SYNDREGISTER FYLKESMANNEN I HEDMARK STATENS HUS.

HOME TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN 

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

FYLKESMANNEN KJELL BORGEN 5 sider
OLE SJØLAAS 3 sider
SIGBJØRN JOHNSEN 30 sider
EINAR BUSTERUD Ordfører 10 sider
SYLVIA KRISTIN BRUSTAD 12 sider
TROND LUTNÆS 4 sider
ARNE GEORG LARSEN 5 sider
GRO ENOCHSEN 6 sider
ELLEN CATHERINE TROSVIK 2 sider
GRETHE LIND - OLAV LEITE 2 sider
   
   

 

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

KJELL BORGEN

 FYLKESMANNEN KJELL BORGEN GÅ ØVERST I DOKUMENTET                  

1/5

FYLKESMANNEN KJELL BORGEN (ENESTE PERSON SOM KAN HA REN SAMVITTIGHET I DENNE SKITNE SAKEN)!!!!

.....Ettersom jeg i 18 dager ikke hadde noe å spise (jeg kom ned til 49 kg), hadde jeg prøvd å legge fram mine problemer til FYLKESMANNEN KJELL BORGEN. På mitt første forsøk var han  ikke til stede. Jeg ble da henvist til å snakke med avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen.

Jeg fikk dokumentert for han problemene, men han beklaget seg med at, han ikke kunne gjøre noe før Sosialkontorets avslag med min påfølgende anke foreligger til behandling ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. På mitt fjerde forsøk lykkes jeg å snakke med Fylkesmannen Kjell Borgen. Jeg måtte vente omtrent en time og jeg satt og ventet rett utenfor Fylkesmannens kontor (der var en sofagruppe). Imens satt jeg der, dykket Arne Georg Larsen opp og hadde forsøkt flere ganger om å få meg til å gå derfra, men da jeg ikke ville gå og tiden nærmet seg for at Fylkesmannen skulle dykke opp, ga Arne Georg Larsen opp og forsvant.

Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen.

Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen: ”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til Juristen GRO ENOCHSEN".

Det første Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene! Deretter hadde hun sagt til meg: ”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!

KJELL BORGEN    -------------------NESTE SIDE -----------------------

2/5

Da hadde jeg forklart til Enochsen om at, jeg har vært sosial klient i 21 år. Jeg er også klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter de enkelte saksbehandlere sitter inne med, - og at akkurat det samme hadde jeg forklart før min saksbehandler, med det resultat som foreligger. Men jeg ba Enochsen om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme. Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min saksbehandler Helga Bjørnstad, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen Enochsen fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor?

Jo, svarte hun, men etter å ha drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret, hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat/medisiner osv.

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp. Da ringte Fylkesmannen umiddelbart til Sosialkontoret og ba om å få oversendt saken øyeblikkelig, overprøvd avslaget og bevilget pengene. Men deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før, og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene.

Jeg samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var et mer representativ utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede. (MEN! Det jeg ikke viste da var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas.

(MEN! Det jeg ikke viste da, var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.
Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene fordi, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

KJELL BORGEN    -------------------NESTE SIDE -----------------------

3/5

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan
saken ligger an?


Jo, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset).

Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen, men Ass. Fylkesmannen nektet! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!!!!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: ”Påstår du at jeg ljuger”?

Jeg svarte: ”Med det jeg sier, - kan jeg stå rakrygget foran Gud også”!

KJELL BORGEN    -------------------NESTE SIDE -----------------------

4/5

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”Påstår du at jeg ljuger?”

Da svarte jeg: ”Jeg er ikke villig til å ljuge, - for at mange folk i ansvarlige stillinger skulle kunne føle seg vell”!

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg:

JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODT BEFINNENDE”!!!!

Da svarte jeg: ”Jeg håper inderlig at, når min sak kommer til Fylkesmannens kontor, vil den bli behandlet i henhold til den loven, den angår – og ikke etter hvilket forgodtbefinnende du skulle ha!”
Men da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

MERK! "KJELL BORGEN HADDE GJORT 100 % BRUK AV SIN EMBETSPLIKT!!!! - ETTER Å HA SETT DE ORIGINALE DOKUMENTENE - SOM BEKREFTET MINE SANNFERDIGE PÅSTANDER!!!! (ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!)

Han hadde også henvist meg til Juristen Gro Enochsen ved Fylkesmannens kontor - som deretter TRENERT SAKEN!!!!

SITAT

"Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen.

KJELL BORGEN    -------------------NESTE SIDE -----------------------

5/5

Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen: ”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til Juristen GRO ENOCHSEN".

Det første Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene!................"

SITAT SLUTT

KONKLUSJON: FYLKESMANNEN KJELL BORGEN ER DEN ENESTE AV ALLE DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM HADDE GJORT EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG ARBEIDE I MIN SKITNE SAK!!!!

 

TAKK - TAKK - TAKK - TAKK - TAKK!!!!

 

DESSVERRE DØDE HAN TO MÅNEDER ETTER (ca. 20.8.1996) OG HEDMARK IKKE HADDE FYLKESMANN I OVER ETT ÅR - FØR SIGBJØRN JOHNSEN TOK OVER SOM FYLKESMANN FRA OG MED 16.10.1997!!!!

 

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!


 
OLE SJØLAAS!

OLE SJØLAAS     GÅ ØVERST I DOKUMENTET  

1/3

 TIDL. ASSISTERENDE FYLKESMANN I HEDMARK:

Jeg samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var et mer representativt utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede. (MEN! Det jeg ikke viste da var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas.

Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.

(MEN! Det jeg ikke viste da, var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.

Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene fordi, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan
saken ligger an?

 OLA SJØLAAS  ------------------ NESTE SIDE -------------------------                         

2/3

Jo, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset).

Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen, men Ass. Fylkesmannen nektet! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!!!!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: ”Påstår du at jeg ljuger”?

Jeg svarte: ”Med det jeg sier, - kan jeg stå rakrygget foran Gud også”!

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”Påstår du at jeg ljuger?”

Da svarte jeg: ”Jeg er ikke villig til å ljuge, - for at mange folk i ansvarlige stillinger skulle kunne føle seg vell”!

Da SKREK Ass. Fylkesmannen igjen til meg: JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅE DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODT -BEFINNENDE”!!!!

Da svarte jeg: ”Jeg håper inderlig at, når min sak kommer til Fylkesmannens kontor, vil den bli behandlet i henhold til den loven, den angår – og ikke etter hvilket forgodtbefinnende du skulle ha!”

 OLA SJØLAAS  ------------------ NESTE SIDE -------------------------                         

3/3

Men da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

Det har vist seg at – ASSISTERENDE FYLKESMANNEN OLA SJØLAAS var direkte ute etter for å SKAPE TRØBBEL!!!! Han har i tillegg servert helt USMINKET FAKTA…. –

”JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODTBEFINNENDE”!!!!

… SOM BÅDE FØR OG ETTER BLE PRAKTISERT PÅ ORGANISASJONSHIERARKIETS ALLE PLAN!!!! HELT FRA BUNN: SAKSBEHANDLERNE PÅ SOSIALKONTORET (HVOR DE GJORDE SKITT -JOBBEN!!!!) OG HELT OPP TIL STATSMINISTRENES KONTOR!!!!

KONKLUSJON:
ASSISTERENDE FYLKESMANNEN OLA SJØLAAS HANDLET MOT BEDRE VITENDE, TVERT IMOT DEN LOVEN (MISBRUKTE SIN STILLING!!!!) HAN ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE!!!!

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


SIGBJØRN JOHNSEN

 SIGBJØRN JOHNSEN FYLKESMANN I HEDMARK GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/30

DET ER TRIST AT FYLKESMANNEN ER VILLIG TIL Å AVSLUTTE DENNE SAKEN PÅ EN SÅ NEDVERDIGENDE MÅTE SOM I DETTE TILFELLET.

Fylkesmannen er dessverre fullstendig klar over hvem - og hvilke ulovligheter disse folkene hadde begått i de forskjellige offentlige stillinger på lovstridig grunnlag, da Fylkesmannen sitter inne med alle relevante dokumenter i saken, men etter at Fylkesmannen hadde beskyttet de skyldige siden han hadde trædd i stillingen den 16.10.1997, vil nå Fylkesmannen trekke seg ut av saken - da det ikke er lenger håp om:

- At jeg blir mer MEDGJØRLIG og viser vilje til kompromiss med sannheten og dokumenterbar fakta (TIL TROSS FOR AT JEG BLE PÅFØRT i 7 (syv) år YTTERLIGERE LIDELSER, GRUSOMHETER PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG)

- At jeg - til tross for det, har ikke pakket sammen og fulgt opp Kåre Willochs personlig oppfordring allerede i februar 1995
om å FORSVINNE FRA NORGE.

- At jeg ikke vil frafalle kravet om at de skyldige skal ta og taes til ansvar for sine Lovstridige, grusomme, makabre handlinger mot et bunnhederlig menneske.


Sitat fra innledningen fra min hjemmeside: www.istladis.com

"DETTE ER EN MÅLRETTET, SAMORDNET, KOLLEKTIV, MÅLRETTET, TVERRPOLITISK LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".

(Og i den sammenheng er ingenting som er ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER)

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

2/30

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!

Dette er ikke noe jeg tror eller innbiller meg, men Kåre Willoch ex Statsminister, personlig forkynt for meg våren 1995, imens han sto med fellende dokumenter i sine hender:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

Teksten nedenfor kaller jeg et "gullkorn", som er blant mange andre gull korner som jeg hadde funnet underveis, og som passer som hånd i hansken i min livssituasjon og de ansvarlige personers og myndigheters håndtering av mine problemer.

Isteden for overskrift i mine brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen brukte jeg dette gull kornet som innledning.

"EN MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN MAN SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN/KVINNE HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET IKKE Å "ARBEIDE I DET STILLE”, MEN STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN/HUN IKKE DET, DA ER HAN/HUN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR/KVINNE, SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELER SKORT PÅ EVNER"!

Jeg nevnte til Fylkesmannen at jeg fikk tilbakemelding om at han hadde fått min hjemmeside adresse: www.istladis.com og at han hadde lest den. -

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

3/30

Ja, svarte Fylkesmannen, men Fylkesmannen hadde klaget over at jeg beskrev detaljer av våre samtaler på hans kontor, som ikke var ment for at allmennheten skulle få greie på også. Da svarte jeg til Fylkesmannen at jeg skriver allerede på innledningen av min hjemmeside at:

"JEG ØNSKER SOM EN ALLER SISTE MULIGHET Å LEGGE MIN SAK FRAM FOR GUD OG DET NORSKE FOLK, ÆRLIG, OPPRIKTIG, UTEN Å SKJULE NOE OG JEG ER SIKKER PÅ Å FÅ EN RETTFERDIG DOM."

Og i motsetning til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen pleier jeg å holde det jeg lover. Men jeg er den første til å beklage hvis sannheten gjør vondt, men - det er neppe noen grunnlag for, at jeg skulle ljuge, eller fordreie sannheten slik at folk som er berørte, kunne føle seg vell.

MERK!
Hamar Sosialkontor hadde nektet time for meg på Sosialkontoret siden 1996. De har til og med nektet å behandle mine søknader, selv om jeg skulle innlevere til Sosialkontoret. I tillegg hadde Hamar Sosialkontor aldri kontaktet meg i perioden uten om de tilfellene ca 3 ganger da de skulle ha møte med meg hvor de stilte opp uten å ha lest relevant dokumenter for saken og ville snakke bare om det de var selv opptatt av.

Etter å ha minnet Fylkesmannen om flere tilfeller hvor Fylkesmannen skulle og burde handlet annerledes og brukt sin ansvars og myndighetsområde for å ordne opp med ulovlighetene både på Hamar Sosialkontor og ved Fylkesmannens kontor foreslår Fylkesmannen at vi skulle avslutte vårt "avskjedsmøte" imens kl. var 13.45.
   
(MERK! Jeg skulle hatt timen mellom kl. 13.00-14.00). Jeg forstår godt at Fylkesmannen ikke ønsket servert i ansiktet enda flere oppramsinger av sine UNNLATENHETER. Samtidig bekreftet Fylkesmannen flere ganger at:

Det jeg skrev (brev) og sa på våre månedlige samtaler på Fylkesmannens kontor, var alltid sannferdig og korrekt. TAKK FOR DE GODE ORDENE!

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

4/30

Sitat fra mitt brev av:30.1.22004

HVA HAR VÆRT, - ER OG - VIL FORBLI FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS STORE DILEMMA I DENNE FORFERDELIGE SAKEN?

JO!!! HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA ville dusinvis av folk på Hamar Sosialkontor, Hamar trygdekontor, Hedmark Fylke m. fl.; som handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte, - DISSE FOLKENE SKULLE BLITT DØMT FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - OG SOM TILLEGGSSTRAFF SKULLE DE OGSÅ BLITT FRADØMT SINE ARBEIDER, PÅ GRUNN AV: - AT DE HAR MISBRUKT SINE STILLINGER.
 

Og det ville gått på samme måte både på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor og Oppland Fylke - for der bodde jeg i over 20 år, - og overordnede instanser i Oslo som forskjellige Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Rikstrygdeverket, osv. osv. Men, det er ikke nok med det! Hadde denne saken kommet ut av full kontroll og om disse handlingene kunne fritt versere i utlandet også, det ville ytterligere skade Norges renommé og troverdighet i utlandet.

Spesielt ville disse landene benytte seg av det - som får pekefingeren rettet mot seg fra norske politikere med medfølgende tirader om menneskerettigheter også videre. Og de ville med rette forklare Norske politikere om, at dere må koste for egen dør først, før dere kommer til oss og forteller oss - hva og hvordan vi skal gjøre.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

5/30

Jeg gjentar til avslutning igjen: DA JEG FORTALTE TIL NOEN JEG KJENNER, OG SOM KJENNER TIL SAKEN OM AT JEG IKKE GIKK PÅ DET SÅKALTE MØTET PÅ SOSIALKONTORET DEN 10.3.2004, SPURTE VEDKOMMENDE: "HVA ER DET DU SKAL GJØRE NÅ? Jeg svarte: "JEG SKAL VENTE PÅ DØDEN", - fordi det samme hadde jeg gjort allerede i de siste 27 årene. (I 2010 33 ÅR!!!!)

Fordi: JEG HAR VÆRT DØDSDØMT ALLEREDE FOR 27 ÅR SIDEN, MEN EKSEKVERINGEN AV DØDSDOMMEN BLE UTSATT HVER DAG TIL NESTE DAG - OG PÅ TOPPEN AV DET HELE, HADDE JEG I DE SISTE NI (9) ÅRENE AV DE 27, - VART TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MAT OG PLYNDRET FOR INNBO. OG I TILLEGG, HAR JEG FOR LENGE SIDEN VART FRARØVET ALT SOM ET MENNESKE KAN FRARØVES FOR.

MERK! Det finnes ikke DØDSSTRAFF i Norge! Men, - det er mange måter man kan ta livet av folk, uten om å skyte folk, henge folk, la dem sitte i den elektriske stolen og eller gi dem gift sprøyte osv.

"MEN, - DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det). Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt, VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLI MORDERE!!!!"

ENDA ET NYTT BREV FRA FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN som jeg fikk den 29.1.2004 (brevet er udatert men konvolutten har datering den 27.1.2004), men brevet er signert av Fylkesmannen.  (NÅ ER JEG BLITT SATT PÅ DØREN!)

Jeg har flere ganger tidligere vært forberedt på, for at Fylkesmannen skulle bryte kontakten med meg. Allerede da jeg beskrevet Fylkesmannens håndtering av min sak på en saklig måte hvor jeg kalte en spade for en spade, på et års Jubileum for Fylkesmannens virke som Fylkesmann i 1998, skrev jeg i mitt brev av: 21.9.1998.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

6/30

EVALUERING AV FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE I MIN KONKRETE SAK.

For meg er det ubegripelig, hvorfor du, til tross, for at du hadde fullstendig dokumentasjon for hva som hadde foregått før og hva som fortsatte å skje, skulle du skyve meg med din ene hånd ut i vinterkulden, (for at jeg skulle overvintre enda en vinter på gaten (i 2004 syv (7) år), (i 2010 tretten (13) år), imens du hadde holdt din andre hånd beskyttende over de ansvarlige personer og myndigheter, som har vært og er fremdeles ansvarlig for at jeg ble tvunget til å bo på gaten. Jeg ønsker ikke å gjøre opp status for deg. Du får gi karakter for deg selv, - og eller vil Gud gjøre det - når den tid kommer.” Men jeg vil gjerne påpeke flere forhold som fylkesmannen burde håndtert annerledes.

HVA ER DET JEG ER TAKKNEMLIG FOR FYLKESMANNEN, STORTINGSREPRESENTANTEN SIGBJØRN JOHNSEN?

1.) At den daværende Stortingsrepresentanten Sigbjørn Johnsen hadde møtt meg to ganger i Stortinget, og hørte på og så på de dokumenterbare ulovligheter som jeg la fram der, for han. (Takk for den hundrelappen, du sendte til mat for meg).

2.)
At han uten om et tilfelle, aldri hadde trukket i tvil mine ord, påstander som jeg la fram - både muntlig og skriftlig i mine brev. (samtalen hadde foregått for 6-7 måneder siden, men etter at jeg gjentok samtalen nærmest ordrett - gav Fylkesmannen etter for sannheten, jeg hadde rett også denne gangen).

3.) At han ikke løy for meg med overlegg for å riste meg av lasset. (Det har mange andre gjort).

4.) At Fylkesmannen ansett tid for meg (en gang i måneden) for at jeg kunne fremlegge problemene direkte til Fylkesmannen.

HVA ER DET FYLKESMANNEN, STORTINGSREPRESENTANTEN SIGBJØRN JOHNSEN BURDE HÅNDTERT ANNERLEDES?

1.) Han skulle tilbudt allerede i Stortinget (sommeren 1997), om å ta opp min sak i Stortingets Spørretime, - da alle Stortingsrepresentanter har rett til å ta opp en sak i Stortingets Spørretime.

2.) Etter at Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann den 16.10.1997 skulle han umiddelbart (i løpet av 2 – 3 uker) ordnet opp med ulovlighetene både ved Hamar Sosialkontor og Familie og Sosial -

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

7/30

avdelingen ved Fylkesmannens kontor, slik at disse folkene skulle utøve sine arbeider i henhold til den loven de er ansatt til å forvalte og ikke handlet etter eget forgodtbefinnende. Deretter skulle Fylkesmannen sørget for at jeg fikk rettferdighet, i henhold til de seks punktene som problemene mine er definerte på og som de originale dokumentene understøtter.

3.)
Fylkesmannen hadde enda flere muligheter til å kunne ordnet opp i saken, Eks. på vårt månedlige samtale den 2.12.1997 sa han: ”Jeg trenger to uker til å få løst problemene i henhold til de seks punktene som problemene er definerte på og i henhold til dokumenterbar fakta” og dokumentene forelå også hos Fylkesmannen. Og skulle de to ukene vise seg for å vare for korte, så har det gått siden den gang, 160 ganger 2 uker til (det er seks (6) år!), for å kunne ordne opp i saken, men Fylkesmannen lot gjøre noe med de dokumenterbare ulovlighetene.

4.)
Fylkesmannen hadde også mulighet til å kunne løse saken i henhold til sin ansvars og myndighetsområde og PLIKT, (når det foreligger ugjendrivelige dokumenter for at slike ulovligheter foregår fra de ansvarlige personer og Myndigheters side) den 15.12.2000 da han arrangerte et møte med:

TILSTEDE:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sosial avdelingen v. Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen


5.) Fylkesmannen skulle gjort bruk av sin ansvars og myndighetsområde et utall ganger i løpet av de syv (7) årene han hadde fungert som Fylkesmann, - da både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor - uke etter uke, - måned etter måned og - år etter år, overprøvde Fylkesmannens overprøving og neglisjerte fylkesmannens avgjørelser fullstendig. Fylkesmannen skulle gitt den såkalte 1 MÅNEDERS SVARFRIST til Sosialkontoret, Kommunen et utall ganger i løpet av de syv (7) årene som han hadde fungert som Fylkesmannen i Hedmark.

6.)
Fylkesmannen skulle for LENGE SIDEN sørget for at jeg fikk, den Fri Rettshjelpen (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke til ansvar disse folkene i ansvarlige, offentlige stillinger, som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte og de på denne måten direkte skadet min sak.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

8/30

MERK! Fra innleveringsdatoen tar det BARE syv (7) dager til det ferdige vedtaket foreligger. Og i tillegg hører Fri Rettshjelpen DIREKTE INN UNDER FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!

HVA ER DET FYLKESMANNEN GJØR:

1.) Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.

2.)
Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!

3.) Fylkesmannen hørte på meg hver gang da jeg beviste for han at både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingens vedtak ved Fylkesmannens kontor, - bygget på fullstendig gale påstander. Men deretter gjorde Fylkesmannen ingenting for å rette opp ulovlighetene.

HVA ER BEHOVET?

Rettferdighet i henhold til de seks (6) punktene som problemene er definert på, og som dokumentene understøtter! MERK! (samme krav hele tiden).

OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

JO!!! En samlet rettferdig løsning slik som en rettstat som Norge er, er verdig!?!

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

9/30

DE BERØRTE PERSONENE I SAKEN: SITAT: fra mitt brev av den 15.4.2004

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET:

Bente Nygaard (Lindstad) som var min saksbehandler i 1996 og er personlig ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo, da hun personlig hadde sagt til meg at jeg skulle få dekket husleien og strømmen (som var inkludert i husleien), tre dager før, oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996.

Men da jeg kom hjem lå det et brev i postkassen av samme saksbehandler (Bente Nygaard), datert en uke tidligere hvor det står avslag på husleien og strømmen!!!! Da jeg dagen etter kom igjen til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst at min saksbehandler reist på Påskeferie og det var ikke en eneste oppegående person på Sosialkontoret som kunne gjøre noe med saken.

Den davarende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

10/30

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET:

Jon Bernt Hansen
satt som Sosialleder i 1996, hans underordnede blant annet (Nordal-Hansen), Bente Nygaard (Lindstad) gjorde vedtak/avslag uten å ha lest relevant dokumenter. Men også Jon Bernt Hansen benektet hver gang å ha lest relevant dokumenter i saken. Den davarende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG i sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

VI KAN TA EN LITEN TILBAKEBLIKK PÅ FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE:
Sitat fra mitt brev av: 23.06.1999

HVOR MYE YTTERLIGERE OVERBELASTNING TÅLER DIN SAMVITTIGHET?

"Og jeg kan bare beklage på dine vegne at - du gir LY, BESKYTTELSE for disse folkene, og under din beskyttelse for disse folkene lov, til å fortsette de ulovlige handlingene, som TVUNGET MEG PÅ GATEN, NEKTET MEG MAT, MEDISINER, LEGEEGENANDELER, og som PLYNDRET MEG FOR INNBO, og på den måten PÅFØRT MEG ENORME LIDELSER."

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

11/30

Sitat fra mitt brev av: 21.9.1998

EVALUERING AV FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE I MIN KONKRETE SAK.

"Det kan godt hende at du etter dette brevet innskrenker/nekter for meg time hos deg, for å kunne legge fram saken personlig for deg. Jeg er også forberedt på å overvintre igjen på gaten i resten av mitt liv, - av veldefinerte årsaker som jeg har skissert overfor. Ellers, sitter du inne med alle de relevante dokumentene som angår saken.

Skulle du nekte for meg videre kontakt, vil jeg gjerne benytte anledningen til, for å takke for meg og ønske deg og din familie alt godt."

Sitat fra mitt brev av:11.01.2001 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

"KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!?!"

(Stakkars Sigbjørn Johnsen Fylkesmann, hva måtte han gjennomgå, for å forklare meg mot bedre vitende og til tross, for de dokumentene som forelå, at jeg skulle kompromisse).

"Jeg kan bare gjenta her igjen, slik jeg hadde beskrevet i mitt brev den
23.06.1999, at Fylkesmannen har et særlig ansvar i denne saken, som han ikke kan fraskrive seg
. Denne saken skulle aldri utartet seg på denne måten, og det er fullstendig uverdig for Norge som RETTSSTAT!!! - hvor et hederlig menneske fullstendig frarøves helt elementære menneskerettigheter, av de ansvarlige personer og myndigheter, og de dekker over hverandres ulovlige handlinger og hindrer med alle midler for, at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til offentligheten og til de ansvarlige myndigheter."

Sitat fra mitt brev av:11.01.2001 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen.

"Min tidligere erfaring med slike møter fra Hamar Sosialkontor (se brev: Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
den 28.09.1999 som viser hvordan man
ved Hamar Sosialkontor gjør narr av meg og på etterskudd "RETTFERDIG GJØR DE SEG SELV, MED ONDSINNET LØGN", -

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

12/30

både for å skade meg og min sak. Jeg hadde ingen grunn til å vare optimist på forhånd, men jeg håpet på det beste, ettersom det var Fylkesmannen som står for møtet."

NOEN ORD IGJEN OM MØTET HOS FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN DEN 15.12.2000

DET ER EN SKAM
av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen å stille opp på møtet med et ”MANNSKAP med slike moralske og yrkesetiske merittliste bak seg.

(Se brev til
Ordfører Einar Busterud den 23.2.2001).
 Jeg synes inderlig synd på Ordfører Einar Busterud, som antagelig stilte opp av kollegial lojalitet – uten å ha reelle mulighet for innflytelse av noe slag! HVORFOR? JO! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sitter inne med fullstendig dokumentasjon fra et halvt år tidligere (juni 1997), enn han trædde i stillingen som Fylkesmann i Hedmark den 16.10.1997.

Hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreligger alle dokumenter i saken som understøtter de seks (syv) punktene som her er skissert. Og jeg ønsker fremdeles (som i 1997) en samlet løsning av problemene, hvor alle de seks punktene tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta."

MERK!!!
Jeg er fremdeles ikke villig til å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Jeg går med ÅPENT SINN til møtet
den 15.12.2000 i håp
om at:

- MORAL
- YRKESETIKK
- MENNESKELIGHET
- BARMHJERTIGHET vil bli ledetråden på møtet.


Sitat fra mitt brev av:23.6.1999 til Fylkesmannen
Sigbjørn Johnsen

Det tok ikke mer enn ÅTTE MÅNEDER (slå den) at saksgangen fra Sosialkontoret (fire kvartaler unna i samme by) endelig nådd fram til Fylkesmannens kontor. (Men du fant ingen grunn til å gjøre noe med det). Og endelig den 20.05.1998 forelå også Fylkesmannens vedtak, som var signert både av avdelingsleder ved Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens ktr. Arne Georg Larsen og av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Etter å ha lest innholdet av Fylkesmannens vedtak og ikke hadde fått noen ting til å stemme med virkeligheten, hadde jeg bare en ting å gjøre:

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

13/30

Jeg samlet dokumentene og kom til vårt neste møte, der jeg PLUKKET HELE FYLKESMANNENS VEDTAK FRA HVERANDRE, MED DE RETTE DOKUMENTENE.

(Det kryr av gale forestillinger og fakta)
, hadde jeg notert øverst på Fylkesmannens vedtak, som du ble oppmerksom på også og tok bryet av å lese hva jeg hadde notert på Fylkesmannens vedtak. Hverken under, eller etter at jeg var ferdig med å dokumentere, - at ingenting stemte i Fylkesmannens vedtak, med de framlagte dokumenter, hadde du noen som helst motforestillinger angående disse dokumentene som jeg hadde lagt fram.

Ut i fra din ansvars og myndighetsområde og disse dokumentene som forelå i saken, kunne du og burde du ha løst saken i løpet av en måned, etter at du hadde trædd i stillingen som Fylkesmann, den 16.10.1997. Men du kunne ha løst saken enda tidligere, - hvis du hadde som Stortingsrepresentant i juli 1997, hadde gjort bruk av din rett som Stortingsrepresentant og tatt opp saken i Stortingets Spørretime.

"HOS FYLKESMANNEN FORELIGGER ALLE DOKUMENTER I SAKEN, SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG JEG ØNSKER FREMDELES (SOM I 1997), EN SAMLET LØSNING AV PROBLEMENE, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA. MERK!!! JEG ER FREMDELES IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!!! JEG GÅR MED ÅPENT SINN TIL MØTET DEN ??? I HÅP OM AT: MORAL, YRKESETIKK, MENNESKELIGHET, BARMHJERTIGHET VIL BLI LEDETRÅDEN PÅ MØTET!!!"

Jeg håper på en hederlig moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

14/30

HVA HAR VÆRT, - ER OG - VIL FORBLI FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS STORE DILEMMA I DENNE FORFERDELIGE SAKEN?

JO!!! HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, ville dusinvis av folk Hamar Sosialkontor, Hamar trygdekontor, Hedmark Fylke m. fl.; som handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte:

DISSE FOLKENE  SKULLE BLITT DØMT FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - OG SOM TILLEGGSSTRAFF SKULLE DE OGSÅ BLITT FRADØMT SINE ARBEIDER, PÅ GRUNN AV: - AT DE HAR MISBRUKT SINE STILLINGER.

Og det ville gått på samme måte både på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor og Oppland Fylke - for der bodde jeg i over 20 år, - og overordnede instanser i Oslo som forskjellige Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Rikstrygdeverket, osv. osv.

Hvis det trengs å friske opp hukommelsen, kan min hjemmeside kanskje vare til hjelp? www.istladis.com 

"DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt), VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG.

MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLIR MORDERE!!!!"

Uansett: Jeg vil gjerne benytte anledningen til, for å takke for meg og ønske deg og din familie alt godt.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

15/30

Etter å ha ønsket God Sommer til Fylkesmannen skiltes våre veier denne gang, men jeg vil fortsette å kjempe med alle hederlige midler jeg råder over og så lenge jeg lever, FOR Å KUNNE FÅ RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA.

MEN NOEN KOMPROMISS MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA (som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen allerede oppfordret meg til, - den 19.12.1997), VIL ALDRI FORELIGGE FRA MIN SIDE.

OG DET HAR VÆRT, ER OG VIL FORBLI EN UFRAVIKELIG KRAV FRA MIN SIDE, AT DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, TAR OG TAS TIL ANSVAR FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER.

NY OPPDATERING DEN 20.9.2005
SITAT FRA BREV FMH1 dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!

(Brevet er overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved
å nekte for meg PERSONLIG Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som hadde TVUNGET MEG PÅ GATEN (15 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for INNBO!

Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!!

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004),

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

16/30

Og da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!!

Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom jeg ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN - FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG
behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettsystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

17/30

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i landet. Og dermed vil ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN!) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ: Dette er det tiende året i 2005 ellevte (11. året) - I 2010 (15. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIG TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, (MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT"), FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. -

ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG!

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

18/30

OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR (I 2010 ER DET 34. ÅR) AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE!!!!

FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

Den 27.9.2010 Vil jeg gjerne tar med den siste utviklingen i saken - DA DET VISER SEG AT STORTINGSREPRESENTANTEN - FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE OPPARBEIDET SEG EN HELTESTATUS BLANT DE SKYLDIGE I MIN SKITNE SAK!!!!

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.2.2010 side 10 - 18 av 27

Etter å ha prøvd alt MELLOM HIMMEL OG JORD – for å kunne få en hederlig løsning på ULOVLIGHETENE, hørte jeg på radioen i desember 1996 – at tidligere Finansminister og daværende Stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen skulle bli den nye FYLKESMANNEN I HEDMARK. Johnsen skulle sitte ut sin periode som Stortingsrepresentant og etter valget i 1997 skulle han gå av og ta over som FYLKESMANN i Hedmark fra: den 1.10.1997.

MERK! Tidligere Fylkesmannen Kjell Borgen døde rundt den 20.8.1996 og fram til den 16.10.1997 - i over ett år hadde vi ikke Fylkesmann. Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædd i stillingen som Fylkesmann den 16.10.1997 og fungert som Fylkesmann fram til den nye RØD/GRØNN regjeringen ble stiftet i slutten av 2009 hvor han tok FINANSMINISTERPOSTEN.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens gjerning i min skitne sak i perioden 16.10.1997 - og fram til han tok FINANSMINISTERPOSTEN i slutten av 2009 (12 år!!) – er beskrevet i detalj under tittelen: LØGN KAVALKADE

 

SITAT DEN 7.2.2008 OPPSUMMERING side 10-17.

Det har kommet flere JUBILEER i løpet av 2007! For det første må jeg nevne FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN og hans:

LØGN KAVALKADE som er beskrevet også på FMH IV. Den 7.12.2007

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

19/30

SITAT FRA FMH IV. Den 7.12.2007

10 ÅRS JUBILEUM!!!!

HIP HIP HIP HURRA!!!!

FOR FYLKESMANNEN
SIGBJØRN JOHNSEN!!!!

Den 19.12.2007 er det 10 års jubileum for Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens LØGN KAVALKADE i min skitne sak! MERK! Sigbjørn Johnsen løy et utall ganger for meg! Se også: FMH I. – FMH VII.

SITAT FRA FMH I. DEN  20.06.1998

Min første henvendelse til Sigbjørn Johnsen var i desember 1996 i form av PERSONLIG, REKOMMANDERT brev med 2+72 siders dokumentasjon. Da jeg ikke fikk noen respons på mitt brev etter 7 måneder, (SIGBJØRN JOHNSEN BENEKTET Å HA TATT IMOT MITT PERSONLIG BREV SOM BLE SENDT REKOMMANDERT. FØRSTE LØGN!? Hadde Det kongelige postverket sørget for det eller hadde Sigbjørn Johnsen løy for meg?!?, da jeg hadde  personlig møtt opp i Stortinget i juli 1997. (Jeg takker for den hundrelappen som du hadde sendt til mat for meg, med sekretæren) - og de to samtalene vi hadde i Stortinget, hvor jeg fikk dokumentert for deg, hva saken gjelder om.

Ditt spørsmål og mitt svar, står for meg fremdeles helt klart. Du spurte: "Hva er det du ønsker å oppnå?" Og jeg svarte:

"Det jeg ønsker å oppnå er rettferdighet - rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta."

Til avskjed fikk jeg følgende forklaring:
 "Jeg har tatt jobben på forhånd som Fylkesmann i Hedmark, men jeg sitter min Stortingsperiode ut som Stortingsrepresentant, fram til Stortingsvalget i slutten av september 1997, og jeg trer ikke inn i stillingen som Fylkesmann, før den 01.10.97, ergo kunne jeg ikke gjøre noe med saken din."
ANDRE LØGN!?
 
JO!!! MEN!

Hadde du "GLEMT????" Å FORTELLE MEG AT ALLE STORTINGSREPRESENTANTER HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME????

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

20/30

LEGG MERKE SPESIELT! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen er 100 % klar over om sine egne rettigheter, men når det passer så: SÅ FORTIER MINE EGNE RETTIGHETER OG LATER SOM OM ETTER AT HAN HADDE TRÆDD I STILLINGEN SOM FYLKESMANN AT HAN SKULLE KUNNE GJØRE NOE MED SAKEN!!!!

SITAT FRA BOKEN TIL SIGBJØRN JOHNSEN ”SALIGHETA HEME” side 170

"I januar 1976 ble Odvar Nordli Statsminister, og første varerepresentant til Stortinget fra Stavsjø var klar for å bli sikkelig stortingsmann. Det heter seg i Stortingets regleverk at en valgt representant ved utgang fra Stortinget skal ha sin gamle jobb tilbake. Hadde jeg falt ut ved nominasjonen i 1977, eller ved valget samme år, måtte jeg vel omskolert meg til "AUTOMATISERT" bokholder. ...............osv."

SITAT SLUTT

I praksis viste det seg at, på grunn av gledelige familieforøkelse, tok du pappa - permisjon fra 01.10 -15.10. Den 16.10.97 var du på jobb da jeg fikk den første time hos deg på den 23.10.97 (som senere ble nærmest en månedlig time hos deg). Du hadde forklart meg da at: Jeg måtte søke formelt på Sosialkontoret og deretter anke vedtaket slik at saken deretter kommer til Fylkesmannens kontor, og da kunne du gjøre noe.

        Fra og med september 1997, hadde jeg hver måned fremmet søknad og anket avslaget regelmessig hver måned. Samtidig hadde jeg hver måned tatt ekstra kopier både av søknadene og av ankene som jeg personlig overleverte til deg/pers. sekretæren, slik at du hele tiden var oppdatert om, hvordan saken ligger an
og hvor mye penger jeg egentlig hadde til maten, legeegenandeler, legeforordnede medisiner. osv.
På våre månedlige samtaler i november fikk jeg forslag om å kunne få et arbeide. "HURRA" - etter at jeg i 22 år hadde vært nektet arbeide, skulle nå det berømte lyset komme i tunnelen. TREDJE LØGN!?
       
På våre månedlige samtaler
på 05.12. fikk jeg tilbud om et sted å bo, hvor jeg kunne få dekket både husleien og de kommunale utgiftene. "HURRA" - etter nærmere to år på gaten ville jeg få tak over hodet, - men hva er egentlig problemet: Jo!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

 

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

21/30

Og etter som, alle dokumenter foreligger for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering, skulle det ikke vare noe som helst hindring på veien, for å kunne ta en samlet helhetsvurdering og løse alle de seks (7?) punktene i henhold til dokumenterbar fakta, og ikke bare løse et eneste problem av en problemkompleks som omfatter alt fra bilens reelle kostnader, rettferdighet og et sted å bo. Jeg ba da om å få en samlet helhetsvurdering, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta, og stilte følgende spørsmål:

"Hvor lang tid trenger du med rimelighet, for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering og en samlet løsning, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses, i henhold til dokumenterbar fakta."


Du svarte: "To uker." Jeg skulle da komme den 19.12.1997.

Da jeg kom
den 19.12.97
hadde fylkesmannen ikke løst saken etter sin uttalelse to uker tidligere, men i stedet oppfordret meg om å:

"KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA." FJERDE LØGN!?

Resten av løgnene befinner seg på: FMH I - II - III - IV osv.

Da svarte jeg til Fylkesmannen at:

"Disse dokumentene som er lagt fram i saken, er ikke lagt fram med 30 - 50 % innbakt prutningsmonn, og slik jeg hadde svart på ditt spørsmål et halvt år tidligere i Stortinget, gjentok jeg igjen den 19.12.97 at:

"JEG ØNSKER RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA OG DER ER INGEN PLASS TIL KOMPROMISS."

Der ble det også beklaget at min sak fra Sosialkontoret enda ikke nådd fram (etter 9 måneder) tjenesteveien fra Hamar Sosialkontor til Fylkeshuset, i avstand ca: fire kvartaler i samme by, - ergo kunne ikke gjøres noe?!? 

I samme periode fikk jeg også tilbud om å få en viss dekning for den innbo som jeg ble plyndret for, et uspesifisert beløp.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

22/30

STATUS MAI 1998

- Det er ikke lenger tilbud om arbeide
- Det er ikke tilbud om et sted å bo inkl. dekning. av husleie og de kommunale utgiftene.
- Problemet bil, bilens reelle kostnader og de dokumenter som foreligger ties i hjel. Foruten forslag om å bytte bil. (Men da ville jeg kvitte meg med KRONBEVISET for at det jeg sier og kan dokumentere også, er sant og følgelig handler de ansvarlige personer og myndigheter mot bedre vitende, og tvert imot den loven de er ansatt for å forvalte, og til direkte skade for meg.) For at jeg er avhengig av bil og av den grunn jeg har bil, ties i hjel også. Det er derfor jeg søkte bil 2 ganger med spesialist støttende legeuttalelse via Trygdesystemet. Jeg fikk avslag begge gangene.

 Men Østre Toten Trygdekontor hadde fullfinansiert en bruktbil for meg for kr 10 000,- (etter avslaget) bil nr 3 for meg. (dokumenterbar Fakta)

Deretter hadde Østre Toten Sosialkontor fullfinansiert både min bil nr 4 og bil nr 5. (Dokumenterbar fakta) Det er den samme bilen jeg har det enda. (Nå nærmer seg 21 års alder).

Fri rettshjelps søknaden som normalt tar en uke (7 dager) fra innleveringsdatoen til det ferdige vedtaket foreligger, - har stått i stampe i et halvt år. Imens jeg holder på å skrive dette brevet fikk jeg brev datert den 3.6.1998.
HER!!!HER!!!
 ****Se dokument.03.06.98 ved Grethe Lind og Olav Leite, der det står at jeg fikk bevilget FRITT RETTSRÅD med inntil 5 timer, men problemet er at jeg har ikke søkt fritt rettsråd, men det jeg søkte var FRI SAKFØRSEL. Så, etter et halvt år, har jeg fått bevilget noe jeg ikke hadde søkt idet hele tatt.

****Se: Frirettshjelpssøknad, 18.12.1996

MERK! Den samme Grethe Lind fortalt meg (det er hennes jobb, det er hun som behandler søknadene) personlig i klartekst at:

BEHANDLINGEN OG TIL DET FREDIGE VEDTAKET OM FRI RETTSHJELP FORELIGGER, TAR BARE EN UKE (7 dager) fra innleveringsdatoen. Til tross for det tok det seks (6) måneder før jeg fikk bevilget noe som jeg ikke søkte.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

23/30

ANGÅENDE FYLKESMANNENS VEDTAK DEN 22.05.98 ref. nr 98/1618

1.) I Fylkesmannens vedtak fremgår det slik at jeg hadde anket vedtak fra den 29.09.97 for sent (den 31.10.97) og at jeg ikke hadde sendt nytt søknad /anke igjen før den 03.12.97.

FAKTA: Jeg har fremmet en anke 27.10.97 (den kan ha vart for sent), og jeg har også fremmet anke den 31.10.97 som er beviselig knyttet til søknaden den 23.10.97 - påfølgende vedtak den 30.10.97 og min anke den 31.10.97 hvor jeg den 23.10.97 hadde igjen innlevert relevant dokumenter for tidligere fast sosiale ytelser osv. Ved å hoppe over tidsperioden fra 29.09.97 - til 03.12.97 hoppet man også over de BRYSOMME dokumentene (som ingen vil/tør lese) som jeg innleverte igjen (som i et utall ganger før) den 23.10.97 - Vedtak foreligger 30.10.97 og påfølgende anke den 31.10.97

2.) Deretter henvises til at jeg hadde fått tilbud, to ganger om leilighet uten å godta noen av dem.

    2A)
Siden jeg hadde flyttet til Hamar er jeg blitt frarøvet kr 6 700,- pr mnd som inkluderte både husleien og de kommunale utgiftene kr 3400,- pr mnd og bil lånet på kr 1600,- pr mnd og Bostøtte kr 1 800,- pr mnd. Når man er frarøvet pengene til husleie og ikke er i stand til å betale, hvordan kunne man inngå en leiekontrakt?!

    2B) Etter min andre hjerteoperasjon ble min hud uttørret av de medisinene som jeg er nødt til å bruke, og når det ikke var bad i noen av de leilighetene som ble presentert kunne også det vare diskvalifiserende nok.

Disse er også dokumenterbar fakta, og disse dokumentene ble gjentatte ganger innlevert på ny til Sosialkontoret men ingen vil/tør lese sannheten og neppe innrømme at de hadde lest dokumentene.

Til å begynne med nektet Sosialkontoret også time for meg for å kunne innlevere relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter og i tillegg fattet de VEDTAK!!! - AVSLAG!!! uten at jeg fikk innlevert relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter.

Da jeg senere gjentatte ganger innlevert dokumentene, hadde Sosialkontorets representanter benektet i Advokatens nærvær, kjennskap til dokumentene. Da jeg igjen innlevert dokumentene med en ukes margin, til et møte sammen med Advokat og Sosialkontorets representanter, hadde Sosialkontorets representanter beklaget seg med at:

DE HADDE IKKE TID TIL Å LESE!!! (slå den!), Men vedtak kunne de fatte (uten å lese relevant dokumenter for saken) som var så vidtgående som å tvinge en hederlig menneske (med 2 hjerteoperasjoner) ut på gaten, nekte vedkommende mat, medisiner osv. og plyndre vedkommende for innbo. -

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

24/30

        Og denne umenneskelige/uverdige livssituasjon hadde vedvart i skrivende stund, i to år og tre måneder (i 2007 13 år). Og når jeg beviselig ikke har penger til å betale husleien med, - hvordan kunne jeg da mot bedre vitende inngå en leiekontrakt, flytte inn i en leilighet med en mnd. husleie på kr 2000 - 4000 pr mnd?

3.) "Søker viser til at tidligere bostedskommune hadde innrømmet søknad om bilhold…." Det er ikke bare innrømmet søknad til bilhold, men Østre Toten Trygdekontor (etter å ha avslått en spesialist støttende bilsøknad via Trygdesystemet) hadde fullfinansiert min bil nr - 3, og Østre Toten Sosial kontor hadde fullfinansiert min bil nr - 4 og bil nr. - 5.

I tillegg til fullfinansiering av bilene hadde både Østre Toten Trygdekontor og Østre Toten Sosialkontor dekket utgiftene både til: Bilforsikring, vei avgift osv. (dokumenterbar fakta) og mellom kr 600 - kr 1000 i mnd fikk jeg til å begynne med til bensin. Men til slutt ble samme summen på kr 640,- pr mnd utnevnt til å dekke både: bensin, bilreparasjoner, bilvedlikehold, og bilpleie. (Forstå den som forstå kan). Jeg begrenser mine refleksjoner til å nevne de tre punktene.

        Jeg vil ellers takke for den velvilje du hadde vist, ved å gi meg anledning til å kunne legge fram til deg hver måned det, som angår mine problemer.

Jeg vil her samtidig "løfte litt på sløret" slik at du får en liten innblikk i hvordan en person tenker, føler og er opptatt av/reagerer på, - under så umenneskelig og uverdig livssituasjon. Overlevelses instinktet er en underlig ting. Jeg har notert "underveis" noen gullkorn som jeg synes passer godt på en eller annen måte i den livssituasjonen som jeg er påtvunget.

SITAT SLUTT

NY SITAT FRA: FMH III. DEN 7.6.2006

MERK! MERK! MERK!

Da jeg første gang dykket opp i Stortinget, (sommeren 1997) og skulle snakke med den daværende Stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen TOK JEG MINE BØDLER PÅ SENGA.

(Det var da første gangen Sigbjørn Johnsen hadde (VILLEDET MEG?) da han sa: "Jeg har tatt jobben som Fylkesmann i Hedmark, men jeg sitter enda ikke i stillingen som Fylkesmann, da jeg først skal fullføre min stortingsperiode og gå av etter valget i slutten av september 1997. Derfor kan jeg ikke gjøre noe i saken din nå." (MERK! Alle Stortingsrepresentant inkludert også Sigbjørn Johnsen HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME.).  Nå kan mine lesere bestemme selv hva de vil karakterisere dette.

1.) Har Sigbjørn Johnsen glemt det?
2.) Har Sigbjørn Johnsen
fortiet det?
3.) Har Sigbjørn Johnsen
løyet for meg?

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

25/30

4.) Har Sigbjørn Johnsen villedet meg?
5.) Har Sigbjørn Johnsen snakket mot bedre vitende?
6.) Eller? Lider Sigbjørn Johnsen av hukommelsestap, hver gang han snakker med meg? Se tidl. korrespondanse på
FMH I. -............ FMH VII.

SITAT SLUTT

NY SITAT: Fra mitt brev av: 30.1.2004 (m.fl.) FMH I.

"HVA ER DET FYLKESMANNEN GJØR OG HAR GJORT:


1.)
Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, og tillater at samme ulovligheter fortsetter under hans Fylkesmannsperiode som versert her på Hamar før Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen den 16.10.1997til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.

2.) Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!

3.)
Fylkesmannen hørte på meg hver gang da jeg beviste (med dokumenter) for han - at både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingens vedtak ved Fylkesmannens kontor, - bygget på fullstendig gale påstander. Men
deretter gjorde Fylkesmannen ingenting for å rette opp ulovlighetene.

ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN  F.O.M. 29.1.2004 - hadde jeg umiddelbart søkt på ny Fri Retts Hjelp. Deretter kom svarbrevet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen om at:

FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ERKLÆRT SEG INNHABIL I SAKEN!!!!

MERK! Fylkesmannen følte seg ikke innhabil i saken imens han gav LY og BESKYTTELSE for de skyldige f.o.m. 16.10.1997  da Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann og t.o.m. 29.1.2004

SITAT SLUTT

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

26/30

NY SITAT: Sitat fra mitt brev av: 20.9.2005

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING ELLER MANGEL PÅ DET har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL:

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettsystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i landet. Og dermed vil det ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

SITAT SLUTT

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

27/30

FAKTA:

1) Sigbjørn Johnsen beklaget seg i Stortinget med at han ikke kunne gjøre med ulovlighetene – da han enda ikke sitter i stillingen som Fylkesmann.
LØGN!
2) Etter
den 16.10.1997 da Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædd i stillingen som Fylkesmann, hadde han GITT LY OG BESKYTTELSE for de skyldige!!!!
3) Samtidig NEKTET FYLKESMANNEN FOR MEG -
PERSONLIG
- DEN FRI RETTSHJELPEN SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ – DA FRI RETTSHJELPEN HØRER DIREKTE UNDER FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!!

Dermed kom som MANNA FRA HIMMELEN til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen da FINANSMINISTERPOSTEN ble tilbudt han i slutten av 2009. Han kunne FLYKTE FRA HELE SKITEN MED GYLDIG GRUNN!?!?

En ting er jeg temmelig sikker på!!!! Før Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen reiste til Oslo for å ta over Finansministerposten – GAV HAN KLAR BESKJED FOR DE SKYLDIGE I HAMAR KOMMUNE OG HEDMARK FYLKE AT – FØR HAN KOMMER TILBAKE ETTER SIN NYE FINANSMINISTERPERIODE VIL HAN HA AT - MIN SAK VÆRE UTE AV VERDEN!!!!

Med andre ord!!!! DE SKYLDIGE SOM HADDE SKAPT MIN ELENDIGHET SKAL ORDNE OPP I DET – FØR SIGBJØRN JOHNSEN KOMMER TILBAKE FOR Å TA OVER IGJEN SOM FYLKESMANN!!!!

MERK SPESIELT! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen var ikke DELAKTIG I DISSE ULOVLIGHETER SOM SKAPTE MIN ELENDIGHET!!!! Disse ulovlighetene ”ARVET” Sigbjørn Johnsen. Det fulgte med ”Fylkesmannspakken” fra Gro Harlem Brundtland til Sigbjørn Johnsen!!!!

Og disse folkene kaster ikke bort tiden! De kom i gang umiddelbart.

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

28/30

MEN - MIN SAK ER IKKE NOEN EN MANNS SHOW!!!! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens LOJALE VÅPENDRAGER ER ORDFØRER EINAR BUSTERUD!!!!

Sosialkontoret hører Kommunen til - og hvem er TOPPEN I KOMMUNEN? - JO, ORDFØRER EINAR BUSTERUD!!!!

MERK! Hvis loven hadde blitt fulgt ville ULOVLIGHETENE STANSET ALLEREDE (SENEST HOS ORDFØRER EINAR BUSTERUD). Eks. Hvis en saksbehandler på Sosialkontoret går utover sine ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDER - da er det Avdelingslederen på Sosialkontoret som skal sørge for at Saksbehandleren utøver sitt arbeide i henhold til loven!!!! Hvis ikke - da er det Sosiallederen som skal sørge for.

Hvis ikke - da Helse og Sosialsjefen som skal sørge for. Hvis ikke - da Ordføreren som skal sørge for at Saksbehandleren utøver sitt arbeide i henhold til Loven!!!! Jeg får nøye meg med SAKSGANGEN FRAM TIL ORDFØREREN!!!!

SITAT SLUTT

MERK! "SIGBJØRN JOHNSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM STORTINGSREPRESENTANT! Jeg hadde TO SAMTALER i juni 1997 med Stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen i Stortinget, MEN HAN GLEMTE? - FORTIET?, OSV. OSV. sine RETTIGHETER SOM STORTINGSREPRESENTANT!!!! - At hver -

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

29/30

Stortingsrepresentant har RETT TIL Å TA OPP EN SAK PÅ STORTINGETS SPØRRETIME!!!!

3) SOM FYLKESMANN I HEDMARK!!!! Den 16.10.1997 Trædde Sigbjørn Johnsen i stillingen som FYLKESMANN I HEDMARK!!!!

4) SOM EMBETSMANN!!!!- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG OG IKKE GJØR NOE MED DET!!!!

KONKLUSJON! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 

NY SITAT: Fra mitt brev av: 30.1.2004 (m.fl.) FMH I.

"HVA ER DET FYLKESMANNEN GJØR OG HAR GJORT:


1.)
Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, og tillater at samme ulovligheter fortsetter under hans Fylkesmannsperiode som versert her på Hamar før Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen den 16.10.1997til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.

2.) Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i landet. Og dermed vil det ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende -

 SIGBJØRN JOHNSEN ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

30/30

meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

SITAT SLUTT

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

    EINAR BUSTERUDEINAR BUSTERUD

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------   GÅ ØVERST I DOKUMENTET            

1/10

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.2.2010 side 18 - 24 av 27

Vi må nesten ta en titt på:

ORDFØRER EINAR BUSTERUDS GEDIGEN

VALGFLESK FØR KOMMUNEVALGET I 2007!
 

HIP HIP HIP HURRA!!!!

SITAT: HAMAR ARBEIDERBLAD:

"...ORDFØRER EINAR BUSTERUD BRUKER REPRESENTASJONSKONTOEN TIL Å HJELPE ENKELTMENNESKER - HELLER NØDHJELP ENN KONJAKK. Ordfører Einar Busterud har ved flere anledninger gitt penger til trengende over den såkalte representasjonskontoen... Det er større verdi å bruke det på dette enn på konjakk og kanapeer, sier Ordføreren som har punget ut av egen lomme til folk som trenger hjelp......."

SITAT SLUTT

REAKSJONER:
KRF: Geir Byberg - "men det viser en fin side hos Busterud, sier han."
AP: Anne Lise Bakken - "det Busterud har gjort er mer fornuftig enn å bruke pengene på konjakk, men mener samtidig at slik bruk kan oppfattes urettferdig."

Det er fine ord både fra Geir Byberg og av Anne Lise Bakken. Men det finnes også en annen side av Ordfører Einar Busterud som HAMAR ARBEIDERBLAD IKKE SLÅR PÅ STORTROMMEN FOR. TVERT IMOT!!!! HAMAR ARBEIDERBLAD SOM ALLE DE ANDRE MEDIENE: (Hamar Dagblad, Vårt Land, Dagbladet, Aftenposten og VG - hadde hjulpet til å dekke over ulovlighetene og hindret at OFFENTLIGHETEN HADDE FÅTT GREIE PÅ, HVA SOM FOREGÅR I MITT TILFELLE PÅ: Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Hamar Kommune, Statens Hus med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i spissen, i tillegg til overordnede instanser i Oslo som Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Stortingsrepresentanter, Statsråder og Statsministere osv. osv. osv.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

2/10

Ta en nærmere titt på Ordfører Einar Busteruds SKJULTE SIDER:

SITAT FRA FMH I. den 23.02.2001 ORDFØRER EINAR BUSTERUD

"Jeg henviser til vårt samtale den 16.01.2001Ordførerkontoret på Hamar. Jeg måtte dessverre bli skuffet både på møte den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl. (se brev til Fylkesmannen FMH I. den 11.01.2001), og - på møte hos Ordfører Einar Busterud, FMH I. den 16.01.2001.

HVORFOR? JO!!!

Selv etter seks års PÅTVUNGET !!!! (I 2010 15 ÅR) UTELIGGERTILVÆRELSE har jeg ikke gitt opp håpet om å få en hederlig løsning på min elendighet. Til tross for det,
hadde jeg gått med åpent sinn til Ordføreren, som hadde lovet å lese relevant dokumenter for saken, - og jeg i tillegg fikk anledning til å supplere muntlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter.

OG TAKK FOR DET! MEN!

HVA ER PROBLEMET?

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS PUNKTER!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide?)

Ordfører Busteruds forslag for løsning var at jeg skulle først løse bo problemet , og deretter jobbe videre med de andre fem punktene.

 MERK! Det samme tilbud ble fremlagt i begynnelsen av desember 1997, av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og er blitt avslått av meg, med god grunn den 19.desember 1997 (se brev Fylkesmann Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og deretter kom Ordføreren med tilbud om å få løst både bo problemet (nr 6) og den generelle økonomien (nr 2), men det lar seg heller ikke løse!!!

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

3/10

ET STED Å BO (nr 6)

På grunn av tidligere erfaring fra Oppland/Østre Toten Sosialkontor ønsker jeg ikke å bo på et sted som Sosialkontoret selv disponerer. P.g.a. at Østre Toten Sosialkontor sørget for å plante i firemannsboligen (Bergseng Skole), en nabo som gikk med kniv på meg.
Og da jeg fikk flytte derfra, hadde politiet forsikret meg om at, dit jeg fikk tilbud om å flytte, der bor en veldig grei familie med mindreårige barn, og der vil det ikke bli noe tull!

Men det tok ikke mer enn tre måneder, før den GREIE FAMILIEN ble flyttet og Sosialkontoret sørget for å plassere folk dit som ikke bare holdt ville fester, men etter at de hadde drukket ølflaskene tomme, så brukte de, de tomme ølflaskene som PROSJEKTILER, og brukte min bil (som Sosialkontoret fullfinansiert for meg), som MÅLSKIVE.

       
Da jeg ringte til Politiet ca kl 04.00 for å stanse den VILLE FESTEN, var telefonen DØD!?! Dagen etter ringte jeg til Politiet (nå fungert telefonen uten at det ble gjort noe med den), og ba dem om å komme ut til huset, nektet Politiet å komme ut, til tross for at det var ny snø og ingen spor noen sted. Dvs. Flaskene kunne bare blitt kastet fra leiligheten ovenfra, hvor det var en stor balkong med fri sikt mot bilen. Da jeg deretter anmeldt saken, ble saken henlagt før den fristen hadde gått ut, hvor jeg selv kunne trukket tilbake anmeldelsen, eller at jeg kunne tilføye ytterligere opplysninger til saken!!!

MERK!!!
Min anmeldelse til Politiet av knivoverfallet ble også henlagt!!! Til tross for at gjerningsmennene var kjente (navngitte). Derfor har jeg argumentert i alle år med at, Hamar Sosialkontor kunne bestemme HUSLEIE SUMMEN, men jeg ville selv finne et sted (perifert maks 2-3 mil fra Hamar), hvor jeg ville bo for det beløpet.

Hamar Sosialkontor har aldri gjort et moralsk og yrkesetisk forsvarlig vedtak! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen har vært hovedsakelig opptatt av å beskytte mine BØDLER! Og heller ikke Ordfører Einar Busterud gitt uttrykk for en slik støtte for meg!

DEN GENERELLE ØKONOMIEN (nr 2)

Ordføreren foreslått å løse den generelle økonomien også (pkt nr 2). Men det lot seg heller ikke gjøre, da jeg er avhengig av bil (som teknisk hjelpemiddel) pga. at jeg blir syk hvis jeg reiser med kollektiv reisemiddel.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

4/10

        MERK! F.o.m. 1979 var jeg nødt til å ha bil som jeg til og begynne med fullfinansierte selv, av de midlene som jeg hadde spart imens jeg var i fast arbeide (74, 75, 76). Senere har Østre Toten Trygdekontor fullfinansiert min bil nr 3 (som de senere benektet overfor rikstrygdeverket og rikstrygdverket godtok det, til tross for at dokumenterbar fakta har foreligget). Se brev: HKH Dronning Sonja 12.06.1993. (Bil nr 4 ble fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor og bil nr 5 ble også fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor (som jeg har enda i 2003), den er 19 år gammel og Gud vet hvor lenge den vil leve. Disse investeringene ble gjort av Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor etter at jeg fikk avslag på Spesialist støttede bilsøknader via Østre Toten Trygdekontor, både i 1984 og i 1990.

Da Ordførerens løsning av pkt. nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN, heller ikke tatt hensyn til BILENS REELLE KOSTNADER pkt. nr 1, var også dette forslag bare et slag i løse luften. MERK! Bilens reelle kostnader har ALDRI VÆRT TATT HENSYN TIL.

 Siste dokumenterbar bevilgning i 1995 fra Østre Toten Sosialkontor, Spesifisert kr 640,- pr mnd til bensin, bilreparasjoner, bilpleie, bilvedlikehold (slå den!). Disse pengene dekket ikke engang de faktiske bensinkostnadene.

       Reelt sett var tilbudet den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og 16.01.2001 hos Ordfører Einar Busterud, identisk med tilbudet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i desember 1997, og 15.des.2000.


Den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde ingen av de innbudte:
- Ordfører Einar Busterud
- Familie og Sosialavdelingens repr. Ellen Catherine Trosvik, eller
- Sosialleder Jon B. Hansen,
lest relevant dokumenter for saken!


        Angående Sos. leder Jon B. Hansen og hans avdeling, som i årevis behandlet og avslått mine søknader, hvor jeg også gjentatte gager hadde innlevert relevant dokumenter med uttrykkelig krav om, at disse dokumentene skulle leses, og disse dokumentene forelå i årevis! Hvilken grunnlag Hamar Sosialkontor brukte i alle år, ved behandlingen og avslaget av mine søknader???? Nesten hver måned, siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.1995, når de ALDRI HAR LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN?!?

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

5/10

Ellen Catherine Trosvik fra Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor, hadde også benektet å ha lest relevant dokumenter for saken!

    MEN!, det foreligger vedtak fra min anke på avslag fra Hamar Sosialkontor, og som var behandlet (avslått) og signert av Ellen Catherine Trosvik ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ellen Catherine Trosvik hadde signert vedtak som AVSLAG som resultat for meg, UTEN AT HUN HADDE LEST RELEVANT DOKUMENTER ANGÅENDE SAKEN?!? Hvilken grunnlag hadde disse menneskene for å gjøre vedtak i saken? Både på Hamar Sosialkontors nivå og ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors nivå???

Eller er det slik å forstå at: "MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER"?!? Men alle disse menneskene møtte fram den 15.12.2000, lønnet av skattebetalernes penger for å løse et stort problem!!! UTEN Å VÆRE FORBEREDT, dvs. uten å ha lest relevant dokumenter for saken!

Ved avslutningen av møtet den 15.12.2000, hadde Ordfører Einar Busterud tilbudt seg om å lese relevant dokumenter som foreligger hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Etter å ha lest relevant dokumenter for saken, hadde jeg en samtale med Ordføreren på Ordførerkontoret den 16.01.2001, hvor jeg igjen fikk fremlagt tilbud om å akseptere først tilbudet om et sted å bo, med dekning av husleie og de kommunale utgiftene, og som jeg for 3 år siden hadde også avslått for Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
den 19.12.1997, med vektig grunn.

OG HER ER GRUNNEN!!!!

SITAT FRA FMH VII. Den 20.2.2010 side 12 av 27

 På våre månedlige samtaler i november fikk jeg forslag om å kunne få et arbeide. "HURRA" - etter at jeg i 22 år hadde vært nektet arbeide, skulle nå det berømte lyset komme i tunnelen. TREDJE LØGN!?
       
På våre månedlige samtaler på 05.12. fikk jeg tilbud om et sted å bo, hvor jeg kunne få dekket både husleien og de kommunale utgiftene. "HURRA" - etter nærmere to år på gaten ville jeg få tak over hodet, - men hva er egentlig problemet:
Jo!

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

6/10

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS (7?) PUNKTER!!!!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Og etter som, alle dokumenter foreligger for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering, skulle det ikke vare noe som helst hindring på veien, for å kunne ta en samlet helhetsvurdering og løse alle de seks (7?) punktene i henhold til dokumenterbar fakta, og ikke bare løse et eneste problem av en problemkompleks som omfatter alt fra bilens reelle kostnader, rettferdighet og et sted å bo. Jeg ba da om å få en samlet helhetsvurdering, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta, og stilte følgende spørsmål:

"Hvor lang tid trenger du med rimelighet, for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering og en samlet løsning, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses, i henhold til dokumenterbar fakta."


Du svarte: "To uker." Jeg skulle da komme den 19.12.1997.

Da jeg kom
den 19.12.97
hadde fylkesmannen ikke løst saken etter sin uttalelse to uker tidligere, men i stedet oppfordret meg om å:

"Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA." FJERDE LØGN!?

Resten av løgnene befinner seg på: FMH I - II - III - IV osv.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

7/10

Da svarte jeg til Fylkesmannen at:

"Disse dokumentene som er lagt fram i saken, er ikke lagt fram med 30 - 50 % innbakt prutningsmonn, og slik jeg hadde svart på ditt spørsmål et halvt år tidligere i Stortinget, gjentok jeg igjen den 19.12.97 at:

"JEG ØNSKER RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA OG DER ER INGEN PLASS TIL KOMPROMISS."

SITAT SLUTT

Senest hadde jeg avslått den igjen den 15.12.2000 Fylkesmannens kontor, med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud, Sosialleder Jon B. Hansen og Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor Ellen Catherine Trosvik.

Etterpå kom et nytt fremstøt fra Ordføreren:

1. Jeg kunne få lånt en skjøteledning av Ordføreren og låne strøm fra en av strømuttakene på parkeringsplassen ved Ankerskogen Svømmehall. Og en bilkupevarmer ville løse problemene, men jeg sa:

"JEG ER IKKE TIGGER, JEG ER IKKE UTE ETTER Å FÅ ALMISSE".

Jeg ville heller få hjelp til å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.

2. Da kom et nytt forslag: Jeg kunne få en CAMPING VOGN og bo i den. Men den gikk heller ikke, da en ikke får lov til å VILL CAMPE.
Dvs. hvis jeg hadde en Camping vogn, hengende bak på bilen, kunne jeg med rette fra Politiet bli henvist til Hamar Camping og månedsleien der ville nok beløpe seg rundt kr 4 000,- i mnd. og det hadde jeg heller ikke råd til. Men da fikk jeg forklart at, jeg kunne fått henvist et sted, hvor jeg kunne stå med Camping vognen.
Men - selv om det frister å kunne ligge VANNRETT OG Å KUNNE STREKKE SEG UT I FULL LENGDE UTEN Å STØTE PÅ HINDRINGER etter 6 års uteliggertilværelse, ønsker jeg heller å få hjelp til å få RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, men det fikk jeg ikke uforbeholden støtte fra Ordføreren.

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

8/10

INNTIL JEG FÅR RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, ØNSKER JEG Å HA DET SLIK, SOM JEG BLE PÅTVUNGET AV FOLK I ANSVARLIGE STILLINGER, SOM HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG FULLSTENDIG HINSIDES DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

Da foreslå Ordfører Einar Busterud om å løse pkt. nr 2 i de seks punktene som jeg hadde definert problemene på:

Nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN:

Her presiserte Ordføreren om at jeg ikke skulle ha noen SÆR BEHANDLING! Nei, svarte jeg. Da han Summerte ca kr 18 000,- pr. mnd sa han, at den som jobber i full jobb ved Ordfører kontoret, tjener så mye i måneden. Det kan godt være riktig, men jeg BA IKKE OM Å BLI NEKTET ARBEIDE I NORGE I 24 ÅR!!! (I 2010 33 ÅR) Tvert imot. Jeg har ekstra ordinær høy BILFORSIKRINGSPREMIE, som jeg etter 1994 (da jeg ikke bare hadde maks bonus men også +++), ble systematisk og målrettet frarøvet all bonus og eks. bare i november, desember 2000 ble bilen påført skade (hærverk på kr 10 000,-), som jeg ikke kunne tatt på Kasko forsikringen.

- Knuste frontlykter
- Ødelagte vindusviskere
- Ødelagte vindus visker arm osv.

KONKLUSJON: Uten pkt nr 1 - BILENS REELLE KOSTNADER går det ikke an å løse den generelle økonomien heller, da disse kostnadene henger i håp, og det har de gjort siden jeg kjøpte den første bilen i 1976. OG I FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER STÅR DET SLIK:

 "FOR Å KUNNE STILLE PÅ LIKE FOT - TRENGER MAN SÆR FORDELER!!!!"

Jeg beklager, at du måtte trekkes inn i denne saken, uten at du hadde reell mulighet, til å kunne påvirke omstendighetene.

Med vennlig hilsen og TAKK FOR FORSØKET.
Istvan Ladiszlaidesz

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

9/10

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen

JA - DETTE ER OGSÅ EN AV ORDFØRER EINAR BUSTERUDS SIDE OGSÅ!!!!

Jeg var alt for snill i ordbruken i 2001. I dag vet jeg bedre og har bedre forutsetning til å kunne kalle en SPADE FOR EN SPADE. I praksis hadde både Ordfører Einar Busterud og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen GITT LY OG BESKYTTELSE TIL DISSE FOLKENE BÅDE I KOMMUNEN HVOR EINAR BUSTERUD ER SJEF OG I STATENS HUS, HVOR FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER SJEF.

RESULTAT: Alle disse folkene sitter trygt i sine stillinger - TIL TROSS FOR AT DE HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE VAR ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE!!!!

SITAT SLUTT

MERK! "EINAR BUSTERUD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men han hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

 EINAR BUSTERUD ------------------ NESTE SIDE ------------------------               

10/10

2) SOM ORDFØRER! Som TOPPEN I KOMMUNEN - HVOR SKITT JOBBEN AV ULOVLIGHETENE ER GJORT!!!! HVOR HAN HAR ANSVARE FOR AT FOLK UTØVER SINE ARBEIDER I HENHOLD TIL LOVEN - OG IKKE HANDLER PÅ EGENHÅND!!!!

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!        

  SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                      GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/12

SITUASJONSBESKRIVELSE:

CA. NOVEMBER 2009 HADDE FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SAGT LYKKELIG JA!!!! TIL EN NY FINANS -MINISTERPERIODE I JENS STOLTENBERG II. REGJERINGEN!!!!

VALGET AV VIKARIERENDE FYLKESMANN FALT IKKE HELT UFORTJENT PÅ - SYLVIA KRISTIN BRUSTAD!!!! DET ER HENNE SOM SKULLE ADMINISTRERE ULOVLIGHETENE VIDERE I SIGBJØRN JOHNSENS FRAVÆR!!!! (SØRGE FOR AT ALLE DE SKYLDIGE BÅDE I KOMMUNEN, HAMAR SOSIALKONTOR+++, ORDFØRER EINAR BUSTERUD - FAMILIE OS SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR +++ FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN, FOR 100 % LY OG BESKYTTELSE FOR SINE ULOVLIGE HANDLINGER!!!!) OG HUN GJØR DET!!!!

Hva var det som talte for hennes fordel???? JO!!!!

SITAT FRA BLANT ANNET OPPSUMMERING AV 2009 - side 61 - 70 av 122

JEG MÅ RETTE PÅ EN MANGEL PÅ MIN HJEMMESIDE!!!!

SITAT FRA FMH VI. Den 20.1.2009 side 6 - 13

Jeg har kommet på - at en viktig ansvarlig person i min skitne sak som hadde unngått å figurere på min Hjemmeside da jeg i den siste tiden ramset opp de skyldige!!!! Nemlig - Stange kommunens og Hedmark fylkes store DATTER – SYLVIA KRISTIN BRUSTAD!

SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                                                

2/12

SYLVIA KRISTIN BRUSTAD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!! HVORDAN????

Jeg møtte Damen på Hamar da hun drev valgkamp for Arbeiderpartiet – hvor jeg presentert min livssituasjon i korte trekk for henne og selvfølgelig hadde også overlevert min Hjemmesideadresse: www.istladis.com til henne. Og det er livets PARADOKS at etter at Arbeiderpartiet hadde vunnet valget ble SYLVIA KRISTIN BRUSTAD med som HELSEMINISTER!!!!

Riktignok mislikte hun Helseministerjobben og ønsket seg bort fra det – som ble i sin tur etterkommet av Jens Stoltenberg II. Og hvis jeg husker riktig byttet hun til å bli Næringsminister! Mon tro om mistrivselen som Helseminister skyldtes – at det GNAGET PÅ SAMVITTIGHETEN HENNES – at hun ikke løftet en finger til å gjøre med NOE MED DE ULOVLIGHETENE SOM JEG HAR VÆRT OG ER FREMDELES UTSATT FOR!!!

Nå kunne Damen ha gjort noe, MEN hva var det som hindret henne å gjøre noe da hun viste hva slags omstendigheter jeg hadde og hva slags behandling jeg og min sak hadde vært utsatt for!!!!

FØLG MED HVA SKJER OG HVORDAN DA JEG KONTAKTER VIA MAIL HELSE DEPARTEMENTET!!!!

NY SITAT FRA FMH III. DEN 2.5.2006 (side 2-11)

JEG HAR IGJEN SENDT MAIL - Denne gangen til HELSE OG OMSORGSDEPARTEMENTET. Jeg har også fått svarbrev (på min MAIL) fra avdelingsdirektør Roger Østbøl og rådgiver Kirsten Been Dahl:

Til: Avd. dir. Roger Østbøl v. Helse og Omsorgs dep.

Jeg har tidligere hatt den glede å hilse på Helse og Omsorgsministeren: Sylvia Kristin Brustad på Hamar. Ta en titt på min hjemmeside, min møte med Sylvia Brustad er beskrevet der også. Helse og Omsorgsministeren hadde allerede fått overlevert min hjemmesideadresse i april 2005. Kanskje hadde hun mistet den?

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født: 17.7.1945
Sted: Budapest, Ungarn

Jeg kom til Norge i 1974. Jeg søkte og fikk NORSK STATSBORGERSKAP i 1982. F.o.m. 1993 har jeg bare NORSK SATSBORGERSKAP. Jeg har aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke gjort noe som er usømmelig engang.

  SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                                             

3/12

Status: Uteligger! (Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige myndigheter i Norge, - som handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte.) Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

Til tross for alle slags hindringer har jeg klart å legge min sak ut på Internet. Min hjemmeside adresse er: www.istladis.com På min hjemmeside har jeg lagt ut alle de viktigste dokumentene og mine korrespondanser til Kong Olav V. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Forskjellige Statsråder, Fylkesmennene i Oppland, Hedmark, Buskerud, Stortingets Sivilombudsmann for Forvaltningen, Østre Toten Sosialkontor Østre Toten Trygdekontor Østre Toten Kommune, Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor Hamar Kommune, osv. osv. osv.

I tillegg til, hadde jeg to hjerteoperasjoner i 1977 og 1990. I 1990 fikk jeg kunstig hjerteklaff.

Og på toppen av det hele, ble jeg tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo. (dokumenterbar fakta). Det forårsaket også, at jeg fra og med 1998 ikke bruker HJERTEMEDISINEN (Marevan) som jeg skulle brukt i resten av mitt liv.

Jeg er frarøvet både min Statsborgerrettighet og menneskerettighet - da jeg er utelukket av den NORSKE LOVEN. Da jeg ikke får den FRI RETTS HJELPEN som jeg har rett til å få, blir heller ikke min sak behandlet i det norske Rettsvesenet og eventuelt også fått avslag i norsk Høyesterett, men - selv om den norske Høyesterett er den høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg fremdeles henvende meg til Menneskeretts domstolen i STRASBOURG! Problemet er at:

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandler bare saker som er behandlet i de respektive landenes Rettssystem og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT! Av den grunn er jeg en:

LEVENDE DØD MANN - EN DØDSDØMT MANN - UTEN Å HA GJORT NOE KRIMINELT ELLER UHEDERLIG!!!

ALT DETTE OG MER TIL - ER BÅDE BESKREVET OG DOKUMENTERT PÅ MIN HJEMMESIDE.

Jeg håper at Dere har tid og anledning til å kunne engasjere Dere i saken.

Min postadresse: Istvan Ladiszlaidesz
Postboks 407
N-2303 Hamar
NORGE

SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                                              

4/12

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Mobil:

www.istladis.com
ist@istladis.com
HAMAR den 17.3.2006 MAIL SLUTT
 

MERK! Roger Østbøl og Kirsten Been Dahl henviser bl. a. til:

PASIENTOMBUDET! og

JUSTISDEPARTEMENTET!

HER!!!HER!!!
**** Se brev fra Roger Østbøl og Kirsten Been Dahl side 1
         
**** Se brev fra Roger Østbøl og Kirsten Been Dahl side 2         

Det ser ikke ut til at Roger Østbøl og Kirsten Been Dahl hadde lest min hjemmeside (grundig nok?) (Kanskje skulle de ta en ny runde med min hjemmeside?), selv om de hadde full tilgang til, fordi da ville de vært klar over at så sent som min oppgradering av min hjemmeside: FMH II. den 8.12.2005 tok jeg med BRUKEROMBUD og PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE og hennes handling eller mangel på sådan i saken. Se sitatet fra den 8.12.2005:

SITAT: SPESIELT: I et lokalblad for Hamar har jeg snublet over en artikkel om en ny opprettet stilling:

BRUKEROMBUDET i Hamar Kommune: Sandra Fahre.

HER!!!HER!!!
**** Se artikkelen med Sandra Fahre BRUKEROMBUDET i Hedmark.

**** Se brevet fra Brukerombud/Pasientombud, Sandra Fahre 2.12.2005

Det som er ytterligere spesielt ved er, at hun er også PASIENTOMBUD.

Det står med FETE SKRIFT: "TIL TJENESTE!

- Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen helse og sosialetatene i kommunen?
- Innen pleie og omsorg?
- Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE.”


VIKTIG: "- Jeg er en service organ for innbyggerne i kommunen, forteller Jurist og Brukerombud Sandra Fahre. Kommunen fikk eget Brukerombud i januar (2005) i år, men køene utenfor kontordøren hennes har uteblitt. Mon tro om folk synes det hele virker vanskelig og en smule skremmende?"

 SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                       

5/12

Det er i grunn ganske enkelt: Brukerombudet er ansatt i staten, og har kontorer i Statens hus. Hun er en slags VAKTBIKKJE i forhold til kommunens tjenester INNEN HELSE OG SOSIAL, OG PLEIE OG OMSORG. HUN er din talsperson!" osv.

Ja, - nå har jeg funnet enda en person som har både ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE - til å kunne gjøre noe med de ULOVLIGHETENE som jeg er utsatt for.

I slutten av september eller i begynnelsen av oktober 2005 hadde jeg henvendt meg til RESEPSJONEN i Statens hus og ba om en samtale med SANDRA FAHRE.

Damen i resepsjonen henvist meg til en av de ansatte Anne - Beathe Horten. Hun hadde velvillig hørt på en kort versjon av min situasjon og fikk min HJEMMESIDE ADRESSE og jeg fikk navnet hennes og telefon nr: 62551492. Og deretter har jeg ikke hørt noen ting fram til den 30.11.2005 da jeg igjen dykket opp i Statens hus og ba igjen en samtale med Sandra Fahre, men hun var ikke mulig å treffe (denne gangen heller) så jeg ble henvist igjen til Anne - Beathe Horten. Anne - Beathe Horten beklaget seg med at min sak er så omfattende og derfor hadde ikke hun kontaktet meg så langt.

Ja - svarte jeg: "Det er en meget omfattende sak, MEN saken skulle ALDRI EKSISTERT I DET HELE TATT, - hvis de ansvarlige, offentlige personer og myndigheter utøvet sine arbeider i henhold til sine ansvars og myndighetsområder og i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte."

Jeg fortalte damen igjen at jeg fremdeles ønsker å snakke med Sandra Fahre. Etter hvert ble vi enige om at jeg skulle få en dato: den 13.12.2005 kl. 10.00

MERK SPESIELT! Allerede i 1996 ble jeg henvist av tidligere Fylkesmannen KJELL BORGEN til (den daværende) Juristen GRO ENOCHSEN ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. (Se SYNDREGISTERET FOR FMH og eller mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997.

MERK SPESIELT! Jeg hadde kontakt med:

 STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN også den 17.11.1997 som -

 SYLVIA KRISTIN BRUSTAD              

6/12

også skulle være EN VAKTBIKKJE slik at den lille mannen ikke frarøves elementære rettigheter! Men, han som alle andre hadde dratt halen mellom beina og LUSKET STILLE BORT, uten å løfte en finger i saken! Jeg kan ikke si at han ikke gjorde noe. Jo – han også gav ly og beskyttelse for de skyldige på lik linje med Ordfører Einar Busterud og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen osv. osv.

MERK! Helt realistisk vurdert er det mikroskopisk sjanse for at en Nyansatt Jurist i en nyopprettet stilling vil ordne opp i saken som både: (hennes øverste overordnede (i huset) Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen i Hedmark, Trond Lutnæs, Ordfører Einar Busterud, Tidl. Statsminister Kåre Willoch, Tidl. Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Tidl. Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, Biskop Rosemarie Köhn, Avdelingsleder ved familie og Sosialavdelingen Arne Georg Larsen, Tidl. Helse og Sosialsjef Per Steinar Sjølaas, Tidl. Justisminister Odd Einar Dørum, Tidl. Helseminister Dagfinn Høybråten og mange, mange flere:

GIKK INN FOR Å KOSTE SAKEN UNDER TEPPET!

Men, jeg har sagt det tidligere til Biskop Rosemarie Köhn, da hun spurte:

GIR DU OPP???? Jeg svarte:

 "DET ER BARE DØDEN SOM KAN STANSE MEG" For å forfølge min rettferdige sak!

Imens holder jeg på å skrive disse linjene den 1.12.2005 kl 10.44 ble jeg ringt opp av Anne - Beathe Horten med beskjed om at hun hadde diskutert min møte den 13.12.2005 med sin overordnede SANDRA FAHRE og hun hadde kommet til at hun ikke er interessert i å ha den samtalen med meg den 13.12.2005 fordi, denne tjenesten er ment til de - som har SKRIVE PROBLEMER. (Passopp, nå kommer smigeren) Og etter som - jeg er både skrivedyktig og en ressurssterk person, faller jeg utenom systemet.

SPESIELT:

- Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen helse og sosialetatene i kommunen?
- Innen pleie og omsorg?
- Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE.

   SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                 

7/12

Jeg har lagt inn her også virkeområdet for BRUKEROMBUDET: Legg merke til at Brukerombudet som er også PASIENTOMBUD: Og ikke reagerer på, at en to ganger hjerteoperert person fra røves økonomiske ressurser også til Legeegenandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner bl. a. Marevan (som jeg skulle brukt i resten av mitt liv - og som jeg ikke hadde brukt siden 1998!!!!) Se mitt Sykehusopphold på FMH II. som er oppgradert den 28.2.2005

MERK! Forbruker kontoret, holdt tidligere også til i Statens hus på Hamar! (I samme lokalene) Jeg har tidligere henvendt meg også til Forbruker kontoret, på Hamar i den perioden da jeg ønsket å gå fra kjøpet av min forrige bærbare PC, en Packard Bell PC, som opphørt å fungere normalt etter en måneds tid (f.o.m. april 2002). Men Forbrukerkontoret hadde heller ikke funnet noen grunn til å gjøre noe med saken! Og dermed tapte jeg over kr 40 000,- på PC-en!!!!

Samtidig ba jeg om å få det - hun hadde sagt til meg skriftlig, og jeg ba om at når Anne - Beathe Horten har brevet så skulle hun ringe til meg og jeg ville hente personlig brevet hos henne. Hun svarte, at hun skal be Sandra Fahre ringe meg når hun er ferdig med det skriftlige svaret. Nå for vi se - om jeg får det, det jeg ba om og om innholdet vil være det samme som på vårt telefonsamtale.

Den 5.12.2005 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten og hun forklarte at brevet fra Sandra Fahre er ferdigskrevet og jeg kan hente det.

SITAT: MERK SPESIELT!

"Du har god kunnskap om dine rettigheter og hvilke klagemuligheter som finnes. Du er flink til å uttrykke deg skriftlig og kan derfor fremsette klage på egenhånd."

TAKK FOR DE GODE ORDENE, DE VARMER HELT INNERST I SJELEN!

Men, hva er det egentlig Damen sier her? Jo - jeg har lest din hjemmeside og er helt enig med deg (som juridisk fagkyndig). Men, hvis jeg skulle ordne opp i saken din, i henhold til min ansvars og myndighetsområde - da ville jeg bli den mest forhatte person, både på Hamar, Hedmark, Østre Toten, Oppland og Norge. Hvorfor? Jo!

SITAT: Fra mitt brev FMH I. den 30.1.2004

"HVA HAR VÆRT, - ER - OG VIL FORBLI FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS STORE DILEMMA I DENNE FORFERDELIGE SAKEN?

JO!!! HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA ville dusinvis av folk på Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Hedmark Fylke m. fl.; som handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte, -

 SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                      

8/12

- DISSE FOLKENE SKULLE BLITT DØMT FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - OG SOM TILLEGGSSTRAFF SKULLE DE OGSÅ BLITT FRADØMT SINE ARBEIDER, PÅ GRUNN AV: - AT DE HAR MISBRUKT SINE STILLINGER.

Og det ville gått på samme måte både på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor og Oppland, Fylke - for der bodde jeg i over 20 år, - og overordnede instanser i Oslo som forskjellige Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Rikstrygdeverket, osv. osv."

SITAT SLUTT

SITAT: På hovedfilen SM (Statsminister), er mitt brev til Biskop Rosemarie Köhn Jul 2001.

MERK! Biskopen bemerker det helt korrekt at:

"SÅ LANGT JEG KAN SE ER DET KUN EN RETTSAVGJØRELSE SOM VIL KUNNE RYDDE OPP I DE ANKLAGER DU FREMBÆRER."

JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!!).

Det er akkurat det hindrer og har hindret Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen PERSONLIG I ÅREVIS, da FRI RETTSHJELPEN, hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!!!!!

Og det samme ba jeg enda tidligere om – personlig av tidligere Statsministeren Kåre Willoch, daværende Akershus Oslos Fylkesmann - om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, allerede våren 1995.

SITAT SLUTT

  SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                    

9/12

Og denne belastningen vil hverken Jurist Sandra Fahre, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud, Biskop Rosemarie Köhn, Advokat Arvid Brobakken, Sivilombudsmannen Arne Fliflet, osv. osv. ta FRIVILLIG.

Og derfor er min tidligere karakteristikk HELT KORREKT i mitt brev:

SITAT: Fra mitt brev FMH II. den 20.9.2005


"MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!"
 

SITAT SLUTT

MERK! Roger Østbøl og Kirsten Been Dahl henviser også til: JUSTISDEPARTEMENTET!

Se hvordan mitt Personlig, rekommandert brev som ble sendt med Personlig avhenting mottakingsbevis og som tidligere Justisminister Odd Einar Dørum hentet personlig (se – SM (Statsministere) hovedfil brev til Justisminister Odd Einar Dørum den 16.3.2002)

MERK SPESIELT: Justisministeren hadde uttalt personlig: SITAT: Gullkorn:

"Rettssikkerhet er rettsstatens grunnmur og et av de viktigste prinsippene som en Justisminister må verne om. Rettssikkerhet er et todelt prinsipp. Borgeren skal beskyttes mot overgrep fra myndighetene og borgeren skal beskyttes mot overgrep fra andre borgere. Odd Einar Dørum Justisminister"

MERK: DETTE GELDER ALLE ANDRE - UTEN OM MEG!!!!

MEN! Justisminister Odd Einar Dørum fant heller ingen grunn til å løfte en finger i saken.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

JEG HAR IGJEN SENDT MAIL - denne gangen igjen til avd. dir. Roger Østbøl og Rådgiver Kirsten Been Dahl med følgende innhold: -

 SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                    

10/12

Til: Avd. dir. Roger Østbøl og Rådgiver Kirsten Been Dahl v. Helse og Omsorgs dep. -

Jeg takker for Deres brev av den 7.4.2006 som er svarbrevet til min Mail jeg sendte den 17.3.2006 og er signert av: Avd. Dir. Roger Østbøl og Rådgiver Kirsten Been Dahl.

Jeg ønsker at Dere tar en ny runde med min hjemmeside, for å få med Dere viktige detaljer. Jeg er klar over at min hjemmeside er meget omfattende, men det er viktige momenter i saken som Dere tydeligvis ikke hadde fått med Dere i saken. Jeg kommer med en ny oppgradering av min hjemmeside og jeg ønsker at Dere leser SPESIELT DEN SISTE OPPGRADERINGEN DEN 2.5.2006, på FMH III. - hvor jeg hadde tatt med hovedmomentene som dere skulle tatt hensyn til - før Dere hadde besvart min Mail.

Jeg håper fremdeles at Dere har tid og anledning til å kunne engasjere Dere i saken.

SITAT SLUTT

 SVAR MAIL fra Roger Østbøl: Jeg sendte min mail tidligere enn oppgraderingsdatoen for å få med svaret på min neste oppgradering den 2.5.2006. Svaret kom den 29.5.2006 og er følgende:

"Jeg har nå sluttet i Helse- og omsorgsdepartement for å gå over i en dommerstilling i trygderetten. Jeg takker alle samarbeidspartnere for samarbeidet i den tiden jeg har vært i departementet. Roger Østbøl"

MERK SPESIELT! Dette er en "NORMAL METODE" ved de ansvarlige myndighetenes "REAKSJON" når de helst ikke vil bli "YTTERLIGERE INVOLVERT" i denne skitne saken! Kanskje husker noen av mine lesere forsvinningsnummeret med flere andre aktører - som er beskrevet tidligere på min hjemmeside.

SITAT SLUTT

MERK! Da jeg deretter sendte Mail til Rådgiver Kirsten Been Dahl - ble Mail-en UBESVART!!!!

SITAT SLUTT

  SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                    

11/12

MERK! "SYLVIA KRISTIN BRUSTAD kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM STORTINGSREPRESENTANT! "Jeg har tidligere hatt den glede å hilse på Helse og Omsorgsministeren: Sylvia Kristin Brustad på Hamar. Ta en titt på min hjemmeside, min møte med Sylvia Brustad er beskrevet der også. Helse og Omsorgsministeren hadde allerede fått overlevert min hjemmesideadresse i april 2005." I april 2005 var SYLVIA KRISTIN BRUSTAD Stortingsrepresentant. Og hver Stortingsrepresentant har RETT TIL Å TA OPP EN SAK PÅ STORTINGETS SPØRRETIME!!!!

3) SOM HELSEMINISTER! I april 2005 var SYLVIA KRISTIN BRUSTAD Stortingsrepresentant og drev valgkamp for AP. AP hadde vunnet VALGET og Jens Stoltenberg dannet Regjering og i Regjeringen ble SYLVIA KRISTIN BRUSTAD - Helseminister!!!! I SYLVIA KRISTIN BRUSTADS Helseminister periode sendte jeg flere Mail-er til avd. dir. Roger Østbøl og Rådgiver Kirsten Been Dahl som arbeidet i hennes STAB!!!!

"JEG HAR IGJEN SENDT MAIL - denne gangen igjen til avd. dir. Roger Østbøl og Rådgiver Kirsten Been Dahl med følgende innhold: Til: Avd. dir. Roger Østbøl og Rådgiver Kirsten Been Dahl v. Helse og Omsorgs dep. -" (Se - side 9 - 11 overfor)

4) SOM VIKARIERENDE FYLKESMANN FOR SIGBJØRN JOHNSEN!!!!

KONKLUSJON!
Nå har INGEN AV MINE LESERE NOEN TVIL OM AT - SYLVIA KRISTIN BRUSTAD er 100 % lojal og følger til PUNKT OG PRIKKE disse ulovlighetene som er begått tidligere og HELST VIL  -

  SYLVIA KRISTIN BRUSTAD                     

12/12

TVINGE FRAM EN ENDELIG LØSNING I SAKEN - SE UTVIKLINGEN HOVEDSAKELIG PÅ HAMAR+++ siden SYLVIA KRISTIN BRUSTAD HADDE TRÆDD I STILLINGEN SOM VIKARIERENDE FYLKESMANN FOR SIGBJØRN JOHNSEN!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 


TROND LUTNÆS

 TROND LUTNÆS FYLKESLEGE I HEDMARK GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Sitat fra brevet til Trond Lutnæs, Fylkeslegen den 6.10.2001

Da jeg ble utskrevet fra Gjøvik Fylkessykehus, etter min andre hjerteoperasjon i 1990, med kunstig hjerteklaff, fortalte Overlege Slaastad at: Hjertemedisinen MAREVAN, må du bruke i resten av ditt liv. (Den nedsetter blodets koaguleringsevne og på den måten hindrer kroppens frastøtningsreaksjon…+++).

Legen Geir Erik Nilsen nekter f.o.m. 1998 å skrive ut hjertemedisinen MAREVAN til meg. Legen var på forhånd oppdatert om alle disse ulovlighetene, som jeg har vært utsatt for fra bl.a. Hamar Sosialkontors side. At Hamar Sosialkontor hadde frarøvet meg kr 6 700,- pr. mnd. FAST SOSIALHJELP!

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.1.2010 side 19 - 20 av 35

SAKSBEHANDLER NR 2: BENTE NYGAARD (LINDSTAD)

Hun bevilget penger i hytt og pine. Hun benektet sammen med avdelingslederen Vigdis Lodding og i advokaten Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

Når Sosialkontorets representanter hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene.

MERK! Advokaten satt inne med samme dokumenter som Sosialkontoret hadde fått innlevert, men sa ingenting. Da jeg ble ”FRARØVET” kr 6 700,- (FAST SOSIALHJELP) i mnd. Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. og Bostøtte kr 1 800,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, (og det er jeg fremdeles etter seks år) (I 2010 ER DET 16. ÅR!!!!)

Min oppsigelse av hybelen utløp den 01.04.96. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket -

 TROND LUTNÆS ------------------ NESTE SIDE -------------------------               

2/4

både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger.

Og med dette hadde saksbehandler nr 2 hadde gjort sin del av skittjobben.

SITAT SLUTT

MERK!
Jeg har vært Sosialklient i ca 25 år - og hvis en Sosialklient blir frarøvet kr 6 700,- pr mnd. - da er vedkommende ØKONOMISK DØDS DØMT. Jeg ble det også, fordi beløpet for Uføretrygden som ble igjen, var det ikke mulig å omrokere slik, at det ble også dekning for både LEGE -EGENANDELER, LEGEFORORDNEDE MEDISINER, BLODPRØVE EGENANDELER, HUSLEIE, BOSTØTTE osv..

        Til tross for at jeg flere ganger nevnte til legen SIN UNNLATENHET I SAKEN, ville ikke lege Geir Nilsen løfte en finger i saken, før omtrent tre år etter at jeg ble tvunget på gaten. Men, da sa jeg til Legen, at han like godt kan la være, for hva skulle han si nå? - når han tiet i tre, fire år.

MERK! Lege Geir Erik Nilsen har rett i det, at pasienten som bruker MAREVAN (blod fortynnende middel), må kontinuerlig til lege, blodprøvekontroll. Det er ikke der problemene ligger. Det som er problemet at: Geir Erik Nilsen var oppdatert hele tiden om mine problemer av økonomisk art. (at jeg ble frarøvet kr 6700,- pr. mnd. osv.) og legen var klar over at jeg ikke kunne kompensere av den resterende økonomiske grunnlag som jeg hadde igjen.

 TROND LUTNÆS ------------------ NESTE SIDE -------------------------               

3/4

Ca. kr 6500,- pr. mnd. i Uføretrygd for bare de medisinske utgiftene var på  kr 4000,- pr. mnd. for å kunne betale for lege egenandel, blodprøveegenandel, legeforordnede medisiner både på blå resept og på hvit resept ++++.

Etter at Fylkes legen hadde lest de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger, samtidig å understøtte mine sannferdige påstander med relevante dokumenter. Deretter ønsker jeg skriftlig svar fra Fylkes legen på spørsmålene 1 - 4 på side to i mitt brev.
 

1.) Hvis man har kunstig hjerteklaff og ble fratatt hjertemedisinen MAREVAN, hvilken kortsiktig og langsiktig virkning/effekt/symptomer/ulemper kan det forårsake?

2.) Hvordan kan man forsvare, at en to ganger hjerteoperert person tvinges på gaten, og holdes der i seks år,
(i 2010 (16.) år) med vedvarende plage av: sol, vind, kulde, varme, regn, sult osv?

3.) Hvordan kan man forsvare de
sanitære, helsemessige forholdene som slike omstendigheter skaper?

4.) Hvilken generelle
helsemessige problemer kan en slik vedvarende økonomisk, menneskelige forhold forårsake?

****Se: Trond Lutnæs, Fylkeslege i Hedmark side 1, 25.1.2002

MERK! Fylkeslegen svarer ikke i det hele tatt på de spørsmålene i fire punkter som jeg har stilt i mitt brev og som jeg ba spesielt om å få skriftlig svar tilbake!!!!

****
Se: Trond Lutnæs, Fylkeslege i Hedmark side 2, 25.1.2002

MERK! "TROND LUTNÆS kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

 TROND LUTNÆS ------------------ NESTE SIDE -------------------------               

4/4

2) SOM FYLKESLEGE I HEDMARK! MERK! Fylkeslegen befinner seg i CELEBERT selskap!!!! Han valgte også å stikke halen mellom beina og lysket stille bort - DA HAN SKULLE HEVET STEMMEN => Når en TO GANGER HJERTEOPERERT PERSON BLE FRARØVET PENGENE TIL: Lege egenandeler, Blodprøve egenandeler, Lege forordnede medisiner, inkludert også MAREVAN, HUSLEIE, BOSTØTTE, KOMMUNALE UTGIFTER, OSV. OSV. OSV.

KONKLUSJON! Fylkeslegen TROND LUTNÆS som mange andre hadde MISBRUKT SIN STILLING!!!!

NEI, FY - FY - FY!

ARNE GEORG LARSEN

 ARNE GEORG LARSEN GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

ARNE GEORG LARSEN AVD. LEDER FOR FAMILIE OG SOSIALAVD. V. FYLKESMANNENS KTR.

SITAT FRA TIDL. FYLKESMANN KJELL BORGEN!!!! (Jeg beholder hele teksten for at mine lesere kunne se hele SAMMENHENGEN!) - Og jeg vil fremheve teksten (I RØD FARGE) som er RELATERT TIL ARNE GEORG LARSEN!

"Ettersom jeg i 18 dager ikke hadde noe å spise (jeg kom ned til 49 kg), hadde jeg prøvd å legge fram mine problemer til FYLKESMANNEN KJELL BORGEN. På mitt første forsøk var han  ikke til stede. Jeg ble da henvist til å snakke med avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen.

Jeg fikk dokumentert for han problemene, men han beklaget seg med at, han ikke kunne gjøre noe før Sosialkontorets avslag med min påfølgende anke foreligger til behandling ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. På mitt fjerde forsøk lykkes jeg å snakke med Fylkesmannen Kjell Borgen. Jeg måtte vente omtrent en time og jeg satt og ventet rett utenfor Fylkesmannens kontor (der var en sofagruppe). Imens satt jeg der, dykket Arne Georg Larsen opp og hadde forsøkt flere ganger om å få meg til å gå derfra, men da jeg ikke ville gå og tiden nærmet seg for at Fylkesmannen skulle dykke opp, ga Arne Georg Larsen opp og forsvant.

Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen.

Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen: ”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til Juristen GRO ENOCHSEN".

Det første Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene! Deretter hadde hun sagt til meg: ”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!

Da hadde jeg forklart til Enochsen om at, jeg har vært sosial klient i 21 år. Jeg er også klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter de enkelte saksbehandlere sitter inne med, - og at akkurat det samme hadde jeg forklart før min saksbehandler, med det resultat som foreligger. Men jeg ba Enochsen om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme.

 ARNE GEORG LARSEN

2/5

Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min saksbehandler Helga Bjørnstad, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen Enochsen fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor?

Jo, svarte hun, men etter å ha drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret, hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat/medisiner osv.

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp. Da ringte Fylkesmannen umiddelbart til Sosialkontoret og ba om å få oversendt saken øyeblikkelig, overprøvd avslaget og bevilget pengene. Men deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før, og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene.

Jeg samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var et mer representativ utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede. (MEN! Det jeg ikke viste da var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas.

(MEN! Det jeg ikke viste da, var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.
Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene fordi, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan
saken ligger an?

 ARNE GEORG LARSEN

3/5

Jo, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset).

Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen, men Ass. Fylkesmannen nektet! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!!!!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: ”Påstår du at jeg ljuger”?

Jeg svarte: ”Med det jeg sier, - kan jeg stå rakrygget foran Gud også”!

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”Påstår du at jeg ljuger?”

Da svarte jeg: ”Jeg er ikke villig til å ljuge, - for at mange folk i ansvarlige stillinger skulle kunne føle seg vell”!

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg:

JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODT BEFINNENDE”!!!!

Da svarte jeg: ”Jeg håper inderlig at, når min sak kommer til Fylkesmannens kontor, vil den bli behandlet i henhold til den loven, den angår – og ikke etter hvilket forgodtbefinnende du skulle ha!”

Men
da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT!!!! MERK SPESIELT!!!!

Tidligere Fylkesmannen Kjell Borge var DØDSSYK! Han hadde ca. to måneder å leve fra 16.6.1996 da jeg møtte han (PÅ MITT FJERDE FORSØK) til ca. 20.8.1996. Og det viste Kjell Borgen. Kjell Borgen var ut og inn på Sykehuset, men inn i mellom var han arbeidet på Fylkesmannens kontor!!!!

 ARNE GEORG LARSEN

4/5

Jeg tror det er stor SANNSYNLIGHET FOR AT: TIDL. ASS. FYLKESMANN OLA SJØLAAS og AVDELINGSLEDEREN FOR FAMILIE OG SOSIALAVD. V. FYLKESMANNENS KTR. ARNE GEORG LARSEN”I TANDEM” skulle sørge for at – FYLKESMANNEN KJELL BORGEN IKKE SKULLE FÅ GREIE PÅ HVA SOM FOREGÅR OG HVORDAN!!!!

Og – da Tidl. Fylkesmann Kjell Borgen hadde kjøpt mat til meg i Kantina og ba meg om å komme opp etter å ha spist opp maten – TENKER JEG AT I MELLOMTIDEN TOK KJELL BORGEN KONTAKT MED ARNE GEORG LARSEN VED FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR. (MERK! Arne Georg Larsen VISTE HVA SAKEN GJELDER OG HAN HADDE SETT DOKUMENTENE OGSÅ!!!!)

Og dermed ”VAKSINERT GRO ENOCHSEN” – forklart Gro Enochsen om IKKE Å LESE DOKUMENTENE FOR SAKEN - FORDI DA KUNNE HUN FÅ SAMVITTGHETSKVALER HVIS HUN DERETTER HANDLER LOVSTRIDIG!!!!

SITAT

Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen.

Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen: ”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til Juristen GRO ENOCHSEN".

Det første Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene! Deretter hadde hun sagt til meg: ”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!......"

SITAT SLUTT

MERK! "ARNE GEORG LARSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER!!!!"

 ARNE GEORG LARSEN

5/5

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM AVDELINGSLEDER VED FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS K.T.R.I HEDMARK! MERK! ARNE GEORG LARSEN befinner seg i CELEBERT selskap!!!! Han valgte også å stikke halen mellom beina og lysket stille bort - DA HAN SKULLE HEVET STEMMEN => Når en TO GANGER HJERTEOPERERT PERSON BLE FRARØVET PENGENE TIL: Lege egenandeler, Blodprøve egenandeler, Lege forordnede medisiner, inkludert også MAREVAN, HUSLEIE, BOSTØTTE, KOMMUNALE UTGIFTER, OSV. OSV. OSV.

KONKLUSJON! Fylkeslegen ARNE GEORG LARSEN som mange andre hadde MISBRUKT SIN STILLING!!!! Jeg tror det er stor SANNSYNLIGHET FOR AT: TIDL. ASS. FYLKESMANN OLA SJØLAAS og AVDELINGSLEDEREN FOR FAMILIE OG SOSIALAVD. V. FYLKESMANNENS KTR. ARNE GEORG LARSEN”I TANDEM” skulle sørge for at TIDL. – FYLKESMANN KJELL BORGEN IKKE SKULLE FÅ GREIE PÅ HVA SOM FOREGÅR OG HVORDAN!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

 

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!GRO ENOCHSEN

 GRO ENOCHSEN                                                       GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6

JURIST VED FAM. OG SOS. AVD. V. FYLKESMANNENS KTR.

SITAT FRA TIDL. FYLKESMANN KJELL BORGEN!!!! (Jeg beholder hele teksten for at mine lesere kunne se hele SAMMENHENGEN!) - Og jeg vil fremheve teksten (I RØD FARGE) som er RELATERT TIL GRO ENOCHSEN!

"Ettersom jeg i 18 dager ikke hadde noe å spise (jeg kom ned til 49 kg), hadde jeg prøvd å legge fram mine problemer til FYLKESMANNEN KJELL BORGEN. På mitt første forsøk var han  ikke til stede. Jeg ble da henvist til å snakke med avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen.

Jeg fikk dokumentert for han problemene, men han beklaget seg med at, han ikke kunne gjøre noe før Sosialkontorets avslag med min påfølgende anke foreligger til behandling ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. På mitt fjerde forsøk lykkes jeg å snakke med Fylkesmannen Kjell Borgen. Jeg måtte vente omtrent en time og jeg satt og ventet rett utenfor Fylkesmannens kontor (der var en sofagruppe). Imens satt jeg der, dykket Arne Georg Larsen opp og hadde forsøkt flere ganger om å få meg til å gå derfra, men da jeg ikke ville gå og tiden nærmet seg for at Fylkesmannen skulle dykke opp, ga Arne Georg Larsen opp og forsvant.

Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen.

Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen: ”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til Juristen
GRO ENOCHSEN".

Det første Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene! Deretter hadde hun sagt til meg: ”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!

Da hadde jeg forklart til Enochsen om at, jeg har vært sosial klient i 21 år. Jeg er også klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter -

 GRO ENOCHSEN

2/6

de enkelte saksbehandlere sitter inne med, - og at akkurat det samme hadde jeg forklart før min saksbehandler, med det resultat som foreligger. Men jeg ba Enochsen om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme.

Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min saksbehandler Helga Bjørnstad, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen Enochsen fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor?

Jo, svarte hun, men etter å ha drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret, hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat/medisiner osv.

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp.
Da ringte Fylkesmannen umiddelbart til Sosialkontoret og ba om å få oversendt saken øyeblikkelig, overprøvd avslaget og bevilget pengene. Men
(RUNDT 20.8.1996 DØDE Fylkesmannen Kjell Borgen) - Og deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før, og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene.

Jeg samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var et mer representativ utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede. (MEN! Det jeg ikke viste da var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas.

(MEN! Det jeg ikke viste da, var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.

 GRO ENOCHSEN

3/6

Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene fordi, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan
saken ligger an?

Jo, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset).

Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen, men Ass. Fylkesmannen nektet! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!!!!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: ”Påstår du at jeg ljuger”?

Jeg svarte: ”Med det jeg sier, - kan jeg stå rakrygget foran Gud også”!

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”Påstår du at jeg ljuger?”

Da svarte jeg: ”Jeg er ikke villig til å ljuge, - for at mange folk i ansvarlige stillinger skulle kunne føle seg vell”!

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg:

JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODT BEFINNENDE”!!!!

  GRO ENOCHSEN

4/6

Da svarte jeg: ”Jeg håper inderlig at, når min sak kommer til Fylkesmannens kontor, vil den bli behandlet i henhold til den loven, den angår – og ikke etter hvilket forgodtbefinnende du skulle ha!”

Men
da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT!!!! MERK SPESIELT!!!!

Tidligere Fylkesmannen Kjell Borge var DØDSSYK! Han hadde ca. to måneder å leve fra 16.6.1996 da jeg møtte han (PÅ MITT FJERDE FORSØK) til ca. 20.8.1996. Og det viste Kjell Borgen. Kjell Borgen var ut og inn på Sykehuset, men inn i mellom var han arbeidet på Fylkesmannens kontor!!!!

Jeg tror det er stor SANNSYNLIGHET FOR AT: TIDL. ASS. FYLKESMANN OLA SJØLAAS og AVDELINGSLEDEREN FOR FAMILIE OG SOSIALAVD. V. FYLKESMANNENS KTR. ARNE GEORG LARSEN”I TANDEM” skulle sørge for at – FYLKESMANNEN KJELL BORGEN IKKE SKULLE FÅ GREIE PÅ HVA SOM FOREGÅR OG HVORDAN!!!!

Og – da Tidl. Fylkesmann Kjell Borgen hadde kjøpt mat til meg i Kantina og ba meg om å komme opp etter å ha spist opp maten – TENKER JEG AT I MELLOMTIDEN TOK KJELL BORGEN KONTAKT MED ARNE GEORG LARSEN VED FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR. (MERK! Arne Georg Larsen VISTE HVA SAKEN GJELDER OG HAN HADDE SETT DOKUMENTENE OGSÅ!!!!)

Og dermed ”VAKSINERT GRO ENOCHSEN” – forklart Gro Enochsen om IKKE Å LESE DOKUMENTENE FOR SAKEN - FORDI DA KUNNE HUN FÅ SAMVITTGHETSKVALER HVIS HUN DERETTER HANDLER LOVSTRIDIG!!!!

  GRO ENOCHSEN

5/6

SITAT

"Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen.

Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen: ”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til Juristen GRO ENOCHSEN".

Det første Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene! Deretter hadde hun sagt til meg: ”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!......"

SITAT SLUTT

MERK! "GRO ENOCHSEN kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE (ARNE GEORG LARSEN) SKYLDIGES REAKSJONS -MØNSTER !!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM JURIST VED FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKES -MANNENS K.T.R.I HEDMARK! MERK! GRO ENOCHSEN befinner seg i CELEBERT selskap!!!! Hun valgte også å stikke halen mellom beina og lysket stille bort - DA HAN SKULLE HEVET STEMMEN => Når en TO GANGER HJERTEOPERERT PERSON BLE FRARØVET PENGENE TIL: Lege egenandeler, Blodprøve egenandeler, Lege forordnede medisiner, inkludert også MAREVAN, HUSLEIE, BOSTØTTE, KOMMUNALE UTGIFTER, OSV. OSV. OSV.

  GRO ENOCHSEN

6/6

KONKLUSJON! MERK! JURISTEN GRO ENOCHSEN som mange andre hadde MISBRUKT SIN STILLING!!!! Jeg tror det er stor SANNSYNLIGHET FOR AT: TIDL. ASS. FYLKESMANN OLA SJØLAAS og AVDELINGSLEDEREN FOR FAMILIE OG SOSIALAVD. V. FYLKESMANNENS KTR. ARNE GEORG LARSEN”I TANDEM” skulle sørge for at TIDL. FYLKESMANN KJELL BORGEN IKKE SKULLE FÅ GREIE PÅ HVA SOM FOREGÅR OG HVORDAN!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!ELLEN C. TROSVIK

 ELLEN CATHERINE TROSVIK GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

FRA FAM. OG SOS. AVD. V. FYLKESMANNENS KONTOR

Den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde ingen av de innbudte:

- Ordfører Einar Busterud
- Familie og Sosialavdelingens repr. Ellen Catherine Trosvik, eller
- Sosialleder Jon B. Hansen,
lest relevant dokumenter for saken!

Ellen Catherine Trosvik fra Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor, hadde også benektet å ha lest relevant dokumenter for saken! MEN!, det foreligger vedtak fra min anke på avslag fra Hamar Sosialkontor, og som var behandlet (avslått) og signert av Ellen Catherine Trosvik ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor.

Ellen Catherine Trosvik hadde signert vedtak som AVSLAG som resultat for meg, UTEN AT HUN HADDE LEST RELEVANT DOKUMENTER ANGÅENDE SAKEN?!? Hvilke grunnlag hadde disse menneskene for å gjøre vedtak i saken? Både på Hamar Sosialkontors nivå og ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors nivå???

Eller er det slik å forstå at: "MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER"?!? Men alle disse menneskene møtte fram den 15.12.2000, lønnet av skattebetalernes penger for å løse et stort problem!!! UTEN Å VÆRE FORBEREDT, dvs. uten å ha lest relevant dokumenter for saken!

MERK! "ELLEN CATHERINE TROSVIK fra Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONS -MØNSTER !!!!"

 ELLEN CATHERINE TROSVIK

2/2

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE!
- som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM JURIST???? VED FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKES -MANNENS K.T.R.I HEDMARK! MERK! ELLEN CATHERINE TROSVIK befinner seg i CELEBERT selskap!!!! Hun valgte også å stikke halen mellom beina og lysket stille bort - DA HAN SKULLE HEVET STEMMEN => Når en TO GANGER HJERTEOPERERT PERSON BLE FRARØVET PENGENE TIL: Lege egenandeler, Blodprøve egenandeler, Lege forordnede medisiner, inkludert også MAREVAN, HUSLEIE, BOSTØTTE, KOMMUNALE UTGIFTER, OSV. OSV. OSV.

KONKLUSJON! MERK! ELLEN CATHERINE TROSVIK som mange andre hadde MISBRUKT SIN STILLING!!!!

 

NEI, FY - FY - FY!
 


GRETE LIND            OLAV LEITE

 GRETE LIND - OLAV LEITE GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

På en av mine besøk hos tidligere Fylkesmannen Kjell Borgen, ble jeg henvist til Grete Lind som behandler Fri Rettshjelps søknader. Damen hadde forklart meg ÆRLIG om, at DET ER JEG SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP og at SAKSBEHANDLINGEN OG TIL DET FREDIGE VEDTAKET OM FRI RETTSHJELP FORELIGGER, TAR BARE EN UKE (7 dager) fra innleveringsdatoen.

Fri rettshjelps søknaden som normalt tar en uke (7 dager) fra innleveringsdatoen til det ferdige vedtaket forligger, - har stått i stampe i et halvt år. Imens jeg holder på å skrive dette brevet fikk jeg et brev datert den 03.06.98 ved Grete Lind og Olav Leite, der det står at jeg fikk bevilget FRITT RETTSRÅD med inntil 5 timer, men problemet er at jeg har ikke søkt fritt rettsråd, men det jeg søkte var FRI SAKFØRSEL. Så, etter et halvt år, har jeg fått bevilget noe jeg ikke hadde søkt idet hele tatt. Til tross for det - tok det seks (6) måneder før jeg fikk bevilget noe som jeg ikke søkte.

MERK! Grete Lind fortalt meg i klartekst (at det er hennes jobb, det er hun som behandler søknadene) personlig at SAKSBEHANDLINGEN OG TIL DET FREDIGE VEDTAKET OM FRI RETTSHJELP FORELIGGER, TAR BARE EN UKE (7 dager) fra innleveringsdatoen.
 
Da jeg sist var hos Grete Lind var en mannsperson (Olav Leite?), sittende hos henne. Da jeg spurte om han skulle være bodygard for henne svarte han, nei. -

 GRETE LIND - OLAV LEITE GÅ ØVERST I DOKUMENTET

2/2

Jeg gjorde vedkommende oppmerksom på at jeg ikke er voldelig, - men til tross for det, ble han sittende. Mon tro om han måtte sitte der for å sørge for at Damen ikke skulle lekke (FORSNAKKE SEG) for meg med ytterligere sannheter angående saksbehandlingstid og lignende.

MERK! "Grete Lind v. Fylkesmannens kontor kunne OGSÅ!!!! ha gjort mye i min sak, men hun hadde LOJALT FULGT OPP DE ANDRE SKYLDIGES REAKSJONSMØNSTER !!!!"

HVORDAN???? JO!!!!

1) SOM MENNESKE! - som vet om ULOVLIGHETER BEGÅTT AV ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, MOT BEDRE VITENDE OG PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

2) SOM JURIST???? VED FYLKESMANNENS K.T.R. I HEDMARK! MERK! Grete Lind, BEHANDLER OG AVGJØR SØKNADER OM FRI RETTSHJELP!!!!

På vår første personlige kontakt kunne hun ikke ”FORBEREDE SEG TIL” – og dermed PLUMPET HUN UT MED RIKTIG FAKTA – ANGÅENDE: HVEM SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP, HVORDAN, OG HVOR LANG TID DET TAR FRA SØKNADSDATOEN TIL DET FERDIGE VEDTAKET FORELIGGER!!!!

KONKLUSJON! MERK! Grete Lind
som mange andre hadde MISBRUKT SIN STILLING!!!!


Jeg bruker ikke tid på OLAV LEITE – da han var BARE TIL STEDE FOR Å SØRGE FOR AT Grete Lind IKKE SKULLE IGJEN FORSNAKKE SEG!!!!
 

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

 

NEI, FY - FY - FY!

 

 

ENDE!

SLUTT 

 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 

 

 

 

 

HIT!!!!

 

                           FORTSETT NEDOVER!!!!

 

 

 

HIT!!!