INNHOLD I FILEN FOR FYLKESMANNEN I HEDMARK FMH I.

HOME GÅ TILBAKE TIL ÅPNINGSSIDEN

FILEN I WORD FORMAT, FOR BEDRE UTSKRIFTSKONTROLL - KLIKK HER  

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

16.08.1996 Fy.mann i Hedmark, Kjell Borgen 3 sider+72
16.12.1996 Fymann. i Hedmark, Sigbjørn Johnsen 3 sider+72
23. okt. 1997 FM i Hedmark, S. Johnsen 5 sider
21.09.1998 FM i Hedmark, S. Johnsen 3 sider
20.06.1998 FM i Hedmark, S. Johnsen 5 sider
23.06.1999 FM i Hedmark, S. Johnsen 7 sider
28.09.1999 FM i Hedmark, S. Johnsen 3 sider
15.12.2000 FM i Hedmark, S. Johnsen 3 sider
11.01.2001 FM i Hedmark, S. Johnsen 6 sider
23.02.2001 E. Busterud Ordf. Hamar 5 sider
18.09.2001 FM i Hedmark, S. Johnsen 13 sider
16.10.2001 Trond Lutnæs Fylkes lege i Hedmark 3 sider
20.10.2003 FMH. S. Johnsen UNNLATENHETER 10 sider
30.1.2004 FM i Hedmark, S. Johnsen 9 sider
15.4.2004 FM i Hedmark, S. Johnsen "AVSKJED" 12 sider
12.2.04 FORBRUKERTVISTUTV. v. Tore Haga PC 1 sider
26.4.2004 Forbr.Tv.utv.v. Tore Haga PC 3 sider
26.4.2004 Packard Bell Norden PC 1 sider
15.10.2002 Packard Bell Norden PC 6 sider
18.5.2004 Forbr.Tv.utv.v. Tore Haga PC 1 sider
15.6.2004 Avslag Fritt Rettsråd PC PC 2 sider
4.5.2004 Grethe Lind v. Fylkesm. ktr. Fri Rettshjelp PC 1 sider
21.5.2004 Arb. og Adm. Dep. 1 sider
15.6.2004 Arb. og Adm. Dep. til FMH 2 sider
7.7.2004 Fylkesmannen i Oppland 2 sider
15.7.2004 Arb. og Adm. Dep. til FMO 2 sider
10.8.2004 Arb. og Adm. Dep. 2 sider
11.8.2004 FMO til Arb. Adm. Dep. 1 sider
24.8.2004 Kristi Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud 2 sider
23.9.2004 K.K. Grøndahl FM Buskerud 1 sider
6.10.2004 FM. Buskerud, møte: 11.30 den 14.10.2004 1 sider
19.10.2004 FM Buskerud, vedtak  (skannet) sider 2
12.11.2004 FM Busk. Anke, Klage til Justisdep. 5 sider
20.12.2004 FM Busk. Anke, Justisdep + AVSLAG. 4 sider
7.7.2004 1) Situasjonen nå. 8 sider
29.9.2004 2) Situasjonen nå. 1 sider
20.12.2004 3) Situasjonen nå. 2 sider
20.12.2004 4) Situasjonen nå. 2 sider
20.12.2004 5) Situasjonen nå PC. PC 2 sider
20.12.2004 6) Situasjonen nå. 2 sider
28.2.2005 1) FM K.K.G, E. Høstmæl. (skannet) sider 1
28.2.2005 2) rek. sending den 28.12.2004 (skannet) sider 1
28.2.2005 3) Justisdep. FM F.R.H. utsettelse (skannet) sider 1
28.2.2005 4-5)Justisdep. endelig avslag (skannet) sider 2
20.1.2009 ETTERORD 8 sider
30.8.2005 ETTERTANKE 4 sider

"HVA LEVER VI FOR, OM IKKE DET ER FOR Å GJØRE LIVET MINDRE VANSKELIG FOR HVERANDRE!?!?"

"DET ER TYPISK NORSK -

Å VÆRE GOD?!?!"

...Gro Harlem Brundtland!!!!

 Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Husløs
2300 HAMAR                  16.8.1996 og
                                           16.12.1996
til Sigbjørn Johnsen Fylkesmann.
                                                                                    
Kjell Borgen Fylkesmann Personlig
2300 HAMAR
HER!!!HER!!!
**** Se kvittering for rek. sending til K. B. den 21.8.1996

****  Se kvittering for rek. sending til S. J. den 16.12.1996

TAKK FOR SIST OG TAKK FOR MATEN.

JEG SKAMMER MEG på vegne av mange offentlige ansatte og andre involverte, som har noe med, at jeg er husløs, med min økonomiske elendighet og min menneskelige tragedie.

Etter at KJELL BORGENS (Fylkesmannens) engasjement den 16.6.1996 hadde jeg fått utbetalt kr 400,- til mat som gjaldt f.o.m. 14.06. t.o.m. 20.6.1996. Deretter har Hamar Sosialkontor igjen besluttet at jeg ikke skulle spise mat i det hele tatt. I dag er den 18.8.1996.

For ett år siden ble det søkt Fri Retts Hjelp for meg ved Advokat Vidar Brobakken, og etter 5 – 6 måneder ble det bevilget 5 – 6 timer til formålet. Etter 9 måneder hadde advokaten lagt fram saken til Hamar Sosialkontor hvor den hadde ”ligget” i ytterligere 3 måneder. Etter påtrykk hadde Sosialkontoret endelig behandlet saken og avslått den 19.6. og hadde oversendt saken til Fylkesmannen.

Omtrent ti dager senere hadde jeg snakket med Arne Georg Larsen Avdelingslederen for Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, men Avdelingslederen hadde ikke kjennskap til at saken hadde kommet til Fylkesmannens kontor. Deretter hadde jeg fått et brev, hvor jeg ble meddelt at saken min kunne ikke bli behandlet før om tre måneder. Jeg har dessverre et problem til. Advokat Vidar Brobakken hadde beklaget seg lenge med, at han ikke kan få vurdert saken i sin helhet, da han hadde brukt opp de 5 – 6 timene som jeg hadde fått bevilget. Jeg ville helst at Advokaten hadde den tid til disposisjon som er nødvendig for en seriøs helhetsvurdering av saken.

Fra og med juli 1995 hadde jeg månedlig fått kr 6 700,- mindre utbetalt. Det er pga. at Hamar Sosialkontor nekter å ta imot dokumentasjon for mine inntekter og utgifter, og når de endelig tar imot dokumentene da tar de ikke hensyn til dem. I fra dokumenter fra Østre Toten fremgår, at jeg hadde FAST MÅNEDLIG SOSIALHJELP ca kr 6700,-.

Med en slik manko pr mnd i regnskapet var resultatet gitt på forhånd. Først ble jeg tvunget på gaten, og deretter nekter Hamar Sosialkontor matpengene for meg, og deretter ble jeg plyndret for eiendeler (innbo).

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

2/3

Istvan Ladiszlaidesz, Husløs
2300 HAMAR                          16.8.1996
                                                    16.12.1996
til Sigbjørn Johnsen Fylkesmann.

Kjell Borgen Fylkesmann Personlig
2300 HAMAR

Ettersom Advokat Brobakkens fremstilling av min sak er skjev, og en beslutning av Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor vil gjøres på vegne av Fylkesmannen, ønsker jeg at Fylkesmannen leser mine dokumenter som angår saken, og gjerne sammenligner de med den andre versjonen, FØR Fylkesmannens navn settes på vedtaket.

I den sammenheng ville det være tidsbesparende, om jeg kunne gi en kort orientering om, hvordan dokumentasjonen fra min side er lagt opp.

Jeg håper på en samvittighetsfull og rettferdig saksbehandling som vil
etter 20 år gi meg et meningsfullt liv.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Vedlegg: 72 sider se side 3.

--------------------------------- NESTE SIDE ------------------------------

3/3

Istvan Ladiszlaidesz, Husløs
2300 HAMAR                          16.8.1996
                                                    16.12.1996
til Sigbjørn Johnsen Fylkesmann.

Kjell Borgen Fylkesmann Personlig
2300 HAMAR                             

TIL OG FRA DATO SIDE
HKH Dronning Sonja 12.6.1993 1 – 5
Rikstrygdeverket 20.9.1993 1
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 7 – 8
Legeerklæring 7.11.1984 9A
Kjøps kontrakt, Bil 29.7.185 9B
Trygdevedtak 14.8.1985 10
Trygdevedtak 14.2.1986 11
Rikstrygdeverket 13.10.1993 12
HKH Dronning Sonja 20.9.1993 13 –15
Beskrivelse av flytteårsak 7.2.1995 16 – 17
Adv. Vidar Brobakken 29.1.1996 18
Konsis oppsummering   19 –21
Ø. Toten Sos. Kontor (bo forhold) 22.6.1992 22
Drikkevannsundersøkelse 5.3.1992 23
Politianmeldelse: 2.5.94, 14.9.94,13.2.1995   24 –26
Ikke eksiterende arbeid:10.12.87, 8.2.88,  19.11.92 23.11.1992 27 – 30
Til Hamar Sos. Kontor 21.8.1995 31
Til Helse og Sosialsjef. Sjølaas 21.8.1995 32
Til Hamar Sosialkontor 30.8.1995 33
Månedlig dokumentert inntekter og utgifter 1.9.1995 34
Til Hamar Sos. kontor. 18.9.1995 35
Månedlig dokumentert inntekter og utgifter 21.9.1995 36
Til Hamar Sos. Kontor 10.10.1995 37
Månedlig dokumentert inntekter og utgifter 27.10.1995 38
Månedlig dokumentert inntekter og utgifter 23.11.1995 39
Månedlig dokumentert inntekter og utgifter 22.1.1996 40
Til Hamar sos. Kontor 7.2.1996 41
Månedlig dokumentert inntekter og utgifter 21.2.1996 42 –43
Øk. Budsjett Ø. Toten Sosialkontor 6.5.1993 44 –50
Trygdeytelser som ble borte 10.9.1995 51 –52
Sosial lån til bil 21.11.1985 53
Sosial vedtak 3.11.1993 54
Spesifisert Faste Sosiale ytelser pr måned 1995 55 –57
Behandling av mitt brev til FM Kjell Korseth 17.2.1995 58 –59
Fylkesm Kjell Korseth 18.4.1994 60 –65
Fylkesmannens Kontor. 3 mnd utsettelse av saken   66
Ø. Toten Sosialkontor Fast Sosialhjelp   67 –70
Adv. Arvid Brobakken 20.3.1996 71

(Til sammen 72 sider)
Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


 SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                        23. okt. 1997

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann i Hedmark,
Fylkeshuset
2301 HAMAR
 
JEG SKAL HER REDEGJØRE ”I TELEGRAMSTIL” OM DEN BEHANDLING JEG HADDE FÅTT, SIDEN JEG HADDE FLYTTET TIL HAMAR DEN 01.07.95.

HAMAR SOSIALKONTOR:

 SAKSBEHANDLER NR 1: NORDAHL HANSEN
 Jeg har hatt en times samtale med saksbehandler Nordahl Hansen ved Hamar Sosialkontor en måned før jeg flyttet til Hamar den 1.7.95, der jeg berettet om min bakgrunn og disse ulovlighetene som de ansvarlige personer og myndigheter hadde begått mot meg på Østre Toten og jeg hadde noen dokumenter for å understøtte mine sannferdige påstander.

Etter å ha flyttet til Hamar gikk jeg til Hamar Sosialkontor og ba om en time hos saksbehandler Nordahl Hansen, for å kunne dokumentere mine inntekter og utgifter. Det ble sagt at jeg skulle få et brev neste uke med en time. Det gikk omtrent to og en halv måned hvor jeg uke etter uke ble avvist med at: ”du skal få et brev i neste uke med en time”. Da jeg igjen kom til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst igjen at ”neste uke skulle jeg få et brev, men det blir ikke en time, men et avslag. AVSLAG? AVSLAG FOR HVA? Etter et kvarter fikk jeg greie på, at jeg skulle få avslag angående økonomi. ØKONOMI? Nå har jeg gått her i to og en halv måned og har bedt om en time hos saksbehandleren Nordahl Hansen, for å kunne dokumentere mine inntekter og utgifter.

Det er disse dokumentene
som skulle danne grunnlaget for et eventuelt vedtak/avslag.

Men, jeg fikk ikke en time og jeg fikk heller ikke innlevert relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter. Og uten at jeg fikk innlevert relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter hadde saksbehandleren ”BEHANDLET” saken og avslått? Jeg forlangte da å få ut saksbehandleren og etter en kvarter kom hun og jeg forklarte henne at: Hvis du gjorde vedtak og i tillegg avslag, angående min økonomi, uten at jeg fikk innlevert relevant dokumentasjon for mine inntekter og utgifter, da må vedtaket bygge på gale premisser. Men det hjalp ingenting. Jeg fikk etterbetalt tre måneders husleie (juli, august, september) og fikk beskjed om å betale husleien heretter selv.

SAKSBEHANDLER NR 2: BENTE NYGAARD (LINDSTAD)
Hun bevilget penger i hytt og pine. Hun benektet sammen med avdelingslederen Vigdis Lodding og i advokaten Brobakkens nærvær å ha kjennskap til tidligere innlevert dokumentasjon. Når jeg deretter innleverte relevant dokumenter på ny, med påfølgende brev, der jeg ba Sosialkontorets representanter lese dokumentene FØR! De skulle møte opp på vårt neste møte sammen med advokaten. (Advokaten ble oppdatert med samme brev).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                          23.10.1977                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Når Sosialkontorets representanter hadde møtt opp på vårt neste møte, beklaget de seg med at, de ikke hadde tid til å lese dokumentene.

MERK! Advokaten satt inne med samme dokumenter som Sosialkontoret hadde fått innlevert, men sa ingenting. Da jeg ble ”FRARØVET” kr 6 700,- (FAST SOSIALHJELP) i mnd. Som inkludert både Husleien og kommunale utgifter kr 3400,- pr mnd, pluss bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. og Bostøtte kr 1 800,- pr. mnd. var jeg i praksis ØKONOMISK DØDSDØMT, (og det er jeg fremdeles etter seks år)

Min oppsigelse av hybelen utløp den 01.04.96. Tre dager før, møtte jeg opp på Sosialkontoret hvor saksbehandleren Bente Nygaard hadde sagt personlig til meg at jeg skulle få dekket både husleien og strømmen som var inkludert i leien. Dagen etter fikk jeg i posten et vedtak av samme saksbehandler datert en uke tidligere, - hvor det står: at jeg fikk avslag på husleien/strømmen. Dagen etter møtte jeg igjen opp ved Sosialkontoret, hvor jeg fikk opplyst at min saksbehandler hadde reist til Påskeferie og det fantes ikke en eneste sjel på Sosialkontoret som kunne gjøre noe. Slik ble jeg husløs/uteligger. Og med dette hadde saksbehandler nr 2 hadde gjort sin del av skittjobben.

SAKSBEHANDLER NR 3: HELGA BJØRNSTAD
HER!!!!
**** Se kvittering for rek. sending til H. Bj. den 24.6.1998

Hun har konsekvent nektet å bevilge matpenger (ikke engang i hytt og pine fikk jeg dekket mat). Jeg ble tre ganger bortvist fra Sosialkontoret ved POLITIHJELP, på grunn av at jeg ba om penger til mat. (MERK! Jeg var verken høylytt, uforskammet eller voldelig). Siden har saksbehandleren i vedtaksform nektet for meg time Sosialkontoret.

HELSE OG SOSIALSJEF: PER STEINAR SJØLAAS
Han hadde fått overlevert dokumentene. Deretter ba jeg om å få en time hos Helse og Sosialsjefen og med min saksbehandler til stede. Først fikk jeg en time. Da jeg møtte opp på den avtalte timen, viste det seg at Helse og Sosialsjefen ikke ville snakke med meg personlig, men han skulle ringe til meg via telefon. Da han hadde ringt til meg, hadde jeg henvist til en søknad angående mat, medisiner, husleie/strøm osv. hadde han svart at søknaden er behandlet og avslått. Da spurte jeg om han hadde en konstruktiv forslag om, hva jeg kan gjøre? Jo! han hadde, JEG SKULLE SUGE PÅ FINGRENE!!!

TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN

JUNI 1996 - ettersom jeg i 18 dager ikke hadde noe å spise (kom jeg ned til 49 kg), hadde jeg prøvd å legge fram mine problemer til Fylkesmannen Kjell Borgen. På mitt første forsøk var han  ikke til stede. Jeg ble da henvist til å snakke med Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen. Jeg fikk dokumentert for han problemene, men han beklaget seg med at, han ikke kunne gjøre noe før Sosialkontorets avslag med min påfølgende anke foreligger til behandling ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                          23.10.1977                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

 På mitt fjerde forsøk lykkes jeg å snakke med Fylkesmannen Kjell Borgen. Jeg måtte vente omtrent en time og jeg satt og ventet rett utenfor Fylkesmannens kontor (der var en sofagruppe). Imens  jeg satt der, dykket Arne Georg Larsen opp og hadde forsøkt flere ganger om å få meg til å gå derfra, men da jeg ikke ville gå og tiden nærmet seg for at Fylkesmannen skulle dykke opp, ga Arne Georg Larsen opp og forsvant.
Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen. Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen:

”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til JURISTEN GRO ENOCHSEN".

Det første
Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene!
Deretter hadde hun sagt til meg:

”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!

Da hadde jeg forklart til ENOCHSEN om at, jeg har vært sosial klient i 21 år. Jeg er også klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter de enkelte saksbehandlere sitter inne med, - og at akkurat det samme hadde jeg forklart før min saksbehandler, med det resultat som foreligger. Men jeg ba ENOCHSEN om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme. Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min saksbehandler, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen ENOCHSEN fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor? JO, svarte hun, MEN etter å ha drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret, hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat/medisiner osv.
HER!!!
**** Se Gro Enochsen rek. sending den 29.8.1996

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp. DA RINGTE FYLKESMANNEN UMIDDELBART TIL Sosialkontoret OG BA OM Å FÅ OVERSENDT SAKEN ØYEBLIKKELIG, OVERPRØVD AVSLAGET OG BEVILGET PENGENE! Men, deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før! - og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene. Da samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var en mer representativ utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede.

(Det jeg ikke viste da - var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas (det jeg ikke viste da var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                          23.10.1977                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene FORDI, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn, han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig Sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan saken ligger an?

JO, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset). Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen", MEN Ass. Fylkesmannen NEKTET! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: Påstår du at jeg ljuger”?  Jeg svarte: ”MED DET JEG SIER, - KAN JEG STÅ RAKRYGGET FORAN GUD OGSÅ"! Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg:Påstår du at jeg ljuger?” Da svarte jeg: ”JEG ER IKKE VILLIG TIL Å LJUGE, - FOR AT MANGE FOLK I ANSVARLIGE STILLINGER SKULLE KUNNE FØLE SEG VELL!"

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODTBEFINNENDE!" Da svarte jeg: ”JEG HÅPER INDERLIG AT, NÅR MIN SAK KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR, VIL DEN BLI BEHANDLET I HENHOLD TIL DEN LOVEN SAKEN ANGÅR - OG IKKE ETTER HVILKET FORGODTBEFINNENDE DU SKULLE HA!" Men, da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                          23.10.1977                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

ADVOKAT: ARVID BROBAKKEN
HER!!!
**** Se brev til A. Brobakken

Jeg fikk bevilget FRI RETTSHJELP i 1996 som advokaten Arvid Brobakken hadde søkt for meg. Etter å ha henvendt meg til advokaten tok det 8-9 måneder før Advokaten sa at, jeg fikk bevilget Fri rettshjelp. Da det viste seg at Advokat Brobakkens fremstilling av min sak mot Sosialkontoret var fullstendig SKJEV, - og at han hadde brukt opp de 4-5 timene som jeg hadde fått bevilget som Fri rettshjelp, ergo kunne han ikke gjøre noe mer.
Jeg sa da umiddelbart om at jeg søker på ny Fri rettshjelp og at vårt samarbeid/samkjøring i saken må bygges på helt nye grunnlag. Men Advokaten ville ikke ha noe mer, med saken å gjøre.

 
I TILLEGG GAV ADVOKATEN DIREKTE VILLEDENDE OPPLYNINGER, OM

HVORDAN OG HVEM SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP. Advokaten sa - AT DET ER ADVOKATEN SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP OG IKKE JEG.

Da jeg igjen var opp på FYLKESMANNENS KONTOR, fikk jeg oppgitt navnet på damen GRETHE LIND som er ANSATT FOR Å BEHANDLE FRI RETTSHJELP SØKNADER. Damen fortalte at: DET ER JEG SOM SKAL SØKE FRI RETTSHJELP, FORDI - DET ER JEG SOM FÅR BEVILGET FRI RETTSHJELPEN - OG AT SAKSBEHANDLINGSTIDEN TAR EN UKE (syv dager) FRA INNLEVERINGSDATOEN! Det er noe helt annet enn 8-9 måneder?! OG TOPPEN AV DET HELE, KAN JEG VELGE FRITT ADVOKAT!

Da jeg skulle fremme nytt søknad om Fri Rettshjelp ble jeg henvist til Jan Lånkan (Sjef for Kommunal og samordnings avdelingen) som i sitt kontor sammen med Avdelingslederen for Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen hadde prøvd å pumpe meg, for å oppgi hvilken advokat jeg skulle engasjere i saken, men etter som den forrige Advokaten ikke ville ta saken og jeg ikke hadde noen andre advokat kunne jeg ikke oppgi noen, men jeg viste også at jeg kunne velge fritt advokat selv og at advokatens person har ingen betydning ved saksbehandlingen.
    Det er høyst beklagelig at uten om tidligere Fylkesmannen Kjell Borgen hadde ingen av de ansvarlige personer og myndigheter handlet verken moralsk eller yrkesetisk på en forsvarlig måte!

Jeg ønsker fremdeles: (etter ett og et halvt års uteligger tilværelse (i 2005 - IDAG ER DET 11  år) som jeg ble påtvunget av ansvarlige, offentlige personer og myndigheter som handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte og som er lønnet av skatte betalernes penger), Å FÅ EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG SAKSBEHANDLING, I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA – OG Å FÅ EN LØSNING SOM ER DEN NORSKE STATEN VERDIG, - SOM EN RETTSSTAT!!!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
 
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterm. Boks 4301
2308 HAMAR                        21.09.1998

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Fylkeshuset
2300 HAMAR

EVALUERING AV FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE I MIN KONKRETE SAK.

Nå er det snart "ETT ÅRS JUBILEUM" for deg som Fylkesmann i Hedmark, for vi nærmer oss med stormskritt mot den 16. oktober 1998. Derfor føler jeg, at jeg har fullstendig godt grunnlag, for å kunne evaluere din innsats, angående mine problemer både før og etter at du hadde trædd i stillingen som Fylkesmann i Hedmark.

        Fra mine tidligere erfaringer om de ansvarlige personers og myndigheters moral og yrkesetikk (i forbindelse med mine saker/problemer), gitt meg en velbegrunnet skepsis/tvil. Det hadde jeg også, når jeg kom til din forgjenger i Fylkesmannsembetet, KJELL BORGEN. Hans håndtering av mine problemer, hans moral og yrkesetikk, - og hans virke som var årsaken til, at jeg hadde vist en slik uforbeholden tillit til deg, både før og etter at du hadde trædd i stillingen som fylkesmann.

Din stilling som Fylkesmann, fortoner seg for meg slik:

        Du er den øverste administrative leder innenfor Fylket. Du er overordnet for blant annet Statlige, offentlige Fylkes og Kommunale etater, som du leder og samordner virksomheten for. Skulle noen av disse etatene eller ansvarlige personer gå ut over sine ansvars og myndighetsområder, eventuelt instrukser og som att på til går ut over et uskyldig menneske, og skulle du få ugjendrivelige dokumentasjon for at slikt foregår, da følger med din stilling som Fylkesmann både:

ANSVARS OG MYNDIGHETS -OMRÅDE OG PLIKT, for at Fylkesmannen griper inn og sørger for at de ansvarlige personer og myndigheter utøver sine arbeider i henhold til den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte osv.

       
Jeg har både beskrevet i detalj og til og med navngitt de fleste som er implisert i saken om, at jeg ble tvunget på gaten, at jeg ble nektet både mat, medisiner osv., og at jeg i tillegg ble plyndret for eiendeler, mens du hadde ikke engang konfrontert de ansvarlige personer med meg og eller med de fakta og dokumenter som jeg hadde lagt i tro og tillit i dine hender.

       For meg er det helt ubegripelig, hvorfor du til tross for, at du hadde fullstendig dokumentasjon for hva som hadde foregått før og hva som fortsatte å skje, skulle du skyve meg med din ene hånd ut i vinterkulden, (for at jeg skulle overvintre enda en vinter på gaten) imens du hadde holdt din andre hånd beskyttende over de ansvarlige personer og myndigheter, som har vart og er fremdeles ansvarlig for at jeg ble tvunget til å bo på gaten.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                          21.09.1998                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Nå er vi allerede ved høsten 1998, og enda en vinter (den tredje i rekken) står for døren. Hva må/vil/tør/kan du gjøre? Skal jeg fremdeles skyves ut i vinterkulden med din ene hånd, imens du fremdeles holder din andre hånd beskyttende over de som har ansvaret for at jeg ble tvunget på gaten?

OPPSUMMERING SOM GJELDER BÅDE ØSTRE TOTEN OG HAMAR.
Jeg ble nektet arbeide i 22 år. Jeg ble alltid holdt på et økonomisk nivå, hvor jeg hadde knapt nok penger til vann og brød (når jeg hadde brød også). De ansvarlige personer og myndigheter ikke hadde gjort et moralsk og yrkesetisk forsvarlig arbeide verken i Oppland : Fylkesmannen, Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor m. fl., eller i Hedmark: Assisterende Fylkesmannen Sjølaas, Helse og Sosialkontoret, Trygdekontoret m. fl..

UNNTAK: TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN.

Til sist hadde UMORALEN toppet seg med at: Jeg ble tvunget på gaten, nektet mat , legeforordnede medisiner, legeegenandeler osv., og i tillegg ble jeg plyndret for eiendeler (innbo). Men til tross for alle disse grove urettferdigheter, ulevelige forhold og fullstendig mangel på moralsk og yrkesetisk forsvarlig håndtering av mine problemer, er jeg ikke blitt svekket verken å ha tillit og tro på den norske RETTSSTATEN, RETTSSYSTEMET GENERELT OG DE ENKELTE PERSONERS DYKTIGHET i de ansvarlige stillinger, men i forbindelse med mine problemer opptrådte disse folkene som om de hadde vært ukjent både med ordet moral og yrkesetikk og eller innholdet i disse ordene.

Under slike ekstreme, vedvarende, ulevelige osv. forhold som jeg blitt utsatt for i de siste 22 år og som jeg  fremdeles er utsatt for, vil folk bli EKSTREMIST, VOLDELIG, MANNEVOND, DESTRUKTIV, DEPRESSIV osv. Derfor takker jeg hver dag for vår Herre at jeg er den jeg er, med den moralske og psykiske styrken, den viljestyrken og rettferdighetssansen og at jeg fikk lov til å forbli både et godt menneske og et godt medmenneske.

        Av den grunn har jeg ingen problemer med å kunne tilgi for disse folkene som hadde ødelagt de siste 22 årene av mitt liv. Men jeg ønsker fremdeles, at disse folkene tar og taes til ansvar for sine handlinger, akkurat slik jeg hadde forklart til deg både i Stortinget (sommeren 1997) og flere ganger senere på Fylkesmannens kontor på Hamar:

"Jeg ønsker rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven som de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte (av skattebetalernes penger)".

Jeg kunne tatt med mange flere grove eksempler, men jeg vil begrense dette brevet til disse som jeg hadde valgt ut. De er representative nok. Jeg ønsker heller ikke å gjøre opp status for deg. Du får gi karakter for deg selv, - og eller vil Gud gjøre det når den tid kommer.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                          21.09.1998                                
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Det kan godt hende at du etter dette brevet innskrenker/nekter du for meg time hos deg, for å kunne legge fram saken personlig for deg. Jeg er også forberedt på å overvintre igjen på gaten i resten av mitt liv, - av veldefinerte årsaker som jeg har skissert overfor. Ellers sitter du inne med alle de relevante dokumentene som angår saken.

        Skulle du nekte for meg videre kontakt, vil jeg gjerne benytte anledningen til, for å takke for meg og ønske deg og din familie alt godt.


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: Statsminister Kjell M. Bondevik

Gullkorn:
1. "En har undertiden lidt slik at en aldri har rett til å si: Jeg er for lykkelig".


2. "En god mage, svarte Einar Gerhardsen kontant da han engang ble spurt om hvilken egenskap som var viktigst hos en politiker".


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Postterminalen, boks 4301
2308 HAMAR                         20.06.1998

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Fylkeshuset
2300 HAMAR

DERES REF: 98/1618

Jeg henviser til Deres brev av 22.05.1998 og vil kort rekapitulere de faktiske hendelsene fram til i dag.

Min første henvendelse til Sigbjørn Johnsen var i desember 1996 i form av PERSONLIG, REKOMMANDERT brev med 2+72 siders dokumentasjon. Da jeg ikke fikk noen respons på mitt brev etter 7 måneder, hadde jeg personlig møtt opp i Stortinget i juli 1997. (Jeg takker for den hundrelappen som du hadde sendt til mat for meg, med sekretæren) - og de to samtalene vi hadde i Stortinget, hvor jeg fikk dokumentert for deg, hva saken gjelder om.

Ditt spørsmål og mitt svar, står for meg fremdeles helt klart. Du spurte: "Hva er det du ønsker å oppnå?" Og jeg svarte: "Det jeg ønsker å oppnå er rettferdighet - rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta."

Til avskjed fikk jeg følgende forklaring:
"Jeg har tatt jobben på forhånd som Fylkesmann i Hedmark, men jeg sitter min Stortingsperiode ut som Stortingsrepresentant, fram til Stortingsvalget i slutten av september 1997, og jeg trer ikke inn i stillingen som Fylkesmann, før den 01.10.97, ergo kunne jeg ikke gjøre noe med saken din."
 
JO!!! MEN!
Hadde du "GLEMT" Å FORTELLE MEG AT BÅDE DU OG ALLE DE ANDRE STORTINGSREPRESENTANTENE HAR RETT TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME????
I praksis viste det seg at, på grunn av gledelige familieforøkelse, tok du pappa - permisjon fra 01.10 -15.10. Den 16.10.97 var du på jobb da jeg fikk den første time hos deg på den 23.10.97 (som senere ble nærmest en månedlig time hos deg). Du hadde forklart meg da at: Jeg måtte søke formelt på Sosialkontoret og deretter anke vedtaket slik at saken deretter kommer til Fylkesmannens kontor, og da kunne du gjøre noe.

        Fra og med september 1997, hadde jeg hver måned fremmet søknad og anket avslaget regelmessig hver måned. Samtidig hadde jeg hver måned tatt ekstra kopier både av søknadene og av ankene som jeg personlig overleverte til deg/pers. sekretæren, slik at du hele tiden var oppdatert om, hvordan saken ligger an, og hvor mye penger jeg egentlig hadde til maten, legeegenandeler, legeforordnede medisiner. osv.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                       20.06.1998                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

På våre månedlige samtaler i november fikk jeg forslag om å kunne få et arbeide. "HURRA" - etter at jeg i 22 år hadde vært nektet arbeide, skulle nå det berømte lyset komme i tunnelen.
       
På våre månedlige samtaler
på 05.12. fikk jeg tilbud om et sted å bo, hvor jeg kunne få dekket både husleien og de kommunale utgiftene. "HURRA" - etter nærmere to år på gaten ville jeg få tak over hodet, - men hva er egentlig problemet: Jo!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Og etter som, alle dokumenter foreligger for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering, skulle det ikke vare noe som helst hindring på veien, for å kunne ta en samlet helhetsvurdering og løse alle de seks (7?) punktene i henhold til dokumenterbar fakta, og ikke bare løse et eneste problem av en problemkompleks som omfatter alt fra bilens reelle kostnader, rettferdighet og et sted å bo. Jeg ba da om å få en samlet helhetsvurdering, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta, og stilte følgende spørsmål:

"Hvor lang tid trenger du med rimelighet, for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering og en samlet løsning, hvor alle de seks punktene skulle tas hensyn til og løses, i henhold til dokumenterbar fakta."


Du svarte:
"To uker." Jeg skulle da komme den 19.12.1997.

Da jeg kom
den 19.12.97 hadde fylkesmannen ikke løst saken etter sin uttalelse to uker tidligere, men i stedet oppfordret meg om å:

"KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA."

Da svarte jeg til Fylkesmannen at:

"Disse dokumentene som er lagt fram i saken, er ikke lagt fram med 30 - 50 % innbakt prutningsmonn, og slik jeg hadde svart på ditt spørsmål et halvt år tidligere i Stortinget, gjentok jeg igjen den 19.12.97 at:

"JEG ØNSKER RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA" OG DER ER INGEN PLASS TIL KOMPROMISS."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                       20.06.1998                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        Der ble det også beklaget at min sak fra Sosialkontoret enda ikke nådd fram (etter 9 måneder) tjenesteveien fra Hamar Sosialkontor til Fylkeshuset, i avstand ca: fire kvartaler i samme by, - ergo kunne ikke gjøres noe?!?
        I samme periode fikk jeg også tilbud om å få en viss dekning for den innbo som jeg ble plyndret for, et uspesifisert beløp.

STATUS MAI 1998
- Det er ikke lenger tilbud om arbeide
- Det er ikke tilbud om et sted å bo inkl. dekning. av husleie og de kommunale utgiftene.
- Problemet bil, bilens reelle kostnader og de dokumenter som foreligger ties i hjel. Foruten forslag om å bytte bil. (Men da ville jeg kvitte meg med KRONBEVISET for at det jeg sier og kan dokumentere også, er sant og følgelig handler de ansvarlige personer og myndigheter mot bedre vitende, og tvert imot den loven de er ansatt for å forvalte, og til direkte skade for meg.) For at jeg er avhengig av bil og av den grunn jeg har bil, ties i hjel også. Det er derfor jeg søkte bil 2 ganger med spesialist støttende legeuttalelse via Trygdesystemet. Jeg fikk avslag begge gangene.

        Men Østre Toten Trygdekontor hadde fullfinansiert en bruktbil for meg for kr 10 000,- (etter avslaget) bil nr 3 for meg. (dokumenterbar Fakta)
Deretter hadde Østre Toten Sosialkontor fullfinansiert både min bil nr 4 og bil
nr 5.
(Dokumenterbar fakta) Det er den samme bilen jeg har det enda. (Nå nærmer seg 21 års alder).

Fri rettshjelps søknaden som normalt tar en uke (7 dager) fra innleveringsdatoen til det ferdige vedtaket foreligger, - har stått i stampe i et halvt år. Imens jeg holder på å skrive dette brevet fikk jeg brev datert den 3.6.1998.
HER!!!HER!!!
 ****Se dokument.03.06.98 ved Grethe Lind og Olav Leite, der det står at jeg fikk bevilget FRITT RETTSRÅD med inntil 5 timer, men problemet er at jeg har ikke søkt fritt rettsråd, men det jeg søkte var FRI SAKFØRSEL. Så, etter et halvt år, har jeg fått bevilget noe jeg ikke hadde søkt idet hele tatt.

****Se: Frirettshjelpssøknad, 18.12.1996

MERK! Den samme Grethe Lind fortalt meg (det er hennes jobb, det er hun som behandler søknadene) personlig i klartekst at: BEHANDLINGEN OG TIL DET FREDIGE VEDTAKET OM FRI RETTSHJELP FORELIGGER, TAR BARE EN UKE (7 dager) fra innleveringsdatoen. Til tross for det tok det seks (6) måneder før jeg fikk bevilget noe som jeg ikke søkte.

ANGÅENDE FYLKESMANNENS VEDTAK DEN 22.05.98 ref. nr 98/1618

1.)
I Fylkesmannens vedtak fremgår det slik at jeg hadde anket vedtak fra den 29.09.97 for sent (den 31.10.97) og at jeg ikke hadde sendt nytt søknad /anke igjen før den 03.12.97.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                       20.06.1998                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

FAKTA: Jeg har fremmet en anke 27.10.97 (den kan ha vart for sent), og jeg har også fremmet anke den 31.10.97 som er beviselig knyttet til søknaden den 23.10.97 - påfølgende vedtak den 30.10.97 og min anke den 31.10.97 hvor jeg den 23.10.97 hadde igjen innlevert relevant dokumenter for tidligere fast sosiale ytelser osv. Ved å hoppe over tidsperioden fra 29.09.97 - til 03.12.97 hoppet man også over de BRYSOMME dokumentene (som ingen vil/tør lese) som jeg innleverte igjen (som i et utall ganger før) den 23.10.97 - Vedtak foreligger 30.10.97 og påfølgende anke den 31.10.97

2.) Deretter henvises til at jeg hadde fått tilbud, to ganger om leilighet uten å godta noen av dem.

    2A)
Siden jeg hadde flyttet til Hamar er jeg blitt frarøvet kr 6 700,- pr mnd som inkluderte både husleien og de kommunale utgiftene kr 3400,- pr mnd og bil lånet på kr 1600,- pr mnd og Bostøtte kr 1 800,- pr mnd. Når man er frarøvet pengene til husleie og ikke er i stand til å betale, hvordan kunne man inngå en leiekontrakt?!

    2B) Etter min andre hjerteoperasjon ble min hud uttørret av de medisinene som jeg er nødt til å bruke, og når det ikke var bad i noen av de leilighetene som ble presentert kunne også det vare diskvalifiserende nok.

Disse er også dokumenterbar fakta, og disse dokumentene ble gjentatte ganger innlevert på ny til Sosialkontoret men ingen vil/tør lese sannheten og neppe innrømme at de hadde lest dokumentene. Til å begynne med nektet Sosialkontoret også time for meg for å kunne innlevere relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter og i tillegg fattet de VEDTAK!!! - AVSLAG!!! uten at jeg fikk innlevert relevant dokumenter for mine inntekter og utgifter.

Da jeg senere gjentatte ganger innlevert dokumentene, hadde Sosialkontorets representanter benektet i Advokatens nærvær, kjennskap til dokumentene. Da jeg igjen innlevert dokumentene med en ukes margin, til et møte sammen med Advokat og Sosialkontorets representanter, hadde Sosialkontorets representanter beklaget seg med at:

DE HADDE IKKE TID TIL Å LESE!!! (slå den!), Men vedtak kunne de fatte (uten å lese relevant dokumenter for saken) som var så vidtgående som å tvinge en hederlig menneske (med 2 hjerteoperasjoner) ut på gaten, nekte vedkommende mat, medisiner osv. og plyndre vedkommende for innbo.
        Og denne umenneskelige/uverdige livssituasjon hadde vedvart i skrivende stund, i to år og tre måneder (i 2005 (11) år). Og når jeg beviselig ikke har penger til å betale husleien med, - hvordan kunne jeg da mot bedre vitende inngå en leiekontrakt, flytte inn i en leilighet med en mnd. husleie på kr 2000 - 4000 pr mnd?

3.) "Søker viser til at tidligere bostedskommune hadde innrømmet søknad om bilhold…." Det er ikke bare innrømmet søknad til bilhold, men Østre Toten Trygdekontor (etter å ha avslått en spesialist støttende bilsøknad via Trygdesystemet) hadde fullfinansiert min bil nr - 3, og Østre Toten Sosial kontor hadde fullfinansiert min bil nr - 4 og bil nr. - 5.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                       20.06.1998                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

I tillegg til fullfinansiering av bilene hadde både Østre Toten Trygdekontor og Østre Toten Sosialkontor dekket utgiftene både til: Bilforsikring, vei avgift osv. (dokumenterbar fakta) og mellom kr 600 - kr 1000 i mnd fikk jeg til å begynne med til bensin. Men til slutt ble samme summen på kr 640,- pr mnd utnevnt til å dekke både: bensin, bilreparasjoner, bilvedlikehold, og bilpleie. (Forstå den som forstå kan). Jeg begrenser mine refleksjoner til å nevne de tre punktene.

        Jeg vil ellers takke for den velvilje du hadde vist, ved å gi meg anledning til å kunne legge fram til deg hver måned det, som angår mine problemer.
Jeg vil her samtidig "løfte litt på sløret" slik at du får en liten innblikk i hvordan en person tenker, føler og er opptatt av/reagerer på, - under så umenneskelig og uverdig livssituasjon. Overlevelses instinktet er en underlig ting. Jeg har notert "underveis" noen gullkorn som jeg synes passer godt på en eller annen måte i den livssituasjonen som jeg er påtvunget.

A.) Jeg ber "Fader vår …" hver dag med påfølgende bønn: (bl.a.)
- Kjære herre Gud hjelp meg med helse og styrke, for å kunne holde ut inntil jeg får tilrettelagt et menneskeverdig livsforhold.

-
Herre gi visdom, og styrk moralen hos de ansvarlige personer og myndigheter slik, at de utøver sine arbeider samvittighetsfullt og aldri utnytter sine kunnskaper i den hensikt, til å gjøre noe galt.
- Herre hjelp meg med en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta, og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte. Det ber jeg i Jesu Kristi navn, Amen.

B.) "Guds møllesteiner maler langsomt, men sikkert og grundig.."…"All skyld hevner seg på jorden. Og det er underbart å iaktta på hvilken måte dette skjer, og hvorledes det individuelle og kollektive her flettes inn i hverandre.." "Derfor kan vi trygt overlate hevnen til herren".
C.) "Det finnes to måter å finne indre fred på. Det ene er aldri å gjøre noe man angrer - det andre er aldri å angre på noe man gjør".

Jeg håper fremdeles på en samlet helhetsløsning av mine problemer, og jeg takker for at du hadde ansett tid, for at jeg skulle kunne forelegge problemene mine personlig til deg.
Jeg håper og ønsker at både du og din Familie får en god sommer.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: Arne Georg Larsen Avd. leder ved Familie og Sos. Avd. ved Fylkesmannens kontor.
Helga Bjørnstad Saksbeh. ved Hamar Sosialkontor


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/7

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                        23.06.1999

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Statens Hus
2300 HAMAR

HVOR MYE YTTERLIGERE OVERBELASTNING TÅLER DIN SAMVITTIGHET?

Jeg sendte personlig, rekommandert brev med 2 + 72 siders dokumentasjon for deg den 16.12.1996, som du fremdeles ikke hadde tatt imot et halvt år etter, da vårt første personlig møte i Stortinget fant sted i juni 1997. (Hvordan kunne det skje, at et personlig, rekommandert brev ikke når fra til mottakeren etter et halvt år????). På vårt første personlige samtale i Stortinget, etter at du hadde sett de mest karakteristiske dokumentene (underslag av dokumenter, forfalskning av dokumenter, gi feilaktig opplysninger mot bedre vitende osv.) spurte du meg om:

"HVA ER DET DU ØNSKER Å OPPNÅ?" Jeg svarte:

"
DET JEG ØNSKER Å OPPNÅ ER RETTFERDIGHET, - RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA." Men du svarte da at:

"DET ER RIKTIG AT DU TOK JOBBEN SOM FYLKESMANN I HEDMARK, MEN DU SKULLE SITTE UT PERIODEN SOM STORTINGSREPRESENTANT, FRAMTIL VALGET, OG ETTER VALGET F.O.M. 01.10.1997 SKULLE DU OVERTA FYLKESMANNSSTILLINGEN."

Du hadde beklaget deg med at du ikke kunne gjøre noe med mine problemer, ettersom du ikke hadde trædd i stillingen enda. (HADDE DU GLEMT? - Å FORKLARE MEG, AT ALLE STORTINGSREPRESENTANTER HAR ANLEDNING TIL Å TA OPP EN SAK I STORTINGETS SPØRRETIME???)

Etter at du hadde trædd i Stillingen som Fylkesmann i Hedmark, hadde du i november 1997 tilbudt meg arbeide (På hypotetisk grunnlag), som jeg da kom med følgende presisering til deg. Etter som jeg bodde på gaten i over 1 ½ år, hvor jeg hele tiden ligget på ergonomisk fullstendig gal måte og følgelig er kroppen min misbrukt i høyeste grad. Da jeg på grunn av sult er både undervektig ( - 21 kg) og underernært, feilernært, plaget av sult, kulde, varme, vind, snø, regn, osv.

        Under slike omstendigheter er det vanskelig å gjøre en manns jobb. Jeg hadde forklart deg i tillegg at: Hvis jeg skal kunne gjøre en skikkelig arbeidsinnsats, måtte jeg ha normale bo forhold, spise normal mat/mengde i noen måneder, slik at jeg kunne komme opp i normal vekt, opparbeide fysisk og psykisk overskudd. (Men det ville da forutsette, normal økonomisk grunnlag, normal bo forhold, dekning av medisin/legeutgifter osv. se de 6 punktene som saken er definert og dokumentert på). Og dette var du helt enig med meg.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/7

Istvan Ladiszlaidesz                       23.06.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

I begynnelsen av desember 1997, hadde du tilbudt meg et sted å bo (På hypotetisk grunnlag), med både dekning av husleien og de kommunale utgiftene. Da svarte jeg følgende:

Å ha et sted å bo er veldig viktig, men jeg har skissert tidligere for deg hva problemet består av, i 6 punkter, hvor en av de seks punktene er selvfølgelig ET STED Å BO, og at alle dokumenter foreligger i saken (alle dokumenter er historiske, ingenting mangler eller må fremskaffes), og jeg sa følgende til deg:

"JEG HAR DEFINERT PROBLEMENE I SEKS PUNKTER OG ALLE DOKUMENTENE FORELIGGER HOS DEG. DET JEG ØNSKER ER, EN SAMLET HELHETSVURDERING OG EN SAMLET LØSNING, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAES HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA"

Og etterpå stilte jeg følgende spørsmål til deg:
"HVOR LANG TID TRENGER DU MED RIMELIGHET, FOR Å GJØRE EN SAMLET HELHETSVURDERING OG EN SAMLET LØSNING, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA."

Du svarte: "TO UKER!"

Vi ble enige om å møtes den 19.12.1997. Da jeg kom den 19.12.1997 har du ikke gjort den helhetsvurderingen og helhetsløsningen som vi ble enige om 2 uker tidligere, tvert imot, du foreslå at:

"JEG SKULLE KOMPROMISSE!",
 

Og kompromisset skulle bestå av, at disse folkene som hadde tvunget meg på gaten, nektet meg mat, plyndret meg for eiendeler, at disse skulle slippe å ta ansvar for sine lovstridige handlinger.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/7

Istvan Ladiszlaidesz                        23.06.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Men da svarte jeg at:
"DISSE DOKUMENTENE SOM ER LAGT FRAM I SAKEN, OG SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM SAKEN ER DEFINERT PÅ, DISSE DOKUMENTENE ER IKKE LAGT FRAM MED 30 % ELLER 50 % INNBAKT PRUTNINGSMONN, OG AT JEG ØNSKER FREMDELES RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, SLIK JEG HADDE SVART PÅ DITT SPØRSMÅL I STORTINGET I JUNI 1997":

"Om hva er det jeg ønsker å oppnå?"

MERK! - Jeg er i skrivende stund fremdeles -22 kg undervektig.
- Jeg
bor fremdeles på gaten
- Jeg er fremdeles frarøvet kr 6 700,- pr mnd Fast Sosialhjelp.
Siden du hadde lovet om å ta en helhetsbeslutning, angående saken i desember 1997 er gått 1½ år dvs. du hadde 39 ganger 2 uker på deg (i tillegg til de to ukene du sa du trengte for å løse mine problemer i henhold til de seks punktene som problemene er definert på og som dokumentene understøtter), for å kunne oppfylle, hva du hadde lovet. MERK! Det har ikke skjedd noen som helst endring i min livssituasjon, som kunne ha svekket sakens aktualitet.

HVORFOR IKKE LØSE PROBLEMET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA OG DEN LOVEN SAKEN ANGÅR, OG I HENHOLD TIL DIN ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE?

F.o.m. Desember 1997 kommer vi inn i en ny variasjon av problemene, der du hver måned fram til slutten av mai, hadde du hver måned på vår personlige samtale beklaget deg med, at du ikke kunne gjøre noe pga. at saksgangen fra Sosialkontoret (hvor den gang gikk saksgangen med søknad, avslag og anke på ordinær vis, hver måned) ikke kommet fram til Fylkesmannens kontor (avstanden er 3 - 4 kvartaler i samme by).

Det tok ikke mer enn ÅTTE MÅNEDER (slå den) at saksgangen endelig nådd fram til Fylkesmannens kontor. (Men du fant ingen grunn til å gjøre noe med det). Og endelig den 20.05.1998 forelå også Fylkesmannens vedtak, som var signert både av avdelingsleder ved Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens ktr. Arne Georg Larsen og av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Etter å ha lest innholdet av Fylkesmannens vedtak og ikke hadde fått noen ting til å stemme med virkeligheten, hadde jeg bare en ting å gjøre:

Jeg samlet dokumentene og kom til vårt neste møte, der jeg PLUKKET HELE FYLKESMANNENS VEDTAK FRA HVERANDRE, MED DE RETTE DOKUMENTENE.

(Det kryr av gale forestillinger og fakta), hadde jeg notert øverst på Fylkesmannens vedtak, som du ble oppmerksom på også og tok bryet av å lese hva jeg hadde notert på Fylkesmannens vedtak. Verken under, eller etter at jeg var ferdig med å dokumentere at ingenting stemte i Fylkesmannens vedtak, med de framlagte dokumenter, hadde du noen som helst motforestillinger angående disse dokumentene som jeg hadde lagt fram.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/7

Istvan Ladiszlaidesz                        23.06.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        Og hvordan kunne du hatt det?, - når jeg hadde understøttet alt med fakta, som ikke lot seg motbevise, men du løftet ikke en finger deretter, for å rette på de gale forholdene, til tross for at jeg beviste med dokumenter at unnlatelse av å ta hensyn til søknadene, avslagene og ankene i perioden mellom 27.09.97 til desember 1997 omfattet også dokumentasjon som ble på ny innlevert til Hamar Sosialkontor, i fra Østre Toten Sosialkontor om FAST SOSIAL -HJELP kr 6700,- pr. mnd. som omfattet fullfinansieringen også av min nå varende bil, som ble kjøpt i 1993 (da var bilen 10 år gammel) og hadde en månedlig avdrag på kr 1600,- pr mnd og full dekning av husleien inkludert også de kommunale utgiftene på kr 3440,- pr mnd. og Bostøtte på kr 1800,- pr mnd.

Disse dokumentene hadde jeg i første omgang, ble nektet time på Sosialkontoret for å kunne innlevere sammen med andre relevant dokumentasjon for mine inntekter og utgifter.

Deretter har både saksbehandler Bente Nygaard og avdelingsleder Vigdis Lodding benektet kjennskap til i advokat Arvid Brobakkens nærvær. Da jeg deretter igjen innlevert dokumentene på ny til Sosialkontoret, en uke før vår neste møte sammen med advokaten, og jeg i brev ba spesielt om at Sosialkontorets representanter skulle lese dokumentene FØR de skulle møte opp på vårt neste møte.
 
       Advokaten ble også oppdatert med samme brevet. Til tross for det, hadde min saksbehandler Bente Nygaard og avdelingsleder Vigdis Lodding møtte opp på vårt møte sammen med advokaten og meg, UTEN Å HA LEST DE INNLEVERTE DOKUMENTENE FOR SAKEN! Og de hadde beklaget seg med at:

VI HADDE IKKE TID TIL Å LESE!?!?

MEN!
Grunnlag til å gjøre vedtak hadde de godt nok, for å TVINGE meg på gaten, NEKTE meg mat, husleie, strøm, legeegenandeler, legeforordnede medisiner osv. og i tillegg PLYNDRE meg for innbo. Men selv om gjennom saksgangen ble disse dokumentene "UNDERSLÅTT" kan ikke det frita deg for ansvar:

FORDI:
du selv ble oppdatert av meg hver måned angående søknad, avslag og påfølgende anke, som jeg hadde fremmet ved Hamar Sosialkontor, og i tillegg hadde du selv sittet inne med 2 + 72 siders dokumentasjon som jeg allerede i juni 1997, på Stortinget overrakt til deg, (da du ikke hadde mottatt min 2 + 72 siders personlig/rekommandert brev med de samme dokumentene, som jeg sendte deg, enda et halvt år tidligere, den 16.12.1996).

FRI RETTSHJELPS søknaden som normalt tar en uke for å behandle søknaden og å gjøre vedtaket ferdig, har stått i stampe i et halvt år!?! Når jeg endelig fikk tilsendt vedtaket om FRI RETTSHJELP datert den 03.06.1998 ved Olav Leite og Grethe Lind, der det står at jeg fikk bevilget FRITT RETTS RÅD med inntil 5 timer, - problemet er at jeg ikke hadde søkt om FRITT RETTS RÅD, men det jeg hadde søkt er: FRI SAK FØRSEL.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/7

Istvan Ladiszlaidesz                        23.06.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        På vårt neste personlige samtale tok jeg med meg den godkjente og signerte kopi av min FRI RETTSHJELPS søknaden, slik at du kunne se med blott øye, hva jeg hadde søkt og hva jeg hadde fått bevilget. Og til tross for at jeg hadde anket vedtaket og vedlagt også beviset for at jeg søkte FRI SAKFØRSEL og det jeg fikk bevilget var FRITT RETTS RÅD, hadde ikke Grethe Lind og Olav Leite gjort noe med saken.

        Men til tross for at du hadde dokumentene i dine hender, fant du ingen grunn til å gjøre noe med saken. Angående om den leiligheten som jeg hadde fått tilbud om, hadde du vart helt enig med meg om at, det fungerer ikke hvis man i et hus med flere leiligheter må en gå fra stua til soverommet over fellesarealet i huset. Men til tross for det hadde du nevnt flere ganger også i Fylkesmannens vedtak, som om tilbudet om leiligheten, var et reelt alternativ.

SKATT: Før jeg flyttet til Hamar fra Østre Toten, ble jeg trukket for både skatt og i tillegg måtte jeg betale restskatt, til tross for at jeg hadde blant annet Kr 72 000,- bil lån som Østre Toten Sosialkontor fullfinansierte. Da jeg flyttet til Hamar 01.07.1995 fikk jeg første gang utbetalt skattepenger mellom kr 4 - 5000,- fra Østre Toten. MERK! Bil lånets avdrager løp f.o.m. november 1993. I 1996 etter at jeg ble tvunget på gaten, fant skattemyndighetene på Hamar ut at jeg ikke skulle betale skatt i det hele tatt.

I 1998 fikk jeg igjen etterskuddsskatt på kr 1 300,- som jeg søkte fritak for. (Og det ble aldri fremlagt mer vektige dokumenter for å få fritak), men jeg ble likevel trukket for beløpet. Jeg nevnte det til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og Fylkesmannen foreslå at jeg skulle anke avslaget??? Siden ble skattetrekket økt fra 2 til 4 prosent. Da jeg hadde henvendt meg til skattekontoret med relevante dokumenter i håp om å få gehør for mine problemer. På skattekontoret fikk jeg snakke med Tore Sandvik. Først sa Tore Sandvik at han ikke kunne gjøre noe idet hele tatt, imens han motstrebende begynte å lese mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen datert den 23.10.1996.

Etter å ha lest mesteparten av brevet (Om hvilken ulovligheter Hamar sosialkontor brukte for å tvinge meg ut på gaten), orket han ikke lese mer og la fra seg brevet og sa, han vil heller se på mine skattepapirer. Etter at jeg hadde forklart om flere lovstridige handlinger, både ved Hamar Sosialkontor og ved Fylkesmannens kontor, kom Tore Sandvik underveis med flere usaklige bemerkninger og deretter fant han ut at han kunne gjøre noe.

Jo han skulle fordoble skatten til 6 %, til kr 504,- pr mnd. når ingen av mine økonomiske omstendigheter har endret seg i nevneverdig grad. Dvs. Jeg bor fremdeles på gaten, sulter, er underernært, feilernært, undervektig (-21 kg under min idealvekt), og fremdeles frarøvet kr 6 700,- pr. mnd. som dokumenterbart inneholdt: Husleie/kommunale utgifter, bil lån og bostøtte. Når jeg attpå til har hatt to hjerteoperasjoner og har kunstig hjerteklaff, setter det disse umenneskelige handlingene i en enda grusommere belysning.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/7

Istvan Ladiszlaidesz                        23.06.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        I 1997 - 1998 hadde du sagt til meg at "Jeg har alle dokumentene (og du hadde), og du skal alene sørge for løsningen i saken, da du sitter med alle tråder." JA, - etter at saksgangen fra Hamar Sosialkontor etter 7 - 8 måneder, endelig nådd fram til Fylkesmannens kontor. Så, - forelå også Fylkesmannens vedtak i saken den 20.05.1998, SOM IKKE HADDE NOEN SOM HELST ROT I VIRKELIGHETEN, og som jeg beviste deg også med dokumenter som ikke lot seg motbevise, på vårt påfølgende, månedlige samtale. Jeg kan bare med beklagelse konstatere at, du til tross for din ansvars og myndighetsområde som følger med din stilling som Fylkesmann, ikke hadde du  gjort nevneverdig ting, for å rette på de dokumenterbare ulovligheter som ble begått mot meg fra ansvarlige personers og myndigheters side.

Ut i fra din ansvars og myndighetsområde og disse dokumentene som forelå i saken, kunne du og burde du ha løst saken i løpet av en måned, etter at du hadde trædd i stillingen som Fylkesmann, den 16.10.1997. Men du kunne ha løst saken enda tidligere, - hvis du hadde som Stortingsrepresentant i juli 1997, hadde gjort bruk av din rett som Stortingsrepresentant og tatt opp saken i Stortingets Spørretime. For ikke å nevne det personlige rekommanderte brevet med 2 + 72 siders dokumentasjon som jeg hadde sendt til deg ytterligere et halvt år tidligere den 16.12.1996, som på en forunderlig måte også forsvunnet, og ikke nådd fram til deg.

DU HAR DESSVERRE EN SÆRDELES FREMSKUTT ANSVARLIG POSISJON I DENNE SAKEN, SOM DU ALDRI KAN FRASKRIVE DEG FOR.

Og slik det ser ut til, - er det stor sannsynlighet for at INGEN! - hverken folk på Østre Toten/Oppland hvor ulovlighetene stammer fra, eller folk på Hamar/Hedmark som hadde tvunget meg på gaten, nektet meg mat, medisiner, legeegenandeler osv. og plyndret meg for eiendeler, eller folk i overordnede stillinger i Oslo, - Rikstrygdeverket, Sivilombudsmannen, en haug med Stortingsrepresentanter etc. eller DU blir tatt til ansvar for noen gang her på jorden. Og kanskje til og med dør jeg også, uten å ha fått rettferdighet, selv om jeg kan dokumentere ulovlighetene.

Men jeg er viss på at det finnes en HØYERE DOMSTOL, hvor ingen av de skyldige kan gjemme seg for, eller får hjelp av kolleger/venner, overordnede, underordnede, for å kunne dekke over de lovstridige handlingene. Foran GUDS domstol er det bare sannheten som teller, og dit skal alle sammen som er implisert i denne skitne saken, - før eller senere. Det som står her i brevet er ikke alt.

Virkeligheten er mye verre, men uansett hvordan dette til syvende og sist vil gå, er jeg ikke oppgitt, eller har vart inn på tanken om å gi etter for ulovlighetene, som selveste Kåre Willoch (ex Statsminister) hadde oppfordret meg til, for fem år siden. Og som folk for fem år siden 01.07.1995 her på Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor m. fl. gjort alt for å oppfylle på ulovlig grunnlag:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/7

Istvan Ladiszlaidesz                        23.06.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

- FOR Å "HJELPE" MEG TIL Å REISE TILBAKE TIL UNGARN.

MERK! Jeg har BARE norsk Statsborgerskap!

Men
jeg er skuffet over at de ansvarlige personer og myndigheter, viser en slik mangel på MORAL, YRKESETIKK OG VILJE OGSÅ TIL ULOVLIGE HANDLINGER, og viser fullstendig fravær av MEDMENNESKELIGHET, som det er blitt gjort også her på Hamar.

OG JEG KAN BARE BEKLAGE PÅ DINE VEGNE AT - DU GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DISSE FOLKENE, OG UNDER DIN BESKYTTELSE FOR DISSE FOLKENE LOV, TIL Å FORTSETTE DE ULOVLIGE HANDLINGENE, SOM TVUNGET MEG PÅ GATEN, NEKTET MEG MAT, MEDISINER, LEGE -EGENANDELER, OG SOM PLYNDRET MEG FOR INNBO, OG PÅ DEN MÅTEN PÅFØRT MEG ENORME LIDELSER.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI: bl.a.
HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell M. Bondevik


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                        28.09.1999

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann i Hedmark
Statens Hus
2300 HAMAR

I NILS BARMOENS "MELDING OG VEDTAK" FRA 02.07.99, BLE DET ENDA ENGANG BEKREFTET AT MORALEN OG YRKESETIKKEN BEFINNER SEG PÅ SAMME LAVMÅL SOM I ALLE ÅR TIDLIGERE!

1. Mine tre søknader på Sosialkontoret av 10.02.99, 02.03.99 og 29.03.99 ble holdt tilbake uten grunn!
2. "Søker har hatt konkrete tilbud fra kommunen om leie av kommunal bolig…".

Jeg har aldri fått ett tilbud som var akseptabelt! Når jeg ble først frarøvet av samme Sosialkontor husleie pengene inkludert de kommunale utgifter (dokumenterbar fakta), og deretter tilbyr samme Sosialkontor et sted å bo (uten å dekke inn MANKOEN kr 3400,- pr. mnd. husleie inkl. kommunale utgifter, bostøtten på kr 1800,- pr. mnd. og Billånet på kr 1600 pr. mnd. Hvordan kunne jeg inngå en leiekontrakt når jeg ikke hadde de pengene som skulle dekke husleien og de kommunale utgiftene? (Er det noen som kan forstå logikken?).

        Dessuten hadde den ene leiligheten ikke bad og i tillegg befant leiligheten seg i Hamar sentrum. (Begge de tingene er hver for seg, også diskvalifiserende). Den andre leiligheten på Ridabu: Der måtte man gå gjennom fellesarealet i huset hvis jeg skulle gå fra stue til soverommet! Jeg drøftet også dette tilbudet med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, på en av mine månedlige samtaler med han, og han sa seg helt enig i at, å gå fra stue til soverommet gjennom husets fellesareal (i et flermannsbolig), er ikke brukbart.

1. "Søker argumenterer med at leieutgiften var så høy…" Det har jeg aldri argumentert med! Men jeg har sagt at jeg ble frarøvet kr 6 700,- FAST SOSIALHJELP pr. mnd. siden jeg hadde flyttet til Hamar. Og i de kr 6 700,- var inkludert både husleien, de kommunale utgiftene og bil lånet, med henholdsvis kr 3 400,- og kr 1 600,- pr mnd. og Bostøtte på kr 1 800,- pr. mnd.

2.
"Det vises for øvrig til samtale på Sosialkontoret den 29.06.99 med Sosialleder Jon B. Hansen, Helga Bjørnstad og Nils Barmoen…". "Sosialkontorets hensikt med dette møtet var å gjennomgå de nevnte søknader om Sosialhjelp, samt om mulig å komme frem til løsning på boligproblemet".

       Jeg henviser til mine brev av 09.04.99, 27.04.99 og 30.06.99 til Sosialleder Jon b. Hansen. I brevet til Sosialleder Jon B. Hansen står det klart på side 5/7 at jeg ønsket at: Sosialleder Jon B. Hansen , Helga Bjørnstad og Nils Barmoen skulle lese de, på ny innleverte dokumentene og da skulle de hatt de nødvendige bakgrunnskunnskapene. Deretter skulle jeg ha en time som jeg ba om i klar tekst i mitt brev av 09.04.99, både for å gi supplerende opplysninger og understøtte mine påstander med relevante dokumenter.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                        28.09.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Men da jeg møtte opp på det møtet, hadde vist seg at Sosiallederen Jon B. Hansen benektet å ha lest verken de forhåndsinnleverte dokumentene, eller mine brev som var adressert direkte til han, og var mottatt ved Sosialkontoret av Anne Bråthen. Er det slik at noen trikser og mikser med Sosiallederen Jon. B. Hansens brev, - eller hadde Sosialleder Jon b. Hansen valgt å late som om han ikke er klar over hva saken går ut på?

3. "Søker var ikke villig til å diskutere dette, og forlot møtet etter kort tid" Se brev til Sosiallederen Jon b. Hansen den 09.04.99 og 30.06.99.

4.
"Bakgrunnen for kravet er at man mottok løpende Sosialhjelp kr 6700,- pr. mnd. fra tidligere oppholdskommune". Jeg hadde FAST SOSIALHJELP, fast Sosialhjelp er en oppgradering av vanlige (supplerende Sosialhjelp). "Etter vår vurdering har søker fått forklart, Hamar kommunes prinsipp ved beregning av Sosialhjelp". Noen prinsipp ved Hamar Sosialkontorets beregning av Sosialhjelp har jeg aldri fått greie på, men jeg har erfart igjen hvor lavt moral og yrkesetikk kan synke hos ansvarlige/offentlige ansatte, se også brev Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.97

Min subjektiv vurdering er at Sosialleder Jon B. Hansen var (lurest) av alle pga. at han rett og slett meldt seg ut av saken ved å (nekte?) for å ha lest noen som helst dokumenter som angår saken.

Nils Barmoens situasjon er mye vanskeligere, da han på etterskudd den 15.09.99, innrømmet at han hadde lest de innleverte dokumentene. Han påstå også da, at han hadde også sagt at han leste dokumentene på den omtalte møte med Sosialleder Jon B. Hansen den 29.06.99. Hvis han hadde lest dokumentene, da visste han også at jeg kom til den avtalte møte på den 29.06.99 for å ta DEN TIMEN som jeg ba om i mitt brev av 09.04.99 for å understøtte tidligere innleverte dokumenter med relevant dokumenter og gi supplerende opplysninger. Men Nils Barmoen var taus og han støttet ikke meg på noen måte til tross for, at det jeg har sagt var 100 % korrekt.

Og det er enda verre for Nils Barmoen fordi: hvis han virkelig kjenner til sakens dokumenter, hvordan kunne han da, med god samvittighet "forfatte" MELDING OM VEDTAK fra Hamar Sosialkontor den 02.07.99. Men brevet som Nils Barmoen hadde "forfattet" den 02.07.99 kan settes sammen med alle de tidligere vedtakene fra Hamar Sosialkontor, for den er godt egnet til å villede omgivelsen, og gi en slags legalitet for vedtaket og kanskje mindre frynsete samvittighet for forfatteren?!?

MERK! Jeg har ikke hatt inntektsgivende arbeide i 23 år. Jeg ble nektet arbeide i 23 år. (Dokumenterbar fakta) Siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.95 - ble jeg i tillegg tvunget på gaten, nektet mat osv. og plyndret for eiendeler. Jeg både frøs og sultet mye. Men til tross for det, ville jeg ikke byttet med noen av mine (bødler), fordi engang skal alle som en - stå til ansvar for sine gjerninger -ugjerninger overfor Guds domstol. Der skal jeg få rettferdighet, men hvordan skal disse folkene som har ansvaret for dette her, - rettferdiggjøre seg overfor Gud?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                        28.09.1999                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


BREVETS AKTØRER:
Sosialleder Jon B. Hansen
Saksbehandler Helga Bjørnstad
Økonom? Nils Barmoen


GULLKORN: ”Den krever sin urimelige rett, som løper fra sitt naturlige vett.”

SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 1/3

Postterm. Boks. 4301
2308 HAMAR                        15.12.2000

Til: Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Einar Busterud Ordfører
Fam. og Sos. avdeling ved Fylkesmannens kontor v. Ellen Catherine Trosvik
Jon B. Hansen, Sosialleder


Jeg henviser til Deres brev av 08.12.2000 hvor jeg inviteres til møte med de overfor nevnte personer, den 15.12.2000, kl 13.30 hos Fylkesmannen.
Fra tidligere har jeg beskrevet bl.a. Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors virke i forbindelse med mine problemer slik:

"UTEN OM TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN, ER DET INGEN SOM HADDE GJORT DEN JOBBEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å GJØRE, - I ALLE LEDD I ORGANISASJONS HIERARKIET!!!"

Tvert imot! Når jeg hadde fått anledning, for å kunne presentere mine problemer i en time på Hamar Sosialkontor og jeg skulle understøtte mine påstander med relevant dokumenter til:

- Sosialleder Jon B. Hansen
- Nils Barmoen og
- Helga Bjørnstad


Ble jeg ikke bare nektet DEN TIMEN, men Sosiallederen Jon B. Hansen umiddelbart meldt seg ut av saken, ved at HAN IKKE HADDE LEST NOEN AV DE DOKUMENTENE som ble innlevert i god tid på forveien og som skulle dannet bakgrunnskunnskapen hos de tilstedeværende, men etter at de andre heller ikke ga uttrykk for at de hadde lest dokumentene, som ble innlevert i god tid på forveien og som skulle dannet bakgrunnskunnskapen hos de tilstedeværende, ba jeg disse folkene om å sette seg inn i saken og ta kontakt med meg på ny, når de hadde lest dokumentene. For å komme til en avtalt møte uten å være forberedt (lest relevant dokumenter som på forhånd var innlevert i god tid), er det sløsing med skattebetalernes penger og direkte skader min sak!

Deretter kom Nils Barmoens fullstendig forvrengt fremstilling av møtet, (se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.09.1999). Men brevet fra Nils Barmoen hovedsaklig etterstrebet å gi en skinn av interesse av og å gi "LEGALITET" for Hamar Sosialkontorets "VELVILJE". Senere kom ytterligere en ondsinnet løgn "SKRIFTLIG" fra Nils Barmoen om at:

"SØKEREN IKKE HAR ORDINÆRE HUSLEIEUTGIFTER, DA HAN SELV VALGT Å OPPHOLDE SEG I SIN BIL"

Man kan tenke seg, at brevet var datert desember 1999 og det var siste vedtak som Nils Barmoen gjorde for meg, før han tok ett års permisjon f.o.m. Jan 2000 og ut året.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       15.12.2000                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Og den nye saksbehandler som skulle ta over etter Nils Barmoen, selvfølgelig skulle sjekke opp på data hvilken vedtak var de siste, - og fikk servert de gale opplysningene SOM OM DE VAR SANNE!

DE HER NEVNTE ULOVLIGHETER/LØGN ER BARE EN LITEN DEL AV VIRKELIGHETEN VED Hamar Sosialkontorets aktivitet om å TVINGE MEG PÅ GATEN, NEKTE MEG MAT OG PLYNDRE MEG FOR EIENDELER er beskrevet mer i detalj i brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997.

Til tross for en slik bakgrunn, er jeg ikke negativt innstilt til å møte opp og håper på en HEDERLIG løsning av mine problemer som i HOVEDSAK er skapt av: HAMAR SOSIALKONTOR i skjønn forening med FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN V. FYLKESMANNENS KONTOR og HAMAR TRYGDEKONTOR med flere.

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS PUNKTER:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreligger alle dokumenter i saken og understøtter de seks (syv) punktene som her er skissert. Og jeg ønsker fremdeles (som i 1997) en samlet løsning av problemene, hvor alle de seks punktene tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta.

MERK!!! Jeg er fremdeles ikke villig til å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Jeg går med ÅPENT SINN til møtet den 15.12.2000 i håp om at:
- MORAL
- YRKESETIKK
- MENNESKELIGHET
- BARMHJERTIGHET vil bli ledetråden på møtet.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       15.12.2000                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann m. fl.

EN FREDFULL JUL OG ET VELSIGNET
GODT NYTT ÅR ØNSKES AV:
Istvan Ladiszlaidesz

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Vedlegg:  
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 23.10.1997
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 28.09.1999
Hamar Sos. ktr. v. Astrid Holmgren Nilsen 20.11.2000

KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sos. avdeling. v. Fylkesmannens ktr. Ellen Catherine Trosvik og
Sosialleder Jon B. Hansen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                                       

1/6

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                       
11.01.2001

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Statsetatenes Hus
2300 HAMAR

RETT TIL Å MYRDE!?!? HELLER MORD ENN VANÆRE!!!

Jeg har gjentatte ganger erfart at, da jeg hadde sendt brev i Posten, som også inneholdt fellende dokumenter, ble brevene rett og slett borte (hos Posten?) (hos de som har fullmakt til å håndtere post?), eller hos en, eller annen UHEDERLIGE SJEL som sørger for at mine brev ikke kommer frem, selv om brevet er sendt som PERSONLIG, REKOMMANDERT brev med MOTTAKERBEVIS. Jeg har sendt slike brev, bl.a. da varende Stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen, nå Fylkesmann i Hedmark, 6 brev - (i 2003 14 brev) til Statsminister Kjell M. Bondevik, nærmere 10 brev til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsråder osv.

Hvis brevet blir besvart (i to tilfeller), så besvares brevet av:
- UVEDKOMMENDE, UTEN Å TA HENSYN TIL MITT BREVS INNHOLD, OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE KOSTES UNDER TEPPET.
Imens jeg holdt på å skrive mitt siste brev til HKH. Dronning Sonja den 16.07.1999, bemerket jeg at:

HVILKEN ULOVLIGHETER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, VIL NESTE GANG BENYTTE SEG AV, FOR Å STANSE MEG, FOR Å KUNNE FORTSETTE Å KREVE RETTFERDIGHET, I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA.

I løpet av en uke kom svaret også! Uten at jeg fikk formel anmeldelse, ble jeg innkalt til Hamar Politiet v. Arne Røste, hvor jeg ble presentert en anmeldelse, hvor jeg beskyldes for å ha fremlagt:

MORD TRUSLER, mot Statssekretær Kari Husøy i Regjeringskvartalet den 27.01.1999.

Da jeg ba om å få en KOPI av anmeldelsen, - kunne jeg ikke få det. Saken ble riktignok:

HENLAGT PÅ GRUNN AV BEVISETS, STILLING - den 14.12.1999. (se brev fra: Strand Hilde Hermanrud den 14.12.1999). Men henleggelsen hjalp meg ikke stort, da jeg i hele året 1999 og mesteparten av 2000 ble hindret effektivt i å kunne søke en hederlig løsning på problemene, både i Stortinget og i Regjeringsbygget.

        De grusomme ulovligheter jeg sliter med fra før, og de grove ulovligheter som jeg ble utsatt for i Stortinget den 27.01.1999 og 18.05.1999 og i tillegg (se brev til Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget den 26.05.1999.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/6

Istvan Ladiszlaidesz                       11.01.2001                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Og i tillegg MORD TRUSSEL beskyldningen mot Statssekretær Kari Husøy (Regjeringskvartalet), skulle sette meg i en så:

OPPGITT, REDD, RETTSLØS, HÅPLØS situasjon, at jeg "HELST" skulle DRATT TILBAKE TIL UNGARN, (Slik tidligere Statsminister Kåre Willoch personlig hadde forklart meg), og eller at jeg skulle GI OPP å forfølge saken og la de ansvarlige personer og myndigheter SLIPPE å ta ANSVAR for sine lovstridige og grusomme handlinger.

"BESTILLINGSTYVERIET" i min bil i januar 1999, skulle også sørge for å føle meg utrygg, redd og påføre meg økonomiske skade. Selv med god forsikringsdekning (Kasko og Europeiske reiseforsikring), ble det bare halvparten av de tapte eiendeler (kr24000,-) erstattet. Og , hvis jeg får lov til å framsi begivenhetene, blir BILFORSIKRINGEN REDNINGEN for de moralske misfostre, som har tvunget meg på gaten, (f.o.m. 01.04.1996) nektet meg mat og plyndret meg for innbo fordi:

Storebrand/IF hadde sagt opp min over 25 års forsikringsforhold i selskapet, (se brev den 31.01.2000, v. Harald Jacobsen og brev den 09.02.2000 I F skadeforsikring. Oppsigelsen er f.o.m. 01.04.2000.

 Det viser seg at jeg kan bare få tegnet ANSVARSFORSIKRING på bilen. Og hvis jeg har bare ansvarsforsikring, da blir bilen "FRITT VILT" for innbrudd. For, hva ville tilfredsstille (mine bødler) de ansvarlige personer og myndigheter?!? JO!!!

1.) Hensikten med å tvinge meg på gaten i 1996, var å skape en så ulevelig, oppgitt, håpløs, rettsløs situasjon for meg, at jeg hadde pakket sammen og reist tilbake til Ungarn (slik tidligere Stasminister Kåre Willoch personlig hadde oppfordret meg i februar 1995).

2.)
Skulle jeg forbli i Norge, da måtte jeg for det første: Kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta (slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreslå den 19.12.1997 (se brev den 23.10.1997), slik at de ansvarlige personer og myndigheter, IKKE BLIR TRUKKET TIL ANSVAR for sine lovstridige, grusomme handlinger, som å tvinge en hederlig menneske på gaten, nekte han mat og plyndre vedkommende for innbo. For det andre: Jeg skulle kvitte meg med bilen som dokumenterbart er fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor (som også fullfinansierte min forrige bil osv.).

 Man kan bare forestille seg, hvilken økonomisk belastning det hadde representert, å nedbetale (f.o.m. 01.04.1996 som uteligger), en restgjeld på bilen, som da var på over kr 40000,-, med en månedlig avdrag på kr 1 600,- pr. måned (da jeg samtidig ble frarøvet kr 6 700,- pr mnd FAST SOSIALHJELP som dokumenterbart dekket husleien og de kommunale utgiftene kr 3 400,- pr mnd og bil lånet på kr 1600,- pr mnd. og Bostøtte på kr 1800,- pr mnd.). Mens jeg hadde ikke bedt om en eneste utsettelse av de månedlige avdragene på kr 1600,- pr mnd.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/6

Istvan Ladiszlaidesz                       11.01.2001                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Alle avdragene var betalt punktlig (i motsetning til Østre Toten Sosialkontor se dok.), selv om jeg ikke hadde penger igjen til mat, - da sultet jeg.

3.) Helst vil de ansvarlige personer og myndigheter sørge for at, mine ORIGINALE DOKUMENTER som understøtter mine sannferdige påstander og som ved en rettferdig rettssak kunne avgjøre saken i min favør, - FORSVINNER på et eller annet vis.
Det åpner alle muligheter for de ansvarlige personer og myndigheter, hvis jeg blir nektet både Kasko og Europeiske reiseforsikring fordi:

A.) Man kan påføre meg økonomisk tap, ved innbrudd i bilen (Reisegods uten erstatning)

B.)
Man kan ved innbrudd, også tak i de ORIGINALE DOKUMENTENE, som ved en rettferdig rettergang kunne avgjort saken i min favør.

C.)
Man kunne stjele hele bilen, inkludert både klær, originaldokumenter osv. uten erstatning av noen slag, verken bil, reisegods eller dokumentene kunne erstattes.

Det er ikke tvil om at alternativ "C" ville vare mest ønskelig for de ansvarlige personer og myndigheter, som etter så mange års mislykkede, press, tvang og ulovligheter, ikke greide å få meg til å forlate Norge, eller å ha fått meg til å kvitte meg med "KRONBEVISET BILEN" og de har heller ikke klart å få meg til å trekke tilbake kravet om at, de ansvarlige personer og myndigheter skal ta og taes til ansvar for sine lovstridige, dokumenterbare handlinger.

Jeg sulter mye, er undervektig (-20 kg), er underernært og feilernært, fryser mye, er plaget av sol, regn, snø, vind for å kunne overleve som UTELIGGER fra dag til dag. Men til tross for en så umenneskelig, grusomt, påtvunget livssituasjon, har jeg aldri mistet 100 % psykisk og moralsk kontroll. Og alle mine handlinger, selv under slike forhold, er det verdig en HEDERSMANNS handling, hvor jeg aldri har behøvd å beklage selv noe.

Dess større grunn har de ansvarlige personer og myndigheter, å beklage sine handlinger, MEN NEI , hittil hadde de bare vært opptatt av å presse meg, med alle tenkelige midler, for at jeg skulle frafalle rettferdige krav, om at folk som har handlet mot bedre vitende og på lovstridig grunnlag, at disse tar og taes til ansvar for sine handlinger, i henhold til dokumenterbar fakta.

        Hadde Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen holdt sitt lovnad den 05.12.1997 om at han trengte to ( 2 ) uker, for å gjøre en samlet helhetsvurdering og en samlet løsning, i henhold til dokumenterbar fakta og i henhold til de seks punktene som problemet er definert og som dokumentene understøtter. Men, den 19.12.1997 var dagen, da løsningen fra Fylkesmannen skulle ha foreligget. Men, NEI! Det ble med det, at jeg ble oppfordret av Fylkesmannen om å:

"KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!?!"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/6

Istvan Ladiszlaidesz                       11.01.2001                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

(Stakkars Sigbjørn Johnsen Fylkesmann, hva måtte han gjennomgå, for å forklare meg mot bedre vitende og til tross, for de dokumentene som forelå, at jeg skulle kompromisse).

Jeg kan bare gjenta her igjen, slik jeg hadde beskrevet i mitt brev den 23.06.1999, at Fylkesmannen har et særlig ansvar i denne saken, som han ikke kan fraskrive seg. Denne saken skulle aldri utartet seg på denne måten, og det er fullstendig uverdig for Norge som RETTSSTAT!!! - hvor et HEDERLIG MENNESKE FULLSTENDIG FRARØVES HELT ELEMENTÆRE MENNESKERETTIGHETER, AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, og de dekker over hverandres ulovlige handlinger og hindrer med alle midler for, at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til offentligheten og til de ansvarlige myndigheter.

Etter et opphold fortsetter jeg med brevet.
Den 05.12.2000 hadde jeg en av mine månedlige samtaler med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, da han luftet tanken om en SAMTALE/MØTE i nær fremtid, hvor også Ordfører Einar Busterud med flere skulle delta. "INVITASJONEN" kom også den 08.12.2000 og var berammet til den 15.12.2000 kl 13.30 hos Fylkesmannen.

TIL STEDE VAR:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sos. avd. v. Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Hamar Sos. kontor v. Sosialleder Jon B. Hansen

       
Min tidligere erfaring med slike møter ved Hamar Sosialkontor (se brev:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.09.1999 som viser hvordan man ved Hamar Sosialkontor gjør narr av meg og på etterskudd "RETTFERDIG GJØR DE SEG SELV, MED ONDSINNET LØGN", både for å skade meg og min sak. Jeg hadde ingen grunn til å vare optimist på forhånd, men jeg håpet på det beste, ettersom det var Fylkesmannen som står for møtet.

Da jeg møtte opp til møtet, et kvarter tidligere enn avtalt ved Fylkesmannens kontor, kom bort og hilste på meg, både Sosialleder Jon B. Hansen og Familie og Sosialavdelingens representant Ellen Catherine Trosvik, (jeg kjente ikke igjen Sosiallederen, og jeg har aldri før møtt Ellen Catherine Trosvik) - og da benyttet jeg anledningen om å spørre begge to om de hadde lest relevant dokumenter for saken og i tilfelle hva? Ellen Catherine Trosvik svarte at hun ikke hadde lest noen dokumenter angående saken! Sosialleder Jon B. Hansen har også tidligere benektet enhver kjennskap til saken og han gjorde det denne gangen også. (se brev den 28.09.1999.)

Da vi etter hvert kom inn i møte salen viste det seg at, heller ikke Ordfører Einar Busterud hadde lest relevant dokumenter for saken! Jeg bemerket umiddelbart etter at vi hadde satt oss ved bordet at:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/6

Istvan Ladiszlaidesz                       11.01.2001                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

JEG VET IKKE HVILKEN HENSIKT DETTE MØTE SKULLE HA, DA INGEN AV DE TRE PERSONENE UTEN OM FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE LEST NOEN DOKUMENTER SOM ANGÅR SAKEN.

Da ba jeg om å få presentere, for disse tre personene mitt brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997, hvor jeg beskrev i detalj, hvilken ulovligheter Hamar Sosialkontor benyttet seg av i 1995 og 1996, for å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for eiendeler (innbo).
        Fylkesmannen etterpå presenterte tilbudet: At jeg aller først skulle få løst BOLIG PROBLEMET og deretter kunne jeg jobbe videre med de andre problemene. (Problemene har vart definert i mange år, i seks punkter). Da jeg etter hvert fikk ordet, påpekte jeg at i begynnelsen av desember 1997, hadde Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreslått at:

"DU KAN FÅ ET STED Å BO, MED DEKNING AV HUSLEIE OG DE KOMMUNALE UTGIFTENE"
Jeg svarte:

"JA DET ER VIKTIG Å HA ET STED Å BO, MEN JEG HAR DEFINERT PROBLEMENE I
SEKS (6) PUNKTER, OG ALLE DOKUMENTENE FORELIGGER (OGSÅ HOS FYLKESMANNEN), I SAKEN OG DOKUMENTENE UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMET ER DEFINERT PÅ. DET JEG ØNSKER, ER EN SAMLET HELHETSVURDERING HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA."
Da stilte jeg følgende spørsmål til Fylkesmannen:

"HVOR LANG TID TRENGER DU MED RIMELIGHET FOR Å GJØRE EN SAMLET HELHETSVURDERING OG EN SAMLET LØSNING, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS MED OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA".
Fylkesmannen svarte:    "TO (2) UKER"
Vi ble enige om å ha ny møte den 19.12.1997. Da jeg kom den 19.12.1997 foreslo Fylkesmannen at:

"JEG SKULLE KOMPROMISSE"?!?!

Jeg svarte at:

"DISSE DOKUMENTENE SOM ER LAGT FRAM I SAKEN OG SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, DISSE DOKUMENTENE ER IKKE LAGT FRAM MED 30 % ELLER 50 % INNBAKT PRUTNINGSMONN. OG JEG KAN BARE GJENTA IGJEN SLIK JEG SVARTE PÅ DITT SPØRSMÅL I STORTINGET I JUNI 1997, DA DU SPURTE "HVA ER DET DU VIL OPPNÅ?" JO, SVARTE JEG, DET JEG ØNSKER ER RETTFERDIGHET, RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA. OG DET ØNSKER JEG FREMDELES OG DER ER INGEN PLASS TIL KOMPROMISS".

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/6

Istvan Ladiszlaidesz                       11.01.2001                          
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        Og jeg gjentok den 19. desember 1997 at noen kompromiss fra min side, med sannheten og dokumenterbar fakta vil ALDRI foreligge. Og jeg har påpekt at: I desember 1997 trengte Fylkesmannen 2 uker for å gjøre en SAMLET LØSNING i saken, hvor alle de seks punktene skulle løses i henhold til dokumenterbar fakta og den 19.12.1997 SKULLE LØSNINGEN HA FORELIGGET OGSÅ! Men det gjorde det ikke og siden er det gått 3 år ((3x52) : 2)= ca 75 ganger 2 uker som Fylkesmannen hadde til rådighet for å løse problemene, hvis det ville vise seg at de to ukene (som Fylkesmannen foreslå) bli for korte!!!

        Men isteden for fikk jeg presentert igjen det samme uakseptable forslaget, som jeg tilbakeviste bl.a. den 19.12.1997. Man hadde kanskje HÅPET PÅ at i de tre årene fra 19.12.1997 - 15.12.2000, er jeg blitt påført ytterligere ulovligheter, grusomheter og lidelser, og av den grunn er jeg FORHÅPENTLIG MER MEDGJØRLIG, men jeg henviser til mitt brev av 15.12.2000 til:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sos. avd. repr. Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen

"HOS FYLKESMANNEN FORELIGGER ALLE DOKUMENTER I SAKEN, SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG JEG ØNSKER FREMDELES (SOM I 1997), EN SAMLET LØSNING AV PROBLEMENE, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA. MERK!!! JEG ER FREMDELES IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!!! JEG GÅR MED ÅPENT SINN TIL MØTET DEN 15.12.2000 I HÅP OM AT: MORAL, YRKESETIKK, MENNESKELIGHET, BARMHJERTIGHET VIL BLI LEDETRÅDEN PÅ MØTET!!!"

JEG SKULLE ØNSKE, AT DET VAR DET!!!

Jeg setter pris på, at Ordfører Einar Busterud vil på etterskudd sette seg inn i saken og lese de dokumentene som foreligger i saken hos Fylkesmannen, med min supplerende en times dokumentasjon! Og resultatet vil bli vurdert på etterskudd.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sos. avd. v. Fylkesmannens kontor v. Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/5

Postterm boks 4301
2308 HAMAR                         23.02.2001

Einar Busterud Ordfører i Hamar
2300 HAMAR

TAKK FOR AT DU PRØVDE Å HJELPE.

Jeg henviser til vårt samtale den 16.01.2001Ordførerkontoret på Hamar. Jeg måtte dessverre bli skuffet både på møte den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl. (se brev til Fylkesmannen den 11.01.2001), og - på møte hos Ordfører Einar Busterud den 16.01.2001.

HVORFOR? JO!!!

Selv etter seks års PÅTVUNGET !!!! UTELIGGERTILVÆRELSE har jeg ikke gitt opp håpet om å få en hederlig løsning på min elendighet. Til tross for det, hadde jeg gått med åpent sinn til Ordføreren, som hadde lovet å lese relevant dokumenter for saken, - og jeg i tillegg fikk anledning til å supplere muntlig og understøtte mine påstander med relevante dokumenter.

OG TAKK FOR DET! MEN!

HVA ER PROBLEMET?

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING I SEKS PUNKTER!

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

Ordfører Busteruds forslag for løsning var at jeg skulle først løse bo problemet , og deretter jobbe videre med de andre fem punktene.

        MERK! Det samme tilbud ble fremlagt i begynnelsen av desember 1997, av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og er blitt avslått av meg, med god grunn den 19.desember 1997 (se brev Fylkesmann Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997 og deretter kom Ordføreren med tilbud om å få løst både bo problemet (nr 6) og den generelle økonomien (nr 2), men det lar seg heller ikke løse!!!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                       23.02.2001                          
Einar Busterud Ordfører i Hamar

ET STED Å BO (nr 6)
På grunn av tidligere erfaring fra Oppland/Østre Toten Sosialkontor ønsker jeg ikke å bo på et sted som Sosialkontoret selv disponerer. P.g.a. at Østre Toten Sosialkontor sørget for å plante i firemannsboligen (Bergseng Skole), en nabo som gikk med kniv på meg. Og da jeg fikk flytte derfra, hadde politiet forsikret meg om at, dit jeg fikk tilbud om å flytte, der bor en veldig grei familie med mindreårige barn, og der vil det ikke bli noe tull!

Men det tok ikke mer enn tre måneder, før den GREIE FAMILIEN ble flyttet og Sosialkontoret sørget for å plassere folk dit som ikke bare holdt ville fester, men etter at de hadde drukket ølflaskene tomme, så brukte de, de tomme ølflaskene som PROSJEKTILER, og brukte min bil (som Sosialkontoret fullfinansiert for meg), som MÅLSKIVE.

       
Da jeg ringte til Politiet ca kl 04.00 for å stanse den VILLE FESTEN, var telefonen DØD!?! Dagen etter ringte jeg til Politiet (nå fungert telefonen uten at det ble gjort noe med den), og ba dem om å komme ut til huset, nektet Politiet å komme ut, til tross for at det var ny snø og ingen spor noen sted. Dvs. Flaskene kunne bare blitt kastet fra leiligheten ovenfra, hvor det var en stor balkong med fri sikt mot bilen. Da jeg deretter anmeldt saken, ble saken henlagt før den fristen hadde gått ut, hvor jeg selv kunne trukket tilbake anmeldelsen, eller at jeg kunne tilføye ytterligere opplysninger til saken!!!

MERK!!!
Min anmeldelse til Politiet av knivoverfallet ble også henlagt!!! Til tross for at gjerningsmennene var kjente (navngitte).

        Derfor har jeg argumentert i alle år med at, Hamar Sosialkontor kunne bestemme HUSLEIE SUMMEN, men jeg ville selv finne et sted (perifert maks 2-3 mil fra Hamar), hvor jeg ville bo for det beløpet. Hamar Sosialkontor har aldri gjort et moralsk og yrkesetisk forsvarlig vedtak! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen har vært hovedsakelig opptatt av å beskytte mine BØDLER! Og heller ikke Ordfører Einar Busterud gitt uttrykk for en slik støtte for meg!

DEN GENERELLE ØKONOMIEN (nr 2)
Ordføreren foreslå å løse den generelle økonomien også (pkt nr 2). Men det lot seg heller ikke gjøre, da jeg er avhengig av bil (som teknisk hjelpemiddel) pga. at jeg blir syk hvis jeg reiser med kollektiv reisemiddel.

        MERK! F.o.m. 1979 var jeg nødt til å ha bil som jeg til og begynne med fullfinansierte selv, av de midlene som jeg hadde spart imens jeg var i fast arbeide (74, 75, 76). Senere har Østre Toten Trygdekontor fullfinansiert min bil nr 3 (som de senere benektet overfor rikstrygdeverket og rikstrygdverket godtok det, til tross for at dokumenterbar fakta har foreligget). Se brev: HKH Dronning Sonja 12.06.1993. (Bil nr 4 ble fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor og bil nr 5 ble også fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor (som jeg har enda i 2003), den er 19 år gammel og Gud vet hvor lenge den vil leve. Disse investeringene ble gjort av Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor etter at jeg fikk avslag på Spesialist støttede bilsøknader via Østre Toten Trygdekontor, både i 1984 og i 1990.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                       23.02.2001                          
Einar Busterud Ordfører i Hamar

Da Ordførerens løsning av pkt. nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN, heller ikke tatt hensyn til BILENS REELLE KOSTNADER pkt. nr 1, var også dette forslag bare et slag i løse luften. MERK! Bilens reelle kostnader har ALDRI VÆRT TATT HENSYN TIL. Siste dokumenterbar bevilgning i 1995 fra Østre Toten Sosialkontor, Spesifisert kr 640,- pr mnd til bensin, bilreparasjoner, bilpleie, bilvedlikehold (slå den!). Disse pengene dekket ikke engang de faktiske bensinkostnadene.

       Reelt sett var tilbudet den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og 16.01.2001 hos Ordfører Einar Busterud, identisk med tilbudet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i desember 1997, og 15.des.2000.

Den 15.12.2000 hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde ingen av de innbudte:
- Ordfører Einar Busterud
- Familie og Sosialavdelingens repr. Ellen Catherine Trosvik, eller
- Sosialleder Jon B. Hansen,
lest relevant dokumenter for saken!

        Angående Sos. leder Jon B. Hansen og hans avdeling, som i årevis behandlet og avslått mine søknader, hvor jeg også gjentatte gager hadde innlevert relevant dokumenter med uttrykkelig krav om, at disse dokumentene skulle leses, og disse dokumentene forelå i årevis! Hvilken grunnlag Hamar Sosialkontor brukte i alle år, ved behandlingen og avslaget av mine søknader???? Nesten hver måned, siden jeg hadde flyttet til Hamar den 01.07.1995, når de ALDRI HAR LEST RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN?!?

Ellen Catherine Trosvik fra Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor, hadde også benektet å ha lest relevant dokumenter for saken! MEN!, det foreligger vedtak fra min anke på avslag fra Hamar Sosialkontor, og som var behandlet (avslått) og signert av Ellen Catherine Trosvik ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor. Ellen Catherine Trosvik hadde signert vedtak som AVSLAG som resultat for meg, UTEN AT HUN HADDE LEST RELEVANT DOKUMENTER ANGÅENDE SAKEN?!? Hvilken grunnlag hadde disse menneskene for å gjøre vedtak i saken? Både på Hamar Sosialkontors nivå og ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontors nivå???

Eller er det slik å forstå at:
"MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER"?!? Men alle disse menneskene møtte fram den 15.12.2000, lønnet av skattebetalernes penger for å løse et stort problem!!! UTEN Å VÆRE FORBEREDT, dvs. uten å ha lest relevant dokumenter for saken!

Ved avslutningen av møtet den 15.12.2000, hadde Ordfører Einar Busterud tilbudt seg om å lese relevant dokumenter som foreligger hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Etter å ha lest relevant dokumenter for saken, hadde jeg en samtale med Ordføreren på Ordførerkontoret den 16.01.2001, hvor jeg igjen fikk fremlagt tilbud om å akseptere først tilbudet om et sted å bo, med dekning av husleie og de kommunale utgiftene, og som jeg for 3 år siden hadde også avslått for Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 19.12.1997, med vektig grunn.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                       23.02.2001                          
Einar Busterud Ordfører i Hamar

Senest hadde jeg avslått den igjen den 15.12.2000Fylkesmannens kontor, med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører Einar Busterud, Sosialleder Jon B. Hansen og Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor Ellen Catherine Trosvik.

Etterpå kom et nytt fremstøt fra Ordføreren:

1. Jeg kunne få lånt en skjøteledning av Ordføreren og låne strøm fra en av strømuttakene på parkeringsplassen ved Ankerskogen Svømmehall. Og en bilkupevarmer ville løse problemene, men jeg sa:
 
"JEG ER IKKE TIGGER, JEG ER IKKE UTE ETTER Å FÅ ALMISSE". Jeg ville heller få hjelp til å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.

2. Da kom et nytt forslag: Jeg kunne få en CAMPING VOGN og bo i den. Men den gikk heller ikke, da en ikke får lov til å VILL CAMPE. Dvs. hvis jeg hadde en Camping vogn, hengende bak på bilen, kunne jeg med rette fra Politiet bli henvist til Hamar Camping og månedsleien der ville nok beløpe seg rundt kr 4 000,- i mnd. og det hadde jeg heller ikke råd til. Men da fikk jeg forklart at, jeg kunne fått henvist et sted, hvor jeg kunne stå med Camping vognen. Men - selv om det frister å kunne ligge VANNRETT OG Å KUNNE STREKKE SEG UT I FULL LENGDE UTEN Å STØTE PÅ HINDRINGER etter 6 års uteliggertilværelse, ønsker jeg heller å få hjelp til å få RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, men det fikk jeg ikke uforbeholden støtte fra Ordføreren.

INNTIL JEG FÅR RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, ØNSKER JEG Å HA DET SLIK, SOM JEG BLE PÅTVUNGET AV FOLK I ANSVARLIGE STILLINGER, SOM HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG FULLSTENDIG HINSIDES DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

Da foreslå Ordfører Einar Busterud om å løse pkt. nr 2 i de seks punktene som jeg hadde definert problemene på:

Nr 2 DEN GENERELLE ØKONOMIEN:
Her presiserte Ordføreren om at jeg ikke skulle ha noen SÆR BEHANDLING! Nei, svarte jeg. Da han Summerte ca kr 18 000,- pr. mnd sa han, at den som jobber i full jobb ved Ordfører kontoret, tjener så mye i måneden. Det kan godt være riktig, men jeg BA IKKE OM Å BLI NEKTET ARBEIDE I NORGE I 24 ÅR!!! Tvert imot. Jeg har ekstra ordinær høy BILFORSIKRINGSPREMIE, som jeg etter 1994 (da jeg ikke bare hadde maks bonus men også +++), ble systematisk og målrettet frarøvet all bonus og eks. bare i november, desember 2000 ble bilen påført skade (hærverk på kr 10 000,-), som jeg ikke kunne tatt på Kasko forsikringen.
- Knuste frontlykter
- Ødelagte vindusviskere
- Ødelagte vindus visker arm osv.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                       23.02.2001                          
Einar Busterud Ordfører i Hamar

KONKLUSJON: Uten pkt nr 1 - BILENS REELLE KOSTNADER går det ikke an å løse den generelle økonomien heller, da disse kostnadene henger i håp, og det har de gjort siden jeg kjøpte den første bilen i 1976. OG I FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER STÅR DET SLIK: "FOR Å KUNNE STILLE PÅ LIKE FOT TRENGER MAN SÆR FORDELER".

Jeg beklager, at du måtte trekkes inn i denne saken, uten at du hadde reell mulighet, til å kunne påvirke omstendighetene.

Med vennlig hilsen og TAKK FOR FORSØKET.
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


KOPI:
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                                               

 1/13

Postterm boks 4301
2308 HAMAR                          18.09.2001

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann i Hedmark
Statens Hus
2300 HAMAR

Jeg har tidligere, flere ganger skrevet noen "GULLKORN", som jeg hadde plukket opp underveis, men den, jeg hadde funnet NÅ!, - slår alle mine tidligere funn!

"EN MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN HAN SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN/KVINNE HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET IKKE Å ARBEIDE I DET STILLE, MEN TIL Å STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN IKKE DET, DA ER HAN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR, SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELLER SKORT PÅ EVNER!!!!!"

Etter nærmere to (2) års opphold fra min side, om å forfølge problemene mine, både ved Statsministerens kontor og ved Stortinget, har jeg den 15.05.2001 igjen kommet til Statsministerens kontor. Der en hyggelig Sikkerhetsvakt Dame prøvde å formidle kontakt med Else Marie Hagen, som hadde håndtert mitt brev (personlig og rekommandert med mottakerbevis) til Statsminister Jens Stoltenberg som jeg sendte den 31.07.2000 og Else Marie Hagen hadde signerte for brevet den 03.08.2000 og brevet deretter ble TIET I HJEL - FORSVUNNET i ett års periode. Brevet ble heller ikke besvart (det er normal prosedyre), men takket være min forutseenhet, da jeg betalte ytterligere kr 24,- for mottakerbevis, kunne jeg få direkte returnert navnet på den som hadde håndtert mitt brev ved Statsministerens kontor. Uten navnet på Else Marie Hagen ville jeg stått på bar bakke og kunne blitt avfeid umiddelbart ved Statsministerens kontor.

        Etter at Sikkerhetsvakt Damen tok telefonisk kontakt med Else Marie Hagen, viste det seg at Hagen skulle til et møte med det samme, men etter en time, kunne jeg få ringe henne de siste fem sifrene på intern nummeret: tlf. 222 44033  gratis. Da jeg ringte etter en time, tok en dame telefonen som nektet å oppgi navnet sitt, men sa: at Else Marie Hagen hadde jobbet tidligere ved Statsministerens kontor, men hun sluttet for fire måneder siden og hun står ikke engang på lønningslisten. (Hvordan kunne det ha seg, at Sikkerhetsvakt Damen for en time siden hadde snakket med Else Marie Hagen og avtalte med henne telefonisk kontakt om en time, og etter en time, skulle hun plutselig ikke engang stå på lønningslisten ved Statsministerens kontor?).
 
        På denne måten ble Sikkerhetsvakt Damen gjort til en løgner, men jeg vet bedre enn som så! Da ble jeg koblet igjen over til en annen Dame, som heller ikke var villig til å oppgi navnet sitt og hun kunne heller ikke gjøre noe med saken, men hun fikk "avklart", at det var Katinka Meyerik som var saksbehandler (på mitt personlig, rekommandert brev), på mitt brev.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Da hun koblet telefonen over til Meyerik, meldte en Damestemme seg inn i telefonen "KATINKA MEYERIK", og deretter forsvant Meyerik fra linjen. Deretter meldte seg en ny Dame inn i telefonen Tone Holme, hun kunne ikke gjøre noe, Katinka Meyerik hadde forsvunnet og Holme visste ikke om hun ville dykke opp igjen i løpet av dagen.

Da ba jeg om at Damen skulle ta heisen ned og snakke med meg personlig, Damen ville ikke møte meg personlig. MERK! Jeg var verken truende, eller uhøflig. Da det ikke var mulig å få snakke med noen, som hadde med mitt brev å gjøre, kom jeg tilbake til Regjeringsbygget og fikk heldigvis snakke med samme Sikkerhetsvakt Damen som hadde tatt kontakt med Else Marie Hagen og fikk oppgitt telefonnummeret. Jeg fortalte Damen, at Else Marie Hagen som hun hadde snakket med og avtalt telefonmøte for meg, for en time siden, hadde sluttet å jobbe her for fire måneder siden og hun sto heller ikke på lønningslisten. (Jeg kan tenke meg, hva Damen hadde tenkt med seg selv?)

        Men jeg hadde tidligere også ytret ønske om å få snakke med Sikkerhetsvaktsjefen i Regjeringsbygget. Det kom en ung mann rundt 30 år som viste seg at etter at jeg hilste på og presentert meg, ikke hadde noe navn heller?! Da jeg stilte spørsmål om hva slags rutine Sikkerhetsvaktene følger, hvis en person skulle legge fram "MORD TRUSLER" mot en Statssekretær? Han ville ikke "RØPE" hva slags rutine de følger, og heller ikke hatt noen kommentar for at jeg ble beskyldt "USKYLDIG!!!!" for å ville myrde Statssekretær Kari Husøy i Bondeviks Regjeringstid. Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling!!! "HVILKEN BEVIS?"
        I første omgang viste han interesse og stilte spørsmål og da jeg begynte å svare på spørsmålene, etter 15 sekunder avbrøt han med at han ikke hadde tid til å høre, men han sa at jeg i framtiden ikke skulle komme til regjeringsbygget fordi: hvis han skulle se meg der, ville han fjerne meg derfra?!?! Stakkars mann, hva blir man ikke presset til å si!!!, - Gjøre? Det får vi nå se på!

        Da jeg igjen den 07.06.2001 dykket opp igjen ved Statsministerens kontor, satt en meget velvillig ung mann (vakt), ved mottaket og virket som om han hadde virkelig prøvd å hjelpe, men resultatet ble som alle de andre gangene. Jeg fikk ikke snakke med noen som hadde med min FORSVUNNET PERSONLIG REKOMMANDERT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG Å GJØRE, som var sendt for over ett år siden og som ikke engang ble besvart etter ett år. (som vanlig) Men en interessant moment kom for dagen! Noen sa til Sikkerhetsvakten i telefonen at mine brev til Statsminister Bondevik:

1.) den 18.08.1998    2.) den 11.09.1998    3.) den 29.09.1998

"DISSE VAR UTREDET EN GANG" og derfor har de ikke gjort eller gjør noe med saken!!!??? AU, AU, AU, hva har skjedd egentlig? Jo! Mitt første brev til Statsminister Bondevik (personlig og rekommandert), ble håndtert av uvedkommende, besvart av uvedkommende, uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet. Og mine to (2) påfølgende brev ble ikke engang besvart. Hvis dette kalles "UTREDNING" ved Statsminister Bondeviks regjeringstid, da vet jeg ikke HVA?!?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Det er tydelig at da jeg kommer til Statsministerens kontor, så improviserer folkene der så godt de kan. Resultatet blir at den ene ikke vet hva den andre hadde sagt (løyet) tidligere og på den måten krysser de hverandres utsagn. Men det er ikke så farlig, fordi: Jeg får likevel ikke snakke med noen av de ansvarlige personene. MERK! Forrige gang ble det sagt at Katinka Meyerik var saksbehandler på mitt (personlig og rekommandert) brev til Statsminister Jens Stoltenberg! Etter at damen endelig tatt telefonen og sa: "Katinka Meyerik" så forsvant Damen fra linjen, og ingen visste hvor hun er blitt hen?!

        Da jeg deretter kom til Stortinget, for å søke kontakt med en Stortingsrepresentant, var det samme der (som vanlig). Det var en BEHJELPELIG Dame der, men resultatet ble som n - te gang FØR, det var ikke mulig å snakke med en eneste Stortingsrepresentant.

        Det ser ut til at, etter som tidligere misbruk av en Politimann i Stortinget, og en annen gang misbruk av en Sikkerhetsvakt i Stortinget (se brev til Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget: den 26.05.1999). Og da jeg ble beskyldt "USKYLDIG" for å ha fremlagt MORD trusler mot Statssekretær Kari Husøy, - IKKE KUNNE SKREMME MEG FRA, FOR Å SØKE VIDERE EN RETTFERDIG LØSNING PÅ MINE PROBLEMER, både ved Statsministerens kontor og ved Stortinget, har de skyldige lagt om måten de får meg til å forlate både Stortinget og Regjeringsbygget med uforrettet sak.

        Nå slipper jeg ikke engang frem til disk nr 2 i Stortinget, der de formidler kontakt med Stortingsrepresentantene, jeg ble stanset ved Sikkerhetsvakten disk nr 1 og da jeg ikke hadde forhåndsavtalt møte med en Stortingsrepresentant, ble jeg umiddelbart oppfordret til å forlate Stortinget. Var ikke folk ved disk nr 2 (der man formidler kontakt med Stortingsrepresentanter) lenger villige til å påta seg for å LURE MEG med påtatt hjelpsomhet, hvor jeg likevel ikke for kontakt med noen Stortingsrepresentant!?

        I regjeringsbygget har alltid folk på første trinn (Sikkerhetsvaktene) som hadde sørget for det samme. Velvillig, hjelpsom opptreden, men som likevel ikke fører til noe som helst.

MØTE DEN 15.12.2000 VED FYLKESMANNENS KONTOR
HER!!!
****Se: Invitasjonen v. Unni Steen, fra Fylkesmannen den 8.12.2000 til møte med Fylkesmannen i Hedmark den 15.12.2000.

TILSTEDE:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sosial avdelingen v. Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Det møte du hadde invitert meg den 15.12.2000 sammen med de overfor nevnte, var en gedigen feilgrep da det viste seg på etterskudd at Sosialleder Jon B. Hansen og Familie og Sosialavdelingens representant Ellen Katherine Trosvik var LØGNERE! Se brev den 23.02.2001 til Ordfører Einar Busterud.
HER!!!
****Se: Fylkesm. vedtak med Ellen Catherine Trosvik, 14.8.1997

Den eneste som tidligere ikke var involvert i saken og dermed hadde rene hender i saken, var Ordfører Einar Busterud. Og da han tilbudt seg å lese relevant dokumenter for saken, og forsøke å vare med på å løse problemene, så fikk han bundet begge hendene sine, ved å kunne få berørt bare 2 - 3 av de seks punktene som problemet er definert på og som dokumentene understøtter. Og hovedsaklig kunne bare berøre de punktene som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde foreslått å løse for fire år siden og som jeg avslå med VEKTIG GRUNN bl.a. i 1997 og 1998.
        Jeg var heller ikke den gang villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta som Fylkesmannen foreslå i 1997. Jeg har også avslått Fylkesmannens forslag om:

"Å bli voldelig på Sosialkontoret FOR DA VILLE BLI FORTGANG I SAKEN."

MERK!! Må en Sosialklient bli voldelig på Sosialkontoret, - for at ansatte på Sosialkontoret skal gjøre den jobben de er ansatt og lønnet for å gjøre??? NEI! Jeg er ikke villig til å synke på det moralske nivået som mine BØDLER befinner seg på!

MERK! Fram til nå har Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen ALDRI!!! hadde protestert på noe som jeg presentert for han både skriftlig og muntlig. Men denne gangen da jeg avsluttet presentasjonen av dette brevet sa Fylkesmannen:

"Jeg har aldri sagt at du skulle bli VOLDELIG på Sosialkontoret."

(Denne samtalen har foregått omtrent 6-7 måneder tidligere. Men, da jeg gjentok til Fylkesmannen, nærmest ordrett, samtalens innhold, da ble det slutt på PROTESTEN, jeg hadde også denne gangen rett, Fylkesmannen sa det, men i samtalens hete ikke regnet med at det uttrykket ville feste seg i min hukommelse som om den var limt inn der.)

Jeg synes det er trist at i et rettsstat som Norge påberoper seg for å være, kan slike ting forekomme! Men det er hyggelig å erfare, at mange mennesker engasjerer seg på Human grunnlag for at:

- Mordere ikke skulle bli henrettet i USA
- En hund som angrepet og skambitt flere mennesker, ikke skulle bli avlivet osv.


MEN! I en slik verden kunne en BUNNHEDERLIG menneske med bare positive egenskaper og med BARE NORSK STATSBORGERSKAP, tvinges på gaten, nektes mat og plyndres for eiendeler, av ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER  med den overordnede målsetning, om å tvinge vedkommende til å forlate Norge. Se brev HKH Dronning Sonja den 30,10.1998 (om tidligere Statsminister Kåre Willoch).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

At i dette landet ikke finnes et eneste Ansvarlig/Offentlig ansatte som våget å gjøre den jobben som vedkommende hadde, - i henhold til den Loven, vedkommende er ansatt og lønnet for å gjøre!

MEN!
, - i stedet deltar alle kollektivt til å dekke over ulovlighetene for å redde de skyldige fra å bli tatt til ansvar for sine ulovlige handlinger som hadde medført grusomme livsbetingelser for en BUNNHEDERLIG MENNESKE I ÅTTE LANGE ÅR (fram til nå). Og hvis man regner med i tillegg, at jeg hadde to hjerteoperasjoner i 1997 og 1990, og har kunstig hjerteklaff, da øker graden av grusomhetene til ufattelige høyder.

Hvordan plages og plyndres et HEDERLIG menneske til skinnet!?! (Jeg nevner bare noe fra de siste årene)

1. Sosialkontoret hadde alltid full mulighet både til å bevilge økonomiske ressurser og å trekke de samme ytelsene tilbake, etter eget forgodtbefinnende!
2. Bilen har alltid vært et yndet objekt til å frarøve meg økonomiske midler.

A. Å tappe bensin fra bensintanken (ca 7 liter om gangen) er den hyppigste måte å frarøve meg økonomiske ressurser og hovedsakelig foregår på Hamar, og i senere tid flere ganger i Oslo også.
B. Ved å påføre bilen Kasko skade (i lavere beløp kr 15 - 20 000,-), men samtidig skal beløpet vare så stor, at jeg ikke klarer å betale kontant, d.v.s. jeg må bruke Kasko forsikringen og tape bonus på det.

C.
På den måten ble min forsikringsbonus endret fra 1994 å ha (maks bonus +++) med en års premie på kr 4 - 5 000,- pr år, med Superforsikring, til i 2001 en års premie med superforsikring på kr 36 600,- pr. år.
D. Innbrudd i bilen: Skadetap kr 23 - 24 000,-
E. Hærverk på bil: knuse frontlyktene, knekke vindusvisker arm, ødelegge vindusviskerne osv. kr 10 000,-

Til tross for at bilen er utstyrt med en av markedets beste alarmer, er det ikke noe hindring for mine BØDLER å åpne bilen, når de synes det er "FORMÅLSTJENLIG". På den måten kan de "PÅVIRKE" bilens tekniske tilstand etter "MÅLSETNINGEN"?!? Se brev:

Vestoppland auto a/s 15,12.1993 6 side (r)
Bertel O. Steen v. Ludvig Sletten Salgs D. 21.01.1994 1 "
Bertel O. Steen v. Ludvig Sletten Salgs D. 15.04.1994 5 "

De brevene viser at disse problemene har foregått i alle år og på alle mine 5 biler så langt. Bare for nevne noe: Til tross for at jeg byttet ut alt som fagfolk på merkeverksted hadde bare pekt på, er bilens "tekniske tilstand/kjøreegenskaper" katastrofalt. Men på grunn av, at jeg er meget tilpasningsdyktig og har meget lang kjøreerfaring, er jeg i stand til å kompensere det meste for de feilene, som bilen blir tilført.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        Det i seg selv, ikke hadde vist seg å være nok, for at jeg skulle gjøre feil Kasko skade, hvor jeg kunne tape forsikringsbonus, det måtte ekstra ordinære tekniske ordninger til for å kunne påføre meg. Og mine BØDLER hadde vist, at de var både målrettet og hadde tålmodighet for langsiktig å "ENDRE" min forsikringsstatus (bonus), fra en Års premie i 1994, mellom kr 4 - 5 000,- til en Års premie i 2001 kr 35 600,-.

MERK! Jeg er opprinnelig fagmann, (metall dreier) og det kan undersøkes på mine arbeidsplasser både i Ungarn og i Norge, hva slags arbeide jeg gav ut av mine hender. Jeg er sikker på at folk ville bli veldig overrasket når de vil høre det. Jeg var også stolt av det arbeidet som jeg gav ut av mine hender. Hadde jeg gitt ut av mine hender et produkt, - tilsvarende min bils "TEKNISKE TILSTAND", ville jeg selv egenhendig hogget av mine egne hender.

KORT EKSEMPEL: I
"NORMALT" pleier bilen gå på tre sylinder (det er en fire sylinders motor) og å lugge. Drøye ett år siden var jeg i Trondheim, etter en service på verksted hvor også tennpluggene ble skiftet ut. I Trondheim ble jeg påført en samlet skade på kr 3 000,-, hvor den siste kostnaden på kr 600,- var en tennplugg som ble skiftet ut i et merke verksted og til min store overraskelse, hadde bilen plutselig og uventet begynte å gå helt jevnt (uten å lugge, hurra), på alle fire sylinder.

        MERK!!! (Da har jeg ikke forfulgt min sak verken ved Stortinget eller ved Statsministerens kontor i over ett år. Og motoren hadde gått helt jevnt, fram til den dagen, da jeg etter 2 år og tre måneder, igjen møtte jeg opp, både ved Statsministerens kontor og i Stortinget den 15.05.2001.)
 
       Da jeg etterpå satte meg inn i bilen og skulle kjøre til Hamar, hadde bilen igjen begynt å lugge (gå på tre sylinder). Siden hadde jeg enda engang møtt opp både ved Stortinget og ved Statsministerens kontor, og jeg behøver ikke å nevne at bilen lugger fremdeles.

KORT EKSEMPEL: II
Jeg har en 2 000,- kroners stereo bilradio i bilen. Lyden i bilen, både på radio og på CD spilleren "KAN FORVRENGES" til de grader at det blir så plagsom at jeg må slå av apparatet! Ellers "TRIKSES" med å kutte ut BASS LYDEN og forvrenge mellomtonen og diskanten. Konkret eksempel: Jeg kjørte fra Oslo til Hamar, med en "VANLIG" forvrengt lyd bilde fra bilradioen.
        Like før jeg kom til Hamar, kom ikke bare bass lyden tilbake og mellomtonen og diskanten ble spilt riktig, men radioen til og med spilte i "STEREO".

MERK!!! Det er en RDS Stereoradio!!! Jeg tenkte umiddelbart til Høyres Hedmarks Stortingsrepresentant Bjørn Hernæs' uhederlige forslag der han skrev til meg at: "Jeg skulle søke løsning på mine problemer et annet sted" (Ikke i Stortinget). JO!!! PÅ HAMAR skulle jeg søke løsningen hvor:

"UTEN OM TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN, HADDE INGEN GJORT DEN JOBBEN DE VAR ANSATT OG LØNNET FOR Å GJØRE!"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Se tidl. brev til HKH Dronning Sonja og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. I tillegg til de nevnte "LYD FORSTYRRELSER" sørger mine bødler for å kalibrere støynivået i bilen til en "HENSIKTSMESSIG NIVÅ". Ellers kunne det bli fare for, at jeg skulle kunne trives i bilen!!!

KORT EKSEMPEL: III
I slutten av juni 2001 skulle jeg til Søgne, og mine bødler var selvfølgelig var klar over det. Tre dager før jeg skulle komme av gårde, "FIKK" jeg fra det ene time til den andre ikke bare START OG MOTORSTOPP problemer, men jeg måtte holde motoren på en vannvittig høy turtall både for å kunne få bilen i gang og for å unngå motorstopp. Jeg viste at mine bødler besøkte bilen igjen. Da jeg kjørte i Oslo i en lys regulert kryss hvor lyset var ute av funksjon og bare den gule lampen blinket, var det vanskelig i det hele tatt å komme over krysset, og det oppstå en ekstra trafikkfarlig situasjon, da jeg fikk motorstopp i krysset. Da jeg kom til Drammen og jeg skulle krysse en sterkt trafikkert gate (imens jeg måtte holde en vanvittig turtall på motoren for å unngå motorstans), og da jeg endelig kunne kjøre over, kom en gutt på ca 6 - 7 år på sparkesykkel fra venstre på motsatte fortau, i full fart uten å se seg om, uten å senke farten kjørte rett ut på kjørebanen og krysset rett foran min bil, og jeg så vidt greide å stanse. Men det var nære på!!! I Tønsberg måtte jeg tilkalle NAF og betalte for deler kr 250,-. En verksted regning ville kostet mellom kr 1000 - 1500. Disse tre korte beskrivelsene er det ingenting i forhold til virkeligheten!

3. Skattesystemet gjør også sin innsats for å frarøve meg økonomiske midler, for på den måten komme til unnsetning for mine bødler. I 1996 hadde jeg enda 60-70 % bonus på forsikringen og ca kr 35 000,- rest lån på bilen som (Østre Toten Sosialkontor fullfinansiert for meg som mine tidligere biler). Og som jeg ble latt i stikken med rest lånet f.o.m. 01.07.1995, da jeg flyttet til Hamar, med en månedlig avdrag på kr 1600,- . Under disse omstendighetene syntes Skatteetaten på Hamar i 1996 at jeg skulle betale (SOM UTELIGGER) kr 0,- (null) i skattetrekk. I dag da jeg har 4 dobbelt høyere økonomiske utgifter, trekkes jeg (fremdeles som uteligger) kr 10 000,- for skatt. Alle monner drar og målet helliger alle midler, for mine bødler. (Se brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.juni.1999)

FOR Å SKJERME FOR EN SVEKKELSE I VERDENSSAMFUNNET:
"Norske myndigheter liker å sole seg i rollen som internasjonal fredsmekler og et eksempel på menneskerettigheter og behandling av innvandrere osv".
Den norske staten investerer mange penger i FN systemet, både for å oppnå innflytelse og å bekle enkelte høye stillinger der. Det kan man gjøre fordi - oljemilliardene fosser inn i landets økonomi. I og for seg er det ikke noe galt i det.

MEN! "I DEN FRIE DEMOKRATISKE NORSKE RETTSSTATEN, ER DET FULLT MULIG Å TVINGE EN HEDERLIG MENNESKE PÅ GATEN, (seks års uteliggertilværelse) (i 2005 ELLEVE (11) år) MED DET OVERORDNEDE MÅLSETNING, OM Å PRESSE/TVINGE MED ALLE ULOVLIGE MIDLER SOM MAN KAN FORESTILLE SEG, (og det man ikke kan forestille seg) FOR AT VEDKOMMENDE SKAL RØMME FRA NORGE"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8-9/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Denne HEDERLIGE mennesket er meg selv og jeg har BARE NORSK STATSBORGERSKAP, JEG HAR ALDRI GJORT NOE ULOVLIG, JEG HAR IKKE ENGANG GJORT NOE SOM ER USØMMELIG.

IFRA: Regjeringsbygget til Stortinget, Sivilombudsmannen, Sosialdepartementet, Rikstrygdeverket, Fylkesmannen, Posten, Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor, Helse og sosial etaten/sjefen Trygdkontoret/sjefen, Journalister, advokat osv. går kollektivt inn for å hindre, at sannheten og dokumenterbar fakta kom fram til adressaten, og at rettferdigheten skjer i henhold til dokumenterbar fakta. På den måten hindrer man at både allmennheten i Norge og folk i utlandet for greie på hvilken grusomheter foregår i dette idylliske LANDET VÅRT!

        Selvfølgelig ville det vært katastrofalt for den IMAGEn som Norge ønsker å oppnå både på det internasjonale og nasjonale område, om dette hadde kommet ut av full kontroll. Og ingenting er for ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for umenneskelig å gjøre mot en HEDERSMANN, bare man hindrer at sannheten og dokumenterbar fakta kommer for dagen!

DETTE ER ET UTDRAG: AV MINE BREV, INKLUDERT DOKUMENTER SOM JEG HADDE SENDT TIL, I TOPPSJIKTET AV ANSVARLIGE PERSONER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER SOM UTEN NOEN FÅ UNNTAK, BLE RETT OG SLETT IKKE BESVART (TIET I HJEL, ELLER RETT OG SLETT FORSVUNNET SAMMEN MED DE VEDLAGTE DOKUMENTENE) Sendt: * Personlig, Rekommandert, med mottakerbevis, og med **personlig avhenting Mottakerbevis.

HM Kong Olav flere brev Rekommandert    
HM Kong Harald med mottaker bevis 12.06.1993 5+1 side
HKH Dronning Sonja  20.09.1993 2+3
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3
HKH Dronning Sonja  20.09.1993  3
HKH Dronning Sonja 30.10.1998 13  *
HKH Dronning Sonja  23.12.1998 28  *
HKH Dronning Sonja 16.07.1999 *
Jens Stoltenberg Statsminister  31.07.2000  151  *
HKH Dronning Sonja 20.10.2001 172  GH*
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 16.12.1996 2+72  *
Statsminister K. M. Bondevik 16.09.1998  3+86  *
Kjell Magne Bondevik Statsminister 20.08.1998 1+12 **
Kjell Magne Bondevik Statsminister 30.09.1998 **
Kjell Magne Bondevik Statsminister 23.12.1998 28  **
Gerrit Løberg Sikkerhets sjef i Stortinget 26.05.1999 14+64  **
Statsminister Jens Stoltenberg 05.07.2000 3+98  **
Inngjerd Schou Sosialminister 15.11.2001 172  **
Kjell Magne Bondevik Statsminister 22.11.2001 172  **
Dagfinn Høybråten Helseminister 23.11.2001 172  **
Dagfinn Høybråten Helseminister 24.12.2001 15  **
Kjell Magne Bondevik Statsminister 16.03.2002 172  **
Odd Einar Dørum Justisminister  16.03.2002 172  **
Utenriksminister Jan Petersen 8.7.2002 190**

A. Mine brev til HM Kong Olav ble aldri besvart
B. Mine brev til HM Kong Harald ble ikke besvart
C. Mitt første brev til HKH Dronning Sonja ble besvart (12.6.1993)

D.
De øvrige av mine brev til HKH Dronning Sonja, uansett om de ble sendt både rekommandert og med mottakerbevis, ble ikke besvart.
E. Mitt brev til da varende Stortingsrepresentant, Sigbjørn Johnsen (den 16.12.1996) som ble sendt rekommandert ble ikke besvart og et halvt år senere i Stortinget benektet å ha mottatt av Sigbjørn Johnsen.
F. Mitt første brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik som ble sendt, personlig og rekommandert post, ble besvart av uvedkommende (Statssekretær Kari Husøy, 7.9.1998), uten å ta hensyn til mitt brevs innhold og de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet.

G.
Mitt andre, tredje, fjerde, femte, sjette brev til Statsminister Kjell M. Bondevik ble sendt som personlig, rekommandert brev med mottakerbevis, forble ubesvart.
H. Mitt brev til Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget som ble sendt personlig, rekommandert med mottakerbevis er også ubesvart. Til tross for at han hadde selv hentet brevet på Postkontoret.
I. Mitt brev til Statsminister Jens Stoltenberg som ble sendt som personlig, rekommandert og med mottakerbevis, ble ikke besvart.

J.
Mellom 15. og 23. november
sendte jeg fire brev, REKOMMANDERT, PERSONLIG OG MED MOTTAKERBEVIS. Hver brev kostet på Posten kr 140,- for å bli sendt. Disse brevene ble sendt fra tre geografiske områder, mellom Hamar og Oslo. Fra Hamar, fra Skedsmokorset og fra Eidsvoll. Jeg har bevisst spredt avsendelsene, i håp om at noen av brevene kunne bli håndtert i henhold til de tjenester jeg har betalt for på Posten. Disse brevene ble sendt til: HKH Dronning Sonja, Statsminister Kjell Magne Bondevik, Sosialminister Inngjerd Schou og Helseminister Dagfinn Høybråten. IKKE EN AV BREVENE fikk jeg mottakerbeviset returnert til meg, i henhold til de tjenester som jeg hadde betalt for.

Mine bødler har oppdaget, at jeg hadde MOTTAKERBEVISET for mitt brev til Statsminister Jens Stoltenberg, som jeg kunne møte opp med, ved Regjeringsbygget og etterlyse brevet og den personen som håndterte brevet (til tross for at jeg ikke fikk besvart brevet fra Statsministeren). Nå sørger mine bødler for at jeg ikke engang får i retur MOTTAKERBEVISET via Posten, selv om jeg betaler for tjenesten. (Og Posten selv argumenterer med at det er den SIKRESTE MÅTE Å SENDE ET BREV PÅ!!!).  Dette igjen indikerer på: HVILKEN MAKT OG VILJE TIL Å MISBRUKE DEN MAKTEN mine bødler har og hvor MAKTESLØS en hederlig menneske er, som bare kjemper med hederlige midler

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

10-11/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

"AUSTRALIA OPPFØRER SEG VERRE ENN TALIBAN, - THORVALD STOLTENBERG TOK KRAFTIG OPPGJØR MED DE AUSTRALSKE MYNDIGHETENE I HELGENS TRANMÆL KONFERANSEN…"

Thorvald Stoltenbergs utbrudd som en høytstående representant for røde kors og de rådende omstendigheter med "TAMPAS" flyktninger er berettiget, men Thorvald Stoltenberg behøver ikke gå lenger enn til sin egen familie, sin sønn, Statsminister Jens Stoltenberg, for å finne ut hva slags grusomheter som foregår også her i Norge.

        Hvordan kan man forklare at
Statsministersønnen for tilsendt personlig, rekommandert brev med mottakerbevis (hvor det er beskrevet og dokumentert at et hederlig menneske ble tvunget på gaten og holdt der i 6 år) og Statsministersønnen (heller), ikke for levert sitt personlig brev av sine underordnede, som ljuger og handler ulovlig/umoralsk (for å skjerme Statsministeren?), for brevets innhold og vedlagte dokumenter. Dette burde vist både Thorvald Stoltenberg før han hadde hamret løs på Australias behandling av TAMPAS` flyktninger, og de norske politikere, før de setter pekefingeren mot andre lands praktisering av menneskerettighetene.

ØKONOMISK OVERSIKT:

Allerede betalte/sikre kostnader på bilen som jeg har kvitteringer for.
 

Jahre 88,50
Jahre 161
Jahre 1059
Jahre  2385
Jahre 47,50
Jahre 174
MB Haug 2828
MB Haug  3000
Anker 142
Biltema  705
NAF  214
Haug Shell 540
Haug Shell 500
E. K. vbskj 9400
Vei avgift 2300
Bensin 18000
I F  30000
N A F 600
EU-kontr 650
60`km serv. ****  
Skatt 8000
Sovepose ****  
Sko ****  
Seng/tv 7800
Vask 3960
B. olje 1926
A. b. sh 880
Tannlege 3330
 SUM kr  98 674


Her er det beregnet års kostnadene, både de som allerede påløpt og de som med sikkerhet påløper i års perioden. Dette kan regnes som et "NORMALT" økonomisk år for meg.

Med en brutto inntekt pr år på kr 109 000,-
Med de allerede dokumenterte kostnadene pr år kr 98 674,-

Inntil nå blir det igjen kr 11 436,50 til å dekke for et års forbruk av : mat, klær, medisiner, helse: barberblad, barberkrem, hår sjampo/balsam, tannkrem, tannbørste, tannpirker, tanntråd, vaske klær, vaskemiddel osv.
BILPLEIE/BILVEDLIKEHOLD: Bilvask, lyspærer, vindusviskere, spylervæske, poler/pleie middel både inne og utvendig, snø kost, pensel, maling/understells behandling tectyl, avfettingsmiddel, dekk osv.

På min siste samtaletime hos Fylkesmannen fortalte jeg Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, at jeg allerede nå i august 2001 hadde begynt å spise bare ett måltid om dagen. I fjor begynte jeg f.o.m. Desember 2000 og spiste bare ett måltid fram til mai 2001. Men i år ble "REPET" rundt min hals strammet ytterligere til av mine bødler , derfor går jeg mot den dårligste vinter i møte noensinne.

TANNLEGE:
MERK! (JEG HAR IKKE TANNLEGESKREKK - OG JEG KAN FINNE PÅ HYGGELIGERE TING ENN Å SITTE I TANNLEGESTOLEN!)  Forrige gang jeg var hos tannlege, var i desember 1989, men det var bare en tannlegesjekk før min andre hjerteoperasjon i 1990. Fram til da, var det en innarbeidet rutine hver sommer (i skoleferien), å gå til tannlege, og tannlegen sendte regningen direkte til Østre Toten Sosialkontor som betalte kostnadene. I år kunne jeg ikke utsette lenger tannlegebesøket, men det spørs hvordan det blir framover. Etter tannlegens vurdering skulle koste ca kr 20 000,- for å gjøre det nødvendigste, men foreløpig ble bare gjort en tannlegeførstehjelp.

NOEN ORD IGJEN OM MØTET HOS FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN DEN 15.12.2000.

Det er en skam
av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen å stille opp på møtet med et "MANNSKAP" med slike moralske og yrkesetiske merittliste bak seg. (Se brev til Ordfører Einar Busterud den 23.02.2001). Jeg synes inderlig synd på Ordfører Einar Busterud, som antagelig stilte opp av kollegial lojalitet - uten å ha reelle mulighet for innflytelse av noe slag! HVORFOR? JO! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sitter inne med fullstendig dokumentasjon fra et halvt år tidligere (juni 1997), enn han trædde i stillingen som Fylkesmann i Hedmark den 16.10.1997.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

12/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

FRI RETTSHJELPEN som jeg har rett til å få og behov for å få, (for å kunne trekke til ansvar disse folkene i ansvarlige og offentlige stillinger som handlet mot bedre vitende, tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte - med den overordnede målsetning, om å tvinge meg til å forlate Norge, til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, og jeg har bare positive interesser/egenskaper, sorterer direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde. Og det er Fylkesmannen som personlig holder tilbake for meg, siden jeg feilaktig ble:

"BEVILGET FRITT RETTS RÅD" isteden for:
"FRI SAKFØRSEL", som jeg hadde søkt.
Og etter at jeg kunne dokumentere med godkjent kopi, at jeg søkte faktisk:
"FRI SAKFØRSEL", ble saken tiet i hjel av Fylkesmannen i de siste årene!

Ergo kunne ikke Ordfører Busterud gjøre noe som helst, men hvis hensikten var å dra Ordføreren ned på samme moralske/yrkesetiske nivå som resten av de ansvarlige/offentlige personer/myndigheter befinner seg på, - da var hensikten oppnådd fordi:

NÅ VET ORDFØREREN HVA SAKEN GJELDER OM, HVILKEN DOKUMENTER som foreligger, HVILKEN SAKSBEHANDLING ble saken utsatt for, MEN SAMTIDIG FOR IKKE ORDFØREREN GJØRE NOE VED DET. OG ELLER VAR DETTE MYNTET PÅ MEG? FOR Å ØKE MIN OPPGITTHET OVER å ikke kunne nå fram til rettferdighet uansett hvem som kobles inn i DENNE SKITNE SAKEN.

NOEN BETRAKTNINGER FØR JEG AVSLUTTER BREVET.
Den gangen du tok jobben som Fylkesmann i Hedmark, hadde du ikke visst, hvilken skitten sak som du skulle "ARVE" fra fortiden. Du var heller ikke klar over at sammen med Fylkesmannsstillingen fikk du også "UTDELT" et "SVARTE PER" kort, som du ikke har mulighet til å "KVITTE" deg med. Ergo må du sitte med det inntil jeg får løst mine problemer, eller så lenge du lever.

        Jeg har tenkt meg om og om igjen, om jeg har gjort noe galt, men det har jeg ikke gjort, og jo mer press, tvang, ulovligheter jeg blir utsatt for, jo mer døds motivert blir jeg til å stå på videre.

JEG STÅR PÅ TIL MIN DØD - FOR DET JEG TROR PÅ - ER OVERBEVIST OM - OG SOM ATT PÅ TIL ER DOKUMENTERBART FAKTA.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

VEDLEGG:    
Vestoppland Auto AS 15.12.1993 6 sider
Bertel O. Steen AS v. Ludvig Sletten Salgs D. 21.1.1994 1 "
Bertel O. Steen AS v. Ludvig Sletten Salgs D 15.4.1994 5 "

 

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

13/13

Istvan Ladiszlaidesz                        18.09.2001
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann


KOPI: bl. a.
HKH Dronning Sonja,
Statsminister Kjell M. Bondevik,
Ordfører Einar Busterud,
Biskop Rosemarie Køhn


GULLKORN:

"Ingen bør bære en så stor byrde." Albert Sveitser

”Man sparker ikke folk som ligger nede.”

”Alle store forbrytere blir fulgt av en besynderlig hell, som for dem til å overvinne vanskeligheter og unngå farer inntil forsynet mister tålmodigheten og lar dem strande på et øde skjær.”

”Menneske Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva man krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.”

”Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, Han truet ikke når han led.” Se Ham når Han henger på korset. Selv døden møter Han med fred og sinnsro og en urokkelig tro.

Der det er hjerterom, der er det husrom også!


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postterminalen Boks 4301
2308 HAMAR                       16.10.2001

Trond Lutnæs Fylkeslege i Hedmark
Park gt. 36
2300 HAMAR

"INGEN KAN TA FRA MEG HÅPET, ELLER ARRESTERE SANNHETEN"

Jeg ønsker at Fylkeslegen engasjerer seg i denne saken og svarer skriftlig på mitt brev og mine spørsmål.

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født: 17.07.1945, Budapest, Ungarn
Statsborgerskap: BARE norsk.

Jeg kom til Norge i 1974. Jeg arbeidet som fagmann (metall dreier) i Hamco Industrier AS, 2858 KAPP, i årene 1974, 1975, 1976.
I 1977 hadde jeg mitt første hjerteoperasjon. Siden gikk jeg på forskjellige skolegang under Attføring. F.o.m. 1988 er jeg Uføretrygdet (tvunget på Uføretrygd mot min vilje).

I 1990
hadde jeg en ny hjerteoperasjon med kunstig hjerteklaff.
Jeg flyttet til Hamar f.o.m. 01.07.1995.
F.o.m. 01.04.1996 ble jeg tvunget på gaten (til uteligger tilværelse), av Hamar Sosialkontor, godt hjulpet av Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens kontor og Tidligere Assisterende Fylkesmannen Skjølaas, ved å frarøve meg kr 6 700,- pr mnd. såkalt FAST SOSIALHJELP som var øremerket middel til Husleie/kom. utgifter på kr 3 400,- pr. mnd. og Bil lånet på kr 1 600,- pr mnd. og Bostøtten på kr 1 800,- pr. mnd. (dok. Fakta).

Dette skjedde med den overordnede målsetningen om at jeg skulle tvinges til å forlate Norge. Se brev til:
HKH Dronning Sonja 30.10.1998
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
23.10.1997

Til tross for at, jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri har jeg gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

Da jeg ble utskrevet fra Gjøvik Fylkessykehus, etter min andre hjerteoperasjon i 1990, med kunstig hjerteklaff, fortalte Overlege Slaastad at: Hjertemedisinen MAREVAN, må du bruke i resten av ditt liv. (Den nedsetter blodets koaguleringsevne og på den måten hindrer kroppens frastøtningsreaksjon…+++). Legen Geir Erik Nilsen nekter f.o.m. 1998 å skrive ut hjertemedisinen MAREVAN til meg.

MERK! Legen var på forhånd oppdatert om alle disse ulovlighetene, som jeg har vært utsatt for fra bl.a. Hamar Sosialkontors side. At Hamar Sosialkontor hadde frarøvet meg kr 6 700,- pr. mnd. FAST SOSIALHJELP!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                       16.10.2001
Trond Lutnæs Fylkes lege i Hedmark

MERK! Jeg har vært Sosialklient i ca 25 år - og hvis en Sosialklient blir frarøvet kr 6 700,- pr mnd. - da er vedkommende ØKONOMISK DØDS DØMT. Jeg ble det også, fordi beløpet for Uføretrygden som ble igjen, var det ikke mulig å omrokere slik, at det ble også dekning for både LEGEEGENANDELER, LEGEFORORDNEDE MEDISINER, BLODPRØVE EGENANDELER, HUSLEIE, BOSTØTTE osv..

        Til tross for at jeg flere ganger nevnte til
legen SIN UNNLATENHET I SAKEN, ville ikke lege Geir Nilsen løfte en finger i saken, før omtrent tre år etter at jeg ble tvunget på gaten. Men, da sa jeg til Legen, at han like godt kan la være, for hva skulle han si nå?, når han tiet i tre, fire år.

1.) Hvis man har kunstig hjerteklaff og ble fratatt hjertemedisinen MAREVAN, hvilken kortsiktig og langsiktig virkning/effekt/symptomer/ulemper kan det forårsake?

2.) Hvordan
kan man forsvare, at en to ganger hjerteoperert person tvinges på gaten, og holdes der i seks år, (i 2006 elleve (12.) år) med vedvarende plage av: sol, vind, kulde, varme, regn, vind, sult osv?

3.) Hvordan
kan man forsvare de sanitære, helsemessige forholdene som slike omstendigheter skaper?

4.) Hvilken
generelle helsemessige problemer kan en slik vedvarende økonomisk, menneskelige forhold forårsake?

Etter at Fylkeslege hadde lest de vedlagte dokumentene, ønsker jeg en times samtale, med supplerende opplysninger, samtidig å understøtte mine sannferdige påstander med relevante dokumenter. Deretter ønsker jeg skriftlig svar fra Fylkeslegen på spørsmålene 1 - 4 på side to i mitt brev. Jeg håper at Fylkeslege vil bruke tid, på mine problemer som er skapt av ansvarlige personer/myndigheter for å skape en så ulevelig livssituasjon for meg, at jeg skulle rømme fra Norge, - slik tidligere Statsminister Kåre Willoch i rene ord hadde forkynt for meg:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe straffbart, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

Jeg ser fram til vårt møte.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


MERK! Lege Geir Erik Nilsen har rett i det at pasienten som bruker MAREVAN (blod fortynnende middel), må til kontinuerlig til lege, blodprøvekontroll. Det er ikke der problemene ligger. Det som er problemet at: Geir Erik Nilsen var oppdatert hele tiden om mine problemer av økonomisk art. (at jeg ble frarøvet kr 6700,- pr. mnd. osv.) og legen var klar over at jeg ikke kunne kompensere av den resterende økonomiske grunnlag som jeg hadde igjen, ca. kr 6500,- pr. mnd. i Uføretrygd for bare de medisinske utgiftene var på  kr 4000,- for å kunne betale for legeegenandeler, blodprøveegenandeler, legeforordnede medisiner både på blå resept og på hvit resept ++++.
HER!!!HER!!!
****Se: Trond Lutnæs, Fylkeslege i Hedmark side 1, 25.1.2002

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                       16.10.2001
Trond Lutnæs Fylkes lege i Hedmark

MERK! Fylkeslegen svarer ikke i det hele tatt på de spørsmålene i fire punkter som jeg har stilt i mitt brev og som jeg ba spesielt om å få skriftlig svar tilbake!

****
Se: Trond Lutnæs, Fylkeslege i Hedmark side 2, 25.1.2002

VEDLEGG:    
Sigbjørn Johnsen kommende Fylkesmann i Hedmark 16.12.1996  2 side
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.10.1997 8 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 20.06.1998  7 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 21.09.1998 5 "
Fylkesmann Sigbjørn Johnsen 23.06.1999 11 "
Unni Steen Førstesekr. v. Fylkesmann 08.12.2000 1 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen m. fl. 15.12.2000 4 "
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 10.01.2001 11 "
Einar Busterud Ordfører  23.02.2001 9 "
 Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 18.09.2001 16 "
Lege Geir Erik Nilsen 30.01.1998 1 "
Vestoppland Auto AS 15.12.1993 6 "
Bertel O. Steen AS v. Ludvig Sletten Salgs D. 21.01.1994 1 "
Bertel O. Steen AS v. Ludvig Sletten Salgs D. 15.04.1994 5 "
Kjell Magne Bondevik, Statsminister 18.08.1998 3 "
Kari Husøy Statssekretær 07.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 11.09.1998 1 "
Kjell M. Bondevik Statsminister 29.09.1998  4 "
Gerrit Løberg Sikkerhetssjef i Stortinget 26.05.1999 13+1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 21.06.1999 1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 30.06.1999  1 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 12.07.1999 5 "
Arne Røste politibetjent, Hamar 03.11.1999 2 "
Strand Hilde Hermanrud 22.11.1999  1 "
Strand Hilde Hermanrud 14.12.1999 5 "
Håvard Bekkelund Oslo politi  27.01.2000 1 "
Statsadvokaten 04.02.2000  2 "
Håvard Bekkelund Oslo politi 19.04.2000  1 "
Håvard Bekkelund Oslo politi  04.05.2000 3 "
Jens Stoltenberg Statsminister  05.07.2000 3 "
HKH Dronning Sonja 12.06.1993 5+1 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 2+3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993 3 "
HKH Dronning Sonja 20.09.1993  3 "
HKH Dronning Sonja  30.10.1998 13 "
HKH Dronning Sonja  16.07.1999 10 "
HKH Dronning Sonja  16.10.2001 7 "


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET          

1/10

Postterminalen boks 4301
2308 HAMAR                          10.12.2001 (20.10.2003)

Sigbjørn Johnsen Fylkesmann
Statens Hus
2300 HAMAR

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold ble overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

Den 10.12.2001 hadde jeg time hos Fylkesmannen da jeg fikk forslag fra Fylkesmannen, om å få dekket kostnadene for to nye soveposer (ca kr 3 600,-), ettersom de gamle soveposene hadde mistet mesteparten av isoleringsevnen, da disse var meget hardt brukt, daglig mellom 13 ½ - 18 timer i ca fire år, (i dag i 2005 syv (8) år). Da jeg lurte på, hva som kunne ha hendt, hadde Fylkesmannen fortalt, at Sosialkontoret er forpliktet til å dekke utgiftene til soveposene. Men etter hvert kom jeg til meg selv igjen og stilte følgende spørsmål:

”Var Sosialkontoret også forpliktet til å tvinge meg på gaten, nekte meg mat og plyndre meg for eiendeler (innbo)”?med den overordnede målsetningen for å tvinge meg til å forlate Norge!?!

Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, og - jeg har ikke gjort noe som er usømmelig engang! Og ikke nok med det, men siden Fylkesmannen trædde i stillingen den 16.10.1997 har han personlig hindret at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og har behov for å få, for å kunne dra til ansvar for sine lovstridige, makabre handlinger alle de (dusinvis) av offentlige, ansvarlige personer og myndigheter både på Fylkes og på Kommunalnivå: Hedmark/Hamar, og enda flere dusinvis i Østre Toten - Oppland (hvor jeg bodde i over 20 år), og overordnede myndigheter i Oslo.

Men da spurte Fylkesmannen om jeg hadde skaffet meg Advokat? Da svarte jeg at det har ingenting med saken å gjøre, (og det vet Fylkesmannen også) fordi bevilgningen av FRI RETTSHJELPEN er helt uavhengig av, om jeg allerede har skaffet meg advokat, eller om jeg tar kontakt med Advokaten etter at jeg hadde fått bevilget FRI RETTSHJELPEN

Så forklarte jeg til Fylkesmannen, at jeg ønsker ikke almisse, jeg er ikke noen tigger, men jeg ønsker rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og jeg ønsker ikke å få dekket utgiftene til nye soveposer på grunn av, at jeg ønsker å ha det slik som jeg er blitt påtvunget av de ansvarlige personer og myndigheter, som handlet mot bedre vitende og hinsides den Loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Fordi, - jeg vil etter beste evne prøve å overleve av disse økonomiske ressurser, som jeg enda ikke er frarøvet av mine BØDLER! (I 2003 bruker jeg fremdeles DE SAMME SOVEPOSENE, da jeg fremdeles ikke hadde mulighet til å kjøpe nye soveposer.)

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/10

Istvan Ladiszlaidesz                       10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

MERK! JEG HAR ALDRI MISBRUKT EN ENESTE KRONE SOM JEG TIL ENHVER TID HADDE TIL RÅDIGHET (av samfunnets ressurser), OG JEG HAR BRUKT DISSE PENGENE BARE TIL DET FORMÅL DE VAR BEREGNET TIL.

Og, hvis jeg har en sjanse til å , ved å kunne fryse i hjel, eller sulte i hjel, eller en kombinasjon av det, ville det bli en velsignelse for meg, - FORDI – det liv som jeg har vært påtvunget for å leve i de siste 25 -26 år, var ikke verd å leve - og når man regner med i tillegg, at jeg i siste åtte (8) årene var tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo, DA BEGYNNER DET HELE TIL Å LIGNE PÅ, ET HELVETE PÅ JORD.

Skal man endelig oppleve et helvete på jord da kombinerer man alt dette med:

TO HJERTEOPERASJONER MED KUNSTIG HJERTEKLAFF, DA HAR MAN FULL DEKNING, FOR Å OPPLEVE ”ET HELVETE PÅ JORD”.


FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS UNNLATENHETER:

12.6.1997 hadde jeg møtt Sigbjørn Johnsen som Stortingsrepresentant i Stortinget og vi hadde to samtaler, der jeg personlig dokumentert for den kommende Fylkesmannen i Hedmark (Sigbjørn Johnsen) hvilken ulovlighet som er begått og begås av ansvarlige personer og myndigheter, tidligere på Østre Toten/Oppland og senere på Hamar/Hedmark og folk i overordnede stillinger i Oslo. Ved avslutningen av vårt samtale sa Johnsen til meg:

”Det er riktig at jeg tok jobben på forhånd om å bli den nye Fylkesmannen i Hedmark, men jeg er ikke enda i min jobb som Fylkesmann, ergo kunne jeg ikke gjøre noe med saken.”

Å jo da, Stortingsrepresentant Sigbjørn Johnsen kunne og burde gjort noe med saken allerede da fordi: ALLE STORTINGSREPRESENTANTER HAR RETT TIL Å KUNNE TA OPP EN SAK PÅ STORTINGETS SPØRRETIME.

23.10.1997 hadde jeg første time hos den nybakte Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen. Allerede da nevnte jeg til Fylkesmannen at min saksbehandler ved Hamar Sosialkontor- Helga Bjørnstad, til og med skriftlig nektet/nekter meg time på Hamar Sosialkontor. Fylkesmannen svarte da beroligende at: ”Etter at Fylkesmannens vedtak skal foreligge, skal ikke Helga Bjørnstad kunne nekte time for meg.”

1.)
Fylkesmannens vedtak forelå nærmere et år etter (og fylkesmannen gjorde ikke noe (og kunne ikke gjøre noe med det?), til tross for at Fylkesmannens kontor og Sosialkontorets bygning er bare fire kvartaler fra hverandre i samme by.)

2.)
Og selv etter at Fylkesmannens vedtak forelå hadde Helga Bjørnstad nektet for meg time i flere år på Hamar Sosialkontor og Fylkesmannen løftet ikke en finger for å gjøre noe med det, måned etter måned og år etter år.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

2.12.1997 hadde jeg time hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, hvor Fylkesmannen hadde foreslått at:

”Du kan få et sted å bo med dekning av husleie og de kommunale utgiftene.”


(Merk! De som ikke kjenner til saken ville klappe i hendene og si: Han har sikkert gjort noe galt – enten hadde han spilt bort pengene sine, tulle bort pengene sine, feildisponert pengene sine, eller på en eller annen måte stelt seg selv til slik, at han mistet sitt bosted! Nei! Ingenting av disse som er riktig. Jeg har aldri misbrukt en eneste krone i mitt liv! Tvert imot. Jeg ble regelrett frarøvet av Hamar Sosialkontor kr 6 700,- pr mnd. f.o.m 1.7.1995, (da jeg flyttet til Hamar) som omfattet bil lån kr 1600,- pr. mnd. Husleie og kommunale utgifter kr 3400,- pr. mnd. og bostøtte på kr 1800,- pr. mnd.).

Da svarte jeg til Fylkesmannen:

”Det er viktig å ha et sted å bo, men jeg har definert problemene i 6 (seks) punkter, og alle dokumenter foreligger hos Fylkesmannen og understøtter 100 % mine rettferdige krav i 6 (seks) punkter, derfor ønsker jeg å få en samlet helhetsvurdering hvor alle de seks punktene tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta.”

Da stilte jeg Fylkesmannen følgende spørsmål:

”Hvor lang tid trenger du med rimelighet for å kunne gjøre en samlet helhetsvurdering hvor alle de seks punktene taes hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta?”

Fylkesmannen svarte: ”To uker!”

Jeg fikk ny time den: 19.12.1997, da jeg kom den 19.12.1997 og skulle fått presentert løsningen for SAKENS SEKS PUNKTER I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA! Da sier Fylkesmannen:

”DU MÅ KOMPROMISSE.

Jeg trodde at jeg skulle dette på baken - på flekken! Etter som jeg kom til meg selv, sa jeg til Fylkesmannen.
”Disse dokumentene som er lagt fram i saken og som understøtter min sannferdige definisjon av problemene på seks punkter, disse dokumentene er ikke lagt fram med 30 % eller 50 % innbakt PRUTNINGSMONN”.
Og jeg gjentok til Fylkesmannen mitt svar fra Stortinget den 12.6.1997:

”DET JEG ØNSKER, ER RETTFERDIGHET, RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA.”
Og der er det ikke plass til kompromiss.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

FORTSETTELSE SEPTEMBER 2002!

Tidlig i år 2002 da jeg hadde time (den månedlige) hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, fikk jeg overlevert av Fylkesmannen et brev?, - vedtak?, - henstilling?, datert den 28.2.2002
 
HER!!!HER!!!
****
Se brev fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen: 28.2.2002, side 1

**** Se brev fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen: 28.2.2002, side 2

Hvor det står blant annet:
”Inntil han får et høvelig sted å bo og som han selv kan godta, bør han tilstås ”bostøtte” i form av tilskudd til bilhold”

”Et fast månedlig beløp i forbindelse med de to ovennevnte forhold bør etter mitt syn ligge i størrelsesorden på kr 3 000,- pr. mnd.”


(Merk! Brevet er ikke fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, men er skrevet direkte fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen til Ordfører Einar Busterud/Kommunen).

I dag er den 1.9.02 og hvis jeg regner fra og med mars 2002 og fram til september 2002 da skulle jeg ha fått utbetalt kr 21 000,- i perioden, men fram til i dag har jeg ikke sett snurten av en eneste krone av de pengene Fylkesmannen innvarslet med, i det brevet fra februar 2002.
        Omtrent 4 år siden fikk jeg også bevilget i noen måneder kr 2 000,- pr. mnd. til lignende formål som det nå antydes i Fylkesmannens brev av 28.2.2002, - og da måtte nærmest en helvetes gjennomgang til, før Hamar Sosialkontor skulle endelig utbetale pengene til meg.

        Etter som det er fullstendig stillhet om utbetalingen av disse pengene til meg, lurer jeg på om dette var bare et spill for GALLERIET, eller om det er virkelig vilje til å etterbetale disse ytelsene for perioden. Eller, - mon tro om jeg vil få se en eneste krone av de pengene, som det er omtalt i Fylkesmannens brev av 28.2.2002.

NB! FORTSETTELSE DEN 25.5.2003!
Fra og med juni 2002 begynte jeg å nevne til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, at jeg har fremdeles ikke hadde sett en eneste krone av de bebudede kr 3 000,- pr. mnd. fra Fylkesmannens side. Fra og med august begynte fylkesmannen å skrive krassere og krassere brev hver måned (etter at vi hadde vår månedlige samtale) til Ordfører Einar Busterud (Kommunen), og det fortsatte Fylkesmannen til november, uten resultat.
 
        I desember nevnte jeg til Fylkesmannen, at tidligere hadde vært en annen Fylkesmann i Hedmark (Kjell Borgen) og da Kjell Borgen den gang hadde bestemt i juni 1996, at Hamar Sosialkontor skulle utbetale penger til meg (da jeg ikke hadde spist mat i 18 dager), men etter at saksbehandleren tok saken opp på ny med ledelsen på Sosialkontoret og de fant ut at (de ville overprøve Fylkesmannens overprøving) og Sosialkontoret hadde overprøvde Fylkesmannens overprøving og ikke ville utbetale pengene til meg, slik at jeg fremdeles ikke skulle spise mat.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

        Og da jeg igjen kom til Fylkesmannen Kjell Borgen tok han umiddelbart telefonen, ringte til Sosialkontoret og ga beskjed om å få saken overført til Fylkesmannen (på flekken), og etterpå ble det utbetalt pengene!
 
MERK! Bygningen der Fylkesmannens Kontor befinner seg og bygningen hvor Ordfører Einar Busteruds kontor -  skilles bare av en 10 (ti) meter bred sidegate! Men Sigbjørn Johnsen nektet å bruke telefonen (selv om den var i funksjon), men han ville sende EN ENDA KRASSERE BREV TIL ORDFØREREN EINAR BUSTERUD (Kommunen). Siden har jeg hver måned IGJEN minnet Fylkesmannen om de pengene (som i skrivende stund i mai 2003 beløper seg på kr 42 000,-), men jeg har fremdeles ikke sett en eneste krone av de pengene som ble bebudet av Fylkesmannen i februar 2002.

 Da jeg hadde vår månedlige samtale med Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 22.4.2003 sa han: ”Du skal få eksakt svar angående de pengene (kr 3 000,- pr. mnd. akk. Kr 42 000,-) når du kommer neste måned, den 22.5.2003.

22.5.2003 - Jeg kom til Fylkesmannen den 22.5.2003 og det viste seg at FYLKESMANNEN IKKE VAR TIL STEDE og jeg fikk et nytt time den 30.5.2003.

30.5.2003 Da jeg kom på den utsatte timen til Fylkesmannen den 30.05.2003 viste det seg, at det ble også denne gangen gjort NARR av meg, fordi pengene ikke ble en tema idet hele tatt. (Stor stillhet råder over emnene: kr 3000 pr. mnd., Fri Rettshjelpen - Fri Sakførsel osv. ). Fylkesmannen skulle nå på andre måneden ”undersøke” om jeg kunne vaske klær i vaskeriet i Park Gården. (Da den selvvaskeri som jeg brukte siden jeg ble tvunget på gaten – avsluttet sin virksomhet og ingen andre tok over driften).

        Der betalte jeg ca. kr 4500,- pr år, pluss vaskemiddel. Nå, må jeg vaske mine klær hos Reno (som stykkvask) og det koster kr 27 000,- pr. år. Inkludert vaskemiddel. (det er en velkommen dra hjelp for mine bødler da jeg får over kr 20 000,- i ekstra utgifter pr. år uten at mine bødler var nødt til å ødelegge enda mer på bilen, frarøve meg forsikringsbonus, eller måtte gjøre et nytt (liksom) innbrudd i bilen.

Mine bødler nøyer seg med at bare i januar (i en tre ukers periode) måtte jeg legge ut over kr 11 000,- på bilreparasjonskostnader. Og konsekvensene for det må jeg slite med også i august, september og kanskje til og med i oktober også, ved siden av vanlige forfallende bilservice, bilreparasjoner, bilvedlikehold, forsikring osv.

        Brevet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen - som alle de andre brevene ved Fylkesmannens kontor (Familie og Sosial avdelingen ved Fylkesmannens kontor, Helse og Sosialetaten) egner seg godt for å gi inntrykk på folk, (som ikke kjenner til saken) som om det er en genuin vilje hos de ansvarlige personer og myndigheter for å løse MIN (PÅTVUNGET) UTELIGGER – TILVÆRELSE.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Men - hva er FAKTA:
Noen uker etter at Fylkesmannen overlevert brevet til meg i februar 2002, hadde jeg kjøpt en bærbar PC med den overordnede målsetning om å kunne legge min sak ut på Internet (fordi det ikke er mulig å nå fram på hederlig vis.) Og det fikk selvfølgelig de ansvarlige personer og myndigheter nyss om. Og de ansvarlige myndigheter ville neppe gjøre mine muligheter til å overleve, ved å utbetale kr 3000,- pr. mnd. (ekstra) slik at jeg kunne hatt litt romsligere på matveien.

Jeg vet ikke hvor lenge Fylkesmannen akter å beskytte de skyldige (til tross for at han sitter inne med alle dokumentene) ved å nekte den rettferdighet til meg, som jeg har rett til å få og er avhengig av, for å kunne trekke til ansvar disse menneskene som handlet mot bedre vitende og på lovstridig grunnlag, da jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo.

Fylkesmannen foreslår i brevet, at kommunen skulle kjøpe en leilighet (uspesifisert prisklasse) til meg og hvor kostnadene skulle motregnes av de pengene som jeg ble frarøvet f.o.m. 1.7.1995 som utgjør fram til i dag kr 1000000,-. Og som jeg har fremmet rettferdige dokumenterbare krav om, i mine 6 PUNKTER, og som dokumentene understøtter og dokumentene foreligger hos Fylkesmannen siden juni 1997.

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

NÅ MÅ VI TENKE OSS OM LITEGRANN:
1.) Ved å frarøve meg disse pengene for åtte år siden (i dag er det sommer 2003) ble jeg tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo (ca: kr 1 000 000,-) Nå skulle disse pengene MOTREGNES (betales med) en leilighet for meg!!!
UTEN AT EN ENESTE SOM HAR ANSVARET FOR DE MAKABRE, GRUSOMME, UMENNESKELIGE HANDLINGER MOT EN BUNNHEDERLIG MENNESKE, TAS TIL ANSVAR FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER!!!!
        Selv om Fylkesmannen sitter inne med alle dokumenter og de skyldige er navngitte, og handlingene er beskrevet i detalj. Jeg ble ikke engang konfrontert med disse menneskene i løpet av de 7 årene siden Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde trædd i stillingen 16.10.1997, og enda lengre tid hadde Sigbjørn Johnsen alle dokumentene hos seg!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

2.) Pkt. 5 Fri Sakførsel berøres ikke med et ord! Og som følge av det: Trekkes ingen til ansvar for sine makabre, grusomme handlinger, mot et bunnhederlig menneske!
3.) Pkt. 1 Bil og bilens reelle kostnader ties i hjel.
4.) Pkt. 2 Den generelle økonomien berøres heller ikke.
5.) Pkt. 6 Et sted å bo med dekning av husleie og de kommunale utgifter, nevnes ikke engang.

Jeg vil bare minne om her, at i begynnelsen av desember 1997, hadde Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sagt til meg:

”Jeg trenger 2 (to) UKER (14 dager) for å løse alle de, sakens 6 (seks) punkter (som problemene er definert på), I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA!”


Fylkesmannen gikk fra sitt ord! (OGSÅ DENNE GANGEN) Saken ble ikke løst, verken den 19.12.1997 eller de påfølgende 160 ganger to uker (det er seks år!!!!!) som siden hadde gått. Hvorfor? Det vet sikkert Gud!

Jeg vil minne også om at Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde sagt på vår time i april 2003 at:

”Når du kommer neste måned den (22.mai 2003) da skal du få eksakt svar om disse pengene.”

Kr 3000,- pr måned
fra februar 2002, som utgjør fram til juni 2003 (kr 45000,-). Hva skjedde da? Jo. Da jeg møtte opp til den avtalte timen, viste det seg at Fylkesmannen ikke var til stede. Dermed fikk jeg en ny time den 30.mai 2003. På det møtet ble de omtalte pengene behørig unngått i samtalen.

Fylkesmannen gikk fra sitt ord igjen!

MERK! Fylkesmannen sa til meg i 1998.
”Jeg holder alle tråder i mine hender.”
Og det gjorde og gjør han fremdeles. Og IKKE BARE DET, men Fylkesmannen sitter inne med alle dokumenter som understøtter 100 % min rettferdige sak! Det er bare det, at Fylkesmannen ikke løfter en finger, til å løse saken, slik at saken skulle kunne få en hederlig og rettferdig løsning, men er hovedsakelig opptatt av å beskytte de dusinvis av folk i ansvarlige offentlige stillinger, både på kommunal og på Fylkesnivået i Hamar/Hedmark, Østre Toten/Oppland, og folk i overordnet stillinger i Oslo! Om dette går på bekostning av en hederlig menneskers liv, har ingen betydning!

NB! Den 30.6.2003 hadde jeg time hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Nå ble det presentert enda et brev:
HER!!!HER!!!
****Se brev fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 26.6.2003, side 1

****Se brev fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 26.6.2003, side 2

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Merk! Dette brevet er også direkte fra Fylkesmannen til Ordføreren, men denne gangen er ikke brevet signert av Fylkesmannen og brevet har heller ikke påført dato. Etter hvert fikk jeg greie på følgende:

Sum kr 150 000,-

1. fordelt på to ganger kr 75 000,- kroner
2. Husleie kr 3 000,- pr måned i to års prøve periode kr 72 000,- (de resterende kr 3000,- er bonus for utholdt tort og svie?).
3. Den andre kr 75 000,- skulle dekke innbu (som jeg ble frarøvet da jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo for åtte år siden).

HVA ER REALITETEN I 1995 KRONEVERDI?

 

Kr

 Kr

Kr 3000,- pr måned f.o.m mars 2002 er søkk  Borte 45 000
     
Før hadde jeg husleie pr. mnd. og 3400  
Bostøtte pr. mnd. 1800 5200
Foreslått husleie i 2003 pr. mnd.   3000
Misforhold i 1995 kroneverdi pr. mnd Borte - 2200
     
Min oppgraderte innboforsikring 1995-2002   400 000
Det tilbys kr 75000,- til tapt innbo i 2003   75000
Misforhold i 1995 kroneverdi Borte - 325 000

MERK! De kr 3000,- pr. mnd. f.o.m. 28.2.2002, som utgjorde kr 45 000,- i juni 2003 er SØKK BORTE! Istedenfor er det blitt presentert et nytt UAKSEPTABELT tilbud, et tilbud som tilsvarer tilbudet fra 19.12.1997 og som jeg allerede da avslått med vektig grunn! I tillegg følger resten av manglene som Fylkesmannens tilbud representerer fra pkt. 1 – 6.

1) Og Fremdeles er det dyp stillhet om FRIRETTSHJELPEN (Fri Sakførsel).
2) Bilen og bilens reelle kostnader ties i hjel.
3) Den generelle økonomien berøres heller ikke.
4) Husleien på kr 5200,- pr. mnd. i 1995 skulle dekkes med kr 3000,- pr. mnd. i to år (prøvetid). NB! Kr 2200,- pr. mnd. i minus i 1995 kroneverdi!
5) Mitt innbo som ville utgjøre kr 400 000,- i 2002 kroneverdi, skulle dekkes med kr 75000,-. DET ER SKAMMELIG!!!!
6) Kr 6 700,- pr. mnd. f.o.m. 1.7.1995 som utgjør i dag kr 600 000,- (i 1995 kroneverdi) berøres heler ikke av Fylkesmannens løsningsforslag.

Og på toppen av det hele er det ingen som tas til ansvar for sine grusomme, makabre, lovstridige handlinger, mot et hederlig menneske. Jeg har sagt det til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen allerede den 19.12.1997, og gjentatt det bl.a. sist i desember 2000 og jeg gjentar det i dag også at:

”Disse dokumentene som er lagt fram i saken og som befinner seg hos Fylkesmannen, er ikke lagt fram med 30 % eller 50 % innbakt PRUTNINGSMONN”, og jeg gjentok mitt svar til Sigbjørn Johnsen et halvt år tidligere i Stortinget:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

9/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

”Jeg ønsker rettferdighet, rettferdighet i henhold til DOKUMENTERBAR FAKTA”.

Og Til HKH Dronning Sonja formulerte jeg slik:
”SELV OM DET VIL KOSTE LIVET FOR MEG, ER JEG IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA”, - slik
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde oppfordret meg allerede den 19.12.1997.

Tilbudene som er skissert her, dekkes fullt ut av mine tidligere betraktninger av de ansvarlige personer og myndigheter: Brevet fra
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen - som alle de andre brevene ved Fylkesmannens kontor (ved Familie og Sosial avdelingen ved Fylkesmannens kontor/Helse og Sosialkontoret) egner seg godt for å gi inntrykk på folk, (som ikke kjenner til saken) som om det er genuin vilje hos de ansvarlige personer og myndigheter for å løse MIN (PÅTVUNGET) UTELIGGER – TILVÆRELSE.

2.9.2003 hadde jeg igjen time hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og i min redegjørelse minnet jeg Fylkesmannen om at tidligere hadde vart en annen Fylkesmann i Hedmark, Kjell Borgen og da han bestemt at jeg skulle få utbetalt penger fra Sosialkontoret - og da jeg kom til Sosialkontoret hadde Sosialkontoret OVERPRØVDE Fylkesmannens overprøving og ikke ville utbetale pengene, - da jeg kom tilbake til Fylkesmannen og klaget min nød, tok han telefonen, ringte til Hamar Sosialkontor og ba om å få oversendt sakens dokumenter til FylkesmannenFLEKKEN og avgjorde saken på flekken og Sosialkontoret var nødt til å utbetale pengene på flekken.

Da svarte Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen at:
 

Jeg har sendt nytt brev (enda et nytt brev, den 10.? eller den 11.? på 18 måneder) til Ordføreren/Kommunen.” (stort smil på min munn - SORRY)

Men, da forklarte Fylkesmannen at, denne gangen hadde han gitt også en SVARFRIST PÅ EN MÅNED til Ordføreren/Kommunen. Merk! Fylkesmannen skulle/burde krevd svarfrist fra Ordføreren/kommunen en rekke ganger i løpet av de 7 – 8 årene Fylkesmannen hadde sittet i stillingen og hvor Ordføreren, Kommunen gang på gang, år etter år overprøvde Fylkesmannens overprøving uten at fylkesmannen løftet en finger i saken. Men første gang etter syv (7) år kom endelig et framskritt. (enda et stort smil på min munn – SORRY, SORRY).
        Nå kan det hende at Fylkesmannen endelig anser, at tiden er inne til å bli kvitt mitt nærvær ved sitt kontor, måned etter måned og år etter år, uten at jeg blir mer medgjørlig til å følge opp Fylkesmannens oppfordring allerede fra den:

19.12.1997 - til Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Til det har jeg svart den gang og jeg har ikke forandret mening siden:
”Disse dokumentene som er lagt fram i saken – er ikke lagt fram med 30 % eller 50 % innbakt prutningsmonn. Og jeg har definert problemene i 6 (seks) punkter og alle dokumenter som også befinner seg hos Fylkesmannen - understøtter de 6 punktene.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

10/10

Istvan Ladiszlaidesz                        10.12.2001(20.10.2003)
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

Og så lenge jeg lever skal jeg slåss med ALLE HEDERLIGE MIDLER som jeg rår over, for å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.”

Jeg håper så lenge jeg lever, at jeg kan få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/9

Postboks 407
2303 HAMAR                         30.1.2004

Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark
Statens hus
Parkgt.36
2300 HAMAR

ENDA ET NYTT BREV FRA FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN som jeg fikk den 29.1.2004 (brevet er udatert men konvolutten har datering den 27.1.2004), men brevet er signert av Fylkesmannen. (NÅ ER JEG BLITT SATT PÅ DØREN!)
HER!!!
****Se brev fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 27.1.2004.

Jeg har flere ganger tidligere vært forberedt på, for at Fylkesmannen skulle bryte kontakten med meg. Allerede da jeg beskrevet Fylkesmannens håndtering av min sak på en saklig måte hvor jeg kalte en spade for en spade, på et års Jubileum for Fylkesmannens virke som Fylkesmann i 1998, skrev jeg i mitt brev av: 21.9.1998,

 EVALUERING AV FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE I MIN KONKRETE SAK.

For meg er det ubegripelig, hvorfor du, til tross, for at du hadde fullstendig dokumentasjon for hva som hadde foregått før og hva som fortsatte å skje, skulle du skyve meg med din ene hånd ut i vinterkulden, (for at jeg skulle overvintre enda en vinter på gaten (i 2005 åtte (8) år), imens du hadde holdt din andre hånd beskyttende over de ansvarlige personer og myndigheter, som har vært og er fremdeles ansvarlig for at jeg ble tvunget til å bo på gaten. Jeg ønsker ikke å gjøre opp status for deg. Du får gi karakter for deg selv, - og eller vil Gud gjøre det - når den tid kommer.” Men jeg vil gjerne påpeke flere forhold som fylkesmannen burde håndtert annerledes.

HVA ER DET JEG ER TAKKNEMLIG FOR FYLKESMANNEN, STORTINGSREPRESENTANTEN SIGBJØRN JOHNSEN?

1.) At den daværende Stortingsrepresentanten Sigbjørn Johnsen hadde møtt meg to ganger i Stortinget, og hørte på og så på de dokumenterbare ulovligheter som jeg la fram der, for han. (Takk for den hundrelappen, du sendte til mat for meg).

2.)
At han uten om et tilfelle, aldri hadde trukket i tvil mine ord, påstander som jeg la fram - både muntlig og skriftlig i mine brev. (samtalen hadde foregått for 6-7 måneder siden, men etter at jeg gjentok samtalen nærmest ordrett - gav Fylkesmannen etter for sannheten, jeg hadde rett også denne gangen).

3.)
At han ikke løy for meg med overlegg for å riste meg av lasset. (Det har mange andre gjort).
4.) At Fylkesmannen ansett tid for meg (en gang i måneden) for at jeg kunne fremlegge problemene direkte til Fylkesmannen.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

HVA ER DET FYLKESMANNEN, STORTINGSREPRESENTANTEN SIGBJØRN JOHNSEN BURDE HÅNDTERT ANNERLEDES?

1.) Han skulle tilbudt allerede i Stortinget (sommeren 1997), om å ta opp min sak i Stortingets Spørretime, - da alle Stortingsrepresentanter har rett til å ta opp en sak i Stortingets Spørretime.

2.) Etter at Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann den 16.10.1997 skulle han umiddelbart (i løpet av 2 – 3 uker) ordnet opp med ulovlighetene både ved Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, slik at disse folkene skulle utøve sine arbeider i henhold til den loven de er ansatt til å forvalte og ikke handle etter eget forgodtbefinnende. Deretter skulle Fylkesmannen sørget for at jeg fikk rettferdighet, i henhold til de seks punktene som problemene mine er definerte på og som de originale dokumentene understøtter.

3.)
Fylkesmannen hadde enda flere muligheter til å kunne ordnet opp i saken, Eks. på vårt månedlige samtale den 2.12.1997 sa han: ”Jeg trenger to uker til å få løst problemene i henhold til de seks punktene som problemene er definerte på og i henhold til dokumenterbar fakta” og dokumentene forelå også hos Fylkesmannen. Og skulle de to ukene vise seg for å vare for korte, så har det gått siden den gang, 160 ganger 2 uker til (det er seks (6) år!), for å kunne ordne opp i saken, men Fylkesmannen lot gjøre noe med de dokumenterbare ulovlighetene.

4.)
Fylkesmannen hadde også mulighet til å kunne løse saken i henhold til sin ansvars og myndighetsområde og PLIKT, (når det foreligger ugjendrivelige dokumenter for at slike ulovligheter foregår fra de ansvarlige personer og Myndigheters side) den 15.12.2000 da han arrangerte et møte med:

TILSTEDE:

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ordfører Einar Busterud
Familie og Sosial avdelingen v. Fylkesmannens kontor, Ellen Catherine Trosvik
Sosialleder Jon B. Hansen


5.)
Fylkesmannen skulle gjort bruk av sin ansvars og myndighetsområde et utall ganger i løpet av de syv (7) årene han hadde fungert som Fylkesmann, - da både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor - uke etter uke, - måned etter måned og - år etter år, overprøvde Fylkesmannens overprøving og neglisjerte fylkesmannens avgjørelser fullstendig. Fylkesmannen skulle gitt den såkalte 1 MÅNEDERS SVARFRIST til Sosialkontoret, Kommunen et utall ganger i løpet av de syv (7) årene som han hadde fungert som Fylkesmannen i Hedmark.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

6.) Fylkesmannen skulle for LENGE SIDEN sørget for at jeg fikk, den Fri Rettshjelpen (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke til ansvar disse folkene i ansvarlige, offentlige stillinger, som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte og de på denne måten direkte skadet min sak. MERK! Fra innleveringsdatoen tar det BARE syv (7) dager til det ferdige vedtaket foreligger. Og i tillegg hører Fri Rettshjelpen DIREKTE INN UNDER FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!

HVA ER DET FYLKESMANNEN GJØR:

1.)
Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.

2.)
Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!

3.)
Fylkesmannen hørte på meg hver gang da jeg beviste for han at både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingens vedtak ved Fylkesmannens kontor, - bygget på fullstendig gale påstander. Men deretter gjorde Fylkesmannen ingenting for å rette opp ulovlighetene.

HVA ER BEHOVET?
Rettferdighet i henhold til de seks (6) punktene som problemene er definert på, og som dokumentene understøtter! MERK! (samme krav hele tiden).

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

 

-------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET: Jon Bernt Hansen satt som Sosialleder i 1996, hans underordnede blant annet (Nordal-Hansen), Bente Nygaard (Lindstad) gjorde vedtak/avslag uten å ha lest relevant dokumenter. Men også Jon Bernt Hansen benektet hver gang å ha lest relevant dokumenter i saken. Den daværende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG i sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side????? (MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned???

Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET:
Bente Nygaard (Lindstad) som var min saksbehandler i 1996 og er personlig ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo, da hun personlig hadde sagt til meg at jeg skulle få dekket husleien og strømmen (som var inkludert i husleien), tre dager før, oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996. Men da jeg kom hjem lå det et brev i postkassen av samme saksbehandler (Bente Nygaard), datert en uke tidligere hvor det står avslag på husleien og strømmen!!!! Da jeg dagen etter kom igjen til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst at min saksbehandler reist på Påskeferie og det var ikke en eneste oppegående person på Sosialkontoret som kunne gjøre noe med saken.

Den daværende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine egne ULOVLIGHETER???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side????? (MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned???

Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Sitat fra mitt brev av: Jul 2001 til Rosemarie Køhn Biskop.
Jeg er hjertens enig med Biskop Rosemarie Køhns vurdering der hun bemerker det helt korrekt at: "Så langt jeg kan se er det kun en rettsavgjørelse som vil kunne rydde opp i de anklager du frembærer." JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!). Det er akkurat det hindrer og har hindret Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen PERSONLIG I ÅREVIS, da FRIRETTSHJELPEN, hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!!!!!

Og det samme ba jeg enda tidligere om, - personlig fra tidligere Statsministeren Kåre Willoch, davarende Akershus Oslos Fylkesmann om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, allerede våren 1995.

VI KAN TA EN LITEN TILBAKEBLIKK PÅ FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE:

Sitat fra mitt brev av: 23.06.1999 HVOR MYE YTTERLIGERE OVERBELASTNING TÅLER DIN SAMVITTIGHET?
Og jeg kan bare beklage på dine vegne at - du gir LY, BESKYTTELSE for disse folkene, og under din beskyttelse for disse folkene lov, til å fortsette de ulovlige handlingene, som TVUNGET MEG PÅ GATEN, NEKTET MEG MAT, MEDISINER, LEGE -EGENANDELER, og som PLYNDRET MEG FOR INNBO, og på den måten PÅFØRT MEG ENORME LIDELSER.

Sitat fra mitt brev av: 21.9.1998, EVALUERING AV FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS VIRKE I MIN KONKRETE SAK.
Det kan godt hende at du etter dette brevet innskrenker/nekter for meg time hos deg, for å kunne legge fram saken personlig for deg. Jeg er også forberedt på å overvintre igjen på gaten i resten av mitt liv, - av veldefinerte årsaker som jeg har skissert overfor. Ellers, sitter du inne med alle de relevante dokumentene som angår saken.
Skulle du nekte for meg videre kontakt, vil jeg gjerne benytte anledningen til, for å takke for meg og ønske deg og din familie alt godt.

Sitat fra mitt brev av:11.01.2001 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
"KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!?!"
        (Stakkars Sigbjørn Johnsen Fylkesmann, hva måtte han gjennomgå, for å forklare meg MOT BEDRE VITENDE og til tross, for de DOKUMENTENE som forelå, at jeg skulle kompromisse).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Jeg kan bare gjenta her igjen, slik jeg hadde beskrevet i mitt brev den 23.06.1999, at Fylkesmannen har et SÆRLIG ANSVAR i denne saken, SOM HAN IKKE KAN FRASKRIVE SEG. Denne saken skulle aldri utartet seg på denne måten, og DET ER FULLSTENDIG UVERDIG FOR NORGE SOM RETTSSTAT!!! - hvor et hederlig menneske fullstendig frarøves helt elementære menneskerettigheter, av de ansvarlige personer og myndigheter, og de dekker over hverandres ulovlige handlinger og hindrer med alle midler for, at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til offentligheten og til de ansvarlige myndigheter.

SITAT SLUTT!

SITAT: fra mitt brev av:11.01.2001 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen.
Min tidligere erfaring med slike møter fra Hamar Sosialkontor (se brev: Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 28.09.1999 som viser hvordan man ved Hamar Sosialkontor gjør narr av meg og på etterskudd "RETTFERDIG GJØR DE SEG SELV, MED ONDSINNET LØGN", både for å skade meg og min sak. Jeg hadde ingen grunn til å vare optimist på forhånd, men jeg håpet på det beste, ettersom det var Fylkesmannen som står for møtet.

NOEN ORD IGJEN OM MØTET HOS FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN DEN 15.12.2000
DET ER EN SKAM! av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen å stille opp på møtet med et ”MANNSKAP” med slike moralske og yrkesetiske merittliste bak seg. (Se brev til Ordfører Einar Busterud den 23.2.2001). Jeg synes inderlig sund på Ordfører Einar Busterud, som antagelig stilte opp av kollegial lojalitet – uten å ha reelle mulighet for innflytelse av noe slag! HVORFOR? JO! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen sitter inne med fullstendig dokumentasjon fra et halvt år tidligere (juni 1997), enn han trædde i stillingen som Fylkesmann i Hedmark den 16.10.1997.

        Hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen foreligger alle dokumenter i saken og understøtter de seks (syv) punktene som her er skissert. Og jeg ønsker fremdeles (som i 1997) en samlet løsning av problemene, hvor alle de seks punktene tas hensyn til og løses i henhold til dokumenterbar fakta."

       
MERK!!! Jeg er fremdeles ikke villig til å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Jeg går med ÅPENT SINN til møtet den 15.12.2000 i håp
om at:
- MORAL
- YRKESETIKK
- MENNESKELIGHET
- BARMHJERTIGHET vil bli ledetråden på møtet.

SITAT SLUTT!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Sitat fra mitt brev av:23.6.1999 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen

Det tok ikke mer enn
ÅTTE MÅNEDER (slå den)
at saksgangen fra Sosialkontoret (fire kvartaler unna i samme by) endelig nådd fram til Fylkesmannens kontor. (Men du fant ingen grunn til å gjøre noe med det). Og endelig den 20.05.1998 forelå også Fylkesmannens vedtak, som var signert både av avdelingsleder ved Familie og Sosialavdelingen v. Fylkesmannens ktr. Arne Georg Larsen og av Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen. Etter å ha lest innholdet av Fylkesmannens vedtak og ikke hadde fått noen ting til å stemme med virkeligheten, hadde jeg bare en ting å gjøre:

Jeg samlet dokumentene og kom til vårt neste møte, der jeg PLUKKET HELE FYLKESMANNENS VEDTAK FRA HVERANDRE, MED DE RETTE DOKUMENTENE.


(Det kryr av gale forestillinger og fakta)
, hadde jeg notert øverst på Fylkesmannens vedtak, som du ble oppmerksom på også og tok bryet av å lese hva jeg hadde notert på Fylkesmannens vedtak. Hverken under, eller etter at jeg var ferdig med å dokumentere, - at ingenting stemte i Fylkesmannens vedtak, med de framlagte dokumenter, hadde du noen som helst motforestillinger angående disse dokumentene som jeg hadde lagt fram.

SITAT SLUTT!

Sitat fra mitt brev av:23.6.1999 til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
Ut i fra din ansvars og myndighetsområde og disse dokumentene som forelå i saken, KUNNE DU OG BURDE DU HA LØST SAKEN I LØPET AV EN MÅNED, ETTER AT  DU HADDE TRÆDD I STILLINGEN SOM  Fylkesmann, den 16.10.1997. Men du kunne ha løst saken enda tidligere, - hvis du hadde som Stortingsrepresentant i juli 1997, hadde gjort bruk av din rett som Stortingsrepresentant og tatt opp saken i Stortingets Spørretime.

"HOS FYLKESMANNEN FORELIGGER ALLE DOKUMENTER I SAKEN, SOM UNDERSTØTTER DE SEKS PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG JEG ØNSKER FREMDELES (SOM I 1997), EN SAMLET LØSNING AV PROBLEMENE, HVOR ALLE DE SEKS PUNKTENE TAS HENSYN TIL OG LØSES I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA.

MERK!!! JEG ER FREMDELES IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA!!! JEG GÅR MED ÅPENT SINN TIL MØTET DEN ?????????????? I HÅP OM AT: MORAL, YRKESETIKK, MENNESKELIGHET, BARMHJERTIGHET VIL BLI LEDETRÅDEN PÅ MØTET!!!"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Den daværende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG i sine egne ULOVLIGHETER????
Den daværende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine egne ULOVLIGHETER????
(
MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!)

Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned??? Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG?

Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?


Jeg håper på en hederlig moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.

SITAT SLUTT!

HVA HAR VÆRT, - ER OG - VIL FORBLI FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS STORE DILEMMA I DENNE FORFERDELIGE SAKEN?

JO!!! HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA ville dusinvis av folk på Hamar Sosialkontor, Hamar trygdekontor, Hedmark Fylke m. fl.; som handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte, - DISSE FOLKENE  SKULLE BLITT DØMT FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - OG SOM TILLEGGSSTRAFF SKULLE DE OGSÅ BLITT FRADØMT SINE ARBEIDER, PÅ GRUNN AV: - AT DE HAR MISBRUKT SINE STILLINGER. Og det ville gått på samme måte både på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor og Oppland Fylke - for der bodde jeg i over 20 år, - og overordnede instanser i Oslo som forskjellige Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Rikstrygdeverket, osv. osv.

Hvis det trengs å friske opp hukommelsen, kan min hjemmeside kanskje vare til hjelp? www.istladis.com 

"DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt) VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLI MORDERE!!!!"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

9/9

Istvan Ladiszlaidesz                       30.1.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Uansett: Jeg vil gjerne benytte anledningen til, for å takke for meg og ønske deg og din familie alt godt.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: bl.a.
HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Ordfører Einar Busterud m.fl.

DET ER SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/12

Postboks 407
2303 HAMAR                         15.4.2004

Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark
Statens hus
Parkgt.36
2300 HAMAR

AVSKJEDSMØTE HOS FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN DEN 23.3.2004?

Min månedlige time hos Fylkesmannen som denne gangen ble utsatt fra 22.1.2004 er nå enda, enda, enda, enda utsatt til den 15.4.2004 og jeg skal ha den siste timen, (avskjedstimen?)  hvis den ikke ytterligere blir utsatt fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side den 15.4.2004 (hvis den ikke enda engang til blir utsatt eller endelig avlyst)?

JEG SKAMMER MEG
PÅ VEGNE AV
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og alle de ansvarlige offentlige personer og etatene (Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor med flere), både på Kommunal og Fylkesnivået på Hamar/Hedmark og i tillegg til - samme etatene på Østre Toten/Oppland og alle overordnede instanser i Oslo.

TAKKET VÆRE DEN FORRIGE Fylkesmannen i Hedmark, - Kjell Borgen (som hadde gjort både en moralsk og yrkesetisk forsvarlig arbeide) - hadde jeg full tillit til den daværende Stortingsrepresentant  (juni 1997) og senere (f.o.m. 16.10.1997) Fylkesmann i Hedmark , Sigbjørn Johnsen.

Det er beklagelig, at senere erfaring beviser at den tillit jeg hadde vist til den nybakte Fylkesmannen var dessverre fullstendig overdrevet og som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen IKKE VAR VERDIG TIL! Det er meget trist, å få en slik attest etter åtte (8) års virke som Fylkesmann i Hedmark, hvor Fylkesmannen hele tiden bare var opptatt av, å beskytte alle de offentlige personene og etatene som har ansvaret for, at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo, med den overordnede målsetning om å skape en så ulevelig livsforhold for meg, at jeg skulle pakke sammen og forsvinne fra Norge, slik Kåre Willoch ex Statsminister m.fl. personlig hadde oppfordret meg allerede i februar 1995.
 

        Og etter at Fylkesmannen hadde beskyttet alle de skyldige i åtte (8) år og jeg ble samtidig påført ytterligere lidelser og skade, overlater nå Fylkesmannen til å løse saken til de samme personene som selv hadde skapt problemene ved å handle fullstendig Lovstridig og til og med å misbruke sine stillinger, - i håp om at de skadene som jeg ytterligere ble påført i de åtte årene som Fylkesmannen "REGJERTE i Hedmark" - vil jeg bli mer MEDGJØRLIG og til og med er villig til å krype til korset for å kunne komme under tak i et hus.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Men jeg har vært, - er - og vil bli helt entydig i framtiden også - om at: SÅ LENGE JEG LEVER VIL ALDRI NOEN KOMPROMISS MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA FRA MIN SIDE FORELIGGE!

Det kan sjekkes opp i alle mine tidligere brev, både til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, HKH Dronning Sonja, flere Statsministere osv. at det er en UFRAVIKELIG KRAV fra min side om, - at de skyldige tar og taes til ansvar for sine Lovstridige handlinger I HENHOLD TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS LOVNAD I DESEMBER 1997 OM AT FYLKESMANNEN TRENGTE TO (2) UKER TIL Å GJØRE EN SAMLET VURDERING AV SAKEN SOM ER DEFINERT I SEKS (6) PUNKTER OG SOM DOKUMENTENE UNDERSTØTTER (OG DOKUMENTENE OGSÅ BEFINNER SEG HOS FYLKESMANNEN). Og det skulle bare mangle i et RETTSTAT som Den norske staten påberoper seg for å være, å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta, når man kan dokumentere sine påstander.

Og på toppen av det hele, har jeg avslått flere slike tilbud tidligere, først til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen personlig den 19.12.1997 da Fylkesmannen oppfordret meg til og med, - for å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Det er trist at Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen fikk den "lite ærefulle jobben" (og han tok jobben) om å sørge for at saken skulle holdes under "100% kontroll", helst innenfor Hamar/Hedmarks grenser. Og alle overordnede instanser i Oslo sørger for å hjelpe til, - men selv om det finnes, andre løsningsalternativer, (men ikke for meg) uten om det som presenteres på Hamar/Hedmark - men de er ikke oppnåelig for meg, - da de skyldige kollektivt hindrer at jeg kan nå fram med mine klager til ansvarlige, offentlige personer og myndigheter som både kunne og burde gjort noe med saken. Og når attpåtil foreligger dokumentene både hos Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og mange andre i saken er det en SKAM - at Fylkesmannen etter å ha beskyttet de skyldige i åtte år, drar nå halen mellom beina og anser saken avsluttet fra sin side. FY OG SKAM!!!!

HVORDAN ER SAKSGANGEN I DENNE SAKEN?

1.)    Når Hamar Sosialkontor gjør et vedtak på lovstridig grunnlag, og som jeg anker, da:
2.)    Skulle Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor sørge for, at Hamar Sosialkontors ansatte utøver sine arbeider i henhold til den LOVEN de er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger) for å forvalte, og ikke fortsetter å handle etter eget forgodtbefinnende. Men:
3.)    Skulle Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor handle like lovstridig som Hamar Sosialkontor, da skulle Fylkesmannen i henhold til sitt EMBETE, sørge for, at jeg får den Fri Rettshjelpen jeg har rett til å få, og på den måten sørge for - at jeg ikke blir frarøvet elementære menneskerettigheter. Men skulle Fylkesmannen beskytte de skyldige, da finnes ytterligere muligheter for å henvende seg til:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

4.)    Stortingets Sivilombudsmann for Forvaltningen, som er en uavhengig Juridisk instans - og som skal sørge for, at den lille mannen ikke frarøves elementære menneskerettigheter I DEN FRIE, DEMOKRATISKE RETTSSTATEN VÅRT!
5.)    Det er også en mulighet, å få Stortingsrepresentantene til å ta opp saken i STORTINGETS SPØRRETIME, hvis stortingsrepresentantene våget det! Jeg hadde kontakt med en haug av Stortingsrepresentantene, (legg merke til at jeg fikk møte bare MANNLIGE Stortingsrepresentanter. Er det en gutteklubb som driver denne saken?), men ingen torde gjøre noe med saken, de torde ikke engang lese relevant dokumenter for saken.
6.)    Det er selvfølgelig en mulighet også å henvende seg til den såkalte 4. Statsmakten, MEDIENE, hvis de hadde tilfredsstilt mine tre krav: (Du må ikke være redd for å tråkke på de ansvarlige personers og Myndigheters tær, - du må holde deg til dokumenterbar fakta, - og aldri vike fra sannheten).
7.)    Selvfølgelig kunne en ADVOKAT vare til nytte HVIS ADVOKATEN TILFREDSSTILTE de samme tre kriteriene som gjelder både for JOURNALISTER OG STORTINGSREPRESENTANTENE:
MERK! disse skulle ikke være KRAV fra min side, men det skulle vært en SELVFØLGE.

ER DET NOE GALT MED LOVEN? - NEI! LOVEN ER ENTYDIG OG KLAR I SIN FORMULERING!

DEN LILLE MENNESKERS RETTIGHETER ER IVARETATT I LOVEN, DET ER IKKE SELVE LOVEN DET ER NOE GALT MED. DET SOM ER GALT HER, ER, AT - ALLE I ANSVARLIGE OFFENTLIGE STILLINGER  HJELPER KOLLEKTIVT TIL, SLIK AT JEG IKKE NÅR FRAM PÅ HEDERLIG VIS, TIL ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM KUNNE OG BURDE GJORT NOE MED ULOVLIGHETENE. OG PÅ HAMAR/HEDMARK FORTSETTER ULOVLIGHETENE UNDER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS BESKYTTELSE. DET ER SKAMMELIG!!!!

MERK!
Jeg har tidligere fått dokumenter i retur både fra Fylkesmannen i Oppland og Fylkeslegen i Hedmark, hvor dokumentene ble påstemplet: UNNTATT OFFENTLIGHETEN! Ja, det er slik det går, når folk i ansvarlige offentlige stillinger utøver sine arbeider slik - at det ikke tåler dagens lys?!!

Når Fylkesmannen etter å ha latt gjøre noe for meg i saken (f.o.m. 16.10.1997)i åtte (8) år, - til tross for at dokumentene har foreligget hos Fylkesmannen, overlater Fylkesmannen for de skyldige, Bente Nygaard Lindstad og Jon Bernt Hansen for å løse de samme problemene som de selv hadde SKAPT, - på de samme premissene som Fylkesmannen foreslå for meg allerede 19.12.1997 og som jeg hadde avslått med vektig grunn.
    Og deretter skulle alt se så idyllisk og korrekt ut som om alt hadde vært, - og alt er, - i skjønneste orden. Hverken saksbehandler (nr 1) Nordahl Hansen, daværende saksbehandler (nr 2) Bente Nygaard (Lindstad) eller daværende Sosialleder Jon Bernt Hansen m.fl. hadde gjort noe ulovlig. Og selvfølgelig ville også Fylkesmannens UNNLATENHETER ville blitt også begrave for alltid, osv.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

        Da jeg fortalte til noen jeg kjenner og som kjenner til saken, om at jeg ikke gikk på det såkalte møtet på Sosialkontoret den 10.3.2004, spurte vedkommende. "Hva er det du skal gjøre nå?" Jeg svarte: "Jeg skal vente på døden", - fordi det samme jeg hadde gjort allerede i de siste 27 årene Fordi: Jeg har vært DØDSDØMT ALLEREDE FOR 27 ÅR SIDEN, MEN EKSEKVERINGEN AV DØDSDOMMEN BLE UTSATT HVER DAG TIL NESTE DAG - OG AV DE SISTE NI (9) ÅRENE AV DE 27, - HAR JEG VART TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MAT OG PLYNDRET FOR INNBO. For, - jeg har for lenge siden vært FRARØVET ALT SOM ET MENNESKE KAN FRARØVES FOR.

Men til tross for det, er jeg ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen hadde oppfordret meg allerede den 19.12.1997. Dette er bare enda et forsøk fra de ansvarlige personer og myndigheters side, for å late som om de er GENUINT opptatt av og  vil å løse mine problemer (som de selv har skapt). DET ER TRIST AT FYLKESMANNEN ER VILLIG TIL Å AVSLUTTE DENNE SAKEN PÅ EN SÅ NEDVERDIGENDE MÅTE SOM I DETTE TILFELLET.

HER ER OPPSKRIFTEN (ENDA ENGANG) TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

HER ER (NOEN AV DE) SKYLDIGES MERITTLISTE OG FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS ØNSKE:

Det er disse folkene Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen overlater for å løse problemene, - som de selv var aktivt med for å skape:

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
Jon Bernt Hansen satt som Sosialleder i 1996, hans underordnede blant annet Nordal-Hansen, Bente Nygaard (Lindstad) gjorde vedtak/avslag uten å ha lest relevant dokumenter for saken. Men også Jon Bernt Hansen benektet hver gang å ha lest relevant dokumenter for saken. Den davarende Sosiallederen Jon Bernt Hansen sitter nå som leder for LEVEKÅR og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine ULOVLIGHETER PÅ SAKLIG GRUNNLAG, OG SOM TILLEGGSTRAFF SKAL HAN FRADØMME SEG SELV DEN JOBBEN SOM HAN HAR PÅ GRUNN AV AT HAN OGSÅ (SOM MANGE ANDRE) HADDE MISBRUKT SIN STILLING???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side????? (
MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned???

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om, at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER

HVA ER SPESIELT I DETTE TILFELLET?
Bente Nygaard (Lindstad) som var min saksbehandler i 1996, og er personlig ansvarlig for at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og ble plyndret for innbo, da hun personlig hadde sagt til meg at jeg skulle få dekket husleien og strømmen (som var inkludert i husleien), tre dager før, oppsigelsen av min hybel utløp den 1.4.1996. Men, da jeg kom hjem lå det et brev i postkassen av samme saksbehandler (Bente Nygaard), datert en uke tidligere hvor det står avslag på husleien og strømmen!!!! Da jeg dagen etter kom igjen til Sosialkontoret, fikk jeg opplyst at min saksbehandler reist på Påskeferie og det var ikke en eneste oppegående person på Sosialkontoret som kunne gjøre noe med saken.

Den daværende saksbehandleren Bente Nygaard Lindstad sitter nå som Sosialleder og skal ordne opp FRIVILLIG og dømme seg selv for sine ULOVLIGHETER PÅ SAKLIG GRUNNLAG, OG SOM TILLEGGSTRAFF SKAL HUN FRADØMME SEG SELV DEN JOBBEN SOM HUN HAR, PÅ GRUNN AV AT HUN OGSÅ (SOM MANGE ANDRE) HADDE MISBRUKT SIN STILLING???? Er ikke dette litt for optimistisk fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens side, - å tro det????? (MERK! Fylkesmannen ikke påla disse folkene til å lese relevant dokumenter for saken!) Skal disse folkene FRIVILLIG dømme seg selv nord og ned???

Og de skal gjøre det - SELVFØLGELIG på fullstendig OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK, YRKESETISK OG RETTFERDIG GRUNNLAG? Vil Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen garantere for PÅ FORHÅND om at Bente Nygaard (Lindstad) og Jon Bernt Hansen nå vil lese RELEVANT DOKUMENTER FOR SAKEN OG VARE OBJEKTIV, SAKLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG I SINE HANDLINGER?

HVILKEN ROLLE FYLLER BISKOP ROSEMARIE KÖHN I DENNE SAKEN?                      
Rosemarie Köhn, Biskop i Hamar har en delikat stilling i denne saken. Det spesielle er at Biskop - stillingen er DELT. Dvs. Biskopen er både Embetsmann/kvinne (som utnevnes av Kongen i Statsråd) og samtidig religiøs leder, (Guds representant og troens forsvarer her på jorden).

Sitat fra brev til: Rosemarie Köhn Biskop i Hamar Jul 2001
Etter
Luthersk opprinnelige "NYE SAMFUNNSORDNING"
skulle også Biskop embetet vare todelt. En Biskop skal vare både embetsmann (kvinne) og religiøs leder. Det er det som praktiseres her i Norge også. Men utenom Kalvinistene i Sveits er det ingen som lykkes med det. Jeg vet ikke hvor heldig eller uheldig en slik dobbelt deling av embetet skal være, og når Kirken att på til er avhengig av økonomiske bevilgninger av de samme folkene som kunne blitt rammet meget ille, hvis Biskopen hadde turt å engasjere seg i denne saken. Men Luther har gitt i alle fall noen retningslinjer:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

"MEN ØVRIGHETSPERSONER SKAL IKKE MISBRUKE SIN MAKT, VERKEN TIL ULEMPE FOR ANDRE ELLER TIL FORDEL FOR SEG SELV. DE SKAL HELLER IKKE TVINGE FOLK TIL Å SYNDE.."

"BÅDE VERDSLIGE OG KIRKELIGE INSTANSER OPPTRER SOM TYRANNER NÅR DE GÅR UTOVER SITT EGET ANSVARSOMRÅDE OG VIL VÆRE NOE ANNET OG GJØRE NOE ANNET ENN DET GUD HAR SATT DEM TIL!"

Jeg skulle ønske at disse Lutherske sitatene skulle vært praktisert - slik de var ment fra Luther' side.

BISKOP ROSEMARIE KÖHN bemerker det helt korrekt i sitt brev til meg at: "Så langt jeg kan se er det kun en rettsavgjørelse som vil kunne rydde opp i de anklager du frembærer."  JEG ER HJERTENS ENIG (EN HEDERLIG RETTSAVGJØRELSE TAKK!!!). Det er akkurat det hindrer og har hindret Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen PERSONLIG I ÅREVIS, da FRIRETTSHJELPEN, hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!!!!! Og det samme ba jeg enda tidligere om, personlig fra tidligere Statsministeren Kåre Willoch, davarende Akershus Oslos Fylkesmann (i februar 1995) om hjelp til å kunne få en rettferdig rettergang hvor jeg kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta.

Biskopen hadde ikke opptrådt i denne saken - 100% som religiøs leder i henhold til kirkens moralske, etiske prinsipper, heller ikke som 50% Embetsmann/kvinne og 50% religiøs leder , - men Biskopen hadde opptrådt 100% som Embetsmann/kvinne og som kommer til unnsetning til disse folkene som har beviselig skyld i denne forferdelige saken. Men på et punkt er Biskop Rosemarie Köhn klar og entydig, - og som jeg er hjertens enig med: "Så langt jeg kan se er det kun en rettsavgjørelse som vil kunne rydde opp i de anklager du frembærer." Takk for de gode ordene!

NOEN BETRAKTNINGER OM FYLKESMANNENS ROLLE:

NY OPPGRADERING  1.8.2005
Jeg har endelig fått tak i Fylkesmannens INSTRUKSER, der beskrives fylkesmannens ansvars og Myndighetsområde enda klarere og mer konsis enn i de dokumentene jeg hadde fått tak i tidligere. (Det som er skrevet tidligere er korrekt også, men Instruksen er mer konsis.)
HER!!!HER!!!
****Se Instruks for Fylkesmenn av 17. september 1999 side 1/2

****Se Instruks for Fylkesmenn av 17. september 1999 side 2/2

Sitat fra: Norges statskalender 2002.

"Fylkesmannen er Kongens, Regjeringens og departementets representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp."
"Fylkesmannen har ansvar for viktige fagområder innenfor områdene: bl.a. SOSIALOMSORG, JUSTISSEKTOREN!"

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

"Fylkesmannen har også samordnings og helhetsansvar for den statlige virksomhet i fylket. Samordningsansvaret gjør seg særlig gjeldende i forhold til kommunesektoren."

FAMILIE OG SOSIALAVDELINGEN (ved fylkesmannens kontor).
"Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes oppfølging av nasjonale mål og prioriteringer på sosial og omsorgspolitikkens område. Oppgavene er i hovedsak knyttet til generell veiledning til kommunene, bl.a. KLAGESAKSBEHANDLING...."

Jeg tar samtidig med, Fylkeslegens rolle:
"Fylkeslege er den øverste offentlige lege i et fylke. Er rådgiver for fylkesmannen og øvrige statlige myndigheter i helsespørsmål..."
"Fylkeslege fører tilsyn med helsevesen og helsepersonell og skal gjennom råd, veiledning og opplysning medvirke til at BEFOLKNINGENS BEHOV FOR HELSETJENESTER BLIR DEKKET. Skal videre se til at LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER utarbeidet av statlige myndigheter BLIR KJENT OG OVERHOLDT, og at STATENS HELSETILSYN ER ORIENTERT OM HELSEFORHOLDENE I FYLKET og om FORHOLD SOM INNVIRKER FOR DISSE..."

§5 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 1984. Adgang til å gi påbud.
"Hvis virksomhet innen helsetjenesten drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan Statens Helsetilsyn gi pålegg om å rette på forholdene."

MERK! Fylkesmannen er dessverre fullstendig klar over hvem - og hvilke ulovligheter disse folkene hadde begått i de forskjellige offentlige stillinger på lovstridig grunnlag, da Fylkesmannen sitter inne med alle relevante dokumenter i saken, men etter at Fylkesmannen hadde beskyttet de skyldige siden han hadde trædd i stillingen den 16.10.1997, vil nå Fylkesmannen trekke seg ut av saken da det ikke er lenger håp om at:

- At jeg
blir mer MEDGJØRLIG og viser vilje til kompromiss med sannheten og dokumenterbar fakta (TIL TROSS FOR AT JEG BLE
PÅFØRT i 8 (åtte) år YTTERLIGERE LIDELSER, GRUSOMHETER PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG)

- At jeg - til tross for det, har ikke pakket sammen og fulgt opp Kåre Willochs personlig oppfordring allerede i februar 1995 om å FORSVINNE FRA NORGE.
- At jeg ikke vil frafalle kravet om at de skyldige skal ta og taes til ansvar for sine Lovstridige, grusomme, makabre handlinger mot et bunnhederlig menneske.


Sitat fra innledningen fra min hjemmeside: www.istladis.com
"DETTE ER EN MÅLRETTET, SAMORDNET, KOLLEKTIV, LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

(Og i den sammenheng er ingenting som er ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER)

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!
Dette er ikke noe jeg tror eller innbiller meg, men Kåre Willoch ex Statsminister, personlig forkynt for meg våren 1995, imens han sto med fellende dokumenter i sine hender:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"
Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig.

Teksten nedenfor kaller jeg et "gullkorn", som er blant mange andre gull korner som jeg hadde funnet underveis, og som passer som hånd i hansken i min livssituasjon og de ansvarlige personers og myndigheters håndtering av mine problemer. Isteden for overskrift i mine brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen brukte jeg dette gull kornet som innledning.

"EN MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN MAN SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET IKKE Å "ARBEIDE I DET STILLE" , MEN STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN IKKE DET, DA ER HAN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR, SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELER SKORT EVNER"!

HVA ER PROBLEMET?
Problemet er at de ANSVARLIGE PERSONER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Underslår, Benekter/Nekter å lese/Tier i hjel Relevant/Fellende dokumentasjon angående Sosiale og Trygdebevilgninger og dekker over hverandres ulovlige handlinger med alle tenkelige og utenkelige midler:

- Fullfinansiering av forskjellige bilkjøp og dekning av forskjellige bilutgifter som bl.a. bil lån, vei avgift, bilforsikring, vei hjelp osv. og kr 600-1000 til bensin etc. i mnd.
- Jeg ble gjort husløs på fullstendig lovstridig grunnlag.
- Jeg ble nektet matpenger
- Jeg ble plyndret for eiendeler. (Og det er dessverre ikke noen overdrivelse)
- Hamar Sosialkontor kunne tvinge meg på gaten, ved å FRARØVE meg kr 6700,- pr mnd (såkalt FAST SOSIALHJELP SOM VAR ØREMERKET MIDDEL TIL HUSLEIE KR 3400,-  BIL LÅNETKR 1600,- og BOSTØTTENKR 1800,- PR MND), det er dokumenterbar fakta. (Se også brev til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen den 23.10.1997).

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

9/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

- Til å begynne med (for 20 -25 år siden) tenkte jeg at det er de enkelte funksjonærer/personer som går utover sitt/sine ansvars og myndighetsområder og som skaper mine problemer. Det tok nærmere 20 år for meg, å innse, at det som foregår mot meg, er en kollektiv, samordnet handling, som omfatter alle ledd i det offentlige og andre organisasjoner.
- Det er også årsaken til, at så å si alle mine brev til ansvarlige personer og myndigheter, sammen med de vedlagte dokumentene forsvinner, og ingen ansvarlig person (som jeg kan dokumentere navnet på), kan oppspores/treffes for å oppklare, hvorfor brevene ikke ble forelagt til de rette vedkommende, hvorfor ikke brevene ble besvart og hvorfor de medfølgende dokumentene ble kostet under teppet?
- Denne type aktivitet ble forsterket fra 1995, etter Kåre Willoch (eks. Statsminister) oppfordret meg personlig for at: "JEG SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN", til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, eller umoralsk. Fra den tid og fram til i dag føk min års premie på forsikringen fra kr 4 000,- - 5 000,- til kr 35 600,- SLÅ DEN!
- Og jeg er sikker på, at vi ikke er ferdig med det fordi, ingen av mine bødler - og disse folkene som beskytter dem, kan føle seg trygge:

A.) SÅ LENGE JEG ER I LIVET
B.) SÅ LENGE JEG BEFINNER MEG I NORGE
C.) SÅ LENGE JEG SITTER INNE MED DE ORIGINALE DOKUMENTENE SOM VED EN RETTFERDIG RETTERGANG KUNNE AVGJØRE SAKEN I MIN FAVØR.


”DETTE ER EN MÅLRETTET, SAMORDNET, KOLLEKTIV, LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE”.

I dag er den 14.4.2004. I morgen den 15.4.2004 kl 13.00 skal jeg til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen for å ta min AVSKJEDSTIME hos Fylkesmannen (hvis av en eller annen grunn ikke blir min avskjedstime ytterligere utsatt, eller ENDELIG AVLYST, etter som Fylkesmannen allerede varslet om i sitt siste brev, at han vil trekke seg ut av saken).

Den 15.4.2004 hadde jeg etter fire utsettelser endelig møtt Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen på vårt AVSKJEDSMØTE kl. 13.00. Fylkesmannen som flere ganger før, - kom kl. 13.18 dvs. 18 minutter for sent til møtet. Uten om generelle betraktninger stilte jeg direkte spørsmål til Fylkesmannen.

"Har du gjort alt du kunne i min sak, siden du hadde trædd i stillingen som Fylkesmann den 16.10.1997, i henhold til din ansvars og myndighetsområde og i henhold til de seks punktene som problemene er definerte på og i henhold til de dokumentene som foreligger i saken hos Fylkesmannen også?"
Fylkesmannen ville ikke svare på spørsmålet, men svarte følgende.
"Jeg har trukket meg ut av saken og overlot saken til Kommunen, Sosialkontoret, det er disse du skal forholde deg videre framover."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

10/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Da forklarte jeg (ENDA EN GANG TIL) Fylkesmannen at disse folkene som han hadde henvist meg til, selv hadde SKAPT denne situasjonen på lovstridig grunnlag, og at disse folkene benektet å ha lest relevant dokumenter for saken, - også på møte som Fylkesmannen selv arrangert den 15.12.2000. Og selv om Fylkesmannen er klar over det, - står det ingenting i Fylkesmannens brev om at han pålegger Bente Nygaard Lindstad og Jon B. Hansen om å lese relevant dokumenter for saken. (Men dette vet Fylkesmannen fra før også). Se også side 4 med grønn bakgrunnsfarge i dette brevet.

Jeg fortalte Fylkesmannen også, at Bente Nygaard Lindstad og Jon B. Hansen hadde full anledning til å demonstrere at de begynner nå sine lovlydige tidsperioder på Hamar Sosialkontor, etter alle ulovlighetene som de hadde prestert mot meg f.o.m. 1.7.1995, ved å umiddelbart ETTERBETALE kr 1000000,- FOR DE RESSURSENE SOM DE PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG FRARØVET MEG. Fordi! Jeg ble regelrett frarøvet av Hamar Sosialkontor kr6700,- pr mnd. f.o.m 1.7.1995, (da jeg flyttet til Hamar) som omfattet bil lån kr1600,- pr. mnd. Husleie og kommunale utgifter kr3400,- pr. mnd. og bostøtte på kr1800,- pr. mnd.).

Men, i Sosialkontorets svarbrev ble saken fullstendig fortiet. Ikke nevnt engang. Hadde Sosialkontoret etterbetalt de pengene kunne det starte en ny økende tillit til dem, men de hadde ikke tenkt på det engang å gjøre. De kjører sitt eget løp i håp om at jeg i mellomtiden blir påført så mye ulovligheter, frustrasjon, lidelser, oppgitthet osv. at jeg pakker sammen og forsvinner fra Norge slik den daværende Akershus/Oslos Fylkesmann, Kåre Willoch personlig hadde forkynt meg i klartekst i februar 1995: "DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"!

Jeg nevnte til Fylkesmannen at jeg fikk tilbakemelding om at han hadde fått mitt hjemmeside adresse og at han hadde lest den. Ja, svarte Fylkesmannen, men Fylkesmannen hadde  klaget over at jeg  beskrev detaljer av våre samtaler på hans kontor, som ikke var ment for at allmennheten skulle få greie på også. Da svarte jeg til Fylkesmannen at jeg skriver allerede på innledningen av min hjemmeside at:

"JEG ØNSKER SOM EN ALLER SISTE MULIGHET Å LEGGE MIN SAK FRAM FOR GUD OG DET NORSKE FOLK, ÆRLIG, OPPRIKTIG UTEN Å SKJULE NOE OG JEG ER SIKKER PÅ Å FÅ EN RETTFERDIG DOM."

Og i motsetning til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen - pleier jeg å holde det jeg lover.

Men jeg er den første til å beklage hvis sannheten gjør vondt, men - det er neppe noen grunnlag for, at jeg skulle ljuge, eller fordreie sannheten slik at folk som er berørte, kunne føle seg vell. MERK! Hamar Sosialkontor hadde nektet time for meg på Sosialkontoret siden 1996. De har til og med nektet å behandle mine søknader, selv om jeg skulle innlevere dem til Sosialkontoret.  I tillegg hadde Hamar Sosialkontor  aldri kontaktet meg i perioden uten om de tilfellene ca 3 ganger da de skulle ha møte med meg hvor de stilte opp uten å ha lest relevant dokumenter for saken og ville snakke bare om det de var selv opptatt av.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

11/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

Etter å ha minnet Fylkesmannen om flere tilfeller hvor Fylkesmannen skulle og burde handlet annerledes og brukt sin ansvars og myndighetsområde for å ordne opp med ulovlighetene både på Hamar Sosialkontor og ved Fylkesmannens kontor, foreslår Fylkesmannen at vi skulle avslutte vårt "avskjedsmøte" imens kl. var 13.45 (MERK! Jeg skule hatt timen mellom kl. 13.00-14.00). Jeg forstår godt at Fylkesmannen ikke ønsket servert i ansiktet enda flere oppramsinger av sine UNNLATENHETER. (Samtidig bekreftet Fylkesmannen flere ganger at: det jeg skrev og sa på våre månedlige møter på Fylkesmannens kontor var alltid sannferdig og korrekt. TAKK FOR DE GODE ORDENE!).

Sitat fra mitt brev av:30.1.22004
HVA HAR VÆRT, -
ER OG - VIL FORBLI FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS STORE DILEMMA I DENNE FORFERDELIGE SAKEN?

JO!!! HVIS JEG HADDE FÅTT RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA ville dusinvis av folk på Hamar Sosialkontor, Hamar trygdekontor, Hedmark Fylke m. fl.; som handlet mot bedre vitende og tvert imot den Loven de er ansatt og lønnet til å forvalte, - DISSE FOLKENE  SKULLE BLITT DØMT FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER - OG SOM TILLEGGSSTRAFF SKULLE DE OGSÅ BLITT FRADØMT SINE ARBEIDER, PÅ GRUNN AV: - AT DE HAR MISBRUKT SINE STILLINGER. Og det ville gått på samme måte både på Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor og Oppland Fylke - og der er det enda flere mennesker berørt fordi, der bodde jeg i over 20 år, - og overordnede instanser i Oslo som forskjellige Stortingsrepresentanter, Stortingets Sivilombudsmann for forvaltningen, Rikstrygdeverket, osv. osv.

Men, det er ikke nok med det! Hadde denne saken kommet ut av full kontroll og disse handlingene kunne fritt versere i utlandet også, det ville ytterligere skade Norges renome og troverdighet i utlandet. SPESIELT ville disse landene benytte seg av det som får pekefingeren rettet mot seg fra norske politikere med medfølgende tirader om menneskerettigheter også videre. Og de ville med rette forklare Norske politikere om, at dere må koste for egen dør først, før dere kommer til oss og forteller oss hva og hvordan vi skal gjøre.

   Jeg gjentar til avslutning igjen: DA JEG FORTALTE TIL NOEN JEG KJENNER, OG SOM KJENNER TIL SAKEN OM AT JEG IKKE GIKK PÅ DET SÅKALTE MØTET PÅ SOSIALKONTORET DEN 10.3.2004, SPURTE VEDKOMMENDE: "HVA ER DET DU SKAL GJØRE NÅ?" Jeg svarte: "JEG SKAL VENTE PÅ DØDEN", - fordi det samme hadde jeg gjort allerede i de siste 27 årene.

FORDI: JEG HAR VÆRT DØDSDØMT ALLEREDE FOR 27 ÅR SIDEN, MEN EKSEKVERINGEN AV DØDSDOMMEN BLE UTSATT HVER DAG TIL NESTE DAG - OG PÅ TOPPEN AV DET HELE, HADDE JEG I DE SISTE NI (9) ÅRENE AV DE 27, - HAR JEG VART TVUNGET PÅ GATEN, NEKTET MAT OG PLYNDRET FOR INNBO. OG I TILLEGG, HADDE JEG FOR LENGE SIDEN VÆRT FRARØVET ALT SOM ET MENNESKE KAN FRARØVES FOR.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

12/12

Istvan Ladiszlaidesz                       15.4.2004
Sigbjørn Johnsen Fylkesmannen i Hedmark

"MEN, - DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt) VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLIR MORDERE!!!!"

Etter å ha ønsket God Sommer til Fylkesmannen skiltes våre veier denne gang, men jeg vil fortsette å kjempe med alle hederlige midler jeg råder over, så lenge jeg lever, FOR Å KUNNE FÅ RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA, MEN NOEN KOMPROMISS MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA (som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen allerede oppfordret meg til, - den 19.12.1997), VIL ALDRI FORELIGGE FRA MIN SIDE. OG DET HAR VÆRT, ER OG VIL FORBLI EN UFRAVIKELIG KRAV FRA MIN SIDE, AT DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, TAR OG TAES TIL ANSVAR FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

Kopi: bl.a.
HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Ordfører Einar Busterud m.fl.

DET ER SLUTT PÅ DETTE BREVET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                         12.2.2004


FORBRUKERTVISTUTVALGET
v. Tore Haga
Postboks 4596 Nydalen
0404 OSLO

SAKSNUMMER: AH/ 2003/372

Jeg kjøpte min Packard Bell, Silver One PIII, bærbar PC med det overordnete formål om å kunne legge min sak ut på Internet. MERK! PC en var fult kapabel til den jobben for å kunne legge ut min hjemmeside på Internet, da jeg ikke har mulighet til å kunne nå fram på hederlig vis, da de ansvarlige personer og myndigheter hindrer med alle midler, at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministre osv.

Jeg vil henvise til, at etter at jeg hadde kjøpt enda en ny bærbar PC den 28.11.2003 – som heldigvis fungerer etter hensikten, fikk jeg allerede etter en uke etter kjøpet legge ut råutkastet av min hjemmeside på Internet. Den oppgraderte utgaven kom på nettet (en måned etter) den12.1.2004. PACKARD BELL NORDENS påstander om at jeg skulle mangle kvalifikasjoner til å kunne håndtere FRONT PAGE faller på sin egen urimelighet, da jeg etter å ha fått en normalt fungerende PC, kunne jeg legge ut på nettet, råutkastet av min hjemmeside etter en uke!

    Fra april 2002 hadde jeg båret på min rygg (hver dag) min Packard Bell PC (i 1 ½ år til ingen nytte), som etter den første måneden aldri fungert normalt, og jeg fikk ikke rettet opp feilfunksjonene hverken hos Expert Bonus Hamar eller hos Packard Bell Norden i Sandvika. Det er skam både for EXPERT BONUS HAMAR OG PACKARD BELL NORDEN! Jeg synes også at det er rart at PACKARD BELL NORDEN påberoper seg, at tredje parten bekreftet Deres påstand. Tvert imot manglene på PC en var enorm og det står i sjekk resultatet. (Jeg håper inderlig at disse hendelsene ikke var tilsiktet fra Packard Bell Nordens side, men bare var uheldige tilfeldigheter?!) Jeg håper at Forbrukertvistutvalget gjør noe med saken, slik at jeg kunne gå fra kjøpet, slik jeg hadde skissert i tidligere dokumenter og det nye fakta angående min hjemmeside på Internet.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/3

Postboks 407
2303 HAMAR                                    26.4.2004

FORBRUKERTVISTUTVALGET
v. Tore Haga
Postboks 4596 Nydalen
0404 OSLO
HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!
NY OPPDATERING HER!!! 15.6.2004

****Forbrukertvistutvalgets vedtak/avslag, side 1 i PC saken den 13.4.2004

****Forbrukertvistutvalgets vedtak/avslag, side 2 i PC saken den 13.4.2004

****Forbrukertvistutvalgets vedtak/avslag, side 3 i PC saken den 13.4.2004

****Forbrukertvistutvalgets vedtak/avslag, side 4 i PC saken den 13.4.2004

SAKSNUMMER: 2003/372
Klager: Istvan Ladiszlaidesz
Innklaget: NEC Computers Norden AS, Hamangskogen 60, 1338 SANDVIKA

Forbrukertvistutvalgets sammensetning:

1. Dommer Hilde Wiesener Haga
2. Advokat Harald Sverdrup
3. Direktør Ingrid Thinn Bjerke


Jeg mottok Deres brev den 19.4.2004 og er for å si det mildt, skuffet. Årsaken til det er at jeg beskrev i de vedlagte dokumenter til saken, at allerede på Word 2000 hadde jeg problemer med hyperkoblinger (fordi i Word kunne jeg sette inn hyperkoblingsfunksjon også) som gikk helt andre steder enn det var meningen med.

Feil korrigering i Deres brev: Det har vært og er det største problemet for meg er (hyperkobling), og dette nevnes ikke engang i Deres redegjørelse angående vedtaket. Og jeg har demonstrert funksjonsfeilene med hyperkoblingen til ekspertene og alle folk erkjente funksjonsfeilene, både hos Expert Bonus Hamar, Packard Bell Norden i Sandvika og Microsoft Norge AS i Oslo. Hyperkoblingen fortsatte å fungere galt også etter at jeg kjøpte Front Page 2002.

Fordelen ved Front Page 2002 er at i (Word 2000 ser man ikke et lite flagg som markerer bokmerke hyperkoblingen), mens i Front Page 2002 er synlig et lite flagg. Da jeg importerte den filen fra Word 2000 med de gale hyperkoblingsfunksjonene til Front Page 2002 ble feilfunksjonen synlig fordi, i Front Page viste det seg at den bokmerke hyperkoblingen som var riktig satt øverst i dokumentet fungert helt normalt INNTIL JEG HADDE LAGRET DEN NYE FUNKSJONEN, MEN ETTER Å HA LAGRET DEN – og jeg hadde klikket på hyperkoblingen nederst i filen om å gå øverst i dokumentet gikk ikke hyperkoblingen dit, men mellom 2. og 6. sider nedenfor, der jeg ikke satt noen hyperkoblingsmerke (flagg).

Jeg kan når som helst demonstrere samme funksjonsfeil i dag også fordi jeg har back up av den filen som viser det. Og ingen bestred mine sannferdige påstander, eller mine kvalifikasjoner hos Packard Bell Norden i Sandvika FØR jeg ville gå primært fra kjøpet.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/3

Istvan Ladiszlaidesz                        26.4.2004
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

Og når jeg kjøpte PC en med den overordnede målsetningen om å kunne legge min sak ut på Internet på en hjemmeside og min hjemmeside inneholder ca. 300 A4 sider, hvor det er 200 tekst sider fordelt på filer mellom 3-16 A4 sider og i tillegg er det ca. 100 A4 sider med originale dokumenter og alle sammen styres av hyperkoblinger. Det må være innlysende at en korrekt fungerende hyperkoblingsfunksjon er i høyeste grad ønskelig, hvis man skal ha håp om, at leseren skulle kunne navigere korrekt både i tekst og (bildemateriale – original dokumenter) ved hjelp av hyperkoblinger.

Det har vært av sekundær betydning at en Tysk språkopplæringsprogram ikke fungert, selv om det var også en klar feilfunksjon fra PC en, men det er også et viktig moment i saken at, PC en gikk fullstendig i stå også når jeg drev med Word og eller Front Page, som heller ikke nevnes i Deres redegjørelse. Jeg drev med språkopplæringsprogrammet bare fordi, min PC ikke fungert normalt og jeg fikk ikke satt den i normalt fungerende stand i garantitiden, - og jeg ville bruke tiden til noe fornuftig.

I slutten av november 2003 kjøpte jeg enda en ny bærbar PC som hittil hadde fungert upåklagelig. En uke etter kjøpet var råutkastet av min hjemmeside på Internet og den tekstmateriale som kom på Internet da, var ferdigskrevet allerede i april 2002! Og den endelige utgaven av min hjemmeside kom på nettet 16.1.2004, inkludert Jul, Nyttår osv. Og hvis man legger til i tillegg, at jeg har meget begrensede mulighet til å jobbe med min internettside, da jeg er avhengig av Bibliotekets åpningstider osv. da kan man jammen lure på hvorfor tok det nærmere to (2) år for å få samme tekstmateriale på min hjemmeside på Internet.

Feil korrigering i Deres brev: Jeg ville gå fra kjøpet etter at jeg innleverte PC en til Packard Bell Norden for å settes i normalt fungerende stand (det skjedde hverken da eller før i garantitiden). Og da jeg skulle komme til avtalt time til Packard Bell Norden i Sandvika for å demonstrere funksjonsfeilene til Kent Haug, var ikke Kent Haug til stede, i tillegg kom en stygg skade på PC ens lokk imens PC en var i Packard Bells forvaring og som de benektet blankt for å ha gjort, og det var siste dråpen i begeret for meg, og da ønsket jeg å gå fra kjøpet.

Jeg kjøpte PC en med den overordnede målsetning om å kunne legge min sak ut på Internet fordi, (Jeg har vært tvunget på gaten (har vært uteligger i ni (9) år), nektet mat og plyndret for innbo, av ansvarlige, offentlige myndigheter som handlet mot bedre vitende og handlet hinsides den loven de er ansatt for å forvalte), og det er ikke mulig å nå fram på hederlig vis, da de skyldige dekker over hverandres ulovlige handlinger.

Jeg ønsker at Dere tar en ny runde med saken i henhold til hyperkoblingsproblemet og viktigheten av korrekt hyperkoblingsfunksjon i henhold til det behov som min hjemmeside krever, og at en korrekt hyperkoblingsfunksjon er helt avgjørende i den sammenheng. Det er også beviselig at, etter å ha kjøpt enda en ny bærbar PC, som heldigvis hadde fungert normalt, kunne jeg få råutkastet av min hjemmeside på plass ca. EN UKE ETTER KJØPET, (Til tross for de begrensede arbeidsmuligheter som jeg har på Biblioteket). og den tekstmateriale som ble lagt ut i råutkastet av min hjemmeside i desember 2003, har vær ferdigskrevet allerede i april 2002!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/3

Istvan Ladiszlaidesz                        26.4.2004
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

Jeg skal søke fri rettshjelp ved Fylkesmannens kontor for å kunne finansiere en rettssak. Det kan ta en stund før en bevilgning vil foreligge i saken. Skal jeg søke utvidelse av den fire ukers fristen til å klage eller er det noe annet jeg skal gjøre?
Primært ønsker jeg at Forbrukertvistutvalget tar en ny runde med saken, i henhold til de forhold som er skissert i dette brevet og som manglet fullstendig i deres vurderinger.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
 
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                     

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                     
26.4.2004

Her er mine brev til Packard Bell Norden, Microsoft Norge AS, Expert Bonus Hamar, Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget, på til sammen 26 A4 sider som jeg tar bare noen med i dokumentasjonen.
 

7.6.2002 Packard Bell Norden, Hamangskogen 60, N-1338 SANDVIKA
13.6.2002 Microsoft Norge AS, Sandakervn 138, OSLO
14.6.2002 Expert Bonus Hamar
3.7.2002 Packard Bell Norden, Hamangskogen 60, N-1338 SANDVIKA
8.10.2002 Packard Bell Norden, Hamangskogen 60, N-1338 SANDVIKA
20.3.2003 Forbrukerrådet, Hamar
3.7.2003 Packard Bell Norden, Hamangskogen 60, N-1338 SANDVIKA
15.10.2003 Kort oppsummering av Packard Bell easyone III Silver
21.8.2003 Forbrukertvistutvalget
12.2.2004 Forbrukertvistutvalget
26.4.2004 Forbrukertvistutvalget

Mine kontakter hos Packard Bell Norden og Microsoft Norge AS.

Etter gjentatte klage i to måneder over feil funksjonene på PC-en hos EKSPERT BONUS tlf: 62542550 HAMAR henvendte meg til:

PACKARD BELL NORDEN Tl: 820 72720
Hamangskogen 60
1338 Sandvika
NORGE 12.6.2002

        NILS BJØRLING sjefen/disponenten
        FREDRICK ROOS
        FREDDY LARSEN Produktsjef
        GARD HEIAAS Service/support Tl: 675 52231
        KENT HAUG

Der demonstrerte jeg feil funksjonene til Fredrick Roos, og ble henvist til MICROSOFT med at dette var en Softwear relatert feil.
To timer senere var jeg hos:

MICROSOFT NORGE
Sandaker veien 138
OSLO 12.6.2002

        JAN CHRISTIAN MICHELSEN
        STIAN LERVÅG
        ROBERT
        FRANK

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                     

1/6

Postboks 407
2303 HAMAR
                    15.10.2002

KORT OPPSUMMERING AV PACKARD BELL EASY ONE SILVER PIII.

PC-en er kjøpt den 21.3.2002. Allerede i april 2002 meldte de første problemene seg med Stavekontroll funksjonen, som hadde en lei tendens til å gå på egne veier og det vedvarer enda. Senere kom flere funksjonsfeiler i tillegg som ble demonstrert til dataekspertene i Expert Bonus Hamar, PACKARD BELL NORDEN i Sandvika og MICROSOFT NORGE i Oslo, uten at problemene ble løst.

I mai 2002
henvendt meg første gang til Packard Bell i Sandvika og Microsoft Norge i Oslo, hvor jeg også fikk demonstrert funksjonsfeilene. Hos Microsoft Norge fikk jeg en OFFICE XP 2002, oppgraderingssett i håp om at den ville kurere galskapen på PC-en. Men dessverre forble funksjonsfeilene og i tillegg fikk jeg ytterligere problemer. MERK! Jeg har ikke bedt om å få OFFICE XP, men jeg ba om en normalt fungerende PC i henhold til de spesifikasjonene som PC en ble solgt med og jeg betalte kontant uten å prute en eneste krone av prisen.

10.6.2002
fikk jeg innlevert PC-en hos Expert Bonus Hamar for at de skulle sende PC-en inn til reparasjon, gjenoppretting av alle funksjonsfeilene som var både beskrevet og demonstrert hos Expert Bonus Hamar, Packard Bell Norden i Sandvika og hos Microsoft Norge AS i Oslo. PC-en var borte i 3 uker og da jeg fikk den utlevert, satt jeg igjen med samme funksjonsfeilene som jeg hadde innlevert PC-en med.
27.6.2002, To uker etter at PC-en var innlevert for full sjekk og gjenoppretting, kom jeg til Packard Bell i Sandvika, men de hadde ikke peiling hvor PC-en skulle befinne seg. (Forslag – Frankrike?).

Men etter en del om og men ble det greie på at PC-en befinner seg i Bergen. Jeg har gitt klart uttrykk for at jeg ville selv hente PC-en personlig og jeg ville foreta en test på stedet og jeg ville hente PC-en bare hvis den fungerte normalt. Jeg ba om og fikk adressen og telefonnummeret til firmaet i Bergen som hadde PC-en og som i løpet av to uker ikke hadde gjort noe nevneverdig med PC-en dette var på en torsdag. Dagen etter ringte jeg hele dagen til Bergensfirmaet på det oppgitte telefonnummeret, men det var ikke mulig å få svar fra Dem.

1.7.2002
kom jeg til Packard Bell i Sandvika igjen og ba dem ringe selv til Bergen fordi med den telefonnummer som jeg fikk oppgitt, var det ikke mulighet til å kunne få kontakt. I Packard Bell fikk de kontakt med Bergensfirmaet med en gang, og ikke nok med det Bergensfirmaet hadde (i løpet av helgen) ferdigreparert??? PC-en og allerede hadde returnert PC-en til Expert Bonus Hamar. (Mon tro om jeg hadde funnet PC-en i Bergen hvis jeg hadde kommet dit, eller om PC-en idet hele tatt befunnet seg i Bergen.
2.7.2002 Packard Bell
3.7.2002 Microsoft
4.7.2002 Microsoft
5.7.2002 Microsoft (Jeg fikk aktivert Front Page 2002, men jeg hadde funksjonsproblemer, jeg tok kontakt med Frank (Microsoft) som skulle lage en CASE. Etter å ha rint til Microsoft ringte:

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/6

Istvan Ladiszlaidesz                        15.10.2002
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

KORT OPPSUMMERING AV PACKARD BELL EASY ONE SILVER PIII forts.

11.7.2002 Microsoft, Frank og sa: du må nedgradere Front Page 2002 til Front Page 2000.
18.7.2002 Microsoft, jeg ønsket å snakke med noen i ledelsen, men de lot meg ikke slippe til, men isteden skulle Stian sende meg en av MICROSOFTS egne bøker for Front Page 2002.
19.7.2002 Microsoft, Robert ringte, men vi fikk ikke løst problemet.
22.7.2002 Microsoft pushet på boken
24.7.2002 Packard Bell
25.7.2002 Microsoft, Ringte til Stian. Stian sa: Boken er sendt.
2.8.2002 Microsoft, Stian pushet på boken.
9.8.2002
Microsoft, mottatt boken. FEIL BOK (Jeg skulle returnere boken)

6.8.2002
Microsoft, Stian pushet på boken.
28.8.2002 Microsoft, pushet på boken, men ble ikke ringt tilbake.
29.8.2002 Microsoft, Boken er på vei fra Tyskland, Stian for den sannsynlig den 2.9.2002 og jeg skulle få den i Posten i slutten av uken. (6.9.2002?)
2.9.2002 Microsoft, Stian
4.9.2002 Microsoft, Stian ringte, boken er ankommet, men ikke øvingsfilene (det vil ytterligere ta 1-2 dager)
5.9.2002 PC-en låste seg fullstendig igjen, imens jeg drev med Tysk kurs på CD. Viften gikk på og bildet fryste seg og alle funksjonene var blokkerte. Jeg fikk slått av PC-en ved å holde Start knappen nede. Ved oppstart igjen gikk selvopprettingsfunksjonen i gang og rettet på seg selv.

6.9.2002
PC-en låste seg fullstendig igjen, imens jeg drev med Tysk kurs på CD. Viften gikk på og bildet fryste seg og alle funksjonene var blokkerte. Jeg fikk slått av PC-en ved å holde Start knappen nede. Ved oppstart igjen gikk selvopprettingsfunksjonen i gang og rettet på seg selv.

6.9.2002
PC-en låste seg fullstendig igjen, imens jeg drev med Tysk kurs på CD. Viften gikk på og bildet fryste seg og alle funksjonene var blokkerte. Jeg fikk slått av PC-en ved å holde Start knappen nede. Ved oppstart igjen gikk selvopprettingsfunksjonen i gang og rettet på seg selv.
6.9.2002 PC-en låste seg fullstendig igjen, imens jeg drev med Tysk kurs på CD. Viften gikk på og bildet fryste seg og alle funksjonene var blokkerte. Jeg fikk slått av PC-en ved å holde Start knappen nede. Ved oppstart igjen gikk selvopprettingsfunksjonen i gang og rettet på seg selv.

7.9.2002
Jeg hørte på Tysk kurs, mens jeg skulle midlertidig stanse programmet og da trykket jeg på PLAY/PAUSE, men selv om talen ble borte fortsatte programmet videre. (Jeg brukte den utvendige knappen øverst på tastaturet).
9.9.2002 Jeg hadde hentet personlig Microsofts opplæringsbok for Front Page 2002 i Oslo, men de kunne fremdeles ikke skaffe øvingsfilene på CD. MERK! Det står i boken: ”Filene til disse oppgavene kan lastes med fra Internet-adressen www.datapower.no/oppgaver
18.9.2002 Microsoft, Robert

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/6

Istvan Ladiszlaidesz                        15.10.2002
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

KORT OPPSUMMERING AV PACKARD BELL EASY ONE SILVER PIII.

Telefon: Datapower Norge AS, 74 16 06 00

1) Da jeg åpner en ny Web side (tom side) uten forhåndsformatering og jeg skriver tekst med helt vanlig størrelse og utseende og da jeg viser den i FORHÅNDSVISNING, da er teksten mye større enn jeg skrev opprinnelig og i tillegg er den i FET skrift. Bare i den aller minste skrifts størrelse (som er uleselig i normal visning) og er i små størrelse i FORHÅNDSVISNING også, er skriften uten i FET utgave). (Takk for hjelpen)

2) Da jeg åpner en ny Web side (tom side) uten forhåndsformatering og jeg skriver tekst, får jeg dobbelt linjeskift ved AVSENDEREN, ADRESSATEN, INNRYKK, uten at jeg har justert (formatert siden) til en slik funksjon. I tillegg der jeg har innrykk, der blir linjene delt og blir bare rot av teksten. Og når jeg hadde en ferdigredigert tekstfil fra før på 40-50 A4 Word sider, blir den gode forhåndsjobben forkludret i høy grad.

20.9.2002
ringte jeg til Datapower (Johansen) angående Front Page 2002, for å få hjelp, da jeg ikke kunne få Hyperkoblingen til å fungere mellom Innholdsfortegnelsesrammen og Hovedrammen, med Bokmerke Hyperkobling. Han kunne heller ikke få til, men etterpå sa at vi skulle starte helt på ny. Laget innholdsfortegnelsesrammen, lagret den og satt inn Bokmerket i Hovedrammen og Hyperkoblingen i Innholdsfortegnelsesrammen og da jeg skulle prøve gikk markøren over (vannrett) til Hovedrammen et stykke overfor Bokmerket, jeg sa at det fungert riktig, men det viste seg at det ikke fungert som den skulle. Senere prøvde jeg igjen på egen hånd, men uten å få det til i funksjonell stand.

24.9.2002
Ringte til Vett & Viten (Jacobsen) angående den lovede CD en (en måned siden) med øvingsfilene til Front Page 2000. Jeg skulle kontakte hvis jeg ikke hadde fått den, den 1.10.2002.
24.9.2002 Microsoft, ringte angående dobbel linjeskift i Front Page 2002, men jeg har brukt opp de to GRATIS HJELP, som jeg hadde rett til å få og jeg kunne ikke få mer hjelp.

25.9.2002
Funksjonene på rullegardinmenyene: FIL, SETT INN, FORMAT osv. kommer og går etter eget forgodtbefinnende. Og dette hadde foregått i lengre tid.
26.9.2002 Jeg hadde kontakt med Ekspert Bonus Hamar og demonstrert til Thomas funksjonsfeilene på Front Page 2002. (Funksjonsfeilene som er i tillegg til de funksjonsfeilene som ble tidligere rettet på den: 18.9.2002, 20.9.2002 ved hjelp av teknisk assistanse fra Microsoft), da spurte jeg Thomas om hva er prisen på Front Page 2000, for å kunne nedgradere min Front Page 2002 til Front Page 2000 slik jeg ble rådet fra Microsofts teknisk assistanse for to måneder siden.

Men Thomas kunne ikke finne Microsoft Front Page på listen og lurte på om Microsoft hadde inndratt Front Page 2000 fra markedet. Jeg skulle nå i første omgang prøve å installere Front Page 2002 på ny – slik jeg fikk også rådet fra Microsofts teknisk assistanse, og hvis feilene ikke vil rette på seg, innleverer jeg PC-en til Packard Bell i Sandvika – med krav om feilfri PC eller heving av kjøpet.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/6

Istvan Ladiszlaidesz                        15.10.2002
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

KORT OPPSUMMERING AV PACKARD BELL EASY ONE SILVER PIII

MERK!
- Her er det feil på Windows ME. Det var sagt fra Microsofts Teknisk Assistanse allerede for to måneder siden.
- Her er det feil på Word 2000 (senere oppdatert til Office XP-2002), som eksisterer fra april 2002, ved siden av andre funksjonsfeiler.’
- Front Page 2002. Etter at problemene meldte seg, fikk jeg først rådet fra Microsoft Teknisk Assistanse om å nedgradere Front Page 2002 til Front Page 2000. Deretter ble det rådet fra Microsoft Norge AS i Oslo, om at jeg skulle få Microsofts Front Page opplæringsbok med medfølgende CD baserte opplæringsfiler som skulle ordne saken. (CD en fikk jeg ikke enda i slutten av 2003), mens funksjonsfeilene kryr på Front Page 2002, selv etter flere assistanse, oppretting av feilene ved hjelp av Microsofts Teknisk Assistanse.

Jeg har nå oversikt over hvor mye arbeid som trengs til den jobben jeg skulle fått gjort under normale omstendigheter, etter at jeg hadde blitt ferdig med de 5 hovedtekstfilene på til sammen ca 200 A4 sider.

- For å organisere en hjemmeside med besøksteller og mail hyperkoblinger og 5 hovedtekstfiler, et bilde fil og 7 tekst sider på innledningen, med innholdsfortegnelsesrammer Hyperkoblinger, bokmerke hyperkoblinger, ville tatt for en fagmann ca 4-7 timer.
- For meg som er grønnskolling, ville det tatt en uke. Men hadde det tatt 1 eller til og med 2 måneder, da ville det ferdige produktet i funksjonell stand vart opp på Internet før fellesferien i 2002! Det er en liten men viktig funksjon bl.a. Bokmerke hyperkobling/hyperkobling, og rammer med innholdsfortegnelse, som ville lette lesernes navigering i de fem hovedtekstfilene som hindrer at jeg kunne bli ferdig med jobben.

Jeg skal ikke ha verken rullende tekst, musikk, video, bilde osv. Jeg vil bare ha en funksjonell organisering av disse tekstfilene, men dessverre er det ikke mulig, da det er ingenting fungerer slik som det var ment til å fungere. Og da jeg hadde brukt opp de to gratis Assistansen fra Microsoft, kunne jeg ikke få mer hjelp, selv om det kryr fremdeles av funksjonsfeilene på Front Page 2002, Word 2000, Windows ME.

21.2.2003 Kan ikke justere klokka, ikke lesbar hjelp.
11.3.2003 Datalink, tredje part bekrefter mine påstander. Resultat og kostnad.
3.3.2003 Skjermkortet er ikke konfigurert skikkelig, velg OK for å starte veiviseren til maskinvareinstall. Runner error, invalid backweb application id ”4448364”
12.3.2003 Jobbet på PC-en. Da jeg avsluttet arbeidet, lukket alle filer, klikket på avslutt, bekreftet avslutt. Så ble det ikke slutt men: Det kom melding om: Explorer forårsaket feil i GDI.EXE. Viften gikk på, Windows feil OD:04A7:00005:DE7 osv.
13.3.2003 PC-en tok selvoppretting før Windows passord. Mye rot på skjermen, bytt batteri. Finner ikke Server.
14.3.2003 Explorer fra den 12.3.2003 meldte seg igjen.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/6

Istvan Ladiszlaidesz                        15.10.2002
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

KORT OPPSUMMERING AV PACKARD BELL EASY ONE SILVER PIII

3.4.2003 Åpner PC-en taster inn passord nr 1. Nederst på skjermen: ”Går tilbake til Windows”, deretter åpner skrivebordet seg UTEN at jeg fikk tastet inn Windows passordet.
21.5.2003 PC krasj.
23.5.2003 Lagre Vår2003: tok både Sikkerhetskopi og en TMP fil av gamle fil FAEN!
4.9.2003 Det har oppstått et problem, og MS Word må lukkes, vi beklager det inntrufne. Fortell MICROSOFT NORGE AS. Om dette problemet:

- Feil signatur
- Appname:WinWord.EXE
- Modver.10.0.26.27.0
- Appver. 10.0.26.27.0
- Offset:000171d6
- Modname: WinWord.EXE
- Vis reparasjon: Intern data integritet (type4) 1

7.10.2003. Pc en startet jeg uten strøm for å bruke opp strømmen og lade opp batteriet på ny, men etter noen minutters funksjon fikk jeg beskjed om å tilkoble strøm eller bytte batteriet. Etter at jeg koblet til strømmen sjekket jeg tilstanden på batteriet. Det viste seg at det var bare 1 % strøm. På påfølgende dager da jeg først brukte opp batteriets strøm stupte strøminnholdet på batteriet fra 80 % / 90 % til 1 % på en snau halv time. (før hadde gått alltid opp til to timer). Mens jeg fremdeles fikk en ekstra sikkerhetskopi hver gang jeg hadde lagret arbeidet, men nå (midlertidig) klarer jeg på første forsøk å slette sikkerhetskopiene. Skal jeg notere det som om det er en framgang?
Strøm indikatoren på skjermen viser 80 % full batteri imens det lyser grønt på indikator lampen som skulle vise fulladet batteri.
8.10.2003 fikk jeg forstørret den teksten jeg hadde jobbet med til fire dobbelt størrelse og i tillegg fikk jeg uthevet 80 % av teksten. (helt uventet) da jeg trykket på å angre merket fikk jeg teksten tilbake i normal størrelse.

Her sluttet jeg å føre flere kontakter med Microsoft Norge, Packard Bell Norden og Expert Bonus Hamar.
*********************************************************

MERK! Jeg har vært rede til å demonstrere funksjonsfeilene både hos Forbrukerrådet i Oslo (i samme bygning som Forbrukertvistutvalget), hos Forbrukerrådet på Hamar, men jeg fikk ikke anledning til det noen av stedene. Det ville vært mye lettere for Forbrukerrådets/Forbrukertvistutvalgets medlemmer å ta stilling til problemet når de hadde sett problemene demonstrert direkte!

Jeg hadde telefonisk kontakt med Tore Haga den 14.5.2004 kl 11.30 hvor han har bekreftet å ha mottatt mit svarbrev datert den 26.4.2004 til Forbrukertvistutvalgets vedtak, som jeg hadde mottatt den 19.4.2004, og der fikk jeg 4 ukers frist til å kunne klage. Da jeg ikke har penger til å kunne dekke utgiftene til en rettssak, søkte jeg Fri Rettshjelp ved Fylkesmannens Kontor på Hamar/Hedmark, for å kunne dekke disse utgiftene.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/6

Istvan Ladiszlaidesz                        15.10.2002
FORBRUKERTVISTUTVALGET v. Tore Haga?

KORT OPPSUMMERING AV PACKARD BELL EASY ONE SILVER PIII

 Men selv om jeg tidligere hadde fått opplyst ved Fylkesmannens kontor om at fra innleveringsdatoen til det ferdige vedtaket forligger tar det 7 dager, fikk jeg nå opplyst at det vil ta mellom 3-4 uker før vedtaket skulle foreligge i saken. OK, det er fremdeles innenfor rimelighetens grenser. Og i mitt brev til Tore Haga spurte jeg om jeg må søke utsettelse på de fire ukene som er oppgitt i brevet, da det tar så lang tid for å kunne få ferdig vedtaket for Fri Rettshjelp. Men samtidig påpekte jeg at jeg ba om i mitt svarbrev om at FORBRUKERTVISTUTVALGET SKULLE TA EN NY OMGANG MED SAKEN DA DE BRUKTE GALE PREMISSER TIL Å FATTE SITT VEDTAK. Jeg fikk svar om at det går ikke at FORBRUKERTVISTUTVALGET TAR EN NY OMGANG MED SAKEN. Jeg kan bare føre saken videre med sivil rettssak. Ved avslutningen av vår samtale ba jeg om å få tilsendt skriftlig svar for det vi hadde snakket om og Tore Haga lovet å sende det til meg.

SELV OM MINE PROBLEMER MED HYPERKOBLINGENE SKULLE KOMME FRAM AV DOKUMENTENE setter jeg inn PROBLEMENE MED hyperkoblingen til min søknad om Fri Rettshjelp (Fri Sakførsel) for å kunne forfølge saken via en rettssak. Merk! Jeg ba Forbrukertvistutvalget om å ta en ny runde med saken, da de ikke hadde vurdert saken i henhold til de virkelige problemene med hyperkoblingene.
HER!!!HER!!!
****Se Fri Rettshjelpssøknad (Fri Sakførsel) om å kunne forfølge PC-saken videre. 4.5.2004

****Forbrukertvistutvalgets svarbrev ved Tore Haga den 14.5.2004

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                     

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                        18.5.2004

FORBRUKERTVISTUTVALGET
v. Tore Haga
Postboks 4596 Nydalen
0404 OSLO


SAKSNUMMER: AH/ 2003/372

Jeg ønsker å få utsatt fire ukers fristen for min klage beslutning, da jeg søkte Fri Rettshjelp ved Fylkesmannens kontor på Hamar/Hedmark den 4.5.2004 og jeg ble allerede da gjort oppmerksom på at behandlingstiden blir fire ganger så langt enn normalt. Jeg håper at jeg med disse midlene kunne føre saken til en avgjørelse som jeg selv med grunnlag av dokumentene som foreligger også hos Forbrukertvistutvalget, kunne godta som en rettferdig løsning.

Jeg kan fremdeles demonstrere feilfunksjonene på PC en og det ville lette Forbrukertvistutvalgets medlemmers avgjørelse i saken, men jeg ble nektet mulighet til å kunne demonstrere funksjonsfeilene gjentatte ganger da jeg møtte opp ved Forbrukerrådet i Nydalen og eller ved Hamar Forbrukerkontor hvor saken ble overført ifra Forbrukerkontoret i Nydalen til tross for at jeg ikke har hjemmeadresse på Hamar (Jeg er husløs - uteligger) og dermed skulle Forbrukerrådet i Nydalen ta saken selv, men etter at jeg hadde innlevert saken i Nydalen, dagen etter sendte de over til Hamar Forbrukerkontor, hvor saken ble håndtert av Rune Deglum! Hvorfor? Det vet sikkert gud. Jeg venter også på de bekreftelsene av vår tidligere telefonisk samtale med Tore Haga da jeg ringte etter at jeg fikk Forbrukertvistutvalgets vedtak i saken den 14.5.2004, kl 11.33, men hittil har jeg ikke fått noe.

Jeg ønsker å få utvidet fire ukers fristen som jeg fikk da jeg mottok Forbrukertvistutvalgets vedtak.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

HER!!!
****Brevet overfor ble sendt rekommandert den 18.5.2004 til Tore Haga

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                     

1/2

Postboks 407
2303 HAMAR                        
15.6.2004

Grethe Lind v. Fylkesmannens Kontor
2300 HAMAR

HER!!!
****FRITT RETTSRÅD??? - AVSLAG side 1/1, fra Fylkesmannens kontor i Hedmark, den 27.5.2004

Hvordan var saksgangen i dette tilfellet?

1)
    Jeg henvendte meg til Forbrukerrådet i Oslo i Nydalen, f.o.m. sommeren 2002, tre, fire ganger før jeg fremmet saken i oktober 2002 hos Forbrukerrådet i Nydalen. Hver gang ba jeg om å kunne få demonstrert funksjonsfeilene på PC en, men jeg fikk ikke mulighet til det noen av gangene. Jeg fortalt at jeg er HUSLØS og av tidligere erfaring ønsker jeg ikke at Forbrukerrådet på Hamar skulle håndtere saken fordi Forbrukerrådet på Hamar holder til, til og med i samme bygning som Fylkesmannens kontor befinner seg i. Og etter som jeg ikke hadde bopel hverken i Hamar eller andre steder, skulle Forbrukerrådet i Nydalen ta saken selv.

2)
    Da jeg tre uker etter igjen kom til Forbrukerrådet i Nydalen for å høre om hvordan saken ligger an, fikk jeg beskjed om at de hadde oversendt saken til Forbrukerrådet i Hamar uten at jeg ble underrettet om det.

3) 
   Rune Deglum håndtert saken ved Forbrukerrådet i Hamar. Han ønsket i første omgang om at tredje part skulle bekrefte mine påstander. Det fikk jeg ordnet hos Datalink i Elverum. MERK! Jeg fikk heller ikke mulighet til å kunne demonstrere funksjonsfeilene på PC en hos Forbrukerrådet i Hamar heller.

4)
    Etter at Forbrukerrådet i Hamar hadde saken i syv, åtte måneder uten å ha gjort noe med saken, hadde de oversendt saken like før fellesferien i 2003 til Forbrukertvistutvalget i Oslo i Nydalen.

5)
    Etter ytterligere ni, ti måneder hadde FORBRUKERTVISTUTVALGET gjort sitt vedtak, hvor de ikke engang nevnt i sitt vedtak om hovedproblemene med Hyperkoblings funksjonene. Og da jeg påpekte at de hadde ”utvannet” beslutningsgrunnlag da de hadde gjort vedtaket, og ba dem om å ta en ny runde i saken med sakens reelle fakta, kunne de ikke ta en ny runde med saken, men hvis jeg ville gå videre med saken, måtte jeg gå videre via sivil rettssak.
6)    Da jeg deretter søkte FRI SAKFØRSEL FRI RETTSHJELP ved Fylkesmannens kontor i Hedmark fikk jeg avslag for på FRITT RETTSRÅD, som jeg ikke søkte idet hele tatt.

7)   
Jeg håper at Expert Bonus Hamar og Packard Bell Norden (nåværende NEC COMPUTER NORDEN) i Sandvika tjener til overskudd også på andre måter enn i mitt tilfelle.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       15.6.2004
Grethe Lind v. Fylkesmannens Kontor

8)    Og selvfølgelig er det ingen, hverken ved Fylkesmannens kontor, Kommunen eller folk i overordnede stillinger som er interessert i, at jeg får tilbake kr 15000,- pluss, pluss, pluss og av den grunn avslår de min søknad om fri Sakførsel fordi: de samme folkene som hadde tvunget meg på gaten, nektet meg matpenger og plundret meg for innbo (selvfølgelig på lovstridig grunnlag), er heller opptatt av å frarøve meg økonomiske ressurser og på den måten tvinge meg til å godta kompromissforslaget, hvor hverken innrømmes skuld, eller straffes de skuldige for sine lovstridige, grusomme, makabre handlinger, som disse folkene utøvet og utøver fremdeles mot et bunnhederlig menneske.

9)   
En liten påminnelse om bakgrunn: Hittil er det kr 1000000,- er frarøvet meg av Hamar Kommune. (se problemene definert i seks punkter) I tillegg ble bilen påført massevis av små Kasko skade som jeg ikke kunne betale kontant, men måtte tape bonus på det. Ser man på utviklingen av fylkesmannens lovnader om månedlig utbetaling av kr 3000,- i mnd. f.o.m. februar 2002 og t.o.m. mai, juni 2003, som akkumulert utgjorde kr 45000,- disse pengene ble også søkk borte. Det kom selvfølgelig beleilig for mine bødler, at min ikke normalt fungerende PC på kr 15000,- +++, kommer pent i rekkene av frarøvede økonomiske ressurser, som det var blitt gjort også i alle tidligere år også.

10)
   Men selv om jeg igjen blir frarøvet økonomiske ressurser er jeg ikke bitter og roper etter hevn. Jeg legger også denne saken ved siden av alle de andre ulovlige handlingene og håper og tror at en dag vil alle som har skitne hender i saken, skal stå foran GUDS domstol, hvor det er bare sannheten som teller og man behøver ikke engang dokumentere sine påstander.


HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                         4.5.2004

Grethe Lind v. Fylkesmannens Kontor
2300 HAMAR
HER!!!
****Se Fri Retthjelpssøknaden den 4.5.2004, som er signert i øvre del av arket av Grethe Lind som vanligvis behandler søknadene.

Grethe Lind hadde behandlet også min forrige Fri Retthjelpssøknad (Fri Sakførsel), og som personlig hadde fortalt meg at:
"fra innleveringsdatoen tar det en uke (7 dager) før det ferdige vedtaket foreligger."

Og at:
"Det er jeg som skal søke Fri Rettshjelp og ikke Advokaten".
Og i tillegg:
"Jeg kan velge fritt Advokat".
Denne gang sa Damen at:
"Det vil ta ca. 3-4 uker før det ferdige vedtaket foreligger."

Jeg synes den er fremdeles innenfor akseptable grenser. Den forrige søknaden ble innlevert den 27.10.1997 og var ferdigbehandlet 3.6.1998 ferdigbehandlet etter (30 uker!!!), det er over et halvt år!!! Og da visste det seg i tillegg, at jeg fikk ikke bevilget det jeg hadde søkt, men jeg fikk bevilget noe som jeg ikke søkte idet hele tatt. Og da jeg tok kopi av den godkjente kopien av min søknad hvor det står klart krysset for FRI SAKFØRSEL, tok hverken Grethe Lind eller Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen følge av det, men Fylkesmannen hver gang bortforklarte saken med usaklige ting. (Se tidl. korrespondanse)

Jeg fikk et svarbrev angående Fri Retthjelpssøknaden fra 4.5.2004 den 18.5.2004, og jeg legger inn brevet her:
HER!!!
****Svarbrev fra Fylkesmannen i Hedmark til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet angående Fri Retthjelpssøknad "INNHABIL?" den 12.5.2004

MERK! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen var ikke inhabil da han trædde i stillingen som Fylkesmann i Hedmark den 16.10.1997, men Fylkesmannen  brukte ikke sin ansvars og myndighetsområde og plikt til å gjøre noe med ulovlighetene ved Hamar Kommune og ved Fylkesmannens Kontor (Familie og Sosial avdelingen ved Fylkesmannens Kontor), for å sørge for at disse folkene utøvet sine arbeider i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å gjøre.

 Tvert imot, Fylkesmannen ga ly og beskyttelse for disse folkene og i tillegg tillot Fylkesmannen at disse folkene fortsatte med samme utlovligheter, som før Fylkesmannen trædde i stillingen versert her på Hamar Kommune og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens Kontor. Og på toppen av det hele, hindret Fylkesmannen personlig, at jeg fikk den Fri Rettshjelpen jeg har rett til å få og behov for å få, da Fri Rettshjelpen hører direkte inn under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde.

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                         21.5.2004

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep.
0030 OSLO

Deres ref: 04/3367    Arkiv nr. 754.2

Jeg mottok Deres svarbrev som Fylkesmannen i Hedmark v. saksbehandler Grethe Lind  den 18.5.2004, sendte til Arbeids og Administrasjonsdepartementet. Etter en oppklaringsrunde med Jan Lånkan v. Fylkesmannens Kontor i Hedmark ønsker jeg å bli underrettet om Arbeids og Administrasjonsdepartementets oppnevning av Settefylkesmannen. Jeg ønsker en samtale med Settefylkesmannen og jeg ønsker å presentere saken fra min side før Settefylkesmannen tar beslutning i saken, slik at Settefylkesmannen har en balansert, saklig grunnlag før han/hun tar beslutningen i saken. I den sammenheng ønsker jeg å bli underrettet om når, beslutningen om oppnevnelsen foreligger og eventuelt en samtaletidspunkt med den oppnevnte Settefylkesmannen.

NY OPPDATERING HER!!! 15.6.2004
HER!!!
****Se postanvisningen for rek.  sending til Arb. og Adm. Dep. den 15.5.2004

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz

MERK! Da jeg fikk snakke med Jan Lånkan den 21.5.2004, minnet jeg han om at da jeg søkte Fri Sakførsel andre ganger (i 1996) ble jeg henvist til hans kontor og han sammen med avdelingslederen for Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens Kontor, Arne Georg Larsen forsøkte de Å PUMPE MEG i 15-20 minutter for at jeg skulle oppgi navnet på advokaten som jeg skulle engasjere i saken, men da jeg ikke hadde noen advokat og den advokaten som jeg hadde før (Arvid Brobakken), blånektet for å ha noe mer med saken å gjøre, kunne jeg ikke oppgi noen advokat navn. Men jeg fikk heller ikke bevilget den Fri Rettshjelpen som jeg hadde søkt og som jeg hadde rett til å få. Til tross for at behandlingsprosessen fra innleveringsdatoen til det ferdige vedtaket foreligger tar bare 7 dager! Og da jeg endelig fikk avgjørelsen etter 7-9 måneder fikk jeg bevilget noe jeg ikke hadde søkt idet hele tatt!

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/2

Postboks 407
2303 HAMAR                            15.6.2004

Arbeids- og Administrasjonsdepartementets brev til Fylkesmannen i Hedmark.
Postboks 8004 Dep.
0030 OSLO

Deres ref: 200402025-/BVJ
HER!!!
****Settefylkesmann oppnevnt i Oppland, 27.5.2004 side 1/1

Jeg har mottatt Deres brev av 27.5.2004 den 3.6.2004 med stor skuffelse. Jeg vet ikke hvilke dokumenter fulgte med min søknad fra Grethe Lind (som behandlet saken), ved Fylkesmannens kontor i Hedmark til Arbeids og Administrasjons Departementet, men jeg har overlevert henne ca. 180 A4 sider pluss min hjemmesideadresse www.istladis.com hvor både tidligere forhold og oppgraderingen av siste tiders utvikling er beskrevet.

    Men Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Johansen førstekonsulent som signerte mitt brev av Arbeids og Administrasjons Departementet, er tydeligvis ikke klar over at ulovlighetene stammer fra Østre Toten kommune og Oppland Fylke ved Fylkesmannen Knut Korseth. , - hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark er innhabil i saken, da er Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth og Oppland Fylke, enda mer innhabil enn Fylkesmannen i Hedmark, fordi - ulovlighetene stammer fra Østre Toten/Oppland, da Fylkesmannen Knut Korseth hadde full anledning til å takle ulovlighetene ved Østre Toten Kommune, Østre Toten Sosialkontor allerede i 1994 osv. Men Knut Korseth gjorde like mye eller like lite som Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen gjorde og gjør i saken.

    Jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar den 1.7.1995 i håp om at jeg kunne flytte fra ulovlighetene på Østre Toten/Oppland. Se brev til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth den 18.4.1994 og TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL BREV AV 13.2.1995, SOM BESKRIVER BEHANDLINGEN AV MITT BREV/SAK AV 18.4.1994, HOS FYLKESMANNEN I OPPLAND, KNUT KORSETH, den 17.2.1995, som står i hovedfilen Fylkesmannen i Oppland på min hjemmeside.

    Hvilke dokumenter jeg innleverte med min søknad om Fri Sakførsel til Grethe Lind? Jeg innleverte ca 180 A4 med dokumenter som hovedsakelig beskriver de siste 8-10 årene av mitt liv på Hamar.

I tillegg hadde jeg innlevert min HJEMMESIDEADRESSE www.istladis.com hvor i hovedfilen for FYLKESMANNEN I OPPLAND befinner seg de brevene som jeg henviser til overfor. Og hvis Arbeids og Administrasjons Departementet hadde fått overlevert også min hjemmesideadresse (som jeg tviler på), da burde de visst at å overdra beslutningsmyndighet fra Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth er meningsløst.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       15.6.2004
Arbeids- og Administrasjonsdepartementets brev til Fylkesmannen i Hedmark.

    Jeg ønsker å få HELST EN KVINNELIG Fylkesmann/kvinne for å vurdere min Fri Retthjelps søknad. Hvorfor? Jo. Da jeg tidligere gang på gang år etter år henvendt meg ved Stortinget for å kunne få snakke med en Stortingsrepresentant, la jeg merke til, at jeg hele tiden fikk bare snakke med MANNLIGE Stortingsrepresentanter (som att på til var "vaksinert" på forhånd!).

Og da jeg hadde hele Stortingets, Stortingsrepresentanter på en liste på 6-7 A4 sider så valgte jeg ut ca 25-30 kvinnelige Stortingsrepresentanter og bevisst kjørte jeg bare på disse Damene. Dette gjentok jeg flere ganger på mine forskjellige besøk på Stortinget, men ikke en eneste gang fikk jeg snakke med en kvinnelig Stortingsrepresentant! Derfor har jeg karakterisert i mine tidligere brev også om: er det en ”GUTTEKLUBB” som driver med denne saken?

Jeg ønsker at Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Johansen førstekonsulent som signerte mitt brev av Arbeids og Administrasjons Departementet, leser min hjemmeside som er oppgradert, og tar en ny runde med saken i lys av fakta angående innhabilitet både ved Oppland Fylke og Fylkesmannen i Oppland Knut Korseths innhabilitet i saken.

Jeg håper på en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte

HER!!!
****Brevet er sendt rekommandert den  15.6.2004, se kvitt.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING HER!!! 25.8.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/2

Postboks 407
2303 HAMAR                            7.7.2004

Fylkesmannen i Oppland, Statens Hus, v. Ingrid Onstad, Juridisk avd.
Serviceboks
2626 LILLEHAMMER
HER!!!
****Se brev fra Fylkesmannen i Oppland, 5.7.2004

Jeg mottok deres brev av 5.7.2004 den 6.7.2004 og har følgende å meddele. Da jeg hadde mottatt Arbeids og Administrasjonsdepartementets brev av 27.5.2004 sendte jeg mitt svarbrev umiddelbart til Arbeids og Administrasjonsdepartementet med at hvis Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen er innhabil i saken, da er Knut Korseth og Oppland Fylke enda mer inhabil i saken da ulovlighetene stammer fra Oppland og Østre Toten Kommune.

Se sitat fra mitt brev av:
5.6.2004
"Jeg har mottatt Deres brev av 27.5.2004 den 3.6.2004 med stor skuffelse. Jeg vet ikke hvilke dokumenter fulgte med min søknad fra Grethe Lind (som behandlet saken), ved Fylkesmannens kontor i Hedmark til Arbeids og Administrasjons Departementet, men jeg har overlevert henne ca. 180 A4 sider pluss min hjemmesideadresse www.istladis.com hvor både tidligere forhold og oppgraderingen av siste tiders utvikling er beskrevet.

    Men Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Johansen førstekonsulent som signerte mitt brev av Arbeids og Administrasjons Departementet, er tydeligvis ikke klar over at ulovlighetene stammer fra Østre Toten kommune og Oppland Fylke ved Fylkesmannen Knut Korseth. Så, - hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark er innhabil i saken, da er Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth og Oppland Fylke, enda mer innhabil enn Fylkesmannen i Hedmark, fordi - ulovlighetene stammer fra Østre Toten/Oppland, da Fylkesmannen Knut Korseth hadde full anledning til å takle ulovlighetene ved Østre Toten Kommune, Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor allerede i 1994 osv. Men Knut Korseth gjorde like mye eller like lite som Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen gjorde og gjør i saken.
    Jeg flyttet fra Østre Toten til Hamar den 1.7.1995 i håp om at jeg kunne flytte fra ulovlighetene på Østre Toten/Oppland. Se brev til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth den 18.4.1994 og TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL BREV AV 13.2.1995, SOM BESKRIVER BEHANDLINGEN AV MITT BREV/SAK AV 18.4.1994, HOS FYLKESMANNEN I OPPLAND, KNUT KORSETH, den 17.2.1995, som står i hovedfilen for Fylkesmannen i Oppland på min hjemmeside.

    Hvilke dokumenter jeg innleverte med min søknad om Fri Sakførsel til Grethe Lind? Jeg innleverte ca 180 A4 med dokumenter som hovedsakelig beskriver de siste 8-10 årene av mitt liv på Hamar.
I tillegg hadde jeg innlevert min HJEMMESIDEADRESSE www.istladis.com hvor i hovedfilen for FYLKESMANNEN I OPPLAND befinner seg de brevene som jeg henviser til overfor. Og hvis Arbeids og Administrasjons Departementet hadde fått overlevert også min hjemmesideadresse (som jeg tviler på), da burde de visst at å overdra beslutningsmyndighet fra Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen til Fylkesmannen i Oppland, Knut Korseth er meningsløst."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004

    Jeg har i mellomtiden sjekket opp at Knut Korseth hadde gått av som Fylkesmann i Oppland og at den nye Fylkesmannen/Kvinnen heter KRISTIN HILLE VALLA. Hun ville passet fint med min ønske om å få en kvinnelig Fylkesmann til vurdere min sak, men hun er dessverre Fylkesmann i feil Fylke, da ulovlighetene stammer ifra Oppland Fylke og Østre Toten Kommune. Av den grunn ønsker jeg at Fylkesmannen i Oppland blir tatt av saken, da både Oppland Fylke og Østre Toten Kommune mfl. er innhabil i saken. I tillegg venter jeg svar på mitt brev av: 5.6.2004 til Arbeids og Administrasjonsdepartementet om en ny Settefylkesmann/kvinne.
HER!!!
**** Post kvittering for brev til til Fy.mann i Oppland den 7.7.2004

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING 25.8.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/2

Postboks 407
2303 HAMAR                            15.7.2004

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep.
0030 OSLO

Deres ref: 04/3367 Arkiv nr. 754.2
HER!!!
**** Se brev fra Arbeids og Administrasjons departementet til Fylkesmannen i Oppland den 6.7.2004

Jeg har mottatt et brev fra Juridisk avdeling ved Familie og Sosialavdelingen i Oppland ved Ingrid Onstad, Deres ref: 200402025 - /BVJ, om at de vil trenge omtrent to måneder for å behandle min søknad i egenskap som Settefylkesmann om Fri Sakførsel via Fritt Rettshjelp, etter som Arbeids og Administrasjonsdepartementet oppnevnt Fylkesmannen i Oppland til det.

MERK SPESIELT! I brevet fra Arbeids og Administrasjonsdepartementet av 6.7.2004 som jeg mottok den 7.7.2004 kom i ÅPENT KONVOLUTT. Det står riktig nok i brevet ”UNNTATT OFFENTLIGHET IHT. OFFENTLIGHETSLOVEN § 5.a” Det må være en ny vri fra Arbeids og Administrasjonsdepartementet???

1) Jeg kan ikke begripe, hvordan Arbeids og Administrasjonsdepartementet kunne oppnevne Fylkesmannen i Oppland som Settefylkesmann, hvis de hadde fått tilsendt sakens dokumenter uavkortet.
2) Hvis Arbeids og Administrasjonsdepartementets representanter (Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Førstekonsulent), hadde lest dokumentene som jeg innleverte med saken, da burde de vist, at ulovlighetene stammer opprinnelig fra Oppland/Østre Toten (på Fylkes og på Kommunal nivå), og av den grunn er Oppland Fylke og Østre Toten Kommune enda mer innhabil i saken enn Hedmark Fylke og Hamar Kommune er.
3) Jeg ønsker ikke at Oppland Fylke/Østre Toten Kommune skal håndtere saken idet hele tatt.
4) Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, etter at jeg søkte formelt igjen på ny (3. gang), Fri Sakførsel via Fri Rettshjelp, plutselig erklært seg selv innhabil i saken! MERK!!! Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen siden han hadde trædd i stillingen som Fylkesmann den 16.10.1997 og fram til i dag, følte seg ikke INNHABIL i saken i det hele tatt imens han gav LY OG BESKYTTELSE for de skyldige. Og når saken ble oversendt til Arbeids og Administrasjonsdepartementet var dokumentene antagelig så mangelfulle at de som hadde håndtert saken (Lars Silseth og Britt Villanger) ikke kunne fått greie på at ulovlighetene stammer i fra Østre Toten Kommune og Oppland Fylke.

Jeg ønsker personlig å komme til Arbeids og Administrasjonsdepartementet og snakke med Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Førstekonsulent, for å presentere saken for dem og samtidig dokumentere for dem sakens fakta, som de tydeligvis mangler. En annen alternativ kan være, at Arbeids og Administrasjonsdepartementet vurderer alternativene til SETTEFYLKESMANN/KVINNE i saken, blant følgende kvinnelige FYLKESMENN.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       15.7.2004
Arbeids- og Administrasjonsdepartementet                           

1)  ØSTFOLD: Anne Enger Lahnstein
2) NORD TRØNDELAG: Inger Lise Gjørv
3) NORDLAND: Åshild Hauan
4)  VESTFOLD: Mona Røkke
5) BUSKERUD: Kirsti Kolle Grøndahl
6)  VEST AGDER: Ann Kristin Olsen
7) ROGALAND: Tora Aasland

Jeg ønsker en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, - vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.

Jeg håper på positivt svar.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

HER!!!
**** Se kvitteringen for rekommandert sending til Arbeids og Administrasjons Dep. 15.7.2004 som er ulik tidligere kvitteringer!!!

MERK!!! Det må stå forferdelig dårlig til med Postens økonomisk overskudd, da de kopierer det originale brevet over til en løs A4 ark som de utleverer til kunden som kvittering for Rekommandert sending! Selv de kr 8000,- (som Posten hadde frarøvet meg, (for mine siste fem brev +++ til Statsminister Kjell Magne Bondevik) ikke hadde hjulpet på Postens økonomisk overskudd og heller ikke de tidligere brevene mine som også forsvunnet i Posten), og som Posten hadde frarøvet meg for. Mine siste 5 brev til Statsminister Bondevik og tidligere 3 brev +++ med akkurat samme innhold til Statsminister Bondevik som ble sendt: Personlig, rekommandert og med Personlig avhenting mottakingsbevis. Som SELVFØLGELIG ble utlevert av Posten til uvedkommende og brevene ble ikke besvart av mottakeren DISSE GANGENE HELLER!!! Jeg har heller ikke fått i retur mottakingsbeviset for mine siste fem brev ETT ÅR ETTER!!!, som jeg normalt skulle ha fått i retur 1 - 1 1/2 uke etter at brevene er sendt.

Kopi blant andre: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING 25.8.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/2

Postboks 407
2303 HAMAR                             10.8.2004

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet ved Lars Silseth Seniorrådgiver
Postboks 8004 Dep.
0030 OSLO

ARBEIDS OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS SVARBREV DEN 5.8.2004 PÅ MITT BREV AV 14.7.2004.
HER!!!
****Se Arbeids- og Administrasjonsdepartementets brev av 5.8.2004

Jeg har mottatt deres brev av 5.8.2004 med stor skuffelse. MERK! I mitt brev har jeg i klar tekst påvist at jeg ikke ønsker at Oppland/Østre Toten skulle håndtere min sak, da de er i enda høyere grad er INNHABILE I SAKEN enn Hamar/Hedmark er. Hvis Arbeids- og Administrasjonsdepartementet ved Lars Silseth Seniorrådgiver m.fl. hadde fått og lest mit brev av 14.7.2004, hvor også min hjemmesideadresse er oppgitt burde de nå visst at ulovlighetene stammer i fra Oppland/Østre Toten. Ergo er de i enda høyere grad INNHABILE enn Hamar/Hedmark er.

Jeg har også tilbudt om å komme PERSONLIG til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for å presentere min sak både til Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Førstekonsulent og samtidig å understøtte mine påstander med originale dokumenter. I tillegg oppgav jeg navnet på syv Fylkesmann/kvinner som et alternativ til Opplands Fylkesmann/kvinne.

1) ØSTFOLD Anne Enger Lahnstein
2) NORD TRØNDELAG Inger Lise Gjørv
3) NORDLAND Åshild Hauan
4) VESTFOLD Mona Røkke
5) BUSKERUD Kirsti Kolle Grøndahl
6) VEST AGDER Ann Kristin Olsen
7) ROGALAND Tora Aasland

Men Lars Silseth Seniorrådgiver i sitt brev av 5.8.2004 berører ikke disse punktene med et eneste ord, hverken om at jeg skulle komme PERSONLIG til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for å presentere min sak og eller om de SYV ALTERNATIVENE AV KVINNELIGE Fylkesmenner. Det er ikke underlig at ingen vil personlig vite om:

- Hva saken gjelder om
- Hvilken
dokumenter som foreligger i saken
- Hvilken
saksbehandling saken hadde vært utsatt for
- Man
kunne kanskje til og med få dårlig samvittighet hvis man hadde fått vite hva som foreligger i dokumentene og hva som egentlig foregår i dette idylliske landet vårt.

Jeg ønsker skriftlig bekreftelse fra Lars Silseth Seniorrådgiver om:

- At han
har mottatt og lest mitt brev av 14.7.2004
- Hvorfor
han anser unødvendig for at jeg kommer personlig til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for å kunne presentere saken og understøtte mine påstander med originale dokumenter.
- Hvorfor
han ikke berører med ett ord heller ikke de syv kvinnelige Fylkesmennene som jeg også stilt opp i mitt brev av 14.7.2004

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                  10.8.2004    
Arbeids- og Administrasjonsdepartementet

- Hvorfor han anser unødvendig for at jeg kommer personlig til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for å kunne presentere saken og understøtte mine påstander med originale dokumenter.
- Hvorfor Lars Silseth Seniorrådgiver holder seg til Opplands Fylkesmann/kvinne, hvis han hadde lest min hjemmeside hvor dokumentene foreligger og understøtter mine sannferdige påstander om at Oppland/Østre Toten er enda mer innhabil i saken.

Jeg håper på positivt svar.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi blant andre: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
HER!!!
****Se Postkvitteringen for rekommandert brev den 18.8.2004 til Arb. og Adm. Dep.

MERK! Britt Villanger Førstekonsulent, som hadde signert mitt forrige brev fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet sammen med med Lars Silseth Seniorrådgiver, er antakelig koblet ut av saken og ikke hadde sett mitt siste brev av 14.7.2004, da Arbeids- og Administrasjonsdepartementets brev av 5.8.2004 er bare signert av Lars Silseth Seniorrådgiver alene. Og eller har Damen rett og slett nektet å være med i fortsettelsen, da det ville være for belastende for henne å bli hengt ut på Internet i denne slette saken?

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING 25.8.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                             11.8.2004

FYLKESMANNEN I OPPLAND, KRISTIN HILLE VALLAS BREV TIL ARBEIDS OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET, ANGÅENDE OM Å FRASI SEG SETTEFYLKESMANNS OPPNEVNELSEN!

Brevet er datert den 11.8.2004 og jeg fikk brevet i hende den 16.8.2004 og ble glad over at Fylkesmannen i Oppland erklært seg selv innhabil i saken. Endelig en korrekt avgjørelse i saken. (Merk! Kristin Hille Valla kan være takknemlig for at hun ikke behøvd å få skitt på hendene sine).
HER!!!
****Se brevet fra Fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla den 11.8.2004 til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet.

Nå blir det spennende å se hvilken av de kvinnelige Fylkesmennene som blir oppnevnt til Settefylkesmann og hvordan vedkommende vil forholde seg i saken! Jeg setter fremdeles mitt håp til Gud og håper det beste.

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING 25.8.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                        

1/2

Postboks 407
2303 HAMAR                                 24.8.2004

Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Statens Hus Grønland, Pb. 1604, Bedriftssenteret
3007 DRAMMEN

FYLKESMANNEN I BUSKERUD, KIRSTI KOLLE GRØNDAHL ER OPPNEVNT TIL NY SETTEFYLKESMANN I SAKEN!
HER!!!HER!!!
**** Se brev fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet den 18.8.2004 side 1

****
Se brev fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet den 18.8.2004 side 2

Jeg har mottatt et brev fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet datert den 18.8.2004 ved Lars Silseth Seniorrådgiver og Øystein Hauge avdelingsdirektør, den 23.8.2004 om, at det ble oppnevnt ny Settefylkesmann i saken: Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud - for å behandle min søknad om Fri Sakførsel via Fritt Rettshjelp, da det viste seg at både Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen og Fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla er innhabil i saken. (Se tidl. Korrespondanse og min hjemmeside som er oppgradert med siste utvikling i saken: www.istladis.com )

Jeg ønsker personlig å komme til Fylkesmannen/kvinne Kirsti Kolle Grøndahl, sammen med en person fra Jur. Avdeling? - for å presentere saken for dem og samtidig dokumentere for dem sakens fakta, for å unngå ytterligere forspill av tid og å være sikker på at Fylkesmannen/kvinne, Kirsti Kolle Grøndahl virkelig sitter inne med sakens fakta, før Fylkesmannen i Buskerud tar beslutningen i saken. I den sammenheng ønsker jeg et tidspunkt, da jeg kunne komme til Fylkesmannen Kirsti Kolle Grøndahl, for å kunne presentere sakens fakta og understøtte mine påstander med originale dokumenter, TIL DET TRENGER JEG EN TIME.

Jeg ønsker en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, - vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.

Jeg håper på positivt svar.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

HER!!!
**** Se kvitteringen for rekommandert sending den 25.8.2004

Kopi blant andre: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen


MERK!
Lars Silseth Seniorrådgiver fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet fremdeles ikke nevner med et ord om den skriftlige bekreftelsen jeg hadde ønsket han skulle gi skriftlig i mitt brev av 10.8.2004                   

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       24.8.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

Sitat fra mitt brev den 10.8.2004 til Lars Silseth osv.

Jeg ønsker skriftlig bekreftelse fra Lars Silseth
Seniorrådgiver om:

- At han
har mottatt og lest mitt brev av 14.7.2004
- Hvorfor
han anser unødvendig for at jeg kommer personlig til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for å kunne presentere saken og understøtte mine påstander med originale dokumenter.

- Hvorfor
han ikke berører med ett ord heller ikke de syv kvinnelige Fylkesmennene som jeg også stilt opp i mitt brev av 14.7.2004
- Hvorfor
Lars Silseth
Seniorrådgiver holder seg til Opplands Fylkesmann/kvinne, hvis han hadde lest min hjemmeside hvor dokumentene foreligger og understøtter mine sannferdige påstander om at Oppland/Østre Toten er enda mer innhabil i saken.

MERK!
1) Brevet fra 6.7.2004 er signert av Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Johansen førstekonsulent.
2) Brevet fra 5.8.2004 er signert alene av Lars Silseth Seniorrådgiver
3) Brevet fra 18.8.2004 er signert av Lars Silseth Seniorrådgiver og Øysteins Hauge avdelingsdirektør


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET


NY OPPDATERING 29.9.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                                 23.9.2004

Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Statens Hus Grønland 32, Pb. 1604, Bedriftssenteret
3007 DRAMMEN
HER!!!
**** Se brev fra Else Høstmælingen v. Fylkesmann i Buskerud den 16.9.2004

Jeg har fått svarbrevet den 23.9.2004 av Else Høstmælingen, Rådgiver/fagansvarlig på mitt brev av 25.8.2004 til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud som er oppnevnt som Settefylkesmann i saken, og med glede konstaterte jeg at jeg fikk den timen jeg hadde bedt om av Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl. (Så langt er det gått greit, nå får vi se hvordan utviklingen videre vil arte seg. Jeg setter min lit til Gud og håper.)

I telefonsamtalen
den 24.9.2004
med Else Høstmælingen hadde jeg fått 1 time den 14.10.2004 mellom 11.30-12.30 hos Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl.

Og jeg ba UTTRYKKELIG OM AT BÅDE:

-  Assisterende Fylkesmann.
Runar Schau Carlsen og
Else Høstmælingen rådgiver
 som skulle delta på møte,
den 14.10.2004 mellom 11.30 - 12.30 må lese relevant dokumenter for saken på forhånd, i motsetning til folk både hos tidligere Fylkesmann i Oppland Knut Korseth og ved Fylkesmannens kontor i Hedmark og senere Sigbjørn Johnsen.


HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING 6.10.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/1

Postboks 407
2303 HAMAR                                 6.10.2004

Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Statens Hus Grønland 32, Pb. 1604, Bedriftssenteret
3007 DRAMMEN
HER!!!
**** Se brev fra Else Høstmælingen v. F.M. ktr. i Buskerud den 24.9.2004

Jeg har fått bekreftelsen fra min telefonsamtale med Else Høstmælingen om møtetidspunkt ved Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl: den 14.10.2004 kl. 11.30-12.30. (Jeg fikk ikke bekreftet i brevet om at Else Høstmælingen og Runar Schau Carlsen skulle lese relevant dokumenter for saken.)

HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/5

Postboks 407
2303 HAMAR                           
Dokumentet er avsluttet den                  12.11.2004

Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Statens Hus Grønland 32, Pb. 1604, Bedriftssenteret
3007 DRAMMEN

ANKE OVER AVSLAGET DEN 19.10.2004, FRI SAKFØRSEL FRA SETTEFYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL.

BESØKET HOS KIRSTI KOLLE GRØNDAHL, FYLKESMANNEN I BUSKERUD DEN 14.10.2004.

Til stede:
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud
Assisterende Fylkesmann Runar Schau Carlsen og
Else Høstmælingen Rådgiver/fagansvarlig

Jeg kom med åpent sinn til møtet den 14.10.2004 og jeg fikk en riktig god anledning for å kunne presentere saken og understøtte mine påstander med relevante dokumenter. TAKK FOR DET. Jeg håper at fortsettelsen blir like korrekt også.

"Verden er et farlig sted å være - ikke bare på grunn av dem som gjør andre vondt, men også dem som ser på - uten å gjøre noe" Marc Dutroux

Jeg må dessverre innrømme at fortsettelsen ble annerledes enn jeg hadde håpet på. Og når dokumentene foreligger og til med var erkjent og godtatt av alle tilstedeværende på Fylkesmannen Kirsti Kolle Grøndahls kontor den 14.10.2004. Men til tross for det:

BLE AVSLAG DENNE GANGEN OGSÅ.

Jeg har mottatt Deres brev av 19.10.2004 den 25.10.2004 og har følgende å bemerke.
HER!!!HER!!!HER!!!
**** Se vedtak 19.10.2004 fra Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud  Side 1

**** Se vedtak 19.10.2004 fra Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud Side 2

**** Se klage over forvaltningsvedtak, 19.10.2004

Rettelse i Kirsti Kolle Grøndahls brev av 19.10.2004:

Vi har ikke vært inn på følgende problemstilling på Fylkesmannens kontor i Drammen om:

SITAT side 2:
”…….har du (jeg) vært innkalt til flere møter hvor representanter for kommunen/Fylkesmannen har deltatt med sikte på å løse dine prekære problemer og du bl.a. har fått tilbud om bolig og midler til anskaffelse av inventar”

Men jeg har demonstrert bl.a. dokumentene for de faste Sosiale ytelsene:

HUSLEIE kr 3400,- pr. mnd.
BILLÅN kr 1600,- pr. mnd.
BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd.

 

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/5

Istvan Ladiszlaidesz                       12.11.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

Jeg har også demonstrert hvordan Rikstrygdeverket godtok at Østre Toten Trygdekontor ljuger fra seg dokumenterbar fakta: angående dekning av forskjellige bruktbilkjøp og dekning av forskjellige bilkostnader.

    Jeg har også fortalt at uten om tidligere Fylkesmannen i Hedmark, Kjell Borgen hadde ingen utøvet sine arbeider i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å gjøre.

Svaret for sitatet overfor ligger bl.a. i mine brev til:

23.10.1997 Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 5 sider (FMH)
11.1.2001 Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 7 sider (FMH)
10.12.2001 Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen 9 sider (FMH)
22.11.2003 Hamar Sosialkontor 4 sider (HA)
23.1.2004  Hamar Sosialkontor 3 sider (HA)
19.5.2004 Hamar Sosialkontor 1 sider (HA)
19.5.2004 Hamar Sosialkontor 3 sider (HA)

    Disse brevene betegner helt eksakt (Og innholdet i disse brevene burde Fylkesmannen i Buskerud m.fl. lest og fått med seg), hvordan disse såkalte møtene ble arrangert både på kommunal og på selveste Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens regi. De gir et korrekt betegnelse for den MORAL, YRKESETIKK, HEDERLIGHET, MEDMENNESKELIGHET disse møtene ble arrangert under.

Da jeg var på møte hos Fylkesmannen i Buskerud, var jeg ganske overbevist om at både Fylkesmannen Kirsti Kolle Grøndahl m.fl. hadde satt seg skikkelig inn i saken. Til og med min hjemmesideadresse hadde de hatt tilgjengelig, slik at de kunne fått med seg den aller siste utviklingen i saken.

Og i tillegg hadde jeg fått demonstrert de viktigste dokumentene som understøtter mine påstander og som ble godtatt av alle tilstedeværende i Drammen. Bare disse dokumentene skulle vært mer enn tilstrekkelig nok for å kunne se: UNDERSLAG AV DOKUMENTER, FORFALSKNING AV DOKUMENTER OG Å GI FEILAKTIG OPPLYSNINGER MOT BEDRE VITENDE. (På folkespråket kalles det å ljuge).

”Du er ikke villig på å gå inn på noen løsning/kompromiss hvor bare deler av dine krav/problemer i første omgang søkes løst.”

SVAR
:
Nei! Jeg er ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, for å redde skinnet på haugevis av folk i ansvarlige, offentlige stillinger som handlet mot bedre vitende og tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Og det er klarert i dokumentene som følger med saken, og min personlig supplerende presentasjon, det er bare å lese det og ta hensyn til.

 ”Det er også lagt vekt på at du har mottatt omfattende råd og veiledning i saken, samt Fylkesmannen i Hedmark har stilt meget betydelig midler til disposisjon overfor Hamar Kommune med sikte på å løse dine prekære boligforhold.”

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/5

Istvan Ladiszlaidesz                       12.11.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

SVAR: Når en person blir tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo (Og dokumentene for det hadde også Kirsti Kolle Grøndahl m.fl. hadde sett og godtatt). Hvilken råd skal man kunne forvente å få av de samme personene som hadde skapt den aktuelle situasjonen? Det står i dokumentene i Hamar Kommunes hovedfil på min hjemmeside i klartekst hvordan det hele henger sammen.

Nå må vi tenke oss litegran om.
Anser Kirsti Kolle Grøndahl at det er en rimelig erstatning for innbo, at en verdi av kr 400000,- (for det ville vært min innboforsikring i 2002) erstattes med kr 75000,-???
Anser Kirsti Kolle Grøndahl at det er en rimelig forhold mellom en husleiesum på kr 3400,- pr. mnd + bostøtte kr 1800,- pr. mnd. samlet kr 5200,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi, erstattes med kr 3000,- pr. mnd. for en prøveperiode i to år i 2004 kroneverdi? Hvis det er reale forhold mellom disse beløpene da er Kirsti Kolle Grøndahls framstilling korrekt. For meg går ikke regnestykket opp i det hele tatt. Og denne problemstilling er bare en liten del av alle ulovlighetene som Hamar Kommune, Hedmark Fylke hadde prestert i denne skitne saken.

FYLKESMANNENS MERKNADER PÅ SIDE 2:

”Det skal ved avgjørelsen legges vekt på:”
- ”Sakens art”
- ”Den betydning den har for søkers personlige og velferdsmessige forhold”
- ”Muligheten for å vinne frem med saken”
- ”Sakens eventuelle prinsipielle interesse”


AD – Sakens art: Saken er blant de aller GROVESTE FYSISK, PSYKISK og LIVSTRUENDE MISHANDLING AV EN BUNNHEDERLIG MENNESKE AV DE ANSVARLIGE OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER I NORGE! Og det er ikke en sjel som er villig til, å avdekke at slike grusomheter foregår i dette idylliske landet vårt.

AD - Den betydning den har for søker …….:
Det er ikke mulig å uttrykke det verbalt, selv om jeg har et brukbart ordforråd. Men, det er ikke tvil om at det er uvurderlig stor betydning for søkeren med to hjerteoperasjoner og kunstig hjerteklaff å ha et sted å bo. Ha råd til både husleie, legeforordnede medisiner (bl.a. hjertemedisiner, legeegenandeler, blodprøveegenandeler), dekke bilens reelle kostnader og å kunne ha nok penger igjen til å kunne spise ordinær mat. Og å kunne fungere til daglig både økonomisk, sosialt og medmenneskelig. Osv.
AD – Muligheten for å vinne frem med saken: Uten Fri Rettshjelp er muligheten til å kunne vinne frem, er så å si NULL. Men, skal det offentlige bevilge penger for hjelpe meg til å vinne saken, da ville det resultere i, at dusinvis av folk i ansvarlige offentlige stillinger ville blitt dømt for sine lovstridige handlinger og som tilleggsstraff, ville disse folkene blitt fradømt sine arbeider, da de hadde misbrukt sine stillinger. Dette gjelder både Hamar Kommune, Hamar Trygdekontor, Hedmark Fylke hvor jeg ”BOR” nå. I tillegg Østre Toten Kommune, Østre Toten Trygdekontor, Østre Toten Sosialkontor og Oppland Fylke hvor jeg bodde i over 20 år og ulovlighetene stammer fra og overordnede instanser i Oslo.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/5

Istvan Ladiszlaidesz                       12.11.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

AD - Sakens eventuelle prinsipielle interesse: Saken kunne bli banebrytende og danne Presedens, for fremtidige søksmål hvor offeret (gjerne med ex utenlandsk bakgrunn) kjemper mot de offentliges overgrep og lovstridige handlinger/beslutninger.

Men, det er ingen som har interesse av at sannheten om de offentliges overgrep skal avdekkes i hele sin grusomhet. Tvert imot! Det skal hindres med alle tenkelige og utenkelige midler (hva det koste vill.) at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram både til offentligheten og de ansvarlige personer og myndigheter.  MEN! DET ER OGSÅ AV STOR PRINSIPIELL BETYDNING FOR DEN FRIE, DEMOKRATISKE, NORSKE RETTSSTATEN, AT BÅDE RETTSSIKKERHETEN OG SOLIDARITETEN EKSISTERER I DETTE LANDET PÅ LOVLIG VIS. (Også for nye nordmenn?)

Kirsti Kolle Grøndahl Fylkesmannen i Buskerud:
    Jeg beklager både på Fylkesmannen Kirsti Kolle Grøndahl og Assisterende Fylkesmann Runar Schau Carlsens vegne (som signerte vedtaket/avslaget), at de fikk tildelt den lite ærefulle oppdrag for å være Settefylkesmann i saken. Beslutningen i saken skal hvile på Deres samvittighet, og resten overlater jeg til Gud!

Men, selvfølgelig skal jeg anke saken til Justisdepartementet og jeg er fullstendig klar over hvor mikroskopisk sjansen er for å kunne få rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta. Anken skal gå gjennom Settefylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl. Og jeg er villig til å komme enda engang til Drammen for å utdebattere også denne delen ( og eller andre deler) av problemstillingen som jeg er uenig i - at vi har berørt den 14.10.2004. Men da blir det ikke en time nok til det. Jeg håper å få brukt den tid, som saken trenger - slik at saken blir tilstrekkelig belyst.

    Jeg har snakket med mange vanlige mennesker som sier: Du kan aldri nå fram med din sak når det er så mange høytstående personer som er involvert og her er systemet så korrupt som i de tidligere Kommuniststater osv. Og jeg blir bare ledd av, da jeg fremdeles har tro på den Norske Rettsstaten og Rettssystemet i Norge.

Uansett hva det blir til: Er jeg ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta. Og jeg vil heller la livet fare,
(MERK! Selvmord er fremdeles ikke noen alternativ for meg) enn å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta. (se tidligere korrespondanse)

(5.11.2004)
(JEG HAR TIDLIGERE (FOR FLERE ÅR SIDEN) FORKLART FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN AT, JEG KAN BLI FRARØVET BILEN OGSÅ, MEN JEG VIL FREMDELES IKKE KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA. OG NÅR BILEN FRARØVES AV MEG, DA VIL JEG LIGGE PÅ ASFALTEN DER JEG PARKERER BILEN NÅ PÅ PARKERINGSPLASSEN.) Men det ser ikke ut til at Fylkesmannen tar meg seriøst på det - til tross for at jeg aldri gav noen grunn til, for at noen kunne trekke mine ord i tvil. Det jeg sa var alltid 100% korrekt, og det hadde Fylkesmannen høylytt bekreftet også på vårt såkalte AVSKJEDSMØTE den 23.3.2004

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/5

Istvan Ladiszlaidesz                       12.11.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

"MEN! DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt) VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLIR MORDERE!!!!"

(12.11.2004)
DENNE SAKEN SER DET UT TIL Å ENDE MED
MORD! FORDI, - FRAM TIL NÅ, (dette er det tiende året jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT ALLEREDE FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIG TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE. UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, (MERK! statsminister Kjell Magne Bondevik og tidl. statsminister Jens Stoltenberg - "OFFISIELT" ikke vet om mine brev/ problemer),  FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M.FL. ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE, GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV - VAR IKKE VERD Å LEVE, - OG, - SÅ LENGE JEG LEVER, ER JEG IKKE VILLIG TIL Å KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

Jeg ønsker så lenge jeg lever en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling, - vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte.


"Se jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans/hennes gjerning" Åp.22.12

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi blant andre:
HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
HER!!!
(12.11.2004)
**** Se Rekommandert sending den 5.11.2004

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

Ny oppgradering 20.12.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                       

1/4

 Postboks 407
2303 HAMAR                       20.12.2004

Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

SØKNAD OM FRI SAKFØRSEL

1) OPPGRADERING DEN 28.2.2005
HER!!!
**** Se svarbrevet fra Kirsti Kolle Grøndahl den 7.12.2004

"Verden er et farlig sted å være - ikke bare på grunn av dem som gjør andre vondt, men også dem som ser på - uten å gjøre noe" Marc Dutroux

7.12.2004 hadde jeg ringt kl.11.44 til Else Høstmælingen hos Kirsti Kolle Grøndahl og spurte om hvorfor jeg ikke hadde fått noe svar på mitt anke fra den 5.11.2004? Hun var klar over mitt brev og lovet å undersøke og gi meg svar. Kirsti Kolle Grøndahl og Else Høstmælingen hadde signert brevet fra Kirsti Kolle Grøndahl den 7.11.2004 som jeg hadde mottatt den 11.12.2004 hvor Kirsti Kolle Grøndahl avslår muligheten for meg å komme enda engang til Drammen for å legge fram ytterligere bevis i saken som kunne belyst den delen av saken som jeg er uenig i å ha drøftet hos Kirsti Kolle Grøndahl den gangen jeg var i Drammen. Nå blir det eneste alternativet å oversende min anke til Justisdepartementet og håpet om at der vil saken få en uhildet behandling er tilnærmet null.

        Det er trist at Kirsti Kolle Grøndahl følger i fotsporet til Rosemarie Köhn, ved å nekte å se ytterligere dokumenter for saken. Jeg forstår godt, hun hadde sett mer enn nok og hun ville kunne få ytterligere samvittighetskvaler hvis hun hadde sett ytterligere dokumentasjon for, at det jeg sier er 100 % korrekt og  hennes beslutning resulterer i, at hun slår inn den nest siste spiker i min kiste. (Og på den måten å sørge for at den ”uoffisielle dødsdommen” over meg opprettholdes).

Den siste spiker i min kiste vil nok foretrekke selveste Justisminister Odd Einar Dørum, å slå inn selv, da anken fra Kirsti Kolle Grøndahl skal til Justisdepartementet, - og Justisminister Odd Einar Dørum hadde personlig hentet mitt personlig brev som var sendt med PERSONLIG AVHENTING MOTTAKINGSBEVIS den 16.3.2002 til han og som han kvittert personlig ut den 10.4.2002 (se STM hovedfil og klikk på hyperkoblingen for side 31-36). Men Justisministeren hadde ikke funnet noen grunn til å gjøre noe selv med saken. Justisministeren hadde oversendt mitt brev (sak) til Sosialdepartementet som senere trenerte saken.

DET ER TRIST Å ERFARE AT JEG HADDE 100 % RETT, OGSÅ - DA JEG KARAKTERISERTE SITUASJONEN I FLERE AV MINE BREV TIDLIGERE OG I INNLEDNINGEN PÅ MIN HJEMMESIDE PÅ FØLGENDE MÅTE:

Sitat fra innledningen fra min hjemmeside: www.istladis.com

"DETTE ER EN MÅLRETTET, SAMORDNET, KOLLEKTIV, LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/4

Istvan Ladiszlaidesz                       20.12.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

(Og i den sammenheng er ingenting som er for ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER)

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!

Dette er ikke noe jeg tror eller innbiller meg, men Kåre Willoch ex Statsminister, personlig forkynt for meg våren 1995, imens han sto med fellende dokumenter i sine hender:

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN"
Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig. Imens?

MASSEMORDERE SOM HAR SLAKTET HUNDREVIS AV MENNESKER, KAN FÅ NYTT LIV I NORGE – TAKKET VÆRE ET HEMMELIG BESKYTTELSESPROGRAM.”


JEG UNDRES I MITT STILLE SINN:
Imens, en bunnhederlig menneske med bare norsk Statsborgerskap, og som aldri har gjort noe straffbart, oppfordres til og med av tidligere Statsminister Kåre Willoch personlig - om å forsvinne fra Norge! (Har det gått INFLASJON i SANKT OLAVS ORDENEN?)

        Teksten nedenfor kaller jeg et "gullkorn", som er blant mange andre gull korner som jeg hadde funnet underveis, og som passer som hånd i hansken i min livssituasjon og de ansvarlige personers og myndigheters håndtering av mine problemer. Isteden for overskrift i mine brev til Statsminister Kjell Magne Bondevik og Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen brukte jeg dette gull kornet som innledning.

"EN
MANN/KVINNE SOM KJENNER EN SAK, VET OM EN FARE SOM TRUER, SER MED EGNE ØYNE HVORDAN MAN SKAL KUNNE AVVERGE DEN, EN SLIK MANN/KVINNE HAR DEN FORDØMTE PLIKT OG SKYLDIGHET IKKE Å "ARBEIDE I DET STILLE" , MEN STÅ FRAM OFFENTLIG MOT DEN OG GJØRE SITT TIL AT SAKEN BLIR BRAKT I ORDEN. GJØR HAN/HUN IKKE DET, DA ER HAN/HUN EN PLIKTFORSØMMENDE SVEKLING AV EN KAR/KVINNE, SOM SVIKER SIN OPPGAVE, ENTEN DET NÅ SKYLDES FEIGHET, DOVENSKAP ELLER SKORT EVNER"!


Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl den 28.10.2004
   " Jeg har snakket med mange vanlige mennesker som sier: Du kan aldri nå fram med din sak når det er så mange høytstående personer som er involvert og her er systemet så korrupt som i de tidligere Kommuniststater osv. Og jeg blir bare ledd av, da jeg fremdeles har tro på den Norske Rettsstaten og Rettssystemet i Norge."

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

3/4

Istvan Ladiszlaidesz                       20.12.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

KONKLUSJON? Det er trist at denne mannen også skulle ha rett - og med rette kan vedkommende le av meg da hans påstander om rettssystemet stemmer med praktiseringen av loven, og moralen hos de folkene som praktiserer lovene?

(Like før jeg ble utskrevet fra Gjøvik Fylkessykehus etter min andre hjerteoperasjon i 1990, kom en ung oppegående kvinnelig lege bort til min seng  og sa: "du er så bra at du kan leve til du blir 100 år!" Og da svarte jeg: "Jeg kommer tilbake den dagen jeg blir hundre år og tar deg på ordet.") Nå er dessverre slik at de ansvarlige personer og myndigheter vil det annerledes enn den unge legen ville oppmuntre meg med, og det er neppe hennes feil.

Jeg håper inderlig at, da de ansvarlige personer og myndigheter hadde tvunget meg på gaten
f.o.m. 1.4.1996, - hadde de frarøvet meg allerede så mange årtier av mitt liv, - at det ikke blir altfor langt igjen å vente på døden.
Men, - selv om jeg hadde fått leve mitt liv igjen, ville jeg levd mitt liv akkurat på samme måte som jeg hadde gjort. Jeg levde mitt liv som en HEDERSMANN, og jeg behøver ikke å skamme meg over det jeg hadde gjort, både før og etter at jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo. Jeg skal dø med fred i sinnet, i motsetning til, - Kåre Willoch, Biskop Rosemarie Köhn, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Kirsti Kolle Grøndahl, osv. osv. osv. som skal leve med sine samvittigheter, det får bli deres problem.

    Jeg har kommet helt frivillig til dette landet i 1974. Jeg trodde og håpet på, at jeg kom til et FRITT, DEMOKRATISK, RETTSSTAT. Og jeg var beredt for å leve 100 % etter de gjeldende lover og regler, som praktiseres i dette landet. Og det har jeg gjort i over 30 år (i skrivende stund), selv i de siste 10 år av mitt liv (hvor jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo), har jeg ikke unnlatt å følge loven 100 %.

    Jeg var stolt som en hane, da jeg
i 1981 fikk bevilget norsk Statsborgerskap. Og jeg var forberedt for om nødvendig også å for mitt nye land, MEN JEG VILLE HELST FORETRUKKET - EN MINDRE NEDVERDIGENDE MÅTE Å DØ PÅ! Og jeg gledet meg for å bli ferdig med den utdanningen jeg holdt på med, - og å komme tilbake i inntektsgivende arbeide etter nærmere 10 år på omskoleringstiltak (på vann og brød). Men det viste seg at jeg får hverken arbeide og det er heller ikke er plass til meg i Norge, selv om jeg er en bunnhederlig menneske.


Så lenge jeg lever, håper jeg på en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte.

EN FREDFULL JUL OG
ET VELSIGNET GODT NYTT ÅR ØNSKES

HER!!!HER!!!
2) OPPGRADERING DEN 28.2.2005
****
Kvittering for rekommandert sending den 28.12.2004

3) OPPGRADERING DEN 28.2.2005

**** Se Justisdepartementets utsettelsesbrev av 15.12.2004

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/4

Istvan Ladiszlaidesz                       20.12.2004
Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


”Se jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans/hennes gjerning.” Åp.22.12

Kopi blant andre:
HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen
HER!!!HER!!!
4)OPPGRADERING DEN 28.2.2005
****Se det endelige avslaget fra Justisdepartementet den 28.1.2005 side 1
jpg181
5)OPPGRADERING DEN 28.2.2005
****
Se det endelige avslaget fra Justisdepartementet den 28.1.2005 side 2
jpg182

SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

nr 1) NY OPPDATERING HER!!! 25.8.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                                 

1/8

Postboks 407                            7.7.2004
2303 HAMAR

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
2300 HAMAR

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT
FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004!

Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne med det, men jeg må komme tilbake til vinteren 2003-2004, før Fylkesmannen bestemt seg for å sette meg på døren, og nektet meg videre, direkte månedlig 1 times kontakt ved sitt kontor, i sitt udaterte brev av 29.1.2004 (dato på konvolutten). Alle mine tidligere erfaringer med de ansvarlige personer/myndigheter er, at etter at myndighetene hadde enda engang gjort et nytt framstøt for å få meg til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, og som jeg enda engang avslått med, at det er en ufravikelig krav fra min side, om - at de skyldige må ta og taes til ansvar for sine grusomme, makabre, umenneskelige handlinger som de hadde gjort mot bedre vitende, tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte og de gjorde det med det overordnede målsetning om, å skape en så ulevelig livsforhold for meg, at jeg skulle pakke sammen og forsvinne fra Norge. (Se tidligere korrespondanse.)

Og hver gang en slik avslag om å kompromisse fra min side er markert, for både jeg og bilen "helsemessige" STORE PROBLEMER. Dette har vært og er myndighetenes "NORMALE" reaksjon på mitt avslag om å la de skyldige slippe å ta ansvar for sine handlinger. Jeg er fullstendig klar over at dette høres helt utenkelig ut i vårt idylliske land, men jeg vet helt eksakt hva jeg snakker om og jeg har årtiers erfaring med myndighetenes handlingsmønster.
    Allerede før Fylkesmannen satte meg på døren i vinter, hadde glidelåsen på min utslitte sovepose var fullstendig ødelagt og det forårsaket selvfølgelig at jeg frøs enda mer på grunn av enorme varmetap, - av en fra før også tynnslitt sovepose, som har mistet mesteparten av isoleringsevnen for flere år siden. Nå i skrivende stund 7.7.2004 ”i sommerlig temperaturer” overlever jeg i den tynnslitte soveposen uten glidelås, men til vinteren må jeg nok prøve å kjøpe nye soveposer og håper at jeg kan klare det.

    Det største problemet for øyeblikket er, at jeg har en bil som er i sitt 21. år og selvfølgelig er rustproblemer det verste, da det er forferdelig dyrt å ha bilen på verksted. Det vil koste omtrent kr 25 000,- å få ordnet rustskaden under bilen i denne omgang, og disse utgiftene kommer selvfølgelig i tillegg til alle de andre påløpende utgifter som jeg har fra før og i tillegg til de ressursene som jeg ble regelmessig frarøvet. Og denne rustskaden må helst ordnes før vinteren 2004 -2005, og det gjør saken enda vanskeligere. Men jeg har ikke noe valg.

MERK! Jeg har aldri før hatt et så stort beløp å utbetale, hverken før eller etter at jeg ble tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2-3/8

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

    Fra før hadde jeg mine største samlede utgifter som jeg klarte å spare sammen mellom kr 10-15000,- og da hadde jeg flere år på meg for å kunne klare det. (Og eneste sted jeg kunne skjære økonomisk ned på, det er MATEN). Og å spare sammen de pengene hadde vært forferdelig vankelig da jeg ellers frarøves økonomiske ressurser på den måten som er beskrevet flere ganger tidligere i mine korrespondanser.

    Hvor mye av rustskaden er naturlig foreldelse av materialet og eller er det påført ekstra skade med vilje som er problemet, - er det vanskelig å si, men med mine tidligere erfaringer utelukker jeg ingenting i den sammenheng.
    Økonomisk sett, helt objektivt vurdert er bilen ikke verdt å koste på idet hele tatt, men jeg har ikke mulighet til å kunne kvitte meg med bilen av flere årsaker:

1) Jeg er avhengig av bil som teknisk hjelpemiddel.
2) For tiden (
i siste 9 år) har jeg overnattet i bilen, og det gjør jeg fremdeles i det 10. året!
3) Bilen er kjøpt og fullfinansiert av Østre Toten Sosialkontor (som de senere naturligvis benektet), men jeg kan dokumentere det. (Se tidl. korrespondanse)
4) Ved en rettferdig rettergang er bilen kronbeviset for, at det jeg sier og kan dokumentere er sant, ergo ljuger de ansvarlige personene og myndighetene som Fanden selv.

Og jeg har heller ikke noen hederlig løsning i siktet og jeg vil mest sannsynlig heller ikke få en hederlig løsning på ulovlighetene i mitt liv, men jeg skal gjøre det jeg kan for å ordne med rustskadene, selv om jeg vil dø i forsøket. (MERK! Jeg går fremdeles ikke i selvmordstanker, ingenting er fjernere for meg, enn det).

Da jeg 1.7.1995 hadde flyttet til Hamar ble jeg frarøvet kr 6700,- pr. mnd. som var øremerket middel til Husleie med Kommunale utgifter kr 3400,- pr. mnd., Bil lån kr 1600,- pr. mnd. og kr 1800,- pr. mnd. bostøtte. Og deretter i tillegg måtte jeg utbetale kr 1600,- pr. mnd. på billånet, da jeg hadde nærmere kr 40000,- i restlånet, da jeg ble UTELIGGER (TVUNGET PÅ GATEN) f.o.m. 1.6.1996. (Se tidligere korrespondanse) det forårsaket også at mine medisiner,  legeandel kostnader måtte revurderes og beskjæres på alle kanter, i henhold til de økonomiske realiteter som jeg ble påtvunget etter at jeg ble frarøvet kr 6700,- i måneden.

I tabellen nedenfor er mine medisinutgifter i 1995. I tillegg kommer legeegenandeler, blodprøve egenandeler osv. Jeg ser nå på tabellen at både LASIX (vanndrivende) og KALIRETARD (erstatter Kalium p.g.a. Lasix), mangler i oppsettet.

  Enhet PRIS Pr. dag Kr  mnd.
Zirtec 30 stk 127,20 1 128
Imodium 16 stk 49,- 3 96
Marevan 100 stk 66,- 2 41
Lasix 0 0 0 0
Kaliretard 0 0 0 0
Voltaren 20 stk 62,- 2 97
Rohypnol 30 stk 48,- 1 50
Paralgin Forte 50 stk 62,- 1 39
Ter. Cortil salve 15 gr 61,- 30 gr 122
Livostin øyedråper 4 ml x 3 330,- 4,5 pk 1462
      pr. mnd.  
Ibaril creme 50 gr 106,- 200 gr 424
Apocortal krem 50 gr 48,- 100 gr 96
Locoid oppløsning 250 ml 361,- 250 ml 361
Seba Med PH 5,5 100 ml 50,- 150 ml 75
Natusan D. S. 200 ml 40,- 1200 ml 240
SUM MÅNED       Kr. 3231

Fra og med 1.7.1995 har jeg vært frarøvet kr 6700,- i mnd. av Hamar Sosialkontor. I samme periode hadde jeg kr 4220,- pr. mnd. til medisiner og legeegenandeler ca 4000,- i mnd. og telefonbruken på kr 200 i mnd. var også inkludert. I det aktuelle tidspunktet hadde jeg over kr 5000,- i Uføretrygd pr. mnd. Og i tillegg måtte jeg betale Bil lånet på kr 1600,- pr. mnd. da jeg hadde en restlån på bilen på kr 40000,-. Det sier seg selv at jeg ikke kunne kjøpe medisiner for kr 4000,- i mnd. da jeg ville bare hatt drøye kr 1000,- til Husleie, Kommunale utgifter, mat, klær, billån, bensin, bilreparasjoner, bilvedlikehold og bilpleie osv. Selvfølgelig måtte jeg redusere medisinkostnadene til et minimum, for å kunne overleve.

I utgangspunktet beholdt jeg MAREVAN, LASIX, KALIRETARD og IBARIL. I perioder måtte jeg av økonomiske grunner kutte ut både KALIRETARD og i nødstilfelle også LASIX. F.o.m. 1998 hadde min behandlede lege Geir Nilsen ved Storhamar Legesenter nektet å skrive ut MAREVAN og dermed falt denne utgiftsposten også. Siden 1995 hadde jeg ikke hatt råd til å kjøpe resten av de øvrige medisinene som står i tabellen. I skrivende stund i juli og august 2004 mangler jeg mest ALLERGIMEDISINENE: ZIRTEC, TERRA CORTIL SALVE, LIVOSTIN ØYEDRÅPER, og LOCOID OPPLØSNING da i det nåværende tidspunktet er det høysesong for Burotpollen, som gjør livet mitt enda tyngre å leve.

HVA ER DET FYLKESMANNEN GJØR: Sitat fra mitt brev til Fylkesmannen den 30.1.2004
1.) Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.
2.) Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!
3.) Fylkesmannen hørte på meg hver gang da jeg beviste for han at vedtakene både fra Hamar Sosialkontor og fra Familie og Sosialavdelingens ved Fylkesmannens kontor, - bygget på fullstendig gale påstander. Men deretter gjorde Fylkesmannen ingenting for å rette opp ulovlighetene.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

4/8

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

HVA ER BEHOVET?
Rettferdighet i henhold til de seks (6) punktene som problemene er definert på, og som dokumentene understøtter!
MERK! (samme krav hele tiden).

HER ER OPPSKRIFTEN TIL EN HEDERLIG LØSNING:

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?)

MINE FRARØVEDE RESSURSER OG BILENS TOTALE KOSTNADER:
Kr. 6700,- pr. mnd
. Akkumulert sum i 2004 er over kr 600000,- i 1995 kroneverdi.
Kr 400000,- tapt eiendeler som jeg ble plyndret for i 2002 kroneverdi.
Kr 3000,- pr. mnd. Som Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen varslet om i sitt brev av 28.2.2002 Akkumulert sum er på kr 45000,- i juni 2003
Kr 15000,- +++, (ca. kr 20-25000,-)min første bærbare PC som bare fungert normalt i en måned mellom mars 2002 til april 2002.

Bilens totale kostnader
mellom 1995 og 2004 er på over kr 700000,-  Der jeg har tatt med alle kostnader både forsikring, bensin, veiavgift, bilreparasjoner, bilvedlikehold og bilpleie. Men f.o.m. 1995 til 2002 har jeg bare de største kostnadene med som jeg har enda kvitteringer for, da jeg ikke hadde mulighet til å føre full regnskap for bilen før jeg hadde kjøpt min første bærbare PC i 2002.

600 000
400 000
45 000
25 000
700 000
SUM  kr  1 790 000


HVILKEN OMSTENDIGHETER ER, ELLER KUNNE VÆRE ÅRSAKEN TIL FYLKESMANNENS VIRKE ELLER MANGEL PÅ DET, I DENNE SAMMENHENG?

Samfunnsutviklingen går mot sammenslåing av mindre skoler til større skoler. Sammenslåing av mindre kommuner til større kommuner. Sammenslåingen av mindre Fylker til større Fylker osv.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

5/8

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

Mellom Hedmark og Oppland Fylke er en slik utvikling på gang. På noen områder er det allerede gjort fremskritt i denne sammenheng. F. eks. Den tidligere Hedmark lokalradio og Oppland lokalradio er blitt slått sammen til Radio (HO) Hedmark og Oppland.

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen allerede i 1998 forklart meg på vår månedlige samtale, at han holder alle trådene i sine hender i saken, og det gjorde og gjør han fremdeles. Men ved å la være å gjøre noe for meg i min sak, slik at de ansvarlige offentlige personer og myndigheter skulle utøvet sine arbeider i henhold til den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte, gav Fylkesmannen heller ly og beskyttelse for alle disse folkene, både på Helse og Sosialetaten og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og Trygdekontoret dvs. dusinvis av folk både på Kommunal og Fylkesnivå i Hedmark som kan takke Fylkesmannen for at de enda ikke er dømt for sine ulovlige, grusomme, makabre handlinger mot et bunnhederlig menneske. Og som tilleggstraff ble de heller ikke fradømt sine arbeider, til tross for at de hadde misbrukt sine stillinger.

På den måten Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen håndterer saken, gir han også beskyttelse for folk både i Østre Toten Kommune (Kommunen, Sosialkontoret og Trygdekontoret), hvor ulovlighetene stammer fra og hvor jeg bodde i over 20 år og derfor er det enda flere mennesker involvert i saken, - og i tillegg er også den tidligere Fylkesmannen Knut Korseth, med flere som har skitne hender i saken. Og på toppen av det hele beskyttes også folk i overordnede stillinger i Oslo som heller ikke utøvet sine arbeider i henhold til den loven de var og er ansatt og lønnet for å gjøre.

Men
vi for holde oss til Hedmark og Oppland denne gangen. Det har foregått drøftinger en god stund om å slå sammen Hedmark og Oppland til ett Fylke. Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens stilling vil neppe svekkes av (for å kunne bli den nye Fylkesmann i det nye sammenslåtte Stor Fylket) at dusinvis av folk på Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og Trygdekontoret
kan takke for Fylkesmannen at de enda ikke er blitt dømt for sine lovstridige handlinger og heller ikke blitt fradømt sine arbeider (som tilleggstraff, på grunn av at de hadde misbrukt sine stillinger).

Og dette gjelder også i høyeste grad Østre Toten Kommune, Østre Toten Sosialkontor, Østre Toten Trygdekontor osv. og Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor i Lillehammer med selveste tidligere Fylkesmannen Knut Korseth på toppen. Og disse omstendighetene vil neppe svekke Fylkesmannen Sigbjørn Johnsens stilling for å kunne bli den nye Fylkesmannen i det nye sammenslåtte storfylket Hedmark/Oppland. Og - at i den sammenheng må man ofre en hederlig menneskers liv, - har ingen betydning?

Jeg vil gjerne gjenta enda engang til at:

Alle mine tidligere erfaringer med de ansvarlige personer/myndigheter er, at etter at myndighetene hadde enda engang gjort et nytt framstøt for å få meg til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

6/8

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

Og som jeg enda engang avslått med, at det er en ufravikelig krav fra min side om, at de skyldige må ta og taes til ansvar for sine grusomme, makabre, umenneskelige handlinger og som de hadde gjort mot bedre vitende, tvert imot den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte og de gjorde det med det overordnede målsetning om, å skape en så ulevelig livsforhold for meg, at jeg skulle pakke sammen og forsvinne fra Norge. (Se tidligere korrespondanse.)

Og hver gang en slik avslag om å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta fra min side er markert, FÅR BÅDE JEG OG BILEN "STORE HELSEMESSIGE" problemer. Dette har vært og er myndighetenes "NORMALE" REAKSJON PÅ MITT AVSLAG om å la de skyldige slippe å ta ansvar for sine handlinger. Jeg er fullstendig klar over at disse påstandene høres helt utenkelig ut i vårt idylliske land, men jeg vet helt eksakt hva jeg snakker om og JEG HAR ÅRTIERS ERFARING med myndighetenes handlingsmønster.

Jeg har heller ikke noen hederlig løsning i siktet og jeg vil mest sannsynlig heller ikke få en hederlig løsning på ulovlighetene mot meg i mitt liv, men jeg skal gjøre det jeg kan for å ordne med rustskadene, - enten klarer jeg det eller vil jeg dø i forsøket om å få ordne med bilens mangler enda engang til.

"MEN, DEN DAGEN JEG DØR (Jeg kan fryse i hjel, sulte i hjel eller en kombinasjon av det. Merk! selvmord har ikke vært, ikke er og ikke vil bli aktuelt) VIL JEG OPPLEVE DØDEN SOM EN BEFRIELSE FRA DE URETTFERDIGHETER, ULEVELIGE LIVSFORHOLD OG GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM HAMAR SOSIALKONTOR MED FLERE HADDE PÅTVUNGET MEG. MEN DEN DAGEN JEG DØR VIL ALLE DISSE FOLKENE SOM HAR SKITNE HENDER I SAKEN - BLI MORDERE!!!!"

Jeg håper fremdeles på en hederlig, moralsk og yrkesetisk forsvarlig saksbehandling og vedtak i henhold til dokumenterbar fakta og den loven de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet (av skattebetalernes penger), for å forvalte

Jeg vet ikke hvordan utviklingen av saken vil arte seg videre og om hvilken mulighet jeg får framover for å kunne oppgradere min hjemmeside slik at folk skulle kunne følge med på, hvordan saken utvikler seg framover. Og om det blir en hederlig løsning på ulovlighetene, - og eller vil saken ties i hjel sakte men sikkert og at jeg kan bare fortsette i mellomtiden å vente på døden, - som forhåpentlig ikke blir alt for lenge.

ETTER ORD:

Jeg var på gudstjeneste på den 5. søndag etter Pinse og dagens tekst hadde truffet meg rett i hjertet. Den passer 100 % inn i min situasjon og de ansvarlige personers moral og yrkesetikk ved saksbehandlingen. Disse ordene vil forhåpentlig bli til en liten vekker for disse folkene som er berørt i saken og som handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte!

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

7/8

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

Sak 7:8-12a ”Og herrens ord kom til Sakarja, og det lød så: Så sa Herren, Hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunn og barmhjertighet mot hverandre. Undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i deres hjerte! Men de ville ikke akte på det. I sin gjenstridighet satte de skulderen imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så ikke de hørte på loven og de ord Herren, Hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter. Derfor kom det en stor vrede fra Herren, Hærskarenes Gud."

Rom 2:1-4 ” Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme. Vi vet at Guds dom, i samsvar med sannheten, er over dem som gjør slikt. Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme – mener du at du kan unnfly Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet og åpenbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?"

Joh 8:2.11 ”Tidlig om morgenen kom han igjen til templet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten skyld, han skal kaste den første stein på henne! Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, Herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer!"


Markus Aurelius: "Si til deg selv som Romer og menneske - at du skal gjøre din plikt med fullkommen verdighet. Med en følelse av frihet og hengivenhet og rettferdighet og la alle tanker fare."


Er det noen som begynner å lukte på lunten? Ja, det ligner unektelig handlingsmønstrene i saken på hverandre, når det gjelder PC-saken, Fri Rettshjelps søknaden om Fylkesmannens Innhabilitet og Arbeids- og Administrasjonsdepartementets håndtering av min Fri Rettshjelps søknad og utnevnelsen av Settefylkesmann! I tillegg hvordan Fylkesmannen trakk seg ut av saken i januar 2004. Hvordan? Jo!

1)     I PC-saken ble det gjort først et vedtak i Forbrukertvistutvalget, der de behørig unngått å ta med fellende fakta i vurderingen og når jeg deretter påpekt det, kunne ikke Forbrukertvistutvalget revurdere sine tidligere gale beslutningsgrunnlag, ergo tapte jeg kr 15000,- +++! Og deretter var det bare en bagatellmessig beslutning å avslå min Fri Rettshjelpssøknad for juridisk dekning via Fri Rettshjelp ved Fylkesmannens kontor i Hedmark.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

8/8

Istvan Ladiszlaidesz                        7.7.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

2)     Fylkesmannen etter å ha beskyttet de skyldige i saken i ni år, til tross for at han satt inne med alle dokumentene i saken, hadde bestemt seg for å dra halen mellom beina og trekke seg ut av saken ved å overlate saken til de skyldige ved Hamar Sosialkontor (Jon B. Hansen og Bente Nygaard Lindstad).

3)     Og etter at jeg igjen, - TREDJE GANG søkte FRI RETTSHJELP, FRI SAKFØRSEL, erklærte deretter Fylkesmannen seg for å være inhabil i saken og dermed oversendt saken til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet for å oppnevne en Settefylkesmann i saken. Det forunderlige er at Opplands Fylke ble funnet verdig til å løse saken, til tross for at ulovlighetene stammer i fra Oppland og det går fram av dokumentene som følger med saken. (Se også tidligere korrespondanse). Her i dette tilfellet overlates også saken for de skyldige for å løse saken. Istedenfor å la uhildet folk vurdere saken på saklig grunnlag!

4)     Og når jeg påpeker det til Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Førstekonsulent som hadde signert brevet fra Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og til og med tilbudt jeg om å komme personlig for å demonstrere for dem med originale dokumenter at de hadde mangelfulle dokumentasjon ettersom de ikke var klar over at ulovlighetene stammer fra Oppland/Østre Toten, så berører ikke Lars Silseth Seniorrådgiver i sitt svarbrev med et ord, tvert imot han forholder seg til tidligere gale vedtak angående Settefylkesmann i Oppland. Også i dette tilfellet overlates til de skyldige for å ordne opp i saken! Det er ikke snakk om at jeg kunne komme og demonstrere med originale dokumenter på grunn av at de hadde sviktende beslutningsgrunnlag i de dokumentene som de hadde fått tilsendt fra Fylkesmannens kontor i Hedmark. Og heller ikke utnevnes noen av de syv kvinnelige Fylkesmennene som jeg satt opp som et bedre alternativ i mitt svarbrev.

5)     Den 18.8.2004 er situasjonen med Settefylkesmannen følgende: Opplands Fylkesmann, Kristin Hille Valla hadde erklært seg innhabil i saken. Takk for det. Det var endelig en korrekt avgjørelse i saken.
MEN! Å la KORRESPONDANSEN gå mellom de SKYLDIGE FYLKENE OPPLAND/HEDMARK og ARB. OG ADM. DEP. TIL INGEN NYTTE, fordi saken burde vært innlysende hvis Lars Silseth Seniorrådgiver og Britt Villanger Førstekonsulent hadde lest de medfølgende dokumentene, burde de da visst at akkurat Oppland Fylke var Innhabil i saken. Men å la KORRESPONDANSEN GÅ - så gikk YTTERLIGERE fire måneder f.o.m. MAI og t.o.m. AUGUST, uten at det ble gjort noe som helst med saken. (MERK! Egentlig skulle BEHANDLINGEN AV FRI RETTSHJELPS SØKNADEN OG TIL DET FERDIGE VEDTAKET skulle foreligget, - bare tatt 7 dager) På denne måten begrenser man, at folk utenfra (uhildet personer) får sette seg inn i saken og får greie på hva som foregår i dette idylliske landet vårt.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET


nr 2)NY OPPDATERING 29.9.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/1

Hamar                                       23.9.2004

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004!)

Jeg har nå igjen funnet ytterligere rustskader på bilen som neppe kunne være normal foreldelse av metallet. (Disse rustskadene kommer i tillegg til de kr 25000,- som er blitt registrert allerede i juni. 2004)  Flere steder langs nedre bakkant av bakruten blomstrer rusten i underkant av gummilisten som holder bakruten på plass. Der det er rustdannelse der har rusten gått gjennom platen (i løpet av en snau år, - uten at det var antydning til rustdannelse tidligere på stedet), slik at regnet kommer nå direkte inn i bagasjerommet.

    Men hovedproblemet er innsiden på bilen da det ble sprøytet inn ett eller annet syreholdig væske ved å presse opp gummilisten (gummilisten er sprukket på de stedene også) og presse ned innersiden av gummilisten og så sprøyte inn den syreholdig væsken. På innsiden har det blitt skade på en snau år av slike dimensjoner at rusten hadde fortært tvers gjennom godset. Jeg har to høytalere på hattehyllen og ett år siden hadde jeg hatt hattehyllen av, og da kunne jeg konstatere at det var ikke noen rustangrep på innsiden.    

Omtrent ett år etter hadde jeg hattehyllen ned igjen (fordi jeg har problemer med høyttalerne) og da kunne jeg til min store overraskelse konstatere at en håndfull rust lå under og på magnetene på høyttalerne (på begge sider). Rustdannelsen var så hissig at rusten har 5 cm bredde og er sammenhengende i seks, ti cm og ser ut som om når jeg bruker en ostehøvel som ikke skjærer riktig i osten og osten blir bølgete i overflaten.

(JEG HAR TIDLIGERE (FOR FLERE ÅR SIDEN) FORKLART FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN AT, JEG KAN BLI FRARØVET BILEN OGSÅ, MEN JEG VIL FREMDELES IKKE KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA. OG NÅR BILEN FRARØVES AV MEG, DA VIL JEG LIGGE PÅ ASFALTEN DER JEG PARKERER BILEN NÅ PÅ PARKERINGSPLASSEN.)

    Men det ser ikke ut til at Fylkesmannen tar meg seriøst på det til tross for at jeg aldri gav noen grunn til, for at noen kunne trekke mine ord i tvil. Det jeg sa var alltid 100% korrekt, og det hadde Fylkesmannen høylytt bekreftet også på vårt såkalte AVSKJEDSMØTE den
23.3.2004.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

nr 3)NY OPPDATERING 20.12.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/2

Hamar                 20.12.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004!

       
Jeg har lagt ut min hjemmeside på Internet i begynnelsen av desember 2003. Fra den tid og fram til mai, juni 2004 var min hjemmeside fullt lesbar for publikum som låner PC-er på Hamar Bibliotek. Hamar Bibliotek har 3 PC-er til utlån for publikum. Fra slutten av september 2004 skulle Biblioteket legge utlåns PC-ene over fra INTERNET EKSPLORER til MOZILLA. Samtidig i en to måneders periode hadde jeg mistet all mail kontakt da jeg bruker også Hamar Bibliotekets 3 PC-er til å sende og motta mail på HOTMAIL.COM som det er vanlig tilgang til på PC-ene.

Mine mail ble besvart, men jeg fikk ikke inn svaret på innboksen min på min Hotmail adresse. Både den 30.11.2004, 2.12.2004 og 3.12.2004 hadde jeg sjekket både PC nr.1 og PC nr.3 for min hjemmeside med adresse: www.istladis.com. Etter å ha åpnet ÅPNINGSSIDEN (indexen) viste det seg på begge PC-er at hyperkoblingsfunksjonen for hovedfilene som skulle hatt blå farge med hvit tekst: Dronning Sonja, Statsminister, Fylkesmannen i Hedmark. Hamar Kommune osv. ikke kom opp, men ble markert med grå farge og var uten funksjon.

Samtidig ble det sjekket opp min hjemmeside på Bibliotekets egen datamaskin (med INTERNET EKSPLORER) og der fungert min hjemmeside helt perfekt, akkurat slik som jeg hadde laget den (i luftlinje er det 4-6 meters avstand mellom PC-ene). Etter å ha demonstrert problemet for Bibliotekets dataansvarlige, Finn Andersen fikk jeg svar om at Mozilla (Server?) ikke aksepterer av en eller annen grunn min hjemmeside?!

MERK!
Jeg er en del i Oslo og ofte i Deichmann Biblioteket ved siden av Trefoldighetskirken og der har de også Mozilla med Opera styringssystem. Men, der har jeg aldri hatt problemer med å kunne åpne min hjemmeside med alle funksjonene intakte, til tross for at, PC ene i Deichmann også er utstyrt med Mozilla. Jeg hadde heller ikke noen problemer med min hjemmeside på Bibliotekene i Lillesand, Skien, Levanger, Trondheim, Meldal, Drammen osv.

MERK!
Bibliotekets dataansvarlig fortalte at den tredje PC-en (nr. 2) bruker enda INTERNET EKSPLORER, men skal også legges over til å bruke MOZILLA.
17.desember 2004,
var jeg igjen i Deicmann Bibliotek i Oslo. Jeg slå opp min hjemmeside og den fungert helt upåklagelig denne gangen også! Takk for det.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       20.12.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

nr 4)NY OPPDATERING 20.12.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/2

Pb. 407
2303 HAMAR                   
10.12.2004

Finn Andersen, Dataansvarlig
v. Hamar bibliotek

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004!

AKSEPTERER IKKE SERVEREN MOZILLA HELT ORDINÆRE FRONT PAGE FUNKSJONER?

Jeg vil gjerne henvise til vår tidligere samtale og jeg vil gjerne få skriftlig svar på mine 5 spørsmål.

Bakgrunn:
Hamar Bibliotek har tre PC-er til utlån til publikum. Tidligere ble INTERNET EKSPLORER brukt på disse PC-ene. I siste månedene på PC nr1 og PC nr2 ble serveren INTERNET EKSPLORER byttet ut med en annen server: MOZILLA.
Jeg har en hjemmeside på INTERNET som jeg hadde laget ved hjelp av FRONT PAGE. Hjemmesiden hadde fungert upåklagelig både med INTERNET EKSPLORER (som de fleste av bibliotekene bruker) og MOZILLA som jeg hadde brukt mange ganger i Deichmann Bibliotek i Oslo, og hvis jeg husker riktig bruker de også MOZILLA på Biblioteket i Skien.

Siden Hamar Bibliotek hadde byttet over til MOZILLA er min hjemmeside fullstendig uten funksjon. Uten om å kunne se den første siden av ca. 350 A4 sider ser den besøkende kun en eneste side (INDEXEN).

Hyperkoblingen er den mest brukte verktøy for å kunne navigere med sikkerhet i en større tekstmateriale. Og når både hovedfilene, underfilene og dokumentene som er skannet inn og styres av hyperkoblinger, - da er min hjemmeside uleselig for alle besøkende på Hamar Bibliotekets tre PC-er som publikum får benytte seg av.

1.) Aksepterer ikke MOZILLA helt vanlige funksjoner tilknyttet FRONT PAGE?
2.) Hvis MOZILLA ikke aksepterer FRONT PAGE funksjoner, hva kan man gjøre for å få MOZILLA til å akseptere FRONT PAGE funksjoner?

3.)
 På Deichmann Bibliotek i Oslo har MOZILLA server. Jeg har ikke hatt noen funksjonsproblemer på min hjemmeside på noen av de gangene jeg hadde vært i Deichmann Biblioteket i Oslo. Har det kommet noen nye begrensninger på MOZILLA serveren i den siste tiden som gjør at FRONT PAGE funksjoner ikke aksepteres av MOZILLA?

4.)
 Hvilken andre feil alternativer må en regne med i tillegg?
5.) Hva er årsaken til at Hamar Bibliotek bytter over fra INTERNET EKSPLORER til MOZILLA?

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       10.12.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen


Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR 5) NY OPPDATERING PC 20.12.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/2

Pb. 407
2303 HAMAR
                       20.12.2004

Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004!
HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!HER!!!
**** Se brevet PC-erstatning den 15.11.2004

**** Kjøpskvitteringen med tilleggsforsikring den 21.3.2002

**** Politirapporten den4.11.2004

**** Se skademeldingen til AON den 5.11.2004

**** Utskrift fra Expert Bonus Trygghetsforsikring unntak!

MERK! Unntak på Forsikringsbestemmelser. Hva dekkes ikke av Expert Trygghetsforsikring? Tyveri og tap av produktet, BORTSETT fra ved innbrudd i bosted, fritidsboliger eller på KONTOR!

Min PC som jeg hadde kjøpt den 21.3.2002 og som jeg ville gått fra kjøpet, da det ikke fungert normalt - og verken Expert Bonus Hamar, - Packard Bell Norden eller Microsoft Norge ville sette i normalt fungerende stand i GARANTITIDEN og som FORBRUKERTVIST UTVALGET hadde gjort avslag på GALE PREMISSER, hadde jeg tenkt å sette den i normalt fungerende stand og selge den, da jeg har akutt behov for penger, da bilen skal rustskade repareres i nærmeste framtid. PC en ble dessverre stjålet i første runde av en innbrudds raid - en.

I den andre runden av innbrudds raid - en tok tyvene også min Skanner, som er en veldig viktig del av mine tilleggsutstyr for å kunne skanne inn dokumenter ved oppgradering av min hjemmeside. Innbruddet skjedde den 30.10.2004. Etter at politirapporten foreligget søkte jeg dekning for skaden i henhold til den tilleggsforsikringen jeg hadde kjøpt for kr 1124,90 samtidig da jeg betalte kjøpesummen for PC-en på kr 14998,- den 21.3.2002.

Tilleggsforsikringen gjelder for tre år, og utløper den 21.3.2005. Erstatningssøknaden ble innlevert hos Expert Bonus Hamar den 15.11.2005. Da jeg ikke hørt noe fra Expert Bonus Hamar eller fra Forsikringsselskapet AON, i over en måned hadde jeg kommet personlig til Expert Bonus Hamar den 16.12.2004. Etter at ekspeditøren hadde ringt til forsikringsselskapet fortalt ekspeditøren til meg at jeg fikk avslag.

Jeg ba ekspeditøren om å be forsikringsselskapet om å sende til meg skriftlig begrunnelse for avslaget. Etter at ekspeditøren overlevert telefonen til meg fikk jeg snakke med damen selv. Jeg ba igjen om å få tilsendt en skriftlig begrunnelse for avslaget, - svarte damen at hun ikke hadde tid, men hun kunne fortelle meg at jeg fikk avslag. Jeg ba henne om å sende den skriftlige begrunnelsen for meg i morgen. Hun kunne heller ikke sende den til meg imorgen heller. Da ba jeg henne om å sende meg neste uke, eller om en måned, men hun kunne ikke sende den til meg i det hele tatt. Nå skal jeg innlevere en skriftlig anmodning om å få tilsendt en skriftlig begrunnelse for avslaget, også for vi se hva som vil skje.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       20.12.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

Jeg håper inderlig, at disse raid - ene ikke er bestillingstyverier som er arrangert av mine bødler, for å hindre meg å kunne oppdatere min hjemmeside og samtidig ramme den forretningen som behandlet meg hele tiden som en hederlig kunde.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NR 6) NY OPPDATERING 20.12.2004

Istvan Ladiszlaidesz GÅ ØVERST I DOKUMENTET                          

1/2

Pb. 407
2303 HAMAR
                            20.12.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

DEN FAKTISKE SITUASJONEN ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004!

Tidligere i sommer hadde jeg fått problemer med bilen. Etter å ha låst bilen med alarmens fjernstyring, kunne jeg ikke åpne døren, da fjernstyringen ikke fungert. Etter å ha tilkalt NAF og fikk åpnet døren viste det seg at den elektronikken som styrer bensininnsprøytingen hadde fått igjen den gamle uvanen med sterkere lugging og motorstopp. Tirsdag den 30.11.2004 hadde jeg låst bilen med fjernstyringen til Alarmen. Da jeg tre timer etterpå åpnet døren med fjernstyringen hadde jeg både lyd og lyssignal på bilen som fortalte at døren hadde vært åpnet, (3 blink). Deretter viste det seg at termostaten (som skulle åpne ved 90 grader ble byttet ut med en som åpner ved 82 grader).

Forløp! I to uker etter å ha kjøpt bilen i november 1993 kjørte jeg i skjorteerme til og fra Gjøvik. To uker etter at jeg kjøpte bilen i slutten av november 1993 begynte ødeleggelsen også av varmeapparatet i bilen. Det har gått så langt at det kom Null varme inn i kupeen, mens temperaturmåleren fungert normalt og hver gang motoren hadde oppnådd 82 graders temperatur åpnet termostaten og sluppet overskuddsvarmen fram til radiatoren. (MERK! Ingenting av varmen inn i kupeen). Da jeg demonstrerte problemet til Verkstedsformannen ved Vestoppland Auto (Mercedes på Gjøvik) fikk jeg svar om at: JEG HAR UREALISTISK HØYE FORVENTNINGER FRA EN MERCEDES! Da svarte jeg til mannen at selv i en Lada får man varme i bilen. Forskjellen mellom en Lada og en Mercedes er, at man får raskere varme i en Mercedes. Deretter tok de bilen inn på verkstedet og gjorde så mye at jeg fikk ca. 10 % av varmeeffekt tilbake i bilen.

MERK! Etter å ha kjøpt bilen kjørte jeg hver dag i første ukene i skjorteerme i bilen uten at jeg hadde tettet luftinntaket foran motoren. Eksempel: Jeg kjørte i minus 10 grader fra Hamar til Oslo uten stans og normale hastigheter på E6. Jeg hadde is på INNSIDEN av bakdørs vinduer da jeg startet fra Hamar. Da jeg ankom Oslo ca. 2 timer etterpå hadde jeg fremdeles is på innsiden av bakdørs vinduer til tross for at varmen sto på maksimum hele veien. Etter denne turen snakket jeg med folk på Mercedes-Hamar og ble ettermontert en elektrisk pumpe for kr 5600,- inkl. montering som skulle få fart på kjølevannet. Deretter fikk jeg igjen ca. 25-30 % av varmeeffekten på varmeapparatet i kupeen. Deretter igjen fikk jeg montert av Mercedes-Hamar en termostat som åpner rundt 90 grader istedenfor å åpne rundt 80 grader. Og alt dette i kombinasjon med å tette igjen luftinntaket foran motoren fikk jeg igjen ca. 35 % av varmeeffekten på varmeapparatet.

EKSEMPEL TERMOSTAT SOM ÅPNER VED 90 GRADER: Hvis det er -10 grader ute og jeg kjører fra Hamar til Elverum kunne jeg få ca. 22 varmegrader i bilen.

--------------------------------- NESTE SIDE --------------------------                               

2/2

Istvan Ladiszlaidesz                       20.12.2004
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen

EKSEMPEL TERMOSTAT SOM ÅPNER VED 82 GRADER: ved -6 grader ute og jeg kjører fra Hamar til Elverum kunne jeg få ca. 16 varmegrader i bilen.

17. desember 2004 var jeg i Oslo og kjørte nord over til Linderud kjøpesenter på RV 4 Veien er i to felt, men da den midterste filen ble stengt, så måtte alle kjøre over i høyre fil. Trafikken gikk i ca. 35 km/t og jeg hadde retningsviseren til høyre og var i ferd med å krysse over og plutselig bykset motoren og stanset samtidig.

Heldigvis hadde de andre bilene holdt bremseavstand, men det kunne blitt verre enn som så. Umiddelbart etterpå hadde jeg enda en motorstopp, men da var situasjonen mindre farlig.

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
HJEMMESIDE: www.istladis.com
MAIL: ist@istladis.com


Kopi: HKH Dronning Sonja
Statsminister Kjell Magne Bondevik
Fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen osv.


SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET


 
OPPGRADERING DEN 20.1.2009

ETTERORD!

 ETTERORD! GÅ ØVERST I DOKUMENTET                           

1/8

SITAT FRA MITT BREV AV 4.7.2005  TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN.

"MERK SPESIELT! Om nødvendig mitt testamente!

J
eg vet ikke hvor lenge helsen og økonomien vil muliggjøre for meg å oppdatere min hjemmeside med de siste utviklingene i saken. Men, jeg vil legge fram for mine lesere noen fakta som på ingen måte vil bli forandret FRIVILLIG av meg selv - uansett om jeg er i livet eller ikke. Først og fremst vil jeg fastslå at jeg ønsker ikke å dø! Men, jeg er heller ikke villig til å kompromisse med sannheten og dokumenterbar fakta, slik Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen oppfordret meg til - allerede den 19.12.1997. Uansett hva avisene skulle skrive om - og eller hva ansvarlige personer og myndigheter vil påstå i motsetning til det som står på min hjemmeside, er det - DET som står på min hjemmeside understøttet av originale dokumenter som er riktig, og som jeg frivillig ALDRI!!!! vil gå fra. (Jeg håper at min hjemmeside overlever i den tilstand som jeg har tilrettelagt og med de rette Front Page funksjoner inntakt).

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!

MITT LIV!!!!
MITT LIV!!!!

Disse menneskene som er ramset opp her, representerer "BARE" toppen av isfjellet av de involverte i min sak. Disse folkene er "LOJALE" til de skyldige og hjelper til på lovstridig grunnlag til å TIE SAKEN I HJEL OG LATER TIL SOM OM HVERKEN JEG ELLER ULOVLIGHETENE MOT MEG EKSISTERER I DET HELE TATT. På grunn av den siste tidens utvikling av min sak og mine omstendigheter har jeg kommet til å bruke hardere uttrykk for å karakterisere sakens utvikling til det verre. Disse folkene er:

BÅDE MENNESKE -

OG BILMORDERE!!!!

OSLO/ULLERN:
TIDLIGERE STATSMINISTER - KÅRE WILLOCH     
TIDLIGERE STATSMINISTER - GRO HARLEM BRUNDTLAND
TIDLIGERE STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK                                         
NÅVÆRENDE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STORTINGETS SIVILOMBUDSMANN - ARNE FLIFLET
DET KONGELIGE NORSKE POSTVERKET

 ETTERORD!                            

2/8

DEN SÅKALTE FJERDE STATSMAKT:
        AFTENPOSTEN
        VG
        DAGBLADET
        VÅRT LAND
        HAMAR ARBEIDERBLAD og
        HAMAR DAGBLAD

OPPLAND: TIDLIGERE FYLKESMANN I OPPLAND - KNUT KORSETH
   
MERK! ULOVLIGHETENE STAMMER I FRA ØSTRE TOTEN/OPPLAND!

            ØSTRE TOTEN KOMMUNE
            ØSTRE TOTEN TRYGDEKONTOR
            ØSTRE TOTEN SOSIALKONTOR
            VESTOPPLAND AUTO (MERCEDES, PEUGEOT) Bertel O. Steen
            NAF – avdeling Gjøvik

    HEDMARK FYLKE: TIDL. ASS. FYLKESMANN - OLA SKJØLAAS
TIDLIGERE BISKOP - ROSEMARIE KÖHN  
STORTINGSREPRESENTANT - BJØRN HERNÆS
STORTINGSREPRESENTANT – HELSEMINISTER SYLVIA KRISTIN BRUSTAD
  
 FYLKESMANNEN I HEDMARK - SIGBJØRN JOHNSEN
   
   
FYLKESLEGEN I HEDMARK - TROND LUTNÆS
       
HAUGS MERCEDES, PEUGEOT overtatt av Bertel O. Steen
        NAF AVDELING - HAMAR
        SANDVOLD BILVERKSTED Mekonomen verksted

        FAM. OG SOS.AVD. VED FYLKESMANNENS KONTOR:
      
 -- AVDELINGSLEDER - ARNE GEORG LARSEN
       
-- JURIST - GRO ENOCHSEN (senere advokat i samme advokat kontor som ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN)
       
-- FØRSTEKONSULENT GRETHE LIND
     
  -- ELLEN CATHERINE TROSVIK

            HAMAR/KOMMUNE:
            SOGNEDIAKON - SVERRE GAARDER
            
ORDFØRER - EINAR BUSTERUD
           
ADVOKAT - ARVID BRUBAKKEN
           
FAST LEGE - GEIR ERIK NILSEN
           
BRUKEROMBUD/PASIENTOMBUD SANDRA FAHRE, godt assistert av Anne - Beathe Horten

 ETTERORD!                            

3/8

     
       
    HAMAR SOSIALKONTOR:

            Jon Bernt Hansen (Tidl. Sosialleder, nåværende Leder for NAV)
            Avdelingsleder Vigdis Lodding


            1.
Norddal Hansen
            2. Bente Nygaard Lindstad (Tidl. saksbehandler, nåværende Sosialleder)
            3. Helga Bjørnstad
            4. Nils Barmoen
            5. Solveig Hansen
            6. Astrid Holmgren Nilsen

            HAMAR TRYGDEKONTOR

DERETTER ER DET:
TIDLIGERE STATSMINISTER - JENS STOLTENBERG
STATSMINISTER - KJELL MAGNE BONDEVIK
  
 
Statssekretær - Kari Husøy ( i Bondevik 1. regjering)
   
Statssekretær og STABSSJEF - Kari Husøy ( i Bondevik 2. regjering)
BISKOP - ROSEMARIE KÖHN
HELSEMINISTER DAGFINN HØYBRÅTEN
JUSTISMINISTER ODD EINAR DØRUM
"SETTE"
FYLKESMANN I BUSKERUD KIRSTI KOLLE GRØNDAHL
SOSIAL MINISTER INGJERD SCHOU og for ikke å glemme til og med:
RIKSADVOKAT TOR AKSEL BUSCH

 OG MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - MANGE - FLERE!!!

HVA BLE DET GJORT? JO!:

- Jeg ble nektet arbeide i 28 år.
- Jeg ble holdt på økonomisk eksistensminimum i 28 år.
- Jeg ble tvunget på UFØRETRYGD MOT MIN VILJE.
- Jeg ble frarøvet husleien+++ (kr 6700,- pr. mnd.)
- Jeg ble gjort til UTELIGGER f.o.m. 1.4.1996 (i 2005 er det 11. året)
- Jeg ble frarøvet også pengene til: Bostøtten, Bil lånet, Legeandeler, Blodprøveegenandeler, Legeforordnede medisiner (Inkludert hjertemedisiner! Jeg er to ganger hjerteoperert og har kunstig hjerteklaff).

Sitat fra brev til Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen den 10.8.2005

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE:

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid da jeg kom over på Attføring f.o.m.1977,  ble jeg holdt på:

           ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!  

 ETTERORD!                            

4/8

DET FORÅRSAKET

AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:

        SØNN for min MOR.
        FAR for mine SØNNER.
        BROR til mine SØSKEN
.
        Og VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da MOR min sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen (i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger), da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

-    AT JEG IKKE HADDE VÆRT PÅ FERIE i nærmere 3 årtier. En ferie - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets (OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS) nye slag mot meg.

-    AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET BÅDE OVERFOR OG PÅ RESTEN AV MIN HJEMMESIDE!!!

- AT JEG BLE:
-- NEKTET
ARBEIDE I 28 år,
-- NEKTET
INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE,
-- NEKTET
NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGS PERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER
I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG MATPENGER OG PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996! ( Se tidligere korrespondanse)

 ETTERORD!                            

5/8

-    JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

MEN DET ER ALDRI SÅ GALT - AT DET ER IKKE GODT FOR NOEN.

Bare se på utviklingen: Hvordan det ble etter at Kåre Willoch, Rosemarie Köhn og min saksbehandler Bente Nygaard Lindstad hadde OFRET BÅDE SINE GODE NAVN OG SAMVITTIGHET! JO!

KÅRE WILLOCH fikk først JOURNALISTENES: FRITT ORD PRIS!
FRITT ORD PRIS!

Og deretter fikk Kåre Willoch tildelt:
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Men ingen skal tro at Biskop Rosemarie Köhn er mindreverdig enn Kåre Willoch! Hun kan pynte seg med samme valør av utmerkelse: Se!
SANKT OLAVS ORDEN!
SANKT OLAVS ORDEN!

Også kan vi ta en titt på Statssekretær Kari Husøy i Bondevik 1. Regjering i 1999. Hun er blitt forfremmet til:
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!
STATSSEKRETÆR OG STABSSJEF!

Jeg får nesten DÅRLIG SAMVITTIGHET at Bente Nygaard Lindstad fikk bare RYKKE OPP fra å vare Saksbehandler til:
SOSIALLEDER!
SOSIALLEDER!
MEN
Det er kanskje en trøst, at Bente Nygaard Lindstad er den YNGSTE av disse folkene og hun har enda livet foran seg.

SPESIELT!!!
JEG FØLER MEG NESTEN SÅRET OVER HVORDAN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER BLITT BEHANDLET AV DISSE FOLKENE SOM DELER UT DISSE UTMERKELSENE!

MERK! Ingen andre har ofret sitt gode navn og samvittighet I SÅ LANG SAMMENHENGENDE PERIODE FOR "SAKEN" - SOM AKKURAT SIGBJØRN JOHNSEN. (DET KAN VARE EN MAGER TRØST, AT SIGBJØRN JOHNSEN PERSONLIG FIKK LOV TIL Å OVERREKE SANKT OLAVS ORDENEN TIL BISKOP ROSEMARIE KÖHN). MEN DET ER IKKE DET SAMME SOM Å FÅ DET SELV!!!

SITAT SLUTT
SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

NY OPPDATERING DEN 20.9.2005
SITAT FRA BREV
FMH I. dato 10.12.2001 (20.10.2003)                     
Sigbjørn Johnsen Fylkesmann

 ETTERORD!                            

6/8

FYLKESMANNENS UNNLATENHETER!
(Brevets innhold overlevert både muntlig og skriftlig til Fylkesmannen den 20.10.2003, uten en eneste protest på innholdet fra Fylkesmannens side, takk for det).

AD - FYLKESMANNENS UNNLATENHETER, - HVA GJØR FYLKESMANNEN.

MERK!!! - SPESIELT, - SPESIELT, - SPESIELT!
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i Hedmark Fylke, ved å nekte for meg PERSONLIG. Merk! FRI RETTS HJELPEN - FRI SAKFØRSEL hører direkte inn under FYLKESMANNENS ANSVARS OG MYNDIGHETSOMRÅDE!!!)

Fri Retts Hjelpen, SOM JEG HAR BÅDE RETT TIL Å FÅ OG BEHOV FOR Å FÅ, - for å kunne trekke til ansvar de skyldige som har TVUNGET MEG PÅ GATEN (11 års uteligger tilværelse), NEKTET MEG MATPENGER og PLYNDRET meg for innbo!

(SITAT: ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN OG NEKTET MEG VIDERE PERSONLIG KONTAKT VED SITT KONTOR F.O.M. 29.1.2004)

Og da jeg deretter søkte igjen FRI RETTS HJELP, (FRI SAKFØRSEL) ERKLÆRER FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN SEG INNHABIL I SAKEN!!! Og deretter igjen oppnevnes bl.a. Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud som SETTE FYLKESMANN i saken - SOM IGJEN AVSLÅR FRI RETTS HJELP for meg. Og deretter igjen Sementerer avslaget - Justisdepartementet med JUSTISMINISTER Odd Einar Dørum i SPISSEN den 28.1.2005!

DET RESULTERER I at: Ettersom JEG ER SATT UTENFOR DEN NORSKE LOVEN, kunne jeg ikke få RETTFERDIGHET SELV OM JEG KAN DOKUMENTERE, AT DE ANSVARLIGE OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BEGÅTT DE GRUSOMSTE ULOVLIGHETER MOT MEG, - MOT BEDRE VITENDE OG TVERT IMOT DEN LOVEN DE ER ANSATT OG LØNNET FOR Å FORVALTE.

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

 ETTERORD!                            

7/8

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettssystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i Norge. Og dermed vil ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASSBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) - Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!

Sitat fra mitt brev til Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann i Buskerud den 28.10.2004

FRAM TIL NÅ: (dette er det tiende året (i 2005 ellevte (11. året) jeg har vært tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo) - ER JEG BLITT FRARØVET ÅRTIER AV MIN LEVETID. Forts.

Forts. HVOR MANGE ÅRTIER DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER ER VILLIGE TIL Å FRARØVE MEG I TILLEGG - DET GJENSTÅR Å SE.

UT I FRA DE BESLUTNINGENE SOM, KÅRE WILLOCH EX STATSMINISTER, BISKOP ROSEMARIE KÖHN, SIVILOMBUDSMANNEN ARNE FLIFLET, TIDL. STATSMINISTER GRO HARLEM BRUNDTLAND, TIDL. OG NÅVÆRENDE STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK, TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, MERK! STATSMINISTER KJELL MAGNE BONDEVIK OG TIDL. STATSMINISTER JENS STOLTENBERG IKKE VET OM MINE BREV "OFFISIELT", FYLKESMANNEN I HEDMARK SIGBJØRN JOHNSEN, FYLKESLEGEN I HEDMARK TROND LUTNÆS, FYLKESMANNEN KIRSTI KOLLE GRØNDAHL M. FL. - ER DET BARE DØDEN SOM SKAL KUNNE BEFRI MEG FRA ULOVLIGHETENE OG ULEVELIGE GRUSOMME LIVSBETINGELSER SOM JEG ER BLITT PÅTVUNGET AV FOLK SOM "LOJALT" STØTTER OPP OM DE ULOVLIGHETENE SOM UTØVES MOT MEG! OG JEG GÅR DØDEN I MØTE MED GLEDE, DA DE SISTE 27 ÅR AV MITT LIV VAR IKKE VERD Å LEVE, FORDI: JEG IKKE VAR, IKKE ER OG HELLER IKKE VIL I FRAMTIDEN KOMPROMISSE MED SANNHETEN OG DOKUMENTERBAR FAKTA.

SITAT SLUTT!

NY OPPGRADERING DEN 04.11.2005.

SITAT
: Fra mitt brev av 1.11.2005
Den 30.10.2005, søndag (BOTS OG BEDEDAG) hadde jeg hørt på radio Gudstjenesten fra Namsos kirke med Biskop Finn Vagle. Jeg har en liten formaning til mine bødler, før jeg tar "TUREN" til de EVIGE JAKTMARKER!

 ETTERORD!                            

8/8

PROFETEN JESAJA:

"Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere. HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."


SITAT SLUTT!

 

 

FORTSETT NEDOVER

 

 

 SLUTT PÅ DETTE DOKUMENTET

ETTERTANKE!!!!

 ETTERTANKE! GÅ ØVERST I DOKUMENTET                           

1/4

JEG VIL TAKKE FOR MIN SKOLEGANG PÅ!!!!

FRIUNDERVISNINGEN - GJØVIK
    -- Norsk for utlendinger
    -- Tysk kurs 1 og 2

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

NKI
    -- Forkursene

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER/MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

VÅRTUN SKOLE LEVANGER
    -- UNGDOMSSKOLEEKSAMEN. (VERDENS BESTE SKOLE!!!!). Jeg lærte mye og det var en eksemplarisk miljø på skolen både når det gjelder undervisning og fritidsaktiviteter.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

GJØVIK TEKNISKE FAGSKOLE
    - MASKIN KONSTRUKSJON. Her ble det MARKERT allerede at jeg er uønsket i dette landet og uansett hva jeg gjør og hvordan - skal mitt liv (opphold her i landet) ødelegges med alle midler, for at jeg ikke skulle trives her! OG DISSE FOLKENE IKKE GJORDE EN HALVHJERTET INNSATS! Jeg er den første til å underskrive det, men disse folkene handlet LOVSTRIDIG, UMORALSK OG GRUSOMT.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
Til og med Rektor Arne Mellerud og Rådgiver Kjartan Engstu! De lærte meg, hvilken MORALSK OPPTREDEN er FULLSTENDIG UAKSEPTABELT - I ET FRITT, DEMOKRATISK, RETTSSTAT!

TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

2/4

NKI -- ARBEIDSLEDERSKOLEN (Her fikk jeg mye (språklig) hjelp av læreren som rettet min gebrokken norsk. Det lærte jeg mye av. MERK! Jeg ble ikke trukket for gebrokken språk. Det var innholdet i min besvarelse som ble vurdert!) Jeg vil gjerne uttrykke min SPESIELL TAKK til ANNE MARIE og SVERRE ULSRUD, som bidro til å holde fysisk livet i meg (mange gratis middager), og på den måten bidro til, at jeg kunne avslutte Arbeidslederskolen med TOPP KARAKTERER.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

EN OG TUSEN TAKK!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    GRUNNKURS HANDEL OG KONTOR.
I første året hadde jeg vann og noe å spise. Klassen var grei og det var mulig å lære mye.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED REGNSKAP.
I andre året ble det dårligere med maten. MERK! Jeg fikk aldri en eneste krone til bilvedlikehold, bilpleie, ergo måtte dekkes inn disse utgiftene av min matbudsjett! (De evigværende økonomiske problemene som forårsaket med stor sannsynlighet min hyperventilering og medfølgende sykehusopphold og tap av skoleår osv.)

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 1 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise. I klassen var en HERLIG gjeng, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TUSEN!!! TAKK!!!!

 ETTERTANKE!                            

3/4

LENA VIDEREGÅENDE SKOLE
    VK 2 HANDEL og KONTOR - ØKONOMI MED MARKEDSFØRING.
Jeg hadde vann og noe å spise, og en del problemer i tillegg til skolen. Det var skikkelig drev i klassen, som jobbet seriøst og målrettet.

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MEDELEVER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!

TAKK!!!!

BI-GJØVIK
    DIPLOMØKONOMSTUDIET
Rektor Inselset og staben for øvrig hadde støttet meg på alle måter. Men jeg hadde ingen sjanse til å kunne lykkes, med alle de negative faktorene til stede (Uten penger til mat, bensin osv.). Men jeg har evnen til å stå på til jeg stuper - OG JEG GJØR DET, KOSTE HVA DET KOSTE VIL!!! Mine BØDLER har bestemt seg for et mål (uten at jeg ble spurt en gang om jeg er med). Eneste jeg vet nå på etterskudd, at jeg har vært, jeg er og jeg vil bli uønsket her i Norge, og at: DET ER BARE DØDEN SOM KAN BEFRI MEG FRA DISSE ULOVLIGHETENE SOM JEG ER PÅTVUNGET!!! JEG GLEDER MEG FOR Å SLIPPE FRA DETTE LIVET!!!!

JEG VIL GJERNE TAKKE:
    FOR SKOLELEDELSEN/STABEN
    FOR MINE LÆRERE
    FOR MINE MED STUDENTER

    Og alle andre som har positivt bidratt til min trivsel og norsk opplæring!
 

TAKK!!!!

SPESIELT!  Som utlending med manglende norsk kunnskaper, manglende ordforråd osv. var jeg meget avhengig av, at mine medelever var flinke til å stille spørsmål til læreren, slik at læreren kunne belyse en og samme problemstilling på flere forskjellige måter. Derfor går en EKSTRA STOR TAKK TIL ALLE MINE MEDELEVER/MED STUDENTER.
 

TAKK!!!!

MERK! Jeg har i alle år måtte prioritere fagene på de forskjellige skolene. Da jeg allerede hadde et FREMMED SPRÅK - UNGARSK, ble følgelig ENGELSK LAVPRIORITERT i alle år. Det kan sees på karakterene også. (Jeg har spøkt med tidligere om at: Jeg får bare stå karakter på ENGELSK på grunn av, at jeg er så rask til å bla i ORDBOKEN! Jeg er heller ikke noen vidunderbarn som bare kan møte fram på forelesning og gå opp til eksamen uten ekstra anstrengelser. Men, Jeg har evnen og viljen til å jobbe både HARDT OG MÅLRETTET og da pleier å komme resultatene/karakterene også! (FORBEHOLD - JA! Hvis jeg har noe å SPISE!)

 ETTERTANKE!                            

4/4

NY OPPGRADERING DEN 30.8.2005
SPESIELT! OBS! TIL SIST, MEN IKKE MINST VIL JEG:

 HJERTELIG TAKKE FOR DATALINK PÅ ELVERUM!

FORDI - UTEN EN FUNGERENDE PC FRA DATALINK VILLE JEG MEST SANNSYNLIG MISLYKKET (Med det økonomiske grunnlaget som jeg ble PÅTVUNGET f.o.m. 1.7.1995 kunne jeg ikke kjøpt TRE BÆRBARE PC-er ETTER HVERANDRE uansett hvor mye jeg ville vare villig til å SULTE!!!!) I MIN FORSØK PÅ Å LEGGE UT SANNHETEN I MIN SAK PÅ INTERNET!

EN OG TUSEN TAKK!!!

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
 

ENDE!

SLUTT 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index

 

Jeg takker for året 2008 og ønsker:

EN FREDFULL JUL
OG ET VELSIGNET GODT NYTT ÅR
ØNSKES HJERTELIGST TIL ALLE MINE LESERE!

JUL 2008!
 

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz

 

Word FMH V.