INNHOLD I FILEN FOR FYLKESMANNEN I HEDMARK FMH II.

HOME GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL
- KLIKK HER

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

28.2.2005 7) Fakt. Situasjon nå Økon. endring 2 sider
28.2.2005 8)Bakgrunn situasjon nå Hamar Sykehus 2 sider
28.2.2005 9)Situasjon nå Hamar Sykehus 1 sider
28.2.2005 10)Status på Hamar Sykehus 1 sider
28.2.2005 11)Situasjon nå Hamar Sykehus 4 sider
28.2.2005 12-19)Situasjon nå etter Hamar Sykehus 6 sider
28.2.2005 13)Hamar Sykehus EPIKRISEN (skannet) side 1
28.2.2005 14)Hamar Sykehus EPIKRISEN (skannet) side 2
28.2.2005 15) Medisinering (skannet) side 1
28.2.2005 16)Ha. Skh. ETTER KONTROLL (skannet) side 1
28.2.2005 17)Ha.Skh. ETTER KONTROLL (skannet) side 1
28.2.2005 18) resept nr 1 (skannet) side 1
28.2.2005 19) resept nr 2 (skannet) side 1
28.2.2005 20) Objektiv ettertanke 1 sider
15.3.2005 21) Faktiske situasjonen nå, 1 sider
15.3.2005 22) Faktiske situasjonen nå TILFELDIGHETER?, 8 sider
28.12.2004 Lagt inn den 5.9.06           Brev Hamar sos. ktr. skannet side 1
28.12.2004 Lagt inn den 5.9.06           Brev Hamar sos. ktr. skannet side 2
15.3.2005 23) Faktiske situasjonen nå, 2  sider
15.3.2005 24) Faktiske situasjonen nå, 2  sider
26.4.2005 25) Faktiske situasjonen VOLDSOMT ORDBRUK 2  sider
26.4.2005 26) Faktiske situasjonen nå BILPLAGE 3  sider
27.5.2005 27) Faktiske situasjonen nå Pol. Mest. 4 sider
27.5.2005 28) Faktiske situasjonen nå 1 sider
27.5.2005 29) Faktiske situasjonen nå 3 sider
27.5.2005 30) Faktiske situasjonen nå 3 sider
4.7.2005 31) Faktiske situasjonen nå 5 sider
4.7.2005  Avhengighetserklæring (skannet inn) sider (2)
4.7.2005 32) Ny Regnskapssystem/ Testament? 1 sider
                     ETTERORD 5 sider
1.8.2005 33) Faktiske situasjonen nå 4 sider
1.8.2005 34) MAKT sitat Sun. Gylver MA 1 side
1.8.2005  Fylkesmannens Instrukser side 1 (skannet) side (1)
1.8.2005  Avhengighetserklæring side 2 (skannet) side (2)
10.8.2005 35) Den faktiske situasjonen nå 3 sider
                     ETTERORD 6 sider
30.8.2005 36) Den faktiske situasjonen nå 2 sider
20.9.2005 37) Den faktiske situasjonen nå 4 sider
1.11.2005 38) Den faktiske situasjonen nå 5 sider
4.11.2005 39) Den faktiske situasjonen nå 5  sider
29.11.2005 40) Den faktiske situasjonen nå 4 sider
08.12.2005 41) Den faktiske situasjonen nå Sandra Fahre Pas. ombud 7 sider
20.1.2009 ETTERORD 8 sider
30.8.2005 ETTERTANKE 4 sider

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

7)NY OPPDATERING 28.2.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.2.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Jeg vil gjerne gi et reelt bilde om de økonomiske og menneskelige forhold som råder for meg nå og som vil prege ”årene?” for meg framover.

HVILKEN VEDVARENDE ØKONOMISKE ENDRINGER SKJEDDE I DE SISTE ÅRENE?

VASK AV KLÆR: Tidligere hadde jeg vasket mine klær på et selvvaskeri på Hamar. Det kostet kr 4500,- pr år, men jeg måtte da sørge for vaskemiddel selv. Da eieren av selvvaskeriet ga opp virksomheten og ingen andre ville ta over driften, måtte jeg vaske mine klær som stykkvask hos RENO på Hamar. Det koster på årsbasis ca. kr 22000,-, (kr 34 668 oppdatert den 14.9.2005 (- kr 4500 = kr 30 168,-)) men jeg slipper utgiftene til vaskemiddel. 22000 – 4500 = kr 17500,-

F.o.m. oktober 2003 har jeg tegnet medlemskap på treningssenteret ESPERN på Hamar. Medlemskapet koster på årsbasis ca kr 4000,- Det er en aktivitet som er en MUST, for meg da jeg har både:
- ALDEREN
- MINE TO HJERTEOPERASJONER
- OG MIN GRUSOMME OMSTENDIGHET I MIN DISFAVØR
. (Og som JEG KAN TAKKE de ansvarlige personer BENTE NYGAARD LINDSTAD og JON BERNT HANSEN og myndigheter både på Kommunal og Fylkesnivå på Hamar/HEDMARK m. fl.).

Jeg måtte kjøpe enda en ny bærbar PC for å kunne legge ut min sak på Internet, men det er forhåpentlig bare en eller to gangs utgiftspost???
Jeg måtte kjøpe enda en SKANNER, men det er forhåpentlig også bare en to gangs utgiftspost???

Men, for å kunne ha hjemmesiden på Internet kostet i første året ca kr 3500,-, pluss Antivirus beskyttelse for et år kr 700,-

I tillegg kommer bilens ekstra reparasjonskostnader som er både den normale foreldelsen av materialet (bilen er 21 år gammel), og de skadene som påføres i tillegg for å ramme meg økonomisk, slik - at jeg kommer til ”FORNUFT” og forsvinner fra Norge slik Kåre Willoch ex Statsmin. forkynte for meg personlig, allerede i februar 1995!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

JEG VET IKKE HVOR LENGE JEG KLARER BÅDE:
Å oppdatere
Og
å holde hjemmesiden ”LEVENDE” på Internet
I den sammenheng kan jeg bare si at det siste i mitt liv jeg skal gjøre er, å ikke betale de ca kr 3000,- pr. år for å kunne ha hjemmesiden på Internet.

Men det arbeides på spreng fra mine bødlers side for å hindre at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til publikum. Hvordan? Jo! På Hamar Bibliotekets tre utlåns PC er to allerede omgjort fra INTERNET EKSPLORER til MOZILLA server. Det betyr i praksis at på to av tre PC ene ikke er mulig å lese min hjemmeside, da MOZILLA server, ikke aksepterer helt ordinære FRONT PAGE funksjoner. Og den siste (tredje) PC en skal ordnes med MOZILLA i nærmeste framtid.

FASTE ÅRS UTGIFTER F.O.M. I SISTE TO ÅR OG FRAMOVER

Veiavgift
Bilforsikring

NAF 650
Veiavgift 2815
Bilforsikring 26000

VASK AV KLÆR

34000
ESPERN TRENINGSSENTER 4000
FOR Å HA MIN HJEMMESIDE PÅ INTERNET PR. ÅR 3500
ANTIVIRUS PR. ÅR 700
Enda en Scanner (den forrige ble stjålet) 1300
Enda en PC (den forrige ble stjålet) 11000
SUM foreløpig per år 71965

NB! Tabellen er oppdatert den 30.9.2005

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

8) NY OPPDATERING 28.02.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.02.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

BAKGRUNN, SYKEHUSOPPHOLD f.o.m. 6.1.2005 t.o.m. 21.2.2005: Jeg fortalte og dokumentert til min behandlede lege (Geir Nilsen ved Storhamar legesenter) umiddelbart i 1995 – 1996, at jeg ble fra og med 1.7.1995 frarøvet av Hamar Sosialkontor, såkalt Fast Sosialhjelp på kr 6700,- pr. mnd. som representerer kr 3400,- husleie og kommunale utgifter, kr 1800,- pr. mnd. Bostøtte og kr 1600,- pr. mnd. bil lån.

Tidligere hadde jeg bevilgning fra Østre Toten kr 4220,- pr. mnd. for legeegenandeler, Blodprøveegenandeler og legeforordnede medisiner. (Inkludert også Marevan). Og i de kr 4220,- pr. mnd. var også inkludert bruken av telefon som utgjorde kr. 200,- pr. mnd. På grunn av at jeg ikke hadde brukt Marevan (hjertemedisin) fra og med 1998, (se tidligere korrespondanse), ble jeg den 6.1.2005 lagt inn på Hamar Fylkessykehus, med infeksjon i blodet som selvfølgelig er et stort problem for min kunstige hjerteklaffs ventil, ventilsete, som er et yndet sted for bakterier og virus for å slå seg ned der.

Forslag fra legene så langt:
1) Legene skal starte opp med marevan behandling.
2)
Og jeg må ta en seks ukers intravenøst, (DOBBELT) antibiotika kur.

3.) Samtidig skulle jeg flytte ut fra Sykehuset og daglig skulle jeg følge opp behandlingen på sykehuset (HVER SJETTE TIME I DØGNET) med innsatt veneflon i pulsåren og takle den kontinuerlige diarèen (SOM UTELIGGER, UTEN TILGANG TIL TOALETT, OG MED DAGLIG 7-10 TOALETT BESØK I UFØRUTSIGBARE TIDSPUNKTER I SEKS UKER.) Da jeg forklarte OVERLEGEN at jeg er uteligger og det vil være særdeles vanskelig for meg å takle diarè-en som følger med antibiotika behandlingen som skulle være i seks uker, sa legen at jeg skulle være på sykehuset i hele perioden.

AD 1) Jeg sa til legen på Sykehuset at jeg er blitt frarøvet de økonomiske ressursene f.o.m. 1.7.1995 som skulle dekket Legeegenandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisner inkludert også Marevan, men legen sa beroligende at han skal sende brev til Ordfører Einar Busterud i Hamar Kommune.

AD 2) Men, som uteligger vil det selvfølgelig skape enorme problemer for meg å gå rundt omkring med fast innsatt ventil/nål i pulsåren for å kunne ha det klart hver dag for den daglige antibiotika behandlingen. Og å takle den kontinuerlige diaré-en fordi antibiotika kuren utsetter magen for meget hardt behandling og de aller fleste i tilsvarende situasjon sliter med diaré, men jeg skal prøve det jeg makter for å kunne klare det.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

MERK SPESIELT! Mitt brev til Fylkeslegen i Hedmark Trond Lutnæs den 16.10.2001 hvor jeg ikke bare stiller helt klart spørsmål om konsekvensene av å ikke bruke Marevan og der jeg UTTRYKKELIG BA OM Å FÅ SKRIFTLIG SVAR!

MERK! Fylkeslegen bevisst styrer unna i sitt svarbrev, for å besvare  skriftlig de spørsmålene og å skissere opp ulempene ved å ikke bruke Marevan. SE! i Fmh1x. (Fylkesmannen i Hedmark 1x hovedfil dato16.10.2001)

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

9) NY OPPDATERING 28.2.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.2.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

STATUS PÅ HAMAR SYKEHUS I BEGYNNELSEN AV FEBRUAR 2005.

Nå er det gått tre uker med dobbeltdose antibiotika hver sjette time og medfølgende diarè og fra den 2.2.2005 er den ene av to antibiotikaene kuttet ut. Nå er det bare CEFUROXIN PÅ 1,5 gram opp i saltvannsoppløsningen som jeg må ta intravenøst hver åttende time om dagen. Ut i fra tidsskjemaet skal jeg ut fra Sykehuset den 21.2.2005.

Oppkjøringen av MAREVAN (hjertemedisin) fortsetter med full styrke. Men det ser dessverre slik ut at, da jeg kommer ut fra Sykehuset den 21.2.2005, da må jeg kutte ut bruken av Marevan +++ da jeg ble frarøvet de økonomiske ressursene av Hamar Sosialkontor også for legeegenandeler, blodprøve egenandeler og legeforordnede medisiner  f.o.m. 1.7.1995.

Så, - slik det arter seg, virker det meningsløst å gi meg den behandlingen på Hamar Fylkessykehus (da det koster mange penger) å renske opp i elendigheten som hadde samlet seg i mine blodårer og å kjøre opp igjen med hjertemedisinen Marevan da jeg ikke har mulighet til å kunne følge opp økonomisk,  etter at jeg kommer ut fra Sykehuset den 21.2.2005

Legens beroligende forsikringer om at han skulle sende brev til Ordfører Busterud angående økonomisk dekning av utgiftene til legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner ser ikke ut til å ha noe som helst effekt. Jeg skal spørre legen om å få en kopi av legens brev til Ordfører Einar Busterud og svarbrevet fra Ordføreren til legen.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

10) NY OPPDATERING 28.2.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.2.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

STATUS PÅ HAMAR SYKEHUS VED AVSLUTNINGEN AV MITT OPPHOLD I FEBRUAR 2005.

Legen som leder visitten i den nåværende fasen (rundt den 12.2.2005) av mitt opphold på Hamar Sykehus, - Dr. Metander skulle nå finne den legen som hadde sagt på en legevisitt tidligere i januar 2005 JEG SKAL SENDE BREV TIL ORDFØREREN, fordi – jeg gjerne vil ha med brevet fra legen til Ordføreren og svarbrevet fra Ordføreren til legen, på min hjemmeside, slik at folk kan følge med hva som foregår og hvordan fra Hamar Kommune og Hedmark Fylkes side. Og at leserne av min hjemmeside kunne få førstehåndskjennskap til, hva som foregår. Men hittil var det ikke mulig å finne denne legen som hadde sagt dette.

DET SOM ER FAKTA:
Noen dager etter at legen sa det, kom en sykepleier og spurte navnet på min siste saksbehandler, som jeg hadde sist kontakt med på Hamar Sosialkontor. Deretter ringte Sykehuset til Sosialkontoret og snakket med Den nåværende Sosiallederen Bente Nygaard Lindstad. MERK! Sosialkontoret hadde en real mulighet i 2004 for å starte en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig virke på Sosialkontoret, men de hadde misbrukt denne muligheten også. Se tidl. Korrespondanse.

Den 20.2.2005
har jeg fremdeles ikke fått brevene som Legen skulle sende til Ordfører Busterud og svarbrevet fra Busterud. Dr. Metander lovet å snakke med legen igjen, men det spørs om jeg vil bli begunstiget med, - at Hedmark Fylkessykehus, bidrar med graverende dokumentmateriale som jeg også kunne bruke på min hjemmeside?!? Og jeg skal ut fra Sykehuset den 21.2.2005. spørs om jeg får disse brevene i det hele tatt? Jeg skal forsøke i alle fall. Jeg håper det beste.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

11) NY OPPDATERING 28.2.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.2.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT
FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004


HAMAR SYKEHUS: HVORFOR JEG IKKE VIL MØTE OPP PÅ SOSIALKONTORET?

DE BERØRTE PERSONENE I SAKEN:

Sitat fra mitt brev av den 15.4.2004
HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
BENTE NYGAARD (LINDSTAD) som var min saksbehandler i 1996, og er personlig ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo, da hun personlig hadde sagt til meg at jeg skulle få dekket husleien og strømmen (som var inkludert i husleien), tre dager før, oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996.

Men, da jeg kom hjem lå det et brev i postkassen av samme saksbehandler (Bente Nygaard), datert en uke tidligere hvor det står avslag på husleien og strømmen!!!! Da jeg dagen etter kom igjen til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst at min saksbehandler reist på Påskeferie og det var ikke en eneste oppegående person på Sosialkontoret som kunne gjøre noe med saken.

Den daværende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine ULOVLIGHETER PÅ SAKLIG GRUNNLAG, OG SOM TILLEGGSTRAFF SKAL HUN FRADØMME SEG SELV DEN JOBBEN HUN HAR, PÅ GRUNN AV AT HUN OGSÅ (SOM MANGE ANDRE) HADDE MISBRUKT SIN STILLING???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side, - å tro det?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

Jeg håper på en hederlig moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.

Hvis det trengs å friske opp hukommelsen, kan min hjemmeside kanskje vare til hjelp? www.istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
JON BERNT HANSEN satt som Sosialleder i 1996, hans underordnede blant annet Nordal-Hansen, Bente Nygaard (Lindstad) gjorde vedtak/avslag uten å ha lest relevant dokumenter for saken.

Men også Jon Bernt Hansen benektet hver gang å ha lest relevant dokumenter for saken. Den davarende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine ULOVLIGHETER PÅ SAKLIG GRUNNLAG, OG SOM TILLEGGSTRAFF SKAL HAN FRADØMME SEG SELV DEN JOBBEN HAN HAR PÅ GRUNN AV AT HAN OGSÅ (SOM MANGE ANDRE) HADDE MISBRUKT SIN STILLING???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side?????

(MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om, at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER

Hvis det trengs å friske opp hukommelsen, kan min hjemmeside kanskje vare til hjelp? www.istladis.com

HVORDAN VAR MIN ØKONOMISK SITUASJON DEN 1.7.1995?
Min uføretrygd var på lit over kr 5000,- pr. mnd. I tillegg hadde jeg kr 6700,- pr. mnd. såkalt FAST SOSIALHJELP som representerer kr 3400,- husleie og kommunale utgifter, kr 1800,- pr. mnd. Bostøtte og kr 1600,- pr. mnd. billån.

Tidligere hadde jeg bevilgning fra Østre Toten kr 4220,- pr. mnd. for legeegenandeler, Blodprøveegenandeler og legeforordnede medisiner. (Inkludert også Marevan). Og i de kr 4220,- pr. mnd. var også inkludert bruken av telefon som utgjorde kr. 200,- pr. mnd.

På grunn av at jeg ikke hadde brukt Marevan (hjertemedisin) fra og med 1998, se tidligere korrespondanse, ble jeg den 6.1.2005 lagt inn på Hamar Fylkessykehus, med infeksjon i blodet som selvfølgelig er et stort problem for min kunstige hjerteklaffs ventil, ventilsete, som er et yndet sted for bakterier og virus for å slå seg ned der.

HVILKEN ØKONOMISK REALITET BLE RESULTATET:
Da jeg hadde bare min uføretrygd, på rundt kr 5200,- igjen, og hadde jeg av disse pengene fulgt opp de medisinske kostnadene som er skissert overfor da ville jeg hatt rundt kr 1200,- pr. mnd. igjen til: Husleie, strøm, mat, klær, TV lisens, telefon, bilforsikring, bensin, bilreparasjoner, bilpleie, (og i tillegg noen sosiale aktiviteter?), osv. (Er det noen som får regnestykket til å gå opp?) Det verste var at jeg mistet mitt bosted, fordi husleien ble også frarøvet av meg.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

MERK! Ved å frarøve meg kr 6700,- pr. mnd. sørget Hamar Sosialkontor for å frarøve meg også muligheten til å kunne følge opp Marevanforbruket med legeegenandeler, blodprøveegenandeler, osv. og på den måten direkte bidro til at min behandlede lege: Geir Nilsen ved Storhamar legesenter ikke skrev ut Marevan til meg f.o.m. 1998. Deretter var det bare et tidsspørsmål om når jeg skulle ende på Sykehus med de alvorlige helseproblemene som den NÅVÆRENDE SOSIALLEDEREN BENTE NYGAARD LINDSTAD (daværende saksbehandler), personlig hadde skapt med sine lovstridige handlinger (se teksten overfor med grønn bakgrunn), godt hjulpet av den DAVÆRENDE SOSIALLEDEREN JON BERNT HANSEN som er den NÅVÆRENDE LEDER FOR LEVEKÅR ( I 2006 er NAV leder)

MERK SPESIELT! Mitt brev til Fylkeslegen i Hedmark Trond Lutnæs den 16.10.2001 hvor jeg ikke bare stiller helt klart spørsmål om bruken av Marevan og mangel av bruken av Marevan og der jeg UTTRYKKELIG BA OM Å FÅ SKRIFTLIG SVAR!
MERK! Fylkeslegen bevisst styrer unna i sitt svarbrev, for å besvare skriftlig spørsmålene og å skissere opp ulempene ved å ikke bruke Marevan. SE! i Fmh I. (Fylkesmannen i Hedmark I hovedfil, dato16.10.2001)

MERK! SPESIELT: I tillegg til alt, hadde Hamar Sosialkontor nektet for meg time f.o.m 1996, Sa noen at det ikke er lovlig? - JO, det er ikke lovlig. Men Hamar Sosialkontor nøyde seg ikke bare med det, men jeg fikk også klar beskjed om at: ”Selv om jeg skulle innlevere søknad på Sosialkontoret, ville de ikke behandle søknaden”. (Sa noen, at det ikke var lovlig heller? JO, det er heller ikke lovlig). Og dette skjedde og skjer til tross for at Fylkesmannen lovet allerede i 1997, at - etter at Fylkesmannens vedtak skulle foreligge kunne ikke min daværende saksbehandler Helga Bjørnstad nekte for meg time lenger. MERK! Fylkesmannens vedtak forelå i 1998 og i januar 2004 da Fylkesmannen dro halen mellom beina og trakk seg ut av saken, har han fremdeles ikke oppfylt sitt lovnad fra 1998 om at jeg skulle få time på Sosialkontoret.

DET ER SKAMMELIG, men Fylkesmannen også denne gangen gikk fra sitt ord.

Hamar Sosialkontor fikk en real mulighet som er skissert i mitt brev av 12.2.2004, for å kunne demonstrere at de begynner en hederlig epoke ved Sosialkontoret, men de hadde latt gå fra seg muligheten. Se sitat fra mitt brev.

SITAT FRA MITT BREV AV DEN 12.2.2004. ”Jeg mottok Deres brev av 4.2.2004 den 12.2.2004, der jeg fikk tilbud om en time den 10.3.2004. Det er trist at Sosialkontoret ikke viser tegn til å ville rette opp de ULOVLIGHETENE som de selv hadde begått mot meg og som jeg ba UTTRYKKELIG OM Å FÅ SKRIFTLIG SVAR PÅ i mine brev den 22.11.2003 og 23.1.2004 - OM SOSIALKONTORET ER VILLIG TIL Å RETTE PÅ DE DOKUMENTERBARE URETTFERDIGHETER SOM DE HADDE BEGÅTT MOT MEG? - og om Sosialkontoret hadde ransaket sin samvittighet og gått i gang med å etterbetale de økonomiske ressursene som Sosialkontoret frarøvet meg fra og med 1.7.1995 - kr1000000,- (se brev av 23.01.2004, Hamar Sosialkontor, v. Bente Nygaard Lindstad og Jon B. Hansen), godt hjulpet av min tidligere Saksbehandler Bente Nygaard Lindstad - nåværende Sosialleder!!! og tidligere Sosialleder John Bernt Hansen - nåværende Leder for Levekår!!!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Sitat fra mitt brev til Kristi Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004
FRAM TIL NÅ, (dette er det tiende året jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIG TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE. UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, (
MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT"), FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Så lenge jeg lever, håper jeg på en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

12-19) NY OPPDATERING 28.2.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.2.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/6

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT
FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004


NÅ HAR JEG KOMMET UT FRA SYKEHUSET OG I DAG ER DEN 22.2.2005.

Ved den avsluttende samtalen med Dr. Metander fikk jeg notert navnet på legen som skulle sende brev til Ordfører Einar Busterud i saken. Legen heter Dr./lege? Øyvind Steinum og jeg skulle via resepsjonen på sykehuset tilkalle han i et senere tidspunkt.

Man kan gjøre opp sin mening om legens forsvinningsnummer i denne saken, men jeg antar at Hedmark Fylkessykehus vil helst ikke bidra til å gi meg, ytterligere bevismateriale som kunne styrke min posisjon og som ville selvfølgelig svekke i tilsvarende grad de ansvarlige offentlige personer og myndigheters posisjon i saken. Jeg har prøvd å få tak i Dr./lege Steinum via sykehusets resepsjon, både den 21. og den 22.02. uten å lykkes med å treffe Steinum. Tvert imot, jeg fikk beskjed ved resepsjonen den 22.02. om å sende brev til Øyvind Steinum ved Sykehuset Innlandet Hamar 2318 Hamar. (Nå begynner hele saken til å ligne på, en farse)

Nok om det, selv om jeg ikke skulle få tak i disse brevene, så har jeg mer enn nok graverende dokumenter allerede på min hjemmeside. Jeg har fått med meg EPIKRISEN (pasientens sykehusrapport under sykehusoppholdet)
HER!!!HER!!!HER!!!
13)**** Se epikrisen side nr.1

14)**** Se epikrisen side nr. 2

15) **** Se medisinering

I tillegg skulle jeg til etterkontroll på sykehuset, da jeg ikke har vært hos min behandlede lege Geir Nilsen ved Storhamar Legesenter på legetime, blodprøve, osv. i 8 år og jeg viste ikke tegn til å skulle komme til min behandlede lege, heller ikke etter sykehusoppholdet. (Se tidligere korrespondanse om hvorfor lege Geir Nilsen ikke hadde skrevet ut Marevan til meg f.o.m. 1998, og mine frarøvede økonomiske ressurser til Legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner osv.)
HER!!!HER!!!
16)**** Se etterkontroll nr. 1 den 1.3.2005Hamar Fylkessykehus

17)**** Se etterkontroll nr. 2 Hamar Fylkessykehus

Under samtalen med Dr. Metander viste jeg meg igjen med ”normal” tankegang, men etter å ha tenkt over situasjonen kom jeg til meg selv igjen.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/6

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

HVA ER FAKTA:
Hadde jeg vært ved min fulle fem den 6.1.2005 da jeg ble kjørt med sykebil til Hamar Fylkessykehus, ville jeg nektet å bli med til Sykehuset. Men, min omgivelse tok beslutningen for meg og disse menneskene ”TENKTE NORMALT”. Hva er det man gjør under normale omstendigheter når et menneske har behov for medisinsk hjelp? – og når man att på til er klar over at vedkommende hadde to hjerteoperasjoner og har kunstig hjerteklaff? – Jo! Man tilkaller sykebilen og får vedkommende på sykehus for å redde liv!

Men min omgivelse vet ikke om alle bakenforliggende omstendigheter og årsaker, derfor ble jeg kjørt med sykebil til sykehuset. Men da jeg etter hvert kom til meg selv og oppfattet hva som skjer på sykehuset, ville jeg hoppet av karusellen umiddelbart, jeg ville til og med avbryte Antibiotika behandlingen.

1.) Det koster mange penger pr. døgn på sykehus.
2.) Antibiotika behandlingen (pluss, pluss, pluss) i så lang sammenhengende periode koster igjen mange penger.


Og av den grunn skal jeg innlevere mine hjertemedisiner uåpnet til Medisinsk avdeling H2, sammen med takkekortet og blomstrene for en behandling (I motsetning til de ansvarlige personer og myndigheter) der jeg hele tiden kunne føle, at jeg var blitt behandlet som alle andre nordmenn blir.
Og takk for det. Se mine takkekort på slutten av dette brevet!

MIN BEGRUNNELSE: Jeg har vært DØDSDØMT for 27 år siden. Og mine bødler har gått så langt i sin iver, om å få meg til "fornuft"? – At de tvunget meg på gaten nektet meg matpenger og plyndret meg for innbo f.o.m. 1.4.1996, i håp om at jeg nå endelig kommer til fornuft og forsvinner fra Norge - slik Kåre Willoch ex statsminister forkynt meg det glade budskap, personlig fra 50 cm avstand om å forsvinne fra Norge. Men jeg kom ikke til fornuft? og så lenge jeg lever vil jeg kjempe med alle tilgjengelige, hederlige midler som jeg rår over, for min rettferdige sak.

MERK SPESIELT!  Jeg kom til Espern treningssenter på Hamar, kl 18.30  den 22.2.2005 og hvem skulle jeg møte der? Jo, "min gamle venn???" Ordfører Einar Busterud, og med friskt i minne om Dr/lege Øyvind Steinums forsvinningsnummer på Hamar Fylkessykehus, spurte jeg Ordføreren om han hadde fått brev fra legen/Dr.? Men, Ordføreren hverken hadde fått brev fra Øyvind Steinum eller hadde besvart brevet. Ja, ja, men - "det er mye som kommer fram - når snøen smelter". Det var det brevet, med Øyvind Steinum. Nå behøver han ikke å leke gjemsel lenger. SAKEN SER UT TIL Å VÆRE OPPKLART?! NEI!

MERK SPESIELT: Jeg synes ikke at legen Øyvind Steinum er en "DRITSEKK", for måten han hadde håndtert saken på. Tvert imot! Jeg vil heller tro, at legen ble presset ovenfra for en handling som ikke er i samsvar med LEGE EDEN og av den grunn trakk seg heller ut av saken.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/6

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Eks. da jeg for flere år siden var i Oslo, for å komme til avisene: VÅRT LAND, DAGBLADET, AFTENPOSTEN, VG. Slik sto avisene den gang på rekke, hvis man kommer til fots ifra MUNCH museet, for der parkerte jeg bilen. Og da jeg kom til VÅRT LAND ++ og kommer opp til mottaket, sier en Dame til meg (uten at jeg hadde sagt et ord), ved mottaket:

"Egentlig arbeider jeg ikke her, men sjefen min hadde bedt meg om, at jeg på en høflig måte skulle bortvise deg".

MEN det er de færreste som er så ærlige som denne Damen " til å synge rett ut".

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

 

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/6

Istvan Ladiszlaidesz                          28.2.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

MINE TAKKEKORT:                  TAKKEKORT nr. 1
Istvan Ladiszlaidesz
Pboks. 407
2303 HAMAR                                21.2.2005

Fylkessykehuset i Hamar, v. Bjørg Busvold, Med. H2,

„D E  G O D E,  D E  O N D E  O G  D E  G R U S O M M E !!!”

Jeg husker dessverre ikke alle navn, men jeg vil gjerne takke alle som bidro positivt under mitt opphold på Hamar Fylkessykehus: men jeg skal nevne noen som jeg husker. Hjertelig takk for: Nancy, Stine, Ann Helen, Marit, Mona, Ingunn, Ingri(d), uten „d”, Bjørg, Siv, Anne, Sigrid, Kirsti, Hanne Sissel, (Marianne, Runar, takk for maten), Dr. Metander, Dr. Andersen osv.


Det Dere gjør er å produsere helse, og det gjør dere meget godt, men dere har dessverre ikke innflytelse over, de ansvarlige personenes og myndighetenes MORAL, YRKESETIKK, LOVSTRIDIGE UMENNESKELIGE OG ULOVLIGE HANDLINGER som har bevisst og målrettet ødelagt de siste 27 årene av mitt liv, - da jeg er uønsket i det eneste landet i verden, der jeg har Statsborgerskap.

Jeg har alltid, også denne gangen "etterstrebet" å virke positivt på mine omgivelser, til tross for mine omstendigheter. Jeg kan love Dere, at jeg skal sørge for, så lenge jeg lever, å kjempe for min sak, med alle hederlige midler jeg vil råde over, til enhver tid. Og oppgraderingen av min hjemmeside (mitt livs viktigste oppgave), vil jeg sørge for så lenge jeg har økonomisk grunnlag for å kunne holde min hjemmeside på Internet („levende”), og så lenge jeg har mine evner i behold.

Jeg kan love også at jeg ikke vil kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, selv om det vil koste livet for meg. Pssst! Jeg håper inderlig - at ingen vil synes synd på meg. Ikke gjør det. Jeg er klar over at jeg er en meget ressurssterk person og jeg levde mitt liv som en hedersmann, og selv under de mest grusomme omstendigheter hadde jeg klart å beholde 100% psykisk og moralsk kontroll. Og jeg vil møte min GUD med glede, den dagen GUD vil kalle på meg og jeg stiller opp foran GUD med REN SAMVITTIGHET.

Andres MORAL, YRKESETIKK har jeg dessverre ikke innflytelse på. Det må bli de enkeltes problem da de stiller opp foran GUDS DOMSTOL - når den dagen kommer.

I motsetning til, hvordan jeg ble behandlet av de ansvarlige offentlige personer og myndigheter i Norge! (Non grata persona), som en ikke eksisterende person, var det en meget positiv opplevelse (OG TAKK FOR DET) at under hele mitt opphold på Hamar Fylkessykehus f.o.m. 6.1.2005 t.o.m. 21.2.2005 ble jeg behandlet som alle andre nordmenn blir behandlet i dette landet.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/6

Istvan Ladiszlaidesz                       28.2.2005
Fylkessykehuset i Hamar, v. Bjørg Busvold, Med. H2

Jeg vil gjerne takke av hele mitt HJERTE for den behandlingen, vennligheten, medmenneskeligheten og oppmuntringen jeg hadde gleden av å motta f.o.m.. 6.1.2005 og t.o.m. 21.2.2005 i en lang sterkt diarè preget periode (ANTIBIOTIKA KUR) som ettervirkningene av, sliter jeg med enda - på avdelingene MED. H1, HJERTEOVERVÅKNINGEN OG MED.H2.

Jeg vil gjerne ønske SYKEPLEIERSTUDENTENE lykke til med eksamen!!! Og enda en gang takk for hjelpen.

GUD VELSIGNE OG BELØNNE DERE FOR DERES GJERNING!
Ta en titt på min hjemmeside: (istladis.com) hvis dere har anledning.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Hamar den 21.2.2005

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

*****************************************                                                        
Istvan Ladiszlaidesz                        TAKKEKORT nr. 2
Pboks. 407
2303 HAMAR                      21.2.2005

Fylkessykehuset i Hamar
v. Bjørg Busvold, Med. H2,

Da jeg hadde den avsluttende samtale med Dr. Metander på Hamar Fylkessykehus, og fikk utlevert reseptene til min medisinering for et års forbruk av:

T Emconcor 10 mg, mot hjertesvikt( nye medisin som jeg har ikke brukt før)
T Marevan
2.5 mg, blodfortynnende
T Zestoretic, mot hjertesvikt( nye medisin som jeg har ikke brukt før) (Apotekets bemerkning. Foreskrevet Zestoretic, stykkpris
kr 4,39 - ekspedert Lisinopril HCT cop ta stykkpris kr 2,86)
HER!!!HER!!!
18) NY OPPDATERING 28.2.2005
**** Se blå resept for ett års forbruk nr 1

**** Se blå resept for ett års forbruk nr 2

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/6

Istvan Ladiszlaidesz                       28.2.2005
Fylkessykehuset i Hamar, v. Bjørg Busvold, Med. H2

I tillegg fikk jeg to blodprøve rekvisisjon med tidene 1.3.2005 og den andre skulle taes omtrent fire uker etterpå, hvor jeg etter blodprøven skulle komme opp på MED.H2 og få en lege til å justere medisin doseringen for marevan osv.

MERK!
De vet på sykehuset at jeg ikke vil gå til min behandlede lege Geir Nilsen på Storhamar legesenter, årsaken er skissert i tidl. korrespondanse. For å få meg til å ta medisinene så tilbyr sykehuset nå om å ta blodprøven GRATIS på Sykehuset. Men etter som den utførte blodprøvekontrollen hos behandlede lege og eller hos Sykehuset blir så å si like kostbart, og jeg har tidligere avslått for Geir Nilsen om å få gratis legetime, gratis legeegenandel, gratis blodprøve egenandel osv. av den grunn at:

"Hvis legen skal utføre en behandling for meg som andre nordmenn må betale for, så skal jeg også betale på lik linje med alle andre."

Disse blodkontroll (gratis) tilbudene ønsker jeg heller ikke å benytte meg av. Mine takkekort/blomster skal jeg antagelig overlevere i uke 9, mellom 28. februar og 4. mars på avdeling MED. H2. (Da jeg har forferdelig mye å gjøre nå, både med min hjemmeside oppgradering, og bilen skulle vart på service, reparert for rustskaden, skiftet olje, m. m.)

Jeg tenkte også denne gangen - bare, hva man skulle gjort under normale omstendigheter (og hentet medisinene på Sykehusets Apotek), men etter å ha tenkt meg om, at jeg ikke har hatt et leveverdig liv å leve i over 27 år, og de siste 10 år av de 27 ble jeg til og med tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo!

Og - selv om jeg kan dokumentere at de ansvarlige personer og myndigheter handlet mot bedre vitende og tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte, har jeg ikke en hederlig løsning i sikte, for de ulovlighetene som jeg har vært, - er og - vil bli utsatt for i framtiden også. Jeg vil gjerne overdra disse medisinene til noen andre som har behov for det - og som har et menneskeverdig liv å leve. Jeg håper dere kan få bruk for de, selv om mitt navn er klistret på utsiden. Men, jeg har ikke åpnet medisinglasset, slik at innholdet må være like steril som før.

GUD VELSIGNE OG BELØNNE DERE FOR DERES GJERNING!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Hamar den 21.2.2005

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

20) NY OPPDATERING 28.2.2005

Istvan Ladiszlaidesz 28.2.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT
FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004


OBJEKTIVE ETTERTANKE, BYGGET PÅ DYREKJØPTE EGNE ERFARINGER!

I FRA GAMMELT AV - VAR DE VANLIGSTE MÅTER Å TA LIVET AV FOLK VED Å:

Å SLÅ FOLK I HJEL (Kain og Abel)
Å STEINE FOLK
HENGE FOLK
HALSHOGGE FOLK
BRUKE GILJOTIN
SKYTE FOLK
BRUKE GIFTSPRØYTE
BRUKE DEN ELEKTRISKE STOLEN, osv.


MERK! DØDSSTRAFFEN I NORGE, SOM I DE FLESTE ANDRE EUROPEISKE LAND ER AVSKAFFET, og det høres så humant og medmenneskelig ut, - at jeg får nesten tårer i øynene.

MEN!!!!
- Det er mange andre måter man kan ta livet av folk også! Mangler man ideer
i den sammenheng, kan man helt sikkert få mange kreative forslag i fra folk på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Kommune, Tidl. Fylkesmannen i Oppland Knut Korseth, Hamar Kommune, Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen, tidligere Stortingspresident Kirsti Kolle GrøndahlInnehavere av SANKT OLAVs ORDENER - tidligere Statsminister Kåre Willoch og Biskop Rosemarie Köhn Rikstrygdeverket, Sivilombudsmannen m.fl.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

21) NY OPPDATERING HER!!!
15.3.2005

Istvan Ladiszlaidesz 15.3.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Etter den seks uker lange antibiotika kuren - kom jeg ut fra sykehuset den 21.2.2005. (I dag er den 3.3.2005) Antibiotika kuren tok ikke bare med seg bakterier og virus, men den tok også med seg bl.a. tarmfloraen.  Det forårsaker, at jeg ikke bare har fremdeles problemer med kontinuerlig diarè, men jeg tåler ikke vanlig mat idet hele tatt. Og, eneste måten jeg kunne holde noenlunde kontroll på magen var, å ikke spise i det hele tatt. (Eneste jeg kunne spise, det var Maria kjeks).

    Etter å ha nevnt dette i min omgivelse, fikk jeg (råd nr 1) om å kjøpe Bio-dophilus.  Da jeg tok den første dosen av Bio-dophilus som ble anbefalt, hadde jeg fått sove godt, (første gang på lenge). Da jeg reduserte dosen av Bio-dophilus til den anbefalte daglige dosen, kom tilbake diarèen som jeg sliter enda med i dag 2. mars også!

Deretter fikk jeg (råd nr 2) om å kjøpe boks mat, (men, den er dyrt) som er både næringsrik og passer utmerket til folk med slike problemer, jeg skulle spise suppen varm og spise Loff til den. Men, da forklarte jeg, (foruten at jeg er uteligger) og at jeg har en to kilos gass flaske og en gass brenner, som jeg kokker på om sommeren, men den er helt ubrukelig når temperaturen er under frysepunktet. (Jeg nevner bare, i dag morgen var det 22 kuldegrader i Hamar).

Deretter fikk jeg (råd nr 3) om å spise bananer. Jeg kjøper overmodne bananer som er plukket av salgsvarene og som selges for redusert pris og spiser sammen med Maria kjeksen. Det har gått bedre i noen dager. Jeg håper at denne tendensen vil fortsette.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

22) NY OPPDATERING HER!!!
15.3.2005

Istvan Ladiszlaidesz 15.3.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/8

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

TILFELDIGHETER, ELLER NØYE KALKULERING?

HVA VAR SITUASJONEN DA JEG KOM PÅ HAMAR FYLKESSYKEHUS den 6.1.2005?

Tidligere bakgrunn må du lese på hovedfilen (FMH I.)
Fylkesmannen i Hedmark.

0) Jeg fikk bevilget Fri Retts Hjelp tidlig i 1996, men dessverre representerte min advokat Arvid Brobakken på Hamar, motpartens interesser, selv om han fikk betalt for å representere mine interesser!!! Og da advokaten ikke gjorde sitt arbeide, forble jeg uteligger - og det samme påtvungne livet lever jeg i det 10. året.

1)
Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo f.o.m. 1.4.1996.
2) 16.10.1997 trædde  Sigbjørn Johnsen til som Fylkesmann i Hedmark.
3) Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sier, på Fylkesmannens kontor: (På vår månedlige 1 times samtale i begynnelsen av desember 1997) "Du kan få et sted å bo med dekning av husleien og de kommunale utgifter."

Sitat fra mitt brev av: 10.12.2001
2.12.1997 hadde jeg time hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, hvor Fylkesmannen hadde foreslått at:

Du kan få et sted å bo med dekning av husleie og de kommunale utgiftene.”


MERK! De som ikke kjenner til saken ville klappe i hendene og si: Han har sikkert gjort noe galt – enten hadde han spilt bort pengene sine, tulle bort pengene sine, feildisponert pengene sine, eller på en eller annen måte stelt seg selv slik, at han mistet sitt bosted!
NEI! Ingenting av disse som er riktig. Jeg har aldri misbrukt en eneste krone i mitt liv! TVERT IMOT. Jeg ble regelrett frarøvet av Hamar Sosialkontor kr 6 700,- pr mnd. f.o.m 1.7.1995, (da jeg flyttet til Hamar) som omfattet bil lån kr 1600,- pr. mnd. Husleie og kommunale utgifter kr 3400,- pr. mnd. og bostøtte på kr 1800,- pr. mnd.).
Da svarte jeg til Fylkesmannen:
        Det er viktig å ha et sted å bo, men jeg har definert problemene i 6 (seks) punkter, og alle dokumenter foreligger hos Fylkesmannen og understøtter 100 % mine rettferdige krav i 6 (seks) punkter, derfor ønsker jeg å få en samlet helhetsvurdering hvor alle de seks punktene tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta.”

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

 Da stilte jeg Fylkesmannen følgende spørsmål:

”Hvor lang tid trenger du med rimelighet for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering hvor alle de seks punktene taes hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta?

Fylkesmannen svarte: ”To uker!”

Jeg fikk ny time den: 19.12.1997, da jeg kom den 19.12.1997 og skulle fått presentert løsningen for SAKENS SEKS PUNKTER I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA!

Da sier Fylkesmannen: ”Du må kompromisse.”

Jeg trodde at jeg skulle dette på baken - på flekken! Etter som jeg kom til meg selv, sa jeg til Fylkesmannen.

”Disse dokumentene som er lagt fram i saken og som understøtter min sannferdige definisjon av problemene på seks punkter, disse dokumentene er ikke lagt fram med 30 % eller 50 % innbakt PRUTNINGSMONN”. Og jeg gjentok til Fylkesmannen mitt svar fra Stortinget den 12.6.1997:

”Det jeg ønsker, er rettferdighet, rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.”
Og der er det ikke plass til kompromiss.

                                                        Sitat slutt!

4) Jeg avslå tilbudet på flekken! Med meget vektige grunner!

5)
Siden Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen den 16.10.1997, har han ikke bare gitt ly og beskyttelse for mine "BØDLER", men han tillot at samme ulovlighetene fortsatte mot meg som versert her før Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

AD 5) Sitat fra mitt brev av: 30.1.2004 (m.fl.)

HVA ER DET FYLKESMANNEN GJØR OG HAR GJORT:


1.)
Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, og tillater at samme ulovligheter fortsetter under hans Fylkesmannsperiode som versert her på Hamar før Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen den 16.10.1997til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.

2.)
Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!

3.)
Fylkesmannen hørte på meg hver gang da jeg beviste (med dokumenter) for han - at både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingens vedtak ved Fylkesmannens kontor, - bygget på fullstendig gale påstander. Men deretter gjorde Fylkesmannen ingenting for å rette opp ulovlighetene.

ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN  F.O.M. 29.1.2004 - hadde jeg umiddelbart søkt på ny Fri Retts Hjelp. Deretter kom svarbrevet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen om at:

FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ERKLÆRT SEG INNHABIL I SAKEN!!!!

MERK! Fylkesmannen følte seg ikke innhabil i saken imens han gav LY og BESKYTTELSE for de skyldige f.o.m. 16.10.1997  da Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann og t.o.m. 29.1.2004

SAKSGANGEN FOR FRI RETTSHJELPEN VIDERE (: I telegramstil)

- Da Fylkesmannen
erklært seg innhabil i saken, oppnevnes en såkalt SETTEFYLKESMANN for å gjøre jobben.
- Saken
ble oversendt til Arbeids og Administrasjonsdepartementet.

- Arbeids og
Administrasjonsdepartementet oppnevnte Opplands Fylkesmann, Kristin Hille Valla til SETTEFYLKESMANN i saken.
- Umiddelbart protesterte jeg med, at ulovlighetene stammer ifra Østre Toten/Oppland og av den grunn er Opplands Fylkesmann innhabil i saken!

- Jeg ba i mitt brev
igjen, at Arbeids og Administrasjonsdepartementet om å oppnevne en av de følgende kvinnelige Fylkesmennene.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Sitat fra mitt brev av: 10.8.2004 (m.fl.) Til Arbeids og Administrasjonsdepartementet.

1) ØSTFOLD Anne Enger Lahnstein
2) NORD TRØNDELAG Inger Lise Gjørv
3) NORDLAND Åshild Hauan
4) VESTFOLD Mona Røkke
5) BUSKERUD Kirsti Kolle Grøndahl
6) VEST AGDER Ann Kristin Olsen
7) ROGALAND Tora Aasland

- 11.aug.2004 erklærer Kristin Hille Valla seg innhabil i saken. På nytt henviser jeg til de syv kvinnelige Fylkesmennene til Arbeids og Administrasjonsdepartementet. Den 18.8.2004 oppnevner  Kirsti Kolle Grøndahl som Settefylkesmann i saken. Arbeids og Administrasjonsdepartementet, Fylkesmannen i Buskerud,
- Umiddelbart ba jeg om en time, hos Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl.

Sitat fra mitt brev av:24.8.2004
Jeg ønsker personlig å komme til Fylkesmannen/kvinne Kirsti Kolle Grøndahl, sammen med en person fra Jur. Avdeling? - for å presentere saken for dem og samtidig dokumentere for dem sakens fakta, for å unngå ytterligere forspill av tid og å være sikker på at Fylkesmannen/kvinne, Kirsti Kolle Grøndahl virkelig sitter inne med sakens fakta, før Fylkesmannen i Buskerud tar beslutningen i saken. I den sammenheng ønsker jeg et tidspunkt, da jeg kunne komme til Fylkesmannen Kirsti Kolle Grøndahl, for å kunne presentere sakens fakta og understøtte mine påstander med originale dokumenter, TIL DET TRENGER JEG EN TIME.

- Jeg fikk bekreftet en time hos Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den, 14.10.2004


Jeg har fått bekreftelsen fra min telefonsamtale med Else Høstmælingen om møtetidspunkt ved Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl: den 14.10.2004 kl. 11.30-12.30. (Jeg fikk ikke bekreftet i brevet om at Else Høstmælingen og Runar Schau Carlsen skulle lese relevant dokumenter for saken.)

BESØKET HOS KIRSTI KOLLE GRØNDAHL, FYLKESMANNEN I BUSKERUD DEN 14.10.2004.

Til stede:
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Assisterende Fylkesmann Runar Schau Carlsen og
Else Høstmælingen Rådgiver/fagansvarlig

Jeg kom med åpent sinn til møtet den 14.10.2004 og jeg fikk en riktig god anledning for å kunne presentere saken og understøtte mine påstander med relevante dokumenter. TAKK FOR DET. Jeg håper at fortsettelsen blir like korrekt også.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Jeg må dessverre innrømme at fortsettelsen ble annerledes enn jeg hadde håpet på. Og når dokumentene foreligger og til med var erkjent og godtatt av alle tilstedeværende på Fylkesmannen Kirsti Kolle Grøndahls kontor den 14.10.2004. Men til tross for det:

BLE AVSLAG DENNE GANGEN OGSÅ.

- Deretter
anket jeg avslaget og saken ble oversendt til Justisdepartementet til endelig avgjørelse.
- Justisdepartementets endelige avslag kom den, 28.1.2005

KONKLUSJON!?

FAKTA:
- Jeg
kom på sykehuset den 6.1.2005.
- Rundt
den 17.1.2005 sa legen Øyvind Steinum på sykehuset, at han skulle sende brev til Ordfører Einar Busterud. (Da jeg ble frarøvet kr 6800,- pr. mnd. av Hamar sosialkontor, f.o.m. 1.7.1995, også pengene til legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner osv. DOKUMENTERBAR FAKTA)
- Deretter
kom en av sykepleierne og ba om navnet på min siste saksbehandler på Hamar sosialkontor.
- Deretter
tok Hamar Fylkessykehus kontakt med Sosialkontoret.

MERK!
Umiddelbart før jeg ble innlagt på Fylkessykehuset i Hamar fikk jeg brev fra den nåværende Sosiallederen Bente Nygaard Lindstad, om at jeg har det altfor godt økonomisk, sosialkontoret ser ingen grunn til hverken selvransakelse eller noe annet.
HER!!!HER!!!(Se Hamar kommune 5.9.2006)

***** Se brevet fra Hamar Sos. ktr. v. Bente Nygaard Lindstad den 28.12.2004 side 1/2

***** Se brevet fra Hamar Sos. ktr. v. Bente Nygaard Lindstad den 28.12.2004 side 2/2

- Noen av de første dagene i februar hentet en bekjent av meg, min post.
- I posten lå også det endelige avslaget i fra JUSTISDEPARTEMENTET.

DET VIL SI! Jeg har 0,0 % sjanse - til å kunne få en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig RETTSSAK, med andre ord - NÅ ER ALT HÅP UTE.

- Og min Antibiotika behandling har kommet omtrent halvveis.
- Samtidig fikk jeg smake på, hvordan det er å ligge i en seng, ha normal temperatur på rommet, og ha god mat å spise,
(jeg hadde ikke så mye utbytte av det, da maten raste gjennom meg p.g.a. diarèen), og når helsen skranter på alle måter, - også etter alle antibiotikaene og deres bivirkninger +++, blir det mindre fristende for meg å komme ut i vinterkulden og fortsette den påtvunget uteliggertilværelsen.

OG NÅ!!! - SKULLE JEG BLI ENDELIG KOMPROMISSVILLIG - OG TA IMOT ET STED Å BO, 1/6 TILBUD I FRA SOSIALKONTORET!!!!


- MERK! De seks punktene som problemene er definert på! Her snakker man bare om det sjette punktet! Dessuten hadde Hamar sosialkontor en real mulighet i 2004, om å starte en hederlig epoke på sosialkontoret.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------

6/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

SITAT FRA MITT BREV DEN 12.2.2004.

”Jeg mottok Deres brev av 4.2.2004 den 12.2.2004, der jeg fikk tilbud om en time den 10.3.2004. Det er trist at Sosialkontoret ikke viser tegn til å ville rette opp de ULOVLIGHETENE som de selv hadde begått mot meg og som jeg ba UTTRYKKELIG OM Å FÅ SKRIFTLIG SVAR PÅ i mine brev den 22.11.2003 og 23.1.2004 - OM SOSIALKONTORET ER VILLIG TIL Å RETTE PÅ DE DOKUMENTERBARE URETTFERDIGHETER SOM DE HADDE BEGÅTT MOT MEG? - og om Sosialkontoret hadde ransaket sin samvittighet og gått i gang med å etterbetale de økonomiske ressursene som Sosialkontoret frarøvet meg:

fra og med: den 1.7.1995 kr 1 000 000,-

(se brev av 23.01.2004, Hamar Sosialkontor, v. Bente Nygaard Lindstad og Jon B. Hansen), godt hjulpet av min tidligere Saksbehandler Bente Nygaard Lindstad - nåværende Sosialleder!!! og tidligere Sosialleder John Bernt Hansen - nåværende Leder for Levekår!!!

MERK! Til tross for at jeg ba sosialkontoret om å besvare mitt brev skriftlig, hadde de ikke  engang berørt emne om å etterbetale de frarøvede økonomiske ressurser selv om dokumentene hadde foreligget i alle år!

LEGG MERKE TIL SPESIELT!
Da alle disse negative forholdene var til stede, idet aktuelle tidspunktet på sykehuset (som er nevnt overfor), kunne man selvfølgelig ha stor tro på, at - "nå er både jeg og bilen på felgen" - og nå - etter å ha smakt på, hvordan det er å leve under normale omstendigheter - orker jeg ikke å komme ut fra sykehuset, og fortsette min påtvunget uteligger tilværelse, (med elendig fysisk form, kontinuerlig diarè og i tillegg - å bære kontinuerlig en ryggsekk, som veier mellom 11-20 kg. inkl. PC og i tillegg den sterkeste kuldeperiode i vinter osv.).

MEN, DER TOK MAN GRUNDIG FEIL - ENDA ENGANG TIL!

FORDI! Jeg, - i motsetning til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m.fl., har alltid vært - er - og vil forbli 100% pålitelig og ordholden. Det kan man få bekreftet ved å lese tidl. korrespondanse på (FMH I. og FMH II.) = Fylkesmannen i Hedmark hovedfil.

HVA MÅ TIL - AT EN MANN, SOM "HAR VÆRT UTELIGGER I 10 ÅR, OSV.", "TAKKER" NEI TIL ET STED Å BO, (OG VELGER HELLER DEN SIKRE DØDEN) OG SOM HAR VÆRT:
- Uten tak over hodet i 10 år!
- Uten
normale livsforhold
- Uten
legetilsyn (To ganger hjerteoperert, med kunstig hjerteklaff).
- Uten
medisiner fra og med 1998 (Inkl. også hjertemedisiner)
- Uten
mat
- Ulevelig
- Grusomt
- Makabert livsforhold (osv.)

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

JO! MAN MÅ HA:
- Man må ha 100% REN SAMVITTIGHET.
- Man
må ha tro på, at det finnes også folk , som utøver sine arbeider på HEDERLIG VIS! Eks. Tidligere Fylkesmann Kjell Borgen
- MAN
MÅ HA RETT.
- Motparten
kan da ikke ha rett.
- Man
må kunne DOKUMENTERE SINE PÅSTANDER.
- Man
må ha en eksepsjonelt PÅGANGSMOT.
- Man
må ha en eksepsjonelt PSYKISK STYRKE.
- Man
må ha en urokkelig MORAL.
- Man
må ha GUDS TRO.
- OG EN
GOD DEL FLAKS/UFLAKS?

LEGG MERKE TIL SPESIELT!

Hva må til, for at alle disse menneskene kollektivt, går inn for å ødelegge en HEDERLIG menneskers liv? Det er nærliggende å tro, at det må være begått ULOVLIGHETER SOM IKKE TÅLER DAGENS LYS, I TILLEGG TIL de dokumenterbare ulovligheter som er allerede dokumentert på min hjemmeside.

SITAT: fra mitt brev til Kristi Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ
, (dette er det tiende året jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIG TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE. UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG.

(MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT").

FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG!

OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/8

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Så, nå kan jeg bare vente på døden, slik jeg hadde gjort i de siste 27 årene. Ja, heller det enn å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta!!!

GULLKORN:
”Å strekke seg etter Gud som forbilde, er ikke å ta svart belte i åndelig prektighet”
Avtroppende Oslo Biskop, Gunnar Stålsett (Aftenposten, Dagsavisen den 1.3.2005)
MERK! Jeg tror ikke at de overfor nevnte personer strekker seg etter noe idet hele tatt. Jeg tror de er rett og slett er redd - for å forstrekke seg!

”Å dø kan ikke være så ille som å leve!"

"Verden er et farlig sted å være - ikke bare på grunn av dem som gjør andre vondt, men også dem som ser på - uten å gjøre noe" Marc Dutroux

Nå er det kanskje på sin plass, om å mimre lit på den Lutherske Kirkens nye:
SYNDSBEKJENNELSE:
Himmelske Far, evige Gud, vær oss syndere nådig.
Vi har krenket deg OG SVIKTET VÅR NESTE,
-         med tanker og ord,
-         med det vi har gjort
-        
med det vi har forsømt, osv. O - ja! - Til de grader!!!!

Så lenge jeg lever, håper jeg, på en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENT

23) NY OPPDATERING HER!!! 15.3.2005

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/2

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR                                     
15.3.2005

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

I november og desember måned var bensintyveriene så og si borte. Men, nå ser det ut til, at galskapen med å stjele bensin fra bilen - når den aller største høyde, etter at jeg hadde kommet ut fra sykehuset den 21.2.2005. Og, det er ikke nok, for at folk stjeler bensin, men de ødelegger låsen på den låsbare tanklokken også. MERK! Flere ganger har noen åpnet døren til kupeen, som jeg fikk registrert etter å ha slått av alarmen på bilen. Jeg fikk både lyd og lys signal for at døren var åpnet, etter at jeg hadde satt alarmen på bilen!

FAKTA:
Mine bødler
er klar over at jeg ikke hadde brukt penger, f.o.m. 6.1.2005 og t.o.m. 21.2.2005, (uten om å betale mine faste økonomiske forpliktelser og den aller nødvendigste til personlig bruk.) og mange av utgiftene ble skjøvet foran meg og skulle gjøres opp for, etter at jeg har kommet ut fra sykehuset.  og det som hadde falt tyngst for mine BØDLER er, AT JEG ENDA ENGANG TIL AVSLÅTT - om å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, - og så var det nærliggende at bensintyveriene skulle nå gjenopptas igjen, "for at jeg heller ikke skulle ha noen økonomisk fordel av å ha vært på sykehus".

At jeg ligger fremdeles i de åtte år gamle soveposene, som har mistet mesteparten av isoleringsevnen for flere år siden, og som glidelåsen gikk i stykket for ett år siden (enorm varmetap) og jeg har de dårligste klar  på kroppen for å kunne takle vinterkulden i vinterens hardeste kuldeperiode, fordi jeg ikke har råd til å kjøpe bedre osv, osv., det har ingen betydning (se tidligere korrespondanse). Jeg har regnet ut bilens gjennomsnitts bensinforbruk i siste perioden: den er på 24 liter pr. 100 km. (Takket være bensintyveriene. Slå den.)

Men
det kan hende at gjennomsnittsforbruket (på 2,4 liter pr. mil), blir enda høyere, hvis ikke denne galskapen tar slutt!!! I tillegg skal bilen på service +++ og en 25 -30000,- kroners rustskade reparasjon venter på meg også. Så - jeg har mye å glede meg over, at det blir vår - i år også!?

”Å dø kan ikke være så ille som å leve!"

Nå er det kanskje på sin plass, om å mimre lit på den Lutherske Kirkens nye:

SYNDSBEKJENNELSE:

Himmelske Far, evige Gud, vær oss syndere nådig.
Vi har krenket deg og SVIKTET VÅR NESTE,
-         med tanker og ord,
-         med det vi har gjort
-         med det vi har forsømt osv. O- ja! - Til de grader!!!!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

"Verden er et farlig sted å være - ikke bare på grunn av dem som gjør andre vondt, men også dem som ser på - uten å gjøre noe" Marc Dutroux

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

24) NY OPPDATERING HER!!! 15.3.2005

Istvan Ladiszlaidesz 15.3.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

MERK! MINE BØDLER LEKER IKKE KRIG!!!!

Jeg håper at noen av mine lesere husker min tidligere uttalelse om ”Hver gang jeg avslår myndighetenes forslag om at jeg skulle kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, for både jeg og bilen alvorlige helsemessige problemer.”

Jeg har nylig sagt nei - både til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, og å ta imot sykehusets tilbud om å ta GRATIS BLODPRØVE osv. på sykehuset. Se tidligere beretning om det på min forrige oppdatering (den 28.2.2005) på min hjemmeside.

Nå har virkelig mine bødler strukket repet rundt min hals. Jeg skulle bare tatt den årlig servicen på bilen og jeg kommer ut med en feilliste på: (Alt dette kommer i tillegg til: Bensin tjuveriene osv.)

- Brukket fjær på høyre siden. (Men, man må skifte parvis) derfor blir det dobbelt opp. (ca kr 2600,-)
- Da mekanikeren skulle kjøre opp på bukken med bilen, hadde tre ganger stanset bilen, ved at bakre eksospott hengt seg opp og fikk en diger bolk og samtidig ble det strekk mellom flexi røret og den forreste potten, slik at der fikk jeg en eksoslekkasje. Nå høres bilen fra fire kvartalers avstand. (ca. kr 2000,-)
- Bremseklosser, bremseveske og en bremserør må også skiftes.


Alt dette i tillegg til den bebudede kr 25 000,- rustreparasjon pluss
Veiavgift kr 2815,- pluss, 10 000 km service på kr 2000,-

Brukket fjær på høyre siden. (Men, man må skifte parvis) 2600
Flexirør 2000
Rustreparasjon fra før 25000
Veiavgift 2815
Service: Oljeskift + filter, tennplugger +++++  2000
IF 2000
Foreløpig SUM 36415
Bremseklosser, bremseveske og en bremserør må også skiftes  

 

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                          15.3.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

NB! Skulle min oppgradering av min hjemmeside stanse opp. Da er jeg enten død (og glad for slippe dette livet) i forsøket, om å sette bilen i stand, eller sulter jeg for å kunne spare pengene til reparasjonen. Jeg takker for mine lesere, og ønsker god Påske og sommer til dere alle. Kanskje hører dere fra meg senere?

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

25) NY OPPDATERING HER!!! 26.4.2005

Istvan Ladiszlaidesz 26.4.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

VOLDSOMT ORDBRUK?

Jeg har fått reaksjoner fra leserne av min hjemmeside, om min bruk av ordet (MINE BØDLER).

OK!
Jeg har svart til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
for flere år siden da han bemerket mitt VOLDSOMME ORDBRUK! – at jeg er egentlig snill i ordbruken.

HVA ER EN BØDDEL?
En bøddel er en person som får myndighetenes tillatelse (autorisasjon) - for å kunne ta livet av folk, som dømmes til døden av myndighetenes rettsapparat, og som gjenytelse får bøddelen lønn for ”strevet”.

MEN! Det er mange måter man kan ta livet av folk. I mitt tilfelle har Hamar kommune med Ordfører Einar Busterud i spissen og Statens hus – Fylkesmannens kontor med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i spissen m.fl. sørget for å dødsdømme meg økonomisk (ikke offisielt). For at jeg enda er i livet er et under, og jeg kan ikke forklare hvorfor.

MEN!
MINE BØDLER har ikke tillatelse eller autorisasjon for å kunne ta livet av folk.
TVERT IMOT, DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE f. eks. Sosiallovgivningen på Sosialkontoret osv. De er ikke ansatt og lønnet av skattebetalernes penger, til å ta livet av hederlige mennesker.

SÅ! Når en person eller personer uten autorisasjon tar livet av - eller påtvinger folk livstruende omstendigheter det kalles på folkemunnet MORD! Så - jeg kunne gjerne brukt ordet MINE MORDERE, istedenfor MINE BØDLER. I min oppfatning er ORDET MORDERE mye sterkere enn ORDET BØDLER.  Og av den grunn synes jeg, at jeg er rett og slett snill i formuleringene på min hjemmeside og i mine brev, der jeg bruker uttrykkene.
Men jeg er enig med, at ingen av uttrykkene er et positivt ladet ord.

BØDDEL
er beskrevet i Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon:

"2. I overført betydning:
EN UBARMHJERTIG, GRUSOM PERSON."

Og det passer utmerket på de ansvarlige offentlige personer og  myndigheter, som hadde skapt de umenneskelige levevilkårene for meg, da de handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt for å forvalte.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                          26.4.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

EN ANNEN PERSON SOM LESER OGSÅ MIN HJEMMESIDE SA TIL MEG:
Du kan bli trukket for retten for injurierende innhold på din hjemmeside.
(Det jeg skrev på min hjemmeside er sannheten) Du kan også bli erklært psykisk i ubalanse og puttet inn i en lukket avdeling på et psykiatrisk sykehus - fordi Norge er den siste Sovjet staten i verden.

Ja
, - det er ikke mye jeg kan gjøre – verken til eller fra.

Jeg kan ikke svare for andres moral, hederlighet osv. Jeg svarte: Putte meg inn i et lukket avdeling fordi jeg skrev sannheten på min hjemmeside? Ja, ja, men, GUD vet hva disse folkene er villig til å koke sammen.

MEN JEG BLE ALLEREDE BESKYLDT FOR Å VILLE MYRDE STATSSEKRETÆR KARI HUSØY I BONDEVIK REGJERINGEN DEN 27.1.1999 (Se tidligere korrespondanse på SM Statsministerens hovedfil).

MERK SPESIELT!
Jeg har møtt personlig både Biskop Rosemarie Köhn og Ordfører Einar Busterud i den senere tiden, men verken de eller Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen erklært meg for injurier noen gang, tvert imot Sigbjørn Johnsen har til og med høylytt bekreftet flere ganger at: ALT JEG HADDE SAGT OG OVERLEVERT SKRIFTLIG, VAR 100 % KORREKT. (TAKK FOR DE GODE ORDENE.)

MERK! I DAGBLADET ELLER I VG sto en fire siders reportasje om hvordan en hund skal avslutte sin tid her på jorden. DET - kan journalistene slå opp i hovedstadsavisene på fire hele sider, men hvordan de ansvarlige personer og myndigheter tar livet av en hederlig menneske (på lovstridig grunnlag!!!), DET HAR IKKE JOURNALISTENE RYGGRAD TIL Å SKRIVE OM!

man være massemorder fra Serbia for å kunne bli behandlet som et menneske av de ansvarlige offentlige myndigheter i NORGE?

Eller - må man være lesbisk eller homofil f0r å kunne få Biskop Rosemarie Köhn til å engasjere seg i henhold til sin Biskop embete og eller i henhold til kirkens moralregler DE TI BUD?

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

26) NY OPPDATERING HER!!! 26.4.2005

Istvan Ladiszlaidesz 19.4.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

I dag er den 19.4.2005.
HELSE: Siden jeg kom ut fra sykehuset den 21.2.2005 har jeg vært stiv som en stokk i hele kroppen og har store smerter da jeg trener. Til å begynne med kunne jeg bare bruke de bevegelighets fremmende aktiviteter som Qigong, Yoga, og Body balanse. Spesielt ille er det, at jeg har også smerter både bak i høyre albue og muskulaturen øverst i høyre armen, som igjen begrenser framgangen i opptreningsfasen.

Diarè - etter at jeg kom ut fra sykehuset den 21.2.2005 har jeg fremdeles ikke kontroll over magen – og som uteligger uten direkte tilgang til toalett, kan man bare tenke seg hvordan det er! De medisinene som jeg skulle brukt (også i resten av mitt liv), bruker jeg ikke, da jeg ikke har penger til legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner, husleie, kommunale utgifter osv. Se tidl. korrespondanse.

Veldig sakte går bedre med opptrening men mine smerter setter begrensninger hele tiden. Det jeg kan garantere på forhånd er at jeg skal gjøre det jeg kan for å overleve på hederlig vis, men bilen og bilreparasjonskostnadene begrenser mine muligheter i høyeste grad.

BILEN: Det har vært drevet fanteri med bilen på parkeringsplassen ved Ankerskogen svømmehall i alle år. Bare for å nevne noe: BARNESTREKER?: Det ble tent på fyr stykk og presset fyr stykket inn i låsene på bilen og deretter brukket av slik at det skulle bli ekstra vanskelig å pirke dem ut (tre stykker opp på hverandre). Ødelagt vindusvisker, brukket vindusvisker arm osv.

Bensintyveriene har eksistert i alle år. Omtrent ett år etter min uteliggertilværelse på parkeringsplassen ved Ankerskogen svømmehall var en gutt på rundt 7-8 år som gikk rundt og skrek av full hals ”OLA UTELIGGER” jeg skjønte at gutten ble villedet av noen voksne? (halv voksne?) og jeg bare lot som om jeg ikke hørte noe idet hele tatt.

I april 2005. hadde noen kastet en brusflaske mot bilen og traff høyre forkanten av tak boksen. Heldigvis ble ikke skade på tak boksen, men det kom en del (coca cola?) både på vinduene og lakken. F.o.m. i vinter 2004-2005 var det en bilist som etter at jeg hadde lagt meg i bilen (rundt kl. 22.00 – 22.30) kom vedkommende kjørende og passerte bilen min bak i høy hastighet imens klemte på bilhornet. Dette har gjentatt seg flere ganger. Siden jeg kom ut fra sykehuset den 21.2.2005 gjorde vedkommende det samme seks, syv ganger.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                          19.4.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Og, - natten til den 20.4.2005 kl. 01.00 kom flere biler blant annet den bil jeg nevnte før, for jeg kjente igjen bilens og hornets lyd og måten bilen ble kjørt på. Etter å ha drevet der en stund ble noen av bilene kastet en brusflaske (URGE) mot min bil og det ble en bulk på høyre bakskjermen. Det fikk jeg ikke se før bare to dager etter. Nå skal jeg anmelde saken til Politiet.

Naboene rundt parkeringsplassen ved Anker-skogen svømmehall hadde sikkert lagt merke til det at det foregikk noe fanteri rundt min bil (og ettersom jeg overnattet der i over 10 år og aldri har jeg gjort noe galt) synes naboene synd på meg? - og en fra nabolaget parkert bilen sin rett ved siden av min bil i håp om å gi meg noe trygghetsfølelse. (takk for det).

Men til tross for at den andre bilen sto ved siden av min, ble noe kastet igjen mot bilen min (bilen ristet av støtet) kvelden den 24.4.2005, kl. 21.30, alarmen gikk og etter å ha kledd på meg gikk jeg ut av bilen for å se skaden. Men da gatelyset kom fra skrå vinkel forfra, og det var mørkt kunne jeg ikke se umiddelbart noe skade på bilen. Morgen etter så jeg ekstra godt på bilen, da så jeg at det var noe coca cola lignende væske på bagasjeromslokket og at den elektriske tilkoblingen til tilhengerfeste var trykket helt inn mot godset bak. Det kan hende at jeg om noen dager vil se mer, eller når jeg vasker bilen neste gang, vil se stedet hvor bilen ble truffet. Fire meter fra bilen sto en bilhøytaler på rundt 130 mm. størrelse og foran bilen sto en URGE brusflaske uten kork. Jeg håper at det ikke ble noe skade på den andre bilen.

Ca. 30 minutter etter kom en bil kjørende på hovedveien og svingte inn til parkeringsplassen og stanset helt opp bak min bil, jeg jobbet med å få løst knutene på min sovepose (da glidelåsen gikk i stykke for ett år siden), for å kunne sette meg opp og ta en titt på bilen. Men da jeg endelig kom opp for å se, har bilen kjørt innover og var på vei til å kjøre ut gjennom den andre parallelle parkeringsplassen ved ankerskogen svømmehall. Men bilen tok en ekstra runde inn mot bilen min igjen og da kunne jeg se at det var en RØD MAZDA 626 av den første forhjulsdrevne modellen ca. 15 år gammel bil med to personer i bilen.

Etter hendelsen den 20.4.2005 ønsket jeg å snakke med Politimester Svein Opsahl, men ved inngangen kom Ivar Solum og ville snakke med meg som den rette mannen til å løse mine problemer, men jeg skulle komme tilbake senere på dagen, da han hadde et møte med Politimesteren, før jeg gikk overleverte jeg min hjemmeside adresse til han og sa at han skulle lese Innledningen på min hjemmeside i mellomtiden, slik at da jeg kom skulle han ha noe bakgrunnskunnskap om hva jeg egentlig snakker om.

Da jeg kom tilbake viste det seg at Ivar Solum ikke hadde lest innledningen på min hjemmeside ”da Politiets PC-er lider av samme sykdom, som Hamar Bibliotekets tre utlånbare PC-er til publikum lider av f.o.m. september, oktober 2004. – at min hjemmeside ikke er lesbar. Da jeg kom tilbake og var en halv time på kontoret hans avbrøt han meg i forklaringen med at han ser nå, at dette er en sak hvor man må ha god tid til å bli kjent med og han vil ha god til å høre på, og det hadde han ikke den dagen. Jeg skulle komme tilbake den 21.4.05 kl. 10.00.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                          19.4.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Da jeg kom tilbake den 21.4. presenterte jeg meg selv og mine problemer ved å presentere Innledningen på min hjemmeside til Ivar Solum, da det er en kort, korrekt og saklig beskrivelse der av meg selv og min virkelighet. Jeg ble først avbrutt etter en halv time og deretter måtte jeg avslutte presentasjonen etter 50 minutter, selv om jeg skulle enda hatt 3-4 minutter før jeg skulle vært ferdig, men Ivar Solum ikke hadde mer tid. Jeg har også forklart Ivar Solum om, at jeg sa uttrykkelig fra da jeg kom først til Politimesterens kontor om at jeg ønsket å legge fram saken til Politimesteren og deretter skulle det bli Politimesterens vurdering om hvilke personer og med hvilke kvalifikasjoner han ville trekke inn i saken.

Det ble sagt også fra Ivar Solum' side at jeg ikke skulle gjenta den presentasjon av meg selv og saken som jeg hadde gjort nettopp til Ivar Solum. Og nå skulle jeg få beskjed på mobilen mandag den 25.4.05 om når jeg skulle komme for å presentere min sak til Politimesteren.

Den 25.4.2005 hadde jeg anmeldt til Politiet de forholdene som er nevnt overfor. Det blir nok enda engang ”HENLEGGELSE”. Men, jeg har alltid handlet hederlig og jeg akter å dø med ren samvittighet. Jeg ble ikke kontaktet den 25.4. av Ivar Solum angående om å presentere meg selv og min sak til Politimesteren i Hamar.

MERK SPESIELT: Jeg har skrevet tidligere at både jeg og bilen får alvorlige helseproblemer hver gang etter at jeg igjen hadde avslått myndighetenes nye forsøk på å få meg til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta.

MERK SPESIELT: Disse fanteriene mot bilen og meg - er ikke noe nytt. Det har foregått i alle år, men ikke så åpenbart og uhemmet som nå!

Den 23.4.2005 møtte jeg Sylvia Brustad Hedmarks Stortingsrepresentant for AP i Hamar sentrum der hun sto og delt ut roser (takk) til folk imens hun drev valgkampen for AP. Jeg har gitt henne en kort beskrivelse av min situasjon og overlevert også min hjemmeside adresse i håp om at hennes PC ikke lider av samme sykdom som Hamar Bibliotekets og Hamar Politiets PC er lider av.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

27) NY OPPDATERING HER!!! 27.5.2005

Istvan Ladiszlaidesz 27.5.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Den 27.4.2005 kom jeg igjen til Politimesterens kontor og skulle formelt søke om å få snakke med Politimesteren. Da mottakerdisken som skulle vart betjent av Berit E. Kverneng var ubetjent (damen var borte) og imens jeg venter der, hvem dykker da opp igjen? Jo, Ivar Solum, som hadde kuppet meg nærmest ved inngangsdøren da jeg kom inn forrige gang til Politimesterens kontor (uanmeldt).

SITAT: Se tidligere tekst den 26.4.2005 sitat: ”Etter hendelsen den 20.4.2005 ønsket jeg å snakke med Politimester Svein Opsahl, men ved inngangen kom Ivar Solum og ville snakke med meg (og anbefalt seg selv) som den rette mannen til å løse mine problemer, men jeg skulle komme tilbake senere på dagen, da han hadde et møte med Politimesteren, før jeg gikk overleverte jeg min hjemmeside adresse til han og sa at han skulle lese Innledningen på min hjemmeside i mellomtiden, slik at da jeg kom skulle han ha noe bakgrunnskunnskap om hva jeg egentlig snakker om.

Da jeg kom tilbake viste det seg at Ivar Solum ikke hadde lest innledningen på min hjemmeside ”da Politiets PC-er lider av samme sykdom, som Hamar Bibliotekets tre utlånbare PC-er til publikum lider av f.o.m. september, oktober 2004”. – at min hjemmeside ikke er lesbar. Da jeg kom tilbake og var en halv time på kontoret hans avbrøt han meg i forklaringen med at han ser nå, at dette er en sak hvor man må ha god tid til å bli kjent med og han vil ha god tid til å høre på, og det hadde han ikke den dagen. Jeg skulle komme tilbake dagen etter den 21.4.05 kl. 10.00.

Da jeg kom tilbake den 21.4. presenterte jeg meg selv og mine problemer ved å presentere Innledningen på min hjemmeside til Ivar Solum, da det er en kort, korrekt og saklig beskrivelse der av meg selv og min virkelighet. Jeg ble først avbrutt etter en halv time og deretter måtte jeg avslutte presentasjonen etter 50 minutter, selv om jeg skulle enda hatt minimum 3-4 minutter før jeg skulle vært ferdig, men Ivar Solum ikke hadde mer tid. Jeg har også forklart Ivar Solum om, at jeg sa uttrykkelig fra da jeg kom først til Politimesterens kontor om at jeg ønsket å legge fram saken til Politimesteren og deretter skulle det bli Politimesterens vurdering om hvilke personer og med hvilke kvalifikasjoner han ville trekke inn i saken.

Det ble sagt også fra Ivar Solums side at jeg ikke skulle gjenta den presentasjon av meg selv og saken som jeg hadde gjort nettopp til Ivar Solum. (For han har bedt seg selv for å vare til stede når jeg skulle presentere mine problemer til Politimesteren) Og nå skulle jeg få beskjed på mobilen mandag den 25.4.05 om når jeg skulle komme for å presentere min sak til Politimesteren”.
 Sitat slutt.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                          27.5.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

MERK! Denne sitat var allerede på min hjemmeside og kanskje Ivar Solum hadde allerede vist om den 27.4. selv om PC-ene på Politimesterens kontor har ”problemer?” med å vise min hjemmeside?

Ivar Solum kom bort til meg og skulle legge ut om at han jobber med saken. Jeg har enda engang forklart Ivar Solum at jeg ikke ønsker verken at han skulle engasjere seg i saken eller å vare til stede da jeg skulle snakke med Politimesteren, eller at han skulle bestemme hva jeg skulle få lov til å si da jeg skulle snakke med Politimesteren. Imens spurte jeg en dame på kontoret (damen ville ikke oppgi sitt navn) som var i nærheten om hvor Berit E. Kverneng befinner seg for jeg skulle formelt søke om en samtale med Politimesteren Svein Opsahl, men damen kunne ikke si det og i tillegg (gikk damen i skytteltrafikk mellom meg og Ivar Solum som sto 6 meter unna) etter at damen gikk bort og rådførte seg med Ivar Solum, var det ikke noe hjelp å få. Besøket etterlot en sterk bismak i munnen på meg. Jeg har min tvil, om jeg får snakke med Politimesteren i det hele tatt.

Men jeg skal forsøke å få kontakt med Berit E. Kverneng, for å få en formell henvendelse med ønske om å få snakke med Politimester Svein Opsahl. Det er kanskje ikke underlig at Politimesteren helst ikke vil vite om saken? Møtte meg Ivar Solum allerede i døren, da jeg ankom til Politimesterens kontor for å hindre at jeg skulle kunne gjøre en formell henvendelse ved mottakerdisken til Berit E. Kverneng den 20.4.2005? Og den 27.4.2005 da jeg kom til Politimesterens kontor var mottakerdisken til Berit E. Kvarneng ubetjent igjen (ingen satt ved disken) bare navneskiltet hennes sto der og Ivar Solum dykket selvfølgelig opp (sin vane tro) og ville styre med sakens utvikling.

Etter at jeg hadde forklart FEM ganger til Ivar Solum om at jeg ikke ønsker å snakke med han og jeg ønsker heller ikke at han skulle vare til stede da jeg skulle presentere min sak til Politimesteren, prøvde Ivar Solum å provosere meg, men jeg forble 100 % saklig hele tiden. Etter den fjerde forsøket for å provosere meg forklart jeg til Ivar Solum at det har mange andre prøvd også, men ingen har lykkes med det før. Deretter oppga Ivar Solum om å forsøke seg på denne måten. (Takk for det).

Deretter oppfordret Ivar Solum meg om at jeg skulle forlate Politimesterens kontor. Men jeg svarte - at jeg ikke kom hit for å snakke med han, og at jeg venter på Berit E. Kverneng for å gjøre en formell henvendelse ved Politimesterens kontor, om å få snakke med Politimesteren. I mens jeg snakket med damen uten navn blandet Ivar Solum seg igjen INN i saken og jeg forklart han i damens nærvær om at han ikke har min tillit da jeg er ikke villig til å godta, at han skulle bestemme hva jeg får lov til å si til Politimesteren da jeg skulle presentere meg selv og min sak osv.

IVAR SOLUM: Kom med argumenter som viser seg å være (LØGN) brukt av Sosialkontoret allerede for åtte år siden (AT JEG VALGTE SELV OM Å BO I MIN BIL) og som jeg la fram til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i 1998 og Fylkesmannen erkjent fakta, men ikke gjorde noe med saken. Det viser seg at Ivar Solum kjenner til saken (Fra Sosialkontorets side), men ettersom min hjemmeside ikke er lesbar på Politiets PC-er (OFFISIELT?) har han en ensidig (FORUTINNTATT?) innstilling i saken.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                          27.5.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Ivar Solum kan velge selv, om han vil ha en rolle i denne saken som STATSSEKRETÆR KARI HUSØY i Bondevik regjeringen hadde, eller BJØRN VILBERG hadde på Bispekontoret til Rosemarie Köhn, Hamar da jeg hadde en halvtime for å presentere mine problemer understøttet med originale dokumenter til BISKOP ROSEMARIE KÖHN. Se tidl. Korrespondanse, på hovedfilen (STM) STATSMINISTERE. I tillegg prøvde Ivar Solum seg også med bl.a. å presse på atjeg er ute etter en erstatning i millionklassen.

MERK! Jeg har ikke nevnt med et eneste ord til Ivar Solum, hverken om erstatning eller erstatningens størrelse! Men hvis Ivar Solum er inne på dette emnet, kan jeg legge til så mye at. Først må jeg ha en rettferdig rettssak hvor jeg kan få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta! Og det er Rettsvesenets avgjørelse, om hvilken del i tillegg til straffen for de involverte - skal vare som en økonomisk erstatning for utholdt tort og svie! Dette burde Ivar Solum visst også! Og jeg er sikker på at han vet det, men han hadde kanskje et VIKARIERENDE MOTIV? Jeg bare spør?

MERK! Ivar Solum ga seg ikke med dette, tvert imot kom han igjen med usanne påstander som Hamar Sosialkontor brukt for 7-8 år siden om at jeg hadde valgt om å oppholde meg i min bil! I min oppfatning er det stor forskjell på om ”Å VELGE SELV Å OPPHOLDE SEG I SIN BIL” Og eller ”Å BLI TVUNGET TIL UTELIGGER TILVÆRELSE PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG” (Dokumenterbar fakta) etter å ha blitt FRARØVET av Hamar Kommune (Sosialkontoret) kr 6700,- pr. mnd. som representerer henholdsvis: kr 3400,- pr mnd. husleie og komm. utgifter, bostøtten kr. 1800,- pr. mnd. og billånet kr. 1600,- pr. mnd.

MERK! Etter som min uteligger tilværelse er fra 1.4.1996 er det vanskelig å forestille meg at Politimesteren i Hamar ikke vet om det fra før, da det er en utstrakt kontakt mellom Fylkesmannen, Politimesteren og Ordføreren. Men offisielt er det ikke en eneste person som hadde innrømmet, at de har MOTTATT og til og med LEST dokumentene i denne skitne saken. Fylkesmannen hadde lest dokumentene og erkjent dem også, men deretter gjorde han ingenting med de dokumenterbare ulovligheter!

Men etter som jeg aldri har gjort noe galt heller ikke i de 10 årene som jeg hadde overnattet i bilen på Ankerskogen Svømmehalls parkeringsplass, og Politiet har heller ikke noe på meg ellers, - var det en stilltiende ”godkjenning” i fra politiets side at jeg overnatter på Ankerskogen Svømmehalls parkeringsplass, - i håp om at Hamar kommune – Sosialkontoret, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og eller Ordføreren Einar Busterud skulle ordne opp i ulovlighetene – og eller - at JEG KOMMER TIL FORNUFT og innser at jeg ALDRI FÅR RETTFERDIGHET i denne skitne saken og forsvinner fra Norge slik Kåre Willoch oppfordret meg personlig allerede i februar 1995.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                          27.5.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Men jeg forstår godt at Politimesteren ikke vil vite om fakta og heller ikke vil komme på min hjemmeside og da er det best at noen (Ivar Solum?) sørger for å ”FORKLUDRE MULIGHETEN” for meg, slik at ved en eventuell konfrontasjon kunne Politimesteren hevde, at han ikke kjenner til saken og det har heller ikke kommet noen formell henvendelse i saken. Og dette er en gjentagelse av det som ble prestert av Statssekretær KARI HUSØY i Bondevik regjeringen i 1999. Se SM statsminister hovedfil side 1-5, og BJØRN VILBERG ved Hamar Bispekontor, se SM side 37-43.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR28) NY OPPDATERING HER!!! 27.5.2005

Istvan Ladiszlaidesz 27.5.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Politimester Svein Opsahl ved Hamar Politi.
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Jeg ønsker å presentere meg selv og mine problemer til Svein Opsahl, Politimesteren i Hamar. I den sammenheng ønsker jeg en time til rådighet sammen med Politimesteren.

(Og etter min presentasjon på en time kan Politimesteren vurdere hvem og med hvilken kompetanse han vil koble inn i saken.) Jeg håper at min presentasjon på en time, lar seg gjøre innenfor rimelig tid.

Samtidig overleverer jeg en CD med min hjemmeside som er sist oppgradert den 26.4.2005 og inneholder de mest relevante fakta og originaldokumentene som er sydd inn i tekstmaterialet og som understøtter mine sannferdige påstander som er i korrespondanse materialet. (ettersom Politiets PC-er ”lider av samme sykdom” som Hamar Bibliotekets tre utlånbare PC-er til Publikum ”lider av”. Dvs. at min hjemmeside er uleselig for publikum.)

Ved hjelp av CD-en får Politimesteren full anledning til å kunne sette seg inn i saken på forhånd, før min personlige møte med Politimesteren. Jeg skal presentere for den navnløse damen som skulle ta imot mit brev og CD-en hvordan min hjemmeside er lagt opp og hvordan kan man på mest effektiv måte bruke infoen på min hjemmeside og til det trenger jeg 10-15 minutter. Jeg gleder meg til å møte Politimesteren i Hamar, Svein Opsahl.
HER!!!
**** Se brev til Politimester på Hamar, Svein Opsahl.

MERK! Brevet er mottatt av: Reidun ……… ved Politimesterens kontor, men jeg har problemer med å kunne tyde etternavnet riktig. Den: 29.4.2005

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR29) NY OPPDATERING HER!!! 27.5.2005

Istvan Ladiszlaidesz 29.4.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

ER DET IKKE RART?

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Den 20.4.2005 anmeldte jeg på Hamar Politiet skaden på bilen. Samtidig ga jeg uttrykk for at jeg ønsker å snakke med Politimesteren. Jeg ble forklart at Politimesteren holder til i en annen bygning i gågaten.
Den 20.4.2005 kom jeg første gang til Politimester Svein Opsahls kontor for å kunne innlevere en formell henvendelse om å få snakke med Politimesteren i Hamar, Svein Opsahl. Men Berit E. Kverneng som skulle betjene mottaksdisken var ikke til stede. Og jeg ble nærmest (kuppet) av Ivar Solum som så å si ventet på meg i døra og anbefalt seg selv som den rette mannen for å løse mine problemer.

Den 21.4.2005 Da jeg kom til Politimester Svein Opsahls kontor for å snakke med Ivar Solum hadde mottakerdisken var ubetjent igjen og Ivar Solum møtte meg igjen så å si i døren og geleidet meg inn til sitt kontor.
Den 27.4.2005 hadde jeg igjen prøvd å ta kontakt med Berit E. Kverneng ved Politimesterens kontor for å få en formell henvendelse om å få snakke med Politimesteren. Men damen var ikke til stede denne gangen heller.

Den 28.4.2005 I dag var Berit E. Kverneng og den navnløse damen fra i går på Politimesterens kontor på plass. Hun (uten navn) skal ta imot min skriftlige henvendelse den 29.4.2005 ved Politimesterens kontor. Vi for se. Jeg sa til damen at hvis du signerer på min formelle henvendelse til Politimesteren da kommer dit navn til og med på Internet på min hjemmeside som dokumentasjon. Så jeg for bare håpe på at damen oppgir korrekt navn. Men hun la til at hun kanskje ikke blir til stede da jeg kom.

Den.29.4.2005 Da jeg kom til Politimesterens kontor, var den navnløse damen ikke til stede. Men hun skulle vare tilbake om en time. Etter en del om og men ble jeg tilbudt til og med en stol av en høflig politimann (Takk). Men sa at jeg ikke ville vare til bry, så jeg gikk. Da jeg kom tilbake etter en time viste det seg at den navnløse damen skulle ikke komme tilbake før om ytterligere en halv time. Damen kom etter hvert og den formelle delen av min henvendelse ble tatt imot (les mitt brev), men den navnløse damen ikke hadde TI MINUTTER verken i dag, i morgen, neste uke, neste måned. osv.
    (Damen sa at hun forstår at min situasjon er prekær osv. og at hun vil sende brev til meg om når hun har tid, til min post adresse.) Til tross for at jeg har forklart for henne dagen før at mine brev beviselig forsvinner REGELMESSIG i Posten og Posten kan ikke redegjøre for - hvor de ble av! Og eneste måte jeg kan få kontakt er å møte opp personlig og håpe på at jeg får treffe den person som jeg søker.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                          29.4.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Den 2.5.2005 Kom jeg igjen til Politimester Svein Opsahls kontor for å snakke med damen uten navn ”Reidun …….” (Hun har signert min henvendelse til Politimesteren men jeg kan ikke helt tyde bokstavene.) for å forklare, at slik jeg fortalte sist fungerer ikke Postverket for meg på normal måte. At mine brev forsvinner regelmessig i Posten. Og at hun ikke skal sende brev til meg, men at jeg skal komme en gang i uken (neste gang den 9.5.2005) og spørre selv om når hun har 10 minutter for meg for at jeg kunne demonstrere for henne hvordan min hjemmeside er lagt opp, slik at hun kunne demonstrere for Politimesteren det samme, med hensyn til å kunne få mest utbytte av infoen som er der, i henhold til min brev, som hun mottatt og signert.
Etter som damen påsto hardnakket om at Politimesteren ikke har 30 sekunder for å kunne ta imot personlig CD- en med min hjemmeside.

HOS POLITIMESTEREN SVEIN OPSAHL: den 10.5.2005 Kom jeg igjen til Politimesterens kontor for å snakke med damen uten navn ”Reidun …….” (Hun har signert min henvendelse til Politimesteren men jeg kan ikke helt tyde bokstavene på etternavnet.) Damen kom bort til meg til disken der Berit E. Kverneng holder til (Berit E Kverneng ikke var til stede) Jeg spurte damen om hvordan hun bokstaverer navnet sitt da jeg har problemer med å kunne tyde riktig hennes håndskrift på brevet til Politimesteren som hun kvittert ut den 2.5.2005.

    Men hun ville ikke oppgi navnet sitt. (kanskje damen vet nå at det er best å holde seg borte fra denne saken). Imens Politimesteren Svein Opsahl kom på banen med at jeg umiddelbart kunne snakke med han. Jeg kom inn på kontoret hans og etter å ha presentert meg fortalt jeg at denne saken lar seg ikke presentere seg i løpet av fem minutter.

MERK! Jeg fikk ikke den timen jeg hadde bedt om. Jeg fikk heller ikke presentert Politimesteren min innledning på min hjemmeside som er en utmerket, sannferdig, konsis fremstilling av meg selv og mine problemer. Politimesteren kjørte på hele tiden om det er en strafferettslig sak? for da må jeg henvende meg, ved politistasjonen og anmelde saken der. Imens jeg argumentert med at jeg ønsker å presentere saken til politimesteren først og deretter, da Politimesteren vet hva saken gjelder om - kunne Politimesteren avgjøre hvilke folk og med hvilken kompetanse som skulle kobles inn i saken.

Men Politimesteren var ikke interessert å få demonstrert fakta, han ville heller henvise meg til å anmelde saken på Politistasjonen. Til sist insisterte jeg på for å få overlevert min hjemmeside på CD-en slik at Politimesteren kunne se saken og dokumentene og anbefalt at Politiet skulle kjøre VIRUS SCAN for å sjekke CD-en at den er fri for virus osv. før de fikk tatt CD-en i bruk. Jeg fikk overlevert CD-en (takk for det) og dermed var Politimesteren ferdig med saken.

Det gikk akkurat slik som det var ment det skulle gå med Ivar Solums assistanse, men denne gangen uten han. Politisjefen måtte gjøre jobben selv. – Og han gjorde det. Politimesteren fikk ikke demonstrert sakens fakta (offisielt), det kunne ikke falle inn for meg å tro at Politimesteren ikke vet i detalj hva som foregår.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                          29.4.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

HVA KUNNE/BURDE POLITIMESTER SVEIN OPSAHL HA GJORT?
 

Jo, - Politimesteren etter å ha blitt kjent med meg og mine problemer kunne anbefalt hvem og med hvilke kompetanse skulle bli koblet inn i saken (SLIK TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN HADDE GJORT). Det er en annen sak om hvordan Juristen Gro Enochsen hadde utført sitt arbeid deretter. Se tidl. Korrespondanse på FMH I. hovedfilen, den 16.08.1996.

Og deretter kunne Politimesteren sørget for - at den/disse folkene som han hadde trukket inn i saken hadde gjort en HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK ARBEIDE I HENHOLD TIL DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE. Men det som er trøst, er at Politimesteren har CD-en med min hjemmeside og selv om Politimesteren ikke løfter en finger i saken her på jorden - skal han svare for det overfor GUDS domstol når den dagen kommer. TAKK FOR DET!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

30) NY OPPDATERING HER!!! 27.5.2005

Istvan Ladiszlaidesz 27.5.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

MERK! Slik jeg beskrev tidligere, er det utenkelig at Politimester Svein Opsahl som har en meget utstrakt kontaktflate, både med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og Ordfører Einar Busterud (og i tillegg i de første årene 1996, 97, 98 hadde jeg et godt forhold også til de patruljerende politifolkene - de som hadde bortvist meg tre ganger i fra Hamar Sosialkontor), og det er utenkelig at Politimesteren ikke skulle vite om at en mann hadde allerede ligget på gaten i Hamar i 10 år. NB! Etter at jeg ble bortvist tre ganger fra Hamar Sosialkontor med Politihjelp (se tidl. Korrespondanse), hadde jeg et meget godt forhold til de patruljerende Politifolkene. De tok ofte turer til Ankerskogen Svømmehalls parkeringsplass om natten også. Og jeg kunne være sikker på (og jeg kunne se med egne øyne) at det var politibilen som hadde passert bilen min, da de kjørte så stille at det var bare så vidt man kunne høre bilen. (Takk for det).

Det er heller ikke noen hindring, hverken for Politimesteren eller for Ivar Solum å sørge for å installere VIRTUAL MACHINE på Politiets PC-er (hvis Politiets PC-er ble ribbet for det) slik at man kunne lese min hjemmeside. Og Politimesteren ville avskjære ulempen ved at jeg hele tiden kommer tilbake og legger ut detaljer av min situasjon som påvirker de tilfeldige tilstedeværende ved mottaket. Og den muligheten lot jeg ikke gå fra meg heller, da jeg gang på gang kom med detaljer i forskjellige sammenheng både ved Statsministerens kontor osv. Og kanskje damen uten navn oppdaget etter hvert, at det er best å holde seg unna denne saken. (Det var fornuftig gjort).
10.5.2005 kom jeg til Politimester Svein Opsahls kontor (Berit E Kverneng ikke var til stede). Jeg spurte den navnløse damen om hvordan hun bokstaverer navnet sitt, da jeg har problemer med å kunne tyde riktig hennes signatur på mitt brev som jeg innleverte og den navnløse damen signerte, men damen ville ikke forklare det. Imens kom Politimesteren på banen og tilby seg umiddelbart om å kunne snakke med han med en gang på hans kontor.

MERK! Jeg ba i mitt brev til Politimester  Svein Opsahl om en time for å kunne presentere meg selv og mine problemer. Og til det trengte jeg en time. JEG FIKK IKKE DEN TIMEN! Politimesteren oppført seg meget kjølig, men saklig hele tiden. Politimesteren viste at EKKOET av vårt samtale kommer snart igjen på min hjemmeside og unngått fadeser som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og Ivar Solum hadde gjort tidligere. Etter 10-15 minutter var jeg ute av Politimesterens kontor, uten å ha fått presentert meg selv eller mine problemer. Eneste jeg har oppnådd er, at jeg fikk overlevert Politimesteren CD-en med min hjemmeside, resten overlater jeg til Politimesteren og Gud. Der skal alle svare for sine gjerninger. Det var tydelig at det var et emne som Politimesteren helst ikke ville vite mer om, enn strengt nødvendig, for å kunne avvise saken til en underordnet Politiavdeling for å bli håndtert der.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                          27.5.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

HELSE: Siden jeg kom ut fra Hamar Sykehus den 21.2.2005 har jeg fremdeles ikke 100 % kontroll med magen. I tillegg fikk jeg etter sykehusoppholdet smerter i høyre og venstre albue og høyre, venstre skulder og nå også i nakken, hoften/korsryggen og anklene, uten at jeg falt eller slått meg.

Normalt ville smerter som jeg får, (når jeg faller eller slår meg) blir mindre og mindre og etter en stund bli borte, men disse smertene jeg har nå er dessverre like sterke/sterkere i dag enn for tre måneder siden. Appetitten er god, men mine økonomiske begrensninger er like store/større - da mine økonomiske omstendigheter er uendret.

MERK! Uten treningsmuligheten på Espern (TAKK FOR DET), ville jeg neppe vært i stand til å kunne gå, på grunn av smertene som jeg har, siden jeg kom ut fra Hamar sykehus den 21.2.2005. Spesielt har jeg behov for bevegelighetsfremmende aktiviteter som Qigong, Yoga og Body Balance.

JEG VIL TAKKE OPPMERKSOMHETEN FRA MINE LESERE OG ØNSKE ALLE MINE LESERE EN GOD SOMMER! JEG HÅPER Å KUNNE OPPGRADERE MIN HJEMMESIDE OGSÅ SENERE, MED DEN VIDERE UTVIKLINGEN I SAKEN.

GULLKORN!

Det står i VG om 60 års jubileet for avslutningen av Den andre Verdenskrigen den 8.5.2005. et slagord, som Nordmenn brukte den 8.mai 1945. -

”VI HAR LÆRT Å SKILLE MELLOM RETT OG GALT”.

Jeg skulle ønske at hukommelsen hos de etterkommende slekter ikke hadde sviktet FULLSTENDIG! - Å påtvinge en hederlig menneske slike livsbetingelser som jeg har VÆRT, ER OG VIL BLI PÅTVUNGET I FRAMTIDEN OGSÅ, er å seigpine folk med døden til følge. Og det kaller folk under normale omstendigheter for:

TORTUR OG ELLER MORD! OG DETTE SKJER I ET FRITT DEMOKRATISK RETTSTAT,
hvor både Kåre Willoch ex Statsminister, Stortingets Sivilombudsmann for Forvaltningen, Arne Fliflet, Tidl. Fylkesmannen i Oppland Knut Korseth, Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor, Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen i Hedmark Trond Lutnæs, Ordfører i Hamar Einar Busterud, Hamar Kommune, Hamar Sosialkontor, Biskop Rosemarie Köhn, tidligere Stortingspresident og nåværende Fylkeskvinne i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl og MANGE – MANGE - MANGE FLERE som skulle huske slagordet fra 1945: (Det er bare det som skulle til).

”VI HAR LÆRT Å SKILLE MELLOM RETT OG GALT”.

ELLER - MAN FORTRENGER DET - ETTER BEHOV?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                          27.5.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

31) NY OPPDATERING HER!!! 4.7.2005

Istvan Ladiszlaidesz 4.7.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

BILEN:
Jeg anmeldte bilskade saken den 20.4.o5 (bolk på høyre bak skjerm) og påfølgende dager med bil høytaler kasting på bilen. (Da jeg anmeldte saken på Politiet sa jeg til damen som tok imot anmeldelsen "Jeg kjenner svaret allerede på mine anmeldelser: HENLAGT PÅ GRUNN AV BEVISETS STILLING"). Nå har jeg  fått Politiets henleggelse på mine anmeldelser, med den kjente svaralternativet. "HENLAGT PÅ GRUNN AV BEVISETS STILLING"

HELSE den 4.7.2005: Jeg har fremdeles ikke kontroll på magen og det skaper særdeles store problemer som uteligger, da jeg ikke har direkte tilgang til toalett. Eneste måte å prøve å tilpasse seg på, er å ikke spise eller spise redusert mengde, men det er ikke så enkelt, da man ikke kjenner til i detalj hvordan dagen skal forløpe seg. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre enn før.

    Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg for smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp!

HVORDAN ER DEN GLOBALE SITUASJONEN NÅ!

BILEN: Bilreparasjonen går meget sakte framover og hvis denne tendensen fortsetter - er det tvilsomt om jeg får bilen i forsvarlig teknisk stand til november måned - da bilen senest skal vises til EU kontroll. Årsaken til det, er ikke bare av økonomisk art.

HELSE den 4.7.2006: Helsetilstanden går hånd i hånd med bilens tekniske tilstand. Veldig små framgang som er preget av mye smerter. Og det er i HØYESTE GRAD ønskelig fra MINE BØDLERS side at denne tendensen fortsetter fordi:
1) Saken må holdes "LOKALT", innenfor Hamar og Hedmarks grenser!
 

2) Jeg skal hindres med alle midler for å kunne dykke opp både ved Stortinget og ved Regjeringsbygget for å kunne spre sannheten i min sak!

3)
Og - i dag hadde saken vært ute av verden, hvis jeg hadde hatt evnen til å kunne brukket min egen rygg! Og ville vært i stand til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta. (Se min sykehusopphold på Hamar Fylkessykehus f.o.m. 6.1.2005 t.o.m. 21.2.2005)

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                          4.7.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

4) Og selv om jeg skulle sende brev til Statsminister Bondevik, skulle DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET og eller UHEDERLIGE UNDERORDNEDE sørge for, at MOTTAKEREN/Statsministeren ikke får sin Post!!!! Det har de allerede gjort i årtier!!!

HUSKELAPP:
- Se tidligere korrespondanse: Da mottakspersonale oppfordret meg ved Stortinget (uten at de kjente til saken), om å henvende meg med mine problemer til de lokale myndigheter på Hamar, Hedmark.
- Se tidligere korrespondanse: Da jeg henvendte meg første gang ved Regjeringsbygget ble jeg forklart om at: "Du kan ikke snakke personlig med Statsministeren, du må sende brev". MERK! Da jeg sendte brevene til Bondevik:
1) Personlig brev.
2) Rekommandert, Personlig brev.
3) Rekommandert, Personlig brev med Mottakingsbevis.
4) Rekommandert, Personlig brev med Personlig avhenting Mottakingsbevis.

MERK! Av de ca 15-20 brev som jeg hadde sendt bare til Statsminister Kjell Magne Bondevik med ca. 200 A4 sider med dokumenter i hvert brev, er det ingen av brevene besvart av Bondevik! Og DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET ikke kan redegjøre for hvor brevene er blitt av!

MERK! Det gikk ikke bedre med mine brev, hverken til: Tidligere Statsminister Jens Stoltenberg, Justisminister Odd Einar Dørum, Helse og Sosial Ministeren Dagfinn Høybråten osv.
- Se tidligere korrespondanse: Statssekretær (i Bondevik regjering nr. 1 i 1999) Kari Husøys oppfordring om å henvende meg til de lokale myndigheter på Hamar, Hedmark med mine problemer. osv. Se STM/Statsministerens hovedfil dato 29.09.1998
.

MERK SPESIELT!
Flere personer som jeg har kommet i kontakt med i siste to år og fortalte meg, at det har vært skrevet om meg i Hamar Arbeiderblad. MERK! (Jeg har aldri sett en eneste artikkel i avisen om meg selv). Men, jeg hadde faktisk hatt kontakt med Hamar Arbeiderblad i 1996, det var en utplassert vikar fra Hamar Dagblad (Harald ett eller annet) som hadde saken i en uke, men etter en uke fant han ut at han ikke kunne gjøre noe. 14 dager etter avslaget dykket (ubedt) opp i Ankerskogen svømmehall Journalist Ole Kristian Lyngstad (som senere ble Redaktør i Hamar Arbeiderblad) og forklart meg om - at han er Journalist og han hadde hørt om at her ved Ankerskogen ligger en mann på gaten. Han sa: "Han var interessert, han ville hjelpe og han vil skrive om saken".
Han kan gjerne få saken, men i første omgang må han lese relevant dokumenter som angår saken og hver artikkel som han skriver, skal jeg forhåndslese og godkjenne på forhånd før det kommer i avisen.

MEN: Etter en del om og men sa jeg at, han må tilfredsstille følgende tre kriterier:
1) Han må ikke vare redd for å tråkke på de ansvarlige personer og myndigheters tær.
2) Han må holde seg til dokumenterbar fakta.
3) Og aldri vike fra sannheten.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                          4.7.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

MERK! Disse kravene skulle vart en SELVFØLGE! Men hverken Hamar Arbeiderblad, Hamar Dagblad, Vårt Land, Dagbladet, Aftenposten og eller VGs Journalister, eller Kåre Willoch ex Statsminister, Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth, Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen Trond Lutnæs, Ordfører i Hamar, Einar Busterud, Biskop Rosemarie Köhn osv. osv. hadde oppfylt disse kravene.

Jeg har heller ikke gitt tillatelse til noen Avis og eller Journalist til å skrive om noe som helst om meg. Dessuten, er dette en slags praktisering av demokratiet i norske aviser hvor de skriver om min sak - og hvor jeg FRARØVES muligheten til å kunne DEMENTERE eventuelle gale framstillinger i saken? Er det bare de offentlige myndigheters ENSIDIGE synspunkter som publikummet skal fores med? Og jeg  frarøves muligheten for å kunne komme med min versjon av saken? En slik fremstilling av saken er selvfølgelig HJERTELIG VELKOMMEN for DE SKYLDIGE, for de ansvarlige, offentlige personer og myndigheter som:

Kåre Willoch ex Statsminister, Stortingets Sivilombudsmann for Forvaltningen, Arne Fliflet, Fylkesmannen i Oppland Knut Korseth, Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor, Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen Trond Lutnæs, Ordfører i Hamar Einar Busterud, Hamar Kommune, Hamar Sosialkontor, Biskop Rosemarie Köhn, tidligere Stortingspresident og nåværende Fylkeskvinne i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl og MANGE – MANGE - MANGE FLERE!

MERK SPESIELT!
Det hadde vært 100 års markering for 7. juni 1905 da Norge fikk sin uavhengighet fra Sverige og jeg var også til stede i Storhamar kirke den 12.6.2005. Hvor det ble brukt en såkalt:

 
AVHENGIGHETSERKLÆRING!
HER!!!HER!!!
**** Se AVHENGIGHETSERKLÆRINGEN! side 1

**** Se AVHENGIGHETSERKLÆRINGEN!
side 2

SITAT: "På en dag da uavhengighet får stor oppmerksomhet, vil vi markere at vi også er avhengige av en rekke verdier, og av hverandre. Vi de undertegnede organisasjonene, forplikter oss til å styrke og bringe videre disse verdiene i form av samarbeid med andre, i åpne meningsytringer og gjennom konkrete tiltak. 7.6.2005 tid for forandring, Norges Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Aleneforeldreforeningen, Antirasistisk Senter, Antroposofisk Selskap, Blekkulf Miljødetektiver, Blå Kors Norge, Den norske lægeforening, Den Norske Turistforening osv.

VI ER AVHENGIGE AV    MODER JORD.
Alle har vi behov for en levende jord. Vår sårbare klode er avhengig av at hver enkelt tenker gjennom måten vi handler på, slik at jorden holdes fruktbar og i balanse.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                          4.7.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

VI ER AVHENGIGE AV     FELLESSKAPET.
Alle har vi behov for å være en del av helheten, og høre til i et mangfoldig samfunn bygget på solidaritet og fellesskap.
Den enkeltes trygghet avhenger av, at det finnes et fellesskap der mange tar ansvar, og der det er tillit og gjensidighet.

 VI ER AVHENGIGE AV     TRYGGHET.
Alle har vi behov for en havn. Et trygt og godt hjem, mat på bordet og hjelp når vi blir syke gir oss gode rammer om tilværelsen.

VI ER AVHENGIGE AV     ANERKJENNELSE.
Alle har vi den samme verdi. Vi har behov for å bli møtt med respekt som de vi er, både med våre gode og mindre gode sider.
Vi har behov for å gi og få gjennom meningsfylte oppgaver som utfordrer og utvikler oss med de aktuelle, kunstneriske, etiske og åndelige evner som ligger i alle mennesker.

VI ER AVHENGIGE AV     BESKYTTELSE: NB! NB! NB!.
Alle har vi behov for et vern mot overgrep. Det finnes regler som beskytter menneskers verdighet i fred og krig. Vi er avhengige av at disse reglene følges.

VI ER AVHENGIGE AV     YTRING.
Alle har behov for å ytre oss. Gjennom utfoldelse, lek og ytringer kan vi beholde nysgjerrigheten, undringen og utvikle vår forståelse og evne til toleranse. NATUR, KULTUR, GUDSTRO og LIVSSYN er med på å åpne våre sanser og sette våre liv i en større sammenheng.

VI ER AVHENGIGE AV    TID.
Alle har vi behov for stillhet, ro og ettertanke for å kunne hvile og ta de beste valgene for oss selv og samfunnet.
For å kunne vise hverandre hjerterom og medmenneskelighet trenger vi tid.
Vi er avhengige av HVERANDRE og alle har behov for KJÆRLIGHET. Omsorg og verdier som gir oss og samfunnet retning.
DET GIR HÅP
for de store utfordringene vi står overfor, og trygghet om at SAMMEN KAN VI FÅ DET TIL!" SITAT SLUTT!

TENK!
O Herre Gud, - så mange, riktige, positive, meningsfylte og medmenneskelige ord som er samlet på et brett, som i denne AVHENGIGHETSERKLÆRINGEN. Og disse ordene ble lest opp HØYT av Soknepresten, sammen med Menigheten i Storhamar Kirke! Det er til å grine av!!!

MEN!
INGEN FÅR LOV TIL Å INNBILLE SEG OM, - AT MENINGER I DISSE ORDENE SKULLE OGSÅ GJELDE FOR MEG! DET ER AKKURAT DISSE TINGENE SOM ER RAMSET OPP HER, - BLE JEG FRARØVET AV DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE, PERSONER OG MYNDIGHETER I ca. 27 ÅR - VED Å SETTE MEG UTENFOR DEN NORSKE LOVEN!!!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                          4.7.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

NON GRATA PERSONA!!!!

MEN DET SOM JEG FÅR TILDELT (GRATIS) I UBEGRENSET MENGDE OG TID ER FØLGENDE:

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004
FRAM TIL NÅ: (dette er det tiende året (i 2005 11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIG TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT", FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

32) NY OPPDATERING HER!!! 4.7.2005

Istvan Ladiszlaidesz 4.7.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Sommeren 2004 var jeg i Oslo og kjøpte en bok for opplæring til å ta datakortet (full pakke). Boken omfatter bl.a. Regnearket Excel. Da jeg kjøpte boken var hensikten å gjennomføre hele opplegget med TOPP EKSAMENSRESULTAT og deretter ta en kopi av eksamensbeviset, sette den i en ramme og forære det til Packard Bell Norden i Sandvika v. Gard Heiaas, som erklært meg i sitt brev: "ikke å være i stand til å håndtere Front Page", i en periode da jeg ville gå fra kjøpet av min forrige bærbare  PC, en Packard Bell PC, som opphørt å fungere normalt etter en måneds periode og selv om funksjonsfeilene ble erkjent både av Expert Bonus Hamar, Packard Bell Norden og Microsoft Norge AS. - var det ingen som ville sette PC-en i normalt fungerende stand i GARANTITIDEN!

Men jeg slå fra meg denne tanken og jeg ville heller ha noe nytte av boken for meg selv. Og etter mitt opphold på Hamar Sykehus f.o.m. 6.1.2005 t.o.m. 21.2.2005 hadde jeg bestemt meg til å lage en ny regnskapssystem for meg selv. (den forrige regnskapssystem hadde jeg på Words tabeller med noen regnearkfunksjoner, men nå ville jeg ha alt på et ark. F.o.m. 20.4.2005 fungerer det nye regnskapssystemet upåklagelig (så langt).

Jeg tar med på min hjemmeside noen av de viktigste postene i mitt regnskapssystem slik at mine lesere kan følge med den økonomiske situasjonen/utviklingen.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

ETTERORD

1/5


SITAT FRA MITT BREV AV
4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

Jeg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

DET STØRSTE ANSVARET ER-
DET STØRSTE ANSVARET ER-

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER -
KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND                                           
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

    OPPLAND:
TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR


    HEDMARK FYLKE:
TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
  
 STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGE I HEDMARK - TROND LUTNÆS

 ETTERORD!                            

2/5

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

           
HAMAR/KOMMUNE:
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
       
    ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
        
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:
            Jon Bernt Hansen
(Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for Levekår)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding

       
    1. Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Billånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

 ETTERORD!                            

3/5

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  
 

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ
KÅRE WILLOCHS FORMANINGER I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

4/5

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

DISSE FOLKENE SOM BÆRER!
DISSE FOLKENE SOM BÆRER!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!

SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:

STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:

SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg?

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!
MERK! Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME - SOM Å FÅ DET SELV!!!

 ETTERORD!                            

5/5

JA FOLK BELØNNES SOM OFRER BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET FOR SAKEN!  Men, kan det være en misforstått - mistolket og eller misbrukt lojalitet???

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET


33) NY OPPDATERING HER!!! 1.8.2005

Istvan Ladiszlaidesz 1.8.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

Sommeren som pleier å være en glede for de fleste, men setter for meg som uteligger nye problemer som må løses med ett ellet annet kompromiss. Alle årstider har sine positive og negative sider. Foreksempel:

SOMMEREN: + Varm, sol, frukt, mindre klær, lettere stemning,

SOMMEREN: - Det blir for varmt i bilen, maten forderves i varmen fortere, og man kan ikke kjøpe større mengde på tilbud og langtidslagre etterpå, ergo blir det dyrere å leve. Noen matvarer blir så å si fordervet i løpet av ett døgn, særlig hvis bilen står parkert på solen hvor det kan bli opp til 70-80 varmegrader i bilen. Da kan man tenke seg hvor lenge disse matvarene er spiselige og hvordan de smaker for en person som ikke har råd til å kaste mat.

Pollenallergien er ytterligere forsterket for meg fordi - jeg er nødt til å overnatte utendørs også! Og, da jeg ikke har penger til Pollenmedisinen Zirtec og øyedråper Livostin blir varmen og pollen forferdelig vanskelig å takle - osv.

VINTEREN: + Jeg kan kjøpe matvarer på tilbud i større mengde og bruke bilens bagasjerom som kjøleskap/fryseboks.
 
VINTEREN: - Vanskeligere kjøreforhold p.g.a. at det er glatt, is, snø, lav sol, matvarene fryser. Noen varer/matvarer ikke tåler frost, osv. Jeg har markedets dårligste klær for å takle vinterkulden med. I tillegg har jeg seks, syv år gamle soveposer som for lenge siden mistet sin isolasjonsevne og hittil har jeg ikke hatt mulighet for å kunne skiftet dem ut.

Ledd problemene i tær, ankler, knær, hofte, albuer, håndledd, fingrene osv. Da jeg trener på Espern Treningssenter, svetter jeg som regel etter en Kondis eller Body Step time og selvfølgelig skaper store problemer med å få tørket i bilen både treningsklærne, og badehåndkle til neste dags trening, når det er 25 kuldegrader ute!

HELSE den 1.8.2005: Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! Jeg har fremdeles ikke kontroll på magen og det skaper særdeles store problemer som uteligger, da jeg ikke har direkte tilgang til toalett. Eneste måte å prøve å tilpasse seg på, er å ikke spise eller spise redusert mengde, men det er ikke så enkelt, da man ikke kjenner til i detalj hvordan dagen skal forløpe seg.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                          1.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før. Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg fordi smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp!

    I den siste perioden brukte jeg halvannen timers oppmykning av kroppen før jeg kunne vare med på Kondis, Body step, Body pump osv. Men i den aller siste tiden klarte jeg ikke å vare med på øvelsene, selv om jeg jobbet med å myke opp kroppen og til tross for at jeg i tillegg brukte Paralgin Forte.

HVORDAN ER DEN GLOBALE SITUASJONEN NÅ!

BILEN: Etter  Fanteriene mot meg og bilen fortsetter med noe endret "TAKTIKK"? Natten fra den 26. til den 27.7. kl. 24.00 slo MINE BØDLERS MEDHJELPERE til igjen! (Hvorfor mine BØDLERS MEDHJELPERE? Jo, fordi mine bødler "DELEGERER" skitt jobben til folk som er lett påvirkelig, og tar det som en GUTTESTREK? Og på den måten kan mine bødler innbille seg at de har rene hender i saken.)

Jeg hørte at en bil ble kjørt inn i parkeringsplassen bak min bil. Plutselig treffer noe min bil bakfra og deretter kjører den andre bilen bort i all hast. Da jeg så ut gjennom bakruten virket det som om bilen var påkjørt bakfra og på grunn av sammenstøtet åpnet bagasjerommets lokk, og det virket som om bagasjerommet sto åpent med lokket rett opp.

Umiddelbart prøvde jeg å ringe Politiet på 112, men av en FORUNDERLIG GRUNN klarte jeg ikke å få kontakt med Politiet i nærmere åtte minutter! Merk! Kontakten var opprettet og jeg hørte Politiet men de svarte ikke meg).

    Hvorfor? Det har skjedd før på Østre Toten! Se tidl. korrespondanse på Fylkesmannen i Oppland/Østre Toten hovedfil. Etter å ha kommet ut av bilen så jeg at en mengde PAPPESKER, poser (blandet med brusflasker av flere slag, Cola, Urge) lå både opp på bagasjerommets lokk og rundt bilen. Det var ikke plass til alle pappesker og poser opp på bilen, spesielt ikke når man i hast skal kaste alt sammen og samtidig kjøre bort i full fart.

SPØRSMÅL:
Anser mine BØDLER situasjonen slik - at nå har jeg fått allerede så mye påført skade og naturlig foreldelse på bilen at jeg har mer enn nok å betale til å kunne få bilen i forsvarlig teknisk stand til å kunne få bilen gjennom EU kontrollen i november 2005 .

Nå er det nok at FAENSKAPET gjennomføres (uten at bilen blir påført ytterligere skader, men jeg skulle både merke og huske at jeg er ikke glemt og for tiden er de tilfredsstilt med at de gjør meg utrygg og ødelegger nattesøvnen (det lille som er igjen).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                          1.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Sitat fra mitt brev av 4.7.2005 til:
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

BILEN: Jeg anmeldte bilskade saken den 20.4. o5 (bolk på høyre bak skjerm) og påfølgende dager med bil høytaler kasting på bilen. (Da jeg anmeldte saken på Politiet sa jeg til damen som tok imot anmeldelsen "Jeg kjenner svaret allerede på mine anmeldelser: HENLAGT PÅ GRUNN AV BEVISETS STILLING"). Nå har jeg  fått Politiets henleggelse på mine anmeldelser, med den kjente svaralternativet. "HENLAGT PÅ GRUNN AV BEVISETS STILLING"
HER!!!!
RETTELSE!:
FRA MIN FORRIGE OPPGRADERING DEN 1.8.2005.

MERK! "Etter  Fanteriene mot meg og bilen fortsetter med noe endret "TAKTIKK"? Natten fra den 26. til den 27.7. kl. 24.00 slo MINE BØDLERS MEDHJELPERE til igjen!"
Jeg skrev i min forrige oppgradering av min hjemmeside den 1.8.2005 at det IKKE VAR NOEN SKADE PÅ BILEN MIN! DET VAR FEIL.

    JO! Jeg hørte og merket riktig at bilen hadde rygget til bilen min. Derfor ristet bilen min så voldsomt etter sammenstøtet!!!! Det er skade på støtfangeren bak, men jeg kunne ikke se med det samme i mørket og lysstolpen på bortesiden av bilen.

BILEN
Bilreparasjonen går meget sakte framover og hvis denne tendensen fortsetter - er det tvilsomt om jeg får bilen i forsvarlig teknisk stand til november måned - da bilen senest skal vises til EU kontroll. Årsaken til det, er ikke bare av økonomisk art.

HELSE: Helsetilstanden går hånd i hånd med bilens tekniske tilstand. Veldig små framgang som er preget av mye smerter. Og det er i HØYESTE GRAD ønskelig fra MINE BØDLERS side. (Ja, disse folkene har meget god grunn til å rope HURRA!) Se tidl. korrespondanse.

MERK SPESIELT! Jeg har nylig fått sjekket opp, på en (privat) APPLE/MACHINTOSH PC, at på MAC hadde jeg ikke fått WORD ART funksjonene fram på min Hjemmeside på Internet. MEN, PROBLEMET ER BARE BAGATELLMESSIG FORDI, DET GÅR IKKE UTOVER TEKST/DOKUMENT INNHOLDET på min HJEMMESIDE. FORDI: Det er bare ekstra forstørret og fargelagt (TEKST/NAVN), som ikke vises og samtidig har jeg skrevet samme tekst/navn enda en gang rett under den aktuelle teksten i mindre tekststørrelse og de er lesbare. (Slike feiler kan forekomme mellom IBM kompatibel PC-er med MS WORD, FRONT PAGE og Apple Machintosh, med sin tekstbehandlingsprogram, dette er normalt.) 

MERK! Jeg er ikke helt ferdig med min nye REGNSKAPSSYSTEM, som jeg både videreutvikler og oppgraderer med nye data underveis. Når dette året er gått, vil jeg kunne stole på 100%, at det fungerer riktig. (Men mine oppgraderinger (tallverdier) på min hjemmeside vil alltid vare 100% korrekte.)

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                          1.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

I tillegg tilførte jeg nylig nye poster som manglet f.eks. allergimedisinene mine Livostin (øyedråper) og Zirtec (tabletter), som jeg merker nå mangelen av virkningene, da jeg ikke har penger til å kjøpe medisinene, særlig nå i skrivende stund den 13.7.2005, midtsommers med de fleste pollen alternativene på et brett, kombinert med den varmeste perioden hittil. Med neste oppgraderingen av min hjemmeside vil disse endringene komme med også.

MERK! Etter at jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, møtte jeg Ordfører Einar Busterud flere ganger etter hverandre( i mars måned) på Espern Treningssenter. Ordføreren hadde jeg møtt flere ganger tidligere også, (før Jul) da han hver gang prøvde å "FRISTE" meg med å komme til Ordførerkontoret, som jeg selvfølgelig ikke gjorde, og jeg har heller ikke møtt Ordføreren senere til dags dato 25.7.2005.

Rundt Påske (i april) dykket plutselig opp min tidligere SAKSBEHANDLER og nåværende SOSIALLEDER ved Hamar Sosialkontor Bente Nygaard Lindstad på Espern Treningssenter og hun deltok til og med på samme KONDIS gruppetrening som jeg pleier å være med. Jeg har bemerket til noen jeg kjenner i miljøet om, "at hun kommer sannsynlig for å iaktta med egne øyne "OM DET ER ENDA LIV I OFFERET (I MEG SELV)"!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

34) NY OPPDATERING HER!!! 1.8.2005

Istvan Ladiszlaidesz 1.8.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

Sitat fra Morgenandakten ved Kapellan SUNNIVA GYLVER den 22.7.2005

"Med jevne mellomrom forteller media oss om ledernes MANGLENDE MORAL. Enten det gjelder om lønnsvekst, fallskjermer, smøring, korrupsjon, luksusfester, religiøs eller politisk hjernevask til eget utbytte eller dårlig behandling av folk lenger ned i systemet. Alle har vi erfaringer med makt, enten egen eller andres eller begge deler. Og det er fristende å spørre: HVEM TÅLER MAKT?"

MAKT KORRUMPERER LETT, PÅ ALLE NIVÅER - Også der hvor utgangspunktet var godt.

MAKTEN ER DER - Og blir den ikke brukt så blir den misbrukt synlig eller usynlig formelt eller uformelt.

MAKTENS ANSVAR: (Lukas) - Den som har fått mye ventes det mye av og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av.

MAKTEN HAR MANGE ANSIKTER: - Og vi kan vare mektige og avmektige på samme tid.

HVEM TÅLER MAKT: - Den tåler makt som har et trygt og nyansert selv bilde.

DEN TÅLER MAKT - som vil bruke makten til noe godt på fellesskapets vegne og som hører mest på de som har minst makt.

DEN TÅLER MAKT - som både tør å bruke den og dele den.

"MEN, SOM FOLKEVETTET HAR SAGT - DET SKAL STERK RYGG TIL Å BÆRE GODE DAGER!"

Sitat slutt. (OG TAKK FOR DE GODE ORDENE, DET ER SOM BALSAM FOR SJELEN!)

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

35) NY OPPDATERING HER!!! 10.8.2005

Istvan Ladiszlaidesz 10.8..2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

BILEN
Bilreparasjonen går meget sakte framover og hvis denne tendensen fortsetter - er det tvilsomt om jeg får bilen i forsvarlig teknisk stand til november måned - da bilen senest skal vises til EU kontroll. Årsaken til det, er ikke bare av økonomisk art.

HELSE den 10.8.2005: Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! Jeg har fremdeles ikke kontroll på magen og det skaper særdeles store problemer som uteligger, da jeg ikke har direkte tilgang til toalett. Eneste måte å prøve å tilpasse seg på, er å ikke spise eller spise redusert mengde, men det er ikke så enkelt, da man ikke kjenner til i detalj hvordan dagen skal forløpe seg.
    Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før. Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg fordi smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp!
    I den siste perioden brukte jeg halvannen timers oppmykning av kroppen før jeg kunne vare med på Kondis, Body step, Body pump osv. Men i den aller siste tiden klarte jeg ikke å vare med på øvelsene, selv om jeg jobbet med å myke opp kroppen og til tross for at jeg i tillegg brukte Paralgin Forte.

AVSLUTTENDE FASE AV HISTORISKE DOKUMENTER:

Jeg har nå, etter min siste oppgradering av min hjemmeside, den 1.8.2005 oppfylt mine lovnader som står på INDEX en på min hjemmeside: Jeg har lovet mine lesere om å være:

"ÆRLIG, OPPRIKTIG UTEN Å SKJULE NOE!"

Jeg har nå kommet så langt, som jeg kunne ha kommet, med de begrensede muligheter som en UTELIGGER har til å ha i besittelse dokumenter, (ETTER TI ÅRS UTELIGGER TILVÆRELSE), for å kunne understøtte mine sannferdige påstander. Alle de historiske dokumentene som er av STOR betydning er   lagt ut på min hjemmeside. Nå er det bare de eventuelle nye ulovligheter som vil bli utøvet mot meg i tiden framover, som jeg skal legge ut på min hjemmeside.

JEG VIL GJERNE TAKKE FOR MEG OG ØNSKE DET NORSKE FOLK OG SPESIELT MINE LESERE DET ALLER BESTE, IMENS JEG HAR MULIGHET TIL Å GJØRE DET UNDER NOENLUNDE ORDNEDE FORHOLD.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                          10.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

FORDI: Jeg vet ikke hvordan den økonomiske og helsemessige situasjonen vil utvikle seg. Om jeg klarer å få reparert bilen, om jeg klarer å betale for reparasjonene og om jeg får reparert bilens mangler, og om jeg får overleve enda en vinter med vitaliteten i behold og i stand til å tåle enda en vinters fysiske og helsemessige påkjenninger.
MEN, jeg skal ta farvel med dette livet: MED 100% REN SAMVITTIGHET OG 100% RO I SINNET, OG OVERLATER JEG MINE PROBLEMER TIL GUDS DOMSTOL FOR Å UTØVE RETTFERDIGHET I DENNE SAKEN - SOM MINE BØDLER OG DERES MEDHJELPERE HADDE GREID Å PRESTERE MOT MEG I SISTE TRE ÅRTIER AV MITT LIV.

HVA BLE DET GJORT, JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i tilsvarende årtier.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Billånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        OG VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det - det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                          10.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

- AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets - OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS nye slag mot meg.

- AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

-    AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
--
NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

ETTERORD!                           

1/6

Istvan Ladiszlaidesz                          10.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

SITAT FRA MITT BREV AV 4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

Jeg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

DET STØRSTE ANSVARET ER-
DET STØRSTE ANSVARET ER-

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER -
KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND                                           
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

    OPPLAND:
TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR


    HEDMARK FYLKE:
TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
  
 STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGE I HEDMARK - TROND LUTNÆS

 ETTERORD!                            

2/6

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

           
HAMAR/KOMMUNE:
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
       
    ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
        
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:
            Jon Bernt Hansen
(Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for Levekår)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding

       
    1. Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Billånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

 ETTERORD!                            

3/6

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  
 

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ
KÅRE WILLOCHS FORMANINGER I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

4/6

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

DISSE FOLKENE SOM BÆRER!
DISSE FOLKENE SOM BÆRER!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:
SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg.

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!

MERK!
Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME SOM Å FÅ DET SELV!!!

SITAT SLUTT

 ETTERORD!                            

5/6

TENK! Det har gått i avisene en stund at, i USA (i 2005) ble folk dømt  for å ha  å ha myrdet svarte menneskerettighets forkjempere i 1960 tallet. (40 år? etter hendelsen),

(Ja - GUDS VEIER ER URANSAKELIGE!) DETTE BURDE HUSKET FØRST OG FREMST BISKOP ROSEMARIE KÖHN OG PRESTEVIET KJELL MAGNE BONDEVIK m.fl.!!!

SPESIELT!!!!    OBS!!!
Jeg regner med å ha greid å OMMØBLERE MIN FRONT PAGE HJEMMESIDE. Jeg måtte erstatte de AVANSERTE/FANCY HYPERKOBLINGENE SOM JEG HADDE PÅ HOVEDFILENE TIL:

INNLEDNING
HKH DRONNING SONJA
STATSMINISTERE
FYLKESMANNEN I HEDMARK
HAMAR KOMMUNE
FYLKESMANNEN I OPPLAND/ØSTRE TOTEN KOMMUNE
,
 og erstatte dem med de mest enkle HYPERKOBLINGER  slik at MIN HJEMMESIDE igjen blir lesbar for mine lesere på Hamar Bibliotekets tre utlånbare PC-er til publikum.

Forhåpentlig vil det gi også utslag på at min hjemmeside vil bli lesbar også på Politimesterens KontorHamar, Hamar Kommunes og på Fylkesmannens Kontor på Hamar. LYKKE TIL!!!

NÅ!!!! - SPØRS OM HVA KOMMUNENS TO DATAEKSPERTER SKAL FINNE PÅ - SOM HADDE JOBBET PÅ SPRENG I TO MÅNEDER I AUGUST, SEPTEMBER 2004 MED HAMAR BIBLIOTEKETS TRE UTLÅNBARE PC-er TIL PUBLIKUM - OG ETTER AT DE VAR FERDIG MED JOBBEN VAR MIN HJEMMESIDE ULESELIG PÅ DE TRE PC-ene. (Kanskje folk på Stortinget vil gå inn for å konstruere en ny lov som erklærer meg som statens fiende, terrorist eller lignende og av den grunn FORBYR MIN HJEMMESIDE PÅ INTERNET). Vi kan bare vente med spenning til neste trekk!!! DET ER MYE RART FOLK KAN PRESTERE I DESPERASJON!!!

SPESIELT!!!!    OBS!!!
Jeg hadde flere diskusjoner om min ordbruk (STERKE UTTRYKK) på min hjemmeside. Jeg er helt enig  med dem  som synes disse uttrykkene er sterke (Bødler, D.......!). De er valgt bevisst og understøtter 100% virkeligheten.

MERK! Hva er årsaken til at hverken: Kåre Willoch, Statssekretær Kari Husøy, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen i Hedmark Trond Lutnæs, Sosialleder v. Hamar Sosialkontor Bente Nygaard Lindstad, Biskop Rosemarie Köhn? osv. osv. osv. Ikke allerede erklært meg for injurierende saker og ting? Men ingen hadde ryggrad hittil for å beskylde meg for noe som helst, (antagelig? forhåpentlig? av den grunn, at det som står på min hjemmeside er 100% korrekt, sant og eller dokumenterbar fakta!!!!)

 ETTERORD!                            

6/6


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR36) NY OPPDATERING HER!!! 30.8.2005

Istvan Ladiszlaidesz 30.8..2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/2

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

BILEN
Bilreparasjonen går meget sakte framover og hvis denne tendensen fortsetter - er det tvilsomt om jeg får bilen i forsvarlig teknisk stand til november måned - da bilen senest skal vises til EU kontroll. Årsaken til det, er ikke bare av økonomisk art.

HELSE den 30.8.2005: Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! I perioder går det noe bedre med magen. Men - om denne tendensen vil fortsette eller blir permanent, det gjenstår å se. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før. Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg fordi smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp!
 
I den siste perioden brukte jeg halvannen timers oppmykning av kroppen før jeg kunne vare med på Kondis, Body step, Body pump osv. Men i den aller siste tiden klarte jeg ikke å vare med på øvelsene, selv om jeg jobbet med å myke opp kroppen og til tross for at jeg i tillegg brukte Paralgin Forte.

Slik utviklingen med min helse artet seg fra den 21.2.2005 og fram til den 30.8.2005 er jeg SJELEGLAD for at jeg er ferdig med den aller største omorganiseringen av min hjemmeside. FORDI: Heretter kan skje hva som helst også på kort tid. Derfor er det godt,

"AT JEG HAR GJORT MIN STATSBORGERPLIKT!"

SLIK DET SKULLE GJØRES PÅ HEDERLIG VIS!!!
- og imens min VITALITET ER ENDA INNTAKT. Resten overlater jeg til GUD og til de INVOLVERTES EGEN SAMVITTIGHET.

SPESIELT!!!!    OBS!!!
Jeg har omorganisert hele min hjemmeside og foretatt en UANMELDT OPPGRADERING av min hjemmeside den 23.8.2005. Men, det var bare forløperen. Den endelige OPPGRADERINGEN er jeg ferdig med nå den 30.8.2005. Jeg har slettet omtrent 100 FILER, (Men tekstmateriale og Dokumentmateriale er uendret, de er bare omorganisert). Jeg har slettet 10 INNHOLDSFORTEGNELSESRAMMER og lagt inn omtrent 1000 HYPERKOBLINGER. Jeg håper og tror at denne omfattende endringen vil gjøre min hjemmeside
mer leservennlig.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                          30.8.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Jeg skulle hatt min HJEMMESIDE slik som den er nå, helt fra begynnelsen av, MEN jeg har aldri i mitt liv laget en hjemmeside før og jeg visste heller ikke - hva jeg hadde gått til, da jeg kjøpte min første bærbare PC en PACKARD BELL PC i 2002 og i tillegg sørget noen bedre vitende til - at min første bærbare PC opphørt å fungere "NORMALT" etter en måneds tid.

Og selv om funksjonsfeilene var erkjent både av: Ekspert Bonus Hamar, Packard Bell Norden og Microsoft Norge AS, (
MERK! HVERKEN Forbrukerkontoret og eller Forbrukertvistutvalget hadde funnet noe som helst BEMERKELSESVERDIG VED DET!!!)  var det INGEN som ville sette PC-en i NORMALT FUNGERENDE STAND I GARANTITIDEN!

    Da jeg fremdeles ikke gitt opp HÅPET og kjøpte enda en bærbar PC, en TOSHIBA hos DATALINK I ELVERUM - var jeg HELDIG. DATALINK PRAKTISERER (i motsetning til Ekspert Bonus Hamar, Packard Bell Norden og Microsoft Norge AS) MARKEDSFØRINGSLOVENS PARAGRAF BOKSTAVELIG!!!

"YTELSE MOT YTELSE".

Og ved hjelp av TOSHIBA PC-en hadde jeg greid å legge ut min hjemmeside i første omgang i et AMATØRMESSIG, MEN FUNKSJONELL FORFATNING TO UKER ETTER KJØPET!!!! (Jeg hadde tekstmaterialet på WORD og FRONT PAGE ferdigskrevet på PACKARD BELL). En måned etter kjøpet hadde jeg også på Internet de VIKTIGSTE DOKUMENTENE (Skannet inn) OG SATT PÅ PLASS PÅ MIN HJEMMESIDE. Senere har jeg oppgradert mange ganger min hjemmeside med tidsaktuelle endringer i min LIVSSITUASJON.

EN OG TUSEN TAKK!!!

For en Måned siden snakket jeg med noen av leserne  av min hjemmeside, som foreslå den endringen av min hjemmeside, som jeg har gjennomført. Jeg har tenkt på det før selv også, men mengden av arbeide skremte vettet av meg og samtidig har jeg kommet SÅ LANGT AT SÅ Å SI ALLE DE VIKTIGSTE HISTORISKE DOKUMENTENE VAR PÅ PLASS PÅ MIN HJEMMESIDE. Nå kunne jeg endelig konsentrere meg om de ENDRINGENE SOM BLE FORETATT. Jeg hadde jobbet som en GALEI SLAVE, og jeg er SÆRDELES GODT FORNØYD MED RESULTATET. Jeg håper at mine lesere vil synes det samme, etter å ha vendt seg til DISSE ENDRINGENE SOM BLE FORETATT!

JEG ØNSKER MINE LESERE LYKKE TIL MED MIN "NYE" HJEMMESIDE!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR37) NY OPPDATERING HER!!! 20.9.2005

Istvan Ladiszlaidesz 20.9..2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

BILEN
Det ble fart på bilreparasjonen i august - september måned. Nå er bilen EU godkjent og det kostet bare i august september

        11 625
             739
          3 800
          3 629
 kr  19 793,-

MERK! Jeg begynte å SPARE/SULTE allerede i mai, juni 2004 fordi jeg ble  allerede da varslet om en rust, m.m. reparasjon på kr 25 000,-. MEN - hvor lenge de tekniske forbedringene jeg får lov til beholde har jeg ikke noen ILLUSJONER OM, med hensyn til mine tre årtiers dyrekjøpte erfaringer. 

HELSE den 20.9.2005: Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! I perioder går det noe bedre med magen. Men - om denne tendensen vil fortsette eller blir permanent, det gjenstår å se. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før.

Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg fordi, smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp!

I den siste perioden brukte jeg halvannen timers oppmykning av kroppen før jeg kunne vare med på Kondis, Body step, Body pump osv. Men i den aller siste tiden klarte jeg ikke å vare med på øvelsene, selv om jeg jobbet med å myke opp kroppen og til tross for at jeg i tillegg brukte Paralgin Forte.

Slik utviklingen med min helse artet seg fra jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 og fram til den 20.9.2005 er jeg SJELEGLAD for at jeg er ferdig med den aller største omorganiseringen av min hjemmeside og at den fungerer nå - slik den var ment til å fungere helt fra begynnelsen av.

FORDI: Heretter kan skje hva som helst også på kort tid. Derfor er det godt, å vite at jeg klarte jobben før jeg eventuelt mister muligheten/evnen til å kunne gjøre det.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                          20.9.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

MERK! SPESIELT
Da jeg greide etter et år - å gjøre min hjemmeside lesbar igjen på Hamar Bibliotekets tre utlånbare PC er som er til Publikum den 1.8.2005, ved å ribbe min hjemmeside for fancy og avanserte hyperkoblinger  - synes MINE BØDLER at leken er slutt, nå har MINE BØDLER like gått gjeninstallert igjen MICROSOFTS VIRTUEL MACHINE, og nå er til og med WORD ART effekter lesbar igjen på min hjemmeside. HIP, HIP HIP, HURRA!!!! (Vi får se hvor lenge det vil holde denne gang)
   
Jeg må etter hvert karakterisere MIN OMORGANISERING AV MIN HJEMMESIDE som en MASSAKRE, da jeg hadde FULLSTENDIG OMGJORT MIN HJEMMESIDE. (Merk! Tekst og Dokumentinnhold er uforandret). De første STORE omorganiseringer dro med seg en rekke andre ting, som jeg etter hvert våget meg til også. Jeg håper og tror at endringene er en forbedring av lesbarheten av min hjemmeside. Det er det beste jeg kunne prestere med de kunnskapene som jeg sitter inne med idag, og ved hjelp av de programvarene som jeg har til rådighet: Word, Word Art og Front Page.

De siste endringene på min hjemmeside blir ikke så merkbare for mine lesere som de STORE STRUKTURELLE endringene som ble foretatt tidligere. Men jeg kan nevne: at jeg har også slettet over 200 VINDUER som før hadde dokumentene  kommet opp i på skjermen. Nå har jeg ca. 4 cm bredere hovedtekst område (ramme) (etter å ha slettet før ca 12 innholdsfortegnelsesrammer) og derfor er det direkte plass for en A4 dokument i tekstfeltet.
    Når mine lesere klikker på en Hyperkobling kommer dokumentet direkte OPP I TEKSTFELTET! (uten ramme/vindu), og man kan lese videre TEKSTEN ved å klikke på tilbake knappen ØVERST TIL VENSTRE. Jeg jobber fremdeles som en GALEI SLAVE med å gjøre tekniske endringer på min hjemmeside som vil gjøre min hjemmeside LETTERE LESBAR og i tillegg vil min hjemmeside trenge mindre lagringsplass og ha noe raskere AKSESS TID for de av mine lesere som har lit tregere Prosessorer på sine PC-er?

SITAT FRA BREV FMH1 dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved å nekte for meg PERSONLIG (Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!) Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som har TVUNGET MEG PÅ GATEN (11 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for innbo!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                          20.9.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004),

Og
da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!! Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom JEG ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING ELLER MANGEL PÅ DET har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!
MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG
behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettsystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i landet. Og dermed vi det ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                          20.9.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ
:
(dette er det tiende året (i 2005 ellevte (11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIG TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, (MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT"), FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

JEG ØNSKER MINE LESERE LYKKE TIL MED MIN "NYE" HJEMMESIDE!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik/Jens Stoltenberg
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR38) NY OPPDATERING HER!!! 1.11.2005

Istvan Ladiszlaidesz 1.11..2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

HELSE den 1.11.2005:
Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! I perioder går det noe bedre med magen. Men i den siste perioden hadde jeg flere MEGET STERKE TILBAKESLAG AV DIARÈEN. Det vil vise seg - om denne tendensen vil fortsette eller blir permanent. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene NÅ ØVERST I HØYRE ARMEN GJØR DOBBELT SÅ VONDT, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før.

Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg fordi, smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp! I den siste perioden brukte jeg halvannen timers oppmykning av kroppen før jeg kunne vare med på Kondis, Body step, Body pump osv.

Etter at jeg kom ut fra sykehuset den 21.2.2005 har jeg prøvd å spise både "VARIERT OG NORMAL MENGDE" i løpet av sommeren. (DET JEG KUNNE FÅ TIL AV DE PENGENE SOM JEG ENDA IKKE ER FRARØVET.)

"Inntil videre langer jeg i meg, feter jeg meg opp som best jeg kan",

og forhåpentlig kan jeg opparbeide noe vektøkning, for å kunne takle MINE BØDLERS OG ENDA EN VINTERS fysiske og psykiske PÅKJENNINGER!

Etter at jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 har jeg flere ganger snakket med den legen som hadde innlagt meg på Sykehuset den 6.1.2005. Legen hadde argumentert flere ganger med (bl. a.) om at jeg kan også få SLAG+++!!! hvis jeg ikke bruker MAREVAN! Og at legen føler seg ansvarlig for meg - og at JEG SKULLE I ALLE FALL TA MAREVAN (HJERTEMEDISIN) FORDI MEDISINEN ER HELLER IKKE SÅ DYRT! JA! Legen har rett i at selve medisinen ikke koster  mer enn kr 83,- (fra siste oppgradering av prisen den 14.7.2005)

MEN!
Da svarte jeg at: Det er riktig, selve medisinen MAREVAN ikke koster så mye, men det er også slik at, HVIS MAN BRUKER MAREVAN, DA MÅ MAN HA KONTINUERLIG LEGEKONTROLL, KONTINUERLIG BLODPRØVEKONTROLL OG MED UTGIFTER TIL LEGEEGENANDELER, BLODPRØVEEGENANDELER blir det neppe så rimelig som legen antydet i utgangspunktet. Etter at jeg svarte til legen, da ble det slutt på legens argumenter. (Men - TAKK FOR OMTANKEN).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                          1.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

SPESIELT!!!! Nå ER SMERTENE MINE - SÅ OG SI UUTHOLDELIGE, SELV I HVILE!!! MEN, MINE BØDLER HAR FORREGNET SEG - ENDA ENGANG TIL, DA JEG ER SÅ Å SI FERDIG 100 % MED MIN HJEMMESIDE - OG INGENTING KAN REVERSERES. Nå om jeg må - er jeg også klar til å ta:

"TUREN TIL DE EVIGE JAKTMARKER"

EKSTRA: Vi hadde KROPP OG SJEL UKE PÅ ESPERN TRENINGSSENTER. Og da jeg har mer enn nok smerter for to personer også, hadde jeg bevilget to ganger massasje for meg for å få kroppen til å være medgjørlig i alle fall fram til JUL. Da regner jeg med å bli HELT FERDIG med min hjemmeside (med alle historiske fakta). Hvis jeg for bli i livet etter Jul også, vil jeg ta hver dag som en bonus.

BILEN: Det er noe som er GLEDELIG OGSÅ! ETTER 12 ÅRS FRAVÆR ER DET HYGGELIG Å KUNNE KONSTATERE AT SERVO HJELPEN TIL BREMSENE OG NORMALE BREMSEFUNKSJON  ER TILBAKE! HURRA OG TAKK FOR DET! (Bremsene har opprinnelig både servo hjelp og bremse regulering).

MERK! Bremsene FUNGERT U-NORMALT FRA OG MED 29.2.1994 - den dagen jeg skulle hjem fra LILLEHAMMER (OL - 94). Dvs. i perioden f.o.m. 29.2.1994 - t.o.m. 16.8.2005 ikke fungert bremsene på normal vis!

Merk! Etter min oppgradering av min hjemmeside den 20.9.2005 fikk jeg ikke bare dobbelt så vondt i høyre overarm/skulder osv., men bilen har fått FORSTERKET de "GAMLE" UVANENE - selvfølgelig fusker, rykker, RISTER SIDELENGS som om den går på tre sylinder +++! ("DETTE ER NORMALT I MITT TILFELLE") slik har jeg hatt i TRE ÅRTIER!

MEN! Det er noen som fremdeles skal strø salt i åpent sår. Jo, kvelden til den 10.10. kl 22.35 fikk jeg "uventet natt besøk igjen". En bil kom inn på Ankerskogens parkeringsplass og imens bilen hadde passert bak min bil på vei ut på hovedgaten ble det kastet en papirbeger med is (Flurry) og skje på bilen min. Bilen fikk tilskitnet både vinduene og lakken. Og det er høy sannsynlighet for at den bilen var også med på den tidligere RAID, natten til den 26. til den 27.7. kl. 24.00 da det ble kastet en mengde papp esker++ og som rygget på og skadet støtfangeren bak på min bil.

Enda engang hadde noen åpnet bil døren imens jeg ikke var ved bilen og ALARMEN VAR AKTIVERT, den 29.10.2005 mellom kl 1930 og 2200. Da jeg slå av ALARMEN PÅ BILEN fikk jeg tre ganger både lyd og lys varsling om at bilodøren var åpnet.

SITAT: FRA MIN OPPGRADERING DEN 26.4.2005
"Den 23.4.2005
møtte jeg Sylvia Brustad Hedmarks Stortingsrepresentant for AP i Hamar sentrum der hun sto og delt ut roser (takk) til folk imens hun drev valgkampen for AP. Jeg har gitt henne en kort beskrivelse av min situasjon og overlevert også min hjemmeside adresse i håp om at hennes PC ikke lider av samme sykdom som Hamar Bibliotekets og Hamar Politiets PC er lider av."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                          1.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

SPESIELT! Det er kanskje skjebnens IRONI/FINGER som ordnet det slik at den samme SYLVIA BRUSTAD  som jeg har personlig presentert mine problemer den 26.4.2005 og i tillegg fikk også min hjemmeside adresse, er nå valgt inn i Jens Stoltenbergs nye regjering som: HELSE OG OMSORGS MINISTER! Jeg skal oppdatere mine lesere om det blir noen innvirkning i min situasjon av den grunn.

MERK! SPESIELT
Slik utviklingen med min helse artet seg fra jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 og fram til den 20.9.2005 er jeg SJELEGLAD for at er jeg ferdig med den aller største omorganiseringen av min hjemmeside og at den fungerer nå - slik den var ment til å fungere helt fra begynnelsen av. FORDI: Heretter kan skje hva som helst også på kort tid. Derfor er det godt, å vite at jeg klarte jobben før jeg eventuelt mister muligheten/evnen til å kunne gjøre det.

MERK! Etter den siste oppgraderingen av min hjemmeside den 20.9.2005 føler jeg meg meget godt TILFREDS. FORDI: Siden min oppgradering har jeg fått dobbelt så vondt i høyre armen øverst, høyre kne osv.!

Hvorfor er det gledelig? JO! FORDI: "Hver gang jeg AVSLÅR MYNDIGHETENES FORSØK, til å ro seg ut av situasjonen UTEN AT NOEN BLIR TATT TIL ANSVAR FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - FÅR BÅDE JEG OG BILEN ALVORLIGE HELSEPROBLEMER."

NB! Jeg må ha truffet midt i mellom ØYNENE på mine BØDLER, (EN INNERTIER?!?!?!) med de nye faktaene, som jeg hadde presentert på min Hjemmeside oppgradering den 20.9.2005.

Jeg har jobbet videre med min hjemmeside oppgradering. Jeg har supplert "syndregisteret" med flere personer/navn som har hatt stor innvirkning på min situasjon, med hensyn til de ulovlighetene som jeg har vært påført i de siste TJUEÅTTE (28) årene. Jeg har nå rensket ut alt som er/var unødvendig, dobbelt dekning av fakta, som jeg under den STORE strukturelle ommøbleringen av min hjemmeside ikke umiddelbart har slettet.

Arbeidet med HOVEDFILEN FOR DE ORIGINALE DOKUMENTENE er foreløpig lagt på is, inntil videre. Den vil jeg antagelig ta i den aller siste fasen av renskeprosessen.

HURRA!!!! HURRA!!!! HURRA!!!! Jeg har greid også å legge ut HVER AV HOVEDFILENE AV MIN HJEMMESIDE, I WORD FORMAT.

SPESIELT! UT I FRA VIKTIGHETEN I TEKSTMATERIALET PÅ MIN HJEMMESIDE KUNNE JEG BRUKT:

EN MALER RULL Å RULLE OVER HELE MIN HJEMMESIDE MED RØDT FARGE!!!!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                          1.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Jeg ble overivrig med å fargelegge teksten på min hjemmeside så - jeg skal pusse bort det som er overflødig.

JEG ER EN  SLITEN, TRETT, OG SMERTEPLAGET MANN
 
SOM ER VELDIG GLAD OG LYKKELIG!!! For å ha klart:

-Å KJØPE MEG EN NORMALT FUNGERENDE PC
-Å LEGGE MIN "HJEMMESIDE" SAK (TEKST) UT PÅ INTERNET
SKANNE OG LEGGET UT ALLE DOKUMENTENE PÅ MIN HJEMMESIDE
-Å KUNNE HA FÅTT MIN HJEMMESIDE I DEN BEST FUNKSJONELL FORM

OG JEG TAKKER FOR GUD FOR Å KUNNE HA BEHOLDT EVNEN OG VILJEN FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE "JOBBEN". (Noe finpuss og oppgradering kommer også senere - hvis jeg er enda i livet)

MERK SPESIELT! Alle prestasjoner må måles i henhold til de omstendigheter som RESULTATENE ER OPPNÅDD UNDER!!!! Og jeg har ikke bedre forklaring på ENN - AT DET MÅ HA VÆRT ET GUDS UNDER AT JEG KLARTE DET! TIL TROSS FOR ALLE DE HINDRINGER, VANSKELIGHETER, UHEDERLIGHETER som jeg måtte hanskes med underveis.

Merk! Jeg har nettopp lest boken om "EN KVINNE I BERLIN" og jeg vil gjerne sitere en liten setning som kan sette mine lesere på rett spor?!
"Trangen til å lete etter rettferdighet i all denne umenneskeligheten fremstår for meg som det mest bemerkelsesverdige ved dette manuskriptet - ET DOCUMENT HUMAIN, ikke et DOCUMENT PILITIQUE."

Den 30.10.2005, søndag (BOTS OG BEDEDAG) hadde jeg hørt på radio Gudstjenesten fra Namsos kirke med Biskop Finn Vagle. Jeg har en liten formaning til mine bødler, før jeg tar "TUREN" til de EVIGE JAKTMARKER!

PROFETEN JESAJA: "Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                          1.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Jens Stoltenberg/Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR39) NY OPPDATERING HER!!! 04.11.2005

Istvan Ladiszlaidesz 04.11.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

HELSE den 04.11.2005:
Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! I perioder går det noe bedre med magen. Men i den siste perioden hadde jeg flere MEGET STERKE TILBAKESLAG AV DIARÈEN. Det vil vise seg - om denne tendensen vil fortsette eller blir permanent. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene NÅ ØVERST I HØYRE ARMEN GJØR DOBBELT SÅ VONDT, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før.

Før kunne jeg ha fysisk aktivitet hvis jeg brukte smertestillende tabletter (Paralgin Forte), men det har hendt, at selv ikke Paralgin Forte hadde hjulpet, og jeg måtte rett og slett gi meg fordi, smertene og stivheten satte begrensninger. Men jeg jobber ufortrødent med saken og har ikke streifet meg en eneste gang om å gi opp! I den siste perioden brukte jeg halvannen timers oppmykning av kroppen før jeg kunne vare med på Kondis, Body step, Body pump osv.

"SITAT: FRA MIN OPPGRADERING DEN 1.11.2005
Etter at jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 har jeg flere ganger snakket med den legen som hadde innlagt meg på Sykehuset den 6.1.2005. Legen hadde argumentert flere ganger med (bl. a.) om at jeg kan også få SLAG+++!!! hvis jeg ikke bruker MAREVAN! Og at legen føler seg ansvarlig for meg - og at JEG SKULLE I ALLE FALL TA MAREVAN (HJERTEMEDISIN) FORDI - MEDISINEN ER HELLER IKKE SÅ DYRT! JA! Legen har rett i at selve medisinen ikke koster  mer enn kr 83,- (fra siste oppgradering av prisen den 14.7.2005)

MEN!
Da svarte jeg at: Det er riktig, selve medisinen MAREVAN ikke koster så mye, men det er også slik at, HVIS MAN BRUKER MAREVAN, DA MÅ MAN HA KONTINUERLIG LEGEKONTROLL, KONTINUERLIG BLODPRØVEKONTROLL OG MED UTGIFTER TIL LEGEEGENANDELER, BLODPRØVEEGENANDELER blir det neppe så rimelig som legen antydet i utgangspunktet. Etter at jeg svarte til legen, da ble det slutt på legens argumenter. (Men - TAKK FOR OMTANKEN)."

SITAT SLUTT!

SITAT: FRA MIN OPPGRADERING DEN 16.10.2001
SPESIELT! SPESIELT! Da jeg henvendt meg til Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark den 16.10.2001 og ba Fylkeslegen om at etter å ha lest de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger, og samtidig  understøtte mine sannferdige påstander med relevante dokumenter. Deretter ønsket jeg skriftlig svar fra Fylkeslegen på spørsmålene 1 - 4 på side to i mitt brev.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                          04.11.2005                               
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

1.) Hvis man har kunstig hjerteklaff og ble fratatt hjertemedisinen MAREVAN, hvilken kortsiktig og langsiktig virkning/effekt/symptomer/ulemper kan det forårsake?
2.) Hvordan kan man forsvare, at en to ganger hjerteoperert person tvinges på gaten, og holdes der i seks år, (i 2005 elleve (11) år) med vedvarende plage av: sol, vind, kulde, varme, regn, vind, sult osv?
3.) Hvordan kan man forsvare de sanitære, helsemessige forholdene som slike omstendigheter skaper?
4.) Hvilken generelle helsemessige problemer kan en slik vedvarende økonomisk, menneskelige forhold forårsake?


FYLKESLEGENS KONKLUSJON:
"Vi finner ikke grunnlag for at det foreligger PLIKTBRUDD fra legen i dette tilfellet. Vi vil ikke gå inn i de øvrige forhold De tar opp i deres brev da disse  ligger utenfor vårt ansvars område som tilsynsmyndighet for helsetjenesten."


SITAT: FRA MIN OPPGRADERING DEN 16.10.2001
MERK!
Lege Geir Erik Nilsen har rett i det at pasienten som bruker MAREVAN (blod fortynnende middel), må til kontinuerlig til lege, blodprøvekontroll. Det er ikke der problemene ligger. Det som er problemet at: Geir Erik Nilsen var oppdatert hele tiden om mine problemer av økonomisk art. (at jeg ble frarøvet kr 6700,- pr. mnd. osv.) og legen var klar over at jeg ikke kunne kompensere av den resterende økonomiske grunnlag som jeg hadde igjen, ca. kr 6500,- pr. mnd. i Uføretrygd for bare de medisinske utgiftene var på  kr 4000,- for å kunne betale for legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner både på blå resept og på hvit resept ++++
HER!!!HER!!!(Se FMH I.16.10.2001)
****Se: Trond Lutnæs, Fylkeslege i Hedmark side 1, 25.1.2002

MERK! Fylkeslegen svarer ikke i det hele tatt på de spørsmålene i fire punkter som jeg har stilt i mitt brev og som jeg ba spesielt om å få skriftlig svar tilbake!

****
Se: Trond Lutnæs, Fylkeslege i Hedmark side 2, 25.1.2002

SITAT SLUTT!

Nå er det kanskje på sin plass å tenke litt. Jeg synes det er ENORM SPRIK mellom den legens UTTALELSE som hadde innlagt meg på Sykehuset den 6.1.2005 om å ikke bruke MAREVAN - DU KAN FÅ SLAG +++ og Fylkeslegen Trond Lutnæs og hans Rådgiver Gunnar Brox Haugen som ikke finner noe bemerkelsesverdig ved å ikke bruke MAREVAN til tross for at jeg ba UTTRYKKELIG OM Å FÅ SKRIFTLIG SVAR i mitt brev den 16.10.2001 (FMH1).

RESULTAT:
1.) Fylkeslegen Trond Lutnæs  og hans Rådgiver Gunnar Brox Haugen FORTIER FAKTA I SAKEN da de ikke svarer skriftlig på de fire spørsmålene - om å ikke bruke MAREVAN: Man kan få slag, man kan få både virus og bakterier på den kunstige ventilen og ventilsetet, man kan få blod propp osv. Og eller få et lengre Sykehusopphold som jeg hadde i seks uker +++ fra og med 6.1.2005 og til og med den 21.2.2005, med et døgn kostnad på Sykehuset som det ryker av!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                          04.11.2005                              
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

2.) Legen Geir Erik Nilsen var ikke direkte delaktig i - for å frarøve meg HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER, BOSTØTTEN OG BILLÅNET samlet kr 6700,- pr. mnd. Det stemmer og jeg har heller ikke påstått det. Men Geir Erik Nilsen hadde heller ikke hevet øyenbrynene om, at hans pasient ble frarøvet: Husleien, Kommunale utgifter, Bostøtten, Billånet, samlet kr 6700,- i måneden. Og når pasienten har vært Sosial klient i 25 år - da er det den rene DØDSDOMMEN FOR PASIENTEN!

3.) Og deretter KASTER 
Fylkeslegen  Trond Lutnæs  og hans Rådgiver Gunnar Brox Haugen ELEGANT BALLEN VIDERE med - at det er ikke "VÅRT BORD!" Og det stemmer! Saken hører direkte inn under Ordfører Einar Busteruds ANSVARS OG MYNDIGHETS OMRÅDE. Og - skulle ikke Ordfører Einar Busterud holde orden i SITT HUS (HAMAR SOSIALKONTOR) - så skulle i alle fall  (FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN VED FYLKESMANNENS KONTOR) gjøre det, men skulle heller ikke de gjøre det - så skulle Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sørge for det, som OVERORDNET INSTANS. osv.

MEN! MERK! Denne saken skulle aldri eksistert i det hele tatt. FORDI: Jeg har ALDRI bidratt til å "BLI UTELIGGER" ved:

- Å FEILDISPONERE MINE PENGER
- Å DRIKKE OPP MINE PENGER
- Å SPILLE BORT MINE PENGER
- Å BRUKE PENGENE TIL NARKOTIKA
- Å TULLE BORT PENGENE MINE!

TVERT IMOT - JEG BLE REGELRETT FRARØVET PENGENE PÅ LOVSTRIDIG HANDLING AV HAMAR SOSIALKONTOR. SOM VAR OG ER DEN RENE DØDSDOMMEN FOR MEG! OG SOM ALLE DE OVERORDNEDE INSTANSER LUKKET ØYNENE FOR! MED ANDRE ORD:

DE HAR BEGÅTT EN KRIMINELL HANDLING - UTEN STRAFF!!!

SITAT: FRA MIN OPPGRADERING DEN 1.8.2005

NY OPPGRADERING  1.8.2005
Jeg har endelig fått tak i Fylkesmannens INSTRUKSER, der beskrives fylkesmannens ansvars og Myndighetsområde enda klarere og mer konsis enn i de dokumentene jeg hadde fått tak i tidligere. (Det som er skrevet tidligere er korrekt også, men Instruksen er mer konsis.)
HER!!!HER!!!(SE )
****Se Instruks for Fylkesmenn av 17. september 1999 side 1/2

****Se Instruks for Fylkesmenn av 17. september 1999 side 2/2

Sitat fra: Norges statskalender 2002.

"Fylkesmannen er Kongens, Regjeringens og departementets representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp."
"Fylkesmannen har ansvar for viktige fagområder innenfor områdene: bl.a. SOSIALOMSORG, JUSTISSEKTOREN!"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                          04.11.2005                            
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

"Fylkesmannen har også samordnings og helhetsansvar for den statlige virksomhet i fylket. Samordningsansvaret gjør seg særlig gjeldende i forhold til kommunesektoren."

FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN (ved fylkesmannens kontor).
"Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes oppfølging av nasjonale mål og prioriteringer på sosial og omsorgspolitikkens område. Oppgavene er i hovedsak knyttet til generell veiledning til kommunene, bl.a. KLAGESAKSBEHANDLING...."

Jeg tar samtidig med, FYLKESLEGENS ROLLE:
"Fylkeslegen er den øverste offentlige lege i et fylke. Er rådgiver for fylkesmannen og øvrige statlige myndigheter i helsespørsmål..."

"Fylkeslegen fører tilsyn med helsevesen og helsepersonell og skal gjennom råd, veiledning og opplysning medvirke til at BEFOLKNINGENS BEHOV FOR HELSETJENESTER BLIR DEKKET. Skal videre se til at LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER utarbeidet av statlige myndigheter BLIR KJENT OG OVERHOLDT, og at STATENS HELSETILSYN ER ORIENTERT OM HELSEFORHOLDENE I FYLKET og om FORHOLD SOM INNVIRKER FOR DISSE..."

§5 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 1984. Adgang til å gi påbud.
"Hvis virksomhet innen helsetjenesten drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens Helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene."

Fylkesmannen er fullstendig klar over hvem - og hvilke ulovligheter disse folkene hadde begått i de forskjellige offentlige stillinger på lovstridig grunnlag, da Fylkesmannen sitter inne med alle relevante dokumenter i saken, men etter at Fylkesmannen hadde beskyttet de skyldige siden han hadde trædd i stillingen den 16.10.1997, vil nå Fylkesmannen trekke seg ut av saken da det ikke er lenger håp om at:

- At jeg blir mer MEDGJØRLIG og viser vilje til kompromiss med sannheten og dokumenterbar fakta (TIL TROSS FOR AT JEG BLE
PÅFØRT i 8 (åtte) år YTTERLIGERE LIDELSER, GRUSOMHETER PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG)

- At jeg - til tross for det, har ikke pakket sammen og fulgt opp Kåre Willochs personlig oppfordring allerede i februar 1995 om å FORSVINNE FRA NORGE.

- At jeg ikke vil frafalle kravet om at de skyldige skal ta og taes til ansvar for sine Lovstridige, grusomme, makabre handlinger mot et bunnhederlig menneske.


Sitat fra innledningen fra min hjemmeside: www.istladis.com
"DETTE ER EN MÅLRETTET, SAMORDNET, KOLLEKTIV, LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                          04.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

(Og i den sammenheng er det ingenting som er ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER)

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT, SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!

FAKTA: Både Sosialkontoret/Hamar Kommune/Ordfører Einar Busterud - Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor/Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen - Fylkeslegen Trond Lutnæs/Rådgiver Gunnar Brox Haugen - Legen Geir Erik Nilsen osv.  osv.  osv. HAR ET SÆRLIG ANSVAR I DENNE SAKEN UANSETT HVORDAN DE PRØVER Å VRI SEG UNNA ANSVARET!

OG JEG KAN BARE GJENTA ENDA EN GANG TIL: SLIK JEG HADDE BESKREVET DET TIL BL.A. HKH DRONNING SONJA M. FL.

"SELV OM DET VIL KOSTE LIVET FOR MEG ER JEG IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!!"

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Jens Stoltenberg/Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR40) NY OPPDATERING HER!!! 29.11.2005

Istvan Ladiszlaidesz 29.11.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/4

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

HELSE den 29.11.2005:
Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! I perioder går det noe bedre med magen. Men i den siste perioden hadde jeg flere MEGET STERKE TILBAKESLAG AV DIARÈEN. Det vil vise seg - om denne tendensen vil fortsette eller blir permanent. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene NÅ ØVERST I HØYRE ARMEN GJØR DOBBELT SÅ VONDT, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før.

H U R RA! - D E T  E R  E N D A  H Å P ?!?

DET ER MEGET BETRYGGENDE AT: SE, VG DEN 9.11.2005

"DRAMATISK FORSKJELL PÅ DØDS RISIKO!"

"På enkelte norske sykehus døde hver femte pasient med hjerteinfarkt. På andre overlevde nesten alle. De dramatiske forskjellene avdekkes i en rapport Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten har utarbeidet for Sosial og helsedirektoratet. Samtlige norske sykehus har deltatt i studien....osv."

HVA ER DET Å ROPE HURRA FOR? JO!

 SITAT: FRA MITT BREV AV den 1.11.2005 og den 4.11.2005.

"HELSE den 1.11.2005 og 4.11.2005:
Etter at jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005 har jeg flere ganger snakket med den legen som hadde innlagt meg på Sykehuset den 6.1.2005. Legen hadde argumentert flere ganger med (bl. a.) om at jeg kan også få SLAG+++!!! hvis jeg ikke bruker MAREVAN! Og at legen føler seg ansvarlig for meg - og at JEG SKULLE I ALLE FALL TA MAREVAN (HJERTEMEDISIN) FORDI MEDISINEN ER HELLER IKKE SÅ DYRT! JA! Legen har rett i at selve medisinen ikke koster  mer enn kr 83,- (fra siste oppgradering av prisen den 14.7.2005)

MEN! Da svarte jeg at: Det er riktig, selve medisinen MAREVAN ikke koster så mye, men det er også slik at, HVIS MAN BRUKER MAREVAN, DA MÅ MAN HA KONTINUERLIG LEGEKONTROLL, KONTINUERLIG BLODPRØVEKONTROLL OG MED UTGIFTER TIL LEGEEGENANDELER, BLODPRØVEEGENANDELER blir det neppe så rimelig som legen antydet i utgangspunktet. Etter at jeg svarte til legen, da ble det slutt på legens argumenter. (Men - TAKK FOR OMTANKEN). osv. osv. osv."

SITAT SLUTT!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                          29.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

HVA ER DET Å ROPE HURRA FOR? JO! SE!

SYKEHUSENE MED HØYEST DØDELIGHET (I PROSENT) ETTER HJERNESLAG:

Sykehuset i Vestfold Larvik 28,1 %
Lovisenberg diakonale sykehus 27,3 %
Helgelands sykehuset Sandnessjøen 27,0 %
Sykehuset Innlandet Hamar 24,9 %
Sykehuset Innlandet Tynset 23.9 %

Hva er det legen som hadde innlagt meg på Hamar Sykehus den 6.1.2005 forklart meg om? Jo! "Legen hadde argumentert flere ganger med (bl. a.) om at jeg kan også få SLAG+++!!! hvis jeg ikke bruker MAREVAN!"

Det er "BETRYGGENDE" å ha en så fremtredende plass i statistikken som Sykehuset Innlandet Hamar har! En sterk FJERDE PLASS! Nesten MEDALJEPLASS! Nå får jeg en "VISS TRYGGHET" om det skulle skjære seg for meg (OG DET ER MEGET STOR SANNSYNLIGHET FOR), da jeg er fremdeles FRARØVET PENGENE OGSÅ TIL: legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner inkludert også MAREVAN+++. At jeg kan være med blant disse som "IKKE VÅKNER" etter "slaget."

Ellers kunne jeg gjerne BYTTE PLASS med noen som er i den "IKKE VÅKNER GRUPPEN", fordi alle andre har en MER MENNESKEVERDIG LIV Å LEVE - ENN JEG HAR.

YTTERLIGERE BETRYGGENDE ER - at selv om jeg skulle komme så langt som til "F.EKS. ALVDAL" ville jeg ha "KUN" 1 % forskjell på for å kunne "SLIPPE FRA LIVET". (Jeg digger statistikker!)

SITAT: FRA MIN OPPGRADERING DEN 26.4.2005
"Den 23.4.2005
møtte jeg Sylvia Brustad Hedmarks Stortingsrepresentant for AP i Hamar sentrum der hun sto og delt ut roser (takk) til folk imens hun drev valgkampen for AP. Jeg har gitt henne en kort beskrivelse av min LIVSSITUASJON og overlevert også min hjemmeside adresse i håp om at hennes PC ikke lider av samme "sykdom" som Hamar Bibliotekets og Hamar Politiets osv. PC er lider av."

SPESIELT! Det er kanskje skjebnens IRONI/FINGER som ordnet det slik at den samme SYLVIA BRUSTAD  som jeg har personlig presentert mine problemer den 26.4.2005 og i tillegg fikk også min hjemmeside adresse, er nå valgt inn i Jens Stoltenbergs nye regjering som: HELSE OG OMSORGS MINISTER! Jeg skal oppdatere mine lesere om det blir noen innvirkning i min situasjon av den grunn.

SITAT SLUTT!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                          29.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Nå vet jeg ikke om Sylvia Brustad hadde sendt en ADVARENDE PEKEFINGER til FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN & CO, men hun uttaler seg i artikkelen.

BILEN: Selv om jeg ikke har dekning for, må jeg regne med en sterk økning av bensinkostnadene i løpet av vinteren. Årsaken til det er - at jeg i ELLEVE ÅR SOM UTELIGGER, etter å ha stått opp om morgenen og ordnet bilen til kjørbar stand (15-20 minutter), selv om jeg frøs på fingrene slik at tårene trillet som en foss, men JEG HADDE IKKE SATT MOTOREN I GANG for å produsere noe varme med den ødelagte varmeapparatet. Jeg klarer det ikke lenger, selv om det vil koste penger. Og den verste forurensning kommer fra bilen imens bilen går på tomgang, og jo kaldere er jo mer forurensning, men til tross for det, må jeg gjøre det.

SPESIELT: Selv om bilen hadde gått gjennom EU-KONTROLLEN må ikke mine lesere tro at bilen fungerer på normal vis. MERK! Bremsene fungerer nå etter 12 ÅR tilnærmet normalt igjen! Men hvor lenge det vil være - det gjenstår å se. Med neste OPPGRADERING AV MIN HJEMMESIDE vil jeg gjerne ta med  seks sider av dokumenter som vil gi et inntrykk, hvordan bilen (alle mine biler) hadde fungert i nærmere 30 år.

HJEMMESIDE: Jeg har nå jobbet videre med å SYNKRONISERE: WORD OG FRONT PAGE utgavene av min hjemmeside. Det er lit vanskelig på grunn av at i WORD har man helt eksakte side fordeling, imens på FRONT PAGE ikke er side fordeling, men jeg setter selv inn MANUELT sidefordelingen. Men rundt 98-99 % er tekstene helt likt. Dvs. på en og samme side er det akkurat samme tekst, men det kan hende at mellom to avsnitt er det en linjeavstand i FRONT PAGE, mens i WORD måtte jeg kutte ut linjeavstanden for å få plass til teksten på samme side.

    Jeg har nå greid å få på plass det aller meste på min hjemmeside og rundt 98 % er likheten mellom WORD OG FRONT PAGE versjonen av min hjemmeside. Det er jeg relativt godt fornøyd med.

Jeg er ikke sikker på om jeg klarer å oppgradere min hjemmeside enda engang til før JUL OG NYTT ÅR. Derfor vil jeg være på den sikre siden å ønske mine lesere:

    EN FREDFULL JUL

OG ET VELSIGNET GODT NYTT ÅR!

 

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                          29.11.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Jens Stoltenberg/Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR41) NY OPPDATERING HER!!! 08.12.2005

Istvan Ladiszlaidesz 08.12.2005 GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/7

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004

HELSE den 08.12.2005:
Når det gjelder smerter har jeg det rent J.....!!! I perioder går det noe bedre med magen. Men i den siste perioden hadde jeg flere MEGET STERKE TILBAKESLAG AV DIARÈEN. Siden jeg kom ut fra Sykehuset den 21.2.2005, har smertene i nakke, albuer, øvre del av armene NÅ ØVERST I HØYRE ARMEN GJØR DOBBELT SÅ VONDT, hofte, korsrygg, knærne, anklene osv. er både vedvarende og det blir bare verre og verre enn før.

SPESIELT: I et lokalblad for Hamar har jeg snublet over en artikkel om en ny opprettet stilling:

BRUKEROMBUDET i Hamar Kommune: Sandra Fahre

Det som er ytterligere spesielt ved - er at hun er også PASIENTOMBUD.

Det står med FETE SKRIFT: "TIL TJENESTE!"
HER!!!
**** Se brevet fra Brukerombud/Pasientombud, Sandra Fahre 2.12.2005

- "Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen  helse og sosialetatene i kommunen?
- Innen pleie og omsorg?
- Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE."

VIKTIG: "- Jeg er et service organ for innbyggerne i kommunen, forteller Jurist og Brukerombud Sandra Fahre. Kommunen fikk eget Brukerombud i januar (2005) i år, men køene utenfor kontordøren hennes har uteblitt. Mon tro om folk synes det hele virker vanskelig og en smule skremmende?"

Det er i grunn ganske enkelt:

"Brukerombudet er ansatt i staten, og har kontorer i Statens hus. Hun er en slags VAKTBIKKJE i forhold til kommunens tjenester INNEN HELSE OG SOSIAL, OG PLEIE OG OMSORG. HUN er din talsperson!" osv.

Ja, - nå har jeg funnet enda en person som har både ANSVAR OG MYNDIGHETSOMRÅDE, til å kunne gjøre noe med de ULOVLIGHETENE som jeg er utsatt for.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                          08.12.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

I slutten av september eller i begynnelsen av oktober 2005 hadde jeg henvendt meg til RESEPSJONEN i Statens hus og ba om en samtale med SANDRA FAHRE.

Damen i resepsjonen henvist meg til en av de ansatte Anne - Beathe Horten. Hun hadde velvillig hørt på en kort versjon av min situasjon og hun fikk også min HJEMMESIDE ADRESSE og jeg fikk navnet hennes og telefon nr: 62551492. Og deretter har jeg ikke hørt noen ting fram til den 30.11.2005 da jeg igjen dykket opp i Statens hus og ba igjen en samtale med Sandra Fahre, (men hun var ikke mulig å treffe denne gangen heller) så jeg ble henvist igjen til Anne - Beathe Horten. Anne - Beathe Horten beklaget seg med at min sak er så omfattende og derfor hadde ikke hun kontaktet meg så langt.

Ja svarte jeg: "Det er en meget omfattende sak, MEN saken skulle ALDRI EKSISTERT I DET HELE TATT, - hvis de ansvarlige offentlige personer og myndigheter utøvet sine arbeider i henhold til sine ansvars og myndighetsområder og i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte."

Jeg fortalte damen igjen at jeg fremdeles ønsker å snakke med Sandra Fahre. Etter hvert ble vi enige om at jeg skulle få en dato: den 13.12.2005 kl. 10.00

MERK SPESIELT! Allerede i 1996 ble jeg henvist av tidligere Fylkesmannen KJELL BORGEN til (den daværende) Juristen GRO ENOCHSEN ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. (Se SYNDREGISTERET FOR FMH og eller mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen FMH I. den 23.10.1997.

MERK SPESIELT! Jeg hadde også kontakt med STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN også i 1997 - som også skulle være EN VAKTBIKKJE slik at den lille mannen ikke frarøves elementære rettigheter!

MERK! Helt realistisk vurdert er det mikroskopisk sjanse for - at en Nyansatt Jurist i en nyopprettet stilling vil ordne opp i saken som både: (hennes øverste overordnede (i huset)  Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Fylkeslegen  i Hedmark Trond Lutnæs), Ordfører Einar Busterud, Tidl. Statsminister Kåre Willoch, Tidl. Statsminister Kjell Magne Bondevik, Statsminister Jens Stoltenberg, Tidl. Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl, Biskop Rosemarie Köhn, Avdelingsleder ved familie og Sosialavdelingen Arne Georg Larsen, Tidl. Helse og Sosialsjef Per Steinar Sjølaas, Tidl. Justisminister Odd Einar Dørum, Tidl. Helseminister Dagfinn Høybråten og mange, mange flere:

GIKK INN FOR Å KOSTE SAKEN UNDER TEPPET!

Men, jeg har sagt det tidligere til Biskop Rosemarie Köhn, da hun spurte:

"GIR DU OPP!"

Jeg svarte: "DET ER BARE DØDEN SOM KAN STANSE MEG" For å forfølge min rettferdige sak!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                          08.12.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Imens holder jeg på å skrive disse linjene den 1.12.2005 kl 10.44 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten med beskjed om at hun hadde diskutert min møte den 13.12.2005 med sin overordnede SANDRA FAHRE og hun hadde kommet til at hun ikke er interessert i å ha den samtalen med meg den 13.12.2005 fordi, - denne tjenesten er ment til de som har SKRIVE PROBLEMER. (Passopp, nå kommer smigeren) Og etter som jeg er både skrivedyktig og en ressurssterk person, faller jeg utenom systemet.)

SPESIELT:
-" Har du spørsmål om hvilke rettigheter og muligheter du har innen  helse og sosialetatene i kommunen?
- Innen pleie og omsorg?
- Har du en sak som står i stampe, eller noe å klage på?
- Uansett hva det er BRUKEROMBUDET STÅR TIL TJENESTE."

Jeg har lagt inn her også virkeområdet for BRUKEROMBUDET: Legg merke til at Brukerombudet som er også PASIENTOMBUD: Og ikke reagerer på, at en to ganger hjerteoperert person fra røves økonomiske ressurser også til Legeegenandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner bl. a. Marevan (som jeg skulle brukt i resten av mitt liv - og som jeg ikke hadde brukt siden 1998!!!!) Se mitt Sykehusopphold på FMH II.

MERK! Forbruker kontoret, holdt til tidligere også i Statens hus på Hamar! (I samme lokalene) Jeg har tidligere henvendt meg også til Forbruker kontoret, på Hamar i den perioden da jeg ønsket å gå fra kjøpet av min forrige bærbare PC, en Packard Bell PC, som opphørt å fungere normalt etter en måneds tid (f.o.m. april 2002). Men Forbrukerkontoret hadde heller ikke funnet noen grunn til å gjøre noe med saken!

Samtidig ba jeg om å få det - hun hadde sagt til meg skriftlig, og jeg ba om at når Anne - Beathe Horten har brevet så skulle hun ringe til meg og jeg ville hente personlig brevet hos henne. Hun svarte, at hun skal be Sandra Fahre ringe meg når hun er ferdig med det skriftlige svaret.

Nå for vi se om jeg får det, det jeg ba om og om innholdet vil være det samme som på vårt telefonsamtale.

Den 5.12.2005 ble jeg opp ringt av Anne - Beathe Horten og hun forklarte at brevet fra Sandra Fahre er ferdigskrevet og jeg kan hente det.
HER!!!
**** Se artikkelen med Sandra Fahre BRUKEROMBUDET i Hedmark.

MERK SPESIELT! SITAT: "Du har god kunnskap om dine rettigheter og hvilke klagemuligheter som finnes. Du er flink til å uttrykke deg skriftlig og kan derfor fremsette klage på egenhånd."

TAKK FOR DE GODE ORDENE, DE VARMER HELT INNERST I SJELEN!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                          08.12.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

Men, hva er det egentlig Damen sier her? Jo - jeg har lest din hjemmeside og er helt enig med deg (som juridisk fagkyndig). Men hvis jeg skulle ordne opp i saken din i henhold til min ansvars og myndighetsområde da ville jeg bli den mest forhatte person, både på Hamar, Hedmark, Østre Toten, Oppland og Norge. Hvorfor? Jo!

SITAT: Fra mitt brev FMH I. den 30.1.2004

"HVA HAR VÆRT, - ER OG - VIL FORBLI FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS STORE DILEMMA I DENNE FORFERDELIGE SAKEN?

JO!!! HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA ville dusinvis av folk på Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Hedmark Fylke m. fl.; som handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte,

- DISSE FOLKENE  SKULLE BLITT DØMT FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - OG SOM TILLEGGSSTRAFF SKULLE DE OGSÅ BLITT FRADØMT SINE ARBEIDER, PÅ GRUNN AV: - AT DE HAR MISBRUKT SINE STILLINGER.

Og det ville gått på samme måte både på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor og Oppland, Fylke - for der bodde jeg i over 20 år, - og overordnede instanser i Oslo som forskjellige Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Rikstrygdeverket, osv. osv."

 
SITAT SLUTT

 SITAT: Fra mitt brev SM (Statsminister). Biskop Rosemarie Köhn Jul 2001

MERK! Biskopen bemerker det helt korrekt at:

"Så langt jeg kan se er det kun en rettsavgjørelse som vil kunne rydde opp i de anklager du frembærer."

JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!).

Det er akkurat det hindrer og har hindret Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen PERSONLIG I ÅREVIS, da FRIRETTSHJELPEN, hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!!!!!

Og det samme ba jeg enda tidligere om - personlig fra tidligere Statsministeren Kåre Willoch, davarende Akershus Oslos Fylkesmann om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, allerede våren 1995.

 SITAT SLUTT

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                          08.12.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen  

Og denne belastningen vil hverken Jurist Sandra Fahre, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud, Biskop Rosemarie Köhn, Advokat Arvid Brobakken, Sivilombudsmannen Arne Fliflet, osv. osv. ta FRIVILLIG.

Og derfor er min tidligere karakteristikk HELT KORREKT i mitt brev:

 SITAT: Fra mitt brev FMH II. den 20.9.2005

"MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!"

SITAT SLUTT

ENDA EN SITAT: Fra mitt brev til Kjell Magne Bondevik Statsminister den 29.09.98 

"Jeg ønsker at både mine tidligere brev av 16.09.98, og den 20.09.98, og dette brevet vil bli forelagt til den rette vedkommende. Dvs. Kjell Magne Bondevik Statsministeren.
       
Det er beklagelig at jeg måtte igjen ta pennen fatt, men dessverre går (tingene på sin vante gang?) det ikke bra i det hele tatt.

Tidligere har jeg sendt to (2) PERSONLIGE BREV til Statsministeren og begge brevene ble også sendt REKOMMANDERT.

1.) Mitt første brev til Statsministeren er datert den 16.09.98, - og er besvart den 07.09.98 av Statssekretær Kari Husøy.

2.)
Mitt andre brev er datert den 20.09.98 (den forble ubesvart)

Jeg vet ikke "HVEM" som skal håndtere mitt brev av 20.09.98, og mitt tredje brev (dette brevet), men hvis det er Dem Kari Husøy eller noen andre, så vil jeg gjerne benytte anledningen til å gjøre Dem eller Dere oppmerksom på flere ting:

1.) Mitt brev ble sendt REKOMMANDERT og som PERSONLIG brev til Kjell Magne Bondevik Statsminister. I et slikt tilfelle kan en som har PROKURA, ved Statsministerens kontor hente brevet på Postkontoret og legge brevet UÅPNET på Statsministerens skrivepult. Det er alt.
Det er forhåpentlig ikke mer enn en misforståelse av ansvars og myndighetsområde og eventuelt instrukser som gjorde at mitt brev av
den 16.09.98 ble åpnet av UVEDKOMMENDE, besvart av UVEDKOMMENDE, uten at den RETTE VEDKOMMENDE fikk forelagt brevet.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                          08.12.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

2.) I mitt brev hadde jeg vedlagt dokumentasjon som viser de GRUSOMSTE overgrep mot meg, fra de ansvarlige personers og myndigheters side, - og etter som jeg ikke kunne nå fram på HEDERLIG (LOVLIG) vis for å få en rettferdig løsning på problemene, - og for å få en NORMAL og LEVELIG livs forhold, som også inkluderer bl.a. MAT og LEGEFORORDNEDE medisiner, - har jeg henvendt meg til Statsminister Kjell Magne Bondevik i rekommandert, - personlig brev.

Det er ikke nok at Statssekretær Kari Husøy åpner Statsministerens personlig brev. Men hun besvarer brevet også! Ikke bare besvarer brevet, men besvarer brevet, uten å ta hensyn til mitt brevs INNHOLD! Og de medfølgende dokumentene ble KOSTET UNDER TEPPET!!! Hun skrev:

"Det er Sosialkontorene og Trygdekontorene som er de offentlige instansene i denne sammenheng. Jeg kan derfor anbefale deg å henvende deg dit på nytt?!?"

Jeg har for lengst funnet ut det også selv, om hvilken instanser som problemene mine hører til. Nemlig disse instanser, som selv hadde skapt denne situasjonen. Det har også HKH Dronning Sonja funnet ut allerede i 1993 da hun besvarte mitt første brev til Henne, som jeg sendte den 12.06.1993 Det var ikke dette som var mitt problem, og som jeg hadde ønsket Statsminister Kjell Magne Bondeviks hjelp for å kunne finne ut av!

Problemet med de forannevnte instansene er - at de ikke gjør den jobben de er betalt for, og i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Og for at jeg er blitt tvunget til å bo på gaten, nektet mat og plyndret for innbo, - og både sultet og frøs mye i siste to og et halvt år (i dag er det ni (9) år siden i 2004). Da har De etter hvert fått et korrekt, sannferdig og dokumenterbar fakta om problemene."

SITAT SLUTT

MERK SPESIELT! De to siste avsnittene overfor, de betegner helt eksakt hva som er problemet, og hva Sandra Fahre lukker øynene for.

HJEMMESIDE
: Da jeg kjøpte denne PC-en som jeg har i dag, (TOSHIBA) var jeg først opptatt av å "MÅKE UT" mest mulig fakta (både tekst og originale dokumenter), til Hjemmesiden på kortest mulig tid i en funksjonell, men tungvint organisering. Samtidig påløp hele tiden nyere fakta i saken (både tekst og dokumenter), som jeg måtte også fortløpende legge ut på min Hjemmeside.

    Ved siden av alle andre problemene, hadde jeg en seks ukers opphold på Hamar Sykehus, fra 6.1.2005 til 21.2.2005. Men, PC-en hadde jeg med meg på Sykehuset også, og jeg jobbet jevnt og trutt under mesteparten av Sykehusoppholdet også. Derfor kunne jeg - åtte dager etter at jeg hadde kommet ut fra sykehuset, oppgradere min hjemmeside.

    I tillegg måtte jeg ordne med Regneark utgaven av min REGNSKAP og å legge ut på min Hjemmeside de viktigste delene av Regnskapet, slik at mine lesere kunne følge med den økonomiske utviklingen. Etterhvert kom jeg så langt at mesteparten av HISTORISKE DOKUMENTER var på plass - på min hjemmeside.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                          8.12.2005                                
Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen

 Da begynte jeg med den store omorganiseringen av min hjemmeside som etter hvert omfattet flere tusen hyperkoblinger osv. osv.

    Nå har jeg så smått begynt også å etter - organisere Word filene, både Word utgaven av min hjemmeside for at mine lesere kunne laste ned min hjemmeside i Word format og organiseringen av perifere/personlige Word filer, som jeg til å begynne med, hadde bare opprettet en MAPPE (i full fart) for forskjellige saker og ting og jeg ikke hadde tid til å kunne organisere MAPPENE, FILENE på en skikkelig måte.

I dag er den 6.12.2005 og jeg har fått Brevet fra Sandra Fahre som er datert den 2.12.2005. I dette tilfelle opptrer Sandra Fahre som PASIENTOMBUD. Brevet har omtrent samme innhold som jeg hadde i min telefonsamtale med Anne - Beathe Horten den 5.12.2005. TAKK.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Jens Stoltenberg/Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.

"DEN RIKTIGE STIEN ER IKKE ALLTID DEN LETTESTE, MEN DET ER ALLTID DEN BESTE". Sitat fra: POCAHONTAS


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

OPPGRADERING DEN 20.1.2009

ETTERORD!

 ETTERORD!  GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/8

SITAT FRA MITT BREV AV 4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

J
eg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

Disse menneskene som er ramset opp her, representerer "BARE" toppen av isfjellet av de involverte i min sak. Disse folkene er "LOJALE" til de skyldige og hjelper til på lovstridig grunnlag til å TIE SAKEN I HJEL OG LATER TIL SOM OM HVERKEN JEG ELLER ULOVLIGHETENE MOT MEG EKSISTERER I DET HELE TATT. På grunn av den siste tidens utvikling av min sak og mine omstendigheter har jeg kommet til å bruke hardere uttrykk for å karakterisere sakens utvikling til det verre. Disse folkene er:

BÅDE MENNESKE -

OG BILMORDERE!!!!

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER - KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND
TIDLIGERE STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK                                         
NÅVÆRENDE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

 ETTERORD!                            

2/8

DEN SÅKALTE FJERDE STATSMAKT:
        AFTENPOSTEN
        VG
        DAGBLADET
        VÅRT LAND
        HAMAR ARBEIDERBLAD og
        HAMAR DAGBLAD

OPPLAND: TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR
            VESTOPPLAND AUTO (MERCEDES, PEUGEOT) Bertel O. Steen
            NAF – avdeling Gjøvik

    HEDMARK FYLKE: TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
TIDLIGERE BISKOP - ROSEMARIE KÖHN  
STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
STORTINGSREPRESENTANT – HELSEMINISTER SYLVIA KRISTIN BRUSTAD
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGEN I HEDMARK - TROND LUTNÆS
       
HAUGS MERCEDES, PEUGEOT overtatt av Bertel O. Steen
        NAF AVDELING - HAMAR
        SANDVOLD BILVERKSTED Mekonomen verksted

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN (senere advokat i samme advokat kontor som ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN)
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

            HAMAR/KOMMUNE:
            SOGNEDIAKON - SVERRE GAARDER
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
           
ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
           
BRUKEROMBUD/PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE, godt assistert av Anne - Beathe Horten

 ETTERORD!                            

3/8

     
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:

            Jon Bernt Hansen (Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for NAV)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding


            1.
Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Bil lånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  

 ETTERORD!                            

4/8

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER
I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

5/8

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:
SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN
Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg.

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!

MERK! Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME SOM Å FÅ DET SELV!!!

SITAT SLUTT
SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING DEN 20.9.2005
SITAT FRA BREV
FMH I. dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

 ETTERORD!                            

6/8

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved å nekte for meg PERSONLIG. Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!)

Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som har TVUNGET MEG PÅ GATEN (11 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for innbo!

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004)

Og da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!! Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med JUSTISMINISTER Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom JEG ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

 ETTERORD!                            

7/8

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettssystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i Norge. Og dermed vil ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) - Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ: (dette er det tiende året (i 2005 ellevte (11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. Forts.

Forts. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIGE TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT", FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

NY OPPGRADERING DEN 04.11.2005.

SITAT
: Fra mitt brev av 1.11.2005
Den 30.10.2005, søndag (BOTS OG BEDEDAG) hadde jeg hørt på radio Gudstjenesten fra Namsos kirke med Biskop Finn Vagle. Jeg har en liten formaning til mine bødler, før jeg tar "TUREN" til de EVIGE JAKTMARKER!

 ETTERORD!                            

8/8

PROFETEN JESAJA:

"Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."


SITAT SLUTT!

 

FORTSETT NEDOVER

 SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

ETTERTANKE!!!!

 ETTERTANKE!   GÅ ØVERST I DOKUMENTET                         

1/4

JEG VIL TAKKE FOR MIN SKOLEGANG PÅ!!!!

FRIUNDERVISNINGEN - GJØVIK
    -- Norsk for utlendinger
    -- Tysk kurs 1 og 2

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

NKI
    -- Forkursene

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER/MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

VÅRTUN SKOLE LEVANGER
    -- UNGDOMSSKOLEEKSAMEN. (VERDENS BESTE SKOLE!!!!). Jeg lærte mye og det var en eksemplarisk miljø på skolen både når det gjelder undervisning og fritidsaktiviteter.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE
    - MASKIN KONSTRUKSJON. Her ble det MARKERT allerede at jeg er uønsket i dette landet og uansett hva jeg gjør og hvordan - skal mitt liv (opphold her i landet) ødelegges med alle midler, for at jeg ikke skulle trives her! OG DISSE FOLKENE IKKE GJORDE EN HALVHJERTET INNSATS! Jeg er den første til å underskrive det, men disse folkene handlet LOVSTRIDIG, UMORALSK OG GRUSOMT.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
Til og med Rektor Arne Mellerud og Rådgiver Kjartan Engstu! De lærte meg, hvilken MORALSK OPPTREDEN er FULLSTENDIG UAKSEPTABELT - I ET FRITT, DEMOKRATISK, RETTSSTAT!

TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

2/4

NKI -- ARBEIDSLEDERSKOLEN (Her fikk jeg mye (språklig) hjelp av læreren som rettet min gebrokken norsk. Det lærte jeg mye av. MERK! Jeg ble ikke trukket for gebrokken språk. Det var innholdet i min besvarelse som ble vurdert!) Jeg vil gjerne uttrykke min SPESIELL TAKK til ANNE MARIE og SVERRE ULSRUD, som bidro til å holde fysisk livet i meg (mange gratis middager), og på den måten bidro til, at jeg kunne avslutte Arbeidslederskolen med TOPP KARAKTERER.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR.
I første året hadde jeg vann og noe å spise. Klassen var grei og det var mulig å lære mye.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED REGNSKAP.
I andre året ble det dårligere med maten. MERK! Jeg fikk aldri en eneste krone til bilvedlikehold, bilpleie, ergo måtte dekkes inn disse utgiftene av min matbudsjett! (De evigværende økonomiske problemene som forårsaket med stor sannsynlighet min hyperventilering og medfølgende sykehusopphold og tap av skoleår osv.)

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise. I klassen var en HERLIG gjeng, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TUSEN!!! TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

3/4

LENA VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 2 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise, og en del problemer i tillegg til skolen. Det var skikkelig drev i klassen, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

BI-GJØVIK
    DIPLOMØKONOMSTUDIET
Rektor Inselset og staben for øvrig hadde støttet meg på alle måter. Men jeg hadde ingen sjanse til å kunne lykkes, med alle de negative faktorene til stede (Uten penger til mat, bensin osv.). Men jeg har evnen til å stå på til jeg stuper - OG JEG GJØR DET, KOSTE HVA DET KOSTE VIL!!! Mine BØDLER har bestemt seg for et mål (uten at jeg ble spurt en gang om jeg er med). Eneste jeg vet nå på etterskudd, at jeg har vært, jeg er og jeg vil bli uønsket her i Norge, og at: DET ER BARE DØDEN SOM KAN BEFRI MEG FRA DISSE ULOVLIGHETENE SOM JEG ER PÅTVUNGET!!! JEG GLEDER MEG FOR Å SLIPPE FRA DETTE LIVET!!!!

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
 

TAKK!!!!

SPESIELT!  Som utlending med manglende norsk kunnskaper, manglende ordforråd osv. var jeg meget avhengig av, at mine medelever var flinke til å stille spørsmål til læreren, slik at læreren kunne belyse en og samme problemstilling på flere forskjellige måter. Derfor går en EKSTRA STOR TAKK TIL ALLE MINE MEDELEVER/MED STUDENTER.
 

TAKK!!!!

MERK! Jeg har i alle år måtte prioritere fagene på de forskjellige skolene. Da jeg allerede hadde et FREMMED SPRÅK - UNGARSK, ble følgelig ENGELSK LAVPRIORITERT i alle år. Det kan sees på karakterene også. (Jeg har spøkt med tidligere om at: Jeg får bare stå karakter på ENGELSK på grunn av, at jeg er så rask til å bla i ORDBOKEN! Jeg er heller ikke noen vidunderbarn som bare kan møte fram på forelesning og gå opp til eksamen uten ekstra anstrengelser. Men, Jeg har evnen og viljen til å jobbe både HARDT OG MÅLRETTET og da pleier å komme resultatene/karakterene også! (FORBEHOLD - JA! Hvis jeg har noe å SPISE!)

 ETTERTANKE!                            

4/4

NY OPPGRADERING DEN 30.8.2005
SPESIELT! OBS! TIL SIST, MEN IKKE MINST VIL JEG:

 HJERTELIG TAKKE FOR DATALINK PÅ ELVERUM!

FORDI - UTEN EN FUNGERENDE PC FRA DATALINK VILLE JEG MEST SANNSYNLIG MISLYKKET (Med det økonomiske grunnlaget som jeg ble PÅTVUNGET f.o.m. 1.7.1995 kunne jeg ikke kjøpt TRE BÆRBARE PC-er ETTER HVERANDRE uansett hvor mye jeg ville vare villig til å SULTE!!!!) I MIN FORSØK PÅ Å LEGGE UT SANNHETEN I MIN SAK PÅ INTERNET!

EN OG TUSEN TAKK!!!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET