HAMAR KOMMUNE HA-SYNDREGISTER!!!!

        HJEM, TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

HAMAR KOMMUNE

EINAR BUSTERUD 10 sider
Geir Erik Nilsen 5 sider
Per Steinar Sjølaas 2 sider
Jon Bernt Hansen 5 sider
Nordahl Hansen 4 sider
Vigdis Lodding 3 sider
Arvid Brobakken 4 sider
Bente Nygaard (Lindstad) 3 sider
Helga Bjørnstad 3 sider
Nils Barmoen 6 sider
Solveig Hansen 2 sider
Astrid Holmgren Nilsen 4 sider
Sandra Fahre, Brukerombud/Pasientombud Ha. Kom. 3 sider
   
   

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

Les disse linjene nøye før du leser TEKSTEN NEDOVER PÅ DENNE FILEN!!!! FØR du leser videre nedover til Ordfører Einar Busterud. Osv. osv.

Jeg vil gjerne gi en kort veiledning om hva som er SPESIELT OG GJENNOMGÅENDE TREKK, som mine lesere må legge spesielt vekt på når De leser min Hjemmeside.

SÅ Å SI ALLE DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER VIL HELST UNNGÅ Å SE ELLER LESE DOKUMENTENE SOM FORELIGGER I MIN SKITNE SAK!!!!

EKSEMPEL: SITAT
MERK! Avdelingslederen Vigdis Lodding benektet sammen med saksbehandler Bente Nygaard Lindstad i adv. Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

Når Sosialkontorets representanter Vigdis Lodding og Bente Nygaard Lindstad hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene.”

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT! Til tross for at de ansvarlige personer og myndigheter ikke hadde lest dokumentene gjorde de VEDTAK OG AVSLAG MED SLIKE KONSEKVENSER SOM Å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MATPENGER OG PLUNDRE MEG FOR INNBO!!!!

Og – selv om dokumentene ble innlevert GANG PÅ GANG, med påfølgende brev OM AT DISSE MÅTTE LESES FØR!!!!

OG – SELV DE SOM HADDE LEST DOKUMENTENE I MIN SKITNE SAK, BENEKTER FAKTA PÅ ETTERSKUDD!!!!
(Eksempel: Arne Georg Larsen, Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor!!!!)

Osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv.

 HAMAR KOMMUNE

EINAR BUSTERUD

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------   GÅ ØVERST I DOKUMENTET            

1/10

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.2.2010 side 18 - 24 av 27

Vi må nesten ta en titt på:

ORDFØRER EINAR BUSTERUDS GEDIGEN

VALGFLESK FØR KOMMUNEVALGET I 2007!
 

HIP HIP HIP HURRA!!!!

SITAT: HAMAR ARBEIDERBLAD:

"...ORDFØRER EINAR BUSTERUD BRUKER REPRESENTASJONSKONTOEN TIL Å HJELPE ENKELTMENNESKER - HELLER NØDHJELP ENN KONJAKK. Ordfører Einar Busterud har ved flere anledninger gitt penger til trengende over den såkalte representasjonskontoen... Det er større verdi å bruke det på dette enn på konjakk og kanapeer, sier Ordføreren som har punget ut av egen lomme til folk som trenger hjelp......."

SITAT SLUTT

REAKSJONER:
KRF: Geir Byberg - "men det viser en fin side hos Busterud, sier han."
AP: Anne Lise Bakken - "det Busterud har gjort er mer fornuftig enn å bruke pengene på konjakk, men mener samtidig at slik bruk kan oppfattes urettferdig."

Det er fine ord både fra Geir Byberg og av Anne Lise Bakken. Men det finnes også en annen side av Ordfører Einar Busterud som HAMAR ARBEIDERBLAD IKKE SLÅR PÅ STORTROMMEN FOR. TVERT IMOT!!!! HAMAR ARBEIDERBLAD SOM ALLE DE ANDRE MEDIENE: (Hamar Dagblad, Vårt Land, Dagbladet, Aftenposten og VG - hadde hjulpet til å dekke over ulovlighetene og hindret at OFFENTLIGHETEN HADDE FÅTT GREIE PÅ, HVA SOM FOREGÅR I MITT TILFELLE PÅ: Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Hamar Kommune, Statens Hus med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i spissen, i tillegg til overordnede instanser i Oslo som Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Stortingsrepresentanter, Statsråder og Statsministere osv. osv. osv.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

2/10

Ta en nærmere titt på Ordfører Einar Busteruds SKJULTE SIDER:

SITAT FRA FMH I. den 23.02.2001 ORDFØRER EINAR BUSTERUD

"Jeg henviser til vårt samtale den 16.01.2001Ordførerkontoret på Hamar. Jeg måtte dessverre bli skuffet både på møte den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl. (se brev til Fylkesmannen FMH I. den 11.01.2001), og - på møte hos Ordfører Einar Busterud, FMH I. den 16.01.2001.

HVORFOR? JO!!!

Selv etter seks års PÅTVUNGET !!!! (I 2010 15 ÅR) UTELIGGERTILVÆRELSE har jeg ikke gitt opp håpet om å få en hederlig løsning på min elendighet. Til tross for det,
hadde jeg gått med åpent sinn til Ordføreren, som hadde lovet å lese relevant dokumenter for saken, - og jeg i tillegg fikk anledning til å supplere muntlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter.

OG TAKK FOR DET! MEN!

HVA ER PROBLEMET?

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS PUNKTER!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide?)

Ordfører Busteruds forslag for løsning var at jeg skulle først løse bo problemet , og deretter jobbe videre med de andre fem punktene.

 MERK! Det samme tilbud ble fremlagt i begynnelsen av desember 1997, av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og er blitt avslått av meg, med god grunn den 19.desember 1997 (se brev Fylkesmann Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og deretter kom Ordføreren med tilbud om å få løst både bo problemet (nr 6) og den generelle økonomien (nr 2), men det lar seg heller ikke løse!!!

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

3/10

ET STED Å BO (nr 6)

På grunn av tidligere erfaring fra Oppland/Østre Toten Sosialkontor ønsker jeg ikke å bo på et sted som Sosialkontoret selv disponerer. P.g.a. at Østre Toten Sosialkontor sørget for å plante i firemannsboligen (Bergseng Skole), en nabo som gikk med kniv på meg.
Og da jeg fikk flytte derfra, hadde politiet forsikret meg om at, dit jeg fikk tilbud om å flytte, der bor en veldig grei familie med mindreårige barn, og der vil det ikke bli noe tull!

Men det tok ikke mer enn tre måneder, før den GREIE FAMILIEN ble flyttet og Sosialkontoret sørget for å plassere folk dit som ikke bare holdt ville fester, men etter at de hadde drukket ølflaskene tomme, så brukte de, de tomme ølflaskene som PROSJEKTILER, og brukte min bil (som Sosialkontoret fullfinansiert for meg), som MÅLSKIVE.

       
Da jeg ringte til Politiet ca kl 04.00 for å stanse den VILLE FESTEN, var telefonen DØD!?! Dagen etter ringte jeg til Politiet (nå fungert telefonen uten at det ble gjort noe med den), og ba dem om å komme ut til huset, nektet Politiet å komme ut, til tross for at det var ny snø og ingen spor noen sted. Dvs. Flaskene kunne bare blitt kastet fra leiligheten ovenfra, hvor det var en stor balkong med fri sikt mot bilen. Da jeg deretter anmeldt saken, ble saken henlagt før den fristen hadde gått ut, hvor jeg selv kunne trukket tilbake anmeldelsen, eller at jeg kunne tilføye ytterligere opplysninger til saken!!!

MERK!!!
Min anmeldelse til Politiet av knivoverfallet ble også henlagt!!! Til tross for at gjerningsmennene var kjente (navngitte). Derfor har jeg argumentert i alle år med at, Hamar Sosialkontor kunne bestemme HUSLEIE SUMMEN, men jeg ville selv finne et sted (perifert maks 2-3 mil fra Hamar), hvor jeg ville bo for det beløpet.

Hamar Sosialkontor har aldri gjort et moralsk og yrkesetisk forsvarlig vedtak! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen har vært hovedsakelig opptatt av å beskytte mine BØDLER! Og heller ikke Ordfører Einar Busterud gitt uttrykk for en slik støtte for meg!

DEN GENERELLE ØKONOMIEN (nr 2)

Ordføreren foreslått å løse den generelle økonomien også (pkt nr 2). Men det lot seg heller ikke gjøre, da jeg er avhengig av bil (som teknisk hjelpemiddel) pga. at jeg blir syk hvis jeg reiser med kollektiv reisemiddel.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

4/10

        MERK! F.o.m. 1979 var jeg nødt til å ha bil som jeg til og begynne med fullfinansierte selv, av de midlene som jeg hadde spart imens jeg var i fast arbeide (74, 75, 76). Senere har Østre Toten Trygdekontor fullfinansiert min bil nr 3 (som de senere benektet overfor rikstrygdeverket og rikstrygdverket godtok det, til tross for at dokumenterbar fakta har foreligget). Se brev: HKH Dronning Sonja 12.06.1993. (Bil nr 4 ble fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor og bil nr 5 ble også fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor (som jeg har enda i 2003), den er 19 år gammel og Gud vet hvor lenge den vil leve. Disse investeringene ble gjort av Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor etter at jeg fikk avslag på Spesialist støttede bilsøknader via Østre Toten Trygdekontor, både i 1984 og i 1990.

Da Ordførerens løsning av pkt. nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN, heller ikke tatt hensyn til BILENS REELLE KOSTNADER pkt. nr 1, var også dette forslag bare et slag i løse luften. MERK! Bilens reelle kostnader har ALDRI VÆRT TATT HENSYN TIL.

 Siste dokumenterbar bevilgning i 1995 fra Østre Toten Sosialkontor, Spesifisert kr 640,- pr mnd til bensin, bilreparasjoner, bilpleie, bilvedlikehold (slå den!). Disse pengene dekket ikke engang de faktiske bensinkostnadene.

       Reelt sett var tilbudet den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og 16.01.2001 hos Ordfører Einar Busterud, identisk med tilbudet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i desember 1997, og 15.des.2000.


Den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde ingen av de innbudte:
- Ordfører Einar Busterud
- Familie og Sosialavdelingens repr. Ellen Catherine Trosvik, eller
- Sosialleder Jon B. Hansen,
lest relevant dokumenter for saken!


        Angående Sos. leder Jon B. Hansen og hans avdeling, som i årevis behandlet og avslått mine søknader, hvor jeg også gjentatte gager hadde innlevert relevant dokumenter med uttrykkelig krav om, at disse dokumentene skulle leses, og disse dokumentene forelå i årevis! Hvilken grunnlag Hamar Sosialkontor brukte i alle år, ved behandlingen og avslaget av mine søknader???? Nesten hver måned, siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.1995, når de ALDRI HAR LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN?!?

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

5/10

Ellen Catherine Trosvik fra Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor, hadde også benektet å ha lest relevant dokumenter for saken!

    MEN!, det foreligger vedtak fra min anke på avslag fra Hamar Sosialkontor, og som var behandlet (avslått) og signert av Ellen Catherine Trosvik ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ellen Catherine Trosvik hadde signert vedtak som AVSLAG som resultat for meg, UTEN AT HUN HADDE LEST RELEVANT DOKUMENTER ANGÅENDE SAKEN?!? Hvilken grunnlag hadde disse menneskene for å gjøre vedtak i saken? Både på Hamar Sosialkontors nivå og ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors nivå???

Eller er det slik å forstå at: "MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER"?!? Men alle disse menneskene møtte fram den 15.12.2000, lønnet av skattebetalernes penger for å løse et stort problem!!! UTEN Å VÆRE FORBEREDT, dvs. uten å ha lest relevant dokumenter for saken!

Ved avslutningen av møtet den 15.12.2000, hadde Ordfører Einar Busterud tilbudt seg om å lese relevant dokumenter som foreligger hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Etter å ha lest relevant dokumenter for saken, hadde jeg en samtale med Ordføreren på Ordførerkontoret den 16.01.2001, hvor jeg igjen fikk fremlagt tilbud om å akseptere først tilbudet om et sted å bo, med dekning av husleie og de kommunale utgiftene, og som jeg for 3 år siden hadde også avslått for Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 19.12.1997, med vektig grunn.

OG HER ER GRUNNEN!!!!

SITAT FRA FMH VII. Den 20.2.2010 side 12 av 27

 På våre månedlige samtaler i november fikk jeg forslag om å kunne få et arbeide. "HURRA" - etter at jeg i 22 år hadde vært nektet arbeide, skulle nå det berømte lyset komme i tunnelen. TREDJE LØGN!?
       
På våre månedlige samtaler på 05.12. fikk jeg tilbud om et sted å bo, hvor jeg kunne få dekket både husleien og de kommunale utgiftene. "HURRA" - etter nærmere to år på gaten ville jeg få tak over hodet, - men hva er egentlig problemet:
Jo!

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

6/10

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS (7?) PUNKTER!!!!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Og etter som, alle dokumenter foreligger for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering, skulle det ikke vare noe som helst hindring på veien, for å kunne ta en samlet helhetsvurdering og løse alle de seks (7?) punktene i henhold til dokumenterbar fakta, og ikke bare løse et eneste problem av en problemkompleks som omfatter alt fra bilens reelle kostnader, rettferdighet og et sted å bo. Jeg ba da om å få en samlet helhetsvurdering, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta, og stilte følgende spørsmål:

"Hvor lang tid trenger du med rimelighet, for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering og en samlet løsning, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses, i henhold til dokumenterbar fakta."


Du svarte: "To uker." Jeg skulle da komme den 19.12.1997.

Da jeg kom
den 19.12.97
hadde fylkesmannen ikke løst saken etter sin uttalelse to uker tidligere, men i stedet oppfordret meg om å:

"Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA." FJERDE LØGN!?

Resten av løgnene befinner seg på: FMH I - II - III - IV osv.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

7/10

Da svarte jeg til Fylkesmannen at:

"Disse dokumentene som er lagt fram i saken, er ikke lagt fram med 30 - 50 % innbakt prutningsmonn, og slik jeg hadde svart på ditt spørsmål et halvt år tidligere i Stortinget, gjentok jeg igjen den 19.12.97 at:

"JEG ØNSKER RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA OG DER ER INGEN PLASS TIL KOMPROMISS."

SITAT SLUTT

Senest hadde jeg avslått den igjen den 15.12.2000 Fylkesmannens kontor, med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud, Sosialleder Jon B. Hansen og Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor Ellen Catherine Trosvik.

Etterpå kom et nytt fremstøt fra Ordføreren:

1. Jeg kunne få lånt en skjøteledning av Ordføreren og låne strøm fra en av strømuttakene på parkeringsplassen ved Ankerskogen Svømmehall. Og en bilkupevarmer ville løse problemene, men jeg sa:

"JEG ER IKKE TIGGER, JEG ER IKKE UTE ETTER Å FÅ ALMISSE".

Jeg ville heller få hjelp til å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.

2. Da kom et nytt forslag: Jeg kunne få en CAMPING VOGN og bo i den. Men den gikk heller ikke, da en ikke får lov til å VILL CAMPE.
Dvs. hvis jeg hadde en Camping vogn, hengende bak på bilen, kunne jeg med rette fra Politiet bli henvist til Hamar Camping og månedsleien der ville nok beløpe seg rundt kr 4 000,- i mnd. og det hadde jeg heller ikke råd til. Men da fikk jeg forklart at, jeg kunne fått henvist et sted, hvor jeg kunne stå med Camping vognen.
Men - selv om det frister å kunne ligge VANNRETT OG Å KUNNE STREKKE SEG UT I FULL LENGDE UTEN Å STØTE PÅ HINDRINGER etter 6 års uteliggertilværelse, ønsker jeg heller å få hjelp til å få RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, men det fikk jeg ikke uforbeholden støtte fra Ordføreren.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

8/10

INNTIL JEG FÅR RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, ØNSKER JEG Å HA DET SLIK, SOM JEG BLE PÅTVUNGET AV FOLK I ANSVARLIGE STILLINGER, SOM HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG FULLSTENDIG HINSIDES DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

Da foreslå Ordfører Einar Busterud om å løse pkt. nr 2 i de seks punktene som jeg hadde definert problemene på:

Nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN:

Her presiserte Ordføreren om at jeg ikke skulle ha noen SÆR BEHANDLING! Nei, svarte jeg. Da han Summerte ca kr 18 000,- pr. mnd sa han, at den som jobber i full jobb ved Ordfører kontoret, tjener så mye i måneden. Det kan godt være riktig, men jeg BA IKKE OM Å BLI NEKTET ARBEIDE I NORGE I 24 ÅR!!! (I 2010 33 ÅR) Tvert imot. Jeg har ekstra ordinær høy BILFORSIKRINGSPREMIE, som jeg etter 1994 (da jeg ikke bare hadde maks bonus men også +++), ble systematisk og målrettet frarøvet all bonus og eks. bare i november, desember 2000 ble bilen påført skade (hærverk på kr 10 000,-), som jeg ikke kunne tatt på Kasko forsikringen.

- Knuste frontlykter
- Ødelagte vindusviskere
- Ødelagte vindus visker arm osv.

KONKLUSJON: Uten pkt nr 1 - BILENS REELLE KOSTNADER går det ikke an å løse den generelle økonomien heller, da disse kostnadene henger i håp, og det har de gjort siden jeg kjøpte den første bilen i 1976. OG I FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER STÅR DET SLIK:

 "FOR Å KUNNE STILLE PÅ LIKE FOT - TRENGER MAN SÆR FORDELER!!!!"

Jeg beklager, at du måtte trekkes inn i denne saken, uten at du hadde reell mulighet, til å kunne påvirke omstendighetene.

Med vennlig hilsen og TAKK FOR FORSØKET.
Istvan Ladiszlaidesz

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

9/10

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen

JA - DETTE ER OGSÅ EN AV ORDFØRER EINAR BUSTERUDS SIDE OGSÅ!!!!

Jeg var alt for snill i ordbruken i 2001. I dag vet jeg bedre og har bedre forutsetning til å kunne kalle en SPADE FOR EN SPADE. I praksis hadde både Ordfører Einar Busterud og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen GITT LY OG BESKYTTELSE TIL DISSE FOLKENE BÅDE I KOMMUNEN HVOR EINAR BUSTERUD ER SJEF OG I STATENS HUS, HVOR FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER SJEF.

RESULTAT: Alle disse folkene sitter trygt i sine stillinger - TIL TROSS FOR AT DE HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE VAR ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE!!!!

SITAT SLUTT

MERK! "EINAR BUSTERUD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

10/10

2) SOM ORDFØRER! Som TOPPEN I KOMMUNEN - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HAN HAR ANSVARE FOR AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!! LIKEVEL TILLOT EINAR BUSTERUD AT HANS UNDERORDNEDE GJORDE MEG:INSOLVENT – BETALINGSUDYKTIG!!!! DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.: HVORDAN???? JO!!!!

SITAT: ”Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!”

MERK! "ORDFØRER EINAR BUSTERUD HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


GEIR ERIK NILSENV. STORHAMAR LEGESENTER

 

GEIR ERIK NILSEN, LEGE                                  GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/5

Etter at jeg flyttet til Hamar den 1.7.1993 kom jeg til Storhamar Legesenter - LEGE GEIR ERIK NILSEN. Da Geir Erik Nilsen. min behandlede lege på Hamar kom inn bilde, var det meste gjort av mine bødler (PÅ HAMAR SOSIALKONTOR!!!!) på forhånd. MEN LEGEN HADDE VÆRT OPPDATERT HELE TIDEN OM AT HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG KR. kr 6700,- pr. mnd.  såkalt FAST SOSIALHJELP!!!! SE SITAT:

SITAT FRA FMH SYND Trond Lutnæs, Fylkeslegen side 1 - 3 av 4

Da jeg ble utskrevet fra Gjøvik Fylkessykehus, etter min andre hjerteoperasjon i 1990, med kunstig hjerteklaff, fortalte Overlege Slaastad at: Hjertemedisinen MAREVAN, må du bruke i resten av ditt liv. (Den nedsetter blodets koaguleringsevne og på den måten hindrer kroppens frastøtningsreaksjon…+++).

Legen Geir Erik Nilsen nekter f.o.m. 1998 å skrive ut hjertemedisinen MAREVAN til meg. Legen var på forhånd oppdatert om alle disse ulovlighetene, som jeg har vært utsatt for fra bl.a. Hamar Sosialkontors side. At Hamar Sosialkontor hadde frarøvet meg kr 6 700,- pr. mnd. FAST SOSIALHJELP!

Med det resultat at jeg ikke hadde penger til:

- Legeegenandeler
- Lege forordnede medisiner
- Blodprøve egenandeler
- Husleie og kommunale utgifter osv.


Legen foreslå til meg at jeg kunne komme til han gratis, uten å betale hverken legeegenandeler, blodprøve egenandeler osv. men jeg avslå tilbudet med, at jeg vil ikke få særbehandling og jeg skulle betale for alle disse tjenestene på lik linje med alle andre pasienter.

Deretter hadde jeg nevnt flere ganger til legen hans UNNLATENHETER for at han skulle støttet meg og min sak. Etter tre år, foreslo legen at han skulle sende et brev til myndighetene. Da spurte jeg legen: Hva skulle du si nå? Når du hadde tiet hittil, og jeg ba legen om å la vare å sende brev til myndighetene, da han ikke hadde løftet en finger i årene som hadde gått.

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH SYND Trond Lutnæs, Fylkeslegen side 1 - 3 av 4

Sitat fra brevet til Trond Lutnæs, Fylkeslegen den 6.10.2001

Da jeg ble utskrevet fra Gjøvik Fylkessykehus, etter min andre hjerteoperasjon i 1990, med kunstig hjerteklaff, fortalte Overlege Slaastad at: Hjertemedisinen MAREVAN, må du bruke i resten av ditt liv. (Den nedsetter blodets koaguleringsevne og på den måten hindrer kroppens frastøtningsreaksjon…+++).

Legen Geir Erik Nilsen nekter f.o.m. 1998 å skrive ut hjertemedisinen MAREVAN til meg. Legen var på -

GEIR ERIK NILSEN, LEGE                 

2/5

forhånd oppdatert om alle disse ulovlighetene, som jeg har vært utsatt for fra bl.a. Hamar Sosialkontors side. At Hamar Sosialkontor hadde frarøvet meg kr 6 700,- pr. mnd. FAST SOSIALHJELP!

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.1.2010 side 19 - 20 av 35

SAKSBEHANDLER NR 2: BENTE NYGAARD (LINDSTAD)

Hun bevilget penger i hytt og pine. Hun benektet sammen med avdelingslederen Vigdis Lodding og i advokaten Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

Når Sosialkontorets representanter hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene.

MERK! Advokaten satt inne med samme dokumenter som Sosialkontoret hadde fått innlevert, men sa ingenting. Da jeg ble ”FRARØVET” kr 6 700,- (FAST SOSIALHJELP) i mnd. Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. og Bostøtte kr 1 800,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, (og det er jeg fremdeles etter seks år) (I 2010 ER DET 16. ÅR!!!!)

Min oppsigelse av hybelen utløp den 01.04.96. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger.

GEIR ERIK NILSEN, LEGE                 

3/5

Og med dette hadde saksbehandler nr 2 BENTE NYGAARD (LINDSTAD) hadde gjort sin del av skittjobben.

MERK! Jeg har vært Sosialklient i ca 25 år - og hvis en Sosialklient blir frarøvet kr 6 700,- pr mnd. - da er vedkommende ØKONOMISK DØDS DØMT. Jeg ble det også, fordi beløpet for Uføretrygden som ble igjen, var det ikke mulig å omrokere slik, at det ble også dekning for både LEGE -EGENANDELER, LEGEFORORDNEDE MEDISINER, BLODPRØVE EGENANDELER, HUSLEIE, BOSTØTTE osv..

        Til tross for at jeg flere ganger nevnte til legen SIN UNNLATENHET I SAKEN, ville ikke lege Geir Nilsen løfte en finger i saken, før omtrent tre år etter at jeg ble tvunget på gaten. Men, da sa jeg til Legen, at han like godt kan la være, for hva skulle han si nå? - når han tiet i tre, fire år.

MERK! Lege Geir Erik Nilsen har rett i det, at pasienten som bruker MAREVAN (blod fortynnende middel), må kontinuerlig til lege, blodprøvekontroll. Det er ikke der problemene ligger. Det som er problemet at: Geir Erik Nilsen var oppdatert hele tiden om mine problemer av økonomisk art. (at jeg ble frarøvet kr 6700,- pr. mnd. osv.) og legen var klar over at jeg ikke kunne kompensere av den resterende økonomiske grunnlag som jeg hadde igjen.

Ca. kr 6500,- pr. mnd. i Uføretrygd for bare de medisinske utgiftene var på  kr 4000,- pr. mnd. for å kunne betale for lege egenandel, blodprøveegenandel, legeforordnede medisiner både på blå resept og på hvit resept ++++.

SITAT SLUTT

MERK! "Lege Geir Erik Nilsen kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

GEIR ERIK NILSEN, LEGE                 

4/5

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM FASTLEGE! Jeg har HELE TIDEN ÅPENT OG ÆRLIG FORKLART LEGEN GEIR ERIK NILSEN HVORDAN MIN ØKONOMISKE SITUASJON ARTET SEG og av den grunn, kunne jeg ikke FØLGE OPP (LEGEEGENANDEL, BLODPRØVEEGENANDEL, LEGEFORORDNEDE MEDISINER+++) DE NØDVENDIGE LEGEBESØK CA 1 - 4 GANGER I MÅNEDEN!!!!

3) Legen foreslo til meg - at jeg kunne komme til han gratis, uten å betale hverken for legeegenandeler, blodprøve egenandeler osv. men jeg avslå tilbudet med, at jeg vil ikke få særbehandling og AT DISSE TJENESTER SOM HAN UTFØRER FOR ANDRE NORDMENN OG DE MÅ BETALE FOR DEN - SKAL JEG OGSÅ BETALE FOR, MEN JEG BLE FRARØVET PENGENE AV HAMAR SOSIALKONTOR, DERMED KUNNE JEG IKKE BETALE!!!!

LEGEN VET AT JEG ER BLITT GJORT ”INSOLVENT – BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.: HVORDAN???? JO!!!!

SITAT: ”Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!”

GEIR ERIK NILSEN, LEGE                 

5/5

KONKLUSJON! Lege Geir Erik Nilsen er  som ALLE ANDRE - 100 % lojal!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

HAMAR SOSIALKONTOR

HAMAR SOSIALKONTOR:

PER STEINAR SJØLAAS
TIDLIGERE HELSE OG SOSIALSJEF:

PER STEINAR SJØLAAS                                                    GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/2

I den perioden da jeg ble TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MATPENGER OG PLYNDRET FOR INNBU, VAR HAMAR SOSIALKONTOR under Per Steinar Sjølaas' ledelse!!!! Under Per Steinar Sjølaas' ledelse/oppmuntring?/press? kunne saksbehandlerne:

1. Nordahl Hansen
2. Bente Nygård (Lindstad)
3. Helga Bjørnstad
4. Nils Barmoen
5. Solveig Hansen
6. Astrid Holmgren Nilsen

HANDLE ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE!!!!

- OG DE GJORDE DET!!!!

SITAT: Han hadde fått overlevert dokumentene. Deretter ba jeg om å få en time hos Helse og Sosialsjefen og med min saksbehandler til stede. Først fikk jeg en time. Da jeg møtte opp på den avtalte timen, viste det seg at Helse og Sosialsjefen ikke ville snakke med meg personlig, men han skulle ringe til meg via telefon.

Da han hadde ringt til meg, hadde jeg henvist til en søknad angående mat, medisiner, husleie/strøm osv. hadde han svart at søknaden er behandlet og avslått. Da spurte jeg om han hadde en konstruktiv forslag om, hva jeg kan gjøre?

Jo - han hadde, JEG SKULLE SUGE PÅ FINGRENE......."

PER STEINAR SJØLAAS                                                              

2/2

MERK! "PER STEINAR SJØLAAS kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM HELSE OG SOSIALSJEF! Som øverste leder på SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HAN HAR ANSVARE FOR AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!! LIKEVEL TILLOT PER STEINAR SJØLAAS AT HANS UNDERORDNEDE SAKSBEHANDLERNE GJORDE MEG:INSOLVENT – BETALINGSUDYKTIG!!!! DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.: HVORDAN???? JO!!!!

SITAT: ”Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!”

MERK! "
HELSE OG SOSIALSJEF PER STEINAR SJØLAAS HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!JON BERNT HANSEN TIDLIGERE SOSIALLEDER:

JON BERNT HANSEN                                                      GÅ ØVERST I DOKUMENTET             

1/5

BAKGRUNN: JON BERNT HANSEN (daværende Sosialleder)
Nåværende leder for avdelingen Levekår. I skrivende stund NAV!

(For å kunne friske opp bakgrunnen til J. B. Hansens tidligere virke i min sak - sitat fra brevet til Ordfører Einar Busterud den 23.2.2001).

Til stede på møtet:
 
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Einar Busterud Ordfører
Fam. og Sos. avdeling ved Fylkesmannens kontor v.
Ellen Catherine Trosvik
Jon B. Hansen, Sosialleder

Jeg henviser til Deres brev av 8.12.2000 hvor jeg inviteres til møte med de overfor nevnte personer, den 15.12.2000, kl 13.30 hos Fylkesmannen.
Fra tidligere har jeg beskrevet bl.a. Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors virke i forbindelse med mine problemer slik:

”UTEN OM TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN, ER DET INGEN SOM HADDE GJORT DEN JOBBEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å GJØRE, - I ALLE LEDD I ORGANISASJONS -HIERARKIET!!!”

Tvert imot! Når jeg hadde fått anledning, for å kunne presentere mine problemer i en time på Hamar Sosialkontor og jeg skulle understøtte mine påstander med relevant dokumenter for:

- Sosialleder Jon B. Hansen
- Nils Barmoen og
- Helga Bjørnstad


JEG BLE IKKE BARE NEKTET DEN TIMEN jeg hadde bedt om, Men Sosiallederen Jon B. Hansen umiddelbart meldt seg ut av saken ved, at han erklærte at HAN IKKE HADDE LEST NOEN AV DE DOKUMENTENE som var innlevert i god tid på forveien og som skulle dannet bakgrunnskunnskapen hos de tilstedeværende.

 JON BERNT HANSEN ------------------NESTE SIDE ----------------------                         

2/5

Men etter at de andre heller ikke ga uttrykk for at de hadde lest dokumentene, som ble innlevert i god tid på forveien og som skulle dannet bakgrunnskunnskapen hos de tilstedeværende, ba jeg de trepersonene om å sette seg inn i saken (lese dokumentene) og ta kontakt med meg på ny - når de hadde lest dokumentene.

For å komme til et avtalt møte (uten å være forberedt - lest relevant dokumenter som på forhånd var innlevert i god tid), er det sløsing med skattebetalernes penger og direkte skader min sak!!!!

Deretter kom Nils Barmoens fullstendig forvrengt fremstilling av møtet, (se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.9.1999).

Men brevet fra Nils Barmoen hovedsaklig etterstrebet av å gi et skinn av genuin interesse og å gi ”LEGALITET” for Hamar Sosialkontorets ”VELVILJE”. Senere kom ytterligere en ondsinnet løgn ”SKRIFTLIG” fra Nils Barmoen om at:

”SØKEREN IKKE HAR ORDINÆRE HUSLEIEUTGIFTER, DA HAN SELV VALGT Å OPPHOLDE SEG I SIN BIL”

Man kan tenke seg, at brevet var datert desember 1999 og det var siste vedtak som Nils Barmoen gjorde for meg, før han tok ett års permisjon f.o.m. Jan 2000 og ut året, og den nye saksbehandler som skulle ta over etter Nils Barmoen, selvfølgelig skulle sjekke opp på data hvilket vedtak var det siste, - og fikk servert de gale opplysningene SOM OM DE VAR SANNE!
 
De her nevnte ulovligheter/løgn er bare en liten del av virkeligheten av Hamar Sosialkontorets aktivitet om å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MAT OG PLYNDRE MEG FOR EIENDELER er beskrevet i detalj i brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997.

JON BERNT HANSEN ------------------NESTE SIDE ----------------------                         

3/5

Til tross for en slik bakgrunn, er jeg ikke negativt innstilt til å møte opp og håper på en HEDERLIG LØSNING av mine problemer som i HOVEDSAK er skapt av:

HAMAR SOSIALKONTOR i skjønn forening med
FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN V. FYLKESMANNENS KONTOR og
HAMAR TRYGDEKONTOR


Sitat fra brev den 23.2.2002 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

Den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde INGEN AV DE INNBUDTE: Lest relevant dokumenter for saken!

-
Ordfører Einar Busterud
-
Familie og Sosialavdelingens repr. Ellen Catherine Trosvik
-
Sosialleder
Jon B. Hansen,

Angående Sos. leder Jon B. Hansen og hans avdeling, i årevis har behandlet og avslått mine søknader, hvor jeg også gjentatte gager hadde innlevert relevant dokumenter med uttrykkelig krav om, at disse dokumentene skulle leses, og disse dokumentene forelå i årevis! Hvilken grunnlag Hamar Sosialkontor brukte i alle år, ved behandlingen og avslaget av mine søknader???? Nesten hver måned, siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.1995, når de ALDRI HAR LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN?!?

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?

Jon Bernt Hansen satt som Sosialleder i 1996, hans underordnede blant annet Nordal-Hansen, Bente Nygaard (Lindstad) gjorde vedtak/avslag uten å ha lest relevant dokumenter for saken.++++ Men også Jon Bernt Hansen benektet hver gang å ha lest relevant dokumenter i saken. Den daværende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG i sine egne ULOVLIGHETER????
(I skrivende stund NAV)

JON BERNT HANSEN ------------------NESTE SIDE ----------------------                         

4/5

Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?........"

MERK! "JON B. HANSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SOSIALSJEF! Som toppen I SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HAN HAR ANSVARE FOR AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!! LIKEVEL TILLOT PER STEINAR SJØLAAS AT HANS UNDERORDNEDE SAKSBEHANDLERNE GJORDE MEG:INSOLVENT – BETALINGSUDYKTIG!!!! DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.: HVORDAN???? JO!!!!

JON BERNT HANSEN ------------------NESTE SIDE ----------------------                         

5/5

SITAT: ”Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!”

MERK! "
SOSIALSJEF JON B. HANSEN HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!NORDAHL HANSENNR 1) SAKSBEHANDLER

NORDAHL HANSEN                                           GÅ ØVERST I DOKUMENTET           

1/4

Jeg har hatt en times samtale med saksbehandler Nordahl Hansen ved Hamar Sosialkontor en måned før jeg flyttet til Hamar den 1.7.95, der jeg berettet om min bakgrunn og disse ulovlighetene som de ansvarlige personer og myndigheter hadde begått mot meg på Østre Toten og jeg hadde noen dokumenter for å understøtte mine sannferdige påstander.

(Hva er det en sosial klient skal gjøre hvis man flytter fra en Kommune til en annen?) Jo – man skal til Sosialkontoret – få en time med en SAKSBEHANDLER, DOKUMENTERE SINE INNTEKTER OG UTGIFTER!!!!

DERETTER SKAL SOSIALKONTORET BEHANDLE SAKEN I HENHOLD TIL SOSIALLOVGIVNINGEN OG GJØRE VEDTAK ELLER AVSLAG!!!

Etter å ha flyttet til Hamar gikk jeg til Hamar Sosialkontor og ba om en time hos saksbehandler Nordahl Hansen, for å kunne dokumentere mine inntekter og utgifter.

1) Det ble sagt at jeg skulle få et brev neste uke med en time.

2)DA JEG IKKE FIKK et brev uke etter gikk jeg IGJEN til Sosialkontoret og –

3)Det ble sagt IGJEN at jeg skulle få et brev neste uke med en time. OSV. - OSV. - OSV. - OSV. - OSV. – OSV. – OSV….=>

Det gikk omtrent to og en halv måned hvor jeg uke etter uke ble avvist med at:

”DU SKAL FÅ ET BREV NESTE UKE MED EN TIME”.

Da jeg etter TO OG EN HALV MÅNED igjen kom til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst igjen at:

”NESTE UKESKULLE JEG FÅ ET BREV, MEN DET BLIR IKKE EN TIME, MEN ET AVSLAG.” AVSLAG? AVSLAG FOR HVA?

ETTER ET KVARTER
FIKK JEG GREIE PÅ, -

NORDAHL HANSEN ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/4

(LIRKET UT AV DAMEN (AIDA - EN RØDHÅRET DAME), HUN VAR ANTAGELIG REDD FOR AT - JEG SKULLE OMMØBLERE INVENTARET PÅ SOSIALKONTORET!!!!) – AT JEG SKULLE FÅ AVSLAG ANGÅENDE ØKONOMI!

ØKONOMI???? NÅ HAR JEG GÅTT HER I TO OG EN HALV MÅNED OG HAR BEDT OM Å FÅ EN TIME HOS SAKSBEHANDLER NORDAHL HANSEN – FOR Å KUNNE DOKUMENTERE MINE INNTEKTER OG UTGIFTER, MEN JEG FIKK IKKE DEN TIMEN!!!!

MERK - SPESIELT! - SPESIELT! - SPESIELT!!!!

DET ER DISSE DOKUMENTENE (SOM JEG IKKE FIKK INNLEVERT!) SOM SKULLE DANNET GRUNNLAGET FOR ET EVENTUELT VEDTAK/AVSLAG. MEN - JEG FIKK IKKE EN TIME OG AV DEN GRUNN FIKK JEG HELLER IKKE INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTER FOR MINE INNTEKTER OG UTGIFTER!!!!

OG - UTEN AT JEG FIKK INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTER FOR MINE INNTEKTER OG UT -GIFTER – HADDE SAKSBEHANDLEREN ”BEHANDLET” SAKEN OG AVSLÅTT!!!!


Jeg forlangte da - å få ut saksbehandleren og forklarte henne at:

”HVIS DU GJORDE VEDTAK OG I TILLEGG AVSLAG, ANGÅENDE MIN ØKONOMI – UTEN AT JEG FIKK INNLEVERT RELEVANT DOKUMENTASJON FOR MINE INNTEKTER OG UTGIFTER

NORDAHL HANSEN ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

3/4

DA MÅ VEDTAKET BYGGE PÅ GALE PREMISSER!!!!

MEN DET HJALP INGENTING. JEG FIKK ETTERBETALT TRE MÅNEDERS HUSLEIE (juli, august, september 1995) OG FIKK BESKJED OM Å BETALE HUSLEIEN HERETTER SELV!!!!

OG JEG GJORDE DET!!!! RESULTAT => JEG BLE KASTET UT AV HYBELEN 1.4.1996 DA JEG IKKE HADDE PENGER TIL Å BETALE HUSLEIEN MED!!!!

MERK! "NORDAHL - HANSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM SAKSBEHANDLER! PÅ SOSIALKONTORET – HVIS HUN HADDE GJORT EN HEDERLIG MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG ARBEIDE – I HENHOLD TIL SOSIALLOVGIVNINGEN. MERK! HUN ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE SOSIALLOVGIVNINGEN! OG IKKE ER ANSATT OG LØNNET AV SKATTEBETALERNES PENGER FOR Å TA ROTTA PÅ HEDERLIGE MENNESKER!!!! MERK! NORDAL - HANSENS HANDLING - GJORDE MEG: ”INSOLVENT – BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!


SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av HAMAR SOSIAL -

NORDAHL HANSEN ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

4/4

KONTOR, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!”

MERK! "SAKSBEHANDLER NORDAHL HANSEN HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

VIGDIS LODDINGAVDELINGSLEDER

   AVDELINGSLEDER :VIGDIS LODDING   GÅ ØVERST I DOKUMENTET        

1/3

VIGDIS LODDING AVDELINGSLEDER:

I den perioden da jeg ble TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MATPENGER OG PLYNDRET FOR INNBU, VAR VIGDIS LODDING SAKSBEHANDLERNES DIREKTE OVERORDNEDE VED HAMAR SOSIALKONTOR. Under VIGDIS LODDING’ - ledelse/oppmuntring?/press? kunne saksbehandlerne:

1. Nordahl Hansen
2. Bente Nygård (Lindstad)
(Nåværende Sosialsjef!!!!)
3. Helga Bjørnstad
4. Nils Barmoen
5. Solveig Hansen
6. Astrid Holmgren Nilsen


”HANDLE ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE!!!!”

OG DE GJORDE DET!!!!

MERK! Avdelingslederen Vigdis Lodding benektet sammen med saksbehandler Bente Nygaard Lindstad i adv. Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

Når Sosialkontorets representanter Vigdis Lodding og Bente Nygaard Lindstad hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene.

MERK! Advokaten satt inne med samme dokumenter som Sosialktr. hadde fått innlevert, men sa ingen

VIGDIS LODDING ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/3

ting. Da jeg ble ”FRARØVET kr 6 700,- (FAST SOSIALHJELP) i mnd. Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, (og det er jeg fremdeles etter seks år), (I 2010 ER DET 16. ÅR!!!!)

Min oppsigelse av hybelen utløp den 01.04.96. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger.

OG VIGDIS LODDING SAMMEN MED JON BERNT HANSEN TIDL. SOSIALLEDER OG HELSE OG SOSIALSJEF PER STEINAR SJØLAAS ADMINISTRERTE ALLE DE ULOVLIGHETENE SOM FØRTE TIL AT – JEG BLE TVUNGET PÅ GATEN – NEKTET MATPENGER – PLUNDRET FOR INNBO OG BLE NEKTET MEG BÅDE TIME, MOTTAK OG BEHANDLING AV SOSIALE SØKNADENE MINE!!!! Se ytterligere dok. Bente Nygaard Lindstad.

MERK!VIGDIS LODDING kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

VIGDIS LODDING ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

3/3

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM AVDELINGSLEDER PÅ!
SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HUN HAR ANSVARE FOR AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!! LIKEVEL TILLOT VIGDIS LODDING AT HENNES UNDERORDNEDE GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!! DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:

HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger!
Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! "AVDELINGSLEDER VIGDIS LODDING HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!


 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 ARVID BROBAKKENADVOKAT

ARVID BROBAKKEN ADVOKAT                                   GÅ ØVERST I DOKUMENTET      

1/4

SITAT FRA FMH I. den 23.10.1997 side 5 av 5

ADVOKAT: ARVID BROBAKKEN
HER!!!
**** Se brev til A. Brobakken

Jeg fikk bevilget FRI RETTSHJELP i 1996 som advokaten Arvid Brobakken hadde søkt for meg. Etter å ha henvendt meg til advokaten tok det 8-9 måneder før Advokaten sa at, jeg fikk bevilget Fri rettshjelp. Da det viste seg at Advokat Brobakkens fremstilling av min sak mot Sosialkontoret var fullstendig SKJEV, - og at han hadde brukt opp de 4-5 timene som jeg hadde fått bevilget som Fri rettshjelp, ergo kunne han ikke gjøre noe mer.

Jeg sa da umiddelbart
om at jeg søker på ny Fri rettshjelp og at vårt samarbeid/samkjøring i saken må bygges på helt nye grunnlag. Men Advokaten ville ikke ha noe mer, med saken å gjøre.

 I TILLEGG GAV ADVOKATEN DIREKTE VILLEDENDE OPPLYNINGER!!!!....

OM - HVORDAN OG HVEM SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP. Advokaten sa - AT DET ER ADVOKATEN SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP OG IKKE JEG.

Da jeg igjen var opp på FYLKESMANNENS KONTOR, fikk jeg oppgitt navnet på damen GRETHE LIND som er ANSATT FOR Å BEHANDLE FRI RETTSHJELP SØKNADER. Damen fortalte at: DET ER JEG SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP, FORDI - DET ER JEG SOM FÅR BEVILGET FRI RETTSHJELPEN - OG AT SAKSBEHANDLINGSTIDEN TAR EN UKE (syv -

ADVOKAT ARVID BROBAKKEN ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/4

dager) FRA INNLEVERINGSDATOEN! Det er noe helt annet enn 8-9 måneder?!?! OG PÅ TOPPEN AV DET HELE, KAN JEG VELGE FRITT ADVOKAT!

Da jeg skulle fremme nytt søknad om Fri Rettshjelp ble jeg henvist til Jan Lånkan (Sjef for Kommunal og samordnings avdelingen) som i sitt kontor sammen med Avdelingslederen for Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen hadde prøvd å pumpe meg, for å oppgi hvilken advokat jeg skulle engasjere i saken, men etter som den forrige Advokaten ikke ville ta saken og jeg ikke hadde noen andre advokat kunne jeg ikke oppgi noen, men jeg viste også at jeg kunne velge fritt advokat selv og at advokatens person har ingen betydning ved saksbehandlingen.

DET ER HØYST BEKLAGELIG AT - UTEN OM TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN HADDE INGEN AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER HANDLET HVERKEN MORALSK ELLER YRKESETISK PÅ EN FORSVARLIG MÅTE!!!!Jeg ønsker fremdeles: (etter ett og et halvt års uteligger tilværelse (i 2010 - I DAG ER DET 16 år) som jeg ble påtvunget av ansvarlige, offentlige personer og myndigheter som handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte og som er lønnet av skatte betalernes penger):

 Å FÅ EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG SAKSBEHANDLING, I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA – OG Å FÅ EN LØSNING SOM ER DEN NORSKE STATEN VERDIG, - SOM EN RETTSSTAT!!!

ADVOKAT ARVID BROBAKKEN ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

3/4

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

MERK! "ADVOKAT ARVID BROBAKKEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM ADVOKAT! SOM FIKK BETALT FOR Å REPRESENTERE MINE INTERESSER!!!! IMENS ADVOKATEN REPRESENTERTE MOTPARTENS INTERESSER OG PÅ DEN MÅTEN => SOLGTE MIN SJEL FOR 30 SØLVPENGER!!!! FORSKJELLEN MELLOM MIN ADVOKAT OG JUDAS ER - AT JUDAS ANGRET OG HENGTE SEG! IMENS MIN ADVOKAT LEVER GODT AV JUDASPENGENE!!!!

RESULTATET AV MIN ADVOKATS HANDLING ELLER MANGEL PÅ SÅDAN BLE =>

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. -

ADVOKAT ARVID BROBAKKEN ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

4/4

Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!
 

MERK! "ADVOKAT ARVID BROBAKKEN HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!
 

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!BENTE NYGAARD LINDSTADNR 2) SAKSBEH. (NÅVÆRENDE SOSIALLEDER!!!)

SAKSBEHANDLER BENTE NYGAARD (LINDSTAD)  GÅ ØVERST I DOKUMENTET    

1/3

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?

Bente Nygaard (Lindstad) som var min saksbehandler i 1996
og er personlig ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo!!!!

MERK! Hun bevilget penger i HYTT OG PINE! Saksbehandler Bente Nygaard Lindstad benektet sammen med avdelingsleder Vigdis Lodding  i adv. Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

Når Sosialkontorets representanter Bente Nygaard Lindstad og Vigdis Lodding hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene.

MERK! Advokaten satt inne med samme dokumenter som Sosialktr. hadde fått innlevert, men sa ingen
ting. Da jeg ble ”FRARØVET kr 6 700,- (FAST SOSIALHJELP) i mnd. Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, (og det er jeg fremdeles etter seks år), (I 2010 ER DET 16. ÅR!!!!)

Min oppsigelse av hybelen utløp den 01.04.96. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på -

BENTE NYGAARD LINDSTAD ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/3

 Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger.

OG BENTE NYGAARD LINDSTAD SAMMEN MED VIGDIS LODDING ADMINISTRERTE ALLE DE ULOVLIGHETENE SOM FØRTE TIL AT – JEG BLE TVUNGET PÅ GATEN – NEKTET MATPENGER – PLYNDRET FOR INNBO OG BLE NEKTET MEG BÅDE TIME, MOTTAK OG BEHANDLING AV SOSIALE SØKNADENE MINE!!!! Se ytterligere dok. Bente Nygaard Lindstad.

MERK!BENTE NYGAARD LINDSTAD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ!
SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HUN HAR ANSVARE FOR (FØR – SAKSBEHANDLER, - NÅ SOSIALLEDER!!!!)  - AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!! LIKEVEL HANDLET
BENTE NYGAARD LINDSTAD MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!! DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:

BENTE NYGAARD LINDSTAD ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

3/3

HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger!
Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! SAKSBEHANDLER
BENTE NYGAARD LINDSTAD HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!
 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!HELGA BJØRNSTADNR 3) SAKSBEHANDLER

HELGA BJØRNSTAD SAKSBEHANDLER NR. 3    GÅ ØVERST I DOKUMENTET  

1/3

HELGA BJØRNSTAD NR 3 SAKSBEHANDLER

Hun har konsekvent nektet å bevilge matpenger (ikke engang i hytt og pine fikk jeg dekket mat).

JEG BLE TRE GANGER BORTVIST FRA SOSIALKONTORET VED POLITIHJELP, PÅ GRUNN AV AT - JEG BA OM PENGER TIL MAT!!!!

MERK! JEG VAR VERKEN HØYLYTT, UFORSKAMMET ELLER VOLDELIG. SIDEN HAR SAKS –BEHANDLEREN HELGA BJØRNSTAD I VEDTAKSFORM NEKTET FOR MEG TIME PÅ SOSIALKONTORET!!!!


MERK SPESIELT!

Det var HELGA BJØRNSTAD den saksbehandler jeg snakket med:

SITAT FRA FMH SYNDREG. GRO ENOCHSEN side 2 av 6

”……………..Men jeg ba Enochsen om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme.

Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min
SAKSBEHANDLER NR. 3 HELGA BJØRNSTAD, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen Enochsen fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor?

Jo, svarte hun, men ETTER Å HA DRØFTET SAKEN PÅ NY MED LEDELSEN PÅ SOSIALKONTORET HADDE DE FUNNET UT – AT JEG FREMDELES IKKE SKULLE HA MAT/MEDISINER!!!! osv.

 HELGA BJØRNSTAD SAKSBEHANDLER NR. 3  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/3

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp. DA RINGTE FYLKESMANNEN UMIDDELBART TIL SOSIALKONTORET OG BA OM Å FÅ OVERSENDT SAKEN ØYEBLIKKELIG – OVERPRØVD AVSLAGET OG BEVILGET PENGENE!!!!

Men (RUNDT 20.8.1996 DØDE Fylkesmann Kjell Borgen) deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før, og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene………..”

SITAT SLUTT

MERK!HELGA BJØRNSTAD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET HELGA BJØRNSTAD MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!

 HELGA BJØRNSTAD SAKSBEHANDLER NR. 3  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

3/3

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! SAKSBEHANDLER
HELGA BJØRNSTAD HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


NILS BARMOENNR 4) SAKSBEHANDLER 

NILS BARMOEN                                           GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6

SITAT FRA FMH I. den 28.09.1999 side 1 - 3 av 3

I NILS BARMOENS "MELDING OG VEDTAK" FRA 02.07.99, BLE DET ENDA ENGANG BEKREFTET AT MORALEN OG YRKESETIKKEN BEFINNER SEG PÅ SAMME LAVMÅL SOM I ALLE ÅR TIDLIGERE!

1. Mine tre søknader på Sosialkontoret av 10.02.99, 02.03.99 og 29.03.99 ble holdt tilbake uten grunn!
2. "Søker har hatt konkrete tilbud fra kommunen om leie av kommunal bolig…".

Jeg har aldri fått ett tilbud som var akseptabelt! Når jeg ble først frarøvet av samme Sosialkontor husleie pengene inkludert de kommunale utgifter (dokumenterbar fakta), og deretter tilbyr samme Sosialkontor et sted å bo (uten å dekke inn MANKOEN kr 3400,- pr. mnd. husleie inkl. kommunale utgifter, bostøtten på kr 1800,- pr. mnd. og Bil lånet på kr 1600 pr. mnd. Hvordan kunne jeg inngå en leiekontrakt når jeg ikke hadde de pengene som skulle dekke husleien og de kommunale utgiftene? (Er det noen som kan forstå logikken?).

        Dessuten hadde den ene leiligheten ikke bad og i tillegg befant leiligheten seg i Hamar sentrum. (Begge de tingene er hver for seg, også diskvalifiserende). Den andre leiligheten på Ridabu: Der måtte man gå gjennom fellesarealet i huset hvis jeg skulle gå fra stue til soverommet! Jeg drøftet også dette tilbudet med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, på en av mine månedlige samtaler med han, og han sa seg helt enig i at, å gå fra stue til soverommet gjennom husets fellesareal (i et flermannsbolig), er ikke brukbart.

1. "Søker argumenterer med at leieutgiften var så høy…" Det har jeg aldri argumentert med! Men jeg har sagt at jeg ble frarøvet kr 6 700,- FAST SOSIALHJELP pr. mnd. siden jeg hadde flyttet til Hamar. Og i de kr 6 700,- var inkludert både husleien, de kommunale utgiftene og bil lånet, med henholdsvis kr 3 400,- og kr 1 600,- pr mnd. og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd.

 NILS BARMOEN SAKSBEHANDLER NR. 4  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/6

2. "Det vises for øvrig til samtale på Sosialkontoret den 29.06.99 med Sosialleder Jon B. Hansen, Helga Bjørnstad og Nils Barmoen…". "Sosialkontorets hensikt med dette møtet var å gjennomgå de nevnte søknader om Sosialhjelp, samt om mulig å komme frem til løsning på boligproblemet".

       Jeg henviser til mine brev av 09.04.99, 27.04.99 og 30.06.99 til Sosialleder Jon b. Hansen. I brevet til Sosialleder Jon B. Hansen står det klart på side 5/7 at jeg ønsket at: Sosialleder Jon B. Hansen , Helga Bjørnstad og Nils Barmoen skulle lese de, på ny innleverte dokumentene og da skulle de hatt de nødvendige bakgrunnskunnskapene. Deretter skulle jeg ha en time som jeg ba om i klar tekst i mitt brev av 09.04.99, både for å gi supplerende opplysninger og understøtte mine påstander med relevante dokumenter.

Men da jeg møtte opp på det møtet, hadde vist seg at Sosiallederen Jon B. Hansen benektet å ha lest verken de forhåndsinnleverte dokumentene, eller mine brev som var adressert direkte til han, og var mottatt ved Sosialkontoret av Anne Bråthen. Er det slik at noen trikser og mikser med Sosiallederen Jon. B. Hansens brev, - eller hadde Sosialleder Jon b. Hansen valgt å late som om han ikke er klar over hva saken går ut på?

3. "Søker var ikke villig til å diskutere dette, og forlot møtet etter kort tid" Se brev til Sosiallederen Jon b. Hansen den 09.04.99 og 30.06.99.

4.
"Bakgrunnen for kravet er at man mottok løpende Sosialhjelp kr 6700,- pr. mnd. fra tidligere oppholdskommune". Jeg hadde FAST SOSIALHJELP, fast Sosialhjelp er en oppgradering av vanlige (supplerende Sosialhjelp). "Etter vår vurdering har søker fått forklart, Hamar kommunes prinsipp ved beregning av Sosialhjelp". Noen prinsipp ved Hamar Sosialkontorets beregning av Sosialhjelp har jeg aldri fått greie på, men jeg har erfart igjen hvor lavt moral og yrkesetikk kan synke hos ansvarlige, offentlige ansatte, se også brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.97

 NILS BARMOEN SAKSBEHANDLER NR. 4  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

3/6

Min subjektiv vurdering er at Sosialleder Jon B. Hansen var (lurest) av alle pga. at han rett og slett meldt seg ut av saken ved å (nekte?) for å ha lest noen som helst dokumenter som angår saken.

Nils Barmoens situasjon er mye vanskeligere, da han på etterskudd den 15.09.99, innrømmet at han hadde lest de innleverte dokumentene. Han påstått også da, at han hadde også sagt at han leste dokumentene på det omtalte møte med Sosialleder Jon B. Hansen den 29.06.99. Hvis han hadde lest dokumentene, da visste han også at jeg kom til den avtalte møte på den 29.06.99 for å ta DEN TIMEN som jeg ba om i mitt brev av 09.04.99 for å understøtte tidligere innleverte dokumenter med relevant dokumenter og gi supplerende opplysninger. Men Nils Barmoen var taus og han støttet ikke meg på noen måte til tross for, at det jeg har sagt var 100 % korrekt.

Og det er enda verre for Nils Barmoen fordi: Hvis han virkelig kjenner til sakens dokumenter, hvordan kunne han da, med god samvittighet "forfatte" MELDING OM VEDTAK fra Hamar Sosialkontor den 02.07.99. Men brevet som Nils Barmoen hadde "forfattet" den 02.07.99 kan settes sammen med alle de tidligere vedtakene fra Hamar Sosialkontor, for den er godt egnet til å villede omgivelsen, og gi en slags legalitet for vedtaket og kanskje mindre frynsete samvittighet for forfatteren?!?

MERK! Jeg har ikke hatt inntektsgivende arbeide i 23 år. Jeg ble nektet arbeide i 23 år. (Dokumenterbar fakta) Siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.95 - ble jeg i tillegg tvunget på gaten, nektet mat osv. og plyndret for eiendeler. Jeg både frøs og sultet mye. Men til tross for det, ville jeg ikke byttet med noen av mine (bødler), fordi engang skal alle som en - stå til ansvar for sine gjerninger - ugjerninger overfor Guds domstol. Der skal jeg få rettferdighet, men hvordan skal disse folkene som har ansvaret for dette her, - rettferdiggjøre seg overfor Gud?

 NILS BARMOEN SAKSBEHANDLER NR. 4  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

4/6

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


BREVETS AKTØRER:
Sosialleder Jon B. Hansen
Saksbehandler Helga Bjørnstad
Økonom? Nils Barmoen


GULLKORN: ”Den krever sin urimelige rett, som løper fra sitt naturlige vett.”

SITAT SLUTT

".........Deretter kom Nils Barmoen' fullstendig forvrengt fremstilling av møtet, (se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.9.1999). Men brevet fra Nils Barmoen hovedsaklig etterstrebet av å gi et skinn av genuin interesse og å gi LEGALITET for Hamar SosialkontoretsVELVILJE. Senere kom ytterligere en ondsinnet løgn ”SKRIFTLIG” fra Nils Barmoen om at:

”SØKEREN IKKE HAR ORDINÆRE HUSLEIEUTGIFTER, DA HAN SELV VALGT Å OPPHOLDE SEG I SIN BIL”

Man kan tenke seg, at brevet var datert desember 1999 og det var siste vedtak som Nils Barmoen gjorde for meg, før han tok ett års permisjon f.o.m. Jan 2000 og ut året, og den nye saksbehandler som skulle ta over etter Nils Barmoen, selvfølgelig skulle sjekke opp på data hvilket vedtak var det siste, - og fikk servert de gale opplysningene SOM OM DE VAR SANNE!

De her nevnte ulovligheter/løgn er bare en liten del av virkeligheten av Hamar Sosialkontorets aktivitet om å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MAT OG PLYNDRE MEG FOR EIENDELER er beskrevet i detalj i brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997.

 NILS BARMOEN SAKSBEHANDLER NR. 4  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

5/6

Til tross for en slik bakgrunn, er jeg ikke negativt innstilt til å møte opp og håper på en HEDERLIG løsning av mine problemer som i HOVEDSAK er skapt av:

HAMAR SOSIALKONTOR i skjønn forening med
FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN V. FYLKESMANNENS KONTOR og
HAMAR TRYGDEKONTOR"

SITAT SLUTT

MERK!NILS BARMOEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET NILS BARMOEN MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge. -

 NILS BARMOEN SAKSBEHANDLER NR. 4  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

6/6

Ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! SAKSBEHANDLER NILS BARMOEN HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 SOLVEIG HANSENNR 5) SAKSBEHANDLER

 SOLVEIG HANSEN                                                    GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Hun fikk ikke anledning til å gjøre noen av de brølerne "som de andre saksbehandlerne" allerede hadde gjort. Hun bare lydig fulgte de innarbeidede rutinene, med å nekte å motta søknader fra meg og nekte å behandle søknadene fra meg.

MERK!SOLVEIG HANSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM SAKSBEHANDLER PÅ! SOSIALKONTORET - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! LIKEVEL HANDLET SOLVEIG HANSEN MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG SOM GJORDE MEG:INSOLVENT - BETALINGSUDYKTIG!!!!” DA HAMAR SOSIALKONTOR FRARØVET MEG HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER osv.:


HVORDAN???? JO!!!!

SITAT:Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge. Ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1996 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 -

 SOLVEIG HANSEN SAKSBEHANDLER NR. 5  ------------------ NESTE SIDE ----------------------                         

2/2

kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

MERK! SAKSBEHANDLER  SOLVEIG HANSEN HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

PSSST!!!! Kan det hende at: HUN VAR DEN ENESTE SOM IKKE VILLE VÆRE MED PÅ GALEIEN – OG DERMED SLUTTET PÅ SOSIALKONTORET????

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


ASTRID HOLMGREN NILSENNR 6) SAKSBEHANDLER 

ASTRID HOLMGREN NILSEN                                GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Kjære Deg! Jeg er den første til å beklage på Dine vegne, at du fikk tildelt den lite ærefulle oppdrag, til å være MIN NESTE SAKSBEHANDLER ved Hamar Sosialkontor. Mine tidligere saksbehandlere ved Hamar Sosialkontor.

1. Nordahl Hansen
2. Bente Nygård (Lindstad)
3. Helga Bjørnstad
4. Nils Barmoen
5. Solveig Hansen
6. Astrid Holmgren Nilsen

Fra og med 1.7.1995, da jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar, har den gjennomgående trekk både ved Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, og fra og med 16.10.1997 også Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, HAR IKKE BARE GJORT ET MORALSK OG YRKESETISK FORKASTELIG ARBEIDET, VED Å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO, MED DET OVERORDNEDE MÅLSETNING, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG, GRUSOMT, MAKABERT, HELSEFARLIG LIVSSITUASJON FOR MEG:

FOR AT - JEG SKULLE FORLATE NORGE! TIL TROSS FOR AT JEG HAR BARE NORSK STATSBORGERSKAP, ALDRI GJORT NOE GALT SOM JEG IKKE UMIDDELBART KUNNE TATT FULLT ANSVAR FOR, OG JEG HAR ALLTID OPPFØRT MEG SOM EN HEDERSMANN, UANSETT OM MOTPARTEN (de ansvarlige personer og myndigheter), BENYTTET SEG AV LØGN, UNDERSLAG AV DOKUMENTER, FORFALSKNING AV DOKUMENTER, DE HAR GITT FEILAKTIGE OPPLYSNINGER MOT BEDRE VITENDE, FOR Å PÅFØRE SKADE BÅDE FOR MEG OG MIN SAK!!!!

ASTRID HOLMGREN NILSEN NR 6)------------------NESTE SIDE ------------------

2/3

Under en normal saksgang, også ved Hamar Sosialkontor foregår slik, at det er en DIREKTE TO – VEIS KOMMUNIKASJON mellom saksbehandleren og klienten. Ta det med ro. Du er ikke den første, som ble presset til det skritt, for å nekte time for meg. Min saksbehandler nr 3 Helga Bjørnstad, hadde til og med i vedtaksform (som du) nektet meg time på Sosialkontoret, lenge før Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann f.o.m. 16.10.1997.

MERK!
Etter at Fylkesmannen trædde i stillingen, hadde jeg så å si månedlig samtale med han. Han sitter inne med alle dokumenter i saken. Etter hvert tok jeg opp saken med Fylkesmannen, om at min saksbehandler nr 3 Helga Bjørnstad hadde til og med i vedtaksform nektet time for meg ved Hamar Sosialkontor. Da svarte Fylkesmannen:

 ”ETTER AT FYLKESMANNENS VEDTAK FORELIGGER I SAKEN, KAN HUN IKKE LENGER NEKTE FOR MEG TIME PÅ SOSIALKONTORET”.

NB!! Det tok ikke mer enn 7 (syv) måneder før Fylkesmannens vedtak forelå (slå den), og etter det, var Helga Bjørnstad min saksbehandler i ca 1 år, og jeg har minnet Fylkesmannen gjentatte ganger på sin lovnad, men jeg fikk ikke time hos min saksbehandler.

Der ser du! Moral, yrkesetikk, menneskelighet, medmenneskelighet, barmhjertighet glimrer ikke bare med sitt fravær bare på Hamar Sosialkontor (mfl), men virkeligheten er enda verre for de overordnede myndigheter osv. i Oslo: Aviser, Advokat, Sivilombudsmannen, Rikstrygdeverket, flere -

ASTRID HOLMGREN NILSEN NR 6)------------------NESTE SIDE ------------------

3/3

Stortingsrepresentanter osv. har vist i alle år like lavt moral, yrkesetikk, løgn osv.

Men dessverre er det slik at folk i underordnet stillinger gjerne på første eller på andre trinn tvinges/presses til å gjøre skittjobben. Jeg har også min sterke tvil om selv de i overordnede stillinger er virkelig klar over, hva denne saken virkelig gjelder om. De kan være presset/villedet på samme måte som de underordnede på de forskjellige ansvarlige offentlige kontorer.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD/PASIENTOMBUD Den 2.2.2007

SANDRA FAHRE  GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

SITAT: FMH II. NR. 41) den 8.12.2005

"SPESIELT: I et lokalblad for Hamar har jeg snublet over en artikkel om en ny opprettet stilling: BRUKEROMBUDET i Hamar Kommune: Sandra Fahre

Det som er ytterligere spesielt ved - er at hun er også PASIENTOMBUD.
Det står med FETE SKRIFT:
"TIL TJENESTE!"
HER!!!
**** Se artikkelen med Sandra Fahre BRUKEROMBUDET i Hedmark.

MERK SPESIELT:

- "Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen  helse og sosialetatene i kommunen?
-
Innen pleie og omsorg?
-
Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE."

VIKTIG: "- Jeg er en service organ for innbyggerne i kommunen, forteller Jurist og Brukerombud Sandra Fahre. Kommunen fikk eget Brukerombud i januar (2005) i år, men køene utenfor kontordøren hennes har uteblitt. Mon tro om folk synes det hele virker vanskelig og en smule skremmende?"

MEN: Ja, - nå har jeg funnet enda en person som har både ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDE, til å kunne gjøre noe med de ULOVLIGHETENE som jeg er utsatt for.

I slutten av september eller i begynnelsen av oktober 2005 hadde jeg henvendt meg til RESEPSJONEN i Statens hus og ba om en samtale med SANDRA FAHRE.
Damen i resepsjonen henvist meg til en av de ansatte Anne - Beathe Horten.

Hun hadde velvillig hørt på en kort versjon av min situasjon og hun fikk også min HJEMMESIDE ADRESSE (www.istladis.com) og jeg fikk navnet hennes og telefon nr: 62551492. Og deretter har jeg ikke hørt noen ting fram til den 30.11.2005 da jeg igjen dykket opp i Statens hus og ba igjen en samtale med Sandra Fahre, (men hun var ikke mulig å treffe denne gangen heller) så jeg ble henvist igjen til Anne - Beathe Horten. Anne - Beathe Horten beklaget seg med at min sak er så omfattende og derfor hadde ikke hun kontaktet meg så langt.

SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD ------------------NESTE SIDE ------------------

2/5

Ja svarte jeg: "Det er en meget omfattende sak, MEN saken skulle ALDRI EKSISTERT I DET HELE TATT, - hvis de ansvarlige offentlige personer og myndigheter utøvet sine arbeider i henhold til sine ansvars og myndighetsområder og i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte."

Jeg fortalte damen igjen at jeg fremdeles ønsker å snakke med Sandra Fahre. Etter hvert ble vi enige om at jeg skulle få en dato: den 13.12.2005 kl. 10.00

MERK SPESIELT! Allerede i 1996 ble jeg henvist av tidligere Fylkesmannen KJELL BORGEN til (den daværende) Juristen GRO ENOCHSEN ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. (Se SYNDREGISTERET FOR FMH og eller mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen FMH I. den 23.10.1997.

MERK SPESIELT! Jeg hadde også kontakt med STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN også i 1997 - som også skulle være EN VAKTBIKKJE slik at den lille mannen ikke frarøves elementære rettigheter!

MERK! Helt realistisk vurdert er det mikroskopisk sjanse for - at en Nyansatt Jurist i en nyopprettet stilling vil ordne opp i saken som både: (hennes øverste overordnede (i huset)  Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen  i Hedmark Trond Lutnæs), Ordfører Einar Busterud, Tidl. Statsminister Kåre Willoch, Tidl. Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Tidl. Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, Biskop Rosemarie Köhn, Avdelingsleder ved familie og Sosialavdelingen Arne Georg Larsen, Tidl. Helse og Sosialsjef Per Steinar Sjølaas, Tidl. Justisminister Odd Einar Dørum, Tidl. Helseminister Dagfinn Høybråten og mange, mange flere:

GIKK INN FOR Å KOSTE SAKEN UNDER TEPPET!!!!

Men, jeg har sagt til den tidligere Biskop Rosemarie Köhn, da hun spurte:

SITAT: "GIR DU OPP????"

Jeg svarte: "DET ER BARE DØDEN SOM KAN STANSE MEG" For å forfølge min rettferdige sak!

SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD ------------------NESTE SIDE ------------------

3/5

Men, jeg har sagt tidligere også til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen:

"Så lenge jeg lever vil jeg benytte meg av alle tilgjengelige, hederlige midler, som jeg rår over til enhver tid - for å kjempe for min rettferdige sak!!!!!!!!!"

Imens holder jeg på å skrive disse linjene den 1.12.2005 kl 10.44 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten med beskjed om at hun hadde diskutert min møte den 13.12.2005 med sin overordnede SANDRA FAHRE og hun hadde kommet til at hun ikke er interessert i å ha den samtalen med meg den 13.12.2005 fordi, - denne tjenesten er ment til de som har SKRIVE PROBLEMER. (Passopp, nå kommer smigeren) Og etter som jeg er både skrivedyktig og en ressurssterk person, faller jeg utenom systemet.)

SPESIELT:

-" Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen  helse og sosialetatene i kommunen?
- Innen pleie og omsorg?
- Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE.
"

Jeg har lagt inn her også virkeområdet for BRUKEROMBUDET: Legg merke til at Brukerombudet som er også PASIENTOMBUD: Og ikke reagerer på, at en to ganger hjerteoperert person fra røves økonomiske ressurser også til Legeegenandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner bl. a. Marevan (som jeg skulle brukt i resten av mitt liv - og som jeg ikke hadde brukt siden 1998!!!!) Se mitt Sykehusopphold på FMH II. den 28.2.2005

Samtidig ba jeg om å få det - hun hadde sagt til meg skriftlig, og jeg ba om at når Anne - Beathe Horten har brevet så skulle hun ringe til meg og jeg ville hente personlig brevet hos henne. Hun svarte, at hun skal be Sandra Fahre ringe meg når hun er ferdig med det skriftlige svaret.

SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD ------------------NESTE SIDE ------------------

4/5

Nå for vi se om jeg får det, det jeg ba om og om innholdet vil være det samme som på vårt telefonsamtale.

Den 5.12.2005 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten og hun forklarte at brevet fra Sandra Fahre er ferdigskrevet og jeg kan hente det.

HER!!!
**** Se brevet fra Brukerombud/Pasientombud, Sandra Fahre 2.12.2005

Her er beviset for at ingen ting fungerer for meg i henhold til Loven - som de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte. Her er enda en bevis for at jeg er satt utenfor Loven. Loven gjelder for alle andre, men ikke for meg!!!

HVA KAN VÆRE ÅRSAKEN TIL AT SANDRA FAHRE DRO HALEN MELLOM BEINA OG TRAKK SEG UT AV SAKEN?

1) Dette er en nyopprettet stilling og hun er enda grønn som Jurist?

2) Sandra Fahre tenker først og fremst på SIN KARRIEREUTVIKLING, enn den Loven hun skulle forsvare?

3) Det skal mye til for at - en nyansatt Jurist skal sørge for å felle haugevis av ansvarlige, offentlige ansatte (både i Kommunen og Fylket) som handlet mot bedre vitende og på fullstendig Lovstridig grunnlag. Og disse folkene befinner seg både på linje og i overordnede stillinger i organisasjonen.

4) Hun ble presset fra sine overordnede? Med henvisning om - hvilke konsekvenser hennes eventuelle handlinger skulle forårsake i de ansvarlige personer og myndighetenes rekker?

SITAT SLUTT

SANDRA FAHRE BRUKEROMBUD ------------------NESTE SIDE ------------------

5/5

MERK!SANDRA FAHRE kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM BRUKEROMBUD, PASIENTOMBUD! LIKEVEL HANDLET SANDRA FAHRE MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG.

MERK! BRUKEROMBUD SANDRA FAHRE HADDE OGSÅ MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIT!!!

 

HIT!!!