FYLKESMANNEN I OPPLAND FO - SYNDREGISTER.

                    GÅ HOME - GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN FERDIG DEN 3.1.2011

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

OPPLAND FYLKE

KNUT KORSETH FYLKESMANN I OPPLAND 12 sider
JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR 23 sider
MOGENS BISGAARD, saksbeh. Ø. Toten Sos.ktr. 6 sider
PER M. STENSAAS ATTFØRINGSSEKRETÆR Ø. Toten trgd. ktr. ∑=17+42+8 67 sider
KJELL BRUASET 6 sider
FINN BOYE NYSVEEN 4 sider
LAILA SMEDSRUD 1 sider
TOMMY NILSSON 3 sider
JULIO C. VAZQUEZ 1 sider
KAI LØVSTAD 4 sider
   
   

Jeg har lagt inn ca. 50 sider til: PER MORTEN STENSAAS ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR. 17 + 42 + 8 = TIL SAMMEN: 67 SIDER 

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

Jeg vil gjøre MINE LESERE OPPMERKSOM PÅ AT:

SAKENS KJERNE I UTGANGSPUNKTET ER AT - ALLE SOM EN NEKTER Å LESE RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN!!!! OG HVIS DE IKKE KUNNE UNNGÅ Å LESE RELEVANT DOKUMENTER – DA LIKEVEL HANDLER DE LOVSTRIDIG!!!! EKS. Kåre Willoch, Fy. mann Sigbjørn Johnsen, Ex Biskop Rosemarie Köhn osv.

ULOVLIGHETENE I MIN SKITNE SAK STAMMER OPPRINNELIG FRA ØSTRE TOTEN - OPPLAND!!!!

Det som er - GJENNOMGÅENDE TREKK AT: DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE MYNDIGHETER: ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR, ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR, FYLKESMANNEN I OPPLAND KNUT KORSETH, HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET AV SKATEBETALERNES PENGER!!!!

Etter å ha sendt rekommandert brev til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth, den 18.04.1994........... - og ikke hadde fått noen løsning på ULOVLIGHETENE, henvendt jeg meg i mars, april 1995 til KÅRE WILLOCH ex. Statsminister og daværende Akershus - Oslos Fylkesmann. Da min henvendelse BÅDE til  Fylkesmannen i Oppland, KNUT KORSETH og Akershus - Oslos Fylkesmann KÅRE WILLOCH ble RESULTATLØS!!!!

Bestemt meg til og FLYTTE TIL HAMAR den 1.7.1995

I HÅP OM AT: PÅ HAMAR FULGTE MANN NORSK LOVGIVNING OG AT JEG VAR OGSÅ INKLUDERT I LOVGININGEN - DA JEG HAR BARE NORSK STATSBORGERSKAP, ALDRI GJORT NOE ULOVLIG OSV. OSV.

KNUT KORSETH 

KNUT KORSETH TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND GÅ ØVERST I DOKUMENTET                   

1/12

Jeg hadde sendt rekommandert brev til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth, den 18.04.1994. Etter at jeg ikke hadde fått noe respons på mitt brev i et halvt år, hadde jeg tatt telefonisk kontakt med Fylkesmannen i oktober 1994. Det viste seg at Fylkesmannen ikke hadde kjennskap til mitt brev. Etter en del om og men ble klarlagt at brevet som jeg hadde sendt REKOMMANDERT til Fylkesmannen, BLE PLASSERT PÅ ARKIVET, I STEDET FOR Å OVERLEVERE TIL ADRESSATEN.

HVORFOR???

Etter som jeg hadde sendt brevet REKOMMANDERT kunne brevet bare hentes av folk som hadde PROKURA dvs. folk som kunne opptre på fullmaktsgivers vegne (ikke noen som helst ferievikar). Brevet kunne også ha kommet på arkivet hvis oppsetting av brevet var så uklar at det kunne tolkes dit hen at den skulle til arkivet, men brevet var ekstremt klart adressert, datert, hvor til og med vedleggene var både navngitt og datert. Ergo er det ufattelig for meg, hvordan brevet kunne vart plassert på arkivet.

Deretter ble jeg enige med Fylkesmannen, om å få en time hos han, for å kunne redegjøre om problemene mine, og Fylkesmannen lovet å lese mitt brev og de medfølgende dokumenter på forhånd. Det viste seg, da jeg møtte opp på Fylkesmannens kontor, at saksbehandleren fra FAMILIE OG SOSIAL AVDELINGEN som også skulle sette seg inn i saken, kunne ikke være til stede. I stedet for ble det tatt med en person fra juridisk avdeling, som ikke hadde noen kjennskap til sakens dokumenter.
 
        Denne juristen brukte omtrent et kvarter for å lage kopier, slik at vi hadde hver vår eksemplar av mitt brev, og de medfølgende dokumenter. (Kopieringen gav det resultat at flere sider av brevet ble utelatt, og sidene blandet sammen og noen av sidene forsvant).

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

2/12

DERETTER VISTE DET SEG AT FYLKESMANNEN KNUT KORSETH IKKE HADDE LEST BREVET OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE!!!!

Jeg satt der med to personer som ingen av dem hadde kjennskap til problemene, men samtidig ville gjøre noe seriøst med det(?), (lønnet av skattebetalernes penger).

Fylkesmannen ville ikke drøfte mitt brev (som han ikke hadde lest), men han ville ta ut to A4 sider av mitt brev av ca 30 sider, og ta opp med Ordføreren på Østre Toten.

Til sist spurte Fylkesmannen "HVA ER DET JEG VIL OPPNÅ". Jeg svarte omtrent følgende:

- Jeg vil gjerne få tilrettelagt et økonomisk grunnlag, enten via arbeide, eller via offentlige ytelser, som tar hensyn til mine faktiske økonomiske utgifter i henhold til DEN NORSKE LOVEN.

- Jeg vil gjerne komme tilbake i inntektsgivende arbeide. Jeg har mange års yrkeserfaring og en god del skolegang her i Norge også, slik at jeg kunne gjøre nytte for meg,
og det ville være en fordel hvis jeg kunne gjøre en innsats for de pengene, som jeg passivt tar imot.

- Jeg
vil gjerne ha naboer som ikke går med kniv på folk osv.

Og det skulle ikke være så urimelig av meg, etter som jeg hittil hadde kostet for det norske samfunnet ca kr 3 000 000,- og det ville hjelpe om jeg kunne tilbakebetale noe av det, i form av skattepenger, ved siden av at, det ville hjelpe på mitt selvbilde også.

Fordi hele tiden ble det meg forklart at BÅDE ATTFØRINGSPENGENE OG UFØRETRYGDEN ER BARE MIDLERTIDIGE og hensikten er at jeg skulle komme tilbake i inntektsgivende arbeide.

Da kom Fylkesmannen med et FORSLAG om at:

JEG KUNNE BLI ENDELIG PENSJONERT!!!!

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

3/12

Skulle dette være ET KONSTRUKTIV LØSNING AV MINE PROBLEMER????

Det praktiske resultatet av det hele ble, at jeg fikk et brev av Fylkesmannen senere, hvor det står:

"AT JEG IKKE HADDE TATT OPP NOEN KONKRET SAK, ERGO KUNNE IKKE FYLKESMANNEN KNUT KORSETH GJØRE NOE!!!!!??????"

(MERK! Det står ingenting i Fylkesmannens brev om at Fylkesmannen Knut Korseth lovet på forhånd å lese relevant dokumenter for saken og som Fylkesmannen ikke hadde gjort!

I tillegg skulle en person fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor også være til stede og vedkommende også skulle sette seg inn i saken på forhånd. Denne personen ble ikke med, men i stedet ble med en person (en jurist), som heller ikke lest relevant dokumenter for saken! Jeg ble i tillegg gjort oppmerksom på at:

"JEG SKULLE I FRAMTIDEN FØLGE TJENESTE VEIEN!!!!"

Og dette skulle forestille en hederlig løsning av mine problemer!
                          
Sitat fra mitt brev til Knut Korseth Tidl. Fylkesmann 18.04.1994

JEG BER OM HJELP, TIL EN ØKONOMISK GRUNNLAG, SOM DET GÅR AN Å LEVE AV.

Jeg skal presentere meg i korte trekk. Ellers henviser jeg til tilleggsopplysnningene som jeg legger ved, for å belyse saken i sin helhet.

Jeg kommer opprinnelig fra Ungarn. Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 Kapp i 1974, 75, 76. F.o.m. høsten 1976 ble jeg sykmeldt pga. hjerteproblemer. Jeg ble hjerteoperert første gang på Rikshospitalet i 1977 og andre gang på Ullevaall Sykehus i 1990.

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

4/12

Etter at jeg hadde fått sykepengeytelse i ett år, kom jeg over på Attføringspengeytelse og min første omskoleringstiltak ble satt i gang:

F.o.m. høsten 1977, der jeg tok Ungdomsskoleeksamen i Levanger i skoleåret 1977 - 78.
1978 - 79 og 1979 - 80 gikk jeg to år på Gjøvik Tekniske Fagskole, linje maskin konstruksjon.
I 1981 tok jeg tysk kurs 1 og tysk kurs 2.
I 1982 tok jeg Arbeidslederskolen.
I 1987 var jeg ferdig med 3 årig videregående skole på Handel og kontor, linje: Økonomi med markedsføring.
Fram til i dag har jeg fullført 1. semesteret, på Bedriftsøkonomi studiet ved Handelshøyskolen BI på Gjøvik.

I 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon på Ullevaall sykehus, der jeg fikk en kunstig hjerteklaff. Det er gledelig for meg å kunne si mye positive ting både om det norske helsevesenet, helsepersonell, de forskjellige skolene, mine medelever, mine med studenter og den norske befolkningen. Men med dette har jeg brukt opp alle de positive opplevelsene som jeg rår over. Resten er dessverre et sorgens kapittel.

        Fra og med høsten 1977 og til og med høsten 1988 hadde jeg for det meste Attføringspengeytelse fra Østre Toten Trygdekontor. I en periode av ca. 2 - 3 år, hadde jeg bare penger til livs opphold. Høsten 1989 kom jeg over til Uføretrygd (mot min vilje) og permanent Sosiale tilleggsytelse. Så mye om denne gang, resterende opplysninger står i tilleggsopplysninger.

        Jeg hadde i fjor bedt HKH Dronning Sonja, for å vise interesse for mine problemer. Det virket som om HKH Dronning Sonjas påvirkning ville endelig hjelpe meg til et menneskeverdig liv. Det virket som om Østre Toten Sosialkontor i fjor sommer endelig bestemt seg, for seriøst å løse mine bil transport og økonomiske problemer.

I PRAKSIS SKJEDDE FØLGENDE:

Etter at ved tidligere anledninger hadde Trygdekontoret og eller Sosialkontoret hjulpet meg med forskjellige biler i kr 10 000,- klassen, hadde nå Østre Toten Sosialkontor gått inn for at jeg skulle skaffe meg en bedre brukt bil for kr 50 000,-. I oktober 1993 kom jeg i gang med å se/prøve biler, først hos Autoriserte Bilforhandlere, men jeg kunne konstatere, at i den aktuelle prisklassen, ikke var det mulig å finne en eneste bil.

HVA VAR BEHOVET?

Behovet var en bakhjulsdrevet bil med servo - styring.

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

5/12

Årsaken til det er at jeg hadde to forhjuls drevet biler tidligere, men jeg kunne ikke legge om kjøreteknikken. (Dessuten er en forhjuls drevet bil ( uten servo - styring) veldig tung på rattet ved luke parkering, og jeg kunne ikke tilpasse meg til forhjulsdriftens kjøreteknikk.

        I dag er selv de store biler forhjuls drevet, og i den aktuelle prisklassen var alternativene, en eldre stor bil med originalt påmontert servo - styring. Det jeg hadde tenkt på i første omgang var, at jeg skulle skaffe meg en Ford Sierra, det var en modell som nylig hadde gått ut av produksjon, dermed falt i pris. Men dessverre, selv de rimeligste Ford Sierra uten servo - styring hadde ligget langt over det maksimale beløpet jeg hadde til rådighet. De bilene som var på markedet:

HOS AUTORISERTE FORHANDLERE:
Opel Commodore 2,5 automat
BMW 733 manuell gir.
MB 200 automat


HOS BRUKTBILFORHANDLERE:
MB 230E manuell gir
MB 230E " "

PRIVAT:
Ford Granada 2,8 automat
Ford Granada 2,8 automat
Ford Scorpio 2, 0 manuell gir (gikk mye)
MB 230E manuell gir


Banken som hadde samarbeidet med Østre Toten Sosialkontor om bilkjøpet hadde innsett, at jeg ikke kunne skaffe noen bil i den aktuelle prisklassen, og etter hvert var banken villig til å forhøye låne beløpet fra kr 50 000,- til kr 70 000,-. Jeg hadde valgt en bil, med nest minst motor og med manuell gir. Da jeg hadde prøvekjørt den manuell giret MB 230E, fikk jeg innkalling med min gamle bil til Biltilsynet på Gjøvik, og det gav en ekstra press på meg da det viste seg at bilen ikke kunne komme gjennom testen, uten store påkostninger for meg.

Og det var heller ikke noe vits i å koste på en bil, som man skulle innlevere skiltet fra. Etter å ha tatt full sjekk av den aktuelle bilen hos et merkeverksted (Vestoppland Auto AS, Mercedes og Peugeot), hadde jeg kjøpt bilen for kr 68000,-, med registreringsavgift kr 72500,-.

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

6/12

HOVEDPROBLEMET er at Østre Toten Sosialkontor, fremdeles ikke tar hensyn til de reelle tilleggskostnadene som bilen representerer, også i form av vanlig vedlikehold og reparasjonskostnadene. Det virker som om etter at mitt brev av 12.06.1993 hvor jeg hadde beskrevet min situasjon for HKH Dronning Sonja, hadde Sosialkontoret virkelig tok hardt i og femdoblet det økonomiske beløpet, som jeg kunne fått bruke til å skaffe meg en bedre brukt bil.

PÅ DEN ANDRE SIDEN SER DET UT TIL AT SOSIALKONTORET VIL STRAFFE MEG MED ALLE MIDLER, PÅ GRUNN AV AT JEG I ET ÅPENHJERTIG BREV TIL HKH DRONNING SONJA BESKREVET I DETALJ, HVORDAN DET FUNGERER I PRAKSIS VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR OG ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR!!!! Jeg skal her nevne noen eksempel:

1.) Jeg fikk norsk Statsborgerskap i 1982. Samtidig fikk jeg brev fra Sosialdepartementet, om at de ser det ønskelig, at jeg sier fra meg mitt tidligere ungarske Statsborgerskap. (slik at jeg ikke er dobbelt Statsborger). Det falt sammen med mitt eget ønske også. Etter 14 -15 år hadde jeg den 16.12.1993 kunne hente dokumentet fra den ungarske ambassade i Oslo, ved å betale kr 1500,- til den ungarske Ambassaden. Jeg kunne til min glede konstatere at jeg ble løst fra mitt tidligere ungarske Statsborgerskap.

       Etter som dette er en dokumentert utgift, og som på ingen måte kunne vært innkalkulert på forhånd i min månedlige tilleggsytelse, kunne min saksbehandler under normale forhold, tatt et administrativt vedtak, slik at jeg kunne fått tilbakebetalt pengene på stedet. Men hvis ikke, så kunne saksbehandleren sørget for refundering av disse pengene, gjennom et formelt søknad. Det har jeg gjort også flere ganger, men forgjeves, jeg fikk avslag.

2.) Det er ikke første gang at Skatte kontoret på Østre Toten hadde regnet ut at jeg måtte betale etterskuddsskatt på kr 520,- (til tross for at jeg ikke hadde inntektsgivende arbeide i 17 år, eier ikke nålen i veggen, og uten Sosialkontorets permanent Økonomisk tilleggsstøtte og tilleggs tilleggsstøtte, kunne jeg ikke overlevd).

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

7/12

Siden jeg hadde beskrevet til HKH Dronning Sonja om hvordan forholdene arter seg på Østre Toten Sosialkontor, ble det slutt fra Sosialkontoret om å utbetale tilleggs tilleggsytelser. Resultatet er håndgripelig fordi: Fram til i dag har jeg for det meste hatt ubetalte regninger på over kr 30 000,-.
 
Tidligere praksis var at når jeg hadde betalt disse kostnadene, hadde Sosialkontoret refundert pengene til meg. Disse kostnadene kunne på samme måte refunderes, som kostnadene i forrige eksempel, men til tross for flere formelle søknader, hadde jeg fått avslag.

 Disse to dokumenterte beløpene, som jeg måtte legge ut i desember 1993, utgjør til sammen mer enn kr 2 000,- og i reelle kostnader rundt kr 2 500,-. Disse er dokumenterte og ikke forhåndsinnkalkulerte i de månedlige Sosiale tilleggsytelser, men til tross for det fikk jeg ikke refundert en eneste krone.

Omtrent fem år siden fikk jeg beskjed om fra Østre Toten Sosialkontor om at jeg skulle sette opp fullstendig budsjett over mine inntekter og utgifter. Forrige budsjettperiode gjaldt fra juli 1993 til januar 1994. Midt i januar 1994 begynte jeg forberedelsene til å samle data til dokumentasjon til neste budsjettperiode. Tre dager senere ble jeg overfalt av tre berusede menn, hvor til og med ble det brukt kniv også. En av de tre mennene var en av mine naboer (Willy Syvertsen sammen med to svirebrødre):
HER!!!
**** Se politianmeldelsen 18.1.1994

MERK!
Til tross for at gjerningsmennene var kjente til Politiet, ble saken henlagt FØR DEN TIDSFRISTEN ER GÅTT UT, HVOR JEG KUNNE HA LAGT YTTERLIGERE OPPLYSNINGER TIL SAKEN, ELLER EVENTUELT TRUKKET SAKEN TILBAKE!!!!

        På den måten ble det ikke mulig for meg, å bo der lenger. Jeg har gjentatte ganger, år etter år hadde bedt Sosialkontoret, om å hjelpe meg med et annet sted å bo. Det er bare Sosialkontoret som vet hvorfor de ville ventet så lenge, at naboen gikk med kniv på meg.

        Politiet sa at de kjenner disse tre mennene som hadde begått ugjerningen, også han som jeg bodde i samme hus (i fire manns boligen), og Politiet var forferdet over hvordan Sosialkontoret kunne la meg bo der uten at Sosialkontoret -

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

8/12

hadde gjort noe. Etter noen dager fikk jeg et annet bo alternativ, hvor jeg hadde med meg de nødvendigste av klærne, stormkjøkken, og en madrass å sove på. Etter som mitt arbeide med budsjettet er fullstendig databasert, kunne jeg ikke gjøre noe angående min budsjett, før jeg fikk flytte resten av sakene mine og jeg fikk også data maskinen i funksjon.

        Før jeg skulle begynne mitt OL - tjeneste, hadde jeg sagt fra til min saksbehandler om at, p.g.a. overfor nevnte omstendighet, kunne jeg ikke innlevere budsjettet ved budsjett periodens forfall. Jeg ba min saksbehandler, om å ta hensyn til de inntrufne omstendigheter i mitt hjemmemiljø, og at jeg skulle bli borte hjemmefra i forbindelse med OL 94 i hele februar måned, og for midlertidig fortsette å utbetale tidligere månedlige Sosiale ytelser, inntil jeg kunne innlevere den nye oppdaterte budsjettet.

SAKSBEHANDLEREN LØSTE SAKEN PÅ FØLGENDE MÅTE:

Uten at jeg fikk innlevert ny budsjett, hadde han på egen hånd avgjort og vedtatt hvilken ytelser jeg skulle ha i resterende periode av året!!! Jeg har umiddelbart sagt fra, at disse tallene ikke har noen som helst forankring i virkeligheten. I tillegg sto i vedtaket fra saksbehandleren at, se for øvrig egen detaljerte oversikt over disponeringene. Denne detaljerte oversikten fantes ikke i brevet som inneholdt vedtaket.

        Etter å ha etterlyst den detaljerte oversikten gjentatte ganger, både via brev, telefon hadde jeg endelig fått den etter 2 måneder, personlig overlevert av saksbehandleren (etter syv (7) måneders ventetid på en time). Samtidig imens jeg hadde time, tok saksbehandleren en innkomne telefon, hvor klienten kunne få en time hos saksbehandleren med fire dagers ventetid inkludert helgen!

Ettersom jeg hadde meldt meg som frivillig funksjonær på Lillehammer f.o.m. 28.01.1994 og tom. 28.02.1994, hadde jeg vært i deltaker landsbyen som Nasjonsvert. Etter å ha avsluttet mitt arbeide i Lillehammer, kom jeg hjem og flyttet resten av sakene mine, men under flyttingen var jeg så uheldig, at jeg fikk brukket to ribben, med påfølgende indre blødninger. -

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

9/12

Det hadde dessverre igjen forsinket mitt arbeide med det nye budsjettet. Og i tillegg, i en slik helse tilstand måtte jeg klare meg selv og rydde flytte godset på plass osv.

I dag har jeg bl.a. flere Legeegenandel regninger for legeundersøkelser som jeg hadde fått inkasso krav på. Til tross for at jeg begrenser alle mine utgifter til et minimum, øker jevnt summen av de ubetalte regningene, og Sosialkontoret lar meg skyve disse regningene foran meg, og månedlig overtrekke min bank konto med flere tusen kroner. (Så lenge banken vil og kan akseptere det).

Kl 04.00 den 27.04.94 hadde jeg vært på Gjøvik Fylkessykehus, med akutt ørebetennelse.

       Der hadde jeg lagt fram saken, slik det lå an dvs. Jeg har et helseproblem som jeg trenger hjelp til, men jeg har ikke penger til å betale, verken for Legeegenandel eller til medisiner, som legen skulle forordne. I tillegg har jeg fra før ubetalte regninger fra tidligere besøk, undersøkelse ved Gjøvik Fylkessykehus, som jeg fremdeles ikke betalt og som jeg hadde fått inkasso varsel for.

        Til sist fikk jeg hjelp i form av en Legeundersøkelse og legen ordnet for meg med medisiner for 2 ½ dagers bruk, og skrev ut resept for de resterende medisinering. Men legen sa at jeg må ta en 7 dagers penicillin kur som jeg ikke kan avbryte, derfor skrev legen et brev til Østre Toten Sosialkontor og anmodet om at jeg skulle få hjelp til disse utgiftene. Jeg har levert brevet personlig til Sosialkontoret, og dagen etter hadde jeg ringt og ved siden av å ha forklart overforstående, hadde jeg bedt om å få dekket disse utgiftene. Min saksbehandler var ikke villig til å dekke disse medisinkostnadene.

        Jeg kan dokumentere alt som står i disse dokumentene og hvis det er behov for, kan jeg komme personlig for å gi ytterligere opplysninger. Jeg håper at Fylkesmannen Knut Korseth har anledning til å sette seg inn i min situasjon og kan hjelpe meg til et meningsfullt og menneskeverdig liv.

Jeg skal skyte inn her noen hyperkoblinger med originale dokumenter som tidsmessig er datert i et senere tidspunkt enn mine brev blant disse dokumentene som er gjengitt her. I tillegg hadde jeg TO GANGER MISTET ALLE DATA PÅ PC-en inkludert all min offentlig korrespondanse som lå også på Harddisken. Noen av dokumentene hadde jeg utskrift (HELDIGVIS), de er gjengitt her.

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

10/12

HER!!!HER!!!
****Se: Vannkvalitetstesten, Bergseng Skole, 5.3.1992

****Se: Vannkvalitetstesten, Bergseng Skole, 25.6.1992

Fra den ene dag til den andre fikk jeg plutselig en vannkvalitet rennende av vannkranen som om vannet var hentet fra en MØKKJELLER. Jeg hadde flere vannkvalitetstester fra Næringsmiddel -tilsynet hvor til og med var bekreftet at vannet ikke egnet seg hverken som drikkevann eller til vask!!!! Er det ikke rart at i firemanns boligen som hadde en felles vannrør inntak er det bare jeg som hadde en slik vannkvalitet?
HER!!!
****Se: Sosial vedtak, 3.11.1993

Dette var første trinn i nedskjæringene på mine bevilgninger til legeforordnede medisiner, legeegenandeler, blodprøveegenandeler (og telefonbruk som utgjorde i snitt kr 250,- pr. mnd.) av kr 4420,- pr. mnd. Til slutt endte beløpet på kr 640,- pr. mnd. I tillegg står det også på vedtaket de bilutgiftene som Sosialkontoret dekket. Merk! beløpet for bensin, bilreparasjoner osv. med kr 1000,- pr. mnd. I virkeligheten dekket ikke de tusen kronene - de faktiske bensinkostnadene engang.

Da jeg fikk flytte fra Bergseng Skole til en annen leilighet på Beverveien, hvor det var en tomanns bolig, og en grei familie bodde på andre etasjen med mindreårige barn. "Der skulle det ikke bli noen tull" sa politiet beroligende. Ja, Ja, men. Det tok ikke mer enn tre måneder før den greie familien ble flyttet og Sosialkontoret puttet inn folk som presterte følgende:
HER!!!
****Se: Skadeverk på bil, 5.6.1994

Den nye naboen som Sosialkontoret sørget for å erstatte den greie familien med, hadde ikke bare holdt heidundrende fest, slik at huset holdt på å løfte på seg, men etter å ha drukket ølflaskene tomme så brukte de de tomme ølflaskene som prosjektiler og brukte min bil som Sosialkontoret kjøpt for meg, som målskive.

Resultatet var kr 8000,- lakkskade på bilen. Imens festen hadde foregått så jeg at WATCH DOG - funksjonen på alarmen gå, men jeg kunne ikke høre noe da det var så høyt støy i leiligheten overfor, i tillegg prøvde jeg å ringe til Politiet, - men telefonen var DØD.

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

11/12

Da jeg dagen etter skulle vaske bilen, fikk jeg se knuste ølflasker hengende enda på bilen, mange steder var lakken skrapt opp av de knuste glass skårene.

Dagen etter ringte jeg til Politiet igjen og nå var telefonen plutselig i orden (uten at det ble gjort noe med det), Jeg fortalte at det kom nysnø og ikke en spor å se, ergo kunne flaskene bare bli kastet på bilen ifra leiligheten overfor, der det var en stor terrasse med fri sikt mot bilen, men Politiet ville ikke komme ut for å se, og - da jeg anmeldte saken hos Politiet, henla Politiet saken uten at det ble gjort noe som helst!
HER!!!
****Se: Ville fest, 4.2.1995

MERK! KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!


1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG - OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

2) SOM FYLKESMANN I OPPLAND: KNUT KORSETH benyttet seg av SAMME SKITNE METODER FOR Å BLI KVITT MEG OG MINE PROBLEMER - SOM BÅDE FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN OG BISKOP ROSEMARIE KÖHN BENYTTET SEG AV:

1) IKKE LESE INNLEVERTE RELEVANTE DOKUMENTER FOR SAKEN!!!!

 KNUT KORSETH TIDL. FYLKESMANN I OPPLAND  -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

12/12

2) DERETTER - IKKE DRØFTE SAKEN SOM MAN IKKE HADDE LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR!!!!

3) FOLK SOM I UTGANGSPUNKTET SKULLE VÆRE MED PÅ MØTET, MED RIKTIG KOMPETANSE – OG SOM SKULLE LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN - BLIR IKKE MED!!!! SAMTIDIG INNHENTES FOLK SOM I UTGANGSPUNKTET IKKE SKULLE VÆRT MED – OG SOM HELLER IKKE LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN – OG SOM TULLER BORT EN KVARTER AV EN TIME++++!!!!


3) SOM EMBETSMANN!!!! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!! TVERT IMOT MISBRUKER HAN SIN EMBETSPLIKT!!!!

KONKLUSJON!

FYLKESMANNEN KNUT KORSETH
GIR LY OG FULL BESKYTTELSE for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

             HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR

JENS RUENØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR GÅ ØVERST I DOKUMENTET                   

1/23

Jens Ruen var Attføringssekretær på Østre Toten Trygdekontor - da jeg begynte min første år på omskolering F.o.m. 1977.

SITAT FRA VITNEMÅL++ side 1 - 6 av 11

I 1975 ved siden av mitt arbeide, begynte jeg å studere på NKI. Jeg har gjennomført flere av de første kursene på NKI, men jeg har ikke med meg disse Vitnemålene/Kursbevisene.

JEG KJØPTE MIN BIL NR. 1

Før min første hjerteoperasjon kjøpte jeg av egne penger en VW boble, 1964 modell, for å kunne hjelpe meg selv etter hjerteoperasjonen.

Etter min første hjerteoperasjon våren 1977, kom jeg til Attføringsopplegg nr. 1 til VÅRTUN SKOLE i Levanger, hvor jeg tok UNGDOMSSKOLEEKSAMEN  7. 8. og 9. år på ett år.
HER!!!
SKOLEÅRET 1977-1978

****
SE VITNEMÅLET FRA NESSET UNGDOMSSKOLE

BEMERKNING: DET VAR ET HERLIG SKOLEÅR! MERK! Uten om penger var det helt topp. (JEG HAR KARAKTERISERT TIDLIGERE SOM VERDENS BESTE SKOLE!) Men, økonomisk artet dette skoleåret seg som en av de verste skoleårene for meg, da jeg hadde heller ikke råd til å sette bilen i normalt fungerende stand og som resultat, måtte jeg selge bilen til vrakpris. Men, det som hadde reddet skoleåret for meg, var at jeg kunne spise på skolens kantine sammen med mine skolekamerater for en rimelig penge.

 Jeg var (EKSTERNAT ELEV), men jeg kunne delta både på skolens undervisning, skolens fritidsaktiviteter og å spise der også. Skoleåret på VÅRTUN gav grunnlaget for meg, for å kunne løse en tekstet oppgave, ved å oppfatte oppgaven riktig og løse oppgaven i henhold til spørsmålet i oppgaven. (Takk for det).

Da jeg i juni 1978 kom tilbake til Kapp, (Østre Toten) fordi der hadde jeg min innbo/hybel og søkte arbeide sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed på Gjøvik Arbeidskontor. Men da jeg ikke fikk noe arbeide, ble lagt opp til: Attføringsopplegg nr. 2.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

2/23

Jeg begynte på Gjøvik Tekniske Fagskole, linje Maskin Konstruksjon f.o.m. august 1978. (Årsaken til det var at jeg er opprinnelig METALL DREIER) I tillegg har jeg også begynt tidligere på NKI. Vitnemålene har jeg heller ikke med, men jeg husker de viktigste detaljene helt eksakt.

I skoleåret 1978-1979 gikk jeg på Maskin Konstruksjon linje på Gjøvik Tekniske Fagskole. Økonomisk gikk jeg på vann og brød. Jule eksamen gikk greit, men med lave ståkarakterer. Men, eksamenskarakterene i juni 1979 gikk fullstendig skeis. Jeg møtte opp til eksamen i FYSIKK. jeg fikk utdelt eksamensoppgaven og jeg skrev mitt navn, dato, oppgave 1, oppgave 2, oppgave 3 osv. og deretter la jeg ned kulepennen. Jeg satt ut eksamenstiden og deretter gikk jeg. (dette var Fysikk eksamenen og jeg fikk karakter NULL). På Matematikk eksamen gikk noe bedre da jeg fikk karakter EN (1), Jeg skrev noe, men karakter 1 er også STRYK KARAKTER!

HVA HAR SKJEDD? OG HVORFOR? Jo, Jeg gikk på skolen med kontinuerlig diaré og kastet opp tur - retur Gjøvik hver dag på Bussen (Ringrute 1 og Ringrute 2).

Etter hvert ble en ordning med buss sjåføren om, at jeg skulle sitte helt fremst i Bussen og når jeg skulle dra i SNOREN skulle Buss sjåføren stanse umiddelbart selv om det var bussholdeplass eller ikke. Og jeg ut av bussen. Etter hvert fikk jeg greie på at man kan søke bil som teknisk hjelpemiddel via Trygdesystemet.

Jeg gikk til Trygdekontoret ba om en bilsøknad, jeg utfylte søknaden og innlevert den til Trygdkontoret. (DET VAR EN GEDIGEN TABBE!) FORDI: Jeg viste ikke og jeg ble heller ikke gjort oppmerksom på, at jeg skulle gå til min behandlede lege og få med søknaden en STØTTENDE LEGEERKLÆRING.

1) Jeg fikk avslag både lokalt og ved FYLKESTRYGDEKONTORET i Lillehammer.

2) Deretter anket jeg saken fram til TRYGDERETTEN, hvor jeg igjen fikk avslag.

3) Det tok nærmere tre, fire år før avslaget fra TRYGDERETTEN forelå.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

3/23

Jeg satt på skolen så lenge skolen var åpent (fra kl 08.00 til 20.00) og jobbet der med leksene, da jeg hjemme ikke hadde mat og i tillegg holdt jeg på å fryse i hjel. Jeg tror at det var i mars eller april i 1978 da jeg tok bussen til Gjøvik Tekniske Fagskolen, jeg følte meg helt elendig og da Bussen kom til Gjøvik gikk jeg ned til venterommet til Rutebilstasjonen, tok en jern søppeldunk kastet gjennom vindusruten, og deretter gikk jeg inn i kontoret for Rutebilstasjonen og forklart at jeg hadde knust vindusruten og ba dem om å ringe til Politiet. Politiet kom og spurte om jeg var full. Nei, svarte jeg, jeg hverken røker eller drikker alkohol. Da ble jeg kjørt til Gjøvik Politistasjon, ble fratatt støvlene og satt i fulle arresten.

MERK! Hensikten med å knuse vindusruten var å komme til FULLE ARRESTEN - uten en opprivende diskusjon med Politiet om HVORFOR jeg vil inn på FULLE ARRESTEN da jeg ikke hadde gjort noe galt.

Etter hvert kom en Politimann (Sannjord) som skulle forhøre meg på sitt kontor. Vi kom opp og etter noen minutter kom mannen bort til meg, dro meg opp fra stolen og prøvd å få meg ned på golvet. Jeg strittet imot en stund og sa til Politimannen at det du driver med er ulovlig. Etter hvert fikk han meg ned på golvet og knelte med begge knærne på ryggen min.

Da ropte jeg om hjelp, hjelpen kom også, IKKE TIL MEG, - MEN FOR POLITIMANNEN som knelte på ryggen min. Hver av politimennene som kom til "UNNSETNING" tok en av mine føtter og rev og slet i dem inntil jeg så og si mistet bevisstheten.
Deretter tok Sannjord tak i min skjorte (med en hånd) og løftet meg opp på en stol. (Jeg var rundt 50 kg og Sannjord var 2 meter høy og veide ca. 110-120 kg).

Jeg sa til Sannjord at jeg er hjerteoperert og skulle jeg få problemer med hjerte kan han bli tatt til ansvar. Etter at jeg ble sluppet ut fra fulle arresten fikk jeg tak i Stats eller Riksadvokats adresse og skrev en klage til, på grunn av den mishandlingen jeg hadde vært utsatt for på Gjøvik Politiet.

MERK SPESIELT!

Deretter gikk jeg opp til eksamen og stryk i to fag. Og deretter hadde jeg en samtale med Fagskolens Rektor Arne Mellerud det navnet vil jeg huske så lenge jeg lever! Jeg hadde en D....... til Rektor! Rektor sier til meg:
 

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

4/23

"DU KUNNE BLITT PROFESSOR I SOSIAL OG TRYGDELOVGIVNINGEN - IMENS STRYKER DU I TO FAG HER PÅ SKOLEN!!!!"

Ja, svarte jeg, men "du har en Rådgiver (Kjartan Engstu) her på skolen som ikke gjør jobben sin, ergo må jeg selv grave opp opplysninger og gi opplysningene til min Rådgiver her på skolen - som Rådgiveren skulle ha gitt de samme opplysningene til meg!" Men, da beklaget  Rektoren seg med at: "Rådgiveren har for mange undervisningstimer og derfor har han ikke tid til rådgiverfunksjonen!" (Er dette et svar eller et argument?).

Og deretter brukte Rektoren all den innflytelse han rådde over for å få meg fra, å anmelde saken for den mishandlingen jeg har vært utsatt for på Gjøvik Politiet. Og jeg gav etter for argumentet:

"Du har ikke tid ved siden av skolegangen å drive med denne saken også! Nå må du konsentrere deg om å gå opp til eksamen før neste skolestart i august". Jeg gikk opp til eksamen og jeg bestå Matematikk, men ikke i fysikk.

JEG KJØPTE MIN BIL NR. 2

Ford Taunus 12M (av de pengene jeg hadde spart imens jeg var i inntektsgivende arbeide og kjørte til og fra Gjøvik Tekniske Fagskole så lenge jeg hadde penger til bensin.)

MERK! Den gangen var reglene på Gjøvik Tekniske Fagskole slik at hvis man stryk i et fag, kunne man komme opp i andre klasse og ut i fra fakta besto jeg Matematikk eksamen, ergo hadde jeg stryket i bare ett fag. Men av en eller annen forunderlig grunn ble det forklart til meg at, hvis jeg hadde karakter EN som er STRYKKARAKTER da kunne jeg kommet opp i andre klasse, men med karakter NULL som også er STRYKKARAKTER, kunne jeg ikke komme opp i andre klasse. -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

5/23

Ergo måtte jeg gå om igjen første klasse. Jeg gjorde det også, men i det skoleåret sørget Østre Toten Sosialkontor/Trygdekontor for å ta fra meg brødet også. (Inntil da hadde jeg penger til vann og brød).

RESULTAT? Jo, jeg hadde ikke penger hverken til mat eller til bensin for å kunne komme til eksamen på skolen. Deretter ble jeg ERKLÆRT IDIOT og sendt til Lillehammer Sykehus til å ta INTELLIGENS TEST!!!!

Jeg skåret rundt 120-130 poeng på testen (på gebrokken norsk). Samtidig mistet jeg attføringspengene "da jeg brøt attførings opplegget ved å ikke komme på skolen!"

For at jeg ikke hadde penger til mat - at jeg hverken røker, eller drikker alkohol, - utslettet meg så og si sosialt og ikke hadde uvaner heller, det gjorde ingen ting!!!!)

Jeg gikk på Gjøvik Tekniske Fagskole i skoleårene 1978-1979 og 1979.1980. Nå er VÅREN 1980. Jeg gikk ikke på skolen (da jeg ikke hadde mat, PENGER TIL BENSIN osv.) og ble fratatt Attføringspengene.

FRA 1980 TIL 1983 HADDE JEG BARE PENGER TIL LIVSOPPHOLD!

Høsten 1980  tok jeg Tysk kurs trinn 1 og våren 1981 tok jeg Tysk kurs trinn 2 på Gjøvik skole men på Friundervisningens regi.
HER!!!
**** SE KURSBEVISET FRA FRIUNDERVISNINGEN

Fra høsten 1981 og våren 1982 tok jeg NKI's ARBEIDSLEDERSKOLE. Det var korrespondanse skole med støtteundervisning en eller to ganger i uken. Om sommeren søkte jeg arbeide (som jeg ikke fikk) sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed ved Gjøvik Arbeidskontor. Skolegangen ble også søkt og støttet av Arbeidskonsulent Willy Røed ved Gjøvik Arbeidskontor. -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

6/23

Da Arbeidskonsulent Willy Røed lagt opp til NKI studiet som foregikk på Hunndalen Ungdomsskole i Hunndalen, like ved Gjøvik, sa jeg at jeg ikke har penger til bensin for å kunne komme til og fra Hunndalen en eller to ganger i uken. Da svarte Willy Røed at han skal skrive brev til Østre Toten Sosialkontor en søknad om dekning av bensinutgiftene.

Jeg behøver ikke nevne at jeg fikk ikke bevilget en eneste krone til bensin!

FØRSTE SEMESTERET gikk fra august 1981 til Jul 1981. Da jeg ikke hadde noe å spise i november, desember 1981 holdt på å gå fullstendig galt med NKI studiene. Da vi skrev eksamen i LEDELSE OG ORGANISASJON skrev jeg ikke noe som det var spørsmål etter og jeg ville ikke gitt stå karakter for meg selv.

MEN, jeg fikk den dårligste stå karakteren fire (4)  antagelig på grunn av at jeg hadde hele tiden jevne karakterer på 1,0 og 1,5 og de ville antagelig ta hensyn til de jevne høye karakterene jeg hadde i alle fag. Det som reddet meg til sist var, at jeg ble kjent med et hyggelig eldre ektepar (Anne Marie og Sverre Ulsrud på Kapp), en steinkast fra, der jeg bodde. Og jeg har spist mange GRATIS MIDDAGER HOS DEM!!!! TAKK FOR DET!!!!

ANDRE SEMESTERET gikk fra januar til juni 1982. Det gode forholdet til det eldre ekteparet ble bare bedre utover våren 1982 og det ble enda flere GRATIS MIDDAGER, og takket være det, hadde jeg kunnet avslutte andre semesteret på tilnærmet "NORMAL VIS"!

HER!!!HER!!!
**** SE VITNEMÅLET FOR NKI' ARBEIDSLEDERSKOLE side 1

**** SE VITNEMÅLET FOR NKI' ARBEIDSLEDERSKOLE side 2

Etter Arbeidslederskolen flyttet jeg fra Kapp først til Bilitt og deretter til Lena.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

7/23

I skoleåret 1982-1983 har jeg ikke noen vitnemål eller kursbevis, da jeg hadde bare penger til livsopphold og av den grunn hadde jeg heller ikke penger til å følge opp service intervall for bilen (Ford Taunus) og av den grunn havarert motoren og jeg var uten bil og jeg hadde ikke penger til å kjøpe selv enda en tredje bil.

 Jeg søkte norsk statsborgerskap i 1981, men det var for tidlig å søke for meg. I 1982 søkte jeg igjen norsk Statsborgerskap og fikk jeg bevilget den 9.2.1982.
HER!!!HER!!!
**** SE STATSBORGERBREV fra Det Kongelige Justis og Politidepartementet

JEG VIL OGSÅ LEGGE TIL DOKUMENTET FOR LØSLATELSEN FRA MIN UNGARSKE STATSBORGERSKAP den 25.8.1993

 **** SE LØSLATELSEN FRA UNGARSKE STATSBORGERSKAP

Sommeren 1983 var det en SOSIAL TEAM (fra Østre Toten) som besøkte meg hjemme så og si hver uke (uanmeldt). Deretter ble det arrangert en stor sammenkomst med bl.a. Sosialkontorets, Trygdekontorets og (Arbeidskontorets?) representanter MED BOLLER OG BRUS!!!!

Årsaken til feiringen var, at jeg skulle begynne på Raufoss Videregående Skole, linje Handel og Kontor, Grunnkurs.

Deretter ble jeg innkalt på Østre Toten Trygdekontor til Attføringssekretæren Jens Ruens kontor, hvor jeg ble presentert til en bilselger som skulle selge en bil for kr 10000,- null Cash og kr 500,- avdrag i måneden.

Samtidig ble det bevilget månedlig tilleggsytelse fra Østre Toten Trygdekontor for meg, hvor blant annet er det dekning for bil lån, veiavgift, bilforsikring, medisiner osv.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

8/23

SITAT FRA MITT BREV TIL HKH Dronning Sonja:

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR, ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR

Jens Ruen var Attføringssekretær på Østre Toten Trygdekontor f.o.m. 1977 da jeg begynte min første år på omskolering. Etter å ha fått avslag (andre gang rundt 1984 på min bilsøknad med spesialist støtte via Trygdesystemet), ble jeg innkalt på Jens Ruens kontor og ble presentert for en bilselger som skulle selge en bil for kr 10 000,- med null kontant og en avdrag på kr 500,- pr. mnd. Deretter bevilget Østre Toten Trygdekontor månedlig tilleggsytelse for meg hvor det står spesifisert blant annet:

1985 BILPRIS kr 10 000,-.
Etter å ha søkt bil som teknisk hjelpemiddel for andre gang, med spesialist støttende legeuttalelse.
HER!!!HER!!!HER!!!
****Se original dokument fra Overlege Jørn Nissen Meyer

Og fikk avslag fra Trygdekontoret, kjøpte Trygdekontoret en bruktbil til meg for kr 10 000,- som Sosialkontoret året etter rådet meg å kvitte meg med, pga. de enorme økonomiske påkostningene.

Sitat fra mitt brev av 20.09.1993 HKH Dronning Sonja 

(deretter innhentet Rikstrygdeverket opplysninger fra Østre Toten Trygdekontor og jeg fikk svar:)
HER!!!
****Les originaldokument fra Rikstrygdeverket nr 2. den 20.9.1993.

Svaret på brevet står videre nedover.

SVAR PÅ RIKSTRYGDEVERKETS BREV AV 20.09.1993

Etter at HKH Dronning Sonja henvist mitt brev av 12.06.1993 til Rikstrygdeverket, har jeg nå fått svar, som jeg har store problemer med å få stemme med virkeligheten. I Rikstrygdeverkets brev står at: -

"DE HAR IMIDLERTID ALDRI FÅTT DEKKET NOEN UTGIFTER TIL KJØP AV BRUKTBIL, SLIK DE SKRIVER, ELLER ANDRE UTGIFTER -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

9/23

 I FORBINDELSE MED BIL, SLIK DE SKRIVER, DA DE IKKE FYLLER VILKÅRENE FOR STØNAD FRA FOLKETRYGDEN/TRYGDEETATEN TIL EGEN BIL".

I den sammenheng kan jeg si: Først ble jeg innkalt til Trygdekontoret hvor en av Trygdekontorets ansatte, Jens Ruen, selgeren av bilen og jeg ble presentert kjøpevilkårene av bilen.

Pris kr 10 000,- null kontanter og månedlig avdrag på kr 500,- pr mnd. Samtidig med bilkjøpet hadde Østre Toten Trygdekontor bevilget månedlig tilleggsytelse for meg med ca kr 1 200,- pr. mnd. hvor det er oppgitt, spesifisert i vedtaket den:
HER!!!(Se Dronning Sonja, 20.9.1993)
****Les originaldokumentet.14.08.1985, dekning av utgifter bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Videre står det i Trygdekontorets vedtak fra:
HER!!!(Se Dronning Sonja, 20.9.1993)
****Les originaldokumentet. 14.02.1986, dekning av utgifter til bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Disse dokumentene kan bekrefte, at Trygdekontoret dekket faktiske utgifter, både til bilkjøp og bare deler av de faktiske drifts og reparasjonskostnadene i de nevnte periodene. Dette bilkjøpet i 1985, ble innvilget etter min søknad og Trygdekontorets avslag om bil som teknisk hjelpemiddel i 1984.

SITAT SLUTT

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

10/23

ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR KJØPTE MIN BIL NR. 3 Austin Maxi

1. år ved Raufoss Videregående Skole i SKOLEÅRET 1983-1984, Grunnkurs Handel og Kontor. 18.6.1984 DET VAR ET HERLIG SKOLEÅR OG JEG FIKK LÆRE MYE!
HER!!!
**** SE VITNEMÅLET FOR GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR 18.6.1984

Skoleåret var herlig, men jeg var på sultegrensen hele tiden, da det var så store reparasjonskostnader på bilen som Trygdekontoret hadde kjøpt for meg.

Etter Arbeidslederskolen flyttet jeg først fra Kapp til Bilitt og deretter til Lena. Av den grunn ble mindre kontakt for meg med det eldre ekteparet og (GRATIS MIDDAGENE) på Kapp.

Hver sommer også i 1984 søkte jeg arbeidet sammen med Arbeidskonsulent Willy Røed (uten hell) og etter hvert søkte Arbeidskonsulenten videre opptak til 2. året på Handel og Kontor, Økonomi med Regnskap.

2. år ved Raufoss Videregående Skole VK 1 i SKOLEÅRET 1984-1985, Handel og Kontor, linje Økonomi med Regnskap. Jule Eksamen gikk noenlunde bra, men etter jul (ca. februar, mars?) kom jeg på skolen og fikk hyperventilering. Jeg ble kjørt til Gjøvik Fylkessykehus. Da jeg kom ut før Eksamen hadde mine medelever kjørt helt fra meg. Jeg gikk opp til Eksamen, (men jeg stryk i Regnskap?) Jeg har ikke den Vitnemål med meg.

Her  må mine lesere følge EKSTRA GODT MED!  For det som skjer ER 100 % ULOVIG OG ER TIL DIREKTE SKADE FOR MEG. Men den gang viste jeg ikke bedre og jeg bare KONSENTRERT MEG 100 % - FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE ATTFØRINGSOPPLEGGET MED BEST MULIG RESULTAT!!!!

Da jeg kom til Gjøvik Fylkessykehus og de kunne ikke finne noe feil ved meg - ble jeg henvist til Psykiatrisk overlege Jørn Nissen Meyer. Jeg hadde kontakt med overlegen i ca ett år. -  FORTSETT PÅ NESTE SIDE!

 

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

11/23

 

Ved avslutningen av kontakten med overlege Jørn Nissen Meyer skrev han en STØTTENDE LEGEERKLÆRING SOM JEG SKULLE BRUKE VED MIN NESTE BILSØKNAD PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!! Deretter INNLEVERTE JEG BILSØKNADEN SAMMEN MED DEN STØTTENDE LEGEERKLÆRINGEN FRA Jørn Nissen Meyer!!!!

DET SOM ER SPESIELT: MIN BILSØKNAD VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR MED STØTTENDE LEGEERKLÆRING FRA JØRN NISSEN MEYER BLE OGSÅ AVSLÅTT!!!!

NB! OG DERETTER "ble jeg innkalt på Jens Ruens kontor og ble presentert for en bilselger som skulle selge en bil for kr 10 000,- med null kontant og et avdrag på kr 500,- pr. mnd. Deretter bevilget Østre Toten Trygdekontor månedlig tilleggs -ytelse"

Jeg legger inn her mitt brev til HKH Dronning Sonja - hvor det står detaljerte FAKTA OPPLYSNINGER bl.a. OM TRYGDE LOVGIVNINGEN, SOSIAL LOVGIVNINGEN osv.

SITAT FRA MITT BREV TIL HKH Dronning Sonja den 12.6.1993 side 1 - 5 av 5

 12.6.1993

HKH Dronning Sonja, Det Kgl. Slott
Drammens veien 1
OSLO

JEG BER HKH DRONNING SONJA VISE INTERESSE FOR MINE PROBLEMER.

Jeg kommer opprinnelig fra Ungarn. Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet i Hamco Industrier AS. 2858 KAPP, fram til høsten 1976, da jeg ble sykmeldt pga. hjerteproblemer. Jeg ble hjerteoperert første gang på Rikshospitalet, våren 1977, og andre gang på Ullevål Sykehus i 1990.


Etter at jeg har fått sykepengeytelse i ett år, kom jeg over på Attføringspengeytelse og min første omskoleringstiltak ble satt i gang f.o.m. Høsten 1977, da jeg tok Ungdomsskoleeksamen i Levanger i skoleåret 1977-78.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

12/23

Deretter har jeg gått to år på Tekniske Fagskole, linje Maskin konstruksjon i skoleårene 78-79 og 79-80.
I 1981 tok jeg Tysk kurs 1 og Tysk kurs 2.
I 1982 tok jeg Arbeidslederskole.
I 1987 var jeg ferdig med 3 årig videregående skole, linje Handel og kontor økonomi med markedsføring.
Fram til i dag har jeg fullført 1. semesteret på Bedriftsøkonomi studiet ved Handelshøyskolen BI - Gjøvik.

I 1990
hadde jeg en ny hjerteoperasjon, på Ullevaall Sykehus, der jeg fikk erstattet en hjerteklaff meg en kunstig hjerteklaff. Det er gledelig for meg å kunne si, mye positive ting, både om det norske helsevesenet, helsepersonell, de forskjellige skolene, mine medelever, med studenter og om den norske befolkningen. Men, med dette har jeg brukt opp alle de positive opplevelsene som jeg rår over. Resten er dessverre et sorgens kapittel.

F.o.m. Høsten 1977 og til og med høsten 1987, hadde jeg for det meste Attføringspengeytelse og tilleggsytelse fra Sosialkontoret. I en periode på 2 - 3 år hadde jeg bare Sosiale ytelser i form av penger til livs opphold.
Høsten 1989 fikk jeg bevilget Uføretrygd og fram til i dag, har jeg hatt Uføretrygd og permanent Sosiale tilleggsytelse.

Det som er gjennomgående trekk i hele perioden mellom 1977 og fram til 1993 er, at jeg ikke kunne betale min faste påløpende økonomiske forpliktelser, uansett om jeg hadde ekstra utgifter til bil, eller ikke hadde bil i det hele tatt. -

(Her må det bemerkes at: "til tross for at jeg har skjært ned på alle utgifter til et minimum, som omfatter blant annet: Fra og med 1978 har jeg sluttet både å røke og å drikke alkohol).

Deretter har jeg gradvis utslettet jeg meg selv sosialt, dvs. jeg går ikke på kino, teater, konsert, dans, ferie, jeg kuttet ut kontakt med venner og familie, men hadde dette vært nok til å kunne få balanse i regnskapet, men nei, til tross for at jeg hadde perioder hvor jeg rett og slett ikke hadde penger til mat, og det var ikke mulig å få hjelp fra Sosialkontoret.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

13/23

ANGÅENDE TRYGDLOVEN:

"Attføringspengene er en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og den skal dekke de vanlige utgifter som en vanlig arbeidstaker har."

DET HAR MINE ATTFØRINGSPENGER ALDRI GJORT!!!!

Det understreker også det faktum at jeg har fått Sosialhjelp f.o.m.1978 og fram til i dag i 1993.

HVORFOR? - dekket ikke Attføringspengene disse utgiftene som de var beregnet for å dekke?

I 1979 har jeg søkt gjennom Folketrygden for første gang, bil som teknisk hjelpemiddel. Jeg fikk avslag og jeg anket saken helt fram til Trygderetten, men jeg fikk avslag der også. Deretter søkte jeg hjelp hos Sivilombudsmannen, Statsministere, Hans Majestet Kong Olav V. og HKH Dronning Sonja.

MERK!!!
(Når man fremmer en bil søknad via Trygdesystemet, da må man legge ved søknaden en LEGEERKLÆRING (helst støttende). Men det viste ikke jeg om og jeg ble heller ikke gjort oppmerksom på det og en søknad uten legeerklæring er fullstendig bortkastet).

Deretter søkte jeg igjen, to ganger, bil som teknisk - hjelpemiddel via Trygde systemet, med Spesialist støttende legeuttalelse, men jeg fikk avslag både i 1984 og i 1990.

HVA SIER TRYGDELOVEN?

BIL 1. For å kunne gjennomføre et reelt Attføringsopplegg ytes det hjelp, dersom det foreligger et reelt behov, bevilges bil som teknisk hjelpemiddel. Men man må ha med en støttende legeerklæring med søknaden.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

14/23

BIL 2. Da jeg søkte bil andre gang, i 1984, gjennom Folketrygden, hadde jeg med støttende legeerklæring, men til tross for det, fikk jeg avslag.

BIL 3.
Da jeg søkte bil tredje gang, i 1990, hadde jeg igjen ved en støttende legeerklæring (fra en annen lege) som sa at jeg var avhengig av bil, men til tross for det, fikk jeg avslag igjen.

Folketrygden prinsipielt bevilger bare penger til NYE eller nyere BILER (i lavere prisklasse), i tillegg får man en månedlig tilleggsytelse, som dekker de merutgifter som bilen representerer.

I 1985 kom det første GJENNOMBRUDDET, ved Folketrygden. Etter at jeg fikk avslag på min søknad om bil som teknisk hjelpemiddel, ble jeg innkalt på Trygdekontoret og ble presentert for en person som skulle selge en bil for kr 10000,- med null kontanter og kr 500,- avdrag i måneden.

Kontrakten ble underskrevet på Trygdekontoret og deretter fikk jeg bevilget via Trygdesystemet, månedlige tilleggsytelser på, rundt kr 1200,- pr mnd.

HVORDAN? - kunne bevilge Folketrygden penger til en brukt bil for kr 10 000,-, som att på til var i en så elendig stand, at jeg hadde enorme utgifter på den hele tiden?

HVORFOR? - tok det åtte år, før Trygdekontoret hadde innsett at jeg hadde ekstraordinære utgifter?

HVORFOR?
- bevilget Trygdekontoret bare delvis dekning av de nødvendige økonomiske ressurser, som skal til, for å kunne holde bilen i en forsvarlig, trafikksikker stand, og hvor skulle jeg få, de manglende ressursene fra?

Ettersom jeg hadde enorme utgifter på den omtalte bilen, som Trygdekontoret formidlet salget av og bevilget penger til bilkjøpet, hadde Østre Toten Sosialkontor RÅDET meg å kvitte meg med bilen, som Østre Toten Trygdekontor hadde kjøpt til meg og -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

15/23

Østre Toten Sosialkontor skulle nå hjelpe meg med en annen, bedre brukt bil. Sosialkontoret hjalp meg med å kunne få en bank lån på kr 10 000,-. Men det var ikke en eneste bil på markedet som jeg kunne fått kjøpt (hos seriøs forhandlere), under kr 21000,-.

Da bevilget Østre Toten Sosialkontor et Sosial lån til meg på: kr 5 000,- som fram til i dag var både avdrags og rentefritt. Og deretter viste det seg at den nye bruktbilen som jeg hadde kjøpt, hadde mer enn kr 4 000,- rustskade. Det løste banken ved, at jeg fikk forhøyet bank lånet fra kr 10 000,- til kr 15 000,-. Men Sosialkontoret på samme måte som Trygdekontoret, bevilget bare delvis dekning av de faktiske bilkostnadene. Jeg fikk dekket:

Bil lånet
Bilforsikringen
Vei avgift
Falken medlemskap og
Delvis dekning av de faktiske bensin utgiftene


MERK!!! NULL KRONER til: Bilreparasjoner, bilvedlikehold, bilpleie osv.

HVORFOR? - bevilger Sosialkontoret bare delvis dekning av de faktiske bensinutgiftene? Hvor skal jeg få tak i de pengene som mangler? Hvordan kunne jeg holde bilen i trafikksikker stand, når Sosial -kontoret ikke bevilger en eneste øre til bilreparasjon, bilvedlikehold osv.?

Jeg har den samme bilen i dag. Nå nærmer bilen sitt 20. år og det må enorme påkostninger til dersom bilen skal kunne settes i forsvarlig stand (til tross for enorme påkostninger på bilen, på over kr 60 000,-). Jeg har gjort enorme anstrengelser i alle år, for å kunne holde bilen på veien, men dessverre ut, i fra de økonomiske ressurser jeg har til rådighet, er det ikke mulig.

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

16/23

ANGÅENDE SOSIALETATEN:

"Grunnprinsippet i Sosiallovgivningen er å yte hjelp til folk som har en vanskelig livs - situasjon. Hjelpen skal være MÅLRETTET og MIDLERTIDIG!!!!".

Nå prøver jeg i mitt stille sinn, å få meg til å forstå, hvordan man kan karakterisere mine problemer som midlertidige, når de hadde vedvart i 17 lange år. Og! Hvor målrettet er den hjelp jeg får, når jeg fremdeles etter 17 lange år, ikke er satt i stand, til å kunne betale selv, mine faste fortløpende utgifter?

Vel å merke, etter at jeg har sluttet å røke og drikke alkohol, allerede fra 1978. I tillegg har jeg så å si utslettet meg selv sosialt. Ingen kino, teater, konsert, dans osv. Selv om det var uakseptabelt, hadde jeg akseptert så lenge jeg holdt på med forskjellige utdanning, med hensyn til å kunne komme igjen i inntektsgivende arbeide.. Det viste seg at jeg ikke kunne få noe arbeide idet hele tatt. Og nå sitter jeg igjen: uten arbeide, uten skolegang, uten økonomisk trygghet og dette skal jeg innrette meg selv for å leve med, i resten av mitt liv?

Hadde jeg gjort noe galt (ulovlig) og jeg måtte være i fengsel i siste 17 år, da ville jeg hatt tre måltider mat om dagen og det har jeg ikke hatt i lange sammenhengende perioder, imens jeg hadde gått på Attføring. Uansett om man ser i den perioden, da jeg hadde bil, eller ikke hadde bil.

HVORFOR? - setter Sosialkontoret meg i en permanent økonomisk situasjon, der jeg må velge, om jeg skal gå til legen (legeegenandeler), eller om jeg skal kjøpe medisiner (legeforordnede), eller om jeg skal komme til og fra skolen, hjertetrimmen, kjøpe mat, klær, kjøpe bensin, få bilen på service, eller om jeg skal få reparert bilen. Dette er sløsing av samfunnets ressurser. -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

17/23

Ettersom jeg har permanent økonomiske problemer, er jeg ikke berettiget til å ta imot Sosiale ytelser. På den andre siden, blir det mindre penger til disse folkene, som har berettiget krav til å få Sosialhjelp, da disse pengene blir utbetalt til meg.

Det er svært få mennesker her i Norge som har fått mer (av samfunnets ressurser) enn jeg, og som hadde gjort så lite (jeg har bare vært i inntektsgivende arbeide i 74, 75, 76), for å kunne fortjene det. Mitt problem er ikke at jeg får for lite av samfunnets ressurser, mitt problem er at, etter at jeg hadde betalt mine faste fortløpende utgifter, er det umulig for meg å få resten til å dekke vanlig livs opphold.

Jeg har mulighet til å henvende meg til Sosialkontoret og søke om tilleggsytelse (hvis jeg for det), slik at jeg igjen, kan slepe meg fram til neste utbetaling, av enten Uføretrygden, eller den Faste Sosiale tilleggsytelsen.

Etter en hjerteoperasjon får man opplysninger om hvilken mat hjertepasienter skal spise, man får også opplysninger om, hvor viktig det er å mosjonere, og å være både fysisk og Sosialt aktiv. Det tok bare 16 år, før Sosialkontoret dekket utgiftene til Hjerte trimm kursene, og det hjelper, men reiseutgiftene til (bensin, bil) er det bare delvis tatt hensyn til. Og hva med maten, Sosiale kontakt osv.

Hva er hensikten med å pøse inn så mye av samfunnets ressurser i meg, når jeg fremdeles etter 17 år opplever det negativt? (Jeg opplever måned etter måned, at jeg igjen og igjen må henvende meg til Sosialkontoret for å få TILLEGGS, TILLEGGSYTELSE). Hva er hensikten med at jeg legger fram budsjett, med fullstendige dokumentasjon hvert år, eller halvt år, når det ikke tas hensyn til det?

HVILKEN SAMFUNNSØKONOMI ER DETTE?

I 1978 holdt jeg på med en utdanning (Maskin konstruksjon) på Gjøvik Tekniske Fagskole. Da søkte jeg bil som teknisk hjelpemiddel, for å kunne gjennomføre det Attføringsopplegget jeg holdt på med. Jeg fikk avslag. Det gjaldt om ca kr 200 000,-.

Hadde jeg fått hjelp den gang - kunne jeg fullført den Tekniske utdanningen jeg holdt på med, i en alder av 35 år, jeg kunne fått arbeide i en helt annen arbeids
markedssituasjon, jeg kunne vært økonomisk helt uavhengig, både fra Trygdekontoret og Sosialkontoret. Jeg kunne etablert meg, jeg kunne stiftet familie, jeg kunne levd et lykkelig liv, - og i tillegg i form av skattetrekk, kunne jeg også tilbakebetale en del, eller kanskje hele beløpet, som jeg hadde kostet for det norske samfunnet. (For operasjonen, rekonvalesens osv.).

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

18/23

HVA BLE ALTERNATIVET? Jo!!!

Hittil hadde jeg kostet for det norske samfunnet ca kr 3 000 000,-. Jeg sitter igjen med en masse yrkeserfaringer og teoretisk kvalifikasjoner, men jeg får ikke arbeide, jeg er 47 år, Uføretrygdet (avskrevet), jeg har fremdeles ikke økonomisk trygghet (til tross for at jeg bruker pengene bare til det formål de er beregnet for), og etter Sosialkontorets uttalelse:

"JEG BLIR AVHENGIG AV SOSIALKONTORETS ØKONOMISK TILLEGGSYTELSE I RESTEN AV MITT LIV".

De pengene jeg får, kan jeg ikke leve av - og de pengene er neppe noe til å leve for. Hvordan skal jeg kunne innrette meg? Det er ikke nok at jeg må representere en økonomisk belastning for det norske samfunnet, men med et slik økonomisk grunnlag, som er umulig og som har vært umulig i siste 17 år til å dekke helt elementære behov.

Jeg har berørt her, bare hovedproblemet i grove trekk. Selv om det i seg selv ser meget ille ut, er virkeligheten mye verre. Jeg håper at HKH Dronning Sonja vil vise interesse for mine problemer.
HER!!!!
**** Se originaldokumentet fra Dronning Sonja.

MERK! Jeg er fremdeles etter 11 år (i 2010 17 år) hjertens enig med avgjørelsen.

MERK! Jeg sendte brevet den 12.6.1993 og svarbrevet fra HKH Dronning Sonja er datert den 16.6.1993. Dette kalles en NORMAL Postgang og brev/sak håndtering. Å få svar på et brev innenfor en to ukers periode ville jeg også kalle for innenfor godtakbare tidsfrist.


HER!!!!
**** Se: BREVET FRA RIKSTRYGDEVERKET 29.juni 1993

Så langt ser det greit ut!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SITAT SLUTT

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

19/23

 

Nå har mine lesere fått en LITEN INNFØRING I LOVENE SOM ANGÅR MIN SAK!!!! Nå blir det lettere å følge med hvordan ULOVLIGHETENE ARTER SEG BÅDE PÅ Østre Toten, Oppland og Hamar, HEDMARK!!!! Her skal jeg fortsette fra side 10

3. år ved Raufoss Videregående Skole, VK 1 I Skoleåret 1985-1986 Jeg gikk deretter andre året om igjen, men denne gangen tok jeg på Handel og Kontor, linje: Økonomi med Markedsføring. Skoleåret gikk veldig bra, det var en herlig gjeng som jobbet seriøst på skolen! (TAKK FOR DET,  JEG FIKK LÆRE MYE JEG OGSÅ! Da Raufoss Videregående skole ikke hadde avsluttende år på Handel og Kontor (tredje år), så måtte min klasse søke siste år, på henholdsvis Gjøvik og eller Lena Videregående Skoler. Jeg hadde første prioritet på Lena Videregående Skole, som jeg kom også inn på.
 
HER!!!
**** SE VITNEMÅLET FOR VK 1 HANDEL OG KONTOR 25.9.1986

ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE MIN BIL NR. 4 Toyota Corona

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT!!!! Her overtar Østre Toten sosialkontor BILPROBLEMENE!!!!

MEN ALLER FØRST MÅ VI SE PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTORS HANDLING I HENHOLD TIL TRYGDELOVEN!!!!

ANGÅENDE TRYGDLOVEN: HVA ER FAKTA????

"Attføringspengene er en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og den skal dekke de vanlige utgifter som en vanlig arbeidstaker har."

DET HAR MINE ATTFØRINGSPENGER ALDRI GJORT!!!!

Det understreker også det faktum at jeg har fått Sosialhjelp f.o.m.1978 og fram til i dag i 1993.

Folketrygden prinsipielt bevilger bare penger til NYE eller nyere BILER (i lavere prisklasse), i tillegg får man en månedlig tilleggsytelse, -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

20/23

som dekker de merutgifter som bilen representerer.

HVILKEN KRITERIER MÅ VÆRE TIL STEDE????

For å kunne gjennomføre et reelt Attføringsopplegg. Ja - jeg gikk på GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE!!!!

Dersom det foreligger et reelt behov, bevilges bil som teknisk hjelpemiddel. Ja – jeg kastet opp i BUSS hver dag tur retur Kapp – Gjøvik og Gjøvik - Kapp

Ja - Jeg hadde med støttende legeerklæring både i 1984 og i 1990!!!!

HVA FIKK JEG????

NYE eller nyere BILER???? Det jeg fikk bevilget var en ca 10 år gammel bil som jeg måtte dekke store reparasjonskostnader i perioden!!!!

I tillegg får man en månedlig tilleggsytelse, som dekker de merutgifter som bilen representerer. JEG FIKK ALDRI DEKKET DE FAKTISKE KOSTNADENE SOM BILEN REPRESENTERT!!!! TVERT IMOT – JEG MÅTTE DRA MATEN UT AV MIN MUNN FOR Å KUNNE DEKKE REPARASJONSKOSTNADENE!!!!

I 1985 kom det første GJENNOMBRUDDET, ved Folketrygden. Etter at jeg fikk avslag på min søknad om bil som teknisk hjelpemiddel, ble jeg innkalt på Trygdekontoret og ble presentert for en person som skulle selge en bil for kr 10000,- med null kontanter og kr 500,- avdrag i måneden.

Kontrakten ble underskrevet på Trygdekontoret og deretter fikk jeg bevilget via Trygdesystemet, månedlige tilleggsytelser på, rundt kr 1200,- pr mnd.

HVORDAN? - kunne bevilge Folketrygden penger til en brukt bil for kr 10 000,-, som att på til var i en så elendig stand, at jeg hadde enorme utgifter på den hele tiden?

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

21/23

HVORFOR? - tok det åtte år, før Trygdekontoret hadde innsett at jeg hadde ekstraordinære utgifter?

HVORFOR?
- bevilget Trygdekontoret bare delvis dekning av de nødvendige økonomiske ressurser, som skal til, for å kunne holde bilen i en forsvarlig, trafikksikker stand, og hvor skulle jeg få, de manglende ressursene fra?

DETTE ER ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!

 Men - det står ENDA VERRE TIL MED RIKSTRYGDEVERKET!!!!

HER!!!!
**** Se originaldokumentet fra Dronning Sonja.

MERK! Jeg er fremdeles etter 11 år (i 2010 17 år) hjertens enig med avgjørelsen.

MERK! Jeg sendte brevet den 12.6.1993 og svarbrevet fra HKH Dronning Sonja er datert den 16.6.1993. Dette kalles en NORMAL Postgang og brev/sak håndtering. Å få svar på et brev innenfor en to ukers periode ville jeg også kalle for innenfor godtakbare tidsfrist.

HER!!!!
**** Se: BREVET FRA RIKSTRYGDEVERKET nr. 1 den 29.juni 1993

Så langt ser det greit ut!

Sitat fra mitt brev av 20.09.1993 HKH Dronning Sonja 

(deretter innhentet Rikstrygdeverket opplysninger fra Østre Toten Trygdekontor og jeg fikk svar:)
HER!!!
****LES BREVET FRA RIKSTRYGDEVERKET nr. 2 den 20.9.1993.

SVAR PÅ RIKSTRYGDEVERKETS BREV AV 20.09.1993

Etter at HKH Dronning Sonja henvist mitt brev av 12.06.1993 til Rikstrygdeverket, har jeg nå fått svar, som jeg har store problemer med å få stemme med virkeligheten. I Rikstrygdeverkets brev står at: -

"DE HAR IMIDLERTID ALDRI FÅTT DEKKET NOEN UTGIFTER TIL KJØP AV BRUKTBIL, SLIK DE SKRIVER, ELLER ANDRE UTGIFTER I FORBINDELSE MED BIL, SLIK DE SKRIVER, DA DE IKKE FYLLER VILKÅRENE FOR -

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

22/23

STØNAD FRA FOLKETRYGDEN/TRYGDEETATEN TIL EGEN BIL".

I den sammenheng kan jeg si: Først ble jeg innkalt til Trygdekontoret hvor en av Trygdekontorets ansatte, Jens Ruen, selgeren av bilen og jeg ble presentert kjøpevilkårene av bilen. Pris kr 10 000,- null kontanter og månedlig avdrag på kr 500,- pr mnd. Samtidig med bilkjøpet hadde Østre Toten Trygdekontor bevilget månedlig tilleggsytelse for meg med ca kr 1 200,- pr. mnd. hvor det er oppgitt, spesifisert i vedtaket den:
HER!!!(Se Dronning Sonja, 20.9.1993)

****LES VEDTAK FRA ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR.14.08.1985, dekning av utgifter bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Videre står det i Trygdekontorets vedtak fra:
HER!!!(Se Dronning Sonja, 20.9.1993)
****LES VEDTAK FRA Østre Toten Trygdekontor. 14.02.1986, dekning av utgifter til bl. a.

Bilforsikring kr 150,- pr. mnd
Bilavgift (vei avgift) kr 63,- "
Avdrag lån til bil  kr 500,- "

Disse dokumentene kan bekrefte, at Trygdekontoret dekket faktiske utgifter, både til bilkjøp og bare deler av de faktiske drifts og reparasjonskostnadene i de nevnte periodene. Dette bilkjøpet i 1985, ble innvilget etter min søknad og Trygdekontorets avslag om bil som teknisk hjelpemiddel i 1984.

SITAT SLUTT

(Jeg kom til Østre Toten Lensmannskontor og tok godkjent kopi av originalene og sendte dette brevet til Rikstrygdeverket, via Dronning Sonja og fikk følgende svar fra Rikstrygdeverket):

JENS RUEN ATTFØRINGSSEKRETÆR ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR                   

23/23

HER!!! **** Se originaldokumentet fra Rikstrygdeverket den 13.10.1993.

Da jeg deretter DYKKET PERSONLIG OPP I RIKSTRYGDEVERKET å ville få - i tale BÅDE G. Nilsrud og  Hans Lien - som hadde behandlet, SIGNERT mine brev  - MØTTE JEG EN "MASSIV TÅKELEGGELSE" AV SAKEN, SOM SAVNER SIDESTYKKE!!!!

Og saken ble PARERT med at G. Nilsrud/Hans Lien ikke lenger arbeidet på den avdelingen!!!!

RESULTAT???? JO - RIKSTRYGDEVERKET GODTOK AT ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR LYVER FRA SEG DOKUMENTERBAR FAKTA!!!!

NEI, FY - FY - FY!

             HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


MOGENS BISGAARD
SAKSBEHANDLER V. Ø. TOTEN SOSIALKONTOR

MOGENS BISGAARD         GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6

Mogens Bisgaard var min saksbehandler i den perioden da Østre Toten trygdekontor hadde først avslått min spesialist støttet bilsøknad via Trygdesystemet - OG DERETTER BEVILGET PENGER TIL EN BRUKTBIL SOM JEG DERETTER HADDE ENORME PÅKOSTNADER I PERIODEN!!!!

Det var Mogens Bisgaard som rådet til meg i vedtaksform om å kvitte meg med den bilen Trygdekontoret hadde kjøpt til meg for kr 10000,- "fordi jeg hadde så enorme kostnader på bilen og Østre Toten Sosialkontor skulle hjelpe meg med å kjøpe en bedre bruktbil"

Det var også Mogens Bisgaard som signerte for Sosial - lånet på kr 5000,- som restfinansierte den fjerde bilen.

SITAT fra mitt brev av den 20.09.1993 til HKH Dronning Sonja
1985 BILPRIS kr 10 000,-.

Etter å ha søkt bil som teknisk hjelpemiddel for andre gang, med spesialist støttende legeuttalelse og fikk avslag fra Trygdekontoret, kjøpte Trygdekontoret en bruktbil til meg for kr 10 000,- som Sosialkontoret året etter rådet meg å kvitte meg med, pga. de enorme økonomiske påkostningene.

1986 BILPRIS kr 14 000,- PLUSS kr 5 000,- SOSIAL LÅN

Det er denne bilen jeg har i dag. Nå er bilen i sitt 20. år. Jeg kan dokumentere ca kr 60000,- som bilen hadde kostet meg i reparasjons og vedlikeholdsutgifter. Merk! Det var ALDRI bevilget en eneste krone til det formål, verken fra Trygdekontoret eller fra Sosialkontorets side.
HER!!!HER!!!
****Se original dokument 21.11.1986, Sosialkontorets vedtak

 MOGENS BISGAARD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

2/6

Dette er en veldig viktig dokument. Her fastslår Sosialkontoret at:

"JEG ER AVHENGIG AV BIL" -

i tillegg bevilget Sosialkontoret kr 5000,- Sosial lån.

****SE original dokument, Gjeldsbevis, Sosial lån til bilkjøp.

F.o.m. 1979 har Sosialkontoret vært aktivt med og delvis finansiere mine ekstra utgifter som bilen representerer. Men selv i det året 1985 - 86 da Trygdekontoret finansiert de faste bilkostnadene og delvis finansiert de varierende driftskostnadene til bilen, måtte Sosialkontoret tre støttende til, både ved bilvedlikehold og ved bilreparasjoner.

F.o.m. Høsten 1986 og fram til i dag, hadde Sosialkontoret alene finansiert både bilkjøp og driftskostnadene (Dessverre for jeg fremdeles ikke en eneste krone til bilreparasjoner og bilvedlikehold).

Sosialkontoret i et vedtak av 21.11.1986 FASTSLÅR at:

"JEG ER AVHENGIG AV BIL" -

Og ikke bare hjulpet meg med at jeg fikk et bank lån, men de var også med å bevilge kr 5000,- Sosial lån til restfinansiering, som hittil hadde vært, både rente og avdragsfritt.

Her i denne perioden hadde Sosialkontoret fullstendig overtatt bilen og bilkostnadsproblemene fra Trygdekontoret.

Men Sosialkontoret overtok også den samme måte som Trygdekontoret hadde løst problemene på: Dvs:-

 MOGENS BISGAARD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

3/6

De dekket de faste kostnadene som: Avdrag på bil lån, Bilforsikring, vei avgift, samtidig som de ikke bevilget en eneste krone verken til bilvedlikehold eller til bilreparasjoner.

Jeg går ut i fra at, når Sosialkontoret fastslår at "JEG ER AVHENGIG AV BIL", og de bevilger ressurser til det formål for meg, da er hensikten å HJELPE MEG, men når de ikke bevilger de ressursene som skal til for å kunne holde en bil i trafikkmessig forsvarlig stand, da gjør de i praksis vanskeligere for meg, da jeg må dekke inn de manglende kostnadene av disse ressursene som jeg har til MAT.

MERK!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!!

 

BIL SOM TEKNISK HJELPEMIDDEL HØRER TIL TRYGDEKONTORET!!!! Ikke Sosialkontoret. Men – fordelen ved at TRYGDEKONTORET ”SPARKER OVER BALLEN TIL”SOSIALKONTORET ER AT:

SOSIALKONTORET IKKE ER FORPLIKTET TIL Å DEKKE SLIKE UTGIFTER!!!!

Dermed kan Sosialkontoret beklage seg med:VI ER IKKE FORPLIKTET TIL Å DEKKE SLIKE UTGIFTER!!!!

OG DET HAR SOSIALKONTORET RETT I!!!!!!!!!!

OG HVA RESULTERER DETTE I???? JO!!!!

MIN ØKONOMISK ELENDIGHET KAN SEMENTERES PÅ DENNE MÅTEN!!!! I HÅP OM AT – JEG FØR ELLER SENERE BLIR LEI AV DET – PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER –

 MOGENS BISGAARD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

4/6

FRA NORGE – SLIK KÅRE WILLOCH OPPFORDRET MEG ALLEREDE VÅREN 1995!!!!

”DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN!!!!”
 

ANGÅENDE SOSIALLOVEN:

"Grunnprinsippet i Sosiallovgivningen er å yte hjelp til folk som har en vanskelig livs - situasjon. Hjelpen skal være MÅLRETTET og MIDLERTIDIG!!!!".

Nå prøver jeg i mitt stille sinn, å få meg til å forstå, hvordan man kan karakterisere mine problemer som midlertidige, når de hadde vedvart i 17 lange år. Og! Hvor målrettet er den hjelp jeg får, når jeg fremdeles etter 17 lange år, ikke er satt i stand, til å kunne betale selv, mine faste fortløpende utgifter?

Vel å merke, etter at jeg har sluttet å røke og drikke alkohol, allerede fra 1978. I tillegg har jeg så å si utslettet meg selv sosialt. Ingen kino, teater, konsert, dans osv. Selv om det var uakseptabelt, hadde jeg akseptert så lenge jeg holdt på med forskjellige utdanning, med hensyn til å kunne komme igjen i inntektsgivende arbeide.. Det viste seg at jeg ikke kunne få noe arbeide idet hele tatt. Og nå sitter jeg igjen: uten arbeide, uten skolegang, uten økonomisk trygghet og dette skal jeg innrette meg selv for å leve med, i resten av mitt liv?

Hadde jeg gjort noe galt (ulovlig) og jeg måtte være i fengsel i siste 17 år, da ville jeg hatt tre måltider mat om dagen og det har jeg ikke hatt i lange sammenhengende perioder, imens jeg hadde gått på Attføring. Uansett om man ser i den perioden, da jeg hadde bil, eller ikke hadde bil.

 MOGENS BISGAARD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

5/6

HVORFOR? - setter Sosialkontoret meg i en permanent økonomisk situasjon, der jeg må velge, om jeg skal gå til legen (legeegenandeler), eller om jeg skal kjøpe medisiner (legeforordnede), eller om jeg skal komme til og fra skolen, hjertetrimmen, kjøpe mat, klær, kjøpe bensin, få bilen på service, eller om jeg skal få reparert bilen. Dette er sløsing av samfunnets ressurser. Ettersom jeg har permanent økonomiske problemer, er jeg ikke berettiget til å ta imot Sosiale ytelser. På den andre siden, blir det mindre penger til disse folkene, som har berettiget krav til å få Sosialhjelp, da disse pengene blir utbetalt til meg.

Det er svært få mennesker her i Norge som har fått mer (av samfunnets ressurser) enn jeg, og som hadde gjort så lite (jeg har bare vært i inntektsgivende arbeide i 74, 75, 76), for å kunne fortjene det. Mitt problem er ikke at jeg får for lite av samfunnets ressurser, mitt problem er at, etter at jeg hadde betalt mine faste fortløpende utgifter, er det umulig for meg å få resten til å dekke vanlig livs opphold.

Jeg har mulighet til å henvende meg til Sosialkontoret og søke om tilleggsytelse (hvis jeg for det), slik at jeg igjen, kan slepe meg fram til neste utbetaling, av enten Uføretrygden, eller den Faste Sosiale tilleggsytelsen.

Etter en hjerteoperasjon får man opplysninger om hvilken mat hjertepasienter skal spise, man får også opplysninger om, hvor viktig det er å mosjonere, og å være både fysisk og Sosialt aktiv. Det tok bare 16 år, før Sosialkontoret dekket utgiftene til Hjerte trimm kursene, og det hjelper, men reiseutgiftene til (bensin, bil) er det bare delvis tatt hensyn til. Og hva med maten, Sosiale kontakt osv.

Hva er hensikten med å pøse inn så mye av samfunnets ressurser i meg, når jeg fremdeles etter 17 år opplever det negativt? (Jeg opplever måned etter måned, at jeg igjen og igjen må henvende meg til Sosialkontoret for å få TILLEGGS, TILLEGGSYTELSE). Hva er hensikten med at jeg legger fram budsjett, med fullstendige dokumentasjon hvert år, eller halvt år, når det ikke tas hensyn til det?

HVILKEN SAMFUNNSØKONOMI ER DETTE????

I 1978 holdt jeg på med en utdanning (Maskin konstruksjon) på Gjøvik Tekniske Fagskole. Da søkte jeg bil som teknisk hjelpemiddel, for å kunne gjennomføre det Attføringsopplegget jeg holdt på med. Jeg fikk avslag. Det gjaldt om ca kr 200 000,-.

Hadde jeg fått hjelp den gang - kunne jeg fullført den Tekniske utdanningen jeg holdt på med, i en alder av 35 år, jeg kunne fått arbeide i en helt annen arbeids
markeds -

 MOGENS BISGAARD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

6/6

situasjon, jeg kunne vært økonomisk helt uavhengig, både fra Trygdekontoret og Sosialkontoret. Jeg kunne etablert meg, jeg kunne stiftet familie, jeg kunne levd et lykkelig liv, - og i tillegg i form av skattetrekk, kunne jeg også tilbakebetale en del, eller kanskje hele beløpet, som jeg hadde kostet for det norske samfunnet. (For operasjonen, rekonvalesens osv.).

HVA BLE ALTERNATIVET? Jo!!!

Hittil hadde jeg kostet for det norske samfunnet ca kr 3 000 000,-. Jeg sitter igjen med en masse yrkeserfaringer og teoretisk kvalifikasjoner, men jeg får ikke arbeide, jeg er 47 år, Uføretrygdet (avskrevet), jeg har fremdeles ikke økonomisk trygghet (til tross for at jeg bruker pengene bare til det formål de er beregnet for), og etter Sosialkontorets uttalelse:

"JEG BLIR AVHENGIG AV SOSIALKONTORETS ØKONOMISK TILLEGGSYTELSE I RESTEN AV MITT LIV".

De pengene jeg får, kan jeg ikke leve av - og de pengene er neppe noe til å leve for. Hvordan skal jeg kunne innrette meg? Det er ikke nok at jeg må representere en økonomisk belastning for det norske samfunnet, men med et slik økonomisk grunnlag, som er umulig og som har vært umulig i siste 17 år til å dekke helt elementære behov (I 2010 er det 34 år!!!!).

 

NEI, FY - FY - FY!

             HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

PER M. STENSAAS
  PER MORTEN STENSAAS ATTFØRINGSSEKRETÆR, Ø. TOTEN TRYGDEKONTOR

PER M. STENSAAS GÅ ØVERST I DOKUMENTET                   

1/17

PER MORTEN STENSAAS satt som Attføringssekretær i Østre Toten Trygdekontor i 1987. Etter at jeg var ferdig på videregående skole søkte jeg igjen arbeide, men ikke fikk noe. Da det gikk mot slutten av skoleåret i 1987 søkte jeg opptak ved HANDELSHØYSKOLEN I BERGEN, BI PÅ GJØVIK. (I det skoleåret åpnet BI sitt desentralisert skoleopplegg på Gjøvik), OG STATENS HANDELSLÆRER -HØYSKOLE PÅ HØNEFOSS. Samtidig søkte jeg Studielån fra Statens Lånekasse.  Jeg kom inn på skolene og valgte til sist, under sterk tvil: BI på Gjøvik. Da jeg ikke heller denne gang fått arbeide og skolestarten nærmet seg, henvendt jeg meg til Per M. Stensaas på Østre Toten Trygdekontor og stilte følgende spørsmål:
 
"Hvordan vil Østre Toten Trygdekontor stille seg til - hvis jeg begynte ved skolestart på BI Gjøvik". (Inntil da hadde jeg Attføringspenger pluss kontinuerlig økonomisk tilleggsstøtte fra Østre Toten Sosialkontor).

Jeg fikk klart svar.

"Hvis jeg skulle begynne på Bi Gjøvik, ville de umiddelbart stanse utbetalingen av Attføringspengene".

Skolestarten kom og jeg startet umiddelbart. MEN! Det skal mer til - enn sterk vilje:

Østre Toten Trygdekontor stanset umiddelbart utbetaling av Attførings pengene. Da jeg søkte også Studielån fra Statens Lånekasse, ventet jeg på at Studielånet kom, men studielånet kom ikke. Jeg er norsk Statsborger, så - det ikke var noen hake ved min søknad, men jeg kunne få Studielånet i desember! Merk! Studiene begynte i august, ikke i desember. -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

2/17

Jeg skulle kjøpt bøker m.m. for kr 6000,- i tillegg skulle jeg betalt husleie, skulle hatt mat å spise, bensin for å kunne komme til og fra skolen, medisner, legeegenandeler, blodprøveegenandeler, osv.

Da Østre Toten Trygdekontor stanset utbetalingen av Attføringspengene fikk jeg penger til mat kr 180,- pr. uke og brukte det til bensin for å kunne komme til og fra skolen. Jeg kunne notere for meg hva vi hadde gått gjennom på forelesningene, men så skulle vi lese de første 50 sidene i boken som jeg ikke hadde. Det var slik i alle fag.

Da jeg fremdeles ikke gitt opp og forsatte på
BI Gjøvik, så hadde Sosialkontoret stanset utbetalingen av kr 180,- i uken til mat - da jeg hadde brukt pengene til bensin. Dette var kroken på døra for min første studieår på BI Gjøvik, - ettersom Studielånet kunne jeg bare få i desember
.

1. STUDIEÅR PÅ BI-GJØVIK I SKOLEÅRET 1987-1988.

Slik artet seg min første STUDIE år på BI-Gjøvik. Deretter søkte jeg arbeid i en 10 måneders periode rundt 140  søknader og fikk 139 NEI og en JA. Det er beskrevet og dokumentert på HOVEDFILEN: INNLEDNING. Jeg har ikke fått arbeide og det nye Studieåret i august nærmet seg.

SE DOKUMENTENE OM ARBEIDSNEKTELSE:

Fra og med 1978 søkte jeg arbeide både på egenhånd, i samarbeid med Gjøvik Arbeidskontor (Arbeidskonsulent Willy Røed) og Arbeidskontoret søkte også på egenhånd, men en eneste gang fikk jeg JA!!!

(HYPOTETISK!!!!), og til og med skrevet arbeidskontrakt. -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

3/17

Denne søknaden ble som alle de andre søknadene funnet i avisannonsene på Lena (Østre Toten) Bibliotek), kontakten var hele tiden gjennom korrespondanse. Etter at jeg ble stoppet (første gang) i september 1987 med min BI-studie (av Østre Toten Trygdekontor og manglende studielån). Jeg hadde rett til studielån, men jeg kunne ikke få pengene før i desember 1987, mens semesteret begynte i august 1987).

Hele korrespondansen består av 20-30 A4 sider. Her tar jeg med de viktigste fire A4 dokumentene i BILDER ALLE DOKUMENTENE PÅ MIN HJEMMESIDE ER SCANNET INN I BILDER!!! Som er mest relevant i saken.

Etter å ha sendt 138 søknader i en 10 måneders periode mellom september 1987 til august 1988, hadde jeg fått 137 nei på mine arbeidssøknader. En av 138 søknader fikk jeg JA!!!! (HURRA!!!!), jeg kunne jobbe som Frilans oversetter (oversette fra norsk - ungarsk og fra ungarsk - norsk). Arbeids og lønnsbetingelser ligger i det første brevet.
HER!!!HER!!!
****Se: Søknad om Frilans oversetter 10.12.1987

Deretter fikk jeg tilsendt blant annet to eksemplarer av arbeidskontrakten som jeg signerte og returnerte til oversetterbyrået.

****
Se: Kontrakt som Frilans oversetter, 8.2.1988

Deretter ventet jeg på oppdrag i 1988, 1989, men ingen oppdrag kom! I 1990 hadde jeg en ny hjerteoperasjon, som avbrøt både min BI-studie og muligheten til oversetterarbeidet, men da jeg etter den andre hjerteoperasjon kom over hektene skulle jeg tatt kontakt med Norsk oversetterbyrå i Porsgrunn og ringte telefonnummeret tlf. 03 55 72 21 som er oppgitt i brevet. Det meldte seg en RENGJØRINGSBYRÅ på den andre siden av linjen. Da lurte jeg på om det var feilkobling, men telefonnummeret stemte. -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

4/17

Og - da lurte jeg på om Norsk oversetterbyrå som skulle holdt til der hadde flyttet derfra. Og telefon -nummeret sitt overlot til Rengjøringsbyrået, men det stemte ikke for rengjøringsbyrået holdt til der i mange år, med samme telefonnummer.

Deretter ble jeg henvist både til stedets Politi og Sorenskriver, men ingen hadde kjennskap til Norsk oversetterbyrå i Porsgrunn. Deretter ble jeg henvist til Firmaregisteret i Oslo, og de kunne si med sikkerhet om, at et slikt firma IKKE HADDE EKSISTERT I SISTE TO ÅR! Men om det kunne ha eksistert et slikt firma lenger tilbake enn to år? Da måtte jeg skriftlig henvende meg til HISTORISK REGISTERET I BRØNNØYSUND. Se min forespørsel:
HER!!!HER!!!
****Se: Finnes en norsk oversetterbyrå? 19.11.1992

Etter å ha sendt min forespørsel om det finnes NORSK OVERSETTERBYRÅ fikk jeg svar.
****Se: Nei det finnes ikke norsk oversetterbyrå! 23.11.1992

Det var et nedslående svar å få! Men nå må vi tenke oss litt om!

1.)Hvem hadde besvart mine søknader og med hvilken hensikt, - både i denne 10 måneders periode og ellers i perioden fra og med slutten av 1970 tallet og fram til i dag????

2.)Hvem og med hvilken hensikt tilbudt meg i en IKKE EKSISTERENDE FIRMA, en ikke eksisterende arbeide????

3.)
Hvem og med hvilken hensikt tilbudt meg i en ikke eksisterende firma, - ikke eksisterende lønnstrinn og ikke eksisterende lønnsvilkår????

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

5/17

4.)Men - en slik behandling: Når man GÅR PÅ TRYNET - gang på gang, måned etter måned, år etter år, årtier etter årtier kunne selvfølgelig skape både oppgitthet, depresjon osv. hos en person med svakere psykisk og moralsk utrustning. Og det var hensikten med denne gangen også fra de ansvarlige personers og myndigheters side!!!!

5.)
Disse momentene må leseren ta med seg i hele resten av dokument henvisningene! Lykke til med resten av filene til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Statsråder, Stortingsrepresentanter, Sivilombudsmannen osv. osv. osv.

HER!!!
****Se: Stortingets Sivilombudsmann, Arne Fliflet, 17.11.1997.

MERK! Stortingets Sivilombudsmann hadde samme dokumentene til disposisjon som er oppgitt her på min hjemmeside, og eller som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sitter inne med, fra og med juni 1997, men Sivilombudsmannen hadde HELLER ikke funnet noe som helst grunn til å gjøre noe.

2. STUDIEÅR PÅ BI-GJØVIK I SKOLEÅRET 1988-1989.

Dagen før BI skoleåpningen i 1988 hadde jeg fått utbetalt STUDIELÅNET, lit over kr 30 000,-. Kvelden samme dag fikk jeg beskjed om at en av mine tvilling sønner døde i Ungarn. Morgenen da BI skulle åpnet studieåret kom jeg til BI og fortalt Rektor Inselset at jeg har sjekket flyavgangen til Ungarn og jeg er på vei til å kjøpe flybilletten. -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

6/17

Jeg skulle være borte i en uke og da jeg er tilbake, skulle jeg kopiere notatene en av studentene og deretter kjøre på fult. Jeg hadde en helvetes uke i Ungarn. Jeg kom tilbake med en ubearbeidet sorg reaksjon og prøvde DESPERAT å ta igjen den tapte første uken og å bite meg fast fram til eksamenene i desember 1988. Det er et Guds under, men jeg sto i alle fag til Jul!
HER!!!
**** SE VITNEMÅL  FOR DIPLOMØKONOMSTUDIE første semester 6.2.1990

Jeg beklager, men det er forferdelig vanskelig å ta en brukbar BILDE av BI' vitnemål:

Men det måtte gå galt før eller senere. Det var bare et tidsspørsmål. FORDI: Jeg har brukt Studielånet til å kjøpe flybillett pluss opphold i Ungarn +++. Og våren 1989 overtalt meg min behandlede lege Kjell Bruaset ved Lena Legesenter (den samme lege som tvunget meg mot min vilje til UFØRETRYGD!) om å la meg innlegge på Presteseter Psykiatrisk Sykehus. Jeg ble innlagt i den avdelingen som er for de letteste tilfellene blant pasientene. MEN! Det som var positivt, det var at jeg fikk spise tre måltider mat om dagen, FANTASTISK! Men, jeg fikk ikke løst mine økonomiske problemer. (OG DET VAR KANSKJE IKKE MENINGEN HELLER!)

3. STUDIEÅR PÅ BI-GJØVIK I SKOLEÅRET 1989-1990.

I løpet av studieåret fikk jeg IGJEN problemer med hjerte og var på en lengre rekonvalesens opphold både før og etter min andre hjerteoperasjon i 1990.

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

7/17

I 1990 HADDE JEG EN NY HJERTEOPERASJON.

I 1989 kjøpte jeg min første skikkelige STASJONÆR PC (BI STUDIE). Og alle mine OFFENTLIGE KORRESPONDANSE HADDE LIGGET PÅ HARDDISKEN OGSÅ!!!! JEG HADDE GARANTERT DETALJERTE BESKRIVELSE AV HENDELSESFORLØPET FRA 1990 ÅRENE OGSÅ, MEN JEG flere ganger MISTET ALLE DATA (PC-en ble ødelagt!!!!) FRA DEN TID OG AV DEN GRUNN MÅ JEG STØTTE MEG PÅ HUKOMMELSEN!!!! OG MIN HUKOMMELSE ER GOD!!!!

Etter min ANDRE HJERTEOPERASJON PÅ ULLEVAALL SYKEHUS kom jeg tilbake til Gjøvik Sykehus. Allerede på Sykehuset begynte en gruppe hjerteopererte med HJERTETRIM hvor pasientene HADDE PÅ SEG PULSTELLLER!!!! Jeg fikk pulstelleren opp MYE HØYERE ENN ALDEREN, VEKTEN OSV. SKULLE GITT GRUNNLAG TIL. Og to uker etter operasjonen hadde jeg begynt med å løpe små intervaller - OG JEG FORTSATTE VIDERE MED FRAMGANGEN!!!! Etter noen uker på Gjøvik Sykehus skulle jeg ut fra Sykehuset og flyttet over til SOLÅS SYKEHOTELL. Solås Sykehotell ligger rett på den andre siden av Gjøvik Sykehus og overlege ROLF SLAASTAD holdt videre kontakt der også!!!!

Ca. 10 - 12 dager etter at jeg flyttet til Solås Sykehotell sier overlege Rolf Slaastad til meg:

"NÅ FÅR DU KOMME I GANG MED EN NY BILSØKNAD TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!" JEG SA BLANKT NEI!!!!

Og begrunnet med at: Jeg har søkt TO GANGER BIL SOM TEKNISK HJELPEMIDDEL PÅ ØSTRE -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

8/17

TOTEN TRYGDEKONTOR (FØRST UTEN STØTTENDE LEGEERKLÆRING), MEN ANDRE GANG MED STØTTENDE SPESIALIST LEGEERKLÆRING (Fra Overlege Jørn Nissen Meyer på Gjøvik Sykehus). Dessuten vil jeg SPARE MEG SELV FOR ENDA EN AVSLAG FRA ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!
HER!!!
****Se original dokument fra Overlege Jørn Nissen Meyer

Og fikk avslag fra Trygdekontoret i 1984, og deretter i 1985 kjøpte Østre Toten Trygde -kontoret en bruktbil til meg for kr 10 000,- som Sosialkontoret året etter rådet meg å kvitte meg med, pga. de enorme økonomiske påkostningene.

OG HVA SKJEDDE DA i 1990???? JO!!!! Overlege Rolf A. Slaastad sa: "DU SKAL FÅ DEN BILEN - JEG SKAL GI DEG LEGEERKLÆRING OG DU SKAL HA DEN BILEN!!!!"

DET TOK NÆRMERE TO UKER FØR JEG GAV ETTER OG DA JEG SKULLE UT FRA SOLÅS SYKEHOTELL VAR JEG MED PÅ OVERLEGE ROLF SLAASTADS KONTOR PÅ GJØVIK SYKEHUS, HVOR JEG FIKK TRE DOKUMENTER SOM JEG SKULLE OVERLEVERE TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR OG SOSIALKONTOR!!!!

ROLF A. SLAASTAD OVERLEGE V. GJØVIK FYLKESSYKEHUS

1) STØTTENDE LEGEERKLÆRING TIL BILSØKNADEN VED ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!

2) Nå husker jeg ikke lenger helt eksakt - MEN DET VAR ET ELLER ANNET TRYGDEYTELSE SOM SKULLE DEKKE MEDISINKOSTNADENE OG JEG SKULLE OVERLEVERE ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!!

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

9/17

3) Da jeg kom hjem skulle jeg UMIDDELBART INNLEGGE TELEFON, SLIK AT JEG KUNNE KONTAKTE SYKEHUSET HVIS JEG SKULLE FÅ NOEN PROBLEMER!!!! OG JEG SKULLE OVERLEVERE ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR!!!!

SPESIELT!!!!    SPESIELT!!!!    SPESIELT!!!!    SPESIELT!!!!

JEG HAR PERSONLIG INNLEVERT DE TRE DOKUMENTENE TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR - SOSIALKONTOR!!!! OG DERETTER SKJEDDE INGENTING!!!!

1) BILSØKNAD

2) MEDISINKOSTNAD

AD - 1 BILSØKNAD Jeg bygget min søknad om bil som teknisk hjelpemiddel i 1990 på en Spesialist uttalelse fra: Overlege Rolf  A. Slaastad, Gjøvik Sykehus.

        Denne legeuttalelsen hadde også støttet positivt min, søknad om bil som teknisk hjelpemiddel. Av for meg uforståelig grunner, innhentet Østre Toten trygdekontor en legeuttalelse fra min tidligere behandlede lege, som jeg ikke hadde kontakt med på flere år. Både før og etter min hjerteoperasjon i 1990, hadde jeg bare kontakt med Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus, og det var Overlege Slaastads støttende legeuttalelse, jeg bygget min bil søknad på i 1990, og min tidligere behandlede lege ikke engang undersøkt meg og jeg har heller ikke drøftet bilsøknaden med.

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

10/17

FAKTUM ER AT JEG FIKK AVSLAG PÅ DENNE BILSØKNADEN OGSÅ!!!!

Og da jeg kom personlig til Østre Toten Trygdekontor og ETTERLYSTE OVERLEGE ROLF A. SLAASTADS LEGEUTTALELSE FANT ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR IKKE NOEN LEGEUTTALELSE FRA OVERLEGE ROLF A. SLAASTAD!!!! De fant den tidligere SPESIALIST STØTTENDE UTTALELSE OM BILSØKNAD FRA 7.11.1984 AV OVERLEGE JØRN NISSEN MEYER, GJØVIK SYKEHUS!!!! Hvis mine lesere ser på JØRN NISSEN MEYERS DOKUMENT KAN DE SE EN NOTERING I NEDRE DELEN:

"DET FORELIGGER INGEN LEGEOPPLYSNINGER I 1990 - 1991 FRA LEGE SOM HETER ROLF A. SLAASTAD!!!!"

 

"UNDERSLAG AV DOKUMENTER!!!!

 

MERK! DET KOMMER YTTERLIGERE FAENSKAP!!!!

AD - 2 MEDISINKOSTNAD (MERK! FRA 1989 HAR JEG HATT UFØRETRYGD!!!!)

SAMLET HADDE JEG NÆRMERE 4 000 KRONERS KOSTNADER TIL:

1) LEGEANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

2) BLODPRØVEEGENANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

11/17

3) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT OG

4) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ HVIT RESEPT!!!!

MERK SPESIELT! ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR IKKE BEHANDLET - BEVILGET PENGENE FOR MEDISINKOSTNADER!!!!

Jeg husker ikke HELT EKSAKT hvor mye UFØRETRYGDEN UTGJORDE I 1990, men i 1995 da jeg flyttet til Hamar var uføretrygden noe over 5 000 kroner i måneden!!!!

Til sist hadde jeg rett og slett ikke penger til og BETALE FOR:

1) LEGEANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

2) BLODPRØVEEGENANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

3) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT OG

4) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ HVIT RESEPT!!!!

DA TRYGDEKONTORET IKKE BEHANDLET SØKNADEN FOR MEDISIN+++ KOSTNADER - etter mange måneder, ÅR???? HADDE SOSIALKONTORET BEVILGET MEDISIN -KOSTNADENE+++ INKLUDERT OGSÅ TELEFON kr. 4 220,- Nå kunne jeg endelig betale for:

1) LEGEANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

2) BLODPRØVEEGENANDELER, (Opptil 4 - 7 ganger i måneden)

3) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT OG

4) LEGEFORORDNEDE MEDISINER PÅ HVIT RESEPT!!!!

MEN HVA SKJEDDE DA???? FØR JEG UTBRODERER VIL JEG BERETTE OM AT: JEG HELLER IKKE DENNE GANG BLE GJORT OPPMERKSOM PÅ AT - ETTER EN VISS KOSTNADER KAN MAN FÅ FRIKORT!!!!

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

12/17

JEG HAR EN SITAT FRA DS (DRONNING SONJA) DEN 2.8.1993

Den 02.08.1993 fortsatte jeg (f.o.m. 1990) med enda et nytt vedtak av Fast Sosialhjelp på kr 4220,- pr. mnd. hvor det var dekning av medisinske utgifter og bruken av telefonen, (da jeg i mer enn en måneds tid ikke hadde hatt penger til medisiner, legeegenandeler osv.) som jeg da hadde fått skrevet ut på Blå resept i påvente av ny vedtak, fordi jeg ikke hadde penger, da søknaden var ikke ferdigbehandlet på Sosialkontoret. Deretter ble jeg innkalt på Sosialkontoret og ble PRESENTERT FAKTA.

Du har de fleste medisinene på BLÅ RESEPT, pengene tilbake.

MERK!!!! TIL SIST SKREV LEGEN UT SÅ Å SI ALLE MINE MEDISINER PÅ BLÅ RESEPT!!!! OGSÅ DE MEDISINENE SOM JEG HADDE PÅ HVIT RESEPT!!!!
(DEN GANGEN VAR MEDISINENE PÅ BLÅ RESEPT GRATIS!!!!)

 

Dermed ble den Faste Sosialhjelpen til medisiner og bruken av telefon redusert ytterligere fra kr 4220,-: til kr 1 739,- pr. mnd.

HER!!!
****Se originaldokumentet, bankutskrift kr 4220,- pr mnd.

Og etter at jeg fikk redusert den Faste Sosialhjelp beløpet fra kr 4 220,- til kr 1 739,- pr mnd. måtte jeg komme til en ny lege og den nye legen skrev alle mine medisiner unntatt ett HJERTE -MEDISIN!!!!  på hvit resept. (Det går fint an å flå, to skinn av en bjørn også, ved først redusere den Faste Sosiale ytelsen pga. blå resept, og deretter i tillegg skrive ut medisinene på hvit resept igjen!!!!).

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

13/17

I dag er den Faste Sosialhjelpen redusert til kr 1 739,- pr. mnd. og det er bare GUD som vet hvordan jeg skal klare det. Min behandlede lege sluttet på jobben f.o.m. Juli 1993. (KJELL BRUASET - etter å ha gjort skittjobben!!!!). Og da jeg henvendt meg til en ny lege, hvor jeg fikk skrevet ut samme medisiner på hvit resept. Hvorfor setter Sosialkontoret meg først i en håpløs økonomisk situasjon og deretter henviser de meg til en psykolog? (Se klient utvalgets vedtak fra den 24.08.1993).

 Jeg vet ikke hvilke krav setter det norske samfunnet, Trygdekontoret, Sosialkontoret for en, og det ville jeg gjerne visst, for jeg er villig til å gjøre det som kreves, men mirakler det er jeg ikke i stand til å prestere. Det jeg hadde gjort hittil og som jeg mente var riktig kan jeg nevne bl. a. :

- Jeg har aldri brukt narkotika
- Selv om jeg aldri hadde problemer med verken alkohol eller røyk, men jeg hadde kuttet ut både alkohol og røyk (på grunn av økonomiske betraktninger) allerede seks måneder etter, at den første Attføringsopplegg startet fra
høsten 1977.
- Jeg har ikke nasket eller stjal mat eller noe annet. (Til tross for at jeg mange ganger ikke hadde mat i flere uker). I tillegg hadde jeg gått i slike lappete klær, hvor det var mer lapper enn det var igjen av boksen.

- Jeg har i min iver, om å tilpasse meg disse økonomiske omstendigheter som jeg ble tilrettelagt, utslettet meg selv sosialt.
- Disse ressursene som jeg fikk bevilget, har jeg alltid bare brukt til de formål, som de var beregnet for.
- Jeg har ingen uvaner som koster penger.
- Jeg har aldri skulket ett eneste sekund på skolen og jeg tok skolearbeidet like seriøst, som om jeg hadde vært i inntektsgivende arbeide.

Jeg er av den typen som pleier å gjøre opp for seg, men dessverre i de siste 17 årene (i 2010 34 år!!!!) -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

14/17

I en aldersperiode av 32 år til 48 år (i 2010 65 år!!!!) hadde jeg ikke den gleden for å kunne gjøre opp for meg, og for meg er det aller verste, å være avhengig, og å være en belastning for andre, og på toppen av det hele får jeg et slik økonomisk grunnlag, at jeg har bare råd til vann og brød (når jeg hadde brød også!!!!).

I tillegg hadde verken Arbeidskontoret, eller jeg på egenhånd, klart å skaffe meg inntektsgivende arbeide i de siste 17 årene. (i 2010 er det 34 år!!!!).

MERK! JEG AVSLUTTET OPPGRADERINGEN FOR TIDLIG! Jeg la inn ca 5 sider - Fra side 5 til side 10 har jeg lagt inn NYE FAKTA!!!! Nå fortsetter jeg fra før side 5 da jeg etter min andre hjerteoperasjon tok opp igjen studiene på BI - GJØVIK!!!!

Selv om jeg ikke hadde fått avsluttet bedriftsøkonomistudiet i løpet av tre år, (normert tid) fikk jeg utsettelse på grunn av min lengre fravær i forbindelse med hjerteoperasjonen. Deretter prøvde jeg både på dagtid og deltid (kveldstid) å fortsette Studiene på BI-Gjøvik. Det siste forsøket husker jeg ikke helt eksakt om det var i 1992 eller i 1993, men det er sikkert at jeg var forberedt og eksamensavgiftene var også betalt. Problemet var at jeg hadde ikke penger hverken til mat eller bensin, for å kunne ha kommet til og fra BI.

(Disse forholdene som er beskrevet her, må ligge svært tungt på samvittigheten til Østre Toten Trygdekontor og Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Kommune, Oppland Fylke osv. osv. osv. )

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

15/17

Etter å ha gitt etter for OVERLEGE ROLF A. SLAASTAD FOR Å GÅ I GANG MED ENDA EN BILSØKNAD PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR – FIKK JEG MED MEG STØTTENDE SPESIALIST ERKLÆRING SOM JEG OVERLEVERTE PERSONLIG TIL ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR. MERK! DET ER DET DOKUMENTET SOM SKULLE DANNET GRUNNLAGET FOR ET VEDTAK/AVSLAG!!!!

HVA SKJEDDE???? JO!!!!

Av for meg uforståelig grunner, innhentet Østre Toten Trygdekontor en legeuttalelse fra min tidligere behandlede lege, som jeg ikke hadde kontakt med på flere år. Både før og etter min hjerteoperasjon i 1990, hadde jeg bare kontakt med Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus, og det var Overlege Slaastads støttende legeuttalelse, jeg bygget min bil søknad i 1990, og min tidligere behandlede lege ikke engang undersøkt meg og jeg har heller ikke drøftet bilsøknaden med.


FAKTUM ER AT JEG FIKK AVSLAG PÅ DENNE BILSØKNADEN OGSÅ!!!!
 

Og da jeg kom personlig til Østre Toten Trygdekontor og ETTERLYSTE OVERLEGE ROLF A. SLAASTADS LEGEUTTALELSE FANT ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR IKKE NOEN LEGEUTTALELSE FRA OVERLEGE ROLF A. SLAASTAD!!!! De fant den tidligere SPESIALIST STØTTENDE UTTALELSE OM BILSØKNAD FRA 7.11.1984 AV OVERLEGE JØRN NISSEN MEYER, GJØVIK SYKEHUS!!!! Hvis mine lesere ser på JØRN NISSEN MEYERS DOKUMENT KAN DE SE EN NOTERING I NEDRE DELEN:

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

16/17

"DET FORELIGGER INGEN LEGE OPPLYSNINGER I 1990 - 1991 FRA LEGE SOM HETER ROLF A. SLAASTAD!!!!"

HVORDAN ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR BEHANDLET DEKNING AV MEDISIN KOSTNADENE PÅ NÆRMERE kr. 4 000,-????

NEI - ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR BEHANDLET IKKE SØKNADEN I DET HELE TATT!!!!

OG DERETTER OVERTATT ØSTRE TOTEN SOSIAL -KONTOR MEDISINKOSTNADENE OG DE DRO UT BEHANDLINGSTIDEN OGSÅ!!!!

HENSIKTEN MÅ HA VÆRT Å KJØRE MEG I SENK ØKONOMISK!!!! OG DET BLE GJORT!!!!


(MERK! Jeg ikke ble gjort oppmerksom på at - etter en viss sum kunne jeg fått FRIKORT!!!!)

For ordens skyld skal jeg bare nevne at i 1993 kjøpte Østre Toten Sosialkontor min 5. bil:

Jeg setter inn ca. 40 + 8 sider fra side 17 til side

MERK! Jeg skal legge inn TO SITATER SOM PRESENTERER MIN 5. BIL som ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE FOR MEG I november 1993 til 2010, I VELDIG KORTE TREKK – FRA OPPSUMMERING AV 2009 side 19-61 OG FMH VII den 20.8.2010 side 2 - 9 av 31 Jeg skal beholde sidefordelingen fra originalene og dermed blir noen blanke områder på første siden.

 

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

17/

 

BILEN!!!!

 

Jeg setter inn ca. 42 + 8 sider fra side 17

MERK! Jeg skal legge inn TO SITATER SOM PRESENTERER MIN 5. BIL som ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE FOR MEG I november 1993 og fram til 2010, I VELDIG KORTE TREKKFRA OPPSUMMERING AV 2009 side 19-61 OG FMH VII den 20.8.2010 side 2 - 9 av 31

Jeg skal beholde sidefordelingen fra originalene og dermed blir noen blanke områder på første siden.

Jeg vil gjerne gjenta enda engang til at:
BILEN HAR ALLTID VÆRT ET YNDET OBJEKT FOR Å FRARØVE MEG ØKONOMISKE MIDLER!!!! OG I DEN SAMMENHENG HAR BILVERKSTEDENE MYE Å LETTE PÅ SINE SAMVITTIGHETER!!!!
 

 

SITAT FRA OPPSUMMERING AV 2009 side 19 - 61 av 122

NÅ VIL JEG GJERNE PRESENTERE I KORTE TREKK - BILENS FORTID OG NÅVÆRENDE TILSTAND:

MERK SPESIELT!

Bilens tekniske tilstand helt fra begynnelsen av (noen uker etter kjøpet den 27.11.1993) var blitt redusert kontinuerlig. Bilen i første omgang fungert helt upåklagelig. Til tross for det fikk jeg i TILSTANDSRAPPORTEN FRA (MERCEDES, PEUGEOT) VESTOPPLAND AUTO EN DEL MANGEL som jeg samtidig ville fått rette på for å hindre at skadene eskalerer og forårsaker ytterligere skader, MEN -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

20/122

BILEN BLE VERRE OG VERRE JO FLERE SKADER BLE RETTET PÅ. Jeg våger å påstå at jeg hadde BETALT FOR ØDELEGGELSEN PÅ BILEN!

 MERK! BERTEL O STEEN var massivt til stede i VESTOPPLAND AUTO (MERCEDES OG PEUGEOT).

DERMED KAN DIREKTE KOBLES TIL VESTOPPLAND AUTO FØLGENDE SKADE PÅ BILEN:

VARMEAPPARAT
BREMSER
HÅNDBREMSE

MOTOREN MISTET STYRKEN, SEIGDRAGSEVNEN
RYKK ULYD FRA MOTOREN
TOMGANG

BENSINKUTT
FJÆRING, KOMFORT
STØYNIVÅET

UNORMAL HØY FRONT
MYE PLUNDER/MANGEL ETTER ALARM MONTERING

SITAT FRA FMH III. DEN 11.1.2006 side 3 - 4 av 12

Det første brevet datert jeg allerede den 15.12.1993, MERK! to, tre uker etter kjøpet! Jeg hadde håpet at VESTOPPLAND AUTO skulle ta meg seriøst som kunde. Men det var et meningsløst håp!

15.12.1993 Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S                   skannet sider 1 - 6
21.01.1994 brevet til BERTEL O. STEEN A/S                           skannet sider 1/1
15.04.1994 brevet til BERTEL O. STEEN A/S                           skannet sider 1 - 5

Det første brevet datert jeg allerede den 15.12.1993, MERK! to, tre uker etter kjøpet! Jeg hadde håpet at VESTOPPLAND AUTO skulle ta meg seriøst som kunde. Men det var et meningsløst håp!

HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!
**** Se - Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S den 15.12.1993, side 1/6

**** Se - Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S den 15.12.1993, side 2/6

**** Se - Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S den 15.12.1993, side 3/6

**** Se - Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S den 15.12.1993, side 4/6

**** Se - Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S den 15.12.1993, side 5/6

**** Se - Brevet til VESTOPPLAND AUTO A/S den 15.12.1993, side 6/6

Da jeg ikke kunne nå fram hos VESTOPPLAND AUTO A/S med mine klager, søkte jeg hjelp hos HOVEDIMPORTØREN - BERTEL O. STEEN A/S av bl.a. MERCEDES biler - da VESTOPPLAND AUTO ER ET SELSKAP I BERTEL O. STEEN GRUPPEN, og andre brevet er datert den 21.01.1994 som jeg hadde med meg til Salgsdirektør Ludvig Sletten.

SPESIELT! Da jeg ikke kunne nå fram med mine klager hos VESTOPPLAND AUTO A/S, KOM JEG personlig til BERTEL O. STEEN A/S i januar 1994. (Før min OL - tjeneste i februar 1994) Jeg ble enige med Salgsdirektør Ludvig Sletten om at han ville ha svar for meg i løpet av februar 1994. men i det aktuelle tidspunktet ville jeg -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

21/122

befinne meg i Lillehammer (OL), men jeg skulle ta telefonisk kontakt fra Lillehammer for da ville han ha svar på mine klager.

MERK! Jeg ringte for nærmere kr 3 -400 fra Lillehammer, men det var ikke mulig å få kontakt med Salgsdirektør Ludvig Sletten. Etter min OL tjeneste hadde jeg -

kommet flere ganger igjen personlig til HOVEDIMPORTØREN - BERTEL O. STEEN A/S - for å møte Salgsdirektør Ludvig Sletten:

MEN SALGSDIREKTØR LUDVIG SLETTEN HADDE OGSÅ FORSVUNNET SOM DUGGEN - HVER GANG JEG HADDE PRØVD Å FÅ PERSONLIG KONTAKT MED HAN I SAKEN. Forhåpentlig husker noen av mine lesere FORSVINNINGSNUMMERET FOR:

Statssekretær Kari Husøys forsvinningsnummer i Bondevik I. regjering. Se: FMH I.18.09.2001
Statssekretær og STABSSJEF Kari Husøys  forsvinningsnummer i Bondevik II. regjering. Se: FMH I.18.09.2001

Katinka Meyeriks forsvinningsnummer i Jens Stoltenbergs I. regjeringstid Se: FMH I.18.09.2001
Else Marie Hagens forsvinningsnummer i Jens Stoltenbergs I. regjeringstid Se: FMH I.18.09.2001

Dr/Lege Øyvind Steinums forsvinningsnummer ved Hamar Sykehus,  Se: FMH II. 12-19) NY OPPDATERING 28.2.2005

HER!!!
**** Se - brevet til BERTEL O. STEEN A/S den 21.01.1994, side 1/1

Det tredje brevet skrev jeg den 15.04.1994 til BERTEL O. STEEN v. Salgsdirektør Ludvig Sletten.

HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!
**** Se - brevet til BERTEL O. STEEN A/S den 15.04.1994, side 1/5

**** Se - brevet til BERTEL O. STEEN A/S den 15.04.1994, side 2/5

**** Se - brevet til BERTEL O. STEEN A/S den 15.04.1994, side 3/5

**** Se - brevet til BERTEL O. STEEN A/S den 15.04.1994, side 4/5

**** Se - brevet til BERTEL O. STEEN A/S den 15.04.1994, side 5/5

KONKLUSJON: Selv om det høres helt UTENKELIG UT har bilen samme tekniske tilstand som da jeg hadde klaget over i mine brev allerede noen uker etter kjøpet i 1993 og de påfølgende 13 årene. (Unntatt: Tilnærmet riktig bremseeffekt er tilbake f.o.m. den 16.08.2005). TAKK FOR DET. Dvs. Jeg sliter med samme problemer i 2006 som i 1993 - 1994.

SITAT SLUTT

KONKLUSJON: Selv om det høres helt UTENKELIG UT har bilen samme tekniske tilstand som da jeg hadde klaget over i mine brev allerede noen uker etter kjøpet i 1993 og de påfølgende 14 årene. (Unntatt: Tilnærmet riktig bremseeffekt er tilbake f.o.m. den 16.08.2005). TAKK FOR DET. Dvs. Jeg sliter med samme problemer i 2007 som i 1993 - 1994.

1) Etter å ha flyttet til Hamar (fra 1995) hadde jeg alle mine reparasjoner på bilen hos HAUGS BIL (MERCEDES, PEUGEOT), MERK! I det tidspunktet hørte ikke Haugs Bil til BERTEL O. STEEN. Likevel ble skader som jeg gjentatte ganger klaget over og jeg betalte gang på gang for å få rettet på - ikke rettet på!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

22/122

2) Jeg var hos Haugs Bil et utall ganger for å rette på lugging og napping av bilmotoren, gang på gang tok bilen til reparasjon og som jeg hadde betalt for og deretter fungert bilen akkurat slik den hadde fungert før jeg fikk innlevert bilen.

3) Da jeg hadde kjørt flere ganger om natten både til Oslo og andre steder ble frontlyktene knust av en ungdomsgjeng på tre personer på parkeringsplassen ved Munch Museet. Da jeg dagen etter kom til Hamar, til Haugs Bil ville ikke verkstedet gi meg kreditt for å kunne betale halvparten av regningen ved neste utbetaling av uføretrygden. (Jeg hadde vært kunde hos Haugs Bil i årevis og aldri var noen som helst tull med mine oppgjør). Heldigvis overhørte en Dame samtalen som arbeidet hos Haugs Bil (hun tok imot innbetalingen for reparasjonene) og hun la inn et godt ord for meg TAKK FOR DET!

    Og deretter kunne jeg betale halvparten av regningen ved neste utbetalingen av uføretrygden. Det ene frontlyset måtte skiftes og den andre fikk nytt glass foran. Det kostet rundt kr 10000,-. Men etter reparasjonen fungerer hovedlysene ikke i det hele tatt. (Det er rett og slett livsfarlig å kjøre bilen om natten). Hensikten var å hindre meg til å kjøre av gårde om natten!!!!

4) Deretter fikk jeg også problemer med Styringen på bilen. Styresnekken ble skiftet som kostet bare verkstedoverhalt del ca. 7-8000 kroner pluss montering, men etter reparasjonen fungerer ratten fremdeles ikke slik - som den skulle fungere.

5) Jeg hadde i en kort periode fire reparasjonen av bilens bremse. To, tre dager etter den fjerde bremsereparasjonen hadde jeg demontert høyre bakhjul for å sjekke hjulbrønnen og til min store skrekk så jeg at DET VAR TYKK RUSTBELEGG PÅ BREMSESKIVENS BEGGE SIDER. Dagen etter kom jeg til Haugs Bil, tok av høyre bakhjul og deretter ba jeg UT mekanikeren som hadde reparert bilen og stilte følgende spørsmål: "Hvor stor prosentandel av bremseeffekten ligger på denne skiven tror du?" Bilmekanikeren sa ikke et ord, han tok inn bilen på verkstedet og antagelig kjørte en runde på bremsebenken med bremsene på osv.!?

6) Jeg husker ikke helt sikkert, men det var antagelig mellom 2000 - 2002 at selve Haug sluttet å drive bilverkstedet og det var BERTEL O. STEEN som verkstedet skulle tilhøre deretter.

7) Etter at BERTEL O. STEEN tok over Haugs Bil på Hamar ble jeg fortalt av Verksmesteren at jeg skulle heretter gå til KONKURRENTENE/IKKE MERKEVERKSTED. MERK! Normalt prøver Merkeverkstedene å HOLDE PÅ KUNDENE MED MERKEBILENE og ikke BORTVISE HEDERLIGE KUNDER MED MERKEBILER TIL KONKURRENTENE!!!!

8) Det er slik i praksis at når jeg får nå reparert bilen i et IKKE MERKEVERKSTED, så ringer verkstedet til Haugs Bil (Bertel O. Steen) for å bestille deler til bilen. Da verkstedet bestiller delene til bilen må de oppgi bilens registreringsnummer og dermed avslører verkstedet HVEM TILHØRER BILEN (VI LEVER I DATA -ALDEREN) og dermed vet Bertel O. Steen hvem som er bileieren og etter ønske kan ekspedere eller ikke ekspedere de delene som trengs.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

23/122

9) Den siste utsagn fra verkstedet var (i forbindelse med motorstopp, lugging, napping av motoren) at det kan hende at deler til bilen ikke kan leveres. Det som er fakta: Produsenten har plikt til å sørge for deler til en bilmodell i 10 år etter at bilen hadde gått ut av produksjonen. Dvs. Min bil er 1983 modell. Fabrikken har plikt til å levere reservedeler til bilen fram til 1993. I dag skriver vi 2007 - 14 år etter det siste året som bilprodusenten er forpliktet til å levere reservedeler til bilen. Dermed ser ut til at MINE BØDLER OG DERES MEDHJELPERE endelig funnet løsningen for å sørge for at min bil ender på søppelhaugen. Og når de har en så mektig alliert som HOVEDIMPORTØREN BERTEL O. STEEN skulle det være en smal sak.

10) JA, JA, MEN! Statistisk er det bevist at det er to bilmodeller som "lever" lengst av alle: Det er MERCEDES OG VOLVO. Og hvis jeg husker riktig - er det rundt 20 år. Og det er mange biler av denne modellen som er i daglig drift her på Hamar også. I tillegg har det vært produsert et ganske stort antall biler av denne modellen. Men hvis man har sterke vikarierende motiver for å hindre at reparasjonen av en bestemt bil ikke skulle kunne realiseres og man har makt til å gjøre det - da gjør man det og "FORHÅPENTLIG FÅR EN KLAPP PÅ SKULDEREN ETTERPÅ!!!!

DERMED KAN DIREKTE KOBLES TIL HAUGS BIL SENERE (BERTEL O. STEEN) FØLGENDE SKADE PÅ BILEN:

For det første hadde Haugs Bil "SEMENTERT" ALLE DE FEILENE  som ble allerede etablert hos VESTOPPLAND AUTO (BERTEL O. STEEN)

VARMEAPPARAT
BREMSER
HÅNDBREMSE

MOTOREN MISTET STYRKEN, SEIGDRAGSEVNEN
RYKK ULYD FRA MOTOREN
TOMGANG

BENSINKUTT
FJÆRING, KOMFORT
STØYNIVÅET

UNORMAL HØY FRONT
MYE PLUNDER/MANGEL ETTER ALARM MONTERING

I TILLEGG KOMMER:

HOVEDLYKTENE MED NÆR OG FJERNLYS

STYRING

Da bilmotoren går bare på to sylinder produserer motoren med det ødelagte varmeapparatet enda mindre varme og samtidig øker bensinforbruket i tilsvarende grad. Det forårsaker også at jeg kjører bilen med BLÅFROSNE fingrer (det har jeg allerede gjort i mange år), Takket være mine BØDLERS uhederlige, lovstridige, makabre, grusomme, umenneskelige handlinger.

SITAT SLUTT

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

24/122

SITAT FRA FMH V. DEN  21.1.2008 side 4 av 7

Den 7.1.08 hadde jeg enda engang til var jeg på verksted med bilen. Enda engang kom jeg fra verkstedet med samme feil på bilen og i tillegg KAN ANTAGELIG IKKE REPARERES BILEN I DET HELE TATT!?!?!? MERK! Selv i Libanon og andre krigsherjede områder ser man på TV at samme bilmodell går og går fremdeles, mens her i Norge med komplette verksteder og tilgjengelige utstyr er det ikke mulig å få reparert en bil som er mange av det enda på veien.

MERK! Uten om meg selv her i Norge ville ingen andre hatt gleden av - at min bil skulle kunne fungere på NORMAL VIS!!!! Men Fra og med Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg, Statsråder, Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for Forvaltningen Arne Fliflet, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud osv. osv. osv. - de smiler nok fra øre til øre.

SITAT SLUTT

OG DET SOM BLE SERVERT ETTERPÅ ER VERDT Å FØLGE MED!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.3.2009 side 20 - 31 av 33

JEG SENDTE ENDA EN MAIL TIL MEKONOMEN I HÅP OM AT DENNE GANGEN SKAL NÅ FRAM!

MEKONOMEN DEN 30.8.2008!

Jeg har forsøkt å sende Mail til Mekonomen flere ganger v, Gunilla Spong, den 18.8.2008 osv. men disse kom ikke fram. Jeg prøver igjen i håp om at jeg når fram denne gangen.

Tidligere har jeg hatt kontakt med Mekonomen, men det er en vanlig prosedyre at det settes en sperre for mine Mail-er fra og med Statsministere, Statsråder osv. osv. Den siste utviklingen av mine bilreparasjonsproblemer skal jeg sende til Mekonomen her!

MITT ANDRE MAIL TIL MEKONOMEN den 18.8.2008                (MERK!!!! SYSTEMANSVARLIG Kan ikke leveres: MEKONOMEN v. Gunilla Spong den 18.8.2008). Mail-en ble ikke levert MEKONOMEN. Det er det samme som hendte med mine MAIL-er til: Statsministere, Statsråder, Stortingsrepresentanter, osv. osv. osv.) De skuldige skal beskyttes for konsekvenser av sine lovstridige handlinger!!!!

Jeg har prøvd gang på gang å få satt bilen i NORMALT FUNGERENDE STAND, men selv for betaling får jeg ikke gjort det!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

25/122

MEN! Jeg har et stort problem som jeg trenger hjelp for å få løst! HVIS DEN HJELPEN FINNES?!?!?!

SITAT FRA MIN MAIL TIL NAF den 11.8.2008+++.

TIL NAF TEKNISKE AVDELING! Medlemsnummer: 843 62946. Hamar den 11.8.2008

Jeg sender enda YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGEN AV MIN BILS TEKNISKE TILSTAND!!!!

Etter at jeg den 5.6.2008 kommet til NAF Hamar og tatt den ”NØYTRALE” testen av bilen FIKK JEG VERKEN FORKLART HVA SOM VAR FEIL VED BILEN OG ELLER RÅD OM HVILKEN BILVERKSTED I NÆRHETEN SOM HAR KVALIFIKASJONER TIL Å KUNNE REPARERE BILEN. TVERT IMOT ble jeg rådet av DANIEL FISHER M.FL. om Å GÅ TIL DEN SAMME VERKSTED SOM ALLEREDE HADDE INNRØMMET AT DE IKKE KAN REPARERE BILEN. Deretter gikk jeg til samme verksted (SANDVOLD BILVERKSTED, OTTESTAD) OG YTTERLIGERE HADDE BETALT FØRST KR 3 980,- OG ENDA YTTERLIGERE KR 1 969,-. OG NÅ fungerer bilen som en: DRAPSMASKIN!!!! Og med den drapsmaskinen måtte jeg kjøre tur retur SØGNE i den verste FERIETRAFIKKEN BÅDE PÅ E6 OG E18!!!! MERK! Bare i siste 1 1/2 måned FØR JEG SKULLE TIL SØGNE kostet jeg på samme feilen YTTERLIGERE kr 9 864,-. FINNES IKKE GRENSER FOR HVA EN BILVERKSTED KAN FÅ BETALT FOR – FOR Å REPARERE SAMME FEIL PÅ EN BIL??????????? Hva med MARKEDSFØRINGSLOVENS: YTELSE MOT YTELSE???????? Hva med NAF Hamars medvirkning i saken som går fullstendig på TVERS AV HVA NAF SENTRALT OG I NAF BROSJYREN FORKYNNER???????

Se ytterligere detaljerte opplysninger på min hjemmeside: www.istladis.com på hovedfilen: FYM. HEDM. V. - DEN 20.5.2008 DEN 20.6.2008 – DEN 20.7.2008.

Min postadresse:
Istvan Ladiszlaidesz
Postboks 407
N-2303 Hamar
NORGE

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Mobil: 40624210 NY MOBILNR: 9513049
www.istladis.com
Mail: ist@istladis.com
HAMAR DEN 11.8.2008 OG den 9.2.2008 og den 19.5.2008 den 17.6.2008

            SITAT SLUTT

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

26/122

Tack för ditt mail, vi återkommer så fort vi kan. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om oss eller vårt sortiment.

Etter å ha lest hjemmesiden til MEKONOMEN har jeg bestemt meg for å be om hjelp. Jeg ønsker hjelp til å få oppfylt det som står på MEKONOMENS HJEMMESIDE:

SITAT

Mekonomen Bilverksted - alle merkers bilverksted
Mekonomen Bilverksteder er profesjonelle verksteder med kunnskap og tidsriktig utstyr for å utføre service og reparasjoner selv på moderne, avanserte biler uansett merke. Du finner i dag over 800 Mekonomen Bilverksteder i Skandinavia. Det er trygt å vite at det ikke er langt til neste Mekonomen Bilverksted om uhellet skulle være ute eller din bil trenger en service.
På høyre siden klikker du på verkstedet nærmest deg for å få opp informasjon, adresse og telefonnummer.
Overlat din bil i trygge hender hos ditt Mekonomen Bilverksted.

Vi utfører service og reparasjoner på alle bilmerker og gir deg 3 års garanti på deler og arbeid.

SITAT SLUTT

Jeg skulle ønske at det hadde vært slik det står overfor. Jeg har en Mercedes 123, 1983 modell med 2,3 liters innsprøytnings motor. Jeg har brukt Mekonomen bedriften SANDVOLD BILVERKSTED i siste årene.

Gubberudvn. 138
2312, Ottestad
Tel: 62 57 91 30

Mitt problem er at etter et utall verkstedbesøk i fjor 2007 (se min hjemmeside) fikk jeg fra verkstedet i januar 2008 luftet tanker om at ”det kan hende at deler til bilen ikke kan skaffes og av den grunn ikke kunne settes i normalt fungerende stand”. I april 2008 fikk jeg presentert fra verkstedet at: ”Verkstedet har gjort alt de kunne, men de kunne ikke få bilen i normalt fungerende stand”. Dermed må jeg belage meg på å kjøre en trafikkfarlig bil i fremtiden også!

Bilens tekniske tilstand/virkning er beskrevet i detalj på min hjemmeside på: FMH V (F.O.M. 2008) den 20.5.08 den 20.6.08 den 20.7.08 og OPPSUMMERING av 2007 sidene: f.o.m. 21/45 t.o.m. 34/45

HVA ER MITT HØYESTE ØNSKE HER I LIVET???? JO!

1) FOR Å HA MITT NORSKE STATSBORGERSKAP UBESKÅRET!!!!

2) FOR Å KUNNE KJØRE EN NORMALT FUNGERENDE BIL!!!! Osv.

MERK SPESIELT! Bilverkstedet er en MEKONOM BEDRIFT som har motto:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

27/122

PROFFE PÅ ALLE BILER

3 ÅRS GARANTI PÅ RESERVEDELER.

Mekonomen leverer reservedeler med original kvalitet, alternativt med tilsvarende eller høyere kvalitet. Derfor kan innrømmes 3 år MEKONOMGARANTI på våre reservedeler, en økt trygghet for deg som verkstedeier og et sterkt argument overfor dine kunder.

VIDEREUTDANNING OG KURS.

MekoTech Trainig er samlebegrepet for vår videreutdanning og våre kurs innen systemteknikk, kjøretøyteknikk og administrasjon.
Tilpasses egne forutsetninger og tidligere gjennomført utdanning. Kursene avholdes lokalt på ca. 14 ulike steder over hele Norge.

MÅLSETTINGEN ER SOLEKLAR!

I KUNDENS ØYNE SKAL ET MEKONOM BILVERKSTED OPPFATTES SOM ET KYNDIG, SERIØST OG PRISGUNSTIG ALTERNATIV TIL ET MERKEVERKSTED!

MERK! MEKONOMEN har en bra og tillitsvekkende presentasjon av seg selv. Med både kontinuerlig kursing av bilmekanikerne, tre års garanti på delene. og på toppen av det hele skal de være PROFFER PÅ ALLE BILER, men det kommer enda mer - I KUNDENS ØYNE SKAL ET MEKONOM BILVERKSTED OPPFATTES SOM ET KYNDIG, SERIØST OG PRISGUNSTIG ALTERNATIV TIL ET MERKEVERKSTED! OJ - OJ - OJ. Det var ikke småtteri.

Hvordan skal jeg oppfatte MEKONOM BILVERKSTEDET - SANDVOLD BILVERKSTED 

Gubberudvn. 138
2312, Ottestad
Tel: 62 57 91 30
NY MOBILNR: 9513049

1) Skal jeg oppfatte MEKONOM BEDRIFTEN, SANDVOLD BILVERKSTED PÅ OTTESTAD SOM KYNDIG? Etter at jeg har gått ut av tellingen hvor mange ganger (50? - 90?) ganger jeg har vært der med bilen for å få reparert samme feil på bilen i siste 12 måneder OG HAR BETALT OVER kr. 19 000,-.

2) Skal jeg oppfatte MEKONOM BEDRIFTEN, SANDVOLD BILVERKSTED PÅ OTTESTAD SOM SERIØST? Etter at jeg har gått ut av tellingen hvor mange ganger (50? - 90?) ganger jeg har vært der med bilen for å få reparert samme feil på bilen i siste 12 måneder OG HAR BETALT OVER kr. 19 000,-.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

28/122

3) Skal jeg oppfatte MEKONOM BEDRIFTEN, SANDVOLD BILVERKSTED PÅ OTTESTAD SOM PRISGUNSTIG? Etter at jeg har gått ut av tellingen hvor mange ganger (50? - 90?) ganger jeg har vært der med bilen for å få reparert samme feil på bilen i siste 12 måneder OG HAR BETALT OVER kr. 19 000,-.

4) Skal jeg oppfatte MEKONOM BEDRIFTEN, SANDVOLD BILVERKSTED PÅ OTTESTAD SOM PROFF PÅ ALLE BILER? - Etter at jeg har gått ut av tellingen hvor mange ganger (50? - 90?) ganger jeg har vært der med bilen for å få reparert samme feil på bilen  i siste 12 måneder OG HAR BETALT OVER kr. 19 000,-.

Til sammen hadde jeg betalt ca. kr. 19000,- for å få rettet på samme feil på bilen bare i siste 12 måneder. Og samtidig ble ikke feilen rettet på - TVERT IMOT bilen er blitt gjort til en DRAPSMASKIN. Og dette har jeg att på til fullfinansiert.

MERK! Bilen har 40 år gammel teknologi. Hva er det som har sviktet? Kursing av BILMEKANIKERNE? Kursing i ETIKK? Mangel på KONTROLLUTSTYR? osv. osv. osv.

Jeg skulle ønske at MEKONOMEN SØRGET FOR AT SANDVOLD BILVERKSTED PÅ OTTESTAD ETTERLEVER MEKONOMENS  grunnleggende prinsipper som:

KYNDIG?

SERIØST?

PRISGUNSTIG?

PROFF PÅ ALLE BILER?

OG NÅR MÅLSETTINGEN ER SOLEKLAR!

I KUNDENS ØYNE SKAL ET MEKONOM BILVERKSTED OPPFATTES SOM ET KYNDIG, SERIØST OG PRISGUNSTIG ALTERNATIV TIL ET MERKEVERKSTED!
 

Med vennlig hilsen.
Min postadresse: Istvan Ladiszlaidesz
Postboks 407
N-2303 Hamar
NORGE

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

29/122

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Mobil: 40 62 42 10
NY MOBILNR: 9513049

www.istladis.com
Mail: ist@istladis.com
HAMAR den 18.8.2008

SLUTT PÅ MAILEN.

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.10.2009 side 30 - 32 av 33

SER MAN NØYERE PÅ KOBLINGENE I FORBINDELSE MED BILEN, KAN MAN SE AT: Jeg er en EKSTREMT LOJAL KUNDE.

1) Bertel O. Steen er hele tiden koblet inn i saken. Jeg kjøpte bilen i slutten av november 1993 før kjøpet hadde jeg full teknisk sjekk hos VESTOPPLAND AUTO (Bertel O. Steen, 1993 - 1995) hvor det ble bemerket flere feil på bilen. –

Umiddelbart etter kjøpet ville jeg rette på de feilene og jeg hadde betalt mellom 25000,- og 30000,- kroner for å rette på alle feilene++, slik at de ikke eskalerer og forårsaker ytterligere skader. Jo flere reparasjoner jeg hadde betalt for, jo verre ble bilen. Først hadde jeg tatt opp saken med VESTOPPLAND AUTO, og da jeg ikke kunne nå fram med mine klager henvendt jeg meg til Hovedimportør – Bertel O. Steen ved Salgsdirektør Ludvig Sletten. Den biten er også tidligere beskrevet på min Hjemmeside.

2) Etter å ha flyttet til Hamar den 1.7.1995 Hadde jeg brukt hele tiden HAUG BIL – Mercedes, Peugeot (1995 – 2001 eller 2002?). Inntil Haug sluttet å drive bilforetningen og Bertel O. Steen tok over – og DERETTER BLE JEG FORTALT AV VERKSMESTEREN – AT JEG SKULLE HERETTER GÅ TIL ANDRE VERKSTEDER FOR Å FÅ REPARERT BILEN. MERK! Det har ALDRI vært noe som helst tull, med mine oppgjør på bilverkstedet!!!!

Etterpå var jeg på en SNAP DRIVE verksted som etter å ha oppdaget at faenskapet gjøres mot et bunnhederlig menneske, hadde foran øynene mine skadet koblingen mellom FLEKSIRØRET OG FREMSTE EKSOSPOTT. Etter den episoden kom jeg i kontakt med SANDVOLD BILVERKSTED (Mekonom bedrift).

3) Siden? 2003?, 2004? Holdt jeg til hos SANDVOLD BILVERKSTED.

Hvis jeg skal prøve å plassere ANSVARSFORHOLDET BLANT DISSE KOMMER JEG TIL AT:

BERTEL O. STEEN har mest skyld da de SVIKTET BÅDE PRODUSENTEN MERCEDES, VESTOPPLAND AUTO, hvor Bertel O. Steen lukket øynene for hva som foregår og hvordan. Og til sist KUNDEN som hederlig betalt for reparasjonene og ble samtidig SNYTT for: MARKEDSFØRINGSLOVENS - YTELSE MOT YTELSE!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

30/122

Like skyldig er også – NAF SENTRALT, fordi de skulle representere Medlemmenes interesser OG IKKE BIDRA TIL AT ET TRAFIKKFARLIG BIL MED NAFS VELSIGNELSE SKULLE HOVEDSAKELIG KJØRE I HAMAR, HEDMARK og i tillegg til – SØGNE, SVERIGE, DANMARK osv.

I tillegg kommer VESTOPPLAND AUTO som innledet ULOVLIGHETENE med min femte bil MB230E.

Like skyldig er HAUG BIL som i tillegg til å sementere de funksjonsfeilene på bilen som VESTOPPLAND AUTO hadde gjort før, hadde de sørget for YTTERLIGERE feiler på bilen.

Siste tilskudd på stammen er SANDVOLD BILVERKSTED (Mekonom bedrift) som hadde gått så langt som å erklære seg selv som:

SELVERKLÆRTE IDIOTER!!!!

Og for at bildet skulle bli FULLSTENDIG kom: NAF HAMAR til UNNSETNING til SANDVOLD BILVERKSTED ved å slutte seg til koret av:

SELVERKLÆRTE IDIOTER!!!!

Og for at bildet skulle bli ENDA MER FULLSTENDIG kom: NAF SENTRALT til UNNSETNING til SANDVOLD BILVERKSTED ved å slutte seg til koret av:
 

SELVERKLÆRTE IDIOTER!!!!

HVOR ER DET BLITT AV YRKESSTOLTHETEN!?!?!?!?

SITAT SLUTT

MIN MAIL TIL TRYGG TRAFIKK den 27.5.2008 og den 11.8.2008

Din mail berører mange forskjellige punkter, men ingen av disse kan Trygg Trafikk hjelpe deg med. I Trygg Trafikks formålsparagraf står følgende:
Trygg trafikk arbeider for å oppnå den best mulige trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Organisasjonen skal være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og følge nøye med i ulykkesutviklingen.
Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

31/122

Videre står det i § 3:
Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og virker som et bindeledd mellom dette og de offentlige myndigheter som har ansvar for trafikksikkerheten.
Trygg Trafikk utøver sin virksomhet gjennom administrasjonen sentralt, ansatte fylkessekretærer og engasjerte distriktssekretærer.
Som du ser av ovenstående jobber vi med opplæring og informasjon samt som bindeledd mellom private og offentlige etater vedr. trafikksikkerhetsarbeidet.
Vi har full forståelse for ditt problem, men har ikke kompetanse til å kunne løse saken for deg. Vi håper at du kan få hjelp andre steder og ønsker lykke til.

Med vennlig hilsen
Trygg Trafikk

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Istvan Jozsef Ladiszlaidesz [mailto:ist@istladis.com]
Sendt: 11. august 2008 11:46
Til: hovedkontor
Emne: {Disarmed} TRYGG TRAFIKK den 27.5.2008 og den 11.8.2008

TIL direktør i Trygg Trafikk v. Kari Sandberg den 11.8.2008.

Jeg prøver igjen å få kontakt med TRYGG TRAFIKK i håp om at jeg denne gangen lykkes. Jeg har ikke fått noe respons på mitt forrige forsøk den 27.5.2008 og jeg prøver igjen den 11.8.2008

SITAT FRA MIN MAIL TIL NAF den 11.8.2008+++.

TIL NAF TEKNISKE AVDELING! Medlemsnummer: 843 62946. Hamar den 11.8.2008

Jeg sender enda YTTERLIGERE OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGEN AV MIN BILS TEKNISKE TILSTAND!!!!
Etter at jeg den 5.6.2008 kommet til NAF Hamar og tatt den ”NØYTRALE” testen av bilen FIKK JEG VERKEN FORKLART HVA SOM VAR FEIL VED BILEN OG ELLER – RÅD OM HVILKEN BILVERKSTED I NÆRHETEN SOM HAR KVALIFIKASJONER TIL Å KUNNE REPARERE BILEN. TVERT IMOT ble jeg rådet av DANIEL FISHER M.FL. om Å GÅ TIL DEN SAMME VERKSTED SOM ALLEREDE HADDE INNRØMMET AT DE IKKE KAN REPARERE BILEN.

Deretter gikk jeg til samme verksted (SANDVOLD BILVERKSTED, OTTESTAD) OG YTTERLIGERE HADDE BETALT FØRST KR 3 980,- OG ENDA YTTERLIGERE KR 1 969,-.
OG NÅ fungerer bilen som en:
DRAPSMASKIN!!!! Og med den drapsmaskinen måtte jeg kjøre tur retur SØGNE i den verste FERIETRAFIKKEN BÅDE PÅ E6 OG E18!!!! MERK! Bare i siste 1 1/2 måned FØR JEG SKULLE TIL SØGNE kostet jeg på samme feilen YTTERLIGERE kr 9 864,-. FINNES IKKE GRENSER FOR HVA EN BILVERKSTED KAN FÅ BETALT FOR – FOR Å REPARERE SAMME FEIL PÅ EN BIL???????????

Hva med MARKEDSFØRINGSLOVENS: YTELSE MOT YTELSE???????? Hva med NAF Hamars medvirkning i saken som går fullstendig på TVERS AV HVA NAF SENTRALT OG I NAF BROSJYREN FORKYNNER???????

Se ytterligere detaljerte opplysninger på min hjemmeside: www.istladis.com på hovedfilen: FYM. HEDM. V. - DEN 20.5.2008 DEN 20.6.2008 – DEN 20.7.2008.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

32/122

Min postadresse:
Istvan Ladiszlaidesz
Postboks 407
N-2303 Hamar
NORGE

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Mobil: 40624210 NY MOBILNR: 9513049
www.istladis.com
ist@istladis.com
HAMAR DEN 11.8.2008 OG den 9.2.2008 og den 19.5.2008 den 17.6.2008

SITAT SLUTT

Jeg har prøvd gang på gang å få satt bilen i NORMALT FUNGERENDE STAND, men selv for betaling får jeg ikke gjort det!!!!
MEN! Jeg har et stort problem som jeg trenger hjelp for å få løst! HVIS DEN HJELPEN FINNES?!?!?!

MITT PROBLEM ER FØLGENDE:

Jeg har en Mercedes 230E – 1983 modell. Jeg har kjøpt bilen i slutten av november 1993 og bilen hadde fungert upåklagelig i 1 – 2 uker etter kjøpet. Deretter begynte problemene hos Vestoppland Auto (Mercedes – Peugeot) som ikke lot seg løse. Deretter tok jeg kontakt med Bertel O. Steen for å få en løsning og fikk snakke med den daværende Salgssjefen Ludvig Sletten. Etter noen uker skulle han ordne sakene og jeg skulle kontakte han via telefon, men selv med flere hundre kroners telefonbruk kunne jeg ikke oppnå kontakt. Dermed kom jeg personlig igjen til Bertel O. Steen, men Ludvig Sletten hadde forsvunnet hver gang jeg hadde dukket opp personlig ved Bertel O. Steen. 1. juli 1995 hadde jeg flyttet til Hamar og deretter var det Haugs Bil (Mercedes – Peugeot) som jeg hadde brukt inntil Haug selv sluttet å drive bilfirmaet (ca. 2000 – 2001) og det var Bertel O. Steen som hadde overtatt. Etter at Bertel O. Steen overtatt Haugs Bil fikk jeg beskjed fra verksmesteren at jeg heretter skulle bruke ikke merkeverksteder (konkurrentene) til å få reparert bilen.

Bilens tekniske problemer beskrevet i detalj på min Hjemmeside på Internet: www.istladis.com

Kunne Dere hjelpe meg med å finne en BILVERKSTED som har nødvendig utstyr og kunnskap til å kunne finne feil på bilen og å kunne få reparert bilen (HELST MED GARANTI), slik at jeg kunne få lov til å kunne kjøre en NORMALT FUNGERENDE BIL IGJEN!!!!

(Bilen lugger, napper og stopper i hytt og pine +++++++++++)

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

33/122

MERK SPESIELT! Dette er en helt spesiell sak, derfor hadde jeg lagt ut min sak på Internet – da det ikke er mulig å nå fram på hederlig vis. Fjorårets utvikling med bilens tilstand, verkstedbesøk osv. osv. er fremstilt på FMH V. (f.o.m. - 2008) - OPPSUMMERING AV 2007 - sidene: (20 – 31)

Ta en titt på en liten DEMO av meg selv fra min hjemmeside. På min hjemmeside finnes mer!

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!"

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født: 17.7.1945
Sted: Budapest, Ungarn

Jeg kom til Norge i 1974. Jeg søkte og fikk NORSK STATSBORGERSKAP i 1982. F.o.m. 1993 har jeg bare NORSK SATSBORGERSKAP. Jeg har aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke gjort noe som er usømmelig engang. Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

Til tross for alle slags hindringer har jeg klart å legge ut min sak på Internet, med alle de viktigste dokumentene og mine korrespondanser til Kong Olav V. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Forskjellige Statsråder, Fylkesmennene i Oppland, Hedmark, Buskerud, Stortingets Sivilombudsmann for Forvaltningen, Østre Toten Sosialkontor Østre Toten Trygdekontor Østre Toten Kommune, Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Hamar Kommune, osv.

I tillegg, hadde jeg to hjerteoperasjoner i 1977 og 1990. I 1990 fikk jeg kunstig hjerteklaff. Da jeg også ble frarøvet pengene til legeegenandeler blodprøveegenandeler og legeforordnede medisiner, forårsaket det, at jeg fra og med 1998 ikke bruker HJERTEMEDISINEN (Marevan+++) som jeg skulle brukt i resten av mitt liv. Jeg er frarøvet både min Statsborgerrettighet og menneskerettighet - da jeg er utelukket av den NORSKE LOVEN. Da jeg ikke får den FRI RETTS HJELPEN som jeg har rett til å få, blir heller ikke min sak behandlet i det norske Rettsvesenet og eventuelt også fått avslag i norsk Høyesterett.

Men - selv om den norske Høyesterett er den høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg fremdeles henvende meg til Menneskerettighets domstolen i STRASBOURG! -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

34/122

Problemet er at: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandler bare saker - som er behandlet i de respektive landenes Rettssystem og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT! Av den grunn er jeg en LEVENDE DØD MANN - EN DØDSDØMT MANN - UTEN Å HA GJORT NOE KRIMINELT ELLER UHEDERLIG!!!

ALT DETTE OG MER TIL - ER BÅDE BESKREVET OG DOKUMENTERT PÅ MIN HJEMMESIDE.

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE?

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid, da jeg kom over på Attføring f.o.m. 1977, ble jeg holdt på:

ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!

DET FORÅRSAKET:

- AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:
SØNN for min MOR.
FAR for mine SØNNER.
BROR til mine SØSKEN.
OG VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da min MOR sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det - det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger, da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

- JEG HADDE IKKE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets - OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS NYE SLAG MOT MEG.

- AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET PÅ MIN HJEMMESIDE!!!
- AT JEG BLE:
-- NEKTET INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE I 30 år

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

35/122

-- NEKTET NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGSPERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I - Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG - PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996!

- JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

HVA BLE DET GJORT FOR Å HINDRE MEG?

1) JEG BLE BANKET OPP PÅ GJØVIK POLITIET (ca. 1979)
2) Jeg ble beskyldt for å ville MYRDE Statssekretær Kari Husøy i Bondevik I. Regjering i 1999.
3) Jeg ble nektet Audiens hos Kongen.
4) Jeg ble nektet Personlig samtale med Statsministrene.
5) Mine brev forsvinner i Posten og blir ubesvart.

6) Statsm. Kjell Magne Bondevik, Statsm. Jens Stoltenberg, Tidl. Statsm. Gro Harlem Brundtland, Tidl. Statsm. Kåre Willoch, Stortingets Sivilombudsmann, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud, Biskop Rosemarie Köhn, Stortingsrepresentantene, osv. osv. dro halen mellom beina.

7)
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen nekter personlig for meg FRI RETTS HJELPEN.
8) Min stasjonær PC (1989 tapte alt inkludert mine korrespondanser) og den første bærbare PC-en ble ødelagt, for å hindre meg å legge min sak ut på Internet.
9) Jeg ble og blir frarøvet økonomiske ressurser på forskjellige måter.

10) Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo f.o.m. 1.4.1996.
11) Uten om tidligere Fylkesmannen Kjell Borgen er det INGEN SOM HADDE GJORT EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG ARBEIDE I SAKEN!!!!
12) Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og Ordfører Einar Busterud HADDE GITT OG GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE I SAKEN

EN MENNESKERETT:

 "Den europeiske menneskerettskonvensjonen slår faktisk  fast at det er en menneskerett å ha "access to justice" - tilgang til retts -systemet......"

Jeg ønsker rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven som de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte" (av skattebetalernes penger).

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

36/122

HVA ER LØSNINGEN?

En samlet helhetsvurdering og en samlet løsning (I HENHOLD TIL DE SEKS (7?) PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG SOM DOKUMENTENE UNDERSTØTTER), i henhold til dokumenterbar fakta. En løsning som er den NORSKE RETTSSTATEN VERDIG, SOM EN RETTSSTAT!!!

1.Bil og bilens reelle kostnader
2.Den generelle økonomien
3.kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6. Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.(Et arbeide ?)

Min postadresse:
Istvan Ladiszlaidesz
Postboks 407
N-2303 Hamar
NORGE

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Mobil: 40624210
NY MOBILNR: 9513049

Hjemmeside: www.istladis.com
Mail: ist@istladis.com
HAMAR den 27.5.2008 og den 11.8.2008

SLUTT PÅ MAILEN

SPESIELT - SPESIELT - SPESIELT - SPESIELT - SPESIELT!!!!
 

Alt som står på min Hjemmeside er bare en liten del av min DAGLIGE VIRKELIGHET – som har vedvart i over 30 år og i tillegg hovedsakelig DOKUMENTERBAR FAKTA!!!!

Min virkelighet er MYE VERRE enn det som er beskrevet på min Hjemmeside.

Jeg vil legge til - det jeg har sagt til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i februar, mars 2004 på vårt AVSKJEDSMØTE (Da Sigbjørn Johnsen hadde dratt halen mellom beina og trakk seg ut av saken etter å ha BESKYTTET DE SKYLDIGE I ALLE ÅR - I MIN SKITNE SAK):

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

37/122

”SÅ LENGE JEG LEVER, VIL JEG BENYTTE MEG AV ALLE

TILGJENGELIGE, HEDERLIGE MIDLER - TIL ENHVER TID -

FOR Å KJEMPE FOR MIN RETTFERDIGE SAK!!!!”
 

"OG I MOTSETNING TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER JEG EN ORDHOLDEN MANN!!!!"

SITAT SLUTT

EN LITEN SMAKEBIT AV MINE BILREPARASJONER (KANOSSA GANG) HOS SANDVOLD BILVERKSTED (MEKONOM BEDRIFT) OG ØVRIGE PROBLEMER!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.3.2009 side 12 - 18 av 33

SITAT FRA FMH V. DEN 20.7.2008 side 2-9 av 23

Her kommer en liten smakebit av min hverdag i siste 30 år!!!!

Den 16.6.2008 hadde jeg igjen vært på verksted. Den bestilte RELÉ-EN ble satt på plass og jeg betalte kr. 3 980,- før jeg forlot verkstedet. Men det ble ikke justert CO+++ samtidig. Dermed fortsatte motorstansene.

Den 24.6.2008 hadde jeg igjen vært på verksted. Det ble justert tredje ganger i år CO verdien +++ på bilen. 1. gang den 7.4.08 på den årlige Servicen, 2. gang den 5.6.08 på NAF Driftskontroll og 3. gang den 24.6.08 Jeg vet ikke om det blir snart slutt på disse LANDEVEISRØVERIENE hvor jeg frarøves økonomiske ressurser ved å ødelegge bilen og samtidig skape helsemessige problemer for meg.

Men - da CO og tomgang skulle justeres viste det seg at tomgangsskruen var for KORT/LANG og derfor måtte den skiftes og samtidig ble den bestilt og jeg skulle få tomgangsskruen på plass enten på torsdag den 26 eller på fredag den 27, men jeg skulle ringe fredag morgen hvis jeg ikke hadde fått høre noe fra verkstedet. Den 24.6.08 kjørte jeg fra bilverkstedet ca 16.00 og etter 2 km kjøring hadde jeg 3 motorstans. Deretter var jeg på Espern treningssenter og fem timer senere skulle jeg kjøre fra Espern, men bilen ville ikke starte. Etter mange forsøk ringte jeg til NAF, som kom etter 30 minutter.

NAF redningsmannen fikk heller ikke liv i bilen og jeg ble kjørt til bilverkstedet igjen. Morgen etter den 25.6.2008 startet bilen UTEN AT DET BLE GJORT NOE MED BILEN!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

38/122

BILEN 20.7.2008

DATO

MOTORSTOPP

 

20.6.08

ganger

Motor stopper, lugger og napper

21.6.08

8 ganger

Motor stopper, lugger og napper

22.6.08

ganger

Motor stopper, lugger og napper

23.6.08

ganger

Motor stopper, lugger og napper

24.6.08

ganger

Var på verksted

25.6.08

6 ganger

Var på verksted

26.6.08

ganger

SKULLE PÅ VERKSTED

27.6.08

8 ganger

SKULLE PÅ VERKSTED

28.6.08

9 ganger

Motor stopper, lugger og napper

29.6.08

12 ganger

ALARM 5 LYD OG LYS SIGNAL

30.6.08

7 ganger

Motor stopper, lugger og napper

 

 

 

1.7.08

8 ganger

Var på verksted

2.7.08

10 ganger

ALARM 5 LYD OG LYS SIGNAL

3.7.08

 7 ganger

Motor stopper, lugger og napper

4.7.08

 6 ganger

Var på verksted

5.7.08

8 ganger

Motor stopper, lugger og napper

6.7.08

6 ganger

Motor stopper, lugger og napper

7.7.08

11 ganger

Var på verksted

8.7.08

11 ganger

Motor stopper, lugger og napper

9.7.08

10 ganger

Motor stopper, lugger og napper

10.7.08

11 ganger

Motor stopper, lugger og napper

11.7.08

100? ganger

Motor stopper, lugger og napper

12.7.08

5 ganger

Motor stopper, lugger og napper

13.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

14.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

15.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

16.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

17.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

18.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

19.7.08

10 ganger

Motor stopper, lugger og napper

20.7.08

 ganger

IKKE KJØRT

Da jeg ikke hørte noe fra verkstedet på torsdag ringte jeg fredag morgen og fikk høre at jeg skulle ringe kl. 13.00, men det kunne hende at jeg ikke kan får på plass tomgangsskruen før på mandag den 30.6.08. Den endelige datoen er nå den 1.7.08 kl. 14.00. Jeg kom til verkstedet i god tid før avtalt tid tirsdag den 1.7.08, men TOMGANGSSKRUEN har ikke kommet og verkstedet visste ikke når den skulle komme! Men verkstedet skulle ringe til meg når tomgangsskruen kommet fram til verkstedet.

Tomgangsskruen er bestilt den 24.6.2008

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

39/122

HAR TOMGANGSSKRUEN KOMMET TIL VERKSTEDET DEN?

26.6.08  NEI Tidligst skulle vært på verkstedet
27.6.08 NEI  
28.6.08 Lørdag  
29.6.08 Søndag  
30.6.08 NEI  
1.7.08  NEI  
2.7.08 NEI  
3.7.08  NEI  
4.7.08 NEI  
5.7.08 Lørdag  
6.7.08 Søndag  
7.7.08    

Jeg blir mer og mer overbevist om at tomgangsskruen ikke skal komme fram til verkstedet og at jeg må kjøre bilen til Søgne akkurat slik bilen fungerer nå. MINE BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE ønsker nok at BILEN SKAL FUNGERE AKKURAT SLIK DEN GJØR NÅ. Hvorfor? Jo!

Tidligere hadde mine BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE fulgt meg fra Hamar til: Tynset, Trondheim, Oslo, Søgne osv.

Nå ser det ut til at de vil gjøre jobben på forhånd her på Hamar og da sparer de penger isteden for å følge meg hele veien. Hvorfor?

Jo – fordi jeg hadde betalt for oppholdet i Søgne et halvt år tidligere og på den måten etterlot jeg ELEKTRONISK SPOR – dermed vet mine bødler hvor jeg skal til og skal sørge for på forhånd at jeg skal få det helvetes hett - slik de hadde det for vane fra før. Og disse folkene virkelig gjort alt de kunne for å sørge for det også!

HVORDAN FUNGERER BILEN NÅ ETTER den 2.7.08?

Jo – nå må jeg pumpe som en GAL med gasspedalen (EGENTLIG SKULLE JEG IKKE RØRE GASSPEDALEN!!!!) - da jeg skal starte bilen og når bilen endelig starter lukter det voldsomt med bensin bak bilen. Da jeg kjører bilen i JEVN FART OG ELLER LAVERE HASTIGHETER har jeg fremdeles lugging og napping og da jeg i tillegg bremser ned med clutchen ute får jeg motorstopp opp til 7-8 ganger pr. dag på 3-4 kilometers kjøring. (MERK! Når jeg får motorstopp under fart mister jeg både STYRING, BREMSER, OG CLUTCH da alle disse går på SERVOHJELP!!!!). I tillegg virker som om motoren mistet enda flere hestekrefter enn jeg hadde referert tidligere (Av 136 hester var det 50-60 hester igjen), men nå ser det ut til at jeg har ikke mer enn 44 hester igjen (og det er en 1964 boble 1200 med 44 hester).
 

MERK! I 30 år har jeg måttet hele tiden tilpasse meg forskjellige måter å kjøre bil, uansett hvilken bil av mine fem biler. Det gikk så langt at jeg daglig måtte endre kjøremåten og det er OGSÅ EN VIKTIG RISIKOMOMENT DA JEG IKKE KAN STOLE PÅ AT BILEN REAGERER SLIK MAN SKULLE KUNNE NORMALT FORVENTE I EN GITT SITUASJON!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

40/122

MON TRO OM DET MÅ EN ELLER FLERE DØDSFALL
OG MATERIELLE SKADER TIL - FØR MINE BØDLER
OG DERES KVAKKSALVERE SER SEG FORNØYD I
DENNE SKITNE SAKEN????

4.7.2008 Hadde jeg igjen kommet til bilverkstedet med følgende hensikt.

1) Tomgangsskruen ble bestilt den 24.6.2008. SPØRSMÅL: Hva er den normale leveringstiden for en skrue med en vekt på noen GRAM. Hittil hadde det gått 11 dager!

2) Jeg ville gjerne hatt adressen til leverandøren av tomgangsskruen og kjøre dit for å hente den selv.

Men jeg fikk opplyst at dagen før fikk verkstedet beskjed om at skruen ikke kan skaffes da den ikke produseres lenger. Men da forklart jeg at skruen har verken vært for lang eller kort tidligere, men jeg fikk forklart at egentlig er ikke skruen som er feil, men det er en fjær som er tilknyttet skruens funksjon og det er fjæren som må skaffes. Det blir antagelig en råd ved å skaffe en fjær som jeg kunne få montert mandag den 7.7.2008.
 

Den 7.7.08 hadde jeg igjen vært på verkstedet for å få montert tomgangsskruens fjær og dermed komplettert CO JUSTERINGEN for tredje gang i år! Etter en stund ble jeg vinket inn i verkstedet og ble vist meg en olje pøl under bilen. Jeg fikk forklart at det ble etterfylt olje i SERVOPUMPEN og jeg skulle holde øye med ev. lekkasje. MERK! Det inngår i den ÅRLIGE SERVICEN AV BILEN: både sjekk og etterfylling av MOTOROLJE, GIR OLJE, DIFFERENSIAL OLJE, BREMSEVÆSKE, KJØLEVÆSKE. Og bilen hadde den årlige SERVICEN den 7.4.2008 og jeg har ikke merket noen lekkasje i den forbindelse.

Etter at bilen var ferdig ble jeg bedt om å kjøre bilen i dag og komme tilbake i morgen for å betale. Jeg kjørte fra verkstedet til Espern Treningssenter ca. 2 km.

Første motorstopp kom i lyskrysset etter Ottestad Ungdomsskole. Andre motorstans kom i rundkjøringen før Stange brua. Tredje motorstans kom i rundkjøringen etter Stange brua. Fjerde motorstans kom da jeg svingte fra Stange veien til Texaco. Femte motorstans kom da jeg kom til Jernbaneovergangen. Sjette motorstans kom da jeg bremset ned for å kunne rygge inn til parkerings - plassen. Syvende motorstans kom da jeg skulle rygge inn til parkeringsplassen.

HVORDAN FUNGERER BILEN NÅ ETTER den 7.7.08?

Jeg skulle egentlig ikke røre gasspedalen da jeg skulle starte bilen, men det går fremdeles ikke normalt. Jeg må pumpe som en GAL for å få motoren til å starte. Og hver gang jeg måtte bremse ned med clutchen ute hadde jeg fått motorstans uten unntak. Og når man får 7 motorstans på 2 km kjøring, da har jeg god grunn til å GRUE meg til SØGNE TUREN. MEN DET ER HØY SANNSYNLIGHET FOR AT DET ER HENSIKTEN MED DET!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

41/122

Den 8.7.2008 kom jeg tilbake til bilverkstedet og fikk spørsmål om hvordan bilen hadde fungert. Jo – svarte jeg den fungerer som den skal…… og så forklarte jeg hvordan det gikk fra verkstedet til Espern Treningssenter med 7 motorstans. Og etterpå hadde jeg en konsis karakteristikk:

1) Bilen starter ikke normalt
2) Bilen går ikke normalt (lugger og napper i jevn fart også)
3) Og bilen stanser i hytt og pine.

Deretter fikk jeg spørsmål om hva jeg skal betale for. Det vet jeg ikke – svarte jeg og ut ifra hva jeg har betalt for og hva jeg har fått (YTELSE MOT YTELSE), kan man virkelig lure på. Det ble kr. 1969,-.

DET SOM ER FAKTA: Jeg skal til Søgne med en bil som er verre enn noen gang OG I TILLEGG ER TRAFIKKFARLIG Å KJØRE. Ikke på grunn av at bilen er dårlig vedlikeholdt eller for lite påkostet, men på grunn av at min bil må være den eneste i hele verden som ikke er mulig å sette i normalt fungerende stand - selv om jeg betaler for det!!!!
MERK SPESIELT! Jeg skal kjøre på E6 og E18. Spesielt E18 er meget ulykkes befengt strekning og når man skal kjøre der med en trafikkfarlig bil blir det et HELVETES TUR TIL SØGNE!

Mist ikke troen på mennesket.
Mennesket er som et hav.
Selv om noen få dråper er skitne,
Blir ikke havet skittent." M. Gandhi

MERK SPESIELT!

Jeg skal igjen til Søgne i sommer. Det er den eneste utskeielse jeg kunne ha hatt hver annet år, uten om de årene da jeg ble frarøvet alle mine økonomiske ressurser OG JEG MÅTTE DROPPE TUREN TIL SØGNE. Og mine bødler og deres kvakksalvere hadde gang på gang skapte store problemer både med bilen, økonomien og helsemessige problemer for meg. Til og med Politiet ble engasjert på den gale siden av loven.

HVORDAN? Jo – jeg var på vei fra Søgne og etter Grimstad ble jeg vinket ned fra Politi og jeg ventet standard spørsmålet: Førerkort, Vognkort Takk. Og eventuelt blåse i fløyta for å sjekke om jeg hadde drukket alkohol.

Men standard spørsmålet kom ikke, tvert imot, kom den ”harde fakta”: Du hadde kjørt ca. 12 km for fort og må punge ut med kr. 3000,-. -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

42/122

Et øyeblikk sto det stille hos meg. Og så forklart jeg at jeg ikke hadde kjørt for fort og når jeg ikke hadde kjørt for fort skal jeg heller ikke betale en eneste krone. Deretter fikk jeg spørsmål om min hjemmeadresse.

Jeg forklart ærlig at jeg har vært uteligger i mange år og jeg har ingen hjemmeadresse å oppgi. Det gikk 20–30 minutter og i mellomtiden fikk Politimannen min Hjemmesideadresse og jeg utbrøt til sist at - jeg har vært TRAFIKANT I OVER 40 ÅR - MED SERTIFIKAT, MEN JEG HAR ALDRI HADDE NOE SOM HELST MED POLITIET Å GJØRE. Jeg vet ikke hva som hadde gjort utslaget: Men etter hvert fikk jeg kjøre og på etterskudd ble det ikke noen etterspill av den grunn. (Merk! Dette er ikke alt: JEG HAR MANGE GRELLE EKSEMPLER I TILLEGG!)

MERK SPESIELT!

Det som foregår i Søgne er alkoholfri danseaktivitet og i den sammenheng er det følgende steder som jeg har beveget meg i årenes løp. OSLO, TRONDHEIM, BERGEN, SØGNE, HAMAR osv.

HVA SLAGS FAENSKAPER BLE DET PRESTERT PÅ DE STEDENE? JO.

OSLO:

1) Knuste bilrute kr 2500,-
2) Innbrudd i bilen ca. 26 000 kroner
3) Knuste frontlykter kr 14 000 kroner +++.

TRONDHEIM:

1) Jeg var på BYÅSEN høyden i en butikk i ca 10 minutter imens ble min relé i bilen byttet ut med en defekt RELÉ+++ kr 3 700.

2) Jeg kom til Tynset og var i Coop butikken i sentrum i 10-15 minutter deretter kjørte jeg videre mot Trondheim. Da jeg var øverst på fjellet merket jeg at jeg hadde problemer med at dynamoen ikke ladet batteriet. Umiddelbart hadde jeg slott av Radio/CD spilleren og slukket lyset på bilen. Jeg greide å komme over til Oppdal, men etter oppdal var det slutt på strømmen. Jeg måtte tilkalle hjelp og det ble satt på en lade regulator og etterpå kunne jeg fortsette. MERK! Lade regulatoren ladet 15,4 volt (Vinterstid og jeg hadde også sommerstilling) – mot normalen 14,8 volt og var nylig satt på (8-9 måneder) og det kostet nærmere kr. 3800,- og den hadde fungert upåklagelig. I tillegg hadde jeg årets service på bilen like før!!!!

BERGEN: Jeg fikk skrekken i meg da jeg skulle til Bergen og motorens olje peiler nådde ikke ned til oljen i motoren i det hele tatt!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

43/122

SØGNE:

1) Se nedenfor: KORT EKSEMPEL III. DEN 28.8.2007 side 9/11
2) Se nedenfor: FMH IV. den 8.8.2000

HAMAR:

1) Blant annet: Bilen ble påkjørt i front: skade ca kr 15-16 000 (som fremdeles ikke er reparert).
2) Knuste bilrute, kr 2000,-
3) Brukket vindusvisker arm ca. kr 600,-,
4) ødelagt vindusvisker 160 kroner.
5) Bilen ble påkjørt bak. Skaden ikke rettet på enda.

6) Bilen ble påført lakk skade, delvis reparert.
7) Brukket stjerne foran. 5-600 kroner.
8) Ødelagt inne/ute temperaturmåler ca kr 300,-
9) Se nedenfor: FMH IV. DEN 23.10.2007 EN LITEN PRESENTASJON AV MIN HVERDAG!!!!
10) Se nedenfor: SITAT FRA FMH IV. 4.10.07

HER PRESENTERER JEG NOEN SØGNE++ RELATERTE FAENSKAPER!

NY SITAT FRA DEN 28.8.2007 side 9/11


KORT EKSEMPEL: III
I slutten av juni 2001 skulle jeg til Søgne, og mine bødler var selvfølgelig klar over det. Tre dager før jeg skulle komme av gårde, "FIKK" jeg fra det ene time til den andre ikke bare START OG MOTORSTOPP problemer, men jeg måtte holde motoren på et vannvittig høy turtall både for å kunne få bilen i gang og for å unngå motorstopp. Jeg viste at mine bødler besøkte bilen igjen. Da jeg kjørte i Oslo i en lys regulert kryss hvor lyset var ute av funksjon og bare den gule lampen blinket, var det vanskelig i det hele tatt å komme over krysset, og det oppstå en ekstra trafikkfarlig situasjon, da jeg fikk motorstopp i krysset. (MERK! Jeg kan skifte også ROTOREN på 30-60 sekunder). Da jeg kom til Drammen og jeg skulle krysse en sterkt trafikkert gate (imens jeg måtte holde et vanvittig turtall på motoren for å unngå motorstans), og da jeg endelig kunne kjøre over, kom en gutt på ca 6 - 7 år på sparkesykkel fra venstre på motsatte fortau, i full fart uten å se seg om, uten å senke farten kjørte rett ut på kjørebanen og krysset rett foran min bil, og jeg så vidt greide jeg å stanse. Men det var nære på!!! I Tønsberg måtte jeg tilkalle NAF og betalte for deler kr 250,-. Et verksted regning ville kostet mellom kr 1000 - 1500. Hva har mine bødler og deres KVAKKSALVERE gjort?

Jo - De hadde byttet ut ROTOREN UNDER FORDELER LOKKET MED EN ROTOR SOM MANGLET 10 millimeter av strømførende godset som overfører den transformerte strømmen til de fire tenningskablene og videre til tennpluggene. Da strømmen (på 14 - 15 000 volt) måtte -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

44/122

hoppe over 10 millimeter ble den svekket i høy grad da den endelig kom fram til TENNPLUGGENE. DET VAR ET GUDS UNDER AT JEG IKKE BLE GJORT TIL EN MORDER VED Å KJØRE I HJEL GUTTEN PÅ SPARKE SYKKEL!!!!

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.6.2009 side 3 - 6 av 12

Den 26.5.2009 hadde jeg igjen kjørt til Oslo. Jeg skulle klage min nød til NAF – NORGES AUTOMOBILFORBUND. Årsaken til at jeg kom dit personlig er at: Da jeg prøvde tidligere å sende Mail til NAF kunne jeg ikke gjøre på Internet. Men jeg hadde fra før hjemmesiden på MOTOR BLADET som er NAF – BLAD.

Jeg sendte Mail til bladet Motor som videresendte til NAF sentralt. Senere fikk jeg ikke svar fra NAF og selv om jeg hadde gjort gjentatte forsøk til å registrere meg får å kunne åpne NAFs Hjemmeside får jeg melding om at det er feil i fødselsdato osv. (men jeg har ikke skrevet feil) og likevel får jeg ikke åpne NAFs Hjemmeside og dermed kan jeg heller ikke sende Mail til NAF!!!!

Jeg fikk i første omgang snakke med: EVA KVAMMEN, Juridisk assistent, og fortalt at jeg skulle snakke med en person fra Juridisk avdelingen, en person fra teknisk avdelingen og en person fra Markedsføringsavdelingen.

EVA KVAMMEN hadde velvillig hørt på situasjonsbeskrivelsen, men da jeg insisterte på om å få snakke med folk fra de tre avdelingene i NAF, gikk hun for å ordne det. Deretter kom to personer som presenterte seg som Advokat INE JOTUN og fra Teknisk avdelingen AUDUN BERGERUD. Under vårt samtale kom jeg inn på tekniske ting som:

At da motoren stanser under fart MISTER JEG STYRING, BREMSE, CLUTCH på bilen og i tillegg SKULLE MIN BIL UNDER NORMALE FORHOLD HATT NØD RESERVE (VACUM) TIL 3 – 4 OPPBREMSNINGER, MEN HVORDAN FUNGERER MIN BIL? JO – DA MOTOREN STANSER UNDER FART IMENS JEG SVINGER MISTER JEG MOMENTANT SERVO HJELPEN OG SELV OM JEG ER FORBEREDT BLIR RATTEN REVET UT AV MIN HÅND!!!! Imens nikket gjenkjennende Audun Bergerud fra teknisk avd. på min forklaring! Da kom en ekte REAKSJON FRA DAMEN (INE JOTUN):

”KJØRTE DU MED EN SLIK BIL FRA HAMAR TIL OSLO????” OG DAMEN SÅ PÅ MEG MED FORFERDELSE I SITT ANSIKT!!!!

Ja – svarte jeg - jeg har ikke annen måte å komme frem. Jeg kan ikke bruke OFFENTLIG TRANSPORT MIDDEL SOM BUSS OSV. - da jeg blir syk. Det er derfor jeg har bil.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

45/122

MERK SPESIELT! I 2008 kjørte jeg MED EN SLIK BIL ikke bare fra Hamar til Oslo, men FRA HAMAR TIL SØGNE i Sørlandet i den verste FERIE TRAFIKKEN BÅDE PÅ E6 OG E18 SOM ER DE MEST ULYKKESBELASTEDE VEIER I NORGE!!!! Med velsignelse fra: MEKONOMEN - SANDVOLD BILVERKSTED OG NAF – HAMAR!!!! (Se: OPPSUMMERING 2008 – side 19 og 20 av 43 og side 26 – 43)

Men etter hvert ble det lite konstruktiv samtale der både Bergerud og Jotun hektet seg opp i bagateller og til sist sa INE JOTUN:

JEG BEKLAGER, MEN VI KAN IKKE GJØRE NOE SOM HELST I DENNE SAKEN!!!! Jeg svarte:

”JA – DU HAR MEGET GOD GRUNN TIL Å BEKLAGE!!!!”

MERK! Jeg er glad for at jeg kom personlig til NAF hovedkvarteret i Oslo. Jeg ser nå klarere at det er ikke bare NAF – Hamar, men også NAF SENTRALT som er med på dansen og på denne måten SØRGER FOR AT ET trafikkfarlig bil kjører til Oslo, Søgne, Hamar, Hedmark osv. osv. osv. Men dette er heller ikke noe enestående i mitt tilfelle at NAF ikke representerer sine medlemmers interesser.

Det gikk akkurat slik også - da jeg henvendte meg til FORBRUKER KONTORET (SOM IGJEN SKULLE REPRESENTERE FORBRUKERNES INTERESSER), etter å ha kjøpt mitt første BÆRBARE PC med den overordnede målsetning om å legge min sak ut på INTERNET. PC-en var 100 % kapabel til å kunne gjøre jobben og i en måned fungert PC-en utmerket. Etter en måned sørget noen BEDRE VITENDE at PC-en OPPHØRT Å FUNGERE NORMALT og på den måten ble UEGNET TIL Å LEGGE MIN SAK UT PÅ INTERNET!!!!

Funksjonsfeilene ble ERKJENT hos EXPERT BONUS HAMAR, der jeg kjøpte PC-en, men de gjorde ikke noe med saken. -I min nød henvendte jeg meg til PACKARD BELL NORDEN (i Sandvika) da det var en Packard Bell PC, og demonstrert funksjonsfeilene til fagfolk.
 

De erkjente funksjonsfeilene, men de bedyret seg med at: DETTE ER EN SOFTWARE relatert feil, ergo hører saken til MICROSOFT NORGE AS. Halv time etter var jeg i Oslo hos MICROSOFT NORGE AS og igjen DEMONSTRERT funksjonsfeilene til fagfolk, de erkjente funksjonsfeilene også og de gav meg en MICROSOFT XP, og sa at - etter at jeg hadde INSTALLERT Microsoft XP blir galskapen på PC-en KURERT.

Etter å ha installert Microsoft XP fikk jeg enda flere galskap på PC-en. Deretter henvendt jeg meg til Forbrukerrådet som skulle representere FORBRUKERNES INTERESSER og tok kontakt med Forbrukerkontoret på Hamar. Etter at Forbruker kontoret på Hamar ikke gjorde noe med saken henvendte jeg meg til FORBRUKERTVIST UTVALGET i Nydalen i Oslo og klaget min nød. -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

46/122

Jeg var rede til å demonstrere funksjonsfeilene, men de ville ikke se på. MERK! Funksjonsfeilene ble også bekreftet også av TREDJE PART, men til tross fikk jeg avslag!!!!

AVSLAGET RESULTERT I AT:

1) Til sammen hadde jeg tapt over kr. 40 000,- på min første bærbare PC!!!!
2) Samtidig gikk jeg med en defekt PC i TO ÅR på ryggen og PC-en var fullstendig uegnet til å legge min sak på Internet.
3) På den måten ble jeg hindret i TO ÅR for å få min sak på Internet!!!!

4) SPESIELT! Hensikten var å hindre at sannheten og dokumenterbar fakta kommer opp på Internet. Og de skyldige regnet med at jeg skulle komme til fornuft og ikke risikere ytterligere kr. 40 000,- ved å kjøpe enda en bærbar PC.
5) Jeg kom ikke til fornuft. Jeg kjøpte enda en bærbar PC. Riktig nok ikke på Hamar, men på Elverum, der jeg fikk det jeg har betalt for! Med andre ord: I Markedsføringsloven står det slik – ”Ytelse mot ytelse”. På Elverum ble jeg behandlet som en hederlig kunde – som jeg vitterlig er!!!!
6) MERK SPESIELT! CA. TO UKER ETTER AT JEG KJØPTE BÆRBAR PC nr. 2 kom min HJEMMESIDE med sannheten opp på Internet!!!!

7) Og siden hadde vært min Hjemmeside på Internet. Min Hjemmeside ble delvis REORGANISERT (forbedret) og OPPGRADERT et UTALL ganger MED SANNHETEN!!!!

MERK! NORGES AUTOMOBILFORBUND er en interesseorganisasjon. NAF skulle representere MEDLEMMENES INTERESSER.

MERK! FORBRUKERKONTORET skulle representere FORBRUKERNES INTERESSER.

Det FORBRUKERKONTORET–FORBRUKERTVISTUTVALGET hadde gjort ER "BARE" Å FRARØVE MEG OVER kr. 40 000,-

DET NORGES AUTOMOBILFORBUND, MEKONOM BEDRIFTEN SANDVOLD BILVERKSTED, NAF – HAMAR OSV. GJØR ER Å SETTE MENNESKELIV I FARE!!!! I TILLEGG OGSÅ MATERIELLE SKADER!!!!

Eneste begrunnelse for det er Å BESKYTTE DE SKYLDIGE SOM HANDLET MOT BEDRE -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

47/122

VITENDE OG PÅ FULLSTENDIG LOVSTRIDIG GRUNNLAG – DA DE FRARØVET MEG HUSLEIEN OG KOMMUNALE UTGIFTER, BOSTØTTEN, OG BIL LÅNET. Til sammen kr. 6 700,- pr. mnd. fra og med 1.7.1995!!!!

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT!!!! DERETTER KJØRTE JEG MED EN SLIK BIL IKKE BARE FRA HAMAR TIL OSLO, ELLER FRA HAMAR TIL SØGNE, MEN FRA NORGE VIA SVERIGE TIL DANMARK!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.7.2010 side 11 av 26

SITUASJONEN FØR JEG SKAL TIL ÆRØ.

HVA ER MITT UTGANGSPUNKT I DENNE GRUSOMME VIRKELIGHETEN:

1) Jeg er bare norsk Statsborger.
2) Jeg har en PLETTFRI VANDEL. (Jeg har aldri i mitt liv ble DØMT!)
3) Jeg oppfyller Lovens krav til punkt og prikke!

4) Jeg bruker mine økonomiske ressurser bare til det formål som de er beregnet for.
5) Jeg har ingen UVANER – jeg røker ikke, drikker ikke, aldri brukt narkotika, jeg er ikke spillegal osv. osv. osv.

6) Jeg er to ganger hjerteoperert i 1977 og 1990. MEN jeg bruker ikke hjertemedisinen MAREVAN fra og med 1998 (SOM JEG SKULLE BRUKT I RESTEN AV MITT LIV, da jeg ikke har penger til LEGEEGENANDELER, BLODPRØVEEGENANDELEN, LEGEFORORDNEDE MEDISNER INKLUDERT MAREVAN!!!!) – på grunn av at jeg ble frarøvet: HUSLEIEN, BOSTØTTEN OG BIL LÅNET, til sammen kr. 6 700,- per mnd. fra og med 1.4.1996 – av Hamar sosialkontor – og de handlet MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

7) Av den grunn kunne jeg ikke betale husleien osv. og fra og med den 1.4.1996 ble jeg TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MATPENGER OG PLUNDRET FOR INNBO!!!!
8) Fra og med den 1.4.2009 begynte jeg på min FJORTENDE ÅR (14.) SOM UTELIGGER!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

48/122

9) Fra og med 1998 har jeg ikke LEGETILSYN I DET HELE TATT!!!! Jeg er hos legen i begynnelsen av januar HVERT ÅR der legen skriver ut allergi medisinen ++ til meg og deretter kommer jeg ikke til lege før neste år!!!!
10) Bilen som jeg har overnattet i 13 år er blitt 26 år gammel. Bilen er blitt påkostet nærmere kr. 60 000 - 100 000,- hver bidige år, men TIL TROSS FOR DET ER BILEN GJORT TIL EN DRAPSMASKIN OG JEG HADDE FULLFINANSIERT ØDELEGGELSEN!!!!

11) Det er ikke nok at jeg hadde kjørt en trafikkfarlig bil i siste 30 år, hvor jeg måtte hele tiden kompensere for bilens tekniske mangler.
12) Bare for å nevne de siste 16 årene fra 1993 er det: VESTOPPLAND AUTO – Oppland, TIDL. HAUG BIL – Hamar/Hedmark og i siste 4 – 5 årene SANDVOLD BILVERKSTED (Mekonom verksted) – godt assistert av NAF-Hamar og NAF-sentralt, som sørget for at jeg måtte kjøre en TRAFIKKFARLIG BIL!!!! Ikke bare på Hamar og Hedmark, Hvor DE LOJALE ”MEDHJELPERNE” BEFINNER SEG, men også til Oslo og til og med Søgne ved Kristiansand. (Se: OPPSUMMERING 2008 – side 19 og 20 av 43 og side 26 – 43)

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.7.2010 side 15 - 17 av 26

DESPERASJONEN HOS DE ANSVARLIGE PERSONENE OG MYNDIGHETENE BEGYNNER Å NÅ KATASTROFALE HØYDER!!!!

HVA ER DET MINE BØDLER VIL OPPNÅ???? JO!

1) Den overordnede MÅLSETNINGEN ER Å TVINGE MEG TIL Å REISE TILBAKE TIL UNGARN, hvor jeg opprinnelig kommer fra!!!! Og når jeg ikke befinner meg lenger i Norge - da kan alle de skyldige som handlet MOT BEDRE VITENDE OG PÅ FULLSTENDIG LOVSTRIDIG GRUNNLAG puste lettet ut og ingen skulle TREKKES TIL ANSVAR FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER!!!! Se: Hovedfilen SM Syndregister – KÅRE WILLOCH

2) Hvis jeg skal fortsette å være i Norge må jeg SLUTTE MED Å KREVE MINE NORSKE STATSBORGERRETTIGHETER+++, og at de ANSVARLIGE SKULLE BLI TATT TIL ANSVAR FOR SINE HANDLINGER!!!!

3) Samtidig må jeg KVITTE MEG MED BILEN – FORDI VED EN RETTFERDIG RETTSSAK ER BILEN KRONBEVISE FOR AT DET JEG SIER ER SANT OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER LYVER SOM FANDEN SELV!!!!

4) HVORFOR? JO – FORDI denne bilen jeg har i dag, er den femte bilen og jeg hadde bilen fra og med 1993. Jeg søkte BIL FØRSTE GANG som TEKNISK -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

49/122

HJELPEMIDDEL i 1978-79. MERK! Jeg har vært INSOLVENT (betalingsudyktig) i 32 år. Og Banken ville neppe gi lån for meg til bil uten FORHÅNDSGARANTI FRA ENTEN Østre Toten Trygdekontor eller Østre Toten Sosialkontor som hadde finansiert mine BILKJØP!!!! SE: Vitnemål++ sidene: 1, 2, 3, 6, 7, 10 Bil nr. 1 VW boble, side 1 - Bil nr.2 Ford Taunus side 3, Bil nr. 3 Austin Maxi side 6, Bil nr. 4 Toyota Corona side 7, bil nr. 5 MB.230E side 10.

SITAT fra FMH VI. Den 20.4.2009 Side 9-12

”MERK! MERK! MERK! Tidligere har jeg beskrevet på min hjemmeside at - jo flere sannheter jeg plumper ut med på min hjemmeside og da jeg heller ikke er villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, føler jeg umiddelbart negative virkninger både på kroppen/helse, lommeboken/økonomisk og på bilens funksjonsdyktighet!!!!!”

SITAT SLUTT

YTTERLIGERE SANNHET SKAL FREM I LYSET!!!!! Sist jeg var på ÆRØ var det for 11 år siden og forverringen av min og bilens HELSETILSTAND etter at jeg sendte MAIL, med KOSTNADS -FORESPØRSEL og komplikasjoner som jeg hadde skissert tidligere.

Jeg er temmelig sikker på at det var det året da ØRESUND, LILLE BELT OG STORE BELT bruene ble åpnet fra SVERIGE til KØBENHAVN og fra SJÆLLAND til FYN og FRA FYN TIL FASTLANDET. Jeg kjørte til Svinesund og etter å ha kommet gjennom tettbebyggelsen på Svensk side - fikk jeg VOLDSOMT PROBLEMER MED Å HOLDE BILEN PÅ VEIEN - PÅ RETT VEI OG JEG KJØRTE I LOVLIG HASTIGHET. Jeg var en HÅRSBREDD FRA å kjøre i hjel en MOPEDIST som kjørte helt lovlig på høyre siden av veien.

Det var et GUDS UNDER, men jeg klarte så vidt. Deretter kjørte jeg videre nedover mot MALMÖ. Omtrent i høyde med FALKENBERG, fikk jeg voldsomt RISTING AV RATTEN og jeg måtte til verksted for å AVBALANSERE et av forhjulene og etter det fikk jeg kjørt fram til ÆRØSKJØBING.

Den 15.4.2009 hadde igjen Antivirusprogrammet oppdaget og fjernet faren for:

"Antivirus programmet OPPDAGET INFO STEALER i dine Mail-er. Problemet er FJERNET!" TAKK!

Jeg forstår reaksjonen av MINE LESERE, hvis de trekker opp øyebrynet og ikke vil tro hva de leser på min Hjemmeside. Jeg er inneforstått med at det ikke er HVERDAGSKOST det som står skrevet, men jeg LOVET MINE LESERE – ÆRLIGHET UTEN Å SKJULE NOE!!!!


”OG I MOTSETNING TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER JEG EN ORDHOLDEN MANN!!!!”
 

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

50/122

HVA ER SITUASJONEN?

Den 15.4.2009? Jo!

1) Jeg har sendt MAIL med forespørsel om KOSTNADSOVERSIKT!
2) Mine MAIL-er som alt annet er kontrollert osv. osv. osv.
3) Da jeg ikke fikk svar etter en lengre periode, ringte jeg og fikk svar – at MAIL-en er besvart – og det er bare det at jeg ikke fikk svaret etter NI DAGER!

4) Dermed vet MINE BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE hva som kunne utarte seg HVIS DE IKKE HANDLER I TIDE – og jeg kommer til å kjøre til ÆRØSKJØBING til den ALKOHOLFRIE DANSEARRANGEMENTET slik jeg hadde gjort før - for 11 år siden i 1998!!!!

HVA ER DET GALT MED AT JEG KJØRER TIL ÆRØSKJØBING? JO!

1) Der treffer jeg folk som jeg kjenner fra før og som kjenner min situasjon fra før.

2) Der treffer jeg enda flere UTLENDINGER både kjente og ukjente som igjen kan fatte interesse for hvorfor et hederlig menneske må leve i velstands Norge på den måten jeg har vært og er PÅTVUNGET i siste 30 år og som til og med gjort til UTELIGGER i siste 14 år!!!!

3) Ytterligere melder seg et STORT PROBLEM med at: Bilens tekniske tilstand er UNDER ENHVER KRITIKK! Og det er en ting å la en slik DRAPSMASKIN kjøre selv i den VERSTE FERIETRAFIKKEN (i 2008) PÅ E6 OG E18 TIL OG FRA HAMAR - SØGNE!!!! Ja det gikk fordi INNENLANDS er det BILVERKSTEDENE og NAF HAMAR som står som FADDER – ANGÅENDE BILENS TEKNISKE TILSTAND!!!!

4) Men – hvis jeg kjører både gjennom SVERIGE og til og med DANMARK - kan under VISSE OMSTENDIGHETER uønskede øyne se nærmere på bilens TEKNISKE TILSTAND!!!! Og det vil ingen av de ansvarlige blir tjent med!!!!

5) Og der mine BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE ser løsningen - i å PÅFØRE MEG SÅ MYE KOSTNADER SOM MULIG - FØR JEG SKULLE KUNNE KOMME I GANG for å kjøre nedover SVERIGE og DANMARK. Slik at jeg forblir i Hamar området hvor det finnes de "LOJALE MEDHJELPERNE": LEGE, SYKEHUS, Hamar sosialkontor, Hamar Kommune, Ordfører Einar Busterud, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, tidligere Biskop Rosemarie Köhn osv. osv. osv. - for å kunne holde 100 % kontroll over situasjonen LOKALT. Og denne PROSESSEN har allerede begynt!!!! Bare se utviklingen etter at jeg har sendt MAIL med forespørsel om kostnadsoversikt. (se også: HOVEDFILENE - OPS. 2007 og OPS. 2008)

6) Mine lesere kan også følge med på FMH VI. - hva som foregår av ulovligheter SÅ Å SI HVER BIDIGE DAG – om nettene!!!!

SITAT SLUTT

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

51/122

DISSE TIDLIGERE SITATENE ER FREMDELES 100 % AKTUELLE I DAG OGSÅ!!!!

Det kan bli min siste tur PÅ FLERE MÅTER både til Ærø og ellers. Skulle jeg dø og eller få med meg i døden flere mennesker – TAKKET VÆRE SANDVOLD BILVERKSTED, MEKONOM BEDRIFTNAF AVDELING HAMAR OG NAF SENTRALT osv. osv. osv. Og resten av de SKYLDIGE er beskrevet på hovedfilene INNLEDNING, VITNEMÅL++ og ETTERORD++.

Hvis jeg kommer fram til Ærøskøbing med livet i behold og UTEN Å BLI GJORT TIL MORDER, skal jeg fortsette å oppgradere min Hjemmeside MED SANNHETEN.

Og – hvis jeg overlever også RETUR VEIEN til Norge også – LOVER JEG Å FORTSETTE KAMPEN FÅR Å FÅ TILBAKE MINE NORSKE STATSBORGERRETTIGHETER +++!!!!

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.7.2009 side 19 av 26

MERK – MINE BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE HADDE OGSÅ GJORT SINE FORBEREDELSER!!!!

1) Bilen er i katastrofale tilstand!!!!
2) Bilen bruker dobbelt så mye på langkjøring enn normalt!!!!
3) Bilen bruker 3 -4 dobbelt så mye i by kjøring!!!!
4) Mine knær, ankler, albuer, håndledd osv. osv. osv. har alltid vært et YNDET angrepspunkt for mine bødler!!!!
 

Og nå skal jeg på LANGTUR IGJEN MED EN -

DRAPSMASKIN!!!!

Jeg skal gi livstegn underveis, når jeg får anledning!

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.8.2010 side 2 - 6 av 31

Ja, ja, men. Nå er det på tide å MIMRE LIT!!!! Hvorfor ble jeg PLUTSELIG så dårlig etter å ha oppgradert min Hjemmeside med sannheten den 20.7.2010???? Og - hva er det, jeg skal JEG MIMRE OM????

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

52/122

Jo - jeg har lovet mine lesere i fjor (2009) - da jeg kjørte fra Norge via Sverige til Danmark og etter å ha kjørt over 600 kilometer uten stans og jeg hadde overnattet i Halmstad ca. 70 km sør for Göteborg i Sverige. Jeg hadde lovet den gang - at jeg kanskje skulle UTBRODERE hva som hadde hendt i Halmstad.

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.7.2009 side 20 av 26

Jeg har bange anelser om at mine bødler vil stanse meg før jeg forlater Norge. Men – jeg håper det beste og forsøker så godt jeg kan for å komme fram til Ærø. Men ellers hadde MINE BØDLER skapt problemer for meg tidligere også utenfor Norges grenser. Se tidl. Dok.

Den 2.7.2009 hadde jeg startet fra Hamar ca. kl. 14.00 og kjørte via Oslo, Sarpsborg, Strömstad, Uddevalla, Göteborg, Falkenberg til Halmstad - ca. 600 km. (Og jeg er omtrent halvveis til Ærø) Merk jeg ble ikke stanset innenfor Norges grenser, og jeg vet ikke om det er årsaken til - at jeg hadde skrevet PÅ FORHÅND om det på min Hjemmeside og eller at jeg kom tidlig av gårde? Og mine bødler ikke var forberedt til det. Jeg tok en liten blund i Halmstad (Det kan hende at jeg kommer med utfyllende opplysninger senere om det????) og morgenen etter kom jeg til Laholm - en hyggelig "småstad" lit innover fra kysten. Jeg skriver disse ordene på Laholms Bibliotek og skal oppgradere min hjemmeside med det ved en senere anledning - da det ikke er FRI BREDBÅNDLaholms Bibliotek og jeg vil ikke bruke min Bredbånd utenlands, da det kan bli dyrt!

Den 3.7.2009 Hvis alt går etter planen kommer jeg til Helsingborg, Landskrona, Malmö, København, Køge, Slagelse, Odense, Svendborg, Rudkøbing i løpet av kvelden, natten - etter den varmeste periode på dagen. Jeg skulle kanskje booket ferjeplass fra Svendborg til Ærøskøbing, men dessverre blir det trikset med mine MAIL-er, BREV, PC-en angripes kontinuerlig, Mobiltelefonen er i perioder helt UBRUKELIG, osv. osv. osv. - samtidig måtte jeg holde lav profil for ikke å røpe for mye på forhånd.

Den 4.7.2009 kom jeg fram via Rudkøbing, Marstal til Ærøskøbing og sjekket inn og møtte flere ”gamle kjente”.

SITAT SLUTT

DEN 21.7.2010 Ja - i dag skal jeg berette om hva som hadde hendt natten fra den 2. til den 3. juli 2009 - i HALMSTAD i Sverige.

"(Det kan hende at jeg kommer med utfyllende opplysninger senere om det????)"

"Jeg kjørte fra Norge kl. 14.00 den 2.7.2009. Etter å ha kjørt fra Hamar til Oslo, Sarpsborg, Göteborg stanset jeg mellom Göteborg og Halmstad for å fylle bensin. Etter å ha fylt bensin kjørte jeg videre nedover mot Malmö. Jeg kjørte også forbi Halmstad, men etter Halmstad tenkte jeg -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

53/122

at jeg har kjørt allerede over 600 kilometer og klokken var mellom 23.00 - 24.00, at jeg skulle stanse i en av de små kystbyene og sove i bilen før jeg forstsetter turen videre mot Malmö, København, Odense, Svendborg."

Ved neste avkjøring kjørte jeg ut fra E18 og kjørte på landeveien tilbake til Halmstad. Da jeg kom til utkanten av byen hengte seg en bil bak på min bil og holdt 6 - 7 meters avstand. (MERK! Det var midt på natten, pent sommernatt, stille og det var bare våre to biler på veien) Da jeg svingte til høyre svingte bilen også til høyre, da jeg ved neste kryss svingte til venstre svingte bilen bak meg også til venstre. Deretter svingte jeg til høyre så svingte bilen bak meg også til høyre. Etter hvert nærmet jeg meg til en RUNDKJØRING!!!! Da tenkte jeg å sjekke ut om vedkommende har en reisemål???? -

Da jeg kjørte inn i RUNDKJØRINGEN så kjørte bilen bak meg også inn i rundkjøringen. Jeg kjørte ikke ut av rundkjøringen, men fortsatte å kjøre rundt i rundkjøringen. Bilen bak meg kjørte heller ikke ut av rundkjøringen men fortsatte med KARUSSELLEN bak min bil!!!! Etter ANDRE runden i rundkjøringen hang fremdeles bilen bak meg på min bil. Etter den TREDJE runden i rundkjøringen hang fremdeles bilen bak meg på min bil.

Det var fire eller fem veier som man kunne kjøre ut av rundkjøringen. Da jeg begynte på min FJERDE runde i rundkjøringen, så (OPPDAGET BILFØREREN I BILEN BAK MEG AT - VEDKOMMENDE VAR AVSLØRT) og kjørte ut av rundkjøringen. For sikkerhets skyld kjørte jeg en runde til i rundkjøringen og deretter kjørte jeg ut på en av de andre veiene. Jeg fortsatte inn mot sentrum av byen og kjørte inn i en blindgate hvor jeg snudde i enden av blindgaten og parkert bilen helt normalt i rekke blant andre parkerte biler.

Det var blikk stille og hverken mennesker eller biler på gaten. Jeg har kommet så langt at jeg hadde lagt meg til å sove, og noen biler kjørte PÅ NORMAL VIS både inn og ut av blindgaten.  Deretter kom enda en bil i normale hastigheter og da bilen kom på siden av min bil BRÅBREMSER bilføreren!!!! Først trodde jeg at noen er blitt påkjørt, men da jeg satte meg opp kunne jeg se at det var en Svensk politibil som stanset og en Politimann kom bort RETT TIL MIN BIL (Der sto en KØ av biler) - med LYKTEN I HÅNDEN OG LYSER INN I MIN BIL!!!!

Jeg lå på den andre siden av bilen og ettersom Politimannen ikke kunne se noe uregelmessigheter, gikk han tilbake til Politibilen og kjørte ut av blindgaten. Jeg la meg igjen og etter ca. 10 - 15 minutter kjører igjen en bil innover i normale hastigheter, MEN SOM IGJEN BRÅBREMSER RETT VED SIDEN AV MIN BIL!!!!

Nå kom både en Politimann og en Politikvinne ut av bilen de lyser først inn i bilen og da de ikke kunne se noe ureglementert i bilen - kakket de på bilvinduet på bilen. Jeg kom ut av bilen og forklarte ÆRLIG - at jeg er på vei til Danmark/Ærø og jeg hadde kjørt over 600 km og skal sove noen timer og morgen etter skal jeg fortsette videre til Danmark. Etter at Politifolkene sjekket min Sertifikat og vognkortet lot meg sove. Dagen etter kjørte jeg til  "og morgenen etter kom jeg til Laholm - en hyggelig "småstad" lit innover fra kysten."

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

54/122

Jeg har prøvd senere å finne en fornuftig forklaring på. Og det jeg kom til HAR MEGET STOR SANNSYNLIGHET FOR AT DET ER KORREKT!!!!

I disse TERRORTIDER samarbeider landene seg i mellom for å BEKJEMPE TERRORISME!!!! MERK! Jeg har ikke selv GPS!!!! Da jeg kjørte til Danmark var til og med min MOBILTELEFON AVSLÅTT!!!! Årsaken til det? Hvis mine BØDLER vil spore hvor jeg befinner jeg meg - så for de koste på det selv!!!! Og de gjør det!!!!

HVA ER DET NORSK POLITI VET OM MEG?

Jeg er LOVLYDIG
Jeg ikke er VOLDELIG osv. osv. osv.

OG - NÅ SKULLE NORSK OG SVENSK POLITI SJEKKE UNDER "TRYGGE" OMSTENDIGHETER HVOR NØYAKTIG, PÅLITELIG man kan bestemme posisjonen til en BESTEMT BIL OVER LANDEGRENSENE.

Hendelsesforløpet for det Svenske Politiets RUNDGANGER kan jeg tenke meg slik!!!! Etter å ha satt en GPS???? - eller noe enda mer avansert sak på min bil kunne  Norsk Politi i Oslo følge med min bil HELT EKSAKT - hvor den skulle befinne seg. Og en tilsvarende GPS eller lignende ble montert på den Svenske Politibilen. Og - da den Svenske Politibilen kjørte på "KOMMANDO" fra Oslo BRÅSTANSET DE RETT VED SIDEN AV MIN BIL - OG GIKK RETT PÅ MIN BIL. SPESIELT! Det var 15 - 20 biler som var parkert i kø - med ca. 1 meter mellom bilene!!!! Likevel gikk de Svenske Politifolkene RETT PÅ MIN BIL!!!!

Og - når de i første omgang ikke hadde funnet noe bemerkelsesverdig ved min bil kjørte de tilbake. Men da fikk de kontra ordre fra Oslo - at jo de var ved rette bil så de må kjøre tilbake og om nødvendig kakke på vindusruten.

HVORFOR DISSE AKTIVITETENE???? Jo - hvis man skulle avverge en TERRORISTANGREP, hvor man kan spore en bil med terrorister i - TELLER HVER ENESTE HUNDREDELS SEKUND FOR Å KUNNE AVVERGE ET TERRORISTANGREP!!!! Og presisjonen i en slik operasjon avhengig av - hvor nøyaktig den Svenske Politibilen kan hjelpes fram FRA OSLO ved hjelp av GPS TIL DEN RETTE BILEN!!!!

Hvorfor la jeg inn disse sitatene til og med fra i fjor???? Jo - jeg ville vise at - mine BØDLER og deres kvakksalvere fot følger meg ikke bare i Norge, men også i SVERIGE, DANMARK!!!! Og at det ikke er noen tilfeldighet at - jeg blir HVER GANG DÅRLIG (SYK), ETTER YTTERLIGERE OPPGRADERING AV MIN HJEMMESIDE MED SANNHETEN PÅ INTERNET!!!!

SITAT SLUTT

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

55/122

Etter å ha kommet tilbake til NORGE og ENDA ENGANG TIL BETALT DEN 20.8.2009 KR 5044,- til SANDVOLD BILVERKSTED - kom jeg til BILTUNET AS i Ski for å få reparert FUNKSJONSFEILEN PÅ BILEN SOM SANDVOLD BILVERKSTED I STANGE ERKLÆRT SEG SELV TIL IKKE Å KUNNE FINNE UT AV - PÅ OVER ETT ÅR!!!! OG ETTER AT JEG BETALT OVER 19 000 KRONER!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN  20.9.2009 side 3 - 5 av 28

Den 20.8.2009 hadde jeg vært på SANDVOLD BILVERKSTED IGJEN for å foreta EU KONTROLLEN og disse reparasjonene som jeg ble gjort oppmerksom på den 13.2.2009.

 

KR

Bærekule V. nedre ytre 329
Hjullager Høyre bak  816
Bremse caliper 1243
Bremseklosser 176
Bremseskive  
Pluss arbeid  

Arb. Totalt ca kr

7 500

Det ble fortalt at - jeg hadde så å si ikke bremseeffekt på høyre bakhjul og man skulle se - om man trenger skifte Bremsskive og Caliper.

MERK! Jeg har skrevet tidligere om at jeg hadde sjekket bremsen selv PÅ FØRSTE GLATTA i oktober, november 2008 – før vinteren satte inn. –

Og jeg visste at bremsen tok UNORMALT!!!! Men dessverre HAR DET VÆRT OG ER NORMALEN FOR MEG!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.2.2009 side 6 av 13.

Den 13.2.2009 Hadde jeg igjen kommet til Sandvold Bilverksted for å ta den årlige SERVICE på bilen, for å skifte olje, oljefilter, luftfilter, osv. I tilegg kom justering av GASS PEDALEN da den hadde i årevis en DØDGANG av 8 cm i øvre kant!!!! I tillegg ble BRYTEREN satt på plass for den ekstra ELEKTRISKE PUMPEN som jeg har beskrevet på side fem overfor. Mens forrige gang ble det skiftet plugger, så man sluppet denne gangen. Etter å ha betalt kr. 4658,- kjørte jeg.

HVORDAN FUNGERER BILEN ETTER den 13.2.2009.

Bilen verken fungerer og eller kjører normalt. GASSPEDALEN FUNGERER SÅ Å SI NORMALT. TAKK!!! Ellers MOTOR STANSER OG LUGGER som før!!!! Jeg vil fremdeles påstå at jeg tror ikke et sekund OM AT SANDVOLD BILVERKSTED ikke er i stand til å sette en bil med 40 år gammel teknologi I NORMALT FUNGERENDE STAND!!!! Og enda verre blir det da NAF HAMAR OG NAF SENTRALT kommer velvillig til unnsetning til SANDVOLD BILVERKSTED (MEKONOM BEDRIFT)!!!!!

SITAT SLUTT

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

56/122

Med andre ord. Jeg må belage meg på å kjøre fremdeles en TRAFIKKFARLIG BIL!!!!

Da bilen var på BUKKEN den 20.8.09 og delene kom på plass, ble jeg innkalt til bilen og ble fortalt at hjullageret hadde bare så vidt slark (som jeg kunne kjøre videre med) og bremsen er også i orden. Jeg sa at - det er UNDERLIG AT JEG BLE FORKLART DEN 13.2.2009 AT JEG HADDE SÅ Å SI IKKE BREMSE PÅ HØYRE BAKHJUL og deretter kjørte jeg flere tusen kilometer – og nå skulle bremsen være i orden!!!!

MERK! Min personlig erfaring med BREMSEVIRKNINGEN var 100 % sammenfallende med uttalelsen den 13.2.2009 AT JEG HADDE SÅ Å SI IKKE BREMSE PÅ HØYRE BAKHJUL. Da jeg hadde selv testet bremsevirkningen på den første GLATTA i oktober, november 2008, men dessverre HAR DET VÆRT OG ER NORMALEN FOR MEG I MANGE ÅR – UANSETT HVOR MYE JEG BETALT FOR Å FÅ REPARERT BILEN!!!! Også hos VESTOPPLAND AUTO (Mercedes, Peugeot – Bertel O. Steen), HAUG BIL (Mercedes, Peugeot - senere Bertel O. Steen, OSV. OSV.).

HVA BLE DET GJORT/REPARERT DEN 20.8.2009?

Jeg fikk tatt EU KONTROLLEN, SKIFTET KJØLEVÆSKE, BREMSEVÆSKE, BREMSESKIVE, BREMSEKALIPER + arbeid og MVA. Og betalt kr 5043,75.

Se – tabell.

Bremsevæske 98
Kjølevæske 198
Bremsklosser bak 176
Bremse Caliper H. bak 1123
Periodisk kontroll 460
Arbeid 1800
Miljøavgift 180

Totalt

5043,75

Nå er det tillatt å kjøre bilen i TO ÅR TIL!!!! Da må jeg ta neste EU kontroll.

Etter den siste bilreparasjon Den 20.8.2009 kom jeg tilbake til SANDVOLD BILVERKSTED Den 28.8.2009 og klaget over:

1) Enda mer REDUSERT SERVOHJELP PÅ BREMSEN.
2) PULSERENDE BREMSEPEDAL.

Fredag den 28.8.2009 kom jeg tilbake til SANDVOLD BILVERKSTED da bilen etter den siste reparasjon Den 20.8.2009 fikk jeg ENDA MER REDUSERT SERVOHJELP PÅ BREMSEN OG EN PULSERENDE BEVEGELSE PÅ BREMSEPEDALEN. Jeg ba den bilmekanikeren som reparerte bilen om å prøvekjøre bilen. Etter at bilmekanikeren hadde prøvekjørt bilen - bekreftet mine påstander om en PULSERENDE bremsepedal. Deretter ble bilen også prøvekjørt av den bilmekanikeren som hadde foretatt de aller fleste reparasjoner på bilen i siste to år.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

57/122

Det ble igjen BEKREFTET DEN PULSERENDE BEVEGELSEN AV BREMSEPEDALEN (2) OG DET BLE PÅPEKT EN FEIL VED HØYRE FORHUL (Som hverken jeg noen gang eller bilmekanikeren som reparerte bilen sist merket noe til.)

MERK! Før jeg kom til SANDVOLD BILVERKSTED hadde jeg bare rundt 20 minutter. Deretter ble bilen prøvekjørt to ganger og jeg måtte ytterligere vente da en bil ble like før kjørt inn på bukk - og tiden har dessverre gått fra meg så jeg måtte dessverre gå fra SANDVOLD BILVERKSTED, men jeg skal komme tilbake til problemet.

Den 28.8.2009 hadde jeg også kommet til verkstedet der rustreparasjonene ble gjort i fjor. Disse problemene har jeg beskrevet og lagt ut bilder av, på min Hjemmeside flere ganger - da jeg har prøvd selv å rette på lekkasje og rustproblemene. Den 31.8.09 hadde verkstedet rettet på feil og rustbehandlet overflaten. Jeg skulle kjøre en uke og se om reparasjonen holder denne gangen.

Det som var overraskende var - at jeg henvist til at venstre bakhjulsbrønn er ORIGINAL OG RUSTFRI. Da jeg rustbehandlet det område samtidig da jeg rustbehandlet bak høyre bakhjulsbrønn før jeg skulle til Danmark i juli. Det sto riktig nok ikke vann der, men det var rustdannelse likevel. MERK! Det ikke var antydning til rustdannelse der fra før og etter så kort tid etter rustbehandlingen var det uforståelig!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.9.2009 side 13 - 16 av 28

Den 15.9.2009 Hadde jeg kommet til SKI. Ikke som turist, men for å få rettet på en av de MEST TRAFIKKFARLIGE PÅFØRTE FEILER PÅ BILEN!!!! Jeg har fått et råd om en person som er VIRKELIG GOD PÅ MERCEDES BILER – ”det han ikke kan om MERCEDES det er ikke verd å vite”. Jeg kom til BILTUNET VERKSTED på SKI og etter alle skuffelser fra før hadde jeg bevisst holdt mine forventninger på lav nivå. Etter å ha overnattet i bilen på ÅS hadde jeg kjørt til verkstedet.

 NÅ MÅ MINE LESERE FØLGE GODT MED!!!!

Bilen sto fremdeles ute på parkeringsplassen hvor motorpanseret ble åpnet og fjernet luftfilteret. Etter flere motorstart og stopp og feil søk osv. osv. (Jeg vil ikke gå helt i detalj) – etter ca. 20 - 25 minutter gikk både motorstart og tomgang bra. Co kunne ikke justeres da maskinen ikke var i orden, men i farten kunne man justere CO etter gehør (midletidig).

Samtidig ville jeg fått justert HÅNDBREMSEN som ikke ble justert den 20.9.2009 hos SANDVOLD BILVERKSTED da de drev med bremsen osv. – men da måtte vi kjøre bilen inn på verkstedet og opp på bokken, da bakhjulene må tas av for å kunne gjøre det. -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

58/122

Jeg kan PRISE MEG LYKKELIG fordi – da bilen ble kjørt opp på boken og bakhjulene ble tatt av BLE OGSÅ BREMSESKIVEN BLÅTTLAGT!!!! OG BLÅTTLAGT OGSÅ ÅRSAKEN TIL AT BREMSEPEDALEN PULSERER!!!! Det var TYKK RUSTBELEGG PÅ BREMSESKIVEN!!!! MERK! TRE UKER ETTER AT BREMSENE BLE REPARERT HOS SANDVOLD BILVERKSTED!!!

MERK SPESIELT!

Både høyre bremskive, høyre bakhjulslager, bremsekaliper, bremseklosser var både bestilt og levert og til stede hos SANDVOLD BILVERKSTED den 20.9.2009 da jeg skulle tatt både EU kontrollen og høyre bakhjulsreparasjonen!!!! Likevel ble jeg frarådet hos SANDVOLD BILVERKSTED med at både bremsen fungerer og at lageret kan jeg også kjøre videre med uten problemer.

MERK! Jeg er ikke annerledes enn alle andre og ville komme rimeligst ut av reparasjonskostnadene på bilen.
Og hadde jeg ikke kommet til SKI ville jeg kjørt med feil bremse+++++ ENDA EN VINTER!!!!

VI MÅ FRISKE OPP HENDELSESFORLØPET!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.8.2009 SIDE 4 - 5

Den 20.8.2009 hadde jeg vært på SANDVOLD BILVERKSTED IGJEN for å foreta EU KONTROLLEN og disse reparasjonene som jeg ble gjort oppmerksom på den 13.2.2009.

  KR
Bærekule V. nedre ytre 329
Hjullager Høyre bak 816
Caliper 1243
Bremseklosser, skiver + arbeid  
Arb. Totalt ca kr 7 500

Det ble fortalt at - jeg hadde så å si ikke bremseeffekt på høyre bakhjul og man skulle se - om man trenger skifte Bremsskive og Caliper.

MERK! Jeg har skrevet tidligere om at jeg hadde sjekket bremsen selv PÅ FØRSTE GLATTA i oktober, november 2008 – før vinteren satte inn. Og jeg visste at bremsen tok UNORMALT!!!! Men dessverre HAR DET VÆRT OG ER NORMALEN FOR MEG!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

59/122

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.2.2009 side 6/13.

Den 13.2.2009 Hadde jeg igjen kommet til Sandvold Bilverksted for å ta den årlige SERVICE på bilen, for å skifte olje, oljefilter, luftfilter, osv. I tilegg kom justering av GASS PEDALEN da den hadde i årevis en DØDGANG av 8 cm i øvre kant!!!! I tillegg ble BRYTEREN satt på plass for den ekstra ELEKTRISKE PUMPEN som jeg har beskrevet på side fem overfor. Mens forrige gang ble det skiftet plugger, så man sluppet denne gangen. Etter å ha betalt kr. 4658,- kjørte jeg.

HVORDAN FUNGERER BILEN ETTER den 13.2.2009.

Bilen verken fungerer og eller kjører normalt. GASSPEDALEN FUNGERER SÅ Å SI NORMALT. TAKK!!! Ellers MOTOR STANSER OG LUGGER som før!!!! Jeg vil fremdeles påstå at - jeg tror ikke et sekund OM AT SANDVOLD BILVERKSTED ikke er i stand til å sette en bil med 40 år gammel teknologi I NORMALT FUNGERENDE STAND!!!! Og enda verre blir det - da NAF HAMAR OG NAF SENTRALT kommer velvillig til unnsetning til SANDVOLD BILVERKSTED (MEKONOM BEDRIFT)!!!!!


SITAT SLUTT

Med andre ord. Jeg må belage meg på å kjøre fremdeles en TRAFIKKFARLIG BIL!!!!

Da bilen var på BUKKEN den 20.8.09 og delene kom på plass, ble jeg innkalt til bilen og ble fortalt at hjullageret hadde bare så vidt slark (som jeg kunne kjøre videre med) og bremsen er også i orden. Jeg sa at - det er UNDERLIG AT JEG BLE FORKLART DEN 13.2.2009 AT JEG HADDE SÅ Å SI IKKE BREMSE PÅ HØYRE BAKHJUL og deretter kjørte jeg flere tusen kilometer – og nå skulle bremsen være i orden!!!!

MERK! Min personlige erfaring med BREMSEVIRKNINGEN var 100 % sammenfallende med uttalelsen den 13.2.2009 AT JEG HADDE SÅ Å SI IKKE BREMSE PÅ HØYRE BAKHJUL. Da jeg selv hadde testet bremsevirkningen på den første GLATTA i oktober, november 2008, men dessverre HAR DET VÆRT OG ER NORMALEN FOR MEG I MANGE ÅR AT UANSETT HVOR MYE JEG BETALT FOR Å FÅ REPARERT BILEN!!!! -

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

60/122

Også hos VESTOPPLAND AUTO (Mercedes, Peugeot – Bertel O. Steen), HAUG BIL (Mercedes, Peugeot - senere Bertel O. Steen, osv. osv. osv.).

HVA BLE DET GJORT/REPARERT DEN 20.8.2009?

Jeg fikk tatt EU KONTROLLEN, SKIFTET KJØLEVÆSKE, BREMSEVÆSKE, BREMSESKIVE, BREMSEKALIPER + arbeid og MVA. Og betalt kr 5043,75. Se – tabell.

Bremsevæske 98
Kjølevæske  198
Bremsklosser bak 176
Bremse Caliper H. bak 1123
Periodisk kontroll 460
Arbeid  1800
Miljøavgift 180
Totalt 5043,75

Nå er det tillatt å kjøre bilen i TO ÅR!!!! Da må jeg ta neste EU kontroll.

SITAT SLUTT

SPESIELT – SPESIELT - SPESIELT – SPESIELT –SPESIELT!!!!

Etter at jeg kjørte fra Ski den 15.9.2009 hadde jeg kjørt direkte til Espern Treningssenter – for å ta min daglige dose treningsmengde. Etter å ha avsluttet treningsøkten++ og kommet ut til bilen fikk jeg Alarm 5 g. lyd og lys signal – med andre ord bilen var åpnet umiddelbart etter at jeg kom tilbake til Hamar!!!!

Jeg prøver virkelig å forstå i mitt stille sinn, hvordan kunne BILMEKANIKERNE, BILVERKSTEDENE VESTOPPLAND AUTO, HAUG BIL, SANDVOLD BILVERKSTED, NAF HAMAR, NAF SENTRALT osv. osv. osv. - VELVITENDE utsette hovedsakelig Hamar – Hedmarks befolkning for LIVSFARE!!!!

Jeg håper inderlig at disse folkene får klekkelig godt betalt for det de gjør - MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

NEI, FY - FY - FY

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen                           OPPSUMMERING AV 2009                      

61/122

MERK SPESIELT!

Bilen fungerer fremdeles ikke NORMALT! Jeg har riktig nok fått LØST ET VELDIG STORT PROBLEM!!!! Som gjorde bilen VELDIG – VELDIG – VELDIG – VELDIG (Sorry, det finnes ikke UENDELIGHETS TEGN PÅ TASTATURET), TRAFIKKFARLIG!!!!
 

Og jeg håper at jeg får beholde forbedringen OG Å KUNNE RETTE PÅ DE ØVRIGE PÅFØRTE FUNKSJONSFEILENE PÅ BILEN OGSÅ. Selv om jeg MÅ BETALE ENDA – ENDA – ENDA – ENDA - ENDA – ENGANG FOR DET!!!!

Jeg vil gjerne uttrykke min TAKKNEMLIGHET TIL:

BILTUNET VERKSTED AS
Sammenlign selv:

SANDVOLD BILVERKSTED MEKONOM BEDRIFT: Jeg har i ÅREVIS betalt for å få reparert samme feil på bilen som til sist beløp seg til: Over kr 19000,-. Og dette er ikke nok - men etter å ha betalt over kr. 19000,- HAR SANDVOLD BILVERKSTED INNRØMMET - AT DE IKKE KAN FINNE FEILEN OG AV DEN GRUNN KUNNE DE HELLER IKKE REPARERE FEILEN!!!!
 

SITAT SLUTT

Jeg setter inn ca. 42 + 8 sider fra side 17

 MERK! Jeg skal legge inn SITAT SOM PRESENTERER MIN 5. BIL som ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE FOR MEG I november 1993 til 2010, I VELDIG KORTE TREKK – FRA FMH VII. den 20.8.2010 side 2 - 9 av 31

Jeg skal beholde sidefordelingen fra originalene og dermed blir noen blanke områder på første siden.

Jeg vil gjerne gjenta enda engang til at: BILEN HAR ALLTID VÆRT ET YNDET OBJEKT FOR Å FRARØVE MEG ØKONOMISKE MIDLER!!!! OG I DEN SAMMENHENG HAR BILVERKSTEDENE MYE Å LETTE PÅ SINE SAMVITTIGHETER!!!!

 

NY SITAT FRA FMH VII. den 20.8.2010  2 - 9 av 31

Ja, ja, men. Nå er det på tide å MIMRE LIT!!!! Hvorfor ble jeg PLUTSELIG så dårlig etter å ha oppgradert min Hjemmeside med sannheten den 20.7.2010???? Og - hva er det, jeg skal JEG MIMRE OM???? -

FMH VII. DEN 20.8.2010 --------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/31

Istvan Ladiszlaidesz                                                      
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!!

Jo - jeg har lovet mine lesere i fjor (2009) - da jeg kjørte fra Norge via Sverige til Danmark og etter å ha kjørt over 600 kilometer uten stans og jeg hadde overnattet i Halmstad ca. 70 km sør for Göteborg i Sverige. Jeg hadde lovet den gang - at jeg kanskje skulle UTBRODERE hva som hadde hendt i Halmstad.

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.7.2009 side 20 av 26

Jeg har bange anelser om at mine bødler vil stanse meg før jeg forlater Norge. Men – jeg håper det beste og forsøker så godt jeg kan for å komme fram til Ærø. Men ellers hadde MINE BØDLER skapt problemer for meg tidligere også utenfor Norges grenser. Se tidl. Dok.

Den 2.7.2009 hadde jeg startet fra Hamar ca. kl. 14.00 og kjørte via Oslo, Sarpsborg, Strömstad, Uddevalla, Göteborg, Falkenberg til Halmstad - ca. 600 km. (Og jeg er omtrent halvveis til Ærø) Merk jeg ble ikke stanset innenfor Norges grenser, og jeg vet ikke om det er årsaken til - at jeg hadde skrevet PÅ FORHÅND om det på min Hjemmeside og eller at jeg kom tidlig av gårde? Og mine bødler ikke var forberedt til det. Jeg tok en liten blund i Halmstad (Det kan hende at jeg kommer med utfyllende opplysninger senere om det????) og morgenen etter kom jeg til Laholm - en hyggelig "småstad" lit innover fra kysten. Jeg skriver disse ordene på Laholms Bibliotek og skal oppgradere min hjemmeside med det ved en senere anledning - da det ikke er FRI BREDBÅNDLaholms Bibliotek og jeg vil ikke bruke min Bredbånd utenlands, da det kan bli dyrt!

Hvis alt går etter planen kommer jeg til Helsingborg, Landskrona, Malmö, København, Køge, Slagelse, Odense, Svendborg, Rudkøbing i løpet av kvelden, natten - etter den varmeste periode på dagen. Jeg skulle kanskje booket ferjeplass fra Svendborg til Ærøskøbing, men dessverre blir det trikset med mine MAIL-er, BREV, PC-en angripes kontinuerlig, Mobiltelefonen er i perioder helt UBRUKELIG, osv. osv. osv. - samtidig måtte jeg holde lav profil for ikke å røpe for mye på forhånd.

Den 4.7.2009 kom jeg fram via Rudkøbing, Marstal til Ærøskøbing og sjekket inn og møtte flere ”gamle kjente”.

SITAT SLUTT

DEN 21.7.2010 Ja - i dag skal jeg berette om hva som hadde hendt natten fra den 2 til den 3 juli 2009 - i HALMSTAD i Sverige.

"(Det kan hende at jeg kommer med utfyllende opplysninger senere om det????)"

Jeg kjørte fra Norge kl. 14.00 den 2.7.2009. Etter å ha kjørt fra Hamar til Oslo, Sarpsborg, Göteborg stanset jeg mellom Göteborg og Halmstad for å fylle bensin. Etter å ha fylt bensin kjørte jeg videre nedover mot Malmö. Jeg kjørte også forbi Halmstad, men etter Halmstad tenkte jeg at jeg har kjørt allerede over 600 kilometer og klokken var mellom 23.00 - 24.00, at jeg skulle stanse i en av de små kystbyene og sove i bilen før jeg forstsetter turen videre mot Malmö, København, Odense, Svendborg.

FMH VII. DEN 20.8.2010 -------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/31

Istvan Ladiszlaidesz                       20.8.2010                               
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!!

Ved neste avkjøring kjørte jeg ut fra E18 og kjørte på landeveien tilbake til Halmstad. Da jeg kom til utkanten av byen hengte seg en bil bak på min bil og holdt 6 - 7 meters avstand. (MERK! Det var midt på natten, pent sommernatt, stille og det var bare våre to biler på veien) Da jeg svingte til høyre svingte bilen også til høyre, da jeg ved neste kryss svingte til venstre svingte bilen bak meg også til venstre. Deretter svingte jeg til høyre så svingte bilen bak meg også til høyre. Etter hvert nærmet jeg meg til en RUNDKJØRING!!!! Da tenkte jeg å sjekke ut om vedkommende har en reisemål???? Da jeg kjørte inn i RUNDKJØRINGEN så kjørte bilen bak meg også inn i rundkjøringen. Jeg kjørte ikke ut av rundkjøringen, men fortsatte å kjøre rundt i rundkjøringen. Bilen bak meg kjørte heller ikke ut av rundkjøringen men fortsatte med KARUSSELLEN bak min bil!!!! Etter ANDRE runden i rundkjøringen hang fremdeles bilen bak meg på min bil. Etter den TREDJE runden i rundkjøringen hang fremdeles bilen bak meg på min bil.

Det var fire eller fem veier som man kunne kjøre ut av rundkjøringen. Da jeg begynte på min FJERDE runde i rundkjøringen, så (OPPDAGET BILFØREREN I BILEN BAK MEG AT - VEDKOMMENDE VAR AVSLØRT) og kjørte ut av rundkjøringen. For sikkerhets skyld kjørte jeg en runde til i rundkjøringen og deretter kjørte jeg ut på en av de andre veiene. Jeg fortsatte inn mot sentrum av byen og kjørte inn i en blindgate hvor jeg snudde i enden av blindgaten og parkert bilen helt normalt i rekke blant andre parkerte biler. Det var blikk stille og hverken mennesker eller biler på gaten. Jeg har kommet så langt at jeg hadde lagt meg til å sove, og noen biler kjørte PÅ NORMAL VIS både inn og ut av blindgaten.  Deretter kom enda en bil i normale hastigheter og da bilen kom på siden av min bil BRÅBREMSER bilføreren!!!! Først trodde jeg at noen er blitt påkjørt, men da jeg satte meg opp kunne jeg se at det var en Svensk politibil som stanset og en Politimann kom bort RETT TIL MIN BIL (Der sto en KØ av biler) - med LYKTEN I HÅNDEN OG LYSER INN I MIN BIL!!!!

Jeg lå på den andre siden av bilen og ettersom Politimannen ikke kunne se noe uregelmessigheter, gikk han tilbake til Politibilen og kjørte ut av blindgaten. Jeg la meg igjen og etter ca. 10 - 15 minutter kjører igjen en bil innover i normale hastigheter, MEN SOM IGJEN BRÅBREMSER RETT VED SIDEN AV MIN BIL!!!! Nå kom både en Politimann og en Politikvinne ut av bilen de lyser først inn i bilen og da de ikke kunne se noe ureglementert i bilen - kakket de på bilvinduet på bilen. Jeg kom ut av bilen og forklarte ÆRLIG - at jeg er på vei til Danmark/Ærø og jeg hadde kjørt over 600 km og skal sove noen timer og morgen etter skal jeg fortsette videre til Danmark. Etter at Politifolkene sjekket min Sertifikat og vognkortet lot meg sove. Dagen etter kjørte jeg til  "og morgenen etter kom jeg til Laholm - en hyggelig "småstad" lit innover fra kysten."

Jeg har prøvd senere å finne en fornuftig forklaring på. Og det jeg kom til HAR MEGET STOR SANNSYNLIGHET FOR AT DET ER KORREKT!!!!

I disse TERRORTIDER samarbeider landene seg i mellom for å BEKJEMPE TERRORISME!!!! MERK! Jeg har ikke selv GPS!!!! Da jeg kjørte til Danmark var til og med min MOBILTELEFON AVSLÅTT!!!! Årsaken til det? Hvis mine BØDLER vil spore hvor jeg befinner jeg meg - så for de koste på det selv!!!! Og de gjør det!!!!

FMH VII. DEN 20.8.2010 -------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/31

Istvan Ladiszlaidesz                       20.8.2010                               
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!

HVA ER DET NORSK POLITI VET OM MEG?

Jeg er LOVLYDIG
Jeg ikke er VOLDELIG osv. osv. osv.

OG - NÅ SKULLE NORSK OG SVENSK POLITI SJEKKE UNDER "TRYGGE" OMSTENDIGHETER HVOR NØYAKTIG, PÅLITELIG man kan bestemme posisjonen til en BESTEMT BIL OVER LANDEGRENSENE.

Hendelsesforløpet for det Svenske Politiets RUNDGANGER kan jeg tenke meg slik!!!! Etter å ha satt en GPS???? - eller noe enda mer avansert sak på min bil kunne  Norsk Politi i Oslo følge med min bil HELT EKSAKT - hvor den skulle befinne seg. Og en tilsvarende GPS eller lignende ble montert på den Svenske Politibilen. Og - da den Svenske Politibilen kjørte på "KOMMANDO" fra Oslo BRÅSTANSET DE RETT VED SIDEN AV MIN BIL - OG GIKK RETT PÅ MIN BIL. SPESIELT! Det var 15 - 20 biler som var parkert i kø - med ca. 1 meter mellom bilene!!!! Likevel gikk de Svenske Politifolkene RETT PÅ MIN BIL!!!!

Og - når de i første omgang ikke hadde funnet noe bemerkelsesverdig ved min bil kjørte de tilbake. Men da fikk de kontra ordre fra Oslo - at jo de var ved rette bil så de må kjøre tilbake og om nødvendig kakke på vindusruten.

HVORFOR DISSE AKTIVITETENE???? Jo - hvis man skulle avverge en TERRORISTANGREP, hvor man kan spore en bil med terrorister i - TELLER HVER ENESTE HUNDREDELS SEKUND FOR Å KUNNE AVVERGE ET TERRORISTANGREP!!!! Og presisjonen i en slik operasjon avhengig av - hvor nøyaktig den Svenske Politibilen kan hjelpes fram FRA OSLO ved hjelp av GPS TIL DEN RETTE BILEN!!!!

Hvorfor la jeg inn disse sitatene til og med fra i fjor???? Jo - jeg ville vise at - mine BØDLER og deres kvakksalvere fot følger meg ikke bare i Norge, men også i SVERIGE, DANMARK!!!! Og at det ikke er noen tilfeldighet at - jeg blir HVER GANG DÅRLIG (SYK), ETTER YTTERLIGERE OPPGRADERING AV MIN HJEMMESIDE MED SANNHETEN PÅ INTERNET!!!!

Jeg er på vei!!!!

Den 24.7.2010 - Etter to og en halv ukers POSITIVE DANSEAKTIVITET, GOD MAT, OG POSITIVE MENNESKER PÅ AGDER FOLKEHØGSKOLE i Søgne er jeg nå på vei - tilbake til Hamar. Om jeg kommer fram enda en gang til Hamar - UTEN AT JEG BLIR GJORT TIL MORDER, PÅ GRUNN AV BILENS TEKNISKE TILSTAND, VIL TIDEN VISE!!!! De første en og en halv ukene gikk på NORMAL VIS!!!! Men på den siste uken - BLE JEG ENDA ENGANG TIL INNHENTET (AKKURAT SOM I FJOR (ÆRØ)), AV MINE BØDLERS KVAKKSALVERE SOM SØRGET FOR Å FORPESTE DEN SISTE UKEN FOR MEG!!!!

FMH VII. DEN 20.8.2010 -------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/31

Istvan Ladiszlaidesz                       20.8.2010                               
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!

GUD HJELPE MEG!!!!

Hvis jeg MOT ALLE ODDS KLARER Å KARRE MEG TILBAKE TIL HAMAR - ENDA ENGANG TIL – skal jeg gi livstegn så fort som mulig!!!!

Den 24.7.2010 Jeg vil gjerne TAKKE ALLE SAMMEN som hadde bidratt til min trivsel på SØGNE CAMPEN 2010 og:

TAKK FOR DANSEN!!!!

Den 27.7.2010 er jeg tilbake på Hammar Biblioteks lesesal og prøver å sammenfatte de siste tre ukers hendelser.

Hensikten med 2 1/2 ukers danseaktivitet var Å KUNNE KOBLE AV ÅRTIERS ULOVLIGHETER i et positivt miljø, med masse sosiale og fysiske aktiviteter. Det har bare DELVIS BLE INNFRIDD!!!! FORDI - mine BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE SIN VANE TRO SØRGET FOR EN MENGDE ULOVLIGHETER PÅ FLERE MÅTER!!!!

1) Jeg har ikke hatt bruk for VIDEOOPPTAKEREN PÅ LENGE og jeg trodde at MINE BØDLER hadde bare ødelagt min FOTOGRAFI APPARATET, da jeg hadde enda GARANTI på VIDEOOPPTAKEREN!!!! NEI, NEI NEI!!!! Disse folkene hadde mislikt i veldig høy grad at OGSÅ BILDER kom opp på min Hjemmeside, for å UNDERSTØTTE YTTERLIGERE PÅSTANDENE PÅ MIN HJEMMESIDE!!!! Men - VIDEOEN ER EN ENDA SLAGKRAFTIGERE MEDIUM for å kunne formidle ET BUDSKAP PÅ!!!! Og derfor MÅTTE SETTES VIDEOOPPTAKEREN UT AV FUNKSJON!!!!

På Fotografiapparatet kunne funksjonsfeilen umiddelbart sees. DA JEG IKKE KUNNE TA BILDER!!!!

MEN PÅ VIDEOOPPTAKEREN "JUSTERT" DE BORT BÅDE FOKUSERINGEN OG BILDESTABILISATOREN!!!! Og på den måten satte de VIDEOOPPTAKEREN HELT UT AV FUNKSJON!!!! Jeg ble oppmerksom først på fokuseringen og etter å ha prøvd VIDEOAPPARAT og fått opptaket over til PC-en ble funksjonsfeilen avslørt uten tvil!!!!

FMH VII. DEN 20.8.2010 -------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/31

Istvan Ladiszlaidesz                       20.8.2010                               
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!

2) BILEN. Jeg hadde den ÅRLIGE SERVICEN på bilen - SE SITATET NEDENFOR!!!!

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.7.2010 SIDE 7 - 14 av 17

Den 30.6.2010 FORTSETTER FAENSKAPET FRA MINE BØDLER!!!! Enda engang til TAPPET de KJØLEVÆSKE FRA RADIATOREN!!!! MER ENN TO LITER AV KJØLEVÆSKEN FORSVANT!!!!

MERK SPESIELT! Den 26.5.2010 (seks dager siden var jeg på DEN ÅRLIGE SERVICEN – og siden har jeg EKSTRAORDINÆRT OFTE SJEKKET BÅDE OLJENIVÅET, KJØLEVÆSKENIVÅET osv.) FORDI – av ÅRTIERS ERFARING PRESTERER MINE BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE EN MENGDE PROBLEMER FOR MEG NÅR TIDEN NÆRMER SEG TIL AVGANG TIL: SØGNE, TRONDHEIM, BERGEN, OSLO, SVERIGE, DANMARK OSV. OSV. OSV. OG VI ER GARANTERT IKKE FERDIG MED DET!!!!

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.6.2010 side 24 av 25

”OG - JEG HAR ALLEREDE MEGET GOD GRUNN TIL Å VENTE PÅ ALLE DE FAENSKAPENE - MINE BØDLER OG DERES KVAKKSALVERE VIL STELLE I STAND FOR Å SKAPE HINDRINGER FOR MEG PÅ VEIEN TIL OG FRA SØGNE. I VERSTE FALL (KAN JEG BLI GJORT TIL MORDER) - KAN JEG RISIKERE AT JEG IKKE KOMMER FRAM TIL SØGNE I DET HELE TATT!!!!” SE: BILENS TEKNISKE TILSTAND!!!!"

SITAT SLUTT

SITAT FRA BL.A. FMH VII. den 20.4.2010 side 29 av 50

FMH VII. DEN 20.8.2010 -------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/31

Istvan Ladiszlaidesz                       20.8.2010                               
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!

GUD HJELPE MEG!!!!

Skulle jeg dø på VEIEN HAMAR - SØGNE OG RETUR SØGNE - HAMAR – da er det INNHOLDET PÅ ETTERORD - HVOR DE ALLER FLESTE SKYLDIGE ER NAVNGITT GJELDER 100 %!!!!

"OG JEG HAR DEN DYPESTE BEKLAGELSEN FOR – HVIS USKYLDIGE SKULLE OGSÅ MISTE LIVET I ET ULYKKE OG JEG DØR MED GOD SAMVITTIGHET - DA JEG HADDE GJORT ALT SOM ER I MENNESKELIG MAKT OG VEL SÅ DET, FOR Å RETTE PÅ GALSKAPEN, MEN MIRAKLER KAN JEG DESSVERRE IKKE GJØRE!!!!"

SITAT SLUTT

Den 2.7.2010 Fortsetter MINE BØDLERS FAENSKAP!!!! Den 2.7.2010 skulle jeg igjen til bilreparasjon hos BILTUNET BILVERKSTED i Ski. MEN!!!! To dager før jeg skulle av gårde (den 30.6.2010) fikk jeg PLUTSELIG PROBLEMER MED AT: 2 1/2 liter av kjølevæsken FORSVANT fra radiatoren!!!!

Jeg kjørte til bensinstasjonen og kjøpte 1 liter konsentrat som gir 2 liter ferdigblandet kjølevæske. Etter å ha fult TO LITER KJØLEVÆSKE i radiatoren var radiatoren fremdeles ikke full!!!! Jeg måtte inn i bensinstasjonen og kjøpe enda en liter kjølevæske konsentrat og etter å ha fult ytterligere en halv liter kjølevæske i radiatoren ble det normal nivå i radiatoren!!!! Etter en kort kjøretur parkert jeg bilen og en halv time etterpå gikk jeg fra bilen til Biblioteket, men før jeg gikk fra bilen kontrollert jeg igjen kjølevæskenivået og den forble normal!!!! Deretter sjekket KJØLEVÆSKE/OLJE NIVÅET på bilen hver gang jeg hadde parkert bilen og før jeg kjørte bilen!!!! BÅDE KJØLEVÆSKENIVÅET OG OLJENIVÅET FORBLE NORMAL!!!!

Den 1.7.2010 kjørte jeg fra Hamar til Ski for å få reparert bilen. Etter ankomst til Ås SJEKKET BÅDE KJØLEVÆSKENIVÅET OG OLJENIVÅET! Etter å ha overnattet i ÅS – SJEKKET JEG BÅDE KJØLEVÆSKENIVÅET OG OLJENIVÅET FORBLE NORMAL!!!! Deretter kjørte jeg til Bilverkstedet og igjen sjekket KJØLEVÆSKE OG OLJENIVÅET OG DEN VAR FREMDELES NORMAL!!!! Deretter gikk jeg inn i Bilverkstedet overlevert bilnøkkelen osv. Da bilen ble kjørt til inngangporten til verkstedet med motoren i gang ble det sjekket lekkasje – RANT KJØLEVÆSKE FRA VANNPUMPEN!!!!

FMH VII. DEN 20.8.2010 -------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

9/31

Istvan Ladiszlaidesz                       20.8.2010                               
Til: Fylkesmannen SYLVIA BRUSTAD i Hedmark - i Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens fravær!!!

(MERK! Hadde jeg kjørt med en slik lekkasje fra Hamar til Ski VILLE JEG ALDRI KOMMET FRAM – DA MOTOREN VILLE HAVARERT FØR JEG KOM TIL OSLO!!!!)

Det ble bestilt vannpumpe og denne reparasjonen kom selvfølgelig i tillegg til de øvrige reparasjonsutgiftene!!!!

SPESIELT! SPESIELT! SPESIELT! SPESIELT!

Jeg har tidligere beskrevet på min HJEMMESIDE AT – JEG ANGRIPES DAGLIG PÅ FØLGENDE MÅTE:

1) MIN HELSE ANGRIPES!!!!
2) BILENS TEKNISKE TILSTAND ANGRIPES!!!!
3) MIN ØKONOMI ANGRIPES VED Å FRARØVE MEG ØKONOMISKE RESSURSER!!!!

MERK! Den overordnede MÅLSETNINGEN for mine BØDLER og deres kvakksalvere er å få avskiltet bilen: BÅDE FOR Å FÅ UT EN TRAFIKKFARLIG BIL (PÅ GRUNN AV PÅFØRTE SKADER!!!!) AV TRAFIKKEN, OG FOR Å TA FRA MEG BÅDE FREMKOMSTMIDDELET OG MULIGHETEN FOR Å KUNNE OVERNATTA I BILEN!!!!

Gud vet om jeg klarer og karre meg fram til SØGNE!!!!
 

Jeg er på vei!!!!

Den 1.7.2010 ble ytterligere en FAENSKAP FRA MINE BØDLER AVDEKKET!!!! Jeg hadde skrevet på min Hjemmeside tidligere at: Selv om både MIN FOTOGRAFIAPPARAT OG VIDEOAPPARAT lå i samme pose i bagasjerommet ødela mine BØDLER BARE FOTOGRAFIAPPARATET - DA DET VAR ENDA GARANTI PÅ VIDEOOPPTAKEREN. Det stemmer ikke – da MINE BØDLER ødela også videoopptakeren også, men jeg kunne ikke se UMIDDELBART!!!! Det de gjorde var at: De justert bort den AUTOMATISKE FOKUSERINGEN!!!!

Det vil si – de videoopptakene jeg gjorde i Julen og første Juledag i Elverum kirke ble fullstendig ødelagt - DA FOKUSERINGEN var fullstendig feil og opptakene UKLARE!!!! Men - jeg kunne ikke se feilene umiddelbart. Jeg kunne slå på videoopptakeren jeg kunne ta opp og jeg kunne se tidligere opptak også!!!! Men – alle de opptakene jeg gjorde var fullstendig mislykkede!!!!

JA - FANDEN SOVER IKKE!!!!

SITAT SLUTT

HERFRA FORTSETTER JEG MED AVSLUTNINGEN AV PER M. STENSAAS Attførings sekr. Ø. Toten Trygde ktr.  FRA SIDE 17  

 

 (ETTER AT JEG ENDA ENGANG FÅTT AVSLAG PÅ EN BILSØKNAD MED STØTTENDE SPESIALIST UTTALELSE!!!!) - som jeg bruker fremdeles i dag. Både til å kjøre og å sove (og jeg overlevde hittil i 11 år (i 2010 16 år!!!!) som uteligger) i den. Bilen er i sitt 22. år (i 2010 27. år) og det 27 år ikke hadde greid å fortære på bilen???? -

 PER M. STENSAAS -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

17/17

Det har MINE BØDLER sørget for å få FART på den naturlige foreldelsen. Resten av denne bilens historie må du lese på DS: Dronning Sonja, FO: Fylkesmannen i Oppland/Østre Toten og FO SYNDREGISTER. Fylkesmannen i Hedmark/Hamar hovedfilene FMH I - VII. og OPPSUMMERING AV 07. 08. og 2009

ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR KJØPTE MIN BIL NR. 5 i 1993

OG ETTER DENNE PERIODEN BRYTER GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS ALLE

 

 ANSVARLIGE OG OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BÅDE PÅ Østre Toten/Oppland, Hamar/Hedmark OG HOS OVERORDNET INSTANSER I Oslo - SOM JEG HADDE HENVENDT MEG, ENTEN SKRIFTLIG ELLER PERSONLIG BL.A.:

STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK (EN OG TO), STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN ARNE FLIFLET, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, FYLKESMANNEN I OPPLAND KNUT KORSETH, Østre Toten Kommune, Østre Toten Trygdekontor,  Østre Toten Sosialkontor.

FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, ORDFØRER I HAMAR EINAR BUSTERUD, Hamar Kommune, Hamar Trygdekontor, Hamar Sosialkontor, POLITIMESTER PÅ HAMAR SVEIN OPSAHL osv. osv. osv.  FOR Å FÅ EN HEDERLIG LØSNING PÅ ULOVLIGHETENE SOM HAR VÆRT OG ER UTØVET MOT MEG I MER ENN TRE ÅRTIER!!!!

 (Unntak: tidl. Fylkesmann. Kjell Borgen!)

NEI, FY - FY - FY!

            HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

Kjell Bruaset    ØSTRE TOTEN KOMMUNE
 

KJELL BRUASET lege på Lena legesenter       GÅ ØVERST I DOKUMENTET       

1/6

KJELL BRUASET: Min behandlede lege på Lena legesenter, både før og etter mitt andre hjerteoperasjon i 1990, med en 1 ½ års periode i mellom (både før og etter operasjonen) da hadde jeg bare kontakt med Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus. Kjell Bruaset var den første person som hadde fortalt meg at jeg er uønsket i dette landet på følgende måte:

Forløp: Jeg var hos min behandlede lege hvor det ble tatt TT prøve (trombose test), med hensyn til å dosere marevan (blodfortynnende middel) etter at legen så på TT prøven sier legen til meg:
 
”Du har for lav TT verdi, du må komme igjen om to dager for å ta en ny TT prøve”.

Da svarte jeg: ”Jeg beklager, men jeg kan ikke komme så ofte som du av helsemessige grunner anser nødvendig, da jeg ikke har penger for å kunne betale legeegenandeler, blodprøveegenandeler og å hente de medisinene som du skriver ut”

Da svarte legen: ”Ja, men - hvor godt du kunne leve i Ungarn av de pengene du for her i Norge?”

MERK!
Hvilken relevans har det, om hvor godt jeg kunne leve av de pengene jeg får her, - i Ungarn? Jeg lever i Norge, det er her jeg er avhengig av å kunne kjøpe mat, betale for legeegenandeler, blodprøve egenandeler, legeforordnede medisiner osv. Selv om budskapet fra legen var det samme som Kåre Willoch, men sammenlignet med Kåre Willochs formidling av samme budskap hadde legen brukt BLOMSTERSPRÅK.

MERK!
Det var den samme lege som tvunget meg på uføretrygd f.o.m. 1988 -

KJELL BRUASET Lege v. Lena legesenter   -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

2/6

Og sa at dette skulle bare være en midlertidig løsning i tre år! I skrivende stund i 2004 er det gått 18 år (i 2010 24 år!!!!) og jeg er fremdeles uføretrygdet!
                       
Sitat fra mitt brev av 10.09.1995

TRYGDEYTELSER SOM BLE BORTE:

Før jeg kom ut fra Gjøvik Fylkessykehus etter den andre hjerteoperasjonen i 1990, hadde jeg en siste samtale med Overlege Slaastad og Sosionomen Pirko Koskinen. Der ble jeg presentert tre A4 dokumenter.

1.) Det første dokumentet skulle jeg overlevere til Østre Toten Sosialkontor, og er for dekning av utgiftene til innleggelse av telefon. Slik at jeg umiddelbart kunne ta kontakt med Overlegen, hvis det skulle oppstå noen komplikasjoner etter hjerteoperasjonen. (Det viste seg at, da Televerkets ansatte kom og la telefonledningen og stikk kontakten på veggen, så spurte mannen om jeg ville ha telefon også? Ja svarte jeg, hvordan skulle jeg ellers kunne ringe, hvis jeg har bare ledningen og en stikk kontakt på veggen? Så fikk jeg også en telefon. Men det klaget Sosialkontoret over, fordi de skulle bare dekket innleggelsen dvs. ledningen og stikk kontakten montert på veggen og ikke selve telefon apparatet. Men hvordan jeg skulle ringe uten en telefonapparat, det kunne Sosialkontoret ikke svare på).

2.) Det andre dokumentet skulle jeg overlevere på Østre Toten Trygdekontor, hvor jeg skulle søke trygdeytelser for dekning av medisin utgifter og bruken av Telefonen, en samlet beløp på over kr 4 000,-.

3.) Det tredje dokumentet var en støttende legeerklæring for en bilsøknad som teknisk hjelpemiddel, den skulle jeg overlevere også på Østre Toten Trygdekontor sammen med (pkt. 2) medisin kostnadene og bruken av telefon. -

KJELL BRUASET Lege v. Lena legesenter   -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

3/6

Flere uker før jeg skulle avslutte min rekonvalesensopphold på Solås, rett overfor Gjøvik Fylkessykehus hvor vi hadde hele tiden kontakt med Gjøvik Fylkessykehus som også startet opp med Hjerte trimm aktivitetene i den perioden.

Da sa Overlegen til meg: "Du får komme i gang med en ny bilsøknad via Trygdesystemet",

Men da svarte jeg at: "Jeg har søkt flere ganger bil som teknisk hjelpemiddel via Trygdesystemet, og jeg ble gjort narr av hver gang og jeg vil ikke gå på ett nytt nederlag i møte."

Og da sa Overlegen: "Du skal få den bilen, jeg skal gi deg den lege erklæringen som skal til for å få den bilen."

Etter to, tre uker ga jeg etter og var villig til å sende en ny Bilsøknad. Da var mitt rekonvalesensopphold etter hjerteoperasjonen over og jeg skulle komme hjem igjen.

Etter at jeg kom hjem, fremmet jeg søknaden for innleggelsen av telefonen til Østre Toten Sosialkontor og Søknadene for medisiner og Telefonbruk og Bil som teknisk hjelpemiddel til Østre Toten Trygdekontor.

Trygdekontoret ikke hadde gjort noe i første månedene med mine søknader. Samtidig arbeidet jeg med å innlevere min nye budsjett som skulle gjelde for kommende ett års periode. Imens jeg var på Sykehus og på rekonvalesens hadde jeg fått gratis medisin.

Men når jeg kom hjem måtte jeg kjøpe medisin selv og det hadde jeg ikke penger til og -

KJELL BRUASET Lege v. Lena legesenter   -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

4/6

Østre Toten Trygdekontor ikke gjort noe med min søknad som gjaldt medisiner og telefon bruk, hvor medisin utgiftene var på nærmere kr 4000,- pr mnd. I samme periode skrev min behandlede lege ut mine medisiner, hjertemedisiner på blå resept og de andre medisinene på hvit resept. Imens jeg hele tiden var pengeløs.

        Da Østre Toten Trygdekontor ikke hadde behandlet mine søknader, hadde Østre Toten Sosialkontor bestemt seg for å ta over den søknaden som jeg fremmet på Trygdekontoret og som gjaldt medisinkostnadene og telefornbruk på over kr 4 000,- pr mnd.


Man kan tenke seg hvordan det er for en Sosial klient å få over kr 4000,- ekstra utgifter til medisiner i mnd, som man ikke har i utgangspunktet dekning for. Min behandlede lege Kjell Bruaset i siste ukene før vedtaket på Sosialkontoret ble fattet, skrev ut de fleste av mine medisiner på blå resept (for at jeg i det hele tatt kunne hatt medisinene). Og da vedtaket endelig forelå og jeg skulle fått utbetalt over kr 4000,- pr mnd ble jeg innkalt på Sosialkontoret og fikk "presentert fakta".

Du har så å si alle medisinene på blå resept, pengene tilbake.

Legen kunne nå skrive ut mine medisiner i henhold til loven dvs. hjertemedisiner på blå resept og resten på hvit resept, fordi nå hadde jeg dekning både for legeegenandeler, blodprøve egenandeler og til medisinene både på hvit og på blå resept. Sosialkontoret fikk redusert bevilgningen på over kr 4000,- pr mnd til ca kr 1600,- pr mnd. Og ikke nok med det! Den samme lege skrev nå ut samme medisiner: Hjerte medisiner på blå resept og de andre medisinene på hvit resept.

KJELL BRUASET Lege v. Lena legesenter   -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

5/6

        Dvs. jeg ble ikke bare "fralurt" berettiget medisinske kostnadsdekning, men når jeg fikk redusert bevilgningen på over kr 4000,- pr mnd til kr 1600,- pr mnd, på grunn av at jeg hadde nesten alle medisinene på blå resept, skrev legen ikke lenger ut alle medisinene på blå resept, men bare hjertemedisinen på blå resept og resten IGJEN på hvit resept. (Slik kan man dra to skinn av en bjørn).

        Deretter gjorde jeg min lege oppmerksom på, hvilken økonomisk ruinerende virkning hans måte å skrive ut mine medisiner påfører meg, og ba legen om å skrive ut mine medisiner i henhold til den NORSKE LOVEN, og for å bruke loven konsekvent - da gjorde legen følgende: Samme lege skrev ut samme medisner med to dagers mellomrom, en gang på hvit resept og andre gang på blå resept. Legen hadde dermed demonstrert for meg at, jeg kan gjerne påberope meg Den Norske Loven, men han har makt og vil bruke den etter eget forgodtbefinnende!!!!

Deretter ønsket jeg å bytte lege, men jeg ville ha en lege utenfor Østre Toten Kommune. Da jeg hadde henvendt meg til Legesenteret på Bøverbru (Vestre Toten Kommune), fikk jeg beskjed om at jeg skulle skaffe meg en lege innenfor Østre Totens grenser. Og jeg som trodde at jeg kunne velge FRITT lege selv!?!?

Sitat fra mitt brev til HKH Dronning Sonja den 20.09.1993

Dermed ble den Faste Sosialhjelpen til medisiner og bruken av telefon redusert ytterligere fra kr 4220,-:
HER!!!
****
Se originaldokumentet, bankutskrift kr 4220,- pr mnd.

Og etter at jeg fikk redusert den Faste Sosialhjelp beløpet fra kr 4 220,- til kr 1 739,- pr mnd. måtte jeg komme til en ny lege og den nye legen skrev alle mine medisiner unntatt ett på hvit resept. (Det går fint an å flå, to skinn av en bjørn også, ved først redusere den Faste Sosiale ytelsen pga. blå resept, og deretter i tillegg skrive ut medisinene på hvit resept igjen).

KJELL BRUASET Lege v. Lena legesenter   -------------------NESTE SIDE -----------------------                         

6/6

        I dag er den Faste Sosialhjelpen redusert til kr 1 739,- pr. mnd. og det er bare Gud som vet hvordan jeg skal klare det. Min behandlede lege sluttet på jobben f.o.m. Juli 1993. Da hadde jeg henvendt meg til en ny lege, hvor jeg fikk skrevet ut samme medisiner på hvit resept. Hvorfor setter Sosialkontoret meg først i en håpløs økonomisk situasjon og deretter henviser de meg til en psykolog? (Se klient utvalgets vedtak fra den 24.08.1993).

 

NEI, FY - FY - FY!

            HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


FINN BOYE NYSVEEN  ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR
 

   TIDLIGERE SOSIALLEDER V. Ø. TOTEN SOSIALKONTOR

FINN BOYE NYSVEEN     GÅ ØVERST I DOKUMENTET      

1/4

Slik ble saksbehandling praktisert for meg under Finn Boye Nysveens ledelse på Østre Toten Sosialkontor.

Sitat fra mitt brev av 17.08.1993 til Ø. Toten Sosialkontor

JEG HÅPER AT DISSE ER BARE EN REKKE UHELDIGE TILFELDIGHETER.

Min Faste Sosiale ytelse gjaldt t.o.m. Mai 1993. Jeg innleverte NY BUDSJETT den 06.05.1993, samtidig da jeg hadde time hos min saksbehandler:

1.) Min saksbehandler ble langtidssykmeldt, så hun ikke kunne gjøre noen ting, og min neste time hos saksbehandler ble også avlyst. Så kunne en ikke gjøre noe!!!!
2.) En andre saksbehandler skulle ta over, men han skulle først på ferie, så han kunne ikke gjøre noen ting. (Penger til legeforordnede medisiner), Så kunne en ikke gjøre noe!!!!
3.) En tredje person tar over, som egentlig ikke jobber på Sosialkontoret og ikke har fullmakt til mer enn å bevilge penger til mat, så han kunne ikke gjøre noe. Så kunne en ikke gjøre noe!!!!

4.)
Nå skulle (2) den saksbehandler som skulle komme tilbake fra ferie og gjøre noe, men han ble sykmeldt, så kunne en ikke gjøre noe!!!!
5.) Nå skulle igjen ta over (3) han som ikke arbeider på Sosialkontoret - og da han skulle se på det innleverte Budsjettet, kunne han ikke finne Budsjettet i mappen min - og på hele Sosialkontoret var ikke en eneste sjel som hadde peiling, hvor min Budsjett befant seg (til tross for at jeg innleverte Budsjettet i 2 eksemplarer). Så han kunne ikke gjøre noe!!!!

6.) Etter ytterligere 2 - 3 uker kom det innleverte Budsjettet fram til dagens lys, og han som ikke arbeider på Sosial -kontoret, kunne sette seg inn i saken og hadde konkret forslag til, hvordan vi skulle gripe saken an, men vi måtte vente fordi - han skulle reise på ferie først, og deretter skulle folk på Trygdekontoret også ha sine fortjente ferie, så vi ikke kunne komme i gang før, etter første uken i august. Så jeg skulle ta kontakt etter første uken i august. -

 FINN BOYE NYSVEEN   -------------------NESTE SIDE --------------------                  2/4

Men - da fikk jeg greie på at han er tatt av saken og nå jobber ikke lenger på Sosialkontoret - så kunne en ikke gjøre noe.

7.)
Den langtidssykmeldte saksbehandleren kom tilbake den 02.08.1993 kl 10.30 tok jeg telefonisk kontakt. Budsjettet er fremdeles ikke behandlet - og ettersom det er gått 3 måneder siden jeg hadde innlevert Budsjettet - MÅTTE JEG INNLEVERE NY BUDSJETT!!!!!!!???????, men etter en stund gikk hun fra det (kanskje hun hadde synes synd på meg?), og hun skulle ordne med pengene ved kl 13.30.

Jeg fikk utbetalt penger og jeg fikk ferdigbehandlet Budsjettet - angående Fast Sosialhjelp f.o.m. august 1993 og t.o.m. Januar 1994. Jeg fikk utbetalt penger som er omtrent halvparten av det beløpet som jeg hadde dokumentert og hvor det heller ikke blitt tatt hensyn til de faktiske Bilutgiftene.

Men forunderlig vis ble det tatt hensyn til kostnader som ikke engang står i Budsjettet, men som sto i fjor årets Budsjett. (Hadde saksbehandleren lest det rette Budsjettet fra 06.05.1993???)

Saksbehandleren hadde bemerket at jeg hadde FRIKORT og BLÅ RESEPT på en del av medisinene. (Det stemmer at jeg har det NÅ, men jeg har fått disse medisinene på HVIT RESEPT og da jeg kom ut fra Sykehuset og Trygdekontoret ikke hadde behandlet min søknad om medisinske utgifter (i flere måneder), og deretter overtok søknaden Sosialkontoret og det tok ytterligere 3 - 4 uker før Sosialkontorets vedtak forelå for rundt kr 4000,-, som jeg ikke hadde penger til å dekke, men enten tar legen hensyn til min evigvarende økonomiske elendighet (og skriver ut medisinen på BLÅ resept for at jeg kunne ha det når jeg må ta det, eller endres lovene i hytt og pine, eller det som verre er?).

Jeg må gardere meg til det økonomisk mest ugunstige tilfelle, og da jeg i dag ikke har fast behandlede lege, og jeg vet heller ikke, hvilken lege jeg kommer til å få, og også hvor godt kjennskap legene har til de gjeldende lover? -

 FINN BOYE NYSVEEN   -------------------NESTE SIDE --------------------                  3/4

MERK! Til tross for at jeg hadde spist nesten bare brød i perioden, hadde jeg fremdeles ikke råd til å kunne fått reparert Bilen - og bare i siste uken måtte jeg ha hjelp tre ganger for å få starte Bilen. MERK! Jeg har fått kr 1000,- til bensin, bilreparasjoner, bilvedlikehold osv. (Det beløpet dekker ikke engang de faktiske bensinkostnadene!!!!) - er det noen som kan si meg, hvor jeg skal få de resterende pengene til det, og hva med vedlikehold av bilen?

Jeg ba om å få en time hos min saksbehandler, både for å redegjøre for saken og å få hjelp til å anke vedtaket - etter en del om og men fikk jeg en time den 17.08.1993, men to dager etter på fikk jeg brev i Posten, om at min time hos saksbehandleren er utsatt til den 24.08.1993 dvs. jeg får ikke hjelp til å fremme anken til vedtaket pga. at fristen til anken går ut den 23.08.1993.


I SAMME PERIODE SOM PKT. 1 - 7 SKJEDDE HVER GANG FØLGENDE DA JEG HADDE RINGT TIL ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR, TIL MIN SAKSBEHANDLER:

1.) Jeg ble koblet overalt til de forskjellige kommunale kontorene, men ikke dit jeg skulle (hadde det vært påmontert telefon på toalettet, ville de antakelig koblet meg over dit også).

2.) Hvis jeg tilfeldigvis ble koblet over til Sosialkontoret - da var det rett og slett ikke mulig å få tak i vedkommende person (saksbehandleren), som jeg skulle snakke med.

Og på toppen av det hele, da jeg møtte personlig opp på Sosialkontoret, kunne de ikke finne det omtalte Budsjettet. Jeg måtte også snakke både med Avdeligs sjefen og Helse og Sosialsjefen, for å kunne få utbetalt penger til dokumenterte legeforordnede medisiner som en (Ex Helse og Sosialsjef) burde vist, at man kan gjøre et administrativt vedtak på, slik at jeg kunne hatt disse medisinene da jeg måtte ta dem, -

 FINN BOYE NYSVEEN   -------------------NESTE SIDE --------------------                  4/4

og ikke når Sosialkontoret endelig ferdigbehandler en flere måneder gammel sak. Vel å merke, da jeg hadde dokumentert disse utgiftene ekstra (Utenom Budsjettet og dokumentene befant seg hos saksbehandleren allerede i flere dager).

Etter hvert forlangte jeg å få snakke med Avdelingssjefen, da fikk jeg opplyst, at han var ikke til stede. Deretter ville jeg snakke med Helse og Sosialsjefen, Da utgav (Finn Boye Nysveen) seg selv for å være Helse og Sosialsjef, til tross for at han er ansatt som saksbehandler, og ikke var villig til å snakke med meg.

Nå nærmer seg 4 måneder siden jeg har prøvd å få gjort noe med saken, men nå vil jeg gjerne få en bestemt tidspunkt til seriøs behandling av mine problemer, og en timeplan til framdrift av løsningen.

NEI, FY - FY - FY!

             HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!LAILA SMEDSRUD
SAKSBEHANDLER V. Ø. TOTEN SOSIALKONTOR

LAILA SMEDSRUD     GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

I hennes periode hadde Østre Toten Sosialkontor begynte med og ikke dekke de økonomiske kostnadene som "under normale omstendigheter" tidligere ble betalt, men nå lot Sosialkontoret akkumulere seg opp til kr 25000,- i ubetalte regninger - inkludert også lege regninger som er gått til inkasso! SLÅ DEN! For en person som ikke drikker, aldri brukt narkotika, er uten negative - skadelige - egenskaper - interesser og som bruker pengene bare til det formål som de er beregnet for. I hennes periode ble mine medisin, legeegenandeler, blodprøveegenandeler redusert fra kr 4220,- i første omgang til kr 2900,- og så videre redusering til ca kr 1600,- pr. mnd!!!!
HER!!!
****Se: Sosial vedtak, 3.11.1993

Dette var første trinn i nedskjæringene på mine bevilgninger til legeforordnede medisiner, legeegenandeler, blodprøveegenandeler (og telefonbruk som utgjorde i snitt kr 250,- pr. mnd.) av kr 4420,- pr. mnd. Til slutt endte beløpet på kr 640,- pr. mnd. I tillegg står det også på vedtaket de bilutgiftene som Sosialkontoret dekket. Merk! beløpet for bensin, bilreparasjoner osv. med kr 1000,- pr. mnd. I virkeligheten dekket ikke de tusen kronene - de faktiske bensinkostnadene engang.

NEI, FY - FY - FY!

             HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


TOMMY NILSSON

 TOMMY NILSSON  GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

 SAKSBEHANDLER V. ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR (SENERE KONSTITUERT SOSIALLEDER). Ja - etter å ha gjort SKITTJOBBEN, MÅTTE EN PÅSKJØNNELSE TIL!!!!

Jeg henviser til vår tidligere "AVBRUTT" samtale, hvor du bare la på telefonrøret, og du forlangte at jeg skulle innlevere søknad på lik linje, med alle andre Sosiale klienter. Merk! Jeg vil på ingen måte presse meg foran andre i den Sosiale "KØEN", men jeg har fortalt deg, at jeg hadde store helsemessige problemer, blant annet hadde jeg to ribbeinsbrudd og indre blødninger, men til tross for det forlangte du, at jeg skulle innlevere søknaden personlig, og da jeg spurte deg om du ville ta personlig ansvaret, for at jeg i en slik helsetilstand skulle kjøre bil (for jeg hadde ikke råd til drosje), da la du bare på telefonrøret.

Her vil jeg gjerne bemerke, at da jeg tidligere gjentatte ganger prøvde å få kontakt med deg, da hadde jeg flere ganger blitt fortalt at du var ute på hjemmebesøk. Kunne du ikke tenkt på å kunne kommet på hjemmebesøk til meg også, i alle fall når jeg hadde så store helsemessige problemer, som jeg hadde i det aktuelle tidspunktet?

        Under vår tidligere samtale hadde du bemerket, at jeg var med frivillig på OL-94, og jeg spiste gratis mat der, ergo kunne jeg lagt opp en del penger på det, slik at jeg kunne klart meg fram til neste utbetaling av Uføretrygden på den 20.03.1994. Du har god observeringsevne, det var meg du så på Lillehammer.

 TOMMY NILSSON

2/3

1.) Det du kanskje ikke er klar over er at f.o.m. 28.01.94 og fram til OL start på den 12.02.94 hadde jeg for egen regning kjørt til og fra deltakerlandsbyen hver dag. Og merk det, du hadde ikke bevilget til det fornål en eneste krone. Men det var ikke dette beløpet som hadde forårsaket mine økonomiske problemer. Problemet var at jeg hadde to bilreparasjonskostnader på over kr 2 000,- under oppholdet i Lillehammer. I tillegg hadde jeg uforutsett store utgifter til legebesøk, Sykehusbesøk, forskjellige undersøkelser, drosjeregninger osv. som samlet beløp seg til over kr 1 000,- og det har jeg forklart til deg, men det var ikke mulig å få gehør hos deg.

2.)
Tro eller ikke, men jeg under hele OL-94 hadde bare brukt kr 100,- til personlige formål. Så jeg har nok ikke sløst med penger der heller.

3.)
Hvis du ser på den vedlagte oversikten over ubetalte regninger, da ser du at jeg har minus på kontoen på over kr 22 000,-. (Men beløpet er kanskje over kr 25 000,- med eventuelt tillegg for husleie på Bergseng Skole for februar og deler eller hele beløpet for mars), for slik jeg tyder ditt tidligere brev, hadde jeg fått dekket husleien på Bergseng for januar 1994. Jeg søkte også tidligere dekning for husleien på Bergseng for september, oktober, november, desember 1994, men fikk avslag.

Men la meg stille en spørsmål: Hvor mange OL på Lillehammer burde jeg ha vært med på (for å spise gratis mat, for å kunne legge opp penger), -

 TOMMY NILSSON

3/3

for at jeg skulle kunne lagt opp et beløp i størrelsesorden på kr 22 000,-???? Mener du virkelig at jeg skulle også spart inn husleie kostnadene for september 1993 også ved hjelp av OL-94????

        Jeg henviser til vår tidligere samtale, om ditt brev til meg med opplysninger om nytt vedtak om FASTE SOSIALE YTELSER. I brevet ditt står "Se detaljerte opplysninger om fordeling av bevilgningene", denne detaljerte oversikten hadde jeg tidligere gjentatte ganger etterlyst, og du hadde lovet om å sende den til meg
via post, men hittil hadde jeg ikke fått.

NEI, FY - FY - FY!

 

HIT!!!!             

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


JULIO C. VAZQUEZ
SAKSBEHANDLER V. Ø. TOTEN SOSIALKONTOR

JULIO C. VAZQUEZ  GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Han skulle nå ta den Norske Loven bokstavelig, men dessverre viste det seg at han som alle andre ved Østre Toten Sosialkontor er "LOJALE" MOT SINE OVERORDNEDE. Han er en av de som hadde fått minst skitt på sine hender i denne saken.

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!             

 

 


KAI LØVSTAD
SAKSBEHANDLER V. Ø. TOTEN SOSIALKONTOR

KAI LØVSTAD GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

2308 HAMAR                         27.05.1998

Kai Løvstad
v. Østre Toten Sosialkontor

NEDBETALING AV SOSIAL LÅN.

Jeg henviser til Deres brev av 24.04.1998, hvor De henviser til nedbetaling av Sosial lån som jeg fikk da Østre Toten Sosialkontor kjøpte min forrige bil som også var fullfinansiert fra Østre Toten Sosialkontor, og her omtalte kr 5 000,- (Sos. lån) var del finansiering av fullfinansieringen. (Resten var bank lån). Lånet på kr 5 000,- hittil hadde vært både avdrags og rentefritt. Nedbetalingen hadde De begrunnet med at:

"DA DE IKKE MOTTAR SOSIALHJELP KUNNE DE BEGYNNE Å NEDBETALE LÅNET MED
KR 500,- I MND AVDRAG"


Denne logikken vil nok holde under normale omstendigheter, men jeg har dessverre ikke hatt normale omstendigheter i 22 år, men det er ikke det jeg skal gå innpå her.

 
       Saken er at, jeg ikke er i stand til å nedbetale det omtalte lånet. Årsaken til det er følgende: Den 01.07.1995 hadde jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar. På Østre Toten hadde jeg : Bostøtte kr. 1 800,-, og Fast Sosialhjelp kr 5 000,- pr mnd., i tillegg til Uførepensjonen. Den Faste Sosialhjelpen var øremerket middel til Husleien og kommunale utgifter og Bil lånet. Bil lånet som er inkludert her i den Faste Sosialhjelpen er for min siste bil som jeg har kjøpt i 1993, og som Østre Toten Sosialkontor også fullfinansierte, -

 KAI LØVSTAD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

2/4

og som jeg fremdeles nedbetaler banklånet på, og som Østre Toten Sosialkontor hadde oppfordret meg om å oppta, og i vedtaksform hadde fulldekket det månedlige avdraget på lånet.

Da jeg hadde flyttet til utkanten av Hamar, hadde de ansvarlige personer og myndigheter nektet for meg time (på Hamar Sosialkontor) for å kunne innlevere relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter. Deretter gjorde de vedtak angående økonomi som ikke har noen som helst rot i virkeligheten.

Disse handlingene på lengre sikt resulterte for meg i at :
- Jeg
ble husløs
- Jeg
ble nektet mat, legeegenandeler, legeforordnede medisiner osv.
- Og
på toppen av det hele, ble jeg plyndret for mitt innbo.


Fra og med 01.04.1996
hadde jeg bodd på gaten, (2 år og 3 mnd - I 2011 16 ÅR!!!!) sultet og frøs mye. Dette er et direkte resultat av at folk i ansvarlige stillinger handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt til å forvalte, og som hadde resultert i mitt livs tragedie.

        MERK! Etter at jeg hadde flyttet fra Østre Toten til Hamar, hadde jeg ikke nevneverdig endring i mine utgifter eller kostnader, mens på inntektssiden fikk jeg en reduksjon til bare å ha min Uføretrygd. Dette hadde resultert i kr 6 700,- ++ i inntektsreduksjon pr måned.

 KAI LØVSTAD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

3/4

Jeg har vært og er avhengig av bil som teknisk hjelpemiddel, og Marevan (hjertemedisinen) derfor er den bilen som Østre Toten Sosialkontor hadde fullfinansiert for meg i 1993, den femte bilen i rekken.

Mine biler ble fullfinansiert både fra Østre Toten Trygdekontor og fra Østre Toten Sosialkontor. OBS!!! Jeg har aldri bedt verken Østre Toten Trygdekontor eller Østre Toten Sosialkontor om å kjøpe bruktbil for meg i kr 10 000,- klasse. Den femte bilen (den siste som jeg har enda) var den første bilen som ikke var i kr 10 000,- klassen. Den siste bilen kostet kr 72 500,- og var den gang 10 år gammel.

Tro meg, de ansvarlige myndigheter på Hamar, er på ingen måte verre enn disse som jeg hadde vært borte i på Østre Toten/Oppland. Det var årsaken til at jeg ville flytte fra Østre Toten til Hamar. Jeg håpet og trodd, at på Hamar skulle de ansvarlige myndigheter følge norsk Lovgivning OG at jeg skulle også inkluderes der, og jeg synes ikke at det er for mye å forlange av meg, ettersom jeg har bare norsk Statsborgerskap, og det finnes verken MENTALE, MORALSKE ELLER STRAFFBARE grunner for å kunne beskåre mine helt elementære Grunnlovs gitte rettigheter.

Som en direkte følge av disse omstendighetene som jeg ble påtvunget i siste drøye 2 år (I 2011 16 ÅR!!!!), er at jeg er både feilernært, underernært og undervektig (-21 kg), jeg er også uten medisinsk tilsyn og -

 KAI LØVSTAD -------------------NESTE SIDE -----------------------                 

4/4

legeforordnede medisiner, bl. a. hjerte medisner som jeg skulle bruke resten av mitt liv, da jeg har kunstig hjerteklaff.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen er orientert og oppdatert med sakens dokumenter f.o.m. 16.12.1996, og personlig engasjert som Fylkesmann f. o. m 16.10.1997.

Hva er det jeg ville ønsket meg selv?

JO! Jeg ønsker å få en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte.


Jeg legger ved to brev, som betegner meget treffende hvordan jeg hadde både menneskelig og økonomisk, både på Østre Toten/Oppland og Hamar/Hedmark. Alt som jeg hadde beskrevet her, kan jeg dokumentere.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gjøre MINE LESERE OPPMERKSOM PÅ AT: ULOVLIGHETENE I MIN SKITNE SAK STAMMER OPPRINNELIG FRA ØSTRE TOTEN - OPPLAND!!!! Det som er - GJENNOMGÅENDE TREKK AT: DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE MYNDIGHETER: ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR, ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR, FYLKESMANNEN I OPPLAND KNUT KORSETH, HANDLET MOT BEDRE.

 

Her  må mine lesere følge EKSTRA GODT MED!  For det som skjer ER 100 % ULOVIG OG ER TIL DIREKTE SKADE FOR MEG. Men den gang viste jeg ikke bedre og jeg bare KONSENTRERT MEG 100 % - FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE ATTFØRINGSOPPLEGGET MED BEST MULIG RESULTAT!!!!

Da jeg kom til Gjøvik Fylkessykehus og de kunne ikke finne noe feil ved meg - ble jeg henvist til Psykiatrisk overlege Jørn Nissen Meyer. Jeg hadde kontakt med overlegen i ca ett år. Ved avslutningen av kontakten med overlege Jørn Nissen Meyer skrev han en STØTTENDE LEGEERKLÆRING SOM JEG SKULLE BRUKE VED MIN NESTE BILSØKNAD PÅ ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR!!!! Deretter INNLEVERTE JEG BILSØKNADEN SAMMEN MED DEN STØTTENDE LEGEERKLÆRINGEN FRA Jørn Nissen Meyer!!!!

Jeg legger inn her mitt brev til HKH Dronning Sonja - hvor det står detaljerte FAKTA OPPLYSNINGER bl.a. OM TRYGDE LOVGIVNINGEN, SOSIAL LOVGIVNINGEN osv.

 

Jeg vet ikke helt eksakt når det skjedde, men etter at jeg var ferdig med avsluttende år på LENA VIDEREGÅENDE SKOLE - har ikke Jens Ruen som var Attføringssekretær, men stillingen ble overtatt av; PER M. STENSAAS!!!!