JEG ØNSKER SOM EN ALLER SISTE MULIGHET Å LEGGE MIN SAK FRAM FOR GUD OG DET NORSKE FOLK, ÆRLIG, OPPRIKTIG, UTEN Å SKJULE NOE OG JEG ER SIKKER PÅ Å FÅ EN RETTFERDIG DOM.

LES DOKUMENTENE SOM HVERKEN HM KONG OLAV V. HM KONG HARALD V. HKH. DRONNING SONJA, FLERE STATSMINISTERE, STATSRÅDER OSV. IKKE FIKK LEST, DA UHEDERLIGE MENNESKER UNDERSLÅR BÅDE BREVENE OG DE MEDFØLGENDE DOKUMENTENE.

Selv om jeg har bare norsk Statsborgerskap er jeg i praksis frarøvet både mine Statsborgerrettigheter og mine Menneskerettigheter UTEN DOM - I DET LANDET (NORGE) SOM ER KARAKTERISERT AV FN - SOM VERDENS BESTE LAND Å BO I!!!! Navn: Istvan Ladiszlaidesz, Postboks 407, 2303 Hamar, NORGE Mob: 95113049 Mail: istladis@gmail.com Hjemmeside: www.istladis.com 

OPPDATERT DEN 28-29.9.2014 og 31.10.-3.11.2014 - 3.1.2015 FMH XI. - 2014 - 2015

Jeg håper  - at en siste gang klarer jeg å oppgradere min Hjemmeside. Jeg pleier ikke å gi etter for PRESS, TVANG, ULOVLIGHETER, som jeg har opplevd i Norge i siste ca. 36 år - OSV. OSV. OSV. OSV, men etter ca. 36 år UTEN MINE ELEMENTÆRE MENNESKERETTIGHETER I NORGE, skal jeg nå etter mars-april 1995 følge KÅRE WLLOCH' oppfordring til meg om å PAKKE SAMMEN OG FORSVINNE FRA NORGE!!!! Og det sa WILLOCH til meg i sitt eget hus!!!! Ja - i dag er jeg på vei fra Norge, men jeg vet ikke HVOR?!?! Årsaken til det er - at jeg har bare norsk statsborgerskap, men ingen STATSBORGERRETTIGHETER++++!!!! Jeg har veldig dårlig odds for å overleve I NORGE ENDA ETT ÅR PÅ GATEN!!!! Det er årsaken til - at jeg er antagelig utenfor Norge da mine lesere leser min siste oppgradering av min Hjemmeside. (Det sies - at DET ER ALDRI SÅ GALT AT DET IKKE ER GODT FOR NOEN!!!!) Jeg har dessverre ikke hatt det godt i ca. 36 år!!!! Ja - den 31.7.2014 kl. 12.30 jeg har kommet til Magnor og om en kort stund er jeg ikke lenger på Norsk jord.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL ETTERORD på INDEX-en der er WORD ART funksjonene intakte (foreløpig!?!?)

Den 15.6.2014 HIP - HIP - HIP - HURRA!?!?!?!? 40 ÅR I NORGE!!!! FRA DEN 1.6.1974 TIL DEN 1.6.2014!!!! JA ER DET VIRKELIG VAKKERT!?!? Og det er ENDA FLERE JUBILEER!!!! Det er 19 år siden (f.o.m. 1.7.1995) jeg ble frarøvet HUSLEIEN, KOMMUNALE UTGIFTER, BOSTØTTEN og BIL LÅNET => TIL SAMMEN: kr. 6 700 pr. mnd. Og 19. års JUBILEUM FOR MIN uteligger tilværelse f.o.m. 1.4.1996!!!! ER IKKE LIVET HERLIG???? Og til tross for - at jeg kan dokumentere ULOVLIGHETENE, HAR JEG IKKE HEDERLIG LØSNING I SIKTE - I DET HELE TATT!!!!

Mobil: TLF. NR: +47 95 11 30 49
Hjemmeside:
www.istladis.com
NY Mail ADRESSE: ist@istladis.gmail.com den 28.3.2014

 

 "DU SKAL IKKE TÅLE
SÅ INDERLIG VEL
DEN URETT SOM IKKE
RAMMER DEG SELV!!!!"
ARNULF ØVERLAND

 DET ER TYPISK NORSK - Å VÆRE GOD!?!?"
GRO HARLEM BRUNDTLAND

HIPP - HIPP - HIPP HURRA FOR DEN NORSKE FOR GRUNNLOVEN SOM ER BLITT 200 ÅR OG SOM SIKRER RETTFERDIGHET TIL HEDERLIGE NORSKE STATSBORGERE I DETTE LANDET!!!!

  22.1.2014"Jeg skal leve med håp og i kjærlighet - så lenge jeg har livet!!!!" Anbjørg Sætre Håtun 1972 - 2014 VG, onsdag den 22.1.2014

Den 3.12.2013 Bilen er DØD - da den skulle vært gjennom EU-kontrollen sist den 30.11.2013. DET ER OGSÅ DØDEN FOR MEG DA JEG IKKE KAN REISE MED OFFENTLIG KOMMUNIKASJONSMIDDEL BUSS F.EKS. Jeg håpet å dø samtidig med bilen, men EN UKES EKSTRA KATETER - HAMAR SYKEHUS OG DERETTER FLERE UKER MED MISERABEL MIGRERING AV MIN HJEMMESIDE!!!! - forskjøv muligheten for meg for å kunne DØDD SAMMEN MED BILEN!!!! Nå kan jeg bare håpe på at MIN DØD INNTREFFER FØR JULEKVELDEN 2013. Jeg håper inderlig å kunne slippe DEN 38. JULEKVELDEN SOM UTSTØTT I NORGE!!!! JEG LEGGER SAKEN I GUDS HÅND!!!!

JEG ER I HERRENS HENDER....................!!!!

Jeg SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV ALLE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE ANSATTE - SOM HAR HANDLET OG HANDLER MOT BEDRE VITENDE OG LOVSTRIDIG I MIN SKITNE SAK - I 37 ÅR!!!! Jeg er samtidig STOLT AV DET JEG HAR GJORT I NÆRMERE 40 ÅR DA JEG PÅ LIK LINJE MED: KONG HÅKON DEN VII. - KONG OLAV DEN V. - KONG HARALD  DEN V. => DA JEG OGSÅ HAR GITT:

 "ALT FOR NORGE!!!!"

 

Den 20.08.2013 Jeg har betalt lærepengene på min forrige SULTESTREIK. Jeg har både beskrevet og dokumentert ALT - som har noe av betydning i min skitne sak. Jeg vil gjerne presisere at: Jeg har ikke og jeg har heller ikke hatt noe som helst problem med den norske befolkningen. Men - måten de ansvarlige personer og myndigheter behandlet og behandler meg i siste mer enn 30 år!!!! LIGNER IKKE ENGANG GRISEN!!!!

JEG VIL GJERNE PRESISERE: DEN NORSKE GRUNNLOVEN er en av de NYESTE, MEST MODERNE OG MEST FREMTIDSRETET GRUNNLOV SOM FINNES I VERDEN I DAG. (Det har selvfølgelig den naturlige årsaken til - at den norske GRUNNLOVEN BLE SKREVET SÅ SENT SOM I 1814 OG HAR MYE AV ELEMENTENE BÅDE FRA DEN FRANSKE REVOLUSJONEN OG USA.

MERK SPESIELT!!!! Det er ikke noe galt - hverken med DEN NORSKE GRUNNLOVEN OG ELLER MED DE ØVRIGE LOVENE I DETTE LANDET!!!! Både den NORSKE GRUNNLOVEN OG DE ØVRIGE LOVENE ER FOR DET ALLER MESTE RIKTIGE, MEN HVORFOR JEG BLE OG BLIR BEHANDLET AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER PÅ DEN MÅTEN JEG BLE - ER UFATTELIG FOR MEG!!!!

Alle disse tingene har jeg både beskrevet og dokumentert på min Hjemmeside!!!! De av mine lesere som ikke hadde fulgt med fra før på min Hjemmeside (Dokumentene bl.a. på VITNEMÅL osv.) og eller kan OGSÅ ta en titt på nærmere 10 timers VIDEO opptak som gir en konsis beskrivelse (i telegramstil) - av min situasjon i siste 30-40 år.

De av mine lesere som bare nylig hadde sett på min hjemmeside - kan i første omgang se på forrige SULTESTREIK fra og med den 21.9.2012 og til og med den 2.11.2012.

GRUNNEN TIL DEN SISTE (DESPERATE????) BESLUTNINGEN ER:

Jeg har kjørt daglig bil i ÅRTIER - hvor jeg utsatt hovedsakelig ØSTRE TOTEN, OPPLAND - HAMAR og HEDMARKS BEFOLKNING til livssfære!!!!

Bilens tekniske tilstand++++ er beskrevet bl.a. års OPPSUMMERING 2007 - 2011, 2012 osv. Her skal jeg bare bemerke den siste BESKATNING AV MIN ØKONOMI: Den 4.7.2013 kjørte jeg først til Danmark hvor det er en arrangement HVER ANNET ÅR - i to uker. Etter den første uken avbrøt jeg oppholdet i ÆRØSKØBING og kjørte sør over først i TYSKLAND, ØSTERRIKE, UNGARN. Ja det var meningen, men MINE BØDLER SIN VANE TRO SKAFFET PROBLEMER FOR MEG, denne gangen OGSÅ ikke bare i NORGE, SVERIGE og DANMARK, men til og med i ØSTERRIKE!!!! Mine bødler har prøvd å få meg til å snu allerede i TYSKLAND - ved WÜRZBURG, det forårsaket nærmere 800 km ekstra kjøring på tyske AUTOBAHN!!!! Men da jeg igjen snudde tilbake mot Ungarn satte de stopper for meg ved ST. PÖLTEN i Østerrike. Ca. 80 km før WIEN. Bare det kostet ca. kr. 15 000,- i første omgang++++. Senere skal jeg gi EKSAKTE DATA.

Jeg har kostet SKJORTEN min også på - for å holde bilen I FORSVARLIG TRAFIKKMESSIG TEKNISK STAND - MEN BILEN BLIR ALLTID!!!! PÅFØRT NYE FEIL - KOSTNADER PÅ LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

Bilen skal på EU-KONTROLL i november 2013. MERK! Jeg har nedbetalt alle mine lån allerede før den forrige SULTESTREIKEN i 2012 og jeg har ikke tatt opp nye lån siden og jeg har heller ikke mulighet til å få bilen gjennom EU KONTROLLEN i november 2013. Jeg er ikke villig til å koste en eneste krone MER på bilen - da det blir like etter påført bilen nye skade!!!! MERK!!!! Jeg har mer enn 30 ÅRS ERFARING MED DET!!!!

MITT SISTE ORD I DENNE SKITNE SAKEN:

JEG ER IKKE VILLIG LENGER TIL Å UTSETTE HOVEDSAKELIG HAMARS, HEDMARKS, NORGES, SVERIGES, DANMARKS, TYSKLANDS, ØSTERRIKES OG UNGARNS BEFOLKNING FOR LIVSFARE - PÅ GRUNN AV BILENS PÅFØRTE TEKNISKE MANGEL OG FEIL!!!!

Jeg lar teksten fra forrige SULTESTREIK - stå urørt, da det er 100% korrekt I DAG OGSÅ!!!! De som første gang ser på min Hjemmeside kan fordype seg i ulovlighetene ved å lese teksten nedenfor!!!!

MED VENNLIG HILSEN OG TAKK!!!!
Istvan Ladiszlaidesz

Hamar den 20.08.2013

 Ja - NOK ER NOK!!!!

HJELP MEG TIL Å BLI - STOLT IGJEN AV MITT NORSKE STATSBORGERSKAP!!!! Jeg ble frarøvet mine norske statsborger rettigheter av de ansvarlige personer og myndigheter i siste tretti år, i Norge - UTEN RETTSKRAFTIG DOM!!!!
PLEASE HELP ME - TO BE PROUD AGAIN OF MY NORWEGIAN CITIZENSHIP!!!! I was robbed of my Norwegian citizenship by the Norwegian authorities during the last thirty years - WITHOUT ANY JUDGEMENT!!!!

   Engem megfosztottak a Norvég állampolgári jogaimtól - úgy a helyi, mint a megyei és az állami hatoságok által - JOGERÖS BIRÓSÁGI ELJÁRÁS NÉLKÜL!!!!
I have been deprived of my Norwegian civil rights - by the municipal, county  and national authorities - WITHOUT DUE PROCESS OF LAW!!!!

EN MENNESKERETT: "Den europeiske menneskerettskonvensjonen slår faktisk  fast at det er en menneskerett å ha "access to justice" - tilgang til rettssystemet......" (Ved å nekte meg den FRI RETTSHJELPEN SOM JEG HAR RETT TIL Å FÅ - BESKYTTES DE SKYLDIGE, KOSTE HVA DET KOSTE VIL - Fra før 1995-1997 av tidl. ass. fylkesmann Ola Sjølaas - senere BÅDE AV: FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN 1997-2009 OG NÅ FYLKESMANNEN I SIGBJØRN JOHNSENS FRAVÆR SYLVIA KRISTIN BRUSTAD 2009-2013!!!!)

AZ EMBERI JOGOK: Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés: ("access to justice" - tilgang til rettssystemet) A megkülönböztetésmentességről szóló irányelvek annyit mindenesetre megkövetelnek a tagállamoktól, hogy hozzák létre  az irányelv által előírt jogok érvényesítését lehetővé tevő jogi és/vagy közigazgatási eljárásokat.143 Emellett az EU jogában jól bevált elv, hogy a személyeknek az uniós jogból eredő jogok tekintetében részesülniük kell „a hatékony igazságügyi védelemhez való jogból”.144

HUMAN RIGHTS: "The European Human Rights Convention states actually established that it is a human right to have" access to justice"...... (By denying me the FREE LEGAL HELP THAT I HAVE THE RIGHT TO RECEIVE - protect the guilty, no matter what the cost - from 1995 to 1997 before the former deputy County governor Ola Sjølaas - later BOTH OF: Fylkesmannen SIGBJØRN JOHNSEN 1997-2009 AND NOW county governor in SIGBJØRN JOHNSEN ABSENCE, SYLVIA KRISTIN BRUSTAD 2009-2013!!!!)

"SAME PROCEDURE AS LAST YEAR!?!?" (EVERY YEAR - MORE THAN THIRTY (30) YEARS!!!!)

 

15.4.2013 "DETTE ER EN KOLLEKTIV, SAMORDNET, MÅLRETTET, TVERRPOLITISK LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".
This is a coordinated and targeted illegal collective bipartisan action by the governmental authorities to create an unlivable and untenable situation for me, to prompt me to pack everything up and disappear from Norway.

Ez egy kollektiv, összehangolt, céltudatos, minden párt részvételével végrahajtott törvényellenes cselkedet - azzal a céllal, hogy számomra egy olyan lehetetlen életkörülmenyt teremtsenek, hogy észre térjek, pakoljak össze és tünjek el Norvégiábol.


Og i den sammenheng er ingenting som er for ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER.
And nothing in this regard is too illegal, too dirty, too immoral, too cruel, too degrading, or too inhuman. The end justifies the means for my executioners.
És e cél elérése céljábol - semmi sem törvénytelen, mocskos, erkölcstelen, kegyetlen, megalázó, embertelen. A cél szentesit minden eszközt a hohéraimnak!!!!
 

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT - SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!!!!
But to the public it would seem that my decision to leave Norway for Hungary was entirely voluntary, and that the authorities had not pushed or forced me, or acted illegally towards me in any way!!!!
De ez a nyilvánosság számára úgy nézzen ki - mintha a döntés, hogy visszamenjek Magyarországra az én szabad akaratombol történne.  És a norvégiai hatoságok semmi nemü törvénytelenséget, nyomást, kényszeritést nem alkalmaztak volna ellenem.

 

 

 5.11.2012

 Søkte FRI RETTSHJELP - PER MARTIN BORG (signert avslaget)

 MÅNEDER

 8.11.2012

 AVSLAG OM FRI RETTSHJELP

 

20.11.2012 Kontakt med MARIE NYHUS SENIORRÅDGIVER (signert avslaget) (MERK!!!! Hun viste ingen ting om saken, hun var på ferie, likevel sto hennes navn på AVSLAGET!!!! - OG HUN SPARKET BALLEN VIDERE TIL: OVERORDNET MAGNE DJUP)  
22.11.2012 Overordnet Magne Djup => LEGALISERTE DET GALE VEDTAKET, som om det var fattet på lovlig vis!!!! Og saken ble sendt videre til - STATENS SIVILRETTSFORVALTNING  
22.12.2012 Svar fra => STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 1 måned NEI
18.1.2013 Svar fra => STATENS SIVILRETTSFORVALTNING Jeg har fått brev datert den 8.1.2013 den 8.1.2013

 

Den 22.12.2012 Jeg har ikke tenkt å oppgradere min Hjemmeside før den 24.12.2012, men jeg måtte jeg fremskynde, da jeg ikke kan være sikker på - at jeg klarer det. For ca. en uke siden fikk jeg igjen problemer med MOTORSTARTEREN IGJEN. I dag morgen fikk jeg ikke starte motoren på første TO forsøk. Jeg holdt på å gi opp. Samtidig ville jeg igjen starte med SULTESTREIK IGJEN. Jeg har ikke spist hele den 21.12.2012, men på kvelden spiste jeg likevel. Det angret jeg på da jeg ikke fikk starte bilen og forberedt meg til å oppgradere min Hjemmeside i bilen og starte SULTESTREIKEN LIKEVEL!!!! Imens jeg gjorde forberedelsene prøvde jeg igjen å starte bilen - og da startet den. MERK!!!! MINE BØDLER STYRER 100% OM BILEN STARTER ELLER IKKE!!!! Jeg har ikke innflytelse på det i det hele tatt. JEG KAN KOSTE OGSÅ SKJORTEN MIN PÅ BILEN - HJELPER INGEN TING!!!! Jeg har nå greid igjen å karre meg fram til VANG BIBLIOTEK, det er der jeg har gjort arbeidet med min Hjemmeside i de siste månedene. Dette er siste dag Biblioteket er åpent - og så får vi se om jeg klarer i det hele tatt å oppgradere min hjemmeside igjen?!?!

25.12.2012 Bilens FRAMKOMMELIGHET er fullstendig ødelagt. Bilen har bare EN DRIVHJUL - VENSTRE BAKHJUL!!!! Og det gjør bilen så å si UKONTROLLERBAR NÅR DET ER SÅ GLATT SOM DET HAR VÆRT PÅ HAMAR I DE SISTE UKENE!!!! Samtidig må jeg ut med ca. kr. 10 000,- for EKSOSANLEGGET!!!!

26.12.2012 Det er også stor sannsynlighet for - Å TAPE IGJEN 30 % (60%????) BONUS SOM I FJOR SOM KOSTET EKSTRA KR 25 600,- OG SOM JEG MÅ BETALE!!!! OG SOM I VERSTE FALL KAN TIL OG MED KOSTE MENNESKELIV!!!! SE BILENS TEKNISKE TILSTAND PÅ HOVEDFILEN FMH X. 2013 Eller OPPS. 2011

27.12.2012 MERK! Jeg har klaget over det samme "Bilen har bare EN DRIVHJUL - VENSTRE BAKHJUL OG DEN SPINNER UT HELT UKONTROLLERT I HYTT OG PINE!!!!" allerede over ett år siden!!!!"


 

Den 3.10.2012                                                                OLAV HARALDSSON (St. Olav)

"........ Og derfor er det dere skal ta Guds rustning på,
så dere kan gjøre motstand når den onde dag kommer,
og føre den seierrik gjennom! Stå parat!
med sannheten som belte om livet,
kledd i rettferdigheten som brynje,
med beredskap for fredens evangelium som sko på føttene;
og frem for alt med troens skjold i hånden -
for med det kan dere avverge alle den Ondes brennende piler;
ta så frelsens hjelm på, og grip Åndens sverd -
det vil si, Guds ord!............"

 

JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV ALLE DE SKYLDIGE - JEG ØNSKER IKKE Å LIDE MER!!!!

Jeg kan bare konstatere at alle ulovligheter fortsetter som om ingenting hadde hendt!!!! De skyldige nyter full beskyttelse, de får lov til å fortsette både i sine arbeider og arbeidskarrierer. osv. osv. osv.

MERK SPESIELT!!!!

Den 22/24.12.2012 Jeg har prøvd ALT MELLOM HIMMEL OG JORD - MEN ALT HAR SVIKTET!!!! FRA OG MED STATSMINISTERE TIL OG MED SAKS -BEHANDLERNE PÅ SOSIALKONTORENE!!!! FRA BILMEKANIKERNE TIL BILVERKSTEDENE!!!! FRA JURISTENE TIL ADVOKATEN!!!! FRA HAMAR ARBEIDERBLAD, HAMAR DAGBLAD, VÅRT LAND, DAGBLADET, AFTENPOSTEN, VG, JUSS BUSS osv. osv. osv.

Jeg har GANG PÅ GANG PÅ GANG HAR PRØVD Å FÅ SATT BILEN I NORMALT FUNGERENDE STAND. Problemet er - at jeg UMIDDELBART ETTER Å HA FÅTT RETTET PÅ ENDA EN PÅFØRT SKADE PÅ BILEN - BLIR BILEN PÅFØRT UMIDDELBART NY SKADE!!!!

MERK SPESIELT!!!! Jeg har ÅR ETTER ÅR - ÅRTIER ETTER ÅRTIER - HADDE KJØRT MED EN
DRAPSMASKIN AV EN BIL => MED VELSIGNELSE AV NAF - GJØVIK, NAF-HAMAR OG NAF-SENTRALT, TRYGG TRAFIKK++++!!!!
RESULTAT???? INGEN VIL TA ANSVAR!!!! => HVERKEN DET OFFENTLIGE - BILVERKSTEDENE - NAF HAMAR - NAF SENTRALT - TRYGG TRAFIKK osv. osv. osv.

MERK! SELV MED NORMALT FUNGERENDE BILER SKJER UHELL - I VERSTE TILFELLE TIL OG MED DØDSFALL!!!! Jeg ønsker ikke å dø, men jeg ønsker heller ikke å dø som en morder - på grunn av BILENS PÅFØRTE TEKNISKE FEIL - JEG ER OGSÅ BARE ET MENNESKE OG JEG GJØR OGSÅ FEIL. Jeg har hittil greid å unngå å bli gjort til MORDER - TAKKET VÆRE nærmere 50 års trafikkerfaring med sertifikat og en porsjon flaks!?!?

MERK! Jeg våger å påstå at jeg er FREMDELES EN UTMERKET BILFØRER og slik jeg hadde beskrevet tidligere på min Hjemmeside at: JEG UNDER SAMME VILKÅR - TÅLER SAMMENLIGNING MED HVEM SOM HELST - UTEN AT JEG PÅ ETTERSKUDD MÅTTE SKAMME MEG OVER RESULTATET!!!!
 

NOEN MÅ TA ANSVAR! - JEG TAR ANSVAR!
 

Jeg var meget i tvil da jeg avsluttet SULTESTREIKEN den 2.11.2012. Men under SULTESTREIKEN lærte jeg mye. Det var dessverre både forhastet og ut i fra RESULTATET fullstendig urealistisk å avslutte SULTESTREIKEN!!!! Jeg har ingen rettigheter i det hele tatt. BILEN ER LIVSFARLIG Å KJØRE OG JEG ER IKKE VILLIG LENGER Å UTSETTE HOVEDSAKELIG HAMAR OG HEDMARKS BEFOLKNING FOR LIVSFARE!!!! Jeg har vist både tålmodighet, tillit og tro for at DEN NORSKE LOVEN SKULLE GJELDE FOR MEG OGSÅ - PÅ LIK LINJE MED ALLE ANDRE NORDMENN - MEN JEG HAR VÆRT - ER - OG MED STOR SANNSYNLIGHET VIL FORBLI RETTSLØS I RESTEN AV MITT LIV!!!!

GALSKAPEN HAR GÅTT SÅ LANGT AT MIN HELSE BLE SATT I KONSTANT LIVSFARE I ÅRTIER - jeg frøs mye, jeg sultet mye++++! TAKKET VÆRE HAMAR SOSIALKONTORS++++ UHEDERLIGE OG LOV -STRIDIGE HANDLINGER!!!!

 DAGSAKTUELLE DATA!!!!

NY HOVEDFIL KLIKK 2012 - SULTESTREIK nedenfor. 18.10.2012 MERK! Teksten og tabeller BÅDE FRA INDEX OG FMH IX. 20112 er flyttet til: HOVEDFILEN 2012 - SULTESTREIK

INNLEDNING OPS. 2007 - 2008 FYM HEDM. VII. 2010 BILDER
VITNEMÅL OPS. 2009 - 2010 FYM. HEDM. VIII. 2011 BILDER II.
ETTERORD OPPS. 2011 - 2012 FYM. HEDM. IX. 2012 BILDER III. (kommer)
    2012 - SULTESTREIK!!!! VIDEO (32 MB) 8' 18"
    5.10.12 SULTESTREIK SISTE VIDEO? 24.6.11 VIDEO ( 32,3 MB) 9' 37"   
    FYM. HEDM. X. 2013 4.7.11 VIDEO ( 2,07MB ) 1' 40"
    20.8.-27.10.2013 SULTESTREIK II.  
    8.11.-28.12.13 SULTESTREIK III. og IV. Se FMH X.  
INT. REGNSKAP III. 2010 -13   FYM. HEDM. XI. 2014 SULTESTREIK IV. V.  
IntRegnskap 2014-   OPPDATERT 1.3.2015  
       
FMO SYNDREGISTER HA-SYNDREGISTER FYM. HEDM. SYNDREGISTER SM SYNDREGISTER

Den 5.10.2012 Jeg skal prøve å legge ut en siste VIDEO som jeg gjorde den 5.10.2012. MERK JEG SIER FEIL DATO det er ikke 4.10, men 5.10.2012

 332 26.5.12

Innledning I. forts.

170 578 kb

 27' 36"

 333 26.5.12

Innledning II.

99 332 kb

 16' 21"

 334 31.5.12

Hamar Sisialkontor I. forts.

168 695 kb

 26' 59"

 335 31.5.12

Hamar Sosialkontor II.

59 415 kb

 8' 56"

 337 31.5.12

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen I. forts.

167 835 kb

 26' 13"

 338 31.5.12

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen II.

38 500 kb

5' 39" 

  339 4.6.12

Kåre Willoch

63 603 kb

 11' 07"

 340 4.6.12

Tidl. Statsm. Kjell Magne Bondevik I. forts.

381 883 kb

 27' 00"

 341 4.6.12

Tidl. Statsm. Kjell Magne Bondevik II.

35 858 kb

 2' 32"

 342 4.6.12

Statsm. Jens Stoltenberg

259 004 kb

 18' 16"

 343 4.6.12

Bjørn Hernæs Høyres Sortingsrepresentant

138 986 kb

 9' 45"

  344 4.6.12

 Arne Spildo ass. regjeringsråd

121 798 kb

 8' 34"

 345 4.6.12

 Gerrit Løberg sikkerhetssjef i Stortinget uavsluttet

327 522 kb

 23' 00"

Den 4.7.2012 - den 3.7.2012 Jeg hadde fått en skikkelig SKREMMENDE OPPLEVELSE. Etter at jeg hadde lagt ut de 13 VIDEOFILENE hadde jeg HVER DAG sjekket FUNKSJONALITETEN på disse. MERK! Jeg har lagt ut videofiler før og DET HAR IKKE VÆRT NOE SOM HELST TULL MED DEM HITTIL!!!! Men den 2.7.2012 etter å ha sjekket funksjonaliteten på videofilene FIKK JEG PROBLEMER MED TRE av de 13 videofilene. De tre er nummerert med: KÅRE WILLOCH 339, ARNE SPILDO ASS. REGJERINGSRÅD 344, OG GERRIT LØBERG SIKKERHETSSJEF I STORTINGET 345!!!!

NY Den 3.9.2012 hadde jeg lagt ut NI NYE VIDEOFILER på min Hjemmeside: FIL nr: 457, 458, 461, 464, 465, 467, 468, 469 og 470 MERK SPESIELT! FIL nr: 457, 458 befinner seg blant de filene som jeg hadde oppgradert tidligere! Men jeg fikk problemer med filen på etterskudd og jeg hadde gjort NYE OPPTAK.

448 27.8.2012

 Hamar sosialkontor III. saksbehandlere - nr. 4. - 5. 18'50" - 6. 21'50"

 438 516 kb

 27' 43"

 

450 A 28.8.2012

 Sosialkontor Østre Toten IV

 195 331 kb

13' 29"

 

450 B 28.8.2012

Beh. leger: Lena - Hamar Helse I.

230 840 kb 

 15' 58"

 

457 3.9.2012

 Hamar Sykehus I. Helse II.

427 531 kb

 27' 10"

 24.9.12

458 3.9.2012

 Hamar Sykehus II. Helse III.

 320 598 kb 

 18' 11"

 24.9.12 

452 B 28.8.2012 Hedmarks Fylkeslege Trond Lutnæs 157 166 kb 10' 44"  
452 C 28.8.2012 Sandra Fahre I. Pasientombudsmann 101 961 kb 7' 01"  
453 A 28.8.2012 Sandra Fahre II. Brukerombud og pasientombud 173 807 kb 12' 17"  
453 B 29.8.2012 Biskop Rosemarie Köhn I. 238 442 kb 17' 30"
454 29.8.2012 Biskop Rosemarie Köhn II. 446 641 kb 29' 23"  
455 29.8.2012 Biskop Rosemarie Köhn III. 199 736 kb 9' 44"  
         
461 3.9.2012 Skolegang I. ... Vårtun skole - Teknisk skole - Arb. leder skole 451 133 kb 28' 05"

 24.9.12

464 3.9.2012 Skolegang II. ...Videregående skole - 426 391 kb 28' 18"

 24.9.12 

465 3.9.2012 Skolegang III. Trygdelov, Sosiallov, - Arbeidsnektelse Forts. 416 319 kb 24' 28"

 24.9.12

467 3.9.2012 Skolegang IV. Arbeidsnektelse - 441 391 kb 29' 45"

 24.9.12 

468 3.9.2012 Skolegang V. Arbeidsnektelse 55 382 kb 2' 39"

 24.9.12

469 3.9.2012 Skolegang VI. - Ø. Toten sosialkontor 336 356 kb 18' 56"

 24.9.12 

470 3.9.2012

Skolegang VII. Bedriftsøkonomisk institutt - bil slutt

391 192 kb

19' 01"

 24.9.12 

Den 24.9.2012 Filene som er lagt ut I GRÅ FELTET overfor  457, 458, 461, 464, 465, 467, 468, 469, 470 OG SOM EGENTLIG SKULLE VÆRT LAGT UT PÅ MIN HJEMMESIDE DEN 3.9.2012 har jeg lagt ut i dag. JA TAKK!!!! DET GIKK HELT NORMALT OG JEG HAR OGSÅ SJEKKET FUNKSJONALITETEN PÅ ALLE DE NY-UTLAGTE VIDEOFILENE OG ALT FUNGERER NORMALT!!!! TAKK - TAKK - TAKK!!!! Jeg vil gjerne bemerke at: jeg var på VANG BIBLIOTEK!!!!

HISTORISKE DATA!!!!

DRONNING SONJA FYM. HEDM. I. T.o.m. 2004 FYMANN. OPPLAND  
STATSMINISTER FYM. HEDM. II. 2005    
MAIL I. 2006 FYM. HEDM. III. 2006 Hamar kommune.  
MAIL  II.2007 FYM. HEDM. IV. 2007    
MAIL III. 2010 FYM. HEDM. V. 2008    
REGNSKAP I. tom 2009 FYM. HEDM. VI. 2009    
       
       

     2014 - 2015 - 2015 - 2015 - 2015 - 2015

20.2.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. (7 sider) SULTESTREIKEN FORTSETTER
20.2.2014 REGNSKAP II.SULTESTREIKEN AVBRUTT (UTSATT)
20.3.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. (7 sider)
20.3.2014 REGNSKAP II.
20.4.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. (7 sider)
20.4.2014  REGNSKAP II. (I 2014 startet jeg NY EXCEL REGNSKAP, det fungert da, men siden mars fungerer ikke?!?!)
21.5.2014 OPPGRADERING FMH XI. (7 sider)  SULTESTREIKEN STARTET 6.5.2014
20.5.2014 REGNSKAP II. (I 2014 startet jeg NY EXCEL REGNSKAP, det fungert da, men siden mars fungerer ikke?!?!)
20.6.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. (7 sider)
20.6.2014 REGNSKAP II. (I 2014 startet jeg NY EXCEL REGNSKAP, det fungert da, men siden mars fungerer ikke?!?!)
20.7.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. (7 sider) UNDER ARBEID DEN 20.7.2014
20.7.2014 REGNSKAP II. (I 2014 startet jeg NY EXCEL REGNSKAP, det fungert da, men siden mars fungerer ikke?!?!)
20.8.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. ( sider) 20.-31.7.2014 - 28-29.9.2014 og 31.10.-3.11.2014 - 3.1.2015
20.8.2014 REGNSKAP II.
20.9.2014 SISTE OPPGRADERING FMH XI. ( sider)
20.9.2014 REGNSKAP II.
20.10.201 SISTE OPPGRADERING FMH XI. ( sider)
20.8.201  
20.9.201  
20.9.201  
23.10.201  
20.10.201  
23.10.201 REGNSKAP II.
20.11.201 SISTE OPPGRADERING FMH X. (7 sider + SITAT)
20.11.201 REGNSKAP II.
20.12.201  SISTE OPPGRADERING FMH X. (7 sider + SITAT)
20.12.201 REGNSKAP II.
20.1.13 - 2014  
20.1.13 -2014  
  OPPSUMMERING AV 2011 UNDER ARBEID DEN 30.1.2012

"DU SKAL IKKE TÅLE

SÅ INDERLIG VEL -

DEN URETT SOM IKKE

RAMMER DEG SELV!!!!"

En hustavle av ((I)Eveland?) Favoritt diktet til Wenche Foss!!!!

"Det er en lykke i livet, som ikke vendes til lede
Det - at du gleder en annen, det er den eneste glede

Det er en sorg i verden, ingen tårer kan lette
Det - at det var for sent, da du skjønte dette

Ingen kan resten av tiden å stå ved en grav og klage
Døgnet har mange timer, året har mange dager!!!!"

Bisettelsestale av Wenche Foss
"......HUN KUNNE BLI RASENDE MOT MAKTMISBRUK - SAMTIDIG NØLTE HUN ALDRI MED Å VISE KJÆRLIGHET OG OMSORG........
" Jens Stoltenberg!!!!

Tortur i Norge!?!?
Menneskerettigheter i Norge?!?!
Diskriminering av nye nordmenn?!?!
Er det andre lover for nye nordmenn - når det passer så?!?!


Jeg kommer opprinnelig fra Ungarn (i 1974). Jeg fikk norsk Statsborgerskap i 1981. Siden ca. 1990 har jeg bare norsk Statsborgerskap (da jeg hadde frasagt meg det ungarske Statsborgerskapet med så vektige argumenter at jeg fikk medhold fra Presidenten i Ungarn.). Jeg hadde gått 14 år på forskjellige skoler her i landet. Jeg ble nektet arbeide i 34 år. Jeg ble tvunget på Uføretrygd mot min vilje. Jeg ble holdt på eksistensminimum med sult som daglig gjest i 34 år. Og på toppen av det hele, ble jeg tvunget på gaten, nektet mat og plyndret for innbo av Hamar sosialkontor fra og med 1.4.1996, hvor jeg enda bor og jeg har ingen hederlig løsning i sikte, - selv etter SEKSTEN (16) års uteliggertilværelse, fordi de ansvarlige personer og myndigheter dekker over hverandres ulovlige handlinger og hindrer med alle midler at sannheten og dokumenterbar fakta kommer fram til de Kongelige, til forskjellige Statsministere, - og eller til offentligheten osv.

JEG VIL UTTRYKKE MIN DYPESTE TAKKNEMLIGHET TIL ELVERUMS FIRMAET - DATALINK,  som ikke hadde bare solgt en bærbar PC til meg, men Elverums firmaet sørget også for, at PC en fungerer slik den var ment til å fungere. Jeg hentet min ANDRE BÆRBARE PC hos Datalink den 28.11.2003 - og rå utkastet av min hjemmeside var på nettet ca den 10.12.2003, og den oppgraderte utgaven kom på nettet den 12.1.2004. I motsetning til Expert Bonus Hamar som solgte min første bærbare PC den 21.3.2002 og fra og med april 2002 hadde jeg bare problemer med å få PC en til å fungere normalt. Jeg har demonstrert Funksjonsfeilene til FAGFOLK både hos Expert Bonus Hamar, Packard
Bell Norden i Sandvika og hos Microsoft Norge AS i Oslo. De erkjente funksjonsfeilene, og i tillegg ble funksjonsfeilene bekreftet også av tredje part. Men hverken Expert Bonus Hamar eller Packard Bell Norden og Microsoft NORGE AS - ville sette PC en i normalt fungerende stand i GARANTITIDEN!!!! Deretter henvendt meg til FORBRUKERRÅDET (som skulle representere forbrukernes interesser) og etter ytterligere 10 - 15 måneder fikk jeg avslag fra FORBRUKERTVIST UTVALGET => RESULTAT: Jeg tapte over kr 40 000,- på den første bærbare PC-en og i TO ÅR BLE JEG HINDRET FOR Å KUNNE LEGGE UT MIN (SAK) HJEMMESIDE - (MED SANNHETEN) PÅ INTERNET!!!  Jeg fikk heller ikke gå fra kjøpet "for da ville jeg kjøpe et konkurrerende produkt". GUD VELSIGNE OG BELØNNE DERE FOR DERES GJERNING I DATALINK!

Jeg vil legge til det - jeg har sagt til Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen i februar, mars 2004 på vårt "AVSKJEDSMØTE" (Da Sigbjørn Johnsen hadde dratt halen mellom beina og trakk seg ut av saken etter å ha BESKYTTET DE SKYLDIGE I ALLE ÅR - I MIN SKITNE SAK):

"....SÅ LENGE JEG LEVER VIL JEG BENYTTE MEG AV ALLE TILGJENGELIGE, HEDERLIGE MIDLER - TIL ENHVER TID - FOR Å KJEMPE FOR MIN RETTFERDIGE SAK!!!!...."

"OG I MOTSETNING TIL FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ER JEG EN ORDHOLDEN MANN!!!!"

YOU HAVE GOT A FRIEND

"When you’re down and troubled
And you need some lovin’ care
An
d nothin’ - nothin’ is goin’ right
Close your eyes and think of me
And soon I’ll be there
To brighten up even your darkest night
........................" -

“Now ain’t it good to know
That you have a friend
When people can be so cold
They will hurt you and then desert you
They will take your soul if you let them oh, now,
But don’t you let them – yeah…………………”
Carole King +++

SITAT: den 4.11.2005 (PÅMINNELSE FOR MINE BØDLER)

PROFETEN JESAJA: "Se Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres GUD. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere.
HENDENE DERES ER TILSØLT AV BLOD OG FINGRENE FLEKKET MED SKYLD, LEPPENE TALER LØGN, OG TUNGEN MUMLER SVIKEFULLE ORD. INGEN STEVNER EN ANNEN MED RETTE, OG INGEN FØRER SAK PÅ ÆRLIG VIS. DE STOLER PÅ TOMHET OG TALER LØGN, DE UNNFANGER URETT OG FØDER ONDSKAP. DE KJENNER IKKE FREDENS VEI, DET FINNES INGEN RETT I DERES SPOR. DE GÅR KROKVEIER, OG DEN SOM FERDES DER, KJENNER IKKE FRED. DERFOR ER RETTEN LANGT BORTE FRA OSS, RETTFERDIGHETEN NÅR OSS IKKE. Vi venter på lysning, men vi går i stummende mørke."

SITAT SLUTT!

Med vennlig hilsen
Istvan Ladiszlaidesz
Pb. 407
2303 HAMAR

Mobil: NY TLF. NR: 95 11 30 49
Hjemmeside: www.istladis.com
Mail: ist@istladis.com

"Mist ikke troen på mennesket.
Mennesket er som et hav.
Selv om noen få dråper er skitne,
Blir ikke havet skittent."
Mahatma Gandhi

Den 30.5.2011 SITAT: " ....Ingen kan skildres til fulle, det er UMULIG Å TA MED HVER HENDELSE OG HVER PERSON - SOM SKAPER ET LIV!!!! Man kan bare være SAMVITTIGHETSFULL - OG PRØVE Å FINNE VEIEN TIL PERSONENS HJERTE......!!!! M. Gandhi

Den 21.5.2011 "When I despair.....I remember.....that all through history.....the way of THROUTH and LOVE has always won. There have been tyrants and murderers.....and for a time, they can seem invincible.....bat in the end, they always fall. THINK OF IT!!!!" M. Gandhi

Den 21.5.2011 "(Når jeg er trist.....tenker jeg på - at i alle tider er det SANNHETEN OG KJÆRLIGHETEN SOM HAR VUNNET. Tyranner og mordere.....kan virke uovervinnelige.....men til slutt faller de alltid. TENK PÅ DET. ALLTID.)" M. Gandhi

Leserne av mim HJEMMESIDE, vil møte UTTRYKKET: MINE BØDLER, OG DERES KVAKKSALVERE OSV. Det vil sikkert i første omgang STØTE NOEN, men hvis man ser OBJEKTIVT PÅ SAKEN OG STØTTER SEG TIL DOKUMENTERBAR FAKTA PÅ MIN HJEMMESIDE - VIL DE SOM IKKE ER FORUTINNTATT erkjenne - at betegnelsen har 100 % dekning!!!!

I det Store Norske Leksikon definerer man en BØDDEL:

I overført betydning: "En ubarmhjertig grusom person"

Den betegnelsen STEMMER 100 % FOR DE ANSVARLIGE PERSONERS OG MYNDIGHETERS HÅNDTERING AV MINE PROBLEMER: En eller flere personer i ANSVARLIGE, OFFENTLIGE STILLINGER - som påfører en person - GRUSOMME LIVSBETINGELSER => PASSER UTMERKET TIL DEN DEFINISJONEN!!!!

MERK SPESIELT!!!! Disse folkene HANDLET MOT BEDRE VITENDE OG PÅ FULLSTENDIG LOVSTRIDIG GRUNNLAG!!!!

".......HUSK - DET ER LETTERE Å BLI DESTRUKTIV ENN KONSTRUKTIV!!!!...." - Erik Hamrén

Kjell Bruaset: Min behandlede lege på Lena legesenter, både før og etter mitt andre hjerteoperasjon i 1990, med en 1 ½ års periode i mellom (både før og etter operasjonen) hadde jeg bare kontakt med Overlege Slaastad ved Gjøvik Fylkessykehus. Kjell Bruaset var den første person som hadde fortalt meg - at jeg er uønsket i dette landet på følgende måte:

Forløp: Jeg var hos min behandlede lege hvor det ble tatt TT prøve (trombose test), med hensyn til å dosere marevan (blodfortynnende middel) etter at legen så på TT prøven sier legen til meg:
 
”Du har for lav TT verdi, du må komme igjen om to dager for å ta en ny TT prøve”.

Da svarte jeg: ”Jeg beklager, men jeg kan ikke komme så ofte som du av helsemessige grunner anser nødvendig, da jeg ikke har penger for å kunne betale legeegenandeler, blodprøveegenandeler og å hente de medisinene som du skriver ut”

Legen svarte: "Ja, men - hvor godt du kunne leve i Ungarn av de pengene du for her i Norge?”

MERK!
Hvilken relevans har det, om hvor godt jeg kunne leve av de pengene jeg får her, - i Ungarn? Jeg lever i Norge, det er her jeg er avhengig av å kunne kjøpe mat, betale for legeegenandeler, blodprøve egenandeler, legeforordnede medisiner osv. Selv om budskapet fra legen var det samme som Kåre Willochs, men sammenlignet med Kåre Willochs formidling av samme budskap hadde legen brukt BLOMSTERSPRÅK!!!!

MERK!
Det var den samme lege som tvunget meg på uføretrygd f.o.m. 1988 - Og sa at dette skulle bare være en midlertidig løsning i tre år! I skrivende stund i 2004 er det gått 18 år (i 2012 26 år!!!!) og jeg er fremdeles uføretrygdet!!!!

"DU SKULLE REIST TILBAKE TIL UNGARN" Kåre Willoch Til tross for at jeg har bare norsk Statsborgerskap, aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke engang gjort noe som er usømmelig. (Det du vet og det du ikke vil vite!!!! Kåre Willoch)

Da SKREK Ass. Fylkesmannen Ola Sjølaas igjen til meg: JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODTBEFINNENDE”!!!! Da svarte jeg: ”Jeg håper inderlig at, når min sak kommer til Fylkesmannens kontor, vil den bli behandlet i henhold til den loven, den angår – og ikke etter hvilket forgodtbefinnende du skulle ha!!!!”

…............. OG SOM BÅDE FØR OG ETTER BLE PRAKTISERT PÅ ORGANISASJONSHIERARKIETS ALLE PLAN!!!! HELT FRA BUNN: SAKSBEHANDLERNE PÅ SOSIALKONTORET (HVOR DE GJORDE SKITTJOBBEN!!!!) OG HELT OPP TIL STATSMINISTRENES KONTOR!!!!

GIR DU OPP???? Biskop Rosemarie Köhn Det er bare DØDEN som kan stanse meg for å slåss for min rettferdige sak!!!! - (Det du vet og det du ikke vil vite!!!! Kåre Willoch)

Ta en titt på Biskop Rosemarie Köhn' moral+++ på SM (STATSMINISTRENE) HOVEDFIL (Jul 2001, Januar 2002, 1.3.2002 og 23.9.2004)  

"DU SKAL IKKE TÅLE

Jeg etterlyser DEN Sigbjørn Johnsen som HAN erklærer seg selv for å være!  ANSTENDIG OG SKIKKELIG MEDMENNESKE!!!!”Fordi den selverklærte Sigbjørn Johnsen eksisterer bare litterært (i sin egen bok: "SALIGHETA HEME"):

”Jeg vil aldri klare å få verdsatt dette nok, men oppføre meg ordentlig skal jeg alltids klare.” - "ALLTIDS????"

I bunn og grunn handler det om å være et anstendig og skikkelig medmenneske. Det kan kanskje være tider hvor det er vanskelig fullt ut å leve opp til dette. Det er da - da det gjelder - ikke å slippe taket.”

Jeg skulle ønske at Fylkesmannen ikke bare hadde i munnen/pennen, men at han hadde praktisert det i mitt tilfelle også! For eksempel i sin ansvars og myndighetsområde som Fylkesmann! Det skulle ikke mer til - ENN EN:

ANSTENDIG OG SKIKKELIG MEDMENNESKE?!?!” - "ANSTENDIG????"

Men i virkeligheten oppfører Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen seg selv som om LOVER OG REGLER ikke gjelder for meg på lik linje med alle andre nordmenn.

SPESIELT! Jeg forstår folks reaksjon, DA DE HIMLER MED ØYNENE SINE, NÅR DE LESER om det - jeg har å formidle. Jeg har selv tvilt (benektet fakta) i 20 år, om dette virkelig kunne vare riktig, at de ansvarlige personer og myndigheter skulle kunne gjøre dette mot meg, men til sist måtte jeg innse fakta. Og det tok ytterligere fem år av mitt liv, før jeg kunne definere de ansvarlige personers og myndigheters målsetning med sine handlinger. Den eksakte definisjonen av de ansvarlige personers og myndigheters handlinger er:

"DETTE ER EN KOLLEKTIV, SAMORDNET, MÅLRETTET, TVERRPOLITISK LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".
 
Og i den sammenheng er ingenting som er for ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER.

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT - SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!!!!"

SITAT FRA FMH VII. DEN 20.2.2010

MERK! Tidligere Fylkesmann Kjell Borgen døde rundt den 20.8.1996 og fram til den 16.10.1997 - i over ett år hadde vi ikke Fylkesmann i HEDMARK. Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen trædd i stillingen som Fylkesmann den 16.10.1997 og fungert som Fylkesmann fram til den nye RØD/GRØNN regjeringen ble stiftet i slutten av 2009 hvor han tok FINANSMINISTERPOSTEN.

Det har kommet flere JUBILEER i løpet av 2007! For det første må jeg nevne FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN, ønsker mine lesere bli kjent med Sigbjørn Johnsens skjulte sider og hans: LØGN KAVALKADE!!!! 

Bli kjent med Sigbjørn Johnsens skjulte sider og hans: LØGN KAVALKADE!!!! - må de ta en titt bl.a. FMH VII. DEN 20.2.2010 side 10 - 18 av 27!!!!  

Se: NÅ HAR JEG BYTTET UT TEKSTEN!!!!! JEG HAR FUNNET ORIGINALEN!!!!

SITAT FRA FMH VI. DEN 20.6.2009 side 9 av 12                8.6.2009 REDAKSJON EN.

”Venstre politikeren Abid Radja hadde fått skarpe reaksjoner fra de Muslimske miljøer etter sitt siste utspill. Den profilerte Stortingsrepresentanten vil stille sterkere krav til innvandrerne. Han foreslår at de må sverge troskap til det NORSKE FLAGGET OG GRUNNLOVEN for å bli norsk statsborger. ……derfor er jeg opptatt av at særlig to ting:

1) at du skal lære norsk, hvis du skal bo i Norge og blir norsk Statsborger. Så må du kunne norsk.

2) Og du må kunne grunnleggende ting om norsk samfunnsliv.” Osv.

JA – JA – MEN!!!!

Jeg vil påstå at jeg hadde LÆRT NORSK og jeg kjenner til det norske SAMFUNNSLIVET (DESSVERRE). Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde kjent til - SLIK DET PRAKTISERES!!!! HVORFOR???? JO!

1) Selv om jeg har BARE NORSK STATSBORGERSKAP – er jeg FRARØVET BÅDE MINE NORSKE STATSBORGERRETTIGHETER OG MINE MENNESKERETTIGHETER UTEN DOM!!!!

2) Hva hjelper det å kunne norsk – når man blir NEKTET ARBEIDE I ÅRTIER!!!!

3) Er det en FORDEL at man ved og KUNNE NORSK - OG DERMED ER 100 % KLAR OVER HVILKEN RETTIGHETER MAN ER FRARØVET UTEN DOM????

4)
Hva hjelper det å kunne norsk NÅR DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER BÅDE TOLKER OG PRAKTISERER LOVEN ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE????

SITAT SLUTT

ANGÅENDE - LOVPRAKTISERING ETTER EGET FORGODTBEFINNENDE!!!!

SITAT OPPSUMMERING AV 2009  side 78 - 81 av 122

TIDLIGERE FYLKESMANN KJELL BORGEN

JUNI 1996 - ettersom jeg i 18 dager ikke hadde noe å spise (kom jeg ned til 49 kg), hadde jeg prøvd å legge fram mine problemer til Fylkesmannen Kjell Borgen. På mitt første forsøk var han  ikke til stede. Jeg ble da henvist til å snakke med Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor Arne Georg Larsen. Jeg fikk dokumentert for han problemene, men han beklaget seg med at, han ikke kunne gjøre noe før Sosialkontorets avslag med min påfølgende anke foreligger til behandling ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor.

 På mitt fjerde forsøk lykkes jeg å snakke med Fylkesmannen Kjell Borgen. Jeg måtte vente omtrent en time og jeg satt og ventet rett utenfor Fylkesmannens kontor (der var en sofagruppe). Imens  jeg satt der, dykket Arne Georg Larsen opp og hadde forsøkt flere ganger om å få meg til å gå derfra, men da jeg ikke ville gå og tiden nærmet seg for at Fylkesmannen skulle dykke opp, ga Arne Georg Larsen opp og forsvant.
Etterpå kom Kjell Borgen som hadde satt seg inn i saken og i tillegg kjøpte han mat til meg nede i kantina (på egen regning). Men etter at jeg hadde spist ferdig maten, skulle jeg igjen komme opp på kontoret til Kjell Borgen. Da jeg kom opp igjen til Kjell Borgen, sa Kjell Borgen:

”Nå skal du gå ned til Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor og vise disse dokumentene som du hadde vist meg, til JURISTEN GRO ENOCHSEN".

Det første
Enochsen gjorde var å nekte å røre/lese de fremlagte dokumentene!
Deretter hadde hun sagt til meg:

”Gå i morgen til Sosialkontoret og fortell din saksbehandler, at hun har rett til å skrive ut penger til deg”!?!

Da hadde jeg forklart til ENOCHSEN om at, jeg har vært sosial klient i 21 år. Jeg er også klar over hvilken ansvars og myndighetsområder og utvidet fullmakter de enkelte saksbehandlere sitter inne med. Og at akkurat det samme hadde jeg forklart før min saksbehandler, med det resultat som foreligger. Men jeg ba ENOCHSEN om at hun skulle ringe tidlig om dagen, neste dag og fortelle selv min saksbehandler det samme. Etter at jeg møtte opp på Sosialkontoret neste dag og fikk snakke med min saksbehandler, spurte jeg henne om hun hadde snakket med juristen ENOCHSEN fra Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor? JO, svarte hun, MEN etter å ha drøftet saken på ny med ledelsen på Sosialkontoret, hadde de funnet ut at jeg fremdeles ikke skulle ha mat/medisiner osv.
HER!!!
**** Se Gro Enochsen rek. sending den 29.8.1996

Da gikk jeg igjen til Fylkesmannen Kjell Borgen og ba om hjelp. DA RINGTE FYLKESMANNEN UMIDDELBART TIL Sosialkontoret OG BA OM Å FÅ OVERSENDT SAKEN ØYEBLIKKELIG, OVERPRØVD AVSLAGET OG BEVILGET PENGENE! Men, deretter hadde Sosialkontoret fulgt opp samme praksis som før! - og da ønsket jeg på ny en samtale med Fylkesmannen, for å drøfte hele saken, og ikke bare en liten del av de faktiske forholdene. Da samlet jeg en 2+72 siders dokumentasjon (det var en mer representativ utvalg av dokumenter enn før), og møtte opp ved Fylkesmannens kontor, men Kjell Borgen var ikke til stede.

(Det jeg ikke viste da - var at: Kjell Borgen var dødssyk, han hadde bare en måned igjen å leve og lå på Elverum Fylkessykehus helt til sin død). Av personlig sekretæren ble jeg henvist til Assisterende Fylkesmannen Ola Sjølaas (det jeg ikke viste da, var at Ass. Fylkesmannen het også Sjølaas og er bror til Helse og Sosialsjefen). Da jeg spurte om når Fylkesmannen skulle komme tilbake på jobb fikk jeg ikke svar.

Da ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å overlevere dokumentene på 2+72 sider til Fylkesmannen når Fylkesmannen kommer tilbake, men Assisterende Fylkesmannen nektet det. Deretter ba jeg Assisterende Fylkesmannen om å lese dokumentene FORDI, i Fylkesmannens fravær fungerer Assisterende Fylkesmann som Fylkesmann, men han nektet også å lese dokumentene.

Deretter ble jeg henvist igjen til Avdelingslederen ved Familie og Sosialavdelingen ved Fylkesmannens kontor, Arne Georg Larsen. Da jeg fulgte inn til hans kontor uten noen innledning skrek Arne Georg Larsen til meg, tvert det motsatte enn, han hadde sett tidligere av dokumentene før.

Da skrev jeg et personlig brev til Kjell Borgen med fullstendig innholds fortegnelse og sendte Rekommandert til Fylkesmannen Kjell Borgen to dager i før han døde. En uke etter Kjell Borgens bisettelse i Hamar Domkirke hadde jeg kommet opp til Fylkesmannens kontor, hvor jeg snakket med personlig Sekretæren og beklaget at jeg hadde sendt Rekommandert brev til Kjell Borgen to dager før hans bortgang. -

Jeg spurte om:

- Hvor brevet befant seg og eventuelt
- Hvordan saken ligger an?

JO, svarte den personlige sekretæren, brevet befinner seg her, men etter som brevet er et personlig brev til Kjell Borgen visste hun ikke hva hun skulle gjøre med den. Men hun foreslå at jeg skulle føre Assisterende Fylkesmannens navn på konvolutten, slik at Assisterende Fylkesmannen kunne håndtere brevet. (Imens der satt to uvedkommende personer i forværelset). Da svarte jeg: ”Disse dokumentene som ligger i det brevet hadde jeg bedt Ass. Fylkesmannen om å overlevere til Fylkesmannen", MEN Ass. Fylkesmannen NEKTET! Jeg har også bedt Ass. Fylkesmannen om å sette seg inn i saken (lese dokumentene), men han nektet det også”!

Etter som Assisterende Fylkesmannens kontor dør sto åpent og han overhørte hva jeg hadde sagt, - for han ut av kontoret til meg og skrek til meg i ansiktet fra 25 cm avstand: Påstår du at jeg juger”?  Jeg svarte: ”MED DET JEG SIER, - KAN JEG STÅ RAKRYGGET FORAN GUD OGSÅ"! Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg:Påstår du at jeg juger?” Da svarte jeg:
”JEG ER IKKE VILLIG TIL Å LJUGE, - FOR AT MANGE FOLK I ANSVARLIGE STILLINGER SKULLE KUNNE FØLE SEG VELL!"

Da skrek Ass. Fylkesmannen igjen til meg: ”JEG SKAL BEHANDLE DIN SAK, NÅR DEN KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR OG JEG SKAL GJØRE DET ETTER MITT EGET FORGODTBEFINNENDE!"...Assisterende Fylkesmann Ola Sjølaas

Da svarte jeg: - ”JEG HÅPER INDERLIG AT, NÅR MIN SAK KOMMER TIL FYLKESMANNENS KONTOR, VIL DEN BLI BEHANDLET I HENHOLD TIL DEN LOVEN SAKEN ANGÅR - OG IKKE ETTER HVILKET FORGODTBEFINNENDE DU SKULLE HA!"

Men, da gikk Assisterende Fylkesmannen og jeg sa til den personlige sekretæren: Dette brev er adressert til Fylkesmannen – og før eller senere må komme en ny Fylkesmann.

SITAT SLUTT

SITAT FRA FMH VI DEN 20.5.2009 side 26 - 27 av 29

"SPESIELT – SPESIELT – SPESIELT – SPESIELT!!!!

Jeg skulle gjerne hørt Kjell Magne Bondevik forklare meg at DETTE ER:

ANSTENDIG????
KRISTELIG DEMOKRATISK
???? (PREST????)
RETTFERDIG
????
DEMOKRATISK
????
SOSIALDEMOKRATISK????

SOLIDARISK????
INTEGRERENDE????
INKLUDERENDE????
MORALSK FORSVARLIG????
YRKESETISK FORSVARLIG
????
MENNESKELIG FORSVARLIG
????
LOVMESSIG FORSVARLIG????

SPESIELT!!!! Kjell Magne Bondevik vet om MIN SAK!!!! Men ikke OFFISIELT!!!! Offisielt har Kjell Magne Bondevik ofret det gode navnet for sin Statssekretær KARI HUSØY!!!! Jeg sendte mitt REKOMMANDERT BREV TIL: Kjell Magne Bondevik ved Statsministerens kontor! Jeg har ikke ADRESSERT mitt brev som: Statsminister Kjell Magne Bondevik.

Forskjellen mellom den første og den andre måten å adressere et brev på er: At det første brevet ER ET PERSONLIG BREV. Og et PERSONLIG BREV LEGGES UÅPNET PÅ STATSMINISTERENS KONTORPULT!!!! Mens det andre brevet er et OFFISIELT BREV. Men det er 99,9999999 % sannsynlighet for at: Etter at Kjell Magne Bondevik hadde lest mitt brev og FATTET HVILKEN KONSEKVENSER DET VILLE FÅ – hvis jeg hadde fått RETTFERDIGHET I HENHOLD TIL DOKUMENTERBAR FAKTA ofret han Statssekretærens gode navn. Og i neste omgang (Bondevik II) ble hun forfremmet fra å være Statssekretær til Stabsjef!!!!"

SITAT: Arne Strand "En statssekretærs hovedjobb er å sørge for at statsråden ikke dumme seg ut....."

Ja, ja, men HVEM LIKER Å DUMME SEG UT????

SLIK PRAKTISERES FRIHETEN OG DEMOKRATIET I NORGE - VÅRT LAND!!!!

MERK SPESIELT!

Det er ikke bare Statsminister Jens Stoltenberg som GJEMMER SEG BAK KVINNESKJØRT, men også den Presteviede tidligere Statsminister Kjell Magne Bondevik, gjemmer seg bak SKJØRTET TIL SIN STATSSEKRETÆR KARI HUSØY!!!!

SITAT SLUTT

Jeg må faktisk gi en ny karakteristikk til mine BØDLER! Disse kvakksalverne er:

BÅDE MENNESKE OG BIL MORDERE!!!!

HVA ER MITT HØYESTE ØNSKE HER I LIVET???? JO!

1) FOR Å HA MITT NORSKE STATSBORGERSKAP UBESKÅRET!!!!

2) FOR Å KUNNE KJØRE EN NORMALT FUNGERENDE BIL!!!! Osv. Se: OPPS. 2009 Bilen side 19 - 63 av 122.

MON TRO - OM DET MÅ EN ELLER FLERE DØDSFALL
OG MATERIELLE SKADER TIL - FØR MINE BØDLER
OG DERES KVAKKSALVERE SER SEG FORNØYD I
DENNE SKITNE SAKEN????

NY SITAT: Fra mitt brev av: 30.1.2004 (m.fl.) FMH I.

"HVA ER DET FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN GJØR OG HAR GJORT ETTER AT HAN HADDE TRÆDD I STILLINGEN SOM FYLKESMANN I HEDMARK DEN 16.10.1997????


1.)
Fylkesmannen gir ly og full beskyttelse for disse folkene som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var og er ansatt og lønnet for å forvalte, og tillater at samme ulovligheter fortsetter under hans Fylkesmannsperiode som versert her på Hamar før Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen den 16.10.1997til tross for at Fylkesmannen sitter inne med alle dokumentene som understøtter mine påstander.

2.) Fylkesmannen hindrer personlig at jeg får den FRI RETTSHJELPEN (Fri Sakførsel) som jeg har rett til å få og behov for å få, for å kunne trekke disse folkene til ansvar som handlet mot bedre vitende, tvert imot den loven de var ansatt og lønnet for å forvalte, – Fordi: Fri Rettshjelpen hører direkte under Fylkesmannens ansvars og myndighetsområde!

3.)
Fylkesmannen hørte på meg hver gang da jeg beviste (med dokumenter) for han - at både Hamar Sosialkontor og Familie og Sosialavdelingens vedtak ved Fylkesmannens kontor, - bygget på fullstendig gale påstander. Men
deretter gjorde Fylkesmannen ingenting for å rette opp ulovlighetene.

ETTER AT FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN HADDE DRATT HALEN MELLOM BEINA OG TRUKKET SEG UT AV SAKEN  F.O.M. 29.1.2004 - hadde jeg umiddelbart søkt på ny Fri Retts Hjelp. Deretter kom svarbrevet fra Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen om at:

FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSEN ERKLÆRT SEG INNHABIL I SAKEN!!!!

MERK! Fylkesmannen følte seg ikke innhabil i saken imens han gav LY og BESKYTTELSE for de skyldige f.o.m. 16.10.1997  da Sigbjørn Johnsen trædde i stillingen som Fylkesmann og t.o.m. 29.1.2004

SITAT SLUTT

NY SITAT: Sitat fra mitt brev av: 20.9.2005

MEN FYLKESMANNEN SIGBJØRN JOHNSENS HANDLING ELLER MANGEL PÅ DET har YTTERLIGERE NEGATIV VIRKNING I MIN SAK!!!!

JO! FORDI: Hvis Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen (eller Sette Fymann. Kirsti Kolle Grøndahl), hadde bevilget FRI SAKFØRSEL for meg, da kunne min sak blitt behandlet i det NORSKE RETTSSYSTEMET og kanskje til og med blitt avslått også i HØYESTERETT! Men selv om den NORSKE HØYESTERETT er det høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg DA (ANKET) henvendt meg TIL:

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!!!!

MEN!!!!MEN!!!!MEN!!!!

MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG behandler bare SAKER som er blitt behandlet i det norske rettsystemet og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT I NORGE!!!!

DA jeg ikke får bevilget FRI RETTSHJELP (FRI SAKFØRSEL), hindres jeg også med å kunne få en (NORMAL) juridisk behandling av min sak, hos de forskjellige domstolene i landet. Og dermed vil det ikke foreligge avslag i min sak FRA HØYESTERETT!!!! Og - av den grunn, kunne jeg heller ikke henvende meg til MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN I STRASBOURG!!!!

MED ANDRE ORD: JEG ER EN (LEVENDE) DØD MANN! (EN DØDSDØMT MANN) Uten å ha gjort noe KRIMINELT, eller UHEDERLIG!!!!

SITAT SLUTT

”I fysisk forfall, merket av sykdom, nær døden, men likevel full av liv. Det er sanger fra et landskap vi alle skal inn i. Det er nakent ord om hjelp og nakent ord i tro, ord i angst og ord i tillit, ord fra den døende sin vei.

"Ain’t no grave can hold my body down."

 

SITAT FRA FMH VIII. den 20.4.2011 side 7 - 8 av 11

Den 5.4.2011 Jeg har tidligere beskrevet hvordan min økonomisk situasjon arter seg!!!! Jeg vil gjerne presentere TILLITEN TIL MEG HOS FOLK - SOM VIRKELIG KJENNER TIL MIN: HEDERLIGHET, PÅLITELIGHET, MORAL OSV. OSV. OSV.

SPESIELT!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!!

EN KORT BAKGRUNNSBESKRIVELSE: Først jeg kom i kontakt med CRESCO - da jeg skulle kjøpe en SKIKKELIG SENG (RAMME -MADRASS) etter min andre hjerteoperasjon i 1990. Sengen kostet rundt kr 8 000,- og jeg hadde ikke kontanter for å handle. I utgangspunktet fikk jeg en LIMIT PÅ 7 ELLER 8 000,- kroner. Limit-en på lånet ble først utvidet til ca. kr 14 000,- Og da jeg skulle kjøpe en BOOMBLASTER (BÆRBAR radio, cd, kassettspiller, SOM KOSTET kr 2 500,-) og som jeg brukte til trening i Ankerskogen svømmehalls treningsrom I BOMBEKJELLEREN - ble limiten forhøyet til kr 17 000,-!!!! Senere har jeg fått flere ganger tilbud om å forhøye LÅNE LIMIT med 10 000,- kroner - uten å ha tatt imot. Da jeg hadde 20 - 30 000,- kroners reparasjon på bilen - gikk jeg med på forhøye Limit-en til kr 27 000,- som jeg fremdeles har i dag.

Det siste tilbudet fra CRESCO GOLD til meg lyder på følgende bl.a.:

Gebyrfrie varekjøp
Inntil kr 100 000,- i kreditt
Reise og avbestillingsforsikring
Nødkort eller - kontanter innen 48 timer
Kan brukes i minibanker og betalingsterminaler over hele verden......++++!!!!

Jeg vil vedde hodet mitt på at de fleste av mine lesere ikke har greie på hvilken tillit CRESCO viser meg - da de tilbyr meg en kreditt på kr 100 000,-!!!!

SPESIELT!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!! SPESIELT!!!!

Jeg har vært UTELIGGER I 16 ÅR (2013 18. ÅR!!!! Bak mitt navn i FOLKEREGISTERET STÅR: HUSLØS!!!! Det som er SPESIELT VED Å STÅ I FOLKEREGISTERET SOM HUSLØS er:

AT JEG ER AUTOMATISK IKKE KREDITTVERDIG PERSON!!!!

HVA INNBÆRER DET???? Jo!!!! MAN KAN BARE HANDLE FOR KONTANTER!!!! Man har en mengde ULEMPER SOM: Jeg kan ikke kjøpe NOE på AVBETALING++++ Egentlig kunne jeg HELLER ikke hatt  MOBILTELEFON++++++++++++++++...........!!!!

MERK SPESIELT! Jeg har hatt nærmere 20 års kundeforhold hos CRESCO!!!! Og - hvis ikke CRESCO var 100 % fornøyd med kundeforholdet - ville de GARANTERT, reagert annerledes!!!!

SITAT SLUTT

  MORGENANDAKT den 3.5.2011 ved Hanne Elstrøm

"I dag er det PRESSEFRIHETENS DAG! Det kunne jeg jo - for så vidt hoppet over og overlatt til noen kyndige  pressefolk å si noe om, men det var helt til den teksten som er oppført for dagens tekst i 2. KORINTER BREV KAP. 5

"Det gamle er blitt borte, se det nye er blitt til!!!!"
 

Det finnes utallige steder i vår verden der å trykke den overskriften er enten livsfarlig, naivt eller en drøm… Eller alt det der på en gang.

Men hva hadde hendt hvis ikke noen hadde våget????
Hva hadde skjedd hvis ikke noen hadde fått lov til å se og å formidle virkeligheten…..i Bosnia, i Rwanda, i Sør Afrika, på den himmelske freds plass, i Libya og Elfenbenskysten. (I NORGE?????)
Hvis ikke noen ropte og skrek ut urettferdigheten.
Eller skreiv så blekket sprutet.
Hvordan hadde vi sett på verden og opplevd begrepet frihet hvis ingen våget å fortelle om det motsatte - av frykt for eget og andres liv

Når ingen overskrifter er sanne. Ingen kamprop eller motto egentlig holder vann.

Hva hvis hele verden var retusjert.
Hva og hvem kunne vi stole på da?

Jeg liker følelsen av desperasjon. Den type desperasjon som kommer i kjølvannet av erkjennelsen av at sannheten ikke når ut. Og min stemme ikke blir hørt. Ikke fordi jeg ikke roper høyt nok, men fordi noen holder meg for munnen… Jeg liker den følelsen fordi den bærer i seg fremdrift og kamp!
Jeg er overbevist om at den bitte lille følelsen jeg kjenner når jeg ikke får sagt det jeg vil - er hundre ganger større i magen til dem som bringer meg alle innestengte og undertrykte nyheter.
De som setter overskriftene. De viktige overskriftene. De som beveger verden ør-litte-gran….

En gang for lenge siden risikerte disipler av Jesus sitt liv for å fortelle om det glade budskapet som satt fri fra undertrykkelse. En gang for lenge siden var de desperate nok i sitt ønske om rettferdighet at de ropte det ut og senere var det noen som skrev så blekket sprutet.

Jeg blir aldri så desperat. Jeg vet jo ikke engang hvordan jeg ville reagert hvis noen truet med å ta mitt liv for min tros skyld.
Jeg bor ikke i et land der jeg undertykkes. (????) Dette er ikke en illegal radiokanal der jeg skriker ut etter lang tids kamp; det gamle er borte - se det nye er blitt til! (????)
Fordi jeg har kjempet så lenge…..
Vi har et presseetisk utvalg som passer på at de som lager overskriftene ikke roper så høyt at de mister poenget……(????)
Vi har en egen vær - varsomplakat for journalistikken i vårt land. (????)
Vi burde hatt det alle sammen. Vi burde kunne klare å være tydelige, varsomme og vaktsomme….(????)

Det finnes mange typer desperasjon.
Det finnes en type desperasjon som er så sterk at den river ned murer og skriker til du er tvunget til å lytte.
Deres lys skinner så sterkt at det blinder deg.
Det finnes så mange typer frihet.
Her - ved denne mikrofonen - kjenner jeg takknemlighet for at noen våger å heve stemmen der ingen andre tør.
Også i vårt frie land. (????)
Hever stemmen og lager overskrifter.
For de eldre.
For de funksjonshemmede.
For de psykisk syke.
For alle uføretrygdede.
For papirløse.
For oss."

Hanne Elstrøm

PRESSEFRIHETENS DAG????

HER ER EN LITEN SMAKEBIT OM JOURNALISTENES MORAL - YRKESETIKK -  HEDERLIGHET OSV. OSV. OSV. I KRONOLOGISK REKKEFØLGE. Jeg har hatt tidligere kontakt BÅDE MED HAMAR ARBEIDERBLAD, VÅRT LAND, DAGBLADET, AFTENPOSTEN, VG, HAMAR DAGBLAD!!!! Jeg vil ta med detaljer bare fra Hamar Dagblads behandling av min sak!!!! Resten av avisene handlet LIKE UMORALSK bare de brukte forskjellige måter å bli kvitt meg og mine problemer!!!!

SITAT FRA FMH III. den 6.7.2006 side 2 - 6 av 7

HJEMMESIDE: Den 6.7.2006

"I min forrige oppgradering av min hjemmeside har jeg skrevet om at Hanne Nordhagen Karlsen i Hamar Dagblad fremmet forslag om å få med en artikkel om min sak i Hamar Dagblad og artikkelen skulle være på ca 1000 ord. ca. 2 1/2 A4 sider. Den første teksten er den samme som jeg hadde sendt (Mail) tidligere til Hanne Nordhagen Karlsen (med noen kosmetiske endringer), men jeg ville helst tatt med i tillegg også to avsnitt og en tabell i artikkelen, som ville være meget informativ og saklig for leserne av avisartikkelen og min hjemmeside.

Her er mitt forslag: fra den 28.6.2006. (Merk! det behøver ikke være den endelige teksten.)

Til Hanne Nordhagen Karlsen hanne.nordhagen.karlsen@hamar-dagblad.no

Jeg har nå samlet et utkast av de viktigste detaljer i saken. Ta en titt og si din mening. Hva mener du?

Jeg synes å ha tatt med det aller viktigste, selv om det er vanskelig å gi et tilfredsstillende presentasjon på 2-3 A4 sider.

START:
 
JEG SKAMMER MEG PÅ VEGNE AV DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER SOM EKSKLUDERER MEG FRA DEN NORSKE LOVEN (MED SINE HANDLINGER OG ELLER MANGEL PÅ SÅDAN) OG ELLER GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE PÅ BEKOSTNING AV EN HEDERLIG MENNESKERS LIV!!!!"

Navn: Istvan Ladiszlaidesz
Født: 17.7.1945
Sted: Budapest, Ungarn(50)

Jeg kom til Norge i 1974. Jeg søkte og fikk NORSK STATSBORGERSKAP i 1982. F.o.m. 1993 har jeg bare NORSK SATSBORGERSKAP. Jeg har aldri gjort noe ulovlig, jeg har ikke gjort noe som er usømmelig engang.

Status: Uteligger! Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo, av ansvarlige offentlige (100) myndigheter i Norge, ved å frarøve meg fra og med 1. juli 1995 - HUSLEIEN kr 3400,- pr. mnd. - BOSTØTTEN kr 1800,- pr. mnd. og BIL LÅNET kr 1600,- pr. mnd. Til sammen kr 6700,- pr. mnd. i 1995 kroneverdi - fra og med 1. juli 1995, da jeg flyttet til Hamar. De ansvarlige myndigheter handlet mot bedre vitende og hinsides den loven de er ansatt og lønnet for å forvalte. Disse er ikke bare sannferdige påstander, men også dokumenterbar fakta!

Til tross for alle slags hindringer har jeg klart å legge ut min sak på Internet, med alle de viktigste dokumentene og mine korrespondanser til Kong Olav V. Kong Harald V. HKH Dronning Sonja, forskjellige Statsministere, Forskjellige Statsråder, Fylkesmennene i Oppland, Hedmark, Buskerud,  Stortingets (200) Sivilombudsmann for Forvaltningen, Østre Toten Sosialkontor Østre Toten Trygdekontor Østre Toten Kommune, Hamar Sosialkontor, Hamar Trygdekontor, Hamar Kommune, osv.

I tillegg, hadde jeg to hjerteoperasjoner i 1977 og 1990. I 1990 fikk jeg kunstig hjerteklaff.

Da jeg også ble frarøvet pengene til legeegenandeler blodprøveegenandeler og legeforordnede medisiner, forårsaket det, at jeg fra og med (250) 1998 ikke bruker HJERTEMEDISINEN (Marevan+++) som jeg skulle brukt i resten av mitt liv.

Jeg er frarøvet både min Statsborgerrettighet og menneskerettighet - da jeg er utelukket av den NORSKE LOVEN. Da jeg ikke får den FRI RETTS HJELPEN som jeg har rett til å få, blir heller ikke min sak behandlet i det (300) norske Rettsvesenet og eventuelt også fått avslag i norsk Høyesterett, men - selv om den norske Høyesterett er den høyeste rettslig organ i Norge, kunne jeg fremdeles henvende meg til Menneskerettighets domstolen i STRASBOURG!

Problemet er at: Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg behandler bare saker - som er behandlet i de respektive landenes Rettssystem og er også AVSLÅTT I HØYESTERETT!(350) Av den grunn er jeg en LEVENDE DØD MANN - EN DØDSDØMT MANN - UTEN Å HA GJORT NOE KRIMINELT ELLER UHEDERLIG!!!

ALT DETTE OG MER TIL - ER BÅDE BESKREVET OG DOKUMENTERT PÅ MIN HJEMMESIDE.

SIDE 2

HVA BLE JEG FRARØVET SOM MENNESKE?

Da jeg kom til Norge i 1974 hadde jeg to sønner. (Tvillinger), men (400) jeg ble så og si hele tiden beskattet som om jeg var enslig! Og fra den tid, da jeg kom over på Attføring f.o.m. 1977, ble jeg holdt på:

ØKONOMISK EKSISTENS MINIMUM!!!

DET FORÅRSAKET:

- AT JEG BLE (ØKONOMISK) IKKE I STAND TIL Å VÆRE:
SØNN for min MOR.
FAR for mine SØNNER.(450)
BROR til mine SØSKEN.
OG VENN for mine VENNER osv.

FORDI: I min enkle oppfatning skal det være noenlunde gjensidig økonomisk likeverdig situasjon til stede. DVS. Da min MOR sender meg Bursdagsgave og Bursdagskort, da er det - det minste jeg MÅ! - gjøre er å sende min mor Bursdagskort og en bukett blomster (500) til MORS Bursdag! OG DETTE GJELDER OGSÅ I ALLE DE ANDRE RELASJONENE!!!

Noen vil kanskje si, - dette er et helt normalt handlingsmønster! JA! I min oppfatning også! Men når jeg ble frarøvet økonomiske resurser og holdes bevisst på sultegrensen i håp om at jeg kommer til FORNUFT og forsvinner fra Norge, slik KÅRE (550) WILLOCH ex. Statsminister allerede oppfordret meg til i 1995, og senere alle de ansvarlige offentlige myndigheter understøttet med sine handlinger, da har jeg bare alternativene til å skaffe meg penger på uhederlig vis. EKSEMPEL: Jeg kunne rane gamle folk, nappe vesker av gamle Damer, robbe banken osv.

MEN! Selv om min MOR sto (600) alene med FIRE BARN etter den andre verdenskrigen (og huset vårt fikk en BOMBE og jeg var NYFØDT), greide hun å oppdra oss til HEDERLIGE mennesker. Og jeg ville heller dø av sult, enn å skaffe meg mat på uhederlig vis og eller på andres bekostning!

- JEG HADDE IKKE VÆRT PÅ FERIE (650) i nærmere 3 årtier - for å kunne slappe av og lade opp batteriene for å kunne takle livets - OG DE ANSVARLIGE, OFFENTLIGE PERSONER OG MYNDIGHETERS NYE SLAG MOT MEG.

- AT JEG MÅ LEVE DET LIVET SOM ER BESKREVET PÅ MIN HJEMMESIDE!!!
- AT JEG BLE:
-- NEKTET INNTEKTSGIVENDE ARBEIDE I 30 år (I 2011 34 ÅR!!!!)
-- NEKTET NORMALE KARRIEREUTVIKLING OG LEVEVILKÅR (700) OG BLE TIL OG MED HOLDT PÅ VANN OG BRØD UNDER HELE OMSKOLERINGSPERIODEN OG PÅFØLGENDE ÅRTIER. OG DA JEG IKKE VILLE HØRE PÅ KÅRE WILLOCHS FORMANINGER I 1995 OM Å FORSVINNE FRA NORGE - BRØT GALSKAPEN FULLSTENDIG LØS HOS DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER - SOM KULMINERT I - Å TVINGE MEG PÅ GATEN - NEKTE MEG (750) MATPENGER OG - PLYNDRE MEG FOR INNBO I 1996!

Side 3

- JEG ER FORMELT SKILT FRA ca. 1979, OG MED DE ØKONOMISKE OMSTENDIGHETER SOM JEG BLE PÅTVUNGET, BLE DET IKKE MULIG FOR MEG Å STIFTE FAMILIE PÅ NY, DA JEG IKKE HAR EVNEN TIL Å "EKSPORTERE, BELASTE ELLER OVERDRA" MINE PROBLEMER TIL ANDRE!!!

HVA BLE DET GJORT FOR (800) Å HINDRE MEG?

1) JEG BLE BANKET OPP PÅ GJØVIK POLITIET (ca. 1979)
2) Jeg ble beskyldt for å ville MYRDE Statssekretær Kari Husøy i Bondevik I. Regjering i 1999.
3) Jeg ble nektet Audiens hos Kongen.

4) Jeg ble nektet Personlig samtale med Statsministrene.
5) Mine brev forsvinner i Posten og blir ubesvart.
6) Kåre Willoch, Stortingets Sivilombudsmann, Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen, Ordfører (850) Einar Busterud, Biskop Rosemarie Köhn, Stortingsrepresentantene, osv. osv. dro halen mellom beina.

7)
Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen nekter personlig for meg FRI RETTS HJELPEN.
8) Min stasjonær PC (1989 tapte alt  inkludert mine korrespondanser) og den første bærbare PC-en ble ødelagt, for å hindre meg å legge min sak ut på Internet.
9) Jeg ble (900) og blir frarøvet økonomiske ressurser på forskjellige måter.

10)
Jeg ble tvunget på gaten, nektet matpenger og plyndret for innbo f.o.m. 1.4.1996.
11) Uten om tidligere Fylkesmannen Kjell Borgen og DRONNING SONJA er det INGEN SOM HADDE GJORT EN HEDERLIG, MORALSK OG YRKESETISK FORSVARLIG ARBEIDE I SAKEN!!!!
12) Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen og Ordfører Einar Busterud HADDE (950) GITT OG GIR LY OG BESKYTTELSE FOR DE SKYLDIGE I SAKEN!!!!
 
EN MENNESKERETT: "Den europeiske menneskerettskonvensjonen slår faktisk  fast at det er en menneskerett å ha "access to justice" - tilgang til rettssystemet......" (980)

Mitt forslag I TILLEGG til det tidligere tekstforslaget:

Jeg ønsker rettferdighet i henhold til dokumenterbar fakta og den Loven som de ansvarlige personer og myndigheter er ansatt og lønnet for å forvalte" (av skattebetalernes penger).(1005)

HVA ER LØSNINGEN?
En samlet helhetsvurdering og en samlet løsning (I HENHOLD TIL DE SEKS (7?) PUNKTENE SOM PROBLEMENE ER DEFINERT PÅ, OG SOM DOKUMENTENE UNDERSTØTTER), i henhold til dokumenterbar fakta. En løsning som er den NORSKE RETTSSTATEN VERDIG, SOM EN RETTSSTAT!!!(1044)

1.  Bil og bilens reelle kostnader
2.  Den generelle økonomien
3.  kr 6 700,- pr mnd sum pr i dag (2002) over kr 600 000,- ( i 1996 kroneverdi)
4.  Ca. kr 400 000,- tapt eiendeler som jeg ble PLYNDRET for. (i 2002 kroneverdi som ville vært min innbo forsikringsbeløp i skrivende stund.)
5.  Fri rettshjelp FRI SAK FØRSEL se søknaden
6.  Et sted å bo med dekning av husleie og kommunale utgifter
7.  (Et arbeide ?) (1098)

SLUTT? (ca.1098 ord)

MERK! Denne avisartikkelen ikke gir FULLSTENDIG beskrivelse av virkeligheten. Det er SÆRDELES vanskelig å gjøre rede for 3 årtiers ulovligheter med 1000 ord til rådighet. Tusen ord tilsvarer ca. 2 ½ A4 sider. Les hjemmesiden på Internett for å få fullstendig oversikt i saken. www.istladis.com (1136)

NB! Jeg vil gjerne vurdere ditt forslag. Når skal du på ferie? Kunne vi snakkes før det? Når?

SPESIELT SPESIELT:

På vårt første samtale sa Hanne Nordhagen Karlsen til meg, at hun følger etiske retningslinjer i sitt arbeide som journalist og hvis jeg skulle bruke uttrykk som BØDLER, ville hun ta inn i avisen de 2 1/2 sidene som leserinnlegg. (hun skulle ikke sette sitt navn under teksten). MERK! Det er første gang jeg hadde hørt en journalist å snakke om ETIKK. (Det var en hyggelig overraskelse.) Jeg gjorde henne spesielt oppmerksom på - om å lese min oppgradering på FMH II. den 8.12.2005 med juristen Sandra Fahre som er både Brukerombud og Pasientombud. Se også mine tidligere kontakt med forskjellige aviser, journalister: på FMH II. den 4.7.2005  side 2/5 og 3/5, min oppgradering på DS - Dronning Sonja hovedfil, den 30.10.1998  side 3/7.

SITAT: "Men, hva er det egentlig Damen sier her? Jo - jeg har lest din hjemmeside og er helt enig med deg (som juridisk fagkyndig). Men hvis jeg skulle ordne opp i saken din i henhold til min ansvars og myndighetsområde da ville jeg bli den mest forhatte person, både på Hamar, Hedmark, Østre Toten, Oppland og Norge. Hvorfor? Jo!" Les resten på FMH III. den 8.12.2005

SITAT SLUTT

NB! NB! NB! Det blir spennende se om Hanne Nordhagen Karlsen/Hamar Dagblad virkelig tør å ta i avisen en 2-3 A4 siders artikkel med det innhold som jeg hadde skissert overfor."

SITAT SLUTT

RESULTAT???? DET BLE INGEN RESULTAT I DET HELE TATT!!!! UMORALEN RÅR OVER ALT - HVOR MAN ENN SNUR I MIN SKITNE SAK: HAMAR ARBEIDERBLAD, VÅRT LAND, DAGBLADET, AFTENPOSTEN, VG, HAMAR DAGBLAD!!!!

 

 Den 22. juli 2011

"HVIS EN MAN KAN VISE SÅ MYE HAT, TENK PÅ HVOR MYE KJÆRLIGHET VI KAN VISE SAMMEN!!!!"

Hvordan er forholdene i min skitne sak????

MERK! DETTE ER IKKE NOEN EN MANS VERK!!!!

HVORDAN HAR JEG BESKREVET DETTE PÅ MIN HJEMMESIDE FØR???? JO!!!!

"DETTE ER EN KOLLEKTIV, SAMORDNET, MÅLRETTET, TVERRPOLITISK LOVSTRIDIG HANDLING - FRA DE ANSVARLIGE PERSONENES OG MYNDIGHETENES SIDE, FOR Å SKAPE EN SÅ ULEVELIG OG UHOLDBAR LIVSSITUASJON FOR MEG, AT JEG PAKKER SAMMEN OG FORSVINNER FRA NORGE".
 
Og i den sammenheng er ingenting som er for ulovlig, for skittent, for umoralsk, for grusomt, for nedverdigende, for umenneskelig. MÅLET HELLIGER ALLE MIDLER FOR MINE BØDLER.

MEN FOR OFFENTLIGHETEN SKULLE DETTE SE UT - SOM OM JEG HADDE TATT BESLUTNINGEN HELT FRIVILLIG, OM Å FORSVINNE FRA NORGE TIL UNGARN, OG DE ANSVARLIGE PERSONER OG MYNDIGHETER, HVERKEN PRESSET MEG, TVUNGET MEG, OG ELLER HANDLET LOVSTRIDIG MOT MEG I DET HELE TATT!!!!" Den 12.10.2011

 

 

 «DETTE ER SLUTTEN - FOR MEG ER DET BEGYNNELSEN!!!!»

Morgenandakt -
Per Arne Dahl den 30.11.2011

"THIS IS NOT THE END - IT MIGHT BE THE END OF THE BEGINNING" Churchill

NEDTAKELSEN FRA KORSET!!!! Rogier van der Weyden 1399-1464

 

Den 13.10.2011  Adekko ansatte ved Ammerudlunden Sykehjem ".......For åtte måneder siden besøkte Dagsrevyen Ammerudlunden sykehjem - da sov ansatte i kjelleren turnuslistene viste arbeidsuker opp til 84 timer uten overtidsbetaling. I dag var oppgjørets time kommet. Adecco sjefen må ut med størrelsesorden 10 millioner i etterbetaling til mist 120 ansatte. Avtalen ble undertegnet med Sykepleierforbundet og Fagforbundet i dag. JAN DAVIDSEN Fagforbundet - Denne avtalen sikrer at alle får det de har rett til i dag og jeg har vært opptatt av at vi skal opptre ryddig......LISBETH NORMANN - Jeg har vært opprørt over at - vi har hatt et arbeidsliv i Norge hvor dette har pågått uten at vi har avdekket det og det synes jeg er trist. - Nå har Adecco gjort opp for seg - det koster å bryte lov og avtaler........"

Ja - Adecco måtte gjøre opp for seg!!!! Det er slik lover og regler/avtaler skal praktiseres i ET FRITT DEMOKRATISK RETTSSTAT!!!! MEN - HVORDAN PRAKTISERES LOVER OG REGLER I MITT TILFELLE???? JO! Som takk for innsatsen fikk:

Kåre Willoch - bl. a. SANKT OLAVS ORDEN!!!!

Biskop Rosemarie Köhn - fikk også SANKT OLAVS ORDEN!!!!

Fylkesmannen Sigbjørn Johnsen - en ny PERIODE SOM FINANSMINISTER!!!!

Og resten av alle de skyldige fra og med saksbehandlerne på Sosialkontoret hvor de gjorde skitt jobben og hele veien oppover til Statsministrene? JO!!!!

KONKLUSJON:

Når Adecco bryter loven - MÅ DE GJØRE OPP FOR SEG!!!!

MEN - når Sosialkontorene, Advokaten, Juristene, Kommunene, Familie og sosialavdelingene ved fylkesmannens kontor, Fylkesmennene, Stortingets sivilombudsmann for forvaltningen, Stortingsrepresentantene, Statsrådene, Statsministere OSV. gjør det? - DE FÅR LOV TIL Å BRYTE LOVEN USTRAFFET - DE FÅR BEHOLDE SINE ARBEIDER OG SINE YRKESKARRIERER SOM OM ALT FOREGÅTT LOVLIG - OG DE NYTER FULL BESKYTTELSE OG IKKE BLIR TATT TIL ANSVAR FOR SINE LOVSTRIDIGE HANDLINGER OSV. OSV. OSV.!!!!

Med vennlig hilsen

Istvan Ladiszlaidesz
Postboks 407
2303 HAMAR

Mobil: NY TLF. NR: 95 11 30 49
Hjemmeside: www.istladis.com
Mail: ist@istladis.com

 

 

GÅ ØVERST I DOKUMENTET

 

ENDE!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUTT!!!!


 

 

Jeg søkte den 5.11.2012 det er den første dagen jeg starter med og de første SYV DAGENE ER MARKERT MED GRØNN FARGE = NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID pluss en dag ekstra. Og deretter markerer jeg OVERSKRIDELSES DAGENE med RØDT BAKGRUNNSFARGE

 1

 

5.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID  

 2

 

6.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID  

 3

  7.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID  

 4

  8.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID VEDTAKET BLE GJORT

 5

 

9.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID  

 6

 

10.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID  

 7

 

11.11.2012 NORMAL SAKSBEHANDLINGSTID  

 8

MANDAG 12.11.2012 JEG HAR FÅTT VEDTAKET!!!!  
         
         

 

 

 Den 16. mai 2013

JEG VIL GJERNE ØNSKE LYKKE TIL ALLE LESERNE AV MIN HJEMMESIDE - MED GRUNNLOVSDAGEN DEN 17.5.2013 - I HÅP OM AT EN DAG VIL BÅDE GRUNNLOVEN OG DE ØVRIGE NORSKE LOVENE GJELDE OGSÅ FOR MEG - PÅ LIK LINJE MED ALLE ANDRE NORDMENN!!!!

 

Jeg vil gjerne ønske:
.
EN FREDFULL JUL OG ET VELSIGNET GODT NYTT ÅR

TIL ALLE MINE LESERE!!!!

JUL 2013