saken!

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/6

Istvan Ladiszlaidesz                       23.1.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen


5.) MERK! DET GIKK IKKE BEDRE HOS Fylkesmannen Knut Korseth i Oppland/Lillehammer, da han stilte opp med en Jurist på vårt møte, og hverken Juristen eller Fylkesmannen Knut Korseth hadde lest dokumentene, selv om dokumentene var innlevert i god tid på forhånd og Fylkesmannen hadde lovet å lese dokumentene på forhånd.

Sitat fra brev 30.6.1999 til John B. Hansen Sosialleder
JEG BER OM IGJEN, OM AT SOSIALLEDER JON B. HANSEN LESER DE TIDLIGERE INNLEVERTE DOKUMENTER, SOM ER RELEVANT FOR SAKEN.

Jeg viser til mitt brev av 09.04.1999 og 18.06.1999 hvor jeg ba om en time for å kunne fremlegge saken og understøtte mine påstander med relevant dokumenter. Det var også en forutsetning at blant annet Sosialleder Jon B. Hansen OGSÅ skulle lese de relevante dokumentene som var innlevert (på ny), i god tid på forhånd. Og mit behov for en time - for å kunne presentere saken og understøtte det med relevante dokumenter, - forutsett at også Sosialleder Jon B. Hansen hadde den nødvendige bakgrunnskunnskaper angående saken.
Ellers i motsetning til mitt uttrykkelige ønske om en time, både i mitt brev av 09.04.1999 og 18.06.1999 for å kunne presentere og dokumentere saken, - ble NEGLISJERT.

Etter som
Sosiallederen Jon B. Hansen som førte ordet, kom det bare fram at HAN IKKE LESTE DE INNLEVERTE DOKUMENTENE for saken. Det er tvilsomt om hva Helga Bjørnstad og eller Nils Barmoen som også var til stede, ville si om de hadde lest de omtalte dokumentene.

Det er ikke første gang at noen i ansvarlige stillinger BENEKTER å ha lest relevant dokumenter for saken. Fordi: Hvis man innrømmer å ha lest relevant dokumenter for saken, er det etterpå mye vanskeligere å
handle på den GALE SIDEN AV LOVEN. Det er bare beklagelig at ansvarlige personer og myndigheter enten benekter å ha mottatt, eller nekter å lese relevant dokumenter for saken.

Jeg kan bare ENDA ENGANG TIL som jeg ba om den 09.04.1999, 18.06.1999, og 29.06.1999 at Sosiallederen LESER DE INNLEVERTE RELEVANTE DOKUMENTER FOR SAKEN, og sørger for at andre som er implisert i saken LESER DET OGSÅ, og etterpå ta igjen kontakt med meg - og da er jeg rede til å ta den timen med presentasjon og dokumentering av saken.
Dette var i 1999 og i 2004 og jeg er fremdeles nødt om å be den samme bønnen om at Sos. ktr. representanter leser relevant dokumenter for saken

        Det ville vært meget hensiktsmessig om Sosiallederen Jon B. Hansen leser mitt brev av 09.04.1999 side fem som det fremgår "…som Sosiallederen Jon B. Hansen og Nils Barmoen
må lese FØR jeg skal ha en times tid senere" , - fordi: i disse dokumentene er mye sannferdige fakta og få dokumenter som understøtter disse påstandene. Derfor trenger jeg en time, for å kunne gi både supplerende opplysninger og samtidig understøtte det med relevante dokumenter. Jeg ber  om det igjen den 25.1.2004 også!

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/6

Istvan Ladiszlaidesz                       23.1.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

6.) I TILLEGG ARRANGERTE: Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 15.12.2000 et møte for å løse denne (ULØSELIGE SAKEN) sammen med:
- Ordfører Einar Busterud
- Familie og Sosialavdelingens repr. Ellen Catherine Trosvik
- Sosialleder Jon B. Hansen

MERK! Ikke en av de frammøtte hverken fra Sosialkontoret, Kommunen eller fra Fylkesmannens kontor (innrømmet å ha lest) lest relevant dokumenter for saken. Å møte fram på et møte uten å være forberedt (lest relevant dokumenter for saken), er sløsing med skattebetalernes penger og direkte skader min sak! Og hvis man legger i tillegg til at disse folkene og eller deres underordnede gjorde vedtak/avslag i saken UTEN AT DE HADDE LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN, da kan man lure på hvilket grunnlag (hensikt?) disse folkene hadde til å gjøre vedtak/avslag i saken.

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS PUNKTER:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

MERK! Dokumentene har foreligget i alle år (ni år) og understøtter de 6 (7?) punktene som problemene er definert på. Etter at Sosialkontoret hadde ransaket sin samvittighet, kunne de umiddelbart gå i gang med å utbetale: (kr 600 000 + kr 400 000), disse beløpene hører (til Fast Sosialhjelp og innbo som jeg ble plyndret for) direkte under Hamar Sosialkontors ansvars og myndighets område, - og ved å frarøve meg disse ressursene sørget Hamar Sosialkontor for å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for innbo.

Og etter at Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen FORHÅPENTLIG (etter 7-8 år TILLATER?) at jeg får den FRIRETTSHJELPEN (FRI SAKFØRSEL) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke til ansvar alle disse folkene som handlet mot bedre vitende og hinsides den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte, kunne jeg jobbe videre med de resterende av de seks punktene som problemene er definert på.

”Nå vil jeg gjerne få skriftlig svar på, (enda engang) om Sosialkontoret vil rette på de dokumenterbare ulovligheter som ble brukt mot meg, for å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for innbo.”

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/6

Istvan Ladiszlaidesz                       23.1.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

Eller? Vil Sosialkontoret fremdeles fortsette i samme spor (på lovstridig grunnlag og late som om de er GENUINT opptatt av saken og jobber med å rette på det), som Sosialkontoret hadde fulgt (slavisk) i siste ni (9) år, uansett om det går utover en BUNNHEDERLIG MENNESKERS LIV?

Nå er dere kjent med hva jeg ønsker å snakke om (Å FÅ GJORT NOE MED) og jeg forventer at dere tar kontakt dersom dere VIL RETTE PÅ URETTFERDIGHETENE SOM DERE HAR BEGÅTT TIDLIGERE.

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
Bente Nygaard (Lindstad) som var min saksbehandler i 1996 og er PERSONLIG ANSVARLIG for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo, da hun personlig hadde sagt til meg at jeg skulle få dekket husleien og strømmen (som var inkludert i husleien), tre dager før, oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996.

Men da jeg kom hjem lå det et brev i postkassen av samme saksbehandler (Bente Nygaard), datert en uke tidligere hvor det står avslag på husleien og strømmen!!!! Da jeg dagen etter kom igjen til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst at min saksbehandler reist på Påskeferie og det var ikke en eneste oppegående person på Sosialkontoret som kunne gjøre noe med saken. Den davarende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side å tro det?????

MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

Jeg håper på en hederlig moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.

Hvis det trengs å friske opp hukommelsen, kan min hjemmeside kanskje vare til hjelp? www.istladis.com

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

 

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

5/6

Istvan Ladiszlaidesz                       23.1.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

VEDLEGG:    
Sigbjørn Johnsen kommende Fylkesmann i Hedmark  16.12.1996  2 side
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen  23.10.1997  8 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.6.1998  7 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 21.9.1998  5 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.6.1999 11 "
Unni Steen Førstesekretær v. Fylkesmannen           X 8.12.2000  1 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl  15.12.2000  4 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 10.1.2001 11 "
Einar Busterud Ordfører 23.2.2001  9 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 18.92001 16 "
Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark 16.10.2001  4 "
Lege Geir Erik Nilsen 30.1.1998 1 "
Kjell Magne Bondevik, Statsminister 18.8.1998  3 "
Kari Husøy Statssekretær 7.9.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 11.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 29.09.1998  4 "
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget  26.05.1999 13+1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 21.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 30.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 12.07.1999  5 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 3.11.1999  2 "
Strand Hilde Hermanrud 22.11.1999 1 "
Strand Hilde Hermanrud 14.12.1999  5 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 27.01.2000 1 "
Statsadvokaten vedr. sak 8895/99 4.2.2000 1 "
Håvard Bekkelund 19.4.2000 1 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 4.5.2000 3 "
Riksadvokat Tor-Aksel Bush 19.6.2000 1
Jens Stoltenberg Statsminister 5.7.2000 3 "
Håvard Bekkelund Politiadjutant 25.8.2000 1
HKH Dronning Sonja 12.06.1993  5+1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2+3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
HKH Dronning Sonja 30.10.1998  13 "
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 10 "
HKH Dronning Sonja 16.10.2001 7 "

 

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

6/6

Istvan Ladiszlaidesz                       23.1.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

Gullkorn: "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."
 
"DERE HAR NÅ FÅTT EN GLØTT AV ENDELØSE DAGER, DEN ENE LIK DEN ANDRE, UTEN LYS ELLER HÅP OM ENDRING, SULT, KULDE, VARME OG ØKONOMISK ELENDIGHET"

 "Den som skjuler sine synder går det ikke vel, den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet."

 "Det handler i bunn og grunn bare om å være et medmenneske."


"Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

Der det er hjerterom, der er det husrom også!


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/7

Postboks 407
2303 HAMAR                         12.2.2004

Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen
Vangsveien 51
2306 HAMAR
HER!!!
**** Se brev: Hamar Sosialkontor, Bente Nygaard Lindstad og John B. Hansen den 4.2.2004

Jeg mottok Deres brev av 4.2.2004 den 11.2.2004, der jeg fikk tilbud om en time den 10.3.2004. Det er trist at Sosialkontoret ikke viser tegn til å ville rette opp de ULOVLIGHETENE som de selv hadde begått mot meg og som jeg ba UTTRYKKELIG OM Å FÅ SKRIFTLIG SVAR PÅ i mine brev den 22.11.2003 og 23.01.2004:

OM SOSIALKONTORET ER VILLIG TIL Å RETTE PÅ DE URETTFERDIGHETER SOM DE HADDE BEGÅTT MOT MEG? - og om Sosialkontoret hadde ransaket sin samvittighet og gått i gang med å etterbetale de økonomiske ressursene som Sosialkontoret frarøvet meg fra og med 1.7.1995 - kr1000000,-

(se brev av 23.01.2004, Hamar Sosialkontor, v. Bente Nygaard Lindstad og Jon B. Hansen), godt hjulpet av min tidligere Saksbehandler Bente Nygaard Lindstad - nåværende Sosialleder!!! og tidligere Sosialleder John Bernt Hansen - nåværende Leder for Levekår!!! 

I mitt brev til dere, ba jeg uttrykkelig om SKRIFTLIG svar på mine spørsmål. Men i Sosialkontorets svarbrev finnes ikke antydning til å rette opp de ulovligheter som ble benyttet av Hamar Sosialkontor for å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for eiendeler (innbo).

        Jeg vet ikke hvilken hensikt møtet skulle ha den 10.3.2004 - fordi der skulle det bli tatt opp bare et eneste problem - punkt nr. (6.) som skulle bli tatt opp av de 6 punktene som jeg hadde definert problemene på. Det samme forslaget fremmet Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen allerede i desember 1997, og som jeg hadde avslått med vektig grunn.

Det har vært sløst bort allerede for mange av skattebetalernes penger, på de såkalte møtene som ble arrangert både fra Hamar Sosialkontor (6 ganger) og i tillegg fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side, men det gikk ikke bedre hos Fylkesmannen Knut Korseth i Oppland/Lillehammer heller. Det ser ut til at mine ANELSER I MITT FORRIGE BREV TIL SOSIALKONTORET VIL STEMME PÅ PRIKKEN (ENDA ENGANG)! Det var for BLÅØYD av Fylkesmannen å tro at disse folkene som nå sitter med ansvaret ville dømme seg selv på saklig, objektiv og rettferdig grunnlag!

       
Dessuten går det ikke an å løse denne saken uten å ta hensyn til BILEN OG BILENS REELLE KOSTNADER, for det har igjen sammenheng med den GENERELLE ØKONOMIEN osv.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                       12.2.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
Bente Nygaard (Lindstad) som var min saksbehandler i 1996 og er PERSONLIG ANSVARLIG for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo, da hun personlig hadde sagt til meg at jeg skulle få dekket husleien og strømmen (som var inkludert i husleien), tre dager før, oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996. Men da jeg kom hjem lå det et brev i postkassen av samme saksbehandler (Bente Nygaard), datert en uke tidligere hvor det står avslag på husleien og strømmen!!!! Da jeg dagen etter kom igjen til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst at min saksbehandler reist på Påskeferie og det var ikke en eneste oppegående person på Sosialkontoret som kunne gjøre noe med saken. Den davarende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side å tro det?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
Jon Bernt Hansen satt som Sosialleder i 1996. Hans underordnede blant annet (Nordal-Hansen), Bente Nygaard (Lindstad) gjorde vedtak/avslag UTEN å ha lest relevant dokumenter for saken.

Men også Jon Bernt Hansen benektet hver gang å ha lest relevant dokumenter i saken. Den davarende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG i sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                       12.2.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

Sitat fra mitt brev av: 23.02.2001 Einar Busterud Ordfører i Hamar
"Fylkesmannen etterpå presenterte tilbudet: At jeg aller først skulle få løst BOLIG PROBLEMET og deretter kunne jeg jobbe videre med de andre problemene. (Problemene har vart definert i mange år, i seks punkter). Da jeg etter hvert fikk ordet, påpekte jeg, at i begynnelsen av desember 1997, hadde:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreslått at:
"DU KAN FÅ ET STED Å BO, MED DEKNING AV HUSLEIE OG DE KOMMUNALE UTGIFTENE"

Jeg svarte:
"JA DET ER VIKTIG Å HA ET STED Å BO, MEN JEG HAR DEFINERT PROBLEMENE I SEKS (6) PUNKTER, OG ALLE DOKUMENTENE FORELIGGER (OGSÅ HOS FYLKESMANNEN), I SAKEN OG DOKUMENTENE UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMET ER DEFINERT PÅ. DET JEG ØNSKER, ER EN SAMLET HELHETSVURDERING HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA."

Da stilte jeg følgende spørsmål til Fylkesmannen: "HVOR LANG TID TRENGER DU MED RIMELIGHET FOR Å GJØRE EN SAMLET HELHETSVURDERING OG EN SAMLET LØSNING, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS MED OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA".

Fylkesmannen svarte:
"TO (2) UKER 14 DAGER!!!"

Vi ble enige om å ha en ny møte den 19.12.1997. Og da skulle jeg fått servert løsningen av Fylkesmannen, i henhold til de seks punktene problemene som problemene er definert på og i henhold til de dokumentene som understøtter de seks punktene Da jeg kom den 19.12.1997 fikk jeg ikke servert løsningen av Fylkesmannen som han hadde lovet, men:

Fylkesmannen foreslå at:
"JEG SKULLE KOMPROMISSE"?!?!

Jeg svarte Fylkesmannen at: "DISSE DOKUMENTENE SOM ER LAGT FRAM I SAKEN OG SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, DISSE DOKUMENTENE ER IKKE LAGT FRAM MED 30 % ELLER 50 % INNBAKT PRUTNINGSMONN. OG JEG KAN BARE GJENTA IGJEN, SLIK JEG SVARTE PÅ DITT SPØRSMÅL I STORTINGET I JUNI 1997, DA DU SPURTE:

Fylkesmannen spurte:
"HVA ER DET DU VIL OPPNÅ?"

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                       12.2.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

JO, SVARTE JEG:
"DET JEG ØNSKER ER RETTFERDIGHET, RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA." OG DET ØNSKER JEG FREMDELES OG DER ER INGEN PLASS TIL KOMPROMISS".

        Og jeg gjentok igjen den 19. desember 1997 - at noen kompromiss fra min side, med sannheten og dokumenterbar fakta, vil ALDRI foreligge. Og jeg har påpekt at: I desember 1997 trengte Fylkesmannen 2 uker for å gjøre en SAMLET LØSNING i saken, hvor alle de seks punktene skulle løses i henhold til dokumenterbar fakta og den 19.12.1997 SKULLE LØSNINGEN HA FORELIGGET OGSÅ! Men det gjorde det IKKE og siden er det gått (i 2004 er det 7. året) 3 år ((3x52) : 2)= ca 75 ganger 2 uker som Fylkesmannen hadde til rådighet for å løse problemene, hvis det ville vise seg, at de to ukene som Fylkesmannen foreslå, skulle bli for korte!!!

Men isteden for fikk jeg presentert igjen det samme uakseptable forslaget, som jeg tilbakeviste bl.a. den 19.12.1997. MEN!!! - man hadde kanskje HÅPET PÅ at i de tre årene fra 19.12.1997 - 15.12.2000, er jeg blitt påført ytterligere ulovligheter, grusomheter og lidelser, og av den grunn er jeg FORHÅPENTLIG MER MEDGJØRLIG (KOMPROMISSVILLIG SLIK FYLKESMANNEN OPPFORDRET MEG ALLEREDE den 19.12.1997), men jeg henviser til mitt brev av 15.12.2000 til:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sos. avd. repr. Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen

SITAT fra mitt brev til Ordfører Einar Busterud den 23.02.2001
 

ORDFØRER EINAR BUSTERUDS forslag for løsning var at jeg skulle først løse bo problemet , og deretter jobbe videre med de andre fem punktene.

MERK! Det samme tilbud ble fremlagt i begynnelsen av desember 1997, av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og er blitt avslått av meg, med god grunn den 19.desember 1997 (se brev Fylkesmann Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og deretter kom Ordføreren med tilbud om å få løst både bo problemet (nr 6) og den generelle økonomien (nr 2), men det lar seg heller ikke løse fordi!!!

ET STED Å BO (nr 6)

På grunn av tidligere erfaring fra Oppland/Østre Toten Sosialkontor ønsker jeg ikke å bo på et sted som Sosialkontoret selv disponerer. P.g.a. at Østre Toten Sosialkontor sørget for å plante i firemannsboligen (Bergseng Skole), en nabo som gikk med kniv på meg. Og da jeg fikk flytte derfra, hadde politiet forsikret meg om at, dit jeg fikk tilbud om å flytte, der bor en veldig grei familie i etasjen over med mindreårige barn, og der vil det ikke bli noe tull!

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                       12.2.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

Men det tok ikke mer enn tre måneder, før den GREIE FAMILIEN ble flyttet og Sosialkontoret sørget for å plassere folk dit som ikke bare holdt ville fester, men etter at de hadde drukket ølflaskene tomme, så brukte de, de tomme ølflaskene som PROSJEKTILER, og brukte min bil som Sosialkontoret fullfinansiert for meg, som MÅLSKIVE.

Da jeg ringte til Politiet ca kl 04.00 for å stanse den VILLE FESTEN, var telefonen DØD!?! Dagen etter ringte jeg til Politiet (nå fungert telefonen uten at det ble gjort noe med den), og ba dem om å komme ut til huset, nektet Politiet å komme ut, til tross for at det var ny snø og ingen spor noen sted. Dvs. Flaskene kunne bare blitt kastet fra leiligheten ovenfra, hvor det var en stor balkong med fri sikt mot bilen. Da jeg deretter anmeldt saken, ble saken henlagt før den fristen hadde gått ut, hvor jeg selv kunne trukket tilbake anmeldelsen, eller at jeg kunne tilføye ytterligere opplysninger til saken!!!

MERK!!! Min anmeldelse til Politiet av knivoverfallet ble også henlagt!!! Til tross for at gjerningsmennene var kjente (navngitte).

        Derfor har jeg argumentert i alle år med at, Hamar Sosialkontor kunne bestemme HUSLEIE SUMMEN (MEN DET MÅ SELVFØLGELIG VÆRE SAMSVAR MED TIDLIGERE HUSLEIE YTELSER), men jeg ville selv finne et sted (perifert maks 2-3 mil fra Hamar), hvor jeg ville bo for det beløpet. Hamar Sosialkontor har aldri gjort et moralsk og yrkesetisk forsvarlig vedtak! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen har vært hovedsakelig opptatt av å beskytte mine BØDLER! Og heller ikke Ordfører Einar Busterud gitt uttrykk for en slik støtte for meg!

DEN GENERELLE ØKONOMIEN (nr 2)

Ordføreren foreslå å løse den generelle økonomien også (pkt nr 2). Men det lot seg heller ikke gjøre, da jeg er avhengig av bil (som teknisk hjelpemiddel) pga. at jeg blir syk hvis jeg reiser med kollektiv reisemiddel.
 
MERK! F.o.m. 1979 var jeg nødt til å ha bil som jeg til og begynne med fullfinansierte selv, av de midlene som jeg hadde spart imens jeg var i fast arbeide (74, 75, 76). Senere har Østre Toten Trygdekontor fullfinansiert min bil nr 3, som Østre Toten Trygdekontor senere benektet overfor rikstrygdeverket og rikstrygdverket godtok det, til tross for at dokumenterbar fakta har foreligget. Se brev: HKH Dronning Sonja 12.06.1993. Bil nr 4 ble fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor og bil nr 5 ble også fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor (som jeg har enda i 2004), den er i sitt 21. år og Gud vet hvor lenge den vil leve. Disse investeringene ble gjort av Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor etter at jeg fikk avslag på Spesialist støttede bilsøknader via Østre Toten Trygdekontor, både i 1984 og i 1990.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                       12.2.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

Da Ordførerens løsning av pkt. nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN, heller ikke tatt hensyn til BILENS REELLE KOSTNADER pkt. nr 1, var også dette forslag bare et slag i løse luften. MERK! Bilens reelle kostnader har ALDRI VÆRT TATT HENSYN TIL. Siste dokumenterbar bevilgning i 1995 fra Østre Toten Sosialkontor, Spesifisert kr 640,- pr mnd til bensin, bilreparasjoner, bilpleie, bilvedlikehold (slå den!). Disse pengene dekket ikke engang de faktiske bensinkostnadene.
 
        Reelt sett var tilbudet den 15.12.2000 hos
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og 16.01.2001 hos Ordfører Einar Busterud, identisk med tilbudet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i desember 1997, og 15.des.2000.

"HOS FYLKESMANNEN FORELIGGER ALLE DOKUMENTER I SAKEN, SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG JEG ØNSKER FREMDELES (SOM I 1997), EN SAMLET LØSNING AV PROBLEMENE, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA.

MERK!!!
JEG ER FREMDELES IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!!! JEG GÅR MED ÅPENT SINN TIL MØTET DEN 15.12.2000 I HÅP OM AT: MORAL, YRKESETIKK, MENNESKELIGHET, BARMHJERTIGHET VIL BLI LEDETRÅDEN PÅ MØTET!!!"
JEG SKULLE ØNSKE, AT DET VAR DET!!!

Så lenge jeg lever, lever jeg i håpet om å få en hederlig løsning på mine problemer som er SKAPT AV Hamar Sosialkontor i skjønn forening med Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens Kontor med flere. Imens lever jeg i håpet om å få en hederlig moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte. Og jeg vil gjenta enda engang om at:

"DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt) VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLI MORDERE!!!!"


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Gullkorn:

 "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

 "Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                       12.2.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad og John Bernt Hansen

Den beste jobben jeg har gjort er å holde meg i livet (ved Guds hjelp).

 "For oss er det en selvfølge å vise omsorg og kjærlighet for mennesker rundt oss. Valgerd Svarstad Haugland KRF"

”Vi bruker vår privilegerte situasjon for å påvirke mot urettferdighetene. Mot urettferdighet og fattigdom. Kjell Magne Bondevik (Prest, Statsminister)”

”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

”Man sparker ikke folk som ligger nede.”

Når de dype lange og mørke skygger fra et personlig Golgata faller over stien din, skal du ikke regne med at alt er slutt og gi deg fortvilelsen i vold. Nei, ”vent på Herren, så hjelper Han deg.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

Der det er hjerterom, der er det husrom også!

”Jeg hadde ikke tatt Partiets retningslinjer på alvor, hvis jeg hadde unnlatt å gjøre noe”, sier Svarstad Haugland.


”Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, Han truet ikke når han led.” Se Ham når Han henger på korset. Selv døden møter Han med fred og sinnsro og en urokkelig tro.

"Rettssikkerhet er rettsstatens grunnmur og et av de viktigste prinsippene som en Justisminister må verne om. Rettssikkerhet er et todelt prinsipp. Borgeren skal beskyttes mot overgrep fra myndighetene og borgeren skal beskyttes mot overgrep fra andre borgere. Odd Einar Dørum Justisminister"

"Politikk er det en verktøy, som skal sikre den største friheten for den enkelte menneske."

"Å lære å se våre brødre og søstre slik Kristus ser dem."

 

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                         19.5.2004

Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad
Vangsveien 51
2306 HAMAR
HER!!!
**** Se brev: Hamar Sosialkontor, Bente Nygaard Lindstad den 19.5.2004 for "å få papirer i retur". (I min oppfatning er disse DOKUMENTER! 19.5.2004)

Jeg innleverte enda engang (10. gang eller 11. gang?) dokumenter til Hamar Sosialkontor ved Bente Nygaard Lindstad siste gang for 2-3 uker siden med krav om at Bente Nygaard Lindstad Sosialleder og Jon Bernt Hansen for Levekår skulle LESE dem.

 MERK! Hamar Sosialkontor må ha 10-12 eksemplarer av disse dokumentene fra før, fordi jeg hadde innlevert dokumentene gang på gang, år etter år, men de ble hverken lest eller tatt hensyn til i ni (9) år, nå 10. år! Jeg hadde sagt uttrykkelig til Bente Nygaard Lindstad da jeg overleverte dokumentene til henne, at disse er bare til låns og jeg vil gjerne ha dem tilbake etter at de hadde lest dem.

        I Hamar Sosialkontorets svarbrev ble ikke engang ble nevnt om å etterbetale de økonomiske ressursene som jeg ble frarøvet fra og med 1.7.1995 og som dokumentene enda engang bekreftet både for Bente Nygaard Lindstad (davarende saksbehandler) og Jon Bernt Hansen for Levekår (Davarende Sosialleder) hvilken ulovlighet de hadde prestert i saken.

Men hvis de hadde etterbetalt disse pengene, da ville de automatisk erkjent at de hadde handlet lovstridig i alle år (og det skal ingen gjøre uten om at de blir dømt til det).
Dokumentene lå samlet i en A4 konvolutt, men etter noen uker hadde Hamar Sosialkontor mistet oversikten over hva og hvor de har på sitt eget arkiv?!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET           

1/3

Postboks 407
2303 HAMAR                         19.5.2004

Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad
Vangsveien 51
2306 HAMAR

Jeg fikk samtidig et annet brev fra Hamar Sosialkontor den 19.5.2004 med tilbud om kommunal bolig.
HER!!!HER!!!
****Se brev om Kommunal bolig i Lageråvegen 113, den 19.5.2004, nr. 1

****Se brev om Kommunal bolig på Skramstad den 19.5.2004, nr. 2

ET STED Å BO (nr 6)
På grunn av tidligere erfaring fra Oppland/Østre Toten Sosialkontor ønsker jeg ikke å bo på et sted som Sosialkontoret selv disponerer. P.g.a. at Østre Toten Sosialkontor sørget for å plante i firemannsboligen (Bergseng Skole), en nabo som gikk med kniv på meg. Og da jeg fikk flytte derfra, hadde politiet forsikret meg om at, dit jeg fikk tilbud om å flytte, der bor en veldig grei familie i etasjen over med mindreårige barn, og der vil det ikke bli noe tull!

Men det tok ikke mer enn tre måneder, før den GREIE FAMILIEN ble flyttet og Sosialkontoret sørget for å plassere folk dit som ikke bare holdt ville fester, men etter at de hadde drukket ølflaskene tomme, så brukte de, de tomme ølflaskene som PROSJEKTILER, og brukte min bil som Sosialkontoret fullfinansiert for meg, som MÅLSKIVE.

        Da jeg ringte til Politiet ca kl 04.00 for å stanse den VILLE FESTEN, var telefonen
DØD!?! Dagen etter ringte jeg til Politiet (nå fungert telefonen uten at det ble gjort noe med den), og ba dem om å komme ut til huset, nektet Politiet å komme ut, til tross for at det var ny snø og ingen spor noen sted. Dvs. Flaskene kunne bare blitt kastet fra leiligheten ovenfra, hvor det var en stor balkong med fri sikt mot bilen. Da jeg deretter anmeldt saken, ble saken henlagt før den fristen hadde gått ut, hvor jeg selv kunne trukket tilbake anmeldelsen, eller at jeg kunne tilføye ytterligere opplysninger til saken!!!

MERK!!!
Min anmeldelse til Politiet av knivoverfallet ble også henlagt!!! Til tross for at gjerningsmennene var kjente (navngitte).

        Derfor har jeg argumentert i alle år med at, Hamar Sosialkontor kunne bestemme HUSLEIE SUMMEN (MEN DET MÅ SELVFØLGELIG VÆRE SAMSVAR MED TIDLIGERE HUSLEIE YTELSER), men jeg ville selv finne et sted (perifert maks 2-3 mil fra Hamar), hvor jeg ville bo for det beløpet. Hamar Sosialkontor har aldri gjort et moralsk og yrkesetisk forsvarlig vedtak!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen har vært hovedsakelig opptatt av å beskytte mine BØDLER! Og heller ikke Ordfører Einar Busterud gitt uttrykk for en slik støtte for meg!

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       19.5.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad

Av disse årsaker og ytterlige grunner er Hamar Sosialkontors forslag til løsning, fullstendig uakseptabelt, og det vet Hamar Sosialkontor meget godt fra før, men de spiller til publikum med sitt utspill og later som om de er GENUINT OPPTATT AV PROBLEMENE og arbeider med for å løse dem.

Men det er ikke tvil om at dette tilbudet er det første HEDERLIGE? tilbudet (på papiret) som ble presentert for meg i løpet av 9 år!!!!!! TAKK FOR DET!?


"HOS FYLKESMANNEN FORELIGGER ALLE DOKUMENTER I SAKEN, SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG JEG ØNSKER FREMDELES (SOM I 1997), EN SAMLET LØSNING AV PROBLEMENE, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA.

MERK!!! JEG ER FREMDELES IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!!! JEG GÅR MED ÅPENT SINN TIL MØTET DEN 15.12.2000 I HÅP OM AT: MORAL, YRKESETIKK, MENNESKELIGHET, BARMHJERTIGHET VIL BLI LEDETRÅDEN PÅ MØTET!!!"

JEG SKULLE ØNSKE, AT DET VAR DET!!!

Så lenge jeg lever, lever jeg i håpet om å få en hederlig løsning på mine problemer SOM ER SKAPT AV: Hamar Sosialkontor i skjønn forening med Hamar Trygdekontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens Kontor med flere. Imens lever jeg i håpet om å få en hederlig moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte. Og jeg vil gjenta enda engang om at:

"DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt) VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLI MORDERE!!!!"


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Gullkorn: "Dette er seigpining under livstruende omstendigheter."

 "Jeg måtte satse alt jeg kunne mobilisere av psykiske og gjenværende krefter. Jeg måtte satse alt på et kort, og med alle odds mot meg, la det stå til. Men jeg har ryggen mot veggen, og slik jeg ser det, lite å tape."

Den beste jobben jeg har gjort er å holde meg i livet (ved Guds hjelp).

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       19.5.2004
Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad

 "For oss er det en selvfølge å vise omsorg og kjærlighet for mennesker rundt oss. Valgerd Svarstad Haugland KRF"

”Vi bruker vår privilegerte situasjon for å påvirke mot urettferdighetene. Mot urettferdighet og fattigdom. Kjell Magne Bondevik (Prest, Statsminister)”

”Vær forsiktig lille øye hva du ser”

”Man sparker ikke folk som ligger nede.”

Når de dype lange og mørke skygger fra et personlig Golgata faller over stien din, skal du ikke regne med at alt er slutt og gi deg fortvilelsen i vold. Nei, ”vent på Herren, så hjelper Han deg.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

Der det er hjerterom, der er det husrom også!

”Jeg hadde ikke tatt Partiets retningslinjer på alvor, hvis jeg hadde unnlatt å gjøre noe”, sier Svarstad Haugland.


”Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, Han truet ikke når han led.” Se Ham når Han henger på korset. Selv døden møter Han med fred og sinnsro og en urokkelig tro.

"Rettssikkerhet er rettsstatens grunnmur og et av de viktigste prinsippene som en Justisminister må verne om. Rettssikkerhet er et todelt prinsipp. Borgeren skal beskyttes mot overgrep fra myndighetene og borgeren skal beskyttes mot overgrep fra andre borgere. Odd Einar Dørum Justisminister"

"Politikk er det en verktøy, som skal sikre den største friheten for den enkelte menneske."

"Å lære å se våre brødre og søstre slik Kristus ser dem."


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET           

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                         5.9.2006

Hamar Sosialkontor v. Bente Nygaard Lindstad
Vangsveien 51
2306 HAMAR

Jeg beklager, - men jeg har funnet et tidligere brev fra Hamar Sos. ktr. v. Bente Nygaard Lindstad som er datert den 28.12.2004. Jeg har henvist til brevets innhold flere ganger på de senere oppgraderinger av min hjemmeside, men jeg hadde så mye å henge fingrene i etter at jeg kom ut fra Sykehuset, at brevet ble glemt bakerst i dokumentmappen for de forskjellige dokumentene.

HER!!!HER!!!

***** Se brevet fra Hamar Sos. ktr. v. Bente Nygaard Lindstad den 28.12.2004 side 1/2

***** Se brevet fra Hamar Sos. ktr. v. Bente Nygaard Lindstad den 28.12.2004 side 2/2

MERK SPESIELT: Brevet er datert den 28.12.2004 og er en soleklar avslag fra Hamar Sosialkontors side angående Sosiale ytelser og Bente Nygaard Lindstad nærmest utbroderer med at jeg har nesten for godt, - slik jeg har det. Det er heller ikke nevnt oppretting av tidligere ulovligheter, etterbetaling av frarøvede økonomiske ytelser fra og med 1.7.1995 - til og med det aktuelle tidspunktet i min sak (2004), begått av Hamar Sosialkontor osv. osv. se tidligere korrespondanse.

Jeg håper at flere av mine lesere har fått med seg mitt Sykehusopphold fra og med 6.1.2005 og til og med 21.2.2005 på FMH II

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

 

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

 

OPPGRADERING DEN 20.1.2009

ETTERORD!

 ETTERORD!  GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/8

SITAT FRA MITT BREV AV 4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

J
eg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

Disse menneskene som er ramset opp her, representerer "BARE" toppen av isfjellet av de involverte i min sak. Disse folkene er "LOJALE" til de skyldige og hjelper til på lovstridig grunnlag til å TIE SAKEN I HJEL OG LATER TIL SOM OM HVERKEN JEG ELLER ULOVLIGHETENE MOT MEG EKSISTERER I DET HELE TATT. På grunn av den siste tidens utvikling av min sak og mine omstendigheter har jeg kommet til å bruke hardere uttrykk for å karakterisere sakens utvikling til det verre. Disse folkene er:

BÅDE MENNESKE -

OG BILMORDERE!!!!

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER - KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND
TIDLIGERE STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK                                         
NÅVÆRENDE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

 ETTERORD!                            

2/8

DEN SÅKALTE FJERDE STATSMAKT:
        AFTENPOSTEN
        VG
        DAGBLADET
        VÅRT LAND
        HAMAR ARBEIDERBLAD og
        HAMAR DAGBLAD

OPPLAND: TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR
            VESTOPPLAND AUTO (MERCEDES, PEUGEOT) Bertel O. Steen
            NAF – avdeling Gjøvik

    HEDMARK FYLKE: TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
TIDLIGERE BISKOP - ROSEMARIE KÖHN  
STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
STORTINGSREPRESENTANT – HELSEMINISTER SYLVIA KRISTIN BRUSTAD
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGEN I HEDMARK - TROND LUTNÆS
       
HAUGS MERCEDES, PEUGEOT overtatt av Bertel O. Steen
        NAF AVDELING - HAMAR
        SANDVOLD BILVERKSTED Mekonomen verksted

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN (senere advokat i samme advokat kontor som ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN)
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

            HAMAR/KOMMUNE:
            SOGNEDIAKON - SVERRE GAARDER
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
           
ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
           
BRUKEROMBUD/PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE, godt assistert av Anne - Beathe Horten

 ETTERORD!                            

3/8

     
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:

            Jon Bernt Hansen (Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for NAV)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding


            1.
Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Bil lånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  

 ETTERORD!                            

4/8

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER
I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

5/8

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:
SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN
Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg.

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!

MERK! Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME SOM Å FÅ DET SELV!!!

SITAT SLUTT
SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING DEN 20.9.2005
SITAT FRA BREV
FMH I. dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

 ETTERORD!                            

6/8

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved å nekte for meg PERSONLIG. Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!)

Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som har TVUNGET MEG PÅ GATEN (11 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for innbo!

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004)

Og da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!! Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med JUSTISMINISTER Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom JEG ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

 ETTERORD!                            

7/8

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettssystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i Norge. Og dermed vil ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) - Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ: (dette er det tiende året (i 2005 ellevte (11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. Forts.

Forts. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIGE TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT", FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

NY OPPGRADERING DEN 04.11.2005.

SITAT
: Fra mitt brev av 1.11.2005
Den 30.10.2005, søndag (BOTS OG BEDEDAG) hadde jeg hørt på radio Gudstjenesten fra Namsos kirke med Biskop Finn Vagle. Jeg har en liten formaning til mine bødler, før jeg tar "TUREN" til de EVIGE JAKTMARKER!

 ETTERORD!                            

8/8

PROFETEN JESAJA:

"Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."


SITAT SLUTT!

 

FORTSETT NEDOVER

 


 
SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

ETTERTANKE!!!!

 ETTERTANKE! GÅ ØVERST I DOKUMENTET                           

1/4

JEG VIL TAKKE FOR MIN SKOLEGANG PÅ!!!!

FRIUNDERVISNINGEN - GJØVIK
    -- Norsk for utlendinger
    -- Tysk kurs 1 og 2

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

NKI
    -- Forkursene

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER/MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

VÅRTUN SKOLE LEVANGER
    -- UNGDOMSSKOLEEKSAMEN. (VERDENS BESTE SKOLE!!!!). Jeg lærte mye og det var en eksemplarisk miljø på skolen både når det gjelder undervisning og fritidsaktiviteter.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE
    - MASKIN KONSTRUKSJON. Her ble det MARKERT allerede at jeg er uønsket i dette landet og uansett hva jeg gjør og hvordan - skal mitt liv (opphold her i landet) ødelegges med alle midler, for at jeg ikke skulle trives her! OG DISSE FOLKENE IKKE GJORDE EN HALVHJERTET INNSATS! Jeg er den første til å underskrive det, men disse folkene handlet LOVSTRIDIG, UMORALSK OG GRUSOMT.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
Til og med Rektor Arne Mellerud og Rådgiver Kjartan Engstu! De lærte meg, hvilken MORALSK OPPTREDEN er FULLSTENDIG UAKSEPTABELT - I ET FRITT, DEMOKRATISK, RETTSSTAT!

TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

2/4

NKI -- ARBEIDSLEDERSKOLEN (Her fikk jeg mye (språklig) hjelp av læreren som rettet min gebrokken norsk. Det lærte jeg mye av. MERK! Jeg ble ikke trukket for gebrokken språk. Det var innholdet i min besvarelse som ble vurdert!) Jeg vil gjerne uttrykke min SPESIELL TAKK til ANNE MARIE og SVERRE ULSRUD, som bidro til å holde fysisk livet i meg (mange gratis middager), og på den måten bidro til, at jeg kunne avslutte Arbeidslederskolen med TOPP KARAKTERER.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR.
I første året hadde jeg vann og noe å spise. Klassen var grei og det var mulig å lære mye.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED REGNSKAP.
I andre året ble det dårligere med maten. MERK! Jeg fikk aldri en eneste krone til bilvedlikehold, bilpleie, ergo måtte dekkes inn disse utgiftene av min matbudsjett! (De evigværende økonomiske problemene som forårsaket med stor sannsynlighet min hyperventilering og medfølgende sykehusopphold og tap av skoleår osv.)

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise. I klassen var en HERLIG gjeng, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TUSEN!!! TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

3/4

LENA VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 2 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise, og en del problemer i tillegg til skolen. Det var skikkelig drev i klassen, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

BI-GJØVIK
    DIPLOMØKONOMSTUDIET
Rektor Inselset og staben for øvrig hadde støttet meg på alle måter. Men jeg hadde ingen sjanse til å kunne lykkes, med alle de negative faktorene til stede (Uten penger til mat, bensin osv.). Men jeg har evnen til å stå på til jeg stuper - OG JEG GJØR DET, KOSTE HVA DET KOSTE VIL!!! Mine BØDLER har bestemt seg for et mål (uten at jeg ble spurt en gang om jeg er med). Eneste jeg vet nå på etterskudd, at jeg har vært, jeg er og jeg vil bli uønsket her i Norge, og at: DET ER BARE DØDEN SOM KAN BEFRI MEG FRA DISSE ULOVLIGHETENE SOM JEG ER PÅTVUNGET!!! JEG GLEDER MEG FOR Å SLIPPE FRA DETTE LIVET!!!!

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
 

TAKK!!!!

SPESIELT!  Som utlending med manglende norsk kunnskaper, manglende ordforråd osv. var jeg meget avhengig av, at mine medelever var flinke til å stille spørsmål til læreren, slik at læreren kunne belyse en og samme problemstilling på flere forskjellige måter. Derfor går en EKSTRA STOR TAKK TIL ALLE MINE MEDELEVER/MED STUDENTER.
 

TAKK!!!!

MERK! Jeg har i alle år måtte prioritere fagene på de forskjellige skolene. Da jeg allerede hadde et FREMMED SPRÅK - UNGARSK, ble følgelig ENGELSK LAVPRIORITERT i alle år. Det kan sees på karakterene også. (Jeg har spøkt med tidligere om at: Jeg får bare stå karakter på ENGELSK på grunn av, at jeg er så rask til å bla i ORDBOKEN! Jeg er heller ikke noen vidunderbarn som bare kan møte fram på forelesning og gå opp til eksamen uten ekstra anstrengelser. Men, Jeg har evnen og viljen til å jobbe både HARDT OG MÅLRETTET og da pleier å komme resultatene/karakterene også! (FORBEHOLD - JA! Hvis jeg har noe å SPISE!)

 ETTERTANKE!                            

4/4

NY OPPGRADERING DEN 30.8.2005
SPESIELT! OBS! TIL SIST, MEN IKKE MINST VIL JEG:

 HJERTELIG TAKKE FOR DATALINK PÅ ELVERUM!

FORDI - UTEN EN FUNGERENDE PC FRA DATALINK VILLE JEG MEST SANNSYNLIG MISLYKKET (Med det økonomiske grunnlaget som jeg ble PÅTVUNGET f.o.m. 1.7.1995 kunne jeg ikke kjøpt TRE BÆRBARE PC-er ETTER HVERANDRE uansett hvor mye jeg ville vare villig til å SULTE!!!!) I MIN FORSØK PÅ Å LEGGE UT SANNHETEN I MIN SAK PÅ INTERNET!

EN OG TUSEN TAKK!!!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

        GÅ ØVERST I DOKUMENTET