INNHOLD I FYLKESMANNEN I OPPLAND FILEN FMO

HOME GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

18.4.1994 Knut Korseth FM. i Oppland 7 sider
17.2.1994 Ø. Toten Sosialkontor 2 sider
27.3.1994 Ø. Toten Sosialkontor 2 sider
6.5.1993 Kostnadsbudsjett 6 sider
17.2.1995 Knut Korseth FM. i Oppland 2 sider
28.7.1993 Ø. Toten Sosialkontor 1 sider
2.7.1993 Ø. Toten Sosialkontor 2 sider
11.8.1993 Ø. Toten Sosialkontor 1 sider
17.8.1993 Ø. Toten Sosialkontor 3 sider
18.8.1993 Ø. Toten Sosialkontor 1 sider
2.9.1993 Ø. Toten Sosialkontor 1 sider
10.9.1995 Trygdeyt. som ble borte 2 sider
20.1.2009 ETTERORD 8 sider
30.8.2005 ETTERTANKE 4 sider

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

Istvan Ladiszlaidesz

1/7

Bergseng Skole
2850 LENA                           18.04.1994

Knut Korseth Fylkesmann
Statsetatenes Hus
Gudbrandsdalsvn. 170 - 172
2600 LILLEHAMMER

JEG BER OM HJELP, TIL EN ØKONOMISK GRUNNLAG, SOM DET GÅR AN Å LEVE AV.

Jeg skal presentere meg i korte trekk. Ellers henviser jeg til tilleggsopplysnningene som jeg legger ved, for å belyse saken i sin helhet.

Jeg kommer opprinnelig fra Ungarn. Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 Kapp i 1974, 75, 76. F.o.m. høsten 1976 ble jeg sykmeldt pga. hjerteproblemer. Jeg ble hjerteoperert første gang på Rikshospitalet i 1977 og andre gang på Ullevaall Sykehus i 1990.

Etter at jeg hadde fått sykepengeytelse i ett år, kom jeg over på Attføringspengeytelse og min første omskoleringstiltak ble satt i gang f.o.m. høsten:

A)     1977, der jeg tok Ungdomsskoleeksamen i Levanger i skoleåret 1977 - 78.
B)     Deretter gikk jeg to år på Gjøvik Tekniske Fagskole, linje maskin konstruksjon i skoleårene 1978 - 79 og 1979 - 80.
C)     I1981 tok jeg tysk kurs 1 og tysk kurs 2.
D)     I1982 tok jeg Arbeidslederskolen.
E)     I1987 var jeg ferdig med 3 årig videregående skole på Handel og kontor, linje: Økonomi med markedsføring.
F)     Fram til i dag har jeg fullført 1. semesteret, på Bedriftsøkonomi studiet ved Handelshøyskolen BI på Gjøvik.

I 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon på Ullevaall sykehus, der jeg fikk en kunstig hjerteklaff. Det er gledelig for meg å kunne si mye positive ting både om det norske helsevesenet, helsepersonell, de forskjellige skolene, mine medelever, mine med studenter og den norske befolkningen. Men med dette har jeg brukt opp alle de positive opplevelsene som jeg rår over. Resten er dessverre en sorgens kapittel.

        Fra og med høsten 1977 og til og med høsten 1988 hadde jeg for det meste Attføringspengeytelse fra Østre Toten Trygdekontor. I en periode av ca. 2 - 3 år, hadde jeg bare penger til livs opphold. Høsten 1989 kom jeg over til Uføretrygd (mot min vilje) og permanent Sosiale tilleggsytelse. Så mye om denne gang, resterende opplysninger står i tilleggsopplysningene.

        Jeg hadde i fjor bedt HKH Dronning Sonja, for å vise interesse for mine problemer. Det virket som om HKH Dronning Sonjas påvirkning ville endelig hjelpe meg til et menneskeverdig liv. Det virket som om Østre Toten Sosialkontor i fjor sommer endelig bestemt seg, for seriøst å løse mine bil transport og økonomiske problemer.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                       18.04.1994
Knut Korseth Fylkesmann i Oppland

I PRAKSIS SKJEDDE FØLGENDE:
Etter at ved tidligere anledninger hadde Trygdekontoret og eller Sosialkontoret hjulpet meg med forskjellige biler i kr 10 000,- klassen, hadde nå Østre Toten Sosialkontor gått inn for at jeg skulle skaffe meg en bedre brukt bil for kr 50000,-. I oktober 1993 kom jeg i gang med å se/prøve biler, først hos Autoriserte Bilforhandlere, men jeg kunne konstatere, at i den aktuelle prisklassen, ikke var det mulig å finne en eneste bil.

HVA VAR BEHOVET?
Behovet var en bakhjulsdrevet bil med servo - styring. Årsaken til det er at jeg hadde to forhjuls drevet biler tidligere, men jeg kunne ikke legge om kjøreteknikken. (Dessuten er en forhjuls drevet bil ( uten servo - styring) veldig tung på rattet ved luke parkering, og jeg kunne ikke tilpasse meg til forhjulsdriftens kjøreteknikk.

I dag er selv de store biler forhjuls drevet, og i den aktuelle prisklassen var alternativene, en eldre stor bil med originalt påmontert servo - styring. Det jeg hadde tenkt på i første omgang var, at jeg skulle skaffe meg en Ford Sierra, det var en modell som nylig hadde gått ut av produksjon, dermed falt i pris. Men dessverre, selv de rimeligste Ford Sierra uten servo - styring hadde ligget langt over det maksimale beløpet jeg hadde til rådighet. De bilene som var på markedet:

HOS AUTORISERTE FORHANDLERE:
Opel Commodore 2,5 automat
BMW 733 manuell gir.
MB 200 automat

HOS BRUKTBILFORHANDLERE:
MB 230E manuell gir
MB 230E " "

PRIVAT:
Ford Granada 2,8 automat
Ford Granada 2,8 automat
Ford Scorpio 2, 0 manuell gir (gikk mye)
MB 230E manuell gir

Banken som hadde samarbeidet med Østre Toten Sosialkontor om bilkjøpet hadde innsett, at jeg ikke kunne skaffe noen bil i den aktuelle prisklassen, og etter hvert var banken villig til å forhøye låne beløpet fra kr 50 000,- til kr 70 000,-. Jeg hadde valgt en bil, med nest minst motor og med manuell gir. Da jeg hadde prøvekjørt den manuell giret MB 230E, fikk jeg innkalling med min gamle bil til Biltilsynet på Gjøvik, og det gav en ekstra press på meg da det viste seg at bilen ikke kunne komme gjennom testen, uten store påkostninger for meg.

Og det var heller ikke noe vits i å koste på en bil, som man skulle innlevere skiltet fra. Etter å ha tatt full sjekk av den aktuelle bilen hos et merkeverksted (Vestoppland Auto AS, Mercedes og Peugeot), hadde jeg kjøpt bilen for kr 68000,-, med registreringsavgift kr 72500,-.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                       18.04.1994
Knut Korseth Fylkesmann i Oppland

        HOVEDPROBLEMET er at Østre Toten Sosialkontor, fremdeles ikke tar hensyn til de reelle tilleggskostnadene som bilen representerer, også i form av vanlig vedlikehold og reparasjonskostnadene. Det virker som om etter at mitt brev av 12.06.1993 hvor jeg hadde beskrevet min situasjon for HKH Dronning Sonja, hadde Sosialkontoret virkelig tok hardt i og femdoblet det økonomiske beløpet, som jeg kunne fått bruke til å skaffe meg en bedre brukt bil.

PÅ DEN ANDRE SIDEN SER DET UT TIL AT SOSIALKONTORET VIL STRAFFE MEG MED ALLE MIDLER, PÅ GRUNN AV AT JEG I ET ÅPENHJERTIG BREV TIL HKH DRONNING SONJA BESKREVET I DETALJ, HVORDAN DET FUNGERER I PRAKSIS VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR OG ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR!!!! Jeg skal her nevne noen eksempel:

1.) Jeg fikk norsk Statsborgerskap i 1982. Samtidig fikk jeg brev fra Sosialdepartementet, om at de ser det ønskelig, at jeg sier fra meg mitt tidligere ungarske Statsborgerskap. (slik at jeg ikke er dobbelt Statsborger). Det falt sammen med mitt eget ønske også. Etter 14 -15 år hadde jeg den 16.12.1993 kunne hente dokumentet fra den ungarske ambassade i Oslo, ved å betale kr 1500,- til den ungarske Ambassaden. Jeg kunne til min glede konstatere at jeg ble løst fra mitt tidligere ungarske Statsborgerskap.

        Etter som dette er en dokumentert utgift, og som på ingen måte kunne vært innkalkulert på forhånd i min månedlige tilleggsytelse, kunne min saksbehandler under normale forhold, tatt et administrativt vedtak, slik at jeg kunne fått tilbakebetalt pengene på stedet. Men hvis ikke, så kunne saksbehandleren sørget for refundering av disse pengene, gjennom et formelt søknad. Det har jeg gjort også flere ganger, men forgjeves, jeg fikk avslag.

2.) Det er ikke første gang at Skatte kontoret på Østre Toten hadde regnet ut at jeg måtte betale etterskuddsskatt på kr 520,- (til tross for at jeg ikke hadde inntektsgivende arbeide i 17 år, eier ikke nålen i veggen, og uten Sosialkontorets permanent Økonomisk tilleggsstøtte og tilleggs tilleggsstøtte, kunne jeg ikke overlevd).
        Siden jeg hadde beskrevet til HKH Dronning Sonja om hvordan forholdene arter seg på Østre Toten Sosialkontor, ble det slutt fra Sosialkontoret om å utbetale tilleggs tilleggsytelser. Resultatet er håndgripelig fordi: Fram til i dag har jeg for det meste hatt ubetalte regninger på over kr 30 000,-.

        Tidligere praksis var at når jeg hadde betalt disse kostnadene, hadde Sosialkontoret refundert pengene til meg. Disse kostnadene kunne på samme måte refunderes, som kostnadene i forrige eksempel, men til tross for flere formelle søknader, hadde jeg fått avslag.

        Disse to dokumenterte beløpene, som jeg måtte legge ut i desember 1993, utgjør til sammen mer enn kr 2 000,- og i reelle kostnader rundt kr 2 500,-. Disse er dokumenterte og ikke forhåndsinnkalkulerte i de månedlige Sosiale tilleggsytelser, men til tross for det fikk jeg ikke refundert en eneste krone.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                       18.04.1994
Knut Korseth Fylkesmann i Oppland

Omtrent fem år siden fikk jeg beskjed om fra Østre Toten Sosialkontor om at jeg skulle sette opp fullstendig budsjett over mine inntekter og utgifter. Forrige budsjettperiode gjaldt fra juli 1993 til januar 1994. Midt i januar 1994 begynte jeg forberedelsene til å samle data til dokumentasjon til neste budsjettperiode. Tre dager senere ble jeg overfalt av tre berusede menn, hvor til og med ble det brukt kniv også. En av de tre mennene var en av mine naboer (Willy Syvertsen sammen med to svirebrødre):
HER!!!
**** Se politianmeldelsen 18.1.1994

MERK! Til tross for at gjerningsmennene var kjente til Politiet, ble saken henlagt FØR DEN TIDSFRISTEN ER GÅTT UT, hvor jeg kunne ha lagt ytterligere opplysninger til saken, eller eventuelt trukket saken tilbake!

        På den måten ble det ikke mulig for meg, å bo der lenger. Jeg har gjentatte ganger, år etter år hadde bedt Sosialkontoret, om å hjelpe meg med et annet sted å bo. Det er bare Sosialkontoret som vet hvorfor de ville ventet så lenge, at naboen gikk med kniv på meg.

        Politiet sa at de kjenner disse tre mennene som hadde begått ugjerningen, også han som jeg bodde i samme hus (i fire manns boligen), og Politiet var forferdet over hvordan Sosialkontoret kunne la meg bo der uten at Sosialkontoret hadde gjort noe. Etter noen dager fikk jeg et annet bo alternativ, hvor jeg hadde med meg de nødvendigste av klærne, stormkjøkken, og en madrass å sove på. Etter som mitt arbeide med budsjettet er fullstendig databasert, kunne jeg ikke gjøre noe angående min budsjett, før jeg fikk flytte resten av sakene mine og jeg fikk også data maskinen i funksjon.

        Før jeg skulle begynne mitt OL - tjeneste, hadde jeg sagt fra til min saksbehandler om at, p.g.a. overfor nevnte omstendighet, kunne jeg ikke innlevere budsjettet ved budsjett periodens forfall. Jeg ba min saksbehandler, om å ta hensyn til de inntrufne omstendigheter i mit hjemmemiljø, og at jeg skulle bli borte hjemmefra i forbindelse med OL 94 i hele februar måned, og for midlertidig fortsette å utbetale tidligere månedlige Sosiale ytelser, inntil jeg kunne innlevere den nye oppdaterte budsjettet.

SAKSBEHANDLEREN LØSTE SAKEN PÅ FØLGENDE MÅTE:
        Uten at jeg fikk innlevert ny budsjett, hadde han på egen hånd avgjort og vedtatt hvilken ytelser jeg skulle ha i resterende periode av året!!! Jeg har umiddelbart sagt fra, at disse tallene ikke har noen som helst forankring i virkeligheten. I tillegg sto i vedtaket fra saksbehandleren at, se for øvrig egen detaljerte oversikt over disponeringene. Denne detaljerte oversikten fantes ikke i brevet som inneholdt vedtaket.
        Etter å ha etterlyst den detaljerte oversikten gjentatte ganger, både via brev, telefon hadde jeg endelig fått den etter 2 måneder, personlig overlevert av saksbehandleren (etter syv (7) måneders ventetid på en time). Samtidig imens jeg hadde time, tok saksbehandleren en innkomne telefon, hvor klienten kunne få en time hos saksbehandleren med fire dagers ventetid inkludert helgen!

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                       18.04.1994
Knut Korseth Fylkesmann i Oppland

        Ettersom jeg hadde meldt meg som frivillig funksjonær på Lillehammer f.o.m. 28.01.1994 og tom. 28.02.1994, hadde jeg vært i deltaker byen som Nasjonsvert. Etter å ha avsluttet mitt arbeide i Lillehammer, kom jeg hjem og flyttet resten av sakene mine, men under flyttingen var jeg så uheldig, at jeg fikk brukket to ribben, med påfølgende indre blødninger. Det hadde dessverre igjen forsinket mitt arbeide med det nye budsjettet. Og i tillegg, i en slik helse tilstand måtte jeg klare meg selv og rydde flytte godset på plass osv.

I dag har jeg bl.a. flere Legeegenandel regninger for legeundersøkelser som jeg hadde fått inkasso krav på. Til tross for at jeg begrenser alle mine utgifter til et minimum, øker jevnt summen av de ubetalte regningene, og Sosialkontoret lar meg skyve disse regningene foran meg, og månedlig overtrekke min bank konto med flere tusen kroner. (Så lenge banken vil og kan akseptere det).
Kl 04.00 den 27.04.94 hadde jeg vært på Gjøvik Fylkessykehus, med akutt ørebetennelse.

        Der hadde jeg lagt fram saken, slik det lå an dvs. Jeg har et helseproblem som jeg trenger hjelp til, men jeg har ikke penger til å betale, verken for Legeegenandel eller til medisiner, som legen skulle forordne. I tillegg har jeg fra før ubetalte regninger fra tidligere besøk, undersøkelse ved Gjøvik Fylkessykehus, som jeg fremdeles ikke betalt og som jeg hadde fått inkasso varsel for.

        Til sist fikk jeg hjelp i form av en Legeundersøkelse og legen ordnet for meg med medisiner for 2 ½ dagers bruk, og skrev ut resept for de resterende medisinering. Men legen sa at jeg må ta en 7 dagers penicillin kur som jeg ikke kan avbryte, derfor skrev legen et brev til Østre Toten Sosialkontor og anmodet om at jeg skulle få hjelp til disse utgiftene. Jeg har levert brevet personlig til Sosialkontoret, og dagen etter hadde jeg ringt og ved siden av å ha forklart overforstående, hadde jeg bedt om å få dekket disse utgiftene. Min saksbehandler var ikke villig til å dekke disse medisinkostnadene.

        Jeg kan dokumentere alt som står i disse dokumentene og hvis det er behov for, kan jeg komme personlig for å gi ytterligere opplysninger. Jeg håper at Fylkesmannen Knut Korseth har anledning til å sette seg inn i min situasjon og kan hjelpe meg til et meningsfullt og menneskeverdig liv.

Jeg skal skyte inn her noen hyperkoblinger med originale dokumenter som tidsmessig er datert i et senere tidspunkt enn mine brev blant disse dokumentene som er gjengitt her. I tillegg hadde jeg TO GANGER MISTET ALLE DATA PÅ PC-en inkludert all min offentlig korrespondanse som lå også på Harddisken. Noen av dokumentene hadde jeg utskrift (HELDIGVIS), de er gjengitt her.
HER!!!HER!!!
****Se: Vannkvalitetstesten, Bergseng Skole, 5.3.1992

****Se: Vannkvalitetstesten, Bergseng Skole, 25.6.1992

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                       18.04.1994
Knut Korseth Fylkesmann i Oppland

Fra den ene dag til den andre fikk jeg plutselig en vannkvalitet rennende av vannkranen som om vannet var hentet fra en MØKKJELLER. Jeg hadde flere vannkvalitetstester fra Næringsmiddeltilsynet hvor til og med var bekreftet at vannet ikke egnet seg hverken som drikkevann eller til vask!!!! Er det ikke rart at i firemanns boligen som hadde en felles vannrør inntak er det bare jeg som hadde en slik vannkvalitet?
HER!!!
****Se: Sosial vedtak, 3.11.1993

Dette var første trinn i nedskjæringene på mine bevilgninger til legeforordnede medisiner, legeegenandeler, blodprøveegenandeler (og telefonbruk som utgjorde i snitt kr 250,- pr. mnd.) av kr 4420,- pr. mnd. Til slutt endte beløpet på kr 640,- pr. mnd. I tillegg står det også på vedtaket de bilutgiftene som Sosialkontoret dekket.
Merk! beløpet for bensin, bilreparasjoner osv. med kr 1000,- pr. mnd. I virkeligheten dekket ikke de tusen kronene - de faktiske bensinkostnadene engang.

Da jeg fikk flytte fra Bergseng Skole til en annen leilighet på Beverveien, hvor det var en tomanns bolig, og en grei familie bodde på andre etasjen med mindreårige barn. "Der skulle det ikke bli noen tull" sa politiet beroligende. Ja, Ja, men. Det tok ikke mer enn tre måneder før den greie familien ble flyttet og Sosialkontoret puttet inn folk som presterte følgende:

HER!!!
****Se: Skadeverk på bil, 5.6.1994

Den nye naboen som Sosialkontoret sørget for å erstatte den greie familien med, hadde ikke bare holdt heidundrende fest, slik at huset holdt på å løfte på seg, men etter å ha drukket ølflaskene tomme så brukte de de tomme ølflaskene som prosjektiler og brukte min bil som Sosialkontoret kjøpt for meg, som målskive. Resultatet var kr 8000,- lakkskade på bilen. Imens festen hadde foregått så jeg at WATCH DOG - funksjonen på alarmen gå, men jeg kunne ikke høre noe da det var så høyt støy i leiligheten overfor, i tillegg prøvde jeg å ringe til Politiet, - men telefonen var DØD.

Da jeg dagen etter skulle vaske bilen, fikk jeg se knuste ølflasker hengende enda på bilen, mange steder var lakken skrapt opp av de knuste glass skårene. Dagen etter ringte jeg til Politiet igjen og nå var telefonen plutselig i orden (uten at det ble gjort noe med det), Jeg fortalte at det kom nysnø og ikke en spor å se, ergo kunne flaskene bare bli kastet på bilen ifra leiligheten overfor, der det var en stor terrasse med fri sikt mot bilen, men Politiet ville ikke komme ut for å se, og - da jeg anmeldte saken hos Politiet, henla Politiet saken uten at det ble gjort noe som helst!

HER!!!
****Se: Ville fest, 4.2.1995

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                       18.04.1994
Knut Korseth Fylkesmann i Oppland

VEDLEGG.  
HKH Dronning Sonja 12.06.1993
HKH Dronning Sonja 20.09.1993
Østre Toten Sosialkontor 28.06.1993
Østre Toten Sosialkontor 02.07.1993
Østre Toten Sosialkontor 11.08.1993
Østre Toten Sosialkontor 17.08.1993
Østre Toten Sosialkontor 18.08.1993
Østre Toten Sosialkontor 02.09.1993
Østre Toten Sosialkontor 22.03.1994
Østre Toten Sosialkontor 27.03.1994

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Bever veien 15
2847 KOLBU                         17.02.1994

Østre Toten Sosialkontor
v. Tommy Nilsson
2850 LENA

SØKNAD OM DEKNING AV KOSTNADER SLIK AT JEG KUNNE KOMME TIL kr 0,- AV UBETALTE REGNINGER.

Jeg henviser til vår tidligere "AVBRUTT" samtale, hvor du bare la på telefonrøret, og du forlangte at jeg skulle innlevere søknad på lik linje, med alle andre Sosiale klienter. Merk! Jeg vil på ingen måte presse meg foran andre i den Sosiale "KØEN", men jeg har fortalt deg, at jeg hadde store helsemessige problemer, blant annet hadde jeg to ribbeinsbrudd og indre blødninger, men til tross for det forlangte du, at jeg skulle innlevere søknaden personlig, og da jeg spurte deg om du ville ta personlig ansvaret, for at jeg i en slik helsetilstand skulle kjøre bil (for jeg hadde ikke råd til drosje), da la du bare på telefonrøret.

        Her vil jeg gjerne bemerke, at da jeg tidligere gjentatte ganger prøvde å få kontakt med deg, da hadde jeg flere ganger blitt fortalt at du var ute på hjemmebesøk. Kunne du ikke tenkt på å kunne kommet på hjemmebesøk til meg også, iallfall når jeg hadde så store helsemessige problemer, som jeg hadde i det aktuelle tidspunktet?
        Under vår tidligere samtale hadde du bemerket, at jeg var med frivillig på OL-94, og jeg spiste gratis mat der, ergo kunne jeg lagt opp en del penger på det, slik at jeg kunne klart meg fram til neste utbetaling av Uføretrygden på den 20.03.1994. Du har god observeringsevne, det var meg du så på Lillehammer.

1.) Det du kanskje ikke er klar over er at f.o.m. 28.01.94 og fram til OL start på den 12.02.94 hadde jeg for egen regning kjørt til og fra deltakerlandsbyen hver dag. Og merk det, du hadde ikke bevilget til det fornål en eneste krone. Men det var ikke dette beløpet som hadde forårsaket mine økonomiske problemer. Problemet var at jeg hadde to bilreparasjonskostnader på over kr 2 000,- under oppholdet i Lillehammer. I tillegg hadde jeg uforutsett store utgifter til legebesøk, Sykehusbesøk, forskjellige undersøkelser, drosjeregninger osv. som samlet beløp seg til over kr 1 000,- og det har jeg forklart til deg, men det var ikke mulig å få gehør hos deg.

2.) Tro eller ikke, men jeg under hele OL-94 hadde bare brukt kr 100,- til personlige formål. Så jeg har nok ikke sløst med penger der heller.
3.) Hvis du ser på den vedlagte oversikten over ubetalte regninger, da ser du at jeg har minus på kontoen på over kr 22 000,-. (Men beløpet er kanskje over kr 25 000,- med eventuelt tillegg for husleie på Bergseng Skole for februar og deler eller hele beløpet for mars), for slik jeg tyder ditt tidligere brev, hadde jeg fått dekket husleien på Bergseng for januar 1994. Jeg søkte også tidligere dekning for husleien på Bergseng for september, oktober, november, desember 1994, men fikk avslag.

Men la meg stille en spørsmål: Hvor mange OL på Lillehammer burde jeg ha vært med på (for å spise gratis mat, for å kunne legge opp penger), for at jeg skulle kunne lagt opp et beløp i størrelsesorden på kr 22 000,-???? Mener du virkelig at jeg skulle også spart inn husleie kostnadene for september 1993 også ved hjelp av OL-94???

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       17.02.1994
Tommy Nilsson v. Ø. T. Sosialkontor

        Jeg henviser til vår tidligere samtale, om ditt brev til meg med opplysninger om nytt vedtak om FASTE SOSIALE YTELSER. I brevet ditt står "Se detaljerte opplysninger om fordeling av bevilgningene", denne detaljerte oversikten hadde jeg tidligere gjentatte ganger etterlyst, og du hadde lovet om å sende den til meg via post, men hittil hadde jeg ikke fått.

Jeg håper at disse linjene får deg til litt ettertanke.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


VEDLEGG. 10 stykke kopier av regningene.
20.03.1994 ØKONOMISKE STATUS:

Strøm Bergseng kr 6863
NRK lisens kr 663
Tele  kr 598
Tele installering kr 750
Bil veiavgift kr 1550
Bil Lillehammer. Motorsenter.  kr 420
Bil Vestoppland Auto  kr 1918
Lena legesenter  kr 78
Gjøvik Fylkessykehus  kr 85
Postboks kr 100
Husleie IX. X. XI. XII. a kr 1655,- kr 6620
Strøm Bergseng sluttoppgjør  kr1000
Forskuddsuttak Totens Sp. Bank 09.03.94 kr 1500
Husleie Bergseng II. III. a kr 1655,--  kr 3310

SUM

kr 25 455

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2 

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                        27.03.1994

Østre Toten Sosialkontor
v. Tommy Nilsson
2850 LENA

SØKNAD OM DEKNING AV UBETALTE REGNINGER AV EN STØRRELSESORDEN PÅ OVER kr 25 000,-. OG HJELP TIL ANSKAFFELSE A MØBEL/UTSTYR. I TILLEGG EN RETTELSE TIL MIN SISTE BREV AV 22.03. DER JEG BA OM HJELP TIL Å KUNNE KOMME TIL kr 0,- AV UBETALTE REGNINGER.

På grunn av flytting hadde jeg hatt utgifter på kr 6 - 700 kroner til ekstra privat kjøring, kjøp av garderobestenger m.m.

Det jeg ikke har, eller har problemer med i den nye leiligheten:

BEHOV/MANGEL:

BADE KAR, TILBEHØR (batteri, forheng, henger)
SOFAGRUPPE
KJØKKENBORD
GARDINER (gardinhenger)
NATTBORD
KONDENSTØRKETROMMEL
KOMMODE

RETTELSE PÅ SIST SENDT BREV, der jeg ba om: "Hjelp til å kunne komme til kr 0,- angående ubetalte regninger." 

Det er i og for seg korrekt, men jeg ønsker også en økonomi, hvor jeg kunne betale selv, mine faste fortløpende utgifter og i TILLEGG HA RÅD TIL VANLIG MAT. Jeg håper at du vil gjøre noe i denne sammenheng.

I tillegg håper jeg, etter å ha bedt om i mitt tidligere brev av 17.03.1994 og av 22.03.1994, og i tillegg har bedt om i flere tidligere telefonsamtaler, hvor du hadde lovet meg å sende DEN DETALJERTE OVERSIKTEN OVER DE FASTE SOSIALE ØKONOMISKE BEVILGNINGER SOM DU HADDE VEDTATT (uten at jeg fikk innlevert NY BUDSJETT for perioden), OG SENDT BREVET TIL MEG I februar 1994.

Jeg håper at du kan og vil hjelpe.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       27.03.1994
Tommy Nilsson v. Ø. T. Sosialkontor

Jeg skyter inn her vedtaket for de FASTE SOSIALE YTELSENE fra Østre Toten Sosialkontor da det var vedtatt av samme saksbehandler (Tommy Nilsson) som det brevet er fra overfor, men vedtaket er datert året etter 21.3.1995. Dette vedtaket var det siste fra østre Toten Sosialkontor, før jeg flyttet til Hamar den 1.7.2003. (Jeg flyttet fra Østre Toten i håp om å kunne flytte fra ulovlighetene på Oppland/Østre Toten.)
HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!
****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 1.

MERK! Den forrige budsjettperioden utløp i desember 1994. Dette vedtaket ble gjort i slutten av mars, og i mellomtiden hadde jeg ikke penger til å betale, hverken for legeegenandeler, legeforordnede medisiner, blodprøveegenandeler,   og i tillegg var billånet og husleien innbakt i mine Faste Sosiale ytelser på kr 6700,- pr. mnd.

****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 2.

MERK! Det er to viktige punkter på side nr. 2. Det første er husleien som er innbakt i min Faste Sosiale ytelse. Og bil lånet som også er innbakt i min Faste Sosiale ytelse, - og at begge beløpene overføres direkte til kommunen (husleie), til kreditoren/banken (bil lånet).

****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 3.

Det som er korrekt på denne side er:
1.) kr 4778,- pr. mnd. Fast Sosialhjelp, Husleie og billånet. Merk! Bostøtten ordnes fra annet hold.
2.) kr 3100,- pr. mnd til bilutgifter.
MEN! Etter å ha trukket fra de faste bilkostnadene, billånet, bilforsikringen, veiavgiften, NAF medlemskapet, osv. ble det igjen kr 640,- til bensin, forfallende service, bilvedlikehold, bilpleie, bilreparasjon og bensin. De kr 640,- pr. mnd. dekket ikke engang de faktiske bensinkostnaden. DET VAR ALLTID DISSE UTGIFTENE SOM TOK KVERKEN PÅ MIN ØKONOMI. Det har jeg allerede beskrevet i detalj til HKH Dronning Sonja i mitt brev av 12.6.1993.
MERK! Jeg har ALDRI søkt dekning for å abonnere på avis! (det synes jeg var for mye luksus), men forunderligvis sto det i vedtaket.
Merk! Teksten i andre avsnitt hvor jeg skulle umyndiggjøres ved å sette meg under administrasjon, som om mine økonomiske problemer kom av at jeg feil disponerer mine penger eller spiller bort mine penger eller drikker opp mine penger eller at jeg rett og slett tuller bort pengene mine.

****Se: Fast Sosialhjelpsvedtak fra Ø. Toten Sosialkontor side 4.

Det er bare den vanlige avslutningen på denne siden.

****Se: Spesifisering av bevilgningene, fra Ø. Toten Sosialkontor side 1.

MERK! Godkjente bilutgifter pr. mnd. kr 3100,-. Det ser så mye ut, men etter å ha trukket fra de faste utgiftene: billån, veiavgift, bilforsikring, NAF medlemskap ble det igjen kr. 640,- til bensin, bilreparasjon, bilpleie, bilvedlikehold. Disse pengene dekket ikke engang de faktiske bensin kostnadene.
HER!!!HER!!!
****Se: Spesifisering av bevilgningene, fra Ø. Toten Sosialkontor side 2.

Det står ingenting på denne siden.

****Se: Spesifisering av bevilgningene, fra Ø. Toten Sosialkontor side 3.

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6 

Pb. 142
2851 LENA                             06.05.1993

Laila Smedsrud
v. Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

KOSTNADSBUDSJETT FOR 1993

Jeg sender her alle de relevante opplysningene som Sosialkontoret hadde etterlyst. Jeg vil gjerne få returnert alle kvitteringene som er vedlagt. Er det noe som er uklart, eller mangler dokumentering vil jeg gjerne gi ytterligere opplysninger. Jeg sender to eksemplarer av KOSTNADSBUDSJETTET og jeg vil gjerne få tilbake det ene eksemplaret med detaljerte bemerkninger om, hvilken utgifter det - ikke ble tatt hensyn til.

TELEFONEN er bare brukt til å ringe til Legen og det aller nødvendigste. Det er dessverre ikke brukt til sosiale formål, selv om det er meget godt egnet til det også.

HUSLEIEN inkluderer både vann og kloakk avgiften.

BIL LÅNET på kr 5 000,- (Sosial lån) hittil hadde vært både avdrags og rentefritt.

STUDIE LÅNET på kr 55 200,- med renter ettergitt. Men dersom i et senere tidspunkt skulle inntre bedring i min helse/økonomisk tilstand, kan vedtaket om ettergivelse bli omgjort. Det samme gjelder også hvis jeg søker på ny stønad fra Lånekassen og får denne innvilget.

FORSIKRINGEN er en såkalt Totalforsikring som omfatter både bil og løsøre.

BI (HANDELSHØYSKOLEN BI) utgiftene omfatter (semesteravgift, eksamensutgifter, bøker, for de gjenstående fagene på Bedriftsøkonomstudiet. Selv om jeg ikke er i stand til å gjennomføre Bedriftsøkonomstudiet på normert tid (på grunn av min hjerteoperasjon i 1990), har jeg fått nå mulighet til å ta de resterende fagene på dag tid om høsten 1993 og våren 1994. (Vedlegg nr 1)

BENSIN UTGIFTENE OMFATTER
: bensin, medlemskap, inngangsbillett, lodd, kollekt.

BILREPARASJONSUTGIFTENE er innhentet fra:
TOYOTA (Gjøvik Auto AS) Tel: 61 17 30 27
TEXACO bensin stasjon, Lillo

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/6

Istvan Ladiszlaidesz                       6.5.1993
Laila Smedsrud v. Ø. T. Sosialkontor

APOTEK MEDISINERING

  Enhet PRIS Pr. dag Kr  mnd.
Zirtec 30 stk 127,20 1 128
Imodium 16 stk 49,- 3 96
Marevan 100 stk 66,- 2 41
Voltaren 20 stk 62,- 2 97
Rohypnol 30 stk 48,- 1 50
Paralgin Forte 50 stk 62,- 1 39
         
Ter. Cortil salve 15 gr 61,- 30 gr 122
Livostin øyedråper 4 ml x 3 330,- 4,5 pk 1462
      pr. mnd.  
Ibaril creme 50 gr 106,- 200 gr 424
Apocortal krem 50 gr 48,- 100 gr 96
Locoid oppløsning 250 ml 361,- 250 ml 361
Seba Med PH 5,5 100 ml 50,- 150 ml 75
Natusan D. S. 200 ml 40,- 1200 ml 240
         
SUM MÅNED       Kr. 3231


STRØM:

1. kvartal 2 562
2. kvartal 2 562
3. kvartal 2 562
4. kvartal kr 2 562
Pluss årsoppgjør  
SUM 10248

TELEFON:

1. kvartal kr 810
2. kvartal kr 554
3. kvartal kr 805
4. kvartal kr 697
SUM PR ÅR 2 866
2866:12 mnd kr 5732

BENSIN, SOSIAL, HOBBY,

Bilen bruker omtrent 13,4 liter Superbensin med bly pr 100 km. 1,34 liter 98 med bly koster kr 8,50 x 1,34 = kr 11,40

BI: 11,4 x 6 mil x 10 i mnd = kr 684,- pr mnd

HJERTETRIMM: 11,4 x 6 mil x 5 i mnd = kr 342,- pr mnd
Kursavgift (kr 350,- x 2 pr år) : 12 mnd = kr 59,- pr mnd

SVØMMING: 11,4 x 6 mil x 10 i mnd = kr 684,- pr mnd
Kursavgift. 400 pr år : 12 mnd = kr 34,- pr mnd

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/6

Istvan Ladiszlaidesz                       6.5.1993
Laila Smedsrud v. Ø. T. Sosialkontor

LENA: legebesøk, handle, hente post, Sosialkontoret, Trygdekontoret osv.
11,4 x 1,2 mil x 15 i mnd = kr 206,- pr mnd

BESØK 11,4 x 6 mil x 1 i mnd = kr 69,- pr mnd
Besøk på Lena brus, kaffe, kjeks, frukt = kr 53,- pr mnd

BESØK 11,4 x 6 mil x 1 mnd = kr 69,- pr mnd
Besøk på Lena brus, kaffe, kjeks, frukt = kr 53,- pr mnd

KIRKE: 11,4 x 2 mil x 2 i mnd = kr 56,- pr mnd

LHL 17+10+(11,4 x 2 mil) x 1 i mnd = kr 50,- pr mnd

TEATER, KONSERT, DANS, HÅNDBALLKAMP, FOTBALLKAMP
100+60+(11,4 x 6 mil) x 1 i mnd = kr 229,- pr mnd

SUM kr 2 588,- pr mnd

BILVEDLIKEHOLD:

For at jeg kunne holde bilen i trafikkmessig forsvarlig stand, må jeg dekke følgende utgifter.

SOMMERDEKK: SEMPERIT, dekkene har ca 3 års varighet
Kr 566,- pr stykke inkl. montering, avbalansering og MVA.
5 stk x 566 = kr 2830 : 36 mnd = = kr 79,- pr mnd

VINTERDEKK: SEMPERIT, dekkene har ca 3 års varighet.
Kr 654,- pr stk inkl. montering, avbalansering og MVA.
5 stk x 654 = kr 3 270 : 36 mnd = = kr 91,- pr mnd

BYTTE OM TIL SOMMERDEKK: kr 60,- pr stk inkl. MVA
60 x 4 dekk = kr 240 : 12 mnd = kr 20,- pr mnd

BYTTE OM TIL VINTERDEKK: kr 60,- pr stk inkl. MVA.
60 x 4 dekk = kr 240 : 12 mnd = kr 20,- pr mnd

HOVEDSERVICE: en gang i året, inkludert MVA, stift, tennplugger og luft filter (eksklusiv deler) ca. kr 2 200,- : 12 mnd = kr 184,- pr mnd

OLJESKIFT (Hver 5000 km) inkl. MVA, olje og oljefilter.
Kr 350 + 350 = kr 700 : 12 mnd = kr 59,- pr mnd

Jeg kjører årlig 16 000 km. Det er en oljeskift inkludert i prisen ved Hovedservicen. Det blir da omtrent 2 oljeskift igjen for kr 350,- pr oljeskift

VINDUSSPYLERVÆSKE: Det går med ca 16 liter pr år.
17 x 4 = kr 68 : 12 mnd = kr 6,- pr mnd

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

4/6

Istvan Ladiszlaidesz                       6.5.1993
Laila Smedsrud v. Ø. T. Sosialkontor

KJØLEVÆSKE: 4 liter pr år (etterfyll)
20 x 4 = kr 80 : 12 mnd = kr 7,- pr mnd

OLJE: 8 liter pr år (etterfyll)
25 x 8 = kr 200 : 12 mnd = kr 17,- pr mnd

KONDENSFJERNER: 2 liter pr år.
24 x 2 = kr 48 : 12 mnd = kr 4,- pr mnd

SILIKONSTIFT: 2 stift pr år
32 x 2 = kr 64 : 12 mnd = kr 6,- pr mnd

LÅS OLJE: 2 spray pr år
18 x 2 = kr 36 : 12 mnd = kr 3,- pr mnd

HOVEDLYS: 4 stk pr år (Det finnes 10 forskjellige lyspærer på bilen, jeg tar de fire hovedlysene og regner med som gjennomsnitt).
54 x 4 = kr 216 : 12 mnd = kr 18,- pr mnd
MOTORVASK: 2 pr år
((12 x 2) + 1 Mvask) x 2 pr år = kr 78 : 12 mnd = kr 7,- pr mnd

BILVASK: 4 pr år
(12 x 2) x 4 pr år = kr 96 : 12 mnd = kr 8,- pr mnd

BIL SHAMPO: lakk polering, garn. 2 pr år
(52 + 15) x 2 pr år = kr 134 : 12 mnd = kr 12,- pr mnd

VINDUSVISKER: kr 100 : 12 mnd = kr 9,- pr mnd

SUM kr 552,- pr mnd

Alt dette er årlige utgifter i forhold til en bil i normalt godt vedlikeholdt stand. Skulle noe gå i stykke ellers f.eks. lagrene, støtdempere, clutch, bremser styring, fjæring, rust osv. da må disse delene betales ekstra inkludert arbeid og MVA. På min bil har fra før feil, skader på ca kr 15000,-. Bensinlekkasje, høy CO verdi på avgass, to ganger hjul buer, topp pakning, ventiler (eller mer?), som burde vært reparert for flere år siden, men på grunn av permanent økonomiske problemer fram til i dag, var det ikke mulig for meg å ordne det.

MAT, KOLONIAL omfatter:
Klorin, domestos, jif, grønn såpe, vindusvaskemiddel, golvklut, oppvaskklut, vinduspusserklut, oppvaskmiddel, oppvaskbørste, støvsugerpose.
Tannkrem, tannbørste, tanntråd, tannpirker, barberkrem, barberblad, etterbarberingsvann, bomullsvatt, øre pinner, lyspærer, sikringer, batterier, sytråd, nåler, glass, tallerkener, gryte, bolle, mat osv.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

5/6

Istvan Ladiszlaidesz                       6.5.1993
Laila Smedsrud v. Ø. T. Sosialkontor

REP., VEDLIKEHOLD, NY ANSKAFFELSE omfatter:
Vaskemaskin, støvsuger, komfyr, lamper, kjøleskap, fryser, strykejern, sy maskin, radio, TV, bord, stol, skap, søppelbøtte, kosteskaft, strykebrett osv. Det er enten reparasjon av de nåværende utstyr eller ny anskaffelse.

Jeg hadde bilen på Hovedservice den 04.05.1993 og det kom ekstra kostnader da jeg hadde lekkasje på bremseanlegget. Jeg fikk en samlet regning på kr 2 178,-, men da jeg også måtte betale kr 199,- på Apoteket hadde jeg ikke mer penger enn å betale kontant kr 1 578,- på bilen og jeg fikk utsettelse på de resterende kr 600,- til den 20.05.93.

I tillegg har bilen følgende feil: Pris inkludert arbeide, men jeg er ikke sikker på, om det er inkludert MVA også.
 

  2 178
Lekkasje ved bs. pumpen 513
Fordeler 1 983
Clutchpumpe 1 066
Kamaksel 3 598
Hjul buene 6 600
TOTAL SUM kr 15 938 - 1 578 14 360
   

Prisen på hjul buene er bare vage priser, da det er svært vanskelig å gi på forhånd helt eksakte priser på rustskader.

BEREGNING AV KOSTNADENE OG NØDVENDIGE KOMMENTARER:

  KR PR ÅR KR PR MND
HUSLEIE 19 860,- 1 655
BIL LÅN (islagt inntil videre) 5 000,- 0
STUDIE LÅN (islagt inntil videre) 55 200,- 0
STRØM 10 248,- 854
TELEFON 2 866,- 239
FORSIKRING  3 136,- 262
TV LISENS 1  260,- 105
LÅN SENG   366
KLÆR   300
REP. VEDLIKEHOLD NY ANSKAFFELSE   400
MAT, KOLONIAL   2 000
BENSIN, SOSIAL   2 588
MEDISINER   3 231
BIL VEDLIKEHOLD   552
BI (Handelshøyskolen BI) (kr 3355 + kr 2200 bøker) 11 720,- 977
Postboks kr 100,- 8,33
HÅR KLIPP 160x8 1440 120
Falken kr 366,- 30,50
Snø kjøring kr 250,- 21
Vei avgift kr 1 500,- 125
SUM KOSTNADER PR MND   13834

 

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

6/6

Istvan Ladiszlaidesz                       6.5.1993
Laila Smedsrud v. Ø. T. Sosialkontor

Jeg har nå gud vet hvorfor, overlevd 17 år på Sosialkontorets nåde. (Slik jeg ville karakterisert det: Ved munn til munn metoden. Dvs. Trygdekontoret sørget for hjertemassasjen, 5 ganger trykk i hjerteregionen, og da kom Sosialkontoret velvillig til å blåse inn en gang, og deretter trykket igjen Trygdekontoret 5 ganger på ny og Sosialkontoret blåste inn nok en gang og slik......fortsatte fram til i dag). Det er beklagelig å måtte si, men jeg ser lite hensikt i et liv der eneste "glede" man får, er å kunne få lov til å levere Sosialkontoret NY BUDSJETT HVER SJETTE MÅNED!!!

        I tillegg har jeg naboer, som har eneste glede her i livet, - å gjøre livet utrivelig for andre, og som ikke ser forskjell mellom mitt og ditt. Etter utallige henvendelser til Politiet, Sosialkontoret, Kommunen har det ikke skjedd noe som helst med omstendighetene på mitt bosted. Etter som alle instansene hadde anbefalt for meg for å flytte, og til denne anbefalingen sluttet seg nå, også min tidligere behandlede lege. Og jeg har prøvd å flytte, men jeg får ikke en eneste tilbud i dag.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


VEDLEGG: 12 A4 sider

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2 

Pb. 142
2851 LENA                             17.02.1995

FYLKESMANNEN I OPPLAND KNUT KORSETH

TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL BREV AV 13.02.1995, SOM BESKRIVER BEHANDLINGEN AV MITT BREV AV 18.04.1994, HOS FYLKESMANNEN I OPPLAND, KNUT KORSETH.
HER!!!
****Se: Postanvisningen for rekommandert sending.

Jeg hadde sendt rekommandert brev til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth, den 18.04.1994. Etter at jeg ikke hadde fått noe respons på mitt brev i et halvt år, hadde jeg tatt telefonisk kontakt med Fylkesmannen i oktober 1994. Det viste seg at Fylkesmannen ikke hadde kjennskap til mitt brev. Etter en del om og men ble klarlagt at brevet som jeg hadde sendt REKOMMANDERT til Fylkesmannen, BLE PLASSERT PÅ ARKIVET, I STEDET FOR Å OVERLEVERE TIL ADRESSATEN.

HVORFOR???
Etter som jeg hadde sendt brevet REKOMMANDERT kunne brevet bare hentes av folk som hadde PROKURA dvs. folk som kunne opptre på fullmaktsgivers vegne (ikke noen som helst ferievikar). Brevet kunne også ha kommet på arkivet hvis oppsetting av brevet var så uklar at det kunne tolkes dit hen at den skulle til arkivet, men brevet var ekstremt klart adressert, datert, hvor til og med vedleggene var både navngitt og datert. Ergo er det ufattelig for meg, hvordan brevet kunne vart plassert på arkivet.

Deretter ble jeg enige med Fylkesmannen, om å få en time hos han, for å kunne redegjøre om problemene mine, og Fylkesmannen lovet å lese mitt brev og de medfølgende dokumenter på forhånd. Det viste seg, da jeg møtte opp på Fylkesmannens kontor, at saksbehandleren fra FAMILIE OG SOSIAL AVDELINGEN som også skulle sette seg inn i saken, kunne ikke være til stede. I stedet for ble det tatt med en person fra juridisk avdeling, som ikke hadde noen kjennskap til sakens dokumenter.

        Denne juristen brukte omtrent et kvarter for å lage kopier, slik at vi hadde hver vår eksemplar av mitt brev, og de medfølgende dokumenter. (Kopieringen gav det resultat at flere sider av brevet ble utelatt, og sidene blandet sammen og noen av sidene forsvant). Deretter viste det seg at Fylkesmannen ikke hadde lest brevet og de medfølgende dokumentene. Jeg satt der med to personer som ingen av dem hadde kjennskap til problemene, men samtidig ville gjøre noe seriøst med det(?), (lønnet av skattebetalernes penger). Fylkesmannen ville ikke drøfte mitt brev (som han ikke hadde lest), men han ville ta ut to A4 sider av mitt brev av ca 30 sider, og ta opp med Ordføreren på Østre Toten. Til sist spurte Fylkesmannen "HVA ER DET JEG VIL OPPNÅ". Jeg svarte omtrent følgende;

- Jeg
vil gjerne få tilrettelagt et økonomisk grunnlag, enten via arbeide, eller via offentlige ytelser, som tar hensyn til mine faktiske økonomiske utgifter i henhold til DEN NORSKE LOVEN.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       17.2.1995
Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth

- Jeg vil gjerne komme tilbake i inntektsgivende arbeide. Jeg har mange års yrkeserfaring og en god del skolegang her i Norge også, slik at jeg kunne gjøre nytte for meg, og det ville være en fordel hvis jeg kunne gjøre en innsats for de pengene, som jeg passivt tar imot.
- Jeg vil gjerne ha naboer som ikke går med kniv på folk osv.

Og det skulle ikke være så urimelig av meg, etter som jeg hittil hadde kostet for det norske samfunnet ca kr 3 000 000,- og det ville hjelpe om jeg kunne tilbakebetale noe av det, i form av skattepenger, ved siden av at, det ville hjelpe på mitt selvbilde også. Fordi hele tiden ble det meg forklart at BÅDE ATTFØRINGSPENGENE OG UFØRETRYGDEN ER BARE MIDLERTIDIGE og hensikten er at jeg skulle komme tilbake i inntektsgivende arbeide.

Da kom Fylkesmannen med et FORSLAG om at: jeg KUNNE BLI ENDELIG PENSJONERT. Skulle dette være ET KONSTRUKTIV LØSNING AV MINE PROBLEMER????

Det praktiske resultatet av det hele ble, at jeg fikk et brev av Fylkesmannen senere, hvor det står:


"AT JEG IKKE HADDE TATT OPP NOEN KONKRET SAK, ERGO KUNNE IKKE FYLKESMANNEN KNUT KORSETH GJØRE NOE!!!!!??????"


(MERK! Det står ingenting i Fylkesmannens brev om at Fylkesmannen Knut Korseth lovet på forhånd å lese relevant dokumenter for saken og som Fylkesmannen ikke hadde gjort! I tillegg skulle en person fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor også være til stede og vedkommende også skulle sette seg inn i saken på forhånd. Denne personen ble ikke med, men i stedet ble med en person (en jurist), som heller ikke lest relevant dokumenter for saken! Jeg ble i tillegg gjort oppmerksom på at:

"JEG SKULLE I FRAMTIDEN FØLGE TJENESTE VEIEN".
Og dette skulle forestille en hederlig løsning av mine problemer!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1 

Pb. 142
2851 LENA                              28.07.1993

Julio Vazquez
v. Østre Toten Sosial kontor
2850 LENA

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER.

I flere år har det ligget opplysninger på 3 - 4 sider på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Kommune (teknisk etat) om bo forhold som omfatter bl.a.:

- Ingen av de 4 luftventilene fungerer etter hensikt. Det verste er at:

    1.) WC lukten forblir i leiligheten
    2.) Bad fuktigheten forblir i leiligheten
    3.) Treverket i bygningen for skade av vedværende fuktighet.
    4.) Tekstiler som jeg oppbevarte i entreen, har allerede råtnet og som            følge avdette måtte jeg kaste.

- Verken soverom - kjøkken dør, eller kjøkken - stue dør fungerer etter hensikt. Dørene er av skyvedørs typen, som glir inn i veggen, fra åpningen der kommer inn i stue og kjøkken kloakk lukt, all slag kryp og trekk som også forårsaker varmetap.
- Vannkvaliteten i lang sammenhengende periode var karakterisert av Gjøvik - Toten næringsmiddelkontroll, som ikke egnet verken som drikkevann eller til vask osv.


Den 1.7.1993 forfalt utbetalingen av Fast Sosialhjelp. Blir saken min ferdigbehandlet? Jeg har allerede sluppet opp for penger. Siden jeg har begynt med svømming, hadde jeg hatt positive virkning både fysisk og jeg har fått redusert allergiplager også. Hittil hadde jeg svømt i Tranberg Hallen i Gjøvik, men de holder lukket i løpet av sommeren. Røverdalen holder også stengt om sommeren. Eneste alternativ blir da å svømme, på Hamar. Jeg har allerede vært der tre ganger, men det koster mye mer enn å reise til og fra Gjøvik.

Jeg hadde reisedekning 2 x i uken til og fra Gjøvik.
Ekstra kostnader tur/retur Gjøvik/Hamar:

Bensin 1,2 lit. x 8,80 x 10 mil = kr 105,60
Bompenger kr 15 x 2 = kr 30,-
Inngangsbillett i Ankerskogen = kr 25,-
= kr 160,60

2 x i uken = kr 321,20
41/2 uke pr mnd x 321,20 = SUM kr 1 445,40

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2 

Pb. 142
2851 LENA                             02.07.1993

Julio C. Vazquez
v. Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER TIL BREV FRA RIKSTRYGDEVERKET AV 29.06.93

"DET ER UKLART HVA LADISZLAIDESZ EGENTLIG ØNSKER MED SIN HENVENDELSE, NÅR HAN BER OM AT HKH. DRONNING SONJA, SKAL VISE INTERESSE".

1.) Jeg ønsker meg en økonomisk grunnlag, som ville sikre meg et menneskeverdig liv, der jeg kunne dekke selv utgiftene til:

Husleie Mat
Strøm Klær
Forsikring Normale sosiale aktiviteter
Telefon Tv - lisens
Bil lån Lån (seng)
Egenandel (lege) Medisiner
Hår klipp Normal vedlikehold av ting/utstyr osv.

2.) Jeg ønsker meg en trafikksikker bil, og en økonomi som dekker de faktiske merkostnadene som bilen representerer.

Bilforsikring. Vei avgift
Falken medlemskap. Faktiske bensinutgifter
Reparasjonskostnader Bilvedlikehold: Dekke kostnader til forfallende service intervall, dekke vanlige vedlikeholdskostnader som er nærmere presisert i Budsjettet fra 06.05.1993.

Det ønsker jeg uansett om hvilken form av (aktivitet) jeg kommer til å gjøre:

    1.) Inntektsgivende arbeide
    2.) Videreutdanning
    3.) Pensjonist tilværelse (det ønsker jeg ikke).

Det ønsker jeg uansett hvilken etat/instans som vil tilrettelegge de økonomiske ressursene:

    1.) Trygdeytelser
    2.) Sosiale ytelser
    3.) Eller en kombinasjon av disse ytelsene
    4.) Inntektsgivende arbeide

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       2.7.1993
Julio C. Vazquez

3.) Etter utallige henvendelser til Politiet, Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Kommune har det ikke skjedd noe som helst med omstendighetene på mitt bosted, etter at alle disse instansene hadde anbefalt for meg for å flytte - og til denne anbefalingen sluttet seg også til min tidligere behandlede lege - jeg har prøvd å flytte, men jeg får ikke en eneste respons i dag. Og på toppen av det hele har jeg naboer, som har eneste glede her i livet, å gjøre det utrivelig for andre og som ikke kan se forskjell mellom mitt og ditt.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1 

Pb. 142
2851 LENA                             11.08.1993

Laila Smedsrud
v. Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

DETTE ER SLØSING AV SAMFUNNETS RESSURSER.

1.) Jeg har i 17 lange år mottatt Sosialhjelp
2.) Til tross for kvalifiserende attføringsopplegg under Attføring, kunne jeg ikke få et eneste arbeide.
3.) De pengene jeg hadde fått i 17 år, gikk ikke an å leve av, og er neppe noe til å leve for.
4.) Jeg har nå inntil jeg får tilrettelagt en økonomisk omstendighet som vil gi meg et menneskeverdig liv, frivillig har avstått fra hjemmehjelp, jeg har også avstått fra alle form for rekonvalesens opphold og det vil jeg fortsette med uansett hvordan min helsetilstand vil utvikle seg i framtiden.

Dette året har vært en av de beste periode i løpet av de siste 17 år. Ca. 92% av perioden spiste jeg bare brød, i den resterende perioden spiste jeg vanlig mat. I siste to måneder kunne jeg velge om jeg ville spise skikkelig mat eller om jeg ville reise 2 - 3 ganger i uken til og fra Ankerskogen på Hamar, for å trene meg opp fysisk, etter hjerteoperasjonen. Jeg valgte fortsatt å spise bare brød og brukte pengene til å trene (svømme) meg opp fysisk. (Og jeg har hatt meget positivt effekt av det). Her vil jeg bemerke at jeg har veldig mye å ta igjen angående fysisk tilstand, da jeg ikke hadde mulighet verken til Sosial eller fysisk aktivitet i 15 - 17 år.

        Jeg har i den aller siste uken, i en fem dagers periode spist normalt hver dag og jeg hadde lagt på meg 3 kg i løpet av 5 dager. MERK! (Jeg er fremdeles 14 kg under min idealvekt.)

        Jeg søker en økonomisk grunnlag, som vil gi meg et normalt, menneskeverdig liv. Hvis samfunnet ikke klarer å tilrettelegge for meg et menneskelig livs forhold? Eller hvis verken Østre Toten Sosialkontor eller Østre Toten Trygdekontor kan finne ut hvilken Lover og bestemmelser gir løsning på slike problemer som jeg har: Da vil jeg sørge for en endelig løsning, som i alle fall vil lette på samfunnets byrder på flere måter.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3 

Pb. 142
2851 LENA                              17.08.1993

Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

JEG HÅPER AT DISSE ER BARE EN REKKE UHELDIGE TILFELDIGHETER.

Min Faste Sosiale ytelse gjaldt t.o.m. Mai 1993. Jeg innleverte NY BUDSJETT den 06.05.1993, samtidig da jeg hadde time hos min saksbehandler:

1.) Min saksbehandler ble langtidssykmeldt, så hun ikke kunne gjøre noen ting, og min neste time hos saksbehandleren ble også avlyst.

2.) En andre saksbehandler skulle ta over, men han skulle først på ferie, så han kunne ikke gjøre noen ting. (Penger til legeforordnede medisiner)

3.)
En tredje person tar over, som egentlig ikke jobber på Sosialkontoret og ikke har fullmakt til mer enn å bevilge penger til mat, så han kunne ikke gjøre noe.

4.)
Nå skulle (2) den saksbehandler som skulle komme tilbake fra ferie og gjøre noe, men han ble sykmeldt, så han kunne ikke gjøre noe.

5.)
Nå skulle igjen ta over (3) han som ikke arbeider på Sosialkontoret - og da han skulle se på det innleverte Budsjettet, kunne han ikke finne Budsjettet i mappen min - og på hele Sosialkontoret var ikke en eneste sjel som hadde peiling, hvor min Budsjett befant seg (til tross for at jeg innleverte Budsjettet i 2 eksemplarer).

6.) Etter ytterligere 2 - 3 uker kom det innleverte Budsjettet fram til dagens lys, og han som ikke arbeider på Sosialkontoret, kunne sette seg inn i saken og hadde konkret forslag til, hvordan vi skulle gripe saken an, men vi måtte vente fordi - han skulle reise på ferie først, og deretter skulle folk på Trygdekontoret også ha sine fortjente ferie, så vi ikke kunne komme i gang før, etter første uken i august. Så jeg skulle ta kontakt etter første uken i august. Da fikk jeg greie på at han er tatt av saken og nå jobber ikke lenger på Sosialkontoret - så han kunne ikke gjøre noe.

7.)
Den langtidssykmeldte saksbehandleren kom tilbake den 02.08.1993 kl 10.30 tok jeg telefonisk kontakt. Budsjettet er fremdeles ikke behandlet - og ettersom det er gått 3 måneder siden jeg hadde innlevert Budsjettet - MÅTTE JEG INNLEVERE NY BUDSJETT!!!!!!!???????, men etter en stund gikk hun fra det (kanskje hun hadde synes synd på meg?), og hun skulle ordne med pengene ved kl 13.30.

Jeg fikk utbetalt penger og jeg fikk ferdigbehandlet Budsjettet - angående Fast Sosialhjelp f.o.m. august 1993 og t.o.m. Januar 1994. Jeg fikk utbetalt penger som er omtrent halvparten av det beløpet som jeg hadde dokumentert og hvor det heller ikke blitt tatt hensyn til de faktiske Bilutgiftene. Men forunderlig vis ble det tatt hensyn til kostnader som ikke engang står i Budsjettet, men som sto i fjor årets Budsjett. (Hadde saksbehandleren lest det rette Budsjettet fra 06.05.1993???)

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                        17.08.1993
Østre Toten Sosialkontor

Saksbehandleren hadde bemerket at jeg hadde FRIKORT og BLÅ RESEPT på en del av medisinene. (Det stemmer at jeg har det NÅ, men jeg har fått disse medisinene på HVIT RESEPT og da jeg kom ut fra Sykehuset og Trygdekontoret ikke hadde behandlet min søknad om medisinske utgifter (i flere måneder), og deretter overtok søknaden Sosialkontoret og det tok ytterligere 3 - 4 uker før Sosialkontorets vedtak forelå for rundt kr 4000,-, som jeg ikke hadde penger til å dekke, men enten tar legen hensyn til min evigvarende økonomiske elendighet (og skriver ut medisinen på BLÅ resept for at jeg kunne ha det når jeg må ta det, eller endres lovene i hytt og pine, eller det som verre er?).

        Jeg må gardere meg til det økonomisk mest ugunstige tilfelle, og da jeg i dag ikke har fast behandlede lege, og jeg vet heller ikke, hvilken lege jeg kommer til å få, og også hvor godt kjennskap legene har til de gjeldende lover? MERK! Til tross for at jeg hadde spist nesten bare brød i perioden, hadde jeg fremdeles ikke råd til å kunne fått reparert Bilen - og bare i siste uken måtte jeg ha hjelp tre ganger for å få starte Bilen. MERK! Jeg har fått kr 1000,- til bensin, bilreparasjoner, bilvedlikehold osv. (Det beløpet dekker ikke engang de faktiske bensinkostnadene) - er det noen som kan si meg, hvor jeg skal få de resterende pengene til det, og hva med vedlikehold av bilen?

        Jeg ba om å få en time hos min saksbehandler, både for å redegjøre for saken og å få hjelp til å anke vedtaket - etter en del om og men fikk jeg en time den 17.08.1993, men to dager etter på fikk jeg brev i Posten, om at min time hos saksbehandleren er utsatt til den 24.08.1993 dvs. jeg får ikke hjelp til å fremme anken til vedtaket pga. at fristen til anken går ut den 23.08.1993.

I SAMME PERIODE SOM PKT. 1 - 7 SKJEDDE HVER GANG FØLGENDE DA JEG HADDE RINGT TIL ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR, TIL MIN SAKSBEHANDLER:

1.) Jeg ble koblet overalt til de forskjellige kommunale kontorene, men ikke dit jeg skulle (hadde det vært påmontert telefon på toalettet, ville de antakelig koblet meg over dit også).
2.) Hvis jeg tilfeldigvis ble koblet over til Sosialkontoret - da var det rett og slett ikke mulig å få tak i vedkommende person (saksbehandleren), som jeg skulle snakke med.

Og på toppen av det hele, da jeg møtte personlig opp på Sosialkontoret, kunne de ikke finne det omtalte Budsjettet. Jeg måtte også snakke både med Avdeligs sjefen og Helse og Sosialsjefen, for å kunne få utbetalt penger til dokumenterte legeforordnede medisiner som en (Ex Helse og Sosialsjef) burde vist, at man kan gjøre et administrativt vedtak på, slik at jeg kunne hatt disse medisinene da jeg måtte ta dem, og ikke når Sosialkontoret endelig ferdigbehandler en flere måneder gammel sak. Vel å merke, da jeg hadde dokumentert disse utgiftene ekstra (Utenom Budsjettet og dokumentene befant seg hos saksbehandleren allerede i flere dager).

        Etter hvert forlangte jeg å få snakke med Avdelingssjefen, da fikk jeg opplyst, at han var ikke til stede. Deretter ville jeg snakke med Helse og Sosialsjefen, Da utgav (Finn Boye Nysveen) seg selv for å være Helse og Sosialsjef, til tross for at han er ansatt som saksbehandler, og ikke var villig til å snakke med meg.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                        17.08.1993
Østre Toten Sosialkontor

Nå nærmer seg 4 måneder siden jeg har prøvd å få gjort noe med saken, men nå vil jeg gjerne få en bestemt tidspunkt til seriøs behandling av mine problemer, og en timeplan til framdrift av løsningen.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz  GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Pb. 142
2851 LENA                               18.08.1993

Laila Smedsrud
v. Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

ANKE PÅ VEDTAKET OM FAST SOSIALHJELP FRA 02.08.1993

Til tross for at jeg insisterte om å få hjelp fra min saksbehandler, om å sette opp anken, kunne ikke min saksbehandler avse tid til mine problemer. Jeg vil henvise til min personlig redegjørelse, om mine problemer til klientutvalget. I tillegg henviser jeg til alt skriftlig materiale som er tilgjengelig ved Østre Toten Sosialkontor. Jeg ønsker at Klientutvalget for se, både min Budsjett og vedtaket fra 02.08.1993.

VEDLEGG:  
Østre Toten Sosialkontor 28.6.1993
Østre Toten Sosialkontor 2.7.1993
Østre Toten Sosialkontor 11.8.1993
Østre Toten Sosialkontor, anken og mitt brev til 18.8.1993
HKH Dronning Sonja 12.6.1993

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Pb. 142
2851 LENA                             02.09.1993

Laila Smedsrud
v. Østre Toten Sosialkontor
2850 LENA

JEG VIL GJERNE FÅ OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU VIL LØSE MINE PROBLEMER.

1.) Hvilken instans vil du ta kontakt med? (Det ble tidligere nevnt Østre Toten Trygdekontor og Østre Toten Sosialkontor).

2.)
Når kan det ventes konkret avgjørelse i saken? (Trygdekontor, Sosialkontor?)

3.)
Bo forhold (se tidligere brev i 3 -4 sider, som jeg hadde sendt både til Teknisk etat og Sosialkontoret. Se også brev av 28.06.1993 som inneholder en kort redegjørelse.

4.) Bilen holder på å bryte fullstendig sammen. I siste to måneder hadde jeg betalt ca kr 8000,- til vedlikehold og reparasjoner. Det gjenstår igjen ca kr 11000,- og prisen kan bli mye høyere, da det ikke kan bestemmes på forhånd, reparasjonskostnadene på rust skader. Jeg har hver annen gang, problemer med å få starte bilen (Sosialkontoret rådet meg to ganger om å vente med å foreta en bilreparasjon for to måneder siden. Reparasjonsbeløpet var på kr 5000,- siden har bilen blitt enda dårligere). Hvis jeg bruker de kr 1500,- som er bevilget til bensin, Bilreparasjoner, Bilvedlikehold osv., får jeg ikke bruke bilen i tre måneder. Hvordan skal jeg løse Bilreparasjons og Bilvedlikeholds problemet?

Jeg ønsker meg en økonomisk grunnlag, som ville sikre meg et menneskeverdig liv, der jeg kunne betale mine faste (normale) fortløpende utgifter, som også inkluderer udekket Bilkostnader, mat, og råd til normale Sosiale aktiviteter. (Jeg henviser til brev til HKH Dronning Sonja og nærmere presisering i brev den 02.07.1993).

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/2

Valumsveien 38
2300 HAMAR                        10.09.1995

TRYGDEYTELSER SOM BLE BORTE:

Før jeg kom ut fra Gjøvik Fylkessykehus etter den andre hjerteoperasjonen i 1990, hadde jeg en siste samtale med Overlege Slaastad og Sosionomen Pirko Koskinen. Der ble jeg presentert tre A4 dokumenter.

1.) Det første dokumentet skulle jeg overlevere til Østre Toten Sosialkontor, og er for dekning av utgiftene til innleggelse av telefon. Slik at jeg umiddelbart kunne ta kontakt med Overlegen, hvis det skulle oppstå noen komplikasjoner etter hjerteoperasjonen. (Det viste seg at, da Televerkets ansatte kom og la telefonledningen og stikk kontakten på veggen, så spurte mannen om jeg ville ha telefon også? Ja svarte jeg, hvordan skulle jeg ellers kunne ringe, hvis jeg har bare ledningen og en stikk kontakt på veggen? Så fikk jeg også en telefon. Men det klaget Sosialkontoret over, fordi de skulle bare dekket innleggelsen dvs. ledningen og stikk kontakten montert på veggen og ikke selve telefon apparatet. Men hvordan jeg skulle ringe uten en telefonapparat, det kunne Sosialkontoret ikke svare på).

2.) Det andre dokumentet skulle jeg overlevere på Østre Toten Trygdekontor, hvor jeg skulle søke trygdeytelser for dekning av medisin utgifter og bruken av Telefonen, en samlet beløp på over kr 4 000,-.

3.)
Det tredje dokumentet var en støttende legeerklæring for en bilsøknad som teknisk hjelpemiddel, den skulle jeg overlevere også på Østre Toten Trygdekontor sammen med (pkt. 2) medisin kostnadene og bruken av telefon. (Flere uker før jeg skulle avslutte min rekonvalesensopphold på Solås, rett overfor Gjøvik Fylkessykehus hvor vi hadde hele tiden kontakt med Gjøvik Fylkessykehus som også startet opp med Hjerte trimm aktivitetene i den perioden. Da sa Overlegen til meg:

"Du får komme i gang med en ny bilsøknad via Trygdesystemet", men da svarte jeg at: Jeg har søkt flere ganger bil som teknisk hjelpemiddel via Trygdesystemet, og jeg ble gjort narr av hver gang og jeg vil ikke gå på ett nytt nederlag i møte.
Men da svarte Overlegen:

"Du skal få den bilen, jeg skal gi deg den lege erklæringen som skal til for å få den bilen."

Etter to, tre uker ga jeg etter og var villig til å sende en ny Bilsøknad. Da var mitt rekonvalesensopphold etter hjerteoperasjonen over og jeg skulle komme hjem igjen.

        Etter at jeg kom hjem, fremmet jeg søknaden for innleggelsen av telefonen til Østre Toten Sosialkontor og Søknadene for medisiner og Telefonbruk og Bil som teknisk hjelpemiddel til Østre Toten Trygdkontor.
        Trygdekontoret ikke hadde gjort noe i første månedene med mine søknader. Samtidig arbeidet jeg med å innlevere min nye budsjett som skulle gjelde for kommende ett års periode. Imens jeg var på Sykehus og på rekonvalesens hadde jeg fått gratis medisin.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       10.09.1995
Østre Toten Sosialkontor

Men når jeg kom hjem måtte jeg kjøpe medisin selv og det hadde jeg ikke penger til og Østre Toten Trygdekontor ikke gjort noe med min søknad som gjaldt medisiner og telefon bruk, hvor medisin utgiftene var på nærmere kr 4000,- pr mnd. I samme periode skrev min behandlede lege ut mine medisiner, hjertemedisiner på blå resept og de andre medisinene på hvit resept. Imens jeg hele tiden var pengeløs.
        Da Østre Toten Trygdekontor ikke hadde behandlet mine søknader, hadde Østre Toten Sosialkontor bestemt seg for å ta over den søknaden som jeg fremmet på Trygdekontoret og som gjaldt medisinkostnadene og telefornbruk på over kr 4 000,- pr mnd.

(Man kan tenke seg hvordan det er for en Sosial klient å få over kr 4000,- ekstra utgifter til medisiner i mnd, som man ikke har i utgangspunktet dekning for.) Min behandlede lege i siste ukene før vedtaket på Sosialkontoret ble fattet, skrev ut de fleste av mine medisiner på blå resept (for at jeg i det hele tatt kunne hatt medisinene). Og da vedtaket endelig forelå og jeg skulle fått utbetalt over kr 4000,- pr mnd ble jeg innkalt på Sosialkontoret og fikk "presentert fakta".

        Du har så å si alle medisinene på blå resept, pengene tilbake. (Legen kunne nå skrive ut mine medisiner i henhold til loven dvs. hjertemedisiner på blå resept og resten på hvit resept, fordi nå hadde jeg dekning både for legeegenandeler, blodprøve egenandeler og til medisinene både på hvit og på blå resept). Men Sosialkontoret fikk redusert bevilgningen på over kr 4000,- pr mnd til ca kr 1600,- pr mnd. Og ikke nok med det! Den samme lege skrev nå ut samme medisiner: Hjerte medisiner på blå resept og de andre medisinene på hvit resept.

        Dvs. jeg ble ikke bare "fralurt" berettiget medisinske kostnadsdekning, men når jeg fikk redusert bevilgningen på over kr 4000,- pr mnd til kr 1600,- pr mnd, på grunn av at jeg hadde nesten alle medisinene på blå resept, skrev legen ikke lenger ut alle medisinene på blå resept, men bare hjertemedisinen på blå resept og resten IGJEN på hvit resept. (Slik kan man dra to skinn av en bjørn).

        Deretter gjorde jeg min lege oppmerksom på, hvilken økonomisk ruinerende virkning hans måte å skrive ut mine medisiner påfører meg, og ba legen om å skrive ut mine medisiner i henhold til den NORSKE LOVEN, og for å bruke loven konsekvent - da gjorde legen følgende: Samme lege skrev ut samme medisner med to dagers mellomrom, en gang på hvit resept og andre gang på blå resept. Legen hadde dermed demonstrert for meg at, jeg kan gjerne påberope meg Den Norske Loven, men han har makt og vil bruke den etter eget forgodtbefinnende.
 
        Deretter ønsket jeg å bytte lege, men jeg ville ha en lege utenfor Østre Toten Kommune. Da jeg hadde henvendt meg til Legesenteret på Bøverbru (Vestre Toten Kommune), fikk jeg beskjed om at jeg skulle skaffe meg en lege innenfor Østre Totens grenser. Og jeg som trodde at jeg kunne velge FRITT lege selv!?!?

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


 SLUTT PÅ DETTE BREVET

OPPGRADERING DEN 20.1.2009

ETTERORD!

 ETTERORD!  GÅ ØVERST I DOKUMENTET                           

1/8

SITAT FRA MITT BREV AV 4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

J
eg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

Disse menneskene som er ramset opp her, representerer "BARE" toppen av isfjellet av de involverte i min sak. Disse folkene er "LOJALE" til de skyldige og hjelper til på lovstridig grunnlag til å TIE SAKEN I HJEL OG LATER TIL SOM OM HVERKEN JEG ELLER ULOVLIGHETENE MOT MEG EKSISTERER I DET HELE TATT. På grunn av den siste tidens utvikling av min sak og mine omstendigheter har jeg kommet til å bruke hardere uttrykk for å karakterisere sakens utvikling til det verre. Disse folkene er:

BÅDE MENNESKE -

OG BILMORDERE!!!!

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER - KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND
TIDLIGERE STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK                                         
NÅVÆRENDE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

 ETTERORD!                            

2/8

DEN SÅKALTE FJERDE STATSMAKT:
        AFTENPOSTEN
        VG
        DAGBLADET
        VÅRT LAND
        HAMAR ARBEIDERBLAD og
        HAMAR DAGBLAD

OPPLAND: TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR
            VESTOPPLAND AUTO (MERCEDES, PEUGEOT) Bertel O. Steen
            NAF – avdeling Gjøvik

    HEDMARK FYLKE: TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
TIDLIGERE BISKOP - ROSEMARIE KÖHN  
STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
STORTINGSREPRESENTANT – HELSEMINISTER SYLVIA KRISTIN BRUSTAD
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGEN I HEDMARK - TROND LUTNÆS
       
HAUGS MERCEDES, PEUGEOT overtatt av Bertel O. Steen
        NAF AVDELING - HAMAR
        SANDVOLD BILVERKSTED Mekonomen verksted

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN (senere advokat i samme advokat kontor som ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN)
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

            HAMAR/KOMMUNE:
            SOGNEDIAKON - SVERRE GAARDER
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
           
ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
           
BRUKEROMBUD/PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE, godt assistert av Anne - Beathe Horten

 ETTERORD!                            

3/8

     
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:

            Jon Bernt Hansen (Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for NAV)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding


            1.
Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Bil lånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  

 ETTERORD!                            

4/8

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER
I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

5/8

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:
SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN
Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg.

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!

MERK! Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME SOM Å FÅ DET SELV!!!

SITAT SLUTT
SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING DEN 20.9.2005
SITAT FRA BREV
FMH I. dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

 ETTERORD!                            

6/8

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved å nekte for meg PERSONLIG. Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!)

Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som har TVUNGET MEG PÅ GATEN (11 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for innbo!

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004)

Og da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!! Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med JUSTISMINISTER Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom JEG ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

 ETTERORD!                            

7/8

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettssystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i Norge. Og dermed vil ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) - Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ: (dette er det tiende året (i 2005 ellevte (11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. Forts.

Forts. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIGE TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT", FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

NY OPPGRADERING DEN 04.11.2005.

SITAT
: Fra mitt brev av 1.11.2005
Den 30.10.2005, søndag (BOTS OG BEDEDAG) hadde jeg hørt på radio Gudstjenesten fra Namsos kirke med Biskop Finn Vagle. Jeg har en liten formaning til mine bødler, før jeg tar "TUREN" til de EVIGE JAKTMARKER!

 ETTERORD!                            

8/8

PROFETEN JESAJA:

"Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."


SITAT SLUTT!

 

FORTSETT NEDOVER

  SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

ETTERTANKE!!!!

 ETTERTANKE!  GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/4

JEG VIL TAKKE FOR MIN SKOLEGANG PÅ!!!!

FRIUNDERVISNINGEN - GJØVIK
    -- Norsk for utlendinger
    -- Tysk kurs 1 og 2

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

NKI
    -- Forkursene

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER/MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

VÅRTUN SKOLE LEVANGER
    -- UNGDOMSSKOLEEKSAMEN. (VERDENS BESTE SKOLE!!!!). Jeg lærte mye og det var en eksemplarisk miljø på skolen både når det gjelder undervisning og fritidsaktiviteter.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE
    - MASKIN KONSTRUKSJON. Her ble det MARKERT allerede at jeg er uønsket i dette landet og uansett hva jeg gjør og hvordan - skal mitt liv (opphold her i landet) ødelegges med alle midler, for at jeg ikke skulle trives her! OG DISSE FOLKENE IKKE GJORDE EN HALVHJERTET INNSATS! Jeg er den første til å underskrive det, men disse folkene handlet LOVSTRIDIG, UMORALSK OG GRUSOMT.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
Til og med Rektor Arne Mellerud og Rådgiver Kjartan Engstu! De lærte meg, hvilken MORALSK OPPTREDEN er FULLSTENDIG UAKSEPTABELT - I ET FRITT, DEMOKRATISK, RETTSSTAT!

TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

2/4

NKI -- ARBEIDSLEDERSKOLEN (Her fikk jeg mye (språklig) hjelp av læreren som rettet min gebrokken norsk. Det lærte jeg mye av. MERK! Jeg ble ikke trukket for gebrokken språk. Det var innholdet i min besvarelse som ble vurdert!) Jeg vil gjerne uttrykke min SPESIELL TAKK til ANNE MARIE og SVERRE ULSRUD, som bidro til å holde fysisk livet i meg (mange gratis middager), og på den måten bidro til, at jeg kunne avslutte Arbeidslederskolen med TOPP KARAKTERER.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR.
I første året hadde jeg vann og noe å spise. Klassen var grei og det var mulig å lære mye.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED REGNSKAP.
I andre året ble det dårligere med maten. MERK! Jeg fikk aldri en eneste krone til bilvedlikehold, bilpleie, ergo måtte dekkes inn disse utgiftene av min matbudsjett! (De evigværende økonomiske problemene som forårsaket med stor sannsynlighet min hyperventilering og medfølgende sykehusopphold og tap av skoleår osv.)

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise. I klassen var en HERLIG gjeng, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TUSEN!!! TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

3/4

LENA VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 2 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise, og en del problemer i tillegg til skolen. Det var skikkelig drev i klassen, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

BI-GJØVIK
    DIPLOMØKONOMSTUDIET
Rektor Inselset og staben for øvrig hadde støttet meg på alle måter. Men jeg hadde ingen sjanse til å kunne lykkes, med alle de negative faktorene til stede (Uten penger til mat, bensin osv.). Men jeg har evnen til å stå på til jeg stuper - OG JEG GJØR DET, KOSTE HVA DET KOSTE VIL!!! Mine BØDLER har bestemt seg for et mål (uten at jeg ble spurt en gang om jeg er med). Eneste jeg vet nå på etterskudd, at jeg har vært, jeg er og jeg vil bli uønsket her i Norge, og at: DET ER BARE DØDEN SOM KAN BEFRI MEG FRA DISSE ULOVLIGHETENE SOM JEG ER PÅTVUNGET!!! JEG GLEDER MEG FOR Å SLIPPE FRA DETTE LIVET!!!!

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
 

TAKK!!!!

SPESIELT!  Som utlending med manglende norsk kunnskaper, manglende ordforråd osv. var jeg meget avhengig av, at mine medelever var flinke til å stille spørsmål til læreren, slik at læreren kunne belyse en og samme problemstilling på flere forskjellige måter. Derfor går en EKSTRA STOR TAKK TIL ALLE MINE MEDELEVER/MED STUDENTER.
 

TAKK!!!!

MERK! Jeg har i alle år måtte prioritere fagene på de forskjellige skolene. Da jeg allerede hadde et FREMMED SPRÅK - UNGARSK, ble følgelig ENGELSK LAVPRIORITERT i alle år. Det kan sees på karakterene også. (Jeg har spøkt med tidligere om at: Jeg får bare stå karakter på ENGELSK på grunn av, at jeg er så rask til å bla i ORDBOKEN! Jeg er heller ikke noen vidunderbarn som bare kan møte fram på forelesning og gå opp til eksamen uten ekstra anstrengelser. Men, Jeg har evnen og viljen til å jobbe både HARDT OG MÅLRETTET og da pleier å komme resultatene/karakterene også! (FORBEHOLD - JA! Hvis jeg har noe å SPISE!)

 ETTERTANKE!                            

4/4

NY OPPGRADERING DEN 30.8.2005
SPESIELT! OBS! TIL SIST, MEN IKKE MINST VIL JEG:

 HJERTELIG TAKKE FOR DATALINK PÅ ELVERUM!

FORDI - UTEN EN FUNGERENDE PC FRA DATALINK VILLE JEG MEST SANNSYNLIG MISLYKKET (Med det økonomiske grunnlaget som jeg ble PÅTVUNGET f.o.m. 1.7.1995 kunne jeg ikke kjøpt TRE BÆRBARE PC-er ETTER HVERANDRE uansett hvor mye jeg ville vare villig til å SULTE!!!!) I MIN FORSØK PÅ Å LEGGE UT SANNHETEN I MIN SAK PÅ INTERNET!

EN OG TUSEN TAKK!!!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

        GÅ ØVERST I DOKUMENTET